Sunteți pe pagina 1din 3

Nr ed/Nr rev 10/0

Luna/an 01/2010

CERERE OFICIALA DE CERTIFICARE


Nr. nregistrare CLIENT :
318 24.05.2010

Nr.nregistrare SIMTEX-OC:

1. Prin prezentul formular, organizaia SC. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA


PIATRA NEAMT solicit organismului de certificare SIMTEX-OC urmatoarele servicii:
Certificare initiala
Recertificare
Extinderea domeniului de certificare
Restrangerea domeniului de
certificare
Tranzitia la standardul................................... Transferul certificarii
SR EN ISO 9001 :2008
SR EN ISO 14001:2005
SR OHSAS 18001:2008

Sisteme de management al calitii.Cerine


Sisteme de management de mediu.Cerinte cu ghid de utilizare
Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale.
Cerinte
SR EN ISO 22000:2005 Sisteme de management al siguranei alimentelor.
Cerine pentru orice organizaie din lanul alimentar
SR ISO/CEI 27001:2006 Sisteme de management al securitii informaiei. Cerine
SA 8000:2008
Sisteme de management al responsabilitatii sociale
NOTA: In functie de optiunile exprimate in tabelul de mai sus, va rugam sa atasati
anexele corespunzatoare (a se vedea punctul 15).
2. Informatii generale despre organizatie:
Adresa sediului social: PIATRA NEAMT, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 163, jud. Neamt, CP
610243
nmatriculat la Registrul Comerului Nr. J27/355/15.02.1993; cod fiscal RO 3427392
Cont bancar nr: RO93BRDE280SV02365152800, deschis la banca BRD filiala Piatra
Neamt.
Telefon fix: 0233/227488 Fax 0233/227488
E-mail: samson@elcont.ro www : ..............................................................................
Numr total de angajai 39, din care: full time: 38; part time: 1; sezonieri: ..............
Program zilnic de lucru/pauz de mas: 8 ore; Nr. de schimburi: 1
3. Activitatile pentru care se solicita serviciile de la punctul 1(si pentru care clientul detine
dovezi ale desfasurarii prin comenzi, contracte, proiecte etc):
Nr.
crt.
1

Activitatile pentru care se solicita serviciile de la punctul 1


Lucrri de instalaii electrice:
- ncercri de echipamente electroenergetice;
- proiectare i/sau executare de instalaii electrice interioare pentru
construcii civile i industriale, de branamente aeriene i subterane, la
tensiunea de 0,4kV;
- proiectare de linii electrice aeriene, sau n cablu, cu tensiuni ntre 0,4 20
kV i de posturi de transformare;
- executare de linii electrice aeriene, sau n cablu, cu tensiuni ntre 0,4
20kV i de posturi de transformare;
- executare de linii electrice aeriene sau n cablu, cu tensiuni ntre 0,4 110
kV i posturi de transformare;
- execuie de staii electrice i de lucrri la partea electric a centralelor;
- executare de lucrri de vopsire a stlpilor metalici ai liniilor electrice

Cod CAEN
(4 cifre)
4321
7112

Formular PI-05-F8

Nr ed/Nr rev
10/0
Luna/an
01/2010

2
3
4

aeriene, defriare pentru traseele liniilor electrice aeriene, executare,


verificare i reparare a prizelor de pmnt.
Repararea echipamentelor electrice
Alte lucrri de instalaii pentru construcii
Lucrri de nvelitori, arpante i terase la construcii

3314
4329
4391

4. Organizatia are activitati subcontractate ?


DA
NU
Daca
DA,
precizati
care
sunt .................................................................................................................
................................................................................................................................................
..............
5. Persoane de contact din partea clientului:
Funcia
Administrator / Manager
general
Director economic

Director

Nume / Prenume
MARGHIDAN Ion

Telefon mobil
0744797726

TIMISESCU Victoriea

0744797728

Nogdan Zait

0753310822

Reprezentantul Managementului

6. S-au efectuat audituri interne si analiza de management ?


7. Avei personal instruit n sistemul(ele) de management ?
Dac DA, cte persoane: 4

DA

NU

DA

NU

8. Aveti personal care are competenta sa raspunda intrebarilor pentru mai multe sisteme de
management, in timpul auditului?
DA
NU
9. Activitatea specificata la punctul 3 este: Permanenta Sezoniera
10. Limba utilizat pentru audit :
romna:...............................

Romna

Alta

dect

11. V rugm s anexai:


a) Organigrama societii;
b) Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului;
c) Anexele la C.U.I. si paginile din Certificatul constatator din care sa rezulte activitatile
solicitate pentru certificare si sucursalele / filialele / punctele de lucru in care se
desfasoara activitatile din domeniile certificate.
12. Cum ati aflat de SIMTEX OC? Sintem client SIMTEX-OC, din anul 1999.
Internet (motoare de cautare, pagini web) Publicitate prin e-mail Brosuri,
cataloage, etc
Recomandare consultant
Alta recomandare : ..................................
de la personalul SIMTEX-OC (activitati de promovare, cursuri, seminarii, etc) sau daca
sunteti deja clientul nostru
Alta varianta decat cele de mai sus :
13. Ai beneficiat de consultan?
Dac
DA
,
specificati
.

DA;
NU
firma/consultantul(nume,tel,e-mail):..

SIMTEX OC se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor informatiilor continute in acest

Nr ed/Nr rev
10/0
Luna/an
01/2010

14. Spaiu rezervat eventualelor comentarii ale clientului : 5. Anexe care trebuie atasate obligatoriu la actuala cerere:
Anexa 1 pentru sistemul de management al calitatii
Anexa 2 pentru sistemul de management de mediu
Anexa 3 pentru sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale
Anexa 4 pentru sistemul de management al sigurantei alimentelor
Anexa 5 pentru sistemul de management al securitatii informatiei
x Anexa 6 pentru sistemul de management al responsabilitatii sociale
Data:

ing. MARGHIDAN Ion Director General


Nume, prenume, functie, semnatura, stampila)