Sunteți pe pagina 1din 433

CT — Sfaturi pentru

parin¸˘

ti, educatori si¸ elevi

Ellen G. White

Copyright © 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa¸tii despre aceasta˘ carte

Prezentare generala˘

Aceasta˘ publica¸tie ePub este oferita˘ de catre˘ Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec¸tie mai larga.˘ Va rugam˘ sa˘ vizita¸ti Ellen G. White Estate website pentru o lista˘ completa˘ a publica¸tiilor disponibile.

Despre autor

Ellen G. White (1827-1915) este considerata˘ ca fiind autorul american cu cele mai raspândite traduceri, lucrarile˘ ei fiind publicate în mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, într-o varietate larga˘ de subiecte spirituale si¸ practice. Calauzit˘ a˘ de Duhul Sfânt, ea l-a înal¸˘ tat pe Isus si¸ a aratat˘ catre˘ Biblie ca temelie a credin¸tei sale.

Mai multe link-uri

Sfâr¸situl acordului licen¸tei de utilizator

acestei car¸˘ ti, va acorda

doar o licen¸ta˘ limitata,˘ neexclusiva˘ si¸ netransferabila˘ pentru utiliza- rea personala.˘ Aceasta˘ licen¸ta˘ nu permite republicarea, distribu¸tia,

derivate, sau

transferul, sublicen¸ta, vânzarea, pregatirea˘

folosirea în alte scopuri. Orice utilizare neautorizata˘ a acestei car¸˘ ti

se va sfâr¸si prin anularea licen¸tei acordate prin prezenta.

Vizualizarea, imprimarea sau descarcarea˘

unor lucrari˘

Mai multe informa¸tii

Pentru informa¸tii suplimentare despre autor, editori, sau modul în care pute¸ti sprijini acest serviciu, va˘ rugam sa˘ contacta¸ti Ellen G.

i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunoscatori˘

interesul si¸ impresiile dumneavoastra˘ si¸ va˘ dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în timp ce ve¸ti citi.

pentru

ii

Prefa¸ta˘

Înca˘ din 1872, pâna Ellen White a început sa˘ adreseze adven- ti¸stilor de ziua a saptea¸ sfaturi si¸ înva¸˘taturi˘ referitoare la educa¸tia cre¸stina.˘ Intitulat „Proper Education“ (O educa¸tie buna),˘ primul ar- ticol consistent pe aceasta˘ tema,˘ se gase¸˘ ste în Testimonies For The Church 3, 131-160. În cele 30 de pagini ale acestui articol se gase¸˘ ste, în forma˘ embrionara˘ sau mai dezvoltata,˘ orice principiu care ar tre- bui sa˘ guverneze pregatirea˘ si¸ instruirea copiilor si¸ a tinerilor. De¸si, la început, unele dintre ideile exprimate pareau˘ revolu¸tionare, azi ele sunt recunoscute si¸ recomandate de ideologii educa¸tiei. Adven- ti¸stii de ziua a saptea¸ se pot considera, pe buna˘ dreptate, extrem de favoriza¸ti prin faptul ca˘ aceasta˘ schema˘ de principii a aparut˘ atât de devreme în literatura lor. Aceasta˘ scurta,˘ dar cuprinzatoare,˘ schi¸ta,˘ menita˘ sa˘ ne cal˘ auzeasc˘ a˘ pe car˘ arile˘ educa¸tiei, a fost urmata,˘ de-a lungul anilor, de sfaturi mai detaliate, reiterând principiile expuse ini¸tial, extinzându-le aplicarea si¸ recomandând adoptarea lor. Chris- tian Education si¸ Special Testimonies on Education, doua˘ lucrari˘ mici, publicate între 1890-1900, au adresat lumii aceste solii. În fine, în 1903, Education, o capodopera˘ în domeniul formarii˘ caracterului, a fost oferita˘ publicului cititor de Ellen White si,¸ prin numeroasele ei tiparituri˘ si¸ traduceri, si-a¸ transmis ultimele solii miilor de oameni din America si¸ din alte ¸tari.˘ Dar o înva¸˘tatur˘ a˘ special detaliata˘ si¸ adre- sata˘ îndeosebi adventi¸stilor de ziua a saptea¸ nu putea fi destul de bine încorporata˘ în aceasta˘ lucrare populara,˘ destinata˘ unei distribuiri mai [6] generale; si,¸ cum primele lucrari˘ vazuser˘ a˘ deja lumina tiparului, noi puteam fi astfel lipsi¸ti de boga¸˘tia valoroaselor sfaturi speciale pentru noi. De aceea, în 1913, a fost publicata˘ aceasta˘ lucrare — Counsels to Parents, Teachers and Students — care, împreuna˘ cu alte scrieri mai recente si¸ mai complete, trateaza˘ anumite aspecte ale subiectului. În prezentul volum, sunt expuse principiile si¸ metodele realizarii˘ unei educa¸tii ce „include nu numai disciplina min¸tii, ci si¸ acea pre- gatire˘ care va asigura un moral neclintit si¸ o conduita˘ corecta“;˘ „acea

iv

educa¸tie care-i va face pe oameni ap¸ti de slujire, dezvoltându-le si¸ punându-le în exerci¸tiu toate faculta¸˘tile“. Pe masur˘ a˘ ce subiectul este dezvoltat, reies clar responsabilita¸˘tile si¸ îndatoririle parin¸˘ tilor, sfaturile încurajatoare pentru cal˘ auzirea˘ profesorilor în lucrarea lor si¸ înva¸˘taturile˘ practice pentru cei care-¸si consacra˘ anii tinere¸tii în pregatirea˘ pentru o via¸ta˘ de slujire. La sfâr¸situl fiecarei˘ sec¸tiuni, sub titlul „Pentru studiu suplimentar“, sunt prezentate referin¸te din alte lucrari˘ ale Ellenei White, con¸tinând înva¸˘taturi˘ asociate. Prin publica- rea celor patru lucrari:˘ Fundamentals of Christian Education (1923), Messages to Young People (1930), The Adventist Home (1952) si¸ Child Guidance (1954), aria de materiale ale Ellenei White la acest subiect s-a extins în mare masur˘ a.˘ În prezenta edi¸tie, paginile „Pen- tru studiu suplimentar au fost completate cu aceste surse ajutatoare.˘ Dorin¸ta sincera˘ a editorilor este ca acest volum sa˘ poata˘ servi mai deplin drept un ghid pentru parin¸˘ ti si¸ înva¸˘tatori,˘ în avansarea celei mai delicate lucrari˘ încredin¸tate vreodata˘ muritorilor, lucrarea de a readuce «omul în armonie cu Dumnezeu»“.

Cuprins

Informa¸tii despre aceasta˘ carte

Prefa¸ta˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. i

iv

. Înalta educa¸tie

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

Capitolul 1 — Cunoa¸sterea esen¸tiala˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16

Pericolul educa¸tiei lume¸sti

 

18

Capitolul 2 — Stiin¸¸

Stapânind˘

stiin¸¸

ta

.

.

.

.

.

.

.

ta de cap˘ atâi˘ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

22

22

Adevaratul˘

succes în educa¸tie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

23

Capitolul 3 — Înva¸˘tatorul˘

adevarului,˘

singurul educator sigur 26

Dumnezeu prezentat gre¸sit

 

27

O

prezentare adevarat˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

28

Capitolul 4 — Slujirea neegoista˘ — legea cerului

 

31

Roada slujirii de sine

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

31

Remediul

. Obiectivul scolilor¸

.

.

.

noastre

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

32

37

Capitolul 5 — Copiii si¸ tinerii no¸stri au nevoie de aten¸tia

 

noastra˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

38

O

educa¸tie multilaterala˘

 

39

To¸ti sa˘ fie educa¸ti

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

39

Fond pentru lucrarea scolar¸

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

40

Stiin¸¸

te

înalte

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

40

Raspunderea˘

membrilor bisericii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

41

Privilegiul înva¸˘tatorului˘

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

42

Capitolul 6 — Obiectivul primordial al educatiei

 

44

Singurul model perfect

44

Scoala¸

lui Hristos

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

45

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

46

Biblia ca educator Lec¸tii din natura˘

.

. Capitolul 7 — Modelul ceresc

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

47

50

Capitolul 8 — Cladirea caracterului

 

54

Capitolul 9 — Înva¸˘tatori˘

si¸ înva¸˘tatura˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

57

Dependen¸ta noastra˘ de Dumnezeu

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

58

Un ajutor efectiv

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

59

Principii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

63

vi

Cuprins

vii

Capitolul 10 — Educa¸tia cea buna˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

64

Personalitatea la copii Cauza instabilita¸˘tii la tineri

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

64

65

Calita¸˘tile personale ale educatorului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

66

Scoala¸

ca o temni¸ta˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

67

. Degenerare fizica˘

Planul ideal

. Importan¸ta formarii˘

.

.

.

.

.

.

.

în familie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

68

69

70

Corelarea muncii si¸ relaxarii˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

70

Rezultatul studiului neîntrerupt

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

71

Capitolul 11 — Scoala¸

noastra˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

73

Educarea tinerilor pentru slujire

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

73

. Responsabilitatea profesorului

Studiul Bibliei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

74

75

Partea parin¸˘

tilor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

76

Nevoia de împreuna˘ consultare

77

Amabilitate cre¸stina˘

. Scopul lui Dumnezeu cu colegiul

Adevaratul˘

. test al calita¸˘tii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

78

78

80

Capitolul 12 — Comportamentul elevilor

.

.

Capitolul 13 —Prima scoal¸

.

Compania altora

caminului˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Scoala¸

Altarul familial

Face¸ti caminul˘

Copiii care nu promit

atractiv

.

Capitolul 14 — Siguran¸ta tinerilor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

82

83

87

a˘ a copilului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

88

Disciplina caminului˘

Când si¸ cum sa˘ pedepsim

. . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

90

90

92

94

94

97

Alegînd tovara¸˘sii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

97

Alegerea lecturii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

98

Înva¸˘tându-i pe copii sa˘ fie folositori

99

Bunastarea˘

fizica˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

101

Unitate în conducere

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

103

Pregatirea˘

ca misionar

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

104

Capitolul 15 — Ce vor citi copiii no¸stri?

106

Lecturi far˘ a˘ valoare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

107

Autori profani

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

108

viii

Sfaturi pentru parin¸˘

ti, educatori si¸ elevi

Cultiva¸ti terenul

.

.

.

de Sabat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

109

Lec¸tia de la Scoala¸

.

.

.

.

.

.

109

Cercul de lectura˘ din camin˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

110

Biblia

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

110

Capitolul 16 — Parabola semin¸tei care cre¸ste

112

Frumuse¸tea simplita¸˘tii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

113

Gradina˘

inimii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

113

Capitolul 17 — Predând lec¸tii pentru a fi utili

116

Cooperarea parinte˘

— educator

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

117

Exemplul lui Hristos

. Capitolul 18 — Cooperare între camin˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

si¸ scoal¸

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

117

120

Cum trebuie sa˘ fie un profesor

Cerând ascultare

.

.

.

. . a˘ mâinile profesorului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. tii sa˘ întareasc˘

.

Parin¸˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.