Sunteți pe pagina 1din 42

Accesati http://www.lucraredelicenta.com/ -echipa de specialisti, realizam la comanda lucrari de licenta disertatie originale din orice domeniu.

Lucrarile sunt intocmite individual si au continut unic, fara plagiat, respectand intocmai cerintele dvs (tema, structura, bibliografie sau norme de redactare). Calitate maxima in timp util . Redactam lucrari si pentru alte orase, plata se face prin transfer bancar.Plata se va face esalonat pe capitole prin alimentare card nu inainte de a previzualiza capitolul in format PDF. si dupa plata in Word Toate detaliile pe site. Contact: licenteoriginale@yahoo.com

Lucrari de Licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie

drept,

managementul resurselor umane, marketing bancar, managementul proiectelor, marketing in turism,finante banci, relatii publice, politehnica, ,comert,banci,contabilitate,turism,jurnalism,comunicare,psihologie,sociolog ie, snspa, contabilitate i informatica de gestiune (cig),administratie publica,geografie Lucrari de Licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie managementul resurselor umane, marketing bancar, drept,

managementul

proiectelor, marketing in turism,finante banci, relatii publice, politehnica, ,comert,banci,contabilitate,turism,jurnalism,comunicare,psihologie,sociologi snspa, contabilitate i informatica de gestiune (cig),administratie

publica,geografie

Neuropsihologia stresului Sistemul de rasplata Consumul de droguri

Strategii de dezvoltare a E.Q. la scolarul mic Modaliati psihopedagogice de dezvoltare 8. E.Q. si nivelul stresului cotidian - studiu corelativ Eu-l social si stima de sine sau pubertate si pattern educational Implicatii psiho-sociologice ale pedepsei privative de libertate Particularitati ale sistemului de personalitate n depresia moderata Anorexia psihica si stima de sine la adolescente studiu exploratoriu Starile depresive - ntre normal/tranzitoriu si patologic/definitoriu Stresul posttraumatic - particularitati psihopatologice si terapeutice Ecopsihoterapia - sau despre factorii naturali de mediu ca agenti psihoterapeutici n viata omului modern Ecopsihologia - o noua stiinta, o noua atitudine, o noua psihoterapie (spirituala) Dezvoltare personala prin augmentarea inteligentei emotionale Limitele programelor de dezvoltare personala prin gndire pozitiva Nivelul stresului vietii cotidiene si coeficientul de inteligenta emotionala studiu corelativ Creativitatea - o sansa genetica sau o achizitie ontica (studiu) Fobiile aspecte specifice psihologice si psihoterapeutice- studiu privind validitatea psihoterapeutica a emotione freedom technic (eft) Tulburarea de stres posttraumatic - specificul consilierii si psihoterapiei Adictia la internet - ntre moft existential si psihopatologic. Cauze, diagnostic, demers ameliorativ Stima de sine, respectul de sine, mplinirea de sine vectori ai excelentei umane Strategii de dezvoltare optimala a personalitatii elevilor Stima de sine, inteligenta emotionala si personalitatea optimala

Stiluri de conducere a organizatiilor Managementul resurselor umane Motivatia muncii n organizatii Structuri organizationale si relatiile lor cu tehnologia si mediul Managementul organizatiilor Comportamentul organizational Cultura organizationala Organizatiile si societatea civila Modalitati de dezvoltare a inteligentei emotionale Modalitati de dezvoltare a empatiei Modalitati de destructurare a scenariilor cognitive agresive Problematici ale vrstei a treia Abilitati de interrelationare eficienta cu alteritatea Comparatii intergrupale pe unele dintre urmatoarele dimensiuni: imagine de sine, ostilitate, stil de comunicare, modalitati de management al conflictelor, automonitorizare etc. Relatia dintre ncrederea n sine, climatul scolar si performanta scolara la elevii de gimnaziu Dimensiunea masculinitte-feminitate n relatie cu imagine de sine, ostilitate, stil de comunicare, modalitati de management al conflictelor automonitorizare etc. Caracteristici ale mediului familial si particularitatile de dezvoltare (senzoriomotorie, socioafectiva, n privinta limbajului) la anteprescolar. Caracteristici ale mediului familial si particularitatile de dezvoltare (n privinta gndiriilimbajului, comportamentului social, comportamentului adaptativ) la prescolar. Atasament, separare, deprivare. Consecintele abandonului maternal asupra dezvoltarii psihice a copilului.

Caracteristici ale creativitatii la prescolar / scolarul mic / preadolescent / adolescent (analizate n corelatie cu aspecte ca: inteligenta generala, mediul familial, calitatea ofertei educationale.....) Modalitati de manifestare si cauze ale inadaptarii copilului la debutul scolaritatii. Modalitati de manifestare si cauze ale esecului scolar Consecintele saraciei asupra dezvoltarii personalitatii copilului Agresivitatea, expresie a unei personalitati n curs de structurare dizarmonica la prescolar /scolarul mic / preadolescent. Forme de manifestare, cauze, factori favorizanti. Agresivitatea n mediul scolar. Forme de manifestare, factori favorizanti, strategii de gestionare a fenomenului. Familia abuziva si consecintele agresivitatii intrafamiliale asupra dezvoltarii anteprescolarului / prescolarului / scolarului mic / preadolescentului / adolescentului. Starile conflictuale din adolescenta, surse ale unor conduite adaptative / dezadaptative. Structurarea vocationala n contextul intereselor si aspiratiilor profesionale ale adolescentului. Particularitati ale dezvoltarii anteprescolarului / prescolarului / scolarului mic / preadolescentului / adolescentului) institutionalizat. Dificultati emotionale (de adaptare) la scolarul mic/ preadolescentul / adolescentul / adultul / vrstnicul cu diagnostic medical sever. Dificultati emotionale (de adaptare) la scolarul mic/ preadolescentul / adolescentul / adultul / vrstnicul cu handicap sever dobndit. Cauze si consecinte ale dependentei de INTERNET si de jocurile pe calculator. Cauze si factori favorizanti ai tabagismului la adolescent / adult / vrstnic. Conduite deviante, expresii ale personalitatii dizarmonice (premorbide) / morbide la adolescent /

adult / vrstnic (cu referire la: agresivitate / vagabondaj / toxicomanie / alcoolism / tentativa de sinucidere). Agresivitatea intrafamiliala si consecintele ei asupra femeii-victima. Modificari dizarmonice ale personalitatii la vrsta a treia. Mecanisme de aparare si structura de personalitate (adolescent / adult / vrstnic; barbati / femei; persoane normale / persoane diagnosticate medical, inclusiv n functie de tipul afectiunii). Mecanisme de aparare si imagine de sine (adolescent / adult / vrstnic; barbati / femei; persoanenormale / persoane diagnosticate medical, inclusiv n functie de tipul afectiunii). Modalitati de optimizare a integrarii scolare a elevilor cu pseudodebilitate mintala. Corelatii intre climatul familial si dezvoltarea psihicului la copilul prescolar. Corelatii intre climatul familial si dezvoltarea psihicului la scolarul mic. 68. Impactul unui program de cosiliere logopedica asupra dezvoltarii prescolarului. Impactul unui program de consiliere logopedica asupra dezvoltarii scolarului mic. Modele de optimizare a intelegentei emotionale la copiii cu deficiente de intelect. Aspecte in consilierea tulburarilor de dezvoltate a limbajului la copiii cu deficiente de intelect. Consideratii asupra anxietatii scolare la elevii cu CES. Influenta familiei monoparentale asupra dezvoltarii afective a copilului (mama singura) Influenta familiei monoparentale asupra dezvoltarii afective a copilului (tata singur). Corelatii dintre dezvoltarea psihica si a limbajului la copii cu retinere temporara in dezvoltarea psihica.

Aspecte ale evaluarii psihologice si consiliere a elevilor cu boli neuropsihice si tulburari de adaptare. Metode de interventie personalizata in activitatea de invatare si dezvoltare a elevilor cu CES Unele modele corectionale a rotocismului la copiii hipoacuzici Corelatii intre dezvoltarea perceptiei auditive si dezvoltarea limbajului la copiii surzi. Modele de interventie logopedica timpurie la copii cu deficiente multiple. Unele aspecte ale comportamentului stereotip la copilul cu autism. Modele de integrare sociala a copiilor cu autism Aspecte corectionale a dislaliei polimorfe la prescolarul cu deficiente de intelect. Modalitati de integrare socioprofesionala a adolescentului cu deficiente de auz. Teorii explicative ale fenomenului de delincventa contributii critice. 86. Predictia comportamentului deviant; posibilitati si limite. Motivatia actului infractional Etapele formarii marturiei de la evenimentul judiciar pana la evenimentul testimonial. Problematica psihologica a achetei judiciare Apararea in procesul judiciar probleme psihologice si psihosociale Consecintele biologice si psihologice ale dependentei de drog Rolul factorilor socializarii si integrarii psihosociale in aparitia si fixarea tulburarilor de personalitate Factorii potential patogeni specifici mediului privativ de libertate Grupul de detinuti specificul relatiilor interpersonale in conditiile de incarcerare Particularitatile personalitatii infractorului primar si al celui recidivist

Etichetarea sociala crima ca produs al reactiei sociale Rolul diagnozei si terapiei psiho sociale ale comportamentului deviant in procesul de resocializare a delincventilor Institutia probatiunii componenta a activitatilor de prevenire a infractionalitatii si de reeducare si reintegrare sociala a infractorilor Strategii instructiv-educative de stimulare a creativitatii n nvatamntul primar Strategii instructiv-educative de stimulare a motivatiei n nvatamntul primar Strategii instructiv-educative de stimulare a creativitatii n nvatamntul secundar inferior sau gimnazial Strategii instructiv-educative de stimulare a motivatiei n nvatamntul secundar inferior sau gimnazial Strategii instructiv-educative de stimulare a creativitatii n nvatamntul secundar superior sau liceal Strategii instructiv-educative de stimulare a motivatiei n nvatamntul secundar superior sau liceal Agresivitatea n mediul scolar. Studiu pentru nvatamntul secundar inferior sau gimnazial Agresivitatea n mediul scolar. Studiu pentru nvatamntul secundar superior sau liceal Implicatii psihologice ale esecului si abandonului scolar. Studiu pentru nvatamntul secundar inferior sau gimnazial Implicatii psihologice ale esecului si abandonului scolar. Studiu pentru nvatamntul secundar superior sau liceal Studiul relatiilor dintre atitudinea fata de scoala si formarea personalitatii la adolescenti Implicatii ale inteligentei emotionale n orientarea vocational-profesionala. Aplicatii n ...

Inteligenta ca factor de diferentiere n nvatarea scolara. Aplicatii pentru perioada de vrsta 7-10 ani Implicatiile ale aptitudinilor cognitive n orientarea vocational-profesionala. Aplicatii n Implicatiile ale factorilor de personalitate n orientarea vocationalprofesionala. Aplicatii n Aptitudinile ca factori de diferentier n nvatarea scolara. Aplicatii pentru perioada de vrsta ... Duportul parental n procesul educativ. Studii de caz pentru perioada de vrsta Studiul relatiilor dintre motivatie, performanta si satisfactie profesionala. Aplicatii n ... Aspecte teoretico-metodologice cu privire la analiza muncii. Aplicatii n ... Implicatii ale integritatii n decizia de selectie pentru angajare. Aplicatii n ... Implicatii psihologice n evaluarea performantei profesionale a personalului. Studiu de caz la o societate comerciala Motivatia si satisfactia n munca premise ale performantei profesionale. Aplicatii la o societate comerciala. Comportamentul civic organizational. Aplicatii n Studiul angajamentului fata de organizatie. Aplicatii n Stresul profesional n mediul militar. Aplicatii n Inteligenta emotionala ca resursa a eficientizarii rezultatelor. Aplicatii n ... Implicatii ale factorilor de personalitate n conducerea structurilor din domeniul securitatii nationale. Aplicatii n .... Studiul relatiei dintre motivatie si satisfactia profesionala n structuri din domeniul securitatii nationale. Aplicatii n ... Managementul stresului profesional si strategiile de coping. Aplicatii n ... Suicidul, cauze, psihopatologie clinica, incadrare psihopatologica. Studiu de cazuri.

Tulburari psihice la persoanele varstnice. Studiu de cazuri. Tulburarile de personalitate in viata publica. Expresia clinica si psihopatologica. Influenta mijloacelor media in formarea si dezvoltarea trasaturilor accentuate de personalitate, premiza aparitiei tulburarilor de personalitate. Tulburari de atentie in patologia psihica. 133. Tulburari de memorie in patologia psihica. Lector univ. dr. Radu Ionescu-Mihaita Heteroagresivitatea si expresia psihopatologica Tulburari ale dispozitiei afective), in patologia psihica. Aspecte psihopatologice. Tulburarea deliranta, aspecte psihopatologice . Studiu de cazuri. Examenul psihologic in investigarea tulburarilor psihopatologice. Conceptul de normalitate in psihopatologie Contributii in profilaxia tulburarilor psihice la copii in cazul divortului parintilor. Tulburari de gandire la persoanele dependente de alcool. Tulburari de gandire la persoanele dependente de droguri. Tulburari ale ritmului nictemeral (somn-veghe). Importanta lor in psihopatologie (eventual studiu de caz/cazuri ). Credinta in divinitate, limitele intre normal si patologic ( eventual studiu de caz/cazuri Manipulatori si manipulati, aspecte psihopatologice.Studiu de cazuri. Delirul indus, psihopatologie clinica. (Studiu de caz sau cazuri din viata cotidiana sau literatura Tabloul psihopatologic al managerului (trasaturi accentuate de personalitate, posibile cauze, efecte, consecinte ). Studiu de caz.

Mitomania, psihopatologie clinica. (Studiu de caz sau cazuri din viata cotidiana sau literatura Jocul patologic, psihopatologie clinica (Studiu de caz sau cazuri din viata cotidiana sau literatura) Tulburari de personalitate in politica. (Studiu de caz sau cazuri din viata cotidiana sau literatura ) Depersonalizarea, aspecte psihopatologice (Studiu de caz sau cazuri din viata cotidiana sau literatura ). Derealizarea, aspecte psihopatologice (Studiu de caz sau cazuri din viata cotidiana sau literatura). Tulburari ale instinctului alimentar, aspecte psihopatologice. (Studiu de caz sau cazuri din viata cotidiana sau literatura ). Tulburari ale instinctului sexual. (Studiu de caz sau cazuri din viata cotidiana sau literatura ) Homicidul, aspecte psihopatologice. (Studiu de caz sau cazuri din viata cotidiana sau literatura ) Pedofilia, aspecte psihopatologice. (Studiu de caz sau cazuri din viata cotidiana sau literatura ). Tulburari de perceptie, aspecte psihopatologice. ( Studiu de caz sau cazuri din viata cotidiana sau literatura ). Anxietatea, expresie psihopatologica, cauze, consecinte. Studiu de caz sau cazuri din viata cotidiana sau literatura Tulburari somatoforme. Studiu de cazuri Relatia dintre principalele calitati ale atentiei si nsusirile de fire si temperament la persoanele adulte Principalele calitati ale atentiei si performantele scolare la elevii de scoala generala Principalele calitati ale atentiei si performantele scolare la elevii de liceu, sectiile real si uman

Abilitatile cognitive si performantele academice la studentele facultatii de psihologie Inteligenta neverbala si performantele n nvatarea la disciplinele obligatorii din cadrul nvatamntului prescolar n clasa pregatitoare Inteligenta neverbala si performantele scolare la elevii de scoala generala Inteligenta neverbala si performantele scolare la elevii de liceu, sectiile real si uman Inteligenta neverbala si performantele academice la studentele facultatii de psihologie Inteligenta generala si performantele academice la studentele facultatii de psihologie(drept, ecologie, st. economice, inginerie etc.) Tipul modal de personalitate MBTI la elevii de liceu, sectiile uman si real Valoarea chestionarului de personalitate CP 14 F pentru compararea profilului de personalitate al studentilor din facultati cu profil diferit Valorea inventarului de personalitate NEO PI R pentru etalonarea structurii intraindividuale a profilului de personalitate Valoarea Indicatorului tipologic MBTI pentru autocunoasterea profilului de personalitate al studentului si masterandului facultatii de psihologie Valoarea chestionarului de personalitate CP 14F pentru cunoasterea si autocunoasterea profilului de personalitate al studentului si masterandului facultatii de psihologie Valoarea inventarului de personalitate CPI pentru cunoasterea si autocunoasterea profilului de personalitate al studentului si masterandului facultatii de psihologie Valoarea Scalelor de loc al controlului(Locus of control) pentru cunoasterea si autocunoasterea profilului de personalitate al studentului si masterandului facultatii de psihologie Valoarea unui chestionar de inteligenta emotionala(EQ) pentru cunoasterea si autocunoasterea profilului de personalitate al studentului si masterandului facultatii de psihologie

Studiu comparativ ntre validitatea predictiva(n raport cu un criteriu) a unui test de inteligenta generala(pt. IQ) si validitatea predictiva a unui chestionar de inteligenta emotionala(EQ) Studiu de corelatie ntre scorurile chestionarului de inteligenta emotionala si scorurile la scalele clinice ale principalelor chestionare de personalitate (FPI, CP 14F, NEO PI R) Managementul performantei studii de caz n companii (se alege o companie) Managementul resurselor umane studii de caz n companii (se alege o companie) Studii de validare pentru instrumente de evaluare psihologica 181. Bilingvism si creativitate Lector univ. drd. Ioana CristinaTempea Bilingvism si inteligenta matematica

Bilingvism si inteligenta emotionala Neglijarea si abuzul asupra copilului: relatiile la maturitate parinti copii maltratati Studiu comparativ asupra dezvoltarii personalitatii n cazul copilului abuzat si a celui neglijat. Cauzele neglijarii copilului Alegerea partenerului sexual n adolescenta. Efectele institutionalizarii asupra calitatii vietii batrnilor Repercusiunile internarii batrnilor asupra familiei de apartenenta Factori psihologici determinanti ai adaptarii n casa de batrni. Texte evanghelice si memoria colectiva. Studiu asupra parabolei bunului samaritean. Autoperceptia calitatii de ortodox. Hotarrea de a avea copii si viziunea asupra vietii la vrsta tineretii

Studiu psihosociologic asupra dinamicii divortului n tara noastra (motive invocate, partenerul care l intenteaza). Perceptia termenului limita n munca de creatie. Studiu asupra scrierii lucrarii de licenta. Adolescenta vazuta de adolescenti: comparatie baieti- fete. Vocatia ntre impunere si alegere. Studiu auspra vocatiei artistice. Studiu asupra ncadrarii temporale actuale a stadiului operaiilor concrete. Momentele realizarii conservarilor Somnul si tipului de atasament Etape de psihodezvoltare si dependenta psihologica Adaptarea la stres Memoria, baza a cunoasterii (explicite, implicite) Rasplata - factor de structurare Consilierea educationala - delimitari conceptuale, consiliere educationala versus consiliere psihologica Principii ale consilierii educationale. Metode de interventie n consilierea educationala Modalitati de facilitare a procesului de autocunoastere si dezvoltare personala la elevi Consilierea psihologica a copilului, adolescentului si a familiei Alegerea vocationala expresie a personalitatii Succesul scolar - factor determinant n alegerea unei cariere Medierea copil-parinte factor determinant al dezvoltarii copiilor Comunicarea prin internet si influentele retelelor social media n alegerea carierei Elemente de deontologie a consilierii scolare Abilitatile consilierului educational

Corelate ale procrastinrii in mediul academic romnesc Influenta stresului colar asupra rezultatelor obinute de elevii clasei a XII-a. Relaia dintre capitalul social i trsturile de personalitate ale elevilor Impactul capitalului social asupra performanelor colare ale elevilor din gimnaziu Mecanisme de coping la elevii din liceele militare Influena jocurilor video violente asupra agresivitii la copii, adolesceni i aduli. Schimbarea atitudinii elevilor fa de bolnavii SIDA Stiluri decizionale si procrastinare la liceeni si studeni Procrastinare, motivaie i perfecionism la adolesceni Workaholism i satisfacie n munc Atitudini i opinii ale adolescenilor fa de consumul de substane psihoactive Ataamentul fa de spaiu. Valoarea simbolic a spaiilor de loisir Pregtirea pentru carier Satisfacia legat de evaluarea n munc Emoii la locul de munc. Adaptarea asistentelor medicale n primul an de munc n spital Socializarea profesional n call-cente Climat organizaional i performan n munc Relaii ale stresului ocupaional cu calitatea vieii de familie Comportamente i atitudini proenvironmentale Personalitatea angajailor din muncile de mare risc Conflictul intraparental i dezvoltarea adolescentului Motivaia i comportamentul agresiv la adolesceni

Comportamentul autodistructiv la adolesceni Efectul pedepsei asupra personalitii delicventului i a conduitei infracionale Influena pedepselor de lung durat asupra comportamentului condamnailor dup eliberare; factori psihosociali ai comportamentului infracional Implicaiile psihologice ale integrrii vrstnicilor n azile de btrni Universul psihologic al dinamicii cuplului Factori favorizani ai patologiei depresive Autostim i perfecionism n condiiile tulburrilor alimentare adolescentine Atitudine helping i sens existenial la voluntari Mecanisme de aprare, autostim i creativitate n nvmntul vocaional Autocontrol, impulsivitate i cutare de senzaii la consumatorii de stupefiante Competitivitate, dominan i ajustare n diade Stil de ataament, fora eului i autoeficacitatea personal la studeni i persoane integrate n munc Locus of control, anxietate i depresie la adolesceni Stres i inadaptare colar la elevii din gimnaziu i liceu Determinani de personalitate ai inadaptrii academice Aspecte de dinamic ale imaginii de sine la puberi i adolesceni Studiu de validare concurent a metodei de determinare a aptitudinii pentru colarizare Diferene de vrst i gen relative la mecanisme de aprare i strategii de coping utilizate Inteligen emoional, performan academic i comportament deviant n coal

Determinani de personalitate ai satisfaciei maritale la cupluri tinere i mature Stima de sine la adolescenii cu comportament agresiv Anxietate i stres in activitatea sportiv Influena empatiei asupra comportamentului prosocial Factori demografici i de personalitate asociai depresiei - analiz pe populaia adult Efectele divorului prinilor asupra dezvoltrii copiilor Efectele mediei de divertisment asupra conduitei i limbajului copiilor precolari Influena factorilor exogeni asupra potenialului creativ al elevilor Locul controlului si eficacitatea de sine in adaptarea colara Analiza factorilor de personalitate in recidiva Diferente de gen in explorarea vizuala in sarcini spatiale Nivelul de dezvoltarea al inteligenei emoionale i satisfacia n cuplu Comportamentul autodistructiv i inteligena emoional la adolesceni Stilurile parentale i nivelul de dezvoltare al inteligenei emoionale Stilurile parentale i dezvoltarea creativitii la adolesceni Influena stimei de sine asupra succesului colar la adolesceni Metode si tehnici de manipulare a adolescentilor Rolul realizarilor profesionale in reprezentarea perfectiunii Relatia dominanta cerebrala- reprezentarea timpului in raport cu sistemul de reprezentare, la nivel transcultural Confruntarea cu ideea mortii a persoanelor de varsta a treia din mediul rural Manifestarile si consecintele anxietatii la copii si adolescenti Schimbarile survenite in urma integrarii varstnicului in caminul de batrani

Factori care influenteaza adaptarea studentilor la mediul universitar Sistemul axiologic si familia: factori importanti in alegerea profesiei la adolescenti Rolul relatiei de cuplu in modelarea personalitatii Influenta stilului de dans hip-hop asupra atitudinii, motivatiei si a valorilor morale ale dansatorului Intervenii cognitiv-comportamentale n anxietate Transferul principiului rezolutiv - rezolvarea prin analogie Efectul catharsis versus transfer de excitaie. aplicaii n muzic Training pentru mbuntirea capacitii memoriei de lucru Rolul metacogniiei n dependena de fumat Basmul terapeutic ca mijloc de reducere a agresivitatii la prescolari Dezvoltarea strategiilor de invatare la elevii de liceu Dezvoltare a emotiilor la prescolari Optimizare a memoriei la scolarii mici Formarea echipei si satisfacie n munca n ntreprinderi Dezvoltarea mecanismelor de coping la preadolescenti Grup de dezvoltare personal centrat pe mbuntirea imaginii de sine la adolesceni (cu L. Nstas) Comunicare intern i satisfacie n munc. Prefectura Prahova Aculturaia angajailor romni n firmele internaionale Analiza muncii: Instructor de Taekwondo (monografie profesional) Socializarea organizaional n firme private i de stat Hair-Stilist pentru cini: o nou ocupaie de inclus n COR Analiza muncii n vederea formrii: Agent de paz i protecie Personalitatea antreprenorial

Diferene culturale n abordare muncii i a timpului liber Analiza muncii n vederea formrii: Profesor itinerant Recrutarea i selecia personalului. Studiu de caz: Luggera-Makler i AJOFM Braov Analiza potenialului conflictual n grupul de munc din perspectiva analizei tranzacionale Fuziunea organizaional-sursa de stres i de modificri perceptive la nivelul contractului psihologic Stilul de comunicare si performanta in munca la agentii de vanzari Ataamentul fa de loc i influena sa asupra studenilor cminiti ai Universitii Transilvania Aproprierea spaiului la locul de munc Recrutarea de personal ntr-o firm de consultan n resurse umane (Analiza muncii, proiectarea fiei postului, recrutarea) Modificarea atitudinilor fa de fumat la adolesceni Aspecte specifice ale socializrii la vrsta colar mic; strategii de intervenie Simptome depresive la copiii aflai n dificultate Modaliti de cretere a stimei de sine la copiii cu deficit emoional Factori de risc n potenarea vulnerabilitii adolescentine Corelate de personalitate ale subrealizrii colare n ciclul gimnazial Studiu de validare predictiv a metodei de determinare a maturitii colare Diferenierea sinelui i adaptarea colar la puberi i adolesceni Tulburri ale instinctului alimentar i problema imaginii de sine la adolescente Corelate socio-familiale ale inadaptrii colar

Standardele internationale de audit financiar ca document fundamental in evidentierea exemplelor de buna practica in domeniul auditarii situatiilor financiare ale entitatilor. Independenta ca principiu in organizarea si exercitarea auditului financiar. Codul de conduita etica al profesionistilor contabili despre situatiile de incompatibilitate si modalitatile de solutionare a lor. Standardele internationale de audit financiar despre principiile de organizare si desfasurare a auditului financiar. Relatia audit intern audit extern in viziunea standardelor internationale in domeniu. Particularitati ale activitatii de audit public intern in sistemul financiar romanesc Posibilitati de perfectionare a auditului intern. Independenta relativa si cai de imbunatatire a ei. Standardele INTOSAI despre auditarea formarii si utilizarii resurselor publice. Studiu comparativ. Auditul public extern mod de organizare, forme, obiective. Etapele desfasurarii unei misiuni de audit financiar asupra formarii si utilizarii resurselor publice. Studii de caz. Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit si a componentelor sale. Materialitatea in auditul financiar. Proceduri de audit in viziunea standardelor IFAC Opinia de audit. Corelatia cu materialitatea si cu esantionarea. Sistemul de control intern. Legatura cu activitatea de audit financiar. Documentele din auditul financiar. Particularitati ale diferitelor forme de audit. Studiu de caz. Auditarea sistemelor informatice. Studiu de caz.

.Standardele internationale referitor la frauda si eroare. Conceptul de going concern o posibila cale de perfectionare a activitatii de audit financiar. Conceptul si formele controlului financiar in Romania. Institutii cu atributii de control financiar. Legatura dintre controlul financiar si expertiza contabila. Obtinerea calitatii de expert contabil. Aspecte ale conduitei etice ale expertilor contabili Organizarea si exercitarea activitatii de expertiza contabila in Romania Documentele de expertiza contabila. Studii de caz. Conditii pentru obtinerea calitatii de expert contabil si contabil autorizat. Lucrari ce pot fi efectuate de catre expertii contabili si contabilii autorizati Raportul de expertiza contabila- expresie a calitatii activitatii de expertiza contabila. Studiu de caz. Controlul de calitate in procesul de expertiza contabila. Situatii de incompatibilitate in expertiza contabila. Modalitati de rezolvare. Expertiza contabila judiciara mijloc de proba in justitie. Studiu de caz. Numirea expertilor contabili expresie a respectarii principiilor independentei si obiectivitatii in procesul de expertiza contabila. Expertiza contabila evolutie istorica Expertul contabil stagiar drepturi si obligatii Expertiza contabila judiciara versus controlul financiar Aspecte ale conduitei etice ale profesionistilor contabili. Impunerea venitului persoanelor fizice Impunerea venitului persoanelor juridice Sisteme fiscale-comparatii. Bugetul U.E.

Participarea Romniei la bugetul U.E. Metode si tehnici de evaluare a activelor necorporale Evaluarea ntreprinderilor n dificultate Diagnosticul financiar si gestionarea riscurilor Tendine n evaluarea performanelor financiare Politici financiare de ntreprindere de gestiune a echilibrelor financiare Autofinanarea si evaluarea capitalului propriu Evaluarea bursier Metode si tehnici de evaluare pe baz de venit Metode si tehnici de evaluare prin comparaie de pia Particulariti ale deciziei de investiii n cazul finanrilor din fonduri neremabursabile Evaluarea patrimonial Valoarea just Tehnici de diagnosticare n evaluarea ntreprinderilor Politici de dividend si de evaluare a ntreprinderilor Costul mediu ponderat al capitalului Disciplina 2: Metode financiar contabile de gestiune a patrimoniului Denumirea temei propuse Tehnici financiar contabile de evaluare si gestiune a costurilor capitalului Optimizarea structurii capitalului Fundamentarea deciziei financiare pe baza bilanului Decizii financiare pe baza tablourilor de flux Politici financiare de ntreprindere

Dimensionarea si optimizarea stocurilor Autofinanarea ntre reflectarea contabil si utilitatea financiar Managementul prin bugete Metode financiar contabile de gestiune a riscurilor Gestiunea financiar contabil a rezultatelor Decizia de investiii Fundamentarea deciziei de creditare Decizia strategic Gestiunea fiscal Gestiunea echilibrelor financiare Bretton Woods Istorie si referin n sistemul financiar internaional Fondul Monetar Internaional ntre atribuii, competene si obiective stabilite pe plan internaional Politici si programe ale Fondului Monetar Internaional Banca Mondial instituie financiar de referin la cumpna dintre milenii Politici si programe ale Grupului Bncii Mondiale Banca Central European ncotro? Bncile Regionale si susinerea dezvoltrii economice Resursele financiare ale Fondului Monetar Internaional Politica de creditare a Fondului Monetar Internaional Romnia si Fondul Monetar Internaional Acordul Stand By Banca Internaional pentru Reconstrucie si Dezvoltare politici de creditare si funcii Holdingurile financiare o provocare la rspntia dintre milenii Asociaia de Garantare Multilateral a Investiiilor

Banca European de Investiii ncotro? Uniunea European repere istorice Integrarea monetar european Tratatul de la Maastricht si importana lui pentru consolidarea Uniunii Europene Sistemul Monetar European de la funcii la implicaiile n activitatea financiareuropean Criteriile de convergen nominale stabilite la Maastrict Instrumentele financiare ale Uniunii Europene folosite pentru sprijinul rilor candidate: Globalizarea financiar si impactul asupra finanelor Romniei Descentralizarea financiar de la metode internaionale la posibiliti de perfecionare Datoria public si deficitul bugetar Macrofinanele Uniunii Europene de la structura finanelor publice la finanele firmei Instituiile financiare internaionale - de la stadiul actual la perspective Contrapartidele masei monetare Raportul M.M. si P.I.B. Semnificatie Creatia monetara. Cererea de moneda Echilibrul Monetar- Keynes E.M.-Friedman E.M si politica economica. E.M. in Europa centrala si de Est E.M in Romania Reglementarea internationala privind prudenta bancar

Instrumente Politicii Monetare fiecare instrument Inflatia.Dezechilibre monetare Politica de stapanire a inflatiei Politica monetara in cadrul politicilor economice Prezentarea Sistemului Bancar Romanesc Prezentarea Institutiilor Financiare in Romania in prezent Strategii bancare banca X Indicatori de performanta bancara la nivel macro Indicatori de performanta bancara pe o banca Bugetul de venituri si cheltuieli ale unei banci sau societati de asigurari Indicatori de performanta pt alte institutii financiare pe piata de capital Indicatori de performanta pt alte institutii financiare pe piata asigurarilor Risc de tara si agentiile de raiting Riscul de credit si reglementari conf BASEL I Riscul de credit si reglementari conf BASEL II Asemanari si deosebiri BASEL I si BASEL II Etape ale implementarii BASEL in general Etape ale implementarii BASEL in Romania Reglementari legislative privind BASEL II in Romania Institutii de supraveghere bancara(BNR) Institutii de supraveghere prudentiala Conglomeratele financiare (criterii, grupuri formate si definiri in Romania) BASEL in Europa Centrala si de Est Direct Costingul un pas spre analiza Cost-Volum-Profit.

Analiza CVP si indicatorii decizionali pe termen scurt. Modernizarea contabilitii de gestiune prin metoda ABC. Metodele clasice sau metodele moderne de calculaie a costurilor? Calculaia costurilor prin metoda pe faze prin procedeul reiterrii. Calculaia costurilor prin metoda pe comenzi. Target costingul si calculaia costurilor. Calculaia costurilor prin metoda GP. Calculaia costurilor prin metoda standard cost si importanta analizrii abaterilor. Calculaia costurilor pe centre de responsabilitate. Managementul costurilor si fundamentarea deciziilor. Impactul masurilor de reducere a costurilor asupra prestigiului firmei. Conf.univ.dr. Victoria Bogdan Particularitile recunoasterii, evalurii si contabilizrii lucrrilor de construcii Studiu privind modul de organizare si conducere a contabilitii. Stadiul actual, disfuncionaliti si propuneri de mbuntire Analiza politicilor contabile generale si specifice. Propuneri de mbuntire. Analiza situaiilor financiare individuale pe perioada ..... Previziuni privind evoluia principalilor indicatori. Configuraii noi ale raportrii financiare obligatorii si voluntare Studiu privind investigarea sistemului de control intern Investigarea procedurilor de inventariere a lucrrilor de construcii. Analiza exploratorie a consecvenei metodelor contabile n perioada .....

Cercetri privind motivaiile recursului la tehnicile de contabilitate creativ Relevana situaiilor financiare consolidate n raport cu situaiile financiare individuale ale societii mam Procesul consolidrii conturilor si reprezentarea corect din situaiile financiare consolidate Gestionarea informaiei contabile si politicile de informare ale ntreprinderii Direcii de valorificare a informaiei contabile n procesul decizional al managerilor Studiu privind principiul prevalenei economicului asupra juridicului si substana economic reflectat n situaiile financiare ale ntreprinderii. Studiu privind influena fiscalitii asupra performanei financiare a ntreprinderii Analiza poziiei financiare a ntreprinderii pe baza bilanului financiar Analiza poziiei financiare a ntreprinderii pe baza bilanului funcional Analiza performanelor ntreprinderii Analiza performantelor pe baza indicatorilor de creare de valoare Analiza impactului modificrii structurii produciei/vnzrilor asupra performanelor firmei la SC Audio Bronx SRL Analiza situaiilor financiare ale ntreprinderii prin metoda ratelor la SC Analiza modificrii poziiei financiare a ntreprinderii pe baza tablourilor de flux Dimensiuni ale echilibrului financiar al firmei Analiza riscurilor ntreprinderii Utilizarea analizei financiare n predicia falimentului unei ntreprinderi Analiza situaiilor financiare previzionate

Analiza situaiilor financiare individuale pe perioada ... Previziuni privind evoluia principalilor indicatori la S.C. BOLLHOFF S.R.L. Analiza diagnostic component a evalurii ntreprinderii Diagnosticul financiar al SC n vederea evalurii Abordarea pe baz de venit n evaluarea ntreprinderii Abordarea pe baz de active n evaluarea ntreprinderii Metode de evaluare a activelor necorporale Diagnosticul economico-financiar al firmei Diagnosticul resurselor umane ale firmei Diagnosticul resurselor materiale ale firmei Diagnosticul cheltuielilor ntreprinderii Diagnosticul performanelor ntreprinderii Diagnosticul potenialului intern al firmei Despgubirile n asigurri structur si tendine. Studiu de caz la SC Managementul financiar n asigurri, cu studiu de caz la SC.. Rezervele tehnice n asigurri. Studiu de caz la SC Asigurarea riscurilor din mediul nconjurtor. Asigurrile de riscuri financiare. Studiu de caz la SC Asigurrile la culturi vegetale si la animale. Studiu de caz la SC Asigurarea culturilor agricole, pomicole si viticole. Studiu de caz la SC Asigurarea animalelor, cu studiu de caz la SC Asigurrile de credite, rezultate obinute si posibiliti de perfecionare. Studiu de caz la SC

Reglementarea si supravegherea asigurrilor n Romnia si n Uniunea Europeana. Contractele de asigurare. Studiu de caz la SC Globalizarea pieei asigurrilor si a reasigurrilor. Piaa asigurrilor si specificul marketingului n asigurri. Managementul riscului n companiile de asigurri si reasigurri. Particulariti ale contabilitii n domeniul asigurrilor. 16.Dinamica pieei asigurrilor si incidena industriei asigurrilor asupra economiei. Studiu comparativ privind asigurrile de via n Romnia si n una sau mai multe ri din Uniunea European. Studiu comparativ privind asigurrile de rspundere civil a autovehiculelor n Romnia si n unele ri din Uniunea European. Reasigurarea si posibiliti de perfecionare a acestei activiti. Studiu de caz la SC Perfecionarea activitii de recuperare a debitelor la societile de asigurri. Studiu de caz la SC. Lichiditatea si solvabilitatea n asigurri. Piaa asigurrilor de pensii n contextul integrrii Romniei n Uniunea European. .Analiza, prevenirea si combaterea fraudelor n asigurri. Studiu de caz la SC.. Perfecionarea activitii brokerilor de asigurri. Studiu de caz la o firm de brokeraj.. Comunicarea si etica n asigurri, cu studiu de caz la . Pensiile private, prezent si viitor. Managementul societilor de asigurri n mediul concurenial.

Despgubirile n asigurri structur si tendine. Studiu de caz la SC Managementul financiar n asigurri, cu studiu de caz la SC.. Rezervele tehnice n asigurri. Studiu de caz la SC Estimarea rezervele tehnice n asigurri pe baza metodei Chain Ladder. Studiu de caz la SC Estimarea rezervele tehnice n asigurri pe baza metodei costului mediu per daun. Studiu de caz la SC. Estimarea rezervei matematice in asigurrile de via. Studiu de caz la SC Rezerva matematic si durata critic a asigurrii in asigurrile de via. Studiu de caz la SC Rezerva matematic si si riscul matematic in asigurrile de via. Studiu de caz la SC Finanarea politicii de dezvoltare regional. Studiu de caz Romnia Finanarea politicii agricole comune. Studiu de caz Finanarea politicii sociale si de ocuparea forei de munc. Studiu de caz Finanarea msurilor de dezvoltarea rural n UE. Studiu de caz-Romnia Armonizarea fiscal n Uniunea European Controverse privind introducerea impozitului unic n UE Cheltuielile Uniunii Europene Politica bugetar n zona Euro Procesul bugetar la nivelul UE Bugetul UE Sistemele fiscale din UE. Analiza comparativ Fondurile comunitare acordate n cadrul asistenei de preaderare. Studiu de caz Croaia sau Turcia

Impactul bugetar al UE asupra rilor membre. Studiu de caz Veniturile UE Finanarea politicii comune a pescuitului Implicarea bncilor n accesarea fondurilor europene Principiile dreptului i principiile dreptului civil. Studiu comparativ Izvoarele dreptului civil, n reglementarea Noului Cod civil Reguli i excepii privind aplicarea legilor civile n timp Interpretarea i efectele legilor civile, n lumina NCC Regimul juridic al incapacitii i al incapabililor n dreptul civil roman; Dreptul subiectiv i obligaia civil, elemente fundamentale ale coninutului raporturilor juridice civile; Regimul juridic al bunurilor mobile i imobile, n reglementarea NCC. Subiecii raportului juridic civil:persoanele fizice i persoanele juridice; profesionitii, n concepia NCC Condiiile de fond de valabilitate ale actului juridic civil (bilateral i unilateral) n reglementarea NCC Condiiile de form ale actului juridic civil, n lumina reglementrilor NCC Modalitile actului juridic civil, sub regimul NCC Efectele actului juridic civil, n limitele stabilite de NCC Regimul juridic al nulitii actului civil, n condiiile NCC 14.Despre regimul juridic general al publicitii drepturilor, a actelor i a faptelor juridice, instituit de NCC Prescripia extinctiv, n lumina NCC. Studiu comparativ cu prescripia extinctiv reglementat de Decretul 167/1958

Decderea din drept. Analiz comparativ, prin raportare la instituia prescripiei extinctive. Noul regim juridic al viciilor de consimmnt, instituit de Codul civil Regimul juridic al actului civil unilateral, din perspectiva NCC i al unor acte normative speciale Regimul juridic general al publicitii drepturilor, a actelor si a faptelor juridice, in concepia autorilor NCC Drept civil. Persoanele Persoana fizic 1.Regimul juridic al numelui i al prenumelui - ca atribut de identificare a persoanei fizice - in condiiile NCC i ale actelor normative speciale Starea civil i actele de stare civil, n lumina NCC i a Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civil Capacitatea juridic civil a persoanei fizice: capacitatea de folosin i de exerciiu sub regimul NCC Tutela minorului i tutela majorului: condiii de instituire i exercitare Curatela minorului i curatela majorului: condiii de instituire i de exercitare Domicilliul i reedina - ca atribute de identificare a persoanelor fizice, sub imperiul NCC i al actelor normative special Punerea sub interdicie si declararea judectoreasc a morii. Implicaiile lor cu privire al capacitatea juridica a persoanelor fizice Implicatiile juridice ale transplantului de organe, in lumina NCC si a legislaiei speciale Respectul vieii private si al demnitii persoanei umane. Respectul datorat persoanei si dup decesul sau. Persoana juridic: fundamentele teoretice i practice Categorii de persoane juridice: clasificarea persoanelor juridice Modurile de nfiinare i nulitatea persoanelor juridice Capacitatea juridic civil a persoanelor juridice: structur i regim juridic

Nulitatea actelor juridice emise de organele persoanelor juridice i rspunderea membrilor acestor organe pentru ele precum i pentru fapte juridice Reorganizarea persoanelor juridice prin fuziune, divizare i transformare, sub imperiul prevederilor NCC Dizolvarea, desfiinarea i lichidarea persoanelor persoanelor juridice, n reglementarea NCC Implicatiile juridice ale transplantului de organe, in lumina NCC si a legislaiei speciale Fizionomia juridic a contractului, n general,n reglementarea NCC Despre diferitele categorii de contracte reglementate de NCC Regimul juridic specific tipurilor de vnzri reglementate de NCC Pactele de opiune i promisiunile de a vinde, de a cumpra i de a vinde i de a cumpra, n reglementarea NCC Dreptul de preempiune convenional i legal, cu referire special la contractul de vnzare reglementat de NCC Efectele contractului de vnzare, n reglementarea dat de NCC Obligaiile de garanie pentru eviciune i pentru vicii ascunse, aferente contractului de vnzare, precum i altor contracte translative de drepturi, sub regimul instituit de NCC Noul regim juridic instituit de NCC, al vnzrii de bunuri imobile; al motenirilor, al vnzrii cu plata preului n rate i rezerva proprietii, al vnzrii cu opiune de rscumprare precum i al vnzrii cu clauz de arvun Regimul juridic general al contractului de furnizare instituit de NCC. Studiu comparativ cu contractul de vnzare i cel de antrepriz. Subnchirierea, cesiunea i ncetarea contractului de locaiune (nchiriere), economia NCC;

Contractul de arendare - ca specie a contractului de locaiune - n viziunea NCC. Studiu comparativ cu anterioara reglementare coninut de Codul civil din 1865 i de Legea 16/1994 Regimul juridic al contractului de antrepriz, n general, precum i a celui de antrepriz n construcii, instituit de NCC. Studiu comparativ cu alte categorii de contracte asemntoare Contractul de societate simpl, n viziunea NCC. Studiu comparativ c u contractul de societate reglementat de Legea nr. 31/1990 privind societile Contractele cu titlu gratuit (contractele de liberalitate) Studiu comparativ ntre :contractul de donaie, contractul de rent viager, contractul de ntreinere i contractul de mprumut de consumaie, astfel cum acestea sunt reglementate de ctre NCC Contractul de mprumut de folosin i contractul de mprumut de consumaie, inclusiv cel de mprumut cu dobnd. Studiu comparativ, prin raportare la anterioarele reglementri n materie i cele cuprinse n NCC Contractul de depozit voluntar, necesar, hotelier, sechestrul convenional i judiciar. Studiu comparativ cu alte contracte asemntoare Despre specificul contractelor de asigurare facultativ de bunuri, de credite i garanii, de pierderi financiare, de persoane i de rspundere civil, n condiiile NCC i ale legislaiei speciale aplicabil n materie Regimul juridic al contractului de mandat, cu i fr reprezentare, n lumina prevederilor NCC i prin raportare la anterioarele reglementri Contractele aleatorii. Studiu comparativ ntre diferite tipuri de contracte aleatorii din cele reglementate de NCC Contractul de tranzacie, contractul de arbitraj i contractul de mediere. Studiu comparativ Noua concepie a legiuitorului roman cu privire la arbitrajul comercial, intern si internaional, in reglementarea Noului Cod de procedura civila. Examen critic si comparativ Conventia arbitrala - izvor juridic si limita a arbitrajului privat

Arbitrajul ad-hoc si arbitrajul instituionalizat, in reglementarea noului Cod de procedura civila Desfiinarea si executarea hotrrii arbitrale, in arbitrajul intern si cel internaional Recunoaterea si executarea hotrrilor arbitrale strine, in condiiile noului Cod de procedura civila Adopia Regimul comunitii convenionale Desfacerea cstoriei Regimul comunitii legale Procedura divorului Obligaia legal de ntreinere Autoritatea printeasc Nulitatea cstoriei Filiaia fa de tatl din cstorie Filiaia fa de tatl din afara cstoriei Filiaia fa de mam Drept procesual civil Condiiile dreptului la aciune Terele persoane n procesul civil Incidente procedurale cu privire la competen Sanciunile procedurale Nulitatea actelor de procedur nscrisurile ca mijloc de prob Efectele hotrrii judectoreti Apelul cale ordinar de atac

Recursul cale extraordinar de atac Condiiile dreptului la aciune Procedura divorului. Ordonana preedinial Partajul judiciar Drept financiar i fiscal Controlul financiar Curtea de Conturi a Romniei Curtea de Conturi a Uniunii Europene Trezoreria Finantelor Publice Banca Naional a Romniei instituie cu atribuii n domeniul financiar Politica fiscal Impozitele. Prezentare general Impozitele i taxele locale Evaziunea fiscal Convenii fiscale internaionale pentru evitarea dublei impuneri Studiu privind crizele economico-financiare globale Atribuiile Bncii Centrale Europeane viznd stabilitatea economico financiar n Uniunea European Organizaii financiare internaionale Proceduri fiscale Actul administrativ fiscal Inspecia fiscal Executarea silit a creanelor fiscale Contestaia fiscal

Organizaii i relaii internaionale Rspunderea juridic a organizaiilor internaionale Statutul funcionarului internaional Consiliul de Securitate ONU Curtea Internaional de Justiie Drept procesual penal Regulile de baz ale procesului penal Prile n procesul penal Aciunea penal Aciunea civil n procesul penal Probele n procesul penal Msurile preventive Mandatul european de arestare Urmrirea penal Judecata n prim instan n procesul penal Cile ordinare de atac n procesul penal Cile extraordinare de atac n procesul penal Norma juridic de drept civil izvoare; aplicare interpretare Subiecii raportului juridic civil. Prile i terii. Relativitatea i opozabilitatea efectelor juridice Coninutul i obiectul raportului juridic civil Bunurile. Analiza comparativ a dispoziiilor Codului civil cu Codul civil anterior Categoriile de drepturi i obligaii civile. Asemnri i deosebiri ntre reglementrile Codului civil cu cele ale Codului civil anterior

Mijloacele juridice de aprare a drepturilor subiective civile Actul juridic civil. Condiii de validitate Actul juridic civil. Modaliti. Forme. Efecte Modalitile actului juridic civil Nulitatea actului juridic civil Prescripia extinctiv Statutul juridic al persoanelor n regimul Codului civil Instituii juridice de ocrotire a persoanei fizice Forme specifice de rspundere a persoanelor juridice Reglementri evolutive i critice ale Codului civil n raport cu Codul civil anterior Dreptul muncii i securitii sociale Obs. Temele sunt ofertate exclusiv pentru studenii de la programul de studiu Drept Frecven Redus Specificitatea raporturilor juridice individuale de munc Principiile dreptului romnesc al muncii, privite n corelare cu normele de drept internaional i european n materie Partenerii raporturilor de munc. Patronatele. Sindicatele Formarea profesional n raporturile de munc ncheierea contractului individual de munc Efectele contractului individual de munc. Drepturile i obligaiile prilor Suspendarea i modificarea contractului individual de munc ncetarea contractului individual de munc Salarizarea i indemnizarea muncii Timpul de munc i timpul de odihn

Securitatea muncii. Consideraii asupra normelor de sntate n raporturile de munc Regimul juridic al sanciunilor disciplinare n raporturile de munc Aspecte privind rspunderea patrimonial n dreptul muncii Reflecii ale rspunderii contravenionale n dreptul muncii. Proceduri speciale privind soluionarea conflictelor de munc Drept constituional i instituii politice Izvoarele dreptului constituional Norma de drept constituional Supremaia Constituiei Controlul de constituionalitate. Aspecte de drept comparat Curtea Constituional a Romniei. Organizare i funcionare Excepia de neconstituionalitate Libertatea de exprimare aspecte teoretice i practice Dreptul la nvtur aspecte teoretice i practice Dreptul la un nivel de trai decent aspecte teoretice i practice Forma de guvernmnt Atribuiile efului de stat n Romnia Rspunderea efului de stat n Romnia Legea principalul act juridic al Parlamentului Romniei Instituia Avocatul Poporului n Romnia Autoritatea judectoreasc aspecte constituionale Teoria general a dreptului Forma statului Interpretarea normelor juridice

Principiul neretroactivitii aspecte teoretice i practice Principiul separaiei i echilibrului puterilor n stat origine i evoluie Izvoarele dreptului Drept administrativ Raporturile dintre legislativ i executiv n contextul constituional romnesc actual Actele Preedintelui Romniei Rolul Guvernului Romniei n sistemul constituional romnesc Autonomia local principiu constituional Funcia public aspecte teoretice i practice Actul administrativ Rspunderea n dreptul administrativ Dreptul Uniunii Europene Uniunea European si drepturile omului Carta drepturilor fundamentale Libera circulaie a persoanelor si a forei de munc n dreptul Uniunii Europene Tratatul de la Lisabona, ntre reforma instituional si continuitate Analiza comparativ a instituiilor europene, ntre Maastricht si Lisabona Izvoarele dreptului Uniunii Organizarea justiiei Uniunii Europene Comisia Europeana structura, organizare Parlamentul European structura organizare Hotrrile preliminare Rolul parlamentelor naionale n elaborarea reglementrilor Uniunii Competena Curii de Justiie a Uniunii Europene

Politica extern si de securitate comun a Uniunii Europene Competentele Parlamentului European Competentele Comisiei Europene Competentele Consiliului Uniunii Europene Competentele Curtii de Justitie a Uniunii Europene Izvoarele primare ale dreptului unional European Izvoarele derivate ale dreptului unional European Noutatile normative impuse prin Tratatul de la Lisabona Principiile dreptului comunitar Evoluia istoric a sistemului instituional al Uniunii Europene Curtea European de Conturi: atribuii i competene Procedura legislativ n cadrul Uniunii Europene Protecia juridic a drepturilor omului Dreptul la un proces echitabil art. 6 CEDO Protecia juridic a dreptului la via privat art. 8 Privarea de libertate n jurisprudena CEDO art. 5 Dreptul la via n jurisprudena CEDO art. 2 Jurisprudena CEDO cu privire la respectarea dreptului de proprietate n Romnia (art. 1 din protocolul 1 Anex la Convenie) Individualizarea executrii pedepsei privative de libertate -regimurile de executare Drepturile i obligaiile persoanelor private de libertate Rolul i atribuiile judectorului delegat cu executarea pedepselor privative de libertate Contencios constituional Conflictele juridice de natur constituional

Curtea Constituional aspecte privind competena i atribuiile acesteia Drept penal special Obs. Temele sunt ofertate exclusiv pentru studenii de la programul de studiu Drept Frecven Redus Aspecte comparative privind unele infraciuni de corupie (luarea de mit i primire de foloase necuvenite) Aspecte teoretice i practice privind infraciunile de fals Infraciunile de omor aspecte teoretice i jurisprudeniale Infraciunile de furt, abuz de ncredere i tlhrie aspecte comparative Nerespectarea hotrrilor judectoreti aspecte teoretice i jurisprudeniale Infraciunea de nelciune aspecte teoretice i jurisprudeniale Dreptul muncii i securitii sociale Concedierea pentru motive ce in de persoana salariatului Concedierea pentru motive neimputabile salariatului Rspunderea disciplinar n dreptul muncii Modificarea contractului individual de munc Suspendarea contractului individual de munc din iniiativa salariatului Suspendarea contractului individual de munc din iniiativa angajatorului Salarizarea Timpul de munc i timpul de odihn Reguli speciale privind soluionarea conflictelor individuale de munc Conflictele colective de munc Publicitatea neltoare si publicitatea comparativa, din perspectiva dreptului concurentei neloiale si a celui al consumatorilor Regimul juridic al faptelor de concurenta neloiala, in dreptul romanesc contemporan

Infractiunile de concurenta neloiala, in legislaia romneasca general si speciala actuala Regimul juridic a al rspunderii pentru faptele de concurenta neloiala Concurenta neloiala si practicile anticoncurentiale, in dreptul romanesc contemporan. Analiza comparativa Logodna n dreptul civil romm Convenia matrimonial Regimul separaiei de bunuri Regimul juridic al nulitii n domeniul relaiilor de familie Regimul primar imperative Regimul comunitii convenionale Regimul juridic al locuinei commune a soilor n timpul i dup desfacerea cstoriei Convenile soilor cu privire la bunurile commune Regimul juridic al datoriilor commune ale soilor Drepturile i ndatoririle printeti

S-ar putea să vă placă și