Sunteți pe pagina 1din 8

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 ORADEA GRUPA PREGATITOARE”A” EDUCATOARE: MUNTEANU MIRELA

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE – EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE

AN ŞCOLAR 2010/2011 35 SAPTAMANI/17 SEM I-18 SEM II 1 ACTIVITATE PE SAPTAMANA

Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi

Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi

Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului român

1.1Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală. 1.2Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă) 2.1Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute. 2.2Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului. 3.1Să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice).

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 ORADEA GRUPA PREGATITOARE”A” EDUCATOARE: MUNTEANU MIRELA

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE - ACTIVITATE DE EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Norme de comportare în societate; NR.ORE ALOCATE:15 activităţi

OBIECTIVE DE

CONŢINUTURI

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

RESURSE

EVALUARE

REFERINŢĂ

 

1.1

-îmbogăţirea unor cunoştinţe despre

   

observatia

1.2

sine

şi

la

membrii

*Povestire”o duminică în familie”

autoevaluarea

2.1

familiei,colegi,prieteni.

2.2

 

-poze

- formarea unor abilităţi de a relaţiona cu cei din jur respectând regulile de convieţuire ale grupului

*Povestire:lebedele de H. C Andersn

*memorizare:Stai să vezi de Cicerone Teodorescu

-imagini

-

formarea deprinderilor de

reprezentative

autostăpânirea în raport cu sarcini ce

*memorizare:Să ne comportăm civilizat de Elena Farago

implică aşteptarea.

 

-culegere de poezii

-

Respectarea

normelor de

*Povestire:Cuvântul fermecat de V.Oseeva

convenţuire în relaţiile cu cei din jur

folosirea formulelor de adrsare

   

-educarea capacităţii de a înţelege şi respecta regulile de comportare

*Povestea educatoarei:La revedere! Buna ziua! Te rog ! multumesc! De George Zarafu *Convorbire tematică:Ce ştim despre?

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 ORADEA GRUPA PREGATITOARE”A” EDUCATOARE: MUNTEANU MIRELA

în diferite împrejurări

   

-formarea deprinderilor de a se adapta la diferite contexte sociale,comportament adecvate a faţă de cei din jur.

*Povestire”Nueluşa de alun” de Călin Gruia

-formarea

deprinderilor

de

a

–şi

*memorizare:mamei mele-i desenez d geta Nistor Stanciu

*memorizare.spune adevărul de Ana Tudoraş

respecta promisiunile.

 

-

stimulara

dorinţe

de

aşi

însuşi

calităţi

 

morale:încredere,sinceritate,curaj

*Povestire:”Ionică mincinosul” de Alexandru Mitru

-cultivarea atitudinilor tolerante faţă de alţi copii care aparţin altor confesiuni sau categorii minoritare.

*Convorbire tematică:Soare pentru toţi copiii

-perfecţionarea deprinderilor de autostăpânire în raport cu sarcini ce implică aşteptarea.

*Povestire:Sarea în bucate.

-educarea deprinderii de a solicita de a oferi ajutorul în diferite situaţii

*Convorbire :să iubim animalele

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 ORADEA GRUPA PREGATITOARE”A” EDUCATOARE: MUNTEANU MIRELA

*memorizare:În ogradă la bunica
*memorizare:În ogradă la bunica

*memorizare:În ogradă la bunica

*memorizare:În ogradă la bunica
*memorizare:În ogradă la bunica

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE - ACTIVITATE DE EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Reguli şi măsuri de prevenire pentru pentru siguranţa personală; NR.ORE ALOCATE:7activitati

OBIECTIVE DE

CONŢINUTURI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

RESURSE

EVALUARE

REFERINŢĂ

1.1

- cultivarea atitudinilor în cazul

* Convorbire: „De ce nu trebuie să ne jucăm cu focul"

-plan de măsuri ISU

observarea

1.2

producerii unor situaţii de

comportamentului

2.1

urgenţă, precum şi cunoaşterea unor reguli şi măsuri de prevenire.

 

-imagini

autoevaluarea

*povestea educatoarei „Fetiţa cu chibriturile”

corespunzătoare

* Convorbire: „Păţania lui Gigel".

 

*Povestire”Incediul”

*Comvorbire”Micii pompieri”

-planse

- aprofundarea cunoştinţelor cu privire la regulile de circulaţie ,respectarea acestor reguli în

*Convorbire:Strada nu e loc de joacă

corespunzătoare

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 ORADEA GRUPA PREGATITOARE”A” EDUCATOARE: MUNTEANU MIRELA

scopul prevenirii accidentelor *Memorizare:Strada de Şt.Răuţ

scopul prevenirii accidentelor

*Memorizare:Strada de Şt.Răuţ

scopul prevenirii accidentelor *Memorizare:Strada de Şt.Răuţ
scopul prevenirii accidentelor *Memorizare:Strada de Şt.Răuţ

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Elemente de istorie,geografie,religie; NR.ORE ALOCATE:6activitati

OBIECTIVE DE

CONŢINUTURI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

RESURSE

EVALUARE

REFERINŢĂ

1.1

-îmbogăţirea sferei de

*Convorbire:Călătorie prin ţara mea.

 

observarea

1.2

reperezentări şi noţiuni despre

comportamnetului

2.1

ţară,localitate,însemnele ţării.

 

autoevaluare

2.2

-cultivarea sentimentului de

*memorizare:La Mulţi Ani,iubită ţară de V.Boiculeşti *Povestea educatoarei:Am fost şi

planse

apreciere

3.1

respect faţă de acestea. -cultivarea atitudinilor pozitive faţă de ţară. - dezvoltarea capacităţii de a recunoaşte şi descrie evenimente importante(Ziua Naţională,Ziua Unirii). -extinderea sferei de cunoaştere în ceea ce priveşte tradiţiile. -dezvolatarea sentimentelor de dragoste şi respect faţă de acestea.

eu la Alba Iulia şi am văzut Unirea cea Mare de D.Almaş

povestiri istorice

*Povestire:Despre Sărbătoarea Crăciunului

*Convorbire:Cum te pregăteşti de sărbători(Moş Nicolae,Moş Crăciun)

siluete

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 ORADEA GRUPA PREGATITOARE”A” EDUCATOARE: MUNTEANU MIRELA

*Convorbire:Paştele în familie
*Convorbire:Paştele în familie

*Convorbire:Paştele în familie

*Convorbire:Paştele în familie
*Convorbire:Paştele în familie

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE - ACTIVITATE DE EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Reguli de igienă personală

NR.ORE ALOCATE:2 activitati

OBIECTIVE DE

CONŢINUTURI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

RESURSE

EVALUARE

REFERINŢĂ

1.1.

-conşteintizarea necesităţii de a

*Convrobire:ce ştim despre sănătate? *Memorizare:Nu uitaţi de S.Mihnea

-planse corespunzătoare -material ppt

observaţia

1.2

respecta normele de igienă

2.1

prsonală în toate împrejurările şi cunoaşterea efectelor negative rezultate prin nerspectarea acstor norme.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 ORADEA GRUPA PREGATITOARE”A” EDUCATOARE: MUNTEANU MIRELA

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE - ACTIVITATE DE EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Ocrotirea naturii

NR.ORE ALOCATE:3 activitati

OBIECTIVE DE

CONŢINUTURI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

RESURSE

EVALUARE

REFERINŢĂ

1.1

-necesitatea identificării surselor

Convrobire:Natura izvor de sănătate

planşe

observatia

1.2

de poluare şi posibilităţile de

material ppt

autovaluarea

2.1

eliminare a lor prin activităţi de

 

apreciere

2.2

conştientizare a efectelor negative asupra lumii vii - extinderea sferei de cunoştinţe cu privire la legătura cauză- efect privind elemente ale mediului înconjurător şi necesitatea ocrotirii acestuia pentru asigurarea echilibrului ecologic în natură.

Convorbire:„Mâncând sănătos, creştem sănătoşi

 

Povstire :„Pădurea – fereastră spre sănătate”

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 ORADEA GRUPA PREGATITOARE”A” EDUCATOARE: MUNTEANU MIRELA

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE - ACTIVITATE DE EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: EVALUARE SUMATIVĂ NR.ORE:2 ACTIVITĂŢI

OBIECTIVE DE

CONŢINUTURI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

RESURSE

EVALUARE

REFERINŢĂ

1.1

valorificarea cunoştintelor si

*Convorbire:Ce ştim despre noi? *Convorbire:Izvor de vitamine

 

autovaluarea

2.1

deprinderilor insuşit pe sem I/II

aprecire