Sunteți pe pagina 1din 6

2013-2014

Referat: Despre QGIS

Student: Oprean Andra, Grupa 116 Planifi are terit!riala

QGIS asigura circa 2.700 de proiectii cartograrfice cunoscute. Proiectiile sau mai bine zis parametrii acesora sunt n baza de date Sqlite, instalata odata cu QGIS. n mod normal, nu trebuie sa manipulati direct baza de date. e fapt, nici nu a!eti !oie, ca distrugeti totul. Proiectiile particulare sunt memorate intr"o baza de date a utilizatorului #!ezi 7.$ pentru detalii%. Proiectiile disponibile n QGIS se bazeaza pe cele definite de &PSG 'i sunt rezumate n tabelul spatial(references #referinte spatiale% din PostGIS, !ersiunea ).*. +otati ca identificatorii folositi n QGIS nu corespund identificatorilor de referinta spatiala &PSG sau PostGIS. Identificatorii &PSG 'i PostGIS e*ista n baza de date 'i pot fi folositi pentru specificarea unei proiectii n QGIS. Pentru a folosi proiectia ,-., datele trebuie sa contina informatiii despre sistemul sau de coordonate. Pentru straturile PostGIS QGIS foloseste identificatorii de referinta spatiala care au fost specificati cand stratul a fost creat. pentru datele asigurate de ,G/, e e*emplu, QGIS respecta specificatia 0ell 1no2n -e*t #01-%. n cazul fisierelor s3ape, acest lucru inseamna un fisier ce contine aceasta specificatie a sistemului de coordonate. .isierul proiectiei are acelas nume de baza ca 'i fisierul s3ape 'i e*tensia pr4. e e*emplu, fisierul s3ape cu denumirea la5es.s3p are un fisier corespondent al proiectiei denumit la5es.pr4. 6u e*tensia G/7SS, puteti incarca un strat !ectorial sau raster folosind butonul corespunzator de pe bara cu instrumente. e e*emplu, foolosim locatia mostra spearfis3 n proiectia 8-9 #!ezi $.2%: ). incarcati fisierul spearfis3(grass;0data"0.$.zip< 2. creati un nou dosar 'i decomprimati #unzip% fisierul de mai sus 'i depuneti rezultatul n acest dosar< $. lansati QGIS< =. n bara cu instrumente G/7SS, faceti clic pe pictograma >,pen mapset> ? desc3ideti setul de date cartografice pentru a lansa programul e*pert #2izard " !ra4itor% >Select G/7SS mapset> ? selecteaza setul de date cartografice G/7SS< @. Pentru Gisdbase na!igati 'i introduceti denumirea com4pleta #pat3% a noului dosar cu date G/7SS creat<. ;. 7r trebui sa a!eti posibilitatea de a selecta locatia spearfis3;0 'i setul de date P&/97+&+- sau user) #utilizator)%<. 7. .aceti clic pe >,1> #!eti obser!a ca unele din instrumentele barei
2

G/7SS in!alidate acum de!in !alide%< A. 6lic pe >7dd G/7SS raster laBer> ? adauga un strat raster G/7SS, alegeti numele 3artii geologB #geologie% 'i faceti clic pe >,1> #!a fi !izualizata 3arta geologB%: C. .aceti clic pe >7dd G/7SS !ector laBer> ? adauga un strat

!ectorial G/7SS !ectorial, alegeti numele 3artii roads " drumuri 'i clic pe butonul >,1> #peste stratul geologB apare stratul roads< upa cum se !ede, n QGIS e destul de usor de incarcat straturi G/7SS raster 'i !ectoriale.
"rearea unei l! atii: G/7SS memoreaza datele intr"o Dlocatie> care reprezinta o zona specifica cu un anumit sistem de coordonate. Pentru a folosi datele G/7SS, trebuie importate intr"o locatie. 7ceasta nu este strictl ade!arat ? puteti !edea seturile e*terne de date fara importul lor. 7ici este un e*emplu de creare a locatiei G/7SS n proiectie ec3i!alenta 7lbers cu unitatea de masura metrul pentru o mostra de date QGIS. ). lansati QGIS< 2. asigurati"!a ca e*tensia G/7SS este incarcata< $. incarcati fisierul alas5a.s3p #!ezi =.).)%< =. n bara de instrumente sau proceduri G/7SS faceti clic pe pictograma >+e2 mapset> pentru a lansa programul e*pert pentru setul de date< @. fiecare locatie este memorata intr"un director #directorB%< selectati un director de date e*istent sau creati unul nou pentru memorarea locatiei< ;. facet clic pe butonul >+e*t> #urmatorul%< 7. puteti folosi aceasta procedura e*pert pentru a crea un nou set de date cartografice intr"o locatie e*istenta sau creati o noua locatie< faceti clic pe butonul D6reate ne2 location>< A. introduceti un nume pentru locatie ? de e*emplu 7las5a< C. faceti clic pe butonul >+e*t>< )0. definiti proiectia prin clic pe butonul DPro4ection> pentru acces la lista proiectiilor< )). folosim proiectia ec3i!alenta 7lbers 7las5a cu unitatea de masura metrul #deoarece se intampla sa stim ca reteaua sa S/I PostGIS
3

este @000, introducem !aloarea n caseta de cautare< daca doriti sa repetati acest proces pentru alt strat 'i nu ati memorizat PostGIS S/I , clic pe pictograma >pro4ector> din coltul din dreapta"4os a barei de stare #!ezi 7.2%< )2. faceti lic pe >.ind> pentru a selecta t3e proiectia< )$. faceti clic pe >+e*t>< )=. pentru a defini regiunea implicita, trebuie sa introduceti limitele n directiile nord, sud, est 'i !est #aici facem doar un simplu clic pe butonul >Set current QGIS e*tent> ? seteaza e*tensia curenta QGIS%< )@. faceti clic pe >+e*t>< );. trebuie sa definiti un set de date o buna alegere este numele dumnea!oastra de utilizator< )7. !erificati rezumatul " >summarB> pentru a !a asigura ca totul este corect< )A. faceti clic pe butonul >.inis3> ? terminare< )C. setul de date 'i locatia sunt create 'i desc3ise ca set curent de lucru< 20. notati ca unele instrumente sau proceduri ale barei G/7SS care au fost inacti!e de!in aqcum acti!e 'i gata de folosit< Eocatia este acum gata de folosit. Pentru a !edea regiunea implicita, micsorata, folositi >zoom out> " micsorare. .aceti clic pe pictograma > isplaB 6urrent Grass /egion> ? afisaza regiunea curenta G/7SS, marcand afisarea regiunii cu >on> " afisare 'i >off> ? fara afisare.

Modelul vectorial de date


Inainte de digitizare este important sa se inteleaga modelul !ectorial de date G/7SS. n general, G/7SS foloseste un model !ectorial topologic. 7cesta inseamna ca zonele nu sunt reprezentate ca poligoane inc3ise, ci prin una sau mai multe frontiere. , frontiera sau un arc sau o latura intre doua zone adiacente este digitizata o singura data 'i este folosita de amandoua zonele. .rontierele trebuie sa fie conectate n noduri, fara goluri. , zona, un poligon sau o fata este identificata #etic3etata% prin centroidul zonei sau poligonului sau centrul sau de greutate. 9odule n bara de instrumente sau proceduri G/7SS Fara de instrumente sau proceduri G/7SS are o colectie de module G/7SS care pot fi folosite n QGIS. 7cestea sunt grupate n blocuri tematice care pot fi definite de catre utilizator #!ezi A.7.$%.
4

6and se face clic pe un modul !a fi adaugat un nou tab barei care furnizeaza trei noi sub"taburi: ). ,ptions ? optiuni< 2. ,utput ? iesire< $. 9anual ? manual. ,ptiuni 7cest tab !a da un camp de intrare simplificat unde trebuie sa selectati 3artile necesare 'i sa introduceti parametrii de rulare a modulului selectat. +otati ca aceste optiuni sunt pastrate cat mai simple posibil pentru a pastra clara structura. aca sunt necesare mai multe optiuni de module, completrati programul G/7SS pentru a rula modulul. Iesirea 7cest tab !a da iesirea generata de modulul care este rulat. upa ce ati actionat butonul >run>, modulul comuteaza la tab ,utput 'i !eti !edea informatiile despre proces. aca totul merge bine, !eti !edea la sfarsit >SuccessfullB finis3ed> ? terminat cu succes. Crearea unui nou strat GRASS &ste posibil sa fie create foarte usor noi straturi !ectoriale folosind G/7SS. Selectati succesi! Plugins"GG/7SS"G6reate ne2 G/7SS laBer from t3e toolbar #creaza un nou strat G/7SS folosind bara cu proceduri%, dati un nume nou n caseta cu te*t 'i incepeti digitizarea. Crearea unui fisier cartografic Pentru a crea un fisier cartografic pentru ser!erul de 3arti #9apSer!er%: ). adaugati straturile n QGIS< 2. atribuiti simboluri straturilor, setati nuantele de culori< $. aran4ati straturile n ordinea de aparitie dorita pe ser!erul de 3arti< =. sal!ati imaginea 3artii n fisierul cartografic #pro4ect file% QGIS< +,-7: Procedura de e*port la ser!erul de 3arti #9apSer!er e*port tool% opereaza doar cu fisierul sal!at intr"o proiectie data #pro4ect file QGIS% 'i nu cu imaginea 3artii de pe ecran insotita de legenda. Crearea fisierului unei harti
5

Procedura de e*port #mse*port% este instalata n directorul cu module n binar ale QGIS 'i poate fi folosita 'i independent de QGIS. in QGIS puteti lansa procedura de e*port #e*porter tool% prin alegerea din meniul >.ile> ? fisier a comenzii >&*port to 9apSer!er 9ap... > ? e*porta la ser!erul de 3arti 3artaH. 9ai 4os este dat un sumar al campurilor cu date de intrare: 9ap file ? fisierul 3artii: introduceti un nume pentru fisierul 3artii ce !a fi creat. Puteti folosi butonul din dreapta al locatorului pentru a cauta directorul unde doriti sa creati fisierul 3arta. Qgis pro4ect file ? fisierul proiect QGIS: introduceti calea #full pat3% fisierului proiect QGIS #.qgs% de e*portat. Puteti folosi butonul din dreapta al locatorului pentru a cauta directorul fisierului proiect QGIS. 9ap +ame ? numele 3artii: un nume pentru 3arta. 7cest nume este prefi*ul tuturor imaginilor generate de catre ser!erul de 3arti. 9ap 0idt3 ? latimea 3artii: latimea n pi*eli a imaginii rezultate. 9ap Ieig3t ? inaltimea 3artii: inaltimea n pi*eli a imaginii rezultate. 9ap 8nits ? unitati: unitatea de masura de lungime pentru imaginea rezultata. Image tBpe ? tipul imaginii: formatul pentru imaginea de iesire generata de ser!erul de 3arti #9apSer!er%. 0eb -emplate ? sablonul 0eb: calea completa #full pat3% pentru fisierul sablon al ser!erului de 3arti #9apSer!er template file% care !a fi folosit cu fisierul 3artii #map file%. 0eb Ieader ? calea completa #full pat3% pentru fisierul 3eader al ser!erului de 3arti #9apSer!er 3eader file% pentru a fi foolosit cu fisierul 3artii #map file%. 0eb .ooter ? calea completa #full pat3% pentru fisierul footer #9apSer!er footer file% pentru a fi foolosit cu fisierul 3artii #map file%