Sunteți pe pagina 1din 11

Ba Duan Jin sau Tehnica Brocartul de Aur (III)

27 Ian 2012 Scrie un comentariu by evinteler in Ba Duan Jin - Brocard (de pe site-ul Qilingong radea! de "armen #erbescu

$u m-a% &i g'ndit( atunci c'nd am )nceput s* scriu acest ir de articole despre Brocartul de +ur )n , Seciuni (Ba Duan Jin!( c* subiectul este unul &oarte generos( d'ndu-mi posibilitatea s* de-volt pe larg di&erite aspecte legate de Brocart dar %i despre practica de Qigong )n general. /n partea a Doua a articolulului Brocartul de +ur( v* promiteam c* vom vedea care sunt bene&iciile practic*rii Brocartului( de ce este aceast* te0nic* at't de r*sp'ndit* )n lumea practican1ilor de Qigong %i de ce voi a1i dori s* v-o )nsu%i1i. +%a cum 2aestrul 3in 4ai 5ing spunea adeseori la "ursurile de Ini1iere( 6Qigongul este c0ine-esc dar apar1ine 3umii )ntregi 7( eu v* dau aceste e8erci1ii( dar ele vor &i ale voastre (bene&iciile care decurg din ele! doar atunci dac* le ve1i practica9. :n alt aspect important pentru un practicant de Qigong este c* un e8erci1iu de Qigong are cinci componente. +cestea trebuie s* &ie concomitent pre-ente; 1. 5e0nica sau po-i1ia. +spectul &i-ic. <ste ca &orma vasului. =*r* &orm* nu e8ist* coninut. 2. >espiraia. anumit* respiraie care este corelat* cu te0nica( micarea.

?. +ctivitate mental* speci&ic*. #i doar una( speci&ic* pentru e8erci1iul care se practic*. @. "ircula1ia energiei. S* sim1i energia )n centrii energetici (Aia Dantien( etc!( )n -onele energetice speci&ice (lao gong( poarta cerului( etc!. 3a o &a-* mai avansat*( s* sim1i circula1ia energiei pe meridiane. B. <&ecte. Dac* nu contienti-e-i e&ectele care apar )n urma practicii Qigong( acestea vor disp*rea. "unoa%terea e&ectelor care pot s* apar*( te &ace s* &ii mai receptiv( s* &ii preg*tit. Crimele ? puncte le vei putea )nv*1a sub )ndrumarea trainerilor abilita1i de 2aster s* predea te0nica respectiv*. Cunctul @ se reali-ea-*( oarecum de la sine( prin sensibilitatea pe care o cape1i )n urma cursului %i prin practica individual*. Cunctul B urmea-* s* vi-l dau )n continuare( ca s* ave1i a%teptarea necesar*. <&ectul practicii de Brocart este dat de comple8itatea armonioas* )n care se )nl*n1uie sec1iunile. +st&el( )n plan &i-ic sunt antrenate toate segmentele corpului (coloana( bra1e( membre in&erioare( organe interne!. /n plan energetic( sunt stimulate r'nd pe r'nd %i )mpreun* toate meridianele( se )nl*tur* eventualele blocaDe %i se asigur* &luiditatea &lu8ului de Ei. :n rol deosebit( )l Doac* respira1ia coordonat* cu mi%carea. +ceast* respira1ie &in*( pro&und*( prelung* %i ritmic* are e&ect )n reglarea presiunii arteriale( a pulsului dar %i a unui &in masaD al

organelor interne prin cobor'rea ritmic* %i la o amplitudine mare a dia&ragmei. De asemenea( ec0ilibrul dintre inspira1ie %i e8pira1ie asigur* un CF ec0ilibrat al s'ngelui( ceea ce &ace s* creasc* imunitatea. :rm*rind succesiunea e8erci1iilor %i a sincroni-*rii privirii cu micarea corpului %i a membrelor( putem constata &aptul c*( pe durata e8erci1iului( sunt e8ecutate toate mic*rile globilor oculari prescrise )n tratamentele moderne ale medicilor o&tamologi. Dar adev*ratele e&ecte( pro&unde %i de lung* durat* nu apar dec't dup* o practic* susinut* cu perseverent* %i r*bdare( cu )ncredere )n valoarea Brocard-ului. S* vedem pe r'nd care sunt e&ectele &iec*rei sec1iuni )n parte; Seciunea 1: Susine cerul cu ambele mini pentru a re la triplul !nc"l#itor$ %ian shou tuo tian li san&iao Efectele acestui e8erciiu( sunt legate de; - reglarea &uncion*rii triplului )nc*l-itor (San Jiao!( dup* cum )i spune %i numeleG - reglarea &uncion*rii activit*ii tuturor organelor interneG - reglarea &uncion*rii sistemelor lim&atic %i endocrin. San Jiao' de%i s-a mai discutat )ntr-un articol anterior( pentru a avea o imagine de ansamblu( )l vom relua. <ste un concept speci&ic al 25" (2edicina 5radiional* "0ine-*! care desemnea-* un organ &uncional situat sub piele %i muc0i( ce ar putea &i asimilat cu circulaia lim&atic*. + &ost tradus ca %i 5riplul )nc*l-itor( triplul cald( triplul ar-*tor( el &iind implicat )n metabolism (arderi!. "a %i maDoritatea organelor( San Jiao are un meridian care este re&lecia ec0ilibrului energetic al organului. 5riplul )nc*l-itor este &ormat din; - )nc*l-itorul inferior (care cuprinde organele din abdomenul in&erior; rinic0i( organe genitale( ve-ica urinar*( etc.! - )nc*l-itorul mijlociu (ce cuprinde organele din -ona de miDloc a abdomenului; stomac( intestine( &icat( ve-ic* biliar*( splin*( pancreas etc! - )nc*l-itorul superior (ce cuprinde organele din -ona superioar* a corpului( de deasupra dia&ragmului( pl*m'ni( inim* etc.!. Cractic( lucrul cu braele stimulea-* %i ec0ilibrea-* H meridiane (al inimii( pericardului( pl*m'nilor( intestinului subire( intestinului gros %i triplului )nc*l-itor!( prin ridicarea %i cobor'rea ritmic* a braelor %i a dia&ragmului (prin respiraie( se e8ecut* un uor masaD al organelor interne!. 2icarea de e8tensie %i compresie a cutiei toracice asigur* )nt'r-ierea osi&ic*rii cartilagiilor din -ona intercostal* care intervine o dat* cu v'rsta( p*str'nd( )n &elul acesta( posibilitatea pl*m'nilor de a-%i e8ercita &uncia la nivel ma8im.

+ctivitatea mental* prin care ne simim conectai )n permanent* la energia cerului %i a p*m'ntului aduce dup* sine o )ntindere )n a8 a coloanei vertebrale( %i implicit o realiniere a vertebrelor %i( deci( )ndreptarea coloanei. Crimul e8erciiu are e&ect asupra tuturor organelor interne( aDuta la creterea capacit*ii pulmonare( alung* oboseala( )nt*rete muc0ii spatelui %i coloana( activea-* circulaia prin 5riplul /nc*l-itor (SanDiao! care este responsabil de sinteti-area %i distribuirea energiei )n corp. +cest prim e8erciiu preg*tete muc0ii %i organele interne pentru &ormele urm*toare.

Seciunea a doua Iuo you Jai gong si s0e diao /ntinde arcul )n ambele p*ri pentru a inti un vultur. Seciunea (: Tra e cu arcul !n ambele p"ri ca )i cum ai inti un *ultur$ +uo,ou -ai on si she diao Efectele acestui e8erciiu constau )n; desc0iderea pieptuluiG

e8ecuia )n po-iia 2abu )nt*rete picioarele( Ei-ul rinic0ilor( muc0ii spatelui )n -ona talieiG )mbun*t*irea &uncion*rii pl*m'nilorG tratarea %i prevenirea durerile de umeri %i cea&*G

e8ecutarea alternativ* pe partea st'ng* %i pe partea dreapt* ()n oglind*!( de-volt* alinierea structural* %i armoni-area celor dou* emis&ere cerebrale. +l doilea e8erciiu stimulea-* &unciile respiratorie %i circulatorie( )nt*rete muc0ii pieptului( bra1elor %i umerilor %i toni&ic* meridianele pl*m'nului %i intestinului gros.

Sec1iunea a treia K a%a cum o practic*m noi( )n %coala QilinLong sub )ndrumarea 2aestrului de Qigong 3in 4ai 5ing Seciunea .: /idic" un sin ur bra pentru a re la splina )i stomacul$ Tiaoli pi0ei 1u dan &u Efectele e8erciiului; reglarea activit*ii meridianului splineiG

prin ridicarea %i cobor'rea alternativ* a bra1elor se e&ectuea-* un u%or masaD al organelor interne( stimul'nd metabolismul %i prevenind constipaia prin stimularea mecanic* a tractului intestinalG activea-* mu%c0ii bra1elor( spatelui( umerilor %i abdominaliiG alternan1a contrac1ie-rela8are a mu%c0ilor( )nl*tur* tensiunea muscular*.

+l treilea e8erciiu stimulea-* organele interne i aDuta la prevenirea bolilor gastro-intestinale. >eglea-* energia stomacului si a pancreasului( )mbun*t*ind ast&el digestia( tran-itul intestinal %i circulaia sanguina. Seciunea 4: Privete napoi pentru a trata cele 5 suprasolicitri i cele 7 vtmri 2ulao3ishan 1ian hou 3iao Efecte <8erci1iul ac1ionea-* asupra; mu%c0ilor %i tendoanelorG cre%te mobilitatea de mi%care a )ntregii coloane %i a -onei cervicale( rela8'nd-o totodat*G

)mbun*t*1e%te activitatea organelor interne( )n special splina %i stomacul.

Cele 5 suprasolicitri se re&era la suprasolicitarea celor B organe interne de c*tre cele 7 vtmri sau emo1ii e8cesive (distructive!. Cele 7 vtmri Cele 5 organe suprasolicitate corespon ente Lroa-*( Bucurie e8cesiv* K Inim* 5riste1e K Cl*m'ni 2'nie K =icat 3*comie( bsesieM+n8ietate K Splin* 5eam* K >inic0i +l patrulea e8erciiu )nt*rete muc0ii oc0ilor( muc0ii g'tului )mpiedic'nd ast&el apariia problemelor vertebrelor cervicale( stimulea-* circulaia sanguin* la nivelul capului elimin'nd oboseala( ameelile i alte deregl*ri &uncionale ale sistemului nervos central. <ste )n mod special bene&ic celor care su&er* de 0ipertensiune i arterosclero-*. Seciunea 4 Balansea#" capul )i )e#utul pentru a elimina 5ocul inimii$ 6ao tou bai 0ei 3u 1inhuo Efectele acestui e8erciiu privesc eliminarea &ocului inimii. <ste vorba de un e8ces al activit*ii inimii( care poate avea ca %i cau-* o alimentaie necorespun-*toare( respirarea unui aer poluat( sau lipsa somnului. +tunci c'nd inima este 0iperactiv* (ceea ce o consum* )nainte de vreme!( c*ldura e8cesiv* acumulat* )n inim* duce la insomnie( palpitaii( ameeli( iritabilitate( con&u-ie( m'nie( agitaie( mic*ri necontrolate i delir. <&ectul e8erciiului poate &i e8plicat prin prisma teoriei celor B elemente av'nd )n vedere corespondena dintre inim*( respectiv elementul &oc %i rinic0i( respectiv elementul ap*. !pa stinge focul. "oncentr'ndu-ne pe t*lpi( se activea-* meridianul rinic0iului( care 1ine sub control &ocul inimii. !ciune terapeutic )nl*tur* ame1eala( durerile de cap( -gomotele )n urec0i tratea-* problemele coloanei vertebrale tratea-* bolile oc0ilor.

+l cincilea e8erciiu are e&ect asupra inimii %i )mbun*t*ete &uncionarea sistemului nervos. Seciunea " #rage egetele e la picioare pentru a ntri talia i rinic$ii

%ian shou pan #u u shen ,ao Efecte: Co-i1ia Npodul de &ier9 (trunc0iului )n e8tensie( palmele pe miDloc! impulsionea-* energia rinic0ilor %i a suprarenalelor( totodat* )ntinderea toracelui anterior stimulea-* timusul. /ndoirea trunc0iului )nainte stimulea-* masaDul dia&ragmatic al rinic0ilor %i al suprarenalelor %i intensi&ic* circula1ia s'ngelui )n e8tremit*1i. !ciune terapeutic: )nt*rirea musculaturii lombo-abdominale

)nt*rirea rinic0ilor se reali-ea-* at't prin masarea lor )n timpul e8erci1iului c't %i prin activarea meridanului rinic0iului atunci c'nd ne concentr*m pe t*lpi. 5oni&ic* %i )ntinde coloana vertebral* +sigur* curgerea &luidului cerebro-spinal <limin* durerile de gambe +tenuea-* durerile de stomac

/n 2edicina 5radi1ional* "0ine-* %i )n cultura c0ine-*( yuan Ei ( este o &orm* a Ei-ului organismului uman. <ste energia )nn*scut* sau pre-natal*( disiting'ndu-se de energia ac0i-i1ionat*( care poate &i )mbog*1it* de-a lungul vie1ii. <nergia )nn*scut* este depo-itat* )n rinic0i. +l %aselea e8erci1iu )nt*re%te mu%c0ii lombari %i )mbun*t*1e%te &unc1ionarea rinic0ilor %i a glandelor suprarenale. "ei care su&er* de 0ipertensiune sau arteriosclero-* nu trebuie s* coboare capul prea mult. Seciunea 7 %Privete cu oc$ii larg esc$ii pentru a cl i fora i puterea +an 3uan numu #en 3ili Efecte: - m*re%te &or1a %i vigoarea organismului - cre%te energia interna( prin de%teptarea spiritului energiei vitale - c'nd am tre-it spiritul( am )nt*rit &lu8ul de Ei %i am crescut &or1a mu%c0ilor. =or1a mu%c0ilor )nt*rit* cu Ei o numim Qi 3i - Ce m*sur* ce )nviore-i spiritul %i cre%ti Qi 3i-ul( Ei-ul umple tot corpul( p'n* la piele. - In celelate e8erci1ii( aten1ia noastr* s-a concetrat asupra Ei-ului. <ste important de a e&ectua acum aceast* sec1iune( pentru c* eventualul Ei stagnat este mobili-at %i este dus la piele. =ocali-area Oiului (aten1iei! este c0eia succesului. Dac* )n g'ndurile noastre ne imagin*m )n mod clar c* lovim

puternic pe cineva( atunci Oi va duce Ei-ul la e8tremitatea membrelor in&erioare %i superioare( &*c'nd ca lovitura s* &ie puternic*. !ciune terapeutic: vindec* tulbur*rile de vedere vindec* durerile articulare ameliorea-* durerile de g't( umeri( spate )mbun*t*ete circulaia sanguin*

Deci( al aptelea e8erciiu are e&ect sporirea Qi-ului intern( el stimulea-* totodat* corte8ul cerebral %i sistemul neurovegetativ( )mbun*t*ete circulaia s'ngelui( %i m*rete &ora &i-ic*. Seciunea & %'i ic(te pe v)rfuri i ca*i pe clc)ie pentru a alunga toate +olile Beihou cidian baibin 1iao Efecte: >ela8area organelor interne conduce la o &uncionare corect* a acestora %i dispariia bolilor !ciune terapeutic , -in ec: edeme( dorsalgii( lombalgii( balon*ri( insomnia. +l optulea e8erciiu distribuie energia )n tot corpul. +cestea au &ost e&ectele practic*rii Brocartului de +ur (Ba Duan Jin!. Dac* a1i aDuns s* citii p'n* aici( )nseamn* c* acest e8erci1iu( Brocartul( v-a suscitat interesul. < bine. Suntem )nc'nta1i de interesul pe care )l acordai acestui minunat e8erciiu. "eea ce a mai r*mas este doar punctul 1( 2 %i ?. 7orma' Su5lul )i 8ndul9 %e *ei primii la sal*( la "ursul de Brocart. :or 5i ale *oastre doar dac* le ve1i practica.

Ba Duan Jin sau Tehnica Brocartul de Aur (I:)

10 ct 2012 Scrie un comentariu by evinteler in Ba Duan Jin - Brocard ;oiuni A*ansate (de pe site-ul Qilingong radea! de "armen #erbescu De &apt nici nu trebuia s*-i dau titlul de Cartea a Catra a Brocartului( pentru c* aceste principii sunt general valabile pentru practica de Qigong( nu se re&er* doar la practicarea Brocartului. includem totu%i aici pentru a avea o ba-* solid* )n )nv*area Brocartului. rice e8erciiu sau practic* de Eigong are scopul %i teoria sa bine de&init*. Dac* nu tii scopul %i teoria( ai pierdut r*d*cina (sensul! practicii. Crin urmare( ca %i oricare practicant de Eigong( trebuie s* continuai s* re&lectai i s* practicai )n mod continuu p'n* c'nd ai )neles semni&ica1ia &iec*rei seciuni sau &orme. <ste doar o c0estiune de timp( de practic*. 2aestrul ne spune mereu; 6more practice9.

#i-acum s* trecem la; <rincipii enerale ale practicii =i on /n comunitatea c0ine-* a Eigong-ului( este cunoscut &aptul c* pentru a atinge obiectivul practicii de Eigong(practicantul trebuie s* )nvee; 1. reglarea corpului (5iao S0en!( 2. reglarea respira1iei (5iao Ai!( ?. reglarea min1ii emo1ionale (5iao Ain!( @. reglarea Ei-ului (5iao Qi!( %i B. reglarea spiritului (S0en 5iao!.

+tunci c'nd unul dintre cele cinci procese de mai sus are loc( trebuie de asemenea coordonate( %i armoni-ate %i celelalte patru. 1. >eglarea organismului presupune pe l'ng* )nelegerea seciunilor( &ormelor practicate %i )nelegerea propriului corp( a ba-elor &uncion*rii lui. Centru un &undament solid( trebuie s* %ti1i cum s* v* p*stra1i centrul( cum s* v* ec0ilibra1i corpul( si cel mai important dintre toate( cum s* v* rela8ai( ast&el )nc't Ei-ul s* poat* curge prin corp. 2. Centru a regla respiraia( trebuie s* )nv*ai cum s* respirai( ast&el )nc't respiraia i mintea s* coopere-e. "'nd ve1i respira )n acest &el( mintea va putea atinge pacea mai repede( %i( prin urmare( se va concentra mai u%or pe conducerea Qi-ului. ?. >eglarea min1ii implic* )nv*1area modului )n care ve1i putea p*stra mintea calm*( pa%nic*( %i centrat* ast&el )nc't s* pute1i Dudeca di&eritele situa1ii )n mod obiectiv %i s* pute1i conduce Qi-ul acolo unde este nevoie. 2intea este elementul 0ot*r'tor )n practica de Eigong. @. >eglarea Ei-ul este unul din scopurile &inale ale practicii de Eigong. >eglarea Qi-ului este precedat* de aDustarea corpului( a respira1iei( %i a min1ii. $umai atunci mintea va &i su&icient de clar* pentru a sesi-a modul )n care Ei-ul este distribuit )n corp %i pentru a )nelege modalitatea de adaptare a lui. B. >eglarea spiritului (s0en! )n Eigong( este scopul &inal al practicilor spirituale taoiste %i budiste. +cest lucru le permite practican1ilor s* p*stre-e o perspectiv* neutr*( obiectiv* )n viat*( s* ating* via1a ve%nic* a lui Budd0a. Cracticantul obinuit de Eigong nu are aceste aspira1ii. <l ridic* )%i spiritul s*u( )n scopul de a-%i cre%te concentrarea %i de a-%i spori vitalitatea. +cest lucru )i va da posibilitatea s* conduc* Ei-ul )n mod e&icient )n )ntregul s*u corp( put'nd ast&el reali-a sarcinile de gestionare a &unciilor vitale %i de pa-* sau ap*rare &a1* de agen1ii patogeni. +cest lucru )i menine s*n*tatea %i )i )ncetinete procesele de )mb*tr'nire. Daca ve1i intelege aceste lucruri simple ve1i putea p*%i )n minunata lume a Eigong-ului. =*r* toate aceste principii de ba-*( practica v* va &i ine&icient* %i v* ve1i irosi timpul. /nainte de toate( este necesar s* )n1elege1i c* toat* practica de Qigong( )ncepe )n mintea voastr*. 5rebuie s* ave1i o idee clar* a ceea ce &ace1i( iar mintea trebuie s* &ie calm*( centrat*( %i ec0ilibrat*. +cesta implic*( de asemenea( &aptul c* sentimentele voastre( percep1iile %i Dudecata trebuie s* &ie obiectiv* %i e8act*. +cest lucru necesit* ec0ilibru emo1ional %i o minte limpede. Centru asta este nevoie de mult* munc*( dar odat* ce a1i aDuns la acest nivel( ve1i avea deDa o ba-* pentru antrenamentul &i-ic( iar Oi-ul dvs. (mintea! va putea conduce Qi-ul dvs. prin tot corpul &i-ic. #i-acum s* vedem ce )nseamn* acestea )n practica propriu -is*. 1. /e larea >orpului (5iao S0en! "and )ncepe1i s* inv*1a1ii Qigong( primul lucru este )nv*1area po-i1iei corecte sau a mi%c*rii. Pe1i continua asta p'n* c'nd le ve1i putea e&ectua cu acurate1e. +poi( ve1i )ncepe reglarea corpului dvs. p'n* c'nd acesta va putea aDuta i-ul s* se de-volte sau s* circule nesting0erit. /n mod concret( acest lucru )nseamn* ca s* adaptai corpul p'n* c'nd acesta este )n starea cea mai con&ortabil* %i rela8at*. Centru asta corpul vostru trebuie s* &ie centrat si ec0ilibrat. /n ca-ul )n care nu este( va &i tensionat %i nelini%tit( iar acest lucru va a&ecta Dudecata Oi-ului dvs. %i circula1ia de Qiului. -ical* c0ine-* -ice; 6Q"'ndR &orma Qpostura corpuluiR nu este corect*( atunci Qi-ul nu va &i &luent. Q"'ndR Qi-ul nu este &luent( Oi-ul Q)n1elepciunea mental*R nu va &i pa%nic*. Q"'ndR Oi-ul nu

este pa%nic( atunci Qi-ul este de-ordonat 9 >ela8area corpului )%i are originea )n Oi-ul dvs. Crin urmare( )nainte de a v* putea rela8a corpul( va trebui s* v* rela8a1i sau s* v* regulari-a1i mintea (Oi!. -ical* c0ine-* -ice; 6S0en ping Feng Ain(9( adic* 6"orpul si inima Qadic*( minteaR s-au ec0ilibrat.9 "orpul si mintea sunt corelate reciproc. :n corp rela8at %i ec0ilibrat( aDut* Oi-ul (mintea! s* se rela8e-e %i s* se concentre-e. "'nd Oi este )mp*cat %i poate Dudeca lucrurile cu e8actitate( corpul va &i rela8at( ec0ilibrat( centrat( %i )nr*d*cinat. $umai atunci c'nd sunt )nr*d*cinate po1i ridica spiritul de vitalitate. 2. >ele Trei ;i*eluri de /ela1are =i on >ela8area este una din principiile de ba-* din Qigong. $umai atunci c'nd sunte1i rela8at vor &i toate canalele de Ei desc0ise. Centru a &i rela8at( Oi-ul dvs. (mintea! trebuie s* &ie mai )nt'i rela8at %i calm. "'nd Oi este coordonat cu respiraia( corpul dvs. se poate rela8a. /n practica de Qigong( e8ist* trei niveluri de rela8are. Crimul nivel este e8tern( rela8are &i-ic*( sau rela8are postural*. +cesta este un nivel &oarte super&icial( %i aproape oricine poate aDunge la ea. <ste legat de adoptarea unei po-i1ii con&ortabile %i evitarea tensiunilor inutile )n postur* sau )n mi%care. +l doilea nivel este legat de rela8area mu%c0ilor %i a tendoanelor. Centru a &ace acest lucru Oi-ul dvs.(mintea! trebuie s* &ie orientat spre mu%c0ii %i tendoane. +ceast* rela8are va aDuta la desc0iderea canalelor de Qi( %i va permite cobor'rea %i acumularea Qi-ului )n Aia Dantien. +l treilea nivel de rela8are aDunge la organele interne %i m*duva osoas*. +minti1i-v*( c* numai )n ca-ul )n care v* pute1i rela8a pro&und corpul( mintea va &i capabi* s* conduc* Qi-ul la nivelul organelor interne %i a m*duvei osoase. $umai )n acest al treilea stadiu va putea Qi-ul aDunge peste tot )n corp. +poi( v* vei simi transparent ca %i cum tot trupul ar &i disp*rut. Dac* pute1i aDunge la acest nivel de rela8are( pute1i s* comunica1i cu organele dvs. %i pute1i &olosi Qigong-ul pentru a aDustarea Qi-ului. Pe1i putea( de asemenea( s* v* proteDa1i organele interne mai e&icient( %i( prin urmare( s* )ncetini1i degenerarea lor. ?. ?nr"d"cinarea (65*lpile prind r*d*cini9! /n toate practicile de Qigong este &oarte important s* &i1i )nr*d*cina1i."e )nseamn* s* &i1i )nr*d*cinatS /nseamn* s* &i1i stabili %i )n contact &erm cu solul. /n acest ca- sunte1i de neclintit. "e trebuie &*cut este a. scu&undarea corpului( b.centrarea lui( %i c. men1inerea ec0ilibrului.

OongEuan a. /nainte de a v* putea de-volta r*d*cina( trebuie s* v* rela8a1i %i s* lasa1i corpul s* 6se a%e-e9. Ce m*sur* ce v* rela8a1i( tensiunile din di&eritele p*r1i ale corpului se vor di-olva( %i v* ve1i g*si o postur* con&ortabil*. Pe1i )nv*1a s* v* ba-a1i pe structurile pasive ale corpului pentru a v* sus1ine. +cest lucru va permite mu%c0ilor posturali s* se rela8e-e c0iar %i mai mult. "orpul( mintea( Ei-ul %i toate vor &i )n m*sur* s* se scu&unde. Dac* l*sa1i apa murdar* s* stea )n lini%te( impurit*1ile se vor a%e-a treptat )n partea de Dos( l*s'nd apa clar*. /n acela%i mod( dac* rela8e-i corpul su&icient pentru a-l l*sa s* se a%e-e( Qi-ul dvs. se va scu&unda )n Aia Dantien %i )n 6&'nt'na cu bulbuci9 (OongEuan( 4-1! din t*lpi iar mintea va deveni clar*. Cunctul OongEuan este poarta care permite Qi-ului dvs. s* comunice cu solul. b. /n a doua etap*( trebuie s* )nv*1a1i cum s* v* p*stra1i centrul. :n centru stabil va &ace ca Qi-ul dvs. s* se de-volte egal %i uni&orm. Dac* pierde1i acest centru( Qi-ul dvs. nu va &i condus )n mod uni&orm. Centru a aDunge la un corp centrat( mai )nt'i trebuie centrat Oi-ul( dup* care corpul trebuie aliniat la acesta. "entrele dvs mentale %i &i-ice sunt cele care v* vor permite s* v* conduce1i Ei-ul dincolo de corpul vostru. c. <c0ilibrul este re-ultatul )nr*d*cin*rii %i a centr*rii. +cesta include ec0ilibrarea Qi-ul %i a corpului &i-ic. Dar mai )nt'i trebuie s* v* ec0ilibra1i Oi-ul (mintea! %i doar apoi ve1i putea ec0ilibra Qi-ul %i respectiv corpul &i-ic. +cestea &iind bine )n1elese( nimic nu v* va putea opri s* intrai )n minunata lume a Qigong-ului( respectiv a te0nicii Ba Duan Jin.