Sunteți pe pagina 1din 6

Declaratia universala a drepturilor omului Adoptatasi proclamataprin Rezolutia Adunarii Generale 217 A (iii) din 10 decembrie 1948 !

48 !a 10 decembrie 1948" Adunarea Generala a #r$anizatiei %atiunilor &nite a aprobat si a proclamat Declaratia &niversala a Drepturilor #mului 'rin acest act istoric" Ansamblul a cerut tuturor tarilor membre sa publice te(tul Declaratiei" ca dupa aceea sa )ie *distribuit" e(pus" citit si comentat +n scoli si alte institutii de +nvatam,nt" )ara deosebiri dependente de conditia politicaa tarilor sau teritoriilor* PREAMBUL Considernd ca recunoasterea demnitatii inerente tuturor membrilor )amiliei umane si a drepturilor lor e$ale si inalienabile constituie )undamentul libertatii" dreptatii si pacii +n lume" Considernd ca i$norarea si dispretuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revolta constiinta omenirii si ca )aurirea unei lumi +n care )iintele umane se vor bucura de libertatea cuv,ntului si a convin$erilor si vor )i eliberate de teama si mizerie a )ost proclamata drept cea mai +nalta aspiratie a oamenilor" Considernd ca este esential ca drepturile omului sa )ie ocrotite de autoritatea le$ii pentru ca omul sa nu )ie silit sa recur$a" ca solutie e(trema" la revolta +mpotriva tiraniei si asupririi" Considernd ca este esential a se +ncura-a dezvoltarea relatiilor prietenesti +ntre natiuni" Considernd ca +n .arta popoarele #r$anizatiei %atiunilor &nite au proclamat din nou credinta lor +n drepturile )undamentale ale omului" +n demnitatea si +n valoarea persoanei umane" drepturi e$ale pentru barbati si )emei si ca au /otar,t sa )avorizeze pro$resul social si +mbunatatirea conditiilor de viata +n cadrul unei libertati mai mari" Considernd ca statele membre s0au an$a-at sa promoveze +n colaborare cu #r$anizatia %atiunilor &nite respectul universal si e)ectiv )ata de drepturile omului si libertatile )undamentale" precum si respectarea lor universala si e)ectiva" Considernd ca o conceptie comuna despre aceste drepturi si libertati este de cea mai mare importanta pentru realizarea deplina a acestui an$a-ament" Adunarea Generala Proclama prezenta Declaratia &niversala a Drepturilor #mului" ca ideal comun spre care trebuie sa tinda toate popoarele si toate natiunile" pentru ca toate persoanele si toate or$anele societatii sa se straduiasca" av,nd aceasta Declaratie permanent +n minte" ca prin +nvatatura si educatie sa dezvolte respectul pentru aceste drepturi si libertati si sa asi$ure prin masuri pro$resive" de ordin national si international" recunoasterea si aplicarea lor universala si e)ectiva" at,t +n s,nul popoarelor statelor membre" c,t si al celor din teritoriile a)late sub -urisdictia lor

Articolul 1 1oate )iintele umane se nasc libere si e$ale +n demnitate si +n drepturi 2le sunt +nzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unele )ata de altele +n spiritul )raternitatii Articolul 2 1 3iecare om se poate prevala de toate drepturile si libertatile proclamate +n prezenta Declaratie )ara nici un )el de deosebire ca" de pilda" deosebirea de rasa" culoare" se(" limba" reli$ie" opinie politicasau orice alta opinie" de ori$ine nationala sau sociala" avere" nastere sau orice alte +mpre-urari 2 4n a)ara de aceasta" nu se va )ace nici o deosebire dupa statutul politic" -uridic sau international al tarii sau al teritoriului de care tine o persoana" )ie ca aceasta tara sau teritoriu sunt independente" sub tutela" neautonome sau supuse vreunei alte limitari a suveranitatii Articolul 3 #rice )iinta umanaare dreptul la viata" la libertate si la securitatea persoanei sale Articolul 4 %imeni nu va )i tinut +n sclavie" nici +n servitute5 sclava-ul si comertul cu sclavi sunt interzise sub toate )ormele lor Articolul 5 %imeni nu va )i supus la torturi" nici la pedepse sau tratamente crude" inumane sau de$radante Articolul 6 3iecare om are dreptul sa i se recunoasca pretutindeni personalitatea -uridica Articolul 7 1oti oamenii sunt e$ali +n )ata le$ii si au" )ara nici o deosebire" dreptul la o e$ala protectie a le$ii 1oti oamenii au dreptul la o protectie e$ala +mpotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta Declaratie si +mpotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare Articolul 8 #rice persoana are dreptul la satis)actia e)ectivadin partea instantelor -uridice nationale competente +mpotriva actelor care violeazadrepturile )undamentale ce0i sunt recunoscute prin constitutie sau le$e

Articolul 9 %imeni nu trebuie sa )ie arestat" detinut sau e(ilat +n mod arbitrar Articolul 10 #rice persoana are dreptul +n deplina e$alitate de a )i audiata+n mod ec/itabil si public de catre un tribunal independent si impartial care va /otar+ )ie asupra drepturilor si obli$atiilor sale" )ie asupra temeiniciei oricarei acuzari +n materie penala +ndreptata +mpotriva sa Articolul 11 1 #rice persoana acuzatade comiterea unui act cu caracter penal are dreptul sa )ie presupusa nevinovatap,na c,nd vinovatia sa va )i stabilita +n mod le$al +n cursul unui proces public in care i0au )ost asi$urate toate $arantiile necesare apararii sale 2 %imeni nu va )i condamnat pentru actiuni sau omisiuni care nu0i constituiau" +n momentul c,nd au )ost comise" un act cu caracter penal con)orm dreptului international sau national De asemenea" nu se va aplica nici o pedeapsa mai $rea dec,t aceea care era aplicabila+n momentul c,nd a )ost sav,rsit actul cu caracter penal Articolul 12 %imeni nu va )i supus la imi(tiuni arbitrare +n viata sa personala" +n )amilia sa" +n domiciliul lui sau +n corespondenta sa" nici la atin$eri aduse onoarei si reputatiei sale #rice persoana are dreptul la protectia le$ii +mpotriva unor asemenea imi(tiuni sau atin$eri Articolul 13 1 #rice persoana are dreptul de a circula +n mod liber si de a0si ale$e resedinta +n interiorul $ranitelor unui stat 2 #rice persoana are dreptul de a parasi orice tara" inclusiv a sa" si de a reveni +n tara sa Articolul 14 1 4n caz de persecutie" orice persoana are dreptul de a cauta azil si de a bene)icia de azil +n alte tari 2 Acest drept nu poate )i invocat +n caz de urmarire ce rezulta+n mod real dintr0o crima de drept comun sau din actiuni contrare scopurilor si principiilor #r$anizatiei %atiunilor &nite Articolul 15 1 #rice persoana are dreptul la o cetatenie

2 %imeni nu poate )i lipsit +n mod arbitrar de cetatenia sa sau de dreptul de a0si sc/imba cetatenia Articolul 16 1 .u +ncepere de la +mplinirea v,rstei le$ale" barbatul si )emeia" )ara nici o restrictie +n ce priveste rasa" nationalitatea sau reli$ia" au dreptul de a se casatori si de a +ntemeia o )amilie 2i au drepturi e$ale la contractarea casatoriei" +n decursul casatoriei si la des)acerea ei 2 .asatoria nu poate )i +nc/eiatadec,t cu consimtam,ntul liber si deplin al viitorilor soti 6 3amilia constituie elementul natural si )undamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului Articolul 17 1 #rice persoana are dreptul la proprietate" at,t sin$ura" c,t si +n asociatie cu altii 2 %imeni nu poate )i lipsit +n mod arbitrar de proprietatea sa Articolul 18 #rice om are dreptul la libertatea $,ndirii" de constiinta si reli$ie5 acest drept include libertatea de a0si sc/imba reli$ia sau convin$erea" precum si libertatea de a0si mani)esta reli$ia sau convin$erea" sin$ur sau +mpreuna cu altii" at,t +n mod public" c,t si privat" prin +nvatatura" practici reli$ioase" cult si +ndeplinirea riturilor Articolul 19 #rice om are dreptul la libertatea opiniilor si e(primarii5 acest drept include libertatea de a avea opinii )ara imi(tiune din a)ara" precum si libertatea de a cauta" de a primi si de a rasp,ndi in)ormatii si idei prin orice mi-loace si independent de )rontierele de stat Articolul 20 1 #rice persoana are dreptul la libertatea de +ntrunire si de asociere pasnica 2 %imeni nu poate )i silit sa )aca parte dintr0o asociatie Articolul 21 1 #rice persoana are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale" )ie direct" )ie prin reprezentanti liber alesi 2 #rice persoana are dreptul de acces e$al la )unctiile publice din tara sa 6 7ointa poporului trebuie sa constituie baza puterii de stat5 aceasta vointa trebuie sa )ie e(primata prin ale$eri ne)alsi)icate" care sa aiba loc +n mod periodic prin su)ra$iu universal" e$al si e(primat prin vot secret sau urm,nd o procedura ec/ivalenta care sa

asi$ure libertatea votului Articolul 22 #rice persoana" +n calitatea sa de membru al societatii" are dreptul la securitatea sociala5 ea este +ndreptatita ca prin e)ortul national si colaborarea internationala" tin,ndu0se seama de or$anizarea si resursele )iecarei tari" sa obtina realizarea drepturilor economice" sociale si culturale indispensabile pentru demnitatea sa si libera dezvoltare a personalitatii sale Articolul 23 1 #rice persoana are dreptul la munca" la libera ale$ere a muncii sale" la conditii ec/itabile si satis)acatoare de munca" precum si la ocrotirea +mpotriva soma-ului 2 1oti oamenii" )ara nici o discriminare" au dreptul la salariu e$al pentru munca e$ala 6 #rice om care munceste are dreptul la o retribuire ec/itabila si satis)acatoare care sa0i asi$ure at,t lui" c,t si )amiliei sale" o e(istenta con)orma cu demnitatea umana si completata" la nevoie" prin alte mi-loace de protectie sociala 4 #rice persoana are dreptul de a +ntemeia sindicate si de a se a)ilia la sindicate pentru apararea intereselor sale Articolul 24 #rice persoana are dreptul la odi/na si recreatie" inclusiv la o limitare rezonabila a zilei de munca si la concedii periodice platite Articolul 25 1 #rice om are dreptul la un nivel de trai care sa0i asi$ure sanatatea si bunastarea lui si )amiliei sale" cuprinz,nd /rana" +mbracamintea" locuinta" +n$ri-irea medicala" precum si serviciile sociale necesare5 el are dreptul la asi$urare +n caz de soma-" boala" invaliditate" vaduvie" batr,nete sau +n celelalte cazuri de pierdere a mi-loacelor de subzistenta" +n urma unor +mpre-urari independente de vointa sa 2 8ama si copilul au dreptul la a-utor si ocrotire deosebite 1oti copiii" )ie ca sunt nascuti +n cadrul casatorii sau +n a)ara acesteia" se bucura de aceeasi protectie sociala Articolul 26 1 #rice persoana are dreptul la +nvatatura 4nvatam,ntul trebuie sa )ie $ratuit" cel putin +n ceea ce priveste +nvatam,ntul elementar si $eneral 4nvatam,ntul elementar trebuie sa )ie obli$atoriu 4nvatam,ntul te/nic si pro)esional trebuie sa )ie la +ndem,na tuturor" iar +nvatam,ntul superior trebuie sa )ie de asemenea e$al" accesibil tuturora" pe baza de merit 2 4nvatam,ntul trebuie sa urmareasca dezvoltarea deplina a personalitatii umane si

+ntarirea respectului )ata de drepturile omului si libertatile )undamentale 2l trebuie sa promoveze +ntele$erea" toleranta" prietenia +ntre toate popoarele si toate $rupurile rasiale sau reli$ioase" precum si dezvoltarea activitatii #r$anizatiei %atiunilor &nite pentru mentinerea pacii 6 'arintii au dreptul de prioritate +n ale$erea )elului de +nvatam,nt pentru copiii lor minori Articolul 27 1 #rice persoana are dreptul de a lua parte +n mod liber la viata culturala a colectivitatii" de a se bucura de arte si de a participa la pro$resul stiinti)ic si la bine)acerile lui 2 3iecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale si materiale care decur$ din orice lucrare stiinti)ica" literara sau artisticaal carei autor este Articolul 28 #rice persoana are dreptul la o or,nduire sociala si internationala +n care drepturile si libertatile e(puse +n prezenta Declaratie pot )i pe deplin +n)aptuite Articolul 29 1 #rice persoana are +ndatoriri )ata de colectivitate" deoarece numai +n cadrul acesteia este posibiladezvoltarea libera si deplina a personalitatii sale 2 4n e(ercitarea drepturilor si libertatilor sale" )iecare om nu este supus dec,t numai +n$radirilor stabilite prin le$e" e(clusiv +n scopul de a asi$ura cuvenita recunoastere si respectare a drepturilor si libertatilor altora si ca sa )ie satis)acute -ustele cerinte ale moralei" ordinii publice si bunastarii $enerale +ntr0o societate democratica 6 Aceste drepturi si libertati nu vor putea )i +n nici un caz e(ercitate contrar scopurilor si principiilor #r$anizatiei %atiunilor &nite Articolul 30 %ici o dispozitie a prezentei Declaratii nu poate )i interpretata ca implic,nd pentru vreun stat" $rupare sau persoana dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a sav,rsi vreun act +ndreptat spre des)iintarea unor drepturi sau libertati enuntate +n prezenta Declaratie