Sunteți pe pagina 1din 40

MAKTUB PAULO COELHO ATENIE : Acest text este distribuit gratuit prin inter ediu! paginii "#icia!e a !

ui Pau!" C"e!$"% Nu p"ate #i pub!icat sub nici " a!t& #"r &% Aut"ru! de'ine t"ate drepturi!e de aut"r asupra anuscrisu!ui (n cau)&% *Ma+tub, (nsea n& *A-a a #"st scris%, Arabii cred c& *a-a a #"st scris, nu ar #i " traducere prea bun&. pentru c&. de-i t"tu! de/a a #"st scris. 0u ne)eu are c" pasiune -i a scris t"tu! d"ar pentru a ne a/uta% C&!&t"ru! este !a Ne1 2"r+% Este (n (nt(r)iere !a " (nt(!nire. -i c(nd p!eac& de !a $"te! (-i d& sea a c& a-ina sa a #"st utat& de p"!i'ie% A/unge t(r)iu !a (nt(!nire. pr(n)u! durea)& ai u!t dec(t ar #i #"st necesar. -i e! se g(nde-te !a a enda pe care trebuie s& " p!&teasc&% O s& #ie " a3ere% Pe nea-teptate. (-i a inte-te de bancn"ta pe care " g&sise pe strad& cu " )i (n ur &. -i 3ede " "arecare ciudat& !eg&tur& cu ce i se (nt( p!ase di inea'&% *Cine -tie. p"ate c& a g&sit banii aceia (nainte ca pers"ana care ar #i trebuit s&4i g&seasc& s& #i a3ut p"sibi!itatea% P"ate a utat bancn"ta din ca!ea cui3a care (ntr4ade3&r a3ea ne3"ie% Cine -tie dac& nu a inter3enit (n ce a #"st scris5 6i te ne3"ia s& se e!ibere)e de bancn"t&. -i (n ace! " ent 3ede un cer-et"r a-e)at pe tr"tuar% 7i d& rapid bancn"ta. -i si te c& a readus un ec$i!ibru !ucruri!"r% *A-teapt& " c!ip&., spune cer-et"ru!% *Nu caut a/ut"r% Eu s(nt p"et -i 3reau s&4'i citesc " p"e)ie (n sc$i b%, * %%%%% da. a!ege una scurt&. pentru c& & gr&besc,% Cer-et"ru! r&spunde *dac& e-ti (nc& 3iu. este pentru c& nu ai a/uns (nc& ac"!" unde ar trebui s& #ii%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

8(ndeste4te !a !ar3&% 7-i petrece cea ai are parte a 3ie'ii pe p& (nt. in3idi"as& pe p&s&ri -i sup&rat& pe destinu! -i (n#&'i-area ei% *Eu s(nt creatura care p!ace ce! ai pu'in din t"ate,. g(nde-te% 7ntr4" )i. Ma a Natur& (i cere !ar3ei s& preg&teasc& " g"g"a-&% Lar3a e irat& 9 nu a ai #&cut nici"dat& p(n& acu " g"g"a-&% 7n'e!ege c& (-i c"nstruie-te pr"priu! "r (nt -i se preg&te-te s& "ar&% C$iar dac& a #"st ne#ericit& cu 3ia'a pe care a tr&it4" p(n& (n ace! " ent. se p!(nge c&tre 0u ne)eu: *C(nd de abia & "bi-nuise cu 3ia'a ea. 0"a ne. ( i iei -i pu'inu! care4! a %, 7n disperare se (nc$ide (n g"g"a-& -i a-teapt& s#(r-itu!% 0up& c(te3a )i!e se tre)e-te trans#"r at& (ntr4un #!uture superb% Acu este (n stare s& )b"are c&tre cer. -i este #"arte ad irat&% E surprins& de se ni#ica'ia 3ie'ii -i de se na!e!e !ui 0u ne)eu%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un str&in se (nt(!ni cu P&rinte!e 6tare' a! &n&stirii din 6ceta% :;reau s&4 i (ndrept 3ia'a *. spuse% *0ar nu & p"t re'ine s& a g(nduri p&c&t"ase%* P&rinte!e "bser3& c& a#ar& 3(ntu! su#!a tare -i spuse str&inu!ui: :E

#"arte ca!d aici% M& (ntreb dac& nu ai putea str(nge un pic din 3(ntu! de a#ar& -i s&4! aduci (n&untru s& r&c"reasc& un pic (nc&perea%, :E i p"sibi! *. r&spunse str&inu! % :E i p"sibi! -i s& ne ab'ine de !a a g(ndi !ucruri care4L sup&r& pe 0u ne)eu *. r&spunse c&!ug&ru! % :0ar dac& -tii cu s& spui nu tenta'ii!"r. nu4'i 3"r #ace nici un r&u,%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *0ac& trebuie s& iei " deci)ie. e ai bine s& " #aci -i s& te c" p"r'i ca atare% Nu p"'i -ti dinainte c"nsecin'e!e% Arta di3ina'iei a #"st de)3"!tat& pentru a s#&tui "a enii. nu pentru a pre)ice 3iit"ru!% O#er& s#aturi bune. dar s!abe pr"#e'ii% 7ntr4una din rug&ciuni!e (n3&'ate de !a Iisus. se spune: *<ac&4se 3"ia Ta,% C(nd 3"ia Lui pr"3"ac& " pr"b!e &. ne d& -i s"!u'ia% 0ac& arta di3ina'iei ar #i #"st (n stare s& pre)ic& 3iit"ru!. t"'i g$icit"rii ar #i #"st s&n&t"-i. c&s&t"ri'i -i #erici'i%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

0iscip"!u! se apr"pie de aestru! s&u: *0e ani de )i!e s(nt (n c&utarea i!u in&rii,. spuse% * 6i t c& s(nt apr"ape s& " ating% A ne3"ie s& -tiu care e pasu! ur &t"r,% *Cu te (ntre'ii = * (ntreb& aestru! % *Nu a (n3&'at (nc& s& #iu aut"n" > & a/ut& p&rin'ii% 0ar &sta e d"ar un deta!iu%, *Pasu! ur &t"r pe care trebuie s&4! #aci e s& te ui'i direct !a s"are ti p de /u &tate de inut, . spuse aestru!% 0iscip"!u! (i ur & s#atu!. ascu!t&t"r% 0up& ce trecur& trei)eci de secunde aestru! (i ceru s&4i descrie ce a3ea ( pre/ur% :Nu reu-esc s& 3&d% 6"are!e 4a "rbit ., spuse discip"!u! % :Un " care caut& d"ar !u ina. e3it(nd pr"prii!e resp"nsabi!it&'i. nu 3a g&si nici"dat& i!u inarea% ?i unu! care se uit& #ix d"ar !a s"are 3a "rbi., #u c" entariu! aestru!ui%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un " se p!i ba printr4" 3a!e din Pirinei. c(nd (nt(!ni un ci"ban b&tr(n% Acesta (-i ( p&r'i $rana cu e!. -i st&tur& ( preun& 3re e (nde!ungat&. 3"rbind despre 3ia'&% O u! spunea c&. dac& se crede (n 0u ne)eu. trebuie acceptat& -i ideea c& nu s(nte !iberi. din " ent ce 0u ne)eu gu3ernea)& #iecare pas% Ca r&spuns. ci"banu! (! duse (ntr4" 3a!e !arg& unde se putea ascu!ta 9 cu " c!aritate abs"!ut& 9 ec"u! #iec&rui sunet% *;ia'a este ca aceste st(nci -i destinu! e strig&tu! pe care #iecare din n"i (! sc"ate ,. spuse ci"banu!% *Ceea ce #ace 3a #i (n&!'at !a ini a Lui. -i se 3a (nt"arce !a n"i (n aceea-i #"r &% 0u ne)eu ac'i"nea)& ca ec"u a! ac'iuni!"r n"astre%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Maestru! spuse: *C(nd si 'i c& a 3enit " entu! sc$i b&rii. (ncepe 4 inc"n-tient4 s& deru!& #i! u! de !a cap&t. pentru a re3edea #iecare (n#r(ngere su#erit& p(n& atunci % ?i. cu siguran'&. cu c(t cre-te . nu &ru! " ente!"r di#ici!e cre-te% 0ar. (n ace!a-i ti p. experien'a ne d& ac'iuni!e ce!e ai bune pentru a dep&-i ace!e (n#r(ngeri. -i pentru a g&si ca!ea care ne per ite s& erge (nainte% Trebuie s& deru!& -i a! d"i!ea #i! din ar$i3a n"astr& enta!&% 0ac& pri3i d"ar pe!icu!a (n#r(ngeri!"r n"astre. r& (ne para!i)a'i% 0ac& pri3i d"ar pe ce! a! succese!"r. s#(r-i prin a crede c& s(nte ai (n'e!ep'i dec(t s(nte (n rea!itate% A3e ne3"ie de a be!e ben)i%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

0iscip"!u! spuse aestru!ui s&u: *A petrecut are parte a )i!ei g(ndind ce nu ar #i trebuit s& g(ndesc. d"rindu4 i ce nu ar #i trebuit s&4 i d"resc -i #&c(nd p!anuri ce nu ar #i trebuit #&cute%* Maestru! (! in3it& pe discip"! s& #ac& " p!i bare (n p&durea din spate!e casei% 0e4a !ungu! dru u!ui (i ar&t& " p!ant& -i ceru discip"!u!ui s&4i spun& dac& (i -tie nu e!e% *Be!!ad"nna, @#e eie #ru "as&A. spuse discip"!u!% *P"ate ucide pe "ricine (i &n(nc& #run)e!e%, , 0ar nu p"ate ucide pe ni eni care d"ar " ad ir&,. spuse aestru!% ,La #e!. d"rin'e!e negati3e nu p"t #ace r&u at(ta ti p c(t nu te !a-i sedus%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

7ntre <ran'a -i 6pania exist& un !an' unt"s% 7ntr4unu! din acei un'i este un sat care se c$ea a Arge!es. -i (n sat este " c"!in& care duce spre " 3a!e% 7n #iecare dup& a ai)&. un b&tr(n urc& -i c"b"ar& acea c"!in&% C(nd c&!&t"ru! erse !a Arge!es pentru pri a dat&. nu -tia% La a d"ua sa 3i)it& (n sat. "bser3& c& a tra3ersat p"teca cu ace!a-i " % ?i de #iecare dat& c(nd se (nt"rcea "bser3a " u! ai cu aten'ie 9 3e- inte!e !ui. basca. bast"nu! !ui. "c$e!arii% 0e #iecare dat& c(nd se g(nde-te !a sat. se g(nde-te -i !a ace! b&tr(n 9 c$iar dac& ace!a nu e c"n-tient de asta% O singur& dat& c&!&t"ru! (i 3"rbise b&tr(nu!ui% 7n g!u & (! (ntreb&: *Cre)i c& 0u ne)eu tr&ie-te (n un'ii &-tia #ru "-i care ne (nc"n/"ar&=, *0u ne)eu tr&ie-te,. spuse b&tr(nu!. * (n ace!e !"curi unde I se per ite s& intre%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

7ntr4" sear& aestru! se adun& cu discip"!ii -i !e ceru s& #ac& un #"c ca s& stea de 3"rb& ( preun&%,C&!&t"ria spiritua!& e ca un #"c care arde (n #a'a n"astr&., spuse% *Un " care 3rea s& aprind& #"cu! trebuie s& sup"rte #u u! care4i (ngreunea)& respira'ia -i4! #ace s& !&cri e)e% A-a e redesc"perit& credin'a !ui% Oricu . "dat& ce #"cu! a #"st aprins din n"u. #u u! dispare. iar #!&c&ri!e !u inea)& t"ate !ucruri!e din /uru! !"r 9 d(ndu4!e c&!dur& -i !ini-te%, *0ar dac& a!tcine3a aprinde #"cu! pentru e!=, (ntreb& unu! din discip"!i% ,?i dac& cine3a ne a/ut& s& e3it& #u u! = * *0ac& cine3a #ace asta. este un #a!s aestru% Un aestru (n stare s& duc& #"cu! "riunde d"re-te -i s&4! sting& de c(te "ri are c$e#% ?i. din " ent ce nu a (n3&'at pe ni eni s& aprind& #"cu!. e ca -i cu i4ar !as& pe t"'i (n (ntuneric%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

*C(nd p&-e-ti cu $"t&r(re de4a !ungu! dru u!ui t&u. 3ei g&si " p"art& cu " #ra)& scris& deasupra., spune aestru!% *7nt"arce4te !a ine -i spune4 i ce )ice acea #ra)&% 0iscip"!u! se d&ruie-te c&ut&rii trup -i su#!et. -i (ntr4" )i (nt(!ne-te din (nt( p!are acea p"art& -i atunci se (nt"arce !a aestru% *<ra)a scris& era BA6TA E IMPO6IBIL B *. spune e!% *Era scris pe un )id sau pe " p"art&=, (ntreab& aestru!% *Pe " p"art&., r&spunde% *Bine. atunci. pune (na pe c!an'& -i desc$ide4"%, 0iscip"!u! se supuse% 0in " ent ce #ra)a era scris& e " p"art&. ea se desc$ise ca "rice p"art& n"r a!&% Cu p"arta c" p!et desc$is& e! nu ai putea 3edea #ra)a 9 -i erse (nainte%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *7nc$ide "c$ii% 6au c$iar cu "c$ii desc$i-i. i aginea)&4'i ur &t"area scen&: un st"! de p&s&ri (n )b"r% Acu spune4 i c(te p&s&ri reu-e-ti s& 3e)i: cinci= unspre)ece= -aispre)ece=* *Indi#erent care ar #i r&spunsu! 9 -i e greu ca cine3a s& pretind& c& -tie c(te p&s&ri a reu-it s& 3ad& 9 un !ucru de3ine ai u!t dec(t c!ar (n acest ic experi ent% P"'i i agina st"!u! de p&s&ri. dar nu &ru! !"r e dinc"!" de c"ntr"!u! t&u% ?i t"tu-i scena era curat&. bine de#init&. exact&% Trebuie s& existe un r&spuns !a (ntrebare% Cine a $"t&r(t c(te p&s&ri ar #i trebuit s& apar& (n scena i aginat& = Nu tu%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un " se $"t&r( s& #ac& " 3i)it& unui pustnic care. dup& cu i se spusese. tr&ia nu departe de &n&stirea 6ceta% 0up& ce erse ca!e !ung& prin de-ert. g&si (n s#(r-it c&!ug&ru!% *A ne3"ie s& -tiu care e pri u! pas care trebuie #&cut pe dru u! spiritua!., spuse% Pustnicu! duse " u! !a " #(nt(n& ic& -i4i spuse s& se pri3easc& (n ap&% O u! (ncerc& s& " #ac&. dar de abia ce (ncerc&. pustnicu! arunc& pietrice!e (n ap&. agit(ndu4i supra#a'a% *Nu " s&4 i p"t 3edea c$ipu! dac& " s& c"ntinui s& arunci pietre!e a!ea., spuse " u!% *A-a cu e i p"sibi! pentru un " s&4-i 3ad& c$ipu! (n ape i-cate. !a #e! e i p"sibi! s&4! cau'i pe 0u ne)eu dac& intea 'i4e ne!ini-tit& de c&utare.* spuse c&!ug&ru!% *Acesta e pri u! pas5,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

7n peri"ada (n care c&!&t"ru! practica edita'ia Cen . (ntr4" )i aestru! s&u erse (n d"/" @ !"cu! unde se reunesc discip"!iiA. -i se (nt"arse cu un be'i-"r de ba bus% Unii din e!e3i !ui 9 cei care nu reu-iser& s& se c"ncentre)e bine 9 ridicar& (na% Maestru! se apr"pie de #iecare -i d&du c(te trei !"3ituri cu be'i-"ru! pe #iecare u &r% C(nd n"3ice!e 3&)u aceasta pentru (nt(ia "ar&. " c"nsider& un gest edie3a!% Mai t(r)iu. (n'e!ese c& dese"ri e necesar s& trans#er& su#erin'a spiritua!& (n cea #i)ic& pentru a (n'e!ege r&u! pe care4! creea)&% Pe dru u! c&tre 6antiag". (n3&'ase un exerci'iu care c"nsta (n t&ierea pie!ii degetu!ui are cu ung$ia ar&t&t"ru!ui "ri de c(te "ri a3ea g(nduri critice despre sine% Teribi!e!e c"nsecin'e a!e g(nduri!"r negati3e s(nt si 'ite cu u!t ti p dup&% 0ar per i'(nd un"r ase enea g(nduri s& se ani#este ca durere #i)ic&. s(nte (n stare s& (n'e!ege r&u! pe care4! cau)ea)&% ?i atunci s(nte (n stare s& !e a!ung& %
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un pacient de DE de ani (! (nt(!ni pe terapeutu! Fic$ard Cr"1!e % * Nu reu-esc s& & !as de "biceiu! de a4 i suge degetu! are., se !a ent&% *Nu4'i #ace ari pr"b!e e din cau)a asta. * (i spuse Cr"1!eG% *0ar (ncearc& s& sugi un a!t deget (n #iecare )i%, Pacientu! (ncerc& s& #ac& (nt"c ai cu i s4a spus% ?i de #iecare dat& c(nd (ndrepta (na spre gur&. trebuia s& #ac& " a!egere c"n-tient& pentru a a!ege care deget trebuia s& #ie subiectu! aten'iei sa!e (n acea )i% 7nainte de s#(r-itu! ace!ei s&pt& (ni. "biceiu! era 3indecat% *C(nd un 3iciu de3ine "bi-nuin'&. e greu de c"ntr"!at., spune Fic$ard Cr"1!eG% * 0ar c(nd ni se cere s& de)3"!t& n"i atitudini. s& !u& deci)ii n"i -i s& #ace a!egeri n"i. de3eni c"n-tien'i c& nu se erit&,%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

7n F" a antic&. ni-te pre)ic&t"are cun"scute ca 6ibi!e scriser& n"u& c&r'i care ar #i pre)is 3iit"ru! i periu!ui F" an% 0user& c&r'i!e !a Tiberiu%

*C(t c"st& =, (ntreb& ( p&ratu! r" an% *O sut& de "ne)i de aur., r&spunser& 6ibi!e!e%Tiberiu (ni"s !e a!ung& din #a'a "c$i!"r% 6ibi!e!e arser& trei dintre c&r'i!e !"r -i se (nt"arser& !a Tiberiu% *C"st& t"t " sut& de "ne)i de aur., (i spuser& !ui Tiberiu% E! r(se -i !e re#u)&: *0e ce ar trebui s& p!&tesc -ase c&r'i !a #e! c(t c"stau n"u&=, 6ibi!e!e arser& (nc& trei c&r'i -i se (nt"arser& cu ce!e trei r& ase% *Pre'u! este t"t " sut& de "ne)i de aur., spuser&% Tiberiu. &cinat de curi")itate. decise s& p!&teasc&% 0ar nu #u (n stare s& citeasc& dec(t " parte a 3iit"ru!ui i periu!ui s&u% 6pune aestru!: * E i p"rtant (n 3ia'& s& accep'i c(nd 'i se "#er& "ca)ia%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

0"i rabini #&ceau t"t p"sibi!u! s& dea un c"n#"rt spiritua! e3rei!"r din 8er ania na)ist&% Ti p de d"i ani. ter"ri)a'i (n "d insup"rtabi!. reu-esc s& scape de persecut"ri -i s&4-i (ndep!ineasc& #unc'ii!e re!igi"ase (n di3erse c" unit&'i% 7ntr4un s#(r-it s(nt !ua'i pri)"nieri% Unu! dintre rabini. ter"ri)at de ce i s4ar putea (nt( p!a. se r"ag& (nc"ntinuu% Ce!&!a!t. (n sc$i b. (-i petrece t"at& )iua d"r ind% *0e ce te p"r'i a-a=, (ntreab& rabinu! speriat% *Pentru a4 i p&stra #"r'e!e% ?tiu c& 3"i a3ea ne3"ie ca s& p"t erge (nainte., spuse ce!&!a!t% *Mi4a #"st #ric& p(n& (n " entu! (n care a #"st prin-i% Acu s(nt pri)"nier. ce bine i4ar putea #ace #rica de ce i s4ar putea (nt( p!a= M" entu! de #ric& s4a ter inat> acu este " entu! pentru speran'&%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *0eci)ie% Acest ce3a pentru care !u ea a #"st suspici"as& 3re e (nde!ungat&% C(te s(nt !ucruri!e pe care s(nte incapabi!i s& !e #ace din !ips& de $"t&r(re. -i c(te pentru c& s(nt riscante= Un exe p!u de !ucru gre-it interpretat ca *!ips& de $"t&r(re,: a 3"rbi cu necun"scu'ii% <ie " c"n3ersa'ie. un si p!u c"ntact sau un sa!ut. #"arte rar 3"rbi cu necun"scu'ii% ?i spune (nt"tdeauna c& e ai bine a-a% 7n acest #e! s#(r-i prin a nu #i de a/ut"r -i a nu #i a/uta'i de ;ia'&% 0istan'a ne #ace s& p&re i p"rtan'i -i siguri de n"i (n-ine% 0ar. de #apt. nu per ite ca 3"ci!e (ngeri!"r n"-tri s& se ani#este prin cu3inte!e ce!"r!a!'i %
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un pustnic b&tr(n #u in3itat !a curtea ce!ui ai puternic rege a! ace!"r 3re uri% *In3idie) un " s#(nt care se p"ate u!'u i cu at(t de pu'in.* spuse rege!e% *Eu in3idie) pe Maiestatea ;"astr&. care se p"ate u!'u i c$iar -i cu u!t ai pu'in dec(t a eu., r&spunse pustnicu!% *Ce 3rei s& spui= 7ntreag& 'ara aceasta ( i apar'ine., spuse rege!e /ignit% *Exact.,spuse c&!ug&ru!% ,Eu a u)ica s#ere!"r ce!este. a r(uri!e -i un'ii din t"at& !u ea% A !una -i s"are!e. pentru c& eu (! a pe 0u ne)eu (n ini a ea% Maiestatea ;"astr&. (ns&. nu a3e'i dec(t regatu!,%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

*Hai s& erge pe unte!e unde !"cuie-te 0u ne)eu., spuse un ca3a!er unui prieten de a! s&u% *;reau s& d"3edesc c& t"t ce -tie E! s& #ac& e s& ne cear& s& #ace ce3a. (n ti p ce nu #ace ni ic pentru a ne u-ura de resp"nsabi!it&'i%, *Bine. 3"i

erge pentru a4 i de "stra credin'a., spuse ce!&!a!t% A/unser& n"aptea (n 3(r#u! unte!ui 4 -i au)ir& " 3"ce din (ntuneric: *7nc&rca'i pietre pe caii 3"-tri %, *;e)i=5* spuse pri u! ca3a!er% *0up& a-a un urcu-. 3rea s& ne #ac& s& ai -i c&r& a-a " greutate% Nu " s&4! ascu!t5, A! d"i!ea #&cu (nt"c ai cu i s4a p"runcit% C(nd a/unser& !a p"a!e!e unte!ui. era (n )"ri -i pri e!e ra)e de s"are str&!uceau pe pietre!e pe care ca3a!eru! credinci"s !e !uase: erau dia ante ade3&rate% 6pune aestru!: *H"t&r(ri!e !ui 0u ne)eu s(nt isteri"ase. dar s(nt (nt"tdeauna (n #a3"area n"astr&%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *0ragu! eu. trebuie s& ('i spun ce3a ce p"ate nu -tii% M& g(ndea cu s& #ac 3estea asta ai u-"r de pri it 9 cu s& " picte) (n cu!"ri ai 3i3ace. s& adaug !a acestea pr" isiunea Paradisu!ui. 3i)iuni a!e Abs"!utu!ui. s&4'i dau exp!ica'ii e)"terice 9 dar nu erge% Fespir& ad(nc -i preg&te-te4te% Trebuie s& #ii tare -i te asigur c& s(nt abs"!ut sigur de ce ('i spun acu % Este " predic'ie in#ai!ibi!&. #&r& nici " (nd"ia!&% Este ur &t"area Htu 3ei uri%H 64ar putea s& #ie (ine sau peste cincispre)ece ani. dar 9 ai de3re e sau ai t(r)iu 9 3ei uri% C$iar dac& nu ai 3rea% C$iar dac& ai a!te p!anuri% 8(nde-te cu gri/& ce 3ei #ace a)i% ?i (ine% ?i pentru t"t restu! 3ie'ii ta!e%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un exp!"rat"r. un " a!b. ner&bd&t"r s& a/ung& !a destina'ia sa din ini a A#ricii. pr" ise $a a!i!"r " p!at& sup!i entar& dac& en'in un rit ai a!ert% Pentru c(te3a )i!e erser& ai repede% 7ntr4" )i. (ns&. pe nea-teptate. puser& /"s baga/e!e -i se a-e)ar& pe p& (nt% Nu a3ea i p"rtan'& c('i bani !e erau "#eri'i. re#u)au s& ai earg&% C(nd. (ntr4un #ina!. exp!"rat"ru! (ntreb& de ce se c" p"rt& ast#e!. (i d&dur& ur &t"ru! r&spuns: *Ne i-ca at(t de repede (nc(t nu ai -ti ce #ace % Acu trebuie s& a-tept& ca su#!ete!e n"astre s& ne a/ung& din ur &%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6#(nta <eci"ar& cu pruncu! Isus (n bra'e. c"b"r( pe p& (nt pentru a 3i)ita " &n&stire% Cu bucurie. c&!ug&rii se a-e)ar& (n r(nd pentru a4i aduce " agiu!: unu! dintre ei recit& " p"e)ie. a!tu! 7i ar&t& c(te3a iniaturi pe te e bib!ice. un a!tu! recit& nu e!e tutur"r s#in'i!"r% U!ti u! era un p&rinte u i! care nu a3usese p"sibi!itatea s& (n3e'e de !a (n'e!ep'ii ace!ei peri"ade% P&rin'ii !ui erau "a eni si p!i care !ucrau (ntr4un circ a bu!ant% C(nd 3eni r(ndu! s&u. c&!ug&rii 3"iau s& pun& cap&t " agiu!ui cre)(nd c& e! !e 3a strica i aginea% 0ar e! 3"ia s&4-i arate iubirea pentru 6#(nta <eci"ar&% 6ting$er. sc"ase c(te3a p"rt"ca!e din bu)unar -i (ncepu s& !e arunce (n aer 9 a-a cu (! (n3&'aser& p&rin'ii !ui !a circ% 0"ar atunci Isus )( bi -i b&tu din pa! e% ?i c&!ug&ru! ce! u i! #u singuru! ( br&'i-at de 6#(nta <eci"ar& care i4a -i per is s& 'in& pe <iu! s&u (n bra'e pentru pu'in& 3re e%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Nu (ncerca (nt"tdeauna s& #ii c"erent% La ur a ur ei 6#(ntu! Pa3e! a spus *7n'e!epciunea !u ii e nebunie (n "c$ii !ui 0u ne)eu,% 6& #ii c"erent e ca -i cu 'i4ai pune " cra3at& care se as"rtea)& cu ci"rapii% 7nsea n& s& ai (ine ace!ea-i "pinii pe care cine3a !e are ast&)i% ?i i-carea p!anete!"r= Unde e= A-a cu nu #aci r&u a!t"ra. sc$i b&4'i p&rerea din c(nd (n c(nd% Ai cura/u! s& te c"ntra)ici pe tine

(nsu'i #&r& s& te si 'i st(n/enit% Este un drept a! t&u% Nu c"ntea)& ce cred a!'ii 9 pentru c& a-a 3&d ei !ucruri!e. (n "rice ca)% A-a c& #ii ca! % Las& uni3ersu! s& earg& (nainte% 0esc"per& bucuria de a te surprinde pe tine (nsu'i% *0u ne)eu a!ege !ucruri!e nebune de pe pa (nt pentru a4i st(n/eni pe (n'e!ep'i, spunea 6#% Pa3e!%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: ,Ast&)i e " )i #ru "as& pentru a #ace ce3a ie-it din c" un% A putea. de exe p!u. s& dans& pe strad& (n ti p ce ne (ndrept& spre ser3iciu% 6& pri3i (n "c$i un necunscut -i s& 3"rbi de iubire !a pri a 3edere% 6&4i d& -e#u!ui " idee care ar putea p&rea ridic"!&. " idee pe care nu a ai en'i"nat4" 3re"dat& (nainte% F&)b"inicii !u inii (-i per it ast#e! de )i!e% Ast&)i a putea p!(nge pentru 3ec$i nedrept&'i greu de acceptat% A putea da un te!e#"n cui3a c&ruia a /urat s& nu (i ai 3"rbi nici"dat& @dar de !a care a-tept& s& g&si un esa/ pe r"b"tu! te!e#"nu!uiA% A)i ar putea #i c"nsiderat& " )i care nu #ace parte din scenariu! pe care (! scrie (n #iecare )i% Ast&)i "rice 3in& 3a #i per is& -i iertat&% Ast&)i este " )i (n care s& ne bucur& de 3ia'&%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

O u! de -tiin'& F"ger Penr"se se p!i ba cu c('i3a a ici -i discutau aprins% 6e "prir& din discu'ii d"ar pentru a tra3ersa strada% *7 i a intesc c& (n ti p ce tra3ersa strada ( i 3enise " idee incredibi!&,. spuse Penr"se% *0ar nici nu a/unsese bine (n partea cea!a!t& -i a re!uat discu'ia de unde r& &sese. nu a ai reu-it s&4 i a intesc ce g(ndise d"ar cu pu'ine secunde (nainte%, Mai t(r)iu. dup& a ia)&. Penr"se (ncepu s& se si t& eu#"ric% *A3ea sen)a'ia c& ce3a se re3e!ase (n ine., spuse% H"t&r( s& rec"nstituie #iecare inut a! ace!ei )i!e -i 9 c(nd (-i a inti " entu! (n care tra3ersa strada 9 ideea i se (nt"arse (n inte% 0e data asta " scrise% Era te"ria g&uri!"r negre. " te"rie re3"!u'i"nar& (n #i)ica "dern&% ?i i s4a (nt"rs (n inte pentru c& Penr"se a #"st (n stare s& rec$e e !ini-tea (n care c&de (nt"tdeauna c(nd tra3ers& " strad&%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6#&ntu! Ant"n tr&ia (n de-ert c(nd se apr"pie de e! un t(n&r% *P&rinte. a 3(ndut t"t ce a3ea -i c(-tigu! !4a dat s&raci!"r% A p&strat d"ar c(te3a !ucruri care i4ar putea a/uta s& supra3ie'uiesc aici% A- 3rea ca tu s& ( i ar&'i ca!ea spre puri#icare%, 6#(ntu! Ant"n (i ceru t(n&ru!ui s& 3(nd& pu'ine!e !ucruri p&strate -i cu banii s& cu pere carne din "ra-. iar pe dru u! de (nt"arcere. s& " !ege (n /uru! trupu!ui% T(n&ru! #&cu (nt"c ai cu #usese instruit% 7n ti p ce se (nt"rcea a #"st atacat de c(ini -i de 3u!turi care 3"iau carnea% ,M4a (nt"rs., spuse t(n&ru! ar&t(nd p&rinte!ui trupu! s&u r&nit -i 3e- inte!e )dren'uite% *Cei care apuc& (ntr4" n"u& direc'ie dar 3"r s& p&stre)e ce3a din 3ec$ia !"r 3ia'&. s#(r-esc prin a #i s#(-ia'i de pr"priu! trecut,. spuse 6#(ntu!%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *<"!"se-te4te de #iecare binecu3(ntare pe care 0u ne)eu 'i4a dat4 " ast&)i% O binecu3(ntare nu p"ate #i p&strat&% Nu exist& nici " banc& unde pute dep")ita binecu3(ntari!e pri ite -i s& !e #"!"si c(nd 3ede " "ca)ie% 0ac& nu !e #"!"se-ti. s(nt ire ediabi! pierdute% 0u ne)eu -tie c& n"i s(nte arti-ti creati3i c(nd intr& (n 3ie'i!e n"astre% 7ntr4" )i ne d& !ut s& scu!pt& . (n a!ta pensu!e -i p(n)e sau un crei"n% 0ar n"i nu -ti s& #"!"si !utu! pentru a picta sau crei"nu! ca s& scu!pt& % <iecare )i are irac"!u! s&u% Accept& binecu3(nt&ri!e. !ucrea)& -i creea)& ici!e ta!e "pere ast&)i% M(ine 3ei pri i a!te!e%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

M&n&stirea de pe a!u! r(u!ui Piedra este (nc"n/urat& de " 3egeta'ie sp!endid& 4 este " ade3&rat& "a)& (n i/!"cu! c( puri!"r sterpe din acea )"n& a 6paniei% Ac"!" icu! r(u de3ine un curent agni#ic -i se ( parte (ntr4" u!'i e de cascade% C&!&t"ru! se p!i ba prin ( pre/uri i ascu!t(nd u)ica ape!"r% Pe nea-teptate " gr"t& din spate!e unei cascade (i atrage aten'ia% 6tudia)& pietre!e r"ase de 3re e -i studia)& cu aten'ie #"r e!e p!&cute create cu r&bdare de natur&% ?i g&seste un 3ers a! !ui F% Tag"re scris pe " p!ac&: *Nu un ci"can a #&cut pietre!e at(t de per#ecte. ci apa 9 cu du!cea'a sa. cu dansu! -i sunetu! s&u%, Ac"!" unde #"r'a p"ate d"ar s& distrug&. de!icate'ea p"ate scu!pta%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *Mu!te pers"ane se te de #ericire% Pentru ca ast#e! de pers"ane s& #ie #ericite (n 3ia'& (nsea n& s& sc$i be u!te din "biceiuri!e !"r 9 s&4-i piard& si 'u! identit&'ii !"r% 0ese"ri a3e re)er3e #a'& de !ucruri!e bune care ni se (nt( p!a% Nu !e accept& . pentru c& ne4ar #ace s& ne si 'i dat"ri #a'& de 0u ne)eu% 8(ndi : ,Mai bine s& nu be din cupa #ericirii pentru c& atunci c(nd 3a #i g"a!& 3" su#eri cu p!it, 0in cau)a acestei #rici de a ne ic-"ra nu reu-i s& cre-te % 0in cau)a #ricii de p!(ns nu a3e cura/ s& r(de %,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

7ntr4" dup& a ia)&. !a &n&stirea 6ceta. un c&!ug&r /igni pe un a!tu!% 6tare'u! &n&stirii. <rate!e 6is"is. ceru c&!ug&ru!ui /ignit s&4! ierte pe agres"ru! s&u% *Nu p"t s& " #ac,. r&spunse c&!ug&ru!% *E! a #"st ce! care a /ignit. e! este ce! care trebuie s& p!&teasc&%, 7n ace! " ent <rate!e 6is"is (n&!'& bra'e!e spre cer -i (ncepu s& se r"age: ,0"a ne Isuse nu ai a3e ne3"ie de tine% Acu s(nte (n stare s& pedepsi agres"ru! pentru /igniri!e sa!e% Acu s(nte (n stare s& 'ine r&)bunarea (n (ini!e n"astre. s(nte (n stare s& ne c" p"rt& ca Bine -i F&u% A-adar. Tu ne p"'i !&sa singuri. -i nu 3a #i nici " pr"b!e &%, Fu-in(ndu4se. c&!ug&ru! iert& i ediat pe ce!&!a!t #rate%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un discip"! spuse: *T"'i ae-trii spun c& nu ai prin c&utarea s"!itar& se p"ate g&si c" "ara spiritua!&% Atunci de ce s(nte t"'i ( preun&=,

*6(nte'i t"'i uni'i pentru c& p&durea este (nt"tdeauna ai puternic& dec(t un c"pac s"!itar., r&spunse aestru!% *P&durea p&strea)& u iditatea. re)ist& !a #urtuni -i a/ut& p& (ntu! s& #ie #erti!% 0ar ceea ce #ace un c"pac s& #ie puternic s(nt r&d&cini!e !ui% 0ar r&d&cini!e unei p!ante nu p"t a/uta a!t& p!ant& s& creasc&% A #i uni'i pentru ace!a-i sc"p (nsea n& a per ite #iec&rei pers"ane s& creasc& (n #e!u! s&u. -i ace!a este dru u! ce!"r care d"resc s& #ie apr"ape de 0u ne)eu%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

C(nd c&!&t"ru! a3ea IJ ani. a a sa insist& s& #ac& un curs de educa'ie #i)ic&% Una din acti3it&'i!e cerute era s& sar& de pe un p"d (ntr4un r(u% La (nceputu! cursu!ui era para!i)at de #ric&% 7n #iecare )i r& (nea u!ti u! (n r(nd -i su#erea de #iecare dat& c(nd cine3a dinainte #&cea sa!tu! 9 pentru c& se apr"pia din ce (n ce ai u!t r(ndu! !ui% 7ntr4" )i. instruct"ru!. "bser3(nd #rica !ui 9 (! puse s& sar& pri u!% Cu t"ate c& era (nc& (nsp&i (ntat. t"tu! a #"st at(t de rapid c& #rica a #"st (n!"cuit& de cura/% 6pune aestru!: *0ese"ri a3e ne3"ie s& ne ac"rd& ti p% 0ar s(nt "ca)ii (n care trebuie s& ne su#!ec& (neci!e -i s& re)"!3& situa'ia% 7n ace!e ca)uri nu e ni ic ai r&u dec(t a (narea%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

7ntr4" di inea'& Bud$a st&tea (ntre discip"!ii s&i c(nd un " se apr"pie de grupu! !"r% *Exist& 0u ne)eu=, (ntreb&% *0a. 0u ne)eu exist&* r&spunse Bud$a% 0up& pr(n) 3eni un a!t " % *Exist& 0u ne)eu=, (ntreb&% *Nu. 0u ne)eu nu exist&,. r&spunse Bud$a% Pe (nserat. un a! trei!ea " (i adres& aceea-i (ntrebare -i r&spunsu! #u: *Trebuie s& $"t&r&-ti singur,% *Maestre. asta e absurd,. spuse unu! din discip"!i% *Cu p"'i da trei r&spunsuri di#erite !a aceea-i (ntrebare=, *Pentru c& erau trei pers"ane di#erite,. r&spunse I!u inatu!% *?i #iecare pers"an& se apr"pie de 0u ne)eu (n #e!u! s&u: unii cu certitudine. a!'ii cu neg"cieri -i a!'ii cu (nd"ie!i%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

N"i t"'i 3ede c& trebuie s& (ndep!ini anu ite ac'iuni. s& #ace anu ite !ucruri. s& re)"!3& pr"b!e e. s& #i disp"nibi!i pentru cei!a!'i% 7ncerc& t"t ti pu! s& p!ani#ic& ce3a. s& c"nc!ude ce3a. s& desc"peri un a! trei!ea *ce3a,% Nu este ni ic gre-it (n t"ate astea 9 p(n& !a ur & a-a c"nstrui -i "di#ic& !u ea% 0ar -i actu! Ad"ra'iei #ace parte din 3ia'&% Pentru a ne "pri din c(nd (n c(nd. pentru a #ugi de n"i (n-ine -i s& r& (ne (n !ini-te (n #a'a Uni3ersu!ui% Pentru a (ngenunc$ia. trup -i su#!et% <&r& s& cere ni ic. #&r& s& u!'u i pentru ce3a% 0"ar pentru a si 'i c&!dura iubirii care ne (nc"n/"ar&% 7n ace!e " ente se p"t de)!&n'ui !acri i nea-teptate 9 !acri i nici de bucurie. nici de triste'e% E un dar% Lacri i!e puri#ic& su#!etu! t&u%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: ,0ac& trebuie s& p!(ngi. p!(ngi ca un c"pi!% Odat& ai #"st c"pi! -i unu! din pri e!e !ucruri (n3&'ate (n 3ia'& a #"st s& p!(ngi. pentru c& p!(nsu! #ace parte din 3ia'&% Nu uita s& #ii !iber -i c& nu e ru-in"s s& ('i ar&'i e "'ii!e% Ur!&.

sug$i'& puternic. #& c(t )g" "t 3rei% Pentru c& a-a p!(ng c"piii -i ei cun"sc ce! ai rapid de a4-i a!ina ini i!e% Ai "bser3at 3re"dat& cu se "presc c"piii din p!(ns= 6e "presc pentru c& ce3a !e distrage atentia% Ce3a (i c$ea & spre a3entura ur &t"are% C"piii se "presc din p!(ns rapid% ?i a-a 3a #i pentru tine% 0ar nu ai dac& reu-e-ti s& p!(ngi ca un c"pi!%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

"du!

C&!&t"ru! era !a pr(n) cu " prieten&. a3"cat din <"rt Lauderda!e% Un indi3id pi!it !a asa 3ecin& insista s& 3"rbeasca (n ti pu! pr(n)u!ui% La un " ent dat. a ica ceru be'i3u!ui s& se ca! e)e% 0ar e! spuse: *0e ce= 3"rbesc despre iubire (ntr4un "d (n care " pers"an& trea)& nu ar #ace4" nici"dat&% 6(nt #ericit -i (ncerc s& c" unic cu necun"scu'i% Ce e r&u=, *Nu e " entu! p"tri3it,. spuse ea% *7nsea n& c& exist& d"ar anu ite " ente care s(nt p"tri3ite pentru a ne ar&ta bucuria=, Cu asta. be'i3u! a #"st in3itat s& 3in& !a asa !"r%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: ,Trebuie s& a3e gri/& de c"rpu! n"stru% Este te p!u! 6#(ntu!ui 0u$ -i erit& respectu! -i a#ec'iunea n"astr&% Trebuie s& #"!"si (n "du! ce! ai bun trupu! n"stru% Trebuie s& !upt& pentru 3ise!e n"astre -i s& c"ncentr& e#"rturi!e n"astre pentru ace! s#(r-it% 0ar nu trebuie s& uit& nici"dat& c& 3ia'a este #&cut& din ici p!&ceri% Au #"st puse aici pentru a ne (ncura/a. pentru a ne asista (n c&utarea n"astr& -i pentru a ne aduce " ente de pau)& (n b&t&!ii!e c"tidiene% Nu e un p&cat s& #i #erici'i% Nu e ni ic gre-it (n asta 9 din c(nd (n c(nd 9 s& (nc&!c& regu!i!e pri3ind dieta. s" nu! si #ericirea% Nu te critica dac& 9 " dat&. din c(nd (n c(nd 4 pier)i ti pu! cu !ucruri &runte% Acestea s(nt ici!e p!&ceri care ne sti u!ea)&%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Pianistu! Fubinstein era (n (nt(r)iere !a un pr(n) !a un restaurant de pri & c!as& din Ne1 2"r+% Prietenii s&i (ncepuser& s& se (ngri/"re)e. dar Fubinstein. (ntr4un t(r)iu a/unse. cu " b!"nd& spectacu!"as&. a3(nd " trei e din 3(rsta !ui% Cun"scut pentru )g(rcenie. (-i surprinse prietenii c" and(nd entrKe4u! ce! ai scu p. 3inu! ce! ai rar -i ai s"#isticat% C(nd se ter in&. p!&ti n"ta cu un )( bet% *;&d c& s(nte'i t"'i surprin-i,. spuse Fubinstein% *0ar a)i a #"st !a a3"catu! eu pentru a4 i preg&ti testa entu!% A !&sat " su & #ru "as& #iicei e!e -i rude!"r e!e -i a #&cut d"na'ii gener"ase as"cia'ii!"r de caritate% 0ar pe nea-teptate a rea!i)at c& eu nu era inc!us (n testa ent. t"tu! r& (nea ce!"r!a!'i% A-a a $"t&r(t s& & trate) cu are gener")itate%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

7n ti p ce aestru! c&!&t"rea pentru a duce cu3(ntu! !ui 0u ne)eu. casa (n care tr&ia ( preun& cu discip"!ii s&i a !uat #"c%

*Ne4a (ncredin'at casa -i nu a #"st (n stare s& ne "cup& de ea,. spuse unu! din discip"!i% I ediat (ncepur& s& " rec"nstruiasc& pe ceea ce ai r& &sese dup& incendiu. dar aestru! se (nt"arse ai de3re e dec(t era pre3&)ut -i 3&)u ce #&ceau% *6e 3ede c& !ucruri!e se ( bun&t&'esc: " cas& n"u&,. spuse #ericit% Unu! din discip"!i. ru-inat (i spuse ce se (nt( p!ase> !"cu! (n care tr&iau t"'i #usese istuit de #!&c&ri% *Nu (n'e!eg., spuse aestru!% *Ce 3&d s(nt "a eni cu (ncredere (n 3ia'&. care (ncep un n"u capit"!% Cei care au pierdut t"t ce a3eau stau ai bine ca cei!a!'i. pentru c& din ace! " ent (nainte !ucruri!e nu p"t dec(t s& se ( bun&t&'easc&%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: , 0e c&!&t"re-ti pe ca!ea 3isuri!"r ta!e s&4i #ii #ide!% Nu !&sa desc$is& " p"art& spre a #i #"!"sit& ca scu)&. ca: , da. nu e (nt"c ai ce 3"ia ,% Ac"!" s(nt se in'e!e (n#r(ngerii% Parcurge dru u! t&u% C$iar dac& pa-ii ('i s(nt nesiguri. c$iar dac& -tii c& ai putea #ace ai bine% 0ac& accep'i p"sibi!it&'i!e ta!e din pre)ent. nu e nici " (nd"ia!& c& 3ei #i ai bun (n 3iit"r% 7n#runt& dru u! t&u cu cura/ -i nu4'i #ie tea & de critici!e a!t"ra% ?i. ai a!es. nu4'i per ite 'ie (nsu'i s& #ii para!i)at de aut"critic&% 0u ne)eu 3a #i cu tine (n n"p'i!e ta!e de ins" nii -i 3a usca !acri i!e ta!e cu iubirea Lui% 0u ne)eu este cu ce! 3a!"r"s%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Maestru! -i discip"!ii s&i c&!&t"reau -i pe dru nu a3eau ni ic de (ncare% Maestru! ceru un"ra dintre ei s& p!ece s& caute $ran&% 0iscip"!ii se (nt"arser& !a s#(r-itu! )i!ei% <iecare dintre ei aduse ace! pu'in pe care !4a putut "b'ine gra'ie carit&'ii a!t"ra: #ructe apr"ape stricate. p(ine uscat& -i 3in a ar% Unu! dintre discip"!i. (ns&. aduse un sac cu ere p(rguite% *A- #ace "rice pentru a4 i a/uta aestru! -i #ra'ii., spuse ( p&r'ind ere!e ce!"r!a!'i% *0e unde !e4ai !uat=, (ntreb& aestru!% *Le4a #urat., r&spunse discip"!u!% *Oa enii 3"iau s&4 i dea d"ar #ructe stricate. c$iar dac& -tiau c& cer (n nu e!e !ui 0u ne)eu%, *P!eac& cu ere!e ta!e -i s& nu te ai (nt"rci,. spuse aestru!% *Oricine #ur& pentru ine. #ur& de !a ine%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

N"i p!ec& (n /uru! !u ii (n c&utarea 3ise!"r n"astre -i a idea!uri!"r n"astre% 0ese"ri c"nsider& inaccesibi! ce ne este !a (nde (n&% C(nd ne d& sea a de gre-ea!&. a3e sen)a'ia c& ne4a ir"sit ti pu!. c&ut(nd (n dep&rt&ri ceea ce era !(ng& n"i% Ne b!este & c& a #&cut " ase enea gre-ea!&. pentru c&utarea n"astr&. pentru pr"b!e e!e pe care !e4a pr"3"cat% 6pune aestru!: *C$iar dac& ar #i (ngr"pat& (n casa ta. c" "ara nu " g&se-ti dec(t dac& p!eci (n c&utarea ei% 0ac& Petru nu ar #i si 'it su#erin'a neg&rii nu ar #i #"st a!es cap a! bisericii% 0ac& #iu! r&t&cit"r nu ar #i aband"nat t"tu!. nu ar #i pri it " petrecere (n "n"area !ui de !a tat&! s&u% 6(nt anu ite !ucruri (n 3ia'a n"astr& care p"art& un sigi!iu care spune: ;ei aprecia 3a!"area ea d"ar dup& ce & 3ei #i pierdutL%-i rec(-tigat% Nu e " a!egere bun& s& (ncerci s& scurte)i dru u!%,

4444444444444444444444444444444444444444444444444

Maestru! (nt(!ni discip"!u! s&u pre#erat -i (! (ntreb& cu ergea pr"gresu! s&u spiritua!% 0iscip"!u! r&spunse c& era capabi! s& dedice !ui 0u ne)eu #iecare " ent a! )i!ei% *0eci t"t ce 'i4a r& as este s& ('i ier'i du- anii., spuse aestru!% 0iscip"!u! (-i pri3i aestru! surprins% *0ar asta nu e necesar% Nu p"rt nici un #e! de ranc$iun& du- ani!"r ei%, *Cre)i c& 0u ne)eu e sup&rat pe tine=, (ntreb& aestru!% *Cu siguran'& nu., r&spunse discip"!u!% *T"tu-i ceri iertarea 6a. nu e a-a= <& ace!a-i !ucru cu du- anii t&i. c$iar dac& nu e-ti sup&rat pe ei% O pers"an& care iart& (-i cur&'& -i 3indec& pr"pria ini &%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

T(n&ru! Nap"!e"n tre ura ca " #run)& (n 3(nt (n ti pu! b" barda ente!"r #er"ce de !a T"u!"n% Un s"!dat. 3&)(ndu4! a-a. spuse t"3ar&-i!"r: ,uita'i4!. e speriat de "arte%, *0a. s(nt,. r&spunse Nap"!e"n% *0ar c"ntinui s& !upt% 0ac& ai #i si 'it /u &tate din tea a care & (ncearc&. ai #i #ugit de/a de ce3a 3re e%, 6pune aestru!: *#rica nu este se n de !a-itate% <rica este cea care ne per ite s& #i cura/"-i -i s& d& d"3ad& de 3a!"are (n #a'a situa'ii!"r din 3ia'&% Cei care si t tea a 9 spre de"sebire de cei care erg (nainte #&r& a per ite s& #ie inti ida'i 9 dau d"3ad& de 3a!"are% 0ar cei care (n#runt& situa'ii di#ici!e #&r& s& 'in& c"nt de peric"! dau d"3ada iresp"nsabi!it&'ii !"r%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

C&!&t"ru! era !a petrecerea de ce!ebrare a 6#(ntu!ui I"an. (ntre c"rturi. (ntreceri. arca-i -i (ncare '&r&neasc&% La un " ent dat un c!"1n (ncepu s& (i i ite gesturi!e% Lu ea r(de. c$iar -i c&!&t"ru! r(de -i (! in3it& pe c!"1n s& bea " ca#ea cu e!% *<ii 3iu5, spuse c!"1nu!% *0ac& e-ti 3iu. trebuie s& i-ti bra'e!e. s& sari. s& #aci )g" "t. s& r()i -i s& 3"rbe-ti cu "a enii% Pentru c& 3ia'a este "pusu! "r'ii% 6& "ri (nsea n& s& r& (i ereu (n aceea-i p")i'ie% 0ac& e-ti prea !ini-tit nu tr&ie-ti%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un discip"! -i aestru! s&u se p!i bau (ntr4" di inea'& pe c( p% 0iscip"!u! (ntreb& care diet& ar #i necesar& pentru puri#icare% Cu t"ate c& aestru! s&u insistase (nt"tdeauna c& "rice $ran& este s#(nt&. discip"!u! nu (! cre)use nici"dat&% *Trebuie s& existe un a!i ent care s& ne apr"pie ai u!t de 0u ne)eu,. spuse discip"!u!% *Mda. p"ate c& ai dreptate% Ciuperci!e ace!ea. de exe p!u,. spuse aestru!% 0iscip"!u! era incitat !a g(ndu! c& ciuperci!e i4ar #i dat puri#icarea -i exta)u!% 0ar cu se duse s& cu!eag& una. 'ip&: ,0ar ciuperci!e astea s(nt "tr&3it"are5 0ac& a- #i (ncat una a- #i urit pe !"c5, spuse cu "r"are% *?tii. nu cun"sc nici un a!t a!i ent care s& te duc& ai rapid !a 0u ne)eu., spuse aestru!%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

7n IMNI. c&!&t"ru! se p!i ba cu s"'ia sa pe str&)i!e din Praga. c(nd 3&)u un b&iat care desena ni-te c!&diri din ace! cartier% 7i p!&cur& -i cu p&r& un desen% C(nd (i d&du banii "bser3& c& b&iatu! nu purta &nu-i 9 te peratura era de EJ de grade sub )er"% *0e ce nu p"r'i &nu-i=, (ntreb&% *Ca s& p"t 'ine paste!uri!e%, ;"rbesc un pic despre Praga% B&iatu! se "#er& s& desene)e c$ipu! s"'iei c&!&t"ru!ui. gratis% 7n ti p ce a-tepta ca desenu! s& #ie gata. c&!&t"ru! rea!i)& c& i se (nt( p!ase ce3a straniu:

c"n3ersase pentru ce! pu'in cinci inute cu b&iatu! -i nici unu! nu 3"rbea !i ba ce!ui!a!t% <"!"siser& d"ar gesturi. )( bete -i expresii a!e c$ipu!ui 9 dar d"rin'a de a ( p&rt&-i ce3a !e per isese s& p&trund& (n !u ea !i ba/u!ui #&r& cu3inte%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un prieten (! duse pe Hassan (n #a'a unei "sc$ei unde st&tea un cer-et"r% *O u! acesta este pers"ana cea ai (n'e!eapt& din satu! n"stru., spuse prietenu!% *0e c(t ti p nu 3e)i=, (ntreb& Hassan pe cer-et"r% *0e !a na-tere., r&spunse " u!% *0in " entu! (n care a acceptat ideea c& s(nt "rb. a (ncercat s& de3in astr"n" ,. r&spunse " u!% *0ar pentru c& nu reu-ea s& 3&d ceru!. (ncerca s& ( i i agine) ste!e!e. s"are!e. ga!axii!e% ?i cu c(t & apr"pia de crea'ia !ui 0u ne)eu. cu at(t & apr"pia de (n'e!epciunea Lui%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

7ntr4un bar. (ntr4un sat din 6pania. apr"ape de "ra-u! O!ite. exist& " cugetare scris& de pr"prietar: ,Nici nu a/ungea bine s& g&sesc t"ate r&spunsuri!e. c& t"ate (ntreb&ri!e se sc$i bau%, 6pune aestru!: ,6(nte t"t ti pu! pre"cupa'i s& d& r&spunsuri% 6i 'i c& r&spunsuri!e s(nt i p"rtante pentru a (n'e!ege se ni#ica'ia 3ie'ii% E u!t ai i p"rtant s& tr&i din p!in -i s& !&s& ti pu! s& de)3&!uie secrete!e existen'ei n"astre% 0ac& ne pre"cup& prea u!t cu a da un sens 3ie'ii. ( piedic& natura din ac'iuni!e sa!e -i de3eni incapabi!i s& citi se na!e!e !ui 0u ne)eu%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Exist& " !egend& austra!ian& care p"3este-te despre un -a an -i ce!e trei #iice a!e !ui% 7ntr4" )i (! (nt(!nir& pe ce! ai #ai "s r&)b"inic din )i!e!e ace!ea% *;reau s& & c&s&t"resc cu una din aceste sp!endide #ete,. spuse r&)b"inicu!% *0ac& una din ce!e trei se c&s&t"re-te. ce!e!a!te d"u& 3"r su#eri,. spuse -a anu!% *O s& caut un trib care s& (ng&duie b&rba'i!"r s&i s& aib& trei s"'ii%, Ani de4a r(ndu! c&!&t"rir& prin (ntreaga Austra!ie #&r& s& g&seasc& un ase enea trib% *M&car una din n"i ar #i putut #i #ericit&,. spuse una din sur"ri c(nd a/unseser& b&tr(ne -i "b"site de dru % *A gre-it,. spuse -a anu!% *0ar acu e prea t(r)iu%, ?i trans#"r & ce!e trei #iice a!e sa!e (n b!"curi de piatr&. pentru ca t"'i cei care trec pe ac"!" s& (n'e!eag& c& #ericirea unei pers"ane nu (nsea n& triste'ea a!teia%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Ourna!istu! Pa!ter Care!!i (i !ua un inter3iu scriit"ru!ui argentinian O"rge Luis B"rges% C(nd ter inar& inter3iu!. (ncepur& s& discute despre !i ba/u! care exist& dinc"!" de cu3inte -i despre area capacitate a #iin'e!"r u ane de a c" unica cu cei!a!'i% *7'i dau un exe p!u,. spuse B"rges% ?i (ncepu s& 3"rbeasc& (ntr4" !i b& stranie% 6e "pri -i4! (ntreb& pe /urna!ist ce spusese% 7nainte ca Pa!ter Care!!i s& p"at& r&spunde. #"t"gra#u! care era cu ei spuse *Este Tat&! n"stru%, *Exact., spuse B"rges% *7! spunea (n #in!ande)&%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un dres"r de ani a!e de !a circ p"ate ( b!(n)i #"arte u-"r e!e#an'ii #"!"sind un truc #"arte si p!u: c(nd ani a!u! este (nc& pui (i !eag& un pici"r de un trunc$i de c"pac% Nu c"ntea)& c(t de u!t se )bate. icu! e!e#ant nu este (n stare s& se e!ibere)e% 7ncet. (ncet. se "bi-nuie-te cu ideea c& trunc$iu! de c"pac este ai puternic dec(t e!%

C(nd de3ine adu!t. cu " #"r'& uria-&. "ricine (i p"ate (nn"da " #unie de pici"r -i !ega c$iar -i de un arbust% Nici &car nu 3a ai (ncerca s& se e!ibere)e% Pici"are!e n"astre. ca -i ce!e a!e e!e#an'i!"r. s(nt dese"ri ( piedicate de n"duri #ragi!e% ?i dac&. de c(nd era c"pii ne4a "bi-nuit cu re)isten'a trunc$iu!ui de c"pac. nici &car nu (ncerc& s& !upt& % <&r& a rea!i)a c& un si p!u act de cura/ este t"t ce trebuie pentru a ne g&si !ibertatea%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *Nu ai nici un a3anta/ de cau'i exp!ica'ii despre 0u ne)eu% P"'i ascu!ta discursuri superbe dar s(nt g"a!e. #&r& substan'&% La #e! cu p"'i citi " (ntreag& encic!"pedie despre Iubire #&r& s& -tii cu s& iube-ti% Ni eni nu 3a d"3edi c& 0u ne)eu exist&% Une!e !ucruri (n 3ia'& trebuie pur -i si p!u tr&ite 9-i nici"dat& exp!icate% Iubirea este unu! dintre acestea% 0u ne)eu 9 care e iubire 9 e inexp!icabi!% Credin'a este " experien'& in#anti!&. (n sensu! agic (n care ne4a (n3&'at Isus: C"piii s(nt ( p&r&'ia !ui 0u ne)eu,% 0u ne)eu nu " s& intre nici"dat& (n intea ta% P"arta pe care " #"!"se-te este ini a ta%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un abate p"3estea cu Abate!e I"si# se rugase at(t de u!t (nc(t nu ai a3ea ni ic de care s& se pre"cupe 9 pasiuni!e !ui #useser& (n3inse% Aceste cu3inte a/unser& !a urec$i!e unuia dintre (n'e!ep'ii de !a &n&stirea 6ceta. care (i c$e & pe n"3ici !a cin&% *P"ate c& a'i au)it c& abate!e I"si# nu ai are nici un #e! de tenta'ii de dep&-it., spuse% *Absen'a e#"rturi!"r s!&be-te su#!etu!% 6& ne rug& ca 0" nu! n"stru s& tri it& " tenta'ie puternic& abate!ui I"si#% ?i dac& 3a #i (n stare s& re)iste ace!eia. s& cere (nc& una. -i ap"i (nc& una% ?i c(nd 3a #i (n p!in& !upt& pentru a re)ista tenta'ii!"r. s& ne rug& ca e! s& nu ai spun& nici"dat& *0"a ne. a!ung& dia3"!u! acesta,% 6& ne rug& s& insiste (n a cere: *0"a ne. d&4 i #"r'a s& (n3ing acest r&u%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Este un " ent (n #iecare )i (n care nu se p"ate 3edea c!ar: a urgu!% Lu ina -i (ntunericu! se a estec& -i ni ic nu este pe dep!in c!ar sau "bscur% 7n a/"ritatea tradi'ii!"r spiritua!e. acest " ent este c"nsiderat s#(nt% Tradi'ia Cat"!ic& ne (n3a'& c& ar trebui s& spune un A3e Maria !a "ra -ase seara% 7n tradi'ia Quec$uan. dac& (nt(!ni un prieten dup& a ia)a -i st& cu e! p(n& seara. trebuie s& (ncepe t"tu! din n"u. u!'u indu4i cu un *Bun& seara5, La crepuscu! se #ace bi!an'u! (ntre " -i p!anet&% 0u ne)eu a estec& u bre -i !u ini ca s& 3ad& dac& Terra are cura/u! s& c"ntinue s& se r"teasc& % 0ac& Terra nu e speriat& de (ntuneric. n"aptea trece 9 un n"u s"are str&!uce-te peste )iua ur &t"are%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

<i!")"#u! ger an 6c$"pen$auer se p!i ba aga!e pe str&)i!e 0resdei. (ncerc(nd s& g&seasc& r&spunsuri !a (ntreb&ri!e care (! asa!tau% Trec(nd pe !(ng& " gr&din&. $"t&r( s& se a-e)e s& pri3easc& #!"ri!e% Unu! din !"cuit"rii din ( pre/uri i "bser3& c" p"rta entu! straniu a! #i!")"#u!ui -i c$e & p"!i'ia% 0up& c(te3a inute. un "#icia! se apr"pie de 6c$"pen$auer: *Cine e-ti=, (ntreb& brusc gardianu!%

6c$"pen$auer (! pri3i pe p"!i'ist de sus -i p(n& /"s% *0ac& reu-e-ti s& & a/u'i s& g&sesc r&spunsu! !a aceast& (ntrebare., spuse. *('i 3"i #i 3e-nic recun"sc&t"r%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un " p!ecat (n c&utarea (n'e!epciunii $"t&r( s& earg& (n un'i. pentru c& i se spusese c& ac"!". " dat& !a d"i ani. se ar&ta 0u ne)eu% 7n pri u! an (nc& t"t ce a3ea p& (ntu! de "#erit% 7ntr4" )i. pr"3i)ii!e se ter inar& -i trebui s& se (nt"arc& (n "ra-% *0u ne)eu e r&u5, exc!a &% *Nu -tie c& de un an a-tept s& aud g!asu! Lui= Era (n#" etat -i a trebuit s& & (nt"rc%, 7n ace! " ent ap&ru un (nger% ,0u ne)eu 3rea bucur"s s& 3"rbeasc& cu tine,. spuse (ngeru!% *Un an (ntreg te4a $r&nit% E! spera ca dup& aceea tu s& pr"duci $rana singur% 0ar ce ai s&dit= 0ac& un " nu este (n stare s& #ac& s& r"deasc& ac"!" unde tr&ie-te. nu e gata s& 3"rbeasc& cu 0u ne)eu%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Oa enii spun: *se pare c& !ibertatea st& (n a4'i a!ege singur #"r a de sc!a3ie% Lucre) "pt "re pe )i -i dac& "b'in " pr" "3are 3a trebui s& !ucre) d"u&spre)ece% M4a c&s&t"rit -i acu nu ai a ti p pentru ine (nsu i% 7! caut pe 0u ne)eu -i trebuie s& #rec3ente) reuniuni de cu!t. (nt(!niri -i a!te cere "nii re!igi"ase% T"t ce e i p"rtant (n 3ia'& 9 iubirea. unca -i credin'a 9 s#(r-esc prin a de3eni " p"3ar& insup"rtabi! de purtat% 6pune aestru!: *0"ar Iubirea ne per ite s& #i !iberi% 0"ar Iubirea trans#"r & sc!a3ia (n !ibertate% 0ac& nu -ti s& iubi . ai bine s& ne "pri (n !"c c$iar acu % Isus a spus: * ai bine s& #i "rbi de un "c$i dec(t cu trupu! (ntreg -i s& uri (n (ntuneric%, Cu3inte dure dar ade3&rate%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un ere it (nc& un an (ntreg d"ar " dat& pe s&pt& (n&% 0up& sacri#iciu. ceru !ui 0u ne)eu s& (i de)3&!uie ade3&rata se ni#ica'ie a un"r pasa/e din Bib!ie% Nu au)i nici un r&spuns% *C(t& ir"sire de ti p., (-i spuse% *A renun'at !a at(tea -i 0u ne)eu nici &car nu a r&spuns% Mai bine p!ec de aici -i caut un c&!ug&r care s& cun"asc& se ni#ica'ia ace!"r 3ersete%, 7n acea c!ip& ap&ru un (nger% *Ce!e d"u&spre)ece !uni de p"st nu 'i4au #"!"sit !a a!tce3a dec(t s& te #ac& s& te cre)i ai bun dec(t cei!a!'i -i 0u ne)eu nu r&spunde unei pers"ane 3anit"ase., spuse (ngeru!% *0ar c(nd ai #"st u i! -i ai c&utat a/ut"ru! ce!"r!a!'i. 0u ne)eu 4a tri is !a tine5, ?i (ngeru! (i exp!ic& t"t ce 3"ia s& -tie%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *Obser3& cu au #"st #"r ate une!e cu3inte pentru a ar&ta c!ar se ni#ica'ia !"r% 6& !u& cu3(ntu! *pre"cupare,% P"ate #i ( p&r'it (n d"u&: *pre, -i *"cupare,% 7nsea n& a se "cupa de ce3a (nainte de a se (nt( p!a% Cine. (n (ntregu! uni3ers. ar putea a3ea daru! de a se "cupa de un !ucru care (nc& nu s4a (nt( p!at= Nu #i nici"dat& pre"cupat% <ii atent !a destinu! t&u -i !a ca!ea ta% 7n3a'& #iecare !ucru pe care trebuie s&4! -tii p(n& c(nd 3ei reu-i s& (nuie-ti spada !u in"as& -i ea s& aib& (ncredere (n tine% <ii atent !a cu !upt& prietenii t&i. ae-trii t&i -i ina icii t&i%

Antrenea)&4te su#icient. dar nu c" ite cea ai gra3& er"are: aceea de a crede c& -tii ce !"3itur& se preg&te-te s& dea ad3ersaru! t&u%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

;ine )iua de 3ineri. ergi acas& -i iei cu tine )iare!e pe care nu ai apucat s& !e cite-ti (n ti pu! s&pt& (nii% 0ai dru u! !a te!e3i)"r cu 3"!u u! ic% Pui " caset& !a caset"#"n% <"!"se-ti te!ec" anda pentru a s&ri de !a un cana! !a a!tu! (n ti p ce (ncerci s& r&s#"ie-ti pagini!e )iaru!ui -i s& ascu!'i u)ica% Ciare!e nu spun ni ic n"u. pr"gra e!e T3 se repet& -i de/a ai ai ascu!tat de " gra ad& de "ri caseta% 6"'ia ta se "cup& de c"piii t&i. sacri#ic(ndu4-i tinere'ea #&r& a (n'e!ege de ce " #ace% 7'i 3ine (n inte " scu)&: ,Mda. a-a e 3ia'a%, Nu. a-a e cu nu erge 3ia'a% ;ia'a e entu)ias % 7ncearc& s&4'i a inte-ti unde ai !&sat entu)ias u! t&u% Ia4'i s"'ia -i c"piii -i (ncearc& s&4! reg&se-ti. (nainte de a #i prea t(r)iu% Iubirea nu ( piedic& pe ni eni s&4-i ur e)e pr"prii!e 3ise%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

A/unu! Cr&ciunu!ui. c&!&t"ru! -i s"'ia sa #ac bi!an'u! anu!ui care se apr"pie de s#(r-it% 7n ti pu! cinei !a singuru! restaurant dintr4un sat din Pirinei. c&!&t"ru! (ncepu s& se !a ente)e de ce3a care nu ersese a-a cu (-i i aginase c& ar #i trebuit s& earg&% 6"'ia !ui pri3i p" u! de Cr&ciun din restaurant% C&!&t"ru! cre)u c& ea nu ai era interesat& de discu'ie -i sc$i b& subiectu!: *Nu4s dr&gu'e !u ini!e ace!ea=, (ntreb&% *E ade3&rat., r&spunse s"'ia% *0ar dac& te ui'i cu aten'ie. prin u!'i ea de becu!e'e este unu! ars% Mi se pare c& (n !"c s& 3e)i anu! care trece ca " u!'i e de binecu3(ntari care4! i!u inea)&. te #ixe)i pe singuru! becu!e' care nu !u inea)& ni ic%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

*Uit&4te !a ace! s#(nt u i! care erge pe strad&., spuse un dia3"! a!tuia% *Cred c& 3"i erge s&4i c"rup su#!etu!%, * Nu te 3a ascu!ta pentru c& este interesat d"ar de !ucruri!e s#inte, (i spuse t"3ar&-u! s&u% 0ar dia3"!u!. (n aniera sa i petu"as&. !u& (n#&'i-area Ar$ang$e!u!ui Mi$ai! -i ap&ru (n #a'a s#(ntu!ui% *A 3enit s& te a/ut., spuse% *Cred c& 4ai c"n#undat cu a!tcine3a., r&spunse% *Nu a #&cut ni ic (n 3ia'a ea care s& erite aten'ia unui (nger%, ?i (-i 3&)u de dru #&r& s& -tie nici"dat& pe cine e3itase%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

O prieten& a c&!&t"ru!ui 3enise s& 3ad& " c" edie pe Br"ad1aG -i (n ti pu! unei pau)e ie-i s& bea ce3a% H"!u! era p!in -i !u ea #u a. bea -i 3"rbea% C(nta un pianist dar ni eni nu era atent !a u)ica !ui% <e eia (-i !&s& pa$aru! -i studie u)icianu!% P&rea p!ictisit 9(-i #&cea d"ar unca a-tept(nd s& se ter ine pau)a% 0up& (nc& un pa$ar. si 'indu4se un pic a e'it&. se apr"pie de pian% *E-ti de4" p!ictisea!a "rta!&5 0e ce nu c(n'i &car pentru tine (nsu'i=, exc!a &% Pianistu! era surprins% ?i atunci (ncepu s& c(nte genu! de u)ic& care (i p!&cea !ui% 7n pu'in ti p (ntregu! $"! a u'ise% C(nd ter in& piesa !u ea exp!"d& (n ap!au)e entu)iaste%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6#(ntu! <rancisc din Assisi era un b&iat #"arte ad irat c(nd a decis s& !ase t"tu! -i s& apuce ca!ea 3ie'ii !ui% 6#(nta C!ara era " t(n&r& #"arte #ru "as& c(nd a decis s& depun& /ur& (ntu! castit&'ii% 6#(ntu! Fai "nd" Lu!! (i cun"scuse pe cei ai ari inte!ectua!i ai 3re ii sa!e c(nd a !uat ca!ea de-ertu!ui% Ca!ea spiritua!& este. ai a!es. " pr"3"care% Oricine " #"!"se-te pentru a (n!&tura pr"prii!e pr"b!e e nu a/unge prea departe% Nu e ce3a bun. pentru cine nu reu-e-te s& aib& prieteni. s& se (ndep&rte)e de !u e% Nu aduce nici " ( p!inire un /ur& (nt de s&r&cie dac& s(nte incapabi!i s& ne c(-tig& existen'a% ?i nu are nici un sens s& de3eni u i!i dac& s(nte !a-i. de/a% Una e s& ai ce3a -i s& renun'i. s&4! !a-i% A!ta e s& nu ai ace! ce3a -i s& acu)i pe ce! care are% E u-"r pentru un " s!ab s& earg& predic(nd i!a. dar ce sens are= 6pune aestru!: *Ad ir& !ucrarea !ui 0u ne)eu% Cucere-te4te pe tine (nsu'i (n ti p ce (n#run'i !u ea%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

E u-"r s& #i nes"ciabi!i% T"t ce trebuie s& #ace este s& st& departe de !u e. e3it(nd s& su#eri % 7n acest #e! nu trebuie s& risc& iubire. de)a &gire -i 3ise #rustrate% E u-"r s& #i nes"ciabi!i% Nu trebuie s& ne pre"cup& de te!e#"ane pe care ar trebui s& !e d& . de pers"ane care ne cer a/ut"ru!. de i!a care ar trebui r&sp!&tit&% Trebuie d"ar s& pretinde c& tr&i (ntr4un turn de #i!de- -i s& nu 3&rs& nici"dat& " !acri &% Trebuie d"ar s& ne petrece 3ia'a recitind un r"!% E u-"r s& #i nes"ciabi!i% T"t ce trebuie s& #ace e s& respinge "rice !ucru #ru "s pe care ni4! "#er& 3ia'a%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Pacientu! spuse d"ct"ru!ui s&u: *0"ct"re s(nt st&p(nit de #ric& -i #rica i4a a!ungat t"at& bucuria de a tr&i%, *Aici. (n bir"u! eu. e un -"rice! care4 i r"n'&ie c&r'i!e., spuse d"ct"ru!% *0ac& & sperii din cau)a -"arece!ui. e! " s& se ascund&. -i nu " s& #ac a!tce3a (n 3ia'& dec(t s&4! caut% 7n sc$i b. a pus t"ate c&r'i!e e!e pre#erate (ntr4un !"c sigur -i4i per it s& &n(nce a!te!e% 7n acest #e!. c"ntinu& s& #ie un -"rice!. nu un "nstru% Te e4te de pu'ine !ucruri -i c"ncentrea)& #rica ta pe ace!ea 9 ast#e! (nc(t s& p"'i #i cura/"s (n (n#runtarea situa'ii!"r i p"rtante%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *0ese"ri e ai u-"r s& iubi dec(t s& #i iubi'i% Ni se pare greu de acceptat a/ut"ru! -i spri/inu! ce!"r!a!'i% E#"rturi!e n"astre de a p&rea independen'i nu !as& ce!"r!a!'i p"sibi!itatea s&4-i arate iubirea% Mu!'i p&rin'i (n 3(rst& nu !e dau #ii!"r !"r p"sibi!itatea de a !e ar&ta aceea-i a#ec'iune -i spri/in care !e4au pri it de c"pii% Mu!'i s"'i @-i s"'iiA c(nd s(nt c"p!e-i'i de ($nire se si t st(n/eni'i s& depind& de cei!a!'i% 0rept ur are. ape!e iubirii nu ai curg% Ar trebui s& accep'i un gest de iubire din partea "ricui% Trebuie s& per i'i ce!"r!a!'i s& te a/ute. s&4'i dea #"r'a s& ergi (nainte% 0ac& accep'i ast#e! de iubire cu puritate -i u i!in'&. " s& (n'e!egi c& Iubirea nu este nici a da nici a pri i 9 este participare%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

E3a se p!i ba prin gr&dina Edenu!ui. c(nd se apr"pie -arpe!e% *M&n(nc& &ru! acesta., spuse% E3a. bine instruit& de 0u ne)eu. re#u)&% *M&n(nc& &ru! acesta., insist&% *Pentru c& trebuie s& de3ii ai #ru "as& dec(t s"'u! t&u%, *Nu a ne3"ie., r&spunse E3a% *Nu are pe a!tcine3a (n a#ar& de ine%, ?arpe!e r(se: *Cu siguran'&

c& are%, Pentru c& E3a nu (! credea. " duse (n 3(r#u! unui dea! unde era " #(nt(na% *E ac"!" /"s% Ac"!" " 'ine ascuns& Ada %, E3a se uit& -i 3&)u " #e eie #ru "as& re#!ectat& (n ap&% ?i atunci u-c& &ru! pe care i4! "#erise -arpe!e%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Extrase din *6cris"ri c&tre ini a ea,: ,Ini a ea. nu te 3"i c"nda na sau critica nici"dat&% Nu & 3"i ru-ina nici"dat& de ceea ce spui% ?tiu c& tu e-ti #iu! iubit de 0u ne)eu -i c& E! te ap&r& cu g!"ria -i iubirea sa radi"as&%, *Eu cred (n tine. ini a ea% 6(nt de partea ta -i ('i 3"i cere (nt"tdeauna s& & binecu3(nte)i (n rug&ciuni% ;"i cere ca tu s& g&se-ti a/ut"ru! -i spri/inu! care4'i trebuie%, *Eu cred (n tine. ini a ea% Cred c& 3ei ( p&r'i iubirea ta cu "ricine are ne3"ie sau " erit&% Ast#e! ca!ea ea e a ta. -i ast#e! 3" c&!&t"ri ( preun& (nspre 6#(ntu! 0u$%, *7'i cer: ai (ncredere (n ine% 6& -tii c& te iubesc -i c& (ncerc s& ('i dau ceea ce ('i trebuie pentru a c"ntinua s& ba'i cu bucurie (n pieptu! eu% ;"i #ace t"t ce p"t p(n& c(nd 3"i ai si 'i c& te sting$eresc cu pre)en'a ea care te (nc"n/"ar&%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *C(nd $"t&r( s& ac'i"n& . e n"r a! s& apar& c"n#!icte nea-teptate% ;" #i r&ni'i de ace!e c"n#!icte . cu siguran'&% F&ni!e se 3indec&> r& (n ca cicatrici. -i asta este " binecu3(ntare% Ase enea r&ni r& (n cu n"i pentru t"t restu! 3ie'ii -i ne s(nt de are a/ut"r% 0ac& !a un " ent dat 9 pentru "rice "ti3 9 d"rin'a n"astr& de a ne (nt"arce (n trecut este puternic&. trebuie d"ar s& ne pri3i cicatrice!e% Cicatrice!e s(nt se ne!e c&tu-e!"r -i ne duc cu g(ndu! !a "r"ri!e (nc$is"rii 9 -i cu acea a intire erge (nainte%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

7n epist"!a c&tre C"rinteni. 6#(ntu! Pa3e! ne spune c& b!(nde'ea este una din caracteristici!e iubirii% 6& nu " uit& nici"dat&: iubirea este b!(nde'e% Un su#!et rigid nu per ite (inii !ui 0u ne)eu s&4! "de!e)e dup& d"rin'e!e 6a!e% C&!&t"ru! era pe " strad& (ngust& din 6pania. c(nd 3&)u un " (ntins pe un pat de #!"ri% *Nu strici #!"ri!e ace!ea=, (ntreb& c&!&t"ru!% *Nu., r&spunse " u!% *7ncerc s& iau un pic din de!icate'ea !"r%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *F"ag&4te (n #iecare )i% C$iar dac& rug&ciuni!e ta!e s(nt #&r& cu3inte -i nu ceri ni ic. -i p"t #i greu (n'e!ese% <& din rug&ciune un "bicei% 0ac& e greu s& (ncepi. spune4'i: BM& 3"i ruga (n #iecare )i din aceast& s&pt& (n&%H ?i re(nn"ie-te aceast& pr" isiune (n #iecare )i ur &t"are% A inte-te4'i c& nu cree)i d"ar " !eg&tura ai inti & cu !u ea spiritua!&> ('i antrene)i 3"in'a% 0"ar prin anu ite practici de)3"!t& discip!ina necesar& (n !upta 3ie'ii% Nu are nici " 3a!"are dac& ('i ui'i pr" isiunea (ntr4" )i -i te r"gi de d"u& "ri )iua ur &t"are% Nici dac& te r"gi de -apte "ri (ntr4" )i. petrec(ndu4'i (ntreaga s&pt& (n& cre)(nd c& 'i4ai atins "biecti3u!% Anu ite !ucruri trebuie s& se (nt( p!e cu rit u! !"r natura!%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un " r&u. !a "arte (nt(!ne-te un (nger !a p"arta In#ernu!ui% 7ngeru! spune: *E de a/uns dac& ai #acut un singur !ucru bun (n 3ia'a -i asta te 3a a/uta%, *8(nde-te4te bine., spuse (ngeru!% O u! (-i a inte-te c& " dat&. (n ti p ce ergea prin p&dure. a 3&)ut un p&ian/en -i !4a "c"!it ca s& nu4! stri3easc&% 7ngeru! )( be-te -i " p(n)& de paian/en se c"b"ar& din cer pentru a4i per ite " u!ui s& urce (n Paradis% A!'i c"nda na'i pr"#it& -i (ncep s& se ca'ere% 0ar " u! (i atac& -i (i ( pinge (n /"s. te (ndu4se c& p(n)a de p&ian/en s4ar putea rupe% C$iar (n ace! " ent se rupe -i " u! este. (nc& " dat&. aruncat (n in#ern% *Ce p&cat., aude " u! pe (nger% *Pre"cuparea pentru tine (nsu'i a sc$i bat (ntr4" r&utate singuru! !ucru bun pe care !4ai #&cut%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *O r&scruce este un !"c s#(nt% Ac"!" c&!&t"ru! trebuie s& $"t&rasc&% Iat& de ce de "bicei )eii d"r -i &n(nc& !a r&scruci% Unde str&)i!e se bi#urc&. s(nt c"ncentrate d"u& ari #"r'e9 ca!ea care 3a #i a!eas& -i ca!ea care 3a #i ign"rat&% A (nd"u& se trans#"r & (ntr4" singur& ca!e. dar nu ai pentru pu'in& 3re e% C&!&t"ru! se p"ate "di$ni. p"ate s& d"ar & pu'in. -i c$iar s&4i c"nsu!te pe )eii care d"r !a r&scruce% 0ar ni eni nu p"ate r& (ne ac"!" pentru t"tdeauna: " dat& #&cut& a!egerea. trebuie ers (nainte. #&r& s& ne g(ndi nici"dat& !a strada pe care a re#u)at4"% A!t#e!. r&scrucea 3a de3eni un b!este %,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

O enirea a c" is une!e din ce!e ai gra3e cri e (n nu e!e ade3&ru!ui% B&rba'i -i #e ei au #"st ar-i pe rug% 7ntregi cu!turi a!e un"r ci3i!i)a'ii au #"st distruse% Cei care au p&c&tuit (nc(nd carne au #"st a!unga'i% Cei care c&utau c&i di#erite au #"st exc!u-i% O pers"an&. (n nu e!e ade3&ru!ui. a #"st cruci#icat&% 0ar (nainte ca E! s& "ar& 9 ne4a !&sat " extra"rdinar& de#ini'ie a Ade3&ru!ui% Nu e ceea ce ne aduce certitudini% Nu e ceea ce ne 'ine (n (nc$is"area idei!"r n"astre prec"ncepute% Ade3&ru! e ceea ce ne #ace !iberi% *Cun"a-te'i Ade3&ru! -i Ade3&ru! 3& 3a #ace !iberi,. a spus E!%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Unu! din c&!ug&rii de !a &n&stirea 6ceta a c" is " er"are gra3& -i ce! ai (n'e!ept dintre ere i'i a #"st in3itat de cei!a!'i #ra'i s&4! /udece% 7n'e!eptu! ere it nu 3"ia s& 3in& dar grupu! a #"st at(t de insistent. (nc(t (n #ina! a acceptat% 7nainte de a p!eca. (ns&. a !uat " g&!eat& -i i4a #&cut ai u!te g&uri pe #und% 0up& care a u p!ut4" cu nisip. -i s4a (ndreptat spre &n&stire% 6tare'u!. "bser3(nd g&!eata. (ntreb& !a ce (i #"!"sea% *A 3enit s& /udec un " ., spuse ere itu!% *P&cate!e e!e ies din ine ca nisipu! din g&!eata aceasta% 0ar dac& nu & uit (n ur & s& !e pri3esc -i nu ( i 3&d p&cate!e. s(nt (n &sur& s& /udec pe a!tu!%, C&!ug&rii deciser& i ediat s& "preasc& /udecata%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6t& scris pe un perete a! unei biserici ici din Pirinei: *0"a ne. #& s& !u ine)e !u (narea pe care t"c ai a aprins4" -i !u inea)&4 & c(nd a pr"b!e e -i trebuie s& iau $"t&r(ri% <& s& #ie #"c. ca Tu s& ar)i eg"is u! eu. "rg"!iu! -i i puritatea% <& s& #ie #!ac&r& ca Tu s&4 i (nc&!)e-ti su#!etu! -i s& & (n3e'i Iubirea% Nu p"t r& (ne prea u!t (n biserica ta% 0ar !&s(nd aceast& !u (nare. " parte din ine r& (ne aici% A/ut&4 & s& pre!ungesc rug&ciuni!e e!e (n acti3it&'i!e )i!ei de ast&)i% A in%,

4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un prieten de4a! c&!&t"ru!ui $"t&r( s& petreac& c(te3a s&pt& (ni !a " &n&stire din Nepa!% 7ntr4" dup& a ia)&. intr& (ntr4unu! din u!te!e te p!e a!e &n&stirii -i 3&)u un c&!ug&r )( bit"r st(nd pe a!tar% *0e ce )( be-ti=, (ntreb&% *Pentru c& a (n'e!es se ni#ica'ia banane!"r., spuse c&!ug&ru!. desc$i)(nd sacu! s&u -i sc"'(nd " banan& stricat&% *Aceasta e 3ia'a care -i4a ur at cursu! -i nu a #"st #"!"sit& !a axi 9 -i acu e prea t(r)iu%, Ap"i !u& " a!t& banan& care era (nc& 3erde% O ar&t& " u!ui -i " b&g& din n"u (n sac% *Asta e 3ia'a care (nc& nu -i4a #&cut cursu! -i a-teapt& " entu! p"rti3it,. spuse% 7n s#(r-it. !u& " banan& c"apt&. " dec"/i -i " ( p&r'i cu " u!% *Acesta e " entu! pre)ent% 6& -tii cu s&4! tr&ie-ti #&r& #ric&%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

O prieten& de4a c&!&t"ru!ui ie-ise ( preun& cu #iu! s&u a3(nd d"ar bani pentru a erge !a cine a% B&iatu! era bucur"s -i !a #iecare inut " (ntreba pe a a !ui c(t ai a3eau p(n& ac"!"% C(nd se "prir& !a un se a#"r. 3&)u un cer-et"r a-e)at pe tr"tuar% *0&4i !ui t"'i banii pe care (i ai., au)i " 3"ce% <e eia nu era de ac"rd cu 3"cea% 7i pr" isese #iu!ui ei c&4! duce !a cine a% *0&4i pe t"'i, insist& 3"cea% *7i p"t da /u &tate. -i s& intre !a cine a nu ai #iu! eu iar eu s&4! a-tept a#ar&., spuse ea% 0ar 3"cea nu 3"ia s& aud&% *0&4i pe t"'i5, Nu a3ea ti p s&4i exp!ice b&iatu!ui% 6e "pri -i4i d&du cer-et"ru!ui t"'i banii pe care (i a3ea% *0u ne)eu exist& -i i4ai d"3edit4".,spuse e!% *A)i e )iua ea de na-tere. era trist -i i4era ru-ine s& cer% A-a a $"t&r(t s& nu cer% 0ac& 0u ne)eu exist&. ( i 3a #ace un cad"u%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un " se p!i b& (ntr4un s&tuc pe " p!"aie t"ren'ia!& -i 3ede " cas& ar)(nd% 7n ti p ce se apr"pie. 3ede un " (nc"n/urat de #!&c&ri a-e)at (n ca era de )i% *Hei. casa ta e (n #!&c&ri5, strig& c&!&t"ru!% *?tiu., r&spunse " u!% *Atunci de ce nu ie-i=, *Pentru c& p!"u&., spuse% * Ma a ea i4a spus (nt"tdeauna c& p"t #ace pneu "nie dac& ies a#ar& (n p!"aie%, C" entariu! !ui Ca" C$i !a p"3este este: *7n'e!ept e " u! care p"ate aband"na " situa'ie atunci c(nd e #"r'at s& " #ac&%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

7n une!e tradi'ii e)"terice. discip"!ii dedic& " )i pe an 9 sau un 1ee+4end. dac& e ne3"ie 9 pentru a intra (n c"ntact cu "biecte!e din casa !"r% Ating #iecare "biect -i (ntreab& cu 3"ce tare: *7 i trebuie cu ade3&rat=, Iau c&r'i!e din ra#turi: *O 3"i ai reciti 3re"dat&=, Exa inea)& #iecare s"u3enir pe care4! au: *C"nsider (nc& i p"rtant " entu! de care ( i a inte-te=, 0esc$id du!apuri!e: *0e c(t& 3re e nu a ai ( br&cat4"= C$iar ( i ai trebuie=, 6pune aestru!: *Obiecte!e au " energie pr"prie% C(nd nu s(nt #"!"site. se trans#"r & (n ape st&t&t"are (n cas& 9 un !"c nu ai bun pentru insecte -i '(n'ari% Trebuie s& #ii atent -i s& per i'i ca energia s& curg& !iber% 0ac& 'ii !ucruri 3ec$i. n"ut&'i!e nu au spa'iu pentru a se ani#esta%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Exista " 3ec$e !egend& peru3ian& care p"3este-te despre un "ra- unde t"'i erau #erici'i% L"cuit"rii s&i #&ceau t"t ce 3"iau -i t"'i se (n'e!egeau% 0"ar gu3ernat"ru! era pu'in trist pentru c& nu a3ea ni ic de gu3ernat% 7nc$is"area era g"a!&.

tribuna!u! nu era nici"dat& #"!"sit. iar bir"u! n"taria! nu pr"ducea ni ic. pentru c& un cu3(nt a! unui " 3a!"ra ai u!t dec(t $(rtia pe care ar #i #"st scris% 7ntr4" )i c$e & !a e! ni-te c"nstruct"ri dintr4un "ra- (ndep&rtat ca s& (na!'e " c"nstruc'ie (n pia'a principa!&% Pentru " s&pt& (n& s4a putut au)i )g" "tu! ci"cane!"r -i a! #ier&straie!"r% La s#(r-it. gu3ernat"ru! in3it& t"'i !"cuit"rii !a inaugurare% Cu are s"!e nitate. sc$e!e!e #ur& c"b"r(te -i se putu 3edea L" sp(n)ur&t"are% Lu ea se (ntreba ce #&cea " sp(n)ur&t"are ac"!" (n pia'&% 7n#ric"-a'i. (ncepur& s& #"!"seasc& tribuna!u! pentru a re)"!3a "rice pr"b!e &. c(nd (nainte t"tu! se re)"!3a cu un ac"rd recipr"c% Merser& !a bir"u! n"taria! pentru a !ega!i)a d"cu ente!e care puteau a inti de ceea ce (nainte era dat pe cu3(nt% ?i (ncepur& s& ac"rde aten'ie !a ce spunea gu3ernat"ru!. te (ndu4se de !ege% Legenda spune c& sp(n)ur&t"area nu a #"st #"!"sit& nici"dat&% 0ar pre)en'a sa a sc$i bat t"tu!%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *0e acu (nainte 9 pentru c(te3a sec"!e 9 Uni3ersu! (i 3a b"ic"ta pe t"'i cei care au pre/udec&'i% Energia Terrei trebuie s& #ie re(nn"it&% N"i idei au ne3"ie de spa'iu% Trupu! -i su#!etu! au ne3"ie de n"i pr"3"c&ri% ;iit"ru! bate !a p"art& -i t"ate idei!e 9 cu excep'ia ace!"ra care s(nt ba)ate pe pre/udec&'i 9 3"r a3ea "ca)ia s& apar&% Ceea ce e i p"rant 3a r& (ne> ce e inuti! 3a disp&rea% 0ar s& !&s& #iecare pers"an& s& /udece pr"prii!e c"ncepte% N"i nu s(nte /udec&t"rii 3ise!"r ce!ui!a!t% Pentru a crede (n ca!ea n"astr&. nu trebuie s& de "nstr& c& cea a a!tcui3a e gre-it&% Cine #ace asta nu crede (n pr"prii pa-i%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

;ia'a este ca " are curs& de cic!is . a! c&rei sc"p este a tr&i pr"priu! 0estin Pers"na!% La !inia de p!ecare s(nte t"'i ( preun&. ( p&rt&-ind prietenie -i entu)ias % 0ar. pe &sur& ce cursa a3ansea)&. bucuria ini'ia!& !as& !"cu! pr"3"c&rii: "b"sea!a. "n"t"nia. (nd"ie!i pri3ind pr"prii!e abi!it&'i% Obser3& c& unii prieteni re#u)& s& accepte pr"3"carea 9 s(nt (nc& (n c"ncurs. dar nu ai pentru c& nu se p"t "pri (n i/!"cu! str&)ii% 6(nt u!'i ca ei% A!earg& apr"ape de na3a9 a ira!. 3"rbesc (ntre ei -i ating "biecti3u!% Ne d& sea a c& ne distan'& de ei> atunci trebuie s& ne c"n#runt& cu singur&tatea. surpri)a din curbe necun"scute. -i pr"b!e e!e cu bicic!eta% 6#(r-i prin a ne (ntreba dac& erit& e#"rtu!% 0a. erit&% Nu aband"na%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un aestru -i discip"!u! s&u tra3ersea)& c&!are de-ertu! Arabiei 6audite% Maestru! se #"!"se-te de #iecare " ent a! p!i b&rii pentru a4! (n3&'a credin'a pe discip"!% *6& cre)i (n 0u ne)eu., spune% *0u ne)eu nu (-i aband"nea)& nici"dat& #iii s&i%, 7ntr4" n"apte. (n c"rtu! !"r. aestru! (i cere discip"!u!ui s& earg& s& !ege caii de " st(nc& din apr"piere% 0iscip"!u! erge. dar (-i a inte-te ce4! (n3&'ase aestru!: *M& pune !a (ncercare, g(nde-te% *Ar trebui s& !as caii (n gri/a !ui 0u ne)eu,% ?i i4 a !&sat de)!ega'i% 0i inea'a ur &t"are. discip"!u! nu ai g&se-te caii% 7n#uriat. se (nt"arce !a aestru% *Nu -tii ni ic (n ce4! pri3e-te pe 0u ne)eu., exc!a &% *A !&sat caii (n (ini!e Lui -i acu au #ugit%, *0u ne)eu 3"ia s& aib& gri/& de cai., r&spunde aestru!% *0ar pentru a " #ace a3ea ne3"ie de (ini!e ta!e ca s&4i !ege%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

*P"ate c& Isus a tri is pe care3a din ap"st"!ii !ui (n In#ern ca s& sa!3e)e su#!ete!e., spuse O"$n% *Nici (n In#ern. nu e t"tu! pierdut%, Ideea (! surprinse pe c&!&t"r% O"$n

este un p" pier din L"s Ange!es. -i a)i e )iua !ui !iber&% *0e ce spui asta=, (ntreb& c&!&t"ru!% *Pentru c& a #"st (n In#ern aici pe p& (nt% Intru (n c!&diri (n #!&c&ri -i 3&d "a eni dispera'i #ugind. -i de u!te "ri ( i risc 3ia'a pentru a sa!3a 3ia'a !"r% Eu nu s(nt dec(t " particic& in#i & (n uni3ersu! &sta. #"r'at s& ac'i"ne) ca un er"u (n nenu &rate!e incendii (n care a #"st% 0ac& eu 9 un ni ic 9 p"t s& #ac asta. i aginea)&4'i ce p"ate #ace Isus5 Nu a nici " (nd"ia!& c& unii din ap"st"!ii !ui s4 au dus (n In#ern -i sa!3ea)& su#!ete%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *Mu!te ci3i!i)a'ii pri iti3e "bi-nuiau s&4-i ard& "r'ii (n p")i'ia #&tu!ui% BE! a ren&scut (ntr4" a!t& 3ia'&. -i trebuie s&4! pune (n p")i'ia (n care 3ine pe !u ea astaH spuneau ei% Pentru ace!e ci3i!i)a'ii "artea este d"ar (nc& un pas pe ca!ea uni3ersu!ui% 0ar nu are i p"rtan'& ce g(ndi . ce #ace sau ce crede : #iecare dintre n"i 3a uri (ntr4" )i% Mai bine s& #ace cu #&cea b&tr(nu! 2aRui: s& c"nsider& "artea a #i un s#&tuit"r% 7ntreab&4te t"t ti pu!: *A3(nd (n 3edere c& trebuie s& "r. ce ar trebui s& #ac acu =,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

;ia'a nu (nsea na a da sau a pri i s#aturi% 0ac& a3e ne3"ie de asisten'&. e ai bine s& 3ede cu re)"!3& 9 sau nu reu-esc s& re)"!3e 9cei!a!'i pr"b!e e !"r% 7ngeru! n"stru e (nt"tdeauna pre)ent. -i dese"ri #"!"se-te bu)e!e cui3a pentru a ne spune ce3a% 0ar de "bicei ne a/unge (n "d (nt( p!&t"r. (n genera! (n " entu! (n care 9 dac& s(nte aten'i 4 pre"cup&ri!e n"astre ne ( piedic& s& 3ede irac"!u! 3ie'ii% Trebuie s& per ite (ngeru!ui n"stru s& ne 3"rbeasc& (n "du! (n care reu-e-te ce! ai bine 9 c(nd c"nsider& necesar% 6pune aestru!: *6#aturi!e s(nt " te"rie a 3ie'ii 9 -i practica e dese"ri cu u!t di#erit&%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un p&rinte din i-carea de Fe(nn"ire a Caris atici!"r din Fi" de Oaneir" era (ntr4 un aut"bu) c(nd. pe nea-teptate. au)i " 3"ce spun(ndu4i s& se ridice -i s& predice cu3(ntu! !ui Hrist"s c$iar ac"!"% P&rinte!e (i r&spunse: *O s& cread& c&4s ridic"!5 Ssta nu e un !"c pentru " predic&5, 0ar 3"cea insista ca e! s& 3"rbeasc&% *6(nt ti id. te r"g. nu i4" cere., i p!"r&% I pu!su! interi"r persista% Atunci (-i a inti pr" isiunea 9 s& accepte t"ate p!anuri!e !ui Hrist"s% A-adar. se ridic& (n pici"are4 /enat4 -i (ncepu s& 3"rbeasc& despre E3ang$e!ie% Pasagerii (! ascu!tar& (n !ini-te% Pri3i pe #iecare din ei -i t"'i (! #ixau% 6puse t"t ce au)ea. (nc$eie predica -i se a-e)& !a !"c% P(n& ast&)i. (nc& nu -tie "ti3u! pentru care a 'inut " predic& (n aut"bu)% 0ar nu are nici " (nd"ia!& c& are de (ndep!init " isiune%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un 3raci a#rican (-i ducea un ucenic (n /ung!&% C$iar dac& era (n 3(rst&. (-i #&cea dru cu agi!itate. (n ti p ce ce!&!a!t t"t a!uneca -i c&dea de u!te "ri% Ucenicu! se ridica. b!este a. scuipa pe p& (ntu! tr&d&t"r -i c"ntinua s&4-i ur e)e aestru!% 0up& " bun& bucat& de dru . a/ung (ntr4un !"c sacru% <&r& s& se "preasc& " c!ip&. 3raciu! se (nt"arce spre dru u! pe care 3eniser&% *Nu 4ai (n3&'at ni ic ast&)i., spune n"3ice!e. dup& ce c&)use a ia "ar&% *Te4a (n3&'at un !ucru. dar nu ai reu-it s&4! (n'e!egi., spuse 3raciu!% *7ncerc s& te (n3&' cu s& (n#run'i gre-e!i!e (n 3ia'&%, *?i cu ar trebui s& !e (n#runt=, *7n ace!a-i #e! (n care ar #i trebuit s& (n#run'i #iecare c&)&tur&., r&spunde 3raciu!% *7n !"c s&

b!este i !"cu! unde ai c&)ut. trebuia s& (ncerci s& (n'e!egi ce te4a #&cut s& a!uneci (nainte%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un ere it (i #&cu " 3i)it& (ntr4" dup& a ia)& stare'u!ui &n&stirii din 6ceta% *C"nsi!ieru! eu spiritua! nu -tie cu s& & c&!&u)easc&., spuse ere itu!% *Trebuie s&4! !as=, 6tare'u! nu sc"ase un cu3(nt -i ere itu! se (nt"arse (n de-ert% 0up& " s&pt& (n& re3eni !a stare'% *C"nsi!ieru! eu spiritua! nu -tie cu s& & c&!&u)easc&., spuse% *A $"t&r(t s&4! aband"ne)%, *Ai #"st (n'e!ept., spuse stare'u!% *C(nd un " si te c& su#!etu! s&u nu e satis#&cut. nu p"ate cere a/ut"r% Ia $"t&r(ri!e necesare pentru a p&stra (n siguran'& trecerea ta (n 3ia'a aceasta%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

O t(n&r& 3ine s& #ac& " 3i)it& c&!&t"ru!ui% *;reau s&4'i spun ce3a., spuse ea% *A cre)ut (nt"tdeauna c& a daru! de a 3indeca% 0ar nu a3usese nici"dat& cura/u! s& (ncerc cu cine3a% P(n& c(nd. (ntr4" )i. s"'u! eu si 'i " durere puternic& (n pici"ru! st(ng -i nu era ni eni disp"nibi! s& & a/ute% A $"t&r(t 9 cu un pic de /en& 9 s&4 i pun (ini!e pe pici"ru! !ui -i s& cer ca durerea s& dispar&% A #&cut asta #&r& a crede cu ade3&rat c& a- #i (n stare s&4! a/ut. -i (n ti p ce #&cea asta. !4a au)it rug(ndu4se BTe r"g. 0"a ne. #&4" pe s"'ia ea esagera Lu inii Ta!e -i a Puterii Ta!e.H spuse% M(na ea de3eni ca!d& -i durerea disp&ru% Mai t(r)iu !4a (ntrebat de ce se rugase (n ace! #e!% E! r&spunse c& pentru a4 i da (ncredere% Ast&)i s(nt (n stare s& 3indec dat"rit& ace!"r cu3inte%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

<i!")"#u! Aristip se bucura de trecere !a curtea !ui 0i"nis"s. tiranu! 6iracusei% 7ntr4 " dup& a ia)& (! (nt(!ni din (nt( p!are pe 0i"gene (n ti p ce4-i prepara " p"r'ie de !inte% *0ac& ai #i dispus s& #ii curtenit"r !a curtea !ui 0i"nis"s. nu ar ai trebui s& &n(nci !inte., spuse Aristip% *0ac& ai -tii s& aprecie)i !intea. nu ar ai trebui s& #ii curtenit"r cu 0i"nis"s., r&spunse 0i"gene% 6pune aestru!: *E ade3&rat c& t"tu! are un pre'. dar (nt"tdeauna pre'u! e re!ati3% C(nd ne ur & 3ise!e. pute !&sa i presia ce!"r!a!'i c& s(nte ne#erici'i -i nen"r"ci'i% 0ar ce g(ndesc cei!a!'i nu e i p"rtant% I p"rtant& e bucuria din ini i!e n"astre%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un " care tr&ia (n Turcia a#!& de existen'a unui are aestru care tr&ia !a Paris% <&r& e)itare. 3(ndu t"t ce a3ea. (-i sa!ut& #a i!ia -i p!ec& (n c&utarea (n'e!epciunii% 0up& u!'i ani de pe!erina/ g&si re#ugiu! unde tr&ia are!e aestru% Cu tea & -i respect. b&tu !a p"art&% Mare!e aestru ap&ru% *;in din Turcia., spuse " u!% *A 3enit p(n& aici pentru a4'i pune " (ntrebare%, B&tr(nu! #u surprins. dar spuse: * Bine% 7 i p"'i pune d"ar " (ntrebare%, *;reau s& #iu exp!icit (n ce 3reau s& (ntreb% P"t s& " #ac (n turc&=, *0a., spuse (n'e!eptu!% *?i de/a a r&spuns !a unica ta (ntrebare% 0ac& e a!tce3a ce 3rei s& -tii (ntreab&4'i ini a% 7'i 3a da r&spunsu!%, ?i (nc$ise u-a%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *Cu3(ntu! este putere% Cu3inte!e trans#"r & !u ea% T"'i a au)it spun(ndu4se Bnu ar trebui s& 3"rbi despre !ucruri!e #ru "ase care ni se (nt( p!&. pentru c& in3idia ce!"r!a!'i ne 3a ruina #ericirea%H Ni ic ade3&rat% Aceia care s(nt

(n3ing&t"ri 3"rbesc cu (ndrie despre irac"!e!e din 3ie'i!e !"r% 0ac& e i'i energie p")iti3& (n aer. aceasta atrage a!t& energie p")iti3& -i4i #ace #erici'i pe cei care -i4" d"resc cu ade3&rat% 7n ti p ce ace!a care e in3idi"s -i (n3ins. ('i p"ate #ace r&u d"ar dac& (i dai aceast& #"r'&% Nu4'i #ie #ric&% ;"rbe-te despre !ucruri!e #ru "ase din 3ia'a ta "ricui te ascu!t&% 6u#!etu! Lu ii are are ne3"ie de #ericire%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Era un rege spani"! care era tare (ndru de "riginea sa% ?i era cun"scut ca #iind #"arte crud cu cei ai s!abi% 7ntr4" )i se p!i ba cu b&tr(nii s&i s#etnici pe un c( p din Arag"na. unde tat&! !ui c&)use (ntr4" b&t&!ie% Ac"!" (nt(!nir& un s#(nt care cu!egea un bra' de "ase% *Ce #aci=, (ntreb& rege!e% *On"are Maiest&'ii Ta!e., spuse " u!% *C(nd a a#!at c& rege!e 6paniei 3ine pe aici. a $"t&r(t s& g&sesc "ase!e tat&!ui s&u pentru a i !e da% 0ar t"t caut -i t"t nu !e g&sesc% 6(nt !a #e! ca ce!e a!e '&rani!"r. a!e s&raci!"r. a!e cer-et"ri!"r -i a!e sc!a3i!"r%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

*Cine (nuie-te ce! ai bine spada=, (ntreb& un r&)b"inic pe aestru! s&u% *Mergi pe c( pu! din 3ecin&tatea &n&stirii., r&spunse aestru!% *Ac"!" e " st(nc&% ;reau s& " insu!'i%, *0e ce ar trebui s& " #ac=, (ntreb& discip"!u!% *6t(nca nu 3a r&spunde., ad&ug&% * Bine. atunci atac4" cu spada., spuse aestru!% *C$iar nu " s& " #ac., r&spunse discip"!u!% *6pada ea s4ar rupe% ?i dac& a- ataca4" cu (ini!e g"a!e i4a- rupe degete!e -i nu a- "b'ine nici un re)u!tat% Nu asta a (ntrebat% Cine (nuie-te ce! ai bine spada=, *Ce! ai bun este ce! care este ca st(nca., spuse aestru!% *<&r& a sc"ate spada din teac&. ni eni nu4! p"ate (n3inge%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

C&!&t"ru! a/unge (n 6an Martin de Unx. (n Na3arra. -i reu-e-te s& " g&seasc& pe #e eia care p&strea)& c$ei!e de !a biserica r" an& din ruine!e !"cu!ui% Cu are genti!e'e. suie repede sc&ri!e -i desc$ide u-a% 7ntunericu! -i !ini-tea te p!u!ui edie3a! au un puternic i pact e "'i"na! asupra c&!&t"ru!ui% 7ncepe s& c"n3erse)e cu #e eia -i discut& despre #aptu! c&. de-i e ie)u! )i!ei. se p"ate 3edea #"arte pu'in din sp!endide!e "pere de art& din biseric&% ,0eta!ii!e p"t #i 3&)ute d"ar (n )"ri., spuse #e eia% *Legenda spune c& exact acest !ucru au 3rut s& ne (n3e'e c"nstruct"rii> 0u ne)eu are un " ent anu e (n care ne arat& g!"ria 6a%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *6(nt d"i du ne)ei% 0u ne)eu! despre care ne4a (n3&'at pr"#es"ru! n"stru. -i 0u ne)eu care ne (n3a'& pe n"i% 0u ne)eu! despre care 3"rbesc "a enii dese"ri este 0u ne)eu! care ne 3"rbe-te% 0u ne)eu! de care a (n3&'at s& ne te e . -i 0u ne)eu! care ne 3"rbe-te despre c" pasiune% 6(nt d"i 0u ne)ei% 0u ne)eu! care e (n (n&!'i i. -i 0u ne)eu! care ia parte !a 3ia'a n"astr& (n #iecare )i% 0u ne)eu! care ne d& "b!iga'ii. -i 0u ne)eu! care iart& dat"rii!e n"astre% 0u ne)eu! care ne a enin'& cu #!&c&ri!e in#ernu!ui. -i 0u ne)eu! care ne arat& ca!ea cea ai bun&% 6(nt d"i du ne)ei% Un du ne)eu care ne 3a (ngr"pa cu p&cate!e n"astre. -i un 0u ne)eu care ne e!iberea)& cu Iubirea 6a%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Mic$e!ange!" a #"st (ntrebat " dat& cu #ace s& cree)e "pere at(t de inunate% *E #"arte si p!u., r&spunse% *C(nd pri3esc un b!"c de ar ur&. 3&d !ucrarea (n e!% T"t

ce trebuie s& #ac e s& dau !a " parte ceea ce nu (i apar'ine% Exist& " "per& pentru #iecare dintre n"i pe care s(nte destina'i s& " ( p!ini % Acesta este punctu! centra! a! 3ie'ii. -i 4 nu are i p"rtan'& c(t (ncerc& s& ne p&c&!i 9 -ti c(t e de i p"rtant pentru #ericirea n"astr&% 0e "bicei. "pera aceasta este ac"perit& de ani de #ric&. 3in& -i ne$"t&r(re% 0ar dac& $"t&r( s& (ndep&rt& ace!e !ucruri care nu ne apar'in. dac& nu a3e (nd"ie!i asupra capacit&'i!"r n"astre. pute erge (nainte cu isiunea care este destinu! n"stru% Acesta este unicu! "d de a tr&i cu "n"are%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un b&tr(n pe patu! de "arte c$ea & !(ng& e! un t(n&r -i (i spune " p"3este de er"is : pe ti p de r&)b"i a/utase un " s& supra3ie'uiasc&% 7i ac"rdase re#ugiu. $ran& -i pr"tec'ie% C(nd " u! care #usese sa!3at era din n"u (n siguran'&. decise s&4-i tr&de)e sa!3at"ru! -i s&4! dea pe (na ina icu!ui% *Cu ai reu-it s& #ugi=, (ntreb& t(n&ru!% *Nu a #ugit% Eu era tr&d&t"ru!., spuse b&tr(nu!% *0ar p"3estind ist"ria ca -i cu a- #i #"st er"u!. reu-esc s& (n'e!eg t"t ce a #&cut pentru ine%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *T"'i a3e ne3"ie de iubire% Iubirea #ace parte din natura n"astr&. !a #e! ca (ncatu!. b&utu! -i d"r itu!% C(te"dat& ne g&si c" p!et singuri ad ir(nd un apus inunat -i g(ndi : B#ru use'ea asta nu are nici " i p"rtan'& . pentru c& nu a pe ni eni cu care s& " ( part%H 7n ace!e " ente ar trebui s& ne (ntreb& : de c(te "ri ni s4a cerut iubire -i a #ugit= 0e c(te "ri ne4a #"st #ric& s& ne apr"pie de cine3a -i s&4i spune c!ar c& (! iubi = i4e #ric& de singur&tate% E ca un dr"g. ca ce! ai r&u narc"tic% 0ac& a urgu! nu are nici un sens pentru tine. #ii s erit -i p!eac& (n c&utarea iubirii% 6& -tii c& 9 !a #e! ca -i cu a!te binecu3(nt&ri spiritua!e 9 cu c(t reu-e-ti s& dai ai u!t& iubire. cu at(t 3ei pri i ai u!t& (n sc$i b%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un isi"nar spani"! 3i)ita " insu!& c(nd (nt(!ni trei "a eni s#in'i a)teci% *Cu 3& ruga'i=, (ntreb& p&rinte!e% *A3e " singur& rug&ciune% B0u ne)e!e. tu e-ti trei e. n"i s(nte trei% <ie4i i!& de n"i%H *;& 3"i (n3&'a " rug&ciune pe care 0u ne)eu " 3a ascu!ta., spuse isi"naru!% 7i (n3&'& " rug&ciune cat"!ic& -i (-i 3&)u de dru % 7nainte de a se (nt"arce (n 6pania se ai "pri pu'in pe aceea-i insu!&% C(nd ac"sta. 3&)u pe cei trei "a eni erg(nd pe ap& (nspre e!% *P&rinte. p&rinte., spuse unu! dintre ei% *Te rug& (n3a'&4ne din n"u acea rug&ciune pe care 0u ne)eu " ascu!t&% A uitat4"%, *Nu e i p"rtant&., r&spunse p&rinte!e. care era art"ru! unei inuni% ?i ceru iertare !ui 0u ne)eu c& nu (n'e!esese c& E! 3"rbe-te t"ate !i bi!e%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6#(ntu! I"an a! Crucii ne (n3a'& c& de4a !ungu! dru u!ui n"stru spiritua! nu trebuie s& c&ut& 3i)iuni sau s& crede p"3e-ti!e despre aceast& ca!e ist"risite de a!'ii% 6inguru! n"stru spri/in ar trebui s& #ie credin'a n"astr&. pentru c& acea credin'& este c!ar&. transparent& -i este n&scut& cu n"i% Nu p"ate #i c"n#u)&% Un scriit"r discuta cu un pre"t -i (ntreba cu era experien'a !ui 0u ne)eu% *Nu -tiu., r&spunse pre"tu!% *6ingura experien'& pe care a a3ut4" p(n& acu este credin'a ea (n 0u ne)eu% ?i aceea e cea ai i p"rtant&%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *Iertarea este " strad& cu dub!u sens% 0e #iecare dat& c(nd iert& pe cine3a. ne iert& pe n"i (n-ine% 0ac& s(nte t"!eran'i cu cei!a!'i. e ai u-"r s& accept& pr"prii!e n"astre gre-e!i% 7n acest #e!. #&r& 3in& sau a &r&ciune. s(nte (n stare s& ( bun&t&'i re!a'ia n"astr& cu 3ia'a% 0ac&. #&r& s!&biciuni. per ite urei. in3idiei sau int"!eran'ei s& 3ibre)e (n /uru! n"stru. s#(r-i prin a #i c"nsu a'i de ace!e 3ibra'ii% Petru (! (ntreb& pe Hrist"s: *7n3&'&t"ru!e. trebuie s& (i iert pe cei!a!'i de -apte "ri=, Iar Hrist"s r&spunse: *Nu d"ar de -apte. ci de -apte)eci de "ri c(te -apte%, Actu! iert&rii cur&'& p!anuri!e astra!e -i ne arat& ade3&rata !u in& a 0i3init&'ii%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *Mae-trii din antic$itate erau "bi-nuiti s& cree)e Bpers"na/eH pentru a4i a/uta pe discip"!i s& se c"n#runte cu !atura negati3& a pers"na!it&'ii !"r% Mu!te din ist"rii!e pri3ind crearea un"r ase enea pers"na/e au r& as cun"scute ca p"3e-ti% Pr"cesu! e si p!u: trebuie s& pui t"ate ne!ini-ti!e. #rici!e. de)a &giri!e ta!e (ntr4" entitate in3i)ibi!& care st& (n st(nga ta% E! #unc'i"nea)& ca *ce! r&u, (n 3ia'a ta. suger(ndu4'i atitudini -i c" p"rta ente pe care nu ai 3rea s& !e ad"p'i 9 dar pe care s#(r-e-ti prin a !e ur a% Odat& ce pers"na/u! a #"st creat. e ai u-"r s&4i respinge s#aturi!e% E un pr"ces extre de si p!u% ?i t"c ai de asta #unc'i"nea)& at(t de bine%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

*Cu p"t -tii care este "du! ce! ai bun pentru a ac'i"na (n 3ia'&=, (ntreb& un discip"! pe aestru! s&u% Atunci aestru! "rd"n& discip"!u!ui s& c"nstruiasc& " as&% C(nd asa #u apr"ape gata 9 ai a3ea ne3"ie d"ar de d"u& cuie (n partea superi"ar& 9 aestru! se apr"pie de e!% B&tea cuie!e cu !"3ituri precise% Un cui. (ns&. intra ai greu. -i trebui s&4! bat& ai u!t % La a patra !"3itur& cuiu! intr& prea (n pr"#un)i e -i !e nu! cr&p&% *M(na ta era "bi-nuit& cu trei !"3ituri de ci"can.H,spuse aestru!% *C(nd " ac'iune de3ine "bi-nuin'&. (-i pierde se ni#ica'ia> -i p"ate s#(r-i prin a pr"3"ca daune% <iecare ac'iune este ac'iunea ta. -i exist& un singur secret: nu !&sa ca "bi-nuin'a s& preia c" anda i-c&ri!"r ta!e%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

7n apr"pierea "ra-u!ui 6"ria. din 6pania. se a#!& c$ipu! unui 3ec$i ere it scu!ptat (n st(nc&% Cu c('i3a ani (n ur &. tr&ia ac"!" un " care aband"nase t"tu! pentru a se dedica c"nte p!&rii% C&!&t"ru! (ncerca s& g&seasc& ace! !"c. (ntr4" dup& a ia)&. -i c(nd reu-i s&4! g&seasc& #u pri it cu u!t& c"rdia!itate% 0up& ce au ( p&r'it un c"!' de p(ine. ere itu! (i ceru c&!&t"ru!ui s& earg& cu e! !(ng& un p(r(u s& cu!eag& c(te3a ciuperci c" estibi!e% 7n ti p ce ergeau se apr"pie un b&iat% *6#(ntu!e., spuse% *Mi s4a spus c& pentru a atinge i!u inarea trebuie s& e3it& s& (nc& carne% E ade3&rat=, *Accept& cu bucurie "rice ('i "#er& 3ia'a., r&spunse " u!% *Nu c" ite p&cate ( p"tri3a spiritu!ui -i nu b!este a (n nu e!e !ui 0u ne)eu gener")itatea p& (ntu!ui%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: * 0ac& e grea c&!&t"ria ta. ascu!t&4'i ini a% 7ncearc& s& #ii cinstit cu tine (nsu'i pe c(t p"sibi!. -i 3e)i dac& ur e)i ca!ea ta -i p!&te-ti pre'u! pentru 3isuri!e ta!e% 0ac& #aci asta. -i 3ia'a e "ricu dur&. e n"r a! s& 3in& " entu! (n care s& te !a ente)i% <&4" cu respect. a-a cu un c"pi! se p!(nge unui p&rinte% 0ar nu (nceta s& ceri aten'ie -i a/ut"r% 0u ne)eu este -i Tat& -i Ma & iar p&rin'ii 3"r (nt"tdeana ce e ai bun pentru c"piii !"r% 64ar putea ca pr"cesu! de instruire s& #i #"st #"r'at ai u!t. atunci nu c"st& ni ic s& ceri " pau)&. un pic de a#ec'iune% 0ar nu exagera nici"dat&% I"3 s4a !a entat !a " entu! p"tri3it -i ce (i apar'inea i4a #"st dat% A! A#id s4a !a entat prea u!t -i 0u ne)eu a (ncetat s&4! ai ascu!te%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un " pi"s se tre)i (ntr4" )i pe nea-teptate dep"sedat de t"ate bunuri!e sa!e% ?tiind c& 0u ne)eu !4ar #i a/utat (ntr4un #e!. (ncepu s& se r"age: *0"a ne. a/ut&4 & s& c(-tig !a !"terie., ceru% 6e rug& ani (n -ir dar r& ase s&rac% 7ntr4" )i uri iar pentru c& #usese #"arte de3"tat. erse direct (n paradis% C(nd a/unse ac"!". re#u)& s& intre% 6puse c& tr&ise t"at& 3ia'a dup& (n3&'&turi!e re!igi"ase. dar c& 0u ne)eu nu I4a per is nici"dat& s& c(-tige !a !"terie% *T"t ce ai pr" is a #"st " inciuna., spuse " u! de)gustat% *A #"st (nt"tdeauna gata s& te a/ut s& c(-tigi., r&spunse 0" nu!% *0ar "ric(t a- #i 3rut s& " #ac. tu nu ai cu p&rat nici"dat& bi!etu! de !"terie%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un b&tr(n (n'e!ept c$ine) se p!i ba pe c( puri!e (n)&pe)ite c(nd (nt(!ni " #e eie care p!(ngea% *0e ce p!(ngi=, (ntreb&% *Pentru c& & g(ndesc !a 3ia'a ea. !a tinere'ea ea. !a #ru use'ea pe care " 3edea (n "g!ind& -i !a " u! pe care4! iubea % 0u ne)eu este crud pentru c& ne4a dat capacitatea de a ne a inti% E! -tia c& (ntr4" )i ( i 3"i a inti pri &3ara 3ie'ii e!e -i 3"i p!(nge%, 7n'e!eptu! r& ase (n pici"are. (n )&pad&. pri3ind un punct #ix -i c"nte p!(nd% * 0u ne)eu a #"st gener"s cu ine c& i4a dat p"sibi!itatea s&4 i a intesc% E! -tia c& iarna ( i 3"i putea a inti (nt"tdeauna de pri &3ar&%, ?i sur(se%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *Pr"priu! destin nu e a-a de u-"r cu pare% Pentru ni ic% Ar putea cere c$iar -i ac'iuni pericu!"ase% C(nd 3re ce3a. pune (n i-care energii puternice -i nu ai s(nte (n stare s& ascunde #a'& de n"i (n-ine ade3&ratu! sens a! 3ie'ii n"astre% C(nd 3re ce3a. #ace " a!egere -i p!&ti pre'u!% Ar putea #i ne3"ie s& aband"n& 3ec$i "biceiuri. ne4ar putea creea pr"b!e e -i aduce de)a &giri% ?i nu are i p"rtan'& c(t de are e pre'u! pentru c& nici"dat& nu e !a #e! de are ca ce! pe care !4a p!&ti pentru a nu #i tr&it destinu! n"stru pers"na!% Pentru c& (ntr4" )i 3" pri3i (n ur & -i 3" 3edea t"t ce a #&cut. -i ne 3" ascu!ta ini a spun(nd: * i4a ir"sit 3ia'a%, Crede4 &. asta e cea ai rea #ra)& pe care ai putea au)i4" 3re"dat&%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un aestru a3ea sute de discip"!i% T"'i se rugau !a " entu! cu3enit 4 cu excep'ia unuia care era un be'i3% 7n )iua (n care tr&gea s& "ar&. aestru! (! c$e & pe discip"!u! *be'i3, !(ng& e! -i (i (ncredin'& t"ate secrete!e sa!e "cu!te% Cei!a!'i discip"!i se re3"!tar&: ,E " ru-ine5 A sacri#icat t"tu! pentru un aestru care nu este (n stare s& (n'e!eag& ca!it&'i!e n"astre., spuser&% *A trebuit s& (ncredin'e) t"ate secrete!e " u!ui pe care4! cun"-tea ce! ai bine% Cei care par 3irtu"-i dese"ri (-i

ascund 3anitatea. "rg"!iu! -i int"!eran'a% Ast#e!. a putea 3edea de#ecte!e: b&ut"ru!%,


4444444444444444444444444444444444444444444444444

a!es unicu! discip"! c&rui (i

P&rinte!e cistercian Marc"s 8arcia spunea: *Une"ri 0u ne)eu (-i ia (nap"i une!e binecu3(nt&ri pentru a a/uta "a enii s& !e (n'e!eag& ai bine% 0u ne)eu -tie p(n& !a ce punct ne p"ate pune su#!etu! !a (ncercare 9 -i nu erge nici"dat& dinc"!" de acea !i it&% 7n ace!e " ente s& nu spune nici"dat&: B0u ne)eu 4a aband"nat%H 0ac& 0" nu! ne i pune " pr"b& de are r&bdare. ne d& (nt"tdeauna su#icient $ar9 pr"babi! ai u!t dec(t necesar 9 pentru a " dep&-i% C(nd ne si 'i departe de pre)en'a Lui. ar trebui s& ne (ntreb& > *Feu-i s& (n'e!ege cu s& ne #"!"si de ceea ce ne4a sc"s (n ca!e=,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Une!e )i!e din s&pt& (n& trec #&r& s& #i pri it nici un gest de a#ec'iune din partea cui3a% Ase enea peri"ade s(nt di#ici!e> c(nd bun&tatea u an& pare s& #i disp&rut. c(nd 3ia'a pare s& #ie d"ar supra3ie'uire% 6pune aestru!: *trebuie s& exa in& ca!ea n"astr&% Trebuie s& reaprinde #!ac&ra. -i s& (ncerc& s& !u in& 3ia'a n"astr& care pare " ca er& (ntunec"as&% C(nd au)i #"cu! tr"snind -i !e ne!e ar)(nd -i c(nd citi ist"ria pe care ne4" p"3estesc #!&c&ri!e. speran'a se (nt"arce (n n"i% 0ac& s(nte (n stare s& iubi . 3" #i (n stare -i s& #i iubi'i% E d"ar " c$estiune de ti p%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

La un pr(n). " pers"an& sparge un pa$ar% O a!ta spuse: *E se n de n"r"c%, T"'i c" esenii cun"-teau aceast& credin'&% 0ar un rabin care era ac"!" (ntreb&: *0e ce este se n de n"r"c=, *Nu -tiu., spuse s"'ia c&!&t"ru!ui% *P"ate c& e un 3ec$i "d de a e3ita st(n/enea!a "aspete!ui%, *Nu. nu asta este exp!ica'ia., spuse rabinu!% *Une!e tradi'ii ebraice spun c& "rice " are " anu it& cantitate de n"r"c pe care4! p"ate #"!"si (n cursu! 3ie'ii sa!e% <iecare p"ate c(-tiga d"b(nda !a aceast& c"t& dac& #"!"se-te pr"priu! n"r"c d"ar !a !ucruri care (i ser3esc cu ade3&rat 9 a!t#e! (-i p"ate ir"si n"r"cu!% N"i e3reii spune *N"r"c, c(nd cine3a sparge un pa$ar% 0ar (nsea n&: * E bine c& tu nu 'i4ai #"!"sit n"r"cu! pentru a (ncerca s& e3i'i s& se sparg& ace! pa$ar% Acu (! p"'i #"!"si pentru !ucruri i p"rtante%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

P&rinte!e Abra$a -tia c& (n apr"pierea &n&stirii 6ceta tr&ia un ere it renu it ca #iind un " (n'e!ept% E! (! (nt(!ni -i4! (ntreb&: *0ac& ast&)i ai g&si " #e eie #ru "as& (n patu! t&u. ai #i (n stare s& te c"n3ingi c& ceea ce 3e)i nu este " #e eie=, *Nu., r&spunse (n'e!eptu!% *0ar a- #i (n stare s& & c"ntr"!e)%, P&rinte!e c"ntinu&: * ?i dac& ai g&si ni-te "ne)i de aur (n de-ert. ai #i (n stare s& c"nsideri "ne)i!e ca buc&'i de piatr&=, *Nu., spuse (n'e!eptu!% *0ar a#i (n stare s& & c"ntr"!e) s& !e !as ac"!"%, P&rinte!e insist&: *?i dac& 'i4ar cere s#atu! d"i #ra'i. din care unu! te iube-te. ce!&!a!t te ur&-te. ai #i (n stare s&4i c"nsideri ega!i=, Ere itu! r&spunse: *C$iar dac& a- su#eri. !4a- trata pe ce! care & iube-te (n ace!a-i #e! ca pe ce! care & iube-te%, *;& 3"i exp!ica cine este un " (n'e!ept., spuse p&rinte!e discip"!i!"r s&i !a (nt"arcere% *Este ace!a care. (n !"c s&4-i ucid& pr"prii!e pasiuni. este (n stare s& !e c"ntr"!e)e%,

4444444444444444444444444444444444444444444444444

P% <rasier. (n 3ia'a sa. a scris c&r'i despre 3estu! (ndep&rtat a erican. -i era (ndru c& a scris scenariu! pentru un #i! interpretat de 8arrG C""per% 6punea c& au #"st pu'ine " ente!e din 3ia'a !ui (n care s4a ener3at% *A (n3&'at u!te de !a pi"nieri., spuse% *64au !uptat cu indienii. au tra3ersat de-erturi. au c&utat $ran& -i ap& (n !"curi (ndep&rtate% ?i t"t ce a #"st scris (n acea peri"ad& de "nstrea)& c& a3eau tr&s&turi curi"ase> pi"nierii scriau -i 3"rbeau d"ar despre !ucruri #ru "ase% 7n !"c s& se !a ente)e. c" puneau c(ntece -i ba!ade despre di#icu!t&'i!e !"r% 7n acest #e! e3itau s& se descura/e)e -i s& se depri e% ?i a)i. !a NN de ani. (ncerc s& #ac ace!a-i !ucru%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Textu! este adaptat dup& " p"e)ie a !ui O"$n Muir: *;reau s&4 i e!ibere) su#!etu! ast#e! (nc(t s& se p"at& bucura de t"ate daruri!e pe care !e p"sed& spiritu!% C(nd asta 3a #i p"sibi!. nu " s& (ncerc nici s& cun"sc cratere!e !unii. nici s& ur &resc ra)e!e s"are!ui p(n& ac"!" unde se nasc% Nu 3"i (ncerca s& (n'e!eg #ru use'ea ste!e!"r. nici de)"!area arti#icia!& a #iin'e!"r u ane% C(nd 3"i (n3&'a s&4 i e!ibere) su#!etu!. 3"i ur a )"ri!e (nt"rc(ndu4 & cu e!e prin ti p% C(nd 3"i (n3&'a s&4 i e!ibere) su#!etu!. 3"i p!"n/a (n curen'ii agnetici care curg spre "ceanu! unde se (nt(!nesc t"ate ape!e pentru a #"r a 6u#!etu! Lu ii% C(nd 3"i (n3&'a s&4 i e!ibere) su#!etu!. 3"i (ncerca s& citesc de !a (nceput inunata pagin& a Crea'iei%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Unu! din si b"!uri!e sacre a!e cre-tinis u!ui este pe!icanu!% M"ti3u! este si p!u: (n !ips& t"ta!& de $ran&. pe!icanu! (-i (n#ige ci"cu! (n pr"pria4i carne pentru a4-i $r&nii puii% 6pune aestru!: *0ese"ri nu s(nte (n stare s& (n'e!ege binecu3(nt&ri!e pe care !e pri i % 0e u!te "ri nu percepe c& 0u ne)eu #ace asta pentru a ne #ace s& cre-te spiritua!% O p"3este spune c& un pe!ican. (n ti pu! unei ierni cr(ncene. se sacri#ic& pentru a da de (ncare pr"pria carne pui!"r s&i% C(nd (n #ina! "are de s!&biciune. unu! din icu'i spune a!tuia: *7n s#(r-it5 M& s&turase s& t"t &n(nc ace!a-i !ucru (n #iecare )i%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

0ac& e-ti ne u!'u it de ce3a 9 c$iar -i de un !ucru bun pe care ai 3rea s&4! #aci. dar nu e-ti (n &sur& s&4! #aci 9 (ncetea)& acu % 0ac& !ucruri!e nu erg bine. exist& d"u& exp!ica'ii: "ri perse3eren'a ('i este pus& !a (ncercare. "ri ai ne3"ie s& sc$i bi direc'ia% Pentru a desc"peri care din ce!e d"u& "p'iuni este cea c"rect& 9 din " ent ce s(nt "puse una a!teia 9 #"!"se-te !ini-tea -i rug&ciunea% Pu'in c(te pu'in. !ucruri!e 3"r de3eni incredibi! de c!are. p(n& c(nd nu 3ei a3ea su#icient& #"r'& s& a!egi% O dat& ce ai !uat " $"t&r(re. uit& c" p!et cea!a!t& p"sibi!itate% ?i ergi (nainte. pentru c& 0u ne)eu este 0u ne)eu! ;a!"r"su!ui% 0" ing"s 6abin" spune: *T"tu! erge (nt"tdeauna spre ai bine% 0ac& !ucruri!e (nc& nu erg bine. este pentru c& (nc& nu ai a/uns !a s#(r-it%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

C" p")it"ru! bra)i!ian Ne!s"n M"tta era !a Ba$ia. c(nd $"t&r( s& #ac& " 3i)it& aicii Menini$a de 8ant"is% Lu& un taxi -i pe dru . -"#eru! rupse #r(ne!e% Ma-ina

se r&suci (n i/!"cu! str&)ii. dar (n a#ar& de " are sperietur& nu s4a (nt( p!at ni ic gra3% C(nd " (nt(!ni pe Maica Menini$a. pri u! !ucru pe care i4! p"3esti #u accidentu!% *6(nt anu ite !ucruri care s(nt de/a scrise. dar 0u ne)eu g&se-te un "d de a ne #ace s& !e e3it& #&r& pr"b!e e gra3e% Adic&. era " parte a destinu!ui t&u unde era scris c& trebuia s& #ii (n aut" "bi! (n acest punct a! 3ie'ii., spuse% *0ar. dup& cu 3e)i. s4a (nt( p!at t"tu! 9 -i ni ic%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

*Era ce3a ce a !ipsit din discursu! t&u despre Ca!ea spre 6antiag"., spuse " #e eie. c&!&t"ru!ui (n ti p ce ie-eau ( preun& de !a c"n#erin'&%,A "bser3at c& a/"ritatea pe!erini!"r., spuse. * #ie pe Ca!ea c&tre 6antiag". #ie pe ca!ea 3ie'ii !"r. (ncearc& (nt"tdeauna s& 'in& pasu! cu cei!a!'i% La (nceputu! pe!erina/u!ui eu. a (ncercat s& erg (n ace!a-i rit cu grupu! eu% Era "b"sit&. ceruse ai u!t dec(t putea s&4 i dea trupu! eu. era (nc"rdat&. -i a s#(r-it prin a su#eri " (ntindere de tend"n !a pici"ru! st(ng% Ti p de d"u& )i!e i4a #"st i p"sibi! s& ai erg. -i a (n3&'at c& a- #i putut a/unge !a 6antiag" d"ar dac& a- #i ers (n rit u! eu% Mi4a !uat ai u!t dec(t ce!"r!a!'i -i u!te p"r'iuni a ers singur&% 0ar nu ai respect(nd rit u! eu a reu-it s& parcurg t"t dru u!% 0e atunci. a ap!icat !ec'ia !a "rice !ucru din 3ia'a ea%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Cr"esus. rege!e Lidiei. $"t&r(se s& (i atace pe per-i. dar 3"ia s& c"nsu!te un "rac"! grec% *E-ti destinat s& distrugi un are i periu., spuse "rac"!u!% <ericit. Cr"esus dec!ar& r&)b"i% 0up& d"u& )i!e de b&t&!ii. Lidia #u in3adat& de per-i. capita!a ei distrus&. iar Cr"esus #u !uat pri)"nier% 7n#uriat. ceru a basad"ru!ui grec s& se (nt"arc& !a "rac"! -i s& (i spun& c(t de gre-it& #usese pre3i)iunea sa% *Nu. tu e-ti ce! care a gre-it., spuse "rac"!u! a basad"ru!ui% *Ai distrus un are i periu: Lidia%, 6pune aestru!: *Li ba/u! se ne!"r este ac"!". (n #a'a n"astr&. pentru a ne (n3&'a "du! ce! ai bun (n care s& ne c" p"rt& % 0ar de u!te "ri (ncerc& s& dist"rsi"n& ace!e se ne pentru a !e #ace s& c"incid& cu ceea ce a #i 3rut s& #ie !a (nceput%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Buscag!ia p"3este-te ist"ria unui a! patru!ea rege ag. care a 3&)ut -i e! steaua str&!ucind pe ceru! Bet!ee u!ui% 0ar a/ungea (nt"tdeauna (n (nt(r)iere (n !"curi!e unde ar #i trebuit s& #ie Isus. pentru c& de4a !ungu! dru u!ui. s&racii -i ne3"ia-ii (! "preau spre a4i cere a/ut"ru!% 0up& trei)eci de ani (n care ur ase pa-ii !ui Isus. prin Egipt. 8a!i!ea. Betania. agu! a/unse !a Ierusa!i . dar era (nc& " dat& (n (nt(r)iere% C"pi!u! Isus era de4acu b&rbat. -i agu! a/unsese (n )iua cruci#ic&rii% Fege!e adusese ni-te per!e pentru a !e d&rui !ui Isus. dar !e 3(nduse pe t"ate pe dru pentru a4i a/uta pe cei (nt(!ni'i% F& &sese " singur& per!&. dar M(ntuit"ru! era de/a "rt% *A ratat isiunea 3ie'ii e!e., g(ndi rege!e% ?i atunci au)i " 3"ce: *C"ntrar a ceea ce g(nde-ti. ai #"st cu ine t"at& 3ia'a% Era g"!. tu 4ai ( br&cat% Era #!& (nd. tu 4ai $r&nit% Era (nc$is iar tu 4ai 3i)itat% Eu era (n #iecare s&r an su#!et din dru u! t&u% 7'i u!'u esc pentru at(t de u!te gesturi de iubire%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

O p"3este -tiin'i#ic"4#antastic& 3"rbe-te despre " s"cietatea (n care apr"ape t"'i s(nt n&scu'i pentru a (ndep!ini anu ite #unc'ii: te$nicieni. ingineri -i ecanici% 0"ar pu'ini s(nt n&scu'i #&r& abi!it&'i specia!e: ace-tia s(nt tri i-i (n institu'ii de b"!i inta!e. a3(nd (n 3edere c& d"ar cei nebuni nu s(nt (n stare s& c"ntribuie cu ni ic pentru s"cietate% Unu! din a-a4)i-ii nebuni se re3"!t&% Institutu! are " bib!i"tec& unde e! (ncearc& s& (n3e'e t"t ce e de -tiut despre arte -i -tiin'e% C(nd si te c& a (n3&'at destu!. $"t&r&-te s& #ug&. dar este prins -i dus (ntr4un centru de cercet&ri (n a#ara "ra-u!ui% *Bine ai 3enit., spuse una din pers"ane!e de !a centru% *Cei pe care (i ad ir& ce! ai u!t s(nt t"c ai cei care au #"st #"r'a'i s&4-i cr"iasc& singuri pr"priu! dru % 0e acu (nainte p"'i #ace ce 3rei. pentru c& dat"rit& ce!"r ca tine !u ea p"ate pr"gresa%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

7nainte de a p!eca (ntr4" !ung& c&!&t"rie. " u! de a#aceri (-i sa!ut& s"'ia% *Nu i4ai adus nici"dat& un cad"u care s& aib& 3a!"are., spuse ea% *<e eie ingrat&. t"t ce 'i4 a dat 4a c"stat ani de unc&., r&spunse " u!% *Ce p"t s&4'i dau ai u!t=, *Ce3a care s& #ie #ru "s ca ine%, 0"i ani a-tept& #e eia cad"u! ei% 7n s#(r-it. s"'u! se (nt"arse% *A reu-it s& g&sesc ce3a care e !a #e! de #ru "s ca tine., spuse% *A p!(ns pentru nerecun"-tinta ta. dar a $"t&r(t s& #ac cu i4ai cerut% T"t acest ti p a cre)ut c& nu p"ate #i un cad"u !a #e! de #ru "s ca tine. dar (ntr4un #ina! a g&sit unu!%, ?i (i (ntinse " "g!ind&%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

<i!")"#u! ger an <% Niet)sc$e a spus " dat&: *Nu se erit& s& ne petrece ti pu! discut(nd despre #iecare !ucru> #ace parte din natura u an& s& gre-i din c(nd (n c(nd%, 6pune aestru!: *Exist& pers"ane care insist& s& #ie (nt"tdeauna c"recte (n #iecare deta!iu% 0ese"ri nu4-i per it !"r (n-i!e s& #ac& gre-e!i% Prin aceast& atitudine rea!i)ea)& d"ar #rica de a erge (nainte% <rica de a #ace gre-e!i este p"arta care ne (nc$ide (n&untru! caste!u!ui edi"crit&'ii% 0ac& s(nte (n stare s& dep&-i acea #ric&. a #&cut de/a un pas i p"rtant (nspre !ibertatea n"astr&%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un n"3ice (! (ntreb& pe p&rinte!e Nisetr"s. stare'u! &n&stirii din 6ceta: *Care s(nt !ucruri!e pe care ar trebui s& !e #ac pentru a4! u!'u i pe 0u ne)eu=, P&rinte!e Nisetr"s r&spunse: *A3raa a pri it pe str&ini -i 0u ne)eu a #"st #ericit% I!ie nu4i iubea pe str&ini -i 0u ne)eu a #"st #ericit% 0a3id a #"st (ndru de ce #&cuse -i 0u ne)eu a #"st #ericit% C"nsu!u! r" an. (n #a'a a!taru!ui. s4a ru-inat de ce #&cuse -i 0u ne)eu a #"st #ericit% I"an B"te)&t"ru! a ers (n de-ert. -i 0u ne)eu a #"st #ericit% I"na a ers (n are!e "ra- Nini3e -i 0u ne)eu a #"st #ericit% 7ntreab&4'i ini a ce 3rea s& #ac&% Atunci c(nd su#!etu! t&u este (n ac"rd cu 3ise!e ta!e. 0u ne)eu este #ericit%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un aestru budist c&!&t"rea cu discip"!ii s&i. c(nd "bser3& c& discutau (ntre ei care era ce! ai bun% *A practicat edita'ia ti p de cincispre)ece ani., spuse unu!% *A #"st i!"s (nc& de c(nd a !&sat casa p&rin'i!"r ei., spuse un a!tu!% La

a ia)& se "prir& sub un &r ca s& se "di$neasc&% Crengi!e p" u!ui atingeau p& (ntu!% *C(nd un p" este p!in de #ructe. crengi!e !ui se (nd"aie p(n& c(nd ating p& (ntu!% Ade3&ratu! (n'e!ept este ace!a care este s erit% Pr"-tii cred (nt"tdeauna c& s(nt ai buni dec(t cei!a!'i%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Ant"ni" Mac$ad" spune: *6u#!u dup& su#!u. pas dup& pas. C&ut&t"ru!e de dru . nu exist& dru % 0ru u! se #ace erg(nd% Merg(nd se creea)& dru u!% ?i dac& te ui'i (n ur & T"t ce 3ei 3edea s(nt ur e!e Pa-i!"r t&i pe care (ntr4" )i Pici"are!e ta!e !e 3"r parcurge din n"u% C&ut&t"ru!e de 0ru . nu exist& dru % 0ru u! se #ace erg(nd%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

La U!ti a Cina. Isus i4a acu)at 9 cu aceea-i gra3itate -i ace!ea-i cu3inte 9 pe d"i dintre ap"st"!ii s&i% A (nd"i c" isese& cri e!e pre)ise de Isus% Iuda Iscari"teanu! ascunse senti ente!e sa!e -i se c"nda n& singur% ?i Petru ascunse senti ente!e sa!e. dup& ce renegase de trei "ri t"t ce cre)use% 0ar (n " entu! decisi3. Petru (n'e!ese ade3&rata se ni#ica'ie a esa/u!ui !ui Isus% Ceru iertare -i erse (nainte. u i!it% Ar #i putut s& a!eag& sinuciderea. (ns& (i (n#runt& pe cei!a!'i ap"st"!i -i trebuie s& #i spus: *0e ac"rd. p"3esti'i gre-e!i!e e!e c(t 3a exista nea u! " enesc% 0ar !&sa4'i4 & s& !e (ndrept%, Petru a (n3&'at c& Iubirea iart&% Iuda nu a (n3&'at ni ic%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un scriit"r #ai "s se p!i ba cu un prieten c(nd un b&iat tra3ers& strada (n ti p ce se apr"pia un ca i"n% 6criit"ru!. (ntr4" #rac'iune de secund&. se arunc& (nspre ca i"n -i reu-i s& sa!3e)e b&iatu!% 0ar (nainte ca cine3a s&4! p"at& ad ira pentru actu! s&u er"ic. (i d&du b&iatu!ui " pa! & peste #a'&% ,Nu te !&sa (n-e!at de aparen'e. b&iatu! eu., spuse% *Te4a sa!3at ca s& nu p"'i #ugi de pr"b!e e!e pe care !e 3ei a3ea c(nd 3ei #i adu!t%, 6pune aestru!: *une"ri ne este #ric& s& #ace bine% 6i 'u! n"stru de cu!pabi!itate (ncearc& (nt"tdeauna s& ne spun& 9 c(nd ac'i"n& cu gener")itate 9 c& (ncerc& d"ar s& (i i presi"n& pe cei!a!'i% E greu pentru n"i s& accept& c& s(nte buni prin natur&% Masc& ac'iuni!e n"astre bune cu ir"nie -i indi#eren'&. ca -i cu a tr&i ar #i sin"ni cu s!&biciunea%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Isus pri3i asa din #a'a !ui. g(ndind care ar #i ce! ai bun si b"! a! trecerii !ui pe p& (nt% Pe as& erau pepeni din 8a!i!ea -i a!te specii din de-ertu! din sud. #ructe uscate din 6iria -i cur a!e din Egipt% Trebuie s& #i (ntins (na spre a c"nsacra unu!. c(nd. pe nea-teptate (-i d&du sea a c& esa/u! pe care4! aducea era destinat "a eni!"r din (ntreaga !u e% ?i p"ate. pepenii. cur a!e!e -i #ructe!e nu existau (n une!e !"curi a!e p& (ntu!ui% 6e g(ndi !a asta -i un a!t g(nd (i 3eni (n inte: (n pepeni

ca -i (n cur a!e sau ce!e!a!te #ructe. irac"!u! Crea'iei se ani#est& #&r& nici " participare din partea " u!ui% Ast#e! !u& p(inea. u!'u i. " #r(nse. -i d&du " bucat& unuia din discip"!i spun(nd: *!ua'i -i (nca'i. 3"i t"'i. acesta este Trupu! Meu%, Pentru c& p(inea era pretutindeni% ?i p(inea. c"ntrar cur a!e!"r. pepeni!"r -i ce!"r!a!te #ructe. era ce! ai bun si b"! a! c&ii c&tre 0u ne)eu% P(inea era #ructu! p& (ntu!ui -i a! uncii " u!ui%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

O"ng!eru! se "pre-te (n i/!"cu! pie'ii. sc"ate trei p"rt"ca!e -i (ncepe s& !e r"teasc& (n aer% Lu ea se adun& (n /uru! !ui -i se inunea)& de gra'ia -i e!egan'a i-c&ri!"r sa!e% *A-a erge -i 3ia'a. ai u!t sau ai pu'in.,spune cine3a ac"!". !(ng& c&!&t"r% ,A3e (nt"tdeauna c(te " p"rt"ca!& (n #iecare (n& -i una (n aer% 0ar cea care e (n aer #ace di#eren'a% A #"st !ansat& cu abi!itate -i experien'& dar (-i ur ea)& pr"priu! curs% La #e! ca -i /"ng!eru!. !ans& un 3is (n !u e. dar nu a3e (nt"tdeauna c"ntr"! asupra !ui% 7n ace! " ent trebuie s& -tii cu s& te !a-i (n (na 0" nu!ui 9 -i s& ceri ca. !a " entu! cu3enit. 3isu! s&4-i ur e)e cursu! !ui c"rect -i s& cad&. ( p!init. (n (ini!e ta!e%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Unu! din ce!e ai puternice exerci'ii de cre-tere interi"ar& este s& #ii atent !a !ucruri!e pe care !e #ace (n "d aut" at 9 ca respira'ia. c!ipirea p!e"ape!"r. s& #i aten'i !a !ucruri!e din /uru! n"stru% C(nd #ace asta. per ite creieru!ui n"stru s& !ucre)e cu ai u!t& !ibertate 9 #&r& inter#eren'a d"rin'e!"r n"astre% Une!e pr"b!e e care p&reau de nere)"!3at s#(r-esc prin a #i re)"!3ate. iar une!e su#erin'e pe care !e credea a #i de nedep&-it s#(r-esc prin a disp&rea #&r& e#"rt% 6pune aestru!: *C(nd trebuie s& te c"n#run'i cu " situa'ie di#ici!&. (ncearc& s& #"!"se-ti aceast& te$nic&% E ne3"ie de pu'in& discip!in&L%dar re)u!tate!e p"t #i surprin)&t"are% *
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un " 3enise !a un t(rg ca s& 3(nd& ni-te 3ase% O #e eie se apr"pie -i exa inea)& ar#a !ui% Une!e piese nu erau dec"rate. (n ti p ce a!te!e a3eau desene (ngri/ite% <e eia (ntreab& care este pre'u! 3ase!"r% 6pre surprinderea ei. i se spune c& pre'u! este ace!a-i% *Cu p"t a3ea ace!a-i pre' -i 3ase!e c"!"rate -i ce!e si p!e=, (ntreab&% *Cu p"ate #i e3a!uat !a #e! un 3as care a necesitat ai u!t ti p -i ai u!te e#"rturi pentru a #i rea!i)at=, *6(nt un artist., spune 3(n)&t"ru!% *P"t 3inde un 3as pe care !4a #&cut. nu #ru use'ea !ui% <ru use'ea este gratis%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

C&!&t"ru! st&tea singur !a " adunare% La un " ent dat se apr"pie un prieten% *Trebuie s&4'i 3"rbesc., spuse prietenu!% C&!&t"ru! 3&)u (n asta un se n. -i (ncepu s& 3"rbeasc& despre ce c"nsidera e! c& ar #i #"st i p"rtant% ;"rbi despre binecu3(nt&ri!e !ui 0u ne)eu. despre iubire. -i despre #aptu! c& 3&)use (n apr"pierea prietenu!ui un se na! de !a (ngeru! !ui% Pentru c& d"ar cu un " ent (nainte se si 'ea singur. iar acu a3ea c" panie% A icu! ascu!t& #&r& s& sc"at& un cu3(nt. u!'u i c&!&t"ru!ui. -i p!ec&% 7n !"c s& se si t& #ericit. c&!&t"ru! se si 'i ai singur ca nici"dat&% Mai t(r)iu (-i d&du sea a c& nu ac"rdase aten'ie cererii

prietenu!ui: ca e! s& (i 3"rbeasc&% Pentru c& Uni3ersu! 3"ise s& se (nt( p!e a!tce3a (n ace! " ent%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Trei )(ne #ur& in3itate !a b"te)u! unui prin'% Pri a (i d&du p"sibi!itatea s& g&seasc& iubirea% A d"ua (i d&du destui bani s& p"at& #ace "rice ar #i 3rut% A treia (i d&du #ru use'ea% 0ar. ca (n t"ate p"3e-ti!e. ap&ru " 3r&/it"are% Ea era #uri"as& pentru c& nu #usese in3itat&. -i r"sti un b!este : *<iindc& ai de/a t"t. ('i ai dau% ;ei a3ea ta!ent (n t"t ce 3ei (ncerca s& #aci%, Prin'u! crescu #ru "s. b"gat -i (ndr&g"stit% 0ar nu #u nici"dat& (n stare s& ating& nici un "biecti3. pentru c& era distras rapid -i 3"ia s& #ac& i ediat a!tce3a% 6pune aestru!: * T"ate dru uri!e duc (n ace!a-i !"c% 0ar a!ege ca!ea ta. -i ur ea)4 " p(n& !a cap&t% Nu (ncerca s& parcurgi t"ate c&r&ri!e%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un text an"ni din sec"!u! T;III p"3este-te despre un c&!ug&r rus (n c&utarea unui c"nsi!ier spiritua!% 7ntr4" )i i se spuse c& (ntr4un anu e sat tr&ia un ere it care se dedica )i -i n"apte iert&rii su#!etu!ui s&u% Au)ind asta. c&!ug&ru! p!ec& (n c&utarea " u!ui s#(nt% *;reau ca tu s& & c&!&u)e-ti de4a !ungu! dru u!ui su#!etu!ui eu., spuse c&!ug&ru! c(nd (! g&si pe ere it% *6u#!etu! are pr"priu! dru . iar (ngeru! t&u te 3a c&!&u)i., r&spunse ere itu!% *F"ag&4te #&r& "prire%, *Nu -tiu s& & r"g a-a% M& (n3e'i=, * 0ac& nu -tii s& te r"gi #&r& (ncetare. atunci r"ag&4L pe 0u ne)eu s& te (n3e'e s& " #aci%, *Nu & (n3e'i ni ic.,spuse c&!ug&ru!% *Nu e ni ic care trebuie (n3&'at. pentru c& nu se p"ate trans ite credin'a (n ace!a-i #e! (n care exp!ici ate atica% Accept& isteru! credin'ei -i Uni3ersu! 'i se 3a de)3&!ui singur%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: * 6crie5 C& e " scris"are. un /urna! sau d"ar " n"ti'& (n ti p ce 3"rbe-ti !a te!e#"n 9 dar scrie5 Prin scris ne apr"pie de 0u ne)eu -i de cei!a!'i% 0ac& 3rei s& (n'e!egi ai bine r"!u! t&u pe !u e. scrie% 7ncearc& s& pui su#!et (n scris. c$iar dac& ni eni nu cite-te cu3inte!e ta!e 9 sau. ai r&u. c$iar dac& cine3a a/unge s& citeasc& ceea ce ai #i 3rut s& nu #ie citit% 6i p!u! #apt de a scrie ne a/ut& s& ne "rgani)& g(nduri!e -i s& 3ede ai c!ar ce a3e (n /ur% O $(rtie -i un crei"n #ac irac"!e 9 a!in& durerea. #ac 3ise!e rea!itate -i a intesc " speran'& pierdut&% Cu3(ntu! este putere%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

C&!ug&rii de-ertu!ui a#ir au c& era necesar s& !ase s& ac'i"ne)e (na (ngeri!"r% Pentru asta. une"ri #&ceau !ucruri absurde 9 cu ar #i s& 3"rbeasc& #!"ri!"r sau s& r(d& #&r& "ti3% A!c$i istu! ur ea)& Bse ne!e !ui 0u ne)euH. indicii care une"ri par apr"ape !ipsite de sens. dar care s#(r-esc (nt"tdeana prin a duce unde3a% 6pune aestru!: ,Nu4'i #ie tea & s& #ii c"nsiderat nebun 9 s& #aci a)i ce3a care este (n c"ntradic'ie cu t"at& !"gica pe care ai (n3&'at4"% A ac'i"na este " atitudine care este "pusu! c" p"rta entu!ui "bi-nuit cu care ai #"st (n3&'at% Acest !ucru ic. nu are i p"rtan'& c(t de ic e. p"ate desc$ide p"arta c&tre " are a3entur& 9 u an& -i spiritua!&%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un b&iat c"nducea un Mercedes !uxu"s. c(nd i se sparse " r"at&% 7n ti p ce (ncearc& s& " sc$i be (-i d& sea a c& nu are cric% BMda. " s& & duc !a casa cea ai apr"piat& -i " s& (ntreb dac& nu ( i p"t ( pru uta unu!., g(nde-te p!ec(nd (n

c&utare de a/ut"r% *P"ate c& pers"ana c&reia (i 3"i cere a/ut"ru!. 3&)(nd a-ina ea. ( i 3a cere bani ca s& ( i dea cricu!., (-i spune% *Cu a-a " a-ina. -i cu ine cer(nd a/ut"r. ( i 3a cere pe pu'in )ece d"!ari% P"ate c$iar cincispre)ece. pentru c& -tie c& a ne3"ie de cric% Ar putea pr"#ita -i s&4 i cear& p(n& !a " sut& de d"!ari%, ?i cu c(t ergea. cu at(t cre-tea pre'u!% C(nd a/unse !a casa cea ai apr"piat& -i pr"prietaru! desc$ise u-a. t(n&ru! strig&: *E-ti un $"'5 Un cric nu erit& at(t de u!t5 ine4'i4! s&n&t"s 5, Care dintre n"i p"ate spune c& nu #&cut nici"dat& !a #e!=
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Mi!t"n Ericss"n este aut"ru! unei n"i terapii care a c(-tigat aprecierea u!t"r practican'i (n 6tate!e Unite% C(nd a3ea d"ispre)ece ani a c"ntractat p"!i" ie!it&% 0up& )ece !uni. (! au)i pe un edic spun(ndu4!e p&rin'i!"r !ui: *<iu! 3"stru nu 3a reu-i s& treac& n"aptea%, Ericss"n " au)i pe a a !ui p!(ng(nd% *Cine -tie. p"ate dac& reu-esc s& trec de n"aptea asta. nu " s& ai su#ere at(t de u!t., g(ndi% ?i $"t&r( s& nu d"ar & p(n& (n )"rii )i!ei ur &t"are% C(nd ap&ru s"are!e. strig& a ei sa!e: *Hei. s(nt (nc& 3iu5, Bucuria (n cas& a #"st at(t de are (nc(t a $"t&r(t s& (n#runte #iecare n"apte. una dup& a!ta. pentru a nu4-i #ace #a i!ia s& su#ere% A urit !a UV de ani (n IMMJ. !&s(nd un are nu &r de c&r'i i p"rtante despre capacitatea i ens& a " u!ui de a dep&-i pr"prii!e !i ite%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

*6#inte p&rinte,. spuse un n"3ice p&rinte!ui stare'. *su#!etu! eu e p!in de iubire pentru (ntreaga !u e. -i ini a ea p"ate #ace #a'& "ric&rei tenta'ii de !a dia3"!% Care e pasu! ur &t"r=, P&rinte!e (i ceru discip"!u!ui s& earg& cu e! s& 3i)ite)e " pers"an& b"!na3& care a3ea ne3"ie de s#(ntu! ir% 0up& ce au c"ns"!at #a i!ia. p&rinte!e "bser3& " perec$e de panta!"ni (ntr4un c"!'% *Ce e cu panta!"nii aceia=, (ntreb&% *6(nt $aine!e pe care unc$iu! eu nu !e4a ( br&cat nici"dat&., spuse un nep"t% *A cre)ut t"t ti pu! c& 3a #i " "ca)ie ca s&4i ( brace. dar acu au de3enit inuti!i%, *Nu uita acei panta!"ni., spuse p&rinte!e discip"!u!ui !a (nt"arcere% *0ac& ai c" "ri spiritua!e (n su#!etu! t&u. pune4!e (n practic& acu % A!t#e! e!e te 3"r aband"na%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Misticii spun c& atunci c(nd (ncepe dru u! n"stru spiritua!. 3re dese"ri s& 3"rbi cu 0u ne)eu 9 -i s#(r-i prin a nu au)i ce are E! s& ne spun&% 6pune aestru!: *Fe!axea)&4te un pic% Nu e u-"r% A3e " ne3"ie natura!& de a #ace (nt"tdeauna !ucru! c"rect. -i crede c&4! pute #ace !ucr(nd #&r& (ncetare% E u!t ai i p"rtant s& (ncerc& . s& e-u& . s& ne ridic& -i s& (ncerc& din n"u% 0ar s&4 L !&s& pe 0u ne)eu s& ne a/ute% 7n i/!"cu!ui unui e#"rt are. s& ne pri3i . s&4I per ite s& se arate -i s& ne c&!&u)easc&% C(te"dat& s&4I per ite -i s& ne 'in& (n bra'e%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un p&rinte de !a &n&stirea din 6ceta se (nt(!ni cu un t(n&r care 3"ia s& ur e)e ca!ea spiritua!&% *Ti p de un an de )i!e. d& bani "ricui te insu!t&., spuse p&rinte!e% Ti p de d"u&spre)ece !uni. t(n&ru! p!&ti de #iecare dat& c(nd era atacat% La s#(r-itu! anu!ui se (nt"arse !a p&rinte pentru a (n3&'a care era pasu! ur &t"r% *0u4te (n "ra- -i cu p&r&4 i de (ncare., spuse p&rinte!e% Nici nu p!ec& bine t(n&ru!. c& p&rinte!e se deg$i)& (n cer-et"r -i. #"!"sind " scurt&tur& pe care " cun"-tea. se duse !a p"r'i!e

"ra-u!ui% C(nd " u! se apr"pie. p&rinte!e (ncepu s&4! insu!te% *E inunat5, spuse " u! #a!su!ui cer-et"r% *Un an (ntreg a trebuit s& p!&tesc pe "ricine & insu!ta. iar acu p"t #i /ignit #&r& s& p!&tesc un ban%, Au)ind asta. p&rinte!e (-i sc"ase asca% *E-ti gata pentru pasu! ur &t"r. pentru c& ai (n3&'at s& r()i (n #a'& pr"b!e e!"r ta!e., spuse%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

C&!&t"ru! ergea cu d"i prieteni pe str&)i!e Ne1 2"r+4u!ui% Pe nea-teptate. (n i/!"cu! unei c"n3ersa'ii. cei d"i (ncepur& s& se certe. apr"ape atac(ndu4se unu! pe ce!&!a!t% Mai t(r)iu 9 c(nd !ucruri!e se ca! aser& 9intrar& (ntr4un bar% Unu! din ei (i ceru scu)e ce!ui!a!t% *Mi4a dat sea a c& este #"arte u-"r s& #ii r&u cu cei pe care4i cun"-ti., spuse% *0ac& ai #i #"st un necun"scut. 4a- #i c"ntr"!at u!t ai u!t% 0ar din " ent ce s(nte prieteni 9 -i & cun"-ti ai bine ca "ricine a!tcine3a 9 a a/uns s& #iu u!t ai agresi3% Asta e natura u an&%, P"ate c& este natura u an&% 0ar trebuie s& !upt& ( p"tri3a ei%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6(nt " ente (n care a 3rea tare u!t s& pute #i de #"!"s cui3a. dar nu pute #ace ni ic% <ie pentru c& circu stan'e!e nu ne per it s& "#eri a/ut"r. #ie pentru c& pers"ana nu e recepti3& !a nici " #"r & de expri are a apr"pierii -i spri/inu!ui% 6pune aestru!: *Iubirea este (nt"tdeauna% C$iar -i (n " ente!e (n care ne si 'i inuti!i. pute s& iubi 9 #&r& s& a-tept& " rec" pens&. un tribut sau u!'u iri% 0ac& s(nte (n stare s& ac'i"n& (n acest #e!. energia iubirii (ncepe s& trans#"r e uni3ersu! (n /uru! n"stru% C(nd aceast& energie apare. este (nt"tdeauna (n &sur& s& (-i (ndep!ineasc& isiunea%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Cu cincispre)ece ani (n ur &. (n ti pu! unei peri"ade de pr"#und& respingere a credin'ei. c&!&t"ru! era cu s"'ia -i un prieten !a Fi" de Oaneir"% 7n ti p ce beau ce3a ( preun&. un 3ec$i prieten cu care c&!&t"ru! tr&ise nebunia ani!"r HWJ4HUJ intr& (n bar% *Ce #aci acu =, (ntreb& c&!&t"ru!% *6(nt pre"t.,spuse prietenu!% C(nd p!ecar& de ac"!". c&!&t"ru! ar&t& un c"pi! care d"r ea pe tr"tuar% *;e)i cu are Isus pr"b!e e cu !u ea=, spuse e!% *Bine(n'e!es c& 3&d.,r&spunse pre"tu!% *A pus c"pi!u! c$iar ac"!" (n #a'a ta ca s& #ie sigur c&4! 3e)i. ca s& p"'i #ace ce3a%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un grup de (n'e!ep'i e3rei s4au (nt(!nit pentru a (ncerca s& cree)e cea ai ic& c"nstitu'ie din !u e% Fegu!a adun&rii era ca dac& 9 (n peri"ada (n care unu! reu-ea s& stea (n ec$i!ibru (ntr4un pici"r 9 unu! dintre ei ar #i reu-it s& de#ineasc& !egi!e care s& gu3erne)e " u!. ace!a ar #i #"st c"nsiderat ce! ai (n'e!ept dintre t"'i% *<ie ca 0u ne)eu s&4i pedepseasc& pe cri ina!i., spuse unu!% Cei!a!'i #ur& de ac"rd c& aceasta nu era " !ege ci " r&)bunare% <ra)a nu a #"st acceptat&% 7n ace! punct. rabinu! Hi!!e! se a!&tur& grupu!ui% A-e)(ndu4se (ntr4un pici"r spuse: *Nu #ace ce!"r!a!'i ce nu 3rei s& 'i se #ac& 'ie% Aceasta e Legea% Festu! s(nt /udec&'i%, Ast#e! rabinu! Hi!!e! #u c"nsiderat ce! ai (n'e!ept dintre ei%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6criit"ru! 8e"rge Bernard 6$"1 "bser3& un b!"c de piatr& en"r (n sa!"nu! unui prieten. scu!pt"ru! O% Epstein% *Ce inten'i"ne)i s& #aci=H (ntreb& 6$a1%

*7nc& nu -tiu% M& g(ndesc., r&spunse Epstein% 6$a1 era surprins: ,Asta (nsea n& c& tu ('i p!ani#ici inspira'ia= Nu cre)i c& un artist ar trebui s& #ie !iber s&4-i sc$i be pr"prii!e idei c(nd 3rea=, *Asta #unc'i"nea)& d"ar atunci c(nd 9 dup& ce 'i4ai sc$i bat ideea 9 t"t ce trebuie s& #aci este s& "di#ici " #"aie care c(nt&re-te d"u&)eci de gra e% 0ar c(nd te g&se-ti (n #a'a a patru t"ne. trebuie s& g(nde-ti a!t#e! *. spuse Epstein% 6pune aestru!: *<iecare dintre n"i -tie "du! ce! ai bun pentru a4-i #ace pr"pria unca% 0"ar ace!a care se c"n#runt& cu pr"prii!e "biecti3e -tie ce pr"b!e e i p!ic&%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

<rate!e I"an se g(ndea: * a ne3"ie s& #iu precu (ngerii% Nu #ac a!tce3a dec(t s& c"nte p!e s!a3a !ui 0u ne)eu%, 7n n"aptea aceea !&s& &n&stirea -i se duse (n de-ert% 0up& " s&pt& (n& se (nt"arse !a &n&stire% <rate!e care #&cea de pa)& au)i b&t(nd !a p"art& -i (ntreb& cine era% *6(nt #rate!e I"an% 6(nt #!& (nd%, *Nu se p"ate% <rate!e I"an este (n de-ert% 6e trans#"r & (ntr4un (nger% Nu ai si te #"a e. nu ai trebuie s& unceasc& pentru a se (ntre'ine%, *Iart& "rg"!iu! eu., spuse #rate!e I"an% *7ngerii s(nt i!"sti3i cu "a enii% Asta e unca !"r. &sta e "ti3u! pentru care c"nte p!& g!"ria !ui 0u ne)eu% Eu p"t c"nte p!a aceea-i s!a3& #&c(ndu4 i unca de )i cu )i%, 0up& aceste cu3inte de u i!in'& #rate!e (i desc$ise p"arta%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

0intre t"ate ar e!e puternice de distrugere pe care " u! a #"st (n stare s& !e in3ente)e. ce! ai teribi! 9 -i ce! ai !a- 9 este cu3(ntu!% Pu nii -i ar e!e de #"c &car !as& s(nge% B" be!e distrug case!e -i str&)i!e% Otr&3uri!e p"t #i desc"perite% 6pune aestru!: *Cu3(ntu! p"ate distruge #&r& s& !ase ur e% C"piii s(nt c"ndi'i"na'i ani de4a r(ndu! de p&rin'ii !"r. b&rba'ii s(nt critica'i #&r& i!&. #e ei!e s(nt asacrate siste atic de cu3inte!e s"'i!"r !"r% Credinci"-ii s(nt 'inu'i departe de re!igie de aceia care se cred interpre'ii g!asu!ui !ui 0u ne)eu% ;eri#ic& dac& cei!a!'i se #"!"sesc de aceast& ar & ( p"tri3a ta% ?i ( piedic&4i s& c"ntinue%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

O !egend& a de-ertu!ui p"3este-te ist"ria unui " care 3"ia s& earg& (ntr4" a!t& "a)& -i (ncepu s& (-i (ncarce ca i!a% Puse p&turi!e. ustensi!e!e pentru g&tit. $aine!e !ui 9 -i ani a!u! sup"rt& t"at& greutatea% C(nd s& p!ece " u! (-i a inti de " superb& pan& a!bastr& pe care i4" d&ruise tat&! !ui% O g&si -i " puse pe crupa c& i!ei% Cu asta. ani a!u! #&cu c"!aps -i uri% *C& i!a ea nu a putut sup"rta greutatea unei pene., trebuie s& #i g(ndit " u!% 0e u!te "ri g(ndi !a #e! despre cei!a!'i 9 #&r& s& (n'e!ege c& ici!e n"astre g!u e p"t #i pic&turi!e care #ac s& dea pe dina#ar& cupa su#erin'ei%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

*Une"ri !u ea se "bi-nuie-te cu ce 3ede (n #i! e -i uit& ist"ria ade3&rat&., spuse " u! c&!&t"ru!ui% *7'i a inte-ti #i! u! BCe!e )ece p"runci=H *Bine(n'e!es% M"ise 9 C$ar!t"n Hest"n 9 ridic& t"iagu! s&u. ape!e se desp&r'ir& -i ast#e! p"p"ru! !ui Israe! putu s& tra3erse)e Marea F"-ie%, * 7n Bib!ie nu e scris a-a., spuse pers"ana% *Atunci 0u ne)eu (i p"runci !ui M"ise: B6pune #ii!"r !ui Israe! s& earg&%H ?i d"ar dup& ce au (nceput s& se i-te. M"ise a (n&!'at t"iagu! -i s4au desp&r'it ape!e% Pentru c& d"ar cura/u! de a parcurge un dru #ace ca dru u! s& se de)3&!uie% *

4444444444444444444444444444444444444444444444444

Acestea au #"st scrise de 3i"!"nce!istu! Pab!" Casa!s: *Fenasc ereu% <iecare di inea'& este un " ent (n care (ncep 3ia'a din n"u% Cu "pt)eci de ani (n ur & a (nceput pri a ea )i (n ace!a-i #e! 9 dar nu (nsea n& c& este " rutin&% Este esen'ia! pentru #ericirea ea% M& tre)esc -i erg !a pian s& c(nt d"u& pre!udii -i " #ug& de Bac$% Aceste buc&'i #unc'i"nea)& ca " binecu3(ntare (n casa ea% 0ar aceast& practic& este -i un "d de a restabi!i c"ntactu! cu isteru! 3ie'ii -i cu irac"!u! de a #i " #iin'& u an&% C$iar dac& " #ac de "pt)eci de ani. u)ica nu e nici"dat& aceea-i 9 & (n3a'& (nt"tdeauna ce3a n"u. #antastic. incredibi!%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *Pe de4" parte -ti c& este i p"rtant& c&utarea !ui 0u ne)eu% Pe de a!t& parte. 3ia'a creea)& " distan'& c!ar& (ntre E! -i n"i% Ne si 'i ign"ra'i de 0i3initate. sau s(nte pre"cupa'i de pr"b!e e!e n"astre c"tidiene% Asta creea)& un senti ent de cu!pabi!itate: #ie c& renun'& !a 3ia'& (ntr4un #e! din cau)a !ui 0u ne)eu. #ie c& si 'i c& renun'& prea u!t !a 0u ne)eu din cau)a 3ie'ii% Acest c"n#!ict este aparent: 0u ne)eu este (n 3ia'& -i 3ia'a este (n 0u ne)eu% <iecare trebuie s& #ie atent !a asta pentru a putea (n'e!ege destinu! ai bine% 0ac& s(nte (n stare s& p&trunde (n s#(nta ar "nie a c"tidianu!ui n"stru. 3" #i (nt"tdeauna pe dru u! ce! bun -i ne 3" (ndep!ini "biecti3e!e%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

<ra)a este a !ui Pab!" Picass": *0u ne)eu este un artist% E! a in3entat gira#a. e!e#antu! -i #urnica% 0e #apt. nu a c&utat nici"dat& un sti! 9 E! a #&cut pur -i si p!u ce a 3rut%, 6pune aestru!: *C(nd apuc& ca!ea n"astr&. ne cuprinde " are tea &% Ne si 'i "b!iga'i s& #ace bine #iecare !ucru% 0ar. din " ent ce a3e " singur& 3ia'& de tr&it. cine a spus c& trebuie s& p&str& standardu! Bt"tu! c"rect=H 0u ne)eu a creat gira#a. e!e#antu! -i #urnica 9 de ce trebuie s& ur & un standard% Un standard #"!"se-te d"ar pentru a ne ar&ta cu de#inesc a!'ii rea!itatea !"r% 0ese"ri ad ir& "de!e!e a!t"ra. -i de u!te "ri pute e3ita gre-e!i!e c" ise de a!'ii% 0ar pentru a tr&i bine. d"ar n"i -ti cu % *
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Ni-te e3rei de3"ta'i se rugau (ntr4" sinag"g& c(nd. (n ti pu! rug&ciunii. au)ir& 3"cea unui c"pi! care spune: *A. B. C. 0%, 7ncercau s& se c"ncentre)e asupra scripturi!"r. dar 3"cea repeta. * A. B. C. 0%, 7ntrerupser& s!u/ba -i. pri3ind (n /ur. 3&)ur& un b&ie'e! care c"ntinua cu aceea-i int"na'ie% Fabinu! 3"rbi cu b&iatu!: *0e ce #aci a-a=, *Pentru c& nu cun"sc 3ersuri!e s#inte., r&spunse b&iatu!% *A-a. spera c& recit(nd a!#abetu!. 0u ne)eu 3a #"!"si !itere!e pentru a #"r a cu3inte!e p"tri3ite%, *7'i u!'u esc pentru !ec'ia aceasta., spuse rabinu!% * ?i #ie ca eu s& p"t d&rui !ui 0u ne)eu #iecare )i a ea pe p& (nt (n ace!a-i #e! (n care tu I4ai d&ruit !itere!e ta!e%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6pune aestru!: *0u$u! !ui 0u ne)eu pre)ent (n n"i p"ate #i descris ca un ecran de cine a% Pe ecran se (nt( p!& di3erse situa'ii 9 "a enii se iubesc. se despart. c" "ri!e s(nt reg&site -i '&ri (ndep&rtate s(nt desc"perite% Nu are i p"rtan'& ce #i! este pr"iectat% Ecranu! este (nt"tdeauna ace!a-i% Nu e i p"rtant de curg !acri i sau

s(nge 9 pentru c& ni ic nu p"ate p&ta puritatea ecranu!ui% La #e! ca -i ecranu!. 0u ne)eu este ac"!" 9 dinc"!" de t"ate ag"nii!e -i exta)u! #iec&ruia dintre n"i% Le 3" 3edea pe t"ate c(nd #i! u! n"stru se 3a s#(r-i%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un arca- ergea prin p&dure (n apr"pierea unei &n&stiri Hindu cun"scut& pentru se3eritatea (n3&'&turi!"r sa!e. c(nd 3&)u c&!ug&rii (n gr&din&. care beau -i se distrau% *C(t s(nt de cinici cei p!eca'i (n c&utarea dru u!ui (nspre 0u ne)eu., spuse arca-u! cu 3"ce tare% * 6pun c& discip!ina este i p"rtant&. dar ac"!" se ( bat&5, *0ac& ai trage " sut& de s&ge'i una dup& a!ta. ce s4ar (nt( p!a cu arcu! t&u=, (ntreb& ce! ai b&tr(n dintre c&!ug&ri% *Arcu! eu s4ar rupe., r&spunse arca-u!% *0ac& se dep&-esc pr"prii!e !i ite. pr"pria 3"in'& se s!&be-te% Cine nu reu-e-te s& ec$i!ibre)e unca -i "di$na (-i pierde entu)ias u! -i nu p"ate a/unge departe%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

Un rege tri ise un esager (ntr4" 'ar& (ndep&rtat&. cu un ac"rd de pace care ur a s& #ie se nat% ;r(nd s& pr"#ite de c&!&t"rie. esageru! (-i in#"r & c('i3a prieteni care a3eau a#aceri i p"rtante (n acea 'ar&% Ei (i cerur& s& a (ne. -i 9 pentru c& ur a s& #ie se nat un ac"rd de pace 9 scriser& n"i "rdine. -i sc$i bar& strategia !"r de a#aceri% C(nd (ntr4un #ina! esageru! p!ec&. era de/a prea t(r)iu pentru a duce ac"rdu!> i)bucni r&)b"iu!. distrug(nd p!anuri!e rege!ui -i a#aceri!e "a eni!"r care (nt(r)iaser& p!ecarea esageru!ui% 6pune aestru!: *Este un singur !ucru i p"rtant (n 3ia'a 9 s& tr&i pr"priu! destin pers"na! 9 isiunea care ne4a #"st (ncredin'at&% 0ar dese"ri s#(r-i prin a ne (nc&rca cu pre"cup&ri inuti!e care ap"i distrug 3isu! n"stru%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

C&!&t"ru! era (n p"rtu! 6GdneG. pri3ind p"du! care !eag& ce!e d"u& p&r'i a!e "ra-u!ui. c(nd un austra!ian se apr"pie -i (i ceru s&4i citeasc& un anun' din )iar% *Litere!e s(nt prea ici., spuse% * A !&sat "c$e!arii acas& -i nu reu-esc s& citesc%, Nici c&!&t"ru! nu are !a e! "c$e!arii de citit. -i se scu)& (n #a'a " u!ui% ,Mda. cred c& trebuie s&4 i iau g(ndu! de !a anun'., -i. 3r(nd s& c"ntinue c"n3ersa'ia. spune: *Nu s(nte d"ar n"i d"i% ?i 3ederea !ui 0u ne)eu este (nce'"-at&% Nu pentru c& ar #i b&tr(n. ci pentru c& E! a-a 3rea% Atunci c(nd cine3a !(ng& E! c" ite " gre-ea!&. E! (! p"ate 3edea #"arte c!ar% Ne3r(nd s& #ie in/ust. iart& gre-ea!a%, *?i ce cre)i despre B#apte!e bune=H (ntreab& c&!&t"ru!% *Mda. 0u ne)eu nu (-i !as& nici"dat& "c$e!arii acas&., r&spunde austra!ianu! r()(nd (n ti p ce se (ndep&rtea)&%
4444444444444444444444444444444444444444444444444

*Exist& ce3a ai i p"rtant dec(t rug&ciunea=, (ntreb& discip"!u! pe aestru! s&u% Maestru! (i spuse s& earga !a un tu#i- din apr"piere -i s& taie " ra ur&% 0iscip"!u! ascu!t&% *E (nc& 3iu tu#i-u!=, (ntreb& aestru!% *;iu ca (nainte., r&spunse discip"!u!% *Acu ergi -i taie4i r&d&cini!e., spuse aestru!% *0ac& " s& " #ac. tu#i-u! 3a uri., spuse discip"!u!% *Fug&ciuni!e s(nt ra uri!e unui c"pac a!e c&rei r&d&cini s(nt credin'a., spuse aestru!% *A-adar p"ate #i credin'& #&r& rug&ciune% 0ar nu p"ate exista rug&ciune #&r& credin'&%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

6#(nta Teresa de A3i!a spune: *A inteste4'i: 0" nu! ne4a in3itat pe n"i t"'i. -i 9 din " ent ce E! este ade3&r pur 9 nu ne pute (nd"i de in3ita'ia sa% E! a spus: B 6& 3in& !a ine t"'i cei (nseta'i -i eu !e 3"i da s& bea%H 0ac& in3ita'ia nu ar #i #"st

pentru #iecare din n"i. 0" nu! ar #i spus: B6& 3in& !a ine t"'i cei care (-i d"resc. pentru c& nu a3e'i ni ic de pierdut% 0ar 3"i da s& bea d"ar ace!"ra care s(nt preg&ti'i%H E! nu pune c"ndi'ii% E de a/uns s& earg& -i s& d"reasc&. -i t"'i 3"r pri i Apa ;ie'ii -i a Iubirii 6a!e%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444

C&!ug&rii Cen. c(nd 3"r s& edite)e. se a-ea)& (n #a'a unei st(nci -i spun: *Acu 3"i a-tepta ca aceast& st(nc& s& creasc& un pic%, 6pune aestru!: * <iecare !ucru din /uru! n"stru este (n c"ntinu& sc$i bare% 7n #iecare )i s"are!e str&!uce-te peste " !u e n"u&% Ceea ce nu i rutin& este " )i p!in& de n"i pr"puneri si "p"rtunit&'i% 0ar n"i nu percepe c& #iecare )i e di#erit& de ce!e!a!te% Ast&)i. unde3a. " c" "ar& te a-teapt&% P"ate #i un )( bet. p"ate #i " are 3ict"rie 9 nu are i p"rtan'&% Ni ic nu e p!ictisit"r. pentru c& t"tu! se sc$i b& c"nstant% P!ictisea!a nu #ace parte din !u e% P"etu! T%6% E!i"t scrisa: *Mergi pe u!te str&)i. (nt"arce4te acas& !a tine -i pri3e-te #iecare !ucru ca -i cu ar #i pri a dat&%,
4444444444444444444444444444444444444444444444444