Sunteți pe pagina 1din 23

Contabiltate financiar

aprofundat

Lucrare practic

1) Separarea elementelor patrimoniale pe structurile: activ, datorii i capitaluri proprii

Conturi de activ

Simbol
2111
212
213
214
301
302
303
308
345
348
2812
2813
411
456
461
3945
506
5121
5311
542
491

Denumire cont
Terenuri
Construcii
Instalaii tehnice i mijloace de transport
Mobilier, aparatur birotic
Materii prime
Materiale consumabile
Materiale de natura obiectelor de inventar
Diferene de pre la materii prime i materiale
Produse finite
Diferene de pre la produse
Amortizarea construciilor
Amortizarea instalaiilor i mijloacelor de transport
Clieni
Decontri cu acionarii privind capitalul
Debitori diveri
Ajustri pentru deprecierea produselor finite
Obligaiuni
Conturi la bnci n lei
Casa n lei
Avansuri de trezorerie
Ajustri pentru deprecierea creanelor clieni
Total

Conturi de datorii
2

Suma
230,00
470,00
1025,00
100,00
300,00
70,00
50,00
10,00
130,00
-30,00
-85,00
-270,00
165,00
250,00
20,00
-50,00
40,00
90,00
10,00
15,00
-65,00
2475,00

Simbol
169
161
162
401
419
421
431
437
441
444
462
473
5191

Denumire cont
Prime privind rambursarea obligaiunilor
mprumuturi din emisiuni de obligaiuni
Credite bancare pe termen lung
Furnizori
Clieni - creditori
Personal -salarii datorate
Asigurri sociale
Ajutor de omaj
Impozitul pe profit
Impozitul pe venit de natura salariilor
Creditori diveri
Decontri din operaiuni n curs de clarificare
Credite bancare pe termen scurt
Total

Suma
-20,00
320,00
200,00
120,00
100,00
100,00
32,00
3,00
25,00
20,00
50,00
20,00
30,00
1000,00

Conturi de capitaluri proprii


Simbol
109
1011
1012
1061
117
121

Denumire cont
Aciuni proprii
Capital subscris nevrsat
Capital subscris vrsat
Rezerve legale
Rezultatul reportat
Profit sau pierdere
Total

2) ntocmirea balanei de verificare pe solduri finale

Suma
-200,00
250,00
1200,00
100,00
50,00
75,00
1475,00

Balana de verificare iniial


Simbol
cont
1011
1012
1061
109
117
121
161
162
169
2111
212
213
214
2812
2813
301
302
303
308
345
348
3945
401
411
419
421
431
437
441
444
456
461
462
473
491

Denumire cont
Capital subscris nevrsat
Capital subscris vrsat
Rezerve legale
Aciuni proprii
Rezultatul reportat
Profit sau pierdere
mprumuturi din emisiuni de obligaiuni
Credite bancare pe termen lung
Prime privind rambursarea obligaiunilor
Terenuri
Construcii
Instalaii tehnice i mijloace de transport
Mobilier, aparatur birotic
Amortizarea construciilor
Amortizarea instalaiilor i mijloacelor de transport
Materii prime
Materiale consumabile
Materiale de natura obiectelor de inventar
Diferene de pre la materii prime i materiale
Produse finite
Diferene de pre la produse
Ajustri pentru deprecierea produselor finite
Furnizori
Clieni
Clieni - creditori
Personal -salarii datorate
Asigurri sociale
Ajutor de omaj
Impozitul pe profit
Impozitul pe venit de natura salariilor
Decontri cu acionarii privind capitalul
Debitori diveri
Creditori diveri
Decontri din operaiuni n curs de clarificare
Ajustri pentru deprecierea creanelor clieni
4

Solduri finale
Debitoare Creditoare
200,00
20,00
230,00
470,00
1.025,00
100,00
300,00
70,00
50,00
10,00
130,00
165,00
250,00
20,00
-

250,00
1.200,00
100,00
50,00
75,00
320,00
200,00
85,00
270,00
30,00
50,00
120,00
100,00
100,00
32,00
3,00
25,00
20,00
50,00
20,00
65,00

506
5121
5191
5311
542

Obligaiuni
Conturi la bnci n lei
Credite bancare pe termen scurt
Casa n lei
Avansuri de trezorerie

Total

40,00
90,00
10,00
15,00

30,00
-

3.195,00

3.195,00

3) Sistematizarea informaiilor din balana de verificare n bilanul contabil

Denumirea elementului

C
D

E
F

Nr
rd

A
ACTIVE IMOBILIZATE
I.
IMOBILIZRI NECORPORALE
(ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)
II.
IMOBILIZRI CORPORALE
(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)
III.
IMOBILIZRI FINANCIARE
(ct.261+263+265+267*-296*)
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
(rd. 01 la 03)
ACTIVE CIRCULANTE
I.
STOCURI
(ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332
+341+345+346+/348+351+354+356+357+358+361
+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392
-393-394-395-396-397-398+4091-4428)
II.
CREANE
(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**
+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**
+4482+451**+453**+456**+4582+461+473**-491-495-496+5187)
III.
INVESTIII PE TERMEN SCURT
(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)
IV.
CASA I CONTURI LA BNCI
(ct.5112+512+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL
(rd. 05 la 08)
CHELTUIELI N AVANS (ct.471)
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD
DE PN LA UN AN
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+
408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***
+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***
+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***
+509+5186+519)
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
(rd. 09+10-11-19)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE NETE

Sold la:
nceputul ex.
Sfritul ex.
financiar
financiar
1
2

01

02

1.470,00

03

04

1.470,00

05

480,00

06

370,00

07

40,00

08

115,00

09

1.005,00

10
11

670,00

12

335,00

13

1805,00

H
I

(rd. 04+12)
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD
MAI MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+
408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***
+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***
+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473*** +509+5186+519)
PROVIZIOANE (ct.151)
VENITURI N AVANS
(rd. 17+18), din care:
Subvenii pentru investiii (ct.475)
Venituri nregistrate n avans (ct.472) total
(rd.19+20), din care:
Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (ct.472*)
Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (ct.472*)
CAPITAL I REZERVE
I.
CAPITAL (rd.22 la 24), din care:
- Capital subscris vrsat (ct.1012)
- Capital subscris nevrsat (ct.1011)
- Patrimoniul regiei (ct.1015)
II.
PRIME DE CAPITAL (ct.104)
III.
REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)
IV.
REZERVE (ct.106)
Aciuni proprii (ct.109)
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)
V.
PROFITUL
SAU
PIERDEREA SOLD C
REPORTAT() (ct.117)
SOLD D
VI.
PROFITUL
SAU
PIERDEREA SOLD C
EXERCIIULUI FINANCIAR (ct.121)
SOLD D
Repartizarea profitului (ct.129)
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd.21+25+26+27-28+29-30+31-32+3334-35)
Patrimoniul public (ct.1016)
CAPITALURI TOTAL (rd. 36+37)

14

330,00

15
16

17
18

19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1.450,00
1200,00
250,00
100,00
200,00
20.000
50,00
75,00
1.475,00

37
38

1.475,00

*)Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.


**)Solduri debitoare ale conturilor respective.
***)Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,
Numele i prenumele___________
Semntura_____________________
tampila unitii_______________

NTOCMIT,
Numele i prenumele_________
Calitatea_____________________
Semntura___________________
Nr.de nregistrare n organismul
Profesional

4) Formularea de operaiuni (tranzacii i evenimente economice) generate de activitile:


Finanare (cel putin 7)
6

Investiii (cel puin 8)


Exploatare (cel puin 15)
n cursul lunilor urmtoare, S.C. Alfa S.A. nregistreaz urmtoarele operaiuni:

Operaiuni ce privesc ciclul de finanare


S.C. Alfa S.A., cu un capital social de 1.450.000 lei, format din 1000 aciuni a 1.450 lei
valoarea nominal, emite pe data de 6.10.2012, 300 aciuni noi, pentru a remunera un aport n
numerar la un pre de emisiune de 1.500 lei/aciune. Valoarea contabil a aciunii nainte de
emisiune era de 1.600 lei/aciune.
Vco = 1.600 lei
Vc1 = (1000 x 1.600 + 300 x 1500)/1.300 = 1.576,93 lei
DS =1.600 - 1.576,93 = 23,07 lei/aciune
Ca urmare a acordului cu furnizorul su principal, S.C. Alfa S.A. decide s emit pe
7.10.2012, 750 aciuni pentru a stinge datoria sa fa de acesta, n sum de 1.125.000 lei.
Valoarea nominal a unei aciuni este de 1.450 lei, iar preul de emisiune de 1.500 lei.
S.C. Alfa S.A. transform pe 8.10.2012 n aciuni, din dorina obligatarului 250
obligaiuni cu o valoare nominal de 630 lei, egal cu valoarea nominal a aciunii. Preul de
rambursare al obligaiunii este de 700 lei. Numrul de aciuni create pentru stingerea datoriei este
de o aciune pentru 3 obligaiuni.
ntreprinderea a realizat un profit net n exerciiul 2012 de 50.000 lei. Conform deciziei
AGA, profitul net al acesteia s-a repartizat la data de 26.11.2012 pe urmtoarele destinaii:
dividende 8.000 lei i participarea salariailor la profit 6.000 lei.
Profitul contabil al perioadei curente a societii s-a repartizat la 27.11.2012, pe
urmtoarele destinaii: rezerve legale 3.750 lei (5% din profitul brut) i rezerve statutare 5.000
lei (10% din profitul net).
Se nregistreaz contractarea de la o banc pe data de 30.11.2012, a unui credit pe termen
de 6 luni, n valoare de 210.000 lei, cu o dobnd anual de 12%. Creditul se ramburseaz
ealonat, n 6 rate lunare.

Pe data de 30.10.2012, se nregistreaz contractarea unui credit bancar n valut: valoarea


creditului 42.000 , durata creditului 5 ani, dobnda anual 15%. Rambursarea creditului se face
lunar. Cursul de schimb la data primirii creditului 1 = 4 lei, la ultima zi din prima lun 1 = 4,3
lei, la 31.12.2012 - 1 = 3,9 lei.

Operaiuni ce privesc ciclul de investiii


S.C. Alfa S.A. achiziioneaz la data de 22.11.2012, un program informatic pentru
gestiunea stocurilor, la un cost de achiziie de 1.680 lei + TVA 24%. Societatea i propune
recuperarea valorii de intrare a programului informatic ntr-o perioad de 4 ani, prin amortizarea
liniar a acestuia. La data de 25.11.2012, se pltete furnizorul de imobilizri.
S.C. Alfa S.A. primete la 24.11.2012 ca donaie un autoturism evaluat la 4.200 lei.
Entitatea preconizeaz c va utiliza autoturismul timp de 10 ani, amortizndu-l liniar.
Se nregistreaz pe data de 25.11.2012, o achiziie de instalaie de lucru la un pre de
1.512 lei + TVA 24%. Societatea intenioneaz s foloseasc bunul timp de 3 ani, amortizndu-l
liniar. Pe data de 26.11.2012, se pltete datoria fa de furnizorul de instalaii.
S.C. Alfa S.A. primete pe data de 26.11.2012 ca aport n natur la capitalul social, un
utilaj evaluat la 1.680 lei. Se estimeaz c entitatea va utiliza bunul pe o perioad de 4 ani,
amortizndu-l liniar.
Pe 27.11.2012, se nregistreaz achiziia unui dulap, la un cost de achiziie de 1.386 lei +
TVA 24%. Societatea folosete mobilierul pe o perioad de 3 ani, amortizndu-l liniar. Pe
28.11.2012, se achit furnizorul de mobilier.
S.C. Alfa S.A. realizeaz pe cont propriu o instalaie de lucru. Cheltuielile efectuate n
luna noiembrie pentru realizarea instalaiei sunt de 79.520 lei, din care: materii prime 21.700 lei,
materiale consumabile 8.400 lei, cheltuieli cu energia i apa 14.000 lei, cheltuieli cu salariile i
contribuiile aferente 28.000 lei. La sfritul lunii noiembrie se recepioneaz instalaia
nefinalizat.
Se nregistreaz pe 30.11.2012 vnzarea terenului, preul de vnzare fiind stabilit la
1.050.000 lei + TVA 24%. Pe 1.12.2012 se ncaseaz contravaloarea terenului vndut.
Ca urmare a achiziionrii unui nou mobilier, S.C. Alfa S.A. doneaz vechiul mobilier din
depozit catre S.C. Beta S.A., la data de 2.12.2012.
8

S.C. Alfa S.A. vinde la data de 3.12.2012 vechea instalaie de lucru, la un pre de vnzare
de 1.540 lei + TVA 24%. Pe 5.12.2012, aceasta ncaseaz de la client contravaloarea facturii.
Se acord un avans de 1.400 lei + TVA 24% pe data de 7.12.2012, ctre furnizorul
principal, n vederea achiziionrii unui aparat de msur.Ulterior, se recepioneaz aparatul la
pre de 2.100 lei + TVA 24%. Pe 9.12.2012, se achit factura prin banc, inndu-se cont de
avansul pltit.

Operaiuni ce privesc ciclul de exploatare


Pe 10.11.2012, se nregistreaz achiziia de echipamente de protecie a salariailor, n
valoare de 1.260 lei + TVA 24%. Dup 1 zi, se dau n folosin echipamentele salariailor. Pe
11.11.2012, se pltete furnizorul de echipamente.
Se nregistreaz pe 11.11.2012 achiziia de materiale consumabile fr factur, n valoare
de 840 lei + TVA 24%. Pe 12.11.2012 se primete factura, iar pe 13.11.2012 se pltete datoria
fa de furnizorul de materiale consumabile.
Se dau n consum la data de 14.11.2012 materialele consumabile achiziionate n procent
de 80%, restul rmnnd n depozit pentru stocare.
Pe baza contractului ncheiat cu o unitate specializat n ntreinerea instalaiilor de lucru,
pe 14.11.2012 se primete factura pentru cheltuielile ocazionate n sum de 1.400 lei + TVA
24%.
Datoria aferent ctre furnizor se achit pe baza unui Bilet la ordin.
Conform Extrasului de cont i Ordinului de plat, se nregistreaz pe 15.11.2012
acordarea unui avans furnizorului de materii prime n sum de 868 lei. Dup 15 zile, se
recepioneaz materiile prime n valoare de 1.400 lei + TVA 24%.
Se trimit la teri pe 16.11.2012 n vederea depozitrii materiale consumabile n valoare de
210 lei.
Se obin pe 17.11.2012, 2.000 buc. produse finite, la costul de producie de 35 lei/buc.
Pe data de 18.11.2012, se primesc materialele consumabile de la teri.
S.C. Alfa S.A. vinde pe 19.11.2012 produse finite n valoare de 700.000 lei + TVA 24%.
ncasarea contravalorii bunurilor se face pe 20.11.2012. Produsele finite existau n
gestiunea societii la costul de producie de 49.000 lei.
9

Se achiziioneaz pe 20.11.2012, 200 buc. materii prime la un pre de 6.000 lei/buc., plata
realizndu-se pe loc.
Se nregistreaz pe 21.11.2012 factura pentru produsele finite vndute clienilor, n
valoare de 463.400 lei + TVA 24%.
Se primete pe 22.11.2012 factura de energie electric n valoare de 1.190 lei + TVA
24%.

Pe 23.11.2012 se primete factura pentru convorbiri telefonice n valoare de 560 lei +

TVA 24%.
Se achiziioneaz la data de 20.11.2012 materiale consumabile din Grecia, la un pre de
700 , condiia de livrare F.O.B. portul strin de ncrcare. Data efecturii livrrii i facturrii
este 24.11.2012, cnd s-a fcut vmuirea. Taxa vamal reprezint 10% din valoarea n vam, iar
comisionul vamal 0,5%. Plata furnizorului extern se face integral la data de 20.12.2012.
Cursurile de schimb: la 24.11.2012-1 = 4 lei, la 20.12.2012- 1 = 3,8 lei.
Se nregistreaz ncasarea contravalorii facturii din 21.11.2012 privind produsele finite pe
baza unei cambii.
Se constituie o ajustare pentru deprecierea obiectelor de inventar in valoare de 800 lei.
La 3.12.2012, se constat c o sum de 105 lei din ajustarea pentru deprecierea
produselor finite rmne fr obiect.
Pe data de 6.12.2012, s-a realizat o achiziie de 300 buc. materii prime la un pre de 2.800
lei/buc.
Pe 20.12.2012, se dau n consum 20 buc. materii prime.
Pe baza facturii ntocmit de furnizorul de materiale consumabile, se nregistreaz pe
28.12.2012 aprovizionarea, ce cuprinde urmtoarele elemente:
Valoarea la pre de achiziie 1.400 lei
Remiz 2%(acordat pentru valoarea aprovizionrilor ce depesc 100 lei) 28 lei
Valoarea net 1.372 lei
TVA 329,28 lei
Valoarea total de plat 1.701,28 lei
Plata se efectueaz pe 29.12.2012.
Se achit datoria fa de furnizorul de materiale consumabile, pe data de 29.12.2012, fapt
pentru care se obine un scont de 140 lei.
10

Se achiziioneaz pe data de 30.12.2012, materiale consumabile n valoare de 434.000 lei


+ TVA 24%, pentru a realiza produse finite.
La sfritul fiecrei luni se nregistreaz amortizarea.
Se nregistreaz plata salariilor la finele fiecrei luni.

Registru jurnal nr.1


Nr

Data
nregistrrii

Documentul
(felul, nr., data)

Explicaii

Simbol conturi

crt
0

11

Sume

Debitoa
re

Credi
toare

Debitoare

Creditoare

1.

2.
3.
4.

6.10.2012

6.10.2012
6.10.2012
7.10.2012

5.

7.10.2012

6.

8.10.2012

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

30.10.2012
30.10.2012

30.10.2012
30.10.2012

30.10.2012

10.11.2012

11.11.2012
11.11.2012
11.11.2012

12.11.2012

13.11.2012
14.11.2012
14.11.2012

P.V. subscriere

O.P.nr.3
N.C. nr.1
P.V. emisiune

Ordin
compensare
P.V. conversie

Extras de cont
N.C. nr.2

Stat plat salarii


Stat plat salarii

O.P. nr.4

Factura nr.1

O.P. nr.5
Bon consum
Aviz nsoire

Factura nr.2

O.P. nr.6
Bon consum
Factura nr.5

20.
21.

14.11.2012
14.11.2012

Bilet la ordin
O.P. nr.7

Nr
Crt

Data
nregistrrii

Documentul
(felul, nr., data)

Subscriere aciuni

456

Depunere aport
Formare capital vrsat
Emisiunea de aciuni

5121
1011
456

Stingere datorie fa de furnizor

401

Conversie obligaiuni n aciuni

161

Primire credit n valut


Amortizare imobilizri

nregistrarea ch. cu salariile


nregistrarea ch.cu contribuiile

Plat salarii i contribuii

Achiziie materiale nat. ob.inv.

Plat furnizor
Dare n folosin
Achiziie materiale cons.

Primire Factur

Plat furnizor
Dare consum mat. consumabile
nregistrare ch. ntreinere

Acceptarea efect comer


Decontare Bilet la ordin
DE REPORTAT
Explicaii

3
REPORT:

12

5124
6811

641
%
6451
6452
6453
%
421
4311
4371
4313
%
303
4426
401
603
%
301
4428
%
408
4426
401
602
%
611
4426
401
403

%
1011
1041
456
1012
%
1012
1041
456
%
1012
1044
1621
%
2812
2813
2814
421
%
4311
4371
4313
5121

450.000
435.000
15.000
450.000
435.000

450.000
435.000
1.125.000

1.087.500
37.500
1.125.000

1.125.000
175.000

157.500
17.500
168.000

168.000
29.400

6.300
21.000
2.100
105.000

105.000
21.840
525
5.460

21.840
525
5.460
132.825

105.000
21.840
525
5.460
401

5121
303
408

1.562,4
1.260
302,4
1.562,4
1.260

1.562,4
1.260
1.041,6

840
201,6
%
401
4428
5121
302
401

403
5121

1.041,6
201,6
1.041,6
672

1.041,6
201,6
1.041,6
672
1.736

1.400
336
1.736
1.736
4.236.641

Simbol conturi

1.736
1.736
4.236.641
Sume

Debitoa
re

Credi
toare

Debitoare

Creditoare

6
4.236.641

7
4.236.641

22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

15.11.2012

16.11.2012
17.11.2012
18.11.2012
19.11.2012

19.11.2012
20.11.2012
20.11.2012

21.11.2012

21.11.2012
21.11.2012
21.11.2012
21.11.2012
22.11.2012

22.11.2012

23.11.2012

24.11.2012

24.11.2012

24.11.2012
25.11.2012

Extras cont, O.P.

Bon transfer
Bon predare
Bon transfer
Factura nr.2

N.C. nr.3
O.P.nr.8
Factura nr.7

Factura nr.5

N.C. nr.4
Cambie
N.C. nr.4
O.P.nr.9
Factura nr.11

Factura nr.12

Factura nr.15

Factura nr.16

O.P. nr.10

P.V. donaie
O.P. nr.11

Acordare avans furnizor

Trimitere materiale la teri


Obinere produse finite
Primire materiale de la teri
Vnzare produse finite

Scoatere gestiune
ncasare factur
Achiziie materii prime

%
4091
4426
351
345
302
4111

711
5121
%
301
308
4426
4111

Vnzare produse finite

Scoatere eviden
Acceptare cambie
Pstrare cambie la scaden
ncasare cambie
Factura E-ON

Achiziie program informatic

Factura RDS

Achiziie materiale cons. FOB

Plat taxe n vam

Primire donaie
Plat furnizor program inf.

711
413
5113
5121
%
605
4426
%
208
4426
%
626
4426
302

%
446
447
4426
2133
404

5121

302
711
351
%
701
4427
345
4111
5121

%
701
4427
345
4111
413
5113
401

Data
nregistrrii

1
42.

25.11.2012

Documentul
(felul, nr., data)

2
Factura nr.17

Explicaii

13

700.000
168.000
49.000
868.000
1.488.000

49.000
868.000
1.000.000
200.000
288.000
575.616

463.400
112.216
70.000
574.616
574.616
574.616
1475,6

70.000
574.616
574.616
574.616

404

2.083,2
1.680
403,2

401

%
401
446
447
5121

4751
5121

694,4
560
134,4
3094
2.800
280
14
1.036,56
280
14
742,56
4.200
2.083,2

4.200
2.083,2

9.965.060

9.965.060

Simbol conturi

3
REPORT:
Achiziie instalaie de lucru

210
70.000
210

1.190
285,6

DE REPORTAT:

Nr
Crt

868
700
168
210
70.000
210
868.000

Sume

Debito
are

Credit
oare

Debitoare

Creditoare

6
9.965.060

%
2131

404

7
9.965.060
1874,88

1.512

43.
44.
45.
46.
47.

48.

49.

50.
51.
52.
53.

54.
55.

56.
57.

58.
59.
60.
61.

62.

26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012

27.11.2012

27.11.2012

28.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012

29.11.2012
29.11.2012

29.11.2012
30.11.2012

30.11.2012
30.11.2012
30.11.2012
30.11.2012

30.11.2012

O.P. nr.12
P.V. subscriere
P.V. aport
N.C. nr.6
HAGA

HAGA

Repartizare profit contabil

Factura nr.18

O.P.nr.13
N.C. nr.8
N.C. nr.8
N.C. nr.8

N.C. nr.8
N.C. nr.8

P.V.recepie
Factura nr.10

N.C. nr.9
Extras de cont
N.C. nr.10
O.P. nr.14

N.C. nr.10

63.

30.11.2012

Stat plat salarii

Nr
Crt

Data
nregistrrii

Documentul
(felul, nr., data)

1
64.

30.11.2012

4426
404
456
2131
1011
117

Plat furnizor instalaii


Subscriere aport
Vrsare aport
Transfer capital social
Repartizare profit net

2
Stat plat salarii

Achiziie mobilier

Plat furnizor
Cheltuieli mat prime
Cheltuieli mat cons
Cheltuieli energia i apa

Cheltuieli salariile
Cheltuieli contrib.salarii

Recepie imobilizare n curs


Vnzare teren

Scoatere eviden
Primire credit termen scurt
nreg dob credit valut
Plata rata 1 credit valut

Amortizare imobilizri

nregistrarea ch. cu salariile


DE REPORTAT:
Explicaii

129

%
214
4426
404
601
602
%
605
4426
641
%
6451
6452
6453
231
461

6583
5121
666
%
1621
1682
665
6811

641

5121
1011
456
1012
%
457
424
%
1061
1063
404

5121
301
302
401

421
%
4311
4371
4313
722
%
7583
4427
2111
5191
1682
5124

%
2812
2813
2814
421

362,88
1874,88
1.680
1.680
1.680
14.000

1874,88
1.680
1.680
1.680
8.000
6.000

8.750
3.750
5.000
1718,64
1.386
332,64
1718,64
21.700
8.400

1718,64
21.700
8.400
17.360

14.000
3.360
28.000

28.000

5.824
140
1.456
79.520
1.302.000

5.824
140
1.456
79.520
1.050.000
252.000
230.000
210.000
2.257,7
5.267,5

230.000
210.000
2.257,5
2.800
2.257,5
210
29.400

6.300
21.000
2.100
105.000

105.000
12.046.362

Simbol conturi

3
REPORT:
Amortizare imobilizri

14

12.046.362
Sume

Debito
are

Credit
oare

Debitoare

Creditoare

7
12.046.362

6811

%
2812
2813
2814

6
12.046.362
29.400

6.300
21.000
2.100

65.

66.

67.

68.
69.
70.

71.
72.

73.

74.
75.
76.

77.

78.

79.

30.11.2012

30.11.2012

30.11.2012

30.11.2012
1.12.2012
2.12.2012

2.12.2012
3.12.2012

3.12.2012

3.12.2012
5.12.2012
6.12.2012

7.12.2012

7.12.2012

9.12.2012

O.P. nr.15

Factura nr.18

N.C.

O.P.nr.16
O.P.nr.17
P.V. donaie

N.C. 11
Factura nr.20

N.C. nr.12

N.C. nr.13
Extras de cont
Factura nr.22

O.P.nr.18

Factura nr.19

N.C. nr.14

9.12.2012
20.12.2012

O.P.nr.19
Bon consum

Nr
Crt

Data
nregistrrii

Documentul
(felul, nr., data)

82.
83.

84.

20.12.2012
20.12.2012

28.12.2012

Recepie materii prime

Regularizare avans

80.
81.

nregistrarea ch. cu salariile


nregistrarea ch.cu contribuiile

2
N.C. nr.15
O.P.nr.20

Factura nr.25

Achitare datorie
ncasare factur
Donaie mobilier vechi

Constituire ajustare
Vnzare instalaie de lucru

Scoatere eviden

Anulare ajustare
ncasare factur
Achiziie materii prime

Acordare avans furnizor

Recepie aparat msur

Stornare avans

Decontare avans
Consum materii prime
DE REPORTAT:

641
%
6451
6452
6453
%
301
4426
401

401
5121
%
6588
2814
6814
461

%
2813
6583
3945
5121
%
301
4426
%
232
4426
%
214
4426
404

404
601

Explicaii

421
%
4311
4371
4313
401

%
4091
4426
5121
461
214

3922
%
7583
4427
2131

7814
461
%
308
401
5121

105.000

105.000

21.840
525
5.460

21.840
525
5.460
1.736

1.400
336
868

868
1.302.000
100.000
30.000
800
1909,6

Achiziie materiale cons

15

800
1.540
369,6
500.000

150.000
350.000
105
1909,6

105
1909,6

1.500.000
288.000

660.000
1.128.000
1.736

1.400
336
404

%
232
4426
5121
301

2.604
2.100
504
1.736
1

1400
336
868
100.000
16.043.727

868
100.000
16.043.727

Simbol conturi

3
REPORT:
nreg diferene pre
Plata furnizor

700
168
868
1.302.000
130.000

Sume

Debito
are

Credit
oare

Debitoare

Creditoare

308
401

601
%
5124
765
401

6
16.043.727
33.101
2.800

7
16.043.727
33.101

%
302

2.660
140
1701,28
1.372

85.

86.
87.

88.
89.

90.
91.

92.

93.

29.12.2012

29.12.2012
30.12.2012

30.12.2012
30.12.2012

30.12.2012
30.12.2012

30.12.2012

30.12.2012

O.P.nr.21

Decont TVA
Factura nr.26

N.C. nr.16
O.P.nr.22

N.C. nr.17
O.P.nr.23

N.C. nr.17

N.C. nr.18

94.
95.
96.

30.12.2012
30.12.2012
30.12.2012

Not contabil
Stat plat salarii
Stat plat salarii

97.

30.12.2012

O.P. nr.124

Achitare contravaloare factura

Regularizare TVA pentru scont


Achiziie materiale consumab

nregistrare dob.credit ter.scurt


Plat rata 1 credit ter.scurt

nregistrare dob. credit ter.lung


Plat rata 2 credit valut

Amortizare imobilizri

Amortizare imobilizri noi

Reluare la venituri
Amortizare imobilizri

4426
401

4426
%
302
4426
666
%
5198
5191
666
%
1621
1682
6811

6811

4751
6811

nregistrarea ch. cu salariile


nregistrarea ch.cu contribuiile

Plat salarii i contribuii

641
%
6451
6452
6453
%
421
4311
4371
4313

329,28
1701,28

%
5121
767
767
401

27,1
434.000
104.160
2.100

5198
5121

2.100
35.000
2.013,38

1682
%
5124
765
%
2812
2813
2814
%
2808
2813
2814

2.800
2.013,38
29.400

1561,28
140
27,1
538.160

2.100
37.100

2.013,38
4.743,38
70
6.300
21.000
2.100

210,5
35
147
28,5

7584
%
2812
2813
2814
421
%
4311
4371
4313
5121

35
29.400

105.000
21.840
525
5.460
105.000
21.840
525
5460
16.991.940,00

35
6.300
21.000
2.100
105.000
21.840
525
5.460
132.825

16.991.940,00

5) nregistrarea sistematic n Registrul Cartea-mare (T-uri) Anexa 1


6) ntocmirea balanei de verificare provizorie cu patru serii de egaliti
7) Inventarierea i evaluarea patrimoniului la sfritul perioadei de gestiune (exerciiului)
Constatri:
-

2-3 operaii de plusuri i minusuri de stocuri (imobilizri);

2-3 operaii de delimitare a cheltuielilor i veniturilor;

2-3 operaii de ajustri pentru depreciere i pierderi de valoare;


16

2-3 operaii privind constituirea de provizioane


Operaiuni de regularizare
La data de 31.12.2011, are loc inventarierea i evaluarea patrimoniului, situaie cu ocazia

creia au loc urmtoarele operaiuni:


Se ncaseaz n avans suma de 1.050 lei + TVA 24%, reprezentnd contravaloarea chiriei
unei cldiri pentru exerciiul urmtor.
Se pltete n avans ctre teri suma de 1.050 lei + TVA 24%, reprezentnd
contravaloarea abonamentului pentru convorbiri telefonice pentru anul urmtor.
Se nregistreaz constituirea unui provizion n valoare de 4.550 lei, pentru litigiul
intervenit cu unul dintre colaboratorii si externi, procesul aflndu-se pe rol.
Societatea produce nclminte, pentru care la vnzare acord o perioad de garanie de
1 an. Pentru revendicarea eventualelor defeciuni neimputabile intervenite n aceast perioad,
societatea constituie un provizion de 4.900 lei.
S-a constatat lips un echipament de protecie a muncii n valoare de 1.400 lei.
S-a constatat un plus de 20 kg. detergeni, n valoare de 140 lei.
S-a constatat minus o instalaie de lucru evaluat la 1.400 lei. n urma cercetrilor, reiese
c vina i aparine gestionarului i se imput acestuia contravaloarea sa. Instalaia era amortizat
n sum de 700 lei, iar valoarea sa actual era de 1.750 lei.

8) nregistrarea operaiilor n jurnal i cartea mare


Registru jurnal nr.2
Nr

Data
nregistrrii

8Documentul
(felul, nr., data)

Explicaii

Simbol conturi

crt
0
98.

99.
100.

1
31.12.2012

31.12.2012
31.12.2012

2
Factura nr.30

Extras de cont
Factura nr.32

3
Facturare avans

ncasare avans
Facturare avans

Debitoa
re

Creditoa
re

Debitoare

Creditoare

4
4111

5
%
472
4428
4111
401

6
1.302

5121
%

17

Sume

1.302

1.050
252
1.302
1.302

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

108.

31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

31.12.2012

O.P.nr.31
N.C. nr.30
N.C. nr.31
P.V. inventariere
Decont TVA
P.V. inventariere
P.V. inventariere

Decizie imputare

Plat avans
Constituire provizion
Constituire provizion
Lips mat.ob. inventar
TVA aferent lipsei
Plus materiale consumabile
Lips imobilizare

Imputare lips

471
4428
401
6812
6812
603
635
302
%
2813
6583
4282

5121
1511
1512
303
4427
602
2131

%
7581
4427

TOTAL:

1.050
252
1.302
4.550
4.900
1.400
336
140

1.302
4.550
4.900
1.400
336
140
1.400

700
700
2.170
1.750
420

20.104

20.104

Registru jurnal nr.3


Nr

Data
nregistrrii

Documentul
(felul, nr., data)

Explicaii

Simbol conturi

crt
0
109.

1
31.12.2012

2
N.C.nr.40

3
nchidere conturi venituri

18

Sume

Debitoa
re

Creditoa
re

Debitoare

Creditoare

4
%
701
722
7581
7583

5
121

7
2.296.672,9

1.163.400
79.520
1.750
1.051.540

110.

31.12.2012

N.C. nr.40

111.

31.12.2012

Declaraie impozit

112.
113.
114.

31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

N.C. nr.40
H. AGA
Decont TVA

nchidere conturi cheltuieli

nregistrare impozit pe
profit
nchidere cont cheltuieli
Repartizare profit
Regularizare TVA

7584
765
767
7814
121

691
121
121
%
4427
4424

35
210
112,9
105
1.397.013,68

%
601
602
603
605
611
626
635
641
6451
6452
6453
6583
6588
665
666
6811
6812
6814
711
4411

160.942,24

691
117
4426

160.942,24
75.000
532.341,6
155.377,77
4.778.292,43

TOTAL:

98.529,3
8.932
2.660
15.190
1.400
560
336
343.000
71.344
1.715
17.836
580.700
100.000
210
6.370,88
88.420,5
9.450
1.360
49.000
160.942,24
160.942,24
75.000
687.719,37

4.778.292,43

1) Rezultatul impozabil = Total venituri - Total cheltuieli + Cheltuieli nedeductibile fiscal Venituri neimpozabile = 2.296.672,9 lei - 1.397.013,68 lei + 100.000 lei + 336 lei + 1.400 lei +
4550 lei = 1.005.895.22 lei
2) Impozitul pe profit = Rezultatul impozabil x 16% = 1.005.895.22 lei x 16% = 160.943,24 lei

9) ntocmirea balanei de verificare finale (pe solduri finale)


10) Sistematizarea informaiilor din balana de verificare n Bilan i Contul de profit i
pierdere (coloana sfritul exerciiului financiar)
BILAN PRESCURTAT la data de 31.12.2012
Denumirea elementului

Nr
rd

19

Sold la:
nceputul ex.

Sfritul

Financiar

C
D

E
F
G

H
I

A
ACTIVE IMOBILIZATE
IV.
IMOBILIZRI NECORPORALE
(ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)
V.
IMOBILIZRI CORPORALE
(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)
VI.
IMOBILIZRI FINANCIARE
(ct.261+263+265+267*-296*)
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
(rd. 01 la 03)
ACTIVE CIRCULANTE
V.
STOCURI
(ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332
+341+345+346+/348+351+354+356+357+358+361
+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392
-393-394-395-396-397-398+4091-4428)
VI.
CREANE
(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**
+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**
+4482+451**+453**+456**+4582+461+473**-491-495-496+5187)
VII.
INVESTIII PE TERMEN SCURT
(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)
VIII. CASA I CONTURI LA BNCI
(ct.5112+512+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 05 la 08)
CHELTUIELI N AVANS (ct.471)
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD
DE PN LA UN AN
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+
408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***
+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***
+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***
+509+5186+519)
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
(rd. 09+10-11-19)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE NETE
(rd. 04+12)
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD
MAI MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+
408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***
+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***
+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473*** +509+5186+519)
PROVIZIOANE (ct.151)
VENITURI N AVANS
(rd. 17+18), din care:
Subvenii pentru investiii (ct.475)
Venituri nregistrate n avans (ct.472) total
(rd.19+20), din care:
Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (ct.472*)
Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (ct.472*)
CAPITAL I REZERVE
VII.
CAPITAL (rd.22 la 24), din care:

20

ex.
financiar
2

01

1.645

02

855.080,5

03

04

856.725,5

05

2.791.149,7

06

462.547,77

07

30.000

08

1.746.526,52

09
10
11

5.030.223,99
1.050
1.426.053,24

12

3.604.170,75

13

4.460.896,25

14

507.400

15
16

9.450
5.215

17
18

4.165
1.050

19
20

1.050
-

21

3.131.680

- Capital subscris vrsat (ct.1012)


- Capital subscris nevrsat (ct.1011)
- Patrimoniul regiei (ct.1015)
VIII.
PRIME DE CAPITAL (ct.104)
IX.
REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)
X.
REZERVE (ct.106)
Aciuni proprii (ct.109)
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)
XI.
PROFITUL
SAU
PIERDEREA SOLD C
REPORTAT() (ct.117)
SOLD D
XII.
PROFITUL
SAU
PIERDEREA SOLD C
EXERCIIULUI FINANCIAR (ct.121)
SOLD D
Repartizarea profitului (ct.129)
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd.21+25+26+27-28+29-30+31-32+3334-35)
Patrimoniul public (ct.1016)
CAPITALURI TOTAL (rd. 36+37)

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2.881.680
250.000
70.000
108.750
180.000
20.000
111.000
738.715.98
8.750
3.951.395,98

37
38

3.951.395,98

*)Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.


**)Solduri debitoare ale conturilor respective.
***)Solduri creditoare ale conturilor respective.
ADMINISTRATOR,
Numele i prenumele___________
Semntura_____________________
tampila unitii_______________

NTOCMIT,
Numele i prenumele_________
Calitatea_____________________
Semntura___________________
Nr.de nregistrare n organismul
profesional

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE la data de 31.12.2012


Denumirea indicatorilor

1.

Nr
Rd

A
Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06)
Producia vndut (ct. 701+702+703+704+705+706+708)
Venituri din vnzarea mrfurilor (ct.707)
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general i care

21

B
01
02
03
04
05

Exerciiul financiar
Prece
Curent
dent
1
2
1.163.400
1.163.400
-

mai au n derulare contracte de leasing (ct. 766*)


Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)
2.
Venituri aferente costului produciei n curs de execuie
(ct. 711+712)
Sold C
Sold D
3.
Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat (ct.
721+722)
4.
Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)
5.
a)Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct. 601+602-7412)
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)
b)Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct. 605-7413)
c)Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607)
Reduceri comerciale primite (ct. 609)
6.
Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19), din care:
a)Salarii i indemnizaii (ct. 641+642+643+644-7414)
b)Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct. 645-7415)
7.
a)Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 21-22)
a.1)Cheltuieli (ct. 6811+6813)
a.2)Venituri (ct. 7813)
b)Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)
b.1)Cheltuieli (ct. 654+6814)
b.2)Venituri (ct.754+7814)
8.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)


8.1.Cheltuieli
privind
prestaiile
externe(ct.611+612+
613+614+621+622+623+624+625+626+627 +628-7416)
8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct. 635)
8.3.Alte cheltuieli (ct. 652+658)
Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din
Registrul general i care mai au n derulare contracte de leasing (ct. 666*)
Ajustri privind provizioanele (rd. 32-33)
-Cheltuieli (ct. 6812)
-Venituri (ct. 7812)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL
(rd. 12 la 15-16+17+20+23+26+31)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
-Profit (rd. 11-34)
-Pierdere (rd. 34-11)
9.
Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)
-din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate
(ct. 763)
-din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
11. Venituri din dobnzi (ct. 766*)
-din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)
VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 37+39+41+43)
12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare
deinute ca active circulante (rd. 46-47)
-Cheltuieli (ct. 686)
-Venituri (ct. 786)
13. Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666*-7418)
-din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate

22

06
07

08
09

49.000
79.520

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1.053.325
2.247.245
130.632
2.660
15.190
433.895
343.000
90.895
88.420.5
88.420.5
1.255
1.360
105

26
27

682.996
1960

28
29
30

336
680.700
-

31
32
33
34

9.450
9.450
1.364.498,5

35

882.746,5

36
37
38
39

40
41
42
43
44
45

322,9
322,9
-

46
47
48
49

6.370,88
-

Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)


CHELTUIELILE FINANCIARE TOTAL (rd. 45+48+50)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():
-Profit (rd. 44-51)
-Pierdere (rd. 51-44)
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():
-Profit (rd. 11+44-34-51)
-Pierdere (rd.34+51-11-44)
15. Venituri extraordinare (ct. 771)
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDIAR:
-Profit (rd. 56-57)
-Pierdere (rd. 57-56)
VENITURI TOTALE (rd. 11+44+56)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34+51+57)
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():
-Profit (rd. 60-61)
-Pierdere (rd. 61-60)
18. Impozitul pe profit (ct. 691)
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR:
-Profit (rd. 62-64-65)
-Pierdere
(rd. 63+64+65);
(rd. 64+65-62)

50
51
52

210
6.580,88
-

53
54

6.257,98
876.488,52

55
56
57
58

59
60
61
62

2.296.672,9
1.397.013,68
899.659,22

63
64
65
66

160.943,24
738.715,98

67

*)Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.

ADMINISTRATOR,
Numele i prenumele___________
Semntura_____________________
tampila unitii_______________

NTOCMIT,
Numele i prenumele_________
Calitatea_____________________
Semntura___________________
Nr.de nregistrare n organismul
profesional

23