Sunteți pe pagina 1din 324

Sfaturi privind aa administrarea cre stin vie tii

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv Prefa ta Sec tiunea 1 Legea cereasc a a binefacerii s i scopul ei . . . . . . . 17 Capitolul 1 Conlucr atori cu Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Capitolul 2 Binef ac atorul nostru generos . . . . . . . . . . . . . . 22 Cei care primesc permanent, s a d aruiasc a permanent . . . . . 22 Singurul mod de a ne manifesta recuno stin ta . . . . . . . . . . . . 23 Argumentele lui Pavel mpotriva egoismului . . . . . . . . . . . . 23 Capitolul 3 De ce l folose ste Dumnezeu pe oameni? . . . . 25 Consecin ta c aut arii c stigului personal . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Cea mai mare lupt a cu eul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 O pat a resping atoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Bunurile materiale ne-au fost doar ncredin tate . . . . . . . . . . 27 Pentru a renvia n noi tr as aturile caracterului lui Hristos . . 27 Mai nalt a onoare, cea mai mare bucurie . . . . . . . . . . . . . . . 28 Capitolul 4 Divergen ta dintre principiile lui Hristos s i principiile lui Satana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 O disput a inegal a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 turii lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Esen ta nv a ta Consecin tele egoismului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Sfr situl evlaviei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Capitolul 5 Binefacerea s i suetul n care locuie ste Hristos32 Cnd Hristos domne ste n inim a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Biruin ta asupra l acomiei s i zgrceniei . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Capitolul 6 Predici practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Cea mai dicil a predic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 D at atorul devine mai m arinimos s i una cu Hristos . . . . . . . 35 D aruire cu bucurie s i cu promptitudine . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Sec tiunea 2 Lucrarea lui Dumnezeu s i sus tinerea ei . . . . . . . . 39 Capitolul 7 Lucrarea Domnului trebuie sus tinut a . . . . . . . . 40 Un privilegiu s i o responsabilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Sus tinerea misiunilor externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Lucrarea nu trebuie s a se opreasc a! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 iv

Cuprins

de biseric Capitolul 8 Devotament deplin fa ta a ......... Leg amntul botezului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datoria noastr a .................................... Nu a stepta ti apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 9 Glasul consacr arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R aspuns la rug aciunea pentru unitate n al tat a de Hristos . . Goli ti-v a inima de egoism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 10 Apel pentru un zel mai mare . . . . . . . . . . . . . . Amnarea ploii trzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subordona ti orice interes p amntesc lucr arii de mntuire . Spiritul de sacriciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un apel c atre familiile consacrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 11 Vinderea caselor s i a altor propriet a ti . . . . . . Averile s a scad a, n loc s a se m areasc a................. Preg atirea pentru vremea de strmtorare . . . . . . . . . . . . . . . Nimic s a nu ne tin a lega ti de p amnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 3 Resursele lui Dumnezeu: zecimea . . . . . . . . . . . . Capitolul 12 Un test al loialit a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resursele de timp s i de bani ale lui Dumnezeu . . . . . . . . . . Zecime att din bunurile materiale, ct s i din resursele nanciare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valabil a n ambele sisteme religioase: cel iudaic s i cel cre stin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menit a a o mare binecuvntare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nou a p ar ti sunt mai valoroase dect zece . . . . . . . . . . . . . . . de vremea israeli O schimbare remarcabil a fa ta tilor . . . . . . Capitolul 13 ntemeiat pe principii ve snice . . . . . . . . . . . . . Pavel conrm a acest sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dreptul lui Dumnezeu asupra noastr a.................. Capitolul 14 Un plan de o simplitate remarcabil a ....... Si pentru bogat s i pentru s arac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legat prin leg amnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu e o lege aspr a................................... E o povar a doar pentru cel neascult ator . . . . . . . . . . . . . . . . O sum a mic a ...................................... Capitolul 15 O chestiune de onestitate . . . . . . . . . . . . . . . . Pacea con stiin tei e pierdut a ..........................

46 47 47 48 50 51 51 54 55 55 56 58 60 61 61 62 63 65 66 67 67 68 68 68 69 70 70 71 74 74 75 76 76 76 77 78

vi

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Nimic mai pu tin dect sacrilegiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Capitolul 16 Regularitate si organizare . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Mai nti zecimea, apoi darurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 S a mplinim n primul rnd cerin tele lui Dumnezeu . . . . . . 81 Capitolul 17 Solia lui Maleahi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Un refuz ndr azne t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 n selndu-L pe Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 O problem a grav a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Fiecare dolar este important . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 De ce unora nu le este oferit a binecuvntarea . . . . . . . . . . . 86 ntunericul adus n biseric a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Nerestituirea este notat a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Marea pierdere a ispravnicului necredincios . . . . . . . . . . . . 87 Capitolul 18 S a l punem la ncercare pe Dumnezeu . . . . . 88 O cauz a a adversit a tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 F ag aduin tele ce nso tesc poruncile Lui Dumnezeu . . . . . . . 89 Capitolul 19 nsu sirea fondurilor speciale ale lui Dumnezeu90 Adev aratul motiv al nerestituirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Re tinerea zecimii din cauza lipsei de ncredere . . . . . . . . . . 91 de Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Prima datorie fa ta Capitolul 20 R aspunsul unei con stiin te vigilente . . . . . . . . 93 Zecimea restant a este proprietatea lui Dumnezeu . . . . . . . . 94 Cei nep as atori s a se revan seze pentru necinstea lor . . . . . . . 94 Restituirea prin intermediul notelor de plat a . . . . . . . . . . . . 94 Palizi la gndul c a au re tinut zecimea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 nainte de noul an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Restituirea nso tit a de poc ain ta Loialitatea lui Iacov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Rug aciunea nu nlocuie ste darea zecimii . . . . . . . . . . . . . . . 97 nainte de a prea trziu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Capitolul 21 Administrarea zecimii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Alte domenii ce trebuie sus tinute, dar nu din zecime . . . . . 99 Sunt inclu si s i profesorii de Biblie sau de religie . . . . . . . . . 99 Nu e un fond nensemnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Nu este destinat a cheltuielilor de ntre tinere a bisericii . . . 100 Capitolul 22 Educa tia prin pastorii s i conduc atorii bisericii101 Instruirea noilor converti ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Datoria pastorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Cuprins

vii

Responsabilitatea slujba silor bisericii . . . . . . . . . . . . . . . . . Cei s araci s a e nv a ta ti s a e darnici . . . . . . . . . . . . . . . . . Studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 4 Fiec aruia dup a puterea lui . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 23 Principiile administr arii banilor s i a valorilor materiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum si pune Dumnezeu administratorii la ncercare . . . . O problem a care tine de practic a..................... n locul St apnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 24 Talan tii no stri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiecare are o lucrare de f acut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De ce ne sunt da ti talan tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 25 Responsabilit a tile celui care are doar un talant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Talan tii ncredin ta ti trebuie folosi ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Talan tii nefolosi ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R aspunz atori pentru puterea zic a ................... Indolen ta nu trebuie ncurajat a ...................... Capitolul 26 n selndu-L pe Dumnezeu n slujirea cuvenit a ....................................... Marele p acat al celor care se pretind cre stini . . . . . . . . . . . P acatul neglijen tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 27 Confruntarea cu Ziua Judec a tii . . . . . . . . . . . Dezv aluiri uimitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu vorbe, ci fapte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F ag aduin ta f acut a ispravnicului credincios . . . . . . . . . . . . Studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 5 Administratori ai bog a tiilor . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 28 Bog a tia este un talant ncredin tat . . . . . . . . . Acumularea de bog a tii nu este p acat . . . . . . . . . . . . . . . . . . Talantul nanciar este necesar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 29 Modalit a ti de acumulare a averii . . . . . . . . . Integritatea n afaceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abilitate s i corectitudine n toate ac tiunile . . . . . . . . . . . . . de ispit mpotrivire fa ta a ........................... Consemn arile din cartea cerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renun tarea la principiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zgrcenia s i egoismul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103 103 105 109 110 111 111 112 113 115 116 117 118 119 120 120 121 122 122 124 125 125 126 127 129 130 134 135 136 137 138 138 138 139 139

viii

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Capitolul 30 Pericolele prosperit a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 n valea umilin tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Denaturarea uneia dintre calit a tile originare . . . . . . . . . . . 142 Dezavantajul bog a tiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 A-L urma pe lsus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Credin ta este rar a printre cei boga ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Bog a tiile nu sunt un pre t de r ascump arare pentru cel p ac atos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Cel mai mare pericol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Capitolul 31 Siretlicurile lui Satana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Mai mult dect pierdere p amnteasc a . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 religioas O experien ta a m arginit a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Capitolul 32 ntrebuin tarea gre sit a a averii . . . . . . . . . . . . 149 Transforma ti prin dragoste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Bunurile materiale trebuie apreciate, dar nu acumulate pentru sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 de cei s Capitolul 33 Compasiunea fa ta araci . . . . . . . . . . . 152 Pentru Dumnezeu nu exist a clase sociale . . . . . . . . . . . . . . 153 Dreptul v aduvelor s i al orfanilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Nu trebuie s a ncuraj am lenevia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Direc tionarea gre sit a a banilor din fondurile pentru misiune156 T ag aduirea de sine sacriciul de sine . . . . . . . . . . . . . . 157 Studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Sec tiunea 6 Bel sug de d arnicie n s ar acie . . . . . . . . . . . . . . . 161 Capitolul 34 D arnicia este l audabil a . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 D arnicia r aspl atit a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Cei doi b anu ti ai v aduvei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Darul Mariei a fost acceptat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Capitolul 35 Pre tio si naintea lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . 167 Ca t amia pl acut mirositoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 D at atorii sunt r aspl ati ti chiar dac a darurile nu sunt ntrebuin tate corespunz ator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Pre tioase n cntarul cerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Sec tiunea 7 Bog a tia celor necredincio si . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Capitolul 36 Binecuvnt arile primite trebuie mp art as ite cu ceilal ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Exemplul lui Neemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Cuprins

ix

Acceptarea darurilor din afar a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Capitolul 37 Dumnezeu preg ate ste calea . . . . . . . . . . . . . . 175 Inspira ti de Duhul s a d aruiasc a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Apelul adresat oamenilor boga ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Dumnezeu va deschide calea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Un mijloc de convertire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Capitolul 38 S arb atoarea seceri sului . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Rodul acestui efort ndoit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Sec tiunea 8 Adev aratele motiva tii ale d aruirii bine primite . 183 Capitolul 39 Adev arata motiva tie a slujirii . . . . . . . . . . . . 184 Motiva tia aducerii darurilor este consemnat a . . . . . . . . . . . 185 Motiva tii mai nalte dect compasiunea . . . . . . . . . . . . . . . 185 Dragostea principiul de baz a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Capitolul 40 Darurile de bun avoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Darurile de mul tumire s i darurile pentru p acat . . . . . . . . . 187 Darul adus cu p arere de r au este o batjocur a la adresa lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Cel ce d a cu bucurie este bine primit . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Capitolul 41 Metodele populare de colectare de fonduri . 190 Darurile aduse din considerente egoiste . . . . . . . . . . . . . . . 191 Repetarea p acatului lui Nadab s i Abihu . . . . . . . . . . . . . . . 193 D arnicia nemotivat a de principii solide . . . . . . . . . . . . . . . 193 Studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 de comoara p Sec tiunea 9 Preocuparea fa ta amnteasc a . . . . 197 Capitolul 42 Pericolul l acomiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Puterea am agitoare a lui Satana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 ndep artarea de sacriciul de sine al pionierilor . . . . . . . . 202 To ti oamenii sunt pu si la ncercare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Capitolul 43 ncercarea de a sluji la doi st apni . . . . . . . . 205 Averi trainice sau umbre efemere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 de bog Absorbi ti de preocuparea fa ta a tii . . . . . . . . . . . . . . 206 O lec tie de la Iuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Orbi ti de iubirea de lume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Adev arata generozitate a disp arut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Capitolul 44 Declara tiile orgolioase ale a sa-zi silor cre stini210 Titlul de proprietate al comorilor cere sti . . . . . . . . . . . . . . 211 Desconsiderarea bog a tiilor ve snice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Ct de discordant a! Ct de lipsit a de valoare! . . . . . . . . . . 213 Dumnezeu va purta de grij a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Sec tiunea 10 Ispita speculei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Capitolul 45 Goana dup a bog a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Pasiunea nebun a de a ntreprinde noi afaceri . . . . . . . . . . . 219 Mai atr ag atoare dect munca perseverent a . . . . . . . . . . . . . 220 O curs a ntins a de Satana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Capitolul 46 Ispita de a specula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Farmecele s i mituirile ademenitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Perspective am agitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Afacerile speculative ntreprinse de pastori . . . . . . . . . . . . 224 Specula cu terenurile din apropierea institu tiilor noastre . 225 Atrac tia loteriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Capitolul 47 Investi tii nechibzuite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Sec tiunea 11 Sub presiunea datoriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Capitolul 48 Stil de viat a adaptat venitului . . . . . . . . . . . . 232 H arnicia s i economia n familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Economisirea din principiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Prima lec tie: renun tarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Capitolul 49 Dezonorarea lucr arii lui Dumnezeu . . . . . . . 235 Ce ne cere porunca a opta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Una dintre cursele n care Satana prinde suetele . . . . . . . 236 Rezultatul este sl abirea credin tei s i descurajarea . . . . . . . . 236 Un obicei demoralizant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Capitolul 50 Un apel la rug aciune sau la schimbarea profesiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Un sfat c atre un colportor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Eliberarea de datorii prin sacriciu de sine . . . . . . . . . . . . 239 Datoriile personale s a nu mpiedice d arnicia . . . . . . . . . . . 239 Capitolul 51 Achitarea datoriilor de c atre bisericile locale240 Sumele datorate de biseric a sunt dezonorante la adresa lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Nevoia de sfat s i de cooperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 O atitudine nescuzabil a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Construirea bisericii s i a colegiuiui din Avondale . . . . . . . 244 Capitolul 52 Institu tiile trebuie s a evite mprumuturile . . 246

Cuprins

xi

Reducerea cheltuielilor printr-o atent a administrare a sanatoriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economisirea n administrarea s colilor . . . . . . . . . . . . . . . . n administrarea nan Pruden ta telor s colilor . . . . . . . . . . . Fugi ti de datorii ca de lepr a ......................... Capitolul 53 E secul de a evalua costul real . . . . . . . . . . . . Datorii la care s-a ajuns prin construirea peste limitele prev azute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prin si n capcan a din cauza estim arilor gre site . . . . . . . . . Bizuirea n exclusivitate pe banii ob tinu ti n viitor . . . . . . Ac tiuni premature f ar a mult a consf atuire . . . . . . . . . . . . . . ........... Capitolul 54 Mergnd nainte prin credin ta Pericolul pozi tiilor extreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aten tie la gre seli n ambele sensuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O piedic a n calea progresului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. Pierderi cauzate de lipsa de credin ta Capitolul 55 Cuvinte din partea Sf atuitorului divin . . . . . Gre selile trecutului s a nu se mai repete . . . . . . . . . . . . . . . Achitarea datoriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odat a cu reforma vor ap area s i fonduri . . . . . . . . . . . . . . . Studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 12 Economisind pentru a da mai departe . . . . . . . Capitolul 56 O datorie ce i revine omului . . . . . . . . . . . . Dolarul care ar putea salva un om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 57 Cuvinte adresate tinerilor . . . . . . . . . . . . . . . Copiii pot nv a ta ce nseamn a sacriciul . . . . . . . . . . . . . . Tine ti cont de venituri s i de cheltuieli . . . . . . . . . . . . . . . . . Ascultarea sugestiilor lui Satana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zile de na stere s i anivers ari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 58 O pledoarie n favoarea economisirii . . . . . . Parteneri ai lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aten tie la m arun ti s! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atunci solia va nainta cu putere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Progres, n ciuda s ar aciei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 13 Sn tenia jur amintelor s i a promisiunilor . . . . Capitolul 59 Promisiunile f acute lui Dumnezeu e obligatoriu s a e respectate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

247 249 250 251 252 253 253 254 254 256 257 257 257 258 259 260 260 261 262 263 264 266 268 269 269 270 271 273 274 274 275 277 279 281 282

xii

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

O cauz a a necazurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 60 P acatul lui Anania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 61 Un leg amnt cu Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . Condi tiile pentru mplinirea f ag aduin telor f acute de Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protestul lui Satana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . treaz Nevoia de a avea o con stiin ta a .................. Studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 14 Problema mo stenirii s i a testamentelor . . . . . . Capitolul 62 Preg atiri pentru moarte . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum s a v a asigura ti averea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 63 Administrarea resurselor lui Dumnezeu: o responsabilitate individual a ....................... Capitolul 64 Transferul responsabilit a tii asupra altora . . . Studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 15 R asplata administratorului devotat . . . . . . . . . Capitolul 65 R asplata ca motiva tie a slujirii . . . . . . . . . . . Un dar, nu un drept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 66 Comoara din cer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consolidarea unit a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scri si pe palmele lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 67 Binecuvnt arile trec atoare asupra omului m arinimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O binecuvntare vindec atoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea de binefacere este binecuvntat a de dou a ori . . . Atrac tia lumii de pe p amnt ia sfr sit . . . . . . . . . . . . . . . . . Via ta p amnteasc a devine mai frumoas a .............. Inima d at atorului devine mai darnic a ................. F ag aduin ta neschimb atoare a lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . Capitolul 68 Participarea la bucuria mntuirii . . . . . . . . . Realiz arile vor ntrece a stept arile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sigur O f ag aduin ta a................................ nc a pu tin a vreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

283 285 288 290 290 291 292 293 294 299 300 303 305 307 308 309 311 312 312 314 314 315 315 315 316 316 317 318 318 319 320

Cuprins

xiii

Scrisoare Arma tii extrase din scrisorile ntocmite de Ellen White, ind precizat num arul manuscrisului, a sa cum a fost arhivat de c atre Ellen G. White Publications MS Arma tii extrase din manuscrisele lui Ellen White, ind precizat num arul manuscrisului, a sa cum a fost arhivat de c atre Ellen G. White Publications MH Ministry of Healing [Divina vindecare] PP Patriarchs and Prophets [Patriarhi s i profe ti] PK Prophets and Kings [Profe ti s i regi] RH Review and Herald, periodic Signs Signs ofthe Times, periodic N M arturii, voi 1 TM Testimonies to Ministers and Gospel Workers MB Thoughts from the MountofBlessing [Cuget ari de pe Muntele Fericirilor] YI Youths Instructor, periodic

Prefa ta
este o compila Volumul de fa ta tie s i a fost conceput ca r aspuns la nevoia larg exprimat a dup a o astfel de carte. De-a lungul anilor, Spiritul Profetic a oferit o mare varietate de ndrum ari practice s i utile referitoare la calitatea noastr a de administratori ai darurilor cere sti. Aceste materiale au fost publicate att n periodice, ct s i cuprinde n mare m n c ar ti, ns a volumul de fa ta asur a aspecte ce nu au fost disponibile pn a acum lucr atorilor s i membrilor no stri. n c ar tile existente deja, sunt cuprinse multe alte sfaturi referitoare . E un motiv la acest subiect care nu au fost incluse n cartea de fa ta faptul c de recuno stin ta a to ti membrii pot avea acum acces la aceste instruc tiuni selectate s i oferite bisericii. Acest volum a fost compilat la sediul Ellen G. White Publications, sub conducerea Comitetului Director. n domeniul vie tii s i slujirii cre stine, subiectul administr arii cre stine a vie tii ocup a un loc vast s i esen tial. Fiecare credincios trebuie s s a e interesat n permanen ta a-l cunoasc a n profunzime. Recunoa sterea suveranit a tii lui Dumnezeu, a faptului c a El este St apnul tuturor lucrurilor s i c a de la El vin toate lucrurile, st a la baza unei n telegeri adecvate a principiilor de administrare a vie tii. Pe m asur a ce aprofundam n telegerea acestor principii, vom ajunge la o cunoa stere tot mai mare a modului n care lucreaz a dragostea s i harul lui Dumnezeu n via ta noastr a. De si aceste principii se refer a la lucrurile materiale, ele au, mai presus de toate, un caracter spiritual. Slujirea lui Hristos este o realitate. Domnul a steapt a anumite lucruri de la noi tocmai pentru [6] a putea ndeplini anumite lucruri pentru noi. mplinirea acestor lucruri, n armonie cu voin ta divin a, a saz a problematica administr arii valorilor materiale la un nivel spiritual nalt. Domnul nu ne pretinde lucruri imposibile. El nu ne cere n mod arbitrar s a i slujim s i s a l recunoa stem, napoindu-l din lucrurile pe care le primim de la El. n planul S au divin ins a, El a inten tionat ca marile binecuvnt ari spirituale s a se ntoarc a la noi ca rezultat al cooper arii cu El. xiv

Prefa ta

xv

Vom lipsi ti de binecuvnt arile acestea dac a nu reu sim s a conlucr am cu El n ndeplinirea planurilor Sale s i, prin urmare, nu vom benecia de lucrurile de care avem cea mai mare nevoie. Suntem convin si c a principiile de administrare cre stin a a vie tii, a sa cum sunt ele prezentate n acest volum, se vor dovedi de ajutor tuturor celor ce le studiaz as i le practic a, pentru a dobndi o mai profund experien ta as i deplin a n procesul de cunoa stere a lui Dumnezeu, Acest lucru este sus tinut de urm atoarea arma tie: practic deea ispr avniciei trebuie s a aib a o inuen ta a asupra ntregului popor al lui Dumnezeu. [...] Binefacerea practic a le va tori ai adev oferi lumin a spiritual a miilor de a sa-zi si nv a ta arului, care acum se plng c a se a a n ntuneric. Din egoi sti, lacomi s i nchin atori ai lui Mamona, vor deveni conlucr atori serio si s i credincio si ai lui Hristos, pentru mntuirea p ac ato silor.Testimonies for the Church 3:387. Avnd n vedere aceast a perspectiv a a transform arii, ar trebui s a studiem cu to tii aceast a carte, rugndu-ne s a dobndim o experien ta mai profund as i deplin a cu Domnul. J.L.McElhany

xvi

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Sec tiunea 1 Legea cereasc a a binefacerii s i scopul ei

Capitolul 1 Conlucr atori cu Dumnezeu


Cinste ste pe Domnul cu averile tale s i cu cele dinti roade din tot venitul t au, c aci atunci grnarele ti vor pline de bel sug s i teascurile tale vor geme de must. (Proverbe 3, 9.10). Unul care d a cu mn a larg a ajunge mai bogat s i altul, care economise ste prea mult, nu face dect s a s ar aceasc a. Suetul binef ac ator va s aturat s i cel ce ud a pe al tii va udat s i el. (Proverbe 11, 24.25). Dar cel ales la suet face planuri alese s i st aruie n planurile lui alese. (Isaia 32, 8). n Planul de Mntuire, n telepciunea divin a a stabilit legea cauzei s i a efectului, prin care lucrarea de binefacere este, n toate aspectele ei, o binecuvntare n dou a direc tii. Cel care d a celor nevoia si le aduce altora binecuvntare s i el nsu si este binecuvntat ntr-o m asur as i mai mare. Slava Evangheliei Pentru ca omul s a nu e lipsit de efectele binecuvntate ale binefacerii, Mntuitorul nostru a alc atuit un plan prin care omul urma s a devin a conlucr atorul S au. Dumnezeu ar putut s a ating a scopul mntuirii p ac ato silor f ar a ajutorul omului, ns a El s tia c a omul nu poate fericit dac a nu particip a la aceast a mare lucrare. Printr-un concurs de mprejur ari care l provoac a s a e milostiv, omului i se pun la dispozi tie, din partea lui Dumnezeu, cele mai bune mijloace de practicare a binefacerii s i i se ofer as ansa de a- si face un obicei din a contribui la ajutorarea celor s araci s i la avansarea cauzei Sale. Din cauza nevoilor ei, lumea dec azut a ne solicit a talan tii mijloacelor s i inuen tei noastre pentru a le prezenta b arba tilor s i femeilor adev arul dup a care tnjesc foarte mult. Iar noi, pe m asur a ce lu am aminte la [14] chem arile lor, prin munc as i prin acte de binefacere, devenim tot mai mult asemenea Celui care S-a f acut s arac pentru noi. Cnd d aruim altora, le aducem binecuvntare s i, n acest fel, ne adun am bog a tii adev arate. 18

Conlucr atori cu Dumnezeu

19

Slava Evangheliei este ntemeiat a tocmai pe principiul refacerii chipului divin n omenirea c azut a, printr-o activitate constant a de binefacere. Aceast a lucrare a nceput n cur tile cere sti. Acolo, Dumnezeu Ie-a oferit in telor umane o dovad a evident a a dragostei pe care Ie-o poart a. Fiindc a att de mult a iubit Dumnezeu lumea, c a a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede n El s a nu piar a, ci s a aib a via ta ve snic a (Ioan 3, 16). Prin d aruirea lui Hristos, descoperim ce se a a n inima Tat alui. Ea ne d a m arturie c a, odat a ce Si-a asumat mntuirea noastr a, Dumnezeu nu va precupe ti nimic, orict de pre tios, din tot ce e necesar, pentru a-Si aduce la ndeplinire lucrarea. Spiritul d arniciei este spiritul cerului. Dragostea care se jertfe ste pe sine, ce l caracteriza pe Hristos, s-a manifestat la cruce. El a dat tot ce a avut s i apoi S-a dat pe Sine nsu si pentru ca omul s a e mntuit. Crucea lui Hristos apeleaz a la spiritul caritabil al ec arui urma s al Mntuitorului, lat a principiul ilustrat aici: d arui ti s i iar d arui ti! Acest principiu, transpus n ac tiuni reale de binefacere s i n fapte bune, reprezint a adev aratul rod al vie tii cre stine. Principiul celor necredincio si este acela de a ob tine tot mai multe, n speran ta de a- si asigura fericirea;ns a, dac a privim la consecin tele nale, rodul acestui principiu este suferin ta s i moartea. Lumina Evangheliei ce vine dinspre crucea lui Hristos mustr a egoismul s i ncurajeaz a d arnicia s i binefacerea. Nu ar trebui s a ne lament am din pricina faptului c a suntem chema ti tot mai des s a d aruim. n providen ta Sa, Dumnezeu si cheam a poporul s a ias a din sfera lui limitat a de ac tiune s i s a ntreprind a ac tiuni mai mari. Este necesar un efort nelimitat acum, cnd lumea este acoperit a de [15] ntuneric moral. Mul ti oameni ai lui Dumnezeu se a a n pericolul de a c adea n capcana spiritului lumesc s i n cea a l acomiei. Ei trebuie s a n teleag a faptul c a apelurile pentru a oferi din mijloacele lor se nmul tesc datorit a milei lui Dumnezeu. Trebuie s a li se ofere ocazii de practicare a binefacerii, altminteri nu vor putea imita caracterul marelui Model. Binecuvnt arile ispravnicilor Cnd le-a poruncit ucenicilor duce ti-v a n toat a lumea s i propov adui ti Evanghelia la orice f aptur a , Hristos Ie-a ncredin tat

20

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

oamenilor lucrarea de r aspndire a cuno stin tei despre harul S au. Dar, n vreme ce unii merg s a predice, al tii sunt chema ti s a r aspund a la apelurile Sale de a oferi daruri prin care s a e sus tinut a cauza Sa pe p amnt. El Ie-a dat oamenilor mijloace, iar aceste daruri divine trebuie s a curg a prin canale omene sti, ca s a ndeplineasc a lucrarea desemnat a nou a n procesul de mntuire a semenilor no stri. Aceasta pe om. Este este una dintre metodele prin care Dumnezeu l nal ta exact lucrarea de care are nevoie omul, deoarece ea va strni cea mai profund a compasiune a suetului s i va solicita exercitarea celor mai nalte facult a ti ale min tii. Toate lucrurile de pe acest p amnt au fost l asate de Dumnezeu, n de om. generozitatea Sa, ca mijloc de exprimare a dragostei Sale fa ta S aracii sunt ai Lui s i cauza religiei este a Lui. Aurul s i argintul sunt ale Domnului; El ar putea s a le trimit a din cer asemenea unei ploi, dac a ar dori. ns a, n loc de aceasta, El 1-a f acut pe om ispravnicul S au,ncredin tndu-i mijloace pe care s a le ntrebuin teze n beneciul altora, nu s a le strng a pentru sine. Astfel, omul devine mijlocul prin care Dumnezeu si mparte binecuvnt arile pe p amnt. El a pl anuit sistemul binefacerii pentru ca omul s a devin a asemenea Creatorului S au, milostiv s i altruist n ceea ce prive ste caracterul s i, n nal, [16] p arta s cu Hristos la r asplata ve snic as i sl avit a. Aduna ti n jurul crucii Dragostea exprimat a la Calvar trebuie rearmat a, reconsiderat a s i r aspndit a n toate bisericile noastre. Vom face noi tot ce putem principiilor pe care Hristos le-a adus n aceast pentru a da for ta a lume? Vom lupta pentru a ini tia s i pentru a ecientiza ac tiunile de binefacere care sunt necesare acum, f ar a ntrziere? Stnd n fa ta crucii s i v azndu-L pe Prin tul cerului murind pentru voi, pute ti s a v a nchide ti inima s i s a spune ti: Nu, nu am nimic de oferit? Credincio sii lui Hristos trebuie s a transmit a mai departe dragostea Sa. Aceast a dragoste trebuie s a i adune n jurul crucii, s a i determine s a renun te la orice egoism s i s a-i lege de Dumnezeu s i unii de al tii. Aduna ti-v a n jurul crucii de pe Calvar cu jertre de sine s i cu t ag aduire de sine! Dumnezeu v a va binecuvnta cnd v a ve ti str adui s a face ti tot ce pute ti mai bine. Cnd v a apropia ti de tronul harului s i

Conlucr atori cu Dumnezeu

21

v a socoti ti lega ti de acest tron cu lan tul de aur ce a fost cobort din cer pe p amnt pentru a scoate oamenii din groapa p acatului, inima voastr a va merge la fra tii s i surorile voastre care sunt n lume f ar a Testimonies for the Church 9:253-256. [17] Dumnezeu s i f ar a speran ta

Capitolul 2 Binef ac atorul nostru generos


Puterea lui Dumnezeu se manifest a n b at aile inimii, n activitatea care circul pl amnilor s i n uxul de via ta a prin miile de vase diferite din corp. Lui i dator am ecare moment al existen tei noastre s i toate nlesnirile vie tii. Capacit a tile care l ridic a pe om deasupra in telor create inferioare lui i-au fost oferite de Creator. El ne cople se ste cu privilegiile Sale. i suntem datori pentru hrana pe care o mnc am, pentru apa pe care o bem, pentru hainele pe care le purt am, pentru aerul pe care-l respir am. F ar a providen ta Sa special a, aerul ar plin de molime s i de otrav a. El este binef ac atorul s i sus tin atorul nostru generos. Soarele care lumineaz a p amntul s i care d a frumuse te ntregii naturi, lumina stranie s i solemn a pe care o radiaz a luna, m are tia rmamentului pe care sclipesc stele str alucitoare, izvoarele care nvioreaz a p amntul s i care fac vegeta tia s a creasc a, lucrurile pre tioase din natur a, n toat a varietatea s i bog a tia lor, copacii falnici, arbu stii s i plantele, holdele unduitoare, cerul albastru, p amntul nverzit, alternan ta zilei cu noaptea, anotimpurile nnoitoare, toate i vorbesc omului despre dragostea Creatorului. El ne-a legat de Sine prin toate aceste dovezi pe care Ie-a pus n cer s i pe p amnt. El vegheaz a peste noi cu o tandre te mai mare dect cea a unei mame pentru copilul ei suferind. Cum se ndur a un tat a de copiii lui, a sa Se ndur a Domnul de cei ce se tem de El.The Review and Herald, 18 septembrie, 1888. Cei care primesc permanent, s a d aruiasc a permanent Dup a cum primim permanent binecuvnt ari de la Dumnezeu, tot [18] la fel trebuie s a d aruim permanent. Dac a Binef ac atorul nostru ceresc ar nceta s a ne mai ofere, atunci am avea o scuz a: nu am mai avea nimic de oferit. Dar Dumnezeu nu ne-a lipsit niciodat a de dovezile dragostei Sale. [...] Suntem sus tinu ti n ecare clip a de grija lui Dumnezeu s i prin puterea Sa. El ne umple masa cu hran a. El ne d a 22

Binef ac atorul nostru generos

23

un somn lini stit s i odihnitor. S apt amnal, ne aduce Sabatul, ca s a ne oprim din ocupa tiile trec atoare s i s a ne nchin am n casa Sa. El ne-a dat Cuvntul S au ca s a ne e candel a pentru picioare s i o lumin a pe c arare. Pe paginile lui snte, g asim sfaturile n telepciunii s i, de m la El inimile, n r , El ecare dat a cnd ne n al ta abdare s i credin ta ne acord a binecuvnt arile harului S au. Mai presus de toate acestea este s i darul innit al scumpului Fiu al lui Dumnezeu, prin care primim toate celelalte binecuvnt ari pentru via ta aceasta s i pentru via ta viitoare. F ar a ndoial a c a bun atatea s i mila ne nso tesc la ecare pas. Doar atunci cnd vom dori ca Tat al nostru innit s a nu ne mai ofere darurile Sale, ar trebui s a ntreb am ner abd atori: ct s a mai d aruim? Nu numai c a ar trebui s a i restituim cu credincio sie zecimile noastre, care sunt ale Lui, ci ar trebui de asemenea s a aducem o sum a n trezoreria Sa ca dar de mul tumire. S a-I oferim Creatorului nostru cu bucurie primele roade din toate bog a tiile Sale cele mai alese bunuri materiale, cea mai bun as i cea mai sfnt a slujire.The Review and Herald, 9 februarie, 1886. Singurul mod de a ne manifesta recuno stin ta Domnul nu are nevoie de darurile noastre. El nu Se mbog a te ste prin ceea ce i putem noi oferi. Psalmistul spune: Totul vine de la Tine s i din mna Ta primim ce-Ti aducem. Cu toate acestea, de ndurarea Dumnezeu ne ofer a ocazia s a ne ar at am pre tuirea fa ta Sa, prin efortul de a le transmite s i altora ceea ce primim de la El, punndu-ne pe noi n sine pe locul doi. Acesta este singurul mod posibil prin care putem s a ne manifest am recuno stin ta s i dragostea [19] de Dumnezeu. El nu ne-a pus la dispozi fa ta tie un alt mod.The Review and Herald, 6 decembrie, 1887. Argumentele lui Pavel mpotriva egoismului Pavel ncerca s a dezr ad acineze egoismul din inimile fra tilor lui, ntruct caracterul nu poate des avr sit n Hristos atunci cnd iubirea de sine s i l acomia sunt p astrate n suet. Dragostea lui Hristos din inimile credincio silor ar trebuit s a i determine s a i ajute pe

24

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

fra tii lor n nevoie. n ncercarea lui de a le trezi dragostea, Pavel le ndrepta aten tia spre jertfa pe care o adusese Hristos pentru ei. Nu v a spun lucrul acesta ca s a v a dau o porunc a zicea el, ci pentru rv-na altora s i ca s a pun la ncercare cur a tia dragostei voastre. C aci cunoa ste ti harul Domnului nostru Isus Hristos. El, m acar c a era bogat, S-a f acut s arac pentru voi, pentru ca, prin s ar acia Lui, voi s a v a mbog a ti ti. at a argumentul puternic al apostolului. Aceasta nu este porunca lui Pavel, ci a Domnului Isus Hristos. [...] Ct de mare a fost darul pe care Dumnezeu i l-a dat omului s i cu ct a bucurie i l-a oferit! Cu o d arnicie ce nu va putea vreodat a ntrecut a, El a dat, ca s a-i mntuiasc a pe ii r azvr ati ti ai oamenilor s i ca s a i ajute s a vad a scopul S au s i s a disting a dragostea Sa. i ve ti aduce voi darurile voastre, considernd c a nimic din ceea ce ave ti nu este prea bun pentru a-l oferi Celui care a dat pe singurul S au Fiu n ascut?The Review and Herald, 15 mai, 1900. Spiritul d arniciei este spiritul cerului. Spiritul egoismului este [20] spiritul lui Satana.The Review and Herald, 17 octombrie, 1882.

Capitolul 3 De ce l folose ste Dumnezeu pe oameni?


Dumnezeu nu depinde de oameni pentru naintarea cauzei Sale. El ar putut s a-i trimit a pe ngeri ca ambasadori ai adev arului S au; ar putut s a-Si fac a auzit a voin ta vorbind direct, a sa cum a rostit Legea pe muntele Sinai. ns a, pentru a cultiva n noi spiritul binefacerii, El a ales s a i angajeze pe oameni n aceast a lucrare. Fiecare act de jertre de sine pentru binele altora consolideaz a spiritul binefacerii n inima d at atorului, apropiindu-l tot mai mult de R ascump ar atorul lumii care, m acar c a era bogat, S-a f acut s arac pentru voi, pentru ca prin s ar acia Lui, voi s a v a mbog a ti ti.Via ta va o binecuvntare pentru noi doar dac a mplinim scopul divin pentru care am fost crea ti. Toate darurile pe care Ie-a primit de la Dumnezeu se vor dovedi a doar un blestem, dac a omul nu le va ntrebuin ta pentru a le aduce binecuvntare semenilor lui s i pentru naintarea cauzei lui Dumnezeu pe p amnt.The Review and Herald, 7 decembrie, 1886, 1-1. Consecin ta c aut arii c stigului personal de c Tocmai aceast a preocupare tot mai accentuat a fa ta stigul nanciar s i egoismul la care duce dorin ta dup a c stig sunt cele care curm a spiritualitatea bisericii s i care ndep arteaz a favoarea lui Dumnezeu de la oameni. Cnd mintea s i minile sunt ocupate continuu cu realizarea de planuri s i cu truda de a acumula avere, cerin tele lui Dumnezeu s i ale omenirii sunt uitate. Dumnezeu ne-a binecuvntat cu prosperitate nu pentru ca timpul s i aten tia noastr a s a e distrase de la El s i ndreptate spre ceea ce ne-a dat n administrare. D at atorul este mai mare dect darul. Am fost r ascump ara ti cu un pre t, nu suntem ai no stri. Am uitat pre tul [21] innit cu care am fost r ascump ara ti? Inima noastr a nu mai poate ? manifesta recuno stin ta 25

26

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Crucea lui Hristos nu face de ru sine via ta tr ait a n satisfac tie de sine? [...] Culegem roadele acestei jertfe personal as i ng aduin ta innite s i, n ciuda acestui lucru, cnd este o lucrare de f acut, cnd este nevoie de banii no stri pentru a sprijini lucrarea R ascump ar atorului nostru de mntuire a suetelor, ne d am napoi de la mplinirea datoriei s i ne cerem scuze. Lenevia scandaloas a, dezinteresul s i de cerin egoismul extrem ne fac insensibili fa ta tele lui Dumnezeu. O, Hristos, Maiestatea cerului, mp aratul slavei, a trebuit s a poarte crucea grea s i coroana de spini s i a trebuit s a bea paharul amar, iar noi trnd avim n voie, ne l aud am s i uit am suetele pentru care Si-a v arsat sngele pre tios ca s a le mntuiasc a? Nu, ci s a oferim, atta timp ct mai avem putere! S a ac tion am, atta timp ! S ct mai avem for ta a lucr am ct mai e zi! S a ne dedic am timpul s i mijloacele slujirii lui Dumnezeu, ca s a ob tinem aprobarea Sa s i s a primim r asplata Sa!The Review and Herald, 17 octombrie, 1882. Cea mai mare lupt a cu eul n via ta aceasta, bunurile noastre sunt limitate, ns a pre tioasa comoara cea mare pe care Dumnezeu o d aruie ste lumii este nelimi uman tat a. Ea include orice dorin ta as i dep as e ste cu mult estim arile omului. n marea zi a deciziei nale, cnd orice om va judecat dup a faptele lui, orice ncercare de ndrept a tire de sine va redus a la t acere, indc a se va vedea c a Tat al ndur ator a pus n darul oferit oamenilor tot ce avea, iar ei nu au avut nicio scuz a ca s a-l refuze. Nu avem niciun du sman mai de temut dect noi n sine. Marea lupt a pe care o avem de dat este cea cu eul neconsacrat. Atunci [22] cnd vom birui eul, vom mai mult dect biruitori prin Cel care ve ne-a iubit. Fra tii mei, avem de c stigat o via ta snic a. S a ducem lupta cea bun a a credin tei! Suntem pu si la ncercare acum, nu n viitor. Ct mai e posibil, c auta ti mai nti mp ar a tia lui Dumnezeu s i neprih anirea Lui s i toate aceste lucruri adic a acelea care acum mplinesc adesea scopul lui Satana, c aci el le transform a n capcane pentru a n sela s i a distruge vi se vor da pe deasupra.The Review and Herald, 5 martie, 1908.

De ce l folose ste Dumnezeu pe oameni?

27

O pat a resping atoare Nu trebuie s a uit am niciodat a c a suntem pu si la prob a pe acest p amnt ca s a se hot arasc a dac a suntem potrivi ti pentru via ta viitoare. Niciunul dintre cei al c aror caracter este ntinat cu pata resping atoare a egoismului nu va intra n cer. Prin urmare, Dumnezeu ne cerceteaz a aici, ncredin tndu-ne bunuri trec atoare, pentru ca modul n care le folosim s a demonstreze dac a putem s a primim bog a tiile ve snice. The Review and Herald, 16 mai, 1893. Bunurile materiale ne-au fost doar ncredin tate Indiferent ct de multe sau de pu tine ar resursele materiale ale unui individ, acesta s a nu uite c a tot ce are i-a fost doar ncredin tat. El trebuie s a-l dea socoteal a lui Dumnezeu pentru puterea, capacit a tile, timpul, talentele, oportunit a tile s i mijloacele lui. Aceasta este o lucrare individual a; Dumnezeu ne ofer a nou a, pentru ca, oferind altora, noi s a devenim asemenea Lui: genero si, m arinimo si, milostivi. Cei care, uitnd misiunea sacr a ce Ie-a fost ncredin tat a, caut a s a economiseasc a sau s a cheltuiasc a pentru a- si satisface mndria sau egoismul, poate c a vor reu si s a- si asigure c stigurile s i pl acerile acestei lumi, ns a, n ochii lui Dumnezeu, cnd sunt evalua ti n func tie de realiz arile lor spirituale, ei sunt s araci, nenoroci ti, tic alo si, orbi s i goi. Cnd este folosit a adecvat, bog a tia devine leg atura de aur a recuno stin tei s i afec tiunii dintre om s i semenii lui, o leg atur a puternic a ce l une ste cu R ascump ar atorul lui. Darul innit al scumpului Fiu al lui Dumnezeu atrage dup a sine nevoia ca cei care l-au primit s a si de harul S manifeste n mod palpabil recuno stin ta fa ta au. Cel care [23] prime ste lumina dragostei lui Dumnezeu devine astfel responsabil n cea mai mare m asur a de r aspndirea luminii binecuvntate asupra altor suete aate n ntuneric.The Review and Herald, 16 mai, 1882. Pentru a renvia n noi tr as aturile caracterului lui Hristos Domnul ng aduie ca b arba tii s i femeile s a treac a prin suferin te m la egoismul nostru s s i calamit a ti pentru a ne chema s a renun ta i

28

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

pentru a renvia n noi tr as aturile caracterului S au compasiunea, blnde tea s i dragostea. n modul cel mai mi sc ator, dragostea divin a face apeluri prin care ne cheam a s a manifest am aceea si compasiune s i sensibilitate pe care Ie-a manifestat Hristos. El a fost un om al durerii, familiarizat cu suferin ta. n toate nenorocirile noastre, El simte mpreun a cu noi. El i iube ste pe oameni ca ind c stiga ti cu propriul S au snge s i ne spune: V a dau o porunc a nou a: s a v a iubi ti unii pe al tii; cum v-am iubit Eu, a sa s a v a iubi ti s i voi unii pe al tii.The Review and Herald, 13 septembrie, 1906. Mai nalt a onoare, cea mai mare bucurie Dumnezeu este sursa vie tii, a luminii s i a bucuriei din Uni Idem El le trimite binecuvnt arile Sale in telor pe care Ie-a creat, la fel cum soarele si trimite razele de lumin a. n dragostea Sa innit a, El ia oferit omului privilegiul de a deveni p arta s la natura divin as i i-a dat posibilitatea ca, la rndul lui, s a transmit a binecuvnt ari semenilor s ai. Aceasta este cea mai nalt a onoare, cea mai mare bucurie pe care Dumnezeu a putut sa Ie-o dea oamenilor. Cei care particip a astfel la lucrarea de manifestare a iubim se apropie tot mai mult de Creatorul lor. Cel care refuz a s a devin ajmpreuna-- lucr ator cu Dumnezeu omul care, de dragul ng aduin tei egoiste, ignora nevoile semenilor s ai, nefericitul care si adun a comori aici, pe pamant- si refuz a cea mai mare binecuvntare pe care Dumnezeu poate sa i-o dea.The [24] Review and Herald, 6 decembrie, 1887.

Capitolul 4 Divergen ta dintre principiile lui Hristos s i principiile lui Satana


Toate in tele umane fac parte dintr-o singur a mare familie familia lui Dumnezeu. Dorin ta Creatorului a fost aceea ca oamenii s a se respecte s i s a se iubeasc a unii pe al tii s i s a manifeste un de binele celorlal interes sincer s i dezinteresat fa ta ti. ns a tinta lui Satana este aceea de a-i face pe oameni sa se preocupe de ei n si si. Supunndu-se st apnirii lui, ei au cultivat un egoism care a umplut lumea de nefericire s i de discordie, ajungnd s a e n conict unii cu al tii. Egoismul este esen ta dec aderii s i, dat ind faptul c a in tele umane s-au supus puterii lui, n lumea de azi se poate vedea contra de Dumnezeu. Na riul consacr arii fa ta tiunile, familiile s i indivizii au , s o singur a dorin ta i anume aceea de a- si pune eul pe primul plan. Omul si dore ste s a e st apnul semenilor Iui. Din cauza egoismului, s-a separat de Dumnezeu s i de semenii lui s i si urmeaz a nclina tiile nest apnite. Se comport a de parc a binele altora ar depinde de de suprema supunerea lor fa ta tia lui. Egoismul a adus discordie n biseric a, umplnd-o de ambi tie nesfnt a. [...] Egoismul distruge asem anarea cu Hristos, umplnd omul cu iubire de sine. El conduce la ndep artarea continu a de neprih anire. Hristos spune: Voi ti dar des avr si ti, dup a cum s i Tat al vostru cel ceresc este des avr sit.?ns a iubirea de sine este oarb a de des fa ta avr sirea cerut a de Dumnezeu. [...] Hristos a venit n aceast a lume pentru a ne descoperi dragostea lui Dumnezeu. Urma sii Lui trebuie s a continue lucrarea nceput a de El. S a ne str aduim s a m de ajutor s i s a ne ncuraj am unii pe al tii. C autarea binelui celorlal ti este mijlocul prin care poate g asit a adev arata fericire. Omul nu lucreaz a mpotriva intereselor personale atunci cnd l iube ste pe Dumnezeu s i cnd si iube ste semenii. Cu [25] ct el are un suet mai lipsit de egoism, cu att este mai fericit, indc a mpline ste scopul lui Dumnezeu pentru el. Suarea lui Dumnezeu l p atrunde, umplndu-l de bucurie. El s tie c a via ta este un dar sfnt, 29

30

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

valoros, ce i-a fost ncredin tat de Dumnezeu pentru a-l ntrebuin ta n slujirea altora.The Review and Herald, 25 iunie, 1908. O disput a inegal a Egoismul este cel mai puternic s i cel mai r aspndit dintre impulsurile umane, iar lupta sueteasc a dintre compasiune s i l acomie este o disput a inegal a, deoarece, n vreme ce egoismul este cea mai intens a patim a, dragostea s i bun avoin ta sunt prea adesea cele mai slabe s i, de regul a, r aul c stig a victoria. De aceea, n activitatea noastr as i n darurile pe care I le aducem lui Dumnezeu, nu suntem n dac siguran ta a suntem st apni ti de sentimente s i de impulsuri. Este nen telept s i periculos s a d aruim sau s a lucr am : lumai atunci cnd cineva ne provoac a mila s i s a re tinem darurile sau sa nu slujim atunci cnd nimeni nu ne strne ste emo tiile. Dac a suntem controla ti de impuls sau de compasiunea pur omeneasc a, atunci rarele ocazii cnd eforturile ne sunt r aspl atite cu nerecuno stin ta sau cnd darurile oferite sunt folosite inadecvat sau sunt irosite vor suciente pentru a nghe ta n noi izvoarele binefacerii. Cre stinii trebuie s a ac tioneze pe baza unui principiu clar, urmnd exemplul Mntuitorului de renun tare s i de jertre de sine.The Review and Herald, 7 decembrie, 1886. turii lui Hristos Esen ta nv a ta turii lui Hristos. Deseori Sacriciul de sine este esen ta nv a ta credincio silor li se impune acest lucru pe un ton aparent poruncitor, ntruct nu exist a un alt mod de a salva oamenii dect acela de a-i desprinde de via ta lor egoist a. n via ta Sa pe p amnt, Hristos a ntruchipat cu adev arat puterea Evangheliei. [...] Tuturor celor care vor [26] suferi mpreun a cu El, opunn-du-se p acatului, lucrnd pentru cauza Sa, neglijndu-se pe ei n si si pentru binele altora, El le promite c a vor avea parte de r asplata ve snic a a neprih ani tilor. Prin manifestarea spiritului care a caracterizat via ta Sa, trebuie s a devenim p arta si ai naturii Sale. Asumndu-ne via ta Sa de sacriciu pentru al tii, vom primi n via ta viitoare o greutate ve snic a de slav a.The Review and Herald, 28 septembrie, 1911.

Divergen ta dintre principiile lui Hristos s i principiile lui Satana

31

Consecin tele egoismului Cei care si ng aduie s a e st apni ti de spiritul l acomiei si formeaz a acele tr as aturi de caracter care i vor a seza n c ar tile din cer n dreptul numelui idolatru. To ti ace stia sunt clasa ti al aturi de ho ti, def aim atori s i lacomi s i, dup a cum declar a Cuvntul lui Dumnezeu, niciunul nu va mo steni mp ar a tia lui Dumnezeu. Cel r au se f ale ste cu pofta lui, iar r apitorul batjocore ste s i nesocote ste pe Domnul. Manifest arile l acomiei sunt mereu n contradic tie cu binefacerea cre stin a. Consecin tele egoismului se dezv aluie ntotdeauna prin rii darurilor ce ne-au neglijarea datoriei s i prin e secul ntrebuin ta fost ncredin tate de Dumnezeu pentru avansarea lucr arii Sale.The Review and Herald, 1 decembrie, 1896. Sfr situl evlaviei Hristos este modelul nostru. El Si-a sacricat via ta pentru noi s i ne cere ca la rndul nostru s a ne sacric am via ta pentru al tii. n acest fel, putem sc apa de egoismul pe care Satana ncearc a permanent s a l implanteze n inimile noastre. Acest egoism nseamn a sfr situl de evlaviei s i poate biruit doar prin manifestarea dragostei fa ta de semenii no Dumnezeu s i fa ta stri. Hristos nu va permite niciunei persoane egoiste s a intre n ceruri. Nicio persoan a lacom a nu poate intra pe por tile de m arg aritar, indc a l acomia nseamn a idolatrie. [27] The Review and Herald, 11 iulie, 1899.

Capitolul 5 Binefacerea s i suetul n care locuie ste Hristos


Cnd dragostea des avr sit a a lui Hristos se a a n inima omului, se vor produce lucruri minunate. Hristos va n inima credinciosului asemenea unei fntni de ap a care va t sni nspre via ta ve snic a. de oamenii aa vor Dar cei care sunt indiferen ti fa ta ti n suferin ta fa de Isus Hristos n persoana sn acuza ti de indiferen ta ta tilor S ai. Nimic nu submineaz a mai rapid spiritualitatea suetului dect nv aluirea lui n egoism s i preocuparea de sine. Cei care se preocup a de ei n si si s i neglijeaz a suetul s i trupul celor pentru care Hristos Si-a dat via ta nu m annc a din pinea vie tii s i nu beau ap a din izvorul mntuirii. Ei sunt la fel ca un copac f ar a rod: usca ti s i lipsi ti de sev a. Din punct de vedere spiritual, sunt ni ste pitici care si consum a mijloacele doar pentru ei n si si, ns a ce seam an a omul aceea va s i secera. . Ele vor Principiile cre stine vor ie si ntotdeauna n eviden ta manifestate n mii de feluri. Hristos care locuie ste n inim a este asemenea unui izvor care nu seac a niciodat a.The Review and Herald, 15 ianuarie, 1895. Cnd Hristos domne ste n inim a Dumnezeu i ncredin teaz a omului bog a tii pentru ca acesta s a tura lui Hristos, Mntuitorul nostru, ntrepoat a nfrumuse ta nv a ta buin tnd comorile p amnte sti pentru avansarea mp ar a tiei Sale n lumea aceasta. El trebuie s a-L reprezinte pe Hristos s i, prin urmare, nu trebuie s a tr aiasc a pentru a- si satisface dorin tele, pentru a se n al ta pe sine sau pentru a primi lauda pentru bog a tiile pe care le are. Dup a ce inima este cur a tat a de p acat, Hristos se a saz a pe tronul ce a fost odat a ocupat de ng aduin ta de sine s i de iubirea pentru [28] bog a tiile p amnte sti. Chipul lui Hristos se observ a n expresia fe tei. Lucrarea de sn tire este continuat a n suet. ndrept a tirea de sine nou dispare. Omul devine o in ta a, asem an atoare cu Hristos 32

Binefacerea s i suetul n care locuie ste Hristos

33

mbr acat n neprih anire s i sn tenie adev arat a.The Review and Herald, 11 septembrie, 1900. Biruin ta asupra l acomiei s i zgrceniei Cei boga ti ar trebui s a-l consacre lui Dumnezeu tot ce au, iar cel al c arui trup, suet s i duh sunt sn tite prin adev ar si va nchina averea lui Dumnezeu s i va deveni un mijloc prin care se va ajunge la alte suete. Prin experien ta lui, se va dovedi c a harul lui Hristos are puterea de a birui l acomia s i zgrcenia, iar bogatul care i pred a lui Dumnezeu bunurile ce i-au fost ncredin tate va considerat un slujitor credincios, care va putea face cunoscut altora faptul c a ecare dolar din averea acumulat a are pe el amprenta chipului s i semn atura lui Dumnezeu.The Review and Herald, 19 septembrie, [29] 1893.

Capitolul 6 Predici practice


Darurile oferite pentru mplinirea nevoilor sn tilor s i pentru avansarea mp ar a tiei lui Dumnezeu constituie predici practice, care adeveresc faptul c a d at atorii nu au primit n zadar harul lui Dumnezeu. Exemplul viu al unui caracter lipsit de egoism, care imit a asupra oamenilor. Cei exemplul lui Hristos, are o mare inuen ta care nu tr aiesc pentru ei n si si nu si vor cheltui to ti banii pentru satisfacerea presupuselor nevoi s i pentru a- si m ari confortul, ci vor p astra viu n minte faptul c a sunt urma sii lui Hristos s i c a al tii au nevoie de hran as i de mbr ac aminte. Cei care tr aiesc pentru a- si satisface poftele s i dorin tele egoiste vor pierde favoarea lui Dumnezeu s i r asplata cereasc a. Ei dovedesc veritabil n fa ta lumii c a nu au o credin ta a, iar cnd vor ncerca s a le mp art as easc a altora adev arul prezent, cuvintele lor se vor auzi asemenea unei ara-me sun atoare s i asemenea unui chimval z ang anitor. To ti ar trebui s a- si arate credin ta prin cuvintele pe care le rostesc. Credin ta f ar a fapte este moart a... n ea ns as i. Da ti naintea bisericilor dovad a de dragostea voastr as i ar ata ti-le c a avem dreptul s a ne l aud am cu voi.The Review and Herald, 21 august, 1894. Cea mai dicil a predic a Predica cel mai dicil de rostit s i de aplicat este renun tarea de sine. P ac atosul lacom nchide singur u sa n fa ta binelui ce ar putea realizat, ntruct banii lui sunt cheltui ti n scopuri egoiste. E imposibil ca cineva s a se bucure de favoarea lui Dumnezeu s i de de comuniunea cu Mntuitorul, n vreme ce este indiferent fa ta [30] binele semenilor lui care nu au via ta n Hristos s i care pier n p acatele lor. Hristos ne-a l asat un minunat exemplu de jertre de sine. [...] naintnd pe c ararea lep ad arii de sine, ridicnd crucea s i purtnd-o pe urmele lui Hristos pn a acas a la Tat al, via ta noastr a va dezv alui frumuse tea vie tii Sale. La altarul jertrii de sine locul de ntlnire 34

Predici practice

35

al lui Dumnezeu cu omul primim din mna Sa tor ta cereasc a ce cerceteaz a inima, dovedind nevoia de a r amne n Hristos.The Review and Herald, 31 ianuarie, 1907. D at atorul devine mai m arinimos s i una cu Hristos Darurile celor s araci, aduse prin t ag aduire de sine pentru a ajuta la r aspndirea luminii adev arului mntuitor, vor o mireasm a pl acut a pentru Dumnezeu s i ntru totul acceptate de El ca un dar sfnt. Chiar mai mult dect att, nsu si actul d aruirii l face pe d at ator s a e mai m arinimos s i l une ste mai mult cu R ascump ar atorul lumii. El era bogat, ns a S-a f acut s arac pentru noi, pentru ca prin s ar acia Lui, noi s a ne mbog a tim. Sumele cele mai mici de bani aduse cu bucurie de cei care au o situa tie limitat a sunt pe deplin acceptate de Dumnezeu s i chiar mai valoroase n ochii S ai dect darurile celor boga ti, care pot s a ofere bani cu miile, ns a f ar a s a dea dovad a de renun tare la sine s i f ar a s a simt a vreo lips a.The Review and Herald, 31 octombrie, 1878. D aruire cu bucurie s i cu promptitudine Spiritul d arniciei cre stine se va consolida pe m asur a ce este practicat, f ar a s a e nevoie de a stimulat n mod p agubitor. To ti cei care au acest spirit, spiritul lui Hristos, si vor aduce darurile cu bucurie s i cu promptitudine n vistieria Domnului. Inspira ti de de Hristos s de suetele pentru care El a murit, dragostea fa ta i fa ta ei simt convingerea puternic a de a- si mplini partea cu devotament [31] The Review and Herald, 16 mai, 1893.

Studiu suplimentar
Sistemul de binefacere al cerului, The Desire of Ages, 20, 21. Mila divin a strnit a n profunzimile ei innite, Testimonies for the Church 9:59, 60. Planul de Mntuire ncepe s i se ncheie cu binefacerea, Testimonies for the Church 3:548. Dragostea s i ndurarea lui Dumnezeu nu vor trezi recuno stin ta noastr a? Testimonies for the Church 2:600. , Testimonies for Binefacerea izvor as te din dragoste s i recuno stin ta the Church 3:396. Recuno stin ta exprimat a prin daruri de bun avoie, de mul tumire s i daruri pentru p acat, The Acts of the Apostles, 75 Pre tuirea mntuirii va alunga nemul tumirea, Testimonies for the Church 3:481, 482. O amintire care va alunga l acomia, Testimonies for the Church 4:485. Nu l putem egala, dar putem s a ne asem an am cu El, Testimonies for the Church 2:170. Copiii lui Dumnezeu care iubesc lumea se a a n pericol, Testimonies for the Church 1:141. P acatul l acomiei, Testimonies for the Church 3:544-551. Egoismul, cel mai sup ar ator jug, Testimonies for the Church 4:627. Lucrarea Iui Dumnezeu este n mare m asur a mpiedicat a de egoism, Testimonies for the Church 9:52. de c Lini stirea celor care au o mare dorin ta stig, Testimonies for the Church 4:80. Pentru a preveni acel mare r au: l acomia, Testimonies for the Church 3:547. Ac tiunile constante de binefacere un remediu pentru p acate, Testimonies for the Church 3:548. Cei ambi tio si s i lacomi au nevoie de transformare, Testimonies for the Church 5:250. 36

Studiu suplimentar

37

Des avr sirea caracterului nu poate ob tinut a f ar a jertre de sine, Testimonies for the Church 9:53. De la spiritul lumesc la binefacere, Testimonies for the Church 5:277. Rezultate extraordinare, dac a egoismul este ndep artat, Testimonies for the Church 5:206. Binefacerea, o m arturie a harului transformator al lui Dumnezeu, Testimonies for the Church 2:239. Dragostea care se jertfe ste pe sine- cea mai mare dovad a a sincerit a tii, Testimonies for the Church 7:146. Un argument pe care lumea nu-l poate contesta, Testimonies for the Church 4:483, 484. Prosperitatea spiritual a, propor tional a cu d arnicia sistematic a, Testimonies for the Church 3:405. Pl anuit a de Dumnezeu pentru ca omul s a ajung a ia asem anarea cu El, Testimonies for the Church 4:473. erbinte, Testimonies ncredin tarea tuturor lucrurilor, cu o dorin ta for the Church 1:160. Dragostea care se jertfe ste pe sine aduce o bucurie mai curat a dect bog a tiile, Testimonies for the Church 3:381, 382, 397. Generozitatea lui Dumnezeu, Testimonies for the Church 5:736, 737. Capacitatea de a primi cre ste odat a cu d arnicia, Testimonies for the [32] Church 6:448, 449. [33] [34] [35]

38

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Sec tiunea 2 Lucrarea lui Dumnezeu s i sus tinerea ei

Capitolul 7 Lucrarea Domnului trebuie sus tinut a


Ultimii ani ai timpului de prob a fac trecerea spre ve snicie. Marea zi a Domnului este chiar la u si.Trebuie s a folosim toat a energia pe care o avem pentru a trezi oamenii din gre selile s i p acatele lor. [...] tura din Cuvntul lui DumE vremea s a tinem seama de nv a ta nezeu. Toate poruncile Sale au n vedere binele nostru. Dumnezeu i cheam a pe to ti cei care se a a sub steagul nsngerat al Prin tului Emanuel s a dovedeasc a faptul c a sunt dependen ti de El s i c a i vor da socoteal a prin restituirea unei anumite p ar ti din ceea ce primesc de la El. Ace sti bani trebuie folosi ti pentru naintarea lucr arii ce trebuie realizat a pentru mplinirea misiunii ncredin tate de Hristos ucenicilor Lui. [..,] Poporul lui Dumnezeu este chemat s a fac a o lucrare care necesit a bani s i devotament. Obliga tiile ce ne revin ne cer s a lucr am pentru Dumnezeu ct putem mai bine. El ne cere o slujire nemp ar tit a, o consacrare deplin a a inimii, a suetului, a min tii s i puterii noastre. n Univers, exist a doar dou a locuri n care ne putem depune comorile n vistieria lui Dumnezeu sau n vistieria lui Satana iar tot ce nu este consacrat slujirii lui Dumnezeu este socotit a de partea lui Satana s i particip a la mplinirea scopurilor lui. Domnul dore ste ca mijloacele pe care ni Ie-a ncredin tat s a e ntrebuin tate pentru n al tarea mp ar a tiei Sale. Administratorii Lui au primit bunurile Sale pentru a le investi cu grij as i a produce un beneciu prin salvarea de suete. Aceste suete devin la rndul lor administratori ai lucrurilor ncredin tate, coopernd cu Hristos pentru a promova [36] binele cauzei lui Dumnezeu. Primim pentru a da exist n bisericile pline de via ta a dezvoltare s i cre stere. Exist a, de asemenea, s i un schimb constant ntre primirea s i transmiterea mai departe a ceea ce i apar tine Domnului. Dumnezeu i d a credinciosului adev arat lumin as i binecuvntare, iar el, la rndul lui, le transmite altora n lucrarea pe care o face pentru Domnul. n timp 40

Lucrarea Domnului trebuie sus tinut a

41

ce credinciosul d a mai departe din ceea ce prime ste, capacitatea lui de a primi cre ste. Se face loc pentru primirea de noi rezerve de har s i de adev ar. Ei prime ste o lumin a mai clar as i o cunoa stere mai profund a. Via ta s i dezvoltarea bisericii depind de capacitatea lui de a da s i a primi. Cel care prime ste, dar nu d a niciodat a mai departe, nceteaz a s a mai primeasc a dup a un timp. Dac a adev arul nu ajunge de la el la al tii, credinciosul si pierde capacitatea de a primi. Trebuie s a le oferim s i altora bunurile cerului, dac a vrem s a primim noi binecuvnt ari, Domnul nu inten tioneaz a s a coboare pe p amnt s i s a aduc a aur s i argint pentru naintarea lucr arii Sale. El le ofer a oamenilor resurse pentru ca, prin darurile lor, s a sus tin a avansarea lucr arii Sale. Unicul scop, mai presus de toate celelalte, pentru care trebuie folosite darurile lui Dumnezeu este acela de a sus tine lucr atori n cmpul misionar. Iar dac a oamenii vor deveni canale prin care binecuvnt arile cerului ajung la al tii, Domnul le va mplini toate nevoile. Nu restituirea a ceea ce i apar tine Domnului l s ar ace ste pe om, ci p astrarea pentru sine duce la s ar acie. [...] Un timp pentru economisire s i sacriciu de resDumnezeu si cheam a poporul s a devin a con stient fa ta ponsabilit a tile ce i revin. Dinspre Cuvntul S au vine un potop de lumin a, iar obliga tiile neglijate pn a acum trebuie ndeplinite. Odat a ce aceste obliga tii sunt ndeplinite, oferindu-l lui Dumnezeu zecimile s i darurile, se va deschide calea pentru ca lumea s a aud a mesajul pe care Domnul ar vrea s a l aud a. Dac a poporul nostru ar avea n [37] inim a dragostea lui Dumnezeu, dac a ecare membru al bisericii ar umplut cu spiritul de jertre de sine, nu ar exista o lips a de fonduri pentru misiunea local a sau extern a, resursele noastre ar nmul tite, s-ar deschide o mie de c ai pentru a ne face utili s i am invita ti s a ac tion am. Dac a ar fost atins scopul lui Dumnezeu de a duce ntregii lumi solia ndur arii, Hristos ar venit, iar sn tii ar fost primi ti n cetatea lui Dumnezeu. Dac a ar s a existe un timp cnd ar trebui f acute sacricii, atunci timpul acela este acum. Fra tii mei s i surorile mele, deprinde ti-v a s a face ti economii n c aminul vostru! Da ti la o parte idolii pe care i-a ti a sezat mai presus de Dumnezeu. Renun ta ti la pl acerile egoiste.

42

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

V a rog mult, nu cheltui ti banii pentru a v a mpodobi casele, indc a banii vo stri sunt ai lui Dumnezeu s i trebuie s a-l d am socoteal a de m! Nu folosi modul n care i ntrebuin ta ti banii Domnului pentru a satisface capriciile copiilor vo stri! nv a ta ti-i c a Dumnezeu are dreptul asupra tuturor lucrurilor pe care ei le de tin s i c a nimic nu poate anula vreodat a acest drept. Banii sunt o comoar a necesar a. Nu i risipi ti cu cei care nu au nevoie de ei. Cineva are nevoie de darurile pe care vre ti s a le oferi ti. n lume sunt oameni nfometa ti. Poate c a spune ti: Nu pot s a le dau la to ti s a m annce, ns a, aplicnd lec tiile de economisire date de Hristos, pute ti hr ani un om. Strnge ti rimiturile care au r amas, ca s a nu se piard a nimic aceste cuvinte au fost rostite de Cel care, prin puterea Sa, a f acut o minune s i a satisf acut nevoile unei mul timi de oameni amnzi. Dac a ave ti obiceiuri extravagante, ndep arta ti-le din via ta voastr a imediat. n caz contrar, sunte ti pierdu ti pentru ve snicie. Deprinderea de a economisi s i de a harnici s i cump ata ti este pentru copiii vo stri [38] o mo stenire mai bun a dect o zestre mare. Suntem str aini s i c al atori pe acest p amnt. S a nu ne cheltuim resursele pentru a ne satisface dorin tele pe care Dumnezeu ar vrea s a ni , ngr le st apnim. S a m un model corespunz ator de credin ta adindune nevoile. Membrii bisericii noastre s a se uneasc as i s a lucreze cu seriozitate, ca unii care umbl a n lumina deplin a a adev arului pentru aceste zile din urm a. [...] Ce valoare are bog a tia inestimabil a dac a este investit a n vile scumpe sau n conturi bancare? Ct cnt aresc acestea dac a sunt comparate cu mntuirea suetelor pentru care a murit Hristos, Fiul Dumnezeului innit?The Review and Herald, 24 decembrie, 1903. Un privilegiu s i o responsabilitate Noi am primit cele mai solemne adev aruri ncredin tate vreodat a muritorilor, cas a le vestim lumii. Vestirea acestor adev aruri reprezint a lucrarea noastr a. Lumea trebuie avertizat a, iar poporul lui de misiunea ce i-a fost ncredinDumnezeu trebuie s a e loial fa ta tat a. Credincio sii nu trebuie s a se implice n specula tii nanciare s i nici n afaceri riscante cu necredincio sii, deoarece acestea i vor mpiedica s a fac a lucrarea ce Ie-a fost dat a.

Lucrarea Domnului trebuie sus tinut a

43

Hristos spune despre poporul S au: Voi sunte ti lumina lumii. faptul c Nu este lipsit de importan ta a sfaturile, scopurile s i planurile lui Dumnezeu ne-au fost prezentate att de clar. Avem privilegiul extraordinar de a putea n telege voin ta lui Dumnezeu a sa cum este ea descoperit a n Cuvntul sigur al profe tiei. Prin urmare, avem s i o mare responsabilitate: Dumnezeu a steapt a ca noi s a le mp art as im altora cuno stin ta pe care ne-a dat-o. Scopul S au este acela ca factorii umani s i divini s a se uneasc a pentru a vesti mesajul de avertizare. The Review and Herald, 28 iulie, 1904. Sus tinerea misiunilor externe Compasiunea poporului lui Dumnezeu din ecare biseric a din tara noastr a ar trebui s a e strnit as i ar trebui s a se ac tioneze f ar a [39] egoism pentru a satisface nevoile existente n diferite cmpuri mi de cauza sionare. Oamenii ar trebui s a- si dovedeasc a interesul fa ta lui Dumnezeu, oferind din ceea ce au. Dac a s-ar manifesta un astfel de interes, ntre membrii familiei lui Hristos s-ar stabili o rela tie cre stin a, fr a teasc a, tot mai puternic a. Aceast a lucrare de oferire cu credincio sie a tuturor zecimilor, pentru a hran a n casa lui Dumnezeu, va asigura lucr atori att pentru misiunea local a, ct s i pentru cea extern a. De si c ar tile s i publica tiile despre adev arul prezent si revars a comorile cuno stin tei n toate zonele lumii, tebuie nin tate centre misionare n diferite alte locuri. Predicatorul activ trebuie s a spun a cuvintele vie tii s i ale mntuirii. Exist a zone deschise care si a steapt a lucr atorii. Recolta este gata, iar strig atul sincer al macedonenilor dup a lucr atori se face auzit pretutindeni n lume.The Review and Herald, 19 februarie, 1889. Lucrarea nu trebuie s a se opreasc a! Dac a ntr-adev ar de tinem adev arul pentru aceste zile din urm a, atunci trebuie s a l vestim oric arui neam, oric arei semin tii, oric arei limbi s i oric arui norod. n curnd, viii s i mor tii vor judeca ti dup a faptele pe care le-au f acut, iar Legea lui Dumnezeu este criteriul dup a care vor cerceta ti. Din acest motiv, ei trebuie avertiza ti; Legea sfnt a a lui Dumnezeu trebuie

44

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

[ Un apel adresat de Ellen White n 1886. Scris n Europa.] reconsiderat as i trebuie tinut a naintea ochilor lor ca o oglind a. Pentru a ndeplini aceast a lucrare, este nevoie de mijloace. Stiu c a vremurile sunt grele s i c a banii nu sunt mul ti, dar adev arul trebuie r aspndit, s i pentru aceasta trebuie adu si bani n casierie. [...] S a abandon am lucrarea? Mesajul nostru este pentru ntreaga lume. Cu toate acestea, unii [40] nu fac absolut nimic, iar mul ti fac att de pu tin s i cu o a sa mare , nct efortul lor nu reprezint lips a de credin ta a aproape nimic. S a rile str abandon am lucrarea misionar a pe care am nceput-o n ta aine? m la o parte a lucr S a renun ta arii misionare locale? S a ne ng albenim pentru ce avem o datorie de cteva mii de dolari? S la fa ta a st am pe gnduri s i s a lenevim acum, chiar n toiul ultimelor scene ale istoriei acestui p amnt? Inima mi spune: Nu, nu! Nu pot s a m a gndesc la aceast a chestiune f ar a dorin ta erbinte ca lucrarea s a continue. Nu vrem s a ne t ag aduim credin ta, nu vrem s a l t ag aduim pe Hristos, ns a exact acest lucru l vom face dac a nu vom merge nainte, pe m asur a ce providen ta lui Dumnezeu deschide calea. Lucrarea nu trebuie s a se opreasc a din lips a de mijloace nanciare. Mai mul ti bani trebuie investi ti n ea. Fra tii mei din America, n torului Meu, v numele nv a ta a ndemn s a v a trezi ti! Pe voi, cei care v a nveli ti talan tii n s tergar s i-i ascunde ti n p amnt, care v a construi ti case s i ad auga ti terenuri lng a terenuri, Dumnezeu v a cheam a spunnd: Vinde ti ce ave ti s i da ti milostenie. Va veni o vreme cnd p azitorii poruncilor nu vor mai putea cump ara sau vinde. Gr abi ti-v a s a dezgropa ti talan tii ascun si. Dac a Dumnezeu v-a ncredin tat bani, manifesta ti-v a credincio sia: desface ti s tergarul s i da ti banii la zara, pentru ca atunci cnd va veni, Hristos s a i ia napoi cu dobnd a. Daruri oferite cu bucurie la ncheierea lucr arii n vremea de pe urm a, nainte de ncheierea acestei lucr ari, vor consacra ti cu bucurie pe altar mii de dolari. B arba ti s i femei vor considera c a au privilegiul s i binecuvntarea de a lua parte la lucrarea de preg atire a suetelor, pentru a putea sta n picioare n marea zi a cu care lui Dumnezeu, s i vor oferi sute de dolari cu aceea si u surin ta azi sunt oferi ti c tiva dolari,

Lucrarea Domnului trebuie sus tinut a

45

Dac a dragostea pentru Hristos ar arde n inima celor care m arturisesc a poporul S au, acela si spirit s-ar manifesta s i azi. Dac as i-ar da seama ct de aproape e ncheierea ntregii lucr ari de mntuire [41] a suetelor, s i-ar sacrica mijloacele materiale cu tot atta generozitate ca s i membrii bisericii primare. Ei ar lucra pentru naintarea cauzei lui Dumnezeu cu aceea si nfocare cu care necredincio sii muncesc pentru a strnge bog a tii. Atunci s i-ar pune la lucru tactul s i ndemnarea s i ar lucra cu ardoare s i n mod dezinteresat pentru a dobndi mijloace, nu ca s a le adune pentru ei n si si, ci ca s a le aduc a n vistieria Domnului. Dar dac a unii vor s ar aci din cauz a c a vor investi bani n lucrare? Hristos S-a f acut s arac pentru voi; ns a voi v a asigura ti bog a tii ve snice, o comoar a nepieritoare n ceruri. Banii vo stri se a a n mai acolo, dect dac mare siguran ta a i-a ti depus la banc a sau dac a i-a ti investit n case sau terenuri. Sunt pu si n saci care nu se nvechesc. Niciun ho t nu se poate apropia de ei, iar focul nu i poate arde. [...] Cnd ascult am de porunca Mntuitorului, exemplul nostru va avea un r asunet mai mare dect cuvintele unei predici. Manifestarea cea mai ecient a a puterii adev arului se produce atunci cnd cei . care m arturisesc a-l crede dau dovad a prin faptele lor c a au credin ta Cei care cred acest adev ar solemn ar trebui s a aib a un astfel de spirit de sacriciu, nct cel care se nchin a la bani s a si simt a mustrat a ambi tia lumeasc a.Schi te din istoria misiunilor externe [42] ale adventi stilor de ziua a s aptea, 291-293.

de biseric Capitolul 8 Devotament deplin fa ta a


Fiecare credincios ar trebui s a e pe deplin devotat bisericii. Interesul lui primordial trebuie s a e prosperitatea ei. Dac a ecare membru consider a c a nu are obliga tia sacr a de a face din leg atura lui cu biserica un beneciu pentru ea, preferndu-se pe sine, atunci biserica se poate descurca mult mai bine s i f ar a el. To ti membrii pot s a fac a ceva pentru cauza lui Dumnezeu. Mul ti cheltuiesc mari sume de bani pentru lux inutil, si satisfac poftele, dar consider a c a li se impun mari eforturi pentru a contribui cu bani ia sus tinerea bisericii. Sunt gata s a benecieze de toate privilegiile ei, dar prefer a s a i lase pe al tii s a pl ateasc a facturile. Cei care simt cu adev arat un interes de naintarea cauzei bisericii nu vor ezita s profund fa ta a investeasc a bani n lucrare, oriunde s i oricnd este nevoie.Testimonies for the Church 4:18. Cei care se bucur a de lumina pre tioas a a adev arului ar trebui s a simt a dorin ta aprins a de a o transmite pretutindeni. Exist a c tiva credincio si, purt atori de stindard, care nu se abat de la datorie s i care nu si neglijeaz a responsabilit a tile. Inima s i portofelul lor sunt mereu deschise, de ecare dat a cnd se fac apeluri pentru aducerea de daruri n vederea naint arii cauzei lui Dumnezeu. ntr-adev ar, unii par gata s a fac a mai mult dect li se cere, ca s i cum se tem c a vor pierde ocazia de a- si investi partea n banca cerului. Al tii fac ct mai pu tin posibil. si strng averi sau si irosesc banii pentru ei n si si, oferind cu zgrcenie s i n sil a sume nensemnate pentru a sus tine cauza lui Dumnezeu. Dup a ce si iau un angajament sau fac un jur amnt n fa ta lui Dumnezeu, le pare r au s i amn a aducerea darului ct mai mult timp posibil, dac a nu cumva nu-l mai [43] aduc deloc. Ei si mic soreaz a ct mai mult zecimea, considernd c a ceea ce i restituie lui Dumnezeu este o sum a pierdut a. De si diferitele noastre institu tii ar putea trece prin dicult a ti nanciare, aceste persoane se comport a de parc a nu ar conta pentru ele dac a institu tiile respective prosper a sau nu. Cu toate acestea, ele sunt 46

Devotament deplin fa ta de biseric a

47

mijloacele prin care Dumnezeu lumineaz a lumea.Testimonies for the Church 4:477, 478. Leg amntul botezului To ti cei care se al atur a bisericii se angajeaz a printr-un act solemn s a lucreze n interesul bisericii s i s a plaseze acest interes deasupra oric aror considerente lume sti. Este de datoria lor s a men tin a o leg atur a vie cu Dumnezeu, s a se implice trup s i suet n planul de r ascump arare s i s a arate prin caracterul s i prin via ta lor m are tia poruncilor lui Dumnezeu, n contrast cu tradi tiile s i principiile lumii. To ti cei care au f acut leg amnt cu Hristos s-au angajat s a fac a tot ce e posibil, n calitate de lucr atori spirituali, pentru a activi, zelo si torului lor. Hristos a s i ecien ti n slujirea nv a ta steapt a ca to ti s a- si fac a datoria; acesta s a e cuvntul de ordine printre urma sii S ai. de Dumnezeu prin [...] To ti trebuie s a- si demonstreze loialitatea fa ta utilizarea n teleapt a a capitalului ce Ie-a fost ncredin tat, nu numai n ceea ce prive ste banii, ci s i n ceea ce prive ste celelalte nzestr ari care slujesc la consolidarea mp ar a tiei Sale. Satana se va folosi de orice mijloc posibil pentru a mpiedica adev arul s a ajung a la cei mor ti n gre selile lor, ns a glasul avertiz arii s i al rug amin tii st aruitoare trebuie s a ajung a la ei. Si, n vreme ce doar c tiva particip a la aceast a lucrare, ar trebui ca mii de persoane s a. e la fel de interesate ca ace sti c tiva.Testimonies for the Church 5:460-462. Datoria noastr a Lumea trebuie s a e avertizat a. Nou a ne-a fost ncredin tat a aceast a lucrare. Trebuie s a punem n practic a adev arul cu orice [44] pre t. Trebuie s a m preg ati ti de ac tiune n orice moment, l asndu-ne pe noi n sine pe locul doi s i ind gata s a ne pierdem via ta, dac ae nevoie, pentru slujirea lui Dumnezeu. Avem de f acut o lucrare mare ntr-un timp scurt.Trebuie s a ne n telegem misiunea s i s a o mplinim cu loialitate. To ti cei care vor primi n nal cununa biruin tei au ob tinut dreptul de a mbr aca ti cu neprih anirea lui Hristos printr-un efort hot art s i plin de abnega tie de a-l sluji lui Dumnezeu, lat a datoria ec arui cre stin: a intra n lupt a mpotriva lui Satana, purtnd sus steagul nsngerat al crucii lui Hristos.

48

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Aceast a lucrare presupune jertre de sine. Lep adarea de sine s i crucea ne a steapt a pe tot parcursul vie tii. Dac a voie ste cineva s a vin a dup a Mine a spus Hristos, s a se lepede de sine, s a- si ia crucea s i s a M a urmeze. Cei care si adun a comori n aceast a lume sunt obliga ti s a munceasc a din greu s i s a se sacrice. Atunci, cu att mai mult, cei care si doresc r asplata ve snic a s a cread a c a nu e nevoie s a fac a sacricii pentru aceasta?The Review and Herald, 31 ianuarie, 1907. Nu a stepta ti apeluri Poporul nostru nu trebuie s a mai a stepte alte apeluri, ci trebuie s a se apuce de lucru, transformnd lucrurile aparent imposibile n lucruri posibile. Fiecare n parte s a- si pun a ntrebarea: Mi-a ncredin tat Dumnezeu mijloace pentru naintarea cauzei Sale? [...] S a m cinsti ti cu Dumnezeu. Toate binecuvnt arile de care ne bucur am vin de la El s i, dac a ne-a ncredin tat talantul banilor, pentru a ajuta lucrarea Sa, s a l p astr am pentru noi? S a spunem: Nu, Doamne, copiii mei vor nemul tumi ti s i de aceea ndr aznesc s a nu ascult de Tine, ngropnd talantul n p amnt? N-ar trebui s a mai e nicio amnare. Cauza lui Dumnezeu are nevoie de sprijinul vostru. V a cer vou a, n calitate de administratori, [45] sau ispravnici ai Domnului, s a pune ti banii n circula tie, s a asigura ti condi tiile favorabile prin care mul ti s a aib a oportunitatea de a aa care este adev arul. A ti putea ispiti ti s a investi ti banii n terenuri. Poate c a prietenii vo stri v-au sf atuit s a face ti acest lucru. Dar nu exist a un alt mod mai bun de a v a investi banii? Nu a ti fost cump ara ti cu un pre t? Nu v-au fost ncredin ta ti banii ca s a i investi ti pentru Dumnezeu? Nu pute ti n telege c a El vrea s a v a ntrebuin ta ti banii pentru a sus tine construirea de case de adunare, nin tarea de sanatorii, n care bolnavii s a primeasc a vindecare zic as i spiritual a, s i construirea de s coli, n care tineretul s a e instruit pentru slujire, ca s a e trimi si misionari n toate zonele lumii? Dumnezeu nsu si este sursa planurilor pentru avansarea lucr arii Sale s i i-a ncredin tat poporului S au un surplus de bani, pentru ca atunci cnd face un apel, ei s a r aspund a cu bucurie. Dac a vor credincio si s i dac a vor aduce n vistieria Sa banii ce le-au fost

Devotament deplin fa ta de biseric a

49

ncredin ta ti, lucrarea Sa va nainta rapid. Multe suete vor c stigate de partea adev arului, iar ziua venirii lui Hristos va gr abit a.The [46] Review and Herald, 14 iulie, 1904.

Capitolul 9 Glasul consacr arii


Este aceasta s i dorin ta inimii voastre: Sunt cu totul al T au, Mntuitorul Meu. Tu ai pl atit pre tul pentru suetul meu s i tot ceea ce sunt s i sper s a u odat a ti apar tine. Ajut a-m a s a c stig bani nu pentru a-i risipi necugetat, nu pentru a-mi satisface mndria, ci pentru a-i folosi pentru slava Numelui T au? n tot ce face ti, gndul vostru s a e acesta: Este aceasta calea Domnului? Va El mul tumit de ceea ce fac? El Si-a dat via ta pentru mine, ceas putea s a-l ofer n schimb? Pot doar s a spun: Din ceea ce ti apar tine, Doamne, ti dau cu generozitate .Dac a Numele lui Dumnezeu nu este scris pe frun tile voastre deoarece Dumnezeu trebuie s a e subiectul central al gndurilor voastre nu ve ti potrivi ti pentru mo stenirea slavei. nsu si Creatorul vostru v-a oferit cerul ntreg ntr-un singur dar minunat Singurul S au Fiu. [...] Dumnezeu pune mna pe zecime s i pe daruri s i spune: Sunt ale Mele. Cnd v-am ncredin tat bunurile Mele, am specicat c a o parte trebuie s a e a voastr a, pentru a v a mplini nevoile, iar o parte trebuie s a mi e restituit a. Cnd a ti adunat recolta n hambare pentru voi n siv a, l-a ti restituit lui Dumnezeu zecimea n mod cinstit? l-a ti adus darurile voastre, pentru ca lucrarea Sa s a nu aib a de suferit? A ti avut grij a de orfani s i de v aduve? Aceasta este o ramur a a lucr arii misionare locale ce nu ar trebui nicidecum neglijat a. Nu ave ti n jurul vostru s araci sau suferinzi care s a aib a nevoie de haine mai c alduroase, de hran a mai bun as i, mai presus de orice [47] altceva, de compasiunea s i dragostea pe care le vor pre tui cel mai mult? Ce a ti f acut pentru v aduve, pentru cei nec aji ti care v a cheam a s a-i sprijini ti n lucrarea de educare s i instruire a copiilor s i nepo tilor lor? Cum a ti rezolvat aceste cazuri? A ti ncercat s a i ajuta ti pe orfani? Cnd p arin tii s i bunicii ngrijora ti s i mpov ara ti v-au rugat, ba chiar v-au implorat s a i lua ti s i pe ei n seam a, i-a ti ndep artat printr-un refuz insensibil s i aspru? Dac a da, Domnul s a aib a mil a de viitorul vostru, deoarece cu ce m asur a m asura ti, vi se va m asura. 50

Glasul consacr arii

51

S a mai m atunci surprin si de faptul c a Domnul nu ne trimite binecuvntarea Sa, cnd darurile Sale sunt ntrebuin tate gre sit s i n mod egoist? Dumnezeu v a umple mereu cu binecuvnt arile acestei vie ti. Faptul c a v a roag a s a renun ta ti la darurile Lui pentru sus tinerea diferitelor ramuri ale lucr arii Sale este spre binele vostru trec ator s i spiritual, pentru ca astfel s a recunoa ste ti c a Dumnezeu este d at atorul tuturor binecuvnt arilor. Dumnezeu, Cel mai activ Lucr ator, coopereaz a cu oamenii pentru asigurarea mijloacelor lor existen tiale, dar le cere s i lor s a coopereze cu El la mntuirea altor suete. El a pus n minile slujitorilor S ai mijloacele prin care s a duc a mai departe lucrarea misionar a local as i extern a. Dar, dac a doar jum atate dintre oameni si fac datoria, nu vor fonduri suciente s i multe aspecte ale lucr arii vor r amne neterminate.The Review and Herald, 23 decembrie, 1890. R aspuns la rug aciunea pentru unitate n al tat a de Hristos Biserica nu va putea ajunge niciodat a n pozi tia dorit a de Dumnezeu pn a cnd nu va strns unit a n compasiune cu misionarii ei. Unitatea pentru care s-a rugat Hristos nu va putea exista niciodat a dac a spiritualitatea nu este manifestat a n lucrarea misionar as i dac a biserica nu devine un factor pentru sus tinerea misiunii. Eforturile [48] misionarilor nu vor reu si s a ndeplineasc a scopul dorit, dac a membrii bisericilor locale nu vor demonstra, nu numai cu vorba, ci s i cu fapta, c a si dau seama de obliga tia ce le revine pentru a-i sus tine cu generozitate pe ace sti misionari. Dumnezeu cheam a lucr atori. Este necesar a implicarea personal a. ns a mai nti e nevoie de convertire s i apoi de lucrarea pentru mntuirea altora.The Review and Herald, 10 septembrie, 1903. Goli ti-v a inima de egoism Este un fapt regretabil acela c a biserica de azi simte att de pu tin a dispozi tie de a- si exprima recuno stin ta pentru c a Domnul a nzestrat-o cu har s i c a i-a dat talan tii banilor, pentru a avea cu ce s a umple vistieria Sa.

52

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Zonele neroditoare din via Domnului strig a spre Dumnezeu: Oamenii nu s i-au luat timp s a ne ngrijeasc a. Cnd ng aduie ca semenii s a r amn a n sclavia lipsurilor s i a degrad arii, b arba tii s i femeile i ng aduie lui Satana s a i repro seze lui Dumnezeu c a permite ca unii dintre copiii S ai s a sufere din cauza nemplinirii nevoilor fundamentale ale vie tii. Dumnezeu este insultat de indiferen ta celor c arora Ie-a ncredin tat resursele Sale. Administratorii ale si de El refuz a s a observe necazul pe care ar putea s a-l aline, n acest fel, ei aduc un repro s asupra lui Dumnezeu. Nimeni s a nu- si nesocoteasc a responsabilit a tile. Chiar dac a nu investi ti dolari, ci numai cen ti, nu uita ti c a Dumnezeu binecuvnteaz a h arnicia neobosit a. El nu dispre tuie ste ziua nceputurilor slabe. Ofolosire n teleapt a a lucrurilor mici va genera o nmul tire minunat a. Un talant ntrebuin tat cu n telepciune i va aduce lui Dumnezeu doi talan ti. Este a steptat a o dobnd a propor tional a cu capitalul ncredin tat. Dumnezeu prime ste potrivit cu ceea ce are un om, nu cu ce nu are. Dumnezeu v a cheam a s a i oferi ti ceea ce i datora ti n zecimi [49] s i daruri. El face apel la consacrare n orice aspect al lucr arii Sale. ndeplini ti-v a con stiincio si partea ce v-a fost desemnat a. Lucra ti cu seriozitate, amintin-du-v a c a Hristos este de partea voastr a, pl anuind, chibzuind s i ac tionnd pentru voi. Dumnezeu poate s a v a umple cu orice har, pentru ca avnd totdeauna n toate lucrurile din destul, s a prisosi ti n orice fapt a bun a. D arui ti cu bucurie, cu voio sie s i din toat a inima s i ti recunosc atori c a pute ti contribui la naintarea mp ar a tiei lui Dumnezeu n lume. Goli ti-v a inima de egoism s i preg ati ti-v a mintea pentru lucrarea cre stin a. Dac a sunte ti n p art as ie strns a cu Dumnezeu, ve ti dornici s a face ti orice sacriciu pentru a le duce via ta ve snic a celor care pier. Bun astarea spiritual as i d arnicia cre stin a n Numele Domnului, v a rog erbinte, fra tii s i surorile mele, n aceast a criz a prin care trece lucrarea noastr a, veni ti n ajutorul Domnului, de partea Domnului, mpotriva celor puternici! Dac a re tinem pentru noi ceea ce i apar tine lui Dumnezeu, vom aduce asupra noastr a blestemul. Bun astarea spiritual a este ndeaproape legat a de d arnicia cre stin a. Fl amnzi ti numai dup a bucuria de a imita

Glasul consacr arii

53

binefacerea divin a a R ascump ar atorului. Ave ti asigurarea pre tioas a a faptului c a darurile voastre ajung n cur tile cere sti naintea voastr a. Vre ti s a v a asigura ti bunurile s i propriet a tile? A seza ti-le n mna care poart a urmele cuielor r astignirii. P astra ti tot ce ave ti s i ve ti face acest lucru n pierderea voastr a ve snic a. D arui ti-! o parte lui Dumnezeu s i, din acel moment, ceea ce i-a ti d aruit va purta inscrip tia Sa, va pecetluit cu caracterul S au neschimb ator. Vre ti s a v a bucura ti de averile voastre? Atunci ntrebuin ta ti-le pentru a-i binecuvnta pe cei suferinzi. Vre ti s a v a nmul ti ti bunurile materiale? Cinste ste pe Dumnezeu cu averile tale s i cu cele dinti roade din tot venitul t au: c aci atunci grnarele ti vor pline de bel sug s i teascurile tale vor [50] geme de must. Dumnezeu va umple din nou mna datatorului Dac a to ti s i-ar face partea, lipsa roadelor din via Domnului nu ar mai constitui condamnarea celor care m arturisesc a-L urma pe Hristos. Lucrarea misionar a medical a trebuie s a deschid a u sa Evangheliei adev arului prezent. Solia celui de-al treilea nger trebuie s a se aud a pretutindeni. Face ti economii! Dezbr aca ti-v a de mndrie! Da ti-i lui Dumnezeu comoara voastr a p amnteasc a! D arui ti acum ce pute ti s i, pe m asur a ce ve ti coopera cu Hristos, mna vi se va deschide pentru a da mai mult. Iar Dumnezeu v a va umple din nou mna, astfel nct comoara adev arului s a e transmis a multor suete. El v a va da pentru ca voi s a le da ti altora.The Review and Herald, [51] 10 decembrie, 1901.

Capitolul 10 Apel pentru un zel mai mare


Lumea s i bisericile ncalc a Legea lui Dumnezeu s i trebuie s a e avertizate: Dac a se nchin a cineva arei s i icoanei ei s i prime ste semnul ei pe frunte sau pe mn a, va bea s i el din vinul mniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat n paharul mniei Lui. Avnd n vedere un astfel de blestem care st a s a cad a asupra celor care calc a Sabatul sfnt al lui Dumnezeu, nu ar trebui s a manifest am mai mult a seriozitate s i un zel mai mare? De ce suntem att de indiferen ti, att de egoi sti, att de absorbi ti de interesele trec atoare? Sunt interesele noastre diferite de cele ale lui Isus? A devenit adev arul prea t aios, se aplic a el prea bine suetului nostru s i, asemenea ucenicilor lui Hristos care s-au sim tit ofensa ti, ne-am ntors n lumea jalnic a de care apar tineam odat a? Cheltuim bani n scopuri egoiste s i ne satisfacem despre dorin tele, n vreme ce oamenii mor din lips a de cuno stin ta isus s i despre adev ar. Ct va mai continua aceast a stare de lucruri? vie o credin care lucreaz To ti ar trebui s a avem o credin ta ta a suetul. B prin dragoste s i care cur a ta arba tii s i femeile sunt gata s a fac a orice pentru a- si satisface eul, dar ct de pu tini si doresc s a fac a ceva pentru Isus s i pentru semenii lor care pier cu dorin ta de a aa adev arul! [...] Investi ti acum n banca cerului Nu a sosit oare timpul de a ncepe s a ne reducem cantitatea de bunuri materiale? Dumnezeu s a v a ajute pe cei care pute ti face acum ceva pentru a investi n banca cerului. Nu v a cerem un mprumut, ci un dar de bun avoie o restituire a bunurilor care i apar tin nv a torului s [52] ta i pe care vi Ie-a mprumutat. Dac a l iubi ti pe Dumnezeu mai presus de orice s i dac a v a iubi ti semenii ca pe voi n siv a, credem c a ve ti oferi dovezi palpabile ale acestui lucru prin daruri de bun avoie pentru lucrarea misionar a. Sunt suete ete ce trebuie salvate s i e nevoie s a conlucr am cu Isus Hristos la mntuirea acestor suete, pentru care El Si-a dat via ta. Domnul v a va binecuvnta prin roadele bune pe care le ve ti aduce pentru slava Sa. Fie ca acela si 54

Apel pentru un zel mai mare

55

Duh Sfnt, care a inspirat Biblia, s a ia n st apnire inimile voastre, ! Fie determinn-du-v a s a iubi ti Cuvntul S au, care este duh s i via ta ca El s a v a deschid a ochii pentru a descoperi ac tiunile Duhului lui Dumnezeu! Motivul pentru care religia este azi att de pipernicit a este acela c a poporul S au nu tr aie ste practic t ag aduirea s i jertrea de sine.<span class="egw-eng" title="RH 1-8-1889">The Review and Herald, 8 ianuarie 1889</span. Amnarea ploii trzii Marea rev arsare a Duhului lui Dumnezeu, care lumineaz a ntregul p amnt cu slava Sa, nu va veni pn a cnd nu vom avea un popor ce nseamn con stient, care s tie din propria experien ta a s a lucrezi mpreun a cu Dumnezeu. Cnd vom avea o consacrare deplin a, din toat a de slujirea lui Hristos, Dumnezeu va recunoa inima, fa ta ste acest fapt prin rev arsarea f ar a m asur a a Duhului S au. Dar acest lucru nu se va ntmpla atta timp ct marea parte a bisericii nu lucreaz a mpreun a cu Dumnezeu. Dumnezeu nu poate rev arsa Duhul S au atunci cnd egoismul s i ng aduin ta de sine sunt att de evidente. Cnd omul este dominat de acest spirit, atitudinea fui se poate rezuma prin cuvintele lui Cain: Sunt eu p azitorul fratelui meu?The Review and Herald, 21 iulie, 1896, 1-1. Subordona ti orice interes p amntesc lucr arii de mntuire Dragii mei fra ti s i dragele mele surori, m a adresez vou a cu dragoste s i blnde te. Orice interes p amntesc trebuie subordonat marii lucr ari de r ascump arare. Nu uita ti c a n via ta urma silor lui [53] Hristos trebuie s a se vad a aceea si consacrare s i supunere a oric arei de lucrarea lui cerin te sociale s i a oric arei prietenii p amnte sti fa ta Dumnezeu, a sa cum s-a putut vedea n via ta lui Hristos. Cerin tele . Cine lui Dumnezeu trebuie s a e ntotdeauna de prim a importan ta iube ste pe tat a ori pe mam a mai mult dect pe Mine nu este vrednic de Mine. Via ta lui Hristos este manualul nostru. Exemplul S au trebuie s a ne inspire s a depunem un efort neobosit, jertndu-ne pentru binele altora. [...] Fiecare capacitate a slujitorilor lui Dumnezeu trebuie exersat a continuu pentru a aduce mul ti i s i multe ice la Dumnezeu. n

56

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

sau egoism. Orice pas lucrarea Sa, nu trebuie s a existe indiferen ta f acut dinspre t ag aduirea de sine spre ng aduin ta de sine, orice sl abire a rug aciunilor arz atoare pentru lucrarea Duhului Sfnt nseamn a a-i ceda foarte mult a putere du smanului. Hristos si cerceteaz a biserica. religioas Sunt att de mul ti cei a c aror via ta a duce la condamnarea lor! Dumnezeu ne cere ceea ce nu i oferim o consacrare f ar a rezerve. Dac a ecare cre stin s i-ar respecta angajamentul f acut atunci cnd L-a acceptat pe Hristos, nu ar mai pieri att de multe suete n p acatele lor. Cine va da socoteal a pentru cei care au intrat n mormnt nepreg ati ti pentru ntlnirea cu Domnul lor? Hristos S-a oferit ca jertf a deplin a pentru noi. Cu ct a ardoare a lucrat El pentru mntuirea p ac ato silor! Ct de neobosit era n efortul de a-Si preg ati ucenicii pentru lucrare! Si ct de pu tin facem noi! Iar inuen ta a ceea ce am f acut a fost mult diminuat as i contracarat a de ceea ce am l asat nef acut sau de ceea ce am nceput s a facem, dar nu am dus niciodat a la bun sfr sit, s i de obiceiul de a nespus de indiferen ti. Ct de mult am pierdut cnd nu ne-am str aduit s a facem lucrarea pe care am primit-o de la Dumnezeu! Cre stini ind, ar trebui s a m ngrozi ti de [54] aceast a realitate.The Review and Herald, 30 decembrie, 1902. Spiritul de sacriciu Planul de Mntuire a fost ntemeiat pe un sacriciu att de vast, de profund s i de nalt, nct este incomensurabil. Hristos nu i-a trimis pe ngeri n aceast a lume dec azut a, ca El s a poat a r amne n cer, ci El nsu si a venit ca s a ne poarte vina. El a devenit om al durerii s i obi snuit cu suferin ta ; El nsu si a luat asupra Lui neputin tele noastre s i a purtat bolile noastre. Astfel, Dumnezeu prive ste lipsa t ag aduirii de sine de care dau dovad a a sa-zi sii cre stini drept o negare a numelui de cre stin. Cei care pretind a una cu Hristos s i care si satisfac dorin tele egoiste dup a haine, mobil a luxoas as i scump as i dup a hran a mbel sugat a sunt cre stini doar cu numele. A cre stin nseamn a a asemenea lui Hristos. Si totu si, ct de adev arate sunt cuvintele apostolului: To ti umbl a dup a foloasele lor s i nu dup a ale lui Isus Hristos! Mul ti cre stini nu au faptele corespunz atoare numelui pe care l poart a. Ei se comport a de parc a nu ar auzit niciodat a de planul de r ascump arare conceput

Apel pentru un zel mai mare

57

pentru ei cu un pre t innit. Majoritatea oamenilor si doresc s a- si fac a un nume n lume, adopt a manierele s i ritualurile ei s i tr aiesc n de sine. Ei ng aduin ta si urmeaz a propriile tinte cu acela si entuziasm ca s i lumea s i astfel si las a nefolosit a capacitatea de a ajuta la ridicarea mp ar a tiei lui Dumnezeu. [...] La fel cum vntul geros al iernii tine pe loc sosirea prim averii, lucrarea iui Dumnezeu care s de zece ori mai mare ar trebui s a nainteze cu o for ta i cu o ecien ta este mpiedicat a din cauza unor a sa-zi si oameni ai lui Dumnezeu care si nsu sesc banii ce ar trebui dedica ti slujirii Sale. De si ar trebui s a e puternic a, biserica este slab a, indc a dragostea care se jertfe ste pe sine, manifestat a de Hristos, nu este ntre tesut a n via ta de zi cu zi. Din pricina faptelor ei, biserica s ia pierdut lumina s i a privat pe [55] milioane de oameni de Evanghelia lui Hristos. [...] Cum pot cei pentru care Hristos a sacricat att de mult s a se bucure mai departe de darurile Sale n mod egoist? Dragostea s i renun tarea de sine manifestate de El sunt incomparabile, iar cnd aceast a dragoste devine o parte din experien ta urma silor S ai, ace stia si vor identica preocup arile cu cele ale R ascump ar atorului lor. Ei se vor consacra Lui pe ei n si si s i averea lor s i le vor ntrebuin ta pe ambele potrivit cu nevoile cauzei Sale. Isus nu a steapt a nimic mai mult din partea urma silor S ai. Niciunui om care are ca obiectiv salvarea de suete nu i va greu s a fac a sacricii. Aceasta este o lucrare individual a. Tot ce st a n puterea noastr a de a oferi va ajunge n vistieria Domnului pentru a ntrebuin tat la vestirea adev arului, astfel ca solia venirii iminente a lui Hristos s i cerin tele Legii Sale s a se fac a auzite n toate zonele lumii. Pentru ndeplinirea acestei lucr ari trebuie trimi si misionari. Dragostea pentru Isus se va dezv alui n cuvinte s i fapte. mp a . Eul va a r a tia lui Hristos va de prim a importan ta sezat ca jertf a de bun avoie pe altarul lui Dumnezeu. Oricine este cu adev arat unit cu Hristos va sim ti pentru oameni aceea si dragoste care L-a determinat pe Fiul lui Dumnezeu s a-Si p ar aseasc a tronul s i autoritatea s i s a devin a s arac pentru noi, pentru ca prin s ar acia Lui noi s a ne mbog a tim.The Review and Herald, 13 octombrie, 1896.

58

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Un apel c atre familiile consacrate Dumnezeu le cere celor care cunosc adev arul s a depun a un efort personal. El le adreseaz a familiilor cre stine apelul de a merge n comunit a tile care se a a n ntuneric s i gre seal as i n str ain atate, ca s a se familiarizeze cu un nou grup social s i s a lucreze cu n telepciune pentru cauza nv torului. Pentru a r [56] s i perseveren ta a ta aspunde la acest apel trebuie experimentat sacriciul de sine. n timp ce mul ti a steapt a ca toate obstacolele s a e ndep artate, s n lume sunt suete care.mor f ar a speran ta i f ar a Dumnezeu. Mul ti, foarte mul ti, de dragul avantajelor p amnte sti, de dragul acumul arii cuno stin telor din domenii s tiin tice, se aventureaz a n zone pline de ri n care cred c boli contagioase s i n ta a vor putea ob tine avantaje materiale. Dar unde sunt b arba tii s i femeile care s-ar muta mpreun a cu familiile lor n regiuni ce au evoie de lumina adev arului, pentru asupra celor care i consider ca exemplul lor s a aib a o inuen ta a reprezentan tii lui Hristos? Strig atul macedoneanului se face auzit n ecare col t al lumii, iar oamenii spun: Treci... s i ajut a-ne dar de ce nu d a nimeni un r aspuns hot art? Mii de persoane ar trebui s a se simt a constrnse de Duhul lui Hristos s a urmeze exemplul Celui care Si-a dat via ta pentru omenire. De ce refuza ti s a depune ti eforturi hot arte s i s a tur face ti sacricii, pentru a le oferi nv a ta a celor care nu cunosc adev arul pentru acest timp? Marele Misionar a venit n lumea noastr a s i a mers naintea noastr a ca s a ne arate modul n care ar trebui s a lucr am. Nimeni nu poate trasa un drum exact pentru cei care vor s a e martorii lui Hristos. Cei care au mijloace nanciare sunt responsabili de dou a ori mai mult, ntruct aceste mijloace le-au fost ncredin tate de Dumnezeu, iar ei trebuie s a se simt a responsabili pentru naintarea lucr arii lui Dumnezeu n diversele ei ramuri. Faptul c a adev arul i leag a pe oameni de tronul lui Dumnezeu cu leg aturile lui de aur ar trebui s a i inspire s a lucreze cu toat a energia pe care au primit-o de la Dumnezeu, s a investeasc a bunurile Domnului lor n zonele de dincolo , propagnd cuno de grani ta stin ta despre Hristos departe, printre neamuri. Mul ti dintre cei ce au primit de la Dumnezeu mijloace nanci[57] are cu care s a binecuvnteze omenirea le-au l asat s a devin a pentru

Apel pentru un zel mai mare

59

ei o curs a, nu o binecuvntare pentru ei n si si s i pentru al tii. Este posibil ca bunurile materiale date de Dumnezeu s a devin a o piatr a de poticnire? Ve ti ng adui ca mijloacele ncredin tate de El pe care vi Ie-a dat ca s a le investi ti s a v a ndep arteze de lucrarea lui Dumnezeu? Ve ti permite ca lucrurile ce v-au fost ncredin tate ca unor administratori cinsti ti s a v a diminueze inuen ta s i utilitatea, mpiedicndu-v a s a lucra ti mpreun a cu Dumnezeu? V a ve ti ng adui s a r amne ti acas a, pentru a strnge mijloacele ncredin tate de Dumnezeu, n loc s a le depune ti n banca cerului? Nu pute ti spune c a nu exist a nimic de f acut, pentru c a sunt foarte multe de f acut. V a ve ti mul tumi s a v a bucura ti de confortul c aminului vostru, f ar a s a ncerca ti s a le spune ti suetelor care pier cum pot ob tine locul pe care Hristos s-a dus s a-l preg ateasc a pentru cei care l iubesc? Nu dori ti s a v a sacrica ti averile pentru ca al tii s a poat a ob tine mo stenirea [58] nemuritoare?The Review and Herald, iulie, 1896.

Capitolul 11 Vinderea caselor s i a altor propriet a ti


Dumnezeu i cheam a pe cei care au n proprietate terenuri s i case s a le vnd as i s a investeasc a banii acolo unde vor putea suplini marile nevoi ale lucr arii misionare. Odat a sim tit a marea satisfac tie n urma acestei experien te, ei si vor p astra suetul deschis, iar banii pe care i primesc de la Domnul vor ajunge continuu n vistieria Sa, pentru ca suetele multora s a e convertite. La rndul lor, aceste suete vor s manifesta t ag aduirea de sine, chibzuin ta i simplitatea de dragul lui Hristos, pentru ca s i ei s a-l poat a aduce daruri lui Dumnezeu. Prin ace sti talan ti, investi ti cu n telepciune, s i alte suete pot convertite. n acest fel lucrarea continu a, demonstrnd c a darurile lui Dumnezeu sunt pre tuite. Este recunoscut D at atorul, iar slava i este atribuit a prin credincio sia ispravnicilor Lui. Cnd le adres am aceste apeluri n numele cauzei lui Dumnezeu s i m lipsurile nanciare ale lucr cnd le nf a ti sa arii misionare, suetele cinstite ale celor care cred adev arul sunt profund mi scate. La fel ca v aduva s arac a pe care Hristos a l audat-o s i care a pus doi b anu ti n vistierie, ei dau ct pot mai mult din s ar acia lor. Astfel, exist a oameni c arora nu le sunt mplinite nici cele mai elementare nevoi ale vie tii, n timp ce unii b arba ti s i unele femei care de tin case s i terenuri tin strns, cu tenacitate s i egoism, de comoara lor p amnteasc as i nu n soiie s au sucient a credin ta i n Dumnezeu ca s a- si ofere banii pentru lucrarea Sa. Acestora ii se aplic a foarte bine cuvintele lui [59] Hristos: Vinde ti ce ave ti s i da ti milostenie. A stepta ti s a ti c al auzi ti n mod individual Primesc scrisori de la unii b arba ti s i de la unele femei s arace care m a ntreab a dac a s a si vnd a casa s i s a dea banii n lucrare. Ei spun c a apelu- rile pentru daruri le mi sc a suetul s i c a vor s a fac a ceva torul care a f pentru nv a ta acut totul pentru ei. Pe ace stia i-a s sf atui astfel: E posibil s a nu e de datoria voastr a s a v a vinde ti chiar acum 60

Vinderea caselor s i a altor propriet a ti

61

micile voastre case, dar ntreba ti-L voi n siv a pe Dumnezeu; Domnul va auzi rug aciunile voastre erbin ti n care i cere ti n telepciune ca s a pricepe ti ce datorie ave ti.Testimonies for the Church 5:733, 734. Averile s a scad a, n loc s a se m areasc a Acum e momentul ca fra tii no stri s a si reduc a, nu s a si m areasc a avu tia. Suntem pe punctul de a ne muta ntr-o tar a mai bun a, cereasc a. De aceea, s a nu ne stabilim casa pe p amnt, ci s a ne restrngem bunurile ct mai mult posibil. Vine vremea cnd nu vom mai putea vinde deloc. n curnd va dat decretul care le va interzice s a vnd a sau s a cumpere celor care nu au semnul arei.Testimonies for the Church 5:152. Preg atirea pentru vremea de strmtorare Casele s i terenurile nu le vor de folos sn tilor n vremea de strmtorare, pentru c a atunci vor nevoi ti s a fug a dinaintea mul timilor nfuriate s i nu vor mai avea posibilitatea de a le dona pentru naintarea cauzei adev arului prezent. Mi 5-a ar atat c a voia lui Dumnezeu este ca, nainte de sosirea vremii de strmtorare, sn tii s a se desprind a de orice povar as i s a fac a leg amnt cu Dumnezeu prin sacriciu personal. Dac a si depun averile pe altar s i dac a l vor ntreba pe Dumnezeu care le e datoria, El i va instrui cnd s a renun te la aceste lucruri. Astfel vor liberi n timpul de strmtorare [60] s i nu i va mai mpiedica nimic. Am v azut c a, dac a unii dintre ei si vor p astra avu tiile s i nu l vor ntreba pe Domnul ce datorie au de ndeplinit, El nu le va spune ce trebuie s a fac as i li se va permite s a si p astreze averile, iar n vremea de strmtorare acestea li se vor p area asemenea unor mun ti gata s a cad a peste ei, de care vor ncerca s a scape, ns a nu vor putea, l-am auzit pe unii jelindu-se astfel: Lucrarea stagna, poporul lui Dumnezeu tnjea dup a adev ar, iar noi nu am f acut nimic ca s a ajut am; acum averea nu ne mai e de folos. O, ce bine ar fost s a renun tat la ea s i s a ne strngem comori n cer! Am v azut c a sacriciile nu se nmul teau, ci se mpu tinau pn a nu mai r amnea nimic. Am mai v azut c a Dumnezeu nu Ie-a cerut

62

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

tuturor s a renun te la avu tie n acela si timp, ci, n m asura n care voiau s a e ndruma ti, El le ar ata la timpul potrivit cnd s i ct s a vnd a. n trecut, unora li s-a cerut s a renun te la averile lor pentru a sus tine cauza adventista, n vreme ce altora li s-a permis s as i le p astreze pn a a ap arut o anumit a nevoie. Astfel, n func tie de necesit a tile lucr arii, datoria credincio silor este s a vnd a ceea ce au.Early Writings, 56, 57. Nimic s a nu ne tin a lega ti de p amnt Lucrarea lui Dumnezeu trebuie s a se extind a. Dac a poporul va asculta sfatul S au, nu vor mai multe bunuri care s a e distruse n conagra tia nal a. To ti si vor depus comoara acolo unde molia s i rugina nu pot s a o strice, iar inima lor nu va mai legat a de nimic [61] de pe p amnt.Testimonies for the Church 1:197.

Studiu suplimentar
Pavel i laud a pe membrii bisericii din Macedonia pentru d arnicia lor, The Acts of the Apostles, 350, 351. D arnicia bisericii primare, The Acts of the Apostles, 335-345. F ar a plat a a ti primit, f ar a plat a s a da ti Testimonies for the Church 9:49-60. Dumnezeu ar putut s a trimit a din cer mijloacele necesare pentru continuarea lucr arii, Testimonies for the Church 1:147. Ajutor pentru lucrarea misionar a, Testimonies for the Church 6:445453. Lumina adev arului str aluce ste asupra mp ara tilor, Testimonies for the Church 8:40. Lucrarea n ora se va avea ca efect o sus tinere m arit a a lucr arii noastre, Testimonies for the Church 6:100, 101. ntinderea lucr arii lui Dumnezeu, Testimonies for the Church 6:440, 441. Nu pleda ti pentru restrngerea lucr arii de evanghelizare, Testimonies for the Church 9:55, 56. Sacriciile n vederea misiunii s i efectul lor asupra caracterului, Testimonies for the Church 7:297. Conduc atorul nostru ne spune: nainta ti. Intra ti n zone noi Testimonies for the Church 6:28, 29. ntregul p amnt s a e luminat cu slava adev arului, Testimonies for the Church 6:23, 24. Biserica a fost organizat a pentru scopuri misionare, Testimonies for the Church 6:29. Pu tini chema ti pentru misiune,ns a mul ti chema ti pentru a contribui nanciar, Testimonies for the Church 5:148. Succesul lucr arii locale depinde de inuen ta pe care o exercit a asupra ei lucrarea extern a, Gospel Workers, 464-470. Administrarea n teleapt a a resurselor, Gospel Workers, 454-457 Poporul lui Dumnezeu s a le poarte de grij a celor s araci, Testimonies for the Church 6:269-272. 63

64

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

V aduvele, orfanii s i persoanele suferinde ng aduite de Dumnezeu pentru dezvoltarea caracterului s i pentru a eviden tia care e poporul S au, Testimonies for the Church 3:511. Mul ti pledeaz a pentru o uniformizare a averilor tuturor; nu acesta este scopul lui Dumnezeu, Testimonies for the Church 4:552. Slujirea celor lovi ti de nenorociri s i calamit a ti,Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 287. Lec tii de binefacere de ia vechiul Israel, Testimonies for the Church 4:467, 468; Testimonies for the Church 2, 598; Testimonies for the Church 1:220; Education, 44; Testimonies for the Church 3:404. Darurile evreilor pentru tabernacul s i pentru templu, Testimonies for the Church 4:77, 78. O mai mare nevoie azi, Patriarchs and Prophets, 526-529. Niciodat a nu a fost o nevoie mai mare ca acum, Testimonies for the Church 5:732, 733. Primele roade s a-l e date iui Dumnezeu, Testimonies for the Church 6:384, 385. Des avr sirea de caracter nu poate ob tinut a f ar a sacriciu de sine, Testimonies for the Church 9:53. Vine noaptea; o mare lucrare e de f acut, Testimonies for the Church 5:464, 465. Credem noi cu adev arat c a trebuie s a ducem Cuvntul lui Dumnezeu n toat a lumea?TM 398,399 Onoarea remarcabil a de a conlucra cu Dumnezeu, Testimonies for [62] the Church 4:464. [63] [64] [65]

Sec tiunea 3 Resursele lui Dumnezeu: zecimea

Capitolul 12 Un test al loialit a tii


Cinste ste pe Domnul cu averile tale s i cu cele dinti roade din tot venitul t au: c aci atunci grnarele ti vor pline de bel sug s i teascurile tale vor geme de must. c Acest verset ne nva ta a Dumnezeu, D at atorul tuturor lucrurilor bune, are un drept asupra lor s i c a acest drept trebuie luat n considerare n primul rnd, iar to ti cei care l respect a vor primi o binecuvntare special a. Aici este prezentat un principiu care caracterizeaz a modul n care Dumnezeu se raporteaz a la oameni n toate situa tiile. Domnul i-a a sezat pe primii no stri p arin ti n Gr adina Edenului. Toate lucrurile cu care i-a nconjurat erau menite s a-i fac a ferici ti, iar El i-a ndemnat s a l recunoasc a drept St apn al acestora. n gr adin a, Dumnezeu a f acut s a creasc a tot felul de pomi pl acu ti la vedere s i plini de fructe gustoase, ns a ntre ace stia a creat unul deosebit. Din to ti ceilal ti pomi, Adam s i Eva puteau s a m annce ct doreau, ns a din acesta Dumnezeu a zis: S a nu m annci. Acesta era testul recuno stin tei s i de Dumnezeu. loialit a tii lor fa ta La fel, Dumnezeu ne-a d aruit cea mal mare comoar a a cerului n persoana lui Isus. mpreun a cu El, ne-a dat toate lucrurile din bel sug ca s a ne bucur am de ele. Roadele p amntului, recoltele mbel sugate, comorile de aur s i argint sunt darurile Sale. Case s i terenuri, hran a s i mbr ac aminte, El le-a d aruit oamenilor pe toate. Ca urmare, El ne cere s a l recunoa stem drept D at ator al tuturor lucrurilor s i, din acest motiv, ne spune: Din toate lucrurile pe care le ave ti, pun deoparte o zecime pentru Mine,n afara darurilor ce trebuie aduse de bun avoie n vistieria Mea. Aceasta este m asura prev azut a de Dumnezeu pentru [66] naintarea lucr arii de evanghelizare. Acest plan de d aruire sistematic a a fost conceput de Domnul . El, Isus Hristos, care Si-a dat via ta pentru ca lumea s a aib a via ta care a p ar asit cur tile cere sti, care a renun tat la cinstea de a conduce o stirile cere sti, care Si-a nve smntat divinitatea n umanitate pentru a n al ta neamul omenesc dec azut, El, care de dragul nostru S-a 66

Un test al loialit a tii

67

f acut s arac pentru ca prin s ar acia Lui noi s a devenim boga ti, sa adresat oamenilor s i, n n telepciunea Sa, le-a prezentat planul pentru sus tinerea celor care duc lumii solia Sa.The Review and Herald, 4 februarie, 1902. Resursele de timp s i de bani ale lui Dumnezeu Exact acela si limbaj este folosit s i atunci cnd se vorbe ste despre Sabat, s i atunci cnd se prezint a legea cu privire la zecime: Ziua a s aptea este ziua de odihn a nchinat a Domnului Dumnezeului t au. Omul nu are nici dreptul, nici puterea de a nlocui ziua a s aptea cu ziua nti. De si poate pretinde c a a f acut acest lucru, totu si, turile temelia tare a lui Dumnezeu st a nezguduit a. Tradi tiile s i nv a ta oamenilor nu mic soreaz a cerin tele Legii divine. Dumnezeu a sn tit ziua a s aptea. Aceast a perioad a de timp specicat a, pus a deoparte de Dumnezeu nsu si pentru nchinare, continu a s a r amn a la fel de sacr a azi ca s i atunci cnd a fost sn tit a de Creatorul nostru. Tot la fel, zecimea din venitul nostru este un lucru nchinat Domnului. Noul Testament nu mai precizeaz a legea zecimii, la fel cum nu mai aminte ste nici de cea a Sabatului, ntruct se porne ste de la premisa c a ambele sunt valide, iar importan ta lor spiritual a profund a este explicat a. [...] De si ca popor c aut am s a i oferim cu delitate lui Dumnezeu timpul pe care I-a pus deoparte pentru El, s a nu i restituim oare acea parte din banii no stri asupra c areia are dreptul?The Review and Herald, 16 mai, 1882. Zecime att din bunurile materiale, ct s i din resursele nanciare La fel ca Avraam, ei [credincio sii] trebuie s a dea zecime din tot ceea ce de tin s i din tot ceea ce primesc. Zecimea adus a cu credincio sie este partea Domnului. A o re tine nseamn a a-L jefui pe [67] Dumnezeu. Fiecare persoan a ar trebui s a aduc a n vistieria Domnului zecimile s i darurile, de bun avoie s i cu bucurie, deoarece, f acnd astfel, este binecuvntat a. Dac a re tinem partea pe care ar trebui s a .Manuscript 159, l-o d am lui Dumnezeu, nu suntem n siguran ta 1899.

68

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Valabil a n ambele sisteme religioase: cel iudaic s i cel cre stin Acesta [se face referire la experien ta lui Avraam s i a lui lacov de aducere a zecimii] era obiceiul patriarhilor s i al profe tilor nainte de stabilirea evreilor ca na tiune. ns a, cnd Israel a devenit o na tiune distinct a, Domnul i-a dat o porunc a precis a referitoare la acest lucru: Orice zeciuial a din p amnt e din roadele p amntului, e din rodul pomilor, este a Domnului; este un lucru nchinat Domnului. Aceast a lege nu avea s a dispar a odat a cu ornduirile s i cu darurile de jertf a care l reprezentau pe Hristos. Atta timp ct Dumnezeu are un popor pe p amnt, cerin tele Sale vor r amne acelea si. Zecimea din tot venitul nostru este a Domnului. El a pus-o deoparte pentru El nsu si, pentru a ntrebuin tat a n scopuri religioase. Este sfnt a. El nu a acceptat nimic mai pu tin n niciun sistem religios. Neglijarea sau amnarea acestei datorii va provoca dizgra tia divin a. Dac a to ti cei ce m arturisesc a cre stini ar aduce n mod cinstit zecimea la Dumnezeu, vistieria Sa ar plin a.The Review and Herald, 16 mai, 1882. Menit a a o mare binecuvntare Sistemul special al zecimii a fost ntemeiat pe un principiu la fel de durabil ca Legea lui Dumnezeu. Acest sistem a fost o binecuvntare pentru israeli ti, altminteri Dumnezeu nu li l-ar dat. El va tot o binecuvntare s i pentru cei care l duc mai departe, pn a la [68] sfr situl timpului. Tat al nostru ceresc nu a ini tiat planul binefacerii sistematice pentru a Se mbog a ti, ci pentru ca acesta s a e o mare binecuvntare pentru om. El a v azut c a acest sistem al binefacerii era exact ceea ce avea omul nevoie.Testimonies for the Church 3:404, 405. Nou a p ar ti sunt mai valoroase dect zece Mul ti au comp atimit soarta israeli tilor pentru c a erau obliga ti s a d aruiasc a sistematic, pe lng a faptul c a aduceau anual daruri de bun avoie. Dumnezeul cel atotn telept s tia cel mai bine ce sistem de daruri corespundea providen tei Sale s i i-a dat poporului S au porunci privitoare la acesta. S-a dovedit mereu c a nou a p ar ti sunt mai valoroase dect zece p ar ti.Testimonies for the Church 3:546.

Un test al loialit a tii

69

de vremea israeli O schimbare remarcabil a fa ta tilor Ar trebui s a i oferim mai nti lui Dumnezeu partea Sa. n sistemul de daruri poruncit israeli tilor, li se cerea s a-l aduc a Domnului primele roade din tot ce primeau de la El, din turmele s i cirezile lor, din roadele cmpului, din roadele livezilor sau din roadele viei; n caz contrar, trebuiau s a le r ascumpere nlocuindu-le cu ceva echivalent. Ct de diferit a este situa tia n zilele noastre! Cerin tele s i poruncile Domnului, n cazul fericit n care li se acord a vreo aten tie, sunt l asate la urm a.Totu si lucrarea noastr a are nevoie acum de zece ori mai multe mijloace nanciare dect n timpul evreilor. Marea misiune ncredin tat a apostolilor era aceea de a merge n toat a lumea s i a predica Evanghelia. Aceasta ne arat a extinderea lucr arii s i responsabilitatea crescut a ce le revine urma silor lui Hristos n zilele noastre. Dac a legea cerea zecimi s i daruri cu mii de ani n urm a, cu ct mai mult sunt ele esen tiale acum! Dac a cei boga ti s i cei s araci trebuiau s a dea, potrivit sistemului iudaic, o sum a propor tional a cu veniturile lor, acest lucru este de dou a ori mai important [69] acum.Testimonies for the Church 4:474.

Capitolul 13 ntemeiat pe principii ve snice


Sistemul zecimii exist a de dinainte de zilele lui Moise. Oamenilor li se cerea s a i ofere lui Dumnezeu daruri pentru scopuri religioase chiar de pe vremea lui Adam, dinainte s a-i e dat lui Moise un sistem explicit. Su-punndu-se poruncilor lui Dumnezeu, de nduoamenii trebuiau s a si manifeste prin daruri pre tuirea fa ta rarea s i binecuvnt arile pe care le primeau prin daruri. Acest lucru a continuat de-a lungul genera tiilor s i a fost dus mai departe de Avraam, care i-a dat zecime lui Melhisedec, preotul Dumnezeului celui Preanalt. Acela si principiu exista s i n zilele lui Iov. Cnd a ajuns la Betel, s i lacov, fugar s i f ar a niciun ban, s-a culcat noaptea singur, punndus i sub cap o piatr a n loc de pern as i acolo i-a promis Domnului: ti voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da. Dumnezeu nu i oblig a pe oameni s a dea. Ei trebuie s a ofere totul de bun avoie. El nu vrea ca vistieria Sa s a e umplut a cu daruri aduse din obliga tie. Testimonies for the Church 3:393. Pavel conrm a acest sistem n prima lui scrisoarec atre biserica din Corint, Pavel leadatcredincio silor instruc tiuni referitoare la principiile generale ce stau la baza sus tinerii lucr arii lui Dumnezeu pe p amnt. Scriind despre truda lui apostolic a de dragul lor, el i ntreba: Cine merge la r azboi pe cheltuiala sa? Cine s ade ste o vie s i nu m annc a din rodul ei? Cine pa ste o turm as i nu m annc a din roadele turmei? Lucrurile acestea le spun dup a felul oamenilor? Nu le spune [70] s i legea? n adev ar, n legea lui Moise este scris: S a nu legi gura boului care treier a grul! Pe boi i are n vedere Dumnezeu aici? Sau vorbe ste El nadins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel; c aci cine ar a trebuie s a are cu n adejde, s i cine treier a grul trebuie s a-l treiere cu n adejdea c a va avea parte de el.

70

ntemeiat pe principii ve snice

71

Dac a am sem anat printre voi darurile duhovnice sti , i ntreba apos-tolul, mare lucru este dac a vom secera bunurile voastre vremelnice? Dac a se bucur a al tii de acest drept asupra voastr a, nu ni se cade cu mult mai mult nou a? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci r abd am totul, ca s a nu punem vreo piedic a Evangheliei lui Hristos. Nu s ti ti c a cei ce ndeplinesc slujbele snte sunt hr ani ti din lucrurile de la Templu s i c a cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot a sa, Domnul a rnduit ca cei ce propov aduiesc Evanghelia s a tr aiasc a din Evanghelie (1 Corinteni 9, 7-14). Apostolul se referea aici la planul pe care I-a f acut Domnul pentru ntre tinerea preo tilor care slujeau la templu. Cei care erau pu si deoparte pentru aceast a slujb a sfnt a erau sus tinu ti de fra tii lor, c arora le mp art as eau binecuvnt ari spirituale. Aceia dintre ii lui Levi care ndeplinesc slujba de preo ti, dup a Lege, au porunc a s a ia zeciuial a de la norod (Evrei 7, 5). Semin tia lui Levi a fost aleas a de Domnul pentru slujbele snte care tineau de templu s i de preo tie. Despre preot s-a spus: Pe el I-a ales Domnul, Dumnezeul t au, dintre toate semin tiile, ca s a fac a slujba n Numele Domnului, el s i ii lui, n toate zilele (Deuteronom 18, 5). Domnul a cerut ca zecimea din tot venitul s a e considerat a ca ind a Lui. [...] La acest plan pentru sus tinerea lucr arii se referea Pavel cnd a spus: Tot a sa, Domnul a rnduit ca cei ce propov aduiesc Evanghelia s a tr aiasc a din Evanghelie. Iar mai trziu, cnd i scria lui Timotei, [71] apostolul a zis: Vrednic este lucr atorul de plata lui. (1 Timotei 5, 18)The Acts of the Apostles, 335. Dreptul lui Dumnezeu asupra noastr a Dumnezeu are un drept asupra noastr as i asupra a tot ceea ce n raport cu toate celelalte. n avem. Acesta este de prim a importan ta semn c a i recunoa stem acest drept, El ne ndeamn a s a i aducem o anumit a parte din tot ceea ce primim de la El. Zecimea este aceast a parte. Prin porunca Domnului, ea i era dedicat a nc a din primele veacuri. [...] Cnd I-a eliberat pe Israel din Egipt pentru a o comoar a deosebit a pentru El, Dumnezeu I-a nv a tat s a aduc a zecimea din tot ce avea pentru slujba de la tabernacul. Ea era un dar special pentru o lucrare special a. Tot ce mai r amnea i apar tinea tot lui Dumnezeu s i

72

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

trebuia folosit spre slava Sa. ns a zecimea era pus a deoparte pentru sus tinerea celor care slujeau la sanctuar. Ea trebuia luat a din primele roade din tot venitul s i, al aturi de daruri s i de jertfe, asigura destule mijloace pentru sus tinerea lucr arii Evangheliei din acea vreme. Dumnezeu nu ne cere mai pu tin dect i cerea poporului S au din trecut. Darurile Sale pentru noi nu sunt mai pu tine, ci mai multe dect cele pe care le primea vechiul Israel. Lucrarea Sa are nevoie s i va avea mereu nevoie de mijloace materiale. Marea lucrare misionar a pentru salvarea suetelor trebuie continuat as i, prin zecime s i daruri, Dumnezeu a oferit suciente resurse. Inten tia Sa este ca lucrarea de evanghelizare s a e sus tinut a n ntregime. El consider a c a zecimea este a Lui s i ea trebuie privit a drept o resurs a sfnt a, ce trebuie adus a n vistieria Sa pentru binele cauzei Sale, pentru naintarea lucr arii Sale, pentru trimiterea mesagerilor Lui n tinuturile care [72] sunt dincolo s i pn a la marginile p amntului. Dumnezeu Si-a ntins mna asupra tuturor lucrurilor, att asupra omului, ct s i asupra a tot ceea ce de tine acesta, ntruct toate lucrurile sunt ale Lui. El spune: Eu sunt st apnul lumii. Universul este al Meu s i v a cer s a aduce ti pentru lucrarea Mea primele roade din tot ce v-am pus n mini, prin binecuvntarea Mea. Cuvntul lui Dumnezeu arm a: S a nu prege ti s a-Mi aduci prga seceri sului T au. Cinste ste pe Domnul cu averile tale s i cu cele dinti roade din tot venitul t au, El cere ca acest prinos s a e adus ca semn al de El. loialit a tii noastre fa ta Noi i apar tinem lui Dumnezeu; suntem ii s i icele Sale suntem ai Lui prin faptul c a ne-a creat s i prin faptul c a L-a d aruit pentru r ascump ararea noastr a pe singurul S au Fiu n ascut. Voi nu sunte ti ai vo stri. C aci a ti fost cump ara ti cu un pre t. Prosl avi ti dar pe Dumnezeu n trupul s i n duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Mintea, inima, voin ta s i sentimentele i apar tin lui Dumnezeu; banii pe care i cheltuim sunt ai Lui. Fiecare lucru bun pe care l primim s i de care ne bucur am este un rod al binefacerii divine. Dumnezeu este D at atorul generos al tuturor lucrurilor bune s i dore ste ca cel ce prime ste de ia El s a recunoasc a darurile care i mplinesc toate nevoile trupului s i suetului. Dumnezeu si cere doar partea Lui. Cea dinti parte este a Lui s i trebuie folosit a ca o comoar a ncredin tat a de bun nou a. Inima cur a tat a de egoism va deveni sensibil a fa ta atatea s i dragostea lui Dumnezeu s i va sim ti ndemnul de a recunoa ste pe

ntemeiat pe principii ve snice

73

deplin poruncile Sale drepte.The Review and Herald, 8 decembrie, [73] 1896.

Capitolul 14 Un plan de o simplitate remarcabil a


Planul lui Dumnezeu privitor la zecime este de o simplitate s i de o uniformitate remarcabil a. To ti oamenii trebuie s a l accepte s cu mult a credin ta i curaj, ntruct are o origine divin a. n el sunt mbinate simplitatea s i utilitatea s i nu necesit a cuno stin te profunde pentru a-l n telege s i pentru a-l pune n aplicare. To ti pot contribui n acest fel la naintarea importantei lucr ari de mntuire. Orice b arbat, orice femeie s i orice tn ar pot deveni un trezorier pentru Domnul s i un agent ce trebuie s a mplineasc a nevoile trezoreriei. [...] Prin acest sistem sunt ndeplinite obiective mari. Dac a l-ar accepta to ti, pn a la ultimul, ecare ar deveni un trezorier vigilent s i cinstit pentru Dumnezeu s i nu ar lipsi mijloacele nanciare cu care s a e dus a mai departe marea lucrare de vestire a soliei nale de avertizare a lumii. Casieria ar plin a dac a to ti ar adopta acest sistem, iar cei ce ar contribui nu s-ar num ara printre cei s araci. Cu ecare investi tie, ei se vor ata sa mai mult de cauza adev arului prezent s i vor strnge pentru vremea viitoare drept comoar a o bun a temelie .Testimonies for the Church pentru ca s a apuce adev arata via ta 3:388, 389. Si pentru bogat s i pentru s arac n sistemul biblic al zecimilor s i darurilor, sumele aduse de diferite persoane vor varia desigur foarte mult, din moment ce sunt propor tionale cu venitul. n cazul unui om s arac, zecimea va o sum a mic a, n raport cu venitului lui, iar darurile vor pe m asura [74] posibilit a tilor sale. ns a nu m arimea darului hot ar as te dac a Dumne zeu l va primi sau nu, ci motiva tia inimii, spiritul de recuno stin ta s i dragostea pe care o exprim a. Cei s araci s a nu aib a impresia c a darurile lor sunt prea mici pentru a se tine seama de ele. Ei s a d aru mntul c iasc a pe m asura posibilit a tilor lor, cu sim ta a sunt slujitorii lui Dumnezeu s i c a El le va accepta darurile.

74

Un plan de o simplitate remarcabil a

75

Cel c aruia i s-au ncredin tat fonduri mari s i care l iube ste pe Dumnezeu s i se teme de El nu va considera o povar a mplinirea cerin telor con stiin tei lui luminate potrivit cu poruncile lui Dumnezeu. Cei boga ti vor ispiti ti s a si ng aduie egoismul s i zgrcenia s i s a p astreze pentru ei ceea ce i apar tine Domnului. Dar cel care este cinstit cu Dumnezeu, cnd va ispitit, i va spune lui Satana: St a scris: se cade s a n sele un om pe Dumnezeu? Si ce ar folosi unui om s a c stige toat a lumea dac as i-ar pierde suetul? Sau ce ar da un om n schimb pentru suetul s au? The Review and Herald, 16 mai, 1893. Legat prin leg amnt n marea lucrare de avertizare a lumii, cei care au adev arul n inim as i sunt sn ti ti prin adev ar si vor face partea. Ei vor con stiincio si n aducerea zecimilor s i a darurilor. Fiecare membru al bisericii s-a angajat naintea lui Dumnezeu s a si refuze orice ntrebuin tare excesiv a a banilor. Nevoia de a economisi n via ta de c amin s a nu ne mpiedice s a contribuim la consolidarea lucr arii ncepute deja s i a celei de intrare n zone noi.The Review and Herald, 17 ianuarie, 1907. Le cer st aruitor fra tilor s i surorilor din toat a lumea s a ia n serios responsabilitatea ce le revine de a aduce zecimea cu credincio sie. [.,.] S a i napoiem lui Dumnezeu ceea ce i dator am. S a realiz am pe deplin importan ta faptului de a cinsti ti cu Cel care cunoa ste totul . S dinainte. Fiecare s a- si cerceteze inima cu srguin ta a caute s a vad a [75] cu ce e dator s i s a ae n ce stare este rela tia lui cu Dumnezeu. Cel care L-a dat pe singurul S au Fiu ca s a moar a pentru voi a f acut un leg amnt cu voi. El v a d a binecuvnt arile Lui, iar n schimb v a cere s a i aduce ti zecimi s i daruri. Nimeni nu va ndr a2ni s a spun a c a nu a avut cum s a n teleag a acest aspect. Planul lui Dumnezeu referitor la zecimi s i daruri este clar stabilit n capitolul 3 din Maleahi. de leg Dumnezeu si cheam a agen tii umani s a e cinsti ti fa ta amntul ncheiat de El cu ei. Aduce ti ns a la casa vistieriei toate zeciuielile spune El, ca s a e hran a n Casa Mea.The Review and Herald, 3 decembrie 1901,

76

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Nu e o lege aspr a Unii vor spune c a aceasta este una dintre cele mai aspre legi ce le-au fost date evreilor. Dar ea nu era o povar a pentru cel care avea o inim a dispus as i care l iubea pe Dumnezeu. Numai dup a ce rea omeneasc a egoist a s-a nc ap a tnat s a re tin a totul pentru sine, oamenii au pierdut din vedere considerentele ve snice s i s i-au pre tuit comorile p amnte sti mai presus de suet.Testimonies for the Church 3:396. E o povar a doar pentru cel neascult ator Scriptura le cere cre stinilor s a participe activ la planul de ze de mntuirea cimi s i daruri, care le va men tine treaz interesul fa ta semenilor. Legea moral a prevedea respectarea Sabatului, care nu era o povar a dect atunci cnd oamenii nc alcau legea s i cnd erau constrn si de consecin tele c alc arii ei. La fel, sistemul zecimii nu era o povar a pentru cei care nu se ndep artaser a de plan, Sistemul dat evreilor nu a fost nici anulat s i nici u surat de Cel care l-a in[76] stituit. Dimpotriv a, acum el trebuia s a e mplinit ntr-o mai mare m asur as i pe o arie mai extins a, la fel cum mntuirea doar prin Hristos trebuia, n era cre stin a, s a e scoas a la lumin a n mai mare m asur a.Testimonies for the Church 3:391, 392. O sum a mic a Vorbesc despre sistemul zecimii, ns a ct de mic a mi se pare! Ce sum a nensemnat a! Ct de zadarnic a e str adania de a socoti cu reguli matematice timpul, banii s i dragostea n compara tie cu dragostea s i jertfa ce nu pot m asurate sau socotite! Zecimea pentru Hristos! Ce sum a nensemnat a, o r asplat a ru sinoas a pentru ceea ce a costat att [77] de mult!Testimonies for the Church 4:119.

Capitolul 15 O chestiune de onestitate


S-ar p area c a spiritul zgrcit s i egoist este cel care i mpiedic a pe oameni s a i dea lui Dumnezeu ceea ce i apar tine. Domnul a ncheiat cu oamenii un leg amnt special, care prevedea c a ei vor pune deoparte cu regularitate o sum a destinat a naint arii mp ar a tiei lui Hristos, iar El urma s a-i binecuvnteze din bel sug, pn a acolo nct s a nu mai r amn a loc pentru alte daruri. Dar dac a omul p astreaz a pentru el ceea ce i apar tine lui Dumnezeu, Domnul declar a limpede: Sunte ti blestema ti.!... Cei care si dau seama de dependen ta lor de Dumnezeu vor considera c a trebuie s a e cinsti ti cu semenii lor s i, mai presus de toate, c a trebuie s a e cinsti ti cu Dumnezeu, de la care primesc toate binecuvnt arile vie tii. Sustragerea de la ndeplinirea poruncilor clare ale lui Dumnezeu referitoare la zecimi s i daruri este nregistrat a n c ar tile cerului sub numele de n sel aciune la adresa lui Dumnezeu. Niciun om care nu e cinstit cu Dumnezeu sau cu semenii lui nu poate s a prospere n mod real. Dumnezeul Preanalt al cerului s i al p amntului zice: S a n-ai n sacul t au dou a feluri de greut a ti, una mare s i alta mic a. S a n-ai n casa ta dou a feluri de ef a, una mare s i alta mic a. Ci s a ai o greutate adev arat as i dreapt a, s a ai o ef a adev arat as i dreapt a, pentru ca s a ai zile multe n tara pe care ti-o d a Domnul, Dumnezeul t au. C aci oricine face aceste lucruri, oricine s avr se ste o nedreptate este o urciune naintea Domnului, Dumnezeului t au. Prin profetul Mica, Domnul si exprim a din de necinste: Mai sunt n casa celui r nou dezgustul fa ta au comori nelegiuite s i blestemata efa mic a? Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cump an a nedreapt as i greut a ti strmbe n sac? [...] De aceea s i [78] , te voi pustii pentru p Eu te voi lovi cu suferin ta acatele tale.The Review and Herald, 17 decembrie, 1889.

77

78

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Pacea con stiin tei e pierdut a Cnd i trat am nedrept pe semenii no stri sau pe Dumnezeu, dispre tuim autoritatea divin as i ignor am faptul c a Hristos ne-a r ascump arat cu pre tui vie tii Sale. Lumea l n sal a pe Dumnezeu n propor tii mari. Cu ct El le ofer a mai mult, cu att mai mult pretind oamenii c a bog a tia este a lor s i c a o vor folosi a sa cum le place. ns a cei care se consider a urma sii lui Hristos vor adopta obiceiurile lumii? S a pierdem noi pacea con stiin tei, comuniunea cu Dumnezeu s i p art as ia cu fra tii no stri indc a nu dorim s a aducem pentru cauza Sa partea care I se cuvine? Cei care pretind c a sunt cre stini s a nu uite c a ntrebuin teaz a banii pe care i-au primit de la Dumnezeu s i c a li se cere s a respecte cu delitate poruncile Scripturii referitoare la acest subiect. Dac a inima de Dumnezeu, nu ve voastr a este cinstit a fa ta ti folosi bunurile Sale n alte scopuri s i nu le ve ti investi n planurile voastre egoiste. [...] Fra ti s i surori, dac a Domnul v-a binecuvntat cu bani, nu i considera ti ca ind ai vo stri. Socoti ti-i ca ind ncredin ta ti vou a de Dumnezeu s i ti corec ti n returnarea zecimilor s i a darurilor. Cnd v-a ti luat un angajament, s a ti siguri c a Dumnezeu a steapt a s a l ndeplini ti ct mai curnd posibil. Nu i promite ti lui Dumnezeu o parte pentru ca apoi s a o folosi ti n scopuri personale, astfel ca rug aciunile voastre s a nu devin a o urciune naintea Lui. Tocmai aceast a neglijare a datoriilor descoperite clar aduce ntunericul asu[79] pra bisericii.The Review and Herald, 17 decembrie, 1889. Nimic mai pu tin dect sacrilegiu Partea care a fost pus a deoparte n conformitate cu Scriptura, pentru c a I se cuvine Domnului, constituie sursa nanciar a a Evangheliei s i nu ne mai apar tine. Cnd un om ia din vistieria lui Dumnezeu pentru a- si acoperi nevoile personale sau nevoile de zi cu zi ale altora, el nu comite nimic mai pu tin dect un sacrilegiu. Unii s-au f acut vinova ti de faptul c as i-au nsu sit de pe altarul lui Dumnezeu ceea ce!-a fost dedicat n mod special. To ti credincio sii ar trebui s a priveasc a aceast a chestiune ntr-o lumin a corect a. Nimeni dintre cei care ajung la strmtorare s a nu ia banii consacra ti scopurilor religioase ca s a i foloseasc a pentru el nsu si, lini stindu- si con stiin ta

O chestiune de onestitate

79

c a i va pune la loc cndva, n viitor. Cel mai bine ar s a reduc a cheltuielile n conformitate cu venitul, s a si restrng a nevoile s i s a tr aiasc a pe m asura posibilit a tilor, dect s a ntrebuin teze banii Domnului pentru scopuri lume sti.Testimonies for the Church 9:246, [80] 247.

Capitolul 16 Regularitate si organizare


ndrum arile referitoare la daruri, date de Duhul Sfnt prin apostolul Pavel, con tin un principiu valabil s i pentru zecime: n ziua dinti a s apt amnii, ecare din voi s a pun a deoparte acas a ce va putea, dup a c stigul lui. Se avea n vedere participarea p arin tilor s i a copiilor, ind viza ti s i cei boga ti, s i cei s araci. Fiecare s a dea dup a cum a hot art n inima lui: nu cu p arere de r au sau de sil a, c aci pe cine d a cu bucurie l iube ste Dumnezeu. Cnd punem deoparte daruri, trebuie s a avem n vedere marea bun atate a lui Dumnezeu de noi. fa ta Ce moment mai potrivit putea ales pentru a pune deoparte zecimea s i pentru a-l prezenta darurile lui Dumnezeu? n Sabat ne gndim la bun atatea Sa. Contempl am lucrarea Sa de crea tie ca o dovad a a puterii Sale de a ne r ascump ara. Inimile noastre sunt pline fa de marea Sa dragoste. Si, de recuno stin ta ta nainte de a ncepe truda s apt amnii, i restituim ceea ce i apar tine s i totodat a i oferim un dar care s a ateste recuno stin ta noastr a. n acest fel, acest obicei va o predic a s apt amnal a prin care declar am c a Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor pe care le de tinem s i c a ne-a numit administratori ai lor, spre slava Sa. Fiecare recunoa stere a obliga tiei de Dumnezeu ne va nt pe care o avem fa ta ari sim tul r aspunderii. Recuno stin ta se aprofundeaz a pe m asur a ce o exprim am, iar bucuria pentru suet s pe care ne-o d a acest lucru nseamn a via ta i trup.The Review and Herald, 4 februarie, 1902. Mai nti zecimea, apoi darurile Problema darurilor nu este l asat a n seama imboldurilor noastre. turi clare n aceast . El a prev [81] Dumnezeu ne-a dat nv a ta a privin ta azut zecimile s i darurile ca pe o m asur a a responsabilit a tii noastre s i dore ste s a I le oferim cu regularitate s i sistematic. [...] Fiecare s a- si examineze cu regu- laritate venitul, care este n ntregime o binecuvntare de la Dumnezeu, s i s a pun a deoparte zecimea ca un 80

Regularitate si organizare

81

fond special, sacru, pentru Domnul. Acest fond nu trebuie n niciun caz s a e destinat vreunui alt scop; el trebuie destinat numai sus tinerii lucr arii Evangheliei. Dup a ce este pus a deoparte zecimea, s a e hot arte s i darurile, ecare dup a c stigul lui.The Review and Herald, 9 mai, 1893. S a mplinim n primul rnd cerin tele lui Dumnezeu Dumnezeu nu numai c a declar a c a zecimea i apar tine, ci ne spune s i cum s a o punem deoparte pentru EI: Cinste ste pe Domnul cu averile tale s i cu cele dinti roade din tot venitul t au. Aici nu ni se spune c a trebuie s a cheltuim banii pentru noi n sine s i s a i aducem lui Dumnezeu ce mai r amne, chiar dac a s-ar dovedi a o zecime cinstit a. Partea lui Dumnezeu s a e pus a prima deoparte.The Review and Herald, 4 februarie, 1902. Nu trebuie s a i d aruim ceea ce ne r amne din venitul nostru, dup a ce ne-am satisf acut toate nevoile reale ori imaginare, ci, nainte de a cheltui ceva, trebuie s a punem deoparte ceea ce Dumnezeu a prev azut c a i apar tine. Multe persoane ar da curs tuturor obliga tiilor s i datoriilor m arunte s i l-ar l asa lui Dumnezeu doar ultimele r am as i te, n cazul n care nu le-au cheltuit s i pe acelea. n aceast a situa tie, cauza Sa ar trebui s a a stepte un moment mai convenabil.The Review and Herald, [82] 16 mai, 1882.

Capitolul 17 Solia lui Maleahi


Mustrarea, avertizarea s i f ag aduin ta Domnului sunt prezentate ntr-un limbaj limpede n Maleahi 3, 8: Se cade s a n sele un om pe Dumnezeu, cum M a n sela ti voi? Dar voi ntreba ti: Cu ce Te-am n selat? Cu zeciuielile s i darurile de mncare. Sunte ti blestema ti ct a vreme c auta ti s a M a n sela ti, tot poporul n ntregime! Domnul cerului le cere celor c arora Ie-a oferit bun at a tile Sale s a l pun a la ncercare. Aduce ti ns a la casa vistieriei toate zeciuielile, ca s a e hran a n Casa Mea; pune ti-M a astfel la ncercare, zice Domnul o stirilor, s i ve ti vedea dac a nu v a voi deschide z agazurile cerurilor s i dac a nu voi turna peste voi bel sug de binecuvntare. Aceast a solie nu s i-a pierdut deloc puterea. Este la fel de actual a s i important a ca darurile iui Dumnezeu, care sunt mereu noi s i nentrerupte. Nu e dicil s a ne n telegem responsabilitatea n lumina acestei solii date prin sfntul profet al lui Dumnezeu. Nu suntem l asa ti s a ne poticnim n ntuneric s i neascultare. Adev arul este armat precis s i poate n teles cu claritate de to ti cei care doresc s a e cinsti ti naintea lui Dumnezeu. O zecime din tot venitul nostru este a Domnului. El si a saz a mna pe partea pe care a specicat s a l-o restituim s i ne spune: ti voi permite s a folose sti bun at a tile Mele dup a ce vei pune deoparte zecimea s i dup a ce vei veni naintea Mea cu daruri. Domnul cere s a-l e adus a zecimea n vistierie. Aceast a parte s a-l e restituit a cu precizie, cu onestitate s i credincio sie. Pe lng a aceasta, El ne cheam a s a-l aducem daruri. Nimeni nu este obligat s a [83] i aduc a Domnului zecimea s i darurile. Dar, tot att de sigur precum e cuvntul pe care ni l-a dat, Dumnezeu va cere cu dobnd a ce i apar tine din mna oric arei in te umane. Dac a oamenii sunt necredincio si n a-l restitui lui Dumne- zeu partea Sa, dac a ignor a porunca pe care Ie-a dat-o, ei nu vor primi mult a vreme binecuvntarea a ceea ce El le-a ncredin tat. [...] Domnul i-a dat ec arui om o lucrare de f acut. Slujitorii S ai trebuie s a ac tioneze mpreun a cu El. Dac a doresc, oamenii pot s a refuze 82

Solia lui Maleahi

83

s a e n leg atur a cu F ac atorul lor. Pot refuza s a se predea n slujba Sa s i s a pun a la schimb ator bunurile ce le-au fost ncredin tate. S-ar putea ca ei s a nu reu seasc a s a cultive cump atarea s i t ag aduirea de sine s i ar putea uita c a Domnul le cere s a i restituie ceea ce Ie-a ncredin tat. To ti ace stia sunt ispravnici necredincio si, administratori corup ti. pentru Un administrator corect va face tot ce i st a n putin ta a-l sluji lui Dumnezeu; singurul obiectiv ce i va sta nainte va marea nevoie cu care se confrunt a lumea. El si va da seama c a solia adev arului trebuie r aspndit a nu numai celor din apropierea lui, ci s i celor din zonele ndep artate. Cnd oamenii cultiv a acest spirit, dragostea de adev ar s i sn tirea pe care le vor primi prin adev ar vor alunga zgrcenia, risipa s i orice form a de necinste.The Review and Herald Supliment, 1 decembrie, 1896. Un refuz ndr azne t n teleg c a declari s i c a nu ar trebui s a d am zecime. Fratele meu, mintea din picioare, ntruct locul pe care stai este scoa-te- ti nc al ta sfnt. Domnul a vorbit despre aducerea zecimii. El a spus: Aduce ti ns a la casa vistieriei toate zeciuielile, ca s a e hran a n Casa Mea. [...] Nu cu mult timp n urm a am primit de la Domnul o lumin a , s precis a n aceast a privin ta i anume c a mul ti adventi sti de ziua a s aptea l n selau pe Dumnezeu n restituirea zecimilor s i a darurilor [84] s i mi s-a ar atat clar c a Maleahi a descris situa tia exact a sa cum este. Atunci, cum de ndr azne ste cineva s a gndeasc a n sinea lui c a ideea de a re tine zecimile s i darurile este de la Domnul? Fratele meu, unde te-ai ndep artat de calea Domnului? O, ntoarce-te din nou la calea cea dreapt a!Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 60. n selndu-L pe Dumnezeu Dac a numele vostru este scris n registrul bisericii nu nseamn a automat s i c a sunte ti cre stini. Trebuie s a aduce ti darurile voastre pe altarul de jertf a, coopernd cu Dumnezeu n cea mai nalt a m asur a, pentru ca El s a dezv aluie frumuse tea adev arului S au prin voi. Nu

84

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

refuza ti s a i d arui ti Mntuitorului vreun lucru. Totul i apar tine. Nu a ti avea ce s a i d arui ti, dac a nu a ti primit mai nti de la El. Egoismul a ap arut s i s i-a nsu sit ceea ce i apar tine lui Dumnezeu. Aceasta este l acomie, care, la rndul ei, nseamn a idolatrie. Oamenii acapareaz a ceea ce primesc de la Dumnezeu, ca s i cum ei ar st apnii, pentru a face ce le place. Cnd li se d a puterea de a strnge averi, ajung s a cread a c a ceea ce de tin le confer a valoare n ochii lui Dumnezeu. Aceasta este o capcan a, o am agire a lui Satana. Ce rost au fastul s i etalarea? Ce ob tin b arba tii s i femeile prin mndrie s i de sine? Ce folose ng aduin ta ste unui om s a c stige toat a lumea, dac a si pierde suetul? Sau ce va da un om n schimb pentru suetul s au? Comoara p amnteasc a este efemer a. Numai prin Hristos putem c stiga bog a tiile ve snice. Bog a tia pe care o d a El este deosebit de valoroas a. Odat a ce L-a ti g asit pe Dumnezeu, sunte ti extraordinar de boga ti prin contemplarea comorii Sale. Lucruri pe care ochiul nu Ie-a v azut, urechea nu le-a auzit s i la inima omului nu s-au suit, a sa sunt lucrurile pe care le-a preg atit Dumnezeu pentru cei ce-L [85] iubesc. Pune ti-v a ntrebarea: Ce fac eu cu talan tii Domnului? V a g asi ti n situa tia n care vi se aplic a aceste cuvinte: Sunte ti blestema ti ct a vreme c auta ti s a M a n sela ti, tot poporul n ntregime? ri snte, Tr aim ntr-o vreme de privilegii solemne s i de ncredin ta sau pentru moarte. o vreme n care ni se hot ar as te soarta pentru via ta S a ne venim n re. Voi, cei care zice ti c a sunte ti copii ai lui Dumnezeu, aduce ti zecimile la casa vistieriei Sale! Aduce ti daruri multe s i cu bucurie, ecare dup a c stigul lui! Aminti ti-v a c a Domnul v-a la schimncredin tat talan tii, pe care trebuie s a i pune ti cu srguin ta b ator pentru El. De asemenea, aminti ti-v a c a slujitorul credincios nu- si atribuie niciun merit. Toat a lauda s i slava sunt ale Domnului: Adu la Mine b anu tul t au. Nu ai ob tine niciun prot, dac a mai nti nu ai depune bani la banc a. Nu ai putea ob tine o dobnd a, dac a nu ai avea un capital. Capitalul l-ai primit de la Dumnezeu. Succesul tranzac tiei vine de la El s i Lui 1 se cuvine slava. de adev O, dac a to ti cei care au cuno stin ta ar ar asculta de acest adev ar! De ce sunt att de orbi ti cei care se a a chiar pe pragul lumii ve snice? n general, nu exist a lips a de bani printre adventi stii de ziua a s aptea. ns a, mul ti adventi sti de ziua a s aptea nu reu sesc s a n teleag a responsabilitatea ce le revine de a coopera cu Dumnezeu

Solia lui Maleahi

85

de s i cu Hristos pentru mntuirea suetelor. Ei nu manifest a fa ta de p lume marea preocupare pe care o are Dumnezeu fa ta ac ato si. Ei nu prot a de oportunit a tile ce li s-au oferit. Lepra egoismului a luat biserica n st apnire. Domnul Isus Hristos va vin- deca biserica de boala ei teribil a, dac as i ea va dori s a e vindecat a. Remediul se g ase ste n capitolul 58 din Isaia.The Review and Herald, 10 [86] decembrie, 1901. O problem a grav a Este un lucru grav acela de a- ti nsu si bunurile Domnului s i de a-L n sela pe Dumnezeu, indc a astfel capacitatea de percep tie se perverte ste s i inima se mpietre ste. Ce stearp a este experien ta religioas as i ct de ntunecat a este cuno stin ta celui care nu-L iube ste pe Dumnezeu cu odragostecurat a,altruist as i care, prin urmare, nu reu se ste s a- si iubeasc a semenul ca pe sine nsu si. [...] Ultima mare zi le va dezv alui acestora s i ntregului Univers binele ce putea nf aptuit dac a nu s i-ar satisf acut nclina tiile egoiste, n selndu-L astfel pe Dumnezeu cu zecimile s i darurile lor. Ei ar putut s a- si strng a comoara n banca cerului s i ar putut s a o p astreze n pungi care nu se nvechesc. n schimb, ei au irosit-o pentru ei n si si s i pentru copiii lor, temndu-se c a Domnul le-ar putea lua banii sau inuen ta, ind n acest fel pierdu ti pentru totdeauna. Ace stia s a n teleag a ce consecin te i a steapt a dac a re tin ceea ce I se cuvine lui Dumnezeu. Slujitorul lene s, care nu pune la schimb ator banii Domnului, pierde mo stenirea ve snic a din mp ar a tia slavei.The Review and Herald, 22 ianuarie, 1895. A-L n sela pe Dumnezeu este cea mai mare nelegiuire de care se poate face vinovat un om. Totu si acest p acat este r aspndit pretutindeni.The Review and Herald, 13 octombrie, 1896. Fiecare dolar este important V a ve ti nsu si ceea ce i apar tine lui Dumnezeu? Ve ti p astra pentru voi suma de bani despre care Domnul spune c a este a Lui? Dac a da, l n sela ti pe Dumnezeu s i ecare dolar p astrat pentru voi este notat n dreptul vostru n cartea cerului.The Review and [87] Herald, 23 decembrie, 1890.

86

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

De ce unora nu le este oferit a binecuvntarea Fra tii s i surorile mele, gr abi ti-v a s a i aduce ti lui Dumnezeu zecimea n mod cinstit s i s a i aduce ti s i un dar de mul tumire cu bucurie! Mul ti nu vor binecuvnta ti pn a nu vor restitui zecimea pe care s i-au nsu sit-o. Dumnezeu v a a steapt a s a r ascump ara ti trecutul. Mna legii snte este a sezat a deasupra tuturor celor care se bucur a de binefacerile lui Dumnezeu. Cei care au re tinut zecimea s a fac a un calcul corect s i s a aduc a la Domnul suma de care au privat lucrarea Sa. Da ti-o napoi s i aduce ti Domnului daruri de mul tumire! Numai dac a vor c auta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine. Dac a recunoa ste ti c a a ti f acut r au prin faptul c a v-a ti nsu sit pe nedrept bunurile Sale s i dac a v a poc ai ti de bun avoie s i pe deplin, El v a va ierta nelegiuirea.The Review and Herald, 10 decembrie, 1901. ntunericul adus n biseric a Unii nu reu sesc s a i instruiasc a pe oameni cu privire la toat a datoria ce le revine. Ei predic a acea parte a credin tei noastre care nu provoac a opozi tia s i nemul tumirea ascult atorilor lor, dar, n felul acesta, nu prezint a ntregul adev ar. Oamenilor le place predica lor, ns a exist a o lips a de spiritualitate, ntruct cerin tele lui Dumnezeu nu sunt mplinite. Poporul nu i aduce zecimi s i daruri, care i apar tin. Aceast a n selare a lui Dumnezeu, practicat a att de cei boga ti, ct s i de cei s araci, aduce ntunericul n biserici, iar pastorul care trude ste mpreun a cu ei s i care nu le arat a voin ta clar descoperit aa lui Dumnezeu este condamnat al aturi de ei, deoarece si neglijeaz a datoria.The Review and Herald, 8 aprilie, 1884. Nerestituirea este notat a Dumnezeu cite ste gndul l acomiei din ecare inim a care si propune s a nu i restituie partea Sa. Dumnezeu i vede pe cei care, [88] din egoism, neglijeaz a s a aduc a zecimea s i darurile la casa vistieriei, lehova, Domnul, n telege totul. A sa cum naintea Sa este scris ao carte de amintire a celor care se tem de El s i care se gndesc la Numele S au, tot la fel este p astrat a o dovad a a celor care si nsu sesc

Solia lui Maleahi

87

darurile pe care le-au primit de la Dumnezeu pentru a le ntrebuin ta spre mntuirea suetelor.The Review and Herald, 16 mai, 1893. [89] Marea pierdere a ispravnicului necredincios F ag aduin ta pentru cei care l cinstesc pe Dumnezeu cu averile lor mai exist a nc a pe paginile snte. Dac a poporul Domnului ar ascultat cu credincio sie ndrum arile Sale, f ag aduin ta s-ar mplinit. Dar, cnd oamenii ignor a cerin tele lui Dumnezeu ce le-au fost nf a ti sate cu claritate, Domnul le permite s a mearg a pe calea aleas a de ei s i s a culeag a roadele faptelor lor. Oricine si nsu se ste partea pe care Dumnezeu a pus-o deoparte se dovede ste a un administrator necinstit. El va pierde nu numai ce nu l-a restituit lui Dumnezeu, ci s i partea ce i s-a ncredin tat pentru a alui.The Review and Herald, 4 februarie, 1902.

Capitolul 18 S a l punem la ncercare pe Dumnezeu


Aduce ti ns a la casa vistieriei toate zeciuielile, ca s a e hran a n Casa Mea; pune ti-M a astfel la ncercare, zice Domnul o stirilor, s i ve ti vedea dac a nu v a voi deschide z agazurile cerurilor s i dac a nu voi turna peste voi bel sug de binecuvntare. Vom asculta noi de Dumnezeu s i vom aduce toate zecimile s i darurile ca s a e hran a pentru satisfacerea nevoilor celor care amnzesc dup a pinea vie tii? Dumnezeu v a invit a s a l pune ti la ncercare acum, la ncheierea anului, ca s a ntmpin am noul an cu vistieria lui Dumnezeu plin a. [...] El ne spune c a va deschide z agazurile cerului s i c a va turna peste noi bel sug de binecuvntare. El f ag aduie ste pe Cuvntul S au: Voi mustra pentru voi pe cel ce m annc a [l acusta] s i nu v a va nimici roadeie p amntului s i vi ta nu va neroditoare n cmpiile voastre, zice Domnul o stirilor. Astfel, Cuvntul S au este asigurarea c a ne va binecuvnta ntr-att, nct vom avea zecimi s i daruri tot mai mari de adus. ntoarce ti-v a la Mine s i M a voi ntoarce s i Eu la voi, zice Domnul o stirilor. Fra tilor, ve ti respecta condi tiile? Ve ti d arui din toat a inima, cu bucurie s i n m asur a bogat a? Misiunile externe au nevoie de fonduri din America. Va apelul lor zadarnic? Misiunile interne se a a , s-au nin ntr-o mare nevoie de bani, deoarece, prin credin ta tat n multe zone. Vor ele l asate s a stagneze s i s a dispar a? Nu ne vom trezi? S a ajute Dumnezeu ca poporul S au s a fac a tot ce poate mai [90] bine! Nici un risc de asumat O, ce asigur ari totale s i pline de ndurare ni s-ar da, dac a am mplini ceea ce ne cere Dumnezeu! Privi ti aceast a chestiune din perspectiva ncre- derii c a Domnul va face exact ce a f ag aduit. S a ndr aznim, pe baza Cuvntului lui Dumnezeu! Din marea lor dorin ta 88

S a l punem la ncercare pe Dumnezeu

89

de a boga ti, mul ti si asum a mari riscuri. Considerentele de ordin ve snic sunt ignorate, iar principiile nobile sunt sacricate. ns a ei pot pierde totul n acest joc. Dar, atunci cnd d am curs invita tiei divine, nu trebuie s a ne asum am niciun risc Trebuie s a l credem pe Dumnezeu pe cuvnt s i, n simplitatea credin tei, s a mergem mai s departe dup a f ag aduin ta i s a i d am Domnului ce i apar tine.The Review and Herald, 18 decembrie, 1888. O cauz a a adversit a tilor Mul ti dintre cei care m arturisesc a cre stini se ngrijesc de ei n si si din plin, satisf acndu- si toate nevoile imaginare, n vreme ce nu iau aminte la nevoile cauzei lui Dumnezeu. Ei se gndesc c a ar c stiga dac a L-ar n sela pe Dumnezeu prin p astrarea egoist a a tuturor darurilor sau a unei p ar ti din acestea. ns a i a steapt a pierderi, s i nu c stig. Calea lor se sfr se ste prin retragerea ndur arilor s i a binecuvnt arilor. Prin spiritul lor egoist s i zgrcit, oamenii pierd multe. n totalitate s Dac a ar luat la cuno stin ta i de bun avoie cerin tele lui Dumnezeu s i dac a ar mplinit voin ta Sa, binecuvntarea Lui s-ar manifestat prin nmul tirea roadelor p amntului. Seceri sul ar fost . Cu mai mare. Lipsurile tuturor ar fost mplinite din abunden ta ct d am mai mult, cu att mai mult vom primi.The Review and Herald, 8 decembrie, 1896. F ag aduin tele ce nso tesc poruncile Lui Dumnezeu Datoria e datorie s i ar trebui ndeplinit a de la sine. ns a Domnul are mil a de noi, n starea dec azut a n care ne a am, s i si nso te ste poruncile cu f ag aduin te. El si cheam a poporul s a l pun a la ncercare, [91] declarnd c a va r aspl ati ascultarea cu cele mai mari binecuvnt ari. [...] El ne ncurajeaz a s a i aducem daruri, asigurndu-ne c a ceea ce ne va oferi n schimb va propor tional cu darurile pe care I le-am dat. Cine seam an a mult, mult va secera. Dumnezeu nu este nedrept, astfel nct s a uite lucrarea s i truda dragostei voastre. de noi! El Ct de blnd s i de credincios este Dumnezeu fa ta ne-a dat prin Hristos cele mai mari binecuvnt ari. Prin El, Si-a pus semn atura pe contractul pe care L-a ncheiat cu noi.The Review [92] and Herald, decembrie, 1901, p. 3.

Capitolul 19 nsu sirea fondurilor speciale ale lui Dumnezeu


Domnul mi-a dat de curnd m arturii speciale referitoare la avertiz arile s i f ag aduin tele pe care ni Ie-a dat prin Maleahi. Dup a ce i-am vorbit foarte deschis bisericii din Sydney [Australia], n timp ce mi luam haina la garderob a am fost ntrebat a: Sora White, crede ti c a tat al meu ar trebui s a dea zecime? n ultimul timp a suferit mari pierderi s i spune c a imediat ce va reu si s a si pl ateasc a datoria, va da zecime. Eu am ntrebat: Dar cum r amne cu obliga tiile pe care de Dumnezeu, care ne d s le avem fa ta a via ta i suare s i toate bine de Dumnezeu cuvnt arile de care ne bucur am? Vre ti ca datoria fa ta s a creasc a mereu? l ve ti n sela cu partea pe care ne-a dat-o s ao folosim pentru niciun alt scop n afar a de avansarea lucr arii Sale s i de sus tinerea slujitorilor S ai n lucrare? Ca r aspuns la ntrebarea noastr a, Maleahi spune: Se cade s a n sele un om pe Dumnezeu? [...] Darvoi ntre ba ti:Cu ce Te-am n selat? ca s i cum v-a ti preface c a nu n telege ti aceast a problem a. R aspunsul este acesta: Cu zeciuielile s i darurile de mncare. Sunte ti blestema ti ct a vreme c auta ti s a M a n sela ti, tot poporul n ntregime! Dup a o astfel de declara tie, a s putea eu s a ndr aznesc s a v a spun: nu e nevoie s a da ti zecime atta timp ct ave ti de pl atit o datorie? S a v a spun c a trebuie s a pl ati ti tot ce datora ti oamenilor, de si f acnd astfel, l n sela ti pe Dumnezeu? Dac a to ti credincio sii ar lua cuvintele Scripturii exact a sa cum sunt s i dac as i-ar deschide inima s a n teleag a cuvntul Domnului, ei nu ar mai spune: Nu n teleg problema zecimii. Nu n teleg de ce artrebui s a dau zecime n situa tia n care m a au. Se cade s a [93] n sele un om pe Dumnezeu? Consecin ta acestui lucru este ar atat a clar s i nu a s risca s a m a expun ei. To ti cei care vor adopta din toat a de Dumnezeu, cei care inima s i cu hot arre pozi tia de supunere fa ta nu vor ntrebuin ta fondurile speciale ale lui Dumnezeu banii Lui pentru a- si achita datoriile, cei care i vor da lui Dumnezeu partea despre care El spune c a este a Sa vor primi binecuvntarea 90

nsu sirea fondurilor speciale ale lui Dumnezeu

91

pe care Dumnezeu Ie-a f ag aduit-o tuturor celor care ascult a de El. M arturie special a pentru Biserica din Battle Creek, 9, 10 [August 1896]. Adev aratul motiv al nerestituirii Am v azut c a unii se scuz a pentru faptul c a nu ajut a cauza lui Dumnezeu, spunnd c a au datorii. Dac as i-ar cerceta ndeaproape inima, ei ar descoperi c a adev aratul motiv pentru care nu i aduc daruri de bun avoie lui Dumnezeu este egoismul. Unii au tot timpul datorii. Din pricina l acomiei lor, mna prosperit a tii lui Dumnezeu nu i va nso ti pentru a le binecuvnta activit a tile. Ei iubesc lumea aceasta mai mult dect adev arul. Ei nu sunt potrivi ti s i nici preg ati ti pentru mp ar a tia lui Dumnezeu.Testimonies for the Church 1:225. Re tinerea zecimii din cauza lipsei de ncredere Zecimea este sacr a, rezervat a de Dumnezeu pentru El nsu si. Ea trebuie adus a la casieria Sa pentru a ntrebuin tat a n sus tinerea activit a tii lucr atorilor Evangheliei. Timp ndelungat, Domnul a fost n selat de cei care nu n teleg c a zecimea este partea rezervat a lui Dumnezeu. Unii sunt nemul tumi ti s i spun: Nu voi mai da zecime, pentru c a nu mai am ncredere n felul n care este administrat a. Dar l ve ti n sela voi pe Dumnezeu ntruct considera ti c a administrarea lucr arii nu este corect a? Aduce ti la cuno stin ta celor n m asur a nemul tumirile voastre n mod deschis s i clar s i ntr-un spirit pozitiv. Trimite ti plngerile voastre, pentru ca lucrurile s a poate ndreptate s i corectate, dar nu v a retrage ti din lucrarea lui Dumnezeu s i nu v a dovedi ti a [94] incorec ti, din cauz a c a al tii nu fac ceea ce e corect.Testimonies for the Church 9:249. de Dumnezeu Prima datorie fa ta de copiii lor. Unii consider a c a au o responsabilitate sfnt a fa ta Ei trebuie s a le dea ec aruia o parte, dar consider a c a nu pot strnge bani ca s a ajute s i cauza lui Dumnezeu. Se scuz a spunnd c a au o de copiii lor. Poate c datorie fa ta a acest lucru este adev arat, dar prima

92

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

de Dumnezeu. [...] Nu permite lor datorie este cea fa ta ti nim anui s as i dea curs preten tiilor s i s a v a determine s a l n sela ti pe Dumnezeu. Nu le ng adui ti copiilor vo stri s a v a fure darul de pe altarul lui Dumnezeu s i s a i foloseasc a pentru ei n si si.Testimonies for the [95] Church 1:220.

Capitolul 20 R aspunsul unei con stiin te vigilente


Ca rezultat al ntlnirilor speciale din biserica__, s-a realizat un progres hot art n ceea ce prive ste spiritualitatea, evlavia, binefacerea s i lucrarea. S-au tinut cuvnt ari despre p acatul n sel arii lui Dumnezeu cu zecimile s i darurile. [...] Mul ti au m arturisit c a nu au mai dat zecime de ani de zile. Stim c a Dumnezeu nu poate s a i binecuvnteze pe cei care l n sal as i c a biserica trebuie s a sufere consecin tele p acatelor membrilor ei n parte. n registrele bisericii noastre sunt nscrise multe nume, s i dac a to ti l-ar aduce Domnului cu promptitudine s i cu onestitate zecimea, care este partea Sa, casieria nu ar duce lips a de bani. [...] Pe m asur a ce le era nf a ti sat p acatul n sel arii lui Dumnezeu, oamenii au n teles mai bine datoria s i privilegiul ce le revine n . Un frate a spus c aceast a privin ta a nu a mai dat zecime de doi ani s i c a era dezn ad ajduit, dar, dup a ce s i-a m arturisit p acatul, a nceput s a . Ce s aib a speran ta a fac?, ntreba el. Eu i-am spus: Trimite-i casierului bisericii o not a; a sa este mai practic. El a fost de p arere c a ce i cer este destul de ciudat, dar s-a a sezat s i a nceput s a scrie: Pentru valorile primite, mi iau angajamentul s a pl atesc suma de__. Si-a ridicat privirea spre mine de parc a mi-ar spus: Este aceasta forma potrivit a de a-l scrie o scurt a scrisoare Domnului? Da ad aug a el, pentru valorile primite. Nu am primit eu binecuvnt arile lui Dumnezeu zi de zi? Nu m-au ocrotit ngerii? Nu mi-a dat Domnul toate binecuvnt arile spirituale s i materiale? Pentru valorile primite, mi iau angajamentul s a i nmnez casierului bisericii suma de 571,50 dolari . Dup a ce a f acut tot ce tinea de el, [96] era fericit. Dup a cteva zile a luat aceast a scrisoare s i a dus zecimea ia casierie. De asemenea, de Cr aciun a mai donat 125 de dolari. Un alt frate a trimis o not a pentru suma de 1.000 de dolari, n speran ta c a o va pl ati n cteva s apt amni, iar un altul a scris o 93

94

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

not a pentru suma de 300 de dolari.The Review and Herald, 19 februarie, 1889. Zecimea restant a este proprietatea lui Dumnezeu Mul ti au neglijat s a e cinsti ti cu F ac atorul lor. Ei nu au reu sit s a pun a deoparte zecimea s apt amnal, a sa c a ea s-a acumulat, ridicnduse acum la o sum a mare, iar ei nu mai doresc s a ndrepte lucrurile. Re tin aceast a zecime restant as i o folosesc n scopuri personale. ns a ea este proprietatea lui Dumnezeu, pe care ei refuz a s a o depun a n vistieria Sa.The Review and Herald, 23 decembrie, 1890. Cei nep as atori s a se revan seze pentru necinstea lor Cei care au ajuns s a e nep as atori s i care re tin zecimile s i darurile, s a si aminteasc a faptul c a blocheaz a calea, astfel c a adev arul nu mai poate nainta spre zonele ndep artate. Sunt datoare s a apelez la poporul lui Dumnezeu s a se revan seze pentru necinstea din trecut s i s a- si aduc a zecimea n mod cinstit.Manuscript 44, 1905. Restituirea prin intermediul notelor de plat a am vorbit despre zecime. Acest subiect nu a Vineri diminea ta fost prezentat bisericii a sa cum trebuie, iar neglijen ta, mpreun a cu criza nanciar a, a determinat apari tia unei sc aderi nsemnate fa ta de nivelul zecimilor de anul trecut. Cu ocazia acestei conferin te, subiectul a fost dezb atut cu grij a n ecare ntlnire. [...] , delegat din Tasmania, a venit la [97] Un frate, un om cu inuen ta mine s i mi-a spus: M a bucur c a v-am auzit ast azi vorbind despre zecime. Nu s tiam c a este o chestiune att de important a. Nu ndr aznesc s a o mai neglijez, Acum el socote ste suma la care se ridic a zecimea ce trebuie s a o dea pentru ultimii dou azeci de ani s i spune c a o va restitui n ntregime ct mai curnd posibil, ntruct nu- si poate ng adui ca la Judecat a s a vad a n c ar tile din ceruri c a L-a n selat pe Dumnezeu. O sor a care venea din biserica din Melbourne a adus 11 lire [54 de dolari] ca zecime restant a, pe care nu n telesese c a era de datoria ei s a o dea. Pe m asur a ce au primit lumina, mul ti au f acut de Dumnezeu s m arturisiri privitoare la datoria ce o aveau fa ta i s i-au

R aspunsul unei con stiin te vigilente

95

exprimat hot arrea de a o ndeplini. [...] Le-am propus s a- si aduc a la casierie note de plat a n care s a promit a c a vor da zecimea ntreag a s i corect a de ndat a ce vor ob tine banii necesari. Mul ti d adeau din cap aprobator s i am ncrederea c a anul viitor nu vom avea o casierie goal a ca acum.Manuscript 4, 1893. Palizi la gndul c a au re tinut zecimea Prea mul ti oameni au pierdut spiritul de jertre de sine! Ei s i-au ngropat banii n averile trec atoare. Unii oameni binecuvnta ti sunt pu si de Dumnezeu la ncercare, ca s a vad a cum vor reac tiona ei fa ta de privilegiile primite. Ei au re tinut zecimile s i darurile, iar datoria de Domnul, Dumnezeul o lor fa ta stirilor a devenit att de mare, nct se ng albenesc la gndul c a trebuie s a i napoieze Domnului ceea ce i apar tine o zecime corect a. Fra tilor, gr abi ti-v a, acum ave ti ocazia s a ti one sti cu Dumnezeu! Nu amna ti!Buletinul zilnic al Conferin tei Generale, 28 February, 1893. nainte de noul an Ce se poate spune despre modul cum v-a ti administrat banii? La ti n selat pe Dumnezeu cu zecimile s i darurile n anul care a trecut? Privi ti la c am arile voastre pline, la pivni tele pline de bun at a ti, pe care [98] vi le-a dat Domnul, s i ntreba ti-v a dac a l-a ti napoiat D at atorului ceea ce i apar tine! Dac a L-a ti n selat pe Domnul, restitui ti-l partea cuvenit a! Pe ct posibil, ndrepta ti-v a trecutul s i apoi ruga ti-L pe Mntuitorul s a v a ierte! i ve ti napoia Domnului ceea ce i apar tine, nainte ca acest an s a treac a n ve snicie, cu povara p acatelor lui? The Review and Herald, 23 decembrie, 1902. Restituirea nso tit a de poc ain ta n a-l napoia DomDac a a existat din partea voastr a o neglijen ta nului ceea ce i apar tine, poc ai ti-v a din suet s i restitui ti ceea ce sunte ti datori, ca s a nu vin a asupra voastr a blestemul S au. [...] Dup a ce a ti f acut ce tine de voi, f ar a s a mai re tine ti nimic din ceea ce i apar tine F ac atorului vostru, pute ti s a l ruga ti s a v a asigure resursele prin care s a transmite ti lumii solia adev arului.The Review and Herald, 20 ianuarie 1885 va Domnului disp aruse, el a fost supus

96

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

ispitelor, ca orice om din vremea noastr a, dar a fost del leg amntului s au s i nu a nutrit gndul c a ar putea scutit de angajamentul pe care s i-l luase. Ar putut s a argumenteze la fel ca s i oamenii de azi c a acea descoperire nu fusese dect un vis, c a era extrem de emo tionat cnd a f acut acel leg amnt s i c a, prin urmare, nu trebuia s a l respecte. Dar el nu a procedat astfel. Loialitatea lui Iacov Iacov a f acut un leg amnt [Geneza 28, 20-22] pe cnd era nviorat de rou a cmpului s i nt arit de prezen ta s i asigurarea lui Dumnezeu. Dup a ce slava Domnului disp aruse, el a fost supus ispitelor, ca orice om din vremea noastr a, dar a fost del leg amntului s au s i nu a nutrit gndul c a ar putea scutit de angajamentul pe care s i-l luase. Ar putut s a argumenteze la fel ca s i oamenii de azi c a acea descoperire nu fusese dect un vis, c a era extrem de emo tionat cnd a f acut acel leg amnt s i c a, prin urmare, nu trebuia s a l respecte. Dar el nu a procedat astfel. De-abia dup a mul ti ani a ndr aznit lacov s a se rentoarc a n tara de Domnul lui. Devenise un [99] lui, ns a atunci s i-a pl atit datoria fa ta om bogat s i o mare parte din avere a trecut din posesia lui n vistieria Domnului. Mul ti oameni din vremea noastr a e sueaz a acolo unde lacov a avut succes. Cei care au primit de la Domnul o sum a mare au de a o re cea mai puternic a tendin ta tine, indc a trebuie s a i ofere Domnului o sum a corespunz atoare cu venitul lor. lacov a dat zecime din tot ce avea, apoi a m arturisit c a a ntrebuin tat zecimea s i l-a dat Domnului protul ce l ob tinuse de pe urma a ceea ce folosise n interes personal n timpul petrecut ntr-o tar a p agn a, cnd nu putuse s a dea ce promisese. Era vorba de o sum a mare, dar nu a ezitat; nu putea s a se considere st apn peste ceea ce i f ag aduise lui Dumnezeu, ci a recunoscut c a i apar tinea Domnului. Suma cerut a este propor tional a cu suma primit a. Cu ct este mai mare capitalul ncredin tat, cu att mai valoros va darul care l cere Dumnezeu s a i e restituit. Dac a un cre stin are 10 sau 20 de mii de dolari, cerin tele lui Dumnezeu i impun nu numai s a dea partea cuvenit a, conform sistemului zecimii, ci s a aduc a naintea Domnului

R aspunsul unei con stiin te vigilente

97

darurile pentru p acat s i darurile de mul tumire.Testimonies for the Church 4:466, 467. Rug aciunea nu nlocuie ste darea zecimii Rug aciunea nu are menirea de a produce o schimbare la Dumnezeu; ea ne aduce pe noi n armonie cu Dumnezeu. Ea nu nlocuie ste datoria. Rug aciunea n al tat a des s i cu ardoare nu va primit a de Dumnezeu ca nlocuitor al zecimii. Rug aciunea nu ne va pl ati da de Dumnezeu.Messages to Young People, toriile ce le avem fa ta 248. nainte de a prea trziu Nu va mai mult pn a la ncheierea timpului de prob a. Dac a nu i sluji ti Domnului acum cu loialitate, cum ve ti privi raportul n care este trecut a necredincio sia voastr a? Nu peste mult timp, se va face un apel pentru reglarea conturilor s i ve ti ntre ba ti. Ct i datorezi [100] Domnului meu? Dac a a ti refuzat s a ti cinsti ti cu Dumnezeu, v a rog st aruitor s a v a gndi ti la decitul ce l ave ti s i, dac a e posibil, s a repara ti pierderea. Dac a acest lucru nu e posibil, ruga ti-v a cu ca Dumnezeu s p arere de r au s i cu umilin ta a v a ierte marea datorie, n Numele lui Hristos. ncepe ti acum s a ac tiona ti cre stine ste. Nu mai aduce ti nicio scuz a pentru faptul c a nu a ti reu sit s a i da ti Domnului ceea ce i apar tine. Acum, ct glasul scump al milei se mai face auzit, ct nu este nc a prea trziu s a ndrepta ti gre selile, ct ni se spune ast azi dac a auzi ti glasul Lui, nu v a mpietri ti inimile.The [101] Review and Herald, Suplement, 1 decembrie, 1896.

Capitolul 21 Administrarea zecimii


Dumnezeu ne-a dat ndrum ari speciale referitoare la utilizarea zecimii. El nu vrea ca lucrarea Sa s a sufere din pricina lipsei de fonduri. Ca s a previn a o lucrare sporadic as i erorile, El ne-a ar atat . Partea pe care foarte clar datoria ce ne revine n aceast a privin ta Dumnezeu a pus-o deoparte pentru El nsu si nu trebuie s a primeasc a o alt a destina tie dect cea specicat a de El. Nimeni s a nu se simt a liber s a re tin a zecimea s i s a o foloseasc a dup a cum crede c a e mai bine. Ea nu trebuie folosit a n scopuri personale n cazuri de urgen ta s i nici nu trebuie cheltuit a dup a cum li se pare oamenilor mai nimerit, chiar dac a e vorba de o a sa-zis a lucrare a Domnului. Pastorul trebuie s a nve te poporul, prin sfaturi s i prin exemplu, s a priveasc a zecimea ca ind sfnt a. El nu trebuie s a cread a c ao poate re tine s i c a o poate administra dup a cum i dicteaz a judecata, deoarece este pastor. Ea nu i apar tine. El nu are libertatea de as i nsu si ceea ce socote ste c a merit a. Nu ar trebui s a- si exercite inuen ta n favoarea niciunui plan care ar utiliza zecimile s i darurile dedicate lui Dumnezeu n alt scop dect cel cuvenit. Ele trebuie puse n vistieria Sa s i sn tite pentru slujirea Sa, a sa cum El a prev azut. Dumnezeu dore ste ca to ti ispravnicii S ai s a respecte cu exactitate rnduielile divine. Ei nu trebuie s a ncerce s a compenseze nemplinirea planurilor Domnului prin anumite acte de caritate sau prin aducerea unui dar, la momentul s i n modul n care li se pare nimerit lor, unor simpli oameni. Unii ntrebuin teaz a aceast a metod a jalnic a de a ncerca s a mbun at a teasc a planul lui Dumnezeu s i de a inventa un paliativ, contabiliznd impulsurile bune pe care le-au avut ntr-o ocazie sau alta s i ncercnd s a compenseze prin ele mplinirea cerin telor lui Dumnezeu. Dumnezeu i cheam a pe to ti oamenii s a si exercite inuen ta spre mplinirea rnduielii Sale. El [102] Si-a f acut cunoscut planul, iar to ti cei care vor s a coopereze cu El trebuie s a ndeplineasc a acest plan s i nu s a se ncumete s a i aduc ao mbun at a tire. 98

Administrarea zecimii

99

Domnul l-a nv a tat pe Moise, pentru Israel: S a porunce sti copiilor lui Israel s a- ti aduc a pentru sfe snic untdelemn curat de m asline f ar a drojdii, ca s a ard a n candele necurmat (Exodul 27, 20). Aceasta trebuia s a e o jertf a nentrerupt a, pentru a se asigura tot ce se cuvenea pentru slujba casei lui Dumnezeu. Poporul S au de ast azi trebuie s a si aminteasc a faptul c as i casa de nchinare este proprietatea Domnului s i c a trebuie ngrijit a cu scrupulozitate. ns a fondurile pentru aceast a lucrare nu trebuie s a provin a din zecime. Mi s-a ncredin tat o solie foarte clar as i hot art a pentru poporul nostru. Mi s-a poruncit s a le spun credincio silor c a gre sesc prin ntrebuin tarea zecimii n diferite scopuri care, de si bune n ele nsele, nu constituie destina tia pentru care a prev azut Domnul zecimea. Cei care folosesc astfel zecimea se ndep arteaz a de rnduiala Domnului. Dumnezeu va judeca aceste lucruri. Alte domenii ce trebuie sus tinute, dar nu din zecime Unii spun c a zecimea poate investit a n scopuri s colare, al tii sus tin c a agen tii comerciali s i colportorii ar trebui sus tinu ti din zecime. ns a se face o mare gre seal a cnd se deturneaz a zecimea n alte scopuri dect cel cuvenit sus tinerea pastorilor. [...] Zecimea este a Domnului s i cei care intervin nejusticat n ea vor pedepsi ti cu pierderea comorii lor cere sti, dac a nu se poc aiesc. Lucrarea s a nu mai e ngr adit a din cauz a c a zecimea a primit diferite destina tii, altele dect cele pe care le-a poruncit Domnul. Trebuie asigurate fonduri s i pentru aceste domenii ale lucr arii. Ele trebuie sus ti- [103] nute, dar nu din zecimi. Dumnezeu nu s-a schimbat; zecimea trebuie nc a utilizat a pentru sus tinerea lucr arii de pastora tie.Testimonies for the Church 9:247-250. Sunt inclu si s i profesorii de Biblie sau de religie Conferin tele noastre a steapt a din partea s colilor personal calicat s i bine instruit, iar ele, la rndul lor, ar trebui s a sprijine s colile printr-un efort deplin s i chibzuit. Ni s-a ar atat clar c a cei care p astoresc s colile noastre, prezentnd Cuvntul lui Dumnezeu, explicnd Scripturile, instruind elevii n lucrurile lui Dumnezeu, ar trebui sus-

100

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

tinu ti din banii de zecime. Aceast a ndrumare a fost dat a cu mult timp n urm a, iar n ultima vreme a fost repetat a iar s i iar.Testimonies for the Church 6:215. Nu e un fond nensemnat Zecimea este pus a deoparte pentru o ntrebuin tare special a. Ea nu trebuie s a e considerat a un fond nensemnat. Ea trebuie consacrat a n mod special sus tinerii celor care duc lumii solia lui Dumnezeu s i nu ar trebui ntrebuin tat a n a|te scopuri.The Review and Herald, [104] Suplement, 1 decembrie, 1896. Nu este destinat a cheltuielilor de ntre tinere a bisericii Mi s-a ar atat c a este gre sit s a folosim zecimea pentru acoperirea cheltuielilor nensemnate ale bisericii. Aceasta este o ndep artare de la metodele corecte. Ar mult mai bine s a ne mbr ac am cu haine mai pu tin scumpe, s a reducem din pl acerile noastre, s a cultiv am t ag aduirea de sine s i s a achit am aceste cheltuieli. n acest fel, ve ti curat avea o con stiin ta a, ns a l n sela ti pe Dumnezeu de ecare dat a cnd pune ti mna n casierie ca s a lua ti banii necesari acoperirii cheltuielilor pentru biseric a.M arturie speciala pentru biserica din Battle Creek, 6, 7 [August 1896].

Capitolul 22 Educa tia prin pastorii s i conduc atorii bisericii


Cei care sunt angaja ti ca pastori au o responsabilitate solemn a, care este n mod straniu neglijat a. Unora le place s a predice, dar nu depun niciun efort personal pentru biserici. Exist a o mare nevoie de de Dumnezeu, mai ales referitor instruire n privin ta datoriilor fa ta la aducerea unei zecimi cinstite. Pastorii no stri s-ar sim ti profund nedrept a ti ti dac a nu ar pl ati ti cu promptitudine pentru lucrarea lor, dar tin ei seama de faptul c a trebuie s a e hran a n casa lui Dumnezeu pentru sus tinerea lucr atorilor? Dac a nu reu sesc s a- si ndeplineasc a ntreaga responsabilitate de instruire a credincio silor de a cinsti ti n a-1 da lui Dumnezeu ceea ce Ii apar tine, va o lips a de bani n casierie, care va mpiedica naintarea lucr arii lui Dumnezeu. P azitorul turmei lui Dumnezeu ar trebui s a se achite con stiincios de responsabilitatea lui. Dac a, din cauza faptului c a nu i face pl acere, o va l asa altcuiva s a o mplineasc a, el se va dovedi a un lucr ator necredincios. S a citeasc a n Maleahi cuvintele Domnului, care si acuz a poporul c a l n sai a pe Dumnezeu prin re tinerea zecimilor. Dumnezeul cel puternic declar a: Sunte ti blestema ti (Maleahi 3, tur 9). Atunci cnd cel care sluje ste prin cuvnt s i nv a ta a observ a c a poporul merge pe o cale care i va aduce blestemul, va putea el turi s s a si neglijeze datoria de a oferi nv a ta i avertiz ari? Fiecare membru al bisericii trebuie nv a tat s a dea zecime n mod con stiincios s i corect.Testimonies for the Church 9:250, 251. Instruirea noilor converti ti Lucr atorul nu trebuie s a lase nef acut a o parte din activitate din cauza faptului c a o consider a dezagreabil a , gndindu-se c a o va [105] m- plini pastorul ce va veni dup a ei. Cnd se ntmpl a a sa, s i un alt pastor l nlocuie ste pe cel dinti, prezentndu-i poporului lui Dumnezeu cerin tele Sale, unii se retrag, spunnd: Pastorul care ne-a f acut cunoscut adev arul nu ne-a spus despre aceste lucruri. 101

102

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Si se sup ar a din cauza cuvntului. Unii refuz a s a accepte sistemul zecimii, se ndep arteaz as i nu mai merg mpreun a cu cei care cred s i iubesc adev arul. Cnd li se prezint a alte versete, ei r aspund: Nu a sa am fost nv a ta ti s i ezit a s a mearg a mai departe. Ct de bine ar fost dac a primul sol al adev arului i-ar instruit consecvent pe ace sti converti ti cu privire la toate problemele esen tiale, chiar dac a prin truda lui s-ar al aturat bisericii mai pu tini oameni! Dumnezeu ar mai mul tumit s a aib as ase oameni converti ti complet la adev ar dect s aizeci a sa-zi si converti ti. Activitatea pastorului cuprinde s i instruirea celor ce accept a adev arul prin truda lui, pe care trebuie s a i nve te cu privire la aducerea zecimii n casa vistieriei, ca o recunoa stere a dependen tei lor de Dumnezeu. Noii converti ti ar trebui s a e pe deplin l amuri ti n ceea ce prive ste datoria de a-l napoia Domnului ceea ce i apar tine. Porunca de a da zecime este att de clar a, nct nu exist a nicio scuz a tur pentru ignorarea ei. Cel care neglijeaz a s a ofere nv a ta a n aceast a nu privin ta si ndepline ste cea mai important a parte a lucr arii ca re i revine. De asemenea, pastorii trebuie s a i ajute pe oameni s a n teleag a c a e important s a poarte poverile altora care sunt implica ti n lucrarea lui Dumnezeu. Nimeni nu este exceptat de la lucrarea de d aruire. Oamenii trebuie nv a ta ti c a ecare departament al lucr arii lui Dumnezeu le solicit a sprijinul s i preocuparea. Marele cmp mi sionar ne st a nainte, s i acest subiect trebuie prezentat cu insisten ta [106] iar s i iar. Oamenii trebuie s a n teleag a c a nu cei care ascult a, ci cei care mplinesc cuvntul vor ob tine via ta ve snic a. n acela si timp, ei trebuie nv a ta ti c a cei care se mp art as esc cu harul lui Hristos trebuie nu numai s a contribuie cu averile lor la naintarea adev arului, ci s i s a se predea pe ei n si si lui Dumnezeu, f ar a rezerv a.Gospel Workers, 369-371. Datoria pastorului Biserica s a numeasc a pastori sau prezbiteri consacra ti Domnului Isus, iar ace stia s a aib a grij a s a e ale si slujba si care s a se ocupe cu credincio sie de lucrarea de strngere a zecimilor. Dac a pastorii demonstreaz a c a nu sunt potrivi ti pentru sarcina lor, dac a nu reu sesc s a prezinte bisericii importan ta restituirii p ar tii lui Dumnezeu, dac a

Educa tia prin pastorii s i conduc atorii bisericii

103

nu au grij a ca slujba sii aa ti n subor-dinea lor s a e corec ti s i ca zecimea s a e adunat a, pastorii se a a ntr-un pericol serios. Ei neglijeaz a un aspect care determin a binecuvntarea sau blestemul asupra bisericii. Ar trebui elibera ti din responsabilitatea lor s i ar trebui verica ti s i ncerca ti al tii n locul lor. Solii Domnului trebuie s a aib a grij a ca aceste cerin te s a e mplinite cu mare aten tie de membrii bisericii. Dumnezeu spune c a trebuie s a e hran a n casa Lui, dar dac a banii din casierie sunt sustra si, dac a se consider a c a e corect ca oamenii s a ntrebuin teze zecimea dup a bunul plac, Domnul nu poate oferi binecuvntare. El nu i poate sprijini pe cei care cred c a pot face ce vor cu ceea ce i apar tine lui Dumnezeu.The Review and Herlad, Suplement, 1 decembrie, 1896. Responsabilitatea slujba silor bisericii Este de datoria prezbiterilor s i a slujba silor bisericii s a instruiasc a poporul cu privire la acest subiect s i s a pun a lucrurile n ordine. Ca lucr atori mpreun a cu Dumnezeu, slujba sii bisericii trebuie s a n teleag a temeinic aceast a problem a descoperit a clar. Pastorii n si si [107] trebuie s a ndeplineasc a cu stricte te s i n detaliu poruncile Cuvntului lui Dumnezeu. Cei care de tin pozi tii de ncredere n biseric a nu trebuie s a e neglijen ti, ci trebuie s a aib a grij a ca membrii s a si ndeplineasc a aceast a datorie cu credincio sie. [...] Prezbiterii s i slujba sii bisericii s a urmeze ndrum arile din Cuvntul Sacru s i s a i sf atuiasc a pe membri cu privire la necesitatea de a- si mplini juruin tele s i de a- si aduce zecimile s i darurile.The Review and Herald, 17 decembrie, 1889. Cei s araci s a e nv a ta ti s a e darnici Deseori, printre cei care primesc adev arul se num ar as i s aracii acestei lumi. Cu toate acestea, ei nu trebuie s a fac a din s ar acia lor o scuz a pentru neglijarea datoriilor ce le revin, dac a tin seama de lumina pre tioas a ce Ie-a fost dat a. Ei nu ar trebui s a ng aduie ca s ar acia s a i mpiedice s a si adune o comoar a n ceruri. Binecuvntarea ce se a a la dispozi tia celor boga ti se a as i la dispozi tia lor. Dac a sunt corec ti n administrarea pu tinului pe care l au, comoara lor

104

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

din cer se va m ari corespunz ator cu loialitatea lor. Motiva tia cu care lucreaz a, nu cantitatea, este cea care hot ar as te valoarea darului lor [108] naintea cerului.Gospel Workers, 222.

Studiu suplimentar
Zecimile s i daruriie n Israel, Patriarchs and Prophets, 525-529. Zecimea a ap arut cu mult nainte de vremea lui Moise, Testimonies for the Church 3:393. La fel de solid a ca s i Legea lui Dumnezeu, 3T4 04 Ca s i Sabatul, zecimea este sfnt a, Testimonies for the Church 3:395, 396. O rnduial a clar a al c arei autor este Domnul Isus Hristos, Testimonies for the Church 6:384. Nu a fost anulat as i nici diminuat a, Testimonies for the Church 3:392. L asat a la con stiin ta s i bun avoin ta omului, Testimonies for the Church 3:394. O recunoa stere a crea tiei s i r ascump ar arii, Testimonies for the Church 6:479-481. Dumnezeu este st apnul averilor noastre, Testimonies for the Church 9:245. O chestiune de simpl a onestitate, Education, 138, 139. Spiritul l acomiei i displace lui Dumnezeu, The Acts of the Apostles, 339. D arnicia nu este o caracteristic a nn ascut a, ci una ce trebuie cultivat a, Testimonies for the Church 5:271, 272. Solia din Maleahi, Testimonies for the Church 6:384-390. Nimeni s a nu l n sele pe Dumnezeu, urmndu- si nclina tiile inimii egoiste, Testimonies for the Church 5:481. ntrebuin tnd zecimea pentru datoriile lume sti, omul se ndatoreaz a de dou a ori, Testimonies for the Church 6:390, 391;Testimonies for the Church 1:220. Cnd suntem n armonie cu Dumnezeu, nimic nu va avea prioritate naintea Lui, Testimonies for the Church 6:103, 104. Solia este n mare m asur a mpiedicat a de re tinerea zecimilor, Testimonies for the Church 9:52. 105

106

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Ca re ar rezultatul aducerii zecimii cu credincio sie,Testimonies for the Church 3:389; Testimonies for the Church 6:385; Testimonies for the Church 4:474-476; The Acts of the Apostles, 338. Bel sug pentru naintarea lucr arii lui Dumnezeu, Testimonies for the Church 5:150. Un test pentru a determina dac a suntem vrednici pentru via ta ve snic a, Testimonies for the Church 3:408. Necazuri din cauza p astr arii bunurilor pentru sine, Testimonies for the Church 1:221, Testimonies for the Church 4:484, 620; Testimonies for the Church 2:661, 662;Testimonies for the Church 5:151, 152. sau neglijen , 61387;Testimonies to Nicio scuz a pentru ignoran ta ta Ministers and Gospel Workers, 305, 306 n c ar tile din ceruri este considerat un furt, Testimonies for the Church 3:394. Nerestituirea p ar tii lui Dumnezeu are ca rezultat s ar acia, Testimonies for the Church 6:449. Cnd zecimea este adus a, partea r amas a este binecuvntat a, Testimonies for the Church 4:477. Nou a p ar ti sunt mai valoroase dect zece, Testimonies for the Church 3:404. ng aduin te de prosperitate pentru cei credincio si, Testimonies for the Church 5:267, 268. Revendicarea f ag aduin tei din Maleahi,Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 308. , zecimile pe care nu le-a Aduce ti, cu poc ain ta ti dat, Testimonies for the Church 9:51, 52. Apel ca zecimile s a e aduse nainte de ncheierea anului, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 305-307. s Apel la poc ain ta i restituire, Testimonies for the Church 3:394, 395. Zecimea este destinat a exclusiv lucr arii de pastora tie, Testimonies for the Church 9:249, 250; Gospel Workers, 226. Profesorii de Biblie sau de religie s a e pl ati ti din zecime, Testimonies for the Church 6:134, 135. s Datoria pre sedin tilor de conferin ta i a pastorilor de a instrui, Testimonies for the Church 5:374, 375; Testimonies for the Church 9:250; Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 305-307.

Studiu suplimentar

107

tur Instrui ti prin nv a ta as i prin exemplu, Testimonies for the Church 9:246. Cei care nu reu sesc s a instruiasc a se fac vinova ti, Testimonies for the Church 3:269, 270; Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 307. Cei s araci s a e nv a ta ti s a d aruiasc a sistematic, Gospel Workers, 222, 223. n cazul n care ave ti ndoieli, nu renun ta ti s a v a ndeplini ti ndatoririle, ci mplini ti-le n mai mare m asur a, Testimonies for the Church [109] 4:485. [110] [111]

108

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Sec tiunea 4 Fiec aruia dup a puterea lui

Capitolul 23 Principiile administr arii banilor s i a valorilor materiale


Cercet am noi personal Cuvntul lui Dumnezeu cu aten tie s i cu turile s rug aciune, ca s a nu ne ndep art am de nv a ta i de cerin tele lui? Domnul nu ne va privi cu pl acere dac a re tinem ceva, pu tin sau mult, din ceea ce trebuie s a i napoiem. Dac a dorim s a cheltuim banii pentru a ne satisface preten tiile, s a ne gndim la binele pe care l-am putea face cu banii respectivi. S a punem deoparte pentru Domnul sume mici s i mari, pentru ca lucrarea s a poat a nceput a n zone noi. Dac a vom cheltui n mod egoist banii, care sunt att de necesari, Domnul nu ne va binecuvnta s i nu va putea s a ne aduc a lauda Sa. Ca ispravnici ai harului lui Dumnezeu, noi administr am banii Domnului. Este important, foarte important pentru noi s a m nt ari ti zi de zi prin harul S au bogat, s a ni se dea capacitatea de a n telege voia Sa s i s a m g asi ti credincio si s i n lucrurile mici, s i n cele mari. Cnd experiment am acest lucru, slujirea lui Hristos va deveni pentru noi o realitate. Dumnezeu cere de la noi acest lucru, iar noi ar trebui s a ne manifest am recuno stin ta, pentru ceea ce a f acut El pentru noi, naintea ngerilor s i naintea oamenilor. Ar trebui s a de noi, prin laud reect am bun atatea lui Dumnezeu fa ta as i prin de ceilal fapte de ndurare fa ta ti. [...] n teleg to ti membrii bisericii c a tot ceea ce au li s-a oferit pentru a ntrebuin tat s i valoricat spre slava lui Dumnezeu? Dumnezeu tine o socoteal a strict a n dreptul ec arei in te umane din aceast a lume. Iar cnd vine ziua ncheierii socotelilor, ispravnicul credincios nu- si atribuie niciun merit. El nu spune polul meu ci polul T au a mai adus nc a al ti poli. El s tie ca, dac a nu i s-ar ncredin tat darul respectiv, nu ar putut ob tine un prot. El consider a c a, mplinindus i con stiincios atribu tiile de administrator, nu a f acut altceva dect [112] s a- si fac a datoria. Capitalul era de la Domnul s i, prin puterea Sa, a reu sit s a l valorice cu succes. Doar a Numelui S au s a e slava! F ar a capitalul ncredin tat, el s tie c a ar putut ajunge la ruin a ve snic a. 110

Principiile administr arii banilor s i a valorilor materiale

111

Aprobarea din partea Domnului este primit a aproape cu surprindere; este foarte nea steptat a. Dar Hristos i spune: Bine, rob bun s i credincios; ai fost credincios n pu tine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intr a n bucuria st apnului t au.The Review and Herald, 12 septembrie, 1899. Cum si pune Dumnezeu administratorii la ncercare Ct de nclinat este omul s a se ata seze de lucrurile p amnte sti! de Aten tia lui este absorbit a de case s i de terenuri, iar datoria fa ta semenul s au este neglijat a. Propria lui mntuire este considerat ao chestiune lipsit a de consecin te importante, iar cerin tele lui Dumne de comorile p zeu sunt uitate. Oamenii se aga ta amnte sti cu atta tenacitate, de parc a ar putea s a le p astreze pentru totdeauna. Se comport a ca s i cum ar crede c a au dreptul s a fac a ce le place cu mijloacele lor nanciare, f ar a s a tin a cont de porunca Domnului s i de nevoile posibile ale semenilor lor. Ei uit a c a toate lucrurile despre care spun c a le apar tin le-au fost doar ncredin tate. Ei sunt administratorii harului lui Dumnezeu. Dumnezeu Ie-a dat aceast a comoar a ca s a-i pun a la ncercare, ca s a de cauza Sa s s i demonstreze atitudinea fa ta i ca s a- si arate inten tiile de El. Ei administreaz fa ta a banii Domnului nu numai pentru aceast a , ci s via ta i pentru ve snicie, iar folosirea corect a sau abuzul talan tilor lor va hot ar pozi tia s i sarcinile ce li se vor ncredin ta n lumea viitoare.The Review and Herald, 14 februarie, 1888. O problem a care tine de practic a Ideea administr arii banilor s i a bunurilor ar trebui s a aib a pentru practic poporul lui Dumnezeu o importan ta a. [...] Faptul de a aduce spiritual daruri le va da via ta a miilor de persoane care pretind a [113] m arturisi adev arul s i care se plng c a se a a n ntuneric. Ei se vor transforma din nchin atori egoi sti s i lacomi ai lui Mamona, n conlucr atori serio si s i credincio si ai lui Hristos pentru salvarea p ac ato silor.Testimonies for the Church 3:387.

112

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

n locul St apnului Slujitorul se identic a de obicei cu st apnul lui. El si accept a ndatoririle de ispravnic s i trebuie s a ac tioneze n locul st apnului, f acnd ceea ce ar face acesta, dac a ar fost prezent. Preocup arile st apnului devin preocup arile lui. Pozi tia de administrator este una de ncredere, ntruct st apnul i acord a acestuia ncredere. Dac a n vreun aspect ac tioneaz a n mod egoist s i ntrebuin teaz a n scopuri personale protul ob tinut prin investirea bunurilor Domnului, el tr adeaz a ncrederea ce i s-a acordat,Testimonies for the Church 9:246. Folosirea egoist a a bog a tiilor dovede ste necredincio sia isprav de Dumnezeu s nicului fa ta i l condamn a ca ind nepotrivit pentru cele ce i vor ncredin tate n ceruri.Testimonies for the Church [114] 6:391.

Capitolul 24 Talan tii no stri


Parabola talan tilor, corect n teleas a, va dezr ad acina l acomia pe care Dumnezeu o nume ste idolatrie.Testimonies for the Church 3:387. Dumnezeu le-a mprumutat oamenilor talan ti intelect pentru a crea, inim a care s a e loca sul tronului S au, dragoste care s a se reverse care s ca o binecuvntare asupra celor din jur, con stiin ta a conving a de p acat. Fiecare a primit ceva de la St apn s i ecare trebuie s a- si fac a partea pentru mplinirea nevoilor lucr arii lui Dumnezeu. Dumnezeu dore ste ca lucr atorii S ai s a l considere D at atorul tuturor lucrurilor pe care le au, s a nu uite c a tot ceea ce de tin s i tot ceea ce sunt se datoreaz a Celui care este un minunat Sfetnic s i un des avr sit Lucr ator. Atingerea delicat a a minii medicului, puterea asupra nervilor s i a mu schilor s i cunoa sterea sistemului complex al organismului reprezint a n telepciunea puterii divine ce trebuie folosit a pentru binele omenirii suferinde, ndemnarea cu care folose ste un tmplar ciocanul s i for ta cu care erarul face nicovala s a r asune vin de la Dumnezeu. El le-a ncredin tat oamenilor talan ti s i dore ste ca ei s a cear a sfatul S au. Astfel, vor putea folosi darurile Sale cu talent s i precizie, demonstrnd c a sunt lucr atori mpreun a cu Dumnezeu. Si bunurile materiale sunt un talant. Domnul i trimite poporului S au solia: Vinde ti ce ave ti s i da ti milostenie. Tot ce avem este al Domnului, f ar a nicio ndoial a. El ne cheam a s a ne trezim, s a purt am o parte din poverile cauzei Sale, pentru ca lucrarea Sa s a prospere. Fiecare cre stin trebuie s a- si ndeplineasc a partea, ca administrator credincios. Metodele lui Dumnezeu sunt practice s i corecte, iar noi trebuie s a investim n telept banii no stri, res-tituindu-l cu bucurie daruri pentru sus tinerea lucr arii Sale, pentru a aduce suete la Hristos. [115] Sumele mari s i mici trebuie s a ajung a n vistieria Domnului. [...] Vorbirea este un talant. Dintre toate darurile rev arsate asupra familiei omene sti, niciunul nu ar trebui pre tuit mai mult dect darul vorbirii. El este util pentru proclamarea n telepciunii s i dragostei minunate a 113

114

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

lui Dumnezeu. Astfel sunt transmise mai departe comorile harului s i n telepciunii Sale. Cuvintele arat a dac a Mntuitorul locuie ste n inima celui ce le roste ste. Duhul Sfnt nu va r amne n inima celui care se sup ar a dac a ceilal ti nu sunt de acord cu ideile s i cu planurile lui. De pe buzele unui astfel de om ies cuvinte distrug atoare, care l ntristeaz a pe Duhul Sfnt s i care contribuie la formarea unor tr as aturi mai degrab a satanice, dect divine. Domnul dore ste ca cei care au leg atur a cu lucrarea Sa s a vorbeasc a n orice mprejurare cu smerenia lui Hristos. Dac a sunte ti provoca ti, nu v a pierde ti r abdarea! Comporta ti-v a cu bun atatea pe care a exemplicat-o Hristos n via ta Sa. [..,] Puterea este un talant s i trebuie folosit a spre slava lui Dumnezeu. Trupul nostru este al Lui. El a pl atit pre tul de r ascump arare att pentru trup, ct s i pentru suet. [...] i putem sluji mai bine lui Dumnezeu cnd suntem s an ato si s i viguro si, dect atunci cnd suntem neputincio si s i bolnavi; de aceea, ar trebui s a cooper am cu Dum de trupul nostru. Dragostea pentru Dumnezeu nezeu n grija fa ta s este esen tial a pentru via ta i s an atate. Si credin ta n Dumnezeu este esen tial a pentru s an atate. Pentru a perfect s an ato si, inima trebuie s s a e plin a de dragoste, de speran ta i de bucurie n Domnul. [...] Inuen ta este un talant s i este o putere spre bine cnd este adus n slujire focul sacru al lui Dumnezeu. Inuen ta unei vie ti snte se face resim tit a n c amin s i n afara lui. D arnicia s i sacriciul de spre bine sine care caracterizeaz a via ta unui om exercit a o inuen ta [116] asupra celor cu care acesta intr a n leg atur a. [.,.] n func tie de capacitatea celui care l prime ste n planul Domnului, exist a varietate n distribuirea talan tilor. Unuia i se d a un talant, altuia cinci, iar altuia zece. Ace sti talan ti nu sunt d arui ti n mod ntmpl ator, ci n func tie de capacitatea celui ce i prime ste. n func tie de talan tii primi ti, se vor a stepta roadele. Cea mai mare responsabilitate i revine celui care este destinatarul celor mai mari capacit a ti. Cel care are zece lei trebuie s a dea socoteal a pentru tot c stigul pe care ace stia l-ar putut aduce, dac a ar fost ntrebuin ta ti corect. Cel care are doar zece bani va da socoteal a doar pentru ei. [...] Credincio sia cu care au fost ntrebuin tate darurile este cea

Talan tii no stri

115

care va aduce lauda din partea lui Dumnezeu. Dac a dorim s a ni se spun a c a suntem slujitori buni s i credincio si, trebuie s a nf aptuim o lucrare complet as i n interesul St apnului. El va r aspl ati slujirea srguincioas as i cinstit a. Dac a oamenii si vor pune ncrederea n El, dac a vor recunoa ste compasiunea s i bun atatea Sa s i dac a vor umbla naintea Sa, El va coopera cu ei.Va nmul cu umilin ta ti talan tii lor. Pune ti-i n nego t pn a m a voi ntoarce Dumnezeu ne-a l asat n grij a resursele Sale atta timp ct este El plecat. Fiecare administrator are de ndeplinit o lucrare special a pentru naintarea mp ar a tiei lui Dumnezeu. Nimeni nu este scutit. Domnul ne ndeamn a pe to ti: Pune tH n nego t pn a m a voi ntoarce. Prin n telepciunea Sa, ne-a dat ndrum ari pentru ntrebuin tarea darurilor Sale.Talan ti ca vorbirea, memoria, inuen ta, averea trebuie s a se nmul teasc a pentru slava lui Dumnezeu s i pentru naintarea mp ar a tiei Sale. El va binecuvnta folosirea corect a a darurilor Sale. Noi spunem c a suntem cre stini a stept atori ai celei de-a Doua Veniri a Domnului nostru pe norii cerului. Atunci ce vom face cu timpul nostru, cu toate cuno stin tele noastre , cu averile noastre, care [117] nu ne apar tin, ci ne-au fost ncredin tate pentru a ne pune la ncercare onestitatea? S a le aducem la Isus. S a ne folosim comorile pentru naintarea cauzei Sale. Astfel, vom da ascultare poruncii: Nu v a strnge ti comori pe p amnt, unde le m annc a moliile s i rugina s i unde le sap as i le fur a ho tii; ci strnge ti-v a comori n cer, unde nu le m annc a moliile s i rugina s i unde ho tii nu le sap a, nici nu le fur a. Pentru c a unde este comoara voastr a, acolo va s i inima voastr a.The Review and Herald, 9 aprilie, 1901. Fiecare are o lucrare de f acut S-a ajuns s a se cread a c a talan tii sunt d arui ti numai unei anumite grupe favorizate, din care sunt exclu si al tii care, binen teles, nu sunt chema ti s a ia parte la trud a sau la r asplat a. Dar parabola nu ne spune acest lucru. Cnd Si-a chemat robii, St apnul casei i-a dat ec aruia ceva de f acut. Fiecare membru al familiei lui Dumnezeu are responsabilitatea de a ntrebuin ta resursele Domnului s au. [...] Tuturor li s-au ncredin tat talan tii Domnului lor, ntr-o m asur a mai

116

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

mare sau mai mic a. Puterea spiritual a, mintal as i zic a, inuen ta, pozi tia social a, bunurife materiale, sentimentele, solidaritatea, toate reprezint a talan tii valoro si ce trebuie folosi ti n lucrarea de mntuire a suetelor pentru care a murit Hristos.The Review and Herald, 26 octombrie, 1911. De ce ne sunt da ti talan tii Cei care formeaz a poporul lui Dumnezeu artrebui s a n teleag a faptul c a Dumnezeu nu Ie-a dat talan ti pentru a-i mbog a ti cu bunuri p amnte sti, ci cu scopul ca ei s a si asigure o temelie solid a pentru vremurile ce vor veni, s i chiar pentru via ta ve snic a.The Review and Herald, 8 ianuarie, 1895.

Capitolul 25 Responsabilit a tile celui care are doar un talant


Unii dintre cei care au primit doar un talant se scuz a spunnd [118] c a nu au tot att de mul ti talan ti ca s i ceilal ti. La fel ca ispravnicul necredincios, ei si ngroap a talantul n p amnt. Le este fric a s a i napoieze Domnului ceea ce au primit de la El. Ei se implic a n activit a ti lume sti s i investesc ct mai pu tin posibil n lucrarea pentru Dumnezeu. Ei se a steapt a ca cei cu mai mul ti talan ti s a duc a povara lucr arii, considernd c a nu sunt responsabili pentru succesul s i naintarea ei. [...] Mul ti dintre cei care sus tin c a iubesc adev arul fac exact acest lucru. Ei se n sal a pe ei n si si, indc a Satana i-a orbit. Prin faptul c a l n sal a pe Dumnezeu, se n sal a pe ei n si si mai mult. Ei pierd comoara cereasc a din cauza l acomiei s i din cauza inimii lor rele s i necredincioase. Fiindc a au doar un talant, le este team a s a -l ncredin teze lui Dumnezeu s i l ngroap a n p amnt. Astfel, se simt elibera ti de responsabilitatea ce le revine. Le place s a vad a cum progreseaz a adev arul, dar nu consider a c as i ei sunt chema ti s a cultive t ag aduirea de sine s i s a ajute lucrarea prin efort personal s i cu mijloace proprii, chiar dac a nu de tin o mare sum a. [...] To ti oamenii au primit talan ti To ti oamenii, mari s i mici, boga ti s i s araci, au primit talan ti de la St apnul lor; unii mai mul ti, al tii mai pu tini, ecare dup a puterea lui. Binecuvntarea lui Dumnezeu va rev arsat a peste lucr atorii cinsti ti, iubitori s i srguincio si. Investi tia lor va avea succes s i va c stiga [119] suete pentru mp ar a tia lui Dumnezeu, iar ei vor ob tine o comoar a nepieritoare. To ti oamenii sunt agen ti morali s i li s-au ncredin tat resursele cerului. Num arul talan tilor corespunde cu capacit a tile pe care le de tine ecare.

117

118

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Dumnezeu i d a ec aruia de ndeplinit o lucrare s i a steapt a roade corespunz atoare, n func tie de ceea ce a primit. El nu i cere celui c aruia i-a ncredin tat un talant s a aduc a tot att ct aduce cel care are zece talan ti. El i-a dat numai un talant s i nu se a steapt a ca un om s arac s a fac a binefacere la fel ca un om bogat. Nu a steapt a de la cel slab s i suferind lucrarea s i puterea pe care le are omul s an atos. Acel singur talant, ntrebuin tat ct mai bine posibil, va primit de Dumnezeu avndu-se n vedere ce are omul, nu ce n-are. Dumnezeu ne nume ste robi , ceea ce nseamn a c a noi suntem numi ti de El pentru o anumit a lucrare s i pentru a purta anumite responsabilit a ti. El ne-a mprumutat un capital ce trebuie investit. Nu este al nostru, a sa c a, dac a adun am pentru noi sau dac a risipim dup a bunul nostru plac resursele Sale, l ntrist am pe Dumnezeu. Suntem responsabili pentru utilizarea corect a sau incorect a a ceea ce Dumnezeu ne-a ncredin tat. Dac a acest capital r amne nefolosit sau dac a l ngrop am n p amnt, e el s i un singur talant, ni se va cere s a-l d am socoteal a St apnului. El pretinde s a i d am nu ceea ce este al nostru, ci ceea ce i apar tine, cu dobnd a. Fiecare talant restituit St apnului va cercetatcu aten tie. Faptele s i nda-toririle slujitorilor lui Dumnezeu nu vor considerate de . Fiecare om va abordat personal s mic a importan ta i i se va cere s a dea socoteal a de talan tii ce i-au fost ncredin ta ti, dac a i-a fructicat sau dac a i-a folosit incorect. R asplata va n func tie de talan tii [120] valorica ti. Pedeapsa va n func tie de talan tii folosi ti incorect. The Review and Herald, 23 februarie, 1886. Talan tii ncredin ta ti trebuie folosi ti Nimeni nu trebuie s a se plng a c a nu are mai mul ti talan ti. Cnd talan tii primi ti sunt folosi ti spre slava lui Dumnezeu, ace stia se vor nmul ti. Nu este vremea acum s a deplngem situa tia n care ne a am s i s a invoc am scuze pentru faptul c a am neglijat s a ne valoric am capacit a tile indc a nu am avut posibilit a tile altuia, spunnd: O, dac a a s avea darul s i capacitatea lui, a s investi mult capital pentru St apnul meu. Dac a si vor ntrebuin ta cu n telepciune singurul lor talant, aceste persoane vor mplini tot ce cere St apnul de la ele. [...] Sper c a vor f acute eforturi n ecare biseric a pentru a-i trezi pe cei care nu fac nimic. Dumnezeu s a i ajute pe ace stia s a n teleag a c a

Responsabilit a tile celui care are doar un talant

119

El le va cere acel singur talant mpreun a cu un prot, iar dac a ei nu vor ob tine al ti talan ti pe lng a cel primit, l vor pierde s i pe acesta s i si vor pierde s i sue- tul. Sper am s a observ am n bisericile noastre o schimbare. St apnul casei se preg ate ste s a se ntoarc as i s a- si cheme ispravnicii s a dea socoteal a pentru talan tii pe care i-au primit de la El. Dumnezeu s a aib a atunci mil a de cei care nu fac nimic! Cei care aud aprecierea de bun venit: Bine, rob bun s i credincios si vor valoricat cu succes capacit a tile s i mijloacele spre slava lui Dumnezeu.The Review and Herald, 14 martie, 1878. Talan tii nefolosi ti Unii doresc s a dea potrivit cu ceea ce au s i consider a c a Dumnezeu nu le cere mai mult, dat ind faptul c a nu au multe mijloace. Ei sunt nevoi ti s a foloseasc a pentru necesit a tile familiei ntregul lor venit. ns a mul ti astfel de oameni ar trebui s a- si pun a ntrebarea urm atoare: Aduc eu daruri corespunz atoare cu ceea ce a s putut avea? Dumnezeu a inten tionat ca puterile trupului s i ale min tii lor s a [121] e folosite. Unii nu s i-au fructicat n cel mai nalt grad capacitatea ce Ie-a dat-o Dumnezeu. Truda este partea omului. Ea a fost nso tit a de un blestem, indc a a fost f acut a necesar a din cauza p acatului. Bun astarea zic a, mintal as i moral a a omului face necesar a o via ta , de trud a util a. n srguin ta ti f ar a preget! ne ndeamn a, prin inspira tie, apostolul Pavel. Nicio persoan a, e ea bogat a ori s arac a, nu i poate aduce slav a caracterizat . Majoritatea lui Dumnezeu printr-o via ta a de indolen ta oamenilor s araci nu au alt capital dect timpul s i puterea zic a, iar acestea sunt deseori risipite n pl acerea de a lenevi, n nep asare, astfel c a nu au ce s a-l aduc a Domnului ca zecime s i daruri. Dac a nu au n telepciunea de a munci ct pot mai bine s i de a- si folosi cu capacit chibzuin ta a tile zice s i mintale, cre stinii ar trebui s a aib a o atitudine smerit as i umil a, pentru a primi sfat s i ndrumare de la fra tii lor, pentru ca judecata mai bun a a acestora s a suplineasc a decien tele lor. Mul ti oameni s araci, care acum se mul tumesc s a nu fac a nimic pentru binele semenilor s i pentru naintarea cauzei lui Dumnezeu, ar putea face multe dac a ar dori. Ei sunt la fel de r aspunz atori n fa ta lui Dumnezeu pentru capitalul puterii zice, cum

120

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

este bogatul r aspunz ator pentru capitalul banilor lui.Testimonies for the Church 3:400. R aspunz atori pentru puterea zic a Am v azut c a cei care nu au averi, dar au putere zic a, sunt r aspunz atori naintea lui Dumnezeu pentru puterea lor. Ei ar trebui s s a lucreze cu srguin ta i s a e zelo si n duh s i nu ar trebui s a i lase s a se sacrice doar pe cei care au resurse materiale. Am v azut c as i ei pot s a fac a sacricii, s i sunt datori s a o fac a, n aceea si m asur a ca s i cei care au mai multe bunuri materiale. ns a, adesea, cei care nu [122] au bunuri materiale s i bani nu n teleg c a se pot t ag adui pe ei n si si n multe alte feluri, c a pot s a renun te la unele haine, c a pot s a nu- si satisfac a gusturile s i pl acerile s i c a pot s a pun a deoparte mai mult pentru lucrare, strngnd astfel o comoar a n cer.Testimonies for the Church 1:115. Cei care au putere zic a trebuie s a o ntrebuin teze n slujirea lui Dumnezeu. Ei trebuie s a lucreze cu minile lor s i s a ob tin a bani pentru lucrarea Domnului. Cei care pot ob tine un loc de munc a trebuie s a lucreze cu con stiinciozitate s i s a valorice oportunit a tile pe care le observ a, pentru a-l ajuta pe cei care nu pot avea un loc de munca.The Review and Herald, 21 august, 1894. Indolen ta nu trebuie ncurajat a c Cuvntul lui Dumnezeu ne nva ta a cel care nu munce ste nici nu m annc a. Domnul nu vrea ca cel harnic s a i sus tin a pe cei care nu sunt srguincio si. Pierderea vremii s i lipsa efortului aduce s ar acie s i lipsuri. Dac a aceste defecte nu sunt observate s i corectate de cei care se complac n ele, tot ceea ce se face pentru ei este inutil, la fel cum ai pune o comoar a ntr-o lad a g aurit a. ns a exist a o s ar acie ce nu poate evitat a, iar noi trebuie s a manifest am bun atate s i compasiune de cei defavoriza [123] fa ta ti.The Review and Herald, 3 ianuarie, 1899.

Capitolul 26 n selndu-L pe Dumnezeu n slujirea cuvenit a


cu disperare Printre p azitorii Sabatului sunt unii care se aga ta de comoara lor p amnteasc a. Ea este dumnezeul lor, idolul lor; ei si iubesc banii, fermele, vitele s i m arfurile mai mult dect pe Mntuitorul lor, care, de dragul lor, S-a f acut s arac pentru ca ei, prin comorile p s ar acia Lui, s a se mbog a teasc a. Ei si nal ta amnte sti, socotind c a au o valoare mai mare dect suetele oamenilor. Vor auzi ace stia aprobarea prin cuvintele: Bine, rob bun s i credincios? Nu, niciodat a. Ei vor auzi cu uimire sentin ta irevocabil a: Duce tiv a! Hristos nu are nevoie de astfel de oameni. Ei au fost ni ste robi lene si, strngnd pentru ei mijloacele pe care le-au primit de la Dumnezeu, n timp ce semenii lor au pierit n ntuneric s i gre seli. Suetul meu este profund tulburat de aceast a situa tie. Cei care de tin bani vor dormi pn a va prea trziu? Da, pn a cnd Dumnezeu i va respinge mpreun a cu averea lor, spunndu-le: Asculta ti acum voi, boga tilor! Plnge ti s i tngui ti-v a din pricina nenorocirilor care au s a vin a peste voi. Bog a tiile voastre au putrezit s i hainele voastre sunt roase de molii. Aurul s i argintul vostru au ruginit, s i rugina lor va o dovad a mpotriva voastr a: ca focul are s a v a m annce carnea! Ce descoperire se va face n Ziua Domnului, cnd comorile adunate s i veniturile p astrate prin n sel aciune vor striga mpotriva posesorilor lor, care m arturiseau a buni cre stini s i care si nchipuiau c a respect a Legea lui Dumnezeu, cnd, de fapt, iubeau mai mult c stigul dect suetele oamenilor r ascump arate prin sngele lui Hristos. Acum este timpul ca to ti credincio sii s a lucreze. [...] Ce r aspuns vor da mul ti n ziua Domnului, cnd El i va ntreba: Ce a ti f acut pentru Mine, care v-am d aruit bog a tiile Mele, onoarea Mea , po- [124] runcile Mele s i via ta Mea, pentru a v a salva din ruin a? Cei care nu au f acut nimic vor f ar a glas n acea zi. Ei vor vedea p acatul neglijen tei lor. L-au n selat pe Dumnezeu prin faptul c a nu l-au slujit toat a via ta, nu s i-au exercitat inuen ta spre bine, nu au adus niciun suet la Isus. S-au mul tumit s a nu fac a nimic pentru St apnul lor s i 121

122

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

nu vor primi nicio r asplat a, ci moartea ve snic a. Ei vor pieri mpreun a cu cei nelegiui ti, de si au declarat c a sunt urma si ai lui Hristos.The Review and Herald, 14 martie, 1878. Marele p acat al celor care se pretind cre stini Fiecare om, indiferent de meseria sau de profesia pe care o are, ar trebui s a pun a cauza lui Dumnezeu pe primul loc; ar trebui nu numai s a- si pun a la lucru talan tii pentru naintarea lucr arii lui Dumnezeu, ci s i s a- si cultive la maximum capacit a tile pe care le are. Mul ti oameni consacr a luni s i chiar ani de zile deprinderii unei meserii sau unei profesii pentru a putea deveni lucr atori de succes n aceast a lume, ns a nu fac niciun efort special pentru a cultiva acei talan ti care i-ar face lucr atori de succes n via Domnului. Ace stia s i-au folosit n de mod gre sit capacit a tile s i talan tii s i au ar atat lips a de respect fa ta St apnul lor ceresc. Acesta este marele p acat al celor care pretind a poporul lui Dumnezeu. Ei se slujesc pe ei n si si s i slujesc lumii. Poate c a au reputa tia c a sunt oameni de afaceri abili s i de succes, dar ei si neglijeaz a datoria de a ntrebuin ta s i a- si nmul ti talan tii pe care i-au primit de la Dumnezeu pentru lucrarea Sa. Deprinderea lumeasc a se nt are ste prin exerci tiu; cea spiritual a devine mai slab a prin inactivitate.The Review and Herald, 1 ianuarie, 1884. P acatul neglijen tei Dac a cei ai c aror talan ti ruginesc acum din lips a de activitate ar c auta ajutorul Duhului lui Dumnezeu s i dac a ar pleca la lucru, am vedea c a s-ar realiza mai mult. Apelurile urgente pentru ajutor ar [125] trebui s a sensibilizeze inimile s i ar trebui s a se fac a auzit r aspunsul: Vom face tot ce vom putea, n sl abiciunea s i n ne stiin ta noastr a, tor al n apelnd la n telepciunea Marelui nv a ta telepciunii. Este oare posibil ca naintea tuturor acestor ocazii de a folositori, n timp ce se aud attea strig ate impresionante dup a ajutor, b arba tii s i femeile s a stea cu bra tele ncruci sate sau s a lucreze doar pentru ei n si si, trudind pentru lucruri p amnte sti? Voi sunte ti lumina lumii Ie-a spus Isus ucenicilor S ai. Dar ct de pu tini oameni sunt con stien ti de puterea s i de inuen ta lor; ct de pu tini si dau seama de ceea ce ar putea s a fac a pentru a sprijin s i

n selndu-L pe Dumnezeu n slujirea cuvenit a

123

binecuvntare pentru al tii! Ei si pun talantul n s tergar s i l ngroap a vrednic n p amnt, nchipuindu- si c a au o umilin ta a de toat a lauda. ns a c ar tile din cer m arturisesc mpotriva acestor slujitori lene si s i de Dumnezeu prin neglijarea r ai, care p ac atuiesc n mod grav fa ta lucr arii care Ie-a fost ncredin tat a. Cnd vor deschise rapoartele din cer, dezv aluindu-le neglijen ta grosolan a, nu se vor mai scuza c a au fost neputincio si. Oricare ar talantul ce ne-a fost ncredin tat, ni se cere s a l m n slujba lui Dumnezeu, s ntrebuin ta i nu a lui Mamona. [...] Cei care si ngroap a talan tii n p amnt pierd s ansa de a ob tine o coroan a mpodobit a cu stele. Nu se va s ti niciodat a, pn a la marea descoperire din Ziua Judec a tii nale, c ti b arba ti s i cte femei au procedat astfel s i nici cte vie ti s-au pierdut n ntuneric din cauza talan tiior ngropa ti n afaceri, n loc s a e folosi ti n slujba D at atorului. [...] Oamenii... pot interesa ti de minele care aduc un mare c stig ob de argint s i aur. Ei si pot consacra ntreaga via ta tinerii acestor comori, ns a vor muri s i vor l asa totul n urm a. Nu vor putea lua cu ei nici m acar un dolar care s a i poat a face boga ti n lumea de dincolo. Sunt ei n telep ti? Nu sunt ei nes abui ti cnd pierd pre tioasele ore ale [126] timpului de prob a f ar a s a se preg ateasc a pentru via ta viitoare? Cei n telep ti si vor strnge o comoar a nesecat a n ceruri pentru vremea viitoare drept comoar a o bun a temelie, pentru ca s a apuce . Dac adev arata via ta a vrem s a ne strngem comori nepieritoare, ar trebui s a ncepem de acum s a ne transfer am comoara n ceruri, iar inima noastr a va acolo unde ne este s i comoara.The Review and [127] Herald, 7 octombrie, 1884.

Capitolul 27 Confruntarea cu Ziua Judec a tii


Dumnezeu nu constrnge pe nimeni s a l iubeasc as i s a respecte Legea Sa. Prin planul de r ascump arare, El Ie-a ar atat oamenilor o dragoste indescriptibil a. El ne-a d aruit comorile n telepciunii Sale s i ne-a oferit cel mai valoros dar al cerului pentru a ne determina s a l iubim s i s a m n armonie cu voin ta Sa. Dac a refuz am o astfel de dragoste s i dac a nu l vom invita s a ne conduc a, ne ndrept am singuri spre ruin a, iar n cele din urm a vom ndura moartea ve snic a. Dumnezeu vrea ca inima noastr a s a i slujeasc a plin a de bucurie. El ne-a dat capacitatea de a ra tiona, ne-a nzestrat cu talantii puterii, banilor s i inuen tei, pentru a-i folosi spre binele omenirii, ca s a putem manifesta spiritul S au naintea lumii. Oportunit a ti s i privilegii pre tioase ne sunt puse la dispozi tie s i, dac a le neglij am, i n sel am pe ceilal ti s i pe noi n sine s i l dezonor am pe F ac atorul nostru. Ar bine ca n Ziua Judec a tii s a nu m tra si la r aspundere pentru s ansele ratate s i privilegiile neglijate. Interesul nostru ve snic depinde de a datoriei prezente, prin valoricarea talanndeplinirea cu srguin ta tilor pe care ni i-a ncredin tat Dumnezeu pentru salvarea suetelor. [...] Pozi tia s i inuen ta noastr a n societate, orict ar ele de apreciate, nu trebuie s a devin a o scuz a pentru folosirea gre sit a a resurselor Domnului. Binecuvnt arile speciale de ia Dumnezeu ar trebui s a ne stimuleze s a i slujim Lui cu toat a inima s i cu toat a dragostea, ns a mul ti dintre cei care sunt binecuvnta ti n acest fel l uit a pe D at ator s i devin nechibzui ti, sd atori s i risipitori. Ei l dezonoreaz a care aduce blestemul pe Dumnezeul cerului s i exercit a o inuen ta s i nimicirea asupra celor cu care se asociaz a. Ei nu caut a s a u su[128] reze suferin tele celor n nevoie. Nu contribuie la zidirea lucr arii lui Dumnezeu. Ei nu caut a s a ndrepte gre selile celor ne stiutori, s a ia ap ararea v aduvei s i a orfanului sau s a fac a dovada unui caracter nobil naintea celor mari s i a celor mici, manifestnd un spirit de s bun avoin ta i virtute. Dimpotriv a, ei si asupresc angaja tii, le opresc prin n sel aciune plata cuvenit a pentru munc a, i am agesc pe cei naivi, 124

Confruntarea cu Ziua Judec a tii

125

jefuiesc v aduvele s i si adun a o comoar a p atat a cu sngele acestora. Ei vor trebui s a dea socoteal a naintea scaunului de judecat a al lui Dumnezeu. Ace sti oameni nu mplinesc voia Tat alui din cer s i vor auzi porunca aspr a: Dep arta ti-v a de la Mine, voi, to ti care lucra ti f ar adelege.The Review and Herald, 14 februarie, 1888. Dezv aluiri uimitoare Ce dezv aluiri vor f acute n Ziua Judec a tii! Se va constata c a mul ti dintre cei care s-au numit cre stini nu L-au slujit pe Dumnezeu, ci pe ei n si si. Eul a fost principala lor preocupare; slujirea de sine . Tr a fost lucrarea lor de o via ta aind pentru satisfacerea sinelui s i pentru un ct mai mare c stig personal, ei s i-au denaturat s i s i-au diminuat capacit a tile s i puterile ce le-au fost ncredin tate de Dumnezeu. Nu au fost cinsti ti cu Dumnezeu. Via ta lor a nsemnat o lung a nl an tuire de n sel aciuni. Ace stia se plng acum n fa ta lui Dumnezeu s i a semenilor, spunnd c a nu sunt aprecia ti s i binecuvnta ti a sa cum cred ei c a ar trebui s a e. ns a necredincio sia lor va dat a n vileag n acea zi n care Domnul va judeca toate cazurile. El va reveni si ve ti vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprih anit s i cel r au, dintre cel ce sluje ste lui Dumnezeu s i cel ce nu-l sluje ste. n ziua aceea, vor dezam agi ti cei care cred c a Dumnezeu va accepta daruri nensemnate s i o slujire f ar a tragere de inim a. Dumnezeu nu si va pune pecetea pe lucrarea niciunui om, e el [129] mare sau mic, bogat sau s arac, dac a nu este f acut a cu toat a inima, cu credincio sie s i din dorin ta de a-L l auda pe Dumnezeu. Dar cei care au f acut parte din familia lui Dumnezeu de pe p amnt, care s-au str aduit s a aduc a onoare Numelui S au, au c stigat o experien ta care i va face mp ara ti s i preo ti ai lui Dumnezeu; ei vor primi ti ca slujitori credincio si. Lor le vor adresate cuvintele: Bine, rob bun s i credincios..., intr a n bucuria st apnului t au.The Review and Herald, 5 ianuarie, 1897. Nu vorbe, ci fapte Cnd cazurile tuturor oamenilor ajung naintea lui Dumnezeu, nu este pus a niciodat a ntrebarea Ce convingeri au spusei c a au? ci Ce au f acut ei? Sunt mplinitori ai Cuvntului? Au tr ait pentru

126

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

ei n si si? Ori s-au deprins cu fapte de binefacere, de bun atate s i de dragoste, punndu-i pe al tii pe primul loc s i l asndu-se pe ei la urm a, pentru ca al tii s a e binecuvnta ti? Dac a raportul arat a c a astfel a fost via ta lor, c a au fost caracteriza ti de blnde te, renun tare la sine s i bun atate, vor primi binecuvntata asigurare s i aprobare din partea lui Hristos: Bine..., veni ti binecuvnta tii Tat alui Meu de mo steni ti mp ar a tia care v-a fost preg atit a de la ntemeierea lumii. Hristos a fost ntristat de evidenta noastr a dragoste de sine s i de de necazurile s indiferen ta fa ta i de nevoile celorlal ti.The Review and Herald, 13 iulie, 1886. F ag aduin ta f acut a ispravnicului credincios Este foarte important s a- ti arunci pinea pe ape. Aceasta nseamn a s a oferi continuu daruri. Dumnezeu va asigura mijloace astfel nct administratorul credincios c aruia i-au fost ncredin tate [130] s a aib a din bel sug din toate lucrurile s i s a poat a mplini orice fapt a bun a. Dup a cum este scris: A mpr as tiat, a dat s aracilor, neprih a sem nirea lui r amne n veac. Cel ce d a s amn ta an atorului s i pine pentru hran a v a va da s i v a va nmul ti s i vou a s amn ta de sem anat s i va face s a creasc a roadele neprih anirii voastre (2 Corinteni 9, 9.10). Domnul va purta de grij a semin tei sem anate cu mna plin a lucr s i darnic a. Acela care se ngrije ste s a i dea s amn ta atorului S au i va da acestuia s i ceea ce l va ajuta s a coopereze cu D at atorul semin tei.Testimonies for the Church 9:132.

Studiu suplimentar
Ziua datoriei noastre, Testimonies for the Church 4:618, 619. O parabol a pentru cre stinii din zilele din urm a, Testimonies for the Church 1:197, 198. To ti taian tii s a e valorica ti, Testimonies for the Church 2:659. To ti vor da socoteal a, s i cei boga ti, s i cei s araci, Testimonies for the Church 1:324, 325. S aracii nesocotesc deseori ocaziile de a face un bine, Testimonies for the Church 2:229, 230. Un ispravnic inecient, Testimonies for the Church 5:282, 283. n ce const a bucuria Domnului? Testimonies for the Church 3:386, 387. Mul ti oameni si nvelesc talantul n s tergar, Testimonies for the Church 1:530. Ispravnicul nedrept, Testimonies for the Church 1:538, 539. Face ti-v a prieteni Christs Object Lessons, 372-375. Lucrurile ncredin tate sunt pe m asura capacit a tilor noastre, Testimonies for the Church 2:245. Pentru a c stiga comoara cereasc a trebuie sacricate cea p amnteasc a, Testimonies for the Church 2:193. O privire asupra Judec a tii, Testimonies for the Church 4:384-387. Bog a tia acumulat a nu este numai inutil a, ci s i un blestem, Christs Object Lessons, 352. Deciziile luate la Judecat a depind de binefacerea practic a, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 399, 400. In vremea strmtor arii, comorile acumulate vor un blestem, Testimonies for the Church 1:169. amenii de afaceri, fermierii, mecanicii, comercian tii, avoca tii sunt responsabili n aceea si m asur a ca s i pastorul de taian tii pe care i-au primit, [131] Testimonies for the Church 4:469. [132] 127 [133]

128

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Sec tiunea 5 Administratori ai bog a tiilor

Capitolul 28 Bog a tia este un talant ncredin tat


Urma sii lui Hristos nu trebuie s a dispre tuiasc a bog a tia; ei trebuie s a o considere talantul ncredin tat lor de Domnul. Printr-o ntrebuin tare n teleapt a a darurilor, urma sii lui Hristos pot binecuvnta ti ve snic, dar nu trebuie s a uit am c a Dumnezeu nu ne-a dat bog a tiile pentru a le folosi dup a bunul plac, pentru a da fru liber oric arui im . Nu bold sau pentru a d arui sau nu dup a cum consider am de cuviin ta trebuie s a folosim bunurile materiale n mod egoist, ndreptndu-le doar spre satisfacerea personal a. Aceasta nu este atitudinea corect a de Domnul s de semenii no fa ta i fa ta stri s i vom culege n nal numai confuzie s i necazuri. [...] Lumea i apreciaz a pe cei boga ti s i le confer a o valoare mai mare dect unui om s arac s i cinstit, ns a cei boga ti si formeaz a caracterul prin modul n care folosesc darurile ce le-au fost ncredin tate. Astfel ei demonstreaz a dac a vor putea primi sau nu n grij a bog a tiile ve snice. Att cei boga ti, ct s i cei s araci si hot ar asc singuri destinul ve snic s i se dovedesc potrivi ti sau nu pentru a primi mo stenirea sn tilor n slav a. Aceia care ntrebuin teaz a bog a tiile n mod egoist n aceast a lume manifest a ni ste tr as aturi de caracter care arat a ce ar face ei dac a ar avea avantaje mai mari s i dac a ar de tine comorile nepieritoare ale mp ar a tiei lui Dumnezeu. Principiile egoiste cultivate pe p amnt nu sunt principiile ce vor domni n cer. To ti oamenii sunt egali n cer. [...] Dar ce sunt bog a tiile nedrepte? Satana folose ste comorile p amnte sti pentru a ademeni, a am agi s i a n sela suetele, astfel nct s a le duc a la ruin a. Dumnezeu Ie-a dat oamenilor ndrum ari cu privire la [134] modul n care s a ntrebuin teze bunurile Sale: s a mplineasc a nevoile omenirii, s a contribuie la naintarea cauzei Sale, s a instaureze m, p ar a tia Sa n aceast a lume, s a trimit a misionari dincolo de grani ta s a r aspndeasc a vestea bun a despre Hristos n toate col turile lumii. Dac a mijloacele d aruite de Dumnezeu nu sunt folosite n acest fel, nu i va judeca Dumnezeu pentru aceste lucruri? Suetele sunt l asate s a moar a n p acat, n vreme ce membrii bisericii, care pretind 130

Bog a tia este un talant ncredin tat

131

a cre stini, folosesc resursele ncredin tate lor pentru a- si satisface poftele nesnte s i pentru a- si ng adui eul. Risipirea mijloacelor nanciare Ct de mul ti bani din capitalul ncredin tat de Dumnezeu sunt cheltui ti pe tutun, bere s i b auturi alcoolice! Dumnezeu a interzis toate aceste pofte, deoarece distrug organismul uman. Prin folosirea acestora, s an atatea este sacricat as i via ta ns as i este oferit a pe altarul lui Satana. Dorin ta pervertit a duce la debilitarea creierului, astfel nct oamenii nu mai pot gndi clar s i corect, nu mai pot face planuri care s a le aduc a succes n problemele cotidiene s i cu att mai pu tin vor reu si s a- si foloseasc a intelectul educat n domeniul religios. Ei nu sunt capabili s a discearn a lucrurile snte s i ve snice de cele obi snuite s i trec atoare. Satana a inventat multe c ai prin care s a e risipi ti banii pe care Dumnezeu i-a oferit oamenilor. Jocul de c ar ti, pariurile, jocurile de noroc, cursele de cai s i reprezenta tiile teatrale sunt inven tiile lui. El i-a f acut pe oameni s a participe la aceste distrac tii cu att de mult zel, de parc a ar c stiga darul pre tios al vie tii ve snice. Oamenii pun deoparte sume imense pentru a- si satisface aceste pl aceri interzise, iar rezultatul este pervertirea puterii care Ie-a fost dat a de Dumnezeu s i care a fost r ascump arat a prin sngele Fiului S au. Capacit a tile zice, morale s i mintale, care le sunt date oamenilor de Dumnezeu [135] s i care i apar tin lui Hristos, sunt folosite cu zel pentru I slujirea lui Satana s i pentru ndep artarea oamenilor de la neprih anire s i sn tenie. Totul este n a sa fel conceput, nct s a poat a ndep arta mintea ct mai mult posibil de la ceea ce este nobil s i curat, iar punctul nal va aproape atins n momentul n care locuitorii p amntului vor la fel de strica ti ca lumea de dinainte de Potop. [...] Ca n zilele lui Noe Dac a ne uit am la ceea ce se ntmpla n zilele de dinainte de Potop s i dac a ne ndrept am apoi aten tia spre obiceiurile s i practicile societ a tii contemporane, vom observa c a p amntul nostru se preg ate ste repede pentru pl agile care vor avea loc n zilele din urm a. Oamenii au stricat p amntul prin comportamentul lor p ac atos. Satana se joac a cu via ta oamenilor. Cei care mplinesc poruncile lui

132

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Hristos vor descoperi c a vor trebui s a vegheze s i s a se roage continuu pentru a nu c adea n ispit a. Se pare c a oamenii nu- si dau pe deplin seama de faptul c a banii pe care ei i cheltuiesc n mod inutil pe distrac tii, care nu fac altceva dect s a tulbure suetul s i s a duc a la degradarea principiilor lor morale, sunt banii Domnului. Cei care cheltuiesc banii pe pl aceri egoiste i fac pe plac s i i aduc slav a vr ajma sului oric arei neprih aniri. Dac as i-ar ntoarce inima spre Dumnezeu, ei ar folosi banii ca s a binecuvnteze s i s a i sus tin a pe semenii lor, s a u sureze s ar acia s i s a aline suferin ta. n lumea noastr a exist a foamete, lipsuri, boal a la risipa lor p s i moarte, ns a ct de pu tini renun ta ac atoas a! Satana inventeaz a tot ce poate pentru a-i tine pe oameni ocupa ti, astfel nct ca s a nu mai aib a timp s a- si pun a ntrebarea: n ce stare se a a [136] suetul meu? Preocuparea lui Hristos fa ta de neamul omenesc Proprietarul tuturor comorilor p amnte sti a venit n lumea noastr a lund chip de om. Cuvntul S-a f acut trup s i a locuit printre noi. Nu se poate exprima ct de profund a trebuie s a fost preocuparea de neamul omenesc. El s Sa fa ta tie ce valoare are ecare suet. l ncerca n timp ce vedea c Ce suferin ta a mo stenirea pe care o r ascump arase era am agit a de n ascocirile lui Satana! Singura satisfac tie pe care o caut a Satana cnd se joac a cu suetele oamenilor este aceea de a-L face pe Hristos s a sufere, M acar c a era bogat, Isus S-a f acut s arac pentru noi, pentru ca prin s ar acia Lui, noi s a ne mbog a tim. Cu toate acestea, cea mai mare parte a-lumii las a averile p amnte sti s a eclipseze farmecul cerului. Oamenii se ata seaz a de lucrurile trec atoare s i i ntorc spatele lui Dumnezeu. Ct de regretabil este p acatul celor care nu- si vin n re s i nu si de dau seama c a este o nebunie s a-i permit a iubirii exagerate fa ta lucrurile p amnte sti s a alunge din inim a dragostea de Dumnezeu! Cnd iubirea de Dumnezeu este alungat a, iubirea de lume i succede pentru a suplini golul. Numai Domnul poate cur a ta templul suetului de ntinarea moral a. Isus Si-a dat via ta pentru ca lumea s a tr aiasc as i i acord a omului o valoare innit a. El dore ste ca omul s a- si cunoasc a valoarea s i s a aib a n vedere bun astarea lui viitoare. Dac a ochiul este men tinut

Bog a tia este un talant ncredin tat

133

s an atos, tot trupul va plin de lumin a. Dac a vederea spiritual a este clar a, realit a tile nev azute vor apreciate la adev arata lor valoare, iar contemplarea lumii ve snice va aduce s i mai mult a bucurie n aceast a lume. Cre stinul va experimenta bucuria n m asura n care este un administrator credincios al bunurilor Domnului lui. Hristos si dore ste foarte mult s a i salveze pe to ti ii s i pe toate icele lui Adam. El [137] si ridic a glasul, rostind o avertizare, pentru a rupe vraja care a prins suetul n robia p acatului. El i ndeamn a pe oameni s a se ntoarc a din nebunia lor. Le nf a ti seaz a o lume mai nobil as i le spune: Nu v a strnge ti comori pe p amnt. Ispitele subtile Hristos vede pericolul; E! cunoa ste ispitele subtile s i puterea vr ajma sului, ntruct S-a confruntat cu ele. El Si-a dat via ta pentru a le acordat a o perioad a de prob a ilor s i icelor lui Adam. Cunoscnd consecin ta neascult arii s i a nelegiuirii lui Adam, avnd o mai mare lumin a, ei sunt invita ti s a vin a la El ca s a g aseasc a odihn a pentru suetele lor. ns a, cu ct este mai mare lumina s i mai clar semnalul de avertizare, cu att mai mare va condamnarea celor care resping lumina s i se ndreapt a c atre ntuneric. Cuvintele lui Hristos sunt prea solemne pentru a nu le lua n considerare. Oamenii par a mpin si de dorin ta nes abuit a de a acumula averi p amnte sti. n acest scop, recurg la orice form a de necinste. Sunt foarte preocupa ti de afaceri, de parc a succesul n acest domeniu le-ar asigura ob tinerea vie tii ve snice. Ei investesc capitalul ncredin tat de Domnul n bunuri p amnte sti s i nu mai r amn fonduri pentru naintarea mp ar a tiei lui Dumnezeu n lume, prin alinarea suferin telor mintale s i zice ale locuitorilor p amntului. Mul ti dintre cei care pretind a cre stini nu iau n serios porunca lui Hristos: Strnge ti-v a comori n cer, unde nu le m annc a moliile s i rugina s i undeiho tii nu le sap a, nici nu le fur a. Pentru c a unde este comoara voastr a, acolo [138] va s i inima voastr a. Domnul nu oblig a pe nimeni s a fac a dreptate, s a iubeasc a mila s i s a umble smerit cu Dumnezeul lui, ci El pune n fa ta omului binele s i r aul s i i arat a clar care va rezultatul sigur al ec arei alternative. Hristos ne cheam a zicnd: Urma ti-M a. Dar nu suntem

134

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

niciodat a for ta ti s a mergem pe urmele Sale. Faptul c a alegem s a mergem pe urmele Sale este rezultatul propriei noastre alegeri. Pe m asur a ce n telegem via ta s i caracterul lui Hristos, sim tim o dorin ta tot mai puternic a de a ca El, c aut am s a l cunoa stem mai bine s i a am c a El se ive ste ca zorile dimine tii. Apoi ncepem s a n telegem de ce c ararea celor neprih ani ti este ca lumina str alucitoare, a c arei str alucire merge mereu crescnd, pn a la miezul zilei.The Review and Herald, 31 martie, 1896. Acumularea de bog a tii nu este p acat Biblia nu l condamn a pe cel bogat pentru c a este bogat; nu se spune c a strngerea unei averi ar un p acat s i nici c a banul ar r ad acina tuturor relelor. Dimpotriv a, Scriptura declar a c a Dumnezeu este Cel care ne d a putere ca s a acumul am bog a tii. Iar aceast a capacitate este un talant pre tios, dac a este consacrat lui Dumnezeu s i ntrebuin tat pentru naintarea lucr arii Sale. Biblia nu condamn a geniul sau arta, ntruct acestea sunt rodul n telepciunii date de Dumnezeu. Nu putem s a m mai cura ti sau mai sn ti dac a ne mbr ac am n sac sau dac a ne priv am c aminul de lucrurile care asigur a confortul, bunul gust s i bun astarea. c Scriptura nenva ta a bog a tia devine un pericol numai atunci cnd intr a n competi tie cu lucrurile ve snice. Ea devine o capcan a doar atunci cnd lucrurile p amnte sti s i trec atoare ne captiveaz a gndurile, sentimentele s i devo tiunea cerut a de Dumnezeu. Cei care la greutatea ve renun ta snic a de slav a pentru pu tin a str alucire pe [139] p amnt, la loca surile ve snice pentru o cas a care va a lor doar c tiva ani fac o alegere nen teleapt a. Un astfel de schimb a f acut Esau, cnd s i-a vndut dreptul de nti n ascut pentru o ciorb a; Balaam, cnd s-a lipsit de binecuvntarea lui Dumnezeu pentru a primi r asplata mp aratului lui Madian, s i luda, cnd pentru treizeci de argin ti, L-a tr adat pe Domnul slavei. Iubirea de bani este cea pe care o acuz a Cuvntul lui Dumnezeu, numind-o r ad acina tuturor relelor. Banii n sine sunt darul lui Dumnezeu pentru oameni, ca s a e folosi ti cu loialitate n slujba Sa. Dumnezeu l-a binecuvntat pe Adam s i i-a dat multe vite, mult argint s i mult aur. Iar, ca dovad a a bun avoin tei divine, Biblia spune c a

Bog a tia este un talant ncredin tat

135

Dumnezeu Ie-a dat lui David, lui Solomon, lui Iosafat s i lui Ezechia foarte multe bog a tii s i slav a. Ca s i alte daruri ale lui Dumnezeu, de tinerea bog a tiilor presupune o anumit a responsabilitate, dar s i anumite ispite. C ti oameni care l-au r amas credincio si lui Dumnezeu n necazuri au c azut totu si n fa ta atrac tiei str alucitoare a prosperit a tii! De tinerea de bunuri ma patima predominant teriale poate face s a ias a la suprafa ta a a naturii egoiste. Lumea de ast azi poart a blestemul l acomiei, al avari tiei s i al viciilor ng aduin tei de sine, care i caracterizeaz a pe nchin atorii la Mamona.The Review and Herald, 16 mai, 1882. Talantul nanciar este necesar Cei care fac parte din clasele nalte ale societ a tii trebuie c auta ti cu blnde te s i cu respect. Ace sti oameni au fost neglija ti prea mult. Voia Domnului este ca oamenii c arora Ie-a ncredin tat mul ti talan ti s a aud a adev arul altfel dect n trecut. Oamenii de afaceri, cei aa ti n pozi tii de r aspundere, oamenii cu spirit inventiv s i s tiin tic s i oamenii de geniu trebuie s a se ae printre primii care s a aud a [140] chemarea Evangheliei. n lume, exist a oameni care au primit de la Dumnezeu capacitatea de a organiza. De ei este nevoie pentru continuarea lucr arii din aceste zile din urm a. Nu to ti sunt predicatori, ns a este nevoie de persoane care pot prelua administrarea institu tiilor n care se desf as oar a activit a ti industria-le, de persoane care pot ndeplini rolul de conduc atori s i de educatori n conferin tele noastre. Dumnezeu are nevoie de oameni care s a poat a privi nainte s i s a vad a nevoile ce trebuie mplinite; de oameni cu posibilit a ti nanciare, care s a e credincio si; de oameni care vor r amne tari ca stnca atunci cnd este vorba de principii, att n criza actual a, ct s i n necazurile viitoare [141] ce pot ap area.The Review and Herald, 8 mai, 1900.

Capitolul 29 Modalit a ti de acumulare a averii


Sunt unii oameni, chiar s i printre adventi stii de ziua a s aptea, care se a a sub mustrarea Cuvntului lui Dumnezeu din cauza modului n care s i-au strns averea s i din cauza modului n care o folosesc, comportndu-se de parc a ar a lor s i de parc a ei ar realizat-o, f ar a s a se gndeasc a la slava lui Dumnezeu s i f ar a s a se roage cu ardoare ca El s a le arate cum s a o ob tin as i cum s a o foloseasc a. Ei se prind cu toat a puterea de un s arpe, care n cele din urm a i va mu sca. Despre poporul S au, Dumnezeu spune: C stigul s i plata lui vor nchinate Domnului, nu vor nici strnse, nici p astrate. ns a mul ti dintre cei care pretind a crede adev arul nu l primesc pe Dumnezeu n gndurile lor mai mult dect antediluvienii sau dect locuitorii Sodomei. Un singur gnd chibzuit ndreptat spre Dumnezeu s i inspirat de Duhul Sfnt le-ar distruge toate planurile. Eul, s i iar as i eul, este pentru ei dumnezeul lor, nceputul s i sfr situl. numai dac Cre stinii sunt n siguran ta a ob tin banii a sa cum i ndrum a Dumnezeu s i dac a i folosesc n domeniile pe care El le m resurpoate binecuvnta. Dumnezeu este de acord s a ntrebuin ta sele Sale cnd avem n vedere slava Sa, spre binecuvntarea noastr a, ca s a putem s i pentru ceilal ti o binecuvntare. Cei care au adoptat principiul lumii, nl aturnd preceptele lui Dumnezeu, care strng tot ce pot din venituri sau din bunuri, sunt s araci, ntr-adev ar s araci, indc a Dumnezeu nu i prive ste c-u pl acere. Ei merg pe calea pe care s i-au ales-o singuri s i i aduc dezonoare lui Dumnezeu, adev arului, bun at a tii Sale, milei s i caracterului S au. Acum, n timpul de prob a, suntem cu to tii pu si la ncercare. Satana ac tioneaz a prin intermediul am agirilor s i n sel aciunilor lui, iar unii cred c a prin aranjamentele lor au reu sit s a ob tin a un c stig extraordinar. Dar iat a, cnd credeau c a sunt pe deplin asigura ti s i [142] cnd se purtau cu mndrie s i egoism, au aat c a Dumnezeu poate risipi mai repede dect pot ei strnge.Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 335, 336. 136

Modalit a ti de acumulare a averii

137

Integritatea n afaceri de semenii no A sa cum ne purt am fa ta stri, cu mici incorectitudini de Dumnezeu, sau cu n sel aciuni mai ndr azne te, ne purt am s i fa ta lipsit de onestitate Oamenii care persist a ntr-un stil de via ta si vor pune n practic a mai departe principiile, pn a cnd se vor n sela pe ei n si si s i vor pierde cerul s i via ta ve snic a. Ei vor sacrica onoarea s i religia pentru un nesemnicativ c stig p amntesc. Exist a astfel de oameni chiar printre noi, care vor trebui s a tr aiasc a experien ta na sterii din nou ca s a poat a vedea mp ar a tia lui Dumnezeu. Fiecare fapt a a noastr a trebuie s a e marcat a de corectitudine, ngerii cere sti cerceteaz a lucrarea ce ni s-a ncredin tat, iar acolo unde a existat o ndep artare de la principiile adev arului, n raport s-a scris Lips a Isus spune: Nu v a strnge ti comori pe p amnt, unde le m annc a moliile s i rugina s i unde le sap as i le fur a ho tii. Comoara nseamn a acele lucruri care preocup a mintea s i absorb aten tia n a sa m asur a, nct Dumnezeu s i adev arul S au nu mai au loc. Iubirea de bani, care l ndeamn a pe om s a- si adune comoara p amnteasc a, era patima predominant a n vremea iudeilor. Considerentele nobile s i ve snice erau subordonate considerentelor de ordin p amntesc, de ob tinere a bog a tiilor s i a inuen tei. Spiritul lumesc se a sezase n suet, n locul cuvenit lui Dumnezeu s i religiei. att de L acomia s i avari tia exercitau asupra oamenilor o inuen ta fascinant as i de captivant a, nct s-a ajuns la pervertirea generozit a tii s i denaturarea umanit a tii pn a ntr-att, nct oamenii au ajuns la pierzare. Mntuitorul nostru a rostit o avertizare categoric a mpotriva strngerii de comori pe p amnt. Toate tipurile de afaceri s i toate profesiile se a a sub privirea lui Dumnezeu s i ecare cre stin a primit capacitatea de a face ceva [143] pentru cauza St apnului S au. Fie c a lucreaz a pe cmp, n atelier sau n casierie, oamenii i vor da socoteal a lui Dumnezeu pentru ntrebu in tarea n teleapt as i cinstit a a talan tilor lor. Ei sunt r aspunz atori fa ta de Dumnezeu pentru activitatea lor n aceea si m asur a ca pastorul, tura. Dac care are ca obiect Cuvntul s i nv a ta a oamenii si strng bog a tii ntr-un mod nencuviin tat de Cuvntul lui Dumnezeu, le vor ob tine prin sacricarea principiului onestit a tii. Dorin ta exagerat a dup a c stig i va determina chiar s i pe pretin sii urma si ai lui Hris-tos s a copieze obiceiurile lumii. Ei vor tenta ti s a si dezonoreze religia

138

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

prin dobndirea de bunuri pe c ai necinstite, prin oprimarea v aduvei s i a orfanului s i prin nc alcarea dreptului str ainului.The Review and Herald, 18 septembrie, 1888. Abilitate s i corectitudine n toate ac tiunile Sn tenia era principala caracteristic a a vie tii Mntuitorului pe p amnt, iar voia Sa este ca ea s a e s i caracteristica vie tii urma silor S ai. Lucr atorii Lui trebuie s a ac tioneze f ar a egoism, cinstit s i tinnd cont de utilitatea s i de inuen ta celorlal ti lucr atori. n lucrarea Sa nu trebuie s a existe col turi ntunecate n care s a e s avr site incorectitudini. Nedreptatea i este extrem de nepl acut a lui Dumnezeu.The Review and Herald, 24 iunie, 1902. de ispit mpotrivire fa ta a Dumnezeu arat a foarte clar c a to ti cei care pretind a-l sluji trebuie s a demonstreze superioritatea principiilor drepte. Adev aratul urma s [144] al lui Hristos va socoti ecare tranzac tie n afaceri ca parte integrant a din religia lui, la fel cum rug aciunea este parte a religiei lui. [...] Satana i ofer a ec arui suet mp ar a tiile acestei lumi n schimbul ndeplinirii dorin tei lui. Aceasta a fost marea tenta tie pe care i-a nf a ti sat-o lui Hristos n pustia ispitirii. Tot la fel se adreseaz as i multor urma si ai lui Hristos: Dac a ve ti adopta metodele mele n afaceri, v a voi r aspl ati cu bog a tie. Fiecare cre stin este pus, la un moment dat, la ncercare, ca s a i se descopere punctele slabe din caracter. Dac a i se mpotrive ste ispitei, va ob tine biruin te pre tioase. El trebuie s a aleag a: s a i slujeasc a lui Hristos sau s a devin a un urma s al n sel atorului s i un nchin ator al acestuia.Signs of the Times, 24 februarie, 1909. Consemn arile din cartea cerului Obiceiurile lumii nu sunt un criteriu pentru cre stin. Acesta nu trebuie s a copieze practicile ei necinstite, n sel atoria s i jaful la care de un semen reprezint se ded a ea. Fiecare fapt a nedreapt a fa ta ao nc alcare a regulii de aur. Fiecare ncercare de a prota de ne stiin ta, de sl abiciunea s i de nenorocirea altuia este consemnat a ca n sel atorie n cartea cerului. Cel care se teme cu adev arat de Dumnezeu va trudi

Modalit a ti de acumulare a averii

139

mai degrab a zi s i noapte s i va mnca pinea s ar aciei dect s a se complac a n patima pentru c stig care asupre ste pe v aduv as i pe orfan sau care l nedrept a te ste pe cel str ain. Cea mai mic a abatere de la corectitudine nl atur a barierele s i preg ate ste inima pentru nf aptuirea unei nedrept a ti s i mai mari. Suetul de Duhul lui Dumnezeu exact n omului va deveni insensibil fa ta m asura n care si permite s a ob tin a un c stig n detrimentul altui om. C stigul ob tinut cu un astfel de pre t este o pierdere ngrozitoare. [145] Prophets and Kings, 651, 652. Renun tarea la principiu Adesea vedem oameni aa ti n pozi tii de mare r aspundere care a e sunt urma si ai lui Hristos, dar a c aror credin ta suat. Vine la la principiu s ei o ispit a, iar ei renun ta i la privilegiile religioase pentru a- si asigura comoara p amnteasc a mult rvnit a. Ei mu sc a din momeala lui Satana. Hristos a biruit, f acnd astfel posibil as i biruin ta omului; dar omul se a saz a sub conducerea dumnezeului lumii acesteia s i pleac a de sub stindardul lui Isus Hristos ca s a intre n rndurile vr ajma sului. Toate puterile lui sunt ndreptate spre c stig s i se nchin a altor dumnezei, iar mai apoi Domnului. Omul lumesc nu este satisf acut cu ceea ce are n prezent, chiar , Tinta dac a are din abunden ta lui permanent a este aceea de a dobndi tot mai mult s i si ndreapt a ecare gnd s i ecare capacitate n aceast a direc tie.The Review and Herald, 1 martie, 1887. Zgrcenia s i egoismul s Fac un apel la fra tii mei de credin ta i i ndemn s a cultive blnde tea. Indiferent de chemarea sau de pozi tia pe care o ave ti, dac a nutri ti egoismul s i l acomia, Domnul nu-Si va g asi pl acere n voi. Nu face ti din lucrarea s i din cauza lui Dumnezeu o scuz a pentru a egoi sti s i zgrci ti cu cineva, chiar dac a v a ocupa ti de afaceri legate de lucrarea Sa. Dumnezeu nu va accepta niciun c stig n vistieria Sa care a fost dobndit prin tranzac tii egoiste. Fiecare fapt a care are leg atur a cu lucrarea Sa va examinat a de Domnul. Fiecare tranzac tie necinstit a, ecare ncercare de a prota de vreo persoan a care se a a ntr-o situa tie presant a, ecare plan de a achizi tiona

140

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

terenuri sau bunuri materiale cu o sum a mai mic a dect valoarea real a nu pot acceptate de Dumnezeu, chiar dac a banii c stiga ti [146] sunt dona ti pentru cauza Sa. Pre tul sngelui singurului Fiu ai lui Dumnezeu a fost oferit pentru to ti oamenii s i trebuie s a ne purt am cu onestitate s i impar tialitate cu to ti semenii no stri, pentru a respecta astfel principiile cuprinse n Legea lui Dumnezeu. [...] Dac a un frate care a lucrat n mod dezinteresat pentru cauza lui Dumnezeu ajunge s a- si piard a puterea zic as i nu- si mai poate face datoria, s a nu e ndep artat s i for tat s a se descurce singur. Da ti-i un salariu sucient ct s a se poat a ntre tine; aminti ti-v a c a face parte din familia lui Dumnezeu s i c a to ti sunte ti fra ti.The Review and Herald, 18 [147] decembrie, 1894.

Capitolul 30 Pericolele prosperit a tii


De-a lungul veacurilor, bog a tia s i onoarea au constituit un mare s risc pentru umilin ta i spiritualitate. Cnd o persoan a prosper as i cnd to ti semenii o vorbesc de bine, tocmai atunci se a a n cel mai mare pericol. Omul este supus naturii re sti. Prosperitatea spiritual a va continua s a existe doar atta timp ct omul se bazeaz a n ntregime pe Dumnezeu n ceea ce prive ste n telepciunea s i des avrs irea caracterului. Iar cei care simt n cea mai mare m asur a nevoia de a depinde de Dumnezeu sunt de obicei aceia care au cea mai nensemnat a comoar a p amnteasc as i onoare omeneasc a. Laudele la adresa omului Exist a un pericol n oferirea de daruri scumpe s i n rostirea unor cuvinte laudative la adresa oamenilor. Cei care sunt binecuvnta ti de Dumnezeu n mod special trebuie s a e mereu vigilen ti, pentru ca mndria s a nu apar as i s a i ia n st apnire. Cel care este urmat de un mare num ar de oameni, care prime ste multe cuvinte de laud a din partea solilor Domnului are nevoie de rug aciuni speciale n al tate de veghetorii credincio si ai lui Dumnezeu ca s a e ferit de pericolul de [148] a nutri gnduri de mul tumire de sine s i de mndrie spiritual a. c aci, dac a este l asat singur, va tentat s a fac a gre seli s i s a si dezv aluie sl abiciunile omene sti. [.,.] n valea umilin tei Nu trebuie s a ne facem griji cnd ducem un pahar gol, ci atunci cnd este plin pn a la refuz trebuie s a m aten ti. Necazul s i suferin ta ne pot produce mari dicult a ti s i mari descuraj ari, ns a prosperitatea este cea care pune n pericol via ta spiritual a. Dac a omul nu se a a n de voia lui Dumnezeu, dac supunere permanent a fa ta a nu este sn tit prin adev ar s i dac a nu are credin ta care lucreaz a prin dragoste s i suetul, prosperitatea i va strni cu siguran tendin cur a ta ta ta reasc a spre ngmfare. 141

142

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Rug aciunile noastre trebuie n al tate n mod deosebit pentru cei care se a a n pozi tii nalte. Ei au nevoie de rug aciunile ntregii biserici, dat ind faptul c a li s-a ncredin tat prosperitatea s i inuen ta. n valea umilin tei, unde oamenii a steapt a ca Dumnezeu s a le dea tur . To nv a ta as i s a le c al auzeasc a ecare pas, exist a ns a siguran ta ti cei care au o leg atur a vie cu Dumnezeu s a se roage pentru cei aa ti n pozi tii de r aspundere pentru cei care se a a n vrf s i din partea c arora, datorit a pozi tiei lor nalte, se a steapt a s a dea dovad a de mult a n telepciune. Dac a ace sti oameni nu simt nevoia de a se sprijini pe un bra t mai puternic dect cel al omului, dac a nu depind cu totul de Dumnezeu, vor vedea lucrurile ntr-o lumin a distorsionat as i vor c adea.The Review and Herald, 14 decembrie, 1905. Denaturarea uneia dintre calit a tile originare Dorin ta de a acumula bog a tii este una dintre nsu sirile ini tiale ale naturii noastre, ce ne-a fost implantat a de Tat al nostru ceresc pentru scopuri nobile. Dac a ntreba ti un om de afaceri de ce s i-a [149] investit toat a energia n strngerea de bog a tii s i de ce se str aduie ste din r asputeri s a si sporeasc a averea, nu va putea s a v a ofere o motiva tie pentru acest lucru, un scop clar pentru care si adun a comori p amnte sti s i bog a tii. El nu va putea s a v a spun a exact care este obiectivul principal pe care l urm are ste sau ce nou a surs a de fericire s i-a propus s a ating a. El continu a s a strng a bunuri materiale, indc as i-a ndreptat toate capacit a tile s i toat a puterea spre acest scop. Omul lumesc si dore ste foarte mult ceea ce nu are. S-a obi snuit s a- si direc tioneze toate gndurile s i toate scopurile spre asigurarea viitorului s i, pe m asur a ce nainteaz a n vrst a, devine tot mai ner abd ator s a ob tin a ct mai mult posibil. Este numai normal ca omul lacom s a devin as i mai lacom odat a ce se apropie de momentul n care va pierde leg atura cu lucrurile p amnte sti. Toat a aceast a energie, toat a perseveren ta, fermitatea s i h arnicia pe care omul le consacr a pentru ob tinerea puterii p amnte sti sunt rii puterilor lui ntr-un scop gre rezultatul ntrebuin ta sit. Fiecare aptitudine ar putut cultivat a prin exerci tiu pn a la cel mai nalt nivel posibil pentru via ta cereasc a, ve snic a, s i pentru o mai mare m asur a ve snic a de slav a. Obiceiurile s i practicile omului profan de

Pericolele prosperit a tii

143

a- si folosi perseveren ta s i energia pentru fructicarea ec arei ocazii, cu scopul de a- si spori avutul, ar trebui s a e o lec tie pentru cei care pretind a copiii lui Dumnezeu, care caut a slava, cinstea s i nemurirea. Fiii veacului acestuia sunt mai n telep ti dect ii luminii n anumite privin te s i n aceasta const a n telepciunea lor. Dorin ta lor este c stigul p amntesc s i n acest scop si ntrebuin teaz a toat a energia. O, ce bine ar dac as i cel care trude ste pentru bog a tiile cere sti ar avea acela si zel!The Review and Herald, 1 martie, 1887. [150] Dezavantajul bog a tiilor Foarte pu tini si dau seama ct de intens a este iubirea lor fa ta de bani, atta vreme ct nu sunt pu si la ncercare. Mul ti dintre cei care spun c a sunt urma sii lui Hristos demonstreaz a atunci c a nu sunt preg ati ti pentru cer. Faptele lor dovedescfaptul c a ei iubesc bog a tia mai mult dect pe semenul lor sau dect pe Dumnezeu. La fel ca tn arul bogat, ei ntreab a care este calea vie tii, dar atunci cnd aceasta le este ar atat a, cnd li se spune care este pre tul s i cnd n teleg c a li se cere jertrea bog a tiilor p amnte sti, ei ajung la concluzia c a cerul cost a prea mult. Cu ct este mai mare comoara de pe p amnt, cu att i este mai dicil celui care o de tine s a n teleag a c a ea nu i apar tine, ci c a i-a fost mprumutat a pentru a o folosi spre slava lui Dumnezeu. Isus folose ste aici ocazia de a le da ucenicilor S ai o lec tie impresionant a: Isus Ie-a zis ucenicilor S ai: Adev arat v a spun c a greu va intra un bogat n mp ar a tia cerurilor. Este mai u sor s a treac ao c amil a prin urechea acului dect s a intre un bogat n mp ar a tia fui Dumnezeu. Boga tii cei s araci s i s aracii cei boga ti Aici se vede puterea bog a tiei. Iubirea de bani exercit a asupra aproape paralizant min tii omene sti o inuen ta a. Bog a tiile sucesc min tile s i mul ti dintre cei ce le au ajung s a se comporte ca s i cum s i-ar pierdut judecata. Cu ct oamenii de tin mai multe lucruri n aceast a lume, cu att si doresc mai multe.Temerea c a ar putea ajunge s a duc a lips a de ceva cre ste propor tional cu averea. Ei au tendin ta de a aduna resurse pentru viitor. Sunt zgrci ti s i lacomi, de team a c a Dumnezeu nu le va mai purta de grij a. Ace sti oameni sunt

144

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

ntr-adev ar s araci n Dumnezeu. Pe m asur a ce bog a tia a crescut, ei s i-au pus ncrederea n ea s i s i-au pierdut credin ta n Dumnezeu s i [151] n f ag aduin tele Sale. S aracul credincios s i ncrez ator devine bogat n Dumnezeu prin folosirea judicioas a a pu tinului pe care l are pentru binecuvntarea celorlal ti. El consider a c a semenul lui are un drept pe care nu l poate ignora, dac a vrea s a asculte de porunca lui Dumnezeu: lube ste- ti aproapele ca pe tine nsu ti. El crede c a mntuirea semenilor lui are dect tot aurul s o mai mare importan ta i argintul din lume. Hristos le arat a celor care au bog a tii s i care totu si nu sunt boga ti n Dumnezeu modul n care si pot procura adev aratele bog a tii. El spune: Vinde ti ce ave ti s i da ti milostenie s i strnge ti-v ao comoar a n cer. El le propune ca remediu transferul asupra mo stenirii cere sti a ata samentului lor. Prin investirea n cauza lui Dumnezeu a mijloacelor de care dispun, cu scopul salv arii suetelor, s i prin alinarea suferin telor celor n nevoie, ei devin boga ti n fapte bune, a sa ca s a- si strng a pentru vremea viitoare drept comoar a o bun a . Aceasta se va dovedi a o temelie ca s a apuce adev arata via ta investi tie sigur a. ns a mul ti demonstreaz a prin faptele lor c a nu ndr aznesc s a aib a ncredere n banca cerului. Ei aleg mai degrab a s a ncredin teze p amntului mijloacele, dect s a le strng a n cer. Ace stia trebuie s a depun a multe eforturi pentru a birui l acomia s i iubirea de lume. Boga tii cei s araci, care pretind a-l sluji lui Dumnezeu, sunt vrednici de mil a. De si m arturisesc a-L cunoa ste pe Dumnezeu, ei l reneag a prin faptele lor. Ct de mare este ntunericul n care se a a! M arturisesc a crede adev arul, dar faptele lor nu corespund cu vorbele. Din cauza iubirii de bog a tii, oamenii devin egoi sti, preten tio si s i arogan ti.The Review and Herald, 15 ianuarie, 1880. A-L urma pe lsus Isus i-a cerut [tn arului bogat] doar s a l urmeze. Calea spinoas a [152] a datoriei este mai u sor de urmat cnd descoperim pa sii S ai divini naintea noastr as i cnd c alc am pe m ar acinii culca ti la p amnt de t alpile Lui. Dac a tn arul bogat s-ar supus cerin telor Sale, Hristos l-ar primit pe acest conduc ator nzestrat s i nobil, cu aceea si deschidere cu care i-a primit pe pescarii s armani pe care i-a invitat s a l urmeze.

Pericolele prosperit a tii

145

Capacitatea acestui tn ar de a strnge averi nu ar fost n detrimentul lui, dac as i-ar iubit aproapele ca pe el nsu si s i dac a nu le-ar f acut r au altora n timp ce- si aduna bog a tii. Aceast a capacitate, n ea ns as i, ar fost primit a de St apnul divin, dac a ar fost pus a la lucru n slujba lui Dumnezeu cu scopul salv arii suetelor din ruin a, iar el ar devenit un lucr ator srguincios s i plin de reu site pentru Hristos. ns a el a refuzat naltul privilegiu de a coopera cu Hristos la salvarea suetelor; a ntors spatele comorii sl avite ce urma s a o primeasc a n mp ar a tia lui Dumnezeu s i s-a ag a tat de comorile p amnte sti efemere. [...] Tn arul bogat reprezint a o mare clas a de oameni, care ar ni ste cre stini admirabili dac a nu ar exista nicio cruce de purtat, nicio povar a de dus, niciun avantaj p amntesc de sacricat, nicio renun tare la avere sau la sentimente. Hristos Ie-a ncredin tat capitalul talan tilor s i a steapt a roade corespunz atoare. Lucrurile pe care le de tinem nu ne apar tin, ci trebuie s a le folosim n slujba Celui de la care am primit tot ce avem.The Review and Herald, 21 martie, 1878. Credin ta este rar a printre cei boga ti ntre oamenii boga ti, credin ta consecvent a este o raritate. Credin ta adev arat a, sus tinut a de fapte, este rar a. Dar to ti cei care au nu vor duce lips . Ei vor copia acea aceast a credin ta a de inuen ta s bun avoin ta i preocupare dezinteresat a pe care o avea Hristos n lucrarea de salvare a suetelor. Urma sii lui Hristos ar trebui s a pre tuiasc a suetele a sa cum Ie-a pre tuit El. Ei ar trebui s a aprecieze [153] lucrarea scumpului lor Mntuitor s i ar trebui s a trudeasc a la salvarea celor r ascump ara ti prin sngele S au, indiferent de sacriciul cerut. Ce nseamn a banii, casele s i terenurile, n compara tie cu un singur suet?The Review and Herald, februarie, 1886. Bog a tiile nu sunt un pre t de r ascump arare pentru cel p ac atos Toate bog a tiile, chiar s i cele mai mari, nu sunt suciente pentru a ascunde de Dumnezeu vreun p acat, orict de mic. Nici bog a tiile s i nici inteligen ta nu vor acceptate ca pre t de r ascump arare pentru , o inim cel p ac atos. Numai poc ain ta, adev arata umilin ta a zdrobit as i un duh mhnit pot primite de Dumnezeu.

146

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

n bisericile noastre sunt mul ti dintre cei care ar trebui s a aduc a daruri mari s i care nu ar trebui s a se mul tumeasc a s a-l d aruiasc a sume inme Domnului care a f acut att de mult pentru ei. Asupra lor se revars a binecuvnt ari inestimabile, ns a ct de pu tin i napoiaz a D at atorului! Cei care sunt ntr-adev ar str aini s i c al atori pe acest p amnt s a si strng a acum comori n patria cereasc a, aducnd n vistieria Domnului darurile att de necesare!The Review and Herald, 18 decembrie, 1888. Cel mai mare pericol Mi s-a ar atat c a printre adventi stii p azitori ai Sabatului nu exist a , cel mai mare pericol cu lips a de mijloace. n momentul de fa ta care se confrunt a ei este acumularea de bog a tii. Unii si nmul tesc permanent grijile s i activit a tile s i sunt suprasolicita ti, iar rezultatul este acela c a Dumnezeu s i nevoile cauzei Sale sunt aproape uitate. Ace sti credincio si sunt mor ti din punct de vedere spiritual. Li se cere s a fac a un sacriciu pentru Dumnezeu, s a aduc a un dar. Sacriciul nu duce la nmul tirea mijloacelor, ci la sc aderea s i la mpu tinarea lor. [...] Multe dintre resursele poporului nostru se dovedesc a doar o pagub a pentru cei care se ata seaz a de ele.Testimonies for the [154] Church 1:492.

Capitolul 31 Siretlicurile lui Satana


Pe m asur a ce poporul lui Dumnezeu se apropie de necazurile cu ngerii lui zilelor din urm a, Satana se consult a cu consecven ta pentru a pune la cale un plan prin care credin ta poporului credincios s a e z ad arnicit a. El vede c a bisericile cu renume sunt deja adormite prin puterea lui am agitoare. Prin ra tionamente false s i prin minuni n sel atoare, el poate s a le tin a mai departe sub control. De aceea, si trimite ngerii cu capcanele lor la cei care a steapt a a Doua Venire a lui Hristos s i care se str aduiesc s a tin a poruncile lui Dumnezeu. Marele n sel ator spune: Trebuie s a avem grij a la cei care atrag aten tia poporului la Sabatul lui lehova. Ei i vor determina pe mul ti s a n teleag a cerin tele Legii lui Dumnezeu, iar aceea si lumin a care descoper a adev aratul Sabat descoper as i slujirea lui Hristos din Sanctuarul ceresc s i arat a c a ultima lucrare pentru mntuirea omului se a a n desf as urare. Tine ti n ntuneric mintea poporului pn a la ncheierea lucr arii s i vom reu si s a lu am n st apnire s i lumea, s i biserica. [...] Duce ti-v a, mpov ara ti-i cu grijile acestei vie ti pe cei care de tin terenuri s i bani. nf a ti sa ti-le lumea n cea mai atr ag atoare lumin a, ca s a- si strng a comoara aici s i ca s a se ata seze de lucrurile p amnte sti. ca s Trebuie s a facem tot ce ne st a n putin ta a-i mpiedic am pe cei care lucreaz a pentru cauza lui Dumnezeu s a ob tin a mijloace care ar putea folosite mpotriva noastr a. S a p astr am banii la noi. Cu ct vor strnge mai mul ti bani, cu att mai multe pagube vor produce mp ar a tiei noastre, ndep artndu-i de la noi pe supu sii no stri?Determina ti-i s a le pese mai mult de bani dect de zidirea mp ar a tiei lui Hristos s i de r aspndirea adev arului pe care noi l urm. Atunci nu va mai trebui s a ne e team a de inuen ta lor, c aci s tim c a ecare persoan a [155] egoist as i lacom a va c adea sub puterea noastr as i, n nal, se va desp ar ti de poporul lui Dumnezeu.Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 472-474.

147

148

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Mai mult dect pierdere p amnteasc a Satana este arhiam agitorul. Rezultatele ced arii n fa ta ispitelor lui sunt mai grave dect orice pierdere p amnteasc a pe care am putea-o avea; da, chiar mai rele dect moartea ns as i. Cei care ating succesul de voin cu pre tul teribil al supunerii fa ta ta s i planul lui Satana vor descoperi c a au f acut un schimb ct se poate de r au. n negocierea cu Satana, totul se ob tine cu un pre t foarte mare. Avantajele pe care le prezint a el sunt un miraj. Marile a stept ari a c aror mplinire el o promite sunt aduse la realitate cu pre tul a tot ceea ce e bun, sfnt s i curat. Satana s a e mereu ntmpinat prin cuvintele: St a scris. Ferice de oricine se teme de Domnul s i umbl a pe c aile Lui! C aci atunci te bucuri de lucrul minilor tale, e sti fericit s i- ti merge bine. [...] Calea preg atit a celor r ascump ara ti ai Domnului este cu mult mai presus de planurile s i de practicile lume sti. Cei care merg pe ea trebuie s a arate prin faptele lor c a au principii curate.Signs of the Times, 24 februarie, 1909. religioas O experien ta a m arginit a Cei boga ti sunt ispiti ti s a- si ntrebuin teze mijloacele pentru a- si ng adui eul, pentru a- si satisface preten tiile, pentru a se mpodobi pe ei n si si sau casele lor. n aceste scopuri, a sa-zi sii cre stini nu ezit a s a cheltuiasc a nestingheri ti s i chiar n mod excesiv. Dar cnd sunt solicita ti s a d aruiasc a pentru vistieria Domnului, pentru cauza Sa s i pentru ndeplinirea lucr arii Sale pe acest p amnt, mul ti s ov aie. de planurile pentru Expresia fe tei lor, care str alucea de interesul fa ta satisfacerea de sine, nu se mai lumineaz a de bucurie cnd cauza [156] lui Dumnezeu face apel la d arnicia lor. Avnd probabil impresia c a nu au ncotro, ofer a cu zgrcenie o sum a mic a, mult mai mic a dect cea pe care o cheltuiesc pentru capriciile lor inutile. Dar nu de Hristos s manifest a dragoste real a fa ta i nici interes intens pentru salvarea suetelor pre tioase. Nu e de mirare c a via ta cre stin aa acestei categorii de oameni este, n cel mai bun caz, o experien ta , m arginit as i defectuoas a! Dac a nu si vor schimba stilul de via ta lumina lor se va preface n ntuneric.The Review and Herald, 16 [157] mai, l882.

Capitolul 32 ntrebuin tarea gre sit a a averii


Acumularea de averi nu este numai inutil a, ci este s i un blestem. Ea este n via ta aceasta o curs a pentru suet, care l ndep arteaz a pe om de comoara cereasc a. n marea Zi a Domnului, m arturia pe care averea o va depune despre talan tii nefolosi ti s i despre s ansele ignorate va aduce condamnarea celui care o posed a. n suetul lor, mul ti l acuz a pe Dumnezeu c a este un St apn nedrept, deoarece le pretinde avu tiile s i slujirea. ns a nu i putem da lui Dumnezeu ceva ce i apar tine deja. Totul vine de la Tine s i din mna Ta primim ce- ti aducem , spunea regele David. Toate lucrurile sunt ale lui Dumnezeu, nu numai prin crea tie, ci s i prin s r ascump arare. Toate binecuvnt arile din aceast a via ta i din via ta viitoare ne-au fost date cu pecetea crucii de pe Calvar.The Review and Herald, 23 decembrie, 1902. Transforma ti prin dragoste Adev arul, pus n inim a de Duhul Sfnt, va alunga iubirea de bog a tii. Dragostea pentru Isus s i iubirea de bani nu pot s a convie tuiasc a n aceea si inim a. Dragostea de Dumnezeu ntrece att de mult iubirea de bani, nct cel care o posed a se desprinde de banii s i bunurile lui s i se ata seaz a de Dumnezeu. Prin dragoste, omul este apoi determinat s a le slujeasc a celor n nevoie s i s a sprijine cauza lui Dumnezeu. Cea mai mare bucurie a lui este aceea de a ntrebuin ta corect resursele Domnului. El consider a c a nimic din ceea ce are nu-i apar tine lui s i se achit a cu con stiinciozitate de datoria lui de administrator numit de Dumnezeu. Atunci poate s a tin a cele dou a mari porunci ale Legii: S a iube sti pe Domnul, Dumnezeul t au, cu toat a inima ta, cu tot suetul t au s i cu tot cugetul t au. S a iube sti pe aproapele t au ca pe tine nsu ti. n acest fel este posibil ca un om [158] bogat s a intre n mp ar a tia lui Dumnezeu. Si oricine a l asat case sau fra ti, sau surori, sau tat a, sau mam a, sau nevast a, sau feciori, sau holde pentru Numele Meu va primi nsutit s i va mo steni via ta ve s149

150

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

nic a , lat a r asplata pentru cei care fac sacricii pentru Dumnezeu. primesc nsutit s n aceast a via ta i vor mo steni s i via ta ve snic a.The Review and Herald, 16 septembrie, 1884. Dac a administratorii numi ti de Dumnezeu si fac datoria, nu exist a pericolul ca bog a tiile s a se nmul teasc a att de rapid, nct s a devin a o curs a pentru ei; indc a ele vor utilizate cu n telepciune practic as i cu d arnicie cre stin a.The Review and Herald, 16 mai, 1882. Bunurile materiale trebuie apreciate, dar nu acumulate pentru sine Cel care caut a bog a tiile nepieritoare ar trebui s a lupte pentru s comoara din cer cu mult mai mult a ardoare s i perseveren ta i cu o intensitate propor tional a cu valoarea obiectului urm arit. Omul lumesc trude ste pentru lucrurile p amnte sti trec atoare. El si adun a o comoar a pe p amnt f acnd exact ceea ce i-a spus Isus s a nu fac a. Cre stinul sincer n telege avertizarea dat a de Isus s i mpline ste Cuvntul S au, strngndu- si astfel o comoar a n cer, exact cum i-a spus Mntuitorul lumii s a fac a. El are n vedere ve snicia str alucit a, de efort st pentru care consider a c a merit a s a duc a o via ta aruitor s i neobosit. El nu si ndreapt a eforturile spre un scop gre sit. El si ndreapt a sentimentele spre lucrurile de sus, unde Hristos S-a a sezat la dreapta lui Dumnezeu.Transformat prin har via ta lui este ascuns a cu Hristos n Dumnezeu. El nu s i-a pierdut nicidecum puterea de a acumula, ns a si ntrebuin teaz a puterile active din direc tia realiz arilor spirituale. Astfel, [159] to ti talantii ncredin ta ti vor socoti ti daruri din partea lui Dumnezeu ce trebuie folosite spre slava Sa. Un astfel de om va pune pre t pe bunurile materiale s i pe bani, dar nu i va strnge pentru sine, ci le va acorda Valoare numai n m asura n care pot folosi ti pentru avansarea adev arului, pentru a lucra cum a lucrat Hristos pe p amnt, pentru a ajuta omenirea. n acest scop el si va folosi capacit a tile nu pentru a se satisface sau a se sl avi pe sine ci pentru a- si valorica toate darurile primite, ca s a i aduc a lui Dumnezeu cea mai nobil a , slujire. Despre el se poate spune: n srguin ta ti f ar a preget. Fi ti plini de rvn a cu duhul. Sluji ti Domnului.

ntrebuin tarea gre sit a a averii

151

Dumnezeu nu condamn a pruden ta n folosirea lucrurilor vie tii acesteia, dar preocuparea intens as i teama excesiv a n ceea ce prive ste lucrurile p amnte sti nu sunt n armonie cu voin ta Sa.The [160] Review and Herald, 1 martie, 1887.

de cei s Capitolul 33 Compasiunea fa ta araci


Tinnd cont de tot ce face Cerul pentru a-i salva pe cei pierdu ti, cum pot cei care sunt p arta si la bog a tiile harului lui Hristos s a nu de semenii lor? Cum manifeste interes s i compasiune fa ta si pot ei ng adui s a se mndreasc a cu rangul sau cu pozi tia social as i s a-i dispre tuiasc a pe cei neferici ti s i pe cei s araci? Este foarte adev arat c a oprimarea celor s araci s i mndria generat a de pozi tia social a, care predomin a n lume, exist as i printre pretin sii urma si ai lui Hristos. n cazul multora, simpatia ce trebuie de omenire pare amor exprimat a n ntregime fa ta tit a. Oamenii si atribuie darurile ce le-au fost ncredin tate pentru binecuvntarea altora. Bogatul l asupre ste pe cel s arman s i folose ste mijloacele astfel ob tinute pentru a se mndri s i pentru a strni admira tia chiar n casa lui Dumnezeu. S aracii ajung s a cread a c a este prea costisitor pentru ei ca s a participe la serviciul divin al lui Dumnezeu. Mul ti au impresia c a numai cei boga ti pot participa la nchinarea public a, pentru a face o impresie bun a n lume. Dac a Domnul nu Si-ar mani de cei s festa dragostea fa ta araci s i mode sti care au duhul mhnit, aceast a lume ar un loc trist pentru cei lipsi ti. [...] Mntuitorul lumii S-a n ascut ntr-o familie s arac as i, pe cnd era copila s, mama Lui L-a nf a ti sat la templu, unde nu a putut s a aduc a dect jertfa prescris a pentru cei s araci dou a turturele sau doi pui de porumbel. Isus este cel mai pre tios dar al cerului pentru lumea noastr a, un dar inestimabil s i, cu toate acestea, a fost acceptat a din partea Lui chiar s i cea mai nensemnat a jerff a. Mntuitorul nostru, [161] de-a lungul c al atoriei Sale pe p amnt, a sim tit cum e s a i s arac s i modest. Lep adarea de sine s i sacriciu! l-au caracterizat via ta. Toate favorurile s i binecuvnt arile de care ne bucur am vin numai de la El; suntem ispravnici ai harului S au s i ai darurilor Sale trec atoare. Cel mai mic talant s i cel mai mic serviciu i pot oferite lui Isus n dar, iar El le va prezenta naintea Tat alui mpreun a cu mirosul pl acut al meritelor Sale. Dac a d aruim cu o inim a sincer a ceea ce avem mai bun, din dragoste pentru Dumnezeu, dintr-o do152

Compasiunea fa ta de cei s araci

153

arz rin ta atoare de a-l sluji lui Isus, darul este pe deplin acceptat. To ti oamenii pot s a- si strng a o comoar a n cer. To ti pot boga ti n fapte bune..., darnici, gata s a simt a mpreun a cu al tii, a sa ca s a- si strng a pentru vremea viitoare drept comoar a o bun a temelie, ca s a . apuce adev arata via ta Uni ti prin rela tii de solidaritate Telul lui Dumnezeu este ca boga tii s i s aracii s a e adu si laolalt a prin rela tii de solidaritate s i de ajutorare. El are un plan cu ecare dintre noi. Le-a desemnat o lucrare tuturor celor care vor s a-l slu de ecare jeasc a. El ne ndeamn a s a ne manifest am interesul fa ta s caz de suferin ta i de lipsuri de care auzim. Domnul nostru Isus Hristos, m acar c a era bogat, S-a f acut s arac pentru noi, pentru ca prin s ar acia Lui, noi s a nembog a tim. El i ndeamn a pe to ti cei care au primit binecuvnt ari trec atoare s a i urmeze exemplul, Isus spune: Pe s araci i ave ti totdeauna cu voi s i le pute ti face bine oricnd voi ti. Lipsurile s i s ar acia din lume fac apel constant la compasiunea noastr a, iar Mntuitorul spune c a slujirea celor nevoia si s i suferinzi i aduce cea mai mare pl acere. El ne spune: mparte- ti pinea cu cel amnd s i adu n casa ta pe nenoroci tii f ar a ad apost; dac a vezi pe un om gol, acoper a-l s i nu [162] ntoarce spatele semenului t au. Trebuie s a le slujim celor bolnavi, m s a i hr anim pe cei amnzi, s a i mbr ac am pe cei goi s i s a i nv a ta pe cei ne stiutori. Mul ti l consider a responsabil pe Dumnezeu pentru faptul c a . ns aceast a lume este plin a de lipsuri s i de suferin ta a Domnul este un Dumnezeu m arinimos s i, prin reprezentan tii S ai, c arora le-a ncredin tat bunurile Sale, Se ngrije ste de nevoile tuturor in telor create. El are n vedere nevoile tuturor s i, dac a oamenii nu ar abuza de darurile Sale s i dac a nu le-ar p astra doar pentru ei, nimeni nu ar trebui s a sufere de foame.The Review and Herald, 20 iunie, 1893. Pentru Dumnezeu nu exist a clase sociale Niciodat a nu trebuie s a m neprieteno si sau lipsi ti de compa de cei s siune, mai ales fa ta araci. Polite tea, amabilitatea s i compa de to siunea trebuie manifestate fa ta ti cei din jur. Favorizarea celor boga ti nu-l place lui Dumnezeu, isus este Cel desconsiderat atunci

154

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

cnd copiii S ai n nevoie sunt desconsidera ti. Ei nu sunt boga ti n bunurile acestei lumi, ns a sunt iubi ti de El foarte mult. Dumnezeu nu admite distinc tia dat a de rang. Pentru El nu exist a nicio clas a social a. n ochii S ai, oamenii sunt pur s i simplu oameni, buni sau r ai. n ziua socotelii nale, pozi tia, rangul sau bog a tia nu vor schimba cazul nim anui cu nimic. Oamenii vor judeca ti de Dumnezeul care vede totul n func tie de sinceritatea, generozitatea s i dragostea lor pentru Hristos. [...] Hristos a declarat c a Evanghelia trebuie predicat a celor s armani. Niciodat a adev arul lui Dumnezeu nu prime ste o nf a ti sare mai pl acut a ca atunci cnd este dus celor nevoia si s i celor lipsi ti. Atunci str aluce ste Evanghelia cu cea mai mare claritate, luminnd coliba ranului s ta i locuin ta s ar ac acioas a a muncitorului. ngerii lui Dum[163] nezeu sunt acolo, iar prezen ta lor transform a coaja de pine s i cana de ap a ntr-un osp a t. Cei care au fost neglija ti s i abandona ti de lume ajung s a e i s i ice ale Celui Preanalt. n al ta ti astfel, mai presus de orice pozi tie ce o poate da lumea, ei stau n locurile cere sti n Hristos Isus. Poate c a nu au nicio comoar a p amnteasc a, dar au g asit m arg aritarul de mare pre t.The Review and Herald, 21 iulie, 1910. Dreptul v aduvelor s i al orfanilor Nu este n telept s a le facem daruri tuturor ceior care ne cer ajutorul, ntruct am putea ncuraja astfel lenevia, necump atarea s i risipa. Dar dac a vine cineva la u sa ta s i spune c a i este foame, nu l l asa s a plece cu mna goal a. D a-i ceva de mncare din ceea ce ai. Nu s tii n ce situa tie se a as i este posibil ca s ar acia lui s a e rezultatul nenorocirii. ns a, dintre to ti nevoia sii care ne solicit a interesul, v aduva s i orfanul au n cea mai mare m asur a dreptul la compasiunea noastr a. Religia curat as i nentinat a naintea iui Dumnezeu, Tat al nostru, este s a cercet am pe orfani s i pe v aduve n necazurile lor s i s a ne p azim nentina ti de lume. , odihnindu-se n f Tat al care a murit n credin ta ag aduin ta ve snic a a lui Dumnezeu, i-a p ar asit pe cei dragi cu deplina ncredere c a Domnul va avea grij a de ei. Cum are Dumnezeu grij a de ace sti copii lipsi ti? El nu face o minune, trimi tnd man a din cer, nu le trimite corbi care s a le aduc a mncare, ci face o minune n inimile oamenilor,

Compasiunea fa ta de cei s araci

155

alung a egoismul din suet, deschiznd fntna binefacerii. El pune la ncercare dragostea celor ce pretind a urma sii S ai prin faptul c a le d a n grij a persoanele nec ajite s i lipsite, s aracii s i orfanii. Ace stia sunt ntr-un sens special micu tii la care prive ste Hristos s i pe care, [164] dac a i neglij am, i aducem sup arare. Cei care i ignor a, l ignor a pe Hristos n persoana celor suferinzi. de ei, f Fiecare act de bun atate fa ta acut n numele lui Isus, este de El nsu considerat a f acut fa ta si, deoarece El se identic a pe Sine cu interesul omenirii suferinde s i i-a ncredin tat bisericii marea lucrare de slujire, prin ajutorarea nevoia silor s i a suferinzilor. Binecuvntarea Domnului se va rev arsa peste to ti cei care le vor sluji cu inim a binevoitoare. Pn a cnd moartea va nvins a, vor mai orfani de ngrijit, care vor suferi n multe feluri, dac a membrii bisericii nu manifest a de ei mil fa ta as i bun atate. Domnul ne ndeamn a: Adu n casa ta pe nenoroci tii f ar a ad apost. Cre stinismul trebuie s a le ofere celor de v de f ar a ad apost ta ti s i mame. Compasiunea fa ta aduv as i fa ta orfan, manifestat a prin rug aciuni s i fapte, va amintit a naintea lui Dumnezeu pentru a r aspl atit a iar s i iar. [...] Mila este dovada leg aturii noastre cu Dumnezeu Dumnezeu ne ofer a binecuvnt ari pentru ca noi s a le d aruim altora. Si, atta vreme ct ne pred am Lui ca s a fac a din noi canale ale dragostei Sale, El ne va binecuvnta din plin. Cnd i cere ti lui Dumnezeu pinea cea de toate zilele, El prive ste la inima voastr a ca s a vad a dac a o ve ti mp ar ti cu al tii, mai nevoia si dect voi. Cnd v a ruga ti: Doamne, ai mil a de mine, p ac atosul El caut a s a vad a dac a de cei pe care i ntlni ve ti ar ata mil a fa ta ti. Aceasta este dovada leg aturii cu Dumnezeu c a suntem ndur atori, la fel cum Tat al nostru din cer este ndur ator. Dac a suntem ai Lui, vom face cu inim a vesel a exact ceea ce ne cere, orict de nepl acut ni s-ar p area, orict [165] de mult ar veni n contradic tie cu sentimentele noastre. [...] Tocmai prin ndeplinirea misiunii lui Hristos, slujind asemenea Lui celor suferinzi s i celor nenoroci ti, suntem chema ti s a ne form am un caracter cre stin. Pentru binele nostru, Dumnezeu ne-a chemat s a practic am sacriciul de sine n numele lui Hristos, s a ne purt am crucea, s a trudim s i s a ne jertm pentru a-i salva pe cei pierdu ti.

156

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Aceasta este metoda folosit a de Domnul pentru a cur a ta s i a ndep arta materialul de proast a calitate, pentru ca tr as aturile pre tioase de caracter ale lui Hristos Isus s a devin as i ale credinciosului. Toat a zgura trebuie eliminat a din suet, prin sn tirea adus a de adev ar. [...] Prin harul lui Hristos, eforturile noastre de a-i ajuta pe al tii nu numai c a ne vor ajuta s i pe noi s a cre stem n har, dar ne vor spori fericirea viitoare s i ve snic a. Celor care au fost conlucr atori cu Hristos li se va spune: Bine, rob bun s i credincios, ai fost credincios n pu tine lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intr a n bucuria st apnului t au.The Review and Herald, iunie 27, 1893. Nu trebuie s a ncuraj am lenevia Obi snuin ta de a-i ajuta pe b arba ti s i pe femei n lenevia lor, prin daruri oferite n secret sau prin banii bisericii, i ncurajeaz a s a- si formeze obiceiuri gre site. Aceast a cale trebuie evitat a cu cons tiinciozitate. Fiecare b arbat, femeie sau copil ar trebui nv a tat s a fac a o munc a practic as i util a. To ti ar trebui s a cunoasc a o meserie. Fie c a e vorba de confec tionarea de corturi, e de altceva, to ti ar trebui s a nve te s a- si ntrebuin teze capacit a tile ntr-un scop precis. Dumnezeu este gata s a nmul teasc a abilit a tile tuturor celor ce si vor ... f nsu si deprinderea de a harnici. Trebuie s a m n srguin ta ar a preget..., plini de rvn a cu duhul. Sluji ti Domnului Dumnezeu i transmit n va binecuvnta pe cei care vor avea grij a ce inuen ta .The Review and Herald, martie 13, 1900. [166] aceast a privin ta Direc tionarea gre sit a a banilor din fondurile pentru misiune n multe situa tii, banii care ar trebui consacra ti lucr arii misionare sunt direc tiona ti n alt a parte, din pricina ideilor gre site despre binefacere. Putem gre si cnd le facem s aracilor un dar care nu este o binecuvntare pentru ei, determinndu-i s a cread a c a nu e nevoie s a depun a efort s i s a e economi, ntruct ceilal ti nu i vor l asa s a sufere. Nu ar trebui s a stimul am indolen ta s i nici s a ncuraj am obiceiul satisfacerii de sine, oferindu-le bani pentru satisfacerea unor capricii. De si s aracii, n adev aratul sens al cuvntului, nu trebuie neglija ti, to ti oamenii ar trebui s a e nv a ta ti pe ct posibil s a se ajute singuri.

Compasiunea fa ta de cei s araci

157

Salvarea suetelor este obiectivul lucr arii noastre. n acest scop a oferit Isus marea jertf as i tot n acest scop e nevoie de actele noastre de caritate.Schi te din istoria misiunilor externe ale adventi stilor de ziua a s aptea, 293. T ag aduirea de sine sacriciul de sine , copiii lui Dumnezeu l cheam Cnd se a a n lipsuri s i suferin ta a n ajutor. Mul ti mor din cauz a c a nu au lucrurile de prim a necesitate. Strig atele lor au ajuns la urechile Domnului Sabaot. El i va chema s a i dea socoteal a cu rigurozitate pe cei care i-au neglijat pe copiii S ai n nevoie. Ce vor face ace sti oameni boga ti s i egoi sti cnd Domnul i va ntreba: Ce a ti f acut cu banii pe care vi i-am dat s a i folosi ti pentru Mine? Vor lua calea pedepsei ve snice. Domnul le va spune: Duce ti-v a de la Mine, blestema tilor..., c aci am fost amnd s i nu Mi-a ti dat s a m annc; Mi-a fost sete s i nu Mi-a ti dat s a beau; am fost str ain s i nu M-a ti primit; am fost gol s i nu M-a ti s mbr acat; am fost bolnav s i n temni ta i n-a ti venit pe la Mine. Strig atele lumii suferinde se aud de jur mprejurul nostru. P acatul si arunc a umbra asupra noastr a. S a ne preg atim s a cooper am cu Domnul. Pl acerile s i puterea acestei lumi vor trece. Nimeni nu [167] va putea s a ia cu el comorile p amnte sti n lumea ve snic a. ns a via ta tr ait a n mplinirea voin tei lui Dumnezeu va r amne pentru totdeauna. Roadele lucrurilor ncredin tate pentru naintarea cauzei lui Dumnezeu se vor vedea n mp ar a tia Sa.The Review and Herald, ianuarie 31, 1907.

Studiu suplimentar
Acumularea de bog a tii este o capacitate dat a de Dumnezeu, Testimonies for the Church 4:452, 453. Bog a tia este o poten tial a binecuvntare, The Ministry of Healing, 212, 213. Banii care sunt valoro si naintea lui Dumnezeu, Christs Object Lessons, 351. Cre stinul ideal d aruie ste cu o mn as i c stig a cu alta, Testimonies for the Church 2:240. Pericolul prosperit a tii, Prophets and Kings, 59, 60. Dumnezeu nu are nevoie de banii ob tinu ti pe c ai necinstite, Testimonies for the Church 4:310, 311, 353. Oprirea pl a tii simbria sului, Testimonies for the Church 1:175, 176, 480. Afaceri necinstite, Testimonies for the Church 4:494. Zgrcenia negustorilor, Testimonies for the Church 2:238, 239. Iscusin ta s a e p astrat a n limite, Testimonies for the Church 4:540. Munca necump atat a pentru a ob tine bog a tii, Testimonies for the Church 2:654-656. Oamenii se poart a de parc a nu ar mai avea judecat a, Testimonies for the Church 2:662, 663. Responsabilit a tile omului de afaceri cre stin, Testimonies for the Church 4:468, 469. Este necesar a capacitatea de a face afaceri cinstite, Testimonies for the Church 5:276. Acuza tia adus a de Pavel celor boga ti, Testimonies for the Church 1:540-542. Satana vrea s a p astreze mijloacele nanciare ntre cei care sunt ai lui, Testimonies for the Church 2:675, 676; Early Writings, 266-269. Cum s a contracar am planurile lui Satana, Testimonies for the Church 1:142. Cum s a asigur am bog a tiile, Testimonies for the Church 9:51. 158

Studiu suplimentar

159

Exist a doar dou a locuri n care ne putem depune banii, Testimonies for the Church 6:447, 448. Pu si la ncercare prin invita tia la osp a tul Evangheliei, Testimonies for the Church 3:383-385. Bog a tia s i lenevia nu sunt o binecuvntare, Testimonies for the Church 2:259; Testimonies for the Church 6:452. Nebunul cel bogat s i-a irosit via ta, Testimonies for the Church 3:546, Christs Object Lessons, 256-259; Testimonies for the Church 5:260, 261. Invita tia adresat a de Hristos tn arului bogat, The Desire of Ages, 518-523. Mul ti p azitori ai Sabatului sunt asemenea tn arului bogat, Testimonies for the Church 1:170-172. Convertirea providen tial a a oamenilor boga ti, Testimonies for the Church 9:114, 115; Testimonies for the Church 1:174, 175;Testimonies for the Church 6:258. Dumnezeu i pune pe oameni la ncercare, unora oferindu-le bog a tie, [168] iar altora nu,Testimonies for the Church 5:261. [169] [170] [171]

160

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Sec tiunea 6 Bel sug de d arnicie n s ar acie

Capitolul 34 D arnicia este l audabil a


Apostolul Pavel, n lucrarea lui pentru biserici, depunea eforturi neobosite pentru a le inspira noilor converti ti dorin ta de a face lucruri mari pentru cauza lui Dumnezeu. Deseori, i ndemna s a practice d arnicia. Cnd le vorbea episcopilor din Efes despre ncerc arile prin care trecuse pentru ei, Pavel spunea: n toate privin tele v-am dat o pild as i v-am ar atat c a, lucrnd astfel, trebuie s a ajuta ti pe cei slabi s i s a v a aduce ti aminte de cuvintele Domnului Isus, care nsu si a zis: Este mai ferice s a dai dect s a prime sti. (Faptele Apostolilor 20, 35). Corintenilor Ie-a scris: S as ti ti: cine seam an a pu tin, pu tin va secera; iar cine seam an a mult, mult va secera. Fiecare s a dea dup a cum a hot art n inima lui: nu cu p arere de r au sau de sil a, c aci pe cine d a cu bucurie, l iube ste Dumnezeu. (2 Corinteni 9, 6.7). Aproape to ti macedonenii erau s araci n lucrurile p amnte sti, ns a inimile lor erau pline de dragoste pentru Dumnezeu s i pentru adev ar s i si aduceau cu bucurie darurile pentru sus tinerea Evangheliei. n perioada n care se strngeau ajutoare n bisericile neevreilor pentru nevoile credincio silor evrei, d arnicia converti tilor din Macedonia a fost prezentat a ca exemplu naintea celorlalte biserici. Scriindu-le credincio silor corinteni, apostolul le atr agea aten tia asupra harului pe care l-a dat Dumnezeu n bisericile Macedoniei, n mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste m asur a de mare s i s ar acia lor lucie au dat na stere la un bel sug de d arnicie din partea lor. V a m arturisesc c a au dat de bun avoie, dup a puterea lor, s i chiar peste puterile lor. Si ne-au rugat cu mari st aruin te pentru harul s i p art as ia la aceast a strngere de ajutoare pentru sn ti. [172] (2 Corinteni 8, 1-4). Dorin ta credincio silor macedoneni de a face sacricii a fost rodul consacr arii lor cu toat a inima. Mi sca ti de Duhul lui Dumnezeu, ei s-au dat mai nti pe ei n si si Domnului (2 Corinteni 8, 5), apoi au fost gata s a ofere cu bucurie o parte din mijloacele lor pentru sus tinerea Evangheliei. Nu a fost necesar s a e ndemna ti s a dea; 162

D arnicia este l audabil a

163

dimpotriv a, au fost ferici ti c a au privilegiul de a renun ta chiar s i la lucrurile de strict a necesitate pentru a veni n ntmpinarea nevoilor s celorlal ti. Cnd apostolul i-a refuzat, ei l-au rugat cu insisten ta a le accepte darurile. n simplitatea s t integritatea lor s i n dragostea pentru fra tii lor, au renun tat bucuro si la ei n si si s i au adus astfel din bel sug roadele binefacerii. Cnd l-a trimis pe Tit la Corint pentru a-i ncuraja pe credincio sii din locul acela, Pavel l-a ndemnat s a zideasc a biserica de acolo n harul d arniciei, iar ntr-o scrisoare pe care Ie-a adresat-o credincio silor, el a ad augat s i un apel personal: Dup a cum spori ti , n cuvnt, n cuno , n toate lucrurile, spunea el, n credin ta stin ta n orice rvn as i n dragostea voastr a pentru noi, c auta ti s a spori ti s i n aceast a binefacere. lspr avi ti dar acum de f acut; pentru ca, dup a graba voin tei s a e s i nf aptuirea, potrivit cu mijloacele voastre. Pen , darul este primit, avndu-se n vedere tru c a, dac a este bun avoin ta ce are cineva, nu ce n-are. Si Dumnezeu poate s a v a umple cu orice har, pentru ca, avnd totdeauna n toate lucrurile din destul, s a prisosi ti n orice fapt a bun a. [...] Ve ti mbog a ti ti n toate privin tele, pentru orice d arnicie, care, prin noi, va face s a se aduc a mul tumiri lui Dumnezeu. (2 Corinteni 8, 7.11.12; 9, 8-11). D arnicia nso tit a de altruism i-a adus bisericii primare o mare bucurie, ntruct credincio sii s tiau c a eforturile lor sprijineau transmiterea soliei Evangheliei celor aa ti n ntuneric. D arnicia lor demonstra faptul c a nu primiser a n zadar harul lui Dumnezeu. Ce [173] altceva putea aduce ca rod d arnicia, dac a nu sn tirea prin Duhul? Pentru credincio si s i pentru necredincio si, ea a nsemnat o minune a harului.The Acts of the Apostles, 342-344. D arnicia r aspl atit a Ilie s-a sculat s i s-a dus la Sarepta. Cnd a ajuns la poarta cet a tii, acolo era o femeie v aduv a care strngea lemne. El a chemat-o s i a zis: Du-te s i adu-mi, te rog, pu tin a ap a ntr-un vas, ca s a beau. Pe cnd se ducea ea s a-l aduc a, a chemat-o din nou s i a zis: Adu-mi, te rog, s i o bucat a de pine n mna ta. n aceast a cas a foarte s arac a, foametea ap asa din greu, iar hrana, care deja era s ar ac acioas a, p area c a e pe sfr site. Venirea lui Ilie exact n ziua n care v aduva credea c a trebuie s a renun te la lupta

164

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

pentru supravie tuire i-a pus acesteia la ncercare, n cea mai mare m asur a, credin ta n puterea viului Dumnezeu de a-i purta de grij a. ns a, chiar s i n situa tia-limit a n care se aa, ea a dat m arturie despre credin ta ei, mplinind nevoia str ainului care i cerea s a mpart a cu el ultima mbuc atur a. Ca r aspuns la cererea lui Ilie pentru mncare s i ap a, v aduva i-a zis: Viu este Domnul, Dumnezeul t au, c a n-am nimic copt, n-am dect un pumn de f ain a ntr-o oal as i pu tin untdelemn ntr-un urcior. Si, iat a, strng dou a buc a ti de lemne, apoi m a voi ntoarce s i voi preg ati ce am pentru mine s i pentru ul meu: vom mnca s i apoi vom muri.!lie i-a r aspuns: Nu te teme, ntoarce-te s i f a cum ai zis. Numai preg ate ste-mi nti mie cu untdelemnul s i f aina aceea o mic a turt as i adu-mi-o; pe urm a s a faci s i pentru tine s i pentru ul t au. C aci a sa vorbe ste Domnul, Dumnezeul lui Israel; F aina din oal a nu va sc adea s i untdelemnul din urcior nu se va mpu tina, pn a n ziua cnd va da Domnul ploaie pe fa ta p amntului. Nu putea exista o ncercare mai mare a credin tei dect aceasta. de to V aduva se purtase pn a atunci cu bun atate s i cu d arnicie fa ta ti [174] str ainii. Acum, f ar a s a mai tin a seama de suferin ta pe care ar putut s a o ndure mpreun a cu copilul ei s i avnd ncredere c a Dumnezeul lui Israel Se va ngriji de nevoile ei, s-a confruntat cu ncercarea suprem a a ospitalit a tii, f acnd totu! dup a cuvntul lui Ilie. de profetul lui Extraordinar a a fost ospitalitatea manifestat a fa ta Dumnezeu de c atre aceast a femeie fenician as i n mod extraordinar au fost r aspl atite credin ta s i generozitatea ei. Si mult a vreme a avut ce s a m annce, ea s i familia ei s i Ilie. F aina din oal a n-a sc azut s i untdelemnul din urcior nu s-a mpu tinat, dup a cuvntul pe care-l rostise Domnul prin Ilie. [...] V aduva din Sarepta s i-a mp ar tit bucata de pine cu Ilie s i, n schimb, via ta ei s i a ului ei a fost p astrat a. Dumnezeu Ie-a f ag aduit o mare binecuvntare tuturor celor care, n vreme de ncercare s i de de cei care se lipsuri, dau dovad a de compasiune s i sus tinere fa ta a a n nevoi mai mari. El nu S-a schimbat. Puterea Sa nu este mai mic a acum dect n vremea lui Ilie.Prophets and Kings, 129-132.

D arnicia este l audabil a

165

Cei doi b anu ti ai v aduvei Isus se aa n curte unde erau a sezate l azile vistieriei templului s i i privea pe cei care veneau s i si aduceau darurile. Mul ti dintre cei boga ti aduceau sume mari, pe care le nf a ti sau cu mare ostenta tie. Isus i privea cu triste te, dar nu spunea nimic despre darurile lor de bun avoie. Apoi privirea I S-a luminat la vederea unei v aduve s arace care se apropia s ov aielnic, de parc a i-ar fost team a s a nu e observat a. n timp ce boga tii s i trufa sii treceau pe lng a ea pentru a- si aduce darurile, ea st atea retras a, de-abia ndr aznind s a nainteze. Totu si, dorea foarte mult s a fac a ceva, orict de pu tin, pentru cauza pe care o iubea. A aruncat o privire spre darul pe care l tinea n mn a. Era foarte mic n compara tie cu darurile celor din jur, ns a era tot ce avea. Protnd de ocazie, a aruncat n grab a cei doi b anu ti s i a [175] dat s a plece gr abit a. ns a n acel moment a observat privirea lui Isus a tintit a asupra ei. Mntuitorul i-a chemat pe ucenici la El s i Ie-a atras aten tia asupra s ar aciei v aduvei. Apoi, cuvintele Lui de laud a au ajuns la urechile ei: Adev arat v a spun c a aceast a v aduv a s arac a a dat mai mult dect to ti ceilal ti. Ochii ei s-au umplut cu lacrimi de bucurie, realiznd c a fapta ei a fost n teleas as i apreciat a. Mul ti ar sf atuit-o s a si p astreze pu tinul pentru ea ns as i. Odat a ajuns n minile preo tilor bine hr ani ti, ar avut o mic a valoare printre darurile scumpe aduse la vistierie. ns a Isus cuno stea motiva tia ei. Ea considera c a slujba de la templu era o rnduial a de la Dumnezeu s i era ner abd atoare s a fac a tot ce tine de ea pentru a o sus tine. A f acut ct a putut, s i fapta ei avea s a e un monument n amintirea ei de-a lungul timpurilor s i, spre bucuria ei, de-a lungul ve sniciei. Ea a oferit acel dar din toat a inima; valoarea lui a fost apreciat a nu dup a valoarea monedei, ci de Dumnezeu s de lucrarea dup a dragostea fa ta i dup a interesul fa ta Sa, care au stat la baza faptelor ei. Isus a spus despre v aduva s arac a urm atoarele cuvinte: Ea a dat mai mult dect to ti. Cei boga ti aduseser a din prisosul lor, pentru a v azu ti s i pentru a primi cinste din partea oamenilor. Sumele mari aduse de ace stia nu i lipseau de vreun confort sau de vreun lux; ele nu nsemnau pentru ei un sacriciu s i nu puteau comparate, n ceea ce prive ste valoarea, cu b anu tii v aduvei.

166

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Motiva tia e mai important a dect suma Motiva tia este cea care ie confer a valoare faptelor noastre, hot arnd dac a au un caracter njositor sau un caracter moral nalt. Dumnezeu nu socote ste c a lucrurile mari, pe care orice ochi le vede s i pe care orice limb a le laud a, ar mai valoroase. Micile datorii mplinite cu bucurie, darurile mici aduse f ar a ostenta tie s i pe care [176] oamenii le pot considera nensemnate sunt adesea cele mai impors tante pentru El. Inima plin a de credin ta i de dragoste este apreciat a de Dumnezeu mai mult dect darul cel mai scump. V aduva s arac a s-a sacricat pentru a face pu tinul pe care l-a f acut. Ea s-a lipsit de hran a pentru a d arui acei doi b anu ti cauzei , avnd ncredere c pe care o iubea. A f acut-o cu credin ta a Tat al ei din cer nu va trece cu vederea marea ei nevoie. Acest spirit de generozitate s i credin ta copil areasc a au fost cele care i-au adus aprecierea Mntuitorului. Printre cei s araci sunt mul ti care ar dori s a- si arate recuno stin ta de Dumnezeu pentru harul s fa ta i adev arul S au. Ei si doresc foarte mult s a participe al aturi de fra tii lor mai boga ti la sus tinerea lucr arii Sale. Aceste suete nu trebuie respinse. L asa ti-i s a- si aduc a b anu tii n banca cerului. Dac a este d aruit din dragoste pentru Dumnezeu, acest m arun ti s va deveni un dar consacrat, un dar nepre tuit pentru care Dumnezeu zmbe ste s i pe care l binecuvnteaz a.DA 614616. Darul Mariei a fost acceptat Slujirea din inim a i confer a valoare unui dar. Cnd Maiestatea cerului a devenit un prunc s i cnd a fost ncredin tat Mariei, ea nu a avut un dar de pre t de oferit. Ea a adus la altar doar dou a turturele jertfa prev azut a pentru cei s araci ns a ele au fost primite de Domnul. Ea nu putea aduce comori rare, a sa cum au adus magii din R as arit cnd au venit la Betleem naintea Fiului lui Dumnezeu. Astfel, ea nu a fost respins a din cauz a c a a adus un dar nensemnat. Domnul privea la dorin ta inimii s i dragostea ei a f acut ca darul s a e pl acut. A sadar, Dumnezeu va primi darul nostru, orict de mic, de dac a e tot ce avem mai bun s i dac a i-L aducem din dragoste fa ta [177] El.The Review and Herald, 9 decembrie, 189.

Capitolul 35 Pre tio si naintea lui Dumnezeu


Printre cei care m arturisesc a copiii lui Dumnezeu, exist a b arba ti s i femei care iubesc lumea s i lucrurile ei s i care au suetul pervertit de inuen tele lume sti. Elementul divin este eliminat din rea lor. Ca instrumente ale r aului, ei mplinesc scopurile vr ajma sului. n contrast cu aceast a categorie de oameni se a a omul s arac, harnic s i cinstit, care este gata s a-i ajute pe cei ce au nevoie de ajutor s i dornic s a sufere mai degrab a nedreptatea, dect s a aib a spiritul de zgrcenie s i avari tie al celor boga ti. El pre tuie ste con stiin ta mp acat a s i principiile drepte mai mult dect aurul. Este gata s a fac a tot binele . Dac ce i st a n putin ta a o lucrare de binefacere are nevoie de bani sau de ajutor, el e primul care r aspunde s i deseori se ntrece pe sine, renun tnd la o nevoie de-a sa pentru a ndeplini acest act de caritate. Poate c a acest om nu are dect o comoar a p amnteasc a nensemnat a, poate c a este considerat limitat n ceea ce prive ste judecata s i n telepciunea, poate c a inuen ta lui este considerat a a lipsit a de valoare, ns a n ochii lui Dumnezeu el este pre tios. Poate c a se crede c a are o n telegere limitat a, dar el d a dovad a de o n telepciune ce dep as e ste gndirea precaut as i rapace, la fel cum divinul ntrece omenescul; c aci si strnge o mo stenire n ceruri, nestricat a, nentinat as i care nu se poate ve steji.The Review and Herald, 19 decembrie, 1899. Ca t amia pl acut mirositoare c Experien ta ne nva ta a spiritul binefacerii i caracterizeaz a mai degrab a pe cei care au mijloace reduse dect pe cei boga ti. Mul ti [178] dintre cei care si doresc bog a tii ar ajunge la ruin a dac a le-ar avea. Cnd astfel de persoane primesc talantul banilor, prea adesea l p astreaz a pentru ei n si si sau risipesc banii Domnului, pn a cnd St apnul le va spune ec aruia n parte: Nu mai po ti ispravnic.

167

168

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Ei ntrebuin teaz a n mod necinstit ceea ce apar tine altcuiva, de parc a ei ar st apnii. Dumnezeu nu le va ncredin ta bog a tiile ve snice. [...] Darul celui s arac, rodul t ag aduirii de sine, oferit pentru r aspndirea luminii pre tioase a adev arului, este pentru Dumnezeu ca t amia pl acut mirositoare. Fiecare act de sacriciu pentru binele altora va consolida spiritul binefacerii n inima d at atorului, apropiindu-l tot mai mult de R ascump ar atorul lumii, care, m acar c a era bogat, S-a f acut s arac pentru noi, pentru ca prin s ar acia Lui, noi s a ne mbog a tim. Cea mai mic a sum a de bani d aruit a cu bucurie, ca rezultat al t ag aduirii de sine, este mult mai valoroas a n ochii lui Dumnezeu dect darurile celor care ar aduce mii s i care totu si nu le-ar sim ti lipsa. V aduva s arac a, aruncnd doi b anu ti n vistieria Domnului, a s dat dovad a de dragoste, credin ta i spirit de binefacere. [...] Binecuvntarea lui Dumnezeu asupra darului oferit din sinceritate l-a transformat ntr-un izvor de roade bogate. B anu tul v aduvei este asemenea unui mic ricel de ap a care curge de secole, l argindu- si s i adncindu- si albia s i contribuind n mii de feluri la naintarea adev arului s i la alinarea celor n nevoie. Inuen ta acelui dar mic a ac tionat s i a impulsionat mii de inimi din toate rile. Ca rezultat, s-au rev veacurile s i din toate ta arsat n vistieria Domnului nenum arate daruri, aduse de s aracii darnici s i care sunt dispu si la sacriciu. n plus, exemplul ei a stimulat mii de persoane lene se, egoiste s i necredincioase s a fac a fapte bune, iar darurile lor s-au ad augat astfel pentru a ridica valoarea darului ei.Signs of the [179] Times, 15 noiembrie, 1910. D at atorii sunt r aspl ati ti chiar dac a darurile nu sunt ntrebuin tate corespunz ator Familiile s arace care au tr ait experien ta inuen tei sn titoarea adev arului s i care, prin urmare, o pre tuiesc s i i sunt recunosc atoare lui Dumnezeu pentru ea consider a c a pot s i c a ar trebui s a renun te chiar s i la lucrurile de prim a necesitate pentru a- si aduce darurile n vistieria Domnului. Unii au renun tat la articolele de mbr ac aminte de care aveau nevoie cu adev arat. Al tii, care aveau o singur a vac a, au vndut-o s i l-au oferit Domnului banii ob tinu ti n acest fel. n pentru privisinceritatea suetelor lor, cu lacrimi de recuno stin ta

Pre tio si naintea lui Dumnezeu

169

legiul de a contribui la cauza lui Dumnezeu, s-au nchinat naintea Domnului aducnd darul lor s i au cerut binecuvntarea Sa peste el, rugndu-se ca prin el cuno stin ta adev arului s a ajung a la suetele aate n ntuneric. Mijloacele astfel consacrate nu au fost ntotdeauna ntrebuin tate dup a cum pl anuiser a d at atorii care s-au sacricat pentru ele. Oamenii lacomi s i egoi sti, care nu sunt caracteriza ti de spiritul t ag aduirii de sine s i de cel al jertrii de sine, au ntrebuin tat cu necredincio sie banii adu si n vistierie s i L-au n selat pe Dumnezeu, nsu sindu- si bani c stiga ti n mod necinstit. Prin comportamentul lor lipsit de consacrare s i nelegiuit, irosesc mijloacele consacrate cu rug aciuni s i lacrimi. [...] Chiar dac a banii dedica ti astfel sunt ntrebuin ta ti gre sit s i nu ajung s a- si mplineasc a scopul slava Domnului s i salvarea suetelor cei care au f acut sacriciul cu sinceritatea inimii, din dorin ta de a-l aduce slav a lui Dumnezeu, nu si vor pierde r asplata, [180] Testimonies for the Church 2:518, 519. Pre tioase n cntarul cerului n cntarul din Sanctuar, darurile s aracilor, aduse din dragoste pentru Hristos, nu sunt apreciate n func tie de suma d aruit a, ci n func tie de dragostea care a inspirat sacriciul. F ag aduin tele lui Hristos se vor mplini pentru omul s arac s i darnic. De si are pu tin de oferit, el d a de bun avoie, ca s i cel bogat, care d a din prisosul lui. S aracul sacric a din pu tinul lui, de care chiar are nevoie. El renun ta ntr-adev ar la lucrurile de care are nevoie pentru a tr ai confortabil, n vreme ce bogatul d a din prisosul lui s i nu duce nicio lips a, nu la nimic din ceea ce i trebuie cu adev renun ta arat. De aceea, n darul omului s arac exist a o sn tenie ce nu se g ase ste n darul omului bogat, ntruct boga tii dau din prisosul lor. Pentru binele omului, Dumnezeu a prev azut ntregul plan al d aruirii sistematice. Providen ta Sa nu este niciodat a inactiv a. Dac a slujitorii lui Dumnezeu s-ar supune providen tei Sale, care deschide c ai noi, to ti ar lucr atori activi.Testimonies for the Church 3:398, 399.

Studiu suplimentar
Darurile s aracilor i plac Domnului cel mai mult, Testimonies for the Church 7:215, 216. Sacriciile celor s araci pentru lucrare, Testimonies for the Church 5:733, 734. Sacriciile nu trebuie l asate doar n seama celor nst ari ti, Testimonies for the Church 1:115, 177; Testimonies for the Church 9:245, 246. Nu trebuie investi ti ultimii bani n institu tii, Testimonies for the Church 1:639. S aracii s a cultive simplitatea s i s a economiseasc a bani, The Ministry of Healing, 196, 207. Talan tii ncredin ta ti s aracilor s a e ntrebuin ta ti, Testimonies for the Church 2:245-247. S aracii s a se sus tin a singuri pe ct posibil, Testimonies for the Church 1:272; Testimonies for the Church 2:30-37; Testimonies for the Church 6:277, 278. D arnicia nu ne va l asa s a sim tim lipsuri, Patriarchs and Prophets, 527, 533. S aracii lui Israel s a nu vin a cu mna goal a, Testimonies for the [181] Church 1:220. [182] [183]

170

Sec tiunea 7 Bog a tia celor necredincio si

Capitolul 36 Binecuvnt arile primite trebuie mp art as ite cu ceilal ti


Atta timp ct ne vom aa n aceast a lume s i ct Duhul lui Dumnezeu se lupt a cu lumea, trebuie s a primim s i n acela si timp s a le mp art as im altora binecuvnt arile primite. Trebuie s a i d aruim lumii lumina adev arului a sa cum este ea prezentat a n Sntele Scripturi s i trebuie s a primim de la oameni ceea ce Dumnezeu i ndeamn a s a ofere pentru cauza Sa. Domnul nc a mai mi sc a inimile mp ara tilor s i conduc atorilor n favoarea poporului S au s i se cuvine ca cei care sunt att de profund interesa ti de problema libert a tii religioase s a nu resping a nicio favoare s i nici s a nu refuze ajutorul pe care Dumnezeu i ndeamn a pe oameni s a l ofere pentru naintarea lucr arii Sale. . n Cuvntul lui Dumnezeu g asim exemple n aceast a privin ta Cir, mp aratul Persiei, a r aspndit n toat a mp ar a tia lui o proclama tie scris a, n care se spune: A sa vorbe ste Cir, mp aratul per silor: Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi-a dat toate mp ar a tiile p amntului s i mi-a poruncit s a-l zidesc o cas a la Ierusalim, n luda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui s a e cu el s i s a se suie la Ierusalim, n luda, s i s a zideasc a acolo Casa Domnului, Dumnezeului lui Israel! Darius a dat o a doua porunc a pentru construirea casei lui Dumnezeu, care se a a consemnat a n capitolul 6 din Ezra. Domnul, Dumnezeul lui Israel a pus n minile necredincio silor resursele Sale, iar ele trebuie folosite cu scopul mplinirii lucr arii [184] n favoarea lumii dec azute. Agen tii prin care vin aceste daruri pot deschide c ai prin care adev arul va putea transmis. Poate c a nu simt n Hristos s mpreun a cu lucrarea, poate c a nu au credin ta i poate c a nu mplinesc cuvintele lui Hristos, ns a darurile lor nu trebuie refuzate din aceast a pricin a. [...] Mi s-a ar atat n mod repetat c a am putea avea parte de mult mai multe avantaje s i n multe moduri, dac a am da dovad a de n telepciune n rela tia cu oamenii, dac a i-am familiariza cu lucrarea noastr a s i dac a le-am oferi ocazia de a face aceste lucruri, pe care avem 172

Binecuvnt arile primite trebuie mp art as ite cu ceilal ti

173

privilegiul s a i ndemn am s a le fac a pentru naintarea lucr arii lui Dumnezeu.Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 202, 203. Exemplul lui Neemia Neemia nu se baza pe incertitudini. El a solicitat mijloacele materiale de care ducea lips a de la cei care puteau s a le ofere. Pentru binele cauzei adev arului, Domnul nc a mai dore ste s a mi ste inimile celor care de tin resursele Sale. Cei care lucreaz a pentru El trebuie s a se foloseasc a de ajutorul pe care El i ndeamn a pe oameni s a l ofere. Aceste daruri pot deschide c ai prin care lumina adev arului s a ajung a n zonele aate n ntuneric. Poate c a d at atorii nu au credin ta n Hristos s i poate c a nu cunosc ndeaproape Cuvntul S au, ns a darurile lor nu trebuie refuzate din acest motiv.Prophets and Kings, 634. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie s a avanseze acum cu rapiditate s i, dac a poporul S au va r aspunde la chemarea Sa, El i va determina pe cei care de tin avu tii s a fac a dona tii, f acnd astfel posibil a mplinirea lucr arii Sale pe p amnt. Credin ta este o ncredere neclintit a n lucrurile n ad ajduite, o puternic a ncredin tare despre lucrurile care nu se v ad (Evrei 11, 1). Prin credin ta n Cuvntul lui Dumnezeu, poporul S au va intra n posesia avu tiilor ce l vor ajuta s a lucreze n marile ora se care a steapt a solia adev arului.Testimonies for the [185] Church 2:272, 273. Acceptarea darurilor din afar a M a ntreba ti n privin ta accept arii darurilor oferite de necredincio si. ntrebarea nu este nepotrivit a, dar v-a s ntreba: Cine este st apnul acestei lumi? Cine sunt adev ara tii proprietari ai caselor s i terenurilor? Oare nu este Dumnezeu? El a pus n minile oamenilor avu tiile Lui, prin intermediul c arora cei nfometa ti trebuie hr ani ti, cei goi trebuie mbr aca ti, iar cei f ar a ad apost trebuie s a primeasc ao cas a. Domnul va mi sca inimile oameni- lor lume sti, chiar s i pe cea a idolatrilor, ca s a dea din prisosul lor pentru sus tinerea lucr arii, dac a i aborda ti cu n telepciune s i dac a le oferi ti ocazia de a face acele

174

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

lucruri pe care sunt privilegia ti s a le nf aptuiasc a. Va privilegiul nostru s a primim ceea ce ei ne ofer a. Ar trebui s a c aut am s a cunoa stem oameni care au func tii nalte s i, ind n telep ti ca s erpii s i f ar a r autate ca porumbeii, vom putea avea de c stigat de pe urma lor, ntruct Dumnezeu ar putea s a i inspire s a fac a multe lucruri pentru poporul S au. Dac a persoanele potrivite le-ar prezenta ntr-o lumin a corespunz atoare nevoile lucr arii ar putea face lui Dumnezeu, cei care de tin mijloace s i inuen ta multe pentru naintarea cauzei lui Dumnezeu n lumea noastr a. Am renun tat la privilegiile s i avantajele de care puteam benecia, indc a am ales s a m independen ti de lume. n acela si timp ns a, nu trebuie s a sacric am niciun principiu al adev arului, atunci cnd fructic am ecare ocazie pentru naintarea cauzei lui Dumnezeu.Testimonies [186] to Ministers and Gospel Workers, 197, 198.

Capitolul 37 Dumnezeu preg ate ste calea


Dac a nevoile lucr arii lui Dumnezeu ar prezentate ntr-o lumin a ar putea face corespunz atoare, cei care de tin resurse s i inuen ta multe lucruri pentru naintarea cauzei adev arului prezent. Poporul lui Dumnezeu a pierdut multe privilegii de care putea benecia, dac a nu ar ales s a e independent de lume. n providen ta lui Dumnezeu, suntem adu si zi de zi n leg atur a cu cei neconverti ti. Dumnezeu nsu si ne preg ate ste calea ce ne st a nainte pentru ca lucrarea Sa s a progreseze rapid. Fiind colaboratorii S ai, avem de ndeplinit o lucrare sfnt a. Trebuie s a trudim suete ste pentru cei care se a a n pozi tii nalte; trebuie s a le transmitem cu amabilitate invita tia de a participa la osp a tul de nunt a. De si se a a aproape n totalitate n posesia oamenilor nelegiui ti, lumea ntreag a, cu bog a tiile s i comorile ei, este a lui Dumnezeu. Al Domnului este p amntul cu tot ce este pe el! O, dac a ar n telege cre stinii pe deplin c a le revine privilegiul s i datoria de a fructica, r amnnd n acela si timp la principiile drepte, ecare oportunitate creat a de cer pentru naintarea mp ar a tiei lui Dumnezeu n aceast a lume!- Stewardship Series, nr. 1, 14,15. (Un apel adresat pastorilor s i slujba silor bisericii referitor la solicitarea de dona tii pentru lucrarea misionar a extern a) Inspira ti de Duhul s a d aruiasc a Misionarii medicali care activeaz a n lucrarea de evanghelizare ndeplinesc o lucrare la fel de important a ca s i colegii lor pastori. Eforturile depuse de ace sti lucr atori nu trebuie s a e ndreptate doar spre grupurile de oameni s araci. Clasele sociale nalte au fost n mod [187] ciudat neglijate. ntre ace sti oameni se a a mul ti care ar r aspunde pozitiv adev arului, deoarece este logic s i poart a pecetea caracterului nobil al Evangheliei. Nu pu tini dintre oamenii capabili c stiga ti astfel se vor implica cu toat a puterea n lucrarea Domnului.

175

176

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Domnul i cheam a pe cei care se a a n pozi tii de r aspundere, pe cei c arora Ie-a ncredin tat darurile Sale pre tioase, s a si foloseasc a n slujba Sa talan tii inteligen tei s i banilor. Lucr atorii no stri ar trebui s a le prezinte acestor oameni o declara tie clar a cu privire la planul de ac tiune, spunndu-le ce nevoi avem pentru a-i ajuta pe cei s araci s i pe cei nevoia si s i pentru a a seza aceast a lucrare pe un fundament solid. Unii dintre ei vor inspira ti de Duhul Sfnt s a investeasc a banii Domnuiui n a sa fel, nct s a contribuie la naintarea cauzei rii unor centre Sale. Ei vor mplini scopul S au prin sprijinirea nin ta n ora de inuen ta sele mari.Testimonies for the Church 7:112. Apelul adresat oamenilor boga ti Avem de avertizat o lume, iar apelurile pentru sprijinirea lucr arii pe care le-am adresat boga tilor, e ei membri ai bisericii sau nu, sunt lipsite de vlag a. Ne-am dori ca to ti cei ce se numesc cre stini s a ni se al ature. Ne-am dori ca suetul lor s a e impresionat s a d aruiasc a, sprijinindu-ne la zidirea mp ar a tiei lui Dumnezeu pe p amnt.Ar trebui s a facem un ape c atre oamenii importan ti s i de bun a credin ta ca s a ne ajute n str adaniile noastre cre stine sti. Ei ar trebui s a e invita ti s a ni se al ature n eforturile noastre de a-i salva pe cei pierdu ti. Originea s i dezvoltarea planului recuno stin tei, 5 (scris n 28 februarie 1900) Dumnezeu va deschide calea Vremurile se nr aut a tesc s i este dicil de ob tinut bani, ns a Dumnezeu ne va deschide calea prin surse existente n afara poporului [188] nostru. Nu pot s a n teleg cum pot refuza unii s a primeasc a dona tiile . Ei fac acest lucru deoarece din partea celor care au alt a credin ta au concep tii extremiste s i provoac a dispute la care nu au dreptul. ntreaga lume i apar tine lui Dumnezeu s i dac a El poate s a-t inspire pe oameni s a ne ofere terenul ce a fost odat a n minile vr ajma sului, pentru ca solia sa e propov aduit a n zonele ndep artate, se vor opune oamenii acestui lucru din pricina ideilor lor nguste? O gndire ca aceasta nu este dect d aun atoare. Duhul Sfnt nu i conduce pe oameni s a urmeze calea aceasta.Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 210.

Dumnezeu preg ate ste calea

177

Un mijloc de convertire De ce s a nu cerem ajutorul necredincio silor? Mi s-a ar atat c a n lume sunt b arba ti s i femei sensibile care vor manifesta compasiune cnd li se vor prezenta nevoile omenirii suferinde. [...] n lume exist a oameni care doresc s a fac a dona tii pentru s coli s i pentru sanatorii, n acest fel mi-a fost nf a ti sat a aceast a problem a. Lucrarea noastr a trebuie s a e energic a. Banii sunt ai Domnului s i dac a cei boga ti sunt aborda ti a sa cum se cuvine, Domnul le va atinge inima s i i va impresiona s a d aruiasc a din mijloacele lor materiale. Banii lui Dumnezeu se a a n minile acestor oameni s i unii dintre ei vor lua aminte la cererea de ajutor. pentru Discuta ti aceast a problem as i face ti tot ce v a st a n putin ta a ob tine dona tii. Nu trebuie s a gndim c a e nepotrivit s a le cerem oamenilor bani, c aci acest lucru este foarte corect. Mi s-a ar atat c a acest plan este un mod de a intra n leg atur a cu oamenii boga ti din aceast a lume. Astfel, nu pu tini vor deveni interesa ti s i vor putea auzi s i crede adev arul pentru aceast a vreme.Stewardship Series, nr. 1, [189] 15,16.

Capitolul 38 S arb atoarea seceri sului


nainte de a pune n aplicare orice plan prin intermediul c aruia de adev cei din jurul nostru s a ia cuno stin ta arul prezent s i de binecuvnt arile minunate legate de naintarea lucr arii, s a ne consacr am m. De asemenea, s pe deplin Celui al c arui Nume dorim c a l n al ta a ne rug am cu ardoare pentru cei pe care i vom vizita, s a e adu si, vie, unul cte unul, n prezen printr-o credin ta ta lui Dumnezeu. Domnul cunoa ste gndurile s i inten tiile omului s i cu ct a u su ne poate El nmuia! Ct de u rin ta sor poate Duhul S au, asemenea focului, s a ne supun a inima mpietrit a! El poate s a ne umple suetul cu dragoste s i cu blnde te! El poate s a ne dea ndurarea Duhului S au cel Sfnt s i s a ne fac a n stare s a pornim n lucrarea pentru suete! Puterea harului biruitor artrebui s a e experimentat a n toat a biserica de ast azi; s i poate experimentat a dac a lu am aminte la sfaturile pe care Ie-a dat Hristos urma silor S ai. Pe m asur a ce ne vom deprinde tura lui Hristos, Mntuitorul nostru, vom s a prezent am frumos nv a ta mntuirea lui Dumnezeu. vedea cu siguran ta Tuturor celor care sunt pe punctul de a porni ntr-o lucrare misionar a special as i care au preg atit publica tia ce trebuie utilizat a la S arb atoarea Seceri sului, vreau s a le spun: Fi ti srguincio si; tr ai ti sub c al auzirea Duhului Sfnt! Spori ti zilnic n experien ta voastr a cre stin a! Cei care au capacit a ti speciale s a lucreze pentru necredincio sii din pozi tiile nalte s i n acela si timp pentru clasele sociale joase. C auta ti cu zel suetele care pier. O, gndi ti-v a ct de mult si dore ste Hristos s a i aduc a iar n staul pe cei r at aci ti! Veghea ti asupra suetelor, con stien ti ind c a ve ti da socoteal a. n biserica din care face ti parte s i n lucrarea misionar a din zona , pentru [190] unde locui ti, s a r aspndi ti lumina cu claritate s i consecven ta ca niciun om s a nu se ridice la Judecat as i s a zic a: De ce nu mi-ai spus despre acest adev ar? De ce nu ti-a p asat de suetul meu? Deci, s a m srguincio si n distribuirea de c ar ti bine preg atite . S pentru cei care sunt de alt a credin ta a fructic am!a maximum toate oportunit a tile, pentru a le atrage aten tia necredincio silor. S a 178

S arb atoarea seceri sului

179

oferim c ar ti tuturor celor ce vor s a le primeasc a. S a ne consacram propov aduirii soliei: Preg ati ti n pustie calea Domnului, netezi ti n locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru! Instrumentele divine s i cele umane trebuie s a se uneasc a pentru realizarea unui mare obiectiv. Aceasta este ziua responsabilit a tii noastre. Duhul s i Mireasa zic Vinol Si cine aude s a zic a Vino! Si celui ce i este sete, s a vin a; cine vrea, s a ia apa vie tii f ar a plat a!Manuscript 2, 1914. Rodul acestui efort ndoit n providen ta lui Dumnezeu, cei care poart a povara lucr arii Sale au c autat s a dea un nou imbold vechilor metode misionare s i de asemenea s a conceap a planuri noi s i metode noi pentru trezirea inte de nevoia de a- resului membrilor bisericii fa ta si uni eforturile pentru r aspndirea soliei n lume. Unul dintre planurile noi de a ajunge la cei necredincio si este S arb atoarea Seceri sului. n ultimii ani, ea s-a dovedit n multe locuri a un succes, ind o binecuvntare pentru mul ti s i sporind sumele ce au intrat n fondul pentru misiune. Pe au fost familiarizate cu prom asur a ce persoanele de alt a credin ta rile p gresul n ta agne a soliei celui de-al treilea nger, compasiunea Ie-a fost trezit as i unii au ncercat s a ae mai multe despre adev arul care are puterea de a transforma inima s i via ta. Au participat b arba ti s i femei din toate clasele sociale s i Numele lui Dumnezeu a fost [191] prosl avit. n ultimul an, m-am pronun tat n favoarea ideii de a prezenta lucrarea noastr a misionar as i progresul ei naintea prietenilor s i vecinilor no stri s i l-am dat ca exemplu pe Neemia. Si acum doresc s a i ndemn pe fra tii s i surorile noastre s a cerceteze din nou experien ta acestui om al rug aciunii, al credin tei s i al judec a tii s an atoase, care s ia f acut curaj s a cear a ajutor de la prietenul lui, mp aratul Artaxerxe, prin intermediul c aruia interesele cauzei lui Dumnezeu s a avanseze. Trebuie n teles faptul c a to ti credincio sii le pot transmite altora lumina, prin prezentarea nevoilor lucr arii noastre, ns a doar dac a se apropie de Dumnezeu, la fel ca Neemia n vechime, s i dac a tr aiesc ntr-o vie leg atur a cu D at atorul oric arei lumini. Suetele noastre trebuie s a e bine ancorate n cunoa sterea adev arului, dac a vrem s a i ajut am pe ceilal ti s a ias a din minciun as i s a vin a la adev ar. Trebuie

180

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

acum s a cercet am Scripturile cu ardoare, pentru ca, pe m asur a ce m pe ne vom mprieteni cu necredincio sii, s a putem s a li-L nf a ti sa Hristos ca Mntuitor uns, r astignit s i nviat, despre care au vorbit profe tii, au m arturisit credincio sii s i prin al c arui Nume putem primi iertarea de p acate.Manuscript 2, 1914.

Studiu suplimentar
Neemia s i mp aratul persan, Prophets and Kings, 628-634. Ocaziile de a ob tine propriet a ti la un pre t sub valoarea lor, Testimonies for the Church 7:1O2 Mul ti oameni boga ti, dup a ce vor auzi chemarea de a oferi bani, se vor preda lui Hristos, Testimonies for the Church 6:258. Mui ti boga ti se convertesc pentru a putea sprijini lucrarea, Testimonies for the Church 1:174. Mul ti oameni boga ti doresc s a aud a Evanghelia s i vor d arui din mijloacele ce le-au fost ncredin tate, Testimonies for the Church 9:114-116. [192] S arb atoarea Seceri sului, Christian Service, 167-177. [193] [194] [195]

181

182

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Sec tiunea 8 Adev aratele motiva tii ale d aruirii bine primite

Capitolul 39 Adev arata motiva tie a slujirii


n zilele lui Hristos, fariseii ncercau mereu s a c stige favoarea cerului pentru a- si asigura onoarea s i prosperitatea p amnteasc a, pe care le considerau a r asplata virtu tii. n acela si timp, f aceau parad a cu actele lor de binefacere naintea oamenilor pentru a le atrage aten tia s i pentru a dobndi reputa tia de oameni sn ti. Isus a mustrat ostenta tia lor, declarnd c a Dumnezeu nu prime ste o asemenea slujire s i c a lingu sirea s i admira tia oamenilor, pe care le c autau cu atta ardoare, erau singura r asplat a pe care o vor primi vreodat a. Cnd faci milostenie , spunea El, s a nu s tie stnga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta s a e f acut a n ascuns; s i Tat al t au, care vede n ascuns, ti va r aspl ati. Prin aceste cuvinte, Isus nu dorea s a ne nve te c a actele de bun atate trebuie ntotdeauna p astrate n secret. Apostolul Pavel, scriind prin inspira tie de la Duhul Sfnt, nu a t ainuit sacriciul de sine s i generozitatea cre stinilor macedoneni, ci a vorbit despre harul pe care l-a pus Hristos n ei s i, n acest fel, s i al tii au fost umplu ti de acela si duh. De asemenea, el i-a scris bisericii din Corint astfel: Rvna voastr a a mb arb atat pe foarte mul ti. Cuvintele lui Hristos exprim a clar faptul c a actele de caritate nu ar trebui s a aib a ca tint a dobndirea laudei s i cinstei din partea oamenilor. Adev arata evlavie nu face niciodat a eforturi de a se expune. Cei care doresc s a aud a cuvinte de laud as i de lingu sire, care se hr anesc cu ele s i care sunt dependen ti de ele sunt doar cre stini cu numele. Prin faptele lor bune, urma sii lui Hristos nu trebuie s a- si aduc a slav a lor, ci Celui prin al c arui har s i putere au putut s a le nf aptuiasc a. [196] Prin Duhul Sfnt se realizeaz a toate lucrurile s i Duhul este dat pentru a-L prosl avi pe D at ator, nu pe primitor. Cnd lumina lui Hristos se fa de aprinde n inim a, buzele vor pline de laud as i recuno stin ta ta Dumnezeu. Rug aciunile voastre, mplinirea datoriei, bun avoin ta s i t ag aduirea de sine de care da ti dovad a nu vor subiectul gndurilor 184

Adev arata motiva tie a slujirii

185

s i conversa tiei voastre. Isus va m arit, eul va ascuns, iar Hristos va totul n to ti. Trebuie s a d aruim cu sinceritate, nu ca s a ne etal am faptele de cei n suferin . Sinceritatea bune, ci din mil as i din dragoste fa ta ta scopului, adev arata bun atate a inimii, reprezint a motiva tia pe care o apreciaz a cerul. Suetul care este sincer n dragostea lui s i consacrat n totalitate este considerat de Dumnezeu mai pre tios dect aurul din Or. [...] Gndul nostru nu trebuie s a e la r asplat a, ci la slujire. Thoughts from the Mount of Blessing, 120, 121. Motiva tia aducerii darurilor este consemnat a Mi s-a ar atat c a ngerul raportor consemneaz a n detaliu ecare dar dedicat lui Dumnezeu s i adus n vistierie s i, n acela si timp, rezultatul nal al mijloacelor d aruite astfel. Ochiul lui Dumnezeu ia de ecare b cuno stin ta anu t consacrat cauzei Sale s i de dispozi tia sau de indispozi tia d at atorului. Motiva tia d aruirii este s i ea consemnat a. Cei care se sacric as i se consacr a pe ei n si si, care i restituie lui Dumnezeu lucrurile ce i apar tin, a sa cum El le cere, vor r aspl ati ti dup a faptele lor.Testimonies for the Church 2:518, 519. Motiva tii mai nalte dect compasiunea ntunericul moral al lumii dec azute le solicit a b arba tilor s i femeilor cre stine depunerea unui efort individual, sacricarea mijloacelor s i inuen tei lor, pentru a deveni asemenea Celui care, m acar c a avea bog a tii innite, S-a f acut s arac pentru noi. Duhul lui Dumnezeu nu poate s a r amn a n cei c arora Ie-a trimis solia adev arului S au, dar [197] care trebuie s a primeasc a un ndemn nainte de a putea n telege ce datorie le revine n calitate de conlucr atori cu Hristos. Apostolul subliniaz a c a avem datoria de a d arui din motive mai nobile dect simpla compasiune uman a sau pentru c a am fost impresiona ti pe moment. El subliniaz a principiul c a ar trebui s a lucr am cu altruism, avnd n vedere slava lui Dumnezeu.Testimonies for the Church 3:391.

186

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Dragostea principiul de baz a Dragostea trebuie s a e motivul faptelor noastre. Dragostea este principiul fundamental al conducerii lui Dumnezeu n ceruri s i pe p amnt s i trebuie s a e s i temelia caracterului cre stinului. Doar ea l poate ajuta s a devin as i s a r amn a statornic. Numai ea l poate ajuta s a reziste n ncerc ari s i ispite. Iar dragostea se va manifesta prin sacriciu. Planul de r ascump arare a fost adus la ndeplinire prin sacriciu o jertf a att de ampl a, profund as i nalt a,nct nu se poate m asura. Hristos ne-a dat totul, iar cei cere l primesc pe Hristos vor dornici s a sacrice totul de dragul Mntuitorului lor. Gndul la onoarea s i la slava Sa va avea de orice altceva. ntietate fa ta Dac a l iubim pe Isus, ne va pl acea s a tr aim pentru El, s a i aducem darurile noastre de mul tumire, s a lucr am pentru El. Lucrarea n sine va u soar a. De dragul S au, ne vom dori cu nfocare s a suferim, s a trudim s i s a ne sacric am. Vom sim ti mpreun a cu El dorin ta salv arii oamenilor. Vom sim ti acela si ata sament erbinte fa ta de suete. Aceasta este religia lui Hristos. Orice altceva este o n sel aciune. nu va salva Simpla teorie a adev arului sau m arturisirea de credin ta niciun suet. Nu suntem ai lui Hristos dac a nu i apar tinem n ntregime. Inima mp ar tit a i determin a pe cre stini s a devin a nestatornici n scopurile urm arite s i schimb atori n dorin tele nutrite. Efortul de a sluji att eului, ct s i lui Hristos i transform a n ascult atori mpietri ti, care nu vor putea s a reziste cnd va veni ncercarea peste [198] ei.Christs Object Lessons, 49, 50.

Capitolul 40 Darurile de bun avoie


Tot ceea ce facem trebuie f acut din toat a inima. Trebuie s a ne , spunnd: Din ceea ce aducem darurile cu bucurie s i recuno stin ta este al T au, ti aducem de bun avoie. Cel mai costisitor serviciu pe care l putem face nu este nimic n compara tie cu darul pe care L-a dat Dumnezeu lumii noastre. Hristos este un dar n ecare darurile zi. Dumnezeul L-a d aruit lumii s i prime ste cu bun avoin ta ncredin tate oamenilor pentru naintarea lucr arii Sale pe p amnt. n acest fel, recunoa stem s i accept am c a totul este al lui Dumnezeu, n mod absolut s i n totalitate.Manuscript 124, 1898. Dumnezeu se bucur a s a onoreze darul oferit dintr-o inim a iubi n slujba Sa. Dac toare, conferindu-i cea mai mare ecien ta a neam predat inimile lui Isus, ar trebui s a i aducem s i darurile noastre. Aurul s i argintul nostru, cele mai pre tioase bunuri p amnte sti, nzestr arile mintale s i spirituale cele mai nalte vor consacrate de bun avoie Celui care ne-a iubit s i care S-a dat pe Sine pentru noi. Hristos lumina lumii, 65. Darurile de mul tumire s i darurile pentru p acat Veni ti la Domnul cu inimile pline de mul tumire pentru ndur arile de bun Sale trecute s i prezente s i manifesta ti-v a pre tuirea fa ta at a tile Sale, aducndu-l darurile voastre de mul tumire, darurile de bun avoie s i darurile pentru p acat.The Review and Herald, 4 ianuarie, 1881. Darul adus cu p arere de r au este o batjocur a la adresa lui Dumnezeu Dumnezeu i-a nzestrat pe oameni cu spiritul d arniciei, f acndu-i conlu-cr atori cu El ntr-o mare lucrare de r aspndire a mp ar a tiei Sale pe p amnt. Dar ei pot urma calea ispravnicului necredincios, s i n acest fel pot pierde cele mai pre tioase privilegii acordate vreodat a [199] oamenilor. De mii de ani, Dumnezeu lucreaz a prin intermediul oamenilor, dar dac a voie ste, El poate s a renun te la cei egoi sti, iubitori 187

188

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

de bani s i lacomi. El nu depinde de resursele noastre s i nu poate mpiedicat de vreun om n realizarea lucr arii Sale. Poate s a- si duc a pn a la cap at lucrarea, chiar dac a noi nu vom participa la ea. Dar cine dintre noi ar satisf acut dac a Domnul ar face a sa? Ar fost mai bine s a nu d arui ti nimic, dect s a d arui ti cu p arere din mijloacele noastre, de r au, c aci atunci cnd oferim cu reticen ta l batjocorim pe Dumnezeu. S a nu uit am c a avem de-a face cu Cel c aruia i dator am toate binecuvnt arile, cu Cel care cunoa ste ecare inten tie a inimii, ecare te! al min tii.The Review and Herald, 15 mai, 1900. Cel ce d a cu bucurie este bine primit S as ti ti: cine seam an a pu tin, pu tin va secera, iar cine seam an a mult, mult va secera. Fiecare s a dea dup a cum a hot art n inima lui: nu cu p arere de r au sau de sil a, c aci pe cine d a cu bucurie l iube ste Dumnezeu. Dac a ac tion am n spiritul acestui sfat, putem s a l invit am pe Cel Divin s a vegheze asupra problemelor noastre trec atoare. Putem s a consider am c a d aruim doar din ceea ce ne-a ncredin tat Domnul nostru. Trebuie s a aducem toate darurile cu bucurie, c aci ele provin din suma pe care Domnul a considerat c a este potrivit s a ne-o ncredin teze cu scopul ndeplinirii lucr arii Sale pe p amnt, pentru ca steagul adev arului s a poat a ridicat n toate col turile p amntului. Dac a to ti cei care cred adev arul l-ar napoia Domnului zecimile s i darurile, ar [200] hran a n casa Domnului. Lucrarea de binefacere nu ar mai depinde de darurile uctuante oferite din impuls s i nu ar mai varia n func tie de sentimentele nestatornice ale oamenilor. Cerin tele lui Dumnezeu ar bine primite, iar cauza Sa ar socotit a vrednic a s a primeasc ao parte din sumele ce ne-au fost ncredin tate. Ct de dornic ar trebui s a e ecare administrator credincios s a- si sporeasc a partea ce o va aduce n casa vistieriei Domnului s i s a nu o mic soreze cu vreun ban? Pe cine sluje ste el? Pentru cine si preg ate ste darul? Pentru Cel de la care prime ste toate lucrurile bune care i aduc bucurie. A sadar, niciunul dintre noi, care primim harul lui Hristos, s a nu i pun a pe ngeri n situa tia de a le ru sine cu noi, iar pe Isus n situa tia de a-l ru sine s a ne numeasc a fra tii S ai.

Darurile de bun avoie

189

S a cultiv am ingratitudinea s i s a o manifest am prin obiceiul de a oferi pentru cauza lui Dumnezeu cu zgrcenie? Nu, nu! S a ne aducem pe noi n sine ca jertf a vie s i s a-l d am lui Isus cu tot ce avem.Toate sunt ale Lui s i noi suntem ai Lui, c aci ne-a r ascump arat. Cei care primesc harul S au s i care contempl a crucea de pe Calvar nu vor ntreba ct trebuie s a dea, ci vor considera c a cel mai valoros dar de marele dar al singurului este nc a prea nensemnat s i prea mic fa ta Fiu al Dumnezeului innit. Prin t ag aduire de sine, cei mai s araci vor g asi c ai prin care s a ob tin a ceva de oferit lui Dumnezeu.The [201] Review and Herald, 14 iulie, 1896.

Capitolul 41 Metodele populare de colectare de fonduri


Observ am c a bisericile contemporane ncurajeaz a petrecerile, l acomia s i risipa prin organizarea de mese festive, bazaruri lantropice, seri de dans s i serb ari, cu scopul strngerii de bani pentru casieria bisericii. Aceasta este o metod a inventat a de min tile omene sti pentru a ob tine mijloace f ar a sacricii. Un astfel de exemplu i inuen teaz a pe tineri. Ei observ a c a tombolele, bazarurile s i jocurile sunt aprobate de biseric as i cred c a exist a ceva fascinant n aceast a cale de ob tinere a banilor. Tinerii sunt nconjura ti de ispite. Ei intr a n sala de bowling s i n cazinouri ca s a se distreze. V ad cum c stig atorul ia banii. Acest lucru li se pare ademenitor. Pare a un mijloc mai simplu de a c stiga bani dect s prin munc a asidu a, care necesit a energie, perseveren ta i economisire strict a. Ei si nchipuie c a nu e niciun r au n aceste metode, ntruct s-a recurs la jocuri similare pentru a ob tine bani pentru biseric a. Deci, de ce nu ar recurge la aceea si strategie? De si au bani pu tini, se aventureaz a s a i pun a n joc, creznd c a ar putea c stiga o sum a destul de mare. Indiferent c a pierd sau c stig a, ei se a a pe c ararea care duce la ruin a. ns a exemplul bisericii a fost cel care i-a condus pe o cale gre sit a. Daruri pline de defecte S a ne ferim de aceste stric aciuni, risipe s i s arb atori ale bisericii, corup care au o inuen ta atoare asupra tinerilor s i b atrnilor. Nu [202] avem dreptul de a le acoperi cu mantaua sn teniei pe motivul c a mijloacele ob tinute sunt ntrebuin tate n scopuri biserice sti. Astfel de daruri sunt pline de defecte s i poart a blestemul lui Dumnezeu. Ele reprezint a pre tul suetelor. Poate c a aceste s arb atori, seri de dans, loterii, bazaruri s i mese mbel sugate sunt ncurajate de la amvon pentru a c stiga resurse pentru biseric a, dar s a nu particip am la niciuna dintre ele, c aci, dac a 190

Metodele populare de colectare de fonduri

191

vom participa, Dumnezeu nu ne va mai privi cu pl acere. Noi nu ne propunem s a apel am la satisfacerea poftelor sau la distrac tiile lume sti pentru a-i determina pe a sa-numi tii urma si ai lui Hristos s a d aruiasc a din banii pe care i-au primit de la Dumnezeu. Dac a ei nu vor oferi de bun avoie, din dragoste pentru Hristos, darul nu va nicidecum primit de Dumnezeu. Caractere distruse Moartea, nve smntat a n mantia cerului, pnde ste pe c ararea tinerilor. P acatul este poleit cu sn tenia bisericii. Aceste forme diferite de distrac tie din bisericile contemporane i-au dus la ruin a pe mii de tineri care, dac a nu ar fost acestea, ar r amas integri s i ar devenit urma si ai lui Hristos. Caracterul lor a ajuns o epav a din cauza acestor petreceri biserice sti la mod as i a reprezenta tiilor teatrale s i mult mai mui ti vor suferi din cauza aceasta. Totu si, oamenii nu vor s a ia seama la pericol s i nici la inuen tele teribile r aspndite n acest mod. Mul ti tineri s i multe tinere s i-au pierdut suetul din cauza acestor inuen te corup atoare.The Review and Herald, 21 noiembrie, 1878. Darurile aduse din considerente egoiste n pretinsele ntruniri cre stine, Satana mbrac a pl acerile n sel atoare s i petrecerile nesnte n haina religiozit a tii, pentru a le da aparen ta sn teniei. Con stiin ta multora este mp acat a pentru c a se adun a fonduri pentru a acoperi cheltuielile bisericii, Oamenii refuz a s a d aruiasc a din dragoste pentru Dumnezeu, ns a, din cauza iubirii de pl aceri s i a ng aduirii poftelor din considerente egoiste, ei vor [203] pieri mpreun a cu banii lor, Oare se recurge la astfel de mijloace de sus tinere a bisericii, din pricin a c a nu au putere lec tiile lui Hristos despre binefacere, exemplul s i harul S au care i determin a pe oameni s a i aduc a slav a lui Dumnezeu cu averile lor? Daunele provocate s an at a tii zice, mintale s i morale de c atre aceste scene de distrac tie s i de l acomie nu sunt deloc nensemnate. Iar n ziua socotelilor nale, vor ie si la iveal a suete pierdute prin inuen ta acestor scene de veselie s i de nebunie.

192

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Este deplorabil faptul c a motivele sacre s i ve snice nu au puterea de a le deschide inimile pretin silor urma si ai lui Hristos, ca s a aduc a daruri de bun avoie pentru sus tinerea Evangheliei, a sa cum o au am agirile ispititoare ale petrecerilor s i ale amuzamentului n general. St am n fa ta tristei realit a ti c a aceste motiva tii vor avea ntietate, atunci cnd lucrurile snte s i ve snice nu vor mai avea puterea de asupra inimii, pentru a se implica n acte de a exercita o inuen ta binefacere. Moise nu a nin tat loteria Metoda de strngere de bani aplicat a de Moise n pustie a avut un foarte mare succes. Nu a fost nevoie s a se impun a nimic. Moise nu a organizat un mare osp a t; nu i-a invitat pe oameni la scene de veselie, la dansuri s i la distrac tie general a. Nici nu a nin tat loterii sau altceva la fel de lumesc pentru a ob tine mijloacele necesare rii tabernaculului lui Dumnezeu n pustie. Dumnezeu i-a spus n al ta lui Moise s a i ndemne pe copiii lui Israel s a aduc a daruri. Moise trebuia s a accepte darurile oricui d adea cu bucurie s i din toat a inima. Darurile de bun avoie au fost att de multe, nct Moise a anun tat c a sunt suciente. Nu mai era nevoie s a se aduc a nimic, c aci se adusese [204] mult mai mult dect era necesar. Ispitele lui Satana legate de ng aduirea pl acerilor s i a poftelor au succes la a sa-zi sii urma si ai lui Hristos. mbr acat asemenea unui nger de lumin a, el va cita din Scriptur a pentru a justica ispitele nf a ti sate omului, ca acesta s a- si ng aduie pofta s i pl acerile p amnte sti dorite de inima lui p ac atoas a. Pretin sii urma si ai lui Hristos nu au putere moral as i sunt fascina ti de momelile ce le sunt prezentate de Satana, iar el ob tine biruin ta. Cum prive ste Dumnezeu la bisericile care sunt sus tinute prin astfel de mijloace? Hristos nu poate accepta aceste daruri,indc a de El, ci din iubire nu sunt d aruitedin dragoste s i consacrare fa ta de sine. ns a ceea ce mul ti nu vor face din dragoste pentru Hristos, vor face din iubire pentru desf at arile extravagante care le satisfac poftele s i din iubire pentru distrac tiile lume sti care le ncnt a inima p ac atoas a.The Review and Herald, 13 octombrie, 1874.

Metodele populare de colectare de fonduri

193

Repetarea p acatului lui Nadab s i Abihu Cre stinii doar cu numele resping metoda Domnului de strngere a banilor pentru lucrarea Sa s i la ce anume recurg n schimb? Dumnezeu cunoa ste planurile periculoase pe care ei le adopt a. Loca surile de nchinare sunt profanate prin tot felul de risipe idolatre, cu scopul de a c stiga ti c tiva b anu ti de la iubitorii de pl aceri egoi sti, pentru pl atirea datoriilor bisericii sau pentru sus tinerea lucr arii. n turile date de Dumnezeu referitoare!a sus nv a ta tinerea lucr arii Sale, g asim oare men tionate bazarurile lantropice, concertele, trgurile extravagante s i distrac tiile de acest gen? Ar trebui oare ca lucrarea Domnului s a depind a de exact lucrurile pe care le-a interzis n Cuvntul S au de acele lucruri care ndep arteaz a mintea de [205] Dumnezeu, de cump atare, de evlavie s i de sn tenie? Si ce impresie r amne n mintea necredincio silor? Standardul sfnt al Cuvntului lui Dumnezeu este cobort n totalitate. Dispre tul cade asupra lui Dumnezeu s i asupra numelui de cre stin. Prin aceast a metod a nescripturistic a de colectare de bani sunt puse n practic a cele mai corupte principii. Tocmai aceasta este s i dorin ta lui Satana. Oamenii repet a p acatul lui Nadab s i Abihu. Ei ntrebuin teaz a n slujba lui Dumnezeu foc obi snuit, nu foc sacru. Domnul nu accept a astfel de daruri. Toate aceste metode de strngere a banilor n vistieria Domnului sunt pentru El o urciune. Falsa consacrare este cea care pune n ac tiune aceste planuri. O, ct a orbire, ct a ngmfare i caracterizeaz a pe cei care pretind c a sunt cre stini! Membrii bisericii fac la fel ca locuitorii lumii din vremea lui Noe, cnd toate gndurile oamenilor erau ndreptate numai spre r au. To ti cei ce se tem de Dumnezeu vor detesta astfel de practici, considerndu-le o reprezentate gre sit a a religiei lui Isus Hristos.The Review and Herald, 8 decembrie, 1896. D arnicia nemotivat a de principii solide E posibil ca un anume om bogat s a prefere un anume pastor, fa ta de care se poate dovedi a foarte darnic. Acest lucru l satisface pe pastor, care, la rndul lui, l laud a pe cel ce face acte de binefacere. Numele acestuia va elogiat poate n vreo publica tie, dar, e posibil

194

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

ca acel d at ator binevoitor s a e cu totul nevrednic de ncrederea ce i se acord a. D arnicia lui nu se bazeaz a pe principiul solid s i activ de a face binele prin mijloacele personale, de a contribui la naintarea cauzei lui Dumnezeu pe motiv c a o pre tuie ste, ci are la baz a o motiva tie egoist a, din dorin ta de a considerat darnic. Poate c a a d aruit dintr-un impuls de moment, iar d arnicia lui nu se ntemeiaz a pe un principiu solid. Poate c a a fost impresionat de auzirea adev aru[206] lui tulbur ator, care, pentru moment, I-a determinat s a- si deschid a , d portmoneul; ns a, n ultim a instan ta arnicia lui nu are o motiva tie profund a. El d aruie ste sporadic; portmoneul lui se deschide s i se nchide ocazional. Nu merit a nicio laud a, indc a este un om zgrcit, n deplinul sens al cuvntului, s i dac a nu se converte ste n ntregime, cu tot cu portmoneu, va auzi nvinuirea nimicitoare; Asculta ti acum, voi, boga tilor! Plnge ti s i tngui ti-v a clin pricina nenorocirilor care au s a vin a peste voi. Bog a tiile voastre au putrezit s i hainele voastre sunt roase de molii. Oamenii de acest gen se vor trezi n nal dintr-o auton selare teribil a.Cei care au l audat d arnicia lor sporadic a l-au ajutat pe Satana s a i am ageasc as i s a i determine s a cread a c a erau foarte darnici, gata s a se sacrice, cnd, de fapt, nu cunosc cele dinti principii ale d arniciei s i ale sacriciului de sine.Testimonies for the Church 1:475, 476.

Studiu suplimentar
Ascultarea de bun avoie s i dragostea curat a trebuie s a nso teasc a ecare dar, Testimonies for the Church 5:269, 270. Darurile mici aduse cu bucurie sunt binecuvntate ntr-o mare m asur a, Testimonies for the Church 7:295. Nu e nicio virtute n a d arui cu p arere de r au, Testimonies for the Church 5:285. Nimeni nu este obligat s a sacrice, ci trebuie s a dea de bun avoie, Early Writings, 50, 51. Cei care aduc daruri trebuie s a se considere privilegia ti, Testimonies for the Church 1:177. Jertfele din vechime trebuiau s a e f ar a cusur, cele mai bune, s i trebuiau aduse de bun avoie, Testimonies for the Church 1:221. Egoismul nu trebuie s a e motiva tia pentru darurile de bun avoie, Testimonies for the Church 1:225. Responsabilitate individual a pentru darurile mari sau mici, Testimonies for the Church 1:237, 238. Darurile de bun avoie s i de mul tumire trebuie aduse cu ocazia ntrunirilor, Testimonies for the Church 2:573, 576. Darurile de bun avoie nu l mbog a tesc pe Dumnezeu, ci pe d at ator, Testimonies for the Church 2:653. Nu va nevoie de apeluri impresionante atunci cnd inima este plin a , Testimonies for the Church 3:396, de dragoste s i de recuno stin ta [207] 413. [208] [209]

195

196

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

de Sec tiunea 9 Preocuparea fa ta comoara p amnteasc a

Capitolul 42 Pericolul l acomiei


Mul ti dintre copiii lui Dumnezeu sunt buim aci ti de spiritul lumii s i si neag a credin ta prin faptele lor. Ei nutresc iubirea de bani, de case s i terenuri pn a ntr-acolo, nct capacit a tile min tii s i ale de in tei sunt absorbite cu totul n aceast a direc tie, iar dragostea fa ta de suetele pentru care a murit Hristos este n Creator s i fa ta abu sit a. St apnul acestei lumi i orbe ste; interesele ve snice sunt puse pe locul al doilea, iar creierul, oasele s i mu schii sunt solicita ti peste m asur a pentru dobndirea de bog a tii p amnte sti. Toat a aceast a acumulare de griji s i de poveri reprezint a o nc alcare direct a a poruncii lui Hristos, care a spus: Nu v a strnge ti comori pe p amnt, unde le m annc a moliile s i rugina s i unde le sap as i le fur a ho tii. Uitnd c a El a mai zis Strnge ti-v a comori n cer , ei ac tioneaz a n vederea propriului interes. Comoara strns a n ceruri se a a n ; niciun ho siguran ta t nu se poate apropia de ea s i nici molia nu o poate strica. ns a comoara lor se a a pe p amnt, iar inima lor este ata sat a de ea. Biruin ta lui Hristos n pustie, Hristos a nfruntat principalele ispite care l asalteaz a pe om. Acolo, S-a confruntat singur cu du smanul viclean s i l-a nfrnt. Prima mare ispit a a avut de-a face cu apetitul; a doua, cu ngmfarea; a treia, cu iubirea de lume. l-au fost oferite tronurile s i mp ar a tiile lumii mpreun a cu slava lor. Satana a venit la El cu onoarea de pe p amnt, cu bog a tia s i cu pl acerile vie tii s i I Ie-a [210] prezentat n cea mai atr ag atoare lumin a pentru a-L am agi. Toate aceste lucruri , i-a spus el lui Hristos, ti le voi da tie, dac a Te vei arunca cu fa ta la p amnt s i Te vei nchina mie. Cu toate acestea, Hristos I-a respins pe vr ajma sul s iret s i a fost biruitor. Omul nu va trece niciodat a prin ispite la fel de puternice ca cele prin care a trecut Hristos, dar Satana are un mai mare succes cnd vine la om. To ti ace sti bani, tot acest c stig, tot acest teren, toat a aceast a putere, toate aceste onoruri s i bog a tii ti le voi da tie cu 198

Pericolul l acomiei

199

ce pre t? Condi tia este rareori exprimat a la fel de clar ca n cazul lui Hristos Dac a te vei arunca cu fa ta la p amnt s i te vei nchina mie. El consider a c a este sucient s a pretind a compromiterea in de tegrit a tii s i tocirea con stiin tei. Prin preocuparea oamenilor fa ta interesele p amnte sti, el prime ste tot omagiul cerut. U sa este l asat a deschis a, iar el poate intra oricnd dore ste, nso tit de toate relele lui: ner abdarea, iubirea de sine, mndria, avari tia s i necinstea. Omul este fermecat s i ademenit cu perdie spre ruin a. Exemplul lui Hristos ne st a nainte. El I-a biruit pe Satana, ar atndu-ne modul n care putem s i noi s a l nvingem. Hristos i s-a mpotrivit lui Satana cu Scriptura. Ar putut s a recurg a la puterea Sa divin as i ar putut folosi propriile Sale cuvinte, ns a El a zis: Este scris: Omul nu tr aie ste numai cu pine, ci cu orice cuvnt care iese din gura lui Dumnezeu Dac a Sfnta Scriptur a ar studiat as i urmat a, cre stinul ar nt arit ca s a-l ntlneasc a pe du sman, dar Cuvntul lui Dumnezeu este neglijat, iar urmarea este dezastrul s i nfrngerea. Tn arul bogat torule, ce bine s Un tn ar a venit la Hristos, spunnd: nv a ta a fac ca s a am via ta ve snic a? Isus I-a ndemnat s a tin a poruncile. Atunci, el a r aspuns: Toate aceste porunci le-am p azit cu grij a din tinere te; ce-mi mai lipse ste? Isus s-a uitat la el cu dragoste s i i-a ar atat cu exactitate lipsa pe care o avea n privin ta p azirii poruncilor: nu si iubea aproapele a sa cum se iubea pe sine nsu si. Iubirea lui egoist a [211] de bog a tii era un defect care, dac a nu era remediat, avea s a-l exclud a din ceruri. Dac a vrei s a i des avr sit, du-te de vinde ce ai, d a la s araci s i vei avea o comoar a n cer! Apoi vino s i urmeaz a-M a. Hristos Si-ar dorit ca tn arul s a n teleag a c a nu pretindea de la el nimic altceva dect s a urmeze exemplul Lui, al Domnului cerului. El a renun tat la bog a tiile s i la slava Lui s i S-a f acut s arac, pentru ca omul, prin s ar acia Lui, s a se mbog a teasc a. De dragul acestor bog a tii, El i cere omului s a renun te la onoarea, la bog a tia s i la pl acerea p amnteasc a. El s tie c a atta vreme ct sunt ata sa ti de lume, oamenii se vor ndep arta de Dumnezeu. De aceea I-a spus tn arului: Du-te de vinde ce ai, d a la s araci s i vei avea o comoar a n cer! Apoi vino s i urmeaz a-M a. Cum a primit el cuvintele lui Hristos? S-a

200

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

bucurat c a putea s a ob tin a comoara cereasc a? O, nu! A plecat foarte ntristat, pentru c a avea multe avu tii. Pentru el, bog a tiile nsemnau onoare s i putere, iar ideea de a renun ta la ele i s-a p arut aproape o imposibilitate. Acest iubitor de lume si dorea cerul, dar dorea s a- si p astreze s i bog a tiile s i a renun tat la via ta ve snic a de dragul banilor s i a puterii. O, ce schimb deplorabil! Si totu si, mul ti dintre cei ce declar a c a tin toate poruncile lui Dumnezeu fac exact la fel. n aceasta const a pericolul bog a tiilor la care se expune omul avar. Cu ct c stig a mai mult, cu att mai greu i este s a e generos, . Un astfel Mic sorarea bog a tiei nseamn a pentru el renun tarea la via ta la avantajele r de om renun ta aspl atirii nepieritoare, pentru a- si p astra s i a- si spori avu tiile p amnte sti. Dac a ar p azit poruncile, bunurile [212] lui materiale nu ar fost att de numeroase. n vreme ce f acea planuri s i depunea eforturi pentru sine, cum mai putea el s a l iubeasc a pe Dumnezeu cu toat a inima s i cu toat a puterea, iar pe aproapele lui ca pe el nsu si? Dac a le-ar mp ar tit s aracilor dup a cum aveau ace stia nevoie, ar fost cu mult mai fericit s i ar avut o comoar a cereasc a mult mai mare s i o comoar a p amnteasc a mai mic a de care s a se ata seze. [...] R aspunz atori n fa ta lui Dumnezeu Pavel spunea: Eu sunt dator s i grecilor s i barbarilor, s i celor nv a ta ti s i celor nenv a ta ti. Dumnezeu i-a ar atat lui Pavel adev arul de cei din ntuneric s S au s i n acest fel I-a f acut dator fa ta a le descopere lumina. Dar mul ti nu si dau seama c a sunt r aspunz atori n fa ta lui Dumnezeu. ntrebuin teaz a talan tii Domnului lor s i au capacit a ti ale gndirii care, dac a ar folosite n direc tia cea bun a, i-ar putea face conlucr atori cu Hristos s i cu ngerii Lui. Multe suete ar putea salvate prin eforturile lor s i ar putea str aluci asemenea stelelor n cununa bucuriei lor. Dar lor nu le pas a de acest lucru. Prin atrac tiile acestei lumi, Satana a c autat s a i nl an tuie s i s a le paralizeze capacit a tile morale. Si a reu sit chiar foarte bine. Este n joc destinul ve snic Ce valoare au casele s i terenurile n compara tie cu suetele pre tioase pentru care a murit Hristos? Prin intermediul vostru, dragi

Pericolul l acomiei

201

fra ti s i surori, aceste suete ar putea salvate, mpreun a cu voi, pentru mp ar a tia slavei, dar din comoara voastr a p amnteasc a nu pute ti s a lua ti cu voi nici cea mai mic a parte. Voi strnge ti ct pute ti, p astra ti cu toat a grija acaparatoare de care sunte ti capabili, dar dac a Domnul va porunci n cteva ore un foc pe care nimeni nu-l va putea s stinge, El va distruge toate avu tiile pe care le-a ti strns n via ta i [213] le va transforma ntr-un morman de ruine nv aluite n fum. Pute ti s a v a dedica ti ntreaga pricepere s i energie acumul arii de comori pe p amnt, dar cu ce v a vor ajuta cnd via ta v a va ajunge la cap at sau cnd Isus va reveni? Pe ct de n al ta ti a ti fost aici, pe p amnt, de onorurile s i bog a tiile p amnte sti, neglijnd via ta spiritual a, pe att de mult va sc adea valoarea voastr a moral a naintea tribunalului marelui Judec ator. Ce folose ste unui om sa c stige toat a lumea, dac a si pierde suetul? Mnia lui Dumnezeu va c adea asupra celor care i slujesc lui Mamona, s i nu Creatorului lor. ns a cei care tr aiesc pentru Dumnezeul cerului, ar atndu-le celorlal ti calea vie tii, vor descoperi c a drumul celor neprih ani ti este ca lumina soarelui, a c arei str alucire cre ste treptat pn a la miezul zilei. Ei vor auzi iar s i iar invita tia de bun venit: Bine, rob bun s i credincios,., intr a n bucuria st apnului t au. Bucuria lui Hristos este aceea de a vedea suete salvate n mp ar a tia slavei Sale s i, pentru aceast a bucurie, El a suferit crucea, a dispre tuit ru sinea. Dar, n curnd, va vedea rodul muncii suetului Lui s i se va nviora. Ct de ferici ti vor aceia care, dup a ce au participat la lucrarea Sa, vor primi ti s a se bucure mpreun a cuEI!-The Review and Herald, 23 iunie, 1885. Puterea am agitoare a lui Satana Scopul lui Satana este acela de a face lumea un loc foarte atractiv. El are o putere am agitoare pe care s i-o exercit a pentru a n sela chiar s i sentimentele celor care m arturisesc a urma sii lui Hristos. Mul ti a sa-numi ti cre stini ar face orice sacriciu pentru a acumula bog a tii s i, cu ct au mai mult succes n atingerea tintei dorite, cu att mai pu tin le pas a de adev arul pre tios s i de naintarea lui pe p amnt. Ei [214] si pierd dragostea pentru Dumnezeu s i se comport a de parc as i-ar pierdut min tile. Cu ct prosper a mai mult n bog a tiile materiale, cu att investesc mai pu tin n cauza lui Dumnezeu.

202

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

de bunurile materiFaptele celor care au o iubire nechibzuit a fa ta ale arat a clar c a este imposibil s a sluje sti la doi st apni, lui Dumnezeu s i lui Mamona. Ei i arat a lumii c a banii sunt dumnezeul lor. Le elogiaz a puterea s i, prin toate inten tiile s i scopurile lor, i slujesc lumii. Iubirea de bani devine o putere c al auzitoare s i, de dragul banilor, ei ncalc a Legea lui Dumnezeu. Chiar dac a m arturisesc a avea religia lui Hristos, ei nu-i iubesc principiile s i nici nu iau seama la ndemnurile ei. si pun n slujba lumii cea mai important a dintre puterile lor s i se nchin a la Mamona. Este alarmant faptul c a att de mul ti oameni sunt am agi ti de Satana. El le ncnt a imagina tia cu posibilit a tile str alucite de c stig lumesc, iar ei se ngmf as i cred c a i a steapt a fericirea perfect a. Sunt ademeni ti de speran ta de a ob tine onoare, bog a tii s i pozi tii sociale. Satana ie spune: ti voi da toate acestea, toat a puterea s i toat a bog a tia aceasta cu care po ti s a faci bine semenilor t ai dar, cnd obiectul c autat este ob tinut, ei descoper a c a nu mai au nicio leg atur a cu Mntuitorul care S-a t ag aduit pe Sine; nu sunt p arta si la natura de comorile p divin a. Ei se aga ta amnte sti s i dispre tuiesc cerin tele sacriciului de sine s i ale smereniei de dragul adev arului. Nu au de a se desp nicio dorin ta ar ti de comoara lor p amnteasc a, de care li s-a legat inima. Si-au schimbat st apnii s i au acceptat s a i slujeasc a lui Mamona, s i nu lui Hristos. Satana s i-a asigurat nchinarea acestor suete n selate, determinndu-le s a iubeasc a valorile p amnte sti. Deseori se ntmpl a ca trecerea de la evlavie la spiritul lumesc s a [215] se produc a imperceptibil prin insinu arile perde ale celui r au, nct suetul am agit nu este con stient c a s-a desp ar tit de Hristos s i c a i sluje ste doar cu numele.The Review and Herald, 23 septembrie, 1890. ndep artarea de sacriciul de sine al pionierilor A fost o vreme cnd doar pu tini oameni ascultau s i primeau adev arul s i nu aveau multe din bunurile acestei lumi. Atunci a fost necesar ca unii s a si vnd a casele s i terenurile s i s a cumpere altceva mai ieftin, n timp ce si d aruiau banii de bun avoie Domnului pentru publicarea adev arului, sus tinnd astfel naintarea cauzei lui Dumnezeu. Ace sti oameni care s-au sa- cricat pe ei n si si au indurat lipsuri, dar dac a rabd a pn a la sfr sit, r asplata lor va mare.

Pericolul l acomiei

203

Dumnezeu a mi scat multe inimi. Adev arul pentru care c tiva au sacricat att de mult a triumfat s i mul timi de oameni l-au acceptat. n providen ta lui Dumnezeu, cei care de tin mijloace au fost adu si la adev ar, pentru ca, pe m asur a ce lucrarea ia amploare, nevoile cauzei Sale s a e satisf acute. Dumnezeu nu le cere acum copiilor S ai casele n care trebuie s a locuiasc a, dar dac a cei care tr aiesc n bel sug nu ascult a de glasul S au, nu se despart de lume s i nu fac sacricii pentru Dumnezeu, El i va trece cu vederea s i i va chema pe al tii care sunt gata s a fac a orice pentru Isus, chiar dac a acest lucru nseamn a s a- si vnd a casele pentru a mplini nevoile lucr arii. Dumnezeu va primi darurile aduse de bun avoie. Cei care d aruiesc trebuie s a considere c a li s-a oferit acest privilegiu.The Review and Herald, septembrie, 1884. Copiii lui Dumnezeu sunt pu si la ncercare naintea universului ceresc, dar insucien ta darurilor, a jertfelor s i a eforturilor lor rave n slujba lui Dumnezeu le tr adeaz a necredincio sia. Dac a pu tinul care se face acum ar tot ce se putea face, ei nu ar condamna ti, ns a [216] puteau face mai multe cu resursele lor. Ei s tiu, s i s tie s i lumea, c a au pierdut n mare m asur a spiritul lep ad arii de sine s i dispozi tia de a purta crucea.Testimonies for the Church 6:445, 446. To ti oamenii sunt pu si la ncercare Si Matei n bog a tia lui, s i Andrei s i Petru n s ar acia lor au fost supu si aceluia si test s i to ti au r aspuns cu aceea si consacrare. n clipa reu sitei, cnd plasele erau pline cu pe ste s i cnd imboldurile vie tii vechi erau cele mai intense, Isus Ie-a cerut ucenicilor, lng a mare, s a p ar aseasc a totul pentru lucrarea Evangheliei. La fel, ecare suet este testat dac a si dore ste mai mult binele trec ator dect p art as ia cu Hristos. Principiul este ntotdeauna acela si. Nimeni nu poate avea succes n slujirea lui Dumnezeu, dac a nu lucreaz a din toat a inima s i dac a nu consider a toate celelalte lucruri a nu altceva dect o pierdere, n compara tie cu pre tul nespus de mare al cunoa sterii lui Hristos. Niciunul dintre cei care au rezerve nu poate ucenicul lui Hristos s i, cu att mai pu tin, colaboratorul S au. Cnd extraordinara mntuire este cu adev arat apreciat a, sacriciul de sine din via ta lui Hristos

204

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

va observat s i n via ta oamenilor. Oriunde i-ar conduce, ei vor [217] bucuro si s a l urmeze.The Desire of Ages, 273.

Capitolul 43 ncercarea de a sluji la doi st apni


de c n preocuparea fa ta stigul p amntesc exist a riscul de a pierde totul, ntruct, n dorin ta arz atoare dup a comoara p amnteasc a, interesele mai nalte sunt uitate. Grija s i complica tiile pe care le presupune strngerea de comori pe p amnt nu ne mai las a nici timp s i nici dorin ta de a aprecia valoarea bog a tiilor ve snice. [...] Unde este comoara voastr a, acolo va s i inima voastr a. Gndurile, planurile s i motiva tiile vor lua o form a p amnteasc a, iar suetul va mnjit de l acomie s i de egoism. Ce ar folosi unui om s a c stige toat a lumea, dac as i-ar pierde suetul? [...] Inima omului poate s ala sul Duhului Sfnt. Pacea lui Hristos, care ntrece orice pricepere, poate s a- si g aseasc a loca sul n suet, iar puterea transformatoare a harului S au poate ac tiona n via ta voastr as i poate s a v a preg ateasc a pentru cur tile cere sti de slav a. Dar dac a nervii, creierul s i mu schii sunt n ntregime folosi ti n slujba eului, Dumnezeu s i cerul nu vor avea primul loc n via ta voastr a. Este imposibil s a tese ti harul lui Hristos n caracterul vostru n vreme ce v a ndrepta ti toate energiile c atre lume. Pute ti reu si s a strnge ti o comoar a pe p amnt spre slava numelui vostru, dar unde este comoara voastr a, acolo va s i inima voastr a. Considerentele secundar ve snice vor avea o importan ta a, Chiar dac a participa ti la formele exterioare de nchinare, slujirea voastr a este o urciune pentru Dumnezeul cerului. Nu pute ti s a sluji ti la doi st apni. Fie v a ve ti preda inima s i voin ta de partea lui Dumnezeu, e v a ve ti consuma energia n slujba lumii. Dumnezeu nu va accepta o slujire [218] dintr-o inim a mp ar tit a.The Review and Herald, 1 septembrie, 1910. Averi trainice sau umbre efemere Hristos i cheam a pe membrii bisericii s a iubeasc a adev arul, speran ta veritabil a a Evangheliei. El le ndreapt a aten tia spre cer, asigurndu-i clar c a bog a tiile trainice sunt cele de sus, nu cele de jos. 205

206

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Speran ta lor este n cer, nu pe p amnt. C auta ti mai nti mp ar a tia lui Dumnezeu s i neprih anirea Lui ne spune El, si toate aceste lucruri tot ce este esen tial pentru bun astarea noastr a vi se vor da pe deasupra. Pentru mul ti, realit a tile acestei lumi ntunec a scena glorioas aa m asurii ve snice de slav a care i a steapt a pe sn tii Celui Preanalt. Ei nu pot discerne ceea ce este adev arat, real, trainic de ceea ce este fals, contraf acut, o umbr a efemer a. Hristos i ndeamn a s a ndep arteze dinaintea ochilor lor ceea ce le ntunec a imaginea realit a tilor ve snice. El insist a ca ei s a renun te la ceea ce i determin a s a confunde fantasmele cu realitatea s i realitatea cu fantasmele. Dumnezeu i roag a erbinte pe copiii S ai s a si ntrebuin teze puterea zic a, mintal as i sueteasc a n slujba pe care El o a steapt a de la ei. Face apel la ei s a e capabili s a recunoasc a personal c a avantajele s i c stigul din via ta aceasta nu merit a s a e comparate cu bog a tiile ce sunt puse deoparte pentru c aut atorul srguincios s i lucid al vie tii ve snice.The Review and Herald, 23 iunie, 1904. de bog Absorbi ti de preocuparea fa ta a tii ca nainte de Potop. Vr ajma sul lucreaz a cu tot atta perseveren ta Prin ntrebuin tarea diverselor planuri s i inven tii, el ac tioneaz a cu pentru ca mintea oamenilor s srguin ta a r amn a absorbit a de lucrurile legate de aceast a lume. El si pune la lucru toat a ingeniozitatea , s [219] pentru a-i determina pe oameni s a ac tioneze cu nes abuin ta a i men tin a preocupa ti cu planuri comerciale s i astfel s a le primejduiasc a speran ta vie tii ve snice. El pune la cale inven tii care pericliteaz a via ta oamenilor. Sub conducerea lui, oamenii i aduc la ndeplinire planurile. Devin att de preocupa ti de bog a tii s i de puterea lumeasc a, nct nu acord a aten tie cuvintelor: A sa zice Domnul. Satana jubileaz a cnd vede c a reu se ste s a i fac a pe oameni s a nu se gndeasc a la problemele solemne s i importante legate de via ta ve snic a. El ncearc a s a le ndep arteze gndul de la Dumnezeu s i s a aduc a n loc spiritul lumesc s i mercantilismul. Vrea s a tin a lumea n ntuneric. Scopul lui premeditat este acela de a-i determina pe oameni s a uste de Dumnezeu s i de cer s i de a aduce pe ct posibil toate suetele sub conducerea lui. n acest scop, le prezint a

ncercarea de a sluji la doi st apni

207

oamenilor planuri s i inven tii care s a le ocupe n a sa m asur a aten tia, nct s a nu mai aib a timp s a se gndeasc a la cele cere sti. Poporul lui Dumnezeu trebuie s a se trezeasc a acum s i trebuie s a si ndeplineasc a misiunea neglijat a. Cnd facem planuri pentru aceast a lucrare, trebuie s a ne punem la contribu tie toate capacit a tile min tii. Ar trebui s a nu precupe tim niciun efort pentru a prezenta adev arul, a sa cum este el n Isus, ntr-un mod att de simplu s i, n acela si timp, ntr-un mod att de conving ator, nct s a produc ao impresie puternic a asupra min tii oamenilor. Trebuie s a pl anuim s a lucr am ntr-un mod n care s a e cheltui ti ct mai pu tini bani posibil, c aci lucrarea trebuie s a ajung as i n zonele ndep artate.The Review and Herald, decembrie, 1910. O lec tie de la Iuda Iuda avea tr as aturi de caracter valoroase, dar avea s i cteva tr as aturi care ar trebuit eliminate, nainte de a putea mntuit. El pieritoare, ci dintr-una trebuia s a se nasc a din nou, nu dintro s amn ta negativ nepieritoare. Principala lui tendin ta a, pe care o mo stenise s i apoi o cultivase, era l acomia. Prin practicare, ea a devenit un obicei care s i-a pus amprenta asupra tuturor ac tiunilor lui. Deprinderile lui de economisire au dus la formarea unui spirit zgrcit s i au devenit [220] o capcan a fatal a. Pentru el experien ta religioas a corect a se m asura prin nivelul c stigului s i adev arata neprih anire a fost subordonat a acestuia. Principiile cre stine sti de onestitate s i dreptate nu aveau loc n practicile vie tii lui. [...] Stiind c a era ntinat de l acomie, Hristos i-a oferit lui luda privilegiul de a asculta multe lec tii pre tioase. Astfel, el L-a ascultat pe Hristos cnd nf a ti sa principiile pe care trebuie s a le respecte to ti cei care vor intra n mp ar a tia Sa. I s-au pus la dispozi tie toate ocaziile de a-L primi pe Hristos ca Mntuitor personal, dar a refuzat darul. Nu a vrut s a- si predea calea s i voin ta lui Hristos. Nu a practicat ceea ce se opunea nclina tiilor lui. Prin urmare, spiritul puternic al avari tiei nu a fost corectat. n vreme ce, formal, a continuat s a se numere printre ucenici s i se aa n prezen ta lui Hristos, luda si nsu sea mijloacele ce apar tineau vistieriei Domnului. [...] Iuda ar putut s a prote de aceste lec tii, dac a ar avut dorin ta de a- si p astra suetul curat, ns a dorin ta lui de navu tire l-a biruit,

208

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

iar iubirea de bani a devenit puterea predominant a. Prin ng aduire, aceast a tr as atur a de caracter a ajuns s a se dezvolte s i s a prind ao r ad acin a att de adnc a, nct a alungat din inima lui s amn ta bun a a adev arului.The Review and Herald, 5 octombrie, 1897. Orbi ti de iubirea de lume Cauza lui Dumnezeu trebuie s a ocupe primul loc n planurile s i sentimentele noastre. E nevoie s a se transmit a o solie direct a privitoare la ng aduirea eului, n timp ce cauza lui Dumnezeu duce lips a de bani. Unii sunt att de reci s i de aposta ti, nct nu- si dau seama c a se ata seaz a de comoara p amnteasc a ce va disp area curnd s i pentru totdeauna. Iubirea de lume i nv aluie, precum o mantie [221] groas as i, dac a nu- si schimb a conduita, nu vor aa ct de valoroas a este practicarea t ag aduirii de sine de dragul lui Hristos. To ti idolii de lume trebuie alungate din inim no stri s i toat a iubirea noastr a fa ta a. Exist a pastori s i prieteni credincio si care observ a pericolul ce i nconjoar a pe ace sti oameni egocentrici s i le arat a unde gre sesc n alegerea drumului pe care se a a, dar, n loc s a primeasc a mustrarea n acela si spirit n care le este dat as i s a benecieze de ea, cei dojeni ti se r azvr atesc mpotriva celor care se poart a cu ei cu devotament. O, ce bine ar s a se trezeasc a din letargia lor spiritual as i s a li cunoasc a acum pe Dumnezeu! Lumea Ie-a acoperit ochii ca s a nu l mai poat a vedea pe Cel nev azut. Ei nu pot discerne lucrurile cele mai valoroase, de interes ve snic, ci v ad adev arul lui Dumnezeu ntr-o lumin a att de slab a, nct li se pare de mic a nsemn atate. Cele mai nesemnicative lucruri legate de interesele lor trec atoare iau propor tii sporite, n vreme ce lucrurile privitoare la ve snicie r amn n afara sferei lor de aten tie.The Review and Herald, 31 octombrie, 1893. Adev arata generozitate a disp arut Oamenii care sunt s araci, n compara tie cu al tii, sunt de obicei aceia care contribuie n cea mai mare m asur a la sus tinerea cauzei lui Dumnezeu. Ei d aruiesc generos din pu tinul lor. Ei s i-au consolidat impulsurile de generozitate prin acte repetate de d arnicie. Cnd

ncercarea de a sluji la doi st apni

209

de cheltuielile se apropiau de limitele venitului, ata samentul lor fa ta bog a tiile p amnte sti nu avea nicio s ans a de a prinde r ad acin a. ns a mul ti, cnd ncep s a adune bog a tii p amnte sti, calculeaz a n ct timp ar putea intra n posesia unei anumite sume. n ner abdarea lor de a strnge pentru ei n si si, nu mai reu sesc s a devin a boga ti n Dumnezeu. Actele lor de binefacere nu tin pasul cu ritmul n care acumu- [222] leaz a. Pe m asur a ce pasiunea pentru bog a tii cre ste, ei se ata seaz a de comoara strns a. Valoarea a ceea ce de tin le nt are ste dorin ta de a ob tine s i mai mult, pn a cnd unii dintre ei ajung s a cread a c a zecimea Domnului ar o tax a aspr as i incorect a. Inspira tia a spus: Cnd bog a tiile sporesc, nu v a lipi ti inima de ele. Dar mul ti spun: Dac a a s la fel de bogat ca s i cutare, a s aduce multe daruri la vistieria Domnului. Nu a s face nimic altceva cu bog a tia mea, ci a s folosi-o exclusiv la naintarea cauzei lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a pus pe unii dintre ace stia la ncercare, oferindu-ie bog a tii, dar mpreun a cu ele a venit s i tenta tia mai mare, iar ei nu s-au dovedit a mai darnici dect atunci cnd erau s araci. Dorin ta de navu tire ie-a absorbit mintea s i inima s i se fac vinova ti de idolatrie.Testimonies for the Church 3:403. Cnd sunt s araci, unii ofer a cu generozitate din pu tinul lor, dar pe m asur a ce strng avere, devin zgrci ti. Motivul pentru care au este acela c att de pu tin a credin ta a nu se adapteaz a la noile condi tii de prosperitate s i nu d aruiesc pentru cauza lui Dumnezeu pn a ntr[223] acolo, nct s a fac a sacricii.Testimonies for the Church 4:77.

Capitolul 44 Declara tiile orgolioase ale a sa-zi silor cre stini


Scriptura ne vorbe ste despre o mare clas a de a sa-zi si cre stini c arora le lipsesc faptele. Mul ti dintre cei care pretind a crede n Dumnezeu l t ag aduiesc prin faptele lor. nchinarea la bani, la case s i terenuri ne indic a faptul c a ei sunt idolatri s i aposta ti. Orice fel de egoism este l acomie s i, prin urmare, idolatrie. Mul ti dintre cei care au numele nscris n registrul bisericii, n calitate de credincio si n Dumnezeu s i n Biblie, se nchin a lucrurilor pe care Domnul li Ie-a ncredin tat ca s a fac a milostenie. Poate c a nu se nchin a efectiv naintea comorii lor p amnte sti, dar ea este idolul lor. Ei se nchin a la Mamona. Le aduc lucrurilor de pe acest p amnt elogiul ce i apar tine Creatorului. Cel care vede s i s tie toate lucrurile consemneaz a . falsitatea declara tiilor lor de credin ta Dumnezeu este exclus din templul suetului cre stinului lumesc pentru ca metodele lume sti s a poat a avea sucient loc. Banii sunt dumnezeul unui astfel de cre stin. ns a banii sunt ai lui lehova, iar cel c aruia i-au fost ncredin ta ti refuz a s a i d aruiasc a prin acte de binefacere. Dac a i-ar ob tine respectnd planul lui Dumnezeu, t amia faptelor lui bune s-ar n al ta la cer s i s-ar auzi mii de imnuri de laud a din partea suetelor convertite. s i de recuno stin ta Pentru naintarea mp ar a tiei lui Dumnezeu, pentru a-i nvia pe cei mor ti n gre selile s i p acatele lor, pentru a le vorbi p ac ato silor despre balsamul vindec ator al dragostei Mntuitorului iat a scopul m banii. Dar, prea adesea, sunt n care ar trebui s a ne ntrebuin ta folosi ti pentru c stigarea gloriei personale. n loc s a e un mijloc de a-i ajuta pe oameni s a-L cunoasc a pe Dumnezeu s i pe Hristos, aducnd astfel laud as i mul tumire D at atorului tuturor lucrurilor bune, [224] valorile materiale sunt mijlocul prin care slava lui Dumnezeu s i perspectiva cerului sunt puse n umbr a. Prin folosirea gre sit a a banilor, lumea s-a umplut de practici rele. U sa min tii a fost nchis a naintea R ascump ar atorului. 210

Declara tiile orgolioase ale a sa-zi silor cre stini

211

Dumnezeu declar a: AI Meu este argintul s i al Meu este aurul. despre ecare u s EI tine o eviden ta i ic a a lui Adam, ca s a vad a cum ob tin ei banii. Poate c a b arba tii s i femeile din lume vor spune: Dar eu nu sunt cre stin. Nu pretind c a l slujesc pe Dumnezeu. ns a acest lucru nu i face mai pu tin vinova ti pentru faptul c a i ngroap a mijloacele, resursele, n activit a ti lume sti, pentru realizarea intereselor lor egoiste! M a adresez vou a, celor care nu l cunoa ste ti pe Dumnezeu, care poate c a citi ti aceste rnduri, c aci providen tial v a vor supuse aten tiei. Ce face ti cu bunurile Domnului vostru? Ce face ti cu capacit a tile zice s i mintale pe care vi Ie-a dat? Pute ti s a men tine ti activ organismul uman f ar a ajutorul S au? Dac a Dumnezeu v-ar pronun ta moartea printr-un singur cuvnt, a ti muri pe loc. Zi dup a zi, ceas dup a ceas prin puterea Sa s i minut dup a minut, Dumnezeu v a tine n via ta . innit a. El este Cel ce v a d a suarea care v a men tine corpul n via ta Dac a Dumnezeu l-ar neglija pe om a sa cum omul l neglijeaz a pe Dumnezeu, ce s-ar ntmpla cu neamul omenesc? Marele Medic Misionar este interesat de lucrarea minilor Lui. El le nf a ti seaz a oamenilor pericolul pe care l presupune nchiderea u sii inimii naintea Mntuitorului, zicnd: ntoarce ti-v a, ntoarce tiv a; pentru ce vre ti s a muri ti?The Review and Herald, 23 mai, 1907. Titlul de proprietate al comorilor cere sti Vine ziua cnd oamenii si vor arunca idolii de argint s i idolii de aur pe care s i-i f acuser a ca s a se nchine la ei, i vor arunca la [225] s obolani s i la lilieci s i vor intra n g aurile stncilor s i n cr ap aturile pietrelor, de frica Domnului s i de str alucirea m are tiei Lui. Bog a tiile lumii nu vor de folos n ziua mniei divine, numai credin ta s i ascultarea vor aduce biruin ta. S a ne manifest am n fapte toat a credin ta pe care o avem. Trebuie s s a ne deprindem s a vorbim despre credin ta i s a ne preg atim pentru via ta viitoare. Ce eforturi mari depun oamenii pentru a ob tine titlul legal asupra propriet a tii lor! Ei trebuie s a aib a dovezi care s a ntruneasc a cerin tele legii. Proprietarul nu are lini ste pn a nu se ncredin teaz a pe deplin c a nu exist a nicio incertitudine pe titlul lui. O, dac a oamenii ar manifesta acela si zel s i n vederea ob tinerii titlu-

212

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

lui de proprietate al comorilor cere sti care s a ntruneasc a cerin tele legii! Apostolul l ndeamn a pe urma sul lui Hristos s a dea dovad a pentru a sigur de chemarea s de srguin ta i alegerea sa de c atre Dumnezeu. Nu trebuie s a existe nicio gre seal a, nicio incertitudine n cererea pe care o face ti pentru a ob tine nemurirea. Mntuitorul ne spune: Ferice de cei ce si spal a hainele (de cei ce mplinesc poruncile Lui, KJV n. tr.), ca s a aib a drept la pomul vie tii s i s a intre pe por ti n cetate.The Review and Herald, 30 aprilie, 1889. Desconsiderarea bog a tiilor ve snice Domnul i prive ste cu mil a pe cei care se mpov areaz a singuri cu grijile gospod ariei s i complica tiile afacerilor. Ei duc multele poveri ale slujirii s i neglijeaz a singurul lucru esen tial. C auta ti mai nti mp ar a tia lui Dumnezeu s i neprih anirea Lui , ne spune Mntuitorul, si toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Prin aceasta ne spune, de fapt: ndrepta ti-v a privirea dinspre lumea aceasta nspre lumea ve snic a. Preocupa ti-v a cu cea mai mare seriozitate de ob tinerea lucrurilor pe care le pre tuie ste Dumnezeu s i pentru care Hristos Si-a dat via ta ca s a le pute ti avea. Jertfa Sa v-a deschis larg [226] por tile cerului. Strnge ti-v a comoara lng a tronul lui Dumnezeu, ndeplinind, prin capitalul ce v-a fost ncredin tat, lucrarea de a ajuta oamenii s a cunoasc a adev arul. Acest lucru v a va asigura bog a tiile ve snice. [...] Cnd ne gndim la marele dar al cerului pentru r ascump ararea lumii noastre p ac atoase s i cnd lu am apoi n considera tie darurile pe care le putem aduce noi, nu ndr aznim s a mai facem compara tii. Tot ce ar putea aduce Universul ntreg nu se poate asem ana cu acest unic dar. Dragostea inestimabil a a fost manifestat a cnd Cel egal cu Tat al a venit s a pl ateasc a pre tul pentru suetele oamenilor s i s a le ofere via ta ve snic a. Cei care m arturisesc Numele lui Hristos s a de nu e oare atra si de Mntuitorul lumii, s a e ei indiferen ti fa ta posibilitatea de a de tine adev arul s i neprih anirea s i s a desconsidere ei comoara cereasc a n favoarea celei p amnte sti? Si judecata aceasta st a n faptul c a, odat a venit a Lumina n lume, oamenii au iubit mai mult ntunericul dect lumina, pentru c a faptele lor erau rele. C aci oricine face r aul ur as te lumina s i nu vine la lumin a, ca s a nu i se vad a faptele. Dar cine lucreaz a dup a

Declara tiile orgolioase ale a sa-zi silor cre stini

213

adev ar vine la lumin a ca s a i se arate faptele, indc a sunt f acute n Dumnezeu. Acest mesaj biblic reprezint a unul dintre cele mai valoroase pasaje din Noul Testament. Acceptat n via ta credinciosului, va genera fapte bune, care sunt mult mai pre tioase dect diamantele s i aurul. El are puterea de a aduce bucuria s i mngierea n via ta p amnteasc as i de a-i da credincio- sului via ta ve snic a. O, dac a am avea n telegerea ntr-att luminat a de har, nct s a ne nsu sim ntreaga lui semnica tie! Tat al ne spune: V a voi da o comoar a mai pre tioas a dect orice valoare p amnteasc a, o comoar a care v a va mbog a ti s i binecuvnta pentru totdeauna.The Review and Herald, [227] 5 martie, 1908. Ct de discordant a! Ct de lipsit a de valoare! Hristos declar a: Dac a voie ste cineva s a vin a dup a Mine, s a se lepede de sine, s a- si ia crucea s i s a m a urmeze. Cei care sau mbr acat cu haina de nunt a, haina neprih anirii lui Hristos, nu vor ncerca s a ae dac a ar trebui s a si ia crucea s i s a mearg a pe urmele Mntuitorului. Ei se vor supune poruncilor Lui cu pl acere s i cu bucurie. Multe suete pier f ar a s as tie despre Hristos. Ct de discordant a este deci toat a lupta pentru pozi tie s i bog a tie! Ct de rave sunt motiva tiile pe care Satana ar putea s a le prezinte, pe care egoismul s i ambi tia ar putea s a le ofere, n compara tie cu lec tiile pe care Ie-a dat Hristos n Cuvntul S au! Ct de lipsit a de valoare este r asplata pe care o ofer a lumea n compara tie cu cea oferit a de Tat al nostru ceresc!The Review and Herald, 19 septembrie, 1899. Dumnezeu va purta de grij a n vreme ce ar trebui s a n teleag a c a darurile Providen tei nu trebuie risipite inutil, oamenii trebuie s as tie s i c a spiritul zgrceniei s i al avari tiei trebuie biruit. Aceast a nclina tie va avea ca rezultat folosirea c ailor necinstite s i incorecte, care sunt o urciune pentru Dumnezeu. Cre stinii nu ar trebui s a si ng aduie s a e tulbura ti de grija s i de nelini stea cu privire la lucrurile necesare vie tii. Dac a l iubesc s i l ascult a pe Dumnezeu s i dac a si fac partea, El va avea grij a de nevoile lor. Chiar dac a va trebui s a v a c stiga ti existen ta

214

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

cu sudoarea frun tii, nu trebuie s a renun ta ti la ncrederea n Dumnezeu, c aci n marele plan al providen tei Sale, v a va oferi zi dup a zi ceea ce ave ti nevoie. Aceast a lec tie dat a de Hristos este o mustrare pentru gndurile de nelini ste, pentru problemele s i ndoielile inimii nencrez atoare. Nimeni nu poate ad auga nici m acar un cot la statura lui, orict de mult s i-ar dori acest lucru. Tot att de absurd este s a v a ngrijora ti de ziua de mine s i de nevoile ei. Face ti ce sunte ti [228] datori s i pune ti-v a ncrederea n Dumnezeu, c aci El s tie ce ave ti nevoie.The Review and Herald, 18 septembrie, 1888.

Studiu suplimentar
Iubirea de lume, Testimonies for the Church 3:477-482. Spiritul lumesc n biseric a, Testimonies for the Church 2:196-199. Viziunea despre cele dou a coroane, Testimonies for the Church 1:347-352. Gndul n sel ator de a strnge bog a tii pentru a sus tine cauza lui Dumnezeu, Testimonies for the Church 1:476, 477. personal Am agirea bog a tiilor (o experien ta a), Testimonies for the Church 2:275-283. Cu ct iubesc mai mult bog a tiile p amnte sti, cu att se vor ndep arta oamenii mai mult de Dumnezeu, Testimonies for the Church 3:478. Prin iubirea de bog a tii, Satana si asigur a nchinarea din partea oamenilor, Testimonies for the Church 3:479. mbog a tirea n lucrurile p amnte sti, dar nu n ceea ce-L prive ste pe Dumnezeu, Testimonies for the Church 2:196. Este alarmant c a att de mul ti sunt n sela ti de Satana, Testimonies for the Church 3:479. Preocuparea exagerat a de avu tii este o dovad a a nebuniei, Testimonies for the Church 5:261. Cuvintele noastre dezv aluie unde ne adun am comoara, Testimonies for the Church 2:59. Acumularea de bunuri prin mijloace necinstite, Testimonies for the Church 4:489-491. ngerii sunt uimi ti de egoismul cre stinilor, Testimonies for the Church 4:475. Am agirea bog a tiilor, Testimonies for the Church 1:476-478. Munca necump atat a din dorin ta de a strnge bog a tii, Testimonies for the Church 1:476. Egoismul i nconjoar a pe oameni asemenea unui bru de er, Testimonies for the Church 2:197. Un motiv pentru care noi, ca popor, suntem neputincio si, Testimonies for the Church 2:199. 215

216

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Prosperitatea orbe ste s i n sal a suetul, Testimonies for the Church 2:183, 184. ngrijor arile vie tii l afecteaz a pe om fa fel ca b autura pe cel beat, Testimonies for the Church 5:258, 259. Cei zgrci ti s i lacomi ar trebui s a se alarmeze din cauza st arii n care se a a, Testimonies for the Church 1:494. Cel mai mare pericol al acumul arii de bunuri materiale, Testimonies for the Church 1:492. Preocup arile seculare sunt necesare, dar nu trebuie s a absoarb a toat a aten tia, Testimonies for the Church 5:459. Ambi tia unora dintre membrii bisericii de a dobndi bog a tii s i onoare, Testimonies for the Church 5:456 Strategia lui Satana de a nfrnge biserica, Early Writings, 266-269. Primele avertiz ari din primul volum al c ar tii M arturii pentru biseric a, Testimonies for the Church 1:114, 115. n purtarea de grij Manifestarea lipsei de credin ta a a lui Dumnezeu, [229] Testimonies for the Church 2:656-658. [230] [231]

Sec tiunea 10 Ispita speculei

Capitolul 45 Goana dup a bog a tii


Poporul lui Dumnezeu, care a fost binecuvntat cu o mare lumin a n ceea ce prive ste adev arul pentru aceast a vreme, nu ar trebui s a uite c a trebuie s a a stepte s i s a vegheze asupra venirii Domnului pe norii cerului. S a nu uite c a trebuie s a nceteze cu faptele ntunericului s i s a se mbrace cu armura luminii. Nimeni s a nu si fac a idoli din aur, argint sau terenuri s i s a nu si pun a inima n slujba acestei lumi s i de specula cu a intereselor ei. Exist a o preocupare exagerat a fa ta terenuri, r aspndit as i la ora s, s i la sate. Vechile modalit a ti sigure s i corecte de ob tinere a unei st ari materiale si pierd popularitatea. Ideea acumul arii de bunuri materiale s i bani prin h arnicie s i economisire este dispre tuit a de mul ti oameni s i este socotit a nepotrivit a pentru aceast a epoc a a progresului. Dorin ta de a face specula tii, prin achizi tionarea de terenuri la tar as i la ora s sau a oric arui lucru care promite c stiguri imediate s i exorbitante, a atins cea mai nalt a cot a, iar mintea, gndul s i truda sunt n ntregime ndreptate spre ob tinerea a tot ce se poate din comorile p amntului ntr-un timp ct mai scurt. Unii dintre tinerii no stri se ndreapt a singuri spre ruin a din pricina acestei goane febrile dup dup a bog a tii. Aceast a dorin ta a c stig deschide u sa inimii n fa ta ispitelor vr ajma sului. Iar ispitele care vin sunt de o natur a att de am agitoare, nct unii nu li se vor putea mpotrivi. [...] Spiritul ob tinerii de c stiguri Spiritul ob tinerii de c stiguri s i al goanei dup a mbog a tire, spiri[232] tul lumesc ce i acapareaz a pe to ti, este n totalitate contrar credin tei s i doctrinelor noastre. Dac a Domnul Preanalt va dori s a-Si reverse Duhul Sfnt s i va ncerca s a-Si revigoreze lucrarea, c ti vor amnzi dup a mana cereasc as i c ti vor nseta dup a apa vie tii? [...] Consider c a sunt periculoase cuvintele unora dintre fra tii no stri care spun la fel ca bogatul nebun: Suete, ai multe bun at a ti strnse pentru mul ti ani; odihne ste-te, m annc a, bea s i vesele ste-te! Mul ti uit a c a sunt slujitorii lui Dumnezeu s i spun: Ziua de mine va la 218

Goana dup a bog a tii

219

fel ca azi s i chiar mai mbel sugat a. Dumnezeu vede toate tranzac tiile voastre. Ave ti grij a! Este vremea s a v a ndrepta ti gndurile cele mai profunde s i mai sincere c atre strngerea comorilor cere sti, unde nu le m annc a nici moliile s i nici rugina s i unde ho tii nu le sap as i nu le fur a. (M arturii speciale, seria B 17:4.5). [Folosirea nechibzuit a a banilor s i spiritul speculei]. Pasiunea nebun a de a ntreprinde noi afaceri Dac a apare o idee nou a, oamenii care m arturisesc a crede adev arul g asesc un mijloc de a investi n respectiva afacere. Dumnezeu cunoa ste ecare inim a. Fiecare motiva tie egoist a i este cunoscut a. El ng aduie crearea anumitor circumstan te pentru a pune la ncercare inima s i pentru a le forma caracterul celor ce se numesc poporul S au. n unele situa tii, Domnul le permite oamenilor s a mearg a mai departe s i s a se confrunte cu e secul total. Mna Lui este mpotriva lor pentru a le spulbera speran tele s i a le risipi averile. Cei care sunt cu adev arat interesa ti de cauza lui Dumnezeu s i care si doresc s a investeasc a n dezvoltarea ei vor aa c a aceasta e o investi tie sigur a. Unii vor avea nsutit n via ta aceasta, iar n lumea viitoare, via ta ve snic a. Dar nu to ti vor primi o parte nsutit a n via ta [233] . Dac aceasta, ntruct nu i pot face fa ta a li s-ar ncredin ta mult, s-ar dovedi administratori nen telep ti. Domnul le re tine partea aceasta, spre binele lor, dar comoara lor din cer este asigurat a. Cu ct mai protabil a este aceast a investi tie! Ame ti ti de posibilele c stiguri Dorin ta pe care o au unii dintre fra tii no stri de a c stiga rapid bani i determin a s a se implice n noi afaceri s i s a investeasc a bani, ns a deseori a stept arile lor nu se mplinesc. Ei irosesc sumele ce ar putut folosite pentru cauza lui Dumnezeu. Exist a o patim a nebun a pentru aceste noi afaceri. Si, cu toate c a aceste situa tii s-au repetat de multe ori s i de si ei au la dispozi tie exemplul altora care lec au investit s i care au ajuns la e sec, mul ti nu nva ta tia. Satana i ademene ste s i i ame te ste cu c stigurile ce le-ar putea ob tine. Cnd speran tele le sunt spulberate, ei trec prin multe descuraj ari n urma aventur arii lor nechibzuite. Dac a pierde banii, persoana

220

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

respectiv a consider a c a acest lucru este o nenorocire, c a e pierderea ei. Dar trebuie s a- si aminteasc a faptul c a administreaz a banii Altcuiva, c a este doar un ispravnic s i c a Dumnezeu nu si g ase ste pl acerea n ntrebuin tarea nechibzuit a a banilor ce ar putut folosi ti pentru naintarea cauzei adev arului prezent. n ziua socotelilor nale, administratorul nechibzuit trebuie s a r aspund a de faptele lui.Testimonies for the Church 1:225, 226. Mai atr ag atoare dect munca perseverent a Vr ajma sul suetelor este foarte dornic s a mpiedice ncheierea lucr arii speciale pentru aceast a vreme, prin implicarea oamenilor n afaceri sortite e secului. El le va prezenta n ve smntul marii d arnicii, [234] iar dac a cei care vor urma aceast a cale vor avea succes pentru un timp, s i al tii le vor urma exemplul. si pierd for ta chiar adev arurile care pun poporul nostru la ncercare n aceast a vreme s i care, dac a ar clar n telese, ar mpiedica astfel de ac tiuni. Unii se vor gr abi s a pun a n practic a planurile speculative de ob tinere a banilor, iar al tii se vor molipsi repede de acest spirit. Este exact ceea ce- si doresc s i se vor implica n afaceri speculative care ndep arteaz a mintea de la preg atirea sfnt as i esen tial a pentru suet, n vederea ntmpin arii ncerc arilor care vor veni n aceste ultime zile. Vr ajma sul suetelor s i-a conceput bine planurile s i va face tot posibilul pentru a s i le aduce la ndeplinire. Ceva asem an ator [Aici se face referire la un plan de tranzac tii speculative cu terenuri s i mine, ce trebuia promovat printre adventi stii de ziua a s aptea, o mare parte din c stigurile ob tinute urmnd a dedicate lucr arii Domnului.] tor s un plan care se pretindea a la fel de promi ta i de ncununat cu succes a fost nceput de multe ori n poporul nostru. Dar cnd a sosit timpul marelui succes a steptat, a venit e secul complet. Acest lucru a dus la tulburarea poporului. Mul ti s-au implicat n specul a s i au fost ncnta ti mai mult de ea dect de munca asidu as i de aplicarea metodelor obi snuite de c stigare a existen tei, trudind cu s perseveren ta i ncrezndu-ne n Domnul. ...

Goana dup a bog a tii

221

ndep artarea gndurilor de la adev ar Orice ac tiune de acest gen, care vine s a strneasc a dorin ta de a ob tine mbog a tirea rapid a prin specul a, ndep arteaz a gndurile oamenilor de la cele mai solemne adev aruri care le-au fost ncredin tate muritorilor vreodat a. Poate c a pentru o perioad a posibilit a tile sunt ncurajatoare, dar sfr situl este un mare e sec. Domnul nu aprob a astfel de ac tiuni. Dac a este ncurajat a o astfel de lucrare, vor atrase spre aceste ac tiuni speculative multe persoane care nu ar putut [235] ndep artate n alt mod de la lucrarea de prezentare a adev arurilor solemne ce trebuie oferite oamenilor n aceast a vreme. (M arturii speciale, seria B nr. 17, 15-19. O curs a ntins a de Satana n multe ocazii n care Domnul Ie-a deschis credincio silor o cale de ntrebuin tare a mijloacelor lor pentru naintarea cauzei Sale, agen tii lui Satana le-au nf a ti sat o modalitate prin care i asigurau c a si vor dubla mijloacele investite. Ei au mu scat momeala; banii au fost investi ti, iar cauza Evangheliei, s i deseori nici ei n si si, nu a primit niciodat a niciun dolar. Fra tilor, aminti ti-v a de lucrare s i, cnd ave ti mijloace la dispozi tie, asigura ti-v a pentru vremea viitoare o bun a temelie sigur a ca . Isus S-a f s a primi ti adev arata via ta acut s arac pentru voi, pentru ca prin s ar acia Lui s a v a mbog a ti ti cu comoara cereasc a. Ce i ve ti oferi lui Isus, care v-a d aruit totul?Testimonies for the Church [236] 5:154, 155.

Capitolul 46 Ispita de a specula


Satana a distrus mul ti oameni, determinndu-i s a se a seze n calea ispitei. El vine la ei la fel cum a venit la Hristos, ispitindu-i s a iubeasc a lumea. Le spune c a ar putea investi ntr-o direc tie sau , i urmeaz n alta pentru a ob tine un prot, iar ei, de bun a-credin ta a indica tiile. Nu dup a mult timp, sunt tenta ti s a se abat a de la corectitudine, pentru a dobndi cele mai mari proturi posibile. Demersul lor poate p area perfect legal, conform cu standardul de dreptate din lume, ns a ei nu trec testul Legii lui Dumnezeu. Motiva tiile lor sunt puse la ndoial a de fra tii lor s i sunt suspecta ti c a au recurs la c ai necinstite de n activitatea lor s i au compromis astfel inuen ta pre tioas a, fa ta care ar trebuit s a e deosebit de vigilen ti, pentru binele cauzei lui Dumnezeu. Afacerea ce ar putea deveni un succes nanciar n minile unui protor, care s i-ar vinde integritatea de dragul c stigului p amntesc, este cu totul necorespunz atoare pentru un urma s al lui Hristos. Toate aceste ac tiuni speculative sunt nso tite de ncerc ari s i de dicult a ti greu de sesizat s i sunt un chin cumplit pentru cei care se implic a n ele. Adeseori, anumite mprejur ari strnesc n mod resc b anuieli cu privire la motiva tiile acestor fra ti, ns a, de si unele lucruri pot p area cu totul gre site, ele nu ar trebui considerate ntotdeauna adev aratul test al caracterului. Totu si ele se pot dovedi deseori un punct de cotitur a n experien ta unei persoane. Caracterul acesteia se [237] transform a din cauza concursului de mprejur ari n care s-a aat. Un experiment periculos Mi s-a ar atat c a implicarea n afaceri de specul a este un experiment periculos pentru membrii poporului nostru. n acest fel, ei se a saz a pe terenul vr ajma sului, se expun unor mari ispite, dezam agiri, ncerc ari s i pierderi. Apoi mai sunt s i nelini stea continu as i dorin ta erbinte de a c stiga bani mai repede dect le ng aduie mprejur arile actuale. n 222

Ispita de a specula

223

speran ta c a vor ob tine mai mul ti bani, ei si schimb a anturajul. Dar, adesea, a stept arile lor nu se mplinesc, se descurajeaz as i, n loc s a . A mearg a nainte, renun ta sa s-a ntmplat cu unele persoane din___. Acestea s-au ndep artat de Dumnezeu. Dac a Domnul le-ar dat fra tilor no stri scumpi prosperitate n demersurile lor speculative, ei ar ajuns s a e pierdu ti pentru totdeauna. Dumnezeu si iube ste poporul s i i iube ste pe cei nenoroci ti. Dac a si vor nsu si lec tiile pe care El dore ste ca ei s a le nve te, nfrngerea se va transforma n cele din urm a ntr-o izbnd a pre tioas a. Iubirea de lume a alungat din inim a dragostea pentru Hristos. Cnd murd aria este m aturat as i dat a afar as i cnd u sa inimii este larg deschis a ca r aspuns la invita tia Lui, Hristos va intra s i va lua n st apnire templul suetului.Testimonies for the Church 4:616-618. Farmecele s i mituirile ademenitoare Acum, n timpul de prob a, suntem cu to tii pu si la ncercare. Satana se folose ste de farmecele s i de mituirile lui ademenitoare s i unii vor socoti c a prin planurile lor vor reu si s a ob tin a un venit extraordinar. Dar iat a, cnd sunt convin si c a se mbog a tesc s i cnd se comport a cu nfumurare s i egoism, a a c a Dumnezeu poate risipi mai repede dect pot ei aduna. (M arturii speciale, seria B, nr. 17, [238] 6. Perspective am agitoare Mul ti au mprumut cu bani institu tiile noastre, pentru a folosi ti ntr-o lucrare bun a pentru St apnul nostru. ns a Satana concepe de anumite metode care le vor strni fra tilor no stri marea dorin ta a- si ncerca norocul, ca la loterie. Unii dintre ei sunt ademeni ti de perspectiva fascinant a a c stigului nanciar n urma investirii banilor n terenuri. Astfel, ei si retrag banii din institu tiile noastre s i i ngroap a n p amnt, iar cauza lui Dumnezeu nu prosper a. Atunci, dac a unul dintre ei are succes, este att de entuziasmat de faptul c a a c stigat cteva sute de dolari, nct ia hot arrea de a ob tine, dac a e posibil, s i mai mul ti bani. El va continua s a investeasc a n propriet a ti imobiliare sau n mine. Planul lui Satana are succes; n loc s a creasc a, s i s a ajung a n casierie, fondurile institu tiilor noastre

224

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

sunt retrase de cei care le de tin, din dorin ta de a- si ncerca norocul n minerit sau n specula cu terenuri. Spiritul l acomiei este alimentat, iar omul cu nclina tii spre zgrcenie si dore ste s a foloseasc a ecare dolar care ar trebui s a contribuie la naintarea cauzei lui Dumnezeu pe p amnt. (M arturii speciale, seria B, nr. 17, 8. Afacerile speculative ntreprinse de pastori Ne apropiem de ncheierea timpului. Nu ne dorim doar s a prezent am adev arul de la amvon, ci s a l tr aim s i dincolo de amvon. Cerceteaz a cu aten tie temelia speran tei mntuirii tale! n pozi tia pe care o ocupi de vestitor al adev arului, de veghetor pe zidurile Sionului, nu te po ti implica n afaceri din domeniul mineritului sau cel al propriet a tilor imobiliare s i, n acela si timp, s a mpline sti cu lucrarea sfnt [239] ecien ta a ce ti-a fost ncredin tat a. Cnd sunt n joc suetele omene sti, cnd sunt implicate lucrurile ve snice, nu putem s a ne ndrept am interesul n mai multe direc tii f ar a s a risc am. Acest lucru este adev arat mai ales n cazul t au. Cnd te-ai implicat n aceast a afacere, nu ai cultivat evlavia sueteasc a, Ai sim tit dorin ta aprins a de a ob tine bani. Ai discutat cu mul ti despre avantajele nanciare ce aveau s a e ob tinute prin investirea n terenurile din___. Ti-ai imaginat permanent protul de pe urma acestor afaceri. Si toate acestea s-au ntmplat n timp ce erai pastor hirotonit al lui Hristos, n vreme ce te-ai angajat s a te dedici cu suetul, trupul s i cu duhul lucr arii de salvare a suetelor. n tot acest timp, primeai bani de la trezorerie pentru sus tinerea ta s i a familiei tale. Prin vorbirea ta, ai ncercat s a direc tionezi aten tia s i banii poporului nostru departe de institu tiile bisericii s i de ac tiunile de sus tinere a mp ar a tiei R ascump ar atorului pe p amnt. Ai sperat c a o s a treze sti n oameni dorin ta de a- si investi banii acolo de unde, dup a cum i asigurai tu, aveau s a ob tin a o sum a de dou a ori mai mare s i ia-i atras cu perspectiva c a, n acest fel, puteau sprijini lucrarea pentru Dumnezeu ntr-o m asur a mult mai mare. [...] Evitarea complica tiilor lume sti Mai ales pastorul ar trebui s a evite complica tiile lume sti s i s a se bazeze pe Sursa oric arei puteri, ca s a poat a reprezenta corect

Ispita de a specula

225

cre stinismul. El ar trebui s a se desprind a de tot ce i-ar ndep arta mintea de la Dumnezeu s i de la marea lucrare ce trebuie f acut a acum. Hristos a steapt a ca pastorul, n calitate de slujitor angajat, s a e asemenea Lui n cuget, n gndire, n cuvnt s i n fapt a. El a steapt a ca to ti oamenii care le explic a altora Scriptura s a lucreze cu tact s i n mod inteligent, nu prin cultivarea nechibzuit a a capacit a tilor lor, nu ntr-un mod din cauza c aruia s a aib a de suferit sau prin care s a se suprasolicite, ci n a sa fel, nct s a e capabili s a fac a o lucrare [240] bun a pentru Domnul.Testimonies for the Church 5:530, 531. Specula cu terenurile din apropierea institu tiilor noastre Am fost instruit a s a le aduc fra tilor no stri o m arturie, spunndule c a trebuie s a se p azeasc a de specula legat a de achizi tionarea s i vinderea terenului din vecin atatea propriet a tii s colii. Orice ac tiune de cump arare s i de vindere trebuie s a e caracterizat a de cea mai strict a corectitudine. Egoismul nu trebuie s a si g aseasc a loc aici. Principiile pe care le va sus tine s coala noastr as i care vor predate studen tilor, ca parte a educa tiei lor, trebuie cultivate s i respectate de cei care se ocup a ndeaproape de interesele s colii. Responsabilii institu tiei noastre nu trebuie s a ac tioneze, din dorin ta dup a c stiguri personale, mpotriva principiilor educa tiei cre stine, pentru care va nin tat a aceast as coal a. Zi de zi, noi ne decidem att soarta din via ta aceasta, ct s i soarta ve snic a. Fiecare fapt a s a e dreapt as i corect a, s i cnd vindem, s i cnd cump ar am. Nimic din ceea ce este caracteristic avari tiei s a nu e acceptat, ntruct aceasta i-ar descuraja pe fra ti s i L-ar nemul tumi pe Dumnezeu. Membrii bisericilor noastre au f acut sacricii mari pentru ca aceast a proprietate s a e achizi tionat a pentru s coala noastr a. Cei care se gndesc la c stigul personal s a nu prote de fra tii lor care poate c a trebuie s a se mute n apropiere de s coal a. Cei care au spiritul specula tiei trebuie s a e descuraja ti s a vin a n , indc a ei nu vor o binecuvntare pentru s coal a, ci o piedic a. S a nu uit am c a ne a am naintea lui Dumnezeu pentru a cerceta ti s i ecare fapt a incorect a de slujire a eului este consemnat a n cartea cerului s i m arturise ste mpotriva noastr a. O, i implor pe fra tii no stri s a renun te la mercantilism. Rug aciunea mea este ca niciunu! dintre cei care au ca unic scop ob tinerea avantajelor personale s a nu [241]

226

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

se stabileasc a n apropiere de s coal a. S a c aut am s a excel am n lucrurile spirituale, pentru ca spiritul ambi tiei s a e nlocuit cu spiritul altruismului. Aceast a schim- bare trebuie s a aib a loc n noi, dac a vrem s a m accepta ti de Dumnezeu.Scrisoarea 72, 1909. Atrac tia loteriilor Apoi, mai sunt s i loteriile. Un tn ar particip as i c stig a un ceas de aur. Ce va urma de aici? Poate c a ceasul este din aur adev arat, poate c a nu e o n sel aciune, dar, vai, n sel aciunea se a a n alt a parte s i n aceasta const a capcana. Dac a a c stigat de data aceasta, el va dori s a mai ncerce s i alt a dat a. O, dac a ar ul meu, a s prefera s a-l v ad z acnd n co sciug, dect s a joace la loterie pentru acel ceas de aur. Apoi, se ntlne ste cu al ti b aie ti. Le arat a ceasul s i atunci simt s i ei dorin ta de a- si ncerca norocul exact la fel s i, astfel, intr as i ei n joc. n acest mod, vor participa tot mai mul ti, s i inuen ta se extinde de la unul la altul, iar diavolul s tie prea bine s a joace acest [242] joc.Manuscript 1, 1890.

Capitolul 47 Investi tii nechibzuite


Cu cteva s apt amni n urm a, n timp ce participam la o ntrunire de tab ar a la San Jose [1905], c tiva fra ti mi-au prezentat ceea ce era, n opinia lor, o ocazie extraordinar a de a investi bani n minerit s i n c aile ferate pentru proturi mari. Ei p areau ncrez atori c a vor avea succes s i vorbeau despre binele pe care l vor putea face cu beneciile pe care le vor ob tine. Celelalte persoane prezente p areau interesate s a vad a cum voi primi eu propunerea acestor fra ti. Le-am spus c a astfel de investi tii erau foarte nesigure. Nu puteau s tii cu certitudine dac a aceste afaceri vor avea succes. Le-am vorbit despre r asplata ve snic a ce le este asigurat a celor care- si strng comori n cer, ns a, n privin ta acestor ac tiuni riscante, i-am rugat, n numele lui Hristos, s a se opreasc a. n timpul nop tii, am fost instruit a s a i transmit poporului lui Dumnezeu c a nu este voia Lui ca cei care cred n apropiata Sa revenire s a si investeasc a banii n minerit. Aceasta ar nsemna s a ne ngrop am banii n p amnt. Voi cita o scrisoare pe care am scris-o unuia dintre fra tii despre care am men tionat mai sus: San Jose, California, 2 July 1905 Stimate frate, Mi-ai prezentat propunerea de a investi n minerit. E sti ncrez ator c a aceast a investi tie va avea succes s i consideri c a n acest mod vei [243] putea ajuta n mare m asur a cauza lui Dumnezeu. Domnul mi-a ar atat c a la ntrunirile la care voi participa voi ntlni oameni care i vor ncuraja pe membrii no stri s a si investeasc a banii n minerit. Mi s-a cerut s a spun c a acesta este mijlocul prin care vr ajma sul consum a sau blocheaz a mijloacele de care e mare nevoie pentru ndeplinirea lucr arii lui Dumnezeu. Aceasta este o capcan a a vremurilor din urm a, al c arei scop este acela de a-i determina pe copiii lui Dumnezeu s a piard a capitalul ncredin tat de Domnul lor, care ar trebui ntrebuin tat cu n telepciune n lucrarea de c stigare a suetelor. Din cauza faptului c a att de mul ti bani sunt investi ti n 227

228

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

afaceri foarte nesigure, lucrarea lui Dumnezeu stagneaz a foarte mult din lipsa talantului care ar aduce suetele la Hristos, [...] n viziunea din noaptea trecut a, mi ridicam glasul pentru a avertiza mpotriva specula tiilor lume sti. Spuneam: V a rog s a v a achizi tiona ti o parte din cea mai mare min a care a fost s apat a vreodat a. mp ar a tia cerurilor se mai aseam an a cu o comoar a ascuns a ntr-o tarin a. Omul care o g ase ste, o ascunde s i, de bucuria ei, se duce s i vinde tot ce are s i cump ar a tarina aceea. [...] Dac a investim n mina lui Dumnezeu, protul este cert. El spune: Asculta ti-M a dar s i ve ti mnca ce este bun, s i suetul vostru se va desf ata cu bucate gustoase. [...] mp ar a tia cerurilor se mai aseam an a cu un negustor care caut a m arg aritare frumoase. Si, cnd g ase ste un m arg aritar de mare pre t, se duce de vinde tot ce are s i-l cump ar a. Fratele meu, vei face o investi tie pentru a procura m arg aritarul ceresc de mare pre t? [...] Aceasta este o afacere n care po ti investi f ar a s a ti asumi riscul de a n selat. Dar, dragul meu prieten, nu trebuie s a investim n minele de pe acest p amnt niciun dolar din [244] banii Domnului. Sunt nespus de trist a din cauz a c a membrii no stri au f acut gres eala de a- si ngropa n minerit capitalul ncredin tat de Dumnezeu, creznd c a n acest fel si vor spori veniturile. Perspectiva poate p area mbietoare, dar mul ti vor extrem de dezam agi ti. mi amintesc de un frate care a fost odat a interesat de lucrarea s i de cauza lui Dumnezeu. n urm a cu c tiva ani, cnd m a aam n Australia, acest frate mi-a scris o scrisoare n care mi spunea c a a cump arat o min a de pe urma c areia se a stepta s a ob tin a mari proturi. mi spunea c a inten tiona s a mi dea o parte din ceea ce urma s a c stige. Ocazional, mi scria astfel: Acum perspectivele sunt mbucur atoare. n curnd ve ti primi partea promis a. Dar acest lucru nu se ntmpla niciodat as i, dup a ce a risipit multe mii de dolari, s-a dovedit c a pierduse totul. Acesta este unul dintre multele cazuri pe care le cunosc. Multe persoane s i-au exprimat p arerea de r au c a i-au ncurajat pe al tii s a investeasc a n minerit. Dac a se a a aici cineva care a primit bani de la vreun frate sau de la vreo sor a pentru o astfel de investi tie, este de datoria iui s a i napoieze, dac a cei care i-a dat este de acord.

Investi tii nechibzuite

229

V a avertizez s a ti aten ti la modul n care folosi ti resursele Domnului. Dac a le aduce ti n vistieria lui Dumnezeu, v a ve ti asigura r asplata din vistieria inepuizabil a, care este n mp ar a tia Sa. Poporul lui Dumnezeu s-a mul tumit prea u sor cu adev arurile pentru a g superciale. Trebuie s a cercet am cu srguin ta asi adev arurile profunde, ve snice s i ample din Cuvntul lui Dumnezeu. Odat a descoperite, vom vinde cu bucurie tot ce avem pentru a cum p ara [245] tarina n care se a a. (M arturii speciale, seria B 17:8-13).

Studiu suplimentar
s Unii vor trebui s a nve te din propria experien ta a nu se mai implice n afaceri speculative, Testimonies for the Church 1:304, 305. O capcan a pentru cel s arac, Testimonies for the Church 1:480, 481. Mul ti au fost convin si de Satana c a nu pot e sua, Testimonies for the Church 2:664, 665. Mai ales pastorii ar trebui s a se fereasc a, Testimonies for the Church 2:622, 626; The Acts of the Apostles, 366; Gospel Workers, 340-342. Specula este un experiment riscant, Testimonies for the Church 4:616, 617. Afacerile speculative al aturi de necredincio si sunt o piedic a, Testimonies for the Church 9:19. Specula cu terenuri s i mine, Gospel Workers, 341. Consecin tele regretului, Testimonies for the Church 1:455. Portmoneul poporului lui Dumnezeu este golit s i mijloacele materiale ajung n rndurile vr ajma sului, Testimonies for the Church [246] 1:551. [247] [248] [249]

230

Sec tiunea 11 Sub presiunea datoriei

Capitolul 48 Stil de viat a adaptat venitului


Mul ti, foarte mul ti nu s-au deprins s a si men tin a cheltuielile n s limitele venitului lor. Ei nu nva ta a se adapteze la situa tia existent a s i se mprumut a iar s i iar, devin cople si ti de datorii s i, n acest fel, se descurajeaz as i ajung la disperare. Mul ti uit a de cauza lui Dumnezeu s i si cheltuiesc nep as atori banii pe distrac tii s i vacan te, pe haine s i pe nimicuri, iar cnd se face apel pentru naintarea lucr arii n misiunile interne s i externe, nu au nimic de d aruit sau chiar scriu cecuri f ar a acoperire. n acest fel, ei l n sal a pe Dumnezeu cu zecimile s i darurile lor, iar prin ng aduin ta lor egoist a si deschid suetul naintea ispitelor teribile s i cad n capcanele lui Satana. Trebuie s a m vigilen ti s i s a nu ne cheltuim banii pe ceea ce nu e necesar s i pentru a c stiga admira tia celorlal ti. Nu trebuie s a ne permitem s a ne satisfacem poftele care ne determin a s a copiem obiceiurile lumii s i s a jefuim vistieria Domnului.The Review and Herald, 19 decembrie, 1893. H arnicia s i economia n familie Mi s-a ar atat c a voi, fratele meu s i sora mea, ave ti multe de nv a tat. Nu tr ai ti n limitele banilor pe care i ave ti. Nu a ti nv a tat s a economisi ti. Cnd ave ti venituri mari, nu s ti ti cum s a face ti s a v a ajung a ct mai mult timp posibil: Lua ti n considerare pofta, nu [250] pruden ta. Uneori cheltui ti banii pe o anumit a hran a pe care fra tii vo stri nu s i-o permit. Dolarii v a scap a foarte u sor clin buzunar. [...] La fel de gre sit este s a nu ti pui la lucru capacit a tile ct mai bine posibil, dup a cum este gre sit ca cel bogat s a si p astreze cu l acomie bog a tiile, pentru c a a sa i place. Voi nu depune ti efortul necesar pentru a v a sus tine familia. Pute ti, s i chiar reu si ti, s a munci ti dac a ave ti totul la dispozi tie, dar nu v a str adui ti s a v a apuca ti de lucru cu sentimentul c a ave ti datoria de a v a folosi timpul s i puterea n cel mai bun mod s i n temere de Dumnezeu. 232

Stil de viat a adaptat venitului

233

Sunte ti implica ti ntr-o afacere care v a aduce uneori mari proturi. Dup a ce a ti luat banii, nu a ti analizat cum a ti putea economisi, avnd n vedere perioadele n care nu pute ti ob tine bani att de u sor. n schimb, a ti cheltuit mult pentru nevoi imaginare. Dac a v-a ti dat de Dumnezeu, de a v seama amndoi de datoria care v a revine fa ta a limita poftele s i dorin tele s i de nevoia de a avea n vedere viitorul, n loc s a tr ai ti numai pentru clipa prezent a, acum a ti avut o stare material a bun a, iar familia voastr a ar avut cele necesare vie tii. Ave ti de nv a tat o lec tie s i nu ar trebui s a ti nd ar atnici.Trebuie s a nv a ta ti s a tr ai ti ct mai mult timp cu ct mai pu tini bani. [...] Isus a f acut o minune s i a hr anit cinci mii de oameni, iar apoi i-a nv a tat lec tia important a a economisirii. Strnge ti rimiturile care au r amas, ca s a nu se piard a nimic. V a revin obliga tii importante. S a nu datora ti nim anui nimic. Dac a a ti neputincio si, incapabili s a munci ti, atunci fra tii vo stri ar datori s a v a ajute. Tot ce a ti primit de la fra tii vo stri cnd v-a ti mutat a nsemnat un punct de pornire. Dac a a ti avut sucient a ambi tie s i dac a a ti convenit mpreun a s a tr ai ti n limitele venitului pe care l avea ti, nu a ti avut complica tii nanciare. Va trebui s a lucra ti pentru salarii mici, la fel ca s i pentru [251] salarii mari. H arnicia s i economia i-ar asigurat familiei voastre o stare mult mai bun a dect acum.Testimonies for the Church 2:431-436. Economisirea din principiu Aceia care sunt gata s a r aspund a la apelurile pentru strngerea de fonduri n vederea sprijinirii cauzei lui Dumnezeu s i care sunt gata s a i ajute pe cei suferinzi s i nevoia si nu se num ar a printre cei neglijen ti, slabi s i comozi n modul n care si conduc afacerile. Ei sunt mereu aten ti s a si men tin a cheltuielile n limitele venitului. Sunt economi din principiu s i consider a c a e de datoria lor s a fac a economii, pentru a avea ce s a ofere.Testimonies for the Church 4:573. Prima lec tie: renun tarea Am ntlnit familii s arace care se luptau cu datoriile s i n care totu si copiii nu erau educa ti s a pun a interesele proprii pe locul doi,

234

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

pentru a- si ajuta p arin tii. Odat a am vizitat o familie n care icele s i-au exprimat dorin ta de a avea un pian scump. P arin tii le-ar cu bucurie, dac mplinit aceast a dorin ta a nu ar avut datorii. Fiicele s tiau acest lucru s i, dac a ar fost nv a tate s a practice renun tarea de sine, nu s i-ar pus p arin tii n situa tia de a le refuza cererile. De si li s-a spus c a nu vor primi ceea ce au cerut, problema nu sa rezolvat imediat. Ele s i-au exprimat dorin ta n repetate rnduri, mpov arndu- si p arin tii tot mai mult. ntr-o vizit a ulterioar a am observat c a si cump araser a mult doritul instrument muzical s i am n teles c a s-au mai ad augat la datorie nc a alte sute de dolari. Nu s tiu pe cine s a consider mai vinovat: pe p arin tii indulgen ti sau pe copiii egoi sti. To ti sunt vinova ti naintea lui [252] Dumnezeu. Acesta nu este singurul caz de acest fel. Aceste tinere, de si pretind c a sunt cre stine, nu au purtat niciodat a crucea lui Hris m de la Hristos este tos, c aci prima lec tie pe care trebuie s a o nv a ta tocmai lec tia t ag aduirii de sine. Mntuitorul spunea: Dac a voie ste cineva s a vin a dup a Mine, s a se lepede de sine, s a- si ia crucea s i s a M a urmeze Nu putem deveni ucenici ai lui Hristos, dac a nu ne [253] conform am acestei condi tii.Signs of the Time, 31 martie, 1887.

Capitolul 49 Dezonorarea lucr arii lui Dumnezeu


Religia pe care o m arturisi ti v a oblig a, n aceea si m asur a, s a v a folosi ti timpul din cele s ase zile de lucru, precum v a cere s a veni ti la biseric a n Sabat. Voi nu lucra ti cu con stiinciozitate. L asa ti s a treac a orele, zilele s i chiar s apt amnile, f ar a s a face ti nimic. Cea mai bun a predic a pe care a ti putea s a o prezenta ti lumii este aceea de a ar ata c a v-a ti schimbat via ta n mod categoric s i c a ave ti grij a de familia voastr a. Apostolul ne spune: Dac a nu poart a cineva grij a de ai lui, s s i mai ales de cei din casa lui, s-a lep adat de credin ta i este mai r au dect un necredincios. Voi aduce ti dezonoare asupra lucr arii atunci cnd v a stabili ti, pentru o perioad a, ntr-o zon a n care v a permite ti s a ti lene si, pentru ca apoi s a ti nevoi ti s a v a ndatora ti ca s a v a ntre tine ti familia. Aceste datorii nu reprezint a prioritatea voastr as i, n loc s a le achita ti, v a muta ti n alt a parte. Aceasta nseamn a s a ti n seli aproapele. Lumea a steapt a pe bun a dreptate ca oamenii care se consider a cre stini s a e de o corectitudine strict a. Din pricina indiferen tei unei singure de datoriile ce trebuie s persoane fa ta a le napoieze, to ti membrii no stri risc a s a e considera ti nedemni de ncredere. Tot ce voi ti s a v a fac a vou a oamenii, face ti-le s i voi la fel. Acest ndemn se refer a att la cei care lucreaz a cu minile lor, ct s i , la cei care au de adus daruri. Dumnezeu v-a dat putere s i cuno stin ta dar voi nu le-a ti folosit. Ave ti sucient a putere ca s a v a ntre tine ti familia. Dac a e nevoie, trezi ti-v a diminea ta, cnd stelele nc a se mai v ad. Face ti planuri pentru o anumit a activitate s i apoi mplini ti-le. Face ti tot ce a ti promis, n afara situa tiei n care trebuie s a sta ti n pat din cauza bolii. Mai bine s a v a lipsi ti de hran as i de somn dect s a v a [254] de al face ti vinova ti de neonorarea datoriilor fa ta tii.Testimonies for the Church 5:179, 180.

235

236

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Ce ne cere porunca a opta Porunca a opta condamn a r apirea de persoane s i comer tul cu sclavi s i interzice r azboaiele de cucerire. Condamn a furtul s i jaful s i cere corectitudine strict a n cele mai mici detalii ale activit a tilor vie tii. Interzice c stigul ob tinut pe c ai necinstite s i pretinde achitarea datoriilor sau a salariilor. De asemenea, declar a c a ecare ncercare de a prota de ne stiin ta, sl abiciunea sau nenorocirea unei persoane este consemnat a n c ar tile cere sti ca ind o n sel aciune.Patriarchs and Prophets, 309. Una dintre cursele n care Satana prinde suetele Cu to tii trebuie s a facem economii. Niciunul dintre cei ce lucreaz a nu ar trebui s a intre n datorii. [...] Cnd cineva si face datorit n mod voit, se prinde n una dintre cursele pe care Satana le ntinde oamenilor.Christian Education, 67 Rezultatul este sl abirea credin tei s i descurajarea Drag a frate, Regret situa tia n care te ai, ind presat de o datorie. Cunosc destule persoane care, la fel ca s i tine, sunt tulburate s i descurajate din cauza situa tiei lor nanciare. [...] Domnul nu Se bucur a c a suferi. El vrea s a reverse asupra ta mngierile Duhului S au cel Sfnt, ca s a i eliberat s i s a r ami n lumina s i n dragostea Lui. El vrea s a nve ti anumite lec tii s i Si-ar dori s a le nve ti repede. Nu trebuie s a ng adui s a ajungi n dicult a ti nanciare. Din cauza faptului c a ai f acut datorii, credin ta ti sl abe ste [255] s i ai tendin ta de a te descuraja. Pn as i simplul gnd c a ai datorii te face aproape s a ti pierzi judecata. Trebuie s a ti reduci cheltuielile s i s a te str aduie sti s a ndrep ti acest defect de caracter. Po ti s i trebuie s a depui eforturi hot arte pentru a- ti controla nclina tia de a cheltui mai mult dect ti permite venitul.Scrisoarea 48, 1888 Un obicei demoralizant Orict de r aspndit a ar practica de a mprumuta bani pentru a acoperi o anumit a nevoie urgent a, f ar a s a se ncerce amnarea intr arii

Dezonorarea lucr arii lui Dumnezeu

237

n datorii, acesta este un obicei care sl abe ste moralul. Domnul Si ar dori ca to ti cei care cred adev arul s a renun te la acest obicei de am agire de sine. Ar mai bine s a ndure lipsuri dect s a comit a un act de necinste. Niciunul dintre cei care recurg la minciun a sau ia fapte necinstite n folosirea bunurilor Domnului nu poate nevinovat naintea Lui. To ti ace stia l t ag aduiesc pe Hristos prin fapte, de si pretind c a ascult as i propov aduiesc poruncile lui Dumnezeu. Ei nu sus tin principiile Legii lui Dumnezeu. Dac a nu- si schimb a caracterul n conformitate cu inuen ta sn titoare a adev arului, cei care n teleg adev arul vor o mireasm a de moarte spre moarte. Ei vor reprezenta adev arul n mod gre sit, l vor njosi s i l vor dezonora pe Hristos, [256] care este adev arul.Manuscript 168, 1898.

Capitolul 50 Un apel la rug aciune sau la schimbarea profesiei


Drag a frate s i sor a, Simt mpreun a cu voi s i m a rog s a pute ti vedea lucrurile exact a sa cum sunt. Trebuie s a n telege ti c a nimeni nu ar trebui s a si administreze veniturile n a sa fel, nct s a e nevoit s a intre n datorii. [...] Cnd vede ti c a nu ave ti succes, de ce nu v a ndrepta ti spre rug aciune sau de ce nu v a schimba ti ocupa tia? Ne a steapt a vremuri tulburi, iar Domnul i va primi pe to ti cei ce conlucreaz a cu El. Practica ti sacriciul de sine! Face ti ecare pas cu grij as i cu rug aciune! Umbla ti naintea Domnului cu smerenie! Trebuie s a r amnem consacra ti lui Dumnezeu s i s a ne croim c ar ari drepte cu picioarele noastre, pentru ca cel ce s chiop ateaz a s a nu se abat a din cale.Scrisoarea 63, 1897 Un sfat c atre un colportor n scrisoarea ta te plngi de jugul datoriilor. Dar nu ai nicio scuz a pentru faptul c a e sti ndatorat. [...] U surin ta cu care te mprumu ti, f ar a s a ai certitudinea c a vei putea s a napoiezi banii, este o mare de ceilal nedreptate fa ta ti, lipsindu-i chiar s i de pu tinul pe care l au s i aducnd dezonoare la adresa lucr arii lui Dumnezeu. Dac a ti-ai da seama de ceea ce faci la momentul respectiv, te-ai opri. Ai n telege c a e p acat s a i n seli pe oameni, e c a sunt credincio si e c a nu, aducndu-i la strmtorare pentru a- ti mplini tu nevoile prezente. [257] Situa tia ta, frate____, nu e de mic a nsemn atate. Prin modul t au de a ac tiona, inuen ta pe care o exerci ti asupra lucr arii altor colportori este d aun atoare s i ti va dicil s aos tergi. Cei care ar dori s a se implice n colportaj s i care ar lucra cu onestitate nu vor mai avea posibilitatea aceasta, pentru c a, din pricina ta, vor considera ti nedemni de ncredere. Cei care au ntr-adev ar nevoie s a li se acorde ncredere nu o vor primi din cauza modului gre sit de 238

Un apel la rug aciune sau la schimbarea profesiei

239

a ac tiona al unor colportori. Si tinnd cont de experien ta pe care au avut-o unii, atunci cnd au pierdut din casierie sute de lire, cum s a nu le e team a s a si pun a ncrederea n cei care fac n a sa fel, nct sustrag bani din casierie, privndu-i pe al tii de banii de care au atta nevoie pentru a sprijini lucrarea lui Dumnezeu din acest timp?Scrisoarea 36, 1897 Eliberarea de datorii prin sacriciu de sine Lua ti hot arrea de a nu mai face alte datorii. Renun ta ti mai bine la mii de lucruri dect s a v a ndatora ti din nou. Acesta a fost blestemul vie tii voastre: datoriile. Fugi ti de ele ca de o boal a contagioas a. [258] Datoriile personale s a nu mpiedice d arnicia Unii nu s-au conformat planului de d aruire sistematic a, aducnd ca scuz a faptul c a mai au nc a datorii. Ei spun c a mai nti trebuie s a nu datoreze nim anui nimic Dar aceasta nu este o scuz a. Am v azut c a ei trebuie s a dea cezarului ce este al cezarului s i lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Unii sunt con stien ti c a trebuie s a nu datoreze nim anui nimic s i socotesc c a Dumnezeu nu le mai poate cere nimic . Ei nu pn a nu scap a de datorii. ns a se n sal a n aceast a privin ta reu sesc s a-l dea lui Dumnezeu ce i apar tine. To ti credincio sii trebuie s a-i aduc a Domnului o jertf a potrivit a. Cei care sunt ndatora ti ar trebui s a ia suma datorat a din ceea ce au, iar din ceea ce a r amas, s a [259] dea o parte.Testimonies for the Church 1:220

Capitolul 51 Achitarea datoriilor de c atre bisericile locale


M a bucur mpreun a cu voi la gndul c a bisericile locale vor eliberate de datorii. Ct de mult s-ar putut economisi dac a s-ar f acut n ecare an eforturi suplimentare n acest scop! Casele noastre de rug aciune nu trebuie s a aib a datorii an de an. Dac a ecare membru ai bisericii s i-ar face datoria, prin practicarea sacriciului de sine pentru Domnul Isus, c aruia i apar tine, biserica Sa ar eliberat a de datorii, iar membrii l-ar aduce n felul acesta slav a lui Dumnezeu. Marile centre ale lucr arii pentru Domnul mijloacele prin care El lucreaz a nu ar trebui s a aib a datorii. n ecare an, multe lire [Scris n Australia.] sunt pierdute prin dobnda aferent a mprumuturilor. Dac a ace sti bani ar ntrebuin ta ti n ntregime drept capital de baz a, datoria nu ar mai ap asa att de greu. Politica de a face datorii nu este una fericit a. Ce bine ar dac a s-ar putea ca mai nti s a se adune banii necesari pentru construc tie, prin eforturi intense, s i biserica s a e apoi inaugurat a f ar a s a f acut datorii! O, s a nu facem oare o regul a ca atunci cnd se construie ste o cas a pentru Domnul, s a depunem eforturi sincere s i st aruitoare ca ea s a-l e dedicat a f ar a a avea datorii? Domnul mi-a ar atat c a bisericile noastre din Australia s i Noua Zeeland a nu trebuie s a r amn a sub povara datoriilor. Datoria nseamn a ntotdeauna o neglijare a lucrurilor speciale s i sacre ale lui Dumnezeu, ntruct lucrurile egoiste s i obi snuite se a a pe primul de biserica lui Dumne[260] loc s i acapareaz a ntreaga aten tie. [...] Fa ta zeu trebuie manifestat cel mai mare respect. Toate celelalte lucruri trebuie s a e pe un loc secund. Gndurile noastre trebuie n al tate, nnobilate s i sn tite. P arin tii le-au ng aduit copiilor lor s a cultive spiritul lumesc s i l acomia s i tot la fel s i rudelor s i prietenilor. Banii au fost folosi ti n momente s i n scopuri care nu puteau s a i aduc a slav a lui Dumnezeu s i care au produs un r au real. Copiii, rudele s i prietenii au primit cadouri din bel sug, n vreme ce darurile destinate 240

Achitarea datoriilor de c atre bisericile locale

241

pentru ceea ce pre tuie ste Domnul au fost reduse ca num ar s i valoare. [...] Sacriciul de sine s i ipotecarea bisericilor ntrebarea cercet atoare pe care trebuie s as i-o pun a ecare cre stin este aceasta: In adncul suetului meu, am eu dragoste pentru Isus? de Dumnezeul s Iubesc eu loca sul Lui? [...] Este dragostea mea fa ta i R ascump ar atorul meu sucient de puternic a pentru a m a determina s a renun t la mine nsumi? Cnd sunt ispitit s a mi ng adui pl aceri s i bucurii egoiste, voi putea spune: Nu, nu voi mai cheltui niciun b anu t pentru a m a satisface pe mine, n vreme ce casa lui Dumnezeu este ipotecat a sau este mpov arat a de datorii? i vom acorda lui Hristos cea mai mare aten tie? Oare nu are El dreptul s a pretind a de la noi acest semn de respect s i loialitate?Tocmai aceste lucruri stau la temelia vie tii noastre suete sti, a vie tii noastre de familie s i a vie tii noastre din biseric a. Daca inima, suetul, puterea, via ta sunt n ntregime predate lui Dumnezeu, dac a sentimentele i apar tin ntru totul, Dumnezeu va ocupa primul loc n toate activit a tile voastre. Ca urmare, ve ti s ti ce nseamn a a partener cu Isus Hristos n compania Sa sfnt a, Construc tiile ridicate pentru nchinarea la Dumnezeu nu vor l asate s a stagneze din pricina datoriilor. Dac a ng adui ti s a se ntmple a sa ceva, a ti putea da impresia [261] c a v-a ti negat credin ta.Scrisoarea 52, 1897 Sumele datorate de biseric a sunt dezonorante la adresa lui Dumnezeu Este o dezonoare la adresa lui Dumnezeu ca bisericile noastre s a e mpov arate de datorii, Aceast a stare de lucruri nu trebuie s a existe. Este o dovad a a administr arii gre site de la nceput pn a la sfr sit s i este o dezonoare la adresa lui Dumnezeu s i a cerului. Citi ti s i studia ti cu rug aciune capitolul 4 din Zaharia. Apoi citi ti primul capitol din Hagai s i ncerca ti s a vede ti dac a v a reg asi ti acolo. n timp ce v-a ti gndit mult la voi n siv a, la interesele personale, a ti neglijat s a porni ti construc tia sau a ti construit cu bani mprumuta ti s i nu a ti f acut dona tii pentru a elibera cl adirile bisericii de datorii. Ve ti lua n considerare responsabilitatea ce v a revine? Anii trec s i se fac foarte

242

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

pu tine eforturi pentru a reduce datoriile. Dobnda nghite banii ce ar trebui folosi ti pentru a achita suma mprumutat a. De ce mai exista datorii Dumnezeu i nume ste pe membrii bisericii robi netrebnici. Voia Lui nu este mplinit a cnd lucrurile snte sunt l asate n paragin a, neglijate. Sacriciul de sine, pus n practic a n toate bisericile, ar putea schimba starea de lucruri. Al Meu este argintul s i al Meu este aurul, zice Domnul o stirilor. Cnd aurul s i argintul sunt folosite n mod egoist, pentru a satisface ambi tia, mndria sau ng aduin ta egoist a, a sa cum s-a ntmplat, Dumnezeu este dezonorat. Este oare posibil ca aceia care sunt responsabili s a poat a dormi att de profund, nct s a nu priceap a c a actuala stare de lucruri este rezultatul neglijen tei lor? Poporul ales de Dumnezeu nu poate primi binecuvntarea atunci cnd si nfrumuse teaz a casele s i investe ste banii lui Dumnezeu n... diverse lucruri pentru satisfac tii egoiste, de si s tie c a banii cheltui ti astfel ar trebui folosi ti pentru a p astra casa [262] lui Dumnezeu n cele mai bune condi tii s i c a nu pot lua ti bani din casierie pentru a achita cheltuielile curente. Am o solie de la Domnul. Bisericile trebuie s a- si revin a din aceast a apatie s i trebuie s a se gndeasc a la aceste lucruri. Al Meu este argintul s i al Meu este aurul, zice Domnul o stirilor. Ca familii, m noi argintul s ntrebuin ta i aurul Domnului n scopuri egoiste s i nu putem contribui cu nimic pentru a mic sora datoriile casei Sale? Bisericile sunt mpov arate de datorii, nu pentru c a le este imposibil s a , le achite, ci din cauza egoismului membrilor. Prin aceast a neglijen ta Dumnezeu este dezonorat s i, dac a nu v a mai ofer a resurse, s a nu pretinde ti c a nu s ti ti care e cauza. Cnd l pune ti pe Domnul pe primul loc s i cnd n telege ti c a biserica Lui este dezonorat a din cauza datoriilor, Dumnezeu v a binecuvnteaz a.Manuscript 116, 1897 Nevoia de sfat s i de cooperare Drag a frate, Trebuie s as tii c a n tot ceea ce faci nu te ndrep ti n direc tia pe care ti-o dicteaz a judecata ta, ci n cea dat a de sfatul reunit al fra tilor t ai. Ai ajuns n aceast a situa tie, indc a ai lucrat independent prea

Achitarea datoriilor de c atre bisericile locale

243

mult timp. [...] Po ti mprumuta bani. Dar i-ai luat s i pe fra tii t ai cu tine cnd ai f acut planurile pentru construc tie? A ti dus acest jug mpreun as i au venit ei s a te ajute? [...] Nu trebuie s ai se ng aduie niciodat a unui om s a devin a factorul unic de decizie n realizarea construc tiei unei biserici. Este nevoie de to ti membrii bisericii care pot purta o r aspundere, iar pastorul nu trebuie s a ndeplineasc a singur aceast a lucrare. [...] Aceasta este o lec tie pe care trebuie s a o nve ti s a cau ti ajutorul fra tilor t ai s i s a nu mergi mai departe f ar a sfatul [263] s i cooperarea lor.Scrisoarea 49, 1900. O atitudine nescuzabil a Mi-a fost nf a ti sat a u surin ta cu care multe biserici se mprumut as i r amn cu datorii. n unele cazuri, casa lui Dumnezeu este mpov arat a de datorii permanente s i trebuie s a pl ateasc a mereu dobnd a. Asemenea lucruri nu ar trebui s a se ntmple. Dac a exist a de St acea n telepciune, acel tact s i acel zel fa ta apn pe care le cere Dumnezeu de la to ti robii Lui, va exista s i o schimbare a acestei situa tii. Datoriile vor eliminate. Sacriciul de sine va face minuni pentru cre sterea spiritualit a tii bisericii. Fiecare membru trebuie s a fac a ceva. Nevoia ca ecare s a si fac a partea sa din lucrare s a le e prezentat a n mod accentuat nchin atorilor. Colegiul s i biserica din _____ nu trebuie s a e mpov arate de datorii, ca n situa tia actual a. Aceasta demonstreaz a o administrare nechibzuit a. Dumnezeu ne cheam a la sacriciu de sine. El le cere daruri celor care pot s a le aduc as i chiar s i fra tii cei mai s araci pot , Dumnezeu va s a aduc a din pu tinul lor. Iar acolo unde este voin ta deschide calea. Dar Domnul nu este mul tumit de modalitatea aleas a n prezent. El nu are n plan ca lucrarea Sa s a e mpiedicat a de datorii. Lep adarea de sine i va ajuta pe cei care nu au f acut nimic n n trecut s a fac a acum ceva palpabil s i s a arate c a au credin ta turile Cuvntului, n adev nv a ta arul prezent. To ti, b atrni s i tineri, p arin ti s i copii, trebuie s a- si arate credin ta prin fapte. Credin ta ajunge des avr sit a prin fapte. Ne a am n scenele nale ale istoriei acestui p amnt; ns a doar pu tini si dau seama de acest lucru, deoarece lumea s-a interpus ntre Dumnezeu s i om.Scrisoarea 81, 1897 toate coloniile se a stepta la o amnare. A steptaser a mult timp inaugurarea

244

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

s colii s i erau descuraja ti. Mai era nc a mult de lucru la cl adiri, iar fondurile se epuizaser a. Prin urmare, constructorii au spus c a lucrarea nu putea ncheiat a la data stabilit a. Dar noi am spus c a nu trebuie s a amn am. Scoala trebuia deschis a la vremea hot art a, a sa c a am prezentat problema naintea bisericii s i am f acut apel la voluntari. Treizeci de b arba ti s i de femei s-au oferit s a lucreze s i, de si Ie-a fost greu s a si ia timp pentru aceasta, ei s-au unit s a lucreze zilnic pn a cnd cl adirile au fost n al tate, cur a tate s i mobilate, gata pentru a folosite n ziua inaugur arii s colii. Construirea bisericii s i a colegiuiui din Avondale Exist a situa tii cnd se pot realiza multe printr-un efort unit, [264] prompt s i perseverent. Se stabilise data inaugur arii s colii, dar fr a tietatea din toate coloniile se a stepta la o amnare. A steptaser a mult timp inaugurarea s colii s i erau descuraja ti. Mai era nc a mult de lucru la cl adiri, iar fondurile se epuizaser a. Prin urmare, constructorii au spus c a lucrarea nu putea ncheiat a la data stabilit a. Dar noi am spus c a nu trebuie s a amn am. Scoala trebuia deschis a la vremea hot art a, a sa c a am prezentat problema naintea bisericii s i am f acut apel la voluntari. Treizeci de b arba ti s i de femei s-au oferit s a lucreze s i, de si Ie-a fost greu s a si ia timp pentru aceasta, ei s-au unit s a lucreze zilnic pn a cnd cl adirile au fost n al tate, cur a tate s i mobilate, gata pentru a folosite n ziua inaugur arii s colii. Cnd a venit timpul s a se construiasc a l aca sul de cult, credin ta s i loialitatea ne-au fost puse iar la ncercare. Am ntrunit un comitet ca s a discut am ce trebuia f acut. Drumul p area plin de dicult a ti. Unii spuneau: S a construim o cl adire mic as i, cnd vor ap area banii, s a ne e imposibil s o extindem, c aci n momentul de fa ta a construim o biseric a att de mare cum ne dorim. Al tii ziceau: S a a stept am pn a cnd vom strnge banii ca s a construim o biseric a spa tioas a. A sa trebuia s a facem, dar cuvntul Domnului mi-a vorbit n timpul nop tii astfel: Porni ti s i construi ti imediat. Apoi, am luat decizia s a ne apuc am de lucru s i s a mergem prin . Seara urm credin ta atoare a sosit din Africa de Sud un cec de dou a sute de lire. Era o dona tie de la fratele s i sora Lindsay, din Cape Town, care doreau s a ne ajute la construirea casei de rug aciune. Credin ta ne fusese pus a la ncercare, luasem hot arrea de a ncepe

Achitarea datoriilor de c atre bisericile locale

245

lucrul, iar Domnul ne-a pus apoi n mini aceast a sum a mare cu care s a ncepem. Cu aceast a ncurajare, lucrarea a pornit cu mult avnt. [265] Consiliul s colii a donat terenul s i o sut a de lire. Am primit dou a sute de lire din partea Uniunii de conferin te, iar membrii bisericii au dat ct au putut. Ne-au ajutat s i prietenii din afara bisericii, iar constructorii ne-au oferit o parte din timpul lor, lucru la fel de valoros ca s i banii. n acest fel, lucrarea a fost ncheiat as i avem aceast a biseric a frumoas a, cu patru sute de locuri. i mul tumim lui Dumnezeu pentru aceast a cas a de rug aciune n care putem s a ne nchin am Lui. El cunoa ste toate strmtor arile prin care am trecut. Cnd ap areau dicult a ti, fratele Haskell, care a supravegheat permanent lucrarea, aduna to ti muncitorii s i se rugau arz ator cu to tii, pentru ca Dumnezeu s a i binecuvnteze pe ei s i lucrarea pe care o f aceau. Domnul Ie-a ascultat rug aciunea, iar biserica a fost construit a n s apte [266] s apt amni.The Review and Herald, 1 noiembrie, 1898.

Capitolul 52 Institu tiile trebuie s a evite mprumuturile


Dumnezeu nu vrea ca lucrarea Sa s a e mereu mpiedicat a de datorii. Cnd se dore ste extinderea cl adirilor sau a altor amenaj ari ale unei institu tii, ave ti grij a s a nu dep as i ti sumele disponibile. Mai bine s a amna ti mbun at a tirile pn a cnd Providen ta v a va deschide calea s a le realiza ti f ar a s a contracta ti mprumuturi mari s i f ar a s a pl ati ti dobnzi. Membrii bisericii au investit n casele de editur as i astfel a fost posibil a furnizarea de mijloace pentru sus tinerea lucr arii din diferite zone s i pentru mplinirea altor nevoi. Acest lucru este bun. Niciodat a . Domnul nu se poate spune c a s-a f acut prea mult n aceast a privin ta s tie tot. Dar dup a cum mi s-a ar atat, trebuie depuse toate eforturile necesare pentru a evita datoriile. n Editur a Activitatea de publicare s-a nceput prin sacricii s i trebuie condus a dup a principii stricte de economisire. Problema nan telor poate rezolvat a dac a, atunci cnd e nevoie de bani, angaja tii vor accepta s a li se reduc a salariile. Domnul mi-a ar atat c a acesta este principiul ce trebuie introdus n institu tiile noastre. Cnd banii sunt pu tini, ar trebui s a m gata sa ne restrngem nevoile. Pre tul materialelor publicate s a e evaluat corect s i apoi to ti angaja tii din casele de editur a s a vad a cum ar putea economisi pe orice cale, chiar dac a se produc n acest fel multe nepl aceri. Ave ti grij a la micile cheltuieli, mpiedica ti pierderile. Tocmai micile pierderi fac [267] diferen ta la nal. Strnge ti rimiturile; nimic s a nu se piard a. Nu v a pierde ti timpul stnd de vorb a; minutele pierdute se transform a n ore pierdute. H arnicia, perseveren ta, lucrul cu con stiinciozitate vor ntotdeauna ncununate de succes. Unii consider a c a se njosesc dac a au grij a de lucrurile m arunte. Ei cred c a n felul acesta dau dovad a de o minte limitat as i de un 246

Institu tiile trebuie s a evite mprumuturile

247

spirit neputincios. Dar buturuga mic a r astoarn a carul mare. Nimic din ceea ce ar putea s a- si g aseasc a vreun rost nu ar trebui l asat sa se piard a. Dac a nu se fac economii, institu tiile noastre vor ajunge s cu siguran ta a fac a mprumuturi. De si poate c a se primesc mul ti bani, ace stia vor risipi ti prin micile pierderi din ecare ramur aa produc tiei. Economia nu nseamn a zgrcenie. Fiecare angajat s i ecare angajat a a casei de editur a trebuie s a e un str ajer credincios, care s a vegheze ca nimic s a nu se piard a. To ti trebuie s a e aten ti la a sa-zisele nevoi care presupun cheltuieli. Unii oameni tr aiesc mai bine cu patru sute de dolari pe an, dect al tii cu opt sute de dolari. La fel se ntmpl as i n institu tiile noastre; unele persoane se pot descurca cu sume mult mai mici dect au altele. Dumnezeu dore ste ca to ti lucr atorii s a dea dovad a de spirit economic s ir n mod deosebit, s a e buni administratori.Testimonies for the Church 7:206, 207. Reducerea cheltuielilor printr-o atent a administrare a sanatoriilor Cei care lucreaz a n institu tiile noastre trebuie s a nve te cum s a reduc a din cheltuieli, astfel nct institu tiile s a nu e nevoite s a fac a datorii. Trebuie dat dovad a de n telepciune cnd se achizi tioneaz a ceva. Banii trebuie s a ajung a ct mai mult timp posibil. Printr-o administrare atent a, pot economisi ti mul ti dolari. Cheltuielile nu trebuie f acute dect dac a ave ti to ti banii n mn a. Unii dintre cei ce se ocup a de institu tiile noastre fac datorii ce puteau evitate. Poate c a se cheltuie ste n mod inutil pentru nfrumuse ta- [268] rea cl adirii. n multe cazuri, se cheltuiesc bani pentru satisfacerea poftelor s i a mofturilor. Fiecare lucr ator s a produc a ceva Fiecare persoan a s a se str aduiasc a acum, cu zel s i curaj, s a economiseasc a, nu s a cheltuiasc a. Spune ti-le astfel celor care doresc s a consume f ar a s a produc a nimic: Sunt dator s a economisesc pe orice cale. Nu pot ncuraja risipa. Nu pot s a permit ca banii s a se piard a pentru lucruri ce nu sunt necesare. De la cel mai mare la cel mai mic, lucr atorii lui Dumnezeu trebuie s a nve te s a e economi. Fiecare s a- si spun a:Trebuie s a

248

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

mi impun s a nu mai cheltuiesc pe lucruri inutile. Cei care sunt n slujba Domnului s a e att produc atori, ct s i consumatori. Privi ti ct de mare este lucrarea s i nfrna ti-v a nclina tia necre stineasc a de a cheltui pentru satisfacere personal a. Lua ti n considerare pre tul lucrului pe care dori ti s a l cump ara ti. n acest mod, ecare are ocazia de a- si ndeplini partea sa din lucrare. Fiecare s a ncerce s a fac a ceva. Cei implica ti n lucrarea lui Dumnezeu ar trebui s a e dornici s a dea ajutor oriunde e nevoie. Ei ar trebui s a- si reduc a cheltuielile ct mai mult posibil, indc a vor ap area nevoi pentru care va trebui folosit ecare dolar n vederea lucr arii Domnului. Angajarea persoanelor pentru activit a ti de interior s i exterior trebuie luat a n considerare cu mult a aten tie. Administratorii institu tiilor noastre trebuie s a e foarte pruden ti. Ei nu ar trebui s a angajeze un mare num ar de persoane, dac a aceasta nu este o nevoie real a. n se fac deseori gre aceast a privin ta seli. Angaja tii fac parte din institu tie Angaja tii din institu tiile noastre ar trebui s a considere c a fac parte din respectivele institu tii. Ei nu ar trebui s a cread a c a trebuie [269] s a munceasc a doar un anumit num ar de ore pe zi. Cnd apar cazuri urgente s i cnd e nevoie de munc a suplimentar a, ei ar trebui s a r aspund a din toat a inima s i cu pl acere. Ar trebui s a manifeste un de succesul institu interes intens fa ta tiei unde lucreaz a. n acest fel, al tii sunt ncuraja ti s a lucreze cu interes s i con stiinciozitate. Hristos a spus: Strnge ti rimiturile care au r amas, ca s a nu se piard a nimic. Cei care au un rol n institu tiile noastre s a ia aminte tur la aceast a nv a ta a. S a aib a grij a s a nu se risipeasc a resursele spirituale s i materiale pe care le primesc de la Domnul. Economia trebuie nv a tat a de educatori, pentru ca ei s a Ie-o prezinte angaja tilor. tur Prin nv a ta as i exemplu, p arin tii ar trebui s a- si nve te copiii arta de a folosi ct mai ndelungat o sum a mic a de bani. Multe familii sunt s arace din cauz a c a si cheltuiesc banii imediat ce i primesc. Cel care ocup a func tia de buc atar ntr-un sanatoriu ar trebui s a e deprins cu obiceiul de a economisi. El trebuie s as tie c a niciun aliment nu trebuie risipit.

Institu tiile trebuie s a evite mprumuturile

249

n srguin ta, ti f ar a preget , Cuvntul inspirat ne spune cum trebuie s a m: n srguin ta ti f ar a preget. Fi ti plini de rvn a cu duhul. Sluji ti Domnului. Cei care lucreaz a n sanatoriile noastre trebuie s a munceasc a plini de interes s i cu seriozitate. Dac a angaja tii nu st apnesc arta de a rapizi, s a sau s nceap a s a se instruiasc a n aceast a privin ta a accepte ca salariul s a e pe m asura lucrului f acut. n ecare zi, asistentele s i ceilal ti angaja ti ar trebui s a devin a tot mai ecien ti, mai pricepu ti la toate activit a tile s i mai operativi. Ei se pot str adui s a ajung a la un nivel tot mai nalt, n calitate de ajutoare ale Domnului. Cei care sunt nce ti din re s a se instruiasc a zilnic pentru a- si ndeplini sarcinile mai [270] repede s i n acela si timp cu grij a. [...] Cei care sunt pl ati ti pentru activitatea lor ar trebui s a fructice ocazia. Ei trebuie s a e att produc atori, ct s i consumatori. Pe , vor deveni tot mai cam asur a ce vor educa ti n aceast a privin ta pabili s a- si ndeplineasc a sarcinile ncredin tate. Vor preg ati ti s a ndeplineasc a orice sarcin a.Scrisoarea 87, 1901. Economisirea n administrarea s colilor Economisirea trebuie practicat a n orice aspect, pentru a r amne pe linia de plutire s i pentru a nu ne afunda n datorii; ns a ar trebui s a existe o cre stere a sumei pl atite pentru s colarizare. Acest lucru mi-a fost prezentat cnd eram n Europa s i de atunci v-am vorbit despre el n s colile voastre. Iar chestiunea Cum vor reu si s colile noastre s a nu fac a datorii? va r amne ntotdeauna o problem a, pn a cnd nu se vor face planuri mai n telepte. Ridica ti taxa pentru cursurile elevilor s i angaja ti la buc at arie persoane care s tiu cum s a fac a economie. Angaja ti persoanele cele mai talentate, chiar dac a trebuie s a pl ati ti salarii bune s i convenabile. Este esen tial a consolidarea tuturor ramurilor. Dup a ce au fost luate aceste m asuri de precau tie, datoriile s colilor noastre nu vor mai cre ste. [...] Elevii s a coopereze Unii vor spune: Vom avea mai pu tini elevi. Acest lucru e posibil, dar cei pe care i ve ti avea vor prota la maximum s i vor n telege c a trebuie s a munceasc a srguincios pentru a ajunge n pozi tiile

250

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

pe care trebuie s a le ocupe. Dac a Domnul le va mereu prezentat elevilor ca Unul la care trebuie s a caute sfat, vor primi, la fel ca s Daniel, cuno stin ta i n telepciune de la El. Atunci to ti vor canale de lumin a. Vorbi ti-le elevilor despre aceast a problem a. ntreba ti-i care dintre ei vrea s a se sacrice pentru a achita mprumutul deja contractat. Unii elevi nu au nevoie de altceva dect de o gndire [271] binevoitoare. Dumnezeu s a i ajute pe administratorii s colilor noastre s a nu ng aduie vreodat a ca sumele cheltuite s a dep as easc a venitul, caz n care s coala va trebui nchis a. Nu a existat talentul necesar n administrarea nan telor s colilor noastre. Dumnezeu va cere aceste lucruri de la administratori. Orice obicei de prisos s i costisitor s i orice capriciu trebuie nl aturate. Datoriile nu se vor acumula cnd s colile si vor nsu si cu seriozitatea necesar a principiile att de clar ar atate n Cuvntul lui Dumnezeu.Scrisoarea 137, 1898. n administrarea nan Pruden ta telor s colilor n primul rnd, directorul s colii ar trebui s a aib a grij a de nan tele institu tiei. El ar trebui s a cunoasc a principiile fundamentale ale contabilit a tii. El trebuie s a dea un raport detaliat al modului n care au fost utilizate, n interesul s colii, sumele ce i-au trecut prin mn a. Bugetul s colii nu trebuie cheltuit inutil, ci trebuie depuse eforturi pentru a m ari utilitatea s colii. Cei c arora li s-a ncredin tat administrarea nanciar a a institu tiilor noastre de educa tie nu trebuie s a- si permit a s a cheltuiasc a banii n mod nep as ator. Toate aspectele legate deplin de banii s colilor noastre trebuie s a aib a o transparen ta a. Calea Domnului trebuie urmat a cu stricte te, chiar dac a ea nu corespunde c ailor omului. [...] Dac a sunte ti tenta ti s a ntrebuin ta ti banii din bugetul s colii ntrun mod care nu este nicidecum benec acesteia, standardul principiilor voastre va trebui examinat cu aten tie, pentru ca atunci cnd va veni vremea s a ti verica ti, s a nu ti g asi ti cu lipsuri. Cine este contabilul? Cine este directorul economic? Cine este administratorul? Sunt ei aten ti s i competen ti? Pune ti-v a aceste ntreb ari. Este [272] posibil ca banii s a fost ntrebuin ta ti gre sit, f ar a ca cineva s as tie cum anume s-a ntmplat, s i este posibil ca s coala s a ias a mereu n pierdere, din cauza cheltuielilor nechibzuite. Cei r aspunz atori poate

Institu tiile trebuie s a evite mprumuturile

251

c a vor regreta foarte mult aceast a pierdere s i totu si vor crede c a au f acut tot ce puteau mai bine. Dar de ce au ng aduit ca datoriile s a creasc a? Cei care sunt responsabili pentru s coal a s a verice lunar situa tia nanciar a a acesteia.Manuscript 65, 1906. Fugi ti de datorii ca de lepr a Economia trebuie practicat a n toate aspectele legate de s coal a. Cei care vin la s coal a las a n general n urm a case modeste, unde au fost obi snui ti s a m annce o hran a simpl a, f ar a multe feluri de mncare. La prnz sunt obi snui ti s a m annce modest, dar consistent. Cel mai bine e ca to ti s a serveasc a seara doar o mas a u soar a. Trebuie s a se fac a economii cu stricte te, altminteri vor necesare mprumuturile. Men tine ti-v a n limitele disponibile! Fugi ti de datorii ca de [273] lepr a!Scrisoarea 60, 1896.

Capitolul 53 E secul de a evalua costul real


Unii oameni nu ac tioneaz a cu n telepciune. Ei si doresc foarte mult s a fac a impresie s i consider a c a nf a ti sarea exterioar a le va conferi putere. n activitatea lor, nu stau mai nti s a evalueze costul, ca s a vad a dac a vor putea termina ce au nceput. n acest fel si dau n vileag defectul. Ei demonstreaz a c a mai au multe de nv a tat n . Bazndu-se pe privin ta nevoii de a ac tiona cu foarte mare pruden ta ei n si si, fac multe gre seli. Unii au ndurat pierderi din care nu- si vor mai reveni niciodat a. A sa s-a ntmplat cu unii dintre cei care s-au sim tit capabili s a nin teze s i s a conduc a sanatorii. Ajung la e sec s i, cnd se trezesc n datorii, solicit a Asocia tia Medicilor Misionari s a preia institu tia falimentar as i s a- si asume datoriile. [...] Este n dezavantajul Asocia tiei Medicilor Misionari s a preia att de multe sanatorii falimentare. Cei care au condus aceste sanatorii s i care au mers pe c ai gre site s a judece n mod n telept. S a nu ng aduie s a ajung a la e sec. Acest lucru . l-ar descuraja pe oamenii de bun a-credin ta Cei care s-ar descurcat bine dac a s-ar consacrat lui Dumnezeu s i dac as i-ar dorit s a lucreze cu smerenie, extinznd afacerea treptat s i refuznd s a se ndatoreze, au dat faliment din cauz a c a nu au lucrat n mod cinstit. Si cnd dau de necaz, vnd totul, dovedind c a nu sunt capabili s a continue. Ei s i-au dorit s a scape de presiunile nanciare s i nu s-au gndit la rezultate. [274] Cei care i ajut a pe ace stia s a ias a din situa tia de criz a sunt tenta ti s a i oblige s a semneze anumite angajamente, din cauza c arora ace stia se vor sim ti ca ni ste sclavi. Le va merge numele c a nu au condus bine institu tia s i au ajuns la faliment. Rareori vor putea s a scape de acest lucru. Am fost instruit a s a le spun celor care au contractat mprumuturi: Nu renun ta ti dac a ac tiona ti pe c ai corecte. Lucra ti cu toat a puterea pentru a ie si din aceast a situa tie. Nu ad auga ti s i institu tia voastr a la povara grea a unei alte asocia tii, aat a deja n dicult a ti nanciare. Cel mai bine este ca ecare sanatoriu s a si asume responsabilitatea. 252

E secul de a evalua costul real

253

Cei care r aspund de sanatoriile noastre trebuie s a e precau ti. Uneori nu vor observa cre steri mari. S a se ac tioneze cu n telep tura pe ciune, tact s i exibilitate. S a se nve te s i s a se aplice nv a ta care a dat-o Hristos cu privire la construirea unui turn. Prevederea este cu mult mai important a dect regretele trzii cnd lipsa planului n telept s i administrarea f ar a precau tie au ca rezultat sigur e secul. Administratorii del as atori, care nu s tiu s a- si fac a datoria, ar trebui nl atura ti. Asigura ti-v a serviciile oferite de b arba ti s i femei prev az atoare, pentru ca lucrarea s a nu aib a dicult a ti. To ti cei care intr a n leg atura cu institu tiile noastre s a se smereasc a naintea lui Dumnezeu. S a i cear a lui Dumnezeu s a i ajute s a fac a planuri n telepte s i s a economiseasc a, astfel ca institu tiile s a prind a o r ad acin a puternic as i s a aduc a roade pentru slava lui Dumnezeu. Nu v a baza ti pe oameni! Privi ti la Isus! Petrece ti ecare clip a n rug aciune s i veghea ti n rug aciuni, cu mul tumiri! Asigura ti-v a c a ave ti o leg atur a strns a cu Hristos.Scrisoarea 199, 1901. Datorii la care s-a ajuns prin construirea peste limitele prev azute Frate___, nu este n telept s a faci datorii. E sti un om inteligent s i nu trebuie s a ti se aminteasc a acest lucru. Datoria este un jug un [275] jug ap as ator s i amar. Nu e o idee n teleapt a s a mai cumperi nc a un teren n apropiere de ___. Ai fost strmtorat peste m asur a n efortul de a construi s i de a utila Sanatoriul. Ar fost mai bine dac a f aceai o cl adire mai mic a. Dintotdeauna am fost de p arere c a cel mai bine ar fost s a se reduc a planurile construc tiei mai mult dect s-a f acut s i apoi, cnd aveau s a se procure mijloacele necesare s i dac a mai era nevoie de spa tiu, cl adirea ar putut extins a. Mobilarea unei cl adiri mai mici cost a mult mai pu tin.Scrisoarea 158, 1902. Prin si n capcan a din cauza estim arilor gre site Dac a ascult am de sfatul Domnului, vom putea achizi tiona pentru sanatorii, cu o rat a rezonabil a, terenuri unde exist a deja cl adiri utilizabile s i pomi ornamentali. Mi-au fost nf a ti sate multe astfel de locuri. Am fost instruit a ca ofertele generoase f acute n leg atur a cu aceste locuri s a e luate n considera tie cu aten tie. [...]

254

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Totu si, n unele cazuri, poate necesar a alegerea unui teren f ar a mbun at a tiri s i pe care nu s-a construit nimic. ntr-un astfel de caz, tre- buie s a avem grij a s a nu alegem un loc care va necesita investirea unei mari sume de bani pentru mbun at a tiri. Din cauza lipsei de s experien ta i a estim arilor gre site, am putea c adea n capcana unor datorii mari, deoarece construc tiile s i utilit a tile vor costa de dou a sau de trei ori mai mult dect s-a estimat.Manuscript 114, 1902. Bizuirea n exclusivitate pe banii ob tinu ti n viitor Directorul general s i directorul economic trebuie s a lucreze ntro strns a unitate. Directorul economic trebuie s a aib a grij a ca sumele [276] cheltuite s a nu dep as easc a venitul. El trebuie s as tie pe ce se poate baza, pentru ca lucrarea de aici s a nu e mpov arat a cu datorii, la fel ca n Battle Creek. Starea de lucruri de acolo nu ar trebuit s a existe niciodat a. Acesta este rezultatul faptului c a oamenii nu s-au supus conducerii lui Dumnezeu. Cnd se a a sub c al auzirea lui Dumnezeu, lucrarea nainteaz a n mod armonios, ns a cnd oamenii cu o re puternic a, ce nu sunt condu si de Dumnezeu, sunt pu si n pozi tii de responsabilitate n lucrare, cauza este pus a n pericol, pentru c a rea lor puternic a i ndeamn a s a foloseasc a banii pe care nu i de tin nc a.Manuscript 106, 1899. Ac tiuni premature f ar a mult a consf atuire Este nevoie de un talent deosebit pentru nin tarea s i organizarea unui sanatoriu, chiar dac a este vorba de o ini tiativ a personal a. nainte de a porni aceast a ac tiune, fra tii no stri trebuie s a cear a p arerea unor sf atuitori n telep ti.___trebuie f acut, dar trebuie f acut cum se cuvine. Acolo unde ac tiunile ncepute s-ar dovedi un e sec, acolo unde cel care s i-a asumat responsabilitatea e sueaz a, va foarte dicil de dep as it pata ce va l asat a astfel asupra adev arului. Oricine si propune sa deschid a un sanatoriu trebuie s a i consulte pe aceia dintre fra tii lui care duc povara lucr arii n zonele apropiate s i n cele ndep artate. Nu ne putem permite ca lucrarea misionar a medical a s a lase o alt a impresie dect aceea c a Dumnezeu este Conduc atorul s i Ap ar atorul nostru. [...]

E secul de a evalua costul real

255

Am fost instruit a s a le spun fra tilor no stri de pretutindeni: nainte de a se face noi investi tii, s a se tin a seama de investi tiile deja f acute n zonele care duc lipsuri. n caz contrar, poporul nostru va nevoit [277] s a poarte povara unor mari datorii.Scrisoarea 5, 1905.

Capitolul 54 Mergnd nainte prin credin ta


Faptul de a nu se face niciun pas cnd e nevoie de o investi tie s i nu de tinem banii pentru lucrarea dorit a nu trebuie considerat a ntotdeauna planul cel mai n telept. n lucrarea Sa, Domnul nu le explic a ntotdeauna slujitorilor Lui totul. Uneori, El le pune la ncercare ncrederea, aducndu-i n situa tia de a merge nainte . Adeseori, El i trece prin strmtor prin credin ta ari s i ncerc ari s i i ndeamn a s a p as easc a nainte, chiar dac a n fa ta lor st a Marea Ro sie. n astfel de momente, cnd ajung la El rug aciunile pline de credin ta s i ardoare ale slujitorilor S ai, El le deschide calea s i i duce la liman. Domnul dore ste ca poporul S au din aceste zile s a cread a c a va face pentru el lucruri la fel de mari ca s i cele f acute pentru copiii lui Israel n c al atoria lor din Egipt n Canaan. Trebuie s a ne educ am turile Sale n cele mai dicile credin ta, ca s a nu ezite s a urmeze nv a ta experien te. Merge ti nainte este porunca pe care o d a Dumnezeu poporului S au. s Este nevoie de credin ta i de ascultare cu bucurie pentru ca planurile Domnului s a e aduse la ndeplinire. Cnd El le arat a nevoia , oamenii de a duce lucrarea n zone unde aceasta va avea inuen ta . Prin discu trebuie s a mearg as i s a lucreze prin credin ta tiile lor evlavioase, prin umilin ta lor, prin rug aciunile s i eforturile lor sincere, ei ar trebui s a caute s a i determine pe oameni s a pre tuiasc a lucrarea bun a pe care Domnul a adus-o la ei. A fost voia Domnului aceea ca Sanatoriul de la Loma Linda s a devin a proprietatea poporului nostru [278] s i ni l-a pus la dispozi tie ntr-o vreme cnd rul dicult a tilor cre stea s i ie sea din matc a. Una e s a munce sti pentru a- ti realiza interesele personale situa tie n care oamenii se pot ghida dup a propria judecat a , dar cu totul altceva este s a urm are sti naintarea lucr arii Domnului pe p amnt. Cnd Dumnezeu ne arat a c a o anumit a proprietate trebuie ob tinut a pentru naintarea cauzei Sale s i pentru consolidarea lucr arii Sale, e c a e vorba de un sanatoriu, e de o s coal a sau de orice altceva, El va face posibil acest lucru, daca cei care au experien ta si 256

Mergnd nainte prin credin ta

257

vor manifesta credin ta s i ncrederea n scopurile Lui s i vor merge nainte nentrziat pentru c stigarea beneciilor pe care El Ie-a indicat. Nu trebuie s a ncerc am s a lu am cu for ta proprietatea nici-unui om, dar, cnd ea ne este oferit a, trebuie s a m pe deplin con stien ti de avantaje s i s a facem planuri pentru consolidarea lucr arii. Apoi, trebuie s a depunem toate eforturile pentru a ob tine darurile de bun avoie ale poporului lui Dumnezeu n vederea sus tinerii acestor noi ac tiuni.Testimonies for the Church 9:271, 272. Pericolul pozi tiilor extreme Este corect s a mprumut am bani pentru a face lucrarea cu care s tim c a Dumnezeu este de acord. Nu trebuie s a producem nepl aceri s i s a ngreun am lucrarea, din cauz a c a nu dorim s a mprumut am bani. S-a f acut gre seala de a face un mprumut pentru a realiza ceva ce putea s a suporte amnare. Dar este periculos s a c adem n cealalt a extrem a. Nu trebuie s a ajungem s a ne periclit am s an atatea s i s a ne mpov ar am activitatea. Trebuie s a ac tion am n mod ra tional. Trebuie s a facem ce este nevoie, chiar dac a trebuie s a mprumut am bani s i [279] s a pl atim dobnd a.Scrisoarea 111, 1903. Aten tie la gre seli n ambele sensuri ntrebarea care se pune este aceasta: S a ncerc am sa ob tinem locuri care corespund n privin ta pre tului s i a loca tiei, cnd nu s tim de unde vom avea bani? Fra tii____,____ si al tii se opun cre sterii datoriilor. Dar nu sunt preg atit a s a spun c a nu ar trebui s a cump ar am n nicio situa tie terenuri spre care Domnul se pare c a ne ndreapt a aten tia, cnd nu exist a nicio alt a piedic a dect aceea a banilor disponibili s i cnd, n providen ta lui Dumnezeu, vom putea achita la scurt timp contravaloarea acelui teren.Trebuie s a ne ferim de gre seli n ambele sensuri.Scrisoarea 167, 1902. O piedic a n calea progresului Ideea c a sanatoriile nu ar trebui nin tate dect f ar a contractare de mprumuturi este o piedic a n calea progresului. Cnd am construit biserici, am fost nevoi ti s a mprumut am bani, pentru a realiza repede ceva. Am fost obliga ti s a proced am astfel pentru a mplini

258

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

porunca lui Dumnezeu. Per- soanele profund interesate de naintarea lucr arii au mprumutat bani s i au pl atit dobnd a pentru a sprijini nin tarea de s coli s i sanatorii s i pentru a construi case de rug aciune. Institu tiile astfel nin tate s i bisericile construite au constituit mijlocul prin care mul ti oameni au fost c stiga ti pentru adev ar. n acest fel, zecimile au crescut s i s-au ad augat mai mul ti lucr atori n oastea Domnului.Scrisoarea 211, 1904. Pierderi cauzate de lipsa de credin ta Dumnezeu vrea ca standardul s a e tot mai nalt. Biserica nu- si poate mic sora sarcina dect cu pre tul lep ad arii de St apn. Trebuie construite case de rug aciune n multe locuri. Oare din cauza economiei, s a nu reu sim s a le oferim ora selor noastre locuri de nchinare, [280] unde R ascump ar atorul s a se poat a ntlni cu poporul S au? Nu cumva s a d am impresia c a ni se pare o cheltuial a prea mare faptul de a-l oferi primirea cuvenit a Oaspetelui ceresc. Cnd facem proiecte pentru construc tii, avem nevoie de n telepciunea lui Dumnezeu. Nu trebuie s a facem mprumuturi inutile, dar vreau s a spun c a nici nu e nevoie ntotdeauna ca nainte de a ne apuca de lucru s a de tinem to ti banii necesari termin arii unei construc tii. s Deseori, va trebui s a mergem nainte prin credin ta i s a lucr am ct e mai repede posibil. Din cauza lipsei de credin ta su am n mplinirea f ag aduin telor lui Dumnezeu. Trebuie s a lucr am, s a ne rug am s i s a credem. Trebuie s a mergem mereu nainte neab atu ti, avnd ncredere n Domnul s i spunnd: Nu vom sl abi s i nici nu ne vom l asa.The [281] Review and Herald, 7 septembrie, 1905.

Capitolul 55 Cuvinte din partea Sf atuitorului divin


ntr-o viziune de noapte pe care am avut-o cu pu tin timp n urm a, participam la o ntlnire de comitet. Acolo se rosteau cuvinte care tineau mai mult de rea omeneasc a dect de cea divin a. Se discuta despre lucrarea medical a din___. Au fost propuse ni ste planuri care, dac a nu vor modicate, vor mpiedica lucrarea s i nu vor ameliora situa tia. Conferin ta General a a fost solicitat a s a procure o sum a nu mai mic a de dou azeci de mii de dolari pentru a nin ta un sanatoriu n____. Din cauz a c a a refuzat s a accepte plasarea acestei obliga tii suplimentare asupra Conferin tei Generale, fratele____a fost tratat cu asprime de unele persoane. ns a, n situa tia dat a, el a considerat c a Domnul nu i-a permis s a a seze aceast a povar a asupra Conferin tei. Apreciez judecata fratelui____n aceast a problem a. [...] Dar s a revenim la ntlnirea de comitet: Cel care a fost dintotdeauna Sf atuitorul nostru a fost prezent nc a o dat a ca s a ne ofere Cuvntul Domnului. El a spus: Domnul nu va prosl avit prin faptul c a ve ti pune asupra Conferin tei Generale jugul datoriilor. El a ac tionat ntr-un mod special pentru a rupe jugul ap as ator al datoriilor de pe grumazul poporului Lui, un jug pe care I-a purtat atta vreme. Conferin ta nu trebuie s a mai p astreze aceea si atitudine ca pn a acum. [...] Unii nu au nv a tat nc a lec tia pe care ne-a dat-o Hristos cu privire la construirea unui turn. Care dintre voi ,ntreba El, dac a vrea s a zideasc a un turn, nu st a mai nti s a- si fac a socoteala cheltuielilor, ca s a vad a dac a are cu ce s a-l sfr seasc a? Pentru ca nu cumva, dup a ce i-a pus temelia, s a nu-l poat a sfr si s i to ti cei ce-l vor vedea s a [282] nceap a s a rd a de el s i s a zic a: Omul acesta a nceput s a zideasc a s i n-a putut ispr avi . Aceast a avertizare a fost ignorat a. Cnd cei care se a a n pozi tii de r aspundere se gr abesc s a nin teze prea timpuriu o nou a institu tie, ac tiunile ntreprinse sunt nu numai mpotriva intereselor cauzei lui Dumnezeu, ci s i mpotriva intereselor celor care ncearc a s a avanseze prea repede, mna ti de 259

260

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

n telepciunea lor omeneasc a. Dumnezeu nu este prosl avit de cei care ncearc a s a mearg a mai repede dect i conduce El. Consecin tele vor complica tiile, criza nanciar as i suferin ta. Domnul nu vrea ca reprezentan tii S ai s a repete aceste gre seli, pentru c a lucrurile asem an atoare din trecut nu i aduc slav a.Manuscript 144, 1902. Gre selile trecutului s a nu se mai repete Mintea unora este st apnit a de un fel de nebunie care i determin a s a investeasc a ntr-o direc tie de unde nu pare s a existe speran ta c a vor ob tine vreun prot. Dac a ar folosit acei bani n modul prev azut de Dumnezeu, ace sti oameni ar fost sus tinu ti s i ar fost preg ati ti s a mplineasc a lucrarea ce trebuie ncheiat a nainte de venirea Domnului. ntrebuin tarea gre sit a a banilor dovede ste necesitatea avertiz arii date de Domnul cu privire la faptul c a lucrarea Sa nu trebuie s a depind a de planurile omene sti, ci trebuie realizat a n a sa fel, nct cauza Lui s a e consolidat a. Din cauza faptului c a s-au conceput planuri gre site, oamenii au mpov arat lucrarea lui Dumnezeu cu datorii. Acest lucru nu ar trebui s a se mai repete. Cei care se a a la conducere s a ac tioneze cu precau tie, refuznd s a ngroape n datorii cauza iui Dumnezeu. Nimeni s a nu ac tioneze n mod necugetat, neatent, ci s a ia n considerare binele [283] lucr arii.Testimonies for the Church 7:283, 284. Achitarea datoriilor m din gre Dumnezeu vrea s a nv a ta selile trecutului. Lui nu i place ca institu tiile noastre s a e mpov arate de datorii. Am ajuns clipa n care trebuie s a facem o regul a din refuzul de a n al ta cl adiri mari s i costisitoare. Nu trebuie s a repet am gre selile trecutului s i s a ne afund am tot mai mult n datorii. Dimpotriv a, trebuie s a ne str aduim s a achit am datoriile pe care le mai au nc a institu tiile noastre. Bisericile si pot oferi sprijinul dac a doresc. Membrii care au primit bani de la Domnul pot s a-i investeasc a n lucrare f ar a dobnd a sau cu o dobnd a mic a s i pot sprijini lucrarea prin darurile lor de bun avoie. Domnul v a cere s a-l napoia ti cu bucurie partea cuvenit a din bunurile materiale

Cuvinte din partea Sf atuitorului divin

261

pe care vi Ie-a mprumutat, f acnd astfel acte de binefacere.The Review and Herald, 13 august, 1908. Odat a cu reforma vor ap area s i fonduri Cnd l vom c auta pe Dumnezeu s i cnd ne vom m arturisi p acatul, cnd va avea loc reforma necesar a, vom manifesta mpreun a dorin ta aprins a de a returna ceea ce a fost re tinut. Domnul si va ar ata dragostea s i iertarea s i vor ap area mijloace de anulare a datoriilor pe [284] care le au institu tiile noastre.Testimonies for the Church 8:89.

Studiu suplimentar
Administrarea s i nan tele s colilor, Testimonies for the Church 6:206218. Datoriile sanatoriului danez, Testimonies for the Church 6:463-467. Eliberarea de povar aas colilor, Testimonies for the Church 6:468478. Precau tie n ridicarea cl adirilor, Testimonies for the Church 7:90-94. Avantajele nceputurilor umile, Testimonies for the Church 1:558, 559. Planuri de achitare a datoriilor de tinute de institu tii, Testimonies for the Church 9:71, 75, 79, 80, 88; Fundamentals of Christian Education, 520-524. Fugi ti ca de boal a, Testimonies for the Church 6:211. Fugi ti cade lepr a,Testimonies for the Church 6:217. Grij a deosebit a, Testimonies for the Church 7:236. Datoriile: pete s i umbre, Testimonies for the Church 6:217, 216. Achitarea cu promptitudine a datoriilor pentru c ar tile destinate misiunii, Testimonies for the Church 2:628. [285] Achitarea datoriilor bisericilor, Testimonies for the Church 6:103. [286] [287]

262

Sec tiunea 12 Economisind pentru a da mai departe

Capitolul 56 O datorie ce i revine omului


Singurul plan pe care l-a eviden tiat Evanghelia n vederea sus tinerii lucr arii lui Dumnezeu este cel care las a sus tinerea cauzei Sale n grija oamenilor. Avnd n vedere numai slava lui Dumnezeu, oamenii trebuie s a i ofere partea pe care El a cerut-o. Privind la crucea de pe Calvar s i la R ascump ar atorul lumii, care S-a f acut s arac pentru noi, pentru ca prin s ar acia Lui noi s a ne mbog a tim, vom sim ti c a nu trebuie s a ne mai strngem comori pe p amnt, ci trebuie s a le strngem n banca cerului, care nici nu va suspenda pl a tile s i nici nu va da faliment. Domnul L-a d aruit lumii pe Isus, a sadar se pune ntrebarea: Ce am putea s a i napoiem lui Dumnezeu, prin darurile s i jertfele noastre, pentru a-l ar ata c a pre tuim dragostea Sa? F ar a plat a a ti primit, f ar a plat a s a da ti. Ct de mult ar trebui s a- si doreasc a orice administrator credincios s a sporeasc a partea pe care o aduce la casa vistieriei Domnului, nu s a o mic soreze cu vreun b anu t! Pe cine sluje ste el? Pentru cine preg ate ste el un dar? Pentru Cel de la care prime ste toate lucrurile bune ce i aduc bucurie. Atunci, niciunul dintre noi, cei care am primit harul lui Hristos, s a nu i punem pe ngeri n situa tia de a le ru sine cu noi s i pe Isus n situa tia de a-l ru sine s a ne numeasc a fra ti. Vom da dovad a noi de nerecuno stin ta s i o vom cultiva prin obiceiul de a zgrci ti cnd aducem daruri pentru cauza lui Dumnezeu? Nu, nu! S a ne aducem pe noi n sine ca jertf a vie s i s a i d am lui Isus tot ce avem. Toate sunt ale Lui; i apar tinem prin faptul c a ne-a r ascump arat. Cei care primesc harul S au, care privesc la crucea de [288] pe Calvar nu vor pune sub semnul ntreb arii partea ce trebuie dat a, ci vor considera c a cel mai scump dar al lor este nc a prea nensemnat de marele dar al singurului Fiu al Dumnezeului s i prea mic fa ta innit. Prin t ag aduire de sine, cel mai s arac om va g asi modalit a ti prin care s a i ofere ceva lui Dumnezeu.

264

O datorie ce i revine omului

265

Administrarea timpului Timpul nseamn a bani s i mul ti oameni pierd clipe pre tioase pe care le-ar putut petrece f acnd ceva util, lucrnd cu minile lor ceva bun. Domnul nu i va spune niciodat a: Bine, rob bun s i credincios celui care nu s i-a ntrebuin tat capacit a tile zice, mprumutate ca talan ti pre tio si, prin intermediul c arora s a strng a bani cu care s a i ajute pe cei nevoia si s i pe care s a-i aduc a lui Dumnezeu. Cei boga ti s a nu cread a c a este sucient dac a aduc daruri numai din banii lor. Ei de tin talantul inteligen tei s i trebuie s a se nf a ti seze , s naintea lui Dumnezeu ca ni ste oameni ncerca ti, cu experien ta a e agen ti spirituali zelo si n educarea s i instruirea copiilor lor, pentru a-i ndruma spre domeniile n care se pot dovedi utili. P arin tii s i copiii nu trebuie s a cread a c a sunt st apni pe ei n si si s i c a pot face tot ce vor cu timpul s i cu lucrurile pe care le de tin. Ei sunt proprietatea r ascump arat a a lui Dumnezeu, iar El a steapt a de la ei un prot adus prin puterile lor zice, care trebuie folosite pentru a aduce un venit n vistieria Sa. Lep adarea de sine s i crucea Dac a miile de nevoi egoiste ar reprimate s i dac a banii ar distribui ti n direc tia potrivit a, n casieria lui Dumnezeu ar ajunge mari sume de bani. Mul ti si cump ar a idoli cu banii ce ar trebui s a ajung a n casa lui Dumnezeu. Nimeni nu poate face acte reale de binefacere, dac a nu practic a o renun tare de sine adev arat a. Renun tarea de sine [289] s i crucea se g asesc pe drumul oric arui cre stin care l urmeaz a pe Hristos. Isus spune; Dac a voie ste cineva s a vin a dup a Mine, s a se lepede de sine, s a- si ia crucea n ecare zi s i s a m a urmeze. Va lua ecare om n considerare faptul c a ucenicia cre stin a presupune sacriciul de sine, chiar s i cu pre tul vie tii dac a e nevoie, pentru Cel care Si-a dat via ta ca lumea s a tr aiasc a? de Cre stinii care l v ad pe Hristos pe cruce au obliga tia fa ta Dumnezeu de a nu p astra pentru ei niciun lucru, orict le-ar de drag, ntruct El le-a dat darul innit: pe Fiul S au. Dac a de tin vreun lucru ce poate folosit pentru a apropia pe cineva, bogat sau s arac, de Mielul lui Dumnezeu care ridic a p acatul lumii, ei trebuie s a dedice respectivul lucru de bun avoie acestui scop. Domnul are nevoie de oameni care s a conlucreze cu El la salvarea p ac ato silor.

266

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Tot cerul particip a n mod activ la asigurarea mijloacelor prin care cunoa sterea adev arului s a ajung a la orice neam, la orice semin tie s i la orice norod. Dac a nu permitea lumina lor s a i lumineze s i pe al tii, cei care spunea s-au convertit n mod real neglijeaz a mplinirea cuvintelor lui Hristos. Nu trebuie s a ne chinuim s a enumer am ce sume au fost donate pentru cauza lui Dumnezeu, ci ar trebui mai degrab a s a ne gndim la cte daruri nu au fost aduse la vistieria Sa, ci au fost dedicate ng aduirii poftelor eului s i satisfacerii personale. Nu trebuie s a calcul am cte persoane au fost trimise, ci mai degrab a s a socotim cte s i-au nchis ochii pentru a nu vedea datoria ce ie revine de a le sluji altora, potrivit capacit a tii lor. [290] Ct de multe persoane ar acum de folos, dac a ar exista bani n casierie pentru a le sus tine n lucrare! Ct de multe oportunit a ti ar folosite n vederea extinderii lucr arii lui Dumnezeu, pe m asur a ce Providen ta ar crea condi tiile prielnice! Sute de persoane ar putea face lucruri bune, n diferitele ramuri ale lucr arii misionare, dar ele nu sunt acolo! De ce? Pentru c a egoismul le tine acas a; le place comoditatea s i r amn astfel departe de via Domnului. Unii s i-ar dori s a mearg a n zone ndep artate, dar nu au banii necesari, s i aceasta din cauza faptului c a al tii nu s i-au f acut datoria. lat a cteva dintre motivele pentru care un num ar mic de lucr atori poart a o povar a nespus de mare, n vreme ce al tii nu duc nicio povar a.The Review and Herald, 14 iulie, 1896. Dolarul care ar putea salva un om Domnul a luat toate m asurile necesare pentru ca solia adev arului s a ajung a la to ti oamenii, ns a mijloacele pe care Ie-a pus, n acest scop, n minile administratorilor S ai au fost folosite n mod egoist. Ce sume au risipit tinerii no stri n mod nen telept, pentru ng aduirea eului s i pentru etalare, pentru lucruri f ar a de care ar fost la fel de ferici ti! Fiecare dolar pe care l avem i apar tine Domnului.n loc s a cheltuim banii pe lucruri inutile, ar trebui s a-i investim n lucrarea misionar a. Pe m asur a ce se intr a n zone noi, apelurile pentru daruri sunt din ce n ce mai dese. Dac a a existat vreodat a o vreme n care a trebuit s a m economi, atunci acea vreme este acum. To ti cei care particip a

O datorie ce i revine omului

267

la lucrare trebuie s a n teleag a c a e important s a se conformeze ntru totul exemplului Mntuitorului n ceea ce prive ste renun tarea de sine s i economia. Cu to tii ar trebui s a considere c a banii de care dispun i-au primit de la Dumnezeu s i c a sunt datori s a i foloseasc a n telept s i cu pricepere. Fiecare b anu t trebuie pre tuit cu grij a. Un cent pare a o sum a mic a, ns a o sut a de cen ti fac un dolar s i, dac a sunt cheltui ti [291] corect, pot ajunge s a salveze un om de la moarte. Dac a to ti banii pe care poporul nostru i-a cheltuit pentru satisfacere personal a ar consacra ti cauzei lui Dumnezeu, casieria nu ar mai goal a, iar lucrarea misionar a ar putea ajunge n toate col turile lumii. Membrii bisericii trebuie s a renun te la mndrie s i la etalarea podoabelor. Fiecare dintre ei ar trebui s a aib a la ndemn a o cutie dedicat a misiunii, n care s a pun a ecare b anu t pe care este ispitit s a l cheltuiasc a pentru poftele lui. Dar trebuie f acut mai mult, pe lng a renun tarea la lucrurile de prisos. Trebuie practicat a renun tarea de sine. Trebuie s a sacric am lucrurile care ne dau confortul s i pe care le dorim att de mult. Predicatorii trebuie s a- si mbun at a teasc a solia, nu numai atacnd satisfacerea poftelor s i mndria n mbr ac aminte, ci prezentndu-L pe Isus s i via ta Sa de lep adare s i jertre de Sine. Dragostea, evlavia s i credin ta s a e cultivate n inim a, s i atunci roadele pre tioase vor ap area.Schi te din istoria misiunilor externe [292] ale adventi stilor de ziua a s aptea, 293.

Capitolul 57 Cuvinte adresate tinerilor


Sunt multe lucruri de spus referitor la privilegiul pe care l au tinerii de a sprijini cauza lui Dumnezeu prin nsu sirea lec tiilor de economisire s i lep adare de sine. Mul ti cred c a pot s a- si satisfac ao pl acere sau alta s i, pentru aceasta, se deprind s a tr aiasc a pe m asura venitului lor. Dar Dumnezeu vrea s a facem mai mult n aceast a . P privin ta ac atuim mpotriva noastr a cnd ne mul tumim s a avem sucient a hran a, b autur as i mbr ac aminte. Dumnezeu dore ste s a ne m la dorin ofere mai mult dect att. Cnd suntem gata s a renun ta tele noastre egoiste s i s a ne pred am capacit a tile min tii s i ale inimii lucr arii lui Dumnezeu, ngerii cere sti vor coopera cu noi, f acndu-ne o binecuvntare pentru omenire. Chiar dac a e s arac, un tn ar harnic s i econom poate strnge o sum a mic a pentru cauza lui Dumnezeu. Cnd aveam doar 12 ani, eu s tiam ce nseamn a s a economise sti bani. Am nv a tat mpreun a cu sora mea o meserie s i, de si c stigam 25 de cen ti pe zi, puteam s a punem deoparte ceva pentru misiune, Am economisit pu tin cte pu tin, pn a am adunat 30 de dolari. Apoi, cnd am auzit solia revenirii iminente a Domnului s i cnd s-a f acut apel pentru bani, am considerat c a avem privilegiul s a i d am tat alui nostru cei 30 de dolari, rugndu-l s a i investeasc a n c ar ti s i bro suri, pentru ca solia s a ajung as i la cei ce nu o cuno steau. To ti cei care vin n leg atur a cu lucrarea lui Dumnezeu au datoria de a nv a ta s a economiseasc a timp s i bani. Cei care si ng aduie s a adev leneveasc a demonstreaz a c a acord a pu tin a importan ta arurilor m are te ce ne-au fost ncredin tate. Ei trebuie s a deprind a obiceiul de [293] a harnici s i de a lucra numai spre slava lui Dumnezeu. Sacriciul de sine s i valoricarea talentului Cei care nu s tiu s a- si foloseasc a timpul s i banii n mod ra tional . Cu banii pe care ar trebui s a se sf atuiasc a cu cei care au experien ta i c stigam mpreun a cu sora mea, ne cump aram haine. i d adeam mamei banii, spunndu-i: Cump ar a n a sa fel nct, dup a ce ne-am 268

Cuvinte adresate tinerilor

269

pl atit hainele, s a ne mai r amn a ceva s i pentru lucrarea misionar a. Iar ea a sa proceda, ncura-jndu-ne spiritul misionar. Cnd este rodul sacriciului de sine, d aruirea i este de mare ajutor d at atorului. Ea constituie o metod a de educa tie care ne ajut a s a n telegem mai bine lucrarea Celui care umbla din loc n loc s i care f acea bine, alinnd suferin ta s i ntmpinnd nevoile celor s armani. Mntuitorul nu a tr ait pentru Sine. n via ta Sa, nu a existat nicio urm a de egoism. Yl, 10 septembrie 1907 Copiii pot nv a ta ce nseamn a sacriciul Cnd fac sacricii pentru naintarea cauzei lui Dumnezeu, p arin tii ar trebui s a- si nve te copiii s a participe s i ei la aceast a lucrare. Copiii pot nv a ta s a- si manifeste dragostea pentru Hristos prin renun tarea la lucrurile inutile, din cauza c arora le scap a printre degete mul ti bani. A sa ar trebui s a se procedeze n ecare familie. E nevoie de mult tact, dar n acest fel copiii vor ob tine cea mai bun a educa tie posibil a. Si cnd to ti copila sii si aduc darurile naintea Domnului, chiar dac a darurile lor sunt ca ni ste pria se, cnd se vor aduna, se vor transforma ntr-un ru. la ei n Domnul i prive ste cu pl acere pe copila sii care renun ta si si pentru a-l aduce undar. El a fost mul tumit de v aduva care a aruncat [294] cei doi b anu ti n vistierie, pentru c a ea a dat cu bucurie. Mntuitorul a considerat c a sacriciul pe care l-a f acut ea cnd a dat tot ce avea era mult mai valoros dect sumele mari aduse de oamenii boga ti, care nu s-au sacricat pentru a d arui. El este bucuros cnd cei micu ti sunt gata s a renun te la ei n si si pentru a lucra mpreun a cu Cel care i-a iubit, care i-a luat n bra te s i i-a binecuvntat.The Review and Herald, 25 decembrie, 1900. Tine ti cont de venituri s i de cheltuieli Matematica trebuie nv a tat a n mod practic, Fiecare tn ar s i ecare copil s a nve te nu numai s a rezolve probleme inventate, ci s i strict s a tin a o eviden ta a a propriilor venituri s i cheltuieli. S a nve te n mod practic cum s a- si cheltuiasc a banii. Fie c a i primesc de la p arin ti, e c a i c stig a singuri, b aie tii s i fetele trebuie s a nve te s a si aleag as i s a si cumpere singuri mbr ac amintea, c ar tile s i celelalte

270

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

a cheltuielilor pe care lucruri necesare. Prin faptul c a tin o eviden ta le fac, ei vor nv a ta valoarea s i utilitatea banilor mai bine dect prin orice alt a metod a. Acest obicei i va ajuta s a fac a distinc tie ntre adev arata economie s i zgrcenie, pe de o parte, s i risip a, pe de alt a parte, Dac a este direc tionat a corect, educa tia de acest fel va stimula actele de caritate. Ea i va ajuta pe tineri s a nve te s a ofere nu din impulsul de moment, cnd sunt emo tiona ti, ci n mod regulat s i sistematic.Education, 238, 239. Ascultarea sugestiilor lui Satana Ce bine a reu sit vr ajma sul s a plaseze lucrurile efemere deasupra celor spirituale! Multe familii care ofer a pu tin pentru cauza lui Dumnezeu cheltuiesc totu si mul ti bani pe mobil a scump as i pe haine la mod a. Ct de mul ti bani se cheltuiesc pentru hran as i, deseori, [295] pentru ceea ce nu este altceva dect poft a d aun atoare! Ct de mult se cheltuie ste pentru cadouri care nu ajut a pe nimeni cu nimic! Mul ti cheltuiesc sume considerabile pe fotograile pe care le dau prietenilor lor. Fotograerea este dus a pn a la limitele extravagan tei s i ncurajeaz a un tip de idolatrie. Ct de mul tumit ar fost Dumnezeu dac a to ti ace sti bani ar fost investi ti n publicarea materialelor ce i-ar condus pe oameni la Hristos s i la adev arurile pre tioase din aceast a vreme! Banii risipi ti pe lucruri nefolositoare le-ar pus acestor oameni la dispozi tie materiale despre adev arul prezent, care . s-ar dovedit a pentru ei o mireasm a de la via ta spre via ta Sugestiile lui Satana sunt urmate n multe, multe lucruri. Aniversarea zilei de na stere, s arb atorile de Cr aciun s i de Ziua Recuno stin tei sunt prea des dedicate pl acerilor egoiste, n loc mintea s a e ndreptat a spre mila s i bun atatea divin a. Dumnezeu este nemul tumit c a bun avoin ta Sa, grija Sa constant as i dragostea Sa necurmat a nu sunt luate n seam a cu ocazia acestor s arb atori. Dac a to ti banii risipi ti pe lucruri inutile ar adu si n vistieria lui Dumnezeu, am vedea b arba ti, femei s i tineri care s-ar preda lui Isus s i s i-ar face partea pentru a coopera cu Hristos s i cu ngerii. Cea mai mare binecuvntare a lui Dumnezeu ar veni asupra bisericilor noastre s i multe suete ar convertite la adev ar.The Review and Herald, 23 decembrie, 1890.

Cuvinte adresate tinerilor

271

Zile de na stere s i anivers ari P arin tii trebuie s a- si educe copiii s a se autocontroleze s i s a renun te la dorin tele proprii. Ei trebuie s a le reaminteasc a mereu copiilor c a au obliga tia de a asculta de Cuvntul lui Dumnezeu s i de a tr ai pentru a-l sluji lui Isus. P arin tii trebuie s a- si educe copiii s a tr aiasc a avnd obiceiuri simple s i evitnd mbr ac amintea s i hrana scump a, [296] casele scumpe s i mobila scump a. Condi tiile pe baza c arora vom primi via ta ve snic a sunt exprimate astfel: S a iube sti pe Domnul, Dumnezeul t au, cu toat a inima ta. [,.,] S a iube sti pe aproapele t au ca pe tine nsu ti, P arin tii nu i-au nv a tat pe copiii lor preceptele Legii a sa cum Ie-a l asat Dumnezeu. Ei i-au deprins cu obiceiuri egoiste, l-au nv a tat s a considere c a anivers arile s i s arb atorile sunt ocazii cnd primesc daruri s i cnd pot face ce face lumea. Aceste ocazii, care ar trebui s a aib a ca tint a cunoa sterea lui Dumnezeu s i exprimarea recuno stin tei de ndurarea s inimii fa ta i dragostea Sa, care S-a ngrijit de via ta lor nc a un an, devin ocazii pentru satisfacerea pl acerilor egoiste, clip pentru l audarea copiilor. Ei au fost tinu ti n via ta a de clip a prin s puterea lui Dumnezeu s i totu si p arin tii nu i nva ta a se gndeasc a la acest lucru s i s a- si exprime recuno stin ta pentru ndurarea pe care Ie-a ar atat-o Dumnezeu. Dac a tinerii s i copiii din acest timp ar educa ti corespunz ator, ce ar r slav a, ce laud as i ce recuno stin ta asuna de pe buzele lor la adresa lui Dumnezeu! Ct de mul ti copii s i-ar aduce darurile lor mici de mul tumire n vistieria Sa! Dumnezeu nu ar mai dat uit arii. P arin tii s i copiii nu ar trebui s a- si aminteasc a de ndurarea Domnului doar cu ocazia zilelor de na stere, ci s i Cr aciunul s i Anul Nou ar trebui s a e ocazii n care ecare familie s a- si aminteasc a de Creatorul s i de R ascump ar atorul ei. n loc s a le e oferite oamenilor numeroase cadouri s i mul ti bani, nchinarea, onoarea s i recuno stin ta ar trebui s a-l e aduse lui Dumnezeu, iar darurile ar trebui s a ajung a [297] n vistieria Sa. S a nu e Dumnezeu mul tumit de o astfel de aducere aminte din partea copiilor S ai? Dar Dumnezeu este uitat cu ocazia acestor ocazii speciale! [...] Cnd ave ti o aniversare, face ti din ea o zi pl acut as i vesel a pentru copiii vo stri s i pentru cei s araci s i suferinzi. Nu l asa ti s a treac a ziua s f ar a s a-l aduce ti daruri de recuno stin ta i de mul tumire lui Isus.

272

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

P arin tii s i copiii s a depun a un efort serios pentru a recupera timpul pierdut s i a remedia ceea ce au neglijat n trecut. Ei s a mearg a pe o alt a cale dect cea pe care umbl a lumea. Se pot face multe lucruri cu gust s i mult mai ieftine dect cadourile inutile ce sunt att de des oferite copiilor s i rudelor, prin care se poate manifesta respectul s i prin care se poate aduce bucuria n c amin. n timp ce le explica ti motivul pentru care a ti f acut o schimbare n valoarea cadourilor lor, i pute ti nv a ta pe copiii vo stri o lec tie, spunndu-le c a pn a n acel moment a ti considerat c a pl acerea lor ar mai important a dect slava lui Dumnezeu. Spune ti-le c a, n loc s a v a gndi ti la naintarea cauzei lui Dumnezeu, v-a ti gndit mai mult la propria voastr a pl acere, la satisfac tia lor s i la conformarea cu obiceiurile s i tradi tiile lumii, cnd le f acea ti cadouri celor care nu aveau nevoie de ele. Asemenea n telep tilor din vechime,i pute ti aduce lui Dumnezeu darurile cele mai valoroase s i pute ti s a ar ata ti prin ele c a pre tui ti Darul oferit de El lumii p ac atoase. ndrepta ti gndurile copiilor spre un tel nou, altruist, stimu!ndu-i s a aduc a daruri avnd ca motiva tie faptul c a Dumnezeu L-a dat pe singurul S au Fiu.The Review and [298] Herald, 13 noiembrie, 1894.

Capitolul 58 O pledoarie n favoarea economisirii


Nu ar trebui sa risipim banii pe case costisitoare, pe mobil a scump a, pe mbr ac aminte lumeasc a sau pentru preg atirea multor mnc aruri. n toate lucrurile, s a ne gndim la suetele pentru care a murit Hristos. Egoismul s i mndria s a dispar a. Nimeni s a nu mai cheltuiasc a bani pentru a multiplica fotograi pe care s a le trimit a prietenilor. S a punem deoparte ecare dolar ce poate economisit, pentru ca farmecul inegalabil al lui Hristos s a poat a nf a ti sat celor care pier. Satana v a va propune s a cheltui ti banii n multe feluri. Dac a sunt cheltui ti pentru pl aceri personale pe lucruri inutile, indiferent ct de ieftine nu sunt cheltui ti spre slava lui Dumnezeu. S a ne gndim bine la acest lucru s i s a vedem dac a ne t ag aduim pe noi n sine a sa cum ar trebui. Facem noi sacricii pentru ca lumina adev arului s a ajung a la cei pierdu ti? [...] n biseric a nu ar trebui s a existe dect o singur a preocupare; o ar trebui s singur a dorin ta a ne caracterizeze pe to ti, s i anume dorin ta de a ne conforma chipului lui Hristos. Fiecare n parte ar trebui s a , prin efort se str aduiasc a s a fac a pentru Isus tot ce i st a n putin ta personal, prin daruri, prin sacricii. Ar trebui s a existe hran a n casa Domnului, iar aceasta presupune o casierie plin a, ca s a se poat a r aspunde astfel strig atelor de ajutor ce vin de pretutindeni. Ce p acat c a suntem constrn si s a Ie r aspundem astfel celor care strig a dup a ajutor: Nu v a putem trimite nici oameni, nici bani. Avem o casierie goal a. To ti b anu tii, toate monedele s i toate bancnotele ce sunt risipite pe pl aceri egoiste, din dorin ta de a satisface standardul lumii s i de dragul comodit a tii, s a revin a n vistieria lui Dumnezeu. Micile [299] pria se adunate laolalt a formeaz a rul. S a m cre stini con stiincio si, mpreun a-lucr atori cu Dumnezeu. [...] Trebuie deschise noi zone , s pentru lucrare, oamenii trebuie adu si la credin ta i nume noi vor ap area n registrele bisericii nume care vor gura s i n rapoartele nepieritoare ale cerului. O, dac a am n telege cte am putea face cu 273

274

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

banii cheltui ti pe pl aceri personale!The Review and Herald, 27 ianuarie, 1891. Parteneri ai lui Dumnezeu Cauza lui Dumnezeu are multe nevoi. De aceea, se a steapt a ca to ti credincio sii, mari s i mici, s araci s i boga ti, s a e harnici, pentru ca Dumnezeu s a primeasc a sumele cuvenite, s a e hran a n casa Sa s i s a poat a sprijini ti slujitorii chema ti s a mplineasc a lucrarea de transmitere a adev arului c atre lumea pierdut a. Dumnezeu nu cere numai zecimea, ci s i ca tot ceea ce avem s a e ntrebuin tat spre slava Sa. Nu trebuie s a avem obiceiul de a risipi; avem pe mn a proprietatea lui Dumnezeu. Nici m acar un singur ban nu ne apar tine. Cheltuirea banilor pe obiecte de lux i lipse ste pe cei s araci de banii de care au nevoie pentru a- si cump ara hran as i mbr ac aminte. Ceea ce se cheltuie ste pentru satisfac tia de a avea mbr ac aminte, cl adiri, mobil as i decora tiuni preten tioase ar u sura suferin ta multor familii s arace. Administrarea bunurilor lui Dumnezeu trebuie s a i aib a n vedere pe cei n nevoie. Acesta este rodul religiei curate s i nentinate. Domnul i acuz a pe oameni c a- si ng aduie pofte egoiste n vreme ce semenii lor sufer a din lips a de hran as i de haine. [...] Domnul i cheam a pe to ti copiii Lui s a lase ca lumina cerului [300] lumina dragostei Lui altruiste s a str aluceasc a n mijlocul ntunericului acestui veac ntunecat. Dac a vede c a recunoa ste ti faptul c a El este st apnul vostru s i al tuturor lucrurilor pe care le ave ti, dac a vede c a ntrebuin ta ti ca ni ste administratori credincio si mijloacele ncredin tate vou a, Dumnezeu va scrie numele voastre n c ar tile cerului, notnd c a sunte ti mpreun a-lucr atori cu El, parteneri ai S ai care lucreaz a pentru binele semenilor lor. n ziua nal a, v a ve ti bucura cnd ve ti vedea c a mijloacele pe care le-a ti folosit cu n telepciune spre ajutorarea semenilor l-au adus mul tumiri lui Dumnezeu din partea lor.The Review and Herald, 8 decembrie, 1896. Aten tie la m arun ti s! A s vrea s a ajut pe toat a lumea s a n teleag a ce p acat grav este acela de a risipi banii lui Dumnezeu pe nevoi imaginare. Cheltuirea

O pledoarie n favoarea economisirii

275

sumelor apa- rent mici poate declan sa o serie de circumstan te care vor avea consecin te ve snice. Cnd va avea loc Judecata s i cnd se vor deschide c ar tile din ceruri, v a va prezentat a partea pe care a ti pierdut-o binele pe care a ti putut s a l face ti cu m arun ti sul strns s i cu sumele mai mari pe care le-a ti folosit n ntregime n scopuri egoiste. [...] Isus nu cere din partea nim anui ceea ce s-ar putea numi, ntradev ar, un sacriciu, ntruct tot ce ni se cere s a d am este lucrul f ar a de care ne vom sim ti mai bine. Nu facem altceva dect s a m la ce este nensemnat s renun ta i mai lipsit de valoare, pentru a primi n schimb ceva mai important s i mai valoros. Orice considerent p amntesc s i vremelnic trebuie subordonat considerentelor de o mai .The Review and Herald, 11 august, 1891. mare importan ta Atunci solia va nainta cu putere Poporul lui Dumnezeu ar trebui s a practice o economie strict a n modul cum si cheltuie ste banii, ca s a poat a avea ce s a-l ofere lui Dumnezeu, spunnd: Din mna Ta primim ce- ti aducem. n pentru bineacest fel, trebuie s a-l aduc a lui Dumnezeu recuno stin ta cuvnt arile primite de la El. De asemenea, n acest fel poporul S au [301] si strnge comori lng a tronul lui Dumnezeu. Cei lume sti cheltuiesc pe haine sume mari, care ar trebui folosite pentru a-i hr ani s i a-i mbr aca pe cei care sufer a de foame s i de frig. Mul ti dintre cei pentru care Si-a dat via ta Hristos de-abia au cteva haine obi snuite, din cele mai ieftine, n vreme ce al tii cheltuiesc mii de dolari din dorin ta de a satisface preten tiile nesfr site ale modei. Domnul i-a cerut poporului S au s a ias a din lume s i s a se despart a de ea. mbr ac amintea strident as i costisitoare nu este adecvat a pentru cei care cred c a tr aim n ultimele zile ale timpului de prob a. Vreau dar scrie apostolul Pavel, ca b arba tii s a se roage n orice loc s i s a ridice spre cer mini curate, f ar a mnie s i f ar a ndoieli. Vreau, de asemenea, ca femeile s a se roage mbr acate n chip cuviincios, cu ru sine s i sal a, nu cu mpletituri de p ar, nici cu aur, nici cu m arg aritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun c a sunt evlavioase. Chiar s i printre cei care declar a c a sunt copii ai lui Dumnezeu exist a persoane care cheltuiesc pe mbr ac aminte mai mult dect

276

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

este necesar. Noi ar trebui s a purt am haine ngrijite s i cu gust, dar, surorile mele, cnd v a cump ara ti sau cnd confec tiona ti haine pentru voi s i pentru copiii vo stri, gndi ti-v a la lucrarea din via Domnului care mai a steapt a s a e f acut a. Este bine s a cump ara ti materiale bune s i s a le folosi ti cu aten tie. Aceasta nseamn a s a i econom. ns a podoabele multe nu sunt necesare s i a le folosi nseamn a a cheltui pentru pl aceri personale banii ce ar trebui adu si n vistieria lui Dumnezeu. Nu hainele v a dau valoare naintea Domnului. Frumuse tea inte de ceilal rioar a, harul Duhului, cuvntul amabil s i considera tia fa ta ti [302] sunt valoroase naintea lui Dumnezeu. Nu mai apela ti la podoabele inutile s i pune ti deoparte pentru naintarea cauzei lui Dumnezeu mijloacele strnse n acest fel. nv a ta ti lec tiile t ag aduirii de sine s i ajuta ti-i s i pe copiii vo stri s as i le nsu seasc a. Tot ce poate economisit prin renun tare de sine este necesar acum n lucrare. Suferinzii trebuie alina ti, cei goi trebuie mbr aca ti, cei amnzi trebuie hr ani ti; adev arul pentru aceast a vreme trebuie spus celor ce nu l cunosc. Renun tnd la ceea ce nu ne este necesar, putem s a particip am la marea lucrare a lui Dumnezeu. Suntem martorii lui Hristos s i nu trebuie s a permitem ca preocup arile lume sti s a ne absoarb a timpul s i aten tia, astfel nct s a nu mai lucrurilor despre care Dumnezeu a spus c d am importan ta a trebuie s a aib a ntietate. Sunt n joc preocup ari mai nalte. C auta ti mai nti mp ar a tia lui Dumnezeu s i neprih anirea Lui. Hristos a dat tot ce avea pentru lucrarea pe care a venit s a o mplineasc a, iar cuvntul S au pentru noi este acesta: Dac a voie ste cineva s a vin a dup a Mine, s a se lepede de sine, s a- si ia crucea s i s a M a urmeze. Voi ve ti astfel ucenicii Mei. Hristos S-a dat pe Sine din toat a inima s i cu bucurie pentru a mplini voia lui Dumnezeu. S-a f acut ascult ator pn a la moarte, s i m la noi n nc a moarte de cruce. Nou a ni se pare greu s a renun ta sine? Vom accepta s a m p arta si la suferin tele Lui? Moartea Sa ar trebui s a mi ste ecare br a a in tei noastre, determinndu-ne s a dorim s a consacr am pentru lucrarea Sa tot ce avem s i tot ce suntem. Cnd ne gndim la tot ce a f acut El pentru noi, ar trebui ca inima s a ni se umple de iubire. Cnd cei care cunosc adev arul vor practica t ag aduirea de sine poruncit a n Cuvntul lui Dumnezeu, solia va nainta cu putere.

O pledoarie n favoarea economisirii

277

Domnul va auzi rug aciunile pentru convertirea suetelor. Poporul lui Dumnezeu va l asa ca lumina s a str aluceasc a, iar necredincio sii, v aznd faptele bune ale credincio silor, vor da slav a Tat alui nostru ceresc. S a intr am n leg atur a cu Dumnezeu prin ascultare s i jertre [303] de sine.The Review and Herald, 1 decembrie, 1910. Progres, n ciuda s ar aciei La nceput, numai c tiva dintre noi lucram pentru Dumnezeu s i era absolut necesar s a m uni ti, pentru ca lucrarea s a nainteze n mod organizat s i unitar. Cnd am n teles importan ta unirii n , rug credin ta aciunile noastre au primit r aspuns, iar rug aciunea lui Hristos, ca noi s a m una, la fel cum El este una cu Tat al, a fost ri [Scris mplinit a. Eram la fel de s araci ca s i voi, cei din aceste ta in Europa.] s i, n mod frecvent, r amneam amnzi s i ne era frig, c aci nu aveam haine adecvate. Dar am n teles c a adev arul trebuie s a nainteze s i noi trebuie s a ob tinem bani pentru a-l duce mai departe. Atunci, L-am c autat pe Domnul cu cea mai mare ardoare, L-am rugat s a ne deschid a c ai s a putem ajunge la oamenii din ora sele mari s i mici s i am muncit mpreun a cu so tul meu ca s a ob tinem bani pentru a merge din loc n loc, s a le descoperim altora comoara credin tei. Am v azut c a Domnul cerului ne preg atea calea n aceast a lucrare. So tul meu a muncit la o carier a de piatr a pn a i s-a luat pielea de pe mini s i pn a i-a dat sngele, s i aceasta pentru a ob tine banii necesari pentru a merge din loc n loc s a le prezinte oamenilor cuvintele adev arului. A sa se f acea lucrare la nceput, iar cererile noastre trebuie s a se nal te acum, ca s i atunci, la Dumnezeul cerului pentru ca El s a deschid a calea, iar adev arul s a poat a ajunge la inima oamenilor. Aurul s i argintul i apar tin Domnului. Vitele de pe mii de , ct coline sunt ale Lui, dar El vrea s a merge ti nainte, prin credin ta mai departe posibil. Binecuvntarea Domnului e rev arsat a peste cei care si dau toat a silin ta! [...] Cnd au fost deschise Scripturile n v aile Piemontului, adev arul [304] era dus mai departe de cei care erau foarte s araci n lucrurile acestei lumi. Cei care aveau adev arul biblic nu aveau permisiunea s a-l prezinte oamenilor. Ei nu puteau duce Biblia la familiile de acolo, a sa c a plecau ca negustori s i luau cu ei p ar ti din Biblie, iar cnd g aseau un moment potrivit citeau din ele. Cei care amnzeau dup a adev ar

278

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

ob tineau n acest fel lumina. Cu picioarele goale s i sngernde, ace sti oameni c al atoreau printre stncile mun tilor pentru a ajunge la suetul semenilor lor s i a le dezv alui cuvintele vie tii. Mi-a s dori ca acela si spirit ce i-a animat pe ei s a e n inima tuturor celor care m arturisesc adev arul prezent. Fiecare dintre noi am putea face ceva, dac a am ocupa locul pe care Dumnezeu I-a prev azut pentru noi. Tot ce facem pentru a-i lumina pe ceilal ti ne apropie mai mult de Dumnezeul cerului. Dac a sta ti s i v a uita ti la voi n siv as i spune ti: De-abia pot s a-mi ntre tin familia nu ve ti face nimic niciodat a, dar dac a spune ti: Voi face ceva pentru adev ar, vreau s a-l v ad r aspndindu-se, voi face ce pot Dumnezeu v a va deschide calea ca s a pute ti face ceva. Ar trebui s a investi ti n cauza adev arului, astfel nct s a sim ti ti c a face ti parte din ea. Dumnezeu nu i cere celui care a primit un singur talant dobnda pe care o poate ob tine cel ce are zece talan ti. Aminti ti-v a faptul c a tocmai cel care avea un singur talant I-a nvelit ntr-un s tergar s i I-a ascuns n p amnt. Pentru a contribui la lucrarea Sa, ar trebui s a ntrebuin ta ti talantul, inuen ta s i mijloacele pe care Dumnezeu vi [305] le-a dat.The Review and Herald, 1890 iulie, 8.

Studiu suplimentar
Cultiva ti spiritul de sacriciu, Testimonies for the Church 9:130, 131. O pledoarie mpotriva cheltuirii inutile a banilor, Testimonies for the Church 9:54, 55. Bijuteriile s i mbr ac amintea costisitoare, The Ministry of Healing, 287, 288. Niciodat a nu am fost chema ti s a facem un sacriciu propriu-zis, The Ministry of Healing, 473, 474. Economisirea nu nseamn a zgrcenie s i nici ngustime, The Ministry of Healing, 206. Strnge ti rimiturile ; The Ministry of Healing, 207. Exemplul dat de pionieri, Testimonies for the Church 7:216, 217. n c al atorie, Testimonies for the Church 5:400. Strngerea comorilor n ceruri, Testimonies for the Church 1:191, 192. Economisirea prin acte de sacriciu, Testimonies for the Church 9:157. Lucr atorii s a reduc a cheltuielile, Testimonies for the Church 4:299. Dac a ar treaz a, con stiin ta ar trebui s a indice cheltuielile inutile, Testimonies for the Church 3:401, 402. Educarea copiilor n privin ta economisirii, Testimonies for the Church 6:450, 451. Educarea tineretului n privin ta folosirii banilor, Testimonies for the Church 6:214, 215. ntrebarea: Este sucient un obiect mai pu tin scump? Testimonies for the Church 4:511. Spiritul de slujire din toat a inima s i de t ag aduire de sine cu bucurie, Prophets and Kings, 64, 65. Aducerea darurilor este un privilegiu sau o sarcin a? Testimonies for the Church 1:170. Oameni economi din principiu, Testimonies for the Church 4:453. [306] [307] 279 [308] [309]

280

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Sec tiunea 13 Sn tenia jur amintelor s i a promisiunilor

Capitolul 59 Promisiunile f acute lui Dumnezeu e obligatoriu s a e respectate


Dumnezeu lucreaz a prin intermediul oamenilor s i oricine treze ste con stiin ta semenilor s ai, stimulndu-i s a fac a fapte bune s i s a de naintarea cauzei adev manifeste un interes real fa ta arului, nu face de la el acest lucru, ci prin Duhul lui Dumnezeu care lucreaz a n el. Promisiunile f acute n astfel de situa tii sunt sacre, ind rodul lucr arii Duhului lui Dumnezeu. Dac a promisiunile sunt respectate, Cerul accept a darul s i ace sti lucr atori darnici sunt aprecia ti pentru comoara cea mare pe care au investit-o n banca cerului. Ei si strng pentru vremea viitoare drept comoar a o bun a temelie pentru a mo steni . [...] adev arata via ta Lipsa integrit a tii Unul dintre cele mai mari p acate ale lumii cre stine contemporane este ipocrizia s i l acomia n rela tia cu Dumnezeu. Mul ti manifest a de mplinirea angajamentelor pe care o nep asare tot mai mare fa ta de diferite institu s i le-au luat fa ta tii s i asocia tii religioase. Mul ti consider a c a angajamentul luat nu i oblig a s as i fac a ce au promis. Dac a si nchipuie c a banii le vor aduce un prot considerabil, n cazul n care i investesc n vreo banc a sau n m arfuri, sau dac a au de anumite persoane care au leg rezerve fa ta aturi cu institu tia pe care au promis c a o ajut a, mul ti se simt absolut liberi s a si foloseasc a banii dup a bunul plac. Aceast a lips a de integritate predomin a n mare m asur a printre cei care m arturisesc a tine poruncile lui Dumnezeu s i [310] care a steapt a venirea iminent a a Domnului s i Mntuitorului lor. [...] Responsabilitatea bisericii Biserica este responsabil a pentru angajamentele luate de ecare dintre membrii ei. Dac a observ a un frate care uit a s a se achite de o obliga tie asumat a, ceilal ti membri ar trebui s a lucreze cu el cu amabilitate, dar ferm. Dac a acesta se a a n imposibilitatea de a- si 282

Promisiunile f acute lui Dumnezeu e obligatoriu s a e respectate

283

respecta promisiunile, dac a este un membru destoinic s i dac a are o inim a deschis a, atunci membrii s a-l ajute cu mult a compasiune. n acest fel, vor dep as i dicultatea s i vor ei n si si binecuvnta ti. Dumnezeu dore ste ca membrii bisericii Sale s a considere c a de El trebuie mplinite cu aceea obliga tiile fa ta si exactitate ca s i de un comerciant sau fa de o institu cele fa ta ta tie. Fiecare s a- si revizuiasc a via ta de pn a acum s i s a vad a dac a a uitat s a se achite de anumite obliga tii, apoi s a depun a eforturi suplimentare pentru a pl ati pn as i cel din urm a b anu t indc a to ti ne vom confrunta cu sentin ta nal a, rostit a ntr-un tribunal unde numai integritatea s i onestitatea vor trece testul.Testimonies for the Church 4:473-476. O cauz a a necazurilor Unii dintre voi v-a ti mpotmolit n angajamentele luate. Ca r aspuns la rug aciune, Duhul Domnului a fost prezent la ntrunirea din _____ s i, n timp ce inimile v-au fost mi scate prin puterea Sa, a ti f acut o promisiune. n timp ce rul mntuirii se rev arsa peste inimile voastre, a ti sim tit c a trebuie s a urma ti exemplul Celui care mergea din loc n loc, f acea bine s i Si-a dat via ta cu bucurie ca s a-i r ascumpere pe mul ti din p acat s i dec adere. Sub inuen ta cereasc a, nvior atoare, a ti n teles c a egoismul s i spiritul lumesc nu se potriveau cu caracterul cre stin s i c a nu putea ti tr ai pentru voi n siv as i, n acela si timp, s a ti s i asemenea lui Hristos. Dar cnd nu a ti mai sim tit att de puternic inuen ta dragostei s i ndur arii Sale mbel sugate [311] v-a ti r azgndit s i nu a ti mai adus darurile, iar Dumnezeu Si-a retras binecuvntarea de la voi. Unii au trecut prin necazuri. Nu au avut ce s a recolteze s i, prin urmare, nu au avut cu ce s a se achite de promisiuni, iar al tii au ajuns n impasuri nanciare. Astfel, evident, nu mai puteau s a pl ateasc a. Dar dac a nu ar murmurat s i dac a nu s-ar r azgndit, Dumnezeu ar lucrat pentru ei s i ar g asit c ai prin care to ti s a ofere sumele , avnd ncredere c promise. Ei nu au a steptat cu credin ta a Dumnezeu le va deschide o posibilitate de a- si respecta promisiunile. Al tii dispuneau de mijloace s i, dac a ar avut aceea si disponibilitate ca atunci cnd au f acut promisiunea, dac a l-ar napoiat lui Dumnezeu zecimile s i darurile pe care le-au primit n acest scop, ar avut parte de o mare binecuvntare. Dar a venit Satana cu ispitele

284

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

lui s i ha determinat pe unii s a pun a la ndoial a motiva tiile s i spiritul ce l-au determinat pe slujitorul lui Dumnezeu s a fac a un apel pentru bani. Unii s-au sim tit n sela ti s i fura ti. n sinea lor, s i-au negat jur amintele, iar tot ce au f acut dup a aceea a fost f acut din obliga tie s i, de aceea, nu au primit nicio binecuvntare.Testimonies for the [312] Church 5:281, 282.

Capitolul 60 P acatul lui Anania


Inima lui Anania s i cea a so tiei lui au fost inspirate de Duhul Sfnt s a-l dedice Domnului bunurile lor materiale, la fel ca fra tii lor. Dar, dup a ce au f acut promisiunea aceasta, s-au r azgndit s i au luat hot arrea s a nu o mai respecte. De si au spus c a dau totul, au re tinut o parte din banii ob tinu ti. L-au n selat pe Dumnezeu, L-au min tit pe Duhul Sfnt, iar p acatul lor a primit o pedeaps a imediat as i teribil a. Au pierdut nu numai via ta aceasta, ci s i pe cea ve snic a. Domnul a considerat c a era necesar a aceast a manifestare evident a a drept a tii Sale, pentru a-i feri pe ceilal ti s a se fac a vinova ti n acela si fel. A fost o dovad a c a oamenii nu-L pot n sela pe Dumnezeu, c a El cunoa ste p acatul ascuns a! inimii s i c a nimeni nu poate s a l batjocoreasc a. Scopul a fost acela de a-i da bisericii recent formate un avertisment care s a i determine pe credincio si s a si examineze motiva tiile, s a aib a grij a s a nu e egoi sti, s a nu caute slava de sart a s i s a se fereasc a s a l n sele pe Dumnezeu. n cazul lui Anania, p acatul n sel arii iui Dumnezeu a fost expus s i pedepsit imediat. Aceast a exemplicare a judec a tii lui Dumnezeu a nsemnat un semnal de avertizare pentru toate genera tiile urm atoare. Acela si p acat s-a repetat n istoria ulterioar a a bisericii s i este comis de mul ti n vremea noastr a, dar, de si nu este nso tit de aceea si manifestare vizibil a a nepl acerii lui Dumnezeu, el nu este mai pu tin odios acum dect pe vremea apostolilor. Avertizarea a fost dat a, de acest p Dumnezeu Si-a manifestat n mod clar ura fa ta acat s i to ti cei care urmeaz a aceast a cale pot siguri c a si distrug propriul [313] suet. [...] Numai cnd suntem anima ti ntru totul de motiva tii cre stine s i cnd suntem con stien ti de datoria ce o avem, cnd lumina divin a si pune amprenta pe inima s i caracterul nostru, acest egoism este biruit s i gndul lui Hristos este pus n practic a. Duhul Sfnt, care lucreaz a asupra inimilor s i caracterelor oamenilor, va alunga orice nclina tie spre l acomie s i spre n sel aciune. [...] 285

286

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

n unele ocazii, Domnul a ac tionat cu hot arre n privin ta oamenilor lume sti s i egoi sti. Mintea lor a fost iluminat a de Duhul Sfnt, iar inima lor a sim tit inuen ta Sa blnd as i lini stit a. Sim tind mila s i harul ndestul ator al lui Dumnezeu, oamenii au considerat c a e de datoria lor s a sus tin a cauza Sa, s a zideasc a mp ar a tia Sa. [...] Ei au sim tit dorin ta de a face ceva pentru mp ar a tia lui Dumnezeu s i au promis s a ofere din banii lor pentru diversele ac tiuni ale cauzei Sale. de oameni, ci fa de Dumnezeu, Acest angajament nu a fost luat fa ta ta n prezen ta ngerilor S ai, care lucrau la inima acestor oameni egoi sti s i iubitori de bani. Dup a ce au f acut aceast a promisiune, ei au fost binecuvnta ti, dar ce repede si schimb a oamenii sentimentele cnd se bazeaz a pe rea lor! Pe m asur a ce impresia Duhului Sfnt se diminueaz a, pe m asur a ce mintea s i inima sunt iar absorbite de treburile lume sti, le de Domnul, ei n este tot mai dicil s a r amn a consacra ti fa ta si si s i avu tiile lor. Satana i asalteaz a cu ispita lui: Ce nebun ai fost s a promi ti banii aceia! Ai nevoie de ei ca s a-i investe sti n afacerea ta s i vei avea pierderi dac a achi ti suma promis a. Acum ei se retrag, murmur a, se plng de solia Domnului s i de solii S ai. Spun lucruri neadev arate, pretinznd c a au f acut acea promisiune indc a erau emo tiona ti, c a nu au n teles prea bine despre ce era vorba, cazul ind prezentat n mod exagerat, c a au fost impresio[314] na ti s i c a din aceast a cauz a au apucat s a promit a. Ei vorbesc de parc a binecuvntarea pre tioas a pe care au primit-o ar rezultatul unei n sel aciuni din partea pastorului, care ar vrut s a ob tin a bani. Se r azgndesc s i nu se mai simt obliga ti s a si mplineasc a juruin tele f a cute Domnului. Aceasta este cea mai teribil a n sel aciune comis a fa ta de Dumnezeu, iar ei aduc scuze nejusticate pentru a se mpotrivi s i a se lep ada de Duhul Sfnt. Unii aduc ca argument dicult a tile ulterioare, spunnd c a au nevoie de banii aceia. Pentru ce anume? Pentru a-i ngropa n case s i terenuri sau ntr-un aranjament prin care s a ob tin a al ti bani. Dat ind faptul c as i-au luat un angajament fa ta de o institu tie religioas a, ei socotesc c a nu pot obliga ti prin lege, iar iubirea de bani i st apne ste cu atta putere, nct se n sal a pe ei n si si s i se ncumet a s a l n sele pe Dumnezeu. Multora le-ar putea spus: Cu niciun alt prieten nu te por ti att de r au. Num arul celor care s avr sesc p acatul lui Anania s i al Sarei este de promisiunile pe care Duhul Sfnt i-a n cre stere. Prin dispre tul fa ta

P acatul lui Anania

287

inspirat s a le fac a, ei nu i mint pe oameni, ci pe Dumnezeu. Pentru c a nu se aduce repede la ndeplinire hot arrea luat a mpotriva faptelor rele, la fel ca n cazul lui Anania s i al Sarei, inima ilor oamenilor este plin a de dorin ta de a face r au, de a se mpotrivi Duhului lui Dumnezeu. Cum vor putea rezista ace sti oameni la judecat a? Ve ti putea suporta sentin ta nal a? Cum ve ti putea r amne n picioare n fa ta scenelor descrise n Apocalipsa? Apoi am v azut un scaun de domnie mare s i alb s i pe Cel ce s edea pe el. P amntul s i cerul au fugit dinaintea Lui s i nu s-a mai g asit loc pentru ele. Si am v azut pe mor ti, mari s i mici, stnd n picioare naintea scaunului de domnie. [...] Si mor tii au fost judeca ti dup a faptele lor.The Review and [315] Herald, 23 mai, 1893.

Capitolul 61 Un leg amnt cu Dumnezeu


Cnd promitem verbal sau n scris s a d aruim o anumit a sum a, fra tii care au fost prezen ti cu acea ocazie sunt martorii vizibili ai leg amntului ncheiat ntre noi s i Dumnezeu. Promisiunea nu este de oameni, ci fa f acut a fa ta ta de Dumnezeu, s i este ca s i cum de al trimite o scrisoare unei alte persoane. Angajamentul luat fa ta Dumnezeu ne oblig a n aceea si m asur a s a achit am banii promi si ca orice obliga tie pe care o avem prin lege. de semen general, persoanele care se angajeaz a n acest fel fa ta nii lor nu se gndesc c a ar avea posibilitatea s a cear a s a e scuti ti de de Dumnezeu, D angajamentul luat. Unjuramntfa ta at atorul tuturor ; atunci, de ce c binecuvnt arilor, este de o s i mai mare importan ta aut am s a m scuti ti de juruin tele pe care le-am f acut lui Dumnezeu? de El nu sunt la fel de Se consider a oare c a promisiunile f acute fa ta obligatorii? Oare faptul c a cel n cauz a nu va chemat naintea unui tribunal pentru nerespectarea promisiunii face ca aceasta s a e mai pu tin valabil a? si va permite s a l n sele pe Dumnezeu cel care declar a c a este mntuit prin sngele jertfei innite a lui Isus Hristos? Nu s tie c a juruin tele s i faptele lui vor cnt arite dup a dreptatea cur tilor cere sti de judecat a? Cazul ec aruia dintre noi a steapt a s a e judecat n tribunalul ceresc. Modul nostru de a ac tiona va depune m arturie mpotriva noastr a? Cazul iui Anania s i al Sarei a fost dintre cele mai grave. Prin faptul c a au p astrat o parte din banii ob tinu ti pe mo sioar a, L-au min tit pe Duhul Sfnt. Cei care au comis p acate asem an atoare sunt vinova ti n aceea si m asur a. Cnd inima oamenilor este mblnzit a prin prezen ta Duhului lui de lucrarea Duhului Sfnt Dumnezeu, ei devin mai sensibili fa ta [316] s i iau decizia de a se sacrica pentru cauza lui Dumnezeu. Cnd lumina divin a p atrunde n minte cu o claritate s i o putere neobi snuite, sentimentele omului resc sunt biruite, egoismul si pierde puterea asupra inimii s i se na ste dorin ta de a imita Modelul, pe Isus Hristos, prin practicarea sacriciului de sine s i a binefacerii. Omul egoist, 288

Un leg amnt cu Dumnezeu

289

cu nclina tia lui reasc a, se transform a atunci ntr-un om amabil de p solemn s i milos fa ta ac ato sii pierdu ti s i i face o f ag aduin ta a lui Dumnezeu, la fel ca Avraam s i lacov. n astfel de ocazii, sunt de prezen ti ngerii cere sti. Dragostea lui Dumnezeu s i iubirea fa ta oameni nving egoismul s i iubirea de lume. A sa se ntmpl a mai ales atunci cnd vorbitorul, n Duhul s i n puterea lui Dumnezeu, prezint a Planul de Mntuire, adus la ndeplinire de Maiestatea cerului prin jertfa de pe cruce. n pasajele de mai jos putem vedea cum prive ste Dumnezeu problema jur amintelor: Moise a vorbit c apeteniilor semin tiilor copiilor lui Israel s i a zis: lat a ce porunce ste Domnul: Cnd un om va face o juruint a , Domnului sau un jur amnt prin care se va lega printr-o f ag aduin ta s a nu- si calce cuvntul, ci s a fac a potrivit cu tot cei-a ie sit din gur a. (Numeri 30, 1.2). Nu l asa gura s a te bage n p acat s i nu zice naintea trimisului lui Dumnezeu: M-am pripit. Pentru ce s a Se mnie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale s i s a nimiceasc a lucrarea minilor tale? (Eclesiastul 5, 6). De aceea, voi merge n Casa Ta cu arderi de tot,mi voi mplini juruin tele f acute tie, juruin te care mi-au ie sit de pe buze, pe care mi Ie-a rostit gura cnd eram la strmtoare. (Psalmii 66, 13.14). sfnt Este o curs a pentru om s a fac a n prip a o f ag aduin ta as i abia dup a ce a f acut juruin ta, s a se gndeasc a. (Proverbe 20, 25) Domnului, Dumnezeului t Dac a faci o juruin ta au, s a nu prege ti [317] s-o mpline sti, c aci Domnul, Dumnezeul t au, ti va cere socoteala s i te vei face vinovat de un p acat. Dac a te fere sti s a faci o juruint a, nu faci un p acat. Dar s a p aze sti s i s a mpline sti ce- ti va ie si de pe buze, s i anume juruin tele pe care le vei face de bun avoie Domnului, Dumnezeului t au, s i pe care le vei rosti cu gura ta. (Deuteronom 23, 21-23). Face ti juruin te Domnului, Dumnezeului vostru, s i mplini ti-le! To ti cei ce-L nconjoar a s a aduc a daruri Dumnezeului cel nfrico sat. (Psalmii 76, 11). Dar voi l png ari ti prin faptul c a zice ti: Masa Domnului este spurcat as i ce aduce ea este o mncare de dispre tuit! Voi zice ti: Ce mai osteneal a! s i o dispre tui ti, zice Domnul o stirilor, s i aduce ti ce este furat, s chiop sau beteag: lat a darurile de mncare pe care le aduce ti! Pot Eu s a le primesc din minile voastre? zice Domnul.

290

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Nu! Blestemat s a e n sel atorul care are n turma lui o vit a de parte b arb ateasc as i totu si juruie ste s i jertfe ste Dom- nului o vit a beteag a! C aci Eu sunt un mp arat mare, zice Domnul o stirilor, s i Numele Meu este nfrico sat printre neamuri. (Maleahi 1, 12-14). lui Dumnezeu, nu z Dac a ai f acut o juruin ta abovi s-o mpline sti, c aci Lui nu-l plac cei f ar a minte; de aceea mpline ste juruin ta pe , dect s care ai f acut-o. Mai bine s a nu faci nici o juruin ta a faci s ojuruin ta i s a n-o mpline sti. (Eclesiastul 5, 4.5)Testimonies for the Church 4:470-472. Condi tiile pentru mplinirea f ag aduin telor f acute de Dumnezeu Cu ocazia ntrunirilor mari, au existat momente speciale n care celor care se considerau urma sii lui Hristos le-au fost adresate apeluri pentru cauza Iui Dumnezeu. Inimile le-au fost sensibilizate s i mul ti au f acut promisiuni c a vor sprijini lucrarea. ns a mul ti dintre ace stia de Dumnezeu. Au fost neglijen nu au fost corec ti fa ta ti s i nu au reu sit de Creatorul lor. Dac [318] s a- si respecte promisiunile fa ta a omul este att de Dumnezeu, se de indiferent n ceea ce prive ste promisiunile fa ta poate a stepta ca Domnul s a-Si mplineasc a, pe baza unor condi tii nemplinite, f ag aduin ta f acut a? Cel mai bine este s a m corec ti s i cu semenii no stri, s i cu Dumnezeu.The Review and Herald, 17 decembrie, 1889. Protestul lui Satana Din toate mijloacele ncredin tate oamenilor, Dumnezeu cere o anumit a parte a zecea parte. El las a la latitudinea ec aruia s a ia hot arrea dac a s a dea sau nu mai mult dect att. Dar cnd inima este mi scat a de inuen ta Duhului Sfnt, cel care face juruin ta de a oferi o anumit a sum a nu mai are niciun drept la partea pus a deoparte. Promisiunile de acest fel f acute oamenilor ar considerate obligatorii; sunt oare promisiunile f acute lui Dumnezeu mai pu tin obligatorii? Promisiunile judecate de tribunalul con stiin tei sunt oare mai pu tin obligatorii dect angajamentele scrise ale oamenilor? Cnd lumina divin a p atrunde n inim a cu o claritate s i o putere neobi snuite, egoismul resc este nl aturat s i este nlocuit cu ncli-

Un leg amnt cu Dumnezeu

291

na tia de a d arui pentru cauza lui Dumnezeu. ns a nimeni nu trebuie s a cread a c a i se va permite s a si respecte promisiunile f acute, f ar a niciun protest din partea lui Satana. Lui nu-i place s a vad a c a mp ar a tia R ascump ar atorului are succes pe p amnt. El i sugereaz a omului c a a promis prea mult s i c a acest lucru s-ar putea s a e o piedic a n calea eforturilor lui de a strnge bog a tii sau de a satisface dorin tele familiei.The Acts of the Apostles, 74, 75. treaz Nevoia de a avea o con stiin ta a Trebuie s a existe o rede steptare printre noi, ca popor, n aceast a . Pu privin ta tini se simt mustra ti n con stiin ta lor cnd si neglijeaz a datoria de a face acte de binefacere. Numai c tiva au remu sc ari din cauz a c a l n sal a zilnic pe Dumnezeu. Dac a un cre stin, n mod inten tionat sau accidental, nu l pl ate ste [319] ct se cuvine pe semenul lui sau dac a refuz a s a se achite de o datorie, con stiin ta lui l va avertiza, n cazul n care nu este tocit a; nu poate avea odihn a, de si poate c a nimeni nu cunoa ste gre seala lui. Sunt multe angajamente neglijate s i multe promisiuni nerespectate s i, cu toate acestea, ct de pu tini sunt tulbura ti din aceast a cauz a! Ct de pu tini se simt vinova ti pentru faptul c a nu s-au achitat de o anumit a obliga tie! Trebuie s a dobndim convingeri noi s i profunde n aceast a pri . Con vin ta stiin ta trebuie trezit as i acest subiect trebuie s a primeasc a cea mai serioas a aten tie, c aci va trebui s a i d am socoteal a lui Dumnezeu n ziua nal a, iar cerin tele Lui trebuie mplinite.Testimonies for the Church 4:468.

Studiu suplimentar
Sn tenia jur amintelor, Testimonies for the Church 4:462-476. Nerespectarea promisiunilor, Testimonies for the Church 5:281 285 Lec tii din experien ta lui Anania s i a Sarei, The Acts of the Apostles, 70-76. Un p acat teribil de r aspndit n vremea noastr a, Testimonies for the Church 5:149, 150. Loialitatea lui lacov n mplinirea jur amintelor, Testimonies for the Church 4:466, 467. Responsabilitatea bisericii pentru promisiunile individuale, Testimonies for the Church 4:476. Inviolabilitatea jur amintelor s i a promisiunilor, Patriarchs and Pro[320] phets, 506. [321] [322] [323]

292

Sec tiunea 14 Problema mo stenirii s i a testamentelor

Capitolul 62 Preg atiri pentru moarte


Printre noi se a a oameni n vrst a care se apropie de ncheierea timpului lor de prob a, ns a, pentru c a nu sunt pe deplin con stien ti c a ar trebui s a ofere cauzei lui Dumnezeu mijloacele pe care le posed a, acestea ajung n minile celor care i slujesc lui Satana. Aceste valori materiale le-au fost ncredin tate de Dumnezeu doar pentru a le administra, dar n nou a cazuri din zece, ace sti fra ti, cnd ajung neputincio si, ntrebuin teaz a avu tia lui Dumnezeu ntr-un mod ce nu-l aduce slav a, ntruct nici m acar un dolar nu va mai putea ajunge vreodat a n vistieria Domnului. In unele cazuri, ace sti fra ti, , au cerut sfatul unor consilieri neconsacra aparent de bun a-credin ta ti, care s i-au spus punctul de vedere ce nu se potrivea cu planul lui Dumnezeu. Averea este l asat a deseori copiilor s i nepo tilor, numai spre pa de Dumnezeu s de guba lor. Ei nu au dragoste nici fa ta i nici fa ta adev ar s i, prin urmare, aceste mijloace, care i apar tin Domnului n ntregime, trec n rndurile lui Satana, n st apnirea lui. Satana este cu mult mai vigilent, are un sim t de observa tie mult mai ascu tit s i este mult mai priceput cnd vine vorba de alc atuirea de planuri pentru a ob tine mijloace materiale, dect sunt fra tii no stri n privin ta sus tinerii cauzei Domnului. Unele testamente sunt ntocmite ntr-o manier a att de inexact a, nct nu vor considerate valabile n fa ta legii, s i astfel cauza lui Dumnezeu va pierde mii de dolari. Fr a tii no stri trebuie s a simt a c a au, n calitate de slujitori ai cauzei lui Dumnezeu, responsabilitatea , pentru a-l da de a- si pune la lucru inteligen ta n aceast a privin ta Domnului ceea ce este a Lui. de acest subiect. Ei Mul ti manifest a o sensibilitate inutil a fa ta [324] au impresia c a intr a pe un teren interzis cnd le prezint a subiectul propriet a tii persoanelor n vrst a sau invalizilor, pentru a aa ce au ace stia de gnd s a fac a pe viitor. ns a aceast a datorie este sacr a, la fel ca s i datoria de a propov adui Cuvntul pentru mntuirea suetelor. S a lu am, de exemplu, un om care r aspunde de banii sau bunurile 294

Preg atiri pentru moarte

295

materiale ale lui Dumnezeu. Este pe punctul de a- si ncheia slujirea. Va pune el n minile celor nelegiui ti mijloacele primite cu mprumut de la Dumnezeu pentru a ntrebuin tate n lucrarea Sa, doar pe motivul c a acei nelegiui ti sunt rudele lui? Oare nu ar trebui ca cei care se consider a cre stini s a e preocupa ti de binele viitor al acestui om, n aceea si m asur a n care sunt preocupa ti de lucrarea lui Dumnezeu, astfel nct el s a foloseasc a n mod corect banii Domnului, talan tii ce i-au fost mprumuta ti pentru a valorica ti cu n telepciune? Vor sta fra tii lui cu minile ncruci sate cnd vor vedea c a este pe punctul de a- si ncheia via ta s i, n acela si timp, c a l n sal a pe Dumnezeu? Aceasta ar o pierdere teribil a att pentru el, ct s i pentru lucrare, ntruct, n momentul n care si ncredin teaz a mijloacele materiale de adev celor care nu au respect fa ta arul lui Dumnezeu, el nu face altceva dect s a l nveleasc a n s tergar s i s a l ngroape n p amnt, oricare i-ar inten tiile s i scopurile. O cale mai bun a Domnul vrea ca urma sii Lui s a mpart a mijloacele materiale pe care le au att ct mai pot s a fac a singuri acest lucru. Poate c a unii se m la tot ce ne apar ntreab a: Trebuie s a renun ta tine? Poate c a acum nu ni se cere s a facem acest lucru, dar trebuie s a m gata s a facem acest lucru de dragul lui Hristos. Trebuie s a recunoa stem c a toate bunurile noastre materiale i apar tin n ntregime lui Dumnezeu s i trebuie folosite din toat a inima pentru naintarea cauzei Sale. Unii si astup a urechile cnd se fac apeluri pentru banii necesari trimiterii ri str de misionari n ta aine s i public arii s i r aspndirii adev arului n toate col turile lumii. Ei si scuz a l acomia spunndu-v a c a au luat m asuri ca s a fac a [325] acte de caritate la moarte. Ace stia precizeaz a c a au tinut seama de cauza lui Dumnezeu n testament. Din acest motiv, tr aiesc o via ta de zgrcenie, n selndu-L pe Dumnezeu cu zecimile s i darurile lor, iar n testament li napoiaz a doar o mic a parte din ceea ce au primit de la El, n timp ce o parte foarte mare este l asat a rudelor care sunt de adev indiferente fa ta ar. Acesta este cel mai r au mod de a n sela. Ei l jefuiesc pe Dumnezeu de ceea ce I se cuvine, nu numai de-a lungul vie tii, ci s i la moarte.

296

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Un risc teribil Este o nebunie cumplit a s a amni preg atirea pentru via ta viitoare pn a n ultimul ceas al vie tii prezente. De asemenea, este o mare gre seal a s a ntrzii s a mpline sti cerin tele lui Dumnezeu cu privire la d arnicia pentru cauza Sa, pn a n clipa n care trebuie s a cedezi altora responsabilitatea administr arii economiilor tale. E posibil ca cei c arora le ncredin tezi talantul banilor s a nu i foloseasc a la fel de bine ca tine. Cum si pot asuma oamenii boga ti un risc att de mare? Cei care a steapt a pn a n clipa mor tii s a si mpart a bunurile materiale le ncredin teaz a nimicirii, nu lui Dumnezeu. n acest fel, mul ti ac tioneaz a contrar planului lui Dumnezeu descoperit clar n Cuvntul S au. Dac a doresc s a fac a ceea ce este bine, trebuie s a prind a momentele prielnice s i s a lucreze cu toat a puterea, ca s i cum s-ar teme c a ar pierde o ocazie favorabil a. Cei care si neglijeaz a datoriile cunoscute, l asnd cerin tele lui Dumnezeu nemplinite, s i care si lini stesc con stiin ta socotind c a si vor face testamentul aproape de moarte nu vor primi aprobarea St apnului s i nici r asplata Sa. Ei nu au practicat t ag aduirea de sine, ci au p astrat banii n mod egoist, renun tnd la ei doar n clipa mor tii. [326] Lucrurile pe care mul ti a sa-zi si cre stini le amn a pn a ajung n pragul mor tii ar trebui f acute ct a vreme mai sunt n putere. Ei ar trebui s a se consacre pe ei n si si lui Dumnezeu, mpreun a cu bunurile lor materiale s i, comportndu-se ca ni ste administratori ai S ai, ar avea satisfac tia c as i-au f acut datoria. Devenind executorii propriilor testamente, ei ar putea mplini singuri cerin tele lui Dumnezeu, f ar a s a lase aceast a sarcin a n seama altora. Noi ar trebui s a ne consider am administratori ai averilor Domnului, iar pe Dumnezeu, Proprietar suprem, c aruia trebuie s a i napoiem ceea ce i apar tine, n momentul cnd El ne cere acest lucru. Cnd va veni s a primeasc a cu dobnd a ce I se cuvine, cei lacomi vor vedea c a, n loc s a- si nmul teasc a talan tii ncredin ta ti, au atras asupra lor blestemul rostit n dreptul robului netrebnic. Binefacere n timpul vie tii sau mo steniri l asate n pragul mor tii Domnul dore ste ca moartea slujitorilor S ai s a e considerat ao pierdere, datorit a inuen tei spre bine pe care o exercitau s i a multelor daruri pe care le aduceau pentru a umple vistieria lui Dumnezeu.

Preg atiri pentru moarte

297

Mo stenirile l asate de cineva aat n pragul mor tii sunt un nlocuitor jalnic al actelor de binefacere care pot f acute n timpul vie tii. Slujitorii lui Dumnezeu ar trebui s a- si fac a testamentul n ecare zi, prin fapte bune s i prin daruri de bun avoie aduse lui Dumnezeu. Ei nu ar trebui s a ng aduie ca suma d aruit a lui Dumnezeu s a e dispropor tionat de mic a n compara tie cu cea folosit a n scopuri personale. Cnd si vor face testamentul zilnic, si vor aminti de lucrurile s i de prietenii care ocup a cel mai important loc n inima lor. Cel mai bun prieten al lor este Isus. El nu Si-a p astrat via ta pentru Sine, ci, de dragul lor, S-a f acut s arac, pentru ca prin s ar acia Lui ei s a se mbog a teasc a. El merit a toat a inima, toat a averea, tot ce au s i tot ce sunt. ns a mul ti a sa-zi si cre stini amn a mplinirea cerin telor lui [327] Isus s i l insult a oferindu-l nainte de moarte o sum a nensemnat a. To ti ace stia s a si aminteasc a faptul c a aceast a n selare a lui Dumnezeu nu este un impuls de moment, ci un plan bine chibzuit pe care l introduc prin cuvintele: Fiind n deplin atatea facult a tilor ntreag mintale. Dup a ce au n selat cauza lui Dumnezeu o via ta a, ei continu a s a fac a acela si lucru s i dup a moarte. Si aceasta, n deplin atatea tuturor facult a tilor min tii. Mul ti ar satisf acu ti s a lase un asemenea testament pe patul de moarte. El face parte din preg atirea lor pentru moarte s i este conceput n a sa fel, nct problema averii s a nu le tulbure clipa mor tii. Se pot ei gndi cu pl acere la momentul cnd li se va cere s a dea socoteal a pentru administrarea bunurilor lor? To ti trebuie s a m boga ti n fapte bune, dac a vrem s a ob tinem via ta viitoare, nesfr sit a. Cnd va avea loc judecata s i cnd se vor deschide c ar tile, to ti oamenii vor primi r asplata dup a faptele lor. n raportul ceresc, n dreptul multor nume nscrise n registrul bisericii este consemnat a n sel aciunea. Dac a nu se poc aiesc s i dac a nu dezinteresat vor lucra pentru St apnul lor cu o bun avoin ta a, ei vor condamnarea ispravnicului necredincios. mp art as i cu siguran ta Pierderi cauzate de lipsa unui testament Se ntmpl a adesea ca un om de afaceri activ s a e secerat f ar a nicio avertizare s i s a se descopere c a afacerea lui este ntr-o situa tie dicil a. n efortul de a-i evalua averea, avoca tii s i taxele aferente

298

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

nghit o mare parte din ea, dac a nu toat a, n vreme ce so tia s i copiii s i lucrarea lui Dumnezeu sunt l asate pe dinafar a. Administratorii credincio si ai banilor Domnului vor s ti starea exact a a afacerilor lor . s i, ca ni ste n telep ti, vor preg ati ti pentru orice situa tie de urgen ta [328] Dac a rul vie tii li se va scurta brusc, nu vor l asa o sarcin a att de dicil a n seama celor care sunt chema ti s a le evalueze averea. Mul ti nu se preocup a de scrierea testamentului atta timp ct li se pare c a sunt s an ato si. ns a fra tii no stri trebuie s a si ia aceast a m asur a de precau tie. Ei ar trebui s a- si cunoasc a situa tia nanciar as i nu ar trebui s a ng aduie ca afacerile s a ajung a ntr-o situa tie complicat a. Ei ar trebui s a trateze chestiunea propriet a tilor n a sa fel, nct s a le poat a p ar asi oricnd. Testamentul trebuie alc atuit n a sa fel, nct legea s a nu l poat a contesta. Dup a alc atuirea lui, poate r amne a sa ani de zile, f ar a s a produc a nicio daun a, chiar dac a se fac mai departe dona tii din cnd n cnd, n func tie de nevoile lucr arii. Fra tilor, moartea nu va veni nici m acar cu o zi mai devreme din cauz a c a v-a ti f acut testamentul. Cnd le mp ar ti ti rudelor averea prin testament, asigura ti-v a c a nu uita ti cauza lui Dumnezeu. Sunte ti agen tii Lui s i de tine ti averea Sa; cerin tele Sale trebuie s a aib a ntietate. Desigur c a so tia s i copiii nu trebuie priva ti de bunuri materiale; trebuie s a ave ti grij as i de ei, dac a sunt n nevoie. Dar nu aminti ti n testamentul vostru toate rudele care nu sunt s arace, doar pentru faptul c a a sa se obi snuie ste. O chemare la reform a S a nu uit am niciodat a faptul c a modalitatea actual a egoist a de mp ar tire a averii nu este planul lui Dumnezeu, ci o inven tie a omului. Cre stinii trebuie s a e reformatori s i s a i pun a cap at, conferind un aspect cu totul nou alc atuirii testamentului. S a predomine ideea c a avem de-a face cu averea Domnului. Voia lui Dumnezeu n aceast a este lege. privin ta Dac a cineva v-a desemnat executor al testamentului s au, oare nu va trebui s a studia ti cu grij a dorin ta celui care a l asat testamentul, pentru ca nici cea mai mic a parte s a nu e distribuit a gre sit? Prietenul [329] vostru ceresc v-a ncredin tat bunuri materiale s i bani s i v-a ar atat rii lor. Dac care este voin ta Sa n privin ta ntrebuin ta a vom studia voia Sa cu o inim a altruist a, lucrurile care i apar tin lui Dumnezeu

Preg atiri pentru moarte

299

nu vor ajunge s a e folosite gre sit. Cauza Domnului a fost neglijat a n mod ru sinos, de si El Ie-a pus oamenilor la dispozi tie suciente mijloace pentru a ntmpina orice situa tie urgent a, cu condi tia de a avea o inim a recunosc atoare s i ascult atoare. Cei care s i-au alc atuit testamentul nu ar trebui s a considere c a nu mai au nicio alt a datorie, ci, punndu- si la lucru talan tii primi ti, ar trebui s a lucreze nentrerupt pentru consolidarea cauzei Domnului. Dumnezeu a conceput planuri pentru ca to ti oamenii s a ac tioneze cu atunci cnd inteligen ta si las a ca mo stenire mijloacele nanciare. El nu-Si propune s a sus tin a lucrarea prin minuni, ci are c tiva administratori deli, care economisesc s i si folosesc mijloacele pentru ca lucrarea Sa s a nainteze. n loc ca t ag aduirea de sine s i binefacerea s a e o excep tie, ele ar trebui s a e o regul a. Nevoile tot mai mari ale cauzei lui Dumnezeu solicit a bani. Oamenii din tara noastr as i din str ain atate fac permanent apeluri pentru ca solii s a vin a la ei cu lumin as i adev ar. Pentru aceasta, e nevoie de mai mul ti lucr atori s i de mai mul ti bani pentru sus tinerea lor.Testimonies for the Church 4:478-483. Cum s a v a asigura ti averea Vre ti s a v a asigura ti averea? A seza ti-o n mna care poart a cicatricea cuielor r astignirii. P astra ti-o pentru voi s i o ve ti pierde pentru totdeauna. D arui ti-l-o lui Dumnezeu s i din acea clip a va purta semn atura Sa. Va pecetluit a cu caracterul S au neschimb ator. Vre ti s a v a bucura ti de avu tiile voastre? Atunci folosi ti-le pentru binecuvntarea celor suferinzi.Testimonies for the Church 9:51. [330]

Capitolul 63 Administrarea resurselor lui Dumnezeu: o responsabilitate individual a


P arin tii ar trebui s a- si exercite dreptul primit de la Dumnezeu. El Ie-a ncredin tat talan ti ce ar trebui ntrebuin ta ti spre slava Sa. Nu este menirea copiilor aceea de a r aspunz atori pentru talan tii tat alui lor. Atta timp ct au o minte s an atoas as i o judecat a corect a, p arin tii ar trebui s a si mpart a averea cu rug aciune s i aten tie s i cu ajutorul unor sf atuitori potrivi ti, care cunosc adev arul s i voin ta divin a. Dac a au copii suferinzi sau s araci care vor ntrebuin ta banii n mod judicios, p arin tii trebuie s a i ia n considera tie. Dar dac a au copii necredincio si care au din bel sug n lumea aceasta s i i slujesc lumii, p arin tii comit un p acat mpotriva St apnului care i-a numit administratorii S ai, dac a si las a banii pe mna acestora doar pe motivul c a sunt copiii lor. Cerin tele lui Dumnezeu nu trebuie privite cu supercialitate. Trebuie n teles clar faptul c a ntocmirea testamentului nu i mpiedic a pe p arin ti cu nimic s a ofere bani pentru cauza lui Dumnezeu, . Din contr atta vreme ct mai sunt n via ta a, chiar ar trebui s a fac a acest lucru. Ar trebui s a aib a aici satisfac tia, iar dincolo r asplata c a au ntrebuin tat surplusul de mijloace atta vreme ct au mai avut . Ei ar trebui s via ta a- si fac a partea pentru naintarea cauzei lui Dumnezeu. Ar trebui s a foloseasc a mijloacele pe care le-au primit de la St apnul lor, pentru a duce mai departe lucrarea ce trebuie f acut a n via Sa. Iubirea de bani este r ad acina a mai toate relele din lume. Fac o [331] gre seal a teribil a ta tii care si p astreaz a banii pentru a- si mbog a ti copiii s i care nu n teleg s i nu mplinesc nevoile cauzei lui Dumnezeu. Copiii pe care si propun s a i binecuvnteze prin banii lor sunt blestema ti.

300

Administrarea resurselor lui Dumnezeu: o responsabilitate individual a 301

Bog a tiile mo stenite sunt deseori o curs a Banii l asa ti copiilor ca mo stenire devin deseori un motivde am ar aciune. n multe situa tii, copiii ajung s a se certe din cauza averii mo stenite, iar dac a exist a un testament, sunt rareori satisf acu ti de modul n care tat al s i-a mp ar tit averea. Astfel, n loc s a strneasc a de amintirea p recuno stin ta s i respectul copiilor fa ta arin tilor, lucrurile mo stenite produc nemul tumire, proteste, invidie s i lips a de respect. Fra tii s i surorile care se mp acau bine ajung uneori s a se dus m aneasc a, iar disensiunile familiale sunt deseori consecin ta banilor mo steni ti. Bog a tiile sunt de dorit numai dac a satisfac nevoi prezente s i dac a fac bine altora. Dar bunurile mo stenite devin prea adesea o curs a, nu o binecuvntare pentru cel ce le de tine. P arin tii nu ar trebui s a caute s a si pun a copiii n fa ta ispitelor, l asndu-le ca mo stenire bani pentru care ace stia nu au depus niciun efort ca s a i c stige. Transferarea propriet a tilor pe numele copiilor Mi s-a ar atat c a unii copii care m arturisesc a crede adev arul si , vor inuen ta n mod indirect tat al ca, atta timp ct mai este n via ta s a p astreze pentru ei banii, n loc s a i pun a la dispozi tia lucr arii lui Dumnezeu. Cei care s i-au inuen tat tat al s a le lase ca mo stenire tot ce a administrat, nu s tiu ce fac. El si asum a o dubl a responsabilitate: n primul rnd, aceea de a lini sti con stiin ta tat alui, care l mustr a c a nu a mplinit planul lui Dumnezeu atunci cnd s i-a mp ar tit banii primi ti cu mprumut de la Dumnezeu pentru a-i utiliza spre slava Sa, s i, n al doilea rnd, responsabilitatea dea deveni administratorii mijloacelor ce ar trebuit puse la schimb ator de tat al lor, pentru [332] ca St apnul s a poat a primi cu dobnd a ce este a Lui. Mul ti p arin ti fac o mare gre seal a cnd si las a averile n minile copiilor lor, de si sunt nc a r aspunz atori pentru folosirea corect a sau incorect a a taian tilor primi ti cu mprumut de la Dumnezeu. Nici p arin tii s i nici copiii nu devin mai ferici ti n urma acestui transfer de proprietate. P arin tii, dac a tr aiesc chiar s i numai c tiva ani dup a aceea, regret a, n general, ce au f acut. Copiii nu simt c a p arin tii i iubesc mai mult, dac a fac acest lucru, s i nici nu simt mai mult a recuno stin ta de p s i obliga tie fa ta arin tii lor, datorit a d arniciei acestora. Se pare c a la r ad acina problemei st a un blestem, care la copii are ca rod egoismul, iar la p arin ti, nefericirea generat a de dependen ta de al tii.

302

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

, Dac a p arin tii, atta timp ct sunt n via ta si vor sprijini copiii s a se ajute singuri, vor face un lucru mai bun dect s a le lase o sum a mare de bani la moarte. Copiii care sunt nv a ta ti s a se bazeze ndeosebi pe propriile eforturi ajung b arba ti s i femei mai de n adejde dect copiii care au depins de averea s i mai preg ati ti pentru via ta p arintelui lor. Copiii care sunt l asa ti s a se bazeze pe propriile resurse si pre tuiesc n general capacit a tile, fructic a ocaziile s i si cultiv a s i si direc tioneaz a abilit a tile pentru a atinge un anumit scop n . n multe cazuri, ei via ta si dezvolt a caracterul, ind oameni harnici, cump ata ti s i morali, avnd tr as aturi care stau la temelia succesului vie tii cre stine. Copiii pentru care p arin tii fac aproape totul se simt de ace adesea foarte pu tin obliga ti fa ta stia.Testimonies for the [333] Church 3:121 123

Capitolul 64 Transferul responsabilit a tii asupra altora


Fra tii p azitori ai Sabatului care le transfer a so tiilor lor responsabilitatea administr arii bunurilor materiale, de si pot s a se descurce singuri, sunt nechibzui ti s i i produc nemul tumire lui Dumnezeu. Responsabilitatea de administrator a so tului nu poate transferat a so tiei. Cu toate acestea, se ncearc a uneori acest lucru, spre marea pagub a a ambelor p ar ti. Se ntmpl a ca un so t credincios s a- si lase averea n seama partenerei lui necredincioase, spernd ca n acest fel s a o mul tumeasc a, s a i curme mpotrivirea s i, n cele din urm a, s a o determine s a cread a adev arul. Dar aceasta nu este nici mai mult, nici mai pu tin dect o ncercare de a cump ara pacea sau de a o mitui pe so tie s a cread a adev arul. Mijloacele l asate de Dumnezeu pentru naintarea lucr arii Sale sunt l asate de so t n seama cuiva care nu simpatizeaz a cu adev arul. Cum va da socoteal a un astfel de administrator cnd marele St apn si va cere cu dobnd a ceea ce i apar tine? P arin tii credincio si s i-au l asat deseori averea n seama copiilor lor necredincio si, ajungnd astfel n imposibilitatea de a-l da lui Dumnezeu ceea ce i apar tine. n acest mod, ei si abandoneaz a responsabilitatea dat a de Dumnezeu s i pun la dispozi tia vr ajma sului banii ncredin ta ti de El pentru a-l restitui ti, prin investirea n lucrarea Sa, atunci cnd El Ie-o va cere. Dumnezeu a poruncit ca p arin tii care pot s a se descurce singuri s a nu renun te la st apnirea averilor lor, nici chiar n favoarea copiilor . Ace care au aceea si credin ta stia sunt rareori dedica ti lucr arii n [334] m asura n care ar trebui s i nu au trecut prin necazuri s i prin probleme, astfel nct s a pun a pre t mai mare pe comoara ve snic as i mai pu tin pe cea p amnteasc a. L asarea banilor pe mna lor este cel mai mare r au. Ei vor ispiti ti s a iubeasc a lucrurile p amnte sti, s a si pun a ncrederea n avere s i s a cread a c a nu mai au nevoie de altceva. Cnd intr a n posesia banilor pe care nu i-au c stigat prin propriile eforturi, rareori i folosesc cu n telepciune. 303

304

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

So tul care si transfer a averea pe numele so tiei o expune unor mari ispite, indiferent c a e credincioas a sau nu. Dac a este credincioas as i din re zgrcit a, nclinat a spre egoism s i avari tie, i va mult mai greu s a fac as i n dreptul so tului ei ceea ce se cere din partea unui bun administrator. Pentru a mntuit a, ea va trebui s a biruie toate acele tr as aturi tipice rele s i s a copieze caracterul Domnului ei divin, c autnd prilejul de a le face bine altora s i iubindu-i pe ceilal ti a sa cum ne-a iubit Hristos. Ea artrebui s a cultive darul . Via pre tios al dragostei, pe care Mntuitorul l avea din abunden ta ta nobil Sa era caracterizat a de o bun avoin ta as i dezinteresat a. ntreaga nu a fost mnjit Sa via ta a de nicio fapt a egoist a. Oricare ar fost motiva tiile lui, so tul a pus n calea so tiei lui o piatr a de poticnire teribil a, care o va mpiedica n lupta ei spre . Iar dac biruin ta a se face transferul asupra copiilor, se poate ajunge la acelea si consecin te. Dumnezeu cunoa ste motiva tiile. Dac a este egoist s i a f acut acest transfer pentru a- si ascunde l acomia s i a explica n acest fel de ce nu face nimic pentru lucrare, blestemul cerului va asupra lui. c adea cu siguran ta Dumnezeu cunoa ste scopurile s i inten tiile inimii s i pune la ncercare motiva tiile copiilor oamenilor. Poate c a dezaprobarea Sa clar a s i vizibil a nu se va manifesta la fel ca n cazul lui Anania s i al Sarei, [335] ns a, la sfr sit pedeapsa nu va nicidecum mai u soar a dect cea pe care au primit-o ei. n ncercarea de a-i n sela pe oameni, Anania s i Sara L-au min tit pe Dumnezeu. Suetul care p ac atuie ste, acela va muri. [...] Cei care si nchipuie c a si pot l asa responsabilitatea n seama so tiei sau a copiilor sunt am agi ti de vr ajma s. Faptul c a si transfer a averea nu le mic soreaz a responsabilitatea. Ei sunt r aspunz atori pentru mijloacele pe care cerul le-a l asat n grija lor s i nu pot s a- si decline n vreun fel aceast a responsabilitate, pn a nu i napoiaz a lui Dumnezeu ceea ce le-a ncredin tat.Testimonies for the Church 1:528-530.

Studiu suplimentar
Testamentul este un subiect de disput a ntre copii, Testimonies for the Church 4:484. Solicitarea consilierii de specialitate n alc atuirea testamentului, ca s a nu poat a contestat, Testimonies for the Church 3:117. Transferarea responsabilit a tii de administrator asupra copiilor, prin mo stenire, Testimonies for the Church 3:118-120. mp ar tirea averii ntre copii nu le m are ste dragostea, Testimonies for [336] the Church 3:129. [337] [338] [339]

305

306

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

Sec tiunea 15 R asplata administratorului devotat

Capitolul 65 R asplata ca motiva tie a slujirii


Mntuitorul a spus n mod repetat: Mul ti dintre cei dinti vor cei din urm as i mul ti dintre cei din urm a vor cei dinti. Isus Si-ar dori ca cei angaja ti n lucrarea Sa s a nu e dornici de r asplat a sau s a considere c a trebuie s a primeasc a vreo recompens a pentru tot ce fac. Domnul vrea ca gndurile noastre s a se ndrepte ntr-o alt a direc tie, c aci El nu se uit a la ce se uit a omul. El nu judec a dup a nf a ti sare, ci l pre tuie ste pe om dup a sinceritatea inimii. Cei care manifest a n slujire spiritul lor adev arat de sacriciu s i de sine sunt cei care vor cei dinti. Lucr de umilin ta atorii care au fost angaja ti primii n vie i reprezint a pe cei caracteriza ti de spiritul de invidie s i de ndrept a tire de sine s i care pretind ca pentru slujirea lor s a e trata ti preferen tial. Gospodarul i-a spus celui care i-a pus la ndoial a dreptul de a le oferi celorlal ti mai mult: Prietene, tie nu- ti fac nicio nedreptate; nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Eu am mplinit partea mea din n telegere. ntr-un sens secundar, cu to tii ar trebui s a avem considera tie de r fa ta asplat a. Dar, de si pre tuim f ag aduin ta binecuvnt arii, ar trebui s a avem ncredere absolut a n Isus Hristos, creznd c a El va ac tiona corect s i ne va da r asplata potrivit cu faptele noastre. Darul lui Dumnezeu este via ta ve snic a, dar Isus vrea s a nu m att de preocupa ti de r asplat a, ci de mplinirea voin tei lui Dumnezeu, pentru c a a sa e corect, indiferent de c stig. Pavel avea n vedere cununa vie tii, pe care urma s a o primeasc a, [340] s i considera c a nu numai el o va primi, ci to ti cei care iubesc venirea lui Isus. Biruin ta ob tinut a prin credin ta n Isus Hristos f acea ca aceast a coroan a s a e att de dorit a. Pavel l l auda mereu pe Isus. Orice act de mndrire cu talan tii s i cu biruin ta prin propriile puteri este nepotrivit. n teleptul s a nu se laude cu n telepciunea lui, cel tare s a nu se laude cu t aria lui, bogatul s a nu se laude cu bog a tia lui. Ci cel ce se laud a, s a se laude c a are pricepere s i c a M a cunoa ste, c as tie c a Eu sunt Domnul, care fac mil a, judecat as i dreptate pe p amnt! C aci n acestea g asesc pl acere Eu, zice Domnul. 308

R asplata ca motiva tie a slujirii

309

Cei care vor primi cea mai mare r asplat a vor cei care au mbinat de s activitatea s i zelul lor cu mila s i blnde tea fa ta armani, orfani, n ap astui ti s i nenoroci ti. Dar cei care trec pe partea cealalt a, care sunt prea ocupa ti ca s a le acorde aten tie celor r ascump ara ti prin sngele lui Hristos s i care sunt preocupa ti de lucrurile mari vor cei din urm as i cei mai mici. Faptele dezv aluie adev aratul caracter al oamenilor. Sunt printre noi persoane caracterizate de un spirit smerit s i umil, de spiritul lui Hristos, care fac multe lucruri mici pentru a-i ajuta pe cei din jurul lor s i consider a totu si c a nu au f acut nimic. n nal, vor uimi ti s a de cel descurajat s ae c a Hristos a observat vorba bun a rostit a fa ta i a tinut seama de darul cel mai nensemnat oferit pentru cei s araci, prin sacriciu de sine. Domnul cerceteaz a duhul s i r aspl ate ste n , iar dragostea curat consecin ta a, umil as i copil areasc a face ca darul s a e pre tios n ochii S ai.The Review and Herald, 3 iulie, 1894. Un dar, nu un drept Petru a zis: lat a c a noi am l asat tot s i Te-am urmat; ce r asplat a vom avea? Aceast a ntrebare ar ata c a Petru se gndea c a o anumit a [341] lucrare din partea apostolilor ar merita o anumit a r asplat a. Ucenicii manifestau un spirit de mul tumire s i de n al tare de sine s i se comparau ntre ei. Dac a vreunul gre sea n mod vizibil, ceilal ti se considerau superiori. Isus a v azut c a spiritul care i anima trebuia nl aturat. Isus cuno stea inima oamenilor s i a observat tendin ta lor spre egoism n ntre ba rea: Ce r asplat a vom avea? El trebuia s a ndrepte acest r au nainte s a ia propor tii uria se. Ucenicii se aau n pericolul de a pierde din vedere adev aratele principii ale Evangheliei. Prin intermediul acestei parabole [a lucr atorilor chema ti s a lucreze n vie], Isus i-a nv a tat c a r asplata nu este n func tie de fapte, ca s a nu se laude nimeni, ci e oferit a prin har. Muncitorul chemat n vie la nceputul zilei s i-a primit r asplata n harul ce i-a fost ar atat. Dar cel care a venit la ultima chemare a primit acela si har ca s i cel dinti. Lucrarea s-a datorat n ntregime de ceilal harului s i nimeni nu avea cu ce s a se laude fa ta ti. Nu era niciun motiv s a si poarte du sm anie unul altuia. Niciunul nu fusese tratat altfel dect ceilal ti s i nimeni nu putea s a pretind a c a avea drep-

310

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

tul la vreo r asplat a. Petru a exprimat sentimentele unui lucr ator cu [342] ziua.The Review and Herald, 10 iulie, 1894.

Capitolul 66 Comoara din cer


Hristos ne cheam a st aruitor: Strnge ti-v a comori n cer. Aceast a lucrare de transferare a averilor n lumea de sus merit a s toate eforturile. Este de cea mai mare importan ta i are n vedere interesele voastre ve snice. Ceea ce oferi ti pentru cauza lui Dumnezeu nu se pierde. Tot ce se d aruie ste pentru salvarea suetelor s i pentru slava lui Dumnezeu se investe ste n ac tiunea cea mai de s succes din aceast a via ta i din via ta viitoare. Talan tii vo stri de aur sau de argint, dac a sunt pu si n nego t cresc permanent n valoare s i vor consemna ti n raportul cu privire la voi din mp ar a tia cerului. Voi trebuie s a primi ti bog a tiile ve snice care au fost nmul tite prin punerea n nego t. Oferind daruri pentru lucrarea lui Dumnezeu, v a aduna ti comori n cer. Tot ceea ce depune ti n ceruri este ferit de dezastre s i pierdere s i va alc atui o bog a tie ve snic as i nepieritoare. C stigul prezent s i ve snic Ar trebui s a v a pune ti ca tint a folosirea n slujba lui Hristos a ec arei capacit a ti, c aci participarea la lucrarea Sa este avantajoas a att pentru via ta aceasta, ct s i pentru cea viitoare. [...] Ochiul este lumina trupului. Dac a ochiul t au este s an atos, tot trupul t au va plin de lumin a. Dac a ochiul este s an atos, dac a prive ste spre cer, lumina cerului va umple suetul, s i lucrurile p amnte sti vor p area nesemnicative s i neatr ag atoare. Telul inimii va schimbat s i se va tine seama de avertizarea lui Isus. V a ve ti strnge comori n [343] cer. Gndurile vi se vor ndrepta spre marile recompense ale ve sniciei. V a ve ti concepe planurile tinnd cont de via ta ve snic a viitoare. Ve ti atra si de comoara voastr a. Nu v a ve ti preocupa de interesele p amnte sti, ci n toate ve ti ntreba: Doamne, ce vrei s a fac? Religia Bibliei va ntre tesut a n via ta voastr a de zi cu zi. Adev aratul cre stin nu va permite ca interesele p amnte sti s a se inter-pun a ntre suetul lui s i Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu va st exercita o inuen ta apnitoare asupra sentimentelor s i faptelor lui. Dac a to ti cei care caut a mp ar a tia lui Dumnezeu s i neprih anirea Lui 311

312

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

vor mereu gata pentru a s avr si faptele lui Hristos, ct de u soar a ar deveni calea spre ceruri! [.,.] Dac a ochiul este ndreptat spre slava lui Dumnezeu, comoara se va adun a n cer, ferit a de orice stric aciune sau pierdere, c aci unde este comoara voastr a, acolo va s i inima voastr a. Isus va modelul pe care ve ti c auta s a-L imita ti. Legea Domnului va desf atarea voastr a, iar n ziua socotelilor nale, ve ti auzi cuvintele adresate cu bucurie: Bine, rob bun s i credincios, ai fost credincios n pu tine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intr a n bucuria st apnului t au.The Review and Herald, 24 ianuarie, 1888. Consolidarea unit a tii Domnul ne-a menit s a facem acte de binefacere. El ne pune n mn a darurile Sale pentru a le oferi celor n nevoie. Tocmai aceast a d aruire practic a va pentru noi un panaceu sigur contra egoismului. de cei care au nevoie de ajutor, ve Manifestn-du-v a dragostea fa ta ti lui Dumnezeu pentru harul face ca inima lor s a-l aduc a recuno stin ta de binefacere rev arsat asupra fra tilor s i pentru c a i-a determinat s a-i [344] ajute. Prin manifestarea acestei iubiri practice, bisericile se vor apropia de fra unele de altele ntr-o unire cre stin a. Prin dragostea fa ta ti, de Dumnezeu, ntruct El nu i-a uitat pe va cre ste dragostea fa ta la El daruri de cei ntrista ti s i, n acest fel, din partea lor se nal ta mul tumire. C aci ajutorul dat de darurile acestea nu numai c a acoper a nevoile sn tilor, dar este s i o pricin a de multe mul tumiri c atre Dumnezeu. Credin ta fra tilor n Dumnezeu cre ste s i sunt condu si s a- si consacre suetul s i trupul lui Dumnezeu, Creatorul credincios. A sa c a dovada dat a de voi prin ajutorul acesta i face s a sl aveasc a de pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care m arturisi ti c a o ave ti fa ta de ei Evanghelia lui Hristos s i pentru d arnicia ajutorului vostru fa ta de to s i fa ta ti.The Review and Herald, 21 august, 1894. Scri si pe palmele lui Hristos Hristos va re tine numele tuturor celor care vor socoti c a niciun sacriciu nu este prea mare pentru a I-l aduce pe altarul credin tei s i dragostei. El a jertt totul pentru omenirea c azut a. Numele celor

Comoara din cer

313

ascult atori, credincio si s i gata s a se sacrice va scris pe palmele Sale. Ei nu vor v arsa ti din gura Sa s i vor g asi ti pe buzele Lui , c aci va pleda n favoarea lor naintea Tat alui. Ei vor aminti ti, n vreme ce oamenii egoi sti s i mndri vor trecu ti cu vederea; numele celor dinti va f acut nemuritor. Ca s a m ferici ti, trebuie s a tr aim pentru a-i face pe ceilal ti ferici ti. Este bine pentru noi n sine s a ne lui Hristos bunurile materiale, talan consacr am cu recuno stin ta tii s i sentimentele s i, n acest fel, s a g asim aici fericirea, iar dincolo slava [345] nepieritoare.Testimonies for the Church 3:250, 251.

Capitolul 67 Binecuvnt arile trec atoare asupra omului m arinimos


Cnd este mpletit a cu dragostea s i cu binefacerea s i cnd este sn tit a prin Duhul lui Isus, compasiunea uman a devine un factor ce poate aduce un mare bine. Cei care cultiv a binefacerea le fac un bine nu numai altora, ind pentru ace stia o binecuvntare, ci au ei n si si de c stigat prin faptul c a si expun inima inuen tei blnde a adev aratei binefaceri. Fiecare raz a de lumin a rev arsat a asupra celorlal ti se va reecta asupra noastr a. Fiecare cuvnt amabil s i de mpreun a-sim tire rostit de cei ndurera fa ta ti, ecare act mplinit pentru cei n ap astui ti s i ecare dar adus pentru satisfacerea nevoilor semenilor no stri, din dorin ta de a-l aduce slav a lui Dumnezeu, vor avea ca rod binecuvntarea d at atorului. Cei care lucreaz a astfel, ascult a de porunca cerului s i vor primi aprobarea lui Dumnezeu. Pl acerea de a face bine altora le confer a sentimentelor noastre o vioiciune care va ac tiona asupra nervilor, va mbun at a ti circula tia sngelui s i va avea ca efect s an atate mintal as i zic a.Testimonies for the Church 4:56. O binecuvntare vindec atoare Leg atura dintre minte s i trup este foarte strns a. Cnd una este afectat a, cealalt a simte mpreun a cu ea. Starea min tii depinde n mare m asur a de s an atatea organismului. Dac a mintea este liber a s i mul tumit a, avnd convingerea c a s-a f acut ce e corect s i avnd satisfac tia c a s-a adus o contribu tie la fericirea celorlal ti, va produce o bucurie care va inuen ta ntregul organism, contribuind la o circula tie mai uent a a sngelui s i la o revigorare a ntregului corp. [346] Binecuvntarea lui Dumnezeu are un efect vindec ator, iar cei care contribuie n mare m asur a la binele altora vor recunoa ste aceast a binecuvntare minunat a n inima s i n via ta lor.Testimonies for the Church 4:60, 61. 314

Binecuvnt arile trec atoare asupra omului m arinimos

315

Lucrarea de binefacere este binecuvntat a de dou a ori n telepciunea divin a s-a folosit, n Planul de Mntuire, de legea cauzei s i a efectului, f acnd ca lucrarea de binefacere s a e, n toate aspectele ei, o binecuvntare dubl a. Dumnezeu ar putut s a-Si mplineasc a planul de salvare a p ac ato silor f ar a ajutorul omului, dar El s tia c a omul nu putea fericit dac a nu participa la marea lucrare de r ascump arare. Pentru ca omul s a nu piard a roadele binecuvntate ale binefacerii, R ascump ar atorul nostru a conceput un plan prin care s a l coopteze pe om n calitate de conlucr ator cu El.The Review and Herald, 23 martie, 1897. Atrac tia lumii de pe p amnt ia sfr sit Hristos a venit ca s a le dea oamenilor comoara ve sniciei, pe care noi trebuie s a o primim s i s a o mp art as im cu al tii, prin leg atura cu El. Hristos le spune nu numai pastorilor, ci tuturor credincio silor: Lumea este nv aluit a n ntuneric L asa ti ca lumina voastr a s a lumineze naintea oamenilor, ca ei s a vad a faptele voastre bune s i s a sl aveasc a pe Tat al vostru, care este n ceruri. Oricine li iube ste cu adev arat pe Dumnezeu va o lumin a n lume. Cel care e cet a tean al mp ar a tiei cere sti va privi mereu spre lucrurile nev azute. P amntul nu va mai avea putere asupra min tii s i caracterului. El se va bucura continuu de prezen ta Oaspetelui ceresc, dup a f ag aduin ta: Eu l voi iubi s i M a voi ar ata lui. Va umbla cu Dumnezeu, n p art as ie permanent a, la fel ca Enoh.The Review and Herald, 10 noiembrie, 1910. Via ta p amnteasc a devine mai frumoas a Nicio strategie de afaceri s i niciun plan de viitor nu poate sigur sau complet dac a are n vedere numai anii scur ti ai acestei vie ti s i dac a nu ia n calcul s i viitorul nesfr sit. Tinerii s a e nv a ta ti s a tin a [347] cont s i de eternitate. S a e nv a ta ti s a e selectivi cu principiile dup a care se ghideaz as i s a caute valorile nepieritoare s a si strng a acea comoar a nesecat a n ceruri, unde nu se apropie ho tul s i unde nu roade molia ; s a si fac a prieteni cu ajutorul bog a tiilor nedrepte pentru ca atunci cnd vor muri, ace stia s a i primeasc a n corturile ve snice (Luca 12, 33; 16, 9).

316

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

To ti cei care fac acest lucru se preg atesc cel mai bine posibil pentru via ta din aceast a lume. Nimeni nu- si poate strnge comoara n cer, dac a via ta lui de pe p amnt nu este astfel nfrumuse tat as i nnobilat a. , ntruct ea are f Evlavia este folositoare n orice privin ta ag aduin ta vie tii de acum s i a celei viitoare (1 Timotei 4, 8).Education, 145. Inima d at atorului devine mai darnic a Darurile s aracilor, date cu sacricii pentru a contribui la r aspndirea luminii pre tioase a adev arului mntuitor, vor pentru Dumnezeu o mireasm a pl acut as i cu totul vrednic a de primit ca dar consacrat, iar pentru inima d at atorului un prilej de a deveni mai darnic prin chiar actul d aruirii, legndu-l mai strns de R ascump ar atorul lumii.The Review and Herald, 31 octombrie, 1878. F ag aduin ta neschimb atoare a lui Dumnezeu De ecare dat a cnd a mplinit cu bucurie s i din toat a inima planul divin referitor la binefacerea sistematic as i la aducerea de daruri s i jertfe, poporul lui Dumnezeu din orice perioad a a istoriei lumii a n teles f ag aduin ta neschimb atoare potrivit c areia prosperitatea va nso ti truda n aceea si m asur a n care au fost respectate cerin tele lui Dumnezeu. Cnd credincio sii au recunoscut cerin tele lui Dumnezeu s i s-au conformat, cins-tindu-L cu averile lor, grnarele le-au fost [348] mereu pline.Testimonies for the Church 3:395.

Capitolul 68 Participarea la bucuria mntuirii


Exist a o r asplat a pentru lucr atorii consacra ti s i altrui sti care intr a n aceast a lucrare s i, de asemenea, pentru cei care particip a de bun avoie la sus tinerea lor. Cei implica ti n mod activ n lucrare s i cei care ofer a din resursele lor pentru a-i sprijini pe ace sti lucr atori vor avea parte de r asplata celui credincios. Fiecare administrator n telept al mijloacelor ce i-au fost ncredin tate va intra n bucuria Domnului lui. Ce semnic a aceast a bucurie? Tot a sa, v a spun c a este bucurie naintea ngerilor lui Dumnezeu pentru un singur p ac atos care se poc aie ste. C stig atorii credincio si de suete vor primi o aprobare binecuvntat a, o binecuvntare sfnt a. Ei se vor al atura celor ce se vor veseli n cer, ntmpinnd cu strig ate de bucurie sosirea roadelor. Ct a bucurie va cnd se vor ntlni cei r ascump ara ti ai Domnului aduna ti n casele preg atite pentru ei! O, ct a fericire pentru to ti lucr atorii nep artinitori s i altrui sti, care au colaborat cu Dumnezeu n mplinirea misiunii Sale pe p amnt! Ct a satisfac tie va sim ti ecare secer ator cnd vocea limpede s i melodioas a a lui Isus se va face auzit a spunnd: Veni ti, binecuvnta tii Tat alui Meu, de mo steni ti mp ar a tia care v-a fost preg atit a de la ntemeierea lumii. lntr a n bucuria St apnului t au! R ascump ar atorul este gloricat indc a nu a murit n zadar. Cei care au colaborat cu Dumnezeu vor vedea cu bucurie n suet rodul efortului lor pentru p ac ato sii pierdu ti, ce se aau n pragul mor tii, s i vor mul tumi ti. Ceasurile de zbucium prin care au trecut, situa tiile complicate cu care s-au confruntat, durerea sueteasc a provocat a de [349] faptul c a unii refuzau s a priceap as i s a accepte lucrurile care le-ar dat pacea, sunt uitate. Renun tarea de sine de care au dat dovad a pentru a sus tine lucrarea nu mai este amintit a. n timp ce privesc la suetele pe care s-au str aduit s a le c stige pentru Hristos s i le v ad mntuite pentru totdeauna monumente ale ndur arii lui Dumnezeu s i ale dragostei R ascump ar atorului lauda s i recuno stin ta lor se 317

318

Sfaturi privind administrarea cre stin a a vie tii

revars a n strig ate de bucurie n sl avile cere sti.The Review and Herald, 10 octombrie, 1907. Realiz arile vor ntrece a stept arile cuHristos a acceptat umanitatea s i a tr ait pe acest p amnt o via ta rat as i sn tit a. Din acest motiv, El a primit pozi tia de Judec ator. Deci Cel care ocup a aceast a pozi tie este Dumnezeu ntrupat. Ct a bucurie tor s vom sim ti cnd l vom recunoa ste ca nv a ta i R ascump ar ator al nostru, cnd vom descoperi c a mai poart a nc a urmele r astignirii, ce r aspndesc raze de slav a, conferindu-le mai mult a valoare coroanelor pe care cei mntui ti le vor primi din minile Sale, exact minile care s-au ntins peste ucenici ca s a-i binecuvnteze la n al tarea Sa. ns as i vocea care a zis: Si iat a c a Eu sunt cu voi n toate zilele, pn a la sfr situl veacului i va ntmpina pe cei r ascump ara ti. Acela si care Si-a dat via ta pre tioas a pentru ei, care prin harul S au , care i-a con i-a ndemnat la poc ain ta stientizat cu privire la nevoia lor , i prime de poc ain ta ste acum n bucuria Sa. O, ct de mult l iubesc ei! mplinirea speran telor lor le ntrece innit a stept arile. Bucuria lor este deplin as i si iau coroanele str alucitoare s i le arunc a la picioarele R ascump ar atorului. RH, TSJune 1901 sigur O f ag aduin ta a A stept am de mult timp revenirea Mntuitorului. Dar f ag aduin ta [350] este la fel de sigur a. n curnd, vom sta n c aminul nostru promis. Acolo, Isus ne va duce pe malul rului vie tii, ce curge din tronul lui Dumnezeu, s i ne va explica modul nen teles n care ne-a condus providen ta Sa pentru a ne des avr si caracterele. Acolo vom vedea pretutindeni pomii frumo si ai Paradisului, iar n mijlocul lor, pomul vie tii. Acolo vom avea cu claritate frumuse tile Edenului ref acut. Acolo vom arunca la picioarele R ascump ar atorului nostru coroanele ce ni Ie-a pus pe cap s i, atingnd harpele noastre de aur, i vom Celui care s aduce laud as i recuno stin ta ade pe tron.The Review and Herald, 3 septembrie, 1903.

Participarea la bucuria mntuirii

319

nc a pu tin a vreme Nu va mai mult pn a va veni Isus ca s a-i salveze pe copiii S ai s i s a le dea atingerea nal a a nemuririi. Trupul acesta supus putrezirii se va mbr aca n neputrezire, s i trupul acesta muritor se va mbr aca n nemurire. Mormintele se vor deschide s i mor tii vor ie si din ele biruitori, strignd: Unde ti este biruin ta, moarte? Unde ti este boldul, moarte? Cei dragi ai no stri care dorm n Isus vor nvia mbr aca ti n nemurire. Si, n timp ce r ascump ara tii se vor n al ta la ceruri, por tile cet a tii lui Dumnezeu se vor da la o parte, iar cei care au p azit adev arul vor intra. Un glas, mai pl acut dect orice melodie auzit a vreodat a de urechea muritorilor, se va face auzit, zicnd: Veni ti,binecuvnta tiiTat alui Meu, de mo steni ti mp ar a tia care v-a fost preg atit a de la ntemeierea lumii. Apoi, cei neprih ani ti si vor primi r asplata. Via ta lor va dura la fel ct via ta lui lehova. Ei si vor pune coroanele la picioarele Mntuitorului, si vor atinge harpele de aur s i vor umple tot cerul cu o muzic a r asun atoare.Signs of the Times, 15 aprilie, 1889.

Studiu suplimentar
Cel care face binefaceri contribuie la propria fericire s i la marea lui binecuvntare zic a, Testimonies for the Church 4:59-61. Fiecare dar are ca rezultat binecuvntarea d at atorului, Testimonies for the Church 4:56. O investi tie absolut sigur a n portofele f ar a g auri, Testimonies for the Church 4:78, 79. Valori inestimabile, Thoughts from the Mount of Blessing, 133-135. Vom mul tumi ti s a primim comoara cereasc a n func tie de investi tia f acut a, Testimonies for the Church 4:119. Prosperitatea spiritual a este strns legat a de d arnicia cre stin a, The Acts of the Apostles, 344, 345. Nu se vor aduna n banca cerului dobnzi, dac a banii sunt neinvesti ti, Testimonies for the Church 9:131. Comoara p amnteasc a va distrus a n curnd n conictul mondial; , Testimonies for numai comoara strns a n ceruri este n siguran ta the Church 4:49. Orice ocazie de a face bine s a e fructicat a pentru a spori comoara cereasc a, Testimonies for the Church 3:249, 250. Siguran ta grijii divine n vreme de foamete, Testimonies for the Church 1:173, 174. Fiecare sacriciu este recompensat dup a nem arginita bog a tie a harului S au The Desire of Ages, 249. R asplata nsutit a aici, Testimonies for the Church 5:428. Bucuria descoperirii suetelor mntuite, Testimonies for the Church 9:59.

320