Sunteți pe pagina 1din 5

Pagina: 1 / 5

Fi de siguran
conform Directivei comunitare 91/155
Tiprit la: 16.12.2008 * data de actualizare: 08.07.2008

1 Elementele identificative ale substan ei sau al preparatului i al firmei / ntreprinderii productoare


Informaii asupra produsului Denumire comercial: Utilizarea materialului / a preparatului Productor/furnizor: MC-Injekt 2700 UW (Komponente A) Rin Rin poliuretanic MC-Bauchemie Mller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 D-46238 Bottrop Tel.: ++49(0)2041-101-0 Fax.: ++49(0)2041-101-384 Informaii asigurate de: Informaii de prim ajutor: msds@mc-bauchemie.com Tel.: ++49(0)178 310 10 43

2 Compoziie /informaii cu privire la componente


Caracterizarea chimic Descriere: Amestec format din urmtoarele substane cu aditivi nenocivi. Componente periculoase: Polyetherpolyol, linear Xn; R 22 25-50% 1185-81-5 Tinorganiccompound T, Xi; R 60-61-21/22-25-38-48-68 < 1,5% Indicaii suplimentare: Coninutul exact al textului inidicaiilor n caz de pericol se deduce din capitolul 16.

3 Pericole posibile
Clasificarea pericolelor: Xn Nociv Indicaii de pericol speciale pentru om si mediul nconjurtor:

Sistemul de clasificare:

Produsul trebuie marcat pe baza metodei de evaluare a "Liniilor directoare generale de clasificare pentru preparatele EG" n versiunea cu valabilitate recent. R 22 Nociv n caz de nghiire. Clasificarea corespunde listelor actuale ale CEE, este ns mbogit cu datele rezultate din bibliografia de specialitate i cu datele puse la dispoziia noastr de ctre firm.

4 Msuri de prim ajutor


Indicaii generale: dup inhalare: dup contactul cu pielea: Simptomele de otrvire pot apare dup multe ore, din acest motiv este necesar supravegherea atent a unui medic pentru cel putin 48 de ore dup accident. Pacientul trebuie transportat ntr-un loc bine aerisit i n caz de efecte secundare consultat medicul. In general acest produs nu irit pielea.
(Continuare pe pagina 2 )
RO

DR

Pagina: 2 / 5

Fi de siguran
conform Directivei comunitare 91/155
Tiprit la: 16.12.2008 Denumire comercial: MC-Injekt 2700 UW (Komponente A)
(Continuare pe pagina 1 )

data de actualizare: 08.07.2008

dup contactul cu ochii: dup nghiire:

Este necesar sp larea ochilor cu ap curent timp de cteva minute, innd pleoapele complet deschise. Trebuie chemat imediat medicul. Trebuie cltit bine gura si but ct mai mult ap. Este necesar ngrijirea medical.

5 Msuri antiincendiu
Extinctorul potrivit: Mijloace de protecie specifice: Trebuie adoptate msuri antiincendiu n vecintate. Nu snt necesare msuri speciale.

6 Msuri n cazul pierderilor accidentale de coninut:


Msuri de precauie cu privire la persoane: Msuri de protecie a mediului: Mijloace de curare/ absorbie: Nu este necesar. Nu snt necesare msuri speciale. Lichidul trebuie restrns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,f in fosilic , leg tur universal , leg tur de acizi, rumegu). Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu n conformitate cu punctul 13. Trebuie asigurat o aerisire suficient.

7 Modul de manipulare i de pstrare


Modul de manipulare: Indicaii pentru o manipulare Trebuie asigurat o bun aerisire/aspirare la locul de munc. sigur: Indicaii n caz de incendiu Nu snt necesare msuri speciale. sau explozie: Mod de pstrare: Condtii pentru depozite i Nu snt necesare condiii speciale. rezervoare: Indicaii cu privire la stocarea Nu este necesar. mixt: Alte indicaii cu privire la niciuna condiiile de depozitare:

8 Controlul expunerii i protecia individual


Indicaii suplimentare privind Fr date suplimentare, a se vedea punctul 7. instalaiile tehnice: Ingredienii ale cror valori limit trebuie inute sub control la locurile de munc: Produsul nu conine cantiti relevante de substane ale cror valori limit trebuie inute sub control la locurile de munc.

(Continuare pe pagina 3 )
RO

DR

Pagina: 3 / 5

Fi de siguran
conform Directivei comunitare 91/155
Tiprit la: 16.12.2008 Denumire comercial: MC-Injekt 2700 UW (Komponente A)
(Continuare pe pagina 2 )

data de actualizare: 08.07.2008

Indicaii suplimentare:

S-au folosit ca baz listele valabile n momentul produciei.

Echipament de protecie personal: Norme generale de protecie i de igien n timpul lucrului: A se ine la distan de alimente, buturi i furaje. A se spla minile naintea pauzelor i la terminarea lucrului. Masc de protecie: In cazul expunerilor scurte i minime se va utiliza masca; n cazul celor mai intense i de durat se va utiliza aparatul autorespirator. Protecia minilor: Mnui de protecie Alegerea materialului pentru m nu i se va face lundu-se n considera ie timpul de penetrare, rata de permeabilitate i degradarea. Dup folosirea mnuilor, folosii substane de curare i ngrijire a pielii. Material pentru mnui Butil-cauciuc Alegerea unei mnui potrivite nu depinde numai de material, ci i de alte caracteristici de calitate i difer de la produc tor la productor. Dac produsul reprezint un preparat din mai multe substan e, durabilitatea materialului pentru m nu i nu poate fi probat n prealabil i de aceea trebuie controlat nainte de folosire. Timp de penetraie al Timpul exact de penetrare trebuie aflat i respectat de c tre materialului pentru mnui fabricantul mnuilor de protecie. Protecia ochilor: Ochelari de protecie bine nchii. Protecie corporal: Salopet protectiv.

9 Proprieti fizice i chimice


Indicaii generale Form: Culoare: Miros: lichid galben caracteristic

Schimbare de stare de agregare nedefinit Punct de topire/Interval de topire: Punct de fierbere/Interval de fierbere: nedefinit Punct de inflamabilitate: Autoaprindere: Pericol de explozie: Densitate la 20C: Solubil n / amestecabil cu: Apa: Vscozitate: dinamic la 20C: 161C Produsul nu este autoinflamabil. Produsul nu este explozibil. 1 g/cm3 se amestec puin respectiv deloc 230 mPas
RO

(Continuare pe pagina 4 )

DR

Pagina: 4 / 5

Fi de siguran
conform Directivei comunitare 91/155
Tiprit la: 16.12.2008 Denumire comercial: MC-Injekt 2700 UW (Komponente A)
(Continuare pe pagina 3 )

data de actualizare: 08.07.2008

10 Stabilitate i reactivitate
Descompunere termic/ condiii de evitat: Reacii periculoase Produi de descompunere periculoi: * Produsul nu se descompune dac este folosit conform normelor. Nu se cunosc reacii periculoase. Nu snt cunoscui produi de descompunere periculoi.

11 Informaii toxicologice
Toxicitate acut: Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare: Polyetherpolyol, linear Oral LD50 1000-<2000 mg/kg (Rat) Dermal LD50 > 10000 mg/kg (Rat) 1185-81-5 Tinorganiccompound Oral LD50 240 mg/kg (Ratte) Dermal LD50 >1000 mg/kg (Kaninchen) Iritabilitate primar: Pe piele: Nu are efecte iritante la ochi: Nu are efect iritant Sensibilizare: Nu se cunosc efecte sensibilizante. Indicaii toxicologice In baza metodei de calcul din Directiva General a Comunitii suplimentare: Europene asupra clasific rii preparatelor n ultima sa versiune valabil, produsul prezint urmtoarele riscuri: Duntor pentru sntate

12 Informaii ecologice
Indicaii generale: Se poate infiltra n apele freatice, n re eaua de ap i n canalizare numai dac a fost diluat.

13 Indicaii asupra eliminrii resturilor


Produsul: Recomandare: Ambalaje impure: Recomandare: Produsul nu se va ndeprta mpreun cu resturile menajere. Se va evita ptrunderea n canalizare. Ambalajele contaminate trebuie s fie bine golite, apoi pot fi refolosite dup ce au fost supuse tratamentului de cur are corespunztor.
RO

(Continuare pe pagina 5 )

DR

Pagina: 5 / 5

Fi de siguran
conform Directivei comunitare 91/155
Tiprit la: 16.12.2008 Denumire comercial: MC-Injekt 2700 UW (Komponente A)
(Continuare pe pagina 4 )

data de actualizare: 08.07.2008

14 Informaii privind transportul


Transport stradal/feroviar ADR/RID (nafara granielor): Clasa ADR/RID-GGVS/E: Transport maritim IMDG: Clasa IMDG: Marine Pollutant Nu

Transport aerian ICAO-TI i IATA-DGR: Clasa ICAO/IATA: -

15 Regulamente
Clasificare conform directivelor CEE: Sigla i etichetarea de pericol a produsului: Xn Nociv Componente periculoase care determin etichetarea: Fraze R-: Fraze S-: Produsul este clasificat i codificat conform directivelor CEE/ normelor naionale.

Polyetherpolyol, linear 22 Nociv n caz de nghiire. 23 A nu inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii [fabricantul va indica termenul(ii) corespunztor(i)]. 36 A se purta echipamentul de protecie corespunztor.

16 Alte informaii:
Datele au fost raportate pe baza cunotinelor noastre actuale, nu reprezint totui nici o garanie pentru caracteristicile produsului i nu motiveaz nici un raport juridic contractual. Fi completat de: Technische Abteilung Interlocutor: Herr Dr. Seltmann * Date privitoare la versiunea anterioar modificat
RO

DR