Sunteți pe pagina 1din 5

Jocuri didactice pentru invatamant primar 1.

Roza vanturilor Scopul didactic :sa localizeze corect elemente ale spatiului geografic ; Obiectivele operationale :sa se orienteze pe o schita simpla, fixand pozitia punctelor cardinale ; Sarcina didactica :sa se orienteze corect pentru a fixa pozitia punctelor cardinale ; Continutul jocului : Un elev deseneaza cu creta pe parchet, in fata clasei, roza vanturilor prin linii cu lungimea de 1,5 metri, iar la capetele exterioare traseaza cercuri cu diametrul de 30 centimetri.In cercul de pe linia care indica nordul scrie literaN, iar in celelalte nu scrie nimic. a !oc participa " elevi.Invatatorul are pregatite #ilete, pe fiecare dintre ele fiind scris un punct cardinal sau intercardinal.$iecare elev trage la sorti un #ilet, dar nu citeste ce scrie decat in momentul in care invatatorul da semnalul. a semnal, fiecare elev tre#uie sa se a!eze in viteza , in cercul care reprezinta punctul cardinal sau intercardinal indicat de #ilet. a fiecare asezare corecat se acorda 1 punct.castiga elevul care are cele mai multe puncte.%e apreciaza viteza de reactie la semnal, ocuparea corecta a locului indicat in #ilet si se sta#ileste clasamentul in functie de puncta!. Regulile jocului : continutul #iletului se citeste doar la semnalul conducatorului de !oc ; &elevii nu au voie sa discute intre ei ; &sa lucreze in liniste Material didactic :roza vanturilor desenata pe dusumea sau pe un carton mare 2.Ruleta buclucasa Scopul didactic : activizarea , im#ogatirea si nuantarea voca#ularului ; Obiective operationale : sa integreze cuvinte noi in enunturi proprii ; &sa identifice antonimele cuvintelor inscrise pe disc ; Sarcina didactica ' sa gaseasca antonime pentru cuvintele scrise pe ruleta si sa alcatuiasca cu ele propozitii. Continutul jocului :(levii clase se impart in trei grupe corespunzatoare celor trei randuri de #anci ) elevii fiind in mod egal*.Un elev din prma grupa invarte ruleta, care se gaseste pe catedra si citeste cuvantul in dreptul caruia s&a oprit sageata.+e exemplu, acul& sageata s&a oprit la cuvantul,, zapada ,-.acest cuvant va fi rostit cu voce tare si de un alt elev tot din grupa numarul 1.Un elev din grupa a .a va spune sinonimul,,nea ,-sau ,,omat-- .Un elev din grupa a 3 a va formula o propozitie folosind sinonimul respectiv.aprecierea se face cu participarea mem#rilor grupei adverse. Regulile jocului :se permite cola#orarea in grupa ; &nu este voie sa se repete o propozitie de!a formata ; &sa se pastreze linistea in timpul !ocului ;

Material didactic : ruleta& un disc de carton cu diametru de 50 cm impartit in " parti egale, in care se vor scrie cuvinte care au sinonime. In centrul discului se va fixa o sageata in pozitie orizontala. /entru o mai mare sta#ilitate se recomanda ca discul sa fie fixat pe o sipca de lemn pusa pe un suport rezistent. Variante ale jocului '0ocul se poate desfasura si individual. +e asemenea se pot recunoaste antonime cat si omonime. .!rieten sau dusman " Scopul didactic:sa maifeste independenta in comunicarea orala; Obiective operationale& & sa expime propriile opinii in legatura cu fapte si intamplari cunoscute; &sa se exprime corect, logic, coerent ; &sa& si sustina propriile opinii prin argumente ; &sa si dezvolte spiritul de competitie ; Sarcina didactica :(levii tre#uie sa si exprime opiniile in legatura cu fapte si intamplari cunoscute., creand dialoguri originale. Continutul jocului : (levii clasei vor fi impartiti in patru echipe. $iecare echipa va primi un #iletel pe care va fi scrisa o intre#are ) eventual #iletelele vor fi trase la sorti* 1pa e prieten sau dusman 2 $osul e prieten sau dusman 2 3ainele e prieten sau dusman 2 +ulciurile sunt prieteni sau dusmani 2 $iecare echipa va crea un dialog prin care incearca sa dea raspunsul la intre#are $iecare echipa isi va alege doi reprezentanti care vor prezenta prin dialog argumentele pro si contrareferitoare la intre#area de pe #iletel.3olegii de echipa pot interveni, a!utandu&si reprezentantii.4a castiga echipa care a sustinut un dialog original si a argumentat mai #ine raspunsul. Regulile jocului:timp de 5 minute echipele pregatesc dialogul ; &vor respecta comenzile invatatoarului) la inceputul !ocului si la expirarea timpului* &vor respecta disciplina si regulile de lucru in echipa Material didactic :#iletele cu intre#ari, plansa de desen si culori )daca se complica !ocul* Variante ale jocului#complicare$ '0ocul se poate complica solicitand fiecarei echipe sa&si aleaga un reprezentant care sa redea prin desen sarcina de lucru) raspunsul la intre#are*.(levul desemnat va avea timp de lucru cat va dura dialogul celor trei echipe. %.Vanatorii si ratele Scop didactic:sa&si dezvolte viteza de deplasare, atentia, indemanarea; Obiective operationale: &dezvoltarea vitezei de reactie, executie si deplasare, a capacitatii de a efectua cu precizie actiuni motrice; &sa recunoasca regulile simple sta#ilite pentru organizarea si desfasurarea !ocului; & sa manifeste initiativa in cola#orarea cu colegii, pe parcursul activitatii practice; Sarcina didactica:''vanatorii5 tre#uie sa vaneze,, ratele5 aruncand cu mingea in ele pentru a le ochi Continutul jocului:

/e teren se marcheaza doua cercuri concentrice, unul cu raza de 3&6m, iar celalalt de 7&8m.!ucatorii impartiti in doua echipe egale' o echipa sta in cercul mic si reprezinta ,,ratele5 iar cealalta echipa.. vanatorii5 sta in afara cercului mare.(chipa vanatorilor are mingea pe care o arunca de la unu la celalalt, iar cand socoteste momentul prielnic arunca in ,,rate5.ratele se apara prin deplasari repezi . 9 ,,rata5 lovita se socoteste un punct pentru echipa ,,vanatorilor5.+upa ateva minute se schim#a rolurile echipelor& se noteaza punctele marcate si !ocul continua. Invinge echipa care are cel mai mare numar de puncte. Reguli jocului:,,4anatorii5 nu au voie sa depaseasca limitele cercului.9 minge ricosata din pamant sau de la un alt elev, nu se socoteste punct. :eprizele de !oc vor avea aceeasi durata. Material didactic:o minge (.)*ici cine sunt eu" Scopul didactic:sa&si manifeste si sa ;si dezvolte imaginatia si curiozitatea stiintifica Obiective operationale: sa descopere, intr&un careu cu siruri de litere amestecate, denumiri ale unor fenomene din natura; & sa realizeze in grup scurte texte)6&5enunturi* tip ghicitori, in care sa descrie fenomenul respectiv; & &sa prezinte sugestiv, in fata clasei, textul creat personificand fenomenul descris. Sarcina didactica:sa descopere regula pentru a gasi cuvantul ascuns intre literele din careu si sa alcatuiasca un scurt text ;ghicitoare. Continutul jocului: (levii sunt grupati cate 6. $fiecare grupa isi va lua de pe catedra cate o fasie de hartie.retrasi in #anci, copiii vor descoperi impreuna regula dupa care se vor orienta si cuvantul ascuns intre literele din careu. +upa ce au descoperit numele fenomenului) ninsoare, grindina,ceata,roua*, vor alcatui in grup un scurt text&ghicitoare, din 6&5 enunturi in care sa&l decsrie foarte clar)cum se manifesta, avanta!e si dezavanta!e pentru om si natura*In formularea enunturilor nu au voie sa foloseascanumele fenomenului ) cuvinte interzise*./entru descoperirea cuvantului si alcatuirea ghicitorii se acorda 5&8 minute.dupa realizarea acestor sarcini, fiecare grupa isi va delega un reprezentant care va citi in fata clasei ghicitoarea, personificand fenomenul si ocolind cuvintele interzise.3elelalte grupe vor ghici despre cine este vor#a.3astiga grupacare a o#tinut cele mai multe puncte'. puncete pentru decsoperirea cuvantului in careu, 3 puncte pentru text, . puncte pentru interpretare, 1 punct pentru indisciplina si acte 1 punct pentru fiecare raspuns #un la ghicitorile celorlalte grupe. Reguli jocului: &activitatea in grup se desfasoara in liniste fara a deran!a colegii; & numele fenomenului etse cuvant interzis in alcatuirea ghicitorii; &prezentarea fenomenului tre#uie sa se faca sugestiv, clar, respectand realitatea Material didactic:fasii de hartie cu cate un careu cu litere amestecate in care copiii sa descopere, dupa o anumita regula, numele unui fenomen din natura. (xemple' N < N 1 9 = : > 9 I : % ( 1 3 (

Jocuri didactice pentru invatamantul prescolar 1.+u spun una' tu spui multe , Scopul didactic :insusirea corecta a singularului si pluralului, alcatuirea de propozitii corecte din punct de vedere gramatical, respectand acordul dintre su#iect si predicat. Obiective operationale : sa gaseasca forma opusa a cuvantului ) a su#stantivelor enuntate* & sa separe !etoanele cu un o#iect de !etoanele cu mai multe o#iecte ; & sa respecte regulile !ocului ; Sarcina didactica :denumirea corecta a singularului si pluralului unui su#stantiv si alcatuirea de propozitii cu acestea Continutul jocului : %e va imparti grupa in doua echipe dispuse pe scaunele fata in fata. a semnal un copil va ridica un !eton cu un o#iect, cel din fata lui va ridica !etonul opus cu mai multe o#iecte. :aspunsul corect va fi apreciat cu acordarea unei #uline.In partea a . a a !ocului, copiii se vor desprinde de material fiecare spunand un cuvant ce indica un o#iect sau mai multe o#iecte ; echipa adversa enunta cuvantul la numarul opus.dupa ce copiii se o#isnuiesc vor insoti su#stantivele si de un ad!ectiv ' creion al#astru&creioane al#astre, floare rosie& flori rosii. Regului institutite :In timp ce un copil ridica un !eton cu un singur o#iect, un copil din grupa adversa va ridica un !eton opus) cu mai multe o#iecte*.Un alt copil va formula o propozitie cu acel cuvant la singular si la plural.:aspunsul #un va fi motivat si apreciat cu acordarea unei #uline. Material didactic :!etoane teprezentand su#stantive la singular si la plural ' #uline, flanelograf,fise de evaluare ; Variante ale jocului :/entru complicarea !ocului su#stantivele vor fi incluse in propozitie avand gri!a ca sa se faca direct acordul intre su#iect si predicat.$iecare propozitie este trecuta la plural.Intrecerea intre echipe va continua primind cate o #ulina pentru fiecare raspuns #un. 2.-nde s&a ascuns .urnicuta" Scopul didactic: 4erificarea cunostin?elor copiilor despre atri#utele pieselor geometrice; +ezvoltarea operatiilor gandirii Obiective operationale: & s@ denumeasc@ figurile geometrice, & s@ identifice pozi?ii spa?iale; & s@ rezolve corect itemii fiAei; & s@ participe cu pl@cere Ai interes la activitate; Sarcina didactica: &:ecunoasterea formelor geometrice Ai precizarea ari#utelor acestora; &:ecunoaAterea Ai denumirea pozi?iilor spa?iale; Continutul jocului: %e prezint@ invitatul zilei ; $urnicutal ; care le cere a!utorul copiilor pentru a&o Bnv@?a formele geometrice./e un panou sunt aAezate toate piesele geometrice Bnv@?ate. 3opii Bnchid ochii, iar educatoarea aAeaz@ furnicuta lCng@ o pies@

geometric@. 1poi deschid ochii iar educatoarea Bntrea#@' Unde s-a ascuns furnicuta?. 3opiii r@spund precizCnd piesa geometric@ Ai atri#utele ei. Reguli institutite: a solicitarea educatoarei copiii Bnchid ochii, iar cCnd Bi deschid tre#uie s@ spun@ unde s&a ascuns furnicuta, ce figur@ geometric@ se afl@ Bn acel loc Ai care sunt atri#utele acesteia. +ac@ raspunsul este corect, copilul va primi drept recompens@ un stimulent Bn form@ de furnicuta; Material didactic:furnicuta.piese geometrice, stimulente Variante ale jocului: (ducatoarea aAeaz@ piese geometrice Bn diferite locuri din grup@. a Bntre#area educatoarei ' Unde sunt aezate cercurile?, copiii enumer@ locurile unde sunt aAezate acele piese' Cercurile sunt pe mas / sub scaun / lng furnicuta. . / cata albinuta a zburat" Scopul didactic: &folosirea corect@ a numeralelor cardinale Ai ordinale; &cunoaAterea locului fiec@rui num@r Bn Airul numeric; &verificarea cunoAtin?elor despre zilele s@pt@mCnii. Obiective operationale: & s@ identifice lipsa unui o#iect )imagine* dintr&un Air format, s@&l denumeasc@ utilizCnd numeralul ordinal corespunz@tor respectCnd acordul ver#al Bntre numeral Ai su#stantivul care&l Bnso?eAte; & s@ sta#ileasc@ vecinii numerelor naturale Bn Airul numeric 1&10. Sarcina didactica: &identificarea locului r@mas li#er Ai denumirea lui prin intermediul numeralului ordinal. Continutul jocului: 3opii sunt aAeza?i la m@su?ele aran!ate Bn form@ de careu, iar Bn fa?a lor este aAezat suportul cu 10 al#ine. (ducatoarea le cere copiilor s@ Bnchid@ ochii atunci cCnd aud #CzCitul al#inei. a semnal, deschid ochii Ai spun a cCta al#in@ a z#urat Ai ce al#in@ urmeaz@ dup@ ea. 1poi este ridicat !etonul cu cifra corespunz@toare locului elementului luat. +ac@ r@spunsul copilului este corect, to?i copiii iau al#inu?a respectiv@ de pe suport pentru a imita z#orul ei.(x.1 cata al#inuta a z#urat2D 1 z#urat a saptea al#inuta, iar dupa ea urmeaza a opta al#inuta. Reguli instituite: 3opii Bnchid Ai deschid ochii cCnd aud #CzCitul unei al#inu?e. =o?i copii tre#uie s@ ia aceiaAi al#inu?@ din Airul lor ca cea luat@ de educatoare Ai s@ spun@ a cCta al#inu?@ a z#urat. +ac@ r@spunsul este corect to?i copii se !oac@ cu al#inu?ele imitCnd z#orul lor. (lemente de !oc' Bnchiderea Ai deschiderea ochilor, imitarea z#orului al#inu?elor. Material didactic: o imagine pe care sunt pozi?ionate cele 10 al#ine pentru fiecare copil Ai pentru educatoare, stimulente al#inu?e. Variante ale jocului: (ducatoarea enumer@ zilele s@pt@mCnii Ai de fiecare dat@ lipseAte din enumerare o zi. 3opii descoper@ ziua care lipseAte Ai precizeaz@ locul ei Bn cadrul zilelor s@pt@mCnii. En ultima parte a !ocului, vor fi aduAi cinci copii Bn fa?a grupei care se vor prezenta, apoi unul se va ascunde. 3opiii tre#uie s@ ghiceasc@ cine lipseAte, al cCtelea era Bn Air Ai Bntre care copii era aAezat.

S-ar putea să vă placă și