Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA NR 5 LA HCL/2013 LISTA DE INVESTITII DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 SI ESTIMARILE PE ANII 2014 ,2015 ,2016 - M !

" N# $#% 1* 1.1 2 1.1 1.2 1. 1.4 1.5 1." 1.7 3 2.1 2.2 2. 2.4 2.5 2." 1 1.1 2 2.1 DENUMIRE PROIECT LUCRARI IN CONTINUARE Modernizare trotuare cu dale din pavaj strazile : Dumbravii si Marului LUCRARI NOI ' . $(#"/ #eabiltarea salilor de clasa la $radinita %menajare parc strada 1 Decembrie #eabilitare cladire dispensar &onstructie 'antana de mare adancime #eabilitare ri$ole ape pluviale si podete #ealizare bransamente canalizare si apa Modernizare sitem de iluminat public stradal ACHI0ITII DE BUNURI SI STUDII DE 1E0ABILITATE ' . $(#"/ Dotari cu calculatoare si (ero( )irena de avertizare populatie )istem de climatizare camin cultural )tudiu de 'ezabilitate *#eabilitare camin cultural+ )tudiu de 'ezabilitate *Modernizare sistem de iluminat public stradal+ )istem de suprave$,ere video strazi comunale TOTAL INVESTITII 1INANTATE DIN VENITURILE ANULUI CURENT LUCRARI NOI ' . $(#"/ Modernizare trotuare cu dale strada -ibertatii, .iitorului ACHI0ITII DE BUNURI SI STUDII DE 1E0ABILITATE ' . $(#"/ &onsultanta proiect * /romovarea on0 line a potentialului turistic al zonei central0 vestice a /odisului Mediasului+ TOTAL CHELTUIELI 1INANTATE DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI TOTAL CHELTUIELI C&' $() %&! 84.02 "5.02 "7.02 70.02 70.02 84.02 70.02 70.02 51.02 "1.02 "7.02 "7.02 70.02 84.02 PEVEDERI 2013 +5,00 85,00 1-4,30 50,00 45,00 0,00 "!, 0 0 0 0 +5,,0 18,00 ",50 25,00 ",20 10,00 20,00 365,00 150,00 150,00 2,50 2,50 152,20 51,,50 ESTIMARI 2014 ,4,374, ! 450,00 ESTIMARI 2015 13,,36 1 7, " 360,00 ESTIMARI 2016 0 4,3,00

150,00 150,00 150,00 0,00

1"0,00 200,00 0,00

17 ,00 00,00 0,00

0,00 524,34-,,36 4,3,00

84.02 87.02

0,00 524,3-

0,00 4-,,36

0,00 4,3,00

/#1)1D2341,

)1&#14%#,

S-ar putea să vă placă și