Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris la MATEMATIC
PROBA D

Varianta .006
Profilul: Filiera Teoretic : sp.: matematic -informatic , Filiera Voca ional , profil Militar, Specializarea: specializarea matematic -informatic

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

La toate subiectele se cer rezolv ri cu solu ii complete


SUBIECTUL I ( 20p )
(4p) a) S se calculeze distan a dintre punctele A(2, 1, 2) i B(3, 3, 1) .
(4p) b) S se determine raza cercului

(x 2)2 + ( y + 2)2 = 16 .

(4p) c) S se determine ecua ia tangentei la parabola y 2 = 5 x n punctul P(5, 5) .

5 2i
.
2 5i

(4p) d) S se calculeze modulul num rului complex

(2p) e) S se calculeze aria triunghiului cu vrfurile n punctele M (2, 3) , N (2, 2 ) i P(3, 2 ) .


(2p) f) S se afle a, b R astfel nct s se verifice egalitatea de numere complexe

3
3

+ i sin = a + ib .
cos
10
10

10

SUBIECTUL II ( 30p )
1.
(3p) a) S se calculeze suma primilor 8 termeni dintr-o progresie aritmetic n care primul

termen este 1 i ra ia este 3.


(3p) b) S se calculeze probabilitatea ca un element n { , 2, 3, 4, 5} s verifice rela ia
1

2 n 3 + log 2 n .
(3p) c) S se calculeze suma elementelor din grupul (Z11 , + ) .
1
3
E = C 5 C 52 + C 5 C 54 .

(3p) d) S se calculeze expresia

(3p) e) S se rezolve n mul imea numerelor reale ecua ia x 3 x 2 + x 1 = 0 .


2. Se consider func ia f : R R , f ( x ) = x 2006 + 1 .

(3p) a) S se calculeze

f ( x ) , x R .
1

(3p) b) S se calculeze

f (x ) dx .
0

(3p) c) S se arate c func ia

f este convex pe R .

f ( x ) f (0 )
.
x0
x
(3p) e) S se scrie ecua ia tangentei la graficul func iei f n punctul de abscis x0 = 1 .

(3p) d) S se calculeze

lim

PROBA D. M1: Filiera Teoretic : sp.: matematic -informatic , Filiera Voca ional , profil Militar, specializarea matematic -informatic
Varianta 006
1

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL III ( 20p )


1 0
0 1
Se consider matricele I 2 =
0 1 , J = 0 0

0 0
i O2 =
0 0 .

Convenim c rang (O2 ) = 0 .


(4p) a) S se calculeze determinan ii matricelor J

i I2 .

(4p) b) S se calculeze matricea J 2 .


a b
2
(4p) c) S se arate c , dac A M 2 (C ) , A =
c d , atunci A (a + d ) A + (ad bc )I 2 = O2 .

(2p) d) S se g seasc o matrice M M 2 (C) pentru care rang (M ) rang (M 2 ) .


(2p) e) S se arate c , dac matricea B M 2 (C) este inversabil , atunci matricea B n

este inversabil , n N .

(2p) f) Utiliznd eventual metoda induc iei matematice, s se arate c , dac matricea
p q
n 1
n
C =
r s M 2 (C) nu este inversabil , atunci C = ( p + s ) C , n N , n 2 .

(2p) g) S se arate c , dac matricea D M 2 (C) verific rang (D ) = rang (D 2 ) , atunci


rang (D ) = rang (D n ) , n N .
SUBIECTUL IV ( 20p )

Se consider func ia f : R R , f ( x ) = x ln e x + 1
1
1
1
an =
+
+ ... + n
, n N .
e +1 e2 +1
e +1
1
, xR.
(4p) a) S se verifice c f (x ) = x
e +1

i irul

(a n )n1 ,

definit prin

(4p) b) S se arate c func ia f este strict descresc toare pe R .


(2p) c) Utiliznd teorema lui Lagrange, s se arate c k [0 , ) , exist
1
c (k , k + 1) , astfel nct f (k + 1) f (k ) = c
.
e +1
1
1
< f (k + 1) f (k ) < k
, k [0 , ) .
(2p) d) S se arate c
k +1
e +1
e +1
irul (a n )n1 este strict cresc tor.

(4p) e) S se arate c

f (n + 1) f (1) < a n < f (n ) f (0 ) , n N .

(2p) f) S se arate c

irul (a n )n1 este convergent i are limita un num r real din

(2p) g) S se arate c
intervalul

ln 1 + e , ln 2 .

PROBA D. M1: Filiera Teoretic : sp.: matematic -informatic , Filiera Voca ional , profil Militar, specializarea matematic -informatic
Varianta 006
2