Sunteți pe pagina 1din 3

CAIET DE SARCINI GENERALE PMNT ARMAT CU GEOGRlLE GENERALITI - Ranforsarea pmn !l!" #! $eo$r"le se e%e#! #! a&! or!

!l e'nolo$""lor #on(en)"onale* - Ma er"al!l +e !mpl! !r pre(,! es e +e re$!l ma er"al $ran!lar #! !n$'"!l +e fre#are "n ern m"n"m +e -./* - Geo$r"lele ! "l",a e a! #ara# er"s "#"le pre#",a e 0n plan1ele +e +e al"!* Pro#es!l e'nolo$"# +e e%e#!)"e #ompor !rm oarele fa,e2 3*L!#rr" pre$ " oare4 5*Amplasarea 6en,"lor +e $eo$r"le #onform +e al""lor4 -* E%e#!)"a s ra !r"lor +e !mpl! !r +"n ma er"al $ran!lar 7a1 ernere 1" #ompa# are 8* CAP.I. DESCRIEREA OPERAIUNILOR PE FAZE Art.1. Lucrrile pregtitoare constau din: - Semnal",area #oresp!n, oare a ,one" +e l!#r!4 - E%e#!)"a pla fonne" +e l!#r! la #o a +"n pro"e# !l +e e%e#!)"e9 me#an",a * - L)"mea pla fonne" +e l!#r! re6!"e s f"e #el p!)"n e$al #! l)"mea arm !r"" +"n $eo$r"l* - Trasarea f!n+a)"e" pmn !l!" arma * :n #a,!l l!#rr"lor +e pre$ "re a f!n+a)"e" se (or e%e#! a l!#rr" +e #ole# are 1" 0n+epr are a apelor +e "nf"l ra)"e 1" +"n pre#"p" a)""* - N"(elarea 1" #ompa# area f!n+a)"e" pmn !l!" arma pe #are se a1ea, pr"m!l rn+ +e $eo$r"l9 pen r! as"$!rarea !ne" s!prafe)e # ma" ne e+e* - Mon area +"spo," "(elor +e $'"+are pen r! as"$!rarea 0n#l"nr"" paramen !l!" pre(,! 0n pro"e# !L +e e%e#!)"e* D!p e%e#!)"e a#es e +"spo," "(e se re#!perea,* Art.2. Amplasarea benzilor de geogrile A1 ernerea pr"me" 6en," +e $eo$r"le se fa#e Ia 6a,a sp !r""9 pe f!n+a)"a #ompa# a a pmn !l!" arma 9 la #o ele 1" l!n$"m"le +e armare +"n pro"e# 9 6en,"le s!prap!nn+!-se pe 5. #m 0n l!n$!l fron !l!" +e armare 7a%!l +r!m!l!"8* L!n$"m"le la #are re6!"es# "a e 6en,"le +e armare pen r! f"e#are s ra s!n #!pr"nse 0n pro"e# !l +e e%e#!)"e* T"p!r"le +e $eo$r"le #are (or f" ! "l",a e la e%e#!)"a a#es !" pmn arma (or re6!" s a"6 re,"s en)a la r!pere m"n"m9 pre(,! 0n pro"e# * Art.3. Execuia umpluturii din material granular Pen r! !1!r"n)a real",r"" #ompa# r"" 0n ,ona paramen !l!" 0n#l"na 9 0n ,ona fe)e" (,! e a ,"+!l!" 7paramen !l 0n#l"na 8 se e%e#! n"1 e #ofra&e +e 0nl)"mea s ra !l!"* Pen r! as"$!rarea paramen !l!" 0n#l"na 9 la f"e#are mar$"ne +e s ra +e pmn arma se a1ea, !n rn+ +e sa#" +e "! #! l)"mea m"n"m +e .*;. m9 !mpl!)" #! o #an " a e +e pmn (e$e al 0nsmn)a as fel 0n# +!p #ompa# are s n! +ep1eas# $ros"mea !n!" s ra +e !mpl! !r +"n re +o! rn+!r" +e $eo$r"le 7;. #m8* Ma er"al!l +e !mpl! !r9 se a1 erne pes e $eo$r"le +"re# 9 #! a! o6as#!lan a sa! a! o0n#r# or!l9 0n s ra !r" +e 3;-5. #m 0n f!n#)"e +e $ros"mea s ra !l!" arma 9 as"$!rn+!-se !n $ra+ r"+"#a +e #ompa# are Pro# or normal sa! mo+"f"#a +e m"n* <=>*

Pen r! a n! +e er"ora $eo$r"lele +e armare 1" paramen !l9 oa e ! "la&ele $rele 7a! o#am"oane9 6!l+o,ere9 #ompa# or"9 ma#arale8 (or #"r#!la sa! s a)"ona9 a6sol! o6l"$a or"! n!ma" pe s ra !r"le +"n ma er"al $ran!lar ale !mpl! !r""9 la o +"s an) +e m"n"m 5 m +e paramen * Compa# area ma er"al!l!" +e !mpl! !r es e re#oman+a6"l s se fa# #! #ompa# or" $re" pe 0n rea$a s!prafa) a mas"(!l!"9 #! e%#ep)"a !ne" 6en," #! l)"mea +e 5 m +"n aprop"erea paramen !l!" #are se (a #ompa# a #! r!lo!r" !1oare sa! pl#" ("6ra oare #! masa +e -.. *** 3... ?$* CAP II. MATERIALE UTILIZATE - CONDIII DE CALITATE Art 4. Geogrila Ma er"al!l pre(,! pen r! armarea pmn !l!" es e o $eo$r"l #! #ara# er"s "#" +e re,"s en) 1" +eforma)"e la r!pere pre(,! e 0n pro"e# 1" #are (a f" pro#!ra n!ma" 0nso)" +e #er "f"#a !l +e #al" a e 1" $aran)"e al pro+!# or!l!"* Art. . !aterialul granular de umplutur Ma er"al!l $ran!lar +e !mpl! !r pen r! real",area mas"(elor +"n pmn arma re6!"e s 0n+epl"neas# !rm oarele #on+")""2 - s poa f" p!s 0n oper 1" #ompa# a #! !1!r"n)4 - 0n #on a# #! arm !r"le s a"6 !n #oef"#"en +e fre#are +e m"n* .9@4 - re6!"e s #on)"n #el m!l 3.>9 0n $re! a e9 par "#!le #! +"ame r!l ma" m"# +e 3; m"#ron"4 - s a"6 o re,"s en) la #ompres"!ne s!f"#"en +e mare as fel 0n# s!6 efe# !l #ompa# r"" 1" al sar#"n"lor e% er"oare s n!-1" mo+"f"#e #ompo,")"a $ran!lome r"#* Cele ma" "n+"#a e ma er"ale $ran!lare pen r! real",area mas"(elor +"n pmn arma s!n 2 - p"a r #on#asa sor . *** @. mm4 . *** A- mm4 . *** <. mm4 - 6olo(n"1 #on#asa sor . *** 3;. mm4 - p"a r spar sor . B3;. mm4 - 6alas sor .BC3 mm4 - n"s"p sor . C mm* Dolos"rea 6alas !l!" sor a 9 #! $ran!la)"a pn la C3 mm9 "mp!ne !rm oarele2 ;*3* Eer"f"#area #al" )"" 6alas !l!" se fa#e pr"n re#ol r" +e pro6e 73 pro6 la 3... m#8 pen r! #are se +e erm"n2 - #on)"n! !l 0n fra#)"!ne ma" m"# +e 3 mm #are n! re6!"e s +ep1eas# 5;> 70n a#es pro#en se "n#l!+e 1" par ea le("$a6"l #are re6!"e s f"e s!6 ->84 - re#erea pr"n s" a ma er"al!l!" re6!"e s se 0n#a+re,e 0n !rm oarele l"m" e2 Tre#er" pr"n s" a +e2 Pro#en e C3 mm 3..>4 -3 mm ;.-<.4 3A mm -.-A.4 C mm 5;-@.4 3 mm ma%* 5;>* ;*5* Ma er"al!l #are n! se 0n#a+rea, "n a#ele l"m" e n! se (a p!ne 0n oper sa! se (a #erne pn (a #oresp!n+e a#es or l"m" e*

CAP.lll. VERIFICAREA CALITII LUCRRlLOR :n "mp!l e%e#!)"e" se (a efe# !a !n #on rol permanen as!pra #al" )"" l!#rr"lor (er"f"#n+!-se2 - amplasamen !l la #o a +e f!n+are4 - $ra+!l +e #ompa# are al eren!l!" +"n sp !ra +e f!n+a)"e #onform pre(e+er"lor +"n pro"e# 4 - mon area f"e#r!" rn+ +e $eo$r"le pe oa l!n$"mea l!" 1" paralel"sm!l 0n re rn+!r"2 - as"$!rarea 0n#l"nr"" paramen !l!" #onform #! pro"e# !l +e e%e#!)"e Se (a #on rola respe# area #on+")""lor e'n"#e pr"("n+ real",area !mpl! !r""9 (er"f"#n+!-se per"o+"# $ran!lo," a ea roa er"a"!l!" 1" $ra+!l +e #ompa# are real",a Geo$r"la ! "l",a re6!"e s a"6 #er "f"#a !l +e #al" a e al pro+!# or!l!" 1" s f"e a$remen a 0n Romn"a* ANEX CAIET DE SARCINI GENERALE PMNT ARMAT CU GEOGRlLE - REFERINE NORMATIVE 3* ACTE NORMATIEE
Or+"n!l MTFMI nr* @33G3335G5... p!6l"#a 0n MO -<CG5@*.=*5... NGPMG3<<A NSPM nr* C<G3<<= Or+"n MI nr* CC;G3<<= Or+"n AND nr* 33AG3<<< Le$ea nr* 3-C23<<; - Norme me o+olo$"#e pr"("n+ #on+")""le +e 0n#'"+ere a #"r#!la)"e" 1" +e "ns r!"re a res r"#)""lor +e #"r#!la)"e 0n (e+erea e%e#! r"" +e l!#rr" 0n ,ona +r!m!l!" p!6l"# 1"Gsa! pen r! pro e&area +r!m!l!"* - Norme $enerale +e pro e#)"a m!n#""* - Norme pr"("n+ e%ploa area 1" 0n re)"nerea +r!m!r"lor 1" po+!r"lor* - Norme +e pre(en"re 1" s "n$ere a "n#en+""lor 1" +o area #! m"&loa#e e'n"#e +e s "n$ere* - Ins r!#)"!n" propr"" +e se#!r" a ea m!n#"" pen r! l!#rr" +e 0n re)"nere9 reparare 1" e%ploa are a +r!m!r"lor 1" po+!r"lor* - Le$ea pro e#)"e" me+"!l!"

II* NORMATIEE TEHNICE


C ;A-=; NP .C;-.5 apro6a +e MLPTL #! Or+* Nr* 355= +"n .-*.<*5..5 - Norma "( pen r! (er"f"#area #al" )"" 1" re#ep)"a l!#rr"lor +e #ons r!#)"" 1" "ns ala)"" aferen e* - Norma "( pen r! ! "l",area ma er"alelor #ons r!#)""* $eos"n e "#e la l!#rr"le +e

III* STANDARDE
SR AA525..5 SR AAC25..3 SR 3=@=-@2 3<<; STAS 3=@=G;-=5 STAS 3<3-G;-=; STAS 3<3-G3--=STAS 5<3@-=@ STAS ;==A-A= STAS A--<-=. STAS C5.3-A; SR EN @;*.3@25... - L!#rr" +e +r!m!r"* A$re$a e na !rale +e 6alas "er* Con+")"" e'n"#e +e #al" a e* - A$re$a e na !rale 1" p"a r prel!#ra pen r! l!#rr" +e +r!m!r"* Con+")"" e'n"#e +e #al" a e* - S"$!ran)a #"r#!la)"e"* Semafoare pen r! +"r"&area #"r#!la)"e"* Con+")"" e'n"#e +e #al" a e* - Semnal",are r! "er* In+"#a oare l!m"noase pen r! #"r#!la)"e* Con+")"" e'n"#e +e #al" a e* - Teren +e l!n+are* De erm"narea $ran!lo," )""* - Teren +e f!n+are* De erm"narea #ara# er"s "#"lor +e #ompa# are* :n#er#area Pro# or* - L!#rr" +e +r!m!r"* Terasamen e* Con+")"" e'n"#e $enerale +e #al" a e* - Ma er"ale plas "#e* De erm"narea +ens" )"" 7mase" (ol!m"#e8 1" a +ens" )"" rela "(e* - Ma er"ale plas "#e* De erm"narea re,"s en)e" la a#)"!ne a a$en)"lor #'"m"#"* - Ma er"ale plas "#e* De erm"narea mase" fo"lor 1" pl#"lor* - Cr" er"" $enerale pen r! +e#lara)"a +e #onform" a e a f!m",or!l!" 7G'"+ ISOGCEI 552 3<<A8*