Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: Mihaila George Grupa: 113A Anul: I

Auschwitz
Auschwitz este cel mai cunoscut lagar de concentrare, impartit in trei componenete, fiecare avand un rol bine stabilit: Auschwitz 1, era punctul administrativ, unde erau luate toate deciziile si isi aveau crtierul general conducatorii acestui lagar, Auschwitz 2, Birkenau, era lagar de exterminare, unde se afla si camera de gazare si Auschwitz 3, onowitz era lagar de munca, unde erau trimisi cei capabili de munca, atent selectionati la sosirea in lagar! "xista doua albume foto, care arata fata ascunsa a celor care conduceau lagarul! #arl $oecher este ad%unctul comandantului si a%unge in cadrul lagarului pe 2& mai! 'ozele care sunt continute in albumul realizat de el, sunt datate incepand cu 2()2* mai, la doar o zi dupa sosirea sa! +n cadrul acestui album sunt fotografii care infatiseaza ofiterii ,, in timpul lor liber, in cadrul plimbarilor si petrecerilor, aceste fotografii infatisand oameni normali, din al caror comportament si falsitate nu ai fi realizat niciodata ca meseria lor era sa omoare mii de oameni zilnic! -el de)al doilea album se numeste Albumul .acob si a fost descoperit de /il0 .acob, supravietuitor al lagarului de la Auschwitz, si infatiseaza poze cu victimele! 1otografii cu cadavrele scoase din camera de gazare, cu trierea acestora la sosirea in lagar! ,ingurul loc unde nu au fost realizate fotografii si unde nu se va stii niciodata ce se petrecea, este camera de gazare de la Birkenau, unde cercetatorii au incercat doar o reconstituire in miniatura! +n cadrul acestor albume se regaseste si doctorul .oseph engele, doctor si antropolog, un om cu o educatie si o cultura generala desavarsita, dar care a%unsese sa sterilizeze femeile cu acid! -ercetatorii evenimentelor ce au avut loc la Auschwitz au fost suprinsi de aparitia acestor albume, deoarece au confirmat ca cei care au comis asemenea orori erau oameni normali si nu brute sau monstrii! Auschwitz sau Auschwitz)Birkenau 2nume oficial complet #onzentrationslager Auschwitz, #/ Auschwitz 2,tammlager3, #/ Birkenau 2Auschwitz ++3, scurt #onzentrationslager Auschwitz)Birkenau3 este numele unui complex de lag4re de concentrare 5i exterminare al 6ermaniei naziste! Auschwitz este numele german al ora5ului din apropiere 78wi9cim, situat la aproximativ (: kilometri vest de -racovia, ;n sudul 'oloniei! <ncep=nd din 1>?:, 6ermania nazist4 a construit mai multe lag4re de concentrare 5i un lag4r de exterminare ;n zon4, aflat4 sub ocupa@ie german4 la acea dat4! /ag4rele de la Auschwitz au fost un element ma%or ;n perpetrarea $olocaustuluiA se estimeaz4 c4 cel pu@in 1!1 milioane de persoane au fost omor=te acolo, din care peste >:B au fost evrei! -ele trei lag4re principale au fost:

Auschwitz +, lag4rul ini@ial de concentrare care a fost folosit ca centru administrativ pentru tot complexul, a fost locul execu@iilor a aproximativ *:,::: oameni, ma%oritatea prizonieri de r4zboi polonezi 5i sovietici!

Auschwitz ++ 2Birkenau3, lag4r de exterminare, unde cel pu@in 1!1 milioane de evrei, *&,::: polonezi 5i circa 1>,::: rromi 2@igani3 au fost uci5i! Auschwitz +++ 2 onowitz3, care a fost folosit ca lag4r de munc4 pentru uzina Buna)Cerke apar@in=nd concernului +6 1arben!

Dum4rul exact de victime nu este cunoscut, dar ma%oritatea estim4rilor contemporane sunt ;n %ur de 1!1)1!( milioane! -a toate lag4rele de concentrare naziste, lag4rele de la Auschwitz au fost operate de trupele ,, conduse de $einrich $immler! -omandan@ii complexului au fost ,,) 7bersturmbannfEhrer Fudolf $GH 2sau $oess 3 p=n4 ;n vara anului 1>?3, iar dup4 aceea Arthur /iebehenschel 5i Fichard Baer! $GH a oferit o descriere detaliat4 a activit4@ilor din lag4r ;n timpul interog4rilor sale de dup4 r4zboi 5i ;n autobiografia sa! "l a fost sp=nzurat ;n 1>?* ;n fa@a intr4rii crematoriului de la Auschwitz +! Auschwitz)Birkenau a fost un lag4r de concentrare nazist din 'olonia, care ;n timpul celui de )al Ioilea F4zboi ondial a avut un rol de distrugere ;n r=ndul popula@iei evreie5ti din "uropa 5i nu numai a acesteia! 'este 1,1)1,( milioane de oameni au fost extermina@i ;n acest lag4r! "l a fost ca ;n marea ma%oritate a lag4relor de concentrare naziste, comandat de trupele de infanterie ,,! /ag4rul de la Auschwitz)Birkenau a fost cel mai mare lag4r nazist din cele dou4 r4zboaie mondiale! /ag4rele aveau ca scop distrugerea unor minorit4@i europene ca evreii, @iganii, etc! Alte lag4re din afara teritoriului 6ermaniei erau folosite ca puncte de lucru sau pentru JexperimenteJ ale doctorilor nazi5ti! /a fiecare lag4r era ad4ugat, la ie5ire c=te un crematoriu pentru cadavrele de@inu@ilor! /=ng4 acest crematoriu se mai afla 5i c=te o camer4 de du5uri, care avea ca scop gazarea prizonierilor! <n lag4rul de la Auschwitz)Birkenau aceste camere de gazare 5i crematoriile se aflau ;n interiorul lag4rului deoarece lag4rul a fost construit ;ntr)o localitate ocupat4 de germani 5i transformat4 ;n lag4r de concentrare! /ocuitorii polonezi ai Auschwitzului, care au refuzat s4 fie deporta@i fie ;n 6ermania, fie ;n Austria, au fost folosi@i la munc4 J;n folosul na@iunii germaneJ, ei nefiind trata@i ca 5i cona@ionalii lor care au acceptat s4 plece din Auschwitz! "i erau folosi@i la golirea camerelor de gazare! Aproximativ *:: de de@inuti au ;ncercat s4 evadeze de la Auschwitz, din care aproximativ 3:: au reu5it! 7 pedeaps4 obi5nuit4 pentru ;ncerc4rile de evadare era moartea prin ;nfometareA familiile celor care reu5eau s4 evadeze erau uneori aresta@i 5i trimi5i la Auschwitz pentru a opri alte ;ncerc4ri!