Sunteți pe pagina 1din 12

GENERALITATI

CARACTERISTICI
ULEI URI
DACIA 1304 PICK-UP; DACIA 1305 PICK UP
DACIA 1304 PL; DACIA 1305 PL
DACIA 1307
DACIA 1309; DACIA 1309 F
w
DACIA 1310 ilERLINA
DACIA 1310 BREAK
lJACIA 1325
INDENTIFICAREA AUTOTURISMULUI
MIJLOACE DE RIDICARE
GENE RAL I TAT I
A5
CARACTE RI ST I CI
Tipul Cod Mot or
Tip Tip
autot ur i smul ui aut o Ti p Cilindree ambr ei aj C V
DACI A 1304
D26101
102- 14 1397 cmc
1 OA- 00
P ICK- UP
D26109
1 06- 00 1 557 cmc
0 200 GR
1 OA- 00
02 611 9
106- 00 1 557 cmc
soc - 7 8
DACI A1304
D27101
102- 14 1397 cmc
1 OA - 00
PLATFORMA
D27 109
1 06- 00 1557 cmc
0 200 GR
1 OA - 00
027 11 9
1 06- 00
1 557 cmc
soc- 7 8
DACI A 1305 016111
102- 14 1397 cmc 0 200 GR 365 - 32
PI CK- UP
01611 9
1 06- 00
1557 cmc
0 200 GR
soc - 7 8
DACI A 1 305 D17111
102- 14 1 397 cmc
0 200 GR
365 - 32
PLATFOR MA 01711 9
1 06- 00 1 557 cmc 0 200 GR
soc - 78
DACI A 1307
D2F701
102- 14 1397 cmc
1 OA- 00
DACI A 1307 F
D1F7 11
102- 14
1 397 cmc
1 OA - 00
D1F719 106- 00
1557 cmc 0 200 GR
1 OA - 00
D2F709 106- 00
1557 cmc
1 OA- 00
D2 F7 19
1 06- 00
1 557 cmc
soc- 78
DACIA 1309
C1 67 11
102- 14
1397 cmc
0 180DBR
DACIA1309F
C1 6 711
102- 14
1397 cmc 0 180 DBR 365 - 32
C167 19 1 06- 00
1557 cmc 0 200 GR
DACI A 1 31 O
R11700
81 o- 9 9
1289 cmc
0 180 DBR
352- 13
BERLINA
R11711
102- 13
1397 cmc
0 1 80 DB R
365 - 22
R11 719
1 06- 00
1557 cmc
0 200 GR
365 - 22
DACI A 1 31 O
R1 3300
81 o- 9 9
1289 cmc
0 180DBR 352 - 13
BR EAK
R13 311
102- 13
1397 cmc
0180DBR
365 - 22
R1 33 19
1 06- 00
1557 cmc
0 200 GR
365- 22
DACI A 1325
R 1 A311
102- 13
1397 cmc
0 180 DBR
365 - 22
R 1 A3 1 9 1 06- 00
1 557 cmc
0 200 GR
36S - 22
A6
Ulei motor
Ulei cutie
de vi teze
Lichid de
frana
Lichid de
racire
Ule
ci fer enti al
Unsoare
car dan
Unsoare
r ul menti roti
GENE R ALITAT I
ULE I UIU S I L UBRI F I AN T I
Caracteristici
Capacitate aproximativa
API SERVICE SF/CC
3,0 L
3,3 L (cu filtru de ulei)
SAE 80W sau SOW/90
2,0 l pent ru cutie de viteze
cu patru trepte
2,3 L pentru cutie de
cu cinci trepte
SAE J 1703f; DOT 4
0,3 L
FMV SS 11 6
50% ETILEN GLICOL 5,0 L- climat rece
50% APA DISTILATA 5,5 L- climat temperat
T 80 EP 2 1, 4 L
UM 175 LiCaPb 3
Li CaP b Ti p U M 1 8 O Li 2
CaliWic ulei mnlor (vscol.ilalc VS) .
Tcrnpc.:rJlUta tk: ulilit.arc in grd C .
lD"f:.fS"C IO' C oc
1
1 10 w o . 20 w so
IS w 4 0 . 15 w so
10 w lO 10 W4 0 IOWSO
s w 30 s W40
viteze
GEN ERALITATI A7
1
DA C I A 1304 f'lCK UP
DAC I A 1305 PI CK UP
:-- ,.,,,.- , - ->,


10
Dimensiuni (mm) Mase (kg)
Lungime totala 4670 Greutate gol in ordine de mers
Latime totala 1615 Pe puntea fata 600
Inaltime totala Pe puntea spate 480
Gol 1550 Total 1080
Incarcat 1450 Sarcina maxima autorizata
Ampatament 2675 Pe puntea fata 720
Ecartament fata 1312 Pe puntea spate 1600
Ecartament spate 1320 Total 2320
Garda la sol Sarcina utila autorizata
1000
Gol - Sarcina cu remorca cu frana
Incarcat 165 proprie 3225
Raza de viraj Sarcina cu remorca fara frana
Intre trotuare 5600 proprie
2630
Intre pereti 5800
AS
1
Dimensiuni (mm)
lungime totala
Latime totala
Inaltime totala
Gol
Incarcat
Ampatament
Ecartament fata
Ecartament spate
Garda la sol
Gol
Incarcat
Raza de viraj
Intre trotuare
Intre pereti
GENERAL I TAT I
DA C IA 1304 PLAT FO RMA
DA C IA 1305 PLATFORMA
Il
-..
"
!.
nu
... .. .,

Mase (kg)
4550
Greutate gol in ordine de mers
1615
Pe puntea fata
Pe puntea spate
1550 Total
1450 Sarcina maxima autorizata
2675
Pe puntea fata
1312
Pe puntea spate
1320
Total
Sarcina utila autorizata
Sarcina cu remorca cu frana
165 proprie
Sarcina cu remorca fara frana
5600 proprie
5800
595
520
111 5
760
1600
2265
1000
3225
2630
GENE RALITATI
A9
DACIA 1307
..-
.r:.
~
fi
('"
-
"'-'\
"'t\1 [ [ + ~ " -
' I"'
1
"'
..
1 ~ : : - ~ 1
-
+ H
!
- ~
""
1
.,
Dimensiuni (mm)
Mase (kg)
Lungime totala 4800 Greutate gol in ordine de mers
Latime totala 1610 Pe puntea fata 600
Inaltime tot a la Pe puntea spate 555
Gol 1525 Total 11 55
Incarcat
-
Sarcina maxima autorizata
Ampatament 2795 Pe puntea fata 710
Ecartament fa ta 1310 Pe puntea spate 1520
Ecartament spate 1320 Total 2230
Garda la sol Sarcina utila maxima in bena 700
Gol
-
Sarcina utila maxima 1075
Incarcat 145 Sarcina pe car1igul de remor-
Raza de viraj care max. 50
Intre trotuare 5600
Intre pereti 5800
A 10 GENERAL ITAT I
DAC I A 1309, 1309 f
Dimensiuni (mm)
Lungime totala 4391
Latime totala 1616
totala
Gol 1484
Incarcat -
Ampatament 2441
Ecartament fata 1312
Ecartament spate 1314
Garda la sol
Gol 150
Incarcat 135
Raza de viraj
Intre trotuare 5250
Intre pereti 5650
!
1

lhr
c
1 , 1-- ' --':"'::--!'
Mase (kg)
Greutate gol in ordine de mers
Pe puntea fata
Pe puntea spate
Total
Sarcina r1101xima autorizata
Pe puntea fata
Pe puntea spate
Total
Sarcina utila maxima in bena
Sarcina utila maxima
Sarcina pe car1igul de remor-
care
545
415
960
710
1520
2230
700
1075
max. 50
GENE RAL I TATI All
DAC IA 13 10 BER LI NA
1
r:E_--
J
~ - ~
~
'
.....,
-
le( O
op
~
1 1
-
1
'"'
1
'"' - - - ' ' - - ~
1 T
-
__ ..... _ ,
_lf
'
t ~
U +j
r
Dimensiuni (mm) Mase (kg)
Lungime total a 4388 Greutate gol in ordine de mers
Latime totala 1616 Pe puntea fata 530
Inaltime totala
Pe puntea spate 410
Gol 1435 Total 940
Incarcat 1355 Sarcina maxima autorizata
Ampatament 2441 Pe puntea fata 660
Ecartament fata 1312 Pe puntea spate 850
Ecartament spate 1312 Total 1360
Garda la sol Sarcina utila autorizata 400
Gol
.
Greutate totala rulanta
850
Incarcat 120 Sarcina pe carligul de remor-
Raza de viraj
care max. 50
Intre trotuare 5250
Intre pereti 5650
A12 GENERAL ITAT I '
DACIA 1310 DR EAK
-1
.
.'1

--
'
;
"c ."
.
-
1
''"
1
....
Dimensiuni (mm)
Mase (kg)
lungime totala 4411 Greutate gol in ordine de mers
latime totala 1616 Pe puntea fa ta 520
Inaltime totala Pe puntea spate 425
Gol 1455 Total 945
Incarcat 1390 Sarcina maxima autorizata
Cu hayonul ridicat 1935 Pe puntea fata 660
Ampatament 2441 Pe puntea spate 850
Ecartament fata 1312 Total 1380
Ecartament spate 1314 Sarcina utila autorizata 400
Garda la sol Greutate totala rulanta 850
Gol .150 Sarcina pe carligul de remor-
Incarcat 131 care max. 50
Raza de viraj
Intre trotuare 5250
Intre pereti . 5650
A 14
GENERALITAT I '

II)J:: NT IFI CAH.EA AUTOTUIUSI\'I ULUI
Fiecare autoturism trebuie poarte in computimcntul motor, pc scmiduhlu1a din a
aripii cl rcap13, vit.ihil la dc>chidcrca cap<llci motor, o dreptunghiulara u placuJft oval3,
nituitc cu nituri pup, pc care s-a puausunat de idcntili carc al aututuri>mului.
---
o
AUTOMOBILE
DACIA S.A.
PITESTI ROMANIA
......
1 r
4 ..
V
Il
1..
2 ,
1 h
1
1

o 'J(J
f- 1
3
5
6
7

4
5
6
t.IOfOR l j. f- 1
o L-----'-A
1 " ..... f-2
PI, ACUTA
1. Numar de omulogarc intcrna!ional:
2. Litera - an model;
3. Scrie caroserie;
4. Numar de ident ifi care vehicul (VIN):
5. Masa maxim5
6. Masa cu
7. Masa pc puntea
8. Masa pe puntea spate.
Scria caroscrici este in
compartimentul motnr. pc capacul coloanei
amort izorului faJ5 drea pta.
1
1
LACUTA OVA LA
1. Codul u1.inci
2.Tipul cuti ei de vitct e sau
varianta aulllturi,mului;
3. Echipament !le
4. Echipament complementar:
5. de fahrica!ic:
6. An de fabricaJic.
IUENTIFICARE MOTOR
1. Codul muturolui;
2. Scri a de fabrica)ic.
Datele pentru identificare: motorului
sunt puansonatc pc o placu!i cl rcptunghiulari ,
prin nituri in partea a blocului
motor, dcosupra filtru lui de ulei
Codul de n:fcrin!ii pentru c-uloill\! se lLIIfcl:
Pentru (}xia 1310 Dacia 1325- pc fuSia spate ponc supcrioari(intcriOI' portbagaj);
Pentru Dada 1310 pc panca panoului lateral stnga (interior);
Pcnuu (}Jcia 1304 1307 - pc extensor stnga in intcriorullx:nci:
Pcnuu Dacia 1309 - pc cancr rezervor ben1Jni
GEN ERAL I TAT I A 15
MIJ LO ACE DE RI DI CA RE
Se interzice cu desavarsirc ridicarea nutoturismului folosind ca puncte de sprijin bratele
de suspensie fata sau spate.
Nu se va folosi cri cul mobil, pentru ridicarea autoturi smului. in vederea executarii unor
lucrari sub caroserie.
RI DICAREA PA RTII DIN FATA
A Ai.JTOTUR I SMULUI
Pentru ridicare se foloseste cricul rulant si
cala Cha 280, pentru protejarea elementelor
de caroserie si mecanice ale autoturismului,
care se plaseaza pe lonjeroanc in axul roti lor.
RI DICAR EA AUTOT URI SMUL UI
DI N LAT ERA L
Pentru ridicarea autoturismului din later-
al se foloseste cricul rulant si cala Cha 280
care se aseaza pe prag in dreptul usii din fata.
Se va pozitiona corect muchia pragului in
canalul calci .
RIDI CAREA PARTII DIN SPATE
A AUTOT URI SMULUI
Pentru ridicare se folosute cricuJ rulant cu
cala Cha 408, sprijinit pc puntea spate, la mijloc.
1
1
A 16 GENERALI TAT I
ELEVATOR CU PRINDERE SUB CAROSERIE
Pentru ridicare. se plaseaza tampoanele elevatorului in punctele de asezare a cri cului
din dotarea autoturismului. Se va potitiona corect muchia pragului in canalul din tampon .

..
{