Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de invatamant:COLEGIUL ECONOMIC EMANUIL GOJDU Profil: Servicii Domeniul de pre !

tire de "a#a: $U%ISM SI ALIMEN$A$IE Domeniul de pre !tire eneral!: $U%ISM Modulul: Organizarea activitii n unitile de alimentaie i turism Cla&a: a I'( a Profe&or: Nadia Merce Plan de *nv!+!m,nt apro"at prin Ordinul M-E-C-$-S-: ./0.123-4.-0445 Pro rama apro"at! prin Ordinul M-E-C-$-S-: /3671.2-43-0445

Avi# )ef catedr!

P%OIEC$UL UNI$89II DE :N;89A%E UNI$A$EA DE :N;89A%E: POTENIALUL TURI TI! N%- O%E ALOCA$E: <$ <L$ NrCrt=4> Con+inuturi =detalieri> =2> O"iective turi&tice naturale: forme de relief, monumente ale naturii, flor, faun, hidrografie, rezervaii naturale Competen+e &pecifice vi#ate =0>
Informeaz clienii despre obiectivele turistice naturale

Activit!+i de *nv!+are =.> (explicaia -vizionri de materiale video -vizite la agenii economici din domeniu -problematizarea -jocuri de rol

%e&ur&e =/> -fie de lucru -pliante -videoproiector -cri de specialitate -calculator - imprimant

Evaluare =6> -probe orale i practice -fie de autoevaluare - fie test

O"&=<>

!aracteristicile "#iectivel"r turistice naturale: tip, localizare, trsturi generale

Informeaz clienii despre obiectivel e turistice naturale

O"iective turi&tice antropice: muzee, case memoriale, obiective istorice, obiective religioase, tradiii i obiceiuri, meteuguri i artizanat, obiective tehnico-economice, manifestri culturale i sportive

Informeaz clienii despre obiectivel e turistice antropice

-exerciii aplicative i practice prin care elevul apreciaz gradul de satisfacie a clientelei hoteliere prin: - studii de caz -jocuri de rol -problematizare -activiti practice -activiti simulate -exerciii aplicative i practice prin care elevul apreciaz gradul de satisfacie a clientelei hoteliere prin: - studii de caz -jocuri de rol -problematizare -activiti practice -activiti simulate

-legislaia n vigoare specific domeniului turism - reviste de specialitate n domeniul turism -videoproiector -manuale de specialitate -calculator -legislaia n vigoare specific domeniului turism - reviste de specialitate n domeniul turism -videoproiector -manuale de specialitate -calculator

-probe orale i practice -fie de autoevaluare -fie de observaie -teste de verificare a cunotinelor

-probe orale i practice -fie de autoevaluare -fie de observaie -teste de verificare a cunotinelor

Caracteri&ticile o"iectivelor turi&tice antropice: tip, localizare, trsturi generale

Informeaz clienii despre obiectivel e turistice antropice

O"iective turi&tice locale: naturale i antropice

Informeaz clienii despre oferta turistic local

-exerciii aplicative i practice prin care elevul apreciaz gradul de satisfacie a clientelei hoteliere prin: - studii de caz -jocuri de rol -problematizare -activiti practice -activiti simulate -exerciii aplicative i practice prin care elevul apreciaz gradul de satisfacie a clientelei hoteliere prin: - studii de caz -jocuri de rol -problematizare -activiti practice -activiti simulate

-legislaia n vigoare specific domeniului turism - reviste de specialitate n domeniul turism -videoproiector -manuale de specialitate -calculator -legislaia n vigoare specific domeniului turism - reviste de specialitate n domeniul turism -videoproiector -manuale de specialitate -calculator

-probe orale i practice -fie de autoevaluare -fie de observaie -teste de verificare a cunotinelor

-probe orale i practice -fie de autoevaluare -fie de observaie -teste de verificare a cunotinelor

Caracteri&ticile o"iectivelor turi&tice locale: tip, localizare, trsturi generale

Informeaz clienii despre oferta turistic local

-exerciii aplicative i practice prin care elevul apreciaz gradul de satisfacie a clientelei hoteliere prin: - studii de caz -jocuri de rol -problematizare -activiti practice -activiti simulate

-legislaia n vigoare specific domeniului turism - reviste de specialitate n domeniul turism -videoproiector -manuale de specialitate -calculator

-probe orale i practice -fie de autoevaluare -fie de observaie -teste de verificare a cunotinelor