Sunteți pe pagina 1din 34

RZBOIUL RECE N PERIOADA 1946-1989

1. Definitie 2. Cauzele 3. Perioada maximei confruntri 4. Formarea blocurilor politicomilitare 5. Perioada destinderii relati e !. "ccentuarea competi#iei $. %ncercri de cooperare &. 'f(r)itul rzboiului rece

1. DEFINIIE
Rzboi

rece rivalitate deschis care a intervenit dup al doilea rzboi mondial ntre S. .!. "i .R.S.S "i alia#ii lor. Rzboiul rece s$a mani%estat n plan politic& economic "i propa'andistic sau prin ac#iuni de intimidare (ermenul de )rzboi rece* a %ost %olosit pentru prima dat de consilierul american +ernard +aruch "i de ziaristul ,alter -ippmann n cartea )Rzboiul rece*.

2. .! /E-E R0/+1I - I RE.E


accentuarea

diver'en#elor dintre S. .!. "i .R.S.S. dup al doilea rzboi mondial di%eren#ele de sistem politic& economic "i social ntre cei doi rivali %iecare parte dorea s$"i impun sistemul& ntr$o zon c2t mai vast "i s$"i ntind in%luen#a politic& economic& militar puterile occidentale erau nemul#umite de politica sovietic de ocupare a Europei rsritene

.1R(IN! DE FIER

*+,'-., .3 R.3I--

4567 la Fulton ,. .hurchill spunea ntr$un discurs c sovieticii au izolat Europa de Est n spatele unei )cortine de %ier*

3. 8ERI1!D! 9!:I9EI .1NFR N(0RI ;456<$45=>?


9artie

456<$doctrina (ruman ;politic de ndi'uire?$a@utorarea unor #ri a%late n pericol de a intra n s%era de in%luen# sovietic prin ..!.E.R.;4565? Iunie 456<$8lanul 9arshall$a@utor economic o%erit de S. .!. #rilor din Europa apusean pentru re%acerea economic - Stalin nu a permis statelor comuniste s adere la acest plan 456A$+locada +erlinului$Stalin a blocat cile de acces spre +erlinul de vest

/arr0 -ruman

1eor2e 3ars4all

8-!N - 9!RS3!--

B980RIRE! CER9!NIEI ;456=?

4565$

.R.S.S. a eDperimentat prima bomb atomic .R.S.S. lanseaz primul satelit arti%icial al 8m2ntului SputniE Iuri Ca'arin primul om pe orbit

45=<$

4574$sovieticul

4. Formarea blocurilor politicomilitare


4565$

s$a %ormat N.!.(.1. alian# militar a statelor democratice$ S. .!.& .anada& 9area +ritanie& Fran#a& Italia& Danemarca& Norve'ia& 8ortu'alia& Islanda& +el'ia& 1landa "i -uDembur'. 45== (ratatul de la Far"ovia alian# militar a statelor comuniste 5 67''8 Polonia8 7.D. 1ermana8 Ce4oslo acia8 6n2aria8 7omania8

N!(1 GI (R!(!( - DE -! F!RG1FI!

45=H$45=> rzboiul din .oreea .oreea de Nord comunist ;sus#inut de .hina "i .R.S.S.? a atacat .oreea de Sud sus#inut de S. .!. sub mandat 1.N. .

5. 8ERI1!D! DES(INDERII RE-!(IFE ;45=>$457I?


45=7$revolu#ia

anticomunist din n'aria nbu"it de tancurile sovietice 4574$construirea zidului +erlinului 457I$.riza rachetelor din .uba .R.S.S. adusese instala#ii de lansare a rachetelor n .uba pentru a amenin#a S. .!. $ interven#ia pre"edintelui JennedK a dus la retra'erea rachetelor din .uba $ lumea s$a a%lat n pra'ul unui rzboi atomic

REF1- I! DIN 45=7

NC!RI!

/ID - +ER-IN - I

.RI/! R!.3E(E-1R

.RI/! R!.3E(E-1R II

!.(1RII .RI/EI R!.3E(E-1R

!. !..EN( !RE! .198E(IIEI

45=<$45<= rzboiul din Fietnam americanii au pierderi mari %r a$"i atin'e obiectivele 457A )8rimvara de la 8ra'a* ncercarea re'imului comunist cehoslovac de a re%orma sistemul din interior $ statele comuniste& cu eDcep#ia Rom2niei& intervin cu trupe "i nbu" mi"carea din .ehoslovacia )doctrina +re@nev*$ .R.S.S. intervenea oriunde n la'rul socialist& acolo unde considera c ideolo'ia comunist este n

R0/+1I - DIN FIE(N!9

)8RI90F!R! DE -! 8R!C!*

-E1NID +RELNEF ;4576$45AI?

R0/+1I - DIN !FC!NIS(!N

$. BN.ER.0RI DE .118ER!RE
457>

)tele%onul ro"u* realizarea unei linii tele%onice directe ntre "e%ii celor dou mari puteri pentru in%ormare reciproc n domeniul armelor nucleare 45<I Richard NiDon viziteaz .hina 45<I "i 45<5 tratate americano$ sovietice de limitare a armamentului nuclear& S!-( 4 "i S!-( I

45<=

3elsinEi .on%erin#a pentru Securitate "i .ooperare n Europa ;>= de state democratice "i comuniste? $ recunoa"terea 'rani#elor de@a eDistente $ renun#area la %or# n rela#iile dintre state $ respectarea drepturilor omului 45A= noul lider al .R.S.S.& 9ihail Corbaciov& ini#iaz unele re%orme interne "i este pentru destindere n rela#iile interna#ionale 45A< tratat americano$sovietic de eliminare a tuturor rachetelor nucleare cu raz medie de ac#iune

S!-( 4 GI S!-( I

..S...E.& 3E-SINJI& 45<=

9I3!I- C1R+!.I1F ;45A=$ 4554?

RE!C!N GI C1R+!.I1F D 80 SE9N!RE! (R!(!( - I DIN 45A<

&. SFMRGI( - R0/+1I - I RE.E


nt2lnirile

bilaterale americano$sovietice la nivel nalt au dus la detensionarea rela#iilor 45A5 prbu"irea re'imului comunist 455H cderea zidului +erlinului "i reuni%icarea Cermaniei $ 9. Corbaciov prime"te premiul Nobel pentru 8ace autodizolvarea (ratatului de la Far"ovia 4554 deza're'area .R.S.S.

.0DERE! /ID - I +ER-IN - I

455H& Corbaciov a primit premiul Nobel pentru 8ace

;<;7C+-++
Grupai evenimentele de mai jos dupa urmatoarele criterii: cauzele razboiului rece, crizele razboiului rece, evenimente care au contribuit la destinderea relatiilor internationale

-diferentele de sistem politic intre cele doua superputeri: -prabusirea re2imurilor comuniste: - cresterea c4eltuielilor militare: -criza cubaneza: -inter entia so ietica in "f2anistan: -razboiul din Coreea: -blocada 9erlinului: -acordurile pri ind limitarea si neproliferarea armelor strate2ice: -diferentele intre ideolo2ia marxista si cea liberala