Sunteți pe pagina 1din 18

Prohodul Domnului

Starea nti
Preotul cadeste sfntul Epitaf n chipul crucii, altarul si stranele; daca sunt mai multi, cadeste protosul. Apoi se cnta rar ntiul tropar, glasul al 5-lea: 1. n mormnt, !ia"#, Pus ai fost, $ristoase, %i s-au sp#imntat o&tirile ngere&ti, Plec#ciunea 'a cea mult# pream#rind. (. Dar cum mori, !ia"#, %i cum &e)i n mormnt * %i mp#r#"ia mor"ii 'u o )dro+e&ti %i pe mor"ii cei din iad i n,ie)i * -. 'e m#rim pe 'ine, .isuse Doamne, %i-ngroparea "i cinstim &i patimile, /# din stric#ciune 'u ne-ai i)+#,it. 0. /el ce-ai pus p#mntul /u m#suri, $ristoase, Ast#)i &e)i n mic mormnt, 1iditorule, %i din gropi, pe cei ce-au murit n,ie)i. 5. .isuse al meu, mp#rat a toate, De ce ,ii la cei din iad, o, $ristoase-al meu * !rei s# de)ro+e&ti neamul omenesc. 2. 3t#pnul a toate 4ort se ,ede acum %i de&ert#torul gropilor celor mor"i 3e ncuie-n groap# nou# ca unom. 5. n mormnt, !ia"#, Pus ai fost, $ristoase, %i cu moartea 'a pe moarte o ai pierdut %i ,ia"# lumii 'u ai i),ort. 6. /u cei r#i, $ristoase,

/a un r#uf#c#tor 3ocotit ai fost, dar ne-ai ndreptat pe to"i %i ne-ai scos din am#girea celui r#u. 7. 4ai frumos cu chipul Dect oamenii to"i, /a un om se ,ede mort &i f#r# de chip, /el ce toat# firea a-nfrumuse"at. 18. .adul cum ,a r#+da .ntrarea 'a, Doamne, %i cum nu se ,a )dro+i ntunecndu-se, De-a luminii 'ale fulgere or+ind * 11. Dulcea mea lumin# %i mntuitoare, /um n groap#-ntunecoas# 'u 'e-ai ascuns * 9, r#+dare de nespus &i negr#it : 1(. ;ici lumea de duhuri ;u pricepe, Doamne, ;ici mul"imea f#r< de trup poate po,esti 'aina ngrop#rii 'ale, ne&tiind. 1-. 9, minuni str#ine : 9, ce lucruri nou# : /el ce-mi d# suflare mie 3e poart# mort, ngropat de minile lui .osif. 10. n mormnt ai apus, Dar de-al 'at#lui sn ;icicum nu 'e-ai desp#r"it, $ristoase al meu. Acest lucru e str#in &i nefiresc : 15. ntreaga f#ptur# =ecunoa&te-n 'ine: mp#rat ade,#rat, pe p#mnt &i-n cer, De&i n mormnt 'e-ncui, $ristoase-al meu : 12. 'u-n mormnt fiind pus 1iditor $ristoase, 'emelia iadului s-a cutremurat %i-ale mor"ilor morminte s-au deschis. 15. /ela ce n palm# 'ot p#mntul "ine. 3u+ p#mnt acum cu trupul 3e afl# mort, 3lo+o)ind pe mor"ii cei lega"i n iad.

16. Din stricare, Doamne, !ia"a mea o ridici; /#ci murind acum, la cei mor"i 'e-ai pogort %i-ale iadului )#,oare le-ai )dro+it. 17. /a lumina-n sfe&nic, 3e ascunde acum 3u+ p#mnt, ca su+ o+roc, 'rupul Domnului %i din iad gone&te ntunericul. (8. 4ul"imea de o&tiri, /ea duho,niceasc#, mpreun# cu .osif &i ;icodim 4erg s#-ngroape pe /el ce e ne-nc#put. (1. 4urind 'u de ,oie, n mormnt ai fost pus; %i pe mine ce-am fost mort, .isuse-al meu, De amara mea gre&eal# m-ai sc#pat. ((. 3-a schim+at f#ptura Prin a 'ale patimi, /#cicu 'ine-au p#timit toate cte sunt, >iitor a toate cunoscndu-'e. (-. ?und n pntece A ,ie"ii Piatr#, /el a toate mnc#tor, iadul, a ,#rsat Pe to"i mor"ii ce din ,eac i-a nghi"it. (0. n mormnt nou 'e-au pus, nnoind, $ristoase, @irea oamenilor, prin n,ierea 'a, Dup# cum se cade unui Dumne)eu. (5. Pe p#mnt ai ,enit, Pe Adam s#-l mntui. %i pe-acesta neg#sind, Aos 'e-ai pogort; Pn< la iad, 3t#pnul meu, l-ai c#utat. (2. P#mntul de fric# 3-a mi&cat, /u,inte, %i luceaf#rul lumina sa &i-a ascuns, Apunnd a 'a lumin# su+ p#mnt. (5. /a un om, ai murit De-a 'a ,oie, Doamne; Dar ca Dumne)eu pe mor"i din groap-ai sculat

%i din ntunericul p#catelor. (6. !#rsnd ru de lacrimi Peste 'ine, Doamne, /ea /urat#, ca o maic#, a gl#suit: B9are, cum 'e ,oi ngropa, @iul meu *C (7. /a gr#untul de gru, /e-ncol"e&te-n p#mnt, 3pic aduc#tor de rod nou# 'e-ai f#cut, n,iind pe to"i urma&ii lui Adam. -8. 3u+ p#mnt 'e-ai ascuns /a un soare, acum, %i-ntr-a mor"ii noapte neagr# 'e-ai n,elit; /i r#sai, $ristoase-al meu, mai str#lucit : -1. /um ascunde luna @a"a sa de soare, A&a groapa 'e-a ascuns &i pe 'ine-acum, /el ce prin trupeasc# moarte ai apus. -(. .isus, !ia"a, Dustnd moartea acum, Pe to"i oamenii de moarte i-a i)+#,it %i ,ia"a tuturor le-a d#ruit. --. Pe ntiul Adam, Prin p#cat omort, ?a ,ia"# ridicndu-l cu moartea 'a, Adam nou n trup 'e-ai ar#tat acum. -0. /ere&tile cete, 4ort ntins, pentru noi, 'e-au ,#)ut, 3t#pnul meu, &i s-au sp#imntat %i cu aripile s-au acoperit. -5. Pogorndu-'e mort, De pe lemn, /u,inte, .osif cel cu +un chip 'e pune-n mormnt; /i-n,ia)#, Doamne, mntuind pe to"i : -2. Eucurie, Doamne, @iind ngerilor, ntristare lor acum le-ai pricinuit, /u trup mort, ca pe un om, ,#)ndu-'e. -5. 3uind 'u pe cruce,

mpreun#-ai suit %i pe muritorii ,ii; iar stnd su+ p#mnt, Ai sculat de-acolo pe cei adormi"i. -6. /a un leu, 'u Doamne, Adormind cu trupul, /a un pui de leu 'e scoli, /ela ce-ai fost mort, ?ep#dnd &i +#trne"ea trupului. -7. /ela ce din coasta ?ui Adam cel dinti Pe str#mo& ai pl#smuit, e&ti n coast#-mpuns %i i),or cur#"itor ne i),or#&ti. 08. 3e-nAunghia-n tain# 4ai-nainte mielul, .ar acum 'u, p#timind f#r# s# crte&ti, E&ti f#"i& Aunghiat &i firea cur#"e&ti. 01. /ine dar ,a spune /hipul groa)nic &i nou * /el ce st#pne&te toate f#pturile P#time&te a)i &i moare pentru noi. 0(. /uprin)ndu-i spaima, Au strigat ngerii: B/um 3e ,ede mort 3t#pnul ,ie"ii %i de ce-n mormnt se-ncuie Dumne)eu *C 0-. Din coasta 'a, Doamne, /ea nsuli"at#, .),or#&ti mie ,ia"#, prin ,ia"a 'a, %i m# nnoie&ti &i m# ,ie)i cu ea. 00. =#stignit pe cruce, Ai chemat pe oameni, .ar curat# coasta 'a mpungndu-se, 'uturor iertare dai, lisuse-al meu. 05. /el cu chip cu,ios 'e g#te&te-ngro)it %i 'e-ngroap#, ca pe-un mort, cu smerenie, De-ngroparea 'a nfrico&ndu-se. 02. 3u+ p#mnt, de ,oie, Pogornd ca un mort, 'u ridici de pe p#mnt, $ristoase, la cer

Pe cei ce de-acolo au c#)ut de demult. 05. De&i 'e-ai ,#)ut mort, Dar e&ti ,iu Dumne)eu %i ridici de pe p#mnt, $ristoase la cer, Pe cei ce de-acolo au c#)ut de demult. 06. De&i 'e-ai ,#)ut mort, Dar e&ti ,iu Dumne)eu %i pe oamenii cei mor"i, pe to"i, n,ie)i, 9mornd de tot pe-al meu omortor. 07. 9, ce +ucurie, /e dulcea"# mult#, A fost ceea ce-a umplut pe to"i ceidin iad, 3tr#lucind lumina 'a-n adncul lui. 58. ngroparea->i laud, Patimilor m#-nchin; %i puterea "i m#resc, 4ilosti,ule, Prin care de patimi am fost de)legat. 51. Asupra 'a, Doamne, 3a+ie-au ascu"it %i-a puternicului sa+ie s-a tocit, .ar cea din Eden se +iruie&te-acum. 5(. !#)nd mielu&eaua Pe-al s#u 4iel nAunghiat, Do+ort# de dureri striga &i-ndemna /a &i turma s# se tnguie cu ea. 5-. n mormnt de 'e-ngropi, %i n iad de pogori, Dar mormintele, lisuse, le-ai de&ertat %i ntregul iad, $ristoase, l-ai golit. 50. De-a 'a ,oie, Doamne, Pogornd su+ p#mnt, Pe to"i oamenii din moarte i-ai n,iat %i la sla,a 'at#lui i-ai n#l"at. 55. Fnul din 'reime, /u trupul, pentru noi, Def#imat# moarte ra+d#, +ine,oind; 3e cutremur# &i soare &i p#mnt. 52. /a un ,ino,at, st#

/el Preadrept la Pilat %i la moartea cea nedreapt# e osndit %i Gudec#toru-i r#stignit pe lemn. 55. Pl#smuind pe Adam Din p#mnt, cu mna, Pentru dnsul 'e-ai f#cut om firesc n trup %i de +un#,oia 'a 'e-ai r#stignit. 56. Ascultnd, /u,inte, De al '#u P#rinte, Pn< la iadu-ngro)itor 'u 'e-ai pogort, n,iind tot neamul muritorilor. 57. B!ai, ?umina lumii : !ai, a mea ?umin# : 9, lisuse-al meu : 9, @iule preadorit :C /u amar, striga @ecioara &i Aelea. 28. !ino, necurate, Fciga& ucenic, %i pricina r#ut#"ii arat#-mi-o: Pentru ce-ai aAuns tu pe $ristos s#-? ,in)i * 21. .u+itor de oameni 'e prefaci, ne+une, 9r+, nemernic, ne-mp#cat, ,n)#torule, 'u, ce 4irul ai ,oit s#-? ,in)i pe +ani. 2(. /u ce pre" ai ,ndut 3fntul 4ir cel ceresc * 3au ce lucru de El ,rednic n schim+ ai luat * ;e+unie-afla&i, prea+lestemat satan : 2-. De iu+e&ti pe s#raci, %i mhnit e&ti de mir /e se ,ars#, cur#"ind suflet p#c#tos, /um pe-argin"i pe-a tuturor ?umin# ,in)i * 20. B9, /u,inte, Doamne, A mea +ucurie, ngroparea->i de trei )ile cum ,oi r#+da * 4i se rupe inima ca unei maiciC. 25. B/ine-mi ,a da lacrimi %i i),or nesecat, /a s# plng pe lisus, dulcele meu @iu *C

A strigat @ecioara, 4aica Domnului. 22. 9, mun"i &i ,lcele %i mul"imi de oameni, 'ngui"i-,# &i plnge"i cu mine to"i %i Aeli"i cu 4aica Domnului ceresc : 25. B/nd am s# 'e mai ,ad, !e&nic# ?umin#, Eucuria &i dulcea"a sufletului *C, A strigat @ecioara, tnguindu-se. 26. De&i ca o piatr#, 'are &i t#ioas#, Ai primit a 'e t#ia; dar ne-ai i),ort =u de ,ia"# ,ie, ,e&nice .),or. 27. /a dintr-o fntn#, Din ndoitul ru, /e din coasta 'a a curs, noi ne ad#p#m %i ,ia"a ,e&nic# o mo&tenim. 58. !oind 'u, /u,inte, n mormnt 'e-ai ,#)ut; Dar e&ti ,iu &i 'e ridici din mor"i, cum ai spus, /u-n,ierea 'a, 4ntuitorule. 51. 'e cnt#m, /u,inte, Doamne al tuturor, mpreun# &i cu 'at#l &i Duhul 3fnt %i-ngroparea 'a cea sfnt# pream#rim. 5(. @ericimu-'e to"i, 4aica lui Dumne)eu, %i-ngroparea de trei )ile noi o cinstim A @iului t#u &i-al nostru Dumne)eu. 5-. n mormnt, !ia"#, Pus ai fost, $ristoase, %i s-au sp#imntat o&tirile ngere&ti Plec#ciunea 'a cea mult# pream#rind. 3tarea a doua /adeste al doilea preot, cnd sunt mai multi preoti, la fel ca la starea nti sau nsusi preotul, daca este un singur preot. Apoi, ncepe rar si cu glas lin pe glasul al 5-lea: 1. /u,ine-se, dar, 3#c#dem .a 'ine, 1iditorul,

/ela ce pe cruce minile >i-ai ntins, %i-ai )dro+it de tot puterea celui r#u. (. /u,ine-se, dar, 3#->i d#m sla,a-a toate 1iditorul, /#ci din patimi 'u ne-ai scos, prin patima 'a, %i din stric#ciune to"i ne-am i)+#,it. -. 3oarele-a apus .ar p#mntul s-a cl#tit, /u,inte, Apunnd 'u, ne-nseratul 3oare, $ristos, %i cu trupul n mormnt punndu-'e. 0. 3omn n,ietor n mormnt dormind, $ristoase Doamne, Din cel greu somn al p#catului ai sculat ntreg neamul omenesc cel p#c#tos. 5. BFna-ntre femei 'e-am n#scut @iu, f#r# de durere; Dar acum suf#r dureri, prin patima 'aC, /ea curat#, mult Aelindu-se, )icea. 2. 3us ,#)ndu-'e, De P#rinte nedesp#r"it, Doamne, .ar# Aos cu trupul mort, su+ p#mnt fiind, 3erafimii s-au nfrico&at acum. 5. =#stignindu-'e, 3-a rupt tmpla templului prin miAloc %i &i-ascund lumin#torii lumina lor, 3u+ p#mnt 'u, 3oare, ascun)ndu-'e. 6. /ela ce cu-n semn A f#cut la nceput p#mntul, A)i apune su+ p#mnt, ca un muritor; ngro)e&te-te de-aceasta, cerule : 7. 3u+ p#mnt apui /ela ce-ai f#cut pe om cu mna, /a pe oameni s#-i nal"i din c#derea lor, /u puterea 'a atotputernic#. 18. !eni"i s# cnt#m ?ui $ristos cel mort, /e-i plns cu Aale, /a femeile, ce mir au adus atunci, 3-au)im cu ele: BEucura"i-,# :C

11. /u ade,#rat, ;esecat 4ir e&ti, /u,inte Doamne; Pentru-aceea &i femeile mir >i-aduc, /elui ,iu, ca unui mort &i ngropat. 1(. /u-ngroparea 'a Ai )dro+it de tot iadul, $ristoase, %i cu moartea 'a pe moarte ai omort, %i din stric#ciune lumea mntuie&ti. 1-. =u de ,ia"# e&ti /edin 'at#l curgi, n"elepciune, .ar n groap# apunnd, ,ia"# d#ruie&ti, /elor din adncurile iadului. 10. B/a s# nnoiesc @irea oamenilor cea )dro+it#, Eu cu moartea 4i-am r#nit trupul 4eu, ,oind; Deci, Aelind, nu-"i +ate pieptul, 4aica 4eaC. 15. 3u+ p#mnt apui, /el ce e&ti ?uceaf#r al drept#"ii, %i pe mor"i i-ai ridicat, ca dintr-un somn greu, Alungnd din iad tot ntunericul. 12. Eo+ cu dou# firi: D#t#torul de ,ia"#, ast#)i, n adnc p#mnt, cu lacrimi se seam#n#; =#s#rind El iar, lumea ,a +ucura. 15. 3-a temut Adam, Dumne)eu um+lnd n rai, atuncea, .ar acum s-a +ucurat c-ai ,enit la iad; /#ci c#)nd atunci, acum s-a ridicat. 16. 4aica 'a acum !ars# ruri de lacrimi, $ristoase, %i-a strigat, cnd 'e-a ,#)ut cu trupu-n mormnt: B n,ia)#, @iule, precum ai spus :C 17. losif 'e-a ascuns, /u e,la,ie, n groap# nou#; %i cnt#ri dumne)eie&ti, de-ngroparea 'a, >i-a cntat, cu lacrimi mpletindu-le. (8. Doamne, 4aica 'a, Pironit ,#)ndu-'e pe cruce, De amar# ntristare, sufletul ei

3-a p#truns de cuie &i de sa+ie. (1. 4aica 'a, ,#)nd Ad#parea 'a cu fiere, Doamne, /el ce e&ti dulcea"a lumii noastre ntregi, @a"a ei cu-amare lacr#mi a udat. ((. B=#u m-am ntristat %i r#runchii mi se rup, /u,inte, Gunghierea 'a nedreapt# ,#)nd-oC, 1is-a Preacurata, tnguindu-se. (-. B/um am s#->i nchid 9chii dulci &i-ale 'ale +u)e, Doamne, %i cum dar ca pe un mort 'e ,oi ngropa *C, losif a strigat, nfiorndu-se. (0. Galnice cnt#ri .osif &i cu ;icodim cnt# ?ui $ristos ce 3-a-ngropat, acum, n mormnt %i cu dn&ii cnt# cetele cere&ti. (5. 3u+ p#mnt apui 'u, $ristoase, 3oare al drept#"ii; Deci &i +una, 4aica 'a, care 'e-a n#scut, De dureri se stinge, ne,#)ndu-'e. (2. .adul s-a-ngro)it D#t#torule de ,ia"#, Doamne, /nd pr#dat# &i-a ,#)ut +og#"ia lui %i-n,ia"i pe mor"ii cei lega"i din ,eac. (5. 3oare luminos Dup# noapte str#luce&te, Doamne; .ar 'u, dup# moartea 'a, str#luce&ti mai mult, n,iind din groap# ca un Dumne)eu. (6. 1iditorule, Primindu-'e n sn p#mntul 3-a cl#tit de frica 'a, Preaputernice, %i pe mor"i cutremurul i-a de&teptat. (7. 9, $ristoase-al meu : .osif &i ;icodim cu miruri, ntr-un chip deose+it, acum 'e g#tesc 3trignd: B9, p#mnte-nfrico&ea)#-te :C -8. Doamne, ai apus

%i cu 'ine-a soarelui lumin#; .ar f#ptura de cutremur cuprins-a fost, @#c#tor al tuturor ,estindu-'e. -1. Piatra cea din unghi 9 acoper# piatra t#iat# %i pe Domnu-? pune-n groap# un muritor. nfioar#-te, de-acum, p#mntule : -(. B!e)i-ne aici: Fcenicul cel iu+it &i 4aica, %i cu dulce glas r#spunde-ne, @iule :C, A strigat /urata, cu amar plngnd. --. ;ici chip ai a,ut, ;ici frum<se"e, cnd p#timeai, Doamne; Dar mai mult ai str#lucit, cnd ai n,iat, %i cu sfinte ra)e ne-ai mpodo+it. -0. Ai apus n trup, 3u+ p#mnt, nestinsule ?uceaf#r; %i aceasta neputnd ,edea soarele, n amia)#-)i el s-a ntunecat. -5. ?una, soarele 3e ntunec#-mpreun#, Doamne, %i ro+i +ine,oitori >i s-au ar#tat %i n mantii negre s-au n,e&mntat. -2. B/hiar de-ai &i murit, Dar suta&ul Dumne)eu 'e &tie; .ar eu cum 'e-oi pip#i, Dumne)eul meu, 4# cutremurC, a strigat cel cu +un chip. -5. A dormit Adam %i din coasta lui-<&i scoase moarte; 'u dormind acum, /u,inte-al lui Dumne)eu, ?umii ,ia"# i),or#&ti din coasta 'a. -6. Ai dormit pu"in %i-ai dat ,ia"# celor mor"i, $ristoase, %i-n,iind ai n,iat pe cei adormi"i, /e-adormiser# din ,eacuri, Eunule. -7. De ai &i murit, Dar ai dat ,inul de mntuire, !i"#, care i),or#&ti ,ia"# tuturor; Patima &i crucea >a >i le sl#,esc.

08. /um au suferit /ere&tile cete ndr#)neala /elor ce 'e-au r#stignit, Dumne)eule, /nd 'e ,#d gol, sngerat &i osndit * 01. n +atAocur# 'u m+raci pe mpodo+itorul, /are cerul a-nt#rit &i-a mpodo+it 'ot p#mntul, ntr-un chip preaminunat. 0(. /a un pelican, 'e-ai r#nit n coasta 'a, /u,inte; %i-ai dat ,ia"# l-ai '#i fii, care au murit, =#spndind asupra lor i),oare ,ii. 0-. 9arecnd ;a,i, 9pri soarele, )dro+ind du&manii; .ar 'u, 3oare, ascun)ndu->i lumina 'a, Ai )dro+it pe-al iadului st#pnitor. 00. ;u 'e-ai desp#r"it De-al P#rintelui sn, 4ilosti,e, /hiar +ine,oind a lua chip de muritor; %i n iad $ristoase-al meu, 'e-ai pogort. 05. 'ins fiind pe lemn, /el ce spn)uri p#mntul pe ape, n p#mnt, f#r# suflare, acum co+ori; /are lucru ner#+dndu-l, tremur#. 02. B!ai, o, @iul meu :C, Preacurata Aele&te &i )ice /# Bpe care-? a&teptam ca pe-un mp#rat, 9sndit acum pe cruce l pri,esc :C 05. BAstfel mi-a ,estit Da,riil, ,enind din cer la mine: El mi-a spus c#-mp#r#"ia @iului meu Este o mp#r#"ie ,e&nic#.C 06. B!ai, s-a mplinit A lui 3imeon proorocie /#prin inima mea sa+ie a trecut; 9, Emanuile, /el ce e&ti cu noi :C 07. @ariseilor : =u&ina"i-,# m#car de mor"ii

n,ia"i de D#t#torul ,ie"ii lor, /el pe /are, plini de pi)m#, ?-a"i ucis. 58. 3-a cutremurat %i lumina soarele &i-a stins-o, /nd n groap# 'e-a ,#)ut nensufle"it; ;e,#)uta mea lumin#, Eunule : 51. /u amar plngea Preacurata 4aica 'a, /u,inte, /nd pe 'ine 'e-a ,#)ut acum n mormnt; ;e-nceput &i negr#ite Dumne)eu : 5(. 4aica Precista 9morrea 'a ,#)nd, $ristoase, /u adnc-am#r#ciune, >ie->i gr#ia: B3# nu )#+o,e&ti, !ia"#, ntre mor"i :C 5-. .adul celcumplit 'remura, cnd 'e-a ,#)ut pe 'ine, !e&nic 3oare al m#ririi, $ristoase al meu, %i n gra+< a dat din el pe cei lega"i. 50. /e pri,eli&te 4are &i gro)a,-acum se ,ede; /#ci al ,ie"ii D#t#tor moarte-a suferit, !oind El s# dea ,ia"# tuturor : 55. /oasta >i-au mpuns, 4inile >i-au pironit, 3t#pne; %i cu rana 'a din coast# ai ,indecat ;e-nfrnarea minilor str#mo&ilor. 52. 9arecnd Aelea 'oat# casa pe fiul =ahilei; .ar acum pe al @ecioarei @iu l Aelesc 4aica ?ui &i ceata Fcenicilor. 55. Palme &i lo,iri . s-au dat lui $ristos peste fa"#, /elui ce cu mna 3a pe om pl#smui, Hi-a )dro+it cu totul ale fiarei f#lci. 56. 'o"i cei credincio&i, /u-ngroparea 'a sc#pa"i de moarte, "i cinstim, $ristoase-al nostru, cu laude, =#stignirea &i-ngroparea 'a acum.

57. /eea ce-ai n#scut, Preacurat# @ecioar#, !ia"a, Potole&te de)+inarea-n Eiseric# %i d# pace, cao +un#, tuturor. 28. /u,ine-se, dar, 3# c#dem la 'ine, 1iditorul, /ela ce pe cruce minile >i-ai ntins %i-ai )dro+it de tot puterea celui r#u. 3tarea a treia /adeste al treilea preot; sau nsusi preotul, daca e numai unul. Dupa aceea, ncepe cu glas dulce si sfnta cu,iinta a cnta, pe glasul al --lea: 1. ;eamurile toate ?aud#-ngrop#rii >i-aduc, $ristoase-al meu. (. Arimateanul Galnic 'e pogoar# %i n mormnt 'e-ngroap#. -. De mir purt#toare, 4ir >ie, $ristoase, >i-aduc cu srguin"#. 0. !ino-ntreag# fire, Psalmi de ngropare ?ui $ristos s#-. aducem, 5. Pe /el ,iu cu miruri, /a pe-un mort s#-? ungem, /u mironosi"ele. 2. @ericite losif : 'rupul ce d# ,ia"#, Al lui $ristos, ngroap#. 5. /ei hr#ni"i cu man#, 9"et &i cu fiere >i-aduc, $ristoase al meu. 6. /a ro+ f#r< de minte, A tr#dat .uda Pe-Adncu-n"elepciunii. 7. =o+ aAunge-acuma !icleanul de .uda, /el ce-a ,ndut pe Domnul.

18. losif &i ;icodim Pe Domnul ngroap#, /u toat# cu,iin"a. 11. 3la,# >ie, Doamne, /el ce dai ,ia"# %i-n iad, puternic, co+ori. 1(. 4aica Preacurata 3e Aelea, /u,inte, Pe tine mort ,#)ndu-'e. 1-. BPrim#,ara dulce, @iul meu preadulce. @rum<se"ea unde >i-a apus *C 10. Plngere pornit-a 4aica Preacurata, /nd ai murit, /u,inte. 15. !in cu mir, s#-? ung#, De mir purt#toare, Pe $ristos, 4irul ceresc. 12. /u moartea pe moarte 9 omori 'u, Doamne, /u sfnta 'a putere. 15. Piere-am#gitorul, 3cap# am#gitul /u-n"elepciunea->i, Doamne. 16. /ade ,n)#torul n fundul gheenei, n groapa stric#ciunii. 17. /urse de ciulini sunt /#ile lui .uda, /elui ne+un &i ,iclean. (8. B@iule din 'at#l, mp#rat a toate, /um ai primit patima *C (1. 4aica, mielu&eaua, 4ielul ei pe cruce !#)ndu-?, s-a tnguit. ((. 'rupul ce d# ,ia"# losif mpreun#

/u ;icodim ngroap#. (-. 4ult nl#crimat# A strigat @ecioara, =#runchii p#trun)ndu-&i: (0. B9, a mea lumin#, @iul meu preadulce, /um 'e-ai ascuns n groap# *C (5. B;u mai plnge 4aic#; Pe Adam &i E,a /a s#-i slo+od, Eu suf#rC. (2. B@iul meu, sl#,escu->i nalta-ndurare Prin care ra+)i acesteaC. (5. /u o"et &i fiere 'e-au ad#pat, Doamne, Dustarea ,eche s-o strici. (6. 'e-ai suit pe cruce, /el ce alt#dat# Fm+ri&i poporul su+ nor. (7. De mir purt#toare, !enind la a 'a groap#, >i-aduceau, Doamne, miruri. -8. 3coal#-'e, <ndurate, %i pe noi ne scoate Din a gheenei groap# : -1. BDoamne, n,ia)#C, 1icea, ,#rsnd lacrimi, 4aica 'a ce 'e-a n#scut. -(. n,ia)#-n gra+#, Alungnd durerea /uratei 'ale 4aice : --. Prinse-au fost de fric# /ere&tile cete, /nd 'e-au ,#)ut mort, Doamne. -0. .art# de gre&ale Pe cei ce, cu fric#, /instesc ale 'ale patimi.

-5. 9, nfrico&at#, 3tr#in# ,edere; Pmntul cum 'e-ascunde : -2. Alt#dat< un losif >i-a sluAit n fug# %i-acum 'e-ngroap# altul. -5. Plnge, 'e Aele&te, Preacurata->i 4aic#, @iind 'u mort, /u,inte. -6. 3paim# ia pe ngeri De gro)a,a->i moarte, 9, @#c#tor a toate : -7. Pn#-n )ori, cu miruri >i-au stropit mormntul /ele n"elep"ite. 08. Pace n Eiserici, ?umii mntuire, Prin n,ierea->i d#-ne : 01. 9, 'reime 3fnt#, 'at#, @iu &i Duh 3fnt, ?umea o mntuie&te. 0(. =o+ilor t#i, 4aic#, D#-le ca s# ,ad# <;,ierea @iului t#u : 0-. ;eamurile toate ?aud#-ngrop#rii >i-aduc, $ristoase al meu.

S-ar putea să vă placă și