Sunteți pe pagina 1din 3

DISPOZITII DE ORDINE INTERIOARA PRIVIND ASIGURAREA CAILOR DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE

(CONFORM OMAI 163/2006 SI OMAI 166 / 2010) In privinta cailor de acces de evac!are si de interventie interesea"a starea acestora practica#ilitatea si identi$icarea lor c! !s!rinta ele%ente esentiale in sc!rtarea ti%pilor operativi de interventie in special a ti%p!l!i de deplasare si a ti%p!l!i nor%ali"at de evac!are& Mentinerea in stare de !tili"are a cailor de acces evac!are si de interventie pe toata d!rata "ilei si in orice anoti%p la para%etrii la care a! $ost proiectate si reali"ate prec!% si c!noasterea operativa a oricaror sot!atii ce pot i%piedica din %otive o#iective $olosirea acestora in conditii de si'!ranta repre"inta cerinte $!nda%entale re$eritoare la aceste cai& Caile de acces si de circ!latie ale constr!ctiilor si instalatiilor tre#!ie as$el sta#ilite di%ensionate reali"ate disp!se alcat!ite si %arcate incat sa asi'!re evac!area persoanelor prec!% si circ!latia si orientarea rapida a $ortelor de interventie& (raseele destinate $ortelor de interventie tre#!ie sa asi'!re circ!latia personal!l!i de interventie si sa $ie preva"!te c! il!%inat de si'!ranta coresp!n"ator& Cai special destinate evac!arii persoanelor sa! #!n!rilor se prevad at!nci cand cele $!nctionale s!nt ins!$iciente sa! cand in %od )!sti$icat n! pot satis$ace conditiile nor%ate& Caile de evac!are a persoanelor in ca" de incendi! se %arc*ea"a c! indicatoare de sec!ritate si se prevad c! %i)loace de il!%inat ast$el incat sa se asi'!re vi"i#ilitatea si sa $ie !sor de rec!nosc!t& Acces!l %i)loacelor si al persoanelor pentr! interventiile operative in ca" de !r'enta p!#lica de incendi! in vederea salvarii si acordarii a)!tor!l!i persoanelor a$late in pericol stin'erii incendiilor si li%itarii e$ectelor acestora tre#!ie sa $ie asi'!rat in per%anenta la toate + a) constr!ctiile si incaperile acestora , #) instalatiile te*nolo'ice si ane-e , c) depo"itele de %aterii pri%e se%i$a#ricate $inite si a!-iliare , d) instalatiile aparatele si %i)loacele de prevenire si stin'ere a incendiilor si p!nctele de co%anda ale acestora , e) dispo"itivele de actionare a !nor %i)loace c! rol de protectie in ca" de incendi! , $) ta#lo!rile de distri#!tie si intrer!patoarele instalatiilor electrice de il!%inat de $orta si il!%inat de si'!ranta si la s!rsele de re"erva , ') claviat!rile si vanele instalatiilor te*nolo'ice sa! a!-iliare care tre#!ie %anevrate in ca" de incendi! si p!nctele de co%anda ale acestora , *) celelalte %i)loace !tili"ate pentr! interventie in ca" de incendi!& Caile de acces de evac!are si de interventie tre#!ie %entin!te in per%anenta practica#ile si c!rate& .locarea cailor de acces de evac!are si de interventie c! %ateriale care red!c lati%ea sa! inalti%ea li#era de circ!latie sta#ilita ori care pre"inta pericol de incendi! sa! e-plo"ie prec!% si e$ect!area !nor %odi$icari la acestea prin care se inra!tateste sit!atia initiala s!nt inter"ise& /este sant!rile sa! sapat!rile e-ec!tate pe caile de acces de evac!are si interventie se vor a%ena)a treceri #ine consolidate sa! se vor asi'!ra cai ocolitoare se%nali"ate coresp!n"ator& Se inter"ice #locarea in po"itie desc*isa a !silor de la casele scarilor de pe coridoare a celor c! dispo"itive de a!toinc*idere sa! a altor !si care in ca" de incendi! a! rol sa opreasca patr!nderea $!%!l!i a 'a"elor $ier#inti si propa'area incendiilor pe verticala sa! ori"ontala& 0ispo"itivele care asi'!ra inc*iderea a!to%ata in ca" de incendi! a ele%entelor de protectie a 'ol!rilor cele de actionare a trapelor si clapetelor prec!% si cele care %entin in po"itie inc*isa !sile incaperilor ta%pon vor $i in per%anenta in stare de $!nctionare& Siste%!l de inc*idere a !silor de pe traseele de evac!are tre#!ie sa per%ita desc*iderea c! !s!rinta a acestora in ca" de incendi!& 1

Caile de acces de evac!are si de interventie se vor %arca c! indicatoare de sec!ritate ast$el incat traseele acestora sa poata $i rec!nosc!te c! !s!rinta atat "i!a cat si noaptea de persoanele care le !tili"ea"a& Se vor %onta indicatoare coresp!n"atoare la ra%pele scarilor care d!c la de%isol sa! la s!#sol ori la !sile de acces catre spatii si incaperi din care evac!area n! %ai poate $i contin!ata& In casele scarilor pe coridoare sa! pe caile de evac!are ale cladirilor n! se ad%ite a%ena)area de incaperi ori loc!ri de l!cr! depo"ite loc!ri pentr! $!%at etc& care ar p!tea i%piedica evac!area persoanelor si a #!n!rilor prec!% si acces!l personal!l!i de interventie& C*eile !silor de acces in cladiri si cele ale incaperilor inc!iate se pastrea"a in loc!ri sa! la persoane dese%nate ast$el incat sa poata $i !sor identi$icate si $olosite in ca" de necesitate& Intr1rile 2n incinte si circ!latiile carosa#ile din interior!l acestora prin care se asi'!r1 acces!l la cl1diri si instalatii la racord!rile de ali%entare c! ap1 retele #a"ine r3!ri lac!ri ra%pe travers1rile de cale $erat1 tre#!ie 2ntretin!te indi$erent de se"on practica#ile c!rate si li#ere de orice o#stacole care ar p!tea 2%piedica interventia operativ1 pentr! stin'erea incendiilor& Acces!l %i)loacelor si al persoanelor pentr! interventii operative 2n ca" de incendi! 2n vederea salv1rii si acord1rii a)!tor!l!i persoanelor a$late 2n pericol a stin'erii incendiilor si li%it1rii e$ectelor acestora tre#!ie s1 $ie asi'!rat 2n per%anent1 la+ a) toate constr!ctiile ad%inistrative, #) toate %i)loacele te*nice de ap1rare 2%potriva incendiilor prec!% si la p!nctele de co%and1 ale acestora c!% s!nt+ centrale si #!toane de se%nali"are %an!al1 a incendiilor statii de po%pare a apei *idranti de incendi! stin'1toare pano!ri de incendi! #a"ine re"ervoare si castele de ap1 ra%pe ale s!rselor de ap1 nat!rale, c) toate dispo"itivele de actionare a !nor %i)loace c! rol de protectie 2n ca" de incendi! cortine de si'!rant1 trape de evac!are a $!%!l!i siste%e de evac!are a $!%!l!i si 'a"elor $ier#inti clapete de pe t!#!lat!ra de ventilare !si si o#loane de 2nc*idere a 'ol!rilor din ele%entele de co%parti%entare 2%potriva incendiilor, d) toate ta#lo!rile de distri#!tie si 2ntrer!p1toarele instalatiilor electrice de il!%inat de $ort1 si de si'!rant1 prec!% si la s!rsele de ali%entare de re"erv1 care s!nt destinate ali%ent1rii receptoarelor electrice c! rol 2n ca" de incendi!, e) alte %i)loace !tili"ate pentr! interventie 2n ca" de incendi! ca de e-e%pl! ve*ic!le pentr! tractare sa! transport cisterne ori a!tocisterne pentr! ap1& /este sant!rile si s1p1t!rile e-ec!tate pe c1ile de circ!latie 2n ca"!l e$ect!1rii !nor l!cr1ri se reali"ea"1 treceri podete provi"orii #ine consolidate sa! se asi'!r1 c1i de acces si circ!latie ocolitoare se%nali"ate coresp!n"1tor& 4iniile de cale $erat1 de pe teritori!l incintelor n! tre#!ie s1 2%piedice acces!l li#er si rapid al %asinilor si !tila)elor pentr! stin'erea incendiilor iar event!alele intersectii se %entin li#ere& Stationarea loco%otivelor si a va'oanelor de cale $erat1 2n intersectiile c! alte dr!%!ri sa! c1ile de acces r!tiere este inter"is1& Acces!l la *idranti %i)loace speciale de stin'ere stin'1toare de incendi! vane principale ale cond!ctelor de ap1 'a"e co%#!sti#il lic*id sa! lic*ide in$la%a#ile ta#lo!ri electrice de distri#!tie tre#!ie l1sat li#er pentr! ca 2n ca" de pericol s1 se poat1 interveni nest3n)enit& S!nt inter"ise #locarea c1ilor de acces si interventie c! %ateriale care s1 red!c1 l1ti%ea sa! 2n1lti%ea li#er1 de circ!latie sta#ilit1 ori care pre"int1 pericol de incendi! sa! e-plo"ie prec!% si e$ect!area !nor %odi$ic1ri la acestea prin care s1 se 2nr1!t1teasc1 sit!atia initial1& /lat$or%ele de acces si de a%plasare a a!tospecialelor de interventie si salvare de la 2n1lti%i prev1"!te 2n i%ediata vecin1tate a constr!ctiilor tre#!ie %arcate coresp!n"1tor si %entin!te li#ere& Ascensoarele de po%pieri se %entin per%anent 2n stare de $!nctionare pentr! a p!tea $i !tili"ate operativ 2n ca" de necesitate& Salariatii tre#!ie instr!iti as!pra %od!l!i de 2ndeplinire a sarcinilor ce le revin din plan!rile de evac!are si a celor de interventie at3t la an'a)are la sc*i%#area loc!l!i de %!nc1 si periodic& Salariatii a! o#li'atia de a participa la instr!iri e-ercitii si aplicatii tactice de prevenire si stin'ere a incendiilor or'ani"ate potrivit dispo"itiilor le'ale& 2

/lan!rile de evac!are si cele de interventie tre#!ie act!ali"ate si a$isate con$or% re'le%ent1rilor speci$ice& PLANUL DE EVACUARE Con$or% 4e'ii 305 / 2006 si OMAI 163 / 2005 6 /lan!rile de evac!are a persoanelor 2n ca" de incendi! c!prind ele%ente di$eren7iate 2n $!nc7ie de tip!l 8i destina7ia constr!c7iei 8i de n!%1r!l persoanelor care se pot a$la si%!ltan 2n aceasta 8i se 2ntoc%esc ast$el+ a)pe nivel dac1 se a$l1 si%!ltan %ai %!lt de 30 de persoane, b)pe 2nc1peri dac1 2n ele se a$l1 cel p!7in 90 de persoane, c)pentr! 2nc1perile destinate ca"1rii indi$erent de n!%1r!l de loc!ri& (2)/lan!rile de evac!are se a$i8ea"1 pe $iecare nivel pe c1ile de acces 8i 2n loc!rile vi"i#ile ast$el 2nc3t s1 poat1 $i c!nosc!te de c1tre toate persoanele iar 2n 2nc1peri pe partea interioar1 a !8ilor& (3)/lan!l de evac!are se 2ntoc%e8te pe #a"a sc*i7ei nivel!l!i sa! a 2nc1perii pe care se %arc*ea"1 c! c!loare verde traseele de evac!are prin !8i coridoare 8i case de sc1ri sa! sc1ri e-terioare& (4)/e plan!rile de evac!are se indic1 loc!l %i)loacelor te*nice de ap1rare 2%potriva incendiilor+ stin'1toare *idran7i interiori #!toane 8i alte siste%e de alar%are 8i alertare a incendiilor posi#ilit17ile de re$!'i! 2nc1peri speciale terase prec!% 8i interdic7ia de $olosire a li$t!rilor 2n ase%enea sit!a7ii& /lan!rile de depo"itare 8i de evac!are a %aterialelor clasi$icate con$or% le'ii ca $iind peric!loase se 2ntoc%esc pentr! $iecare 2nc1pere !nde se a$l1 ase%enea %ateriale& (2)4a a%plasarea %aterialelor peric!loase 2n spa7iile de depo"itare tre#!ie s1 se 7in1 sea%a de co%portarea lor speci$ic1 2n ca" de incendi! at3t ca posi#ilit17i de reac7ie reciproc1 c3t 8i de co%pati#ilitatea $a71 de prod!sele de stin'ere& (3)/lan!rile de depo"itare 8i de evac!are a %aterialelor peric!loase se 2ntoc%esc pe #a"a sc*i7elor 2nc1perilor respective pe care se %arc*ea"1 "onele c! %ateriale peric!loase 8i se %en7ionea"1 clasele acestora con$or% le'ii cantit17ile 8i cod!rile de identi$icare ori de pericol prod!sele de stin'ere reco%andate& (raseele de evac!are a %aterialelor 8i ordinea priorit17ilor se %arc*ea"1 c! c!loare verde& (4)/lan!ri de depo"itare 8i de evac!are se 2ntoc%esc 8i pentr! %aterialele 8i #!n!rile co%#!sti#ile care a! o valoare $inanciar1 sa! c!lt!ral1 deose#it1& (5)/lan!rile de depo"itare se a%plasea"1 2n loc!ri care se esti%ea"1 a $i cel %ai p!7in a$ectate de incendi! 8i 2n apropierea loc!rilor de acces 2n 2nc1peri prec!% 8i la dispecerat acolo !nde acesta este constit!it ast$el 2nc3t acestea s1 poat1 $i !tile $or7elor de interven7ie&