Sunteți pe pagina 1din 266

Jose Silva, Robert B.

Stone TU, VINDECTORUL Terapie prin meto a Silva


Titlul original: Yoy the Healer - The World Famous Silva Method on How to Heal Yourself and Others

C!prins
Prefa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" #es$re autori!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%% &ntrodu'ere!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%( )ndrum ri $entru folosirea ' rii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*+ "artea #nt$i % Cele patr!&e'i e (e in)e &ilni'e...............................................................*+ ,edina %! -ela.area este 'heia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*" ,edina *! /ontrolul minii asu$ra 'or$ului!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(0 ,edina (! )n'e$erea autoa1utor rii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!00 ,edina 0! 2n dram de $re'auie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+* ,edina +! /um s v a1utai medi'ul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+" ,edina 3! )nvingerea stresului!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!30 ,edina 4! 5inde'area altora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!40 ,edina 6! 5inde' torul este omul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4" ,edina "! 7nergia vinde' toare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!66 ,edina %8! #orina9 a:te$t rile $o;itive :i <n'rederea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"6 ,edina %%! 7vitarea o$o;iiilor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%80 ,edina %*! /limatul $rielni' <ns n to:irii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%%% ,edina %(! =evoia de a 'rede!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%%3 ,edina %0! >ini:tirea minii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%** ,edina %+! ?lungarea g@ndurilor distru'tive!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%*6 ,edina %3! #urerea :i hi$no;a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%(( ,edina %4! /um se $ro'edea; <n 'a;ul urgenelor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%0% ,edina %"9 7misfera 'ereAral drea$t :i aAordarea $o;itiv a lu'rurilor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%+0 ,edina *8! Salvarea vieii 'u a1utorul emisferei 'ereArale dre$te!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%+" ,edina *%! 7liminarea g@ndurilor d un toare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%30 ,edina **! O ' l torie fantasti' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%48 ,edina *(! &maginea de sine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%43 ,edina *0! 5inde'area neintenionat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%6% ,edina *+! )mAun t irea vi;uali; rii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%6+ ,edina *3! -enunarea la oAi'eiuri nedorite!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%"( ,edina *4! 5inde'area 'u a1utorul emisferei dre$te: re;umat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*8% ,edina *6! ?1utai-v a1ut@ndu-i $e 'eilali!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*84 ,edina *"! 5inde'area de la distant !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*%( ,edina (8! /@m$urile energeti'e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*%4 ,edina (%! Pro'edeul de vinde'are de la distan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!**0
%

,edina (*! Me'anisme su$limentare $entru s$ri1inirea vinde' rii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*(8 ,edina ((! /omuni'area suAie'tiv !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*(6 ,edina (0! /entrarea :i s n tatea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*0( ,edina (+! Folosirea nivelului alfa $rofund!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*06 ,edina (3! /ontrolul $eri'olelor din mediul <n'on1ur tor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*+% ,edina (4! #e 'e s vinde' m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*+3 ,edina (6! /larvi;iunea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*3% ,edina ("! ?flarea elului <n via !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*3+ ,edina 08! Pa'ea minii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*36 "artea a o!a , Vi&i!nea Silva...........................................................................................*+/a$itolul 0%! >umea de m@ine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*4+ "artea a treia , .pli'a)ii spe'i/i'e......................................................................................*0/a$itolul 0*! /ore'tarea 'om$ortamentelor anormale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*6+ /a$itolul 0(! &nsomnia9 durerile de 'a$ :i oAoseala!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*"8 /a$itolul 00! #e$resia 'roni' sever !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*"0 /a$itolul 0+! ProAleme ale s$atelui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*"3 /a$itolul 03! Pietre la rini'hi sau la ve;i'a Ailiar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(88 /a$itolul 04! Boli 'u 'au;e ne'unos'ute!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(8* /a$itolul 06! ProAleme ale vaselor sangvine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(80 /a$itolul 0"! &dentifi'area alergiilor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(83 /a$itolul +8! ?legerea unui $artener!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(%8 /a$itolul +%! Pentru a avea 'o$ii reu:ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(%8 /a$itolul +*! )n'e$erea edu'aiei unui 'o$il <naintea na:terii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(%* /a$itolul +(! &nfluenarea vremii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(%3 &nde.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(%"

"re/a)1
=u treAuie s tr ii o via <ngreunat de Aoli! =u treAuie s murii din 'au;a Aolilor! Starea natural a ori' rui om este s n tatea! 7ste dre$tul fie' ruia dintre noi s avem o s n tate $erfe't $@n <n ultima 'li$ 9 iar moartea s vin $e 'ale natural ! )n a'east fas'inant 'arte des'hi; toare de drumuri9 Cose Silva ne de;v luie 'eea 'e a <nv at des$re 'au;ele $sihosomati'e :i tratamentele Aolilor9 <n 'ursul 'er'et rilor <n'e$ute <n %"00 $entru g sirea $ro$riei ' i <n via ! 5ei 'iti des$re numeroase 'a;uri <n 'are oameni 'are au suferit ani <ndelungai de diverse Aoli au fost 'a$aAili s se vinde'e <ntr-un tim$ foarte s'urt9 du$ 'e au <nv at s -:i $un <n a$li'are $uterea formidaAil a $ro$riei mini! 5ei afla des$re 'a;uri reale <n 'are unele $ro'edee de $rim a1utor au determinat vinde'area ra$id a unor r ni a$ rute <n urma a''identelor! >u'ru foarte im$ortant9 vei <nv a s $revenii a$ariia Aolilor :i 'hiar $rodu'erea unor a''idente9 astfel <n'@t s avei o via s n toas 9 sigur 9 feri'it :i s -i a1utai $e 'ei iuAii s reu:eas' a'ela:i lu'ru! Oare s fie toate a'estea $osiAileD )n' din %"339 milioane de oameni din :a$te;e'i :i dou de ri :i-au <nsu:it :i au a$li'at
*

metoda Silva de de;voltare a minii :i de 'ontrol al stresului :i nu 'ontenes' s -:i e.$rime mulumirea $entru felul <n 'are au fost <nv ai s -:i <mAun t eas' viaa! /artea a'easta v va s'himAa viaa9 de <ndat 'e o vei 'iti :i <i vei urma instru'iunile 'are sunt e.$use sim$lu9 $as 'u $as! -e;ultatele mira'uloase v vor 'onvinge re$ede de efi'iena $rogramului :i v vei mira de 'e nu-l urmea; toat lumea! 5a veni :i ;iua a'eeaE ?st ;i este ;iua <n 'are vei <n'e$e s folosii a'este tehni'i9 astfel <n'@t dumneavoastr :i 'ei $e 'are-i iuAii s tr ii de a'um <nainte fie'are 'li$ a vieii s n to:i :i feri'ii!

#es$re autori
Cose Silva este un 'er'et tor autodida't9 ale ' rui e.$lor ri <n domeniul vinde' rii Aolilor nu au fost su$use limit rilor $e 'are le im$un $ra'ti'ile 'onvenionale ale 'er'et rii :tiinifi'e! Sondarea 'urio;it ilor lumii noastre l-a 'ondus la des'o$erirea unor adev ruri 'are ast ;i au fost <n sf@r:it 'onfirmate de 'er'et rile 'onvenionale de laAorator! /artea de fa re$re;int des'o$eririle f 'ute de el <n domeniul vinde' rii :i $ str rii unei st ri o$time de s n tate! -oAert B! Stone9 do'tor <n filo;ofie9 este autorul :i 'oautorul a $este :a$te;e'i de ' ri din domeniul autoa1utor rii! 7ste le'tor $entru metoda Silva9 a f 'ut de dou ori o'olul lumii vorAind des$re $uterile minii :i a lansat metoda Silva de 'ontrol al minii <n Ca$onia9 =oua Feeland :i Thailanda! 7ste memAru al ?'ademiei de ,tiine din =ew YorG :i al M7=S?!
HSo'ietate fondat <n %"03 <n O.ford9 Marea Britanie9 'are identifi' :i $une <n leg tur oamenii 'u un 'oefi'ient foarte <nalt de inteligen ! Hn!trad!I!

&ntrodu'ere
2n om st a:e;at 'omod $e un s'aun9 <n'hide o'hii :i ins$ir $rofund de trei ori! /el 'are <l oAserv nu :tie ' la $rima ins$iraie omul :i-a imaginat num rul trei de trei oriJ la a doua ins$iraie9 num rul doi de trei oriJ iar la a treia ins$iraie9 num rul unu de trei ori! =u are 'um s :tie ni'i ' omul a num rat <na$oi9 de la ;e'e la unu9 :i a vi;uali;at du$ a'eea o s'en 'u un efe't vinde' tor $rofund! 2n oAservator 'are ar $utea arun'a o $rivire $e furi: <n mintea a'estui om ar vedea ' a'esta se imaginea; $e el <nsu:i ung@ndu-:i 'u o alifie imaginar 'otul dre$t 'are <l doare! #u$ a'eea <:i imaginea; Araul <ntr-o stare $erfe't ! )n '@teva se'unde9 omul <:i va termina lu'rarea mental :i va des'hide o'hii! #u$ '@teva ore9 va fi $e terenul de tenis9 <nfrunt@ndu-:i adversarul <ntr-un me'i a'erA9 $e $ar'ursul ' ruia <n'heietura 'otului <i va fi soli'itat din $lin! ?'est om este un $ra'ti'ant al metodei Silva9 'are a fost antrenat $entru a intra $e un nivel al 'on:tiinei9 unde <:i $oate 'ontrola mintea $entru a-:i influena 'or$ul! =!>! are artrit la arti'ulaiile degetelor9 fa$t 'are <l deran1ea; <n mun'a sa de arhite't! Periodi'9 el <:i rela.ea; degetele :i <:i vi;uali;ea; nodurile arti'ulaiilor! ?$oi se imaginea; Kas$ir@ndu-:iL degetele! 5ede 'um din lo'urile afe'tate de artrit este tras <n as$irator un fel de $raf! ?$oi <:i imaginea; degetele f r noduri :i se vede lu'r@nd din nou9 f r s -l mai doar nimi'! =!>! a $ra'ti'at a'east tehni' trei minute $e ;i9 tim$ <n 'are a vi;uali;at ameliorarea $roAlemei :i s-a imaginat $e sine <ntr-o stare $erfe't de s n tate! )ntr-o singur s $t m@n 9 KinvestiiaL sa de trei minute $e ;i a <n'e$ut s dea roade: umfl turile :i nodurile de la degete s-au redus vi;iAil! )n trei s $t m@ni a s' $at de su$ r rile artritei!
(

R.S. avea dureri de $ie$t! #o'torul <i diagnosti'ase o angin $e'toral :i <i e.$li'ase ' a'easta era urmarea <ngro: rii $ereilor vaselor de s@nge! 5asele 'are adu'eau s@ngele la inim erau $arial Alo'ate! #o'torul i-a re'omandat o diet s ra' <n 'olesterol :i gr simi :i Aogat <n fiAre9 de asemenea un $rogram u:or de e.er'iii fi;i'e9 de ti$ul $limA rilor sau <notului! -!S! a urmat instru'iunile $rimite9 dar a ad ugat <n' un $as: $rogramarea! ?'easta <nsemna ' se rela.a :i <:i vi;uali;a vasele de s@nge $arial Alo'ate! ?$oi <:i imagina ' le desfund 'u un 'ur itor de evi! &maginea mental final era a'eea a vaselor de s@nge 'ur ate! ? $ra'ti'at ;ilni' a'este vi;uali; ri :i <ntr-o lun durerile din $ie$t au devenit simitor mai rare! #u$ dou luni9 durerile <i dis$ ruser 'om$let :i nu au mai rea$ rut ni'i du$ ani de ;ile! O Aun $arte din viaa sa de adult9 M!W! a suferit de afe'iuni legate de 'i'lul menstrual! ? iniiat un $rogram de K 'onversaieL 'u 'or$ul ei '@te dou minute $e ;i: <n'e$@nd 'u o s $t m@n <nainte de ;iua <n 'are se a:te$ta s -i vin 'i'lul9 se imagina f r dureri menstruale! 7a a estimat ' 9 la 'i'lurile menstruale 'are au urmat a'estor :edine9 durerile i se reduseser 'u +8M! Prin $ra'ti' 9 a reu:it du$ a'eea s le redu' :i mai mult!

7.ist o 'ale
#a' ai avea o 'ale $rin 'are s $utei s' $a de dureri utili;@ndu-v mintea9 ai fa'e-oD #a' ai avea o 'ale de a v folosi mintea $entru a adormi9 ai renuna la somnifereD #a' ai avea o 'ale $rin 'are s reu:ii s s' $ai de ma1oritatea $roAlemelor de s n tate 'are v su$ r :i s -i a1utai <n a'ela:i fel :i $e $rietenii dumneavoastr 9 ai folosi-oD P@n la urm 9 medi'ii <n'e$ s vad 'e im$li'aii are mintea <n <mAoln virea noastr :i 'um $oate fi ea <nv at s inverse;e $ro'esul9 <ns n to:indu-ne! Metoda Silva folose:te 'u su''es a'este 'uno:tine9 de ;e'i de ani! /arl Simonton9 do'tor <n medi'in 9 on'olog la Ba;a ?erian Travis din /alifornia9 a ada$tat o $arte din metoda Silva $entru tratarea $a'ienilor s i Aolnavi de 'an'er :i9 <n a'est fel9 a m rit simitor num rul 'a;urilor de remisiune a Aolii! #r! Simonton a urmat 'ursurile metodei Silva $e '@nd a'easta se numea Mind #ynami's! Mai t@r;iu9 s-a $reo'u$at de ea <n $rofun;ime :i a de;voltat o metod $e 'are o a$li' <n $re;ent suA numele de metoda Simonton! &nde$endent de el9 #ean Ornish9 do'tor <n medi'in 9 a $us la $un't9 <n tim$ul a'tivit ii sale 'lini'e de la Harvard Medi'al S'hool9 unele metode de rela.are :i vi;uali;are $entru $a'ienii 'u Aoli de inim 9 $e 'are9 'omAin@ndu-le 'u o diet :i 'u e.er'iii fi;i'e9 le-a testat 'u su''es <ntr-un studiu :tiinifi' 'ontrolat! 7l a oAservat ' ma1oritatea $a'ienilor 'u Aoli de inim au <nregistrat o diminuare a durerilor $e'torale9 iar muli dintre ei au s' $at 'om$let de dureri! Tera$euii 'are <ngri1es' $a'ieni 'u Aoli <n fa; terminal foloses' din 'e <n 'e mai des tehni'i de rela.are :i de vi;uali;are mental 9 oAin@nd efe'te $o;itive! )n %"6(9 o relatare a$ rut $e $rima $agin a revistei Time9 'e se referea la metoda Simonton9 l-a 'itat $e $sihiatrul Sanford /ohen de la 2niversitatea Boston: "Orict ar prea de bizar, tehnica aceasta a ajutat un numr semnificativ de oameni cu boli incurabile s supravieuiasc dincolo de orice ateptare". #e '@nd dr! Simonton a luat 'onta't 'u metoda Silva :i a integrat-o <n $rogramul s u de instruire 'unos'ut <n <ntreaga lume9 sute de medi'i :i mii de asisteni medi'ali au urmat 'ursurile sale de $reg tire! )n %"4(9 astronautul 7dgar Mit'hell a <nfiinat &nstitute of =oeti' S'ien'es H&nstitutul de ,tiine =oeti'eI9 dedi'at lrgirii cunoaterii naturii i potenialului minii i contiinei umane, precum i aplicrii acestei cunoateri n vederea mbuntirii sntii oamenilor i a calitii vieii pe planet". )n tre'ut9 se $resu$unea ' Simonton avea s$ri1in doar din surse neoAi:nuite9 'hiar Ai;are! ?'um9 &nstitutul de ,tiine =oeti'e arat ' urm toarele 'on'e$te9 mult vreme 'onsiderate
0

K'iudateL9 sunt <n general a''e$tate <n 'er'urile medi'ale: Omul are 'a$a'itatea inerent de a-:i 'ontrola $ro'esele fi;iologi'e <ntr-un grad mai mare de'@t se 'redea $@n a'um ' ar fi $osiAil! %! 5inde'area im$li' <ntotdeauna at@t mintea :i tru$ul9 '@t :i 'eea 'e muli numes' s$irit! *! 7moiile negative $ot avea efe'te $sihofi;iologi'e adverse! (! 7moiile $o;itive $ot avea efe'te $sihofi;iologi'e Aenefi'e! 0! Mintea are multe ' i de 'onta't 'u $ro'esele 'are se desf :oar <n 'or$9 iar unele dintre a'estea $ot K<n'lina AalanaL ' tre vinde'are! ?'east s'himAare de o$ti' a avut lo' <n' de '@nd am f 'ut $uAli' metoda Silva9 la sf@r:itul anilor N389 :i este un motiv de Au'urie! ?Aordarea stri't alo$at 9 'ara'teristi' tratamentelor medi'ale de $@n atun'i9 a <n'e$ut s lase lo' re'unoa:terii fa$tului ' vi;uali;area mental $oate du'e la re;ultate reale :i utile! ?tleii se antrenea; a'um $entru a oAine $erformante mai Aune :i re;isten mai mare v ;@ndu-se 'u Ko'hii mintiiL 'um 1oa' $erfe't un 1o' sau alearg im$e'aAil <ntr-o 'urs ! /@nd 1u' torii de golf amatori se uit la minge9 a$oi arun' $e furi: o $rivire s$re a$a din $artea st@ng 9 du$ a'eea s$re terenul <m$ durit din drea$ta9 se $rogramea; in'on:tient $entru o lovitur nereu:it ! Profesioni:tii9 'are $rives' numai la steagul din mi1lo'ul g urii9 se $rogramea; $entru o lovitur dire't la int ! &maginile $e 'are le $urt m <n minte au efe'te demonstraAile asu$ra 'or$ului! /ele $o;itive $rodu' efe'tele dorite! /ele negative $rodu' efe'te nedorite! Fa$tul ' mintea ne $oate <mAoln vi9 dar ne $oate adu'e :i <ns n to:irea9 este una dintre 'ele mai im$ortante des'o$eriri ale se'olului al OO-lea! #in 'e <n 'e mai muli oameni <n'e$ s <neleag ' s'himAarea modului de g@ndire determin 'or$ul s ado$te transformarea res$e'tiv ! #a' :tii 'um s fa'ei a'est lu'ru9 v $utei folosi mintea $entru a avea mereu o <nf i:are radiind de s n tate9 un sistem imunitar efi'ient :i un nivel ridi'at de energie! 5 $utei folosi $uterea mintii $entru a s' $a ra$id at@t de $roAleme de s n tate a'ute9 'um sunt guturaiul sau durerile de 'a$9 '@t :i de dureri :i suferine 'roni'e! #a' :tii 'um9 o $utei utili;a 'hiar :i $entru a-l a1uta $e medi'ul 'urant s v s'a$e de Aoli grave9 de ti$ul 'an'erului! #e asemenea9 v $utei folosi mintea $entru a-i a1uta $e alii s Aenefi'ie;e de a'elea:i efe'te - de la distan :i 'hiar f r 'a ei s-o :tie! 5i se $are in'rediAilD Sunt fa$te :tiinifi'eE ,tiina re'unoa:te <n ;ilele noastre ' mintea se $oate $roie'ta $rin '@m$uri de inteligen 9 afe't@nd astfel materia! -e'ent9 <ntr-un laAorator din Te.as9 suAie'ii su$u:i unui e.$eriment au fost 'a$aAili s m reas' sau s mi':ore;e voit a'tivitatea ele'tri' a $ielii altor $ersoane aflate la dou ;e'i de metri de$ rtare9 <ntr-o alt 'amer ! =u erau e.$eri9 'i oameni oAi:nuii9 'are lu'rau <n diverse domenii! )n alt laAorator P din 'adrul Ba'Gster Foundation din San #iego9 /alifornia P 'er'et torii au demonstrat H<n $re;ena autorului -oAert StoneI ' g@ndul $oate afe'ta 'elule umane aflate <n 'ealalt $arte a <n' $erii! ?semenea e.$erimente arat ' 9 da' :tim 'um s ne 'ontrol m mintea9 $utem avea 'u toii o via mai lung 9 mai feri'it :i mai s n toas ! 7ste e.a't 'eea 'e v <nva 'artea de fa ! Milioane de aAsolveni ai 'ursurilor de instruire <n metoda Silva9 din $este :a$te;e'i de ri9 sunt 'a$aAili s -:i foloseas' $uterea mintii nu numai $entru a se menine <ntr-o stare mai Aun de s n tate9 'i :i $entru a-:i 'ontrola intuiia9 a-:i s$ori 'reativitatea9 a-:i m ri 'oefi'ientul de inteligen H&QI :i a-:i <mAun t i 'a$a'itatea de re;olvare a $roAlemelor! 5ei <nv a din a'east 'arte tot 'e este nevoie s :tii $entru a folosi metoda <n s'o$ul <ns n to:irii9 meninerii s n t ii :i $entru a v a1uta familia :i $rietenii s oAin a'elea:i efe'te!
+

Comp!ter!l min)ii ne 'on !'e 'orp!l


Metoda Silva v arat 'um s v stimulai $uterile 'iAerneti'e ale 'reierului $entru a fi mai s n tos :i a avea $erformante intele'tuale su$erioare! #u$ 'e vei 'iti a'east 'arte9 vei :ti 'um s <m$iedi'ai mintea s v <mAoln veas' ! 5ei :ti 'um s v ferii de stres! 5ei :ti 'um s remediai unele $roAleme de s n tate :i 'um s -l a1utai $e do'torul dumneavoastr s v t m duias' ! )n' de la o v@rst foarte fraged 9 K<nv mL 'um s ne <mAoln vim! #e fa$t9 suntem $rogramai <n a'est sens $rin mesa1e 'a Kda' te u;i la $i'ioare9 o s r 'e:tiL! =euronii a''e$t astfel de $rogram ri 'a $e ni:te instru'iuni9 'a $e o 'omand 'are treAuie as'ultat ! /a urmare9 un asemenea mesa1 devine o K$rofeieL 'are se <m$line:te! 5edem ' alii se <mAoln ves'! =e g@ndim 'um ar fi da' ne-am <mAoln vi :i noi! ?'est lu'ru se nume:te K<ngri1orareL9 iar <ngri1orarea <nseamn $rogramare! &maginile $e 'are le $ str m <n minte a'ionea; :i ele 'a ni:te 'omen;i 'are treAuie e.e'utate! R@ndurile :i 'uvintele noastre au un rol de $rogramare: g@ndurile :i e.$rimarea unor sentimente negative P $rogramare negativ sau nedorit J g@ndurile :i e.$rimarea sentimentelor $o;itive P $rogramare $o;itiv sau dorit ! Programarea negativ adu'e neferi'ire9 e:e'uri :i Aoli! Programarea $o;itiv atrage feri'ire9 su''es :i s n tate! #a' suntei $rogramat s g@ndii negativ9 v aflai <n 'a$'ana unui ti$ar negativ! #a' nu v vei s'himAa $rogramarea9 vei r m@ne a:a mereu! #e a'eea muli oameni9 'are ar dori s fie s n to:i9 um$lu $@n la refu; saloanele s$italelor! 7i au nevoie s se re$rograme;e! Pentru <nvingerea ve'hii $rogram ri treAuie dus o lu$t grea! 5 $utei s'himAa $entru o vreme9 dar9 da' nu v modifi'ai $rogramarea9 $@n la urm vei reveni la fostul 'om$ortament $restaAilit! Pentru a v s'himAa 'u adev rat9 avei nevoie de re$rogramare! #e e.em$lu9 v $utei s'himAa oAi:nuinele alimentare $rogramate ado$t@nd o nou diet ! KSinei un regim!L #ar $uini oameni $ot ine un regim $ermanent! ?tun'i '@nd renun la regim :i revin la ve'hiul mod $rogramat de hr nire9 '@:tig de oAi'ei toate Gilogramele $e 'are le-au $ierdut $rin regim! 7i au nevoie s -:i re$rograme;e oAi'eiurile alimentare! Programarea negativ 9 'are $rodu'e <mAoln virea9 $oate fi o$rit :i anihilat $rintr-o $rogramare nou 9 $o;itiv !

Te2ni'ile e tip 3/orm!l14 ale meto ei Silva


-e$rogramarea $rin metoda Silva $entru o s n tate mai Aun se fa'e $rin imagini mentale9 <ntr-o stare a minii sau $e un nivel al 'on:tiinei numit KalfaL! ?lfa este nivelul la 'are undele 'ereArale au o fre'ven de 'ir'a dou ori mai mi' de'@t undele din tim$ul st rii de veghe! ?tun'i '@nd suntem tre1i :i a'tivi9 'reierul are <ntre %0 :i *% de $ulsaii $e se'und ! /er'et torii denumes' starea normal de veghe Knivel AetaN! /@nd ne $reg tim de 'ul'are :i adormim9 $ulsaiile 'reierului se r res'! 7le'troen'efalograful9 un a$arat 'are m soar a'este $ulsaii v-ar ar ta ' 9 <n tim$ 'e stai rela.at <n $at9 'u o'hii <n'hi:i9 $ulsaiile 'reierului se redu' la 1um tate! &ntervalul dintre :a$te :i $ais$re;e'e $ulsaii $e se'und a fost numit de 'er'et tori Knivelul alfaL9 '@nd mintea este <ntr-o stare rela.at 9 de somnolen ! #u$ 'e adormim9 undele 'ereArale au o fre'ven mai mi' ! Somnul u:or9 <ntre $atru :i :a$te $ulsaii $e se'und 9 se <ns'rie <n Knivelul tetaL! Somnul 'el mai $rofund9 <n tim$ul ' ruia undele 'ereArale au o fre'ven mai mi' de $atru $ulsaii $e se'und 9 'ores$unde Knivelului deltaL!
3

evoluiei cerebrale

B7T?
LUMEA T FIZIC VZ ?2F
MIROS GUST ATINGERE
TrMP SPATU

NIVELURILE CONTIENTE EXTERIOARE

56

ALPHA
NIVELURIL E PLANUL DE BAZA

LUMEA

SPIRITUAL

AGSSMTA TIMPULUi SI 5PATILJLI

THETA

v.

t!)

CON TIE NTE

DELTA

INTE RIO ARE


SUBCON TIENT

RITMUL CEREBRAL {VIBRAII PE SECUND

ACESTEA SUNT NIVELURILE PENTRU C!"iRL"RGIA DURERI# STOMATOLOGIE# NATEREA COPIILOR ETC$

Figura % ilustrea; a'este $atru niveluri! OAservai ' nivelul alfa $rofund este numit K$lanul de Aa; L! ?'easta este 'ea mai 1oas fre'ven a nivelului alfa9 folosit <n ma1oritatea tehni'ilor Silva! 7ste o stare natural 9 'onfortaAil 9 lini:titoare9 rela.ant 9 $rin 'are tre'em seara9 <nainte de a adormi9 :i dimineaa la tre;ire! )n 'artea de fa 9 vei <nv a s r m@nei $e a'est nivel :i s -l folosii $entru a v vinde'a $e dumneavoastr :i $e 'eilali9 $re'um :i $entru a v re$rograma! /are este leg tura dintre nivelul alfa :i Aenefi'iile $entru s n tate des'rise ai'iD /er'et torii 'are au lu'rat 'u e'hi$amente de AiofeedAa'G TBiofeedAa'Gul este o tehni' de 'ontrol al fun'iilor 'or$orale involuntare 'u a1utorul unor dis$o;itive 'e $ermit vi;uali;area informaiilor des$re sistemul Aiologi' individual! Hn!trad!IU au oAservat ' 9 <n tim$ 'e 'reierul se afl la nivelul alfa9 'or$ul tre'e $rin st ri Aenefi'e! Organele :i sistemele oAosite se re'u$erea; :i se revitali;ea; ! Tensiunea sangvin se normali;ea; ! Pulsul se staAili;ea; ! )n tim$ 'e studiau modul <n 'are oamenii :i-ar $utea folosi o $arte mai mare a 'reierului9 'er'et torii din >aredo9 Te.as9 au des'o$erit ' suAie'ii aflai $e nivelul alfa ' $ tau 'ontrolul asu$ra unor fun'iuni in'ontrolaAile anterior! Fa'ult i 'onsiderate a fi la nivel suA'on:tient sau in'on:tient devin 'on:tiente! OAi'eiurile intr suA 'ontrol 'on:tient! Fun'iile a:a-;is KautomateL ale organismului devin :i ele 'ontrolaAile! #e asemenea9 $ot fi a'tivate la 'omand 9 $e nivelul alfa9 fa'ult i umane de ti$ KgeniuL9 'are <n general ne ofer doar o'a;ional '@te o s'li$ire de 'unoa:tere9 astfel <n'@t $roAlemele se re;olv <n maniera unei su$ermini!

Pre;entare general a 'ursurilor de instruire <n metoda Silva


P@n a'um v-ai $rogramat de1a 'reierul $entru a $relua o Aun $arte din a'tivit ile ;ilni'e! 5 tre;ii dimineaa9 v <mAr 'ai9 v <n'heiai la $antofi9 v s$ lai $e dini9 'ondu'ei ma:ina P f r s anali;ai su$limentar toate a'este a'tivit i! Metoda Silva v va <nv a s v folosii mintea $entru a ' $ ta mai mult 'ontrol 'on:tient asu$ra vieii $e 'are o tr ii! 5ei <nv a s

v utili;ai mintea $entru: V V V V V V V V V V V V V V V V a adormi '@nd vrei9 a v tre;i la ori'e or f r 'eas de:te$t tor9 a r m@ne trea; '@nd suntei mole:it9 a s' $a de o durere de 'a$9 a re;olva unele $roAleme $rin intermediul unui vis9 a renuna la fumat9 a sl Ai9 a memora 'u u:urin liste lungi9 a studia 'u o 'on'entrare mai Aun :i a v reaminti 'e ai <nv at9 a re;olva $roAleme difi'ile9 a v atinge oAie'tivele9 a s' $a de o durere din ori'e $arte a 'or$ului9 a 'ore'ta unele st ri anormale ale organismului9 a antrena amAele emisfere 'ereArale $entru a le $utea folosi mai Aine9 a deveni mai 'reativ :i mai $er'e$tiv9 a ameliora diferite $roAleme de s n tate ale altora!

5ei oAine a'este :ais$re;e'e Aenefi'ii $rin intermediul unor tehni'i $e 'are eu le numes' Kde ti$ formul L! Prin formul <neleg: KSe fa'e mai <nt@i a'est lu'ru9 a$oi a'ela et'!L #e'i este vorAa des$re $a:i mentali sim$li9 efe'tuai <ndeoseAi <n tim$ 'e v aflai $e nivelul alfa! Peste o$t milioane de aAsolveni din 'ir'a :a$te;e'i de ri au f 'ut minimum trei;e'i :i dou de ore de instruire <n metoda Silva! /ursul <i $oart $e $arti'i$ani $rin ;e'e ore de rela.are 'ontrolat $entru a 'ore'ta unele $roAleme 'a oAoseala9 insomnia9 durerile de 'a$ de ti$ul unor tensiuni :i migrene! )n tim$ul a'estui segment iniial al instruirii9 $arti'i$anii <nva s intre re$ede :i u:or $e nivelul alfa :i s -l foloseas' at@t $entru a 'ontrola vitalitatea :i energia 'or$ului9 '@t :i $entru a-:i re;olva $roAlemele f r <n'ordare sau stres! )n urm torul segment al instruirii9 'ursanii <nva s oAin un 'ontrol mai avansat al fun'iilor $sihologi'e :i fi;iologi'e 'are sunt 'onsiderate9 <n mod tradiional9 'a in@nd de suA'on:tient :i9 $rin urmare9 in'ontrolaAile $e 'ale 'on:tient ! 7i <nva $ro'edee $entru a-:i <mAun t i memoria :i 'on'entrarea9 $rimul a1utor $entru a elimina dureri 'roni'e sau a'ute9 metode $entru a 'ontrola sau a elimina oAi'eiuri nedorite :i modalit i de a-:i folosi mintea $entru re;olvarea $roAlemelor! )n segmentele al treilea :i al $atrulea ale 'ursului9 sunt staAilite 'u a1utorul unei su''esiuni de e.er'iii de imaginare9 $un'tele de referin 'are le $ermit 'ursanilor s -:i 'ontrole;e fun'iile suAie'tive! 7misfera st@ng a 'reierului este orientat ' tre lumea fi;i' 9 <n tim$ 'e emisfera drea$t este orientat ' tre non-fi;i' sau9 am $utea s$une9 ' tre s$iritual9 fiind 'reativ ! =oile $un'te de referin <i 'onfer emisferei dre$te avanta1ele emisferei st@ngi9 $ermi@ndu-i s fun'ione;e suA 'ontrol 'on:tient $entru a ' $ ta o stare su$erioar de 'on:tien 9 o 'reativitate mai mare :i un 'ontrol asu$ra s n t ii! ?'east fa; a instruirii le $ermite 'ursanilor s -:i vi;uali;e;e 'or$ul9 s -:i imagine;e a$ariia unor amelior ri :i a$oi s simt <mAun t irile! )n ultimele ore ale 'ursului9 $arti'i$anilor le este verifi'at 'a$a'itatea de a KsimiL $ersoane 'are nu le sunt 'unos'ute9 a identifi'a $roAlemele de s n tate ale a'estora :i a fa'e unele 'ore'ii!

)ndrum ri $entru folosirea ' rii


Pentru a $utea oAine9 $rin intermediul a'estei ' ri9 a'elea:i Aenefi'ii $e 'are le ofer 'ursul de instruire de trei;e'i :i dou de ore9 va treAui s de$unei un efort mai <ndelungat!

?'est tim$ su$limentar va fi dedi'at 'itirii $a:ilor :i e.ers rii lor! #a' vei urma 'u 'on:tiin'io;itate instru'iunile din $artea <nt@i a ' :tii9 vei Aenefi'ia de ma1oritatea aAilit ilor referitoare la s n tate $e 'are le 'onfer :i 'ursul! Putei <n'e$e s $rofitai de a'este aAilit i 'hiar de m@ine diminea 9 iar <ntr-un interval de :ase s $t m@ni vei a1unge s le 'ontrolai destul de Aine! Pentru a'easta9 va treAui s e.ersai '@teva minute <n fie'are diminea 9 '@nd v tre;ii! )n a'est moment al ;ilei suntei rela.at :i $utei oAine 'ele mai Aune re;ultate! /u tim$ul9 v vei de$rinde s v rela.ai :i mai mult :i s a1ungei la nivelul alfa! -ela.area <n sine are efe't tera$euti'9 iar din momentul <n 'are vei iniia $ra'ti'a rela. rii9 'or$ul dumneavoastr va <n'e$e s se simt foarte Aine! Mai t@r;iu9 du$ 'e v vei de$rinde s v rela.ai mai re$ede :i mai $rofund9 vei fi 'a$aAil s folosii starea alfa $entru a v $rograma 'reierul9 la fel 'um ai fa'e-o 'u un 'om$uter9 vei $utea modifi'a unele sim$tome fi;i'e nedorite :i vei $utea remedia ori'e stare fi;i' su$ r toare! #a' vrei9 'itii 'artea $@n la sf@r:it9 dar a$oi revenii :i fa'ei 'ele $atru;e'i de :edine9 '@te una $e ;i tim$ de $atru;e'i de ;ile! >a sf@r:itul a'estei $erioade9 vei fi 'a$aAil s reali;ai vinde' ri difi'ile9 at@t $entru dumneavoastr 9 '@t :i $entru alii! &nstruirea <n 'las este 'eva mai ra$id de'@t 'ea de unul singur 'u a1utorul $entru ' avei la dis$o;iie o $ersoan antrenat 'are v a1ut s v rela.ai :i v 'ite:te $ro'edeele destinate a v adu'e <n starea de rela.are $rofund ! #a' vei folosi doar 'artea9 va treAui s des'hidei o'hii $entru a 'iti a'este $asa1e9 st@n1enind <n a'est fel rela.area! Totu:i9 vei de$rinde tehni'a <n $atru;e'i de :edine matinale9 astfel <n'@t s $utei atinge nivelul $rofund de rela.are ne'esar! ?$oi vei <n'e$e $rogramarea $o;itiv 9 'are v va a1uta s eliminai Aoala!

"artea #nt$i
/ele 08 de :edine ;ilni'e ,edina % -7>?O?-7? 7ST7 /H7&?
)n a$rilie %"4+9 M!B!9 de trei;e'i :i $atru de ani9 se afla <n s$italul din Philadel$hia9 unde era $reg tit $entru o o$eraie! #o'torii des'o$eriser ' o tumoare la m duva s$in rii9 lo'ali;at <n regiunea g@tului9 <i $rovo'ase o $arali;ie $rogresiv 9 'are-i afe'ta de dou luni Araele :i $i'ioarele! >a sf@r:itul o$eraiei9 a $rimit ve:ti $roaste: medi'ii nu $utuser <nl tura tumoarea din 'au;a infiltr rii ei <n m duva s$in rii! 7ra malign ! Mai avea de tr it un an sau doi! #u$ un an de la o$eraie9 M!B! treAuia s mearg $entru o nou e.aminare! #o'torul nu i-a mai g sit nimi' <n neregul ! =u mai e.ista ni'i o urm a tumorii! ?'ela:i do'tor 'are-i s$usese lui M!B! 'u un an <n urm ' se afla <n fa; terminal <i s$unea a'um ' $roAaAil f 'use o gre:eal ! #ar 'e f 'use M!B! <ntre tim$D Folosise metoda Silva! >a 'ir'a ;e'e luni du$ o$eraie9 M!B! a aflat de metoda Silva :i a <n'e$ut instruirea! ? $ra'ti'at 'eea 'e <nv ase la 'urs numai dou luni <nainte de a fi e.aminat de medi' la un an

du$ o$eraie! #e trei ori $e ;i9 '@te 'in'is$re;e'e minute P la tre;ire9 du$ $r@n; :i <nainte de 'ul'are P M!B! se rela.ase $rofund! Folosise o tehni' de rela.are $rogresiv 9 rela.@ndu-:i mai <nt@i 'a$ul9 a$oi umerii :i9 r@nd $e r@nd9 toate $ rile 'or$ului $@n la v@rful $i'ioarelor! Odat rela.at9 <:i imagina 'or$ul :i tumoarea! ):i imagina 'um tumoarea devine din 'e <n 'e mai mi' ! >a fie'are :edin de rela.are vi;uali;a tumoarea 'eva mai mi' de'@t ultima dat ! ):i imaginase9 de asemenea9 ' vedea 'um sistemul imunitar - leu'o'itele - urm re:te9 dis$ersea; :i elimin 'elulele 'an'eroase! ):i s$unea mereu ' 'elulele 'an'eroase ies din 'or$ de fie'are dat '@nd merge la toalet ! M!B! <:i d duse :i instru'iuni $o;itive9 re$et@ndu-:i mereu9 <n tim$ 'e se afla <n starea rela.at 9 meditativ : K#in ;i <n ;i m simt din 'e <n 'e mai Aine9 din toate $un'tele de vedereL! /@nd M!B! a <n'e$ut s -i $ovesteas' des$re a'este e.er'iii mentale9 do'torul a ie:it din <n' $ere! Pro'edeul <i era 'om$let str in! Medi'ii sunt rareori 'a$aAili s a''e$te 'a$a'itatea omului de a-:i folosi mintea $entru a-:i remedia starea organismului! ?'este intera'iuni <ntre minte :i 'or$ nu se <nva <n :'olile de medi'in 9 'el $uin deo'amdat ! )n multe dintre e.em$lele 'itate <n 'artea de fa am folosit iniialele 'elor im$li'ai9 $entru a-i $rote1a $e 'ursanii metodei Silva de remar'ile sar'asti'e ale s'e$ti'ilor din lo'alit ile <n 'are tr ies'! Totu:i9 din '@nd <n '@nd9 $rimim '@te un ra$ort s'ris de la '@te un 'ursant 'are este at@t de ner Ad tor s le <m$ rt :eas' :i 'elorlali su''esul s u9 <n'@t ne d :i $ermisiunea de a-i folosi numele <ntreg! )n multe 'a;uri9 a'este ra$oarte sunt <nsoite de de'laraii ale martorilor :i atestate la notarul $uAli'! <n situaiile res$e'tive9 am in'lus 'u Au'urie <n des'rierea 'a;urilor numele 'elor im$li'ai!

?'tivarea unei $ ri mai mari a minii


?i <neles $@n a'um ' se'retul metodei Silva este rela.area! )ns rela.area $e 'are o <nv ai ai'i nu este $asiv ! 5ei <nv a 'um s v rela.ai a'tiv! ?t@t a1ungerea <n starea de rela.are9 '@t :i folosirea a'esteia sunt $ro'ese a'tive! Folosindu-ne mintea $entru a ne rela.a :i a vi;uali;a imagini $o;itive9 ne a'tiv m $artea 'reativ a 'reierului - o fun'iune a emisferei dre$te 'are este rareori im$li'at <n g@ndirea 'urent ! Pe s'urt9 metoda Silva ne a1ut s avem un 'ontrol 'on:tient asu$ra nivelurilor $rofunde ale minii! =e d $osiAilitatea de a folosi undele 'ereArale relativ lente HalfaI $entru a ne l rgi domeniul de 'on:tien :i a ne <mAun t i 'a$a'itatea de a re;olva $roAlemele! ProAlemele de s n tate sunt 'el mai u:or de re;olvat9 $entru ' avem 'ontrolul tuturor surselor lor!

Programarea 'om$ortamentului $rin 'uvinte :i imagini


Organismul omului este $e de$lin e'hi$at $entru autovinde'are! =oi interfer m 'u a'est $ro'es natural atun'i '@nd rea'ion m la evenimente $rin <ngri1orare :i stres! Putem elimina interferena rea'ion@nd rela.at la evenimentele din e.terior! =e $utem9 de asemenea9 stimula energia vinde' toare $rin 'on'e$erea unor $roie'ii mentale $o;itive :i $rin instru'iuni mentale verAale $o;itive! Metoda Silva $entru <mAun t irea s n t ii se bazeaz $e folosirea <n tim$ul rela. rii a instru'iunilor mentale $o;itive! 7ste o metod sim$l :i u:oar 9 'are devine din 'e <n 'e mai efi'ient $e m sur 'e o $ra'ti' m! 5 $utei a:te$ta la <nf $tuirea unui mira'ol 'hiar da' suntei <n'e$ tor! )n'rederea :i a:te$t rile dumneavoastr $o;itive re$re;int Kunda verdeL 'are le 'omuni' neuronilor ' treAuie s <mAun t eas' starea 'or$ului! ? sosit momentul s luai o de'i;ie! 5rei s avei mai mult 'ontrol asu$ra $ro$riei vieiD

%8

#a' r s$unsul este afirmativ9 vei avea de '@:tigat nu numai <n $rivina s n t ii9 'i :i <n ori'are alt domeniu al vieii9 deoare'e neuronii9 'are $@n a'um fie tr@nd veau9 fie lu'rau <m$otriva dumneavoastr 9 vor fi $u:i dintr-odat s lu're;e $entru ameliorarea tuturor $roAlemelor! #eoare'e nu $utei s v rela.ai <n tim$ 'e 'itii 'artea9 folosii strategia urm toare: /itii mai <nt@i instru'iunile! Punei a$oi 'artea la o $arte9 <n'hidei o'hii :i urmai instru'iunile! &at $rimul set de instru'iuni: %! Stai 'omod $e un s'aun :i <n'hidei o'hii! *! &ns$irai ad@n' :i9 <n tim$ 'e e.$irai9 rela.ai-v 'or$ul! (! =um rai <n'et <na$oi9 de la %88 la %! 0! &maginai-v un lo' $lin de tihn $e 'are <l 'unoa:tei! +! S$unei-v <n g@nd: K/or$ul :i mintea <mi vor fi <ntotdeauna <ntr-o stare $erfe't de s n tateL! 3! #u$ a'eea9 <n'e$ei s num rai de la % $@n la +! S$unei-v <n g@nd ' atun'i '@nd vei des'hide o'hii9 du$ 'e ai a1uns la num rul +9 v vei simi foarte trea; :i mai Aine de'@t <nainte! /@nd a1ungei 'u num r toarea la (9 re$etai a'est lu'ru! /@nd des'hidei o'hii9 afirmai-l din nou: KSunt $erfe't trea; :i m simt mai Aine de'@t <nainte!L /itii <n' odat instru'iunile! ?'um $unei 'artea deo$arte :i urmai-le! /eea 'e to'mai ai f 'ut se nume:te $rogramare! /a$a'itatea de a v $rograma se va <mAun t i 'u tim$ul! Tre$tat9 v vei rela.a mai re$ede :i mai $rofund! 5ei vi;uali;a lu'rurile tot mai Aine9 iar a:te$t rile $o;itive :i <n'rederea se vor intensifi'a9 $ermi@ndu-v s oAinei re;ultate din 'e <n 'e mai Aune :i mai im$ortante! 7u v voi 'ondu'e $as 'u $as! /@nd vei a1unge la sf@r:itul ' rii9 vei fi 'a$aAil s v a1utai $e dumneavoastr <n:iv $entru a v <mAun t i starea de s n tate :i v vei $utea folosi energia minii $entru a-i $rograma :i $e alii9 de la distan 9 <n vederea <mAun t irii s n t ii lor!

,edina * Control!l

min)ii as!pra 'orp!l!i


%! Stai 'omod $e un s'aun :i <n'hidei o'hii! *! &ns$irai ad@n' :i9 <n tim$ 'e e.$irai9 rela.ai-v 'or$ul! (! =um rai <n'et <na$oi9 de la %88 la %! 0! &maginai-v un lo' $lin de tihn $e 'are <l 'unoa:tei! +! S$unei-v <n minte: K/or$ul :i mintea <mi vor fi <ntotdeauna <ntr-o stare $erfe't de s n tateL! 3! #u$ a'eea <n'e$ei s num rai de la % $@n la +! S$unei-v <n minte ' 9 atun'i '@nd vei des'hide o'hii9 la num rul +9 v vei simi foarte trea; :i mai Aine de'@t <nainte! /@nd a1ungei 'u num r toarea la (9 re$etai a'est lu'ru! /@nd des'hidei o'hii9 afirmai-l din nou: KSunt $erfe't trea; :i m simt mai Aine de'@t <nainteL! Pentru a avea 'ontrol asu$ra 'or$ului9 treAuie s v 'ontrolai mai <nt@i mintea! Pentru a <nv a s v 'ontrolai mintea9 treAuie s v 'ontrolai nivelul alfa! Pentru a v 'ontrola nivelul alfa9 treAuie s v 'ontrolai starea de rela.are! Pun'tul de $le'are este 'ontrolul rela. rii! 5 voi reda istorisirea lui M9-!9 lo'otenent <n Marina S2?: !e curnd, cariera mea de opt ani n "arin a fost pus serios n pericol #m fcut o

%%

reacie alergic la un medicament, care mi-a provocat un scurt episod de aritmie cardiac. Un examen medical fcut la Brooke Army edical !enter a artat c aveam un prolaps de valv mitral. Aceasta este o deficien congenital, care nu poate fi diagnosticat dec"t cu un ec#ipament sofisticat. $egulamentele arinei americane interzic oricrei persoane cu aceast deficien s aib misiuni de zbor. %ou opinii complementare au confirmat diagnosticul. !azul meu prea clarificat &i 'nc#is. Urma s fiu examinat, peste trei sptm"ni, de medicii arinei de la (aval Aerospatial )nstitute. (u exersasem te#nicile *ilva foarte con&tiincios, dar mi-am amintit c strile anormale pot fi corectate. Am intrat pe frecvena nivelului alfa &i am vizualizat o inim perfect, fr nici un defect i-am repetat 'n acela&i timp de nenumrate ori c inima mea era acum perfect. +"ndul acesta mi-a ocupat mintea zi &i noapte, p"n c"nd am crezut c a&a era cu adevrat %up trei sptm"ni am fost examinat de ctre trei doctori ai atineu (ici urm de prolaps de valv mitral, - deficien congenital de treizeci &i trei de ani dispruse. .oate ec#ipamentele de diagnostic &i toate testele indicau o inim perfect. Am fost retrimis 'n misiuni de zbor. Acum cred cu trie 'n puterea pe care o avem 'n interiorul nostru de a ne 'mbunti viaa. M!-! s-a rela.at :i-a imaginat ' inima sa era $erfe't ! /eea 'e mintea <:i imaginea; 9 $oate 'rea du$ a'eea9 da' !!! 7.ist un mare da' !!! Mintea 'reea; 'eea 'e <:i imaginea; da' se afl $e fre'venta alfa! /reierul este un organ de 'ir'a %9+ Gilograme9 ad $ostit <n 'raniu! Mintea9 al ' rei ori;ont este nelimitat9 este totu:i de$endent de 'reier! /reierul lu'rea; $entru noi $e nivelul alfa P mai ales emisfera drea$t 9 sediul g@ndurilor9 al sentimentelor :i al emoiilor! M!-! :i-a vi;uali;at inima s n toas :i a vorAit 'u el <nsu:i atun'i '@nd 'reierul sau se afla $e a'east fre'ven ! &maginile mentale :i instru'iunile verAale sunt me'anismele $rin 'are au lo' s'himA ri fi;i'e la nivelul suAie'tiv9 sau alfa! Folosirea a'estor me'anisme este 'eea 'e numim K$rogramareL! M!-!9 <n tim$ 'e se afla la nivelul alfa9 :i-a imaginat inima $erfe't :i <n a'est fel :i-a $rogramat 'om$uterul minii s o fa' $erfe't ! Mintea 'ondu'e 'reierul9 iar 'reierul 'ondu'e 'or$ul! Prin urmare9 'or$ul s-a su$us! =ivelul alfa este 'heia! 7l v $oart de$arte de t r@mul oAie'tiv9 de$arte de lumea fi;i' 9 du'@ndu-v <n lumea suAie'tiv 9 $e t r@mul 'au;al :i 'reativ9 'el 'are este sursa lumii fi;i'e! 7.istena $e a'est nivel v d o sen;aie suAlim 9 ' suntei singur <n sinea dumneavoastr ! Suntei 'on:tient de 'eea 'e se <nt@m$l <n lumea e.terioar 9 dar nu a'tivai <n ea! 5 aflai9 din $un't de vedere fi;i' :i mental9 <n re$aus!

/um KsimimL nivelul alfa


/u fie'are ;i de $ra'ti' 9 avansai tot mai mult ' tre nivelul alfa! #u$ 'e vei a1unge $e nivelul alfa9 fie'are ;i de $ra'ti' v va du'e ' tre nivelul alfa $rofund9 v va <m$iedi'a s tre'ei mai de$arte H' tre somnI :i v va $ermite P '@t tim$ r m@nei $e a'est nivel P s v folosii mintea $entru a oAine o stare e.'elent de s n tate P a dumneavoastr :i a altora! /eleAra 'er'et toare <n domeniul AiofeedAa'Gului9 BarAara Brown9 a reu:it s antrene;e oameni 'are s -:i $oat 'ontrola nivelul alfa $rin aso'iere 'u sen;aii $l 'ute! /oautorul a'estei ' ri9 le'tor $entru metoda Silva <n Hawaii9 folose:te 'uv@ntul hawaiian aloha $entru alfa! K?loha <nseamn unitate9 armonie9 simAoli;at $rin o, litera din mi1lo'ul 'uv@ntuluiL9 e.$li' el! Punei un m@ner literei o :i vei a1unge la alfa! 7l a demonstrat a'est lu'ru la taAl 9 $un@nd o 'oad literei o din 'uv@ntul aloha :i transform@nd-o <n litera $ - iar 'uv@ntul aloha a devenit al$ha!

%*

)n starea alfa avem o sen;aie minunat 9 $roAaAil datorit fa$tului ' 9 intr@nd $e a'est nivel9 ne <nde$ rt m de lumea fi;i' :i ne <ndre$t m <ns$re lumea interioar - 'u un $as mai a$roa$e de rai! /@nd vei a1unge <n starea alfa9 n-or s sune ni'i 'lo$otele9 ni'i sirenele9 nu vei au;i ni'i o vo'e 'are s v anune: K?'easta este alfaL! Pur :i sim$lu v vei simi Aine!

?titudinea $o;itiv
)n esen 9 metoda Silva antrenea; starea 'on:tient a mintii9 <n $erioada <n 'are undele 'ereArale au fre'vene s' ;ute9 'u s'o$ul de a oAine anumite Aenefi'ii! ?'est 'ontrol asu$ra 'on:tienei $ermite $ra'ti'antului s -:i <mAun t eas' efi'iena :i 'a$a'itatea de a re;olva diverse $roAleme! #ar s $resu$unem ' 9 <n tim$ul instruirii9 ai avea 'onvingerea ' metoda $oate fun'iona $entru alt'ineva9 dar nu :i $entru dumneavoastr ! ?'east atitudine 'onstituie tot o $rogramare! Meninerea ei <nseamn s v $rogramai neuronii s ignore antrenamentul $e 'are <l fa'ei :i s $ stre;e starea e.istent a lu'rurilor! #e asemenea9 este $osiAil 'a9 du$ 'e terminai instruirea9 s ado$tai $un'tul de vedere 'onform ' ruia metoda nu v va a1uta s remediai $roAlema de s n tate $e 'are o avei! ?'east a:te$tare a nereu:itei 'onstituie tot o $rogramare9 'are anulea; 'eea 'e ai '@:tigat <n tim$ul antrenamentului :i v menine starea de Aoal ! #orina9 <n'rederea :i a:te$t rile $o;itive sunt 'om$onente ale 'redinei9 leg tura dintre minte :i 'reier 'are $ermite reali;area ale $rogramelor! /reierul lu'rea; at@t <n lumea oAie'tiv 9 '@t :i <n 'ea suAie'tiv ! S ne g@ndim la un student str lu'it al ' rui tat vrea s -l vad avo'at! 7l nu vrea s a1ung avo'at9 dar tat l s u9 avo'at fiind9 are o 'arier <nfloritoare :i este res$e'tat <n 'omunitate! ?:adar9 <ndemnat de tat 9 fiul devine avo'at! Oare $ros$er el la fel 'a tat l s uD =u9 deoare'e nu a'ionea; 'u tragere de inim ! ?'east li$s de entu;iasm <i afe'tea; <ntreaga 'arier ! 7l va deveni un avo'at medio'ru! S 'om$ar m dorina fiului 'u motivaia tat lui '@nd era t@n r! Tat l <:i dorea fierAinte s devin un avo'at de su''es! )n 'iuda oAsta'olelor finan'iare :i a altor $roAleme9 el a mun'it intens :i9 <n 'ele din urm 9 a reu:it! #orina9 <n'rederea :i a:te$t rile $o;itive i-au 'reat9 at@t <n lumea oAie'tiv 9 '@t :i <n 'ea suAie'tiv 9 'ondiiile $entru su''es! /@nd $rimea un $a'ient nou9 dr! /arl Simonton <i ar ta imagini ale unor fo:ti $a'ieni K<nainteL :i Kdu$ L tratament! K?i'i vedei 'an'erul9 ai'i nu-l mai vedeiL9 le s$unea el! =u se <m$ una :i ni'i nu-:i f 'ea re'lam 9 'i $ro'eda <n a'est fel $entru a fa'e 'a a:te$t rile :i 'onvingerile negative ale $a'ientului HLsunt o 'au; $ierdut LI s se inverse;e9 devenind $o;itive HL:i eu $ot fi vinde'atLI! #e oAi'ei9 le ar ta dia$o;itivele mai multor $a'ieni odat 9 insist@nd s $arti'i$e :i familiile lor! 5oia s s'himAe a:te$t rile negative :i ne<n'rederea rudelor astfel <n'@t a'estea sa le 'omuni'e $a'ienilor noile lor 'onvingeri9 re$rogram@ndu-i <ntr-o dire'ie $o;itiv ! )n'rederea a'tivea; 'om$uterul mental $rin transmiterea mesa1ului 'onform ' ruia L$rogramarea a <n'e$utL! )n'rederea ne :i $ermite sa ne imagin m re;ultatul final 'u entu;iasm9 iar entu;iasmul am$lifi' flu.ul de energie 'are 'ondu'e 'om$uterul! /reierul $relu'rea; a$oi informaia $rimit de la mintea devenit <n're; toare P fa'ultatea sa 'riti' i-a dat und verde: L5oi reu:iL! Pa'ientul 'are a $rimit 'ea de-a doua inim artifi'ial s-a ridi'at din $at la numai '@teva ;ile du$ im$lant9 'are a avut lo' <ntr-un s$ital din >ouisiana! #o'torii au 1uAilat9 iar unul dintre ei a fost 'itat de ' tre ?sso'iated Press s$un@nd c atitudinea mental pozitiv a pacientului este un factor foarte important i foarte puternic favorizant n ceea ce privete

%(

recuperarea/.

Pro'edeu de stimulare su$limentar


Mintea este 'ea 'are 'ontrolea; totul! #a' o $utem 'ontrola9 vom avea numeroase Aenefi'ii9 oAin@nd su''ese $e Aa;a fa$tului ' avem a:te$t ri $o;itive :i <n'redere! %! /@nd v vei tre;i m@ine diminea 9 mergei la Aale da' avei nevoie! ?$oi <ntoar'ei-v <n $at! Punei 'easul s sune du$ %+ minute! *! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene H'am 'u *8 de gradeI! ?m studiat $ro'esul de vi;uali;are :i am determinat 'ondiiile <n 'are fun'ionea; 'el mai Aine! ?du'ei-v aminte 'um ridi' oamenii $rivirea <n sus $entru a g si r s$unsul la o <ntreAare9 'a :i 'um a'esta ar fi s'ris $e tavan sau $e Aolta 'ereas' ! ?m des'o$erit ' 9 $rivind <n a'est fel9 a1ut m 'reierul s intre <n ritmul alfa! #e asemenea9 a'tivitatea emisferei dre$te este stimulat '@nd $rivim <n sus9 f r a ne fo'ali;a $rivirea asu$ra vreunui oAie't!

7'ranul minii
/el mai Aine reu:im s ne 'ontrol m mintea atun'i '@nd inem o'hii <ndre$tai 'am 'u *8 de grade deasu$ra ori;ontalei! 7u numes' a'east ;on Ke'ranul miniiL! Folosirea e'ranului minii '@nd ne afl m $e nivelul alfa re$re;int un mi1lo' im$ortant $entru <mAun t irea s n t ii! -ein@nd a'este e.$li'aii9 $utei 'ontinua $ro'edeul <n'e$ut mai sus: (! =um rai rar9 <n g@nd9 de la %88 la %! ?:te$tai 'am o se'und <ntre dou numere! 0! /@nd a1ungei la %9 $rivii $e e'ranul minii o imagine <n 'are ar tai t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! +! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o stare $erfe't de s n tate a 'or$ului :i a miniiL! 3! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 :i m voi simi Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainteL! 4! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 :i m voi simi Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainteL! 6! /ontinuai s num rai! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitateaL!

O$t $a:i 'are se restr@ng doar la trei


Par'urgei e.$li'aiile 'elor o$t $a:i9 $entru a le <nelege s'o$ul :i a v familiari;a 'u su''esiunea lor: %! Mintea nu se $oate rela.a $rofund da' nu este rela.at 'or$ul! 7ste $referaAil s mergei la toalet 9 $entru 'a a$oi 'or$ul s se simt '@t mai Aine! #e asemenea9 s-ar $utea 'a la <n'e$ut s nu fii 'om$let trea;9 dar9 merg@nd la toalet 9 v vei tre;i de-a Ainelea! Totu:i9 du$ 'e v <ntoar'ei <n $at9 $unei-v 'easul s sune %+ minute mai t@r;iu $entru a nu <nt@r;ia la a'tivit ile ;ilni'e!

%0

*! ?:a 'um am e.$li'at9 ridi'area $rivirii H'u o'hii <n'hi:iI la 'ir'a *8 de grade fa de ori;ontal a1ut 'reierul s intre <n ritmul alfa :i stimulea; a'tivitatea emisferei dre$te! Mai t@r;iu9 '@nd vei fa'e vi;uali;area9 vei $ stra $rivirea <ndre$tat <n sus9 suA a'ela:i unghi! #eo'amdat 9 a'east $o;iie a o'hilor este o modalitate sim$l de a stimula a$ariia undelor 'ereArale alfa! (! =um r toarea invers este rela.ant ! /ea dire't are efe't de a'tivare! =um r@nd %9 *9 ( este 'a :i 'um am s$une: KPe lo'uri9 fii gata9 startEL =um r@nd de la ( la % ne lini:tim! =u $le' m ni' ieri9 'i ne <ndre$t m s$re un nivel mai $rofund al $ro$riei fiine! 0! )n tim$ 'e v rela.ai9 'reai $e e'ran imaginea dumneavoastr a:a 'um dorii s fii! &$ohondrii <:i 'reea; <n mod fre'vent sim$tome fi;i'e nedorite9 atun'i '@nd se rela.ea; :i se imaginea; Aolnavi! #umneavoastr vei $ro'eda invers! &maginea mental $e 'are o vei 'rea va in'lude 'alit ile dorite - tineree9 s n tate :i atra'tivitate! +! /uvintele re$etate mental <n tim$ 'e suntei rela.at 'reea; 'eea 'e e.$rim ! &maginile :i 'uvintele $rogramea; mintea $entru 'a a'easta s le transforme <n fa$t! 39 49 6! ?'e:ti ultimi $a:i im$li' num r toarea de la % la + $entru a <n'heia :edina! =um rarea <nainte v a'tivea; ! 7ste Aine totu:i s v dai K'omen;iL 'are vor fi a'tivate '@nd vei a1unge la +! Fa'ei a'est lu'ru <nainte de a <n'e$e s num rai9 $e $ar'ursul num r torii :i din nou '@nd des'hidei o'hii9 la +! /@nd v vei tre;i m@ine diminea :i v vei $reg ti $entru a'est e.er'iiu9 vei des'o$eri ' 'ei o$t $a:i sunt9 de fa$t9 trei: /u o'hii <n'hi:i :i <ndre$tai <n sus9 la *8 de grade: %! *! (! de$lin =um rai <na$oi de la %88 la %! &maginai-v s n tos :i afirmai-v s n tatea! =um rai de la % la +9 afirm@ndu-v starea $erfe't de s n tate :i tre;irea !

Patru;e'i de ;ile 'are v $ot s'himAa viaa


?'um :tii 'e avei de f 'ut m@ine diminea 9 dar du$ a'eea D &at 'are este $rogramul <n 'ontinuare: V V V V Tim$ de ;e'e ;ile9 num Tim$ de ;e'e ;ile9 num Tim$ de ;e'e ;ile9 num Tim$ de ;e'e ;ile9 num rai <na$oi de la %88 la % <n fie'are diminea ! rai <na$oi de la +8 la % <n fie'are diminea ! rai <na$oi de la *+ la % <n fie'are diminea ! rai <na$oi de la %8 la % <n fie'are diminea !

#u$ a'este $atru;e'i de diminei <n 'are e.ersai rela.area $rin num r toare invers 9 vei num ra doar de la + la % :i vei <n'e$e s folosii nivelul alfa $entru <mAun t irea s n t ii! 7.$li'aiile des$re 'um $utei fa'e a'est lu'ru le vei g si mai de$arte <n $aginile ' rii! /ontinuai s 'itii 'artea :i $ra'ti'ai <n a'ela:i tim$9 $entru ' v $utei Au'ura de unele avanta1e $rivind s n tatea :i <nainte de tre'erea 'elor $atru;e'i de ;ile9 res$e'tiv: W 5 $utei modifi'a imaginea de diminea $entru a va a1uta <n anumite $roAleme de s n tate! W )i $utei a1uta $e alii!

%+

W 5ei $utea <nelege 'a$a'itatea minii de a re;olva $roAleme :i a atinge oAie'tive <n alte domenii ale vieii W 5 $utei 'onsolida <n'rederea :i a:te$t rile $o;itive9 <n a'est fel <mAun t indu-v 'a$a'itatea de restaAilire a s n t ii! #a' vei fa'e a'est e.er'iiu sim$lu <n fie'are diminea tim$ de $atru;e'i de ;ile9 vei ' $ ta aAilitatea de a v 'ontrola mintea la nivelul alfa! 2nora li se $oate $ rea infantil s stea <ntin:i :i s numere <n a'est fel9 dar <n fie'are diminea fa'ei un $as <nainte9 staAilind un $un't de referin $entru data viitoare! ?vansai din 'e <n 'e mai mult <n $rofun;ime9 <n'etinindu-v undele 'ereArale :i adu'@ndu-le suA 'ontrolul 'on:tient! 7.$resia KsuA 'ontrolul 'on:tientL <nseamn dou lu'ruri: %I ' o fa'ei 'u intenie :i *I ' nu adormii <n a'est tim$! ?'est 'ontrol v 'ondu'e $@n la nivelul alfa :i v menine a'olo9 nu merge mai de$arte! 7ste Aine s $ strai a'ela:i mod de a $ro'eda <n fie'are diminea ! Fa'ei a'eia:i $a:i9 <n a'ela:i lo' :i la a'eea:i or ! Singurul lu'ru 'are se modifi' este tre'erea de la %88 la +8 du$ %8 ;ile9 iar a$oi la *+9%8 :i +9 de fie'are dat la un interval de %8 ;ile! #a' ai ad uga alte variaAile9 ai $rodu'e o nesiguran <n $rivina $un'tului de referin :i ar e.ista $osiAilitatea s oAinei re;ultate mai slaAe! /are vor fi re;ultatele du$ $atru;e'i de ;ileD 5ei fi 'a$aAil 'a9 st@nd $e s'aun :i num r@nd de la + la % 'u o'hii <n'hi:i :i <ndre$tai <n sus9 s v $rogramai $entru a avea: W W W W W mai mult energie9 mai mult entu;iasm9 ;i $rodu'tiv 9 stare mai Aun de s n tate9 o$timism!

,edina ( )n'e$erea autoa1utor rii


%I )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 'am 'u *8 de grade9 s$re s$r@n'ene! *I =um rai rar9 <n g@nd9 de la %88 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und <ntre dou numere! (I /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! 0I -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a miniiL! +I ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii :i m voi simi Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainteL! 3I )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii :i m voi simi Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainteL! 4I /ontinuai s num rai! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitateaL! Bun dimineaa! ?i simit o stare minunat de rela.are '@nd ai a1uns 'u num r toarea invers la %D #e a'um <n'olo9 $e m sur 'e vei $ra'ti'a9 v vei simi din 'e <n 'e mai rela.at! )ntregul

%3

$ro'es v va deveni din 'e <n 'e mai familiar! )n tim$ul lui vei avea o stare de 'onfort! /onfortul este 'heia $entru a deveni rela.at! Pra'ti'@ndu-l mereu9 e.er'iiul de rela.are de diminea va deveni tre$tat din 'e <n 'e mai automat! #u$ %8 ;ile9 num r toarea de la +8 la % va avea a'ela:i efe't 'a :i 'ea de la %88 la %! #u$ <n' (8 de ;ile9 vei deveni K$rofesionist <n rela.areL9 oAin@nd 'ontrolul asu$ra nivelului alfa al minii9 <n 'are vi;uali;area 'reea; ! 5-a: $utea des'rie modalit ile de a folosi metoda Silva imagin@ndu-v 'ondiiile fi;i'e de normalitate P 'um ai $utea :terge $etele de $e $l m@ni :i ai s' $a de tuse9 'um ai $utea elimina o $iatr de la rini'hi imagin@ndu-v ' o ;droAii <ntre degete :i o eliminai $rin urin a doua ;i diminea 9 'um ai $utea diminua umfl turile artriti'e imagin@ndu-v ' :tergei $raful a'umulat <n <n'heieturi! /uvintele mele $roAaAil ' n-ar avea <ns e'oul 'uvenit! 7.$erienele dire'te tre;es' 'ele mai $rofunde im$resii9 a:a ' v voi fa'e 'uno:tin 'u Tag Powell9 din Florida! 7l v va s$une 'u $ro$riile 'uvinte 'um s-a vinde'at! #u$ 'e s-au <nt@m$lat lu'rurile des$re 'are $oveste:te ai'i9 a devenit unul dintre 'ei mai de su''es le'tori $entru metoda Silva!

&storisirea lui Tag Powell


!"nd aveam 01 ani, am fcut osteomielit, care nu este c#iar un cancer al oaselor, dar destul de aproape. 2n cazul meu, deteriorarea osului avusese loc 'n zona genunc#iului. 3ra un mister cum a4unsesem s-ofac Ppoate 'n cursul unei operaii 'n care nu fuseser asigurate condiiile sterile, poate nu. Am fost 'ndopat cu antibiotice, dar n-au avut efect. 2n cazul unei osteomielite normale ti se dau antibiotice &i aceasta dispare. Aveam nevoie sa fac operaie la trei ani. %octorii fceau o incizie, scoteau esuturile infectate, rzuiau osul &i puneau totul la loc din nou. *oluia avea efect doi sau trei ani, dup aceea trebuia fcut o alt operaie. 2ncercaser tratamente cu radiu, in4ect"ndu-l 'n picior pentru a 'ncerca s omoare germenii 3fectul a durat doar doi ani. 'ncercaser apoi alt sistem, prelev"nd germenii din picior, trat"ndu-i cu radiu, apoi introduc"ndu-i 'napoi 'n picior de dou ori pe sptm"n timp de &ase luni. 5r noroc. Au 'ncercat toate tipurile de terapie cunoscute. %up aceea am fcut cursul *ilva. 6a circa &ase luni dup ce am terminat cursul, genunc#iul a 'nceput s mi se umfle. 3ra mare c"t un balon &i am a4uns s merg 'n c"r4e. Am folosit te#nicile de control al durerii din cadrul metodei *ilva, dar av"nd o umfltur at"t de mare, m loveam mereu de c"te ceva 7pe vremea aceea lucram 'ntr-un spaiu str"mt8 &i, fiind luat prin surprindere, durerea era intens. Am mers la medicul de familie, iar acesta a vrut s m trimit la !entrul edical al Universitii 5lorida din +ainesville, unde s mi se extrag 'ntreaga articulaie a genunc#iului, s se fiarb pentru douzeci &i patru de ore, apoi s se congeleze timp de treizeci de zile &i dup aceea s mi se pun la loc. /9oate c a&a se va rezolva problema /, spunea e# 9oate. *imind c speranele erau destul de reduse - cum v putei imagina - nam vrut s merg pe aceast cale. etoda respectiv era folosit 'n cazuri extreme, de obicei doar la persoanele care erau 'n pericol s-&ipiard piciorul 6-am rugat s-mi dea antibiotice pentru a-mi u&ura temporar starea &i i-am zis c o s m mai g"ndesc. Am plecat acas. (u m prea puteam mi&ca &i stteam 'ntins 'n pat. +enunc#iul era umflat aproape c"t o minge de volei ) u-mi puteam trage pantalonul peste el. 2ntr-o noapte, 'n timp ce zceam 'n pat, am 'nceput s m 'ntreb: oare am cu adevrat 'ncredere 'n metoda *ilva; %ac am, ar trebui s-o folosesc. Aceasta era pe la 'nceputul anului 0<=>, la circa &ase luni dup ce absolvisem seria de baz a cursului Am intrat pe nivelul alfa. i-am amintit c mi se spusese c globulele albe ale s"ngelui

%4

ar putea 'nvinge osteomielita. i-am amintit te#nica vizualizrii prezentat la curs &i am 'nceput s apelez la globulele albe din diverse pri ale corpului. 2ncep"nd de la degetele picioarelor, am c#emat mental leucocitele s vin la genunc#i $ecrutam lupttori, imagin"ndu-mi cum se adun pe c"mpul de btlie. !"nd am adunat o armat 'ntreag, am urcat-o pe cai albi &i am dotat-o cu scuturi albe &i cu sbii albe, mari &i late. %up aceea, am strigat 'n g"nd: ?Atacai, / &i am vizualizat cum aceste creaturi clreau, venind val dup val 'n zona genunc#iului, lupt"ndu-se cu sbiile grele &i omor"nd toate celulele rele. 9e acestea le vizualizam plp"nde, 'ntunecate, cu ni&te sbii amr"te &i scuturi la fel, lipsite de eficien. .rimiteam pe c"mpul de lupt r"nduri-r"nduri de globule albe, unele dup altele, &i le vedeam c intr cu adevrat 'n aciune. Apoi, am avut impresia c nu c"&tigam btlia, ci doar menineam poziiile existente. -am g"ndit: ?!e fac doctorii; 3limin celulele bolnave/. A&adar, am adus o raz laser, ca aceea din filmul *tar @ars. Am programat raza laser s omoare numai celulele bolnave, nu &i globulele albe. Am pus aparatul laser 'n funciune &i am intit zona infectat. 3ram at"t deprins 'n desf&urarea ostilitilor, 'nc"t in minte c m a&teptam s m doar atunci c"nd am intit cu raza laser, dar nu m-a durut Am simit o u&oar cldur, dar at"ta tot Am rotit raza de 4ur 'mpre4ur, cur"nd genunc#iul la fel cum fcea doctorul cu instrumentele c#irurgicale. Apoi am retras raza. 3ram at"t de extenuat de efort, 'nc"t am adormit. !"nd m-am trezit 'n dimineaa urmtoare. 'n zona genunc#iului aveam o pung de puroi cam de mrimea unei mingi de golf. 9e la pr"nz 'n aceea&i zi, punga s-a spart &i puroiul a fost eliminat *tarea genunc#iului a continuat s se 'mbunteasc. %e atunci n-am mai avut nici o problem. 2n timpul verii de dup operaia psi#o-mental *ilva, sau cum vrei s-i spunei, am ie&it 'mpreun cu un grup de prieteni &i, pentru prima dat 'n viaa mea, am 4ucat volei 'nainte, dac a& fi 4ucat volei, a& fi a4uns la spital Am 4ucat volei toat ziua. !"nd m-am 'ntors seara acas, piciorul m durea, genunc#iul m durea, dar era un sentiment plcut, pentru c m dureau mu&c#ii Ppe care nu-i mai folosisem de la paisprezece ani. 6ucrurile s-au 'mbuntit 'n continuare P din ce 'n ce mai mult Acum pot s adopt &i o postur yoga. i-am cumprat o ma&inu ro&ie &i frumoas, pentru c acum pot s m urc &i s cobor din ea. %ovada cea mai clar a eficienei vindecrii am avut-o c"nd am fost 'n 3gipt anul trecut &i am urcat 'n v"rful arii 9iramide. (-a& fi putut face a&a ceva 'nainte. !"nd am cobor"t, eram epuizat fizic, dar a doua zi totul era 'n regul. 9rogramarea pe care am fcut-o a durat 'ntre treizeci &i patruzeci &i cinci de minute, timp 'n care dorina mea, 'ncrederea &i a&teptarea au fost foarte puternice. aflam aproape 'ntr-o situaie de via &i de moarte, cu perspectiva ca doctorul s 'mi congeleze genunc#iul timp de treizeci de zile &i s am parte de o mulime de alte orori (u puteam s mai am"n. !red c motivul pentru care am fcut toat vindecarea intr-o singur &edin era acela c 'mi ddusem seama c era ceva absolut necesar. (u se punea problema s ?'ncerc/. .rebuia s o fac neaprat (u se punea problema s ?sper/ P urma s mi se taie o parte din picior dac nu reu&eam. Acea dorin, acea necesitate de tipul ?via sau moarte/ v d suficient energie pentru a realiza aproape orice lucru. %ac putei gsi o cale prin care s generai acest gen de dorin, v vei atinge obiectivul Atiu, pentru ca eu am fcut-o. %orina mea, susinut de te#nica metodei *ilva aplicat la nivelul alfa, a avut succes.

/oAor@nd $e s'ara fre'venelor 'reierului

%6

Muli oameni fa' ;ilni'9 folosind metoda Silva9 'eea 'e a reu:it s fa' Tag Powell! /a$a'itatea de a re;olva $roAleme de s n tate $entru dumneavoastr :i $entru alii va 're:te tre$tat9 $e m sur 'e :edinele de rela.are de diminea vor deveni din 'e <n 'e mai efi'iente! /reierul este un organ al vinde' rii! 7l 'ondu'e tru$ul! #in $ 'ate9 este folosit deseori 'a un organ 'e $rodu'e suferin ! Toate 'erturile ;ilni'e :i 'ri;ele ma1ore ale vieii 'reea; o lume a stresului mental 'au;ator de Aoal ! Fa$tul ' nu ne $utem da seama 'e eveniment stresant ne-a 'au;at sim$tomul nedorit nu <nseamn ' nu $utem elimina sim$tomul! Tag Powell nu a identifi'at 'au;a 'are-i $rovo'ase $roAlema de la genun'hi :i 'are data din 'o$il rie! Totu:i9 a fost 'a$aAil s -:i foloseas' mintea $entru a se vinde'a! /ontinu@nd s e.ersai9 vei ' $ ta tre$tat un refle. automat! >a a$ariia stresului9 v vei i;ola de el9 vei ado$ta o atitudine mai fle.iAil 9 iar stresul v va afe'ta din 'e <n 'e mai $uin! Prin vi;uali;are mental $utei elimina 'au;ele 'are au stat la Aa;a sim$tomelor iniiale ale Aolii de 'are vrei s s' $ai9 dar e.ist :ansa 'a9 <n a'ela:i tim$9 s <nl turai :i alte st ri nedorite!

&maginile 'reate 'u o'hii minii re$re;int $roAaAil 'el mai mare dar al nostru
? se imaginea; slaA :i vulneraAil la Aoal ! Se teme de ori'e mi'roA :i virus 'are 'ir'ul $rim$re1ur! ):i imaginea; ' o s se moli$seas' de o Aoal sau alta! Se <ns$ im@nt la g@ndul ' se a$ro$ie A tr@neea! B se imaginea; s n tos :i $uterni'! )n lo' s se g@ndeas' la Aoli9 se vede mereu t@n r9 a'tiv :i atr g tor! B va avea $arte :i <n viaa real de 'eea 'e 'reea; mintea lui! #intre 'ei doi9 el va avea 'el mai $roAaAil o s n tate foarte Aun ! ?9 fiind un i$ohondru9 va avea :i el tendina s tr ias' 'eea 'e :i-a imaginat :i <:i va afe'ta organismul <n diverse feluri9 $rodu'@ndu-:i st ri foarte reale de dis'onfort :i ne$l 'ere! Fa'ultatea imaginativ a minii este o fun'ie 'reativ ! =imi' din 'eea 'e fa'e omul nu ar $utea e.ista da' a'esta n-ar avea mai <nt@i o imagine mental ! Frumoasa gr din de trandafiri a treAuit 'a mai <nt@i s fie 'on'e$ut <n mintea gr dinarului! TaAloul a treAuit s fie imaginat de artist! S'aunul $e 'are stai a treAuit s fie mai <nt@i $roie'tat mental9 <nainte de a-i fi f 'ut s'hia :i a fi a$oi e.e'utat! )ntreAai-v 'ine a imaginat hainele $e 'are le $urtai <nainte de a fi fost desenate :i a$oi 'roite9 sau 'l direa <n 'are lo'uii <nainte de a fi fost f 'ute $lanurile :i s'hiele9 s'rise s$e'ifi'aiile :i <nto'mite 'ontra'tele 'u 'onstru'torii! /ineva a imaginat toate a'estea9 altfel ele n-ar fi e.istat! /a$a'itatea de a imagina re$re;int $uterea 'reatoare a omului! 7a vine din interior! =iGola Tesla9 inventatorul 'are a tr it <ntre %6+3-%"0(9 dar 'are era 'u mult <naintea 'elor din vremea sa9 $utea s -:i imagine;e foarte 'lar 'eea 'e inventa! )n mai $uin de dou luni9 el a 'reat mental toate ti$urile de motoare :i modifi' rile de sisteme 'are au fost aso'iate 'u numele s u! $iesele aparatelor pe care le%am conceput", s'ria el9 erau pentru mine absolut reale i tangibile n cel mai mic detaliu, pn la cel mai mrunt indiciu sau semn de uzur./ &maginea mental 'reat de Tag Powell9 'u armata gloAulelor alAe9 era $entru el la fel de tangiAil 'a :i imaginile lui Tesla! /@nd :i-a folosit ra;a imaginar de laser9 s-a a:te$tat 'hiar s -l doar ! &maginarea unei s'ene 'a :i '@nd ar fi real re$re;int o $arte a su''esului! /@nd <n tim$ul :edinelor de diminea 9 a1ungei 'u num r toarea la % :i v vedei radiind de s n tate9 $ra'ti' 'reai 'eea 'e v imaginai!

%"

Fii 'on:tient ' imaginea $e 'are o $urtai <n minte v re$re;int $e dumneavoastr 'u adev rat! Starea de Aoal $rin 'are $oate tre'ei a'um9 nu este starea de normalitate9 'i 'ea de anormalitate! ?ntidotul ei este s dorii s fii a:a 'um suntei dumneavoastr 9 s 'redei ' vei redeveni a:a 'um suntei de fa$t :i s v a:te$tai s reu:ii s'himAarea 'are s v redea imaginea dumneavoastr real ! 5 <ntreAai $oate da' este ne'esar 'a9 <nainte de vi;uali;are9 s <nto'mii diagrame :i s'hie! =u9 delo'! #e fa$t9 lu'rurile stau e.a't invers: avei nevoie de vi;uali;are <nainte de a $utea fa'e diagrame :i s'hie! Tesla $ovestea 'u <n'@ntare ' $utea vi;uali;a totul 'u 'ea mai mare u:urin ! =u avea nevoie de modele9 de desene sau de e.$erimente :i <:i vedea inveniile 'u o'hii minii! Fie'are om are un re;ervor infinit de 'reativitate! Mi':or@nd fre'vena undelor 'ereArale9 <n'etinindu-le9 g sim 'alea de a''es la a'est re;ervor! )n'etinind undele 'ereArale9 a'tivai emisfera 'ereAral drea$t ! 7a re$re;int leg tura noastr 'u domeniul 'reativ9 deoare'e 'u a1utorul ei vi;uali; m :i 're m astfel 'eea 'e vrem!

,edina 0 Un ram e

pre'a!)ie
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! =um rai lent9 <n g@nd9 de la %88 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und <ntre dou numere! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a mintiiL! +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii :i m voi simi Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainteL! 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii :i m voi simi Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainteL! 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitateaL! ?'um9 folosii <n tim$ul :edinelor matinale de $ra'ti' o imagine <n 'are v vedei s n tos! Mai t@r;iu9 da' vei avea o $roAlem de s n tate9 vei fi 'a$aAil s dire'ionai vi;ual energia 'reatoare9 a:a 'um a $ro'edat Tag Powell $entru a-:i re;olva $roAlema lui de s n tate! P@n atun'i9 este im$ortant s v $erfe'ionai $uterea de rela.are astfel <n'@t s a1ungei $e nivelul alfa ori de '@te ori vrei s $ strai <n minte o anumit imagine! /hiar :i <n tim$ul a'estui antrenament9 v a1utai organismul s se $ stre;e s n tos! &maginea $e 'are o $roie'tai dimineaa9 ;i de ;i9 <n 'are v vedei radiind de s n tate9 devine efi'ient :i $oate fi $rin ea <ns :i un Kmedi'amentL $uterni'! >a fel 'a <n 'a;ul doamnei >W!9 mama a doi A iei adoles'eni9 'are $oveste:te: #nul trecut a fost un an foarte ru pentru mine. &%au ntmplat tot felul de lucruri, unul dup altul, m%am schimbat i am devenit negativist i deprimat. 'ncercam s fac n aa fel nct nu se observe i n e(terior. "i%am pierdut ncrederea n mine din multe puncte de vedere, am nceput s mnnc mai mult i s m ngra. )uam pilule pentru slbit i la(ative, care nu m ajutau n mod eficient #m nceput s%mi pierd auzul. *rebuia s folosesc un aparat ajuttor. +ram ngrijorat pentru soul meu i nu tiam ce s fac. ,u mai aveam rbdare cu copiii i ipam la ei cnd fceau ceva ce m mulumea. 'n plus, eram nelinitit din cauz c biatul cel mic era disle(ic i m preocupau problemele pe care le avea la scoal.

20

#m vzut anunul pentru cursul &ilva. )%am artat soului meu i el a mers la conferina introductiv. # fost foarte entuziasmat +u eram nc sceptic, totui am fost de acord s urmez cursul. +l a reprezentat rspunsul la rugciunile mele. "%am regsit pe mine nsmi. #cum sunt o persoan pozitiv, cu mintea linitit, contient, lipsit de stres i nu mai am nevoie de pilule. -in o diet raional, fac mult micare, am pierdut din greutate i m simt minunat. &unt ncntat pentru c auzul mi s%a mbuntit i tiu c foarte curnd nu voi mai avea nevoie de aparat #m mai mult rbdare cu copiii i m simt cu fiecare zi din ce n ce mai bine. /are era situaia doamnei >!W! <nainte de a urma 'ursul Silva D 7ra 'lar ' nu-:i <ngri1ea s n tatea9 luase <n greutate9 avea tulAur ri de tran;it intestinal :i <n'e$use s -:i $iard au;ul! Organismul ie:ise din starea de e'hiliAru! P rea inevitaAil s urme;e :i alte suferine fi;i'e! ?i'i a intervenit metoda Silva! Stresul s-a diminuat :i organismul a <n'e$ut s se e'hiliAre;e! )n :edinele de rela.are $e 'are le fa'ei dimineaa9 v administrai un adev rat Ktoni'L! )n'e$ei s v 'ontrolai stresul :i v 'roii 'alea ' tre mai mult s n tate :i Aun stare! /reierul are <n 'om$onena sa 'ir'a trei;e'i de miliarde de neuroni9 <n total a$ro.imativ %9+ Gilograme de material! ?'e:ti neuroni sunt 'a :i 'om$onentele unui 'om$uter! /reierul'om$uter este $rogramat s diri1e;e 'or$ul9 s sto'he;e e.$erienele :i 'uno:tinele9 :i s v 'omuni'e la 'erere informaiile dorite! S-a estimat ' ne-am n s'ut 'u 'ir'a dou mii de $rograme distin'te <n 'om$uterele noastre mentale9 'are sunt destinate s 'ondu' $erfe't fun'ionarea 'or$ului! #efe'iunile a$ rute <n a'este $rograme9 altfel $erfe'te9 sunt $rovo'ate de stres9 'are <:i fa'e a$ariia a$roa$e din momentul na:terii! Stresul afe'tea; $entru $rima dat organismul unui 'o$il atun'i '@nd mama dis$are dintrodat din $rea1ma lui! Ori'@nd s-ar <nt@m$la9 <n $rima9 a doua9 a treia ;i de la na:tere9 este un fa$t 'are <i $rovoa' nelini:te! )i este foame :i nu are la <ndem@n ni'i o surs de hran - mai mult nelini:te! ?re $ielea s$atelui iritat :i nu este nimeni $e a$roa$e s -i s'himAe s'ute'ele :i mai mult nelini:te! =elini:tea <nseamn stres! Stresul interferea; 'u $rogramarea $erfe't ! /u '@t stresul este mai $uterni' :i de mai lung durat 9 'u at@t interferena este mai $uterni' ! P@n la urm interferena <nvinge! Programele $erfe'te <n'e$ s aiA defe'iuni! Organele vitale :i sistemele eseniale ale 'or$ului <n'e$ s nu mai fun'ione;e $erfe't!

Stresul este de vin E


Putei merge la do'tor9 dar du$ a'eea folosii metoda Silva $entru a disi$a stresul :i a v re$rograma s revenii la normal! /u 'in'i;e'i de ani <n urm 9 do'torii au oAservat la un $a'ient o$erat ' m@nia $rodusese s'himAarea 'ulorii esutului 'are ' $tu:e:te $ereii stoma'ului! ?st ;i se :tie ' stresul su$rim a'tivitatea gloAulelor alAe ale s@ngelui! Fa$tul ' <ngri1orarea $rovoa' ul'er a fost a''e$tat9 de asemenea 'on'e$ia ' a$roa$e toate deregl rile organismului sunt $rovo'ate de o atitudine9 un sentiment sau o emoie 'are ne afe'tea; ! ?vei guturai9 dureri de 'a$9 alte dureri sau suferineD ?i avut $o1ar9 tuse 'onvulsiv 9 oreion sau alt Aoal dintre 'ele a:a-;is 'ontagioaseD ?i suferit de Aoli dintre 'ele mai dureroase sau mai grave9 'um sunt 'an'erul9 'al'uli la ve;i'a Ailiar 9 'ardio$atii sau artrit D Toate a'estea sunt de'lan:ate <ntr-o mare m sur de stres! =u vei fi $rea <n'@ntat de 'eea 'e v voi s$une: dumneavoastr suntei res$onsaAil $entru Aolile $e 'are le avei! Totu:i nu v 1ude'ai $rea as$ru! Toi oamenii fa' a'elea:i gre:eli! =i'i dumneavoastr 9 ni'i eu nu am fost <nv ai 'um s ne folosim mintea $entru a elimina stresul9

*%

a ne menine sistemul imunitar <n stare de alert sau a menine o fun'ionare armonioas a sistemelor vitale ale organismului!

#e$ :irea Aarierelor as'unse


)n tim$ 'e v imaginai9 <n fie'are :edin $ra'ti' de diminea 9 ' v aflai <ntr-o stare e.'elent de s n tate9 $rogramarea iniial 9 'are v-a influenat s n tatea9 este <n' $re;ent ! P@n la urm o vei <nlo'ui 'u noua $rogramare9 dar $utei gr Ai $ro'esul identifi'@nd ve'hea $rogramare9 :i <n a'est fel distrug@nd-o! Prin identifi'area ei9 vei a1unge sa <nelegei 'are este 'au;a $roAlemelor de s n tate 'u 'are v 'onfruntai :i s-o eliminai! 5 voi ar ta <n termeni 'on'rei9 $a:ii ne'esari $entru alungarea stresului 'are v influenea; s n tatea! )n :edinele de diminea 9 '@nd suntei rela.at9 dar <nainte de a <n'e$e s v vi;uali;ai s n tos9 $unei-v <ntreAarea: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL > sai-v mintea s r t 'eas' ! 5ei <n'e$e s v g@ndii la vreo sor 9 la soa'r 9 la $artener9 la avo'at9 la so9 la fiul sau fii'a dumneavoastr ! ?$roa$e ori'e stres i;vor :te din relaiile dintre oameni! #a' reu:ii s identifi'ai relaia stresant 'are v Kvirusea; L9 atun'i ai g sit 'au;a9 :i v $utei 'on'entra atenia asu$ra modului <n 'are s o <nl turai! #u$ 'e ai identifi'at sursa9 imaginai-v str@ng@nd m@na $ersoanei res$e'tive sau <mAr i:@nd-o! Simii ' Kv <m$ 'aiL! Simii iertarea 'are se manifest <ntre dumneavoastr 9 'u re'i$ro'itate! Prin fa$tul ' iertai9 de fa$t distrugei Aarierele as'unse 'are v Alo'au 'alea ' tre o s n tate normal ! #i;olvai $rin imaginile mentale divergentele $e 'are le avei :i vei elimina re;ultatele fi;i'e ale a'elor divergente! ?'um tre'ei la $asul 09 <n 'are v imaginai s n tos :i afirmai: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a miniiL! #u$ a'eea num rai de la % la + :i des'hidei o'hii! S re'a$itul m de'i: am ad ugat urm torii $a:i <n :edina $ra'ti' de diminea - <i voi numi ?9 B :i / :i <i voi ata:a la $asul (: ( ?! )ntreAai-v <n g@nd: L#e 'e am a'east $roAlem fi;i'a DL ?$oi l sai-v mintea s 'aute! (B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v a'ea $ersoan ! (/! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 5ei des'o$eri ' relaia real $e 'are o avei 'u $ersoana res$e'tiv s-a <mAun t it! 5ei genera o s'himAare9 <nl tur@nd o Aarier 'are st tea <n 'alea s n t ii dumneavoastr !

-ela.area mus'ular $entru a a1unge $e un nivel alfa mai $rofund


?m definit nivelul alfa 'a fiind 'u$rins <ntre 4 :i %0 $ulsaii $e se'und ! )n tim$ 'e v rela.ai dimineaa9 'u o'hii <n'hi:i :i <ndre$t@ndu-i u:or <n sus9 num r@nd de la %88 la %9 mi':orai fre'vena undelor 'ereArale ' tre nivelul alfa! 2nii vor $utea a1unge <n a'est domeniu 'hiar din $rimele :edine $ra'ti'e9 altora le va lua mai mult tim$! =u e.ist ni'i o $enali;are da' vei a1unge re$ede $e nivelul alfa9 dar 'ei 'are a1ung mai greu vor oAine 'u <nt@r;iere re;ultatele mun'ii de vinde'are! 7ste o $enali;are $e 'are nu :i-ar dori-o nimeni! Pentru a v feri de ea9 v $utei <mAun t i metodologia de rela.are 'u a1utorul unui e.er'iiu su$limentar 'are a''elerea; $ro'esul! 7fe'tuai-l <nainte de a <n'e$e num r toarea invers 9 $ar'urg@nd astfel un $ro'es de rela.are $rogresiv ! Prin a'est $ro'edeu v <ndre$tai atenia 'on:tient asu$ra diverselor gru$uri

22

mus'ulare ale 'or$ului :i le rela.ai $e r@nd! #e oAi'ei9 se <n'e$e din 're:tetul 'a$ului :i se 'ontinu 'u rela.area $@n la gle;ne9 t l$i :i degetele $i'ioarelor! Sin@nd 'artea <n fa 9 'itii instru'iunile :i <n'e$ei rela.area $rogresiv ! ?$oi9 de m@ine diminea 9 o vei $utea fa'e f r a mai avea nevoie de 'arte! Mai <nt@i9 <ndre$tai-v atenia asu$ra s'al$ului! Simii-l :i 'on:tienti;ai ' este a'olo! ?'east 'on:tienti;are $oate avea lo' suA forma unor furni' turi sau a unei sen;aii de ' ldur - este s@ngele 'are 'ir'ul $rin s'al$! #a' v rela.ai s'al$ul9 s@ngele va 'ir'ula :i mai Aine! #u$ 'e v-ai rela.at s'al$ul9 fa'ei a'ela:i lu'ru 'u fruntea! Fii 'on:tient de fruntea dumneavoastr ! -ela.ai-o! -ela.ai-v o'hii! -ela.ai-v ma.ilarul :i gura! Simii 'um limAa <:i g se:te o $o;iie 'onfortaAil ! -ela.ai-v g@tul! -ela.ai-v umerii! -ela.ai-v Araele! Poate ' vei s'himAa $uin $o;iia ' rii <n tim$ 'e v rela.ai9 dar 'itii mai de$arte! #evenii 'on:tient de regiunea $ie$tului :i a aAdomenului! -ela.ai-le! -ela.ai-v $artea de sus :i 'ea de 1os a s$atelui! /ontinuai s fii 'on:tient de restul 'or$ului9 $arte 'u $arte9 rela.@ndu-le $e r@nd -:oldurile9 'oa$sele9 genun'hii9 gle;nele9 t l$ile :i degetele $i'ioarelor! #e:i <n' mai 'itii9 fiind de'i a'tiv din $un't de vedere mental9 ar treAui s $utei simi rela.area fi;i' $e 'are ai indus-o! 5ei :ti 'e s fa'ei m@ine diminea $entru a v Au'ura de a'eea:i stare de rela.are fi;i' $rofund ! 5ei folosi rela.area $rogresiv 'hiar <nainte de a <n'e$e num r toarea invers ! ?'esta va fi $asul *?! #eoare'e v va lua '@teva minute9 el va avea 'ara'ter o$ional! 7.e'utai-l m@ine diminea 9 iar du$ a'eea numai <n ;ilele <n 'are avei tim$ :i tragere de inim ! 7ste Aine s :tii ' 9 de fie'are dat '@nd <l vei fa'e9 v vei lua m suri de siguran su$limentare - vei m ri efi'iena folosirii minii $entru autovinde'are :i $entru a-i a1uta $e alii s se vinde'e! )n re;umat9 a'esta este $asul *? din :edina de diminea : *?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului9 $ornind dins$re 'a$ ' tre $i'ioare :i rela.ai-v $e r@nd!

,edina + C!m s1 v1

a7!ta)i me i'!l
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! =um rai lent9 <n g@nd9 de la %88 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und <ntre dou numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului9 $ornind dins$re 'a$ ' tre $i'ioare :i rela.ai-v $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! <ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l saiv mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v a'ea $ersoan ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a miniiL!

23

+! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii :i m voi simi Aine Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte ! 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii :i m voi simi Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainteL! 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitateaL!

.!to#n8ri7irea n! s!bstit!ie #n8ri7irea me i'al1 pro/esional1


)n'rederea <n medi'ul dumneavoastr 9 o atitudine rela.at :i o$timism fa de re;ultatele tratamentului sunt 'ei trei fa'tori $rin'i$ali ne'esari $entru un 'limat de re'u$erare! Mai t@r;iu9 $ro'edeele mentale $entru remedierea ori' rei st ri anormale de s n tate v vor servi 'a instrumente $uterni'e $entru re'u$erare! #ar a'este $ro'edee mentale nu au menirea de a <nlo'ui $ro'edurile medi'ale9 'i vor fi mai degraA modalit i $rin 'are <l vei a1uta $e medi' s v a1ute! 7u re'omand 'a tehni'ile metodei Silva9 atun'i '@nd sunt folosite <n s'o$ tera$euti'9 s fie efe'tuate <ntotdeauna suA su$ravegherea medi'ului 'are v <ngri1e:te! ?'esta lu'rea; <n dimensiunea oAie'tiv 9 iar dumneavoastr a'ionai <n dimensiunea suAie'tiv ! #e 'e este ne'esar folosirea dimensiunii suAie'tiveD #eoare'e9 atun'i '@nd 'eva intangiAil $rovoa' un de;e'hiliAru 'himi'9 ni'i un lu'ru tangiAil nu-l va 'ore'ta definitiv! /au;ele intangiAile ale de;e'hiliArelor 'himi'e din 'or$ sunt sentimentele9 atitudinile :i emoiile des$re 'are am vorAit anterior! Pentru remedierea a'estor de;e'hiliAre avei nevoie de rela.are :i de g@nduri $rivind vinde'area! P@n '@nd sentimentele stresante nu vor fi <nlo'uite de st ri mentale rela.ate9 medi'ul dumneavoastr nu v va $utea a1uta de'@t la <nl turarea sim$tomelor! 2n om de afa'eri 'are9 fiind 'o$le:it mereu de gri1i9 fa'e ul'er $oate fi tratat :i dis'onfortul lui $oate fi alinat! )ns 9 da' -:i fa'e gri1i <n 'ontinuare9 ul'erul va re'idiva! #e'i9 'hiar da' avei la dis$o;iie un medi' s$e'ialist9 s n tatea de$inde <n mare m sur de dumneavoastr ! #umneavoastr :i medi'ul formai o e'hi$ !

C1i 'on'rete pentr! a,l a7!ta pe me i' s1 v1 a7!te


Medi'amentele $res'rise de do'tori 1oa' un rol oAie'tiv $entru remedierea $roAlemelor fi;i'e! 7le a'ionea; dins$re e.terior ' tre nivelurile interioare! Mintea 1oa' un rol suAie'tiv $entru remedierea a'elora:i $roAleme! 7a lu'rea; dins$re nivelurile interioare <ns$re 'ele e.terioare! #u$ 'e v luai medi'amentele9 treAuie s intrai $e nivelul alfa! 5i;uali;ai-v starea de s n tate :i imaginai-v 'um medi'amentul se <ndrea$t a'olo unde este ne'esar :i fa'e 'eea 'e treAuie s fa' ! Prin a'east tehni' 9 $reg tii nivelurile interioare $entru a rea'iona <n armonie 'u 'ele e.terioare! )n a'est fel vinde'area este a''elerat ! =ivelurile interioare a''e$t medi'amentele $entru remedierea $roAlemelor de s n tate! &nteriorul :i e.teriorul 'onlu'rea; $entru re'u$erarea s n t ii dumneavoastr ! &ntrarea $e nivelul alfa ori de '@te ori avei o $roAlem de s n tate are <n sine efe't tera$euti'! /@nd suntei Aolnav9 v re'omand s intrai $e nivelul alfa de trei ori $e ;i :i s r m@nei de fie'are dat %+ minute! /ele mai Aune momente sunt dimineaa la tre;ire9 du$ $r@n; :i seara <nainte de 'ul'are! ?'estea sunt $erioadele <n 'are suntei 'el mai $roAaAil de1a rela.at :i de'i 'a$aAil s intrai <n starea alfa 'u mai mult efi'ien !

24

Pa'ientul ideal $entru ori'e do'tor este o $ersoan rela.at fi;i' :i mental9 'are se afl $e nivelul alfa! S$re deoseAire de o $ersoan tem toare9 <n'ordat :i hi$era'tiv 9 un asemenea $a'ient folose:te <n mod o$tim ori'e medi'ament!

"ro8res!l personal
)nv ai a'um s v 'ontrolai a'tivitatea fi;i' 9 a'tivitatea 'reierului9 starea de 'on:tien 9 vi;uali;area H'a metod $rin 'are dete'tai $roAlemele de s n tateI :i emisfera drea$t H'u 'a$a'itatea ei de a le re;olvaI! /@nd avei o $roAlem de s n tate9 nivelul alfa v a1ut s o transferai din lumea vi;iAil a 'or$ului <n lumea invi;iAil a minii! &maginaia $oate 'ore'ta $roAlema <n lumea invi;iAil a minii :i $oate fa'e 'a re;ultatul s se manifeste <n lumea vi;iAil a 'or$ului! /ontrolul asu$ra nivelului alfa :i folosirea imaginaiei 'ontrolate 'reea; starea dorit de s n tate! ?'um $utei ' $ ta a'est 'ontrol f '@nd dimineaa e.er'iiile de num r toare invers :i de vi;uali;are! /@nd vei deine 'ontrolul asu$ra g@ndurilor9 vei fi 'a$aAil s v rela.ai fi;i' :i mental :i s g sii 'entrul s$e'trului fre'ventelor 'reierului9 a'olo unde mintea :i 'on:tiina se 'u$lea; la emisfera drea$t ! 7misfera drea$t este sediul imaginaiei9 'are re$re;int energia 'reativ <n a'iune! ?stfel9 vei fa'e s'himA ri dins$re interior s$re e.terior :i din domeniul suAie'tiv <n 'el oAie'tiv! M@ine diminea 9 '@nd vei <n'hide o'hii <ndre$t@ndu-i u:or <n sus :i <n'e$@nd num r toarea invers 9 va <n'e$e urm toarea se'ven de evenimente: V /or$ul se rela.ea; ! V Mintea se rela.ea; ! V Fre'vena 'reierului s'ade! V 7misfera drea$t este a'tivat ! V ?$oi9 '@nd vei <n'e$e s v vi;uali;ai s n tos P de'i '@nd vei <n'e$e ' l toria imaginar $rin 'or$ul dumneavoastr 9 vi;uali;@nd felul <n 'are toate $ rile :i organele fun'ionea; $erfe't P va <n'e$e o alt se'ven : V V V V -e$re;entarea imaginat de dumneavoastr este a''e$tat 'a o ne'esitate! Mintea suAie'tiv modifi' energia 'or$ului! Modifi'area energiei 'or$ului <n'e$e s se manifeste <n 'or$ul fi;i'! /eea 'e v-ai imaginat mental <n'e$e s se materiali;e;e :i s devin realitate!

=ivelul alfa P starea rela.at a minii9 <n 'are 'reierul are $@n la %0 $ulsaii $e se'und 9 fre'vena de mi1lo' fiind de %8 $ulsaii $e se'und P $ermite minii s fie <n re;onan 'u amAele emisfere9 'eea 'e de oAi'ei nu se <nt@m$l atun'i '@nd 'reierul se afl $e nivelul de veghe Aeta! >a nivelul alfa9 mintea este foarte $uterni' ! 7a $oate dete'ta $roAlemele de s n tate 'hiar <nainte de a se fi manifestat la nivelul Aeta9 sau <n dimensiunea fi;i' e.terioar 9 :i $oate :ti intuitiv ' 'eva anume soli'it atenie! Putei dete'ta $roAlemele 'u a1utorul emisferei dre$te <nainte de a avea $osiAilitatea s le dete'tai 'u emisfera st@ng 9 deoare'e $artea drea$t a 'reierului o$erea; la nivelul 'au;elor9 iar 'ea st@ng la nivelul efe'telor! ?:adar9 v $utei a1uta medi'ul $entru 'a a'esta s v $oat a1uta la r@ndul s u9 suger@ndu-i unele m suri $reventive! S-ar $utea 'a do'torul s nu 'onfirme nea$ rat ne'esitatea a'estor m suri9 dar da' <i vei atrage atenia asu$ra 'onvingerii dumneavoastr ' vor fi efi'iente9 ar $utea ado$ta atitudinea: KSigur9 de 'e nuDL

25

,edina 3 9nvin8erea

stres!l!i
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! =um rai lent9 <n g@nd9 de la %88 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und <ntre dou numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului9 $ornind dins$re 'a$ ' tre $i'ioare :i rela.ai-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l sai-v mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v a'ea $ersoan ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a miniiL! +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii :i m voi simi Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainteL! 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii :i m voi simi Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte ! 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitateaL!

Importan)a imin!1rii stres!l!i


>umea fi;i' e.terioar este sursa stresului! >umea mental interioar este sursa li$sei de stres! #eoare'e se afl <n 'onta't 'u lumea interioar 9 emisfera drea$t 'ereAral are un dar imens de oferit emisferei st@ngi :i lumii stresante din e.terior! ?'est dar este un mi1lo' de a diminua stresul! #e 'ur@nd9 la /onferina naional a e$is'o$ilor 'atoli'i H=ational /onferen'e of Bisho$sI s-a de'is reali;area unui studiu referitor la s n tatea $reoilor din Statele 2nite! >a a'est $rim studiu de 'er'etare a$rofundat a s n t ii lor au $arti'i$at 'ir'a 0388 de $reoi9 $rintr-o urm rire Kauto$er'e$tiv L! Studiul a des'o$erit ' $reoii sunt su$u:i a'elora:i suferine 'are afe'tea; restul $o$ulaiei! Totu:i9 num rul de ;ile de 'on'ediu medi'al de 'are au nevoie este mai mi'9 de:i au un $rogram mai <ndelung de a'tivitate! 7i mun'es' mult du$ v@rsta oAi:nuit de $ensionare :i tr ies' mai mult de'@t ali oameni9 a1ung@nd la o stare de senin tate <n ultimii ani de via ! Preoii $ra'ti' meditaia9 a'easta fiind o stare mental 'are <i i;olea; de stres!

Stres!l (i /re'ven)a a''i entelor


Stresul este 'au;a $rin'i$al a $roAlemelor de s n tate9 <n 'are sunt in'luse :i a''identele! Stresul este un u'iga:! #a' stresul nu ne afe'tea; <ntr-o dire'ie9 ne va afe'ta <n alta! =u e.ist ni'i o modalitate $rin 'are s $utem 'oe.ista 'u stresul! Oamenii 'are tre' $rintr-o stare a'ut de stres sufer deseori a''idente de 'ir'ulaie9 'ad sau se 'onfrunt 'u alte <nt@m$l ri neferi'ite! Oamenii 'are tr ies' <n 'ondiiile unui stres

*3

$ermanent sunt deseori su$u:i a''identelor! Ros$odina 'are se gr Ae:te s $reg teas' masa Hstresat de tim$I se taie la degete! ?doles'entul ' ruia nu-i $la'e s tund $elu;a HstresI se taie la m@n 'u lama! B rAatul 'are este su$ rat $e soie HstresI intr 'u ma:ina <ntr-un st@l$! Stresul diminuea; st $@nirea de sine :i atenia! /u '@t vei folosi mai mult nivelul alfa9 'u at@t vei deveni mai 'on:tient de tot 'e se afl <n 1ur :i vei 'ontrola mai Aine lu'rurile! /uitul nu va mai alune'a! 5ei ine la distan ne'a;urile! 5ei avea un 'ontrol $erfe't asu$ra volanului!

C!m s1 s'1pa)i e t!lb!r1rile or8ani'e


Stresul este 'au;a $roAlemelor de s n tate9 ori'are ar fi a'estea! 7ste $referaAil a lu$ta <m$otriva an.iet ii de'@t a lu$ta <m$otriva $roastei fun'ion ri a rini'hilor9 $entru ' este mai Aine s ata' m o $roAlem de la origine de'@t s o l s m s se de;volte9 du$ 'are s ne lu$t m 'u ea '@nd este mai mare! Oamenii 'are au de luat <n $ermanen de'i;ii Kde via :i de moarteL tr ies' <ntr-un stres 'ontinuu :i tre' $rin $erioade de mari nelini:ti! 7i se 'onfrunt 'u din 'e <n 'e mai multe 'a;uri de Aoal 9 de$resie :i alte afe'iuni! /ontrolorii de trafi' aerian9 fun'ionarii 'are a$li' legile9 oamenii de stat P toi tr ies' suA o $resiune u'ig toare9 iar a'easta le limitea; 'a$a'itatea de a lua de'i;ii9 le diminuea; efi'iena :i le 'reea; o stare de <n'ordare <n viaa $ersonal ! =u este sufi'ient s fim 'a$aAili s ne rela. m <n 'ondiii de Klu$t L! /hiar :i <n astfel de situaii $utem s o $ im! TreAuie s :tim 'um s folosim nivelul alfa $entru a ne vinde'a r nile9 res$e'tiv Aolile :i afe'iunile at@t de 'omune <n ;iua de a;i! Pentru a'easta9 ne vom de;volta 'a$a'itatea de a ne 'on'entra atenia asu$ra unei anumite $roAleme de s n tate! )n a'est fel vom fi 'a$aAili s ne 'on'entr m asu$ra soluion rii ei! ?'east K'on'entrareL nu este genul de mun' mental grea la 'are ne g@ndim de oAi'ei '@nd au;im a'est 'uv@nt! =u-i nevoie s ne fr m@nt m A rAia 'u m@inile :i s ne <n'runt m s$r@n'enele9 ni'i $e de$arte! Metoda Silva ne a1ut s folosim a'el gen de 'on'entrare 'are <nsoe:te starea de atenie rela.at :i 'are <i $ermite minii s se im$li'e <ntr-o mai mare m sur ! <n a'east stare9 este am$lifi'at 'a$a'itatea de a g si r s$unsuri 'are s ne a1ute s remediem o anumit $roAlem de s n tate! Metoda Silva ne m re:te 'a$a'itatea de a a''e$ta e.$erienele suAie'tive! Putem $rofita mai mult de sentimentele noastre9 de imagini9 visuri :i alte st ri interioare $rin 'are se manifest inteligena atun'i '@nd avem de luat de'i;ii $rivitoare la s n tate! Tragedia omenirii <n momentul a'tual 'onst <n fa$tul ' este $rea o'u$at :i nu <:i g se:te tim$ s se rela.e;e :i s refle'te;e! /@nd dr! /arl Simonton a <n'e$ut s -:i a1ute $a'ienii Aolnavi de 'an'er <n 'lini'a sa din Te.as9 a'e:tia au venit din toate 'olurile statului $entru a $rimi a1utor! Mai <nt@i9 au asistat la o :edin de <ndrumare general <n 'are au aflat 'are sunt $ro'edurile! /@nd au aflat ' urmau s se rela.e;e :i s -i foloseas' imaginaia9 'ei mai muli dintre ei au $le'at a'as 9 nevr@nd s $arti'i$e la re'u$erarea $ro$riei s n t i! #in feri'ire $entru dumneavoastr 9 nu v <n'adrai <n a'ela:i ti$ar 'om$ortamental9 dovad ' nu ai renunat sa 'itii a'este $agini! ?vei voina de a 'onsuma '@teva minute dimineaa $entru num r toarea invers 'are s v adu' $e nivelul alfa! #a' am folosi 'u toii emisfera drea$t a:a 'um o fa' $reoii9 am $utea tr i mai mult :i mai efi'ient! Tim$ul $e 'are <l $etre' a'e:tia toi <n rug 'iune9 meditaie :i 'ontem$lare9 folosindu-:i emisfera drea$t 9 stimulea; a$ariia fre'venelor din domeniul alfa! Tim$ul $e 'are <l $etre' a1ut@ndu-i $e 'eilali stimulea; im$li'area emisferei dre$te a 'reierului! )n lumea <n 'are tr im e.ist o ra; de s$eran ! Poate ' oamenii vor deveni mai meditativi9 mai 'ontem$lativi :i se vor ruga mai mult $e m sur 'e <n'e$ s -:i dea seama de

27

Aenefi'iile auto'unoa:terii interioare! Totu:i9 emisfera drea$t are nevoie de un agent Aun $entru relaiile $uAli'e! Putem <nv a 'um s redu'em stresul <n 'adrul unor seminare9 din 'e <n 'e mai multe9 s$onsori;ate de organi;aii 'omer'iale9 so'iet i $rofesionale9 s$itale sau gru$uri $rivate! ?'olo sunt $re;entate filme :i te.te av@nd 'a suAie't stresul! Mesa1ul lor este: KStresul <n 'antit i mi'i v $oate fa'e Aine9 <n 'antit i mari v $oate distruge!L )n tim$ul seminarelor9 $arti'i$anii $rimes' anumite 'hestionare $sihologi'e $entru autoinvestigaie9 'u a1utorul ' rora se $oate a$re'ia nivelul de stres $rin 'om$arare 'u $rofiluri 'om$uteri;ate! Toate a'estea $ot $re;enta un interes deoseAit $entru emisfera 'ereAral st@ng 9 dar nu sunt to'mai tera$euti'e! Tera$ia oferit de seminarele res$e'tive se $re;int suA forma unor e.er'iii de eliminare a stresului9 de res$iraie $rofund :i a unor tehni'i de rela.are! /@teva dintre ele ofer 'ursanilor unele tehni'i de vi;uali;are9 $un@ndu-i s -:i imagine;e ' au o stare senin :i $asiv ! ?ltele <i <ndrum $e 'ursani s rosteas' afirmaii 'u 'oninut $o;itiv9 <n tim$ 'e se afl <ntr-o stare de rela.are! 2ndeva9 <n tim$ul a'iunilor de $reg tire a a'estor seminare9 s-ar $utea s g sii :i 'ursurile de instruire <n metoda Silva! =u $oate fi negat im$a'tul $e 'are-l $ot avea 'ei 'in'i milioane de oameni 'are sunt e.$eri <n diminuarea stresului! =u $utem de'@t s s$er m ' efe'tul lor asu$ra restului lumii va 'ontinua s se manifeste! /ur@nd9 oamenii vor $arti'i$a la seminare $entru a se <ns n to:i! ?$oi vor $arti'i$a la seminare $entru a-i <ns n to:i $e alii P folosindu-:i 'u toii emisfera 'ereAral drea$t 9 res$e'tiv lumea interioar 9 'reatoare9 vinde' toare9 'ea 'are $oate diminua stresul!

Etape e prevenire a stres!l!i


Se 'rede ' sl Airea sistemului imunitar re$re;int o 'au; ma1or a unor Aoli grave9 'um sunt 'an'erul9 S&#?9 leu'emia :i alte Aoli 'onsiderate in'uraAile! Ori de '@te ori sistemul imunitar este sl Ait9 viaa este $us <n $eri'ol! /e anume sl Ae:te sistemul imunitarD 2nul dintre r s$unsurile la a'east <ntreAare a fost 'onfirmat de nenum rate ori: stresulE S e.amin m trei 'au;e ma1ore de stres! %! 5ina! ?tun'i '@nd :tii ' fa'ei un lu'ru r u sau 'onsiderat gre:it de ' tre so'ietate :i 'ontinuai totu:i s -l fa'ei9 'ontriAuii la sl Airea sistemului imunitar! S fie oare a'esta m 'ar <n $arte :i un re;ultat se'undar al fumatuluiD *! Mare $ierdere! /@nd $ierdei 'eva sau $e 'ineva de mare valoare $entru dumneavoastr :i nu $utei re'u$era $ierderea9 tre'ei $rintr-un stres $uterni'9 'are adu'e la r@ndul lui sl Airea sistemului imunitar! (! >u'rul sau traiul <ntr-o amAiant $e 'are o detestai! ?'esta este un stres 'roni'! Se :tie ' stresul 'roni' sl Ae:te sistemul imunitar! 7.ist multe alte surse de stres! &m$a'tul lor asu$ra sistemului imunitar $oate fi sau nu 'riti'9 de$in;@nd <n mare m sur de tim$ul :iXsau de im$ortana $e 'are le im$li' ! #a' a:te$tai autoAu;ul :i :tii ' vei <nt@r;ia la servi'iu9 fie'are se'und $oate fi stresant 9 dar <n '@teva minute autoAu;ul sose:te! -is'ul 'a stresul tem$orar s v mar'he;e <n vreun fel este mi'! Se s$une ' 9 da' 'ineva v datorea; o mie de de dolari9 este $roAlema sa9 stresul s u! #a' <ns v datorea; un milion de dolari9 devine $roAlema dumneavoastr 9 stresul dumneavoastr ! /u '@t $roAlema este mai im$ortant 9 'u at@t stresul este mai mare! ?'um9 'unos'@nd a'este 'au;e9 'e ai $utea fa'e <n $rivina stresuluiD - s$unsul evident este: 'om$ortai-v <n a:a fel <n'@t sa nu v simii vinovat9 a''e$tai-v $ierderile9 mun'ii :i lo'uii <ntr-un mediu $l 'ut :i re;olvai-v $roAlemele m runte <nainte de a deveni im$ortante! ?'este sfaturi sunt u:or de dat9 dar mai $uin u:or de $rimit sau de a$li'at! 5iaa nu $oate fi

28

<ntotdeauna 'ontrolat <ntr-o m sur at@t de mare! Totu:i9 avem 'ontrolul asu$ra $ro$riei mini9 sau ar treAui s -l avem! /u a1utorul metodei Silva9 v $utei $rograma mental $entru a v s'himAa 'om$ortamentul nedorit! 5 $utei $rograma $entru a v a''e$ta $ierderile :i a evolua $e niveluri su$erioare <n 'eea 'e $rive:te $osesiunea material sau relaiile! >a nivelul alfa v $utei re;olva $roAlemele9 mi'i sau mari! )n tim$ 'e a:te$tai re;ultatul $rogram rii9 $utei intra $e nivelul alfa de trei ori $e ;i '@te %+ minute :i v $utei Au'ura de o stare senin 9 lini:tit 9 de o Kva'an L de la stres9 <nt rindu-v <n a'ela:i tim$ sistemul imunitar!

E/e'tele ima8inilor mentale ne8ative


#a' v-ai aflat vreodat <n faa 'olilor otr vitori ai unei 'oAre9 numai imagin@ndu-v situaia9 organismul va eliAera adrenalin 9 vei trans$ira instantaneu :i A t ile inimii se vor <ntei9 'a :i 'um 'oAra ar fi $re;ent 'u adev rat! #a' v-ai aflat vreodat <n faa unui so gelos9 a unui :ef su$ rat sau a unui $oliist furios9 evo'area e.$erienei tr ite sau <ngri1orarea ' s-ar $utea re$eta vor determina hormonii s v a''elere;e fun'iile vitale 'a :i 'um v-ai 'onfrunta 'u un $eri'ol real! Pl m@nii $om$ea; mai re$ede aerul! Tensiunea arterial 're:te! &nima Aate mai re$ede! ?'tivitatea leu'o'itelor9 'are lu$t <m$otriva Aolilor9 este su$rimat ! /u '@t v 'on'entrai mai mult asu$ra fri'ii sau <ngri1or rii9 'u at@t mai mult r u <i fa'ei 'or$ului! )ntr-un arti'ol des$re $a'ienii 'u Aoli 'ardiovas'ulare9 dr! #ean Ornish de la Harvard Medi'al S'hool s$unea: .ndsuntei suprai, ngrijorai sau speriai, tensiunea arterial i btile inimii cresc dramatic, arterele risc mai mult s intre ntr%un spasm, iar trombocitele tind s se aglomereze i s nfunde vasele de snge". HStress9 #iet and Your Heart HStresul9 dieta :i inimaI H=ew YorG: Holt9 -hinehart :i Winston9 %"6*I! &at '@teva imagini mentale 'are au o a$ariie fre'vent :i 'are $rovoa' rea'ii nedorite ale 'or$ului: V V V V V V V V V V 5 vei $ierde slu1Aa :i nu vei avea mi1loa'e de <ntreinere! 5ei avea un ata' de 'ord sau vei fa'e 'an'er ori alt Aoal grav ! 5ei fi ata'at noa$tea $e strad ! /asa v va fi 1 efuit ! SoulXsoia v va <n:ela! 5 vei aAate de la 'alea 'ea drea$t ! 5a <n'e$e un r ;Aoi nu'lear! 5ei fi singur la A tr@nee! /eva groa;ni' se va <nt@m$la unei $ersoane iuAite! &nvestiiile f 'ute <:i vor $ierde valoarea!

#a' suntei un K<ngri1orat 'roni'L9 $utei ad uga :i alte situaii $e a'east list ! Felul <n 'are 'or$ul rea'ionea; la a'este imagini mentale de$inde de 'eea 'e ai simit <n tre'ut! &storia $ersonal $rogramea; rea'iile 'or$ului <n fata a'estor temeri! &n'a$a'itatea de a fa'e faa stresului 'au;at de un $eri'ol $otenial :i sentimentele de nea1utorare <n faa a'estuia $ot $rovo'a urm toarele rea'ii: V V V V #e$resieJ Mi':orarea efi'ienei 'reieruluiJ Sl Airea fun'ion rii sistemului imunitarJ ?$ariia unei Aoli!

2nul dintre 'er'et torii no:tri9 dr! -i'hard 7! M'Yen;ie9 e.$li' <ntr-un num r din *ilva

*"

X eBsletter felul <n 'are metoda Silva $oate <ntreru$e a'east <nl nuire: !etermin apariia i dezvoltarea factorului contient pentru identificarea stresului i tensiunii ,e permite s instituim controale cognitive i perceptive pentru a evita sentimentul de neajutorare. ,e permite s ne modificm reaciile emoionale negative, cum este depresia. /i, n cele din urm, dac este necesar o intervenie medical, metoda &ilva poate amplifica succesul tratamentului.

Convin8erea espre iminen)a !nei boli


Oamenii 'are 'red ' unele situaii $rin 'are au tre'ut determin a$ariia unei Aoli $ot s -:i $rodu' Aoala res$e'tiv 'u adev rat! Poate vi s-a s$us ' 9 da' stai <n 'urent9 r 'ii :i a''e$tai a'est lu'ru 'a $e un adev r aAsolut! ?'east a''e$tare este in'lus <n sistemul dumneavoastr de 'onvingeri! /@nd vei sta <n 'urent9 'onvingerea $e 'are ai ' $ tat-o v va fa'e s v a:te$tai s r 'ii! /e va urma :tii de1a! #ata viitoare '@nd vei sta <n 'urent9 deoare'e v-ai <nt rit relaia 'au; -efe't din 'adrul sistemului de 'onvingeri $ersonale9 $utei fi 'u at@t mai sigur ' vei r 'i! ,i 'hiar a:a se va <nt@m$la! 5iru:ii :i mi'roAii sunt $re;eni $este tot! 7i sunt inui <n :ah de sistemul nostru imunitar! #ar $rin intermediul minii $utei redu'e sau stimula a'tivitatea sistemului imunitar! Medi'ii <n'e$ s a''e$te ast ;i din 'e <n 'e mai mult ideea ' mintea ne $oate <ns n to:i9 dar :tiu de mai multe de'enii ' mintea ne $oate <mAoln vi! ?:te$t rile negative ne <mAoln ves'! ?:te$t rile $o;itive ne <ns n to:es'! ?m@ndou fun'ionea; la fel de Aine! /@nd sunt <nt rite9 a'este a:te$t ri devin :i mai efi'iente! >e $utem <nt ri afirm@ndu-le verAal sau au;indu-i $e alii afirm@ndu-le verAal! Tr irea 'onse'inelor ne <nt re:te a'este a:te$t ri9 dar la fel o fa' :i vi;uali;area :i imaginaia! /ineva merge la medi'! Medi'ul as'ult $roAlema $a'ientului9 <l e.aminea; :i <i s'rie o reet ! Pa'ientul merge la farma'ist9 $rime:te medi'amentul :i urmea; instru'iunile de genul Kluai '@te dou taAlete la $atru oreL! Pa'ientul se fa'e Aine! /eea 'e el nu :tie este ' medi'ul nu i-a des'o$erit nimi' <n neregul ! Prin urmare i-a $res'ris ni:te $astile de ;ah r! )ns 'onvingerea ' $astilele erau medi'amente9 <n'rederea ' medi'ul i-a $res'ris medi'amentul $otrivit :i a:te$tarea 'a a'est medi'ament s -i re;olve $roAlema au efe'tuat mun'a de <ns n to:ire! ?'est efe't este 'unos'ut suA numele de $la'eAo! Medi'ul d o reet 9 :tiind ' mintea $a'ientului va fa'e ea singur treaAa! ,i o fa'e! ,i dumneavoastr v $utei stimula a'east $utere a minii $entru a v a1uta at@t $ersonal9 '@t :i $e 'eilali!

,edina 4

Vin e'area altora


%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! =um rai lent9 <n g@nd9 de la %88 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und <ntre dou numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! <ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l sai-

30

v mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v a'ea $ersoan ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a minii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L #r! -u$ert SheldraGe9 unul dintre oamenii de :tiin 'are au <ntre$rins 'er'et ri <n a'est domeniu9 este 'onvins de e.istenta unui '@m$ de inteligen $e 'are <l <m$ rim <ntre noi 'u toii9 fenomen la 'are se refer 'a la un '@m$ morfogeneti'! ?'est '@m$ ne adu'e aminte de in'on:tientul 'ole'tiv al lui Cung! ?r $utea fi 'hiar 'eea 'e se nume:te &nteligena Su$erioar ! 7.$erimentele de <n'e$ut 'onfirm e.istena a'estui '@m$9 $osiAilitatea 'a el s fie $rogramat $rin e.$eriena uman :i a'eea 'a9 la r@ndul lui9 s ne $rograme;e $e noi! ?'east a'tivitate din urm ar fi identi' 'u a'tivitatea mental 'are <mAun t e:te s n tatea noastr :i a altora! Formula sim$l a a'tivit ii mentale $e 'are o $utei folosi $entru a v a1uta $e dumneavoastr :i $e alii este urm toarea: %! *! (! &ntrai $e nivelul alfa! )nt rii-v mental :i verAal dorina9 <n'rederea :i a:te$tarea ' vei fi de a1utor! Susinei toate a'estea $rin vi;uali;are :i imaginaie!

S e.amin m a'e:ti trei $a:i mai detaliat! Mai <nt@i9 <n'hidei o'hii9 <ndre$tai-i u:or <n sus :i num rai <na$oi de la %88 la %! )n al doilea r@nd9 rostii mental afirmaii legate de dorinele dumneavoastr ! #a' suntei Aolnav9 reafirmai-v <n g@nd dorina de a v <ns n to:i! #a' avei un $rieten sau o rud Aolnav 9 reafirmai-v <n g@nd dorina s se fa' Aine! ?$oi9 afirmai <n g@nd ' lu'rul a'esta se va <nt@m$la 'hiar a'um! )n al treilea r@nd9 vi;uali;ai mental ' a'easta se <nt@m$l <n realitate! Fa'ei-o <n doi $a:i: %I vi;uali;ai ;ona afe'tat a 'or$ului :i *I imaginai-v ' ;ona res$e'tiv revine la normal! )n'heiai :edina! Poate fi 'eva mai sim$luD &ntrai <n alfaJ v afirmai dorina 'u <n'redere :i a:te$t ri $o;itiveJ vi;uali;ai starea Aolnavului :i v imaginai ' se vinde' ! )ntregul $ro'es v va lua dou minute :i nu v va 'osta nimi'! =-ar treAui s <nv m 'u toii a'est $ro'edeu <n' de la gr dini D

Un re&!mat al pa(ilor pentr! #ns1n1to(ire


S-a :tiut dintotdeauna ' ado$tarea unei atitudini mentale negative $rodu'e st ri fi;i'e negative! ?'um :tim ' oamenii 'are ado$t o atitudine mental $o;itiv se <mAoln ves' foarte rar! #ar 'e <nseamn o atitudine mental $o;itiv D >a a'east <ntreAare se $ot da multe r s$unsuri! #e e.em$lu9 da' suntei mereu Aine dis$us9 avei o atitudine mental $o;itiv ! 7.ist multe modele de o'helari 'u lentile ro; $rin 'are $utei $rivi! Totu:i9 de:i a$re'ie; toate

(%

$un'tele de vedere o$timiste9 nu toate sunt $otrivite 'u metoda Silva! ?'east metod im$li' trei as$e'te s$e'ifi'e ale g@ndirii $o;itive: o dorin $o;itiv 9 o 'redin $o;itiv :i o a:te$tare $o;itiv ! ?'este element sunt ' r mi;ile unei s n t i mai Aune :i formea; 'limatul mental de 'are avem nevoie $entru a a$li'a restul metodologiei 'u su''es!

Do!1 meto e
Metoda s$e'ial de vinde'are Silva este folosit $entru $roAlemele de s n tate 'are au o lo'ali;are <n 'or$! Metoda standard de vinde'are Silva este folosit $entru $roAleme generale de s n tate :i $entru $roAleme lo'ali;ate $ersistente sau greu de <nl turat! Metoda s$e'ial de vinde'are Silva este <n'adrat <n a'eea:i 'ategorie de tera$ii 'u Ka$li'area m@inilorL! =i'i una dintre ele nu este re'unos'ut de are medi'ii $rofesioni:ti 'a metod ofi'ial de tera$ie! Totu:i9 metodele de vinde'are neofi'iale9 'ele $reluate din tradiie :i 'ele holisti'e devin tot mai $o$ulare <n <ntreaga lume! Se aude tot mai mult ' unele $roAleme de s n tate 'are nu r s$und la tratamentele 'onvenionale rea'ionea; la aAord rile de ti$ holisti'! >egile 'are se refer la a'este metode holisti'e varia; de la o ar la alta :i de la un stat la altul9 <n 'on'ordan 'u 'onvingerile lo'ale! )nainte de a folosi metoda s$e'ial de vinde'are Silva9 asigurai-v ' nu v aflai suA in'idena ni'i unei restri'ii lo'ale referitoare la atingerea $a'ientului de ' tre $ersoane 'are nu au li'en de $ra'ti' medi'al ! #e e.em$lu9 <ntr-o ;i9 <n tim$ 'e-i <nv am '@teva tehni'i holisti'e $e aAsolvenii metodei Silva din Buenos ?ires9 ?rgentina9 m $reg team s fa' demonstraia $e o $ersoan ! #ar 'ineva dintre 'ei $re;eni m-a averti;at ' Ka$li'area m@inilorL era ilegal <n ?rgentina! ,,Aedina de azi se termin la ora &apte/, am anunat! K Coi rm"ne o or 'n plus pentru ai 'nva aceste te#nici doar pe medici./ #ou ;e'i :i :a$te de medi'i de la 'urs au r mas $entru a <nv a metodele! >a sf@r:itul :edinei de instruire9 un do'tor a s$us: ?Acum nou luni am fost implicat 'ntr-un accident de automobil &i am suferit sindromul B#iplas#.D'n rom"n / lovitur de bici/, stare caracterizat prin dureri de cap, amoreli &i dureri ale umerilor &i braelor aprute 'n urma unui traumatism prin smucire, de obicei 'n coliziuni auto. 7n.trad.8E Am fost tratat prin toate metodele cunoscute 'n medicin, totu&i durerea mi-a rmas. simt &i acum. vor a4uta &i pe mine aceste te#nici ;/ ?3ste momentul cel mai potrivit s aflai / i-am r s$uns! 2n alt do'tor s-a oferit s a$li'e tehni'a! ?m $ar'urs din nou <m$reuna 'u el toi $a:ii! ? efe'tuat tehni'a s$e'ial 'are 'onsta din La$li'area m@inilorL9 'are i-a luat doar trei $@n la 'in'i minute! /@nd a terminat9 l-am rugat $e medi'ul-$a'ient s se autoanali;e;e9 lu'ru 'are l-a f 'ut 'u mare atenie9 f '@nd mi:' ri intr-o $arte :i <n alta! >a sf@r:it9 a e.'lamat: ?(ouzeci la sut din durere a disprut. * &tii c funcioneaz, / Mai devreme <n 'ursul a'eleia:i ;ile dis'utaser m des$re fa$tul ' energia $us la lu'ru <n tim$ul a$li' rii m@inilor este a'eea:i energie $e 'are o folose:te 2ri Reller din &srael atun'i '@nd <ndoaie linguriele 'u mintea! &-am reamintit do'torului ' linguria 'ontinua s se <ndoaie :i du$ 'e Reller o a:e;a la lo'! ?* nu fii surprins dac m"ine diminea nu vei mai avea nici un fel de durere./ &mediat 'e ne-am adunat a doua ;i diminea 9 do'torul s-a ridi'at9 s$un@ndu-ne ' durerea <i dis$ ruse 'u des v@r:ire! ? $rimit a$lau;e! =i'i o durere9 'roni' sau a'ut 9 nu ne-a fost l sat 'a mo:tenire9 :i ni'i o Aoal 9 de ori'e fel ar fi! Mo:tenirea noastr 'onst intr-o s n tate $erfe't ! 7ste nevoie doar s o revendi' m! /a$a'it ile noastre omene:ti 'are ne $ot <mAoln vi au fost e.$loatate din greu! S$italele sunt o industrie <n $lin av@nt! /ostul $entru indivi;i :i guverne este imens! #ar 'a$a'it ile noastre umane de a ne vinde'a :i a r m@ne s n to:i au fost doar <n trea' t atinse! ?Aia a'um

32

<n'e$ s fie re'unos'ute! Milioanele de aAsolveni ai 'ursurilor Silva sunt doar o $i' tur din o'eanul <ntregii omeniri! Fie'are $ersoan treAuie s fie 'on:tient de 'a$a'it ile sale de a se vinde'a :i de a-i vinde'a $e 'eilali!

,edina 6 Vin e'1tor!l

este om!l
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! =um rai lent9 <n g@nd9 de la %88 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und <ntre dou numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l saiv mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v a'ea $ersoan ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: L)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a minii!L +! ?$oi s$unei-v : L5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L )n tim$ 'e <nv ai9 <n 'adrul antrenamentului de $atru;e'i de diminei9 s intrai $e nivelul alfa num r@nd invers9 ' $ tai 'ontrolul asu$ra fre'ventei 'reierului de %8 viAraii $e se'und 9 nivel 'are era 'onsiderat $@n a'um suA'on:tient! )nv ai s folosii a'est nivel <n mod 'on:tient! /eea 'e am aflat destul de devreme )n 'ursul 'er'et rilor mele a fost ' a'easta este :i dimensiunea mediumni' sau 'larv ; toare! 7misfera drea$t 9 'are este intuitiv 9 'reativ 9 $artea $er'e$iilor e.trasen;oriale ale 'reierului nostru9 este folosit la a'east fre'ven a undelor 'ereArale! S-a 'onstatat ' numai ;e'e la sut din $o$ulaia $ m@ntului este 'larv ; toare <n mod natural! Folosirea amAelor emisfere de ' tre $ersoanele 'larv ; toare 'onstituie un stil de via 'are le este $ro$riu! ?'e:ti oameni devin K$rofei :i <nele$iL! 7i sunt 'a$aAili Ks vinde'e Aolnavii9 s <nvie morii9 s t m duias' le$ro:ii :i s alunge diavoliiL! #umneavoastr v antrenai $entru a deveni vinde' tor! ?vem 'u toii nevoie s ne a1ut m unul $e 'el lalt! ?tun'i '@nd a1utai alt $ersoan 9 suntei mai 'a$aAil s v a1utai :i $e dumneavoastr ! 7.ist dou metode de vinde'are $e 'are le $utei folosi $entru a a1uta o alt $ersoan 'are are o $roAlem de s n tate9 <n tim$ 'e v antrenai! ?m@ndou soli'ita s fii $e nivelul alfa $entru a oAine re;ultate o$time! #ar 'hiar da' nu ai terminat <n' instruirea9 $utei atinge un nivel destul de $rofund al minii $entru a ad uga $ro$ria energie vinde' toare $ersoanei <n suferin ! ?'el su$liment de energie ar $utea fi foarte im$ortant9 $ut@nd re$re;enta 'hiar diferena dintre suferin :i vinde'are!

33

:eto a spe'ial1 e vin e'are Silva


Metodele de vinde'are $e 'are le-am menionat anterior9 'are $resu$un La$li'area m@inilorL9 sunt ilegale <n ?rgentina9 dar sunt legale <n Bra;ilia! )n Brasilia9 'a$itala Bra;iliei9 am f 'ut o demonstraie a metodei s$e'iale asu$ra unei tinere fete 'are nu-:i $utea <ndoi $i'iorul st@ng la fel de mult 'a dre$tul! &mediat du$ 'ele trei minute de a$li'are a m@inilor9 $i'iorul st@ng al fetei se <ndoia la fel de Aine 'a :i dre$tul! )n Porto ?legre9 Bra;ilia9 tehni'a a fost a$li'at 9 <n fata numero:ilor aAsolveni al metodei Silva9 asu$ra unei femei9 'are9 <n urma unei ' ; turi9 <:i dislo'ase verteArele g@tului! 7a $urtase o $rote; $entru g@t tim$ de un an :i 1um tate9 f r 'are nu-:i $utea ine 'a$ul dre$t! F r $rote; 9 'a$ul <i ' dea <n fa sau <ntr-o $arte! #u$ 'e i-a fost a$li'at metoda s$e'ial de vinde'are Silva9 $rote;a i-a fost s'oas ! ? fost rugat s se e.amine;e singur ! ,i-a a$le'at 'a$ul s$re s$ate9 <nainte :i <n $ ri! PuAli'ul a a$laudat-o! ?$oi9 ea a e.'lamat sufi'ient de tare $entru a fi au;it de toi: K?'um $ot 'ondu'e ma:inaEL )n RuayaZuil9 7'uador9 un aAsolvent al 'ursului a ie:it <n fa $entru a fi vinde'at $rin a'east tehni' ! 2n medi' 'are urmase instruirea s-a oferit voluntar s a$li'e metoda! Pa'ientul suferise un a''ident <n 'are <i fuseser afe'tate trei verteAre din regiunea taliei! =u se mai $utea a$le'a <nainte mai mult de trei;e'i de 'entimetri9 deoare'e verteArele <i erau sudate <m$reun ! Totu:i9 du$ 'e medi'ul i-a a$li'at tehni'a9 omul s-a a$le'at $@n 1os! #u$ a$lau;ele asur;itoare 'are au urmat9 do'torul a s$us: K?:a 'eva nu s-ar fi $utut reali;a $rin mi1loa'e medi'ale 'onvenionale!L /eea 'e vei <nv a mai de$arte $oate fi sau nu legal <n ara <n 'are tr ii! 7ste $referaAil s v interesai la autorit ile lo'ale <nainte de a a$li'a metoda! /ele dou tehni'i des'rise mai 1os :i <n 'a$itolul urm tor re$re;int metoda s$e'ial de vinde'are Silva :i metoda standard de vinde'are Silva! Prima des'ris 9 'ea s$e'ial 9 este destinat $roAlemelor de s n tate lo'ali;ate <ntr-o ;on relativ mi' a 'or$ului! ? doua9 metoda standard9 se folose:te atun'i '@nd $roAlema de s n tate este mai general sau '@nd $roAlema 'are are o anumit lo'ali;are este deoseAit de re;istent la tratamente!

;re'ven)a spe'ial1 e vibrare a m$inii vin e'1toare


Pentru a folosi metoda s$e'ial de vinde'are Silva9 treAuie s <nv ai KviArarea m@iniiL! ?'easta este o mi:'are ra$id a m@inii P 'u ;e'e viAraii $e se'und ! Putei e.ersa viArarea m@inii $e o mas $lan sau $e su$rafaa unui Airou! Sin@ndu-v m@na astfel <n'@t v@rfurile degetelor s ating su$rafaa9 fa'ei o mi:'are viAratoare a m@inii 'u a$ro.imativ ;e'e viAraii $e se'und 9 <n tim$ 'e v@rfurile degetelor $ strea; 'onta'tul 'u su$rafaa mesei! Folosinduv de se'undarul 'easului9 num rai viAraiile <ntr-un interval de '@teva se'unde! ?r treAui s $utei menine fre'venta de ;e'e viAraii $e se'und ! ?'east tehni' a viAr rii m@inii va a1uta vinde' torul s fun'ione;e la fre'vena 'reierului de ;e'e viAraii $e se'und ! /@nd vinde' torul le im$rim m@inilor a'east viAraie9 e.ist un feedAa'G s$re 'reier9 'are <l a1ut s fun'ione;e la %8 viAraii $e se'und ! /@nd 'reierul vinde' torului fun'ionea; la %8 viAraii $e se'und 9 '@m$ul energeti' al 'reierului :i al 'or$ului9 ' ruia uneori i se s$une aura9 este im$ulsionat s viAre;e la a'east fre'ven ! #a' o alt $ersoan se afl <n a'est '@m$ energeti'9 aura a'esteia $oate fi f 'ut s viAre;e <n re;onan 9 'u %8 viAraii $e se'und ! ?tun'i '@nd suntei 'a$aAil s le im$rimai m@inilor %8 viAraii $e se'und 9 suntei $reg tit s a$li'ai metoda s$e'ial de vinde'are Silva!

:eto a

34

Plasai-v v@rfurile degetelor m@inii dre$te $e $artea st@ng a 'a$ului $a'ientului9 de$ rt@nd degetele9 astfel <n'@t s ating :i s a'o$ere su$rafaa emisferei st@ngi a 'reierului! Plasai <n a'ela:i fel m@na st@ng $e $artea drea$t a 'a$ului $a'ientului9 de$ rt@nd degetele $entru a a'o$eri emisfera drea$t ! #e$ rtarea degetelor nu numai ' m re:te su$rafaa a'o$erit 9 dar $ermite $roie'tarea energiei ' tre $a'ient9 <n lo' s o Ks'urt'ir'uite;eL <na$oi <n 'or$ul dumneavoastr ! /@nd v@rfurile degetelor de la amAele m@ini sunt <n 'onta't 'u 'a$ul $a'ientului9 at@t vinde' torul9 '@t :i $a'ientul treAuie s <n'hid o'hii! 5inde' torul ins$ir ad@n'9 <:i ine res$iraia9 a$lea' <n 1os 'a$ul :i a$oi <n'e$e s -:i viAre;e m@inile! <n tim$ 'e <:i reine res$iraia :i viArea; m@inile9 vinde' torul <:i rememorea; sen;aia $e 'are o are '@nd se afl $e nivelul rela.at alfa! 5inde' torul are <n minte fa$tul ' s'o$ul viAr rii m@inilor este 'ore'tarea 'au;ei unei $roAleme a $a'ientului de 'are vinde' torul este 'on:tient! 5inde' torul 'ontinu <n a'ela:i ritm $@n '@nd are nevoie s res$ire din nou! ?tun'i9 'hiar <nainte de a ins$ira9 <:i ia m@inile de $e 'a$ul $a'ientului! 5inde' torul des'hide o'hii :i <:i frea' u:or $almele una de alta $@n '@nd res$iraia <i revine la normal! Pa'ientul st <n a'est tim$ 'u o'hii <n'hi:i! #u$ normali;area res$iraiei9 vinde' torul re$et se'vena! #e data a'easta9 v@rfurile degetelor m@inii st@ngi se $lasea; de o $arte a ;onei afe'tate9 iar 'ele ale m@inii dre$te de 'ealalt $arte! 5inde' torul <:i viArea; degetele! /@nd simte nevoia s res$ire9 <nde$ rtea; m@inile de ;ona afe'tat :i le frea' una de alta $@n '@nd res$iraia i se normali;ea; ! ?$oi re$et a$li'area m@inilor la nivelul 'a$ului! Pentru $roAlemele de s n tate din ;ona 'a$ului9 'um a fi durerile de 'a$9 vinde' torul fa'e a o a$li'are a m@inilor $e 'a$ stand <n faa $a'ientului! &ns$ir ad@n'9 a$oi <:i tine res$iraia9 la fel 'a mai <nainte! ?$oi9 vinde' torul se a:ea; <n s$atele $a'ientului :i a$li' m@inile $e 'a$ din $artea din s$ate a 'a$ului! ?'um9 <n lo' s -:i in res$iraia 'u $l m@nii $lini de aer9 vinde' torul <:i tine res$iraia du$ 'e :i-a golit $l m@nii! /ontinua a$oi s -:i viAre;e m@inile 'u ;e'e viAraii $e se'und :i amintindu-:i din nou sen;aia $e 'are o are '@nd se afl <n nivelul rela.at alfa! ?$oi vinde' torul re$et a$li'area frontal 'a mai <nainte9 'u $l m@nii $lini de aer9 $entru a <n'heia :edina de vinde'are! #u$ 'e degetele vinde' torului iau 'onta't 'u 'a$ul $a'ientului9 vinde' torul <n'e$e viArarea lor imediat 'e <n'hide o'hii! ?$li'area m@inilor 'u $l m@nii $lini de aer se nume:te a$li'are $o;itiv ! ?$li'area 'u $l m@nii golii de aer se nume:te a$li'are negativ ! ?$li' rile negative se fa' dins$re s$atele 'a$ului :i numai <n 'a;ul <n 'are treAuie vinde'ate suferine din regiunea 'a$ului! ?$li' rile $entru remedierea ori' ror altor $roAleme de s n tate sunt $o;itive! )n tim$ 'e a$li' m@inile9 vinde' torul treAuie s fie <ntotdeauna la un nivel rela.at :i s aiA <n minte fa$tul ' fa'e a$li' rile $entru a remedia 'au;a $roAlemei $a'ientului9 $roAlem $e 'are o 'unoa:te! /@nd vinde' torul <:i mi:' m@inile 'u ;e'e viAraii $e se'und 9 a$are un efe't de aneste;iere :i sterili;are! #a' $a'ientul are o rana des'his 9 s@nger@nda9 vinde' torul <:i viArea; m@inile deasu$ra ei9 imagin@ndu-:i 'a s@ngerarea se o$re:te :i rana se vinde' ! Pentru a <nt ri a'este g@nduri9 vinde' torul treAuie s s$un tare: L=i'i o durere9 ni'i o s@ngerareL! /a rea'ie9 durerea :i s@ngerarea <n'etea; !

Re&!mat!l meto ei spe'iale e vin e'are Silva


-e$et9 metoda este folositoare $entru a a1uta alt $ersoan s se re'u$ere;e dintr-o afe'iune lo'ali;at ! /a$a'itatea dumneavoastr de a a1unge $e nivelul alfa este re'omandat 9 dar nu este nea$ rat ne'esar !

35

%! -ela.ai-v :i afirmai-v dorina9 'redina :i a:te$tarea 'a vinde'area s se $rodu' ! *! Plasai-v m@inile $e 'a$ul suAie'tului P m@na st@ng $este emisfera drea$t 9 m@na drea$t $este emisfera st@ng P 'u degetele r sfirate! &ns$irai :i meninei aerul <n $l m@ni! 5iArai-v m@inile 'u ;e'e viAraii $e se'und ! (! /@nd avei nevoie s res$irai9 o$rii-v :i fre'ai-v m@inile9 normali;@ndu-v res$iraia! 0! -e$etai a$oi viAraiile9 'u m@inile $lasate de o $arte :i de alta a $ rii afe'tate! +! -e$etai a$oi viAraiile asu$ra 'a$ului suAie'tului9 $e $artea st@ng :i drea$t 9 'a la $asul *! 3! )n'heiai-v rela.area! =ot : Fre'ai-v <ntotdeauna m@inile una de alta <nainte9 <ntre a$li' rile viAraiilor :i du$ 'e le terminai! )n 'a;ul s@nger rilor sau hemoragiilor9 viArai m@inile la :a$te-o$t 'entimetri deasu$ra ;onei afe'tate9 imagin@ndu-v <n minte o$rirea s@nger rii :i s$un@nd tare: K=i'i o durere9 ni'i o s@ngerareL!

"robleme e eti'1 #n 'a&!l vin e'1rii


S-ar $ rea ' nimeni n-ar avea 'e s argumente;e <m$otriva <ns n to:irii 'uiva! Totu:i9 o'a;ional ne 'onfrunt m 'u 'riti'ile unora $e 'onsiderente eti'e sau religioase! 2nii simt ' Aoala $oart <n sine o le'ie 'are treAuie <nv at :i ' da' o vinde' m9 ne $riv m de o e.$erien $lin de <nv minte! #in a'elea:i 'onsiderente9 da' a1ut m $e alt'ineva s se <ns n to:eas' 9 $riv m $ersoana res$e'tiv de e.$eriena din 'are urma s aiA de <nv at! ?lii s$un ' $uterea minii folosit $entru vinde'are vine de la diavolJ <n sf@r:it9 alii 'red ' ne aventur m <ntr-un domeniu inter;is! )n <nv turile lui &isus g sim r s$unsuri la toate a'estea! =u9 nu <n'er' s 'onvertes' $e nimeni la 're:tinism9 dar ni'i nu vreau s fiu silit s a''e$t $un'tul de vedere al alt'uiva! 7u 'red ' /reatorul nostru este $erfe't :i omni$re;ent :i ' nu e.ista ni'i o $utere 'are s nu-i a$arin ! ?normalit ile sunt 'reate de omenirea 'are are un 'om$ortament <m$otriva naturii! /ore'tarea a'estor anormalit i re;ult din 'onlu'rarea 'u natura! /@nd &isus vinde'a Aolnavii9 'ondu' torii religio:i din vremea >ui s$uneau ' 7l era aliat 'u diavolul! Mai t@r;iu9 Sf@ntul Pavel :i-a $etre'ut o Aun $arte a servi'iului s u religios <n'er'@nd s -i fa' $e oamenii din Aiseri'ile $e 'are le-a <nfiinat s <n'ete;e 'ontroversele <n leg tur 'u 'ine era mai $uterni'9 'ine era mai Aun9 'ine avea mai mult dre$tate :i <n s'himA s -:i urme;e misiunea desemnat de &isus: s vinde'e Aolnavii9 s <nvie morii9 s alunge demonii :i s -i <nvee :i $e alii s fa' a'elea:i lu'ruri! &isus s$unea KPrin roadele lor <i vom 'unoa:teL! ?Asolvenii 'ursurilor Silva sunt dedi'ai remedierii $roAlemelor oamenilor :i transform rii $lanetei <ntr-un lo' mai Aun $entru toi! #a' roadele umanit ii ar fi fost rele9 n-am fi su$ravieuit! ?m su$ravieuit! Putem 'u toii s tr im mai mult :i mai feri'ii folosindu-ne mai mult mintea! 7ste un lu'ru eti'9 moral :i religios! Totu:i9 metoda Silva nu este o mi:'are religioas 9 ni'i o mi:'are <n dire'ia o'ultismului! =u e.ist ni'i un se'ret <n $rivina organi;aiei noastre9 ni'i o im$li'aie dramati' ! =u e.ista ni'i un fel de ritualuri sau iniieri! Metoda Silva $ur :i sim$lu 'aut s -i oAi:nuias' $e oameni 'u $otenialul de a fi o $ersoan <ntreag :i s le arate 'um $ot9 folosindu-:i $uterea minii9 s se deAarase;e de g@ndirea limitat :i de oAi'eiurile ne$rodu'tive :i s se <ndre$te ' tre niveluri din 'e <n 'e mai <nalte de 'reativitate9 Au'urie :i su''es!

(3

,edina " Ener8ia

vin e'1toare
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! =um rai lent9 <n g@nd9 de la %88 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und <ntre dou numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l saiv mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v a'ea $ersoan ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: L)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a mintii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L

:eto a stan ar

e vin e'are Silva

/u se'ole <n urm 9 Mesmer f 'ea $ase 'u m@inile9 'are erau numite $ase mesmeri'e! ?lii le s$uneau $ase magneti'e sau $ase vinde' toare! 5e'hii vinde' tori hawaiieni9 sau Gahunas9 foloseau $ase similare $entru a 'ur a aura de im$urit i! ?st ;i9 :tim ' a'este $ase f 'ute 'u m@inile antrenea; un transfer de energie! ?'est transfer im$li' at@t mintea9 '@t :i m@inile! Mintea 'ontrolea; :i diri1ea; transferul de energie! )ndre$tai-v degetele m@inii dre$te ' tre $alma m@inii st@ngi9 in@ndu-le la o distant de 'el $uin trei;e'i de 'entimetri de $alm 9 $entru a nu le simi ' ldura! ?'um mi:'ai <n'et degetele m@inii dre$te <n sus :i <n 1os9 in@ndu-le <n 'ontinuare <ndre$tate s$re $alma st@ng ! Mi:'ai-le <n'et9 $entru a nu determina formarea unor 'ureni de aer! 5ei simi 'eva 'e se mi:' <n susul :i <n 1osul $almei! Se simte 'a o u:oar ' ldur sau 'a o mi:'are a aerului9 dar nu este ni'i una9 ni'i alta! /eea 'e vei simi este energie9 a'eea:i energie 'are este folosit <n $ro'esele de vinde'are! Muli oameni de :tiin au <n'e$ut s o numeas' energie $sihotroni' ! Metoda standard de vinde'are Silva im$li'a folosirea a'estei energii9 o energie fi;i' a$li'at $rin $ase f 'ute 'u m@inile! Totu:i9 din 'au; ' mintea 'ontrolea; :i dire'ionea; a'east energie9 mintea treAuie s fie <ntr-o stare rela.at :i treAuie s se 'on'entre;e asu$ra $roAlemei 'u dorina sin'er de a vinde'a! 7fe'tul imediat asu$ra suAie'tului este a'ela al unui aneste;i': durerea dis$are! #ar mai $oate fi dete'tat :i alt fenomen: $are s se $rodu' o sterili;are a ;onei9 iar r nile 'are sunt $re;ente nu se infe'tea; !

37

Pro'edeul de Aa; este a'esta: suAie'tul este a:e;at $e un s'aun9 sau <n $o;iie ori;ontal 9 st@nd 'u o'hii <n'hi:i $e toat durata $ro'edeului! 5inde' torul intr $e nivelul alfa :i <:i e.$rim mental dorina de vinde'are a suAie'tului! 5inde' torul fa'e $ase de-a lungul 'or$ului suAie'tului9 de la 'a$ <ns$re degetele de la $i'ioare! #u$ 'e a f 'ut $ase deasu$ra <ntregului 'or$ al suAie'tului! vinde' torul <:i $lasea; m@inile la '@iva 'entimetri distan de 'a$ul suAie'tului9 o m@n <n dre$tul frunii9 iar 'ealalt <n $artea din s$atele 'a$ului! #u$ '@teva momente9 <:i modifi' $o;iia m@inilor9 du'@ndu-le <n $ rile laterale ale 'a$ului suAie'tului! 5inde' torul <:i $lasea; a$oi m@inile <n $artea din fat :i din s$ate a $ie$tului suAie'tului dire'ion@nd mental g@ndurile de vinde'are ' tre sistemul imunitar al organismului! )n sf@r:it9 da' $roAlema de s n tate este lo'al 9 <:i $lasea; m@inile <n a'east $arte a 'or$ului :i diri1ea; mental vinde'area <ntr-a'olo!

"!n't!l e ve ere (tiin)i/i'


)n num rul din a$rilie %"609 S'ien'e #igest a $uAli'at un arti'ol numit LMintea 'a vinde' torL! )n arti'ol se $unea <ntreAarea: KPoate oare g@ndul s vinde'e 'or$ul DL9 iar lu'r rile $use <n dis'uie a$arineau unor oameni de :tiin :i 'er'et tori 'e a'tivau <n organi;aii 'a =ational &nstitute of Health9 &nstitute for the ?dvan'ement of Health9 Reorge Washington 2niversity :i Harvard Medi'al S'hool! S'o$ul arti'olului era <nlesnirea <nelegerii relaiei dintre stresul mental :i sl Airea sistemului imunitar :i e.$lorarea rolului imaginilor mentale $o;itive <n a'tivarea rea'iei sistemului imunitar! #ar lu'r rile ra$ortate de a'este organisme :tiinifi'e nu erau 'on'ludente! Oare s treAuias' s a:te$t m 'a ele s a1ung la ni:te 'on'lu;ii 'lare $entru a <n'e$e s folosim unele tehni'i mentale sim$leD S$er ' nu! S$er ' toi 'ei 'are vor 'iti a'east 'arte vor <n'e$e s -:i foloseas' mintea $entru a se <ns n to:i :i a-:i menine starea de s n tate9 f r s $retind <nelegerea de$lin :i a''e$tarea total din $artea 'omunit ilor :tiinifi'e :i medi'ale! P@n atun'i9 eu $ot s v ofer $ro$ria mea e.$li'aie :tiinifi' a motivului $entru 'are imaginile mentale $o;itive sunt Aenefi'e s n t ii! Toate oAie'tele9 in'lusiv 'or$ul omenes'9 radia; :i transmit energie! Mai mult9 ori'e oAie't9 in'lu;@nd '@m$urile energeti'e9 are o re$li' <n dimensiunea suAie'tiv P adi' <n 'on:tiin ! -adiaia oAie'telor intera'ionea; 'u energia ele'tromagneti'o-'himi' la dimensiunile suAie'tive! /@nd oamenii fun'ionea; <n dimensiunea oAie'tiv Hla o fre'ven a undelor 'ereArale de *8 de viAraii $e se'und I9 g@ndurile lor modulea; doar radiaia oAie'tiv ! /@nd oamenii fun'ionea; <n dimensiunea suAie'tiv Hla o fre'ven a undelor 'ereArale de %8 viAraii $e se'und I9 g@ndurile lor modulea; at@t radiaia suAie'tiv 9 '@t :i $e 'ea oAie'tiv ! Materia ne<nsufleit 9 sau oAie'tele9 radia; un '@m$ general stati' Hfi.I 'are $oate fi modifi'at de radiaia luminoas :i de aurele umane modulate de g@ndire! Modularea unui '@m$ energeti'9 fie oAie'tiv9 fie suAie'tiv <nseamn ad ugarea sau e.tragerea dintr-un '@m$ stati'! ?'easta <nseamn ' 'eva9 sau o anumit inteligen 9 este 'oninut <n modularea '@m$ului! Materia <nsufleit radia; un '@m$ variaAil9 'are $oate fi modifi'at de radiaia luminii :i de aurele umane!

E/e'te la istan)1 la nivel!l al/a


/@nd oamenii a'ionea; <n dimensiunea oAie'tiv 'u intenia de a influena materia9 sunt 'a$aAili s influene;e at@t materia ne<nsufleit 9 '@t :i $e 'ea <nsufleit 9 de la o distan limitata! /@nd a'ionea; <n dimensiunea suAie'tiv 9 sau 'larv ; toare9 'u intenia de a influena materia9 sunt 'a$aAili s influene;e materia ne<nsufleit de la o distan limitat 9 iar $e 'ea <nsufleit de la ori'e distan 9 nee.ist@nd $ra'ti' limite! /or$ul omenes' fun'ionea; at@t 'a divi;or de fre'vene9 '@t :i 'a multi$li'ator de

38

fre'vene! &ndiferent de fre'vena $e 'are fun'ionea; 'reierul P fie la *8 de 'i'li $e se'und H<n domeniul oAie'tivI9 fie la %8 'i'li $e se'und H<n 'el suAie'tivI P :i indiferent de emisfera 'reierului $e 'are o folosim $entru a g@ndi9 'or$ul $rodu'e suAarmoni'e ale a'estei fre'vente fundamentale P adi' divi;iuni mai mi'i ale ei - :i <n a'ela:i tim$ $rodu'e multi$li ai ei! Oamenii <nregistrea; <ntotdeauna informaii <n mod automat9 'on:tient sau in'on:tient9 asu$ra materiei <nsufleite sau ne<nsufleite din 1ur! /ei 'are dores'9 $ot <nv a s devin 'larv ; tori a'ion@nd 'on:tient asu$ra suA'on:tientului! Mai mult9 ei $ot <nv a sa <nregistre;e informaii du$ voie des$re materia <nsufleit din a$ro$iere sau de la de$ rtare9 sau des$re materia ne<nsufleit din a$ro$iere9 :i 'hiar des$re materia ne<nsufleit situat la distan $rin intermediul unei alte $ersoane aflate <n a'ela:i lo' <nde$ rtat!

:intea 'a vin e'1tor mira'!los


>o'uitorii unei mi'i insule din arhi$elagul Fi1i se 'onsiderau '@ndva singurii oameni 'are $uteau umAla $e t 'iuni a$rin:i9 dar ast ;i se :tie 'a a'esta este un lu'ru universal $osiAil! Mii de oameni 'u 'ele mai diverse $reo'u$ ri :i niveluri de edu'aie9 de diferite naionalit i :i 'ulturi au f 'ut a'ela:i lu'ru! 2nele seminare $entru 'onstruirea imaginii de sine <i <nva $e $arti'i$ani s mearg $e ' rAuni a$rin:i9 <n numai o ;i sau mai $uin! Metoda im$li' un anume ti$ de hi$no; ! /e se <nt@m$l de fa$t <n tim$ul mersului $e ' rAuni a$rin:iD /um $oate un anume ti$ de a'tivitate mental s fa' <n a:a fel <n'@t $ielea s nu fie afe'tat de ' ldura mistuitoareD )n 'ursul a'estui fenomen legile fi;i'ii $ar de$ :ite :i nu s-a g sit ni'i o e.$li'aie :tiinifi' ! Singurul r s$uns $lau;iAil este ' mintea are 'a$a'itatea de a s'himAa stru'tura mole'ular a esuturilor 'or$ului omenes'! O vinde' toare renumit 9 Olga Worrall9 a fost oAservat <n tim$ 'e a s'himAat $rofilul s$e'tros'o$i' al a$ei Hanali; a stru'turii mole'ulareI in@nd <n m@ini re'i$ientul 'u a$ tim$ de dou ;e'i-trei;e'i de minute! H/oautorul -oAert Stone $arti'i$a la The Se'ond World Psy'hotroni'
/onferen'e H/ea de-a doua 'onferin mondial a $sihotroni'iiI la Monte /arlo <n %"4+9 '@nd au fost dis'utate

a'este re;ultate!I Testul a ar tat ' a$a a suferit o modifi'are a stru'turii mole'ulare! #eoare'e 'or$ul este format din a$ <ntr-un $ro'ent de 48-68M9 nu este at@t de greu s <nelegem9 <n 'onte.tul a'estui e.em$lu9 ' o 'elul Aolnav $oate fi 'u adev rat transformat intr-o 'elul s n toas $rintr-un asemenea 'onta't! Multe <ntreA ri $ur :i sim$lu nu :i-au g sit un r s$uns! /e rol are energia <n a'est gen de transform ri D /um este dire'ionat energia de ' tre minte D /e rol au 'onvingerea9 'redina9 rug 'iunea D Sunt im$li'ai :i fa'tori de 'are nu suntem deo'amdat 'on:tieni D S Kne fa'em treaAaL $ur :i sim$lu :i s l s m oamenii s o 'onsidere un mira'ol D )ntr-o ;i 'u muli ani <n urm 9 un $rieten a venit s m vad la Airou! Mi-a s$us ' fratele s u9 o ofi'ialitate a ora:ului9 era $e moarte! K#ar am vorAit 'u fratele t u a'um dou ;ileL9 i-am s$us! L)n noa$tea a'eeaL9 mi-a s$us $rietenul9 Ls-a simit foarte r u :i a mers la s$ital! ?'olo s-a des'o$erit ' rini'hii nu-i mai fun'ionau9 iar s$italul nu $utea oAine un a$arat $entru diali; ! Pe vremea a'eea9 doar '@teva s$itale aveau e'hi$ament $entru diali; ! Mi-a s$us ' e.ista unul <ntr-un s$ital din San ?ntonio9 dar era $rogramat la el un alt $a'ient! )ntre tim$9 fratele lui Aolnav intrase <n 'oma din 'au;a into.i' rii 'reierului 'u uree! &mediat 'e $rietenul meu a ie:it din 'aAinet9 am $le'at la s$ital! ?m a1uns foarte re$ede9 s$italul fiind la numai :ase 'vartale de Airoul meu! ? treAuit s intru $e u:a $entru urgene9 $entru ' da' vreun do'tor m-ar fi v ;ut la u:a $rin'i$al ar fi 'hemat $oliia $entru a m alunga! Profesia medi'al nu s-a <m$ 'at u:or 'u metodele mele9 a:a 'um voi ar ta <ntr-un alt 'a$itol!

("

/@nd am a1uns <n 'amera Aolnavului9 le-am g sit a'olo $e mama :i $e sora sa! >e-am s$us o mi' min'iun nevinovat : ' fusesem trimis de mi:'area /ursillo9 o organi;aie 're:tin 9 s m rog $entru el! 7ra adev rat ' f 'usem $arte '@ndva din a'ea mi:'are9 dar <ntre tim$ renunasem! Mama lui mi-a s$us 'a do'torii <n'er'aser toat ;iua s -% s'oat $e fiul ei din 'om 9 dar nu reu:iser ! ?'um mai aveau $uine s$erane ' va su$ravieui! KS'u;ai-m 9 le-am s$us9 La: vrea s -mi s$un rug 'iunileL! M-am a:e;at <n $artea drea$t a $a'ientului9 l@ng $at :i am intrat $e nivelul meu de meditaie - 'on'entraie Hde 'larvi;iuneI! ?m rostit a$oi9 'a :i 'um 'ineva ar fi as'ultat 'uvintele $e 'are le s$uneam <n minte: "Omul acesta are treizeci zeci i patru de ani. #re un organism puternic, iar pe aceast planet este mult treab de fcut ,u cred c se justific, doar pentru c rinichii au ncetat s%i funcioneze, ca el s moar. *oate celelalte organe, glande i sisteme sunt tinere i funcioneaz bine. !e ce s nu ne dai dai o ans s%i aducem din nou rinichii n stare de funcionare ;/ )n tim$ 'e $uneam mental a'east <ntreAare9 omul s-a ridi'at <n $at9 s-a uitat la mine 'u $rivirea unui somnamAul9 alAul o'hilor fiind <ng lAenit din 'au;a into.i'aiei 'u uree! M-a re'unos'ut :i mi-a s$us: LBun 9 Cose! /e fa'i ai'iDL K/e fa'i tu ai'i DL l-am <ntreAat! K2nde sunt DL a fost rea'ia lui! 7:ti <n lo'ul $otrivitL9 i-am r s$uns! 'nchide ochii i adormi la loc. *otul o s fie bine./ ? <n'his o'hii9 a ' ;ut <na$oi $e $ern :i $ rea s fi intrat din nou <n 'om ! Mama lui i-a s$us surorii s alerge :i s 'heme do'torul $entru a-i s$une 'e s-a <nt@m$lat! )ndat 'e a rostit a'este 'uvinte9 m-am g@ndit ' era mai Aine s $le'! #ou ore mai t@r;iu9 $a'ientul a <n'e$ut s elimine urina! -ini'hii :i-au reluat fun'ionarea normal ! Situaia este la fel :i a'um9 du$ muli ani!

Re&!mat!l meto ei stan ar

e vin e'are Silva

%! &ntrai $e nivelul alfa! *! ?firmai-v dorina9 'redina :i a:te$tarea ' vinde'area se va $rodu'e! (! Fa'ei $ase 'u m@inile deasu$ra suAie'tului 'are st <ntins9 'u o'hii <n'hi:iJ tre'ei 'u m@inile $e deasu$ra 'or$ului de la 'a$ $@n la degetele de la $i'ioare! 0! Meninei m@inile '@teva momente deasu$ra 'a$ului s u9 a frunii9 a s$atelui9 a $ rilor laterale ale 'a$ului9 a$oi deasu$ra $ie$tului :i a s$atelui Hg@ndindu-v la sistemul imunitarI :i a$oi deasu$ra ;onei unde este lo'ali;at afe'iunea de fie'are dat vi;uali;@nd $roAlema :i imagin@ndu-v ' se $rodu'e remedierea ei! +! )n'heiai :edina de $e nivelul alfa!

O /orm!l1 /!n amental1 pentr! a v1 a7!ta pe !mneavoastr1 (i pe al)ii


?'east formul <n trei $a:i 'onine eta$ele fundamentale ale ori' rei vinde' ri $entru 'are se folose:te metoda Silva! %! &ntrai <n starea alfa! *! )nt rii-v dorina9 'redina :i a:te$tarea ' vi;uali;area e.$rimarea verAal vor avea efe't vinde' tor! (! 5i;uali;ai starea a'tual 9 nedorit 9 a s n t ii :i imaginai-v ' se transform

40

<ntr-o stare normal !

;olosirea meto ei Silva


)n ori'e stadiu v-ai afla 'u e.er'iiile de num r toare invers de diminea $entru a intra <n starea alfa9 a'um v $utei $rograma $entru a reu:i s folosii 'u su''es metoda Silva ori de '@te ori dorii! ?'easta aAordare im$li' formula fundamental de mai sus a$li'at nu $entru vinde'are9 'i $entru 'a$a'itatea dumneavoastr de a de'lan:a vinde'area! Mai <nt@i9 intrai <n alfa! ?$oi 'u $ro$riile9 afirmai-v <n g@nd dorina de a avea 'a$a'itatea s v <ns n to:ii :i s v $ strai s n tatea :i de a-i a1uta :i $e alii s fa' a'ela:i lu'ru $rin 'ontrolul minii! )n sf@r:it9 vi;uali;ai-v f '@nd e.er'iiile de num r toare invers 9 viAr@nd m@inile sau f '@nd $ase 'u m@inile! ?$oi imaginai-v <ntr-o stare de s n tate mai Aun :i re$re;entai-v imaginea 'elorlali ;@mAindu-v <n tim$ 'e <i a1utai s se <ns n to:eas' ! Fa'ei-o a'um!

,edina %8 Dorin)a, a(tept1rile po&itive (i

#n're erea
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! =um rai lent9 <n g@nd9 de la %88 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und <ntre dou numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l saiv mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v a'ea $ersoan ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: L)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a minii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L

9n/1pt!irea e mira'ole prin orin)1, #n're ere (i a(tept1ri po&itive


5 $utei s'himAa viaa indiferent de starea <n 'are v aflai! /itii a'east m rturie a lui 7d Thiessen: .u ase ani n urm, dac mi%aifi spus c a putea fi vreodat fericit i sntos, gndul nu mi%arfi trezit nici mcar un zmbet &ntatea mea era att de dezastruoas, nct nici nu%mi puteam imagine c m%a putea face bine. #ceasta a fost nainte de a face cunotin cu metoda &ilva i cu puterea minii

0%

!"nd m-am nscut, 'n 0<FG, toi se a&teptau s nu triesc, iar dac totu&i a& fi trit, medicii suspectau c voi avea leziuni grave pe creier &i paralizie cerebral. ai t"rziu, 'n urma altor investigaii, s-a descoperit c aveam &i o distrofie muscular. 3ram &i parial surd. Aveam un strabism pronunat &i aproape c nu vedeam. /3xperii/ nu le dduser prinilor mei mari sperane ca voi fi vreodat capabil s citesc sau s scriu ori s triesc 'n lumea de afar / P din afara unei instituii de stat. %in aceast cauz &i deoarece sntatea mea se tot 'nrutea, nu se a&teptau s triesc prea mult. 6a doi ani am avut prima operaie la oc#i pentru a mi se c vederea &i strabismul. 2ntre 0<F= &i 0<=< am fost plasat 'n diverse instituii &i &coli speciale &i am trecut prin mai multe operaii la picioare &i la oc#i 'n 'ncercarea de a mi se remedia numeroasele probleme. %ar nici una nu prea s m fi a4utat prea mult Czul, auzul &i vorbirea deveneau din ce 'n ce mai slabe. Apoi, la 'nceputul lui 0<=>, o infirmier voluntar mi-a dat o carte pe care o citise ea. uitasem deseori la cri pentru a vedea c"te cuvinte &tiam. %eoarece am citit &i am recitit cartea dumneavoastr 7.#e *ilva ind !ontrol et#od, (eB Hork: *imon I *c#uster, 0<==8 de multe ori, dup un timp am deprins te#nicile din carte. Uneori c#iar adormeam cu cartea. Am uzat-o de tot. %octorii nu puteau 'nelege, dar sntatea mea prea s se 'mbunteasc. (u le spusesem ce fceam P se numea ?programare/. ai 'nt"i am 'nceput s merg. !ur"nd n-am mai avut nevoie de proptele la m"ini &i la picioare. Auzul mi s-a 'mbuntit, la fel &i vorbirea. 5om a1unge :i ;iua <n 'are oamenii vor 'rede at@t de ferm <n 'ontrolul asu$ra minii lor <n'@t va fi sufi'ient dorina $entru a de'lan:a manifestarea a:te$t rilor! Metodologia nu va mai fi ne'esar ! /u siguran ' dorina mea 'a ofi'ialul ora:ului s se vinde'e 'a :i a:te$tarea :i <n'rederea mea ' se va vinde'a9 au fost elemente 'heie <n <ns n to:irea sa9 la fel 'um a fost :i imaginea mental <n 'are <l vedeam <ns n to:it! Oamenilor de :tiin le este greu s a''e$te a'este idei! R@ndurile9 sentimentele :i alte forme de a'tivitate mental nu sunt m suraAile $rin mi1loa'ele oAi:nuite :i de a'eea nu 'onstituie suAie'te $entru studii :i e.$li'aii :tiinifi'e! #ar da' anali;ai dorina studiind mai <nt@i <nelesul 'uv@ntului9 o $utei vedea 'a $e un me'anism de $unere <n fun'iune a 'om$uterului! /@nd 'om$uterul este $ornit9 a:te$tarea anun $rimirea unei soluii9 iar <n'rederea P Aa;at $e toate soluiile $re'edente oAinute 'u a1utorul 'om$uterului :i $e infailiAilitatea $rogram rii P $rodu'e re;ultatele dorite! 7ste $osiAil 'a dorina9 a:te$tarea :i <n'rederea s le $ermit de fa$t minilor noastre s fun'ione;e <n felul <n 'are au fost $roie'tate s-o fa' 9 iar <n li$sa a'estor elemente fun'ionarea mental normal s fie Alo'at ! ,edinele ;ilni'e de diminea v $ermit s intrai re$ede :i u:or $e nivelul 'reativ al minii9 deoare'e dorii s oAinei avanta1ele unei s n t i Aune :i alte avanta1e 'are s v a1ute s v re;olvai $roAlemele9 $re'um :i diferite 'a$a'it i mentale $e 'are a'est nivel al mintii vi le fa'e dis$oniAile! 7.ersai9 $entru ' avei <n'redere ' $utei reali;a mai multe lu'ruri 'u mintea de'@t o fa'ei a'um :i $entru ' v a:te$tai 'a dorina s vi se <m$lineas' ! ?stfel9 $ra'ti'a dumneavoastr este de fa$t o form de $rogramare a 'om$uterului! /om$uterul dumneavoastr este $us <n $ri; :i $ornit HdorinaI! /om$uterul dumneavoastr are 'ir'uitele $otrivite $entru a-:i du'e sar'ina la Aun sf@r:it Ha:te$tarea $o;itiv I! /om$uterul dumneavoastr a dat re;ultate $@n a'um :i va da :i de a'um <nainte H<n'redereaI! 5ei reu:i! #orii-v s avei su''es! ?vei <n'redere ' -l vei oAine! ?:te$tai-v s -l oAinei!

La nivel!l al/a vin e'area este !n e/e't nat!ral

42

#a' :tii 'um s intrai $e nivelul alfa :i aflai de o $ersoan Aolnav 'are nu are a'east aAilitate9 v aflai <n situaia de a o $utea a1uta! 7ste 'a :i 'um $ersoana ar fi ' ;ut <ntr-o f@nt@n :i treAuie s -i <ntindei o 'oard ! S numim $ersoana Aolnav ?9 iar $e 'ea s n toas 9 'are $oate a''esa nivelul alfa9 B! ,i s s$unem ' B intr <n '@m$ul energeti' al lui ? adi' la distana de '@teva ;e'i de 'entimetri! B a1unge la nivelul alfa9 <:i $une m@inile deasu$ra regiunii afe'tate de $e 'or$ul lui ? :i <:i imaginea; ' Aoala dis$are :i ' <i ia lo'ul starea de s n tate! )n a'el moment are lo' un s'himA energeti'! Totul se <nt@m$l 'a :i 'um energia vinde' toare iese $rin m@inile lui B9 intr <n ? :i 'ore'tea; $roAlema! Fotografia Yirlian9 inventat <n 2niunea Sovieti' 9 ne $ermite 'hiar s vedem $rodu'@nduse un astfel de s'himA! /ineva <:i $lasea; m@inile $e o h@rtie sensiAil la lumin - de oAi'ei h@rtie standard fotografi' - <ntr-o <n' $ere <ntune'at ! 2n '@m$ de <nalt tensiune este a'tivat $entru s'urt tim$9 iar '@nd h@rtia se develo$ea; a$are o imagine a unui '@m$ energeti' <n 1urul degetelor :i al m@inii! ?'est '@m$ energeti' sl Ae:te imediat du$ o :edin de vinde'are $rin a$li'area m@inilor9 dar du$ '@teva se'unde se restaAile:te din nou! 7ste im$ortant 'a m@inile lui B s nu se ating una de alta atun'i '@nd sunt a$li'ate $e regiunea afe'tat a lui ?! S-ar $rodu'e un fel de s'urt'ir'uitare a energiei!

"!terea s!8estiei la nivel!l al/a


7nergia emisferei 'ereArale dre$te este mai $uterni' <n alfa9 'eea 'e fa'e 'a vi;uali;area s aiA o for mai mare! /@nd vi;uali;area are for 9 dire'ionai energia $entru a 'rea starea de normalitate9 Mesmer9 Braid9 Freud9 Cung9 ?dler :i /oue au 're;ut 'u toii <n $uterea sugestiei! Mesmer o vedea 'a $e o manifestare a magnetismului9 iar mai t@r;iu a'east $utere a fost numit mesmerism! Braid <i s$unea hi$notism! #ar $sihologul fran'e; 7mile /oue a fost 'el 'are folosit sugestia dire'ta! 7l <:i $unea suAie'ii s se $riveas' <n oglind :i s -:i re$ete fre'vent9 ;ilni': K#in ;i <n ;i m simt din 'e <n mai Aine9 din toate $un'tele de vedere!L Sugestia este folosit $entru a <nt ri a:te$t rile :i <n'rederea! #a' v aflai $e nivelul alfa atun'i '@nd sunt f 'ute sugestiile9 amAele emisfere 'ereArale 'reea; oAie'tivul! ?stfel9 $e nivelul alfa im$resionarea este mai $uterni' :i este $us la lu'ru mai mult energie 'reativ ! #e:i /oue nu era 'on:tient de e.istena undelor 'ereArale alfa9 metoda sa le folosea! /@nd fun'ionea; $e nivelul Aeta9 ne-rela.at9 fre'vena 'reierului 'oAoar $e nivelul alfa de trei;e'i de ori $e minut9 dar $entru intervale s'urte9 de ordinul mi'rose'undelor! )nsumai a'este mi'rose'unde :i vei oAine '@teva se'unde <n mai multe minute! S$un@nd afirmaia lui /oue de o sut de ori $e ;i <nseamn ' o'a;ional afirmaia a fost efi'ient la nivel alfa! OAie'tivul nostru este de a 'ontrola nivelul alfa9 nu a'east tehni' aleatorie! /@nd deinei 'ontrolul9 $utei r m@ne $e nivelul alfa '@t vrei9 <n tim$ 'e fo'ali;ai ma.imum de energie vinde' toare asu$ra dumneavoastr sau asu$ra altei $ersoane! &ntrai $e nivelul alfa 'u dorin 9 <n'redere :i a:te$t ri $o;itive! 5i;uali;ai $roAlema9 imaginai-v ' starea anormal a s n t ii este 'ore'tat 9 iar a$oi imaginai-v ' situaia a revenit la normal! Terminai :edina $e nivelul alfa! Sugestiile verAale ale lui /oue sunt Aune la nivelul Aeta! /uvintele suntKmaterialulL $entru Aeta! >a nivelul Aeta9 avei de-a fa'e 'u lumea material 9 oAie'tiv P a efe'tului! >a nivelul alfa9 lu'rai <n lumea suAie'tiv 9 s$iritual P a 'au;ei efe'tului! >u'r@nd mental $e nivelul alfa9 'reai efe'tul dorit <n lumea fi;i'a! #orina9 <n'rederea :i a:te$tarea $o;itiv 9 'atali;@nd $rogramarea9 v a1ut s lu'rai mai efi'ient $e am@ndou nivelurile9 alfa :i Aeta9 at@t <n domeniul s$iritual al 'au;elor9 '@t :i <n 'el fi;i' al efe'telor!

43

,edina %% Evitarea

opo&i)iilor
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! ?'um suntei $reg tit s redu'ei num r toarea P de la %88 %a %9 la +8 la %! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt de asemenea o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la +8 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und <ntre dou numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v tineri9 radio:i9 s n to:i :i atr g tori! ?! )ntreAai-v <n g@nd: L#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l sai-v mintea s r t 'eas' <n voie! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiv ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i a$roAai din 'a$9 a1ung@nd la o <nelegere! Simii-v Aine '@nd fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a minii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! =um rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n minte: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L Fi;i'ianul 7ugene Wigner a s$us: 'nsi studierea lumii e(terioare conduce la concluzia c ceea ce conine contiina noastr reprezint o realitate suprem./ ?'um :tim ' 'eea 'e 'u$rinde 'on:tiina noastr ne determin starea de s n tate9 'are9 $entru 'ei mai muli dintre noi9 re$re;int realitatea su$rem ! F r s n tate9 nu ne $utem Au'ura de tot 'e ne $ot oferi familia9 mun'a9 ' l toriile :i diversele forme de 'onfort! )n $re;ena Aolilor9 a'este realit i sunt estom$ate! ,tiina a a''e$tat f r tragere de inim ' mintea $oate influena realitatea9 dar a'east a''e$tare devine <n ultimul tim$ din 'e <n 'e mai r s$@ndit ! Psihiatrii au fost $roAaAil $rimii medi'i 'are au luat <n serios mintea 'a fa'tor de s n tate! ?'um li se al tur endo'rinologii :i s$e'iali:tii <n Aiologie mole'ular ! S$e'iali:tii <n stomatologie :i oAstetri' v d :i ei efe'tele mintii! Psiho-neuro-imunologia are a'um $ro$riul 1urnal trimestrial9 numit ?dvan'es HK ProgreseLI! ?i'i sunt e.aminate evenimente 'are fuseser as'unse suA 'ovor9 sunt investigate <n lumina s'rut toare a 'er'et rii :tiinifi'e! SuAie'tele studiilor in'lud9 de e.em$lu9 maimue 'are9 se$arate de mamele lor9 au manifestat o s' dere a 'a$a'it ii de re;isten la Aoli9 dar 'are9 du$ revenirea <n gru$ul 'are le oferea s$ri1in9 au Aenefi'iat de <nt rirea sistemului imunitar! 2n alt e.em$lu este un studiu efe'tuat asu$ra soilor ale ' ror soii au murit de 'an'er :i 'are au a1uns ei <n:i:i s sufere de o redu'ere a 'a$a'it ii de a fa'e fata Aolilor! &ar altul este al unei $ersoane 'are a folosit vi;uali;area <n stare de rela.are $entru a <n'etini evoluia unei tumori9 dar a ' rei tumoare :i-a reluat 're:terea '@nd $ersoana a <n'etat s utili;e;e e.er'iiile! 7ditorul revistei =ature9 Cohn Maddo.9 arat ' unii $siho-neuro-imunologi 'red ' fie'are stare a minii $rodu'e o stare de imunitate mai mare sau mai mi' HBrainXMind Bulletin9 vol! %89 nr! *I! -a$ortul susine ' astmati'ii de la Fa'ultatea de Medi'in a 2niversit ii din /alifornia9

44

San Fran'is'o9 'are au f 'ut o ' l torie imaginar $rin 'or$ul lor $entru a-:i a1uta 'elulele aflate <n difi'ultate9 au avut nevoie de mai $uin medi'aie9 iar res$iraia le era mai u:oar !

Opo&i)ii in partea 'orp!l!i me i'al


/am$ania de $romovare a <nelegerii rolului minii asu$ra s n t ii :i-a avut martirii ei! Muli do'tori 'are au re'unos'ut rolul mintii au fost h ruii de aso'iaiile medi'ale lo'ale :i de gru$area <nrudit 9 ?meri'an Medi'al ?sso'iation! ?utorit ile medi'ale i-au f 'ut ;ile grele dr! /arl Simonton9 unul dintre $rimii 'are au ado$tat o $arte a metodei Silva $entru folosina $a'ienilor! /hiar :i ast ;i da' v utili;ai mintea <n $re;ena unei $ersoane Aolnave $entru a o a1uta s -:i re'u$ere;e s n tatea9 $utei fi a'u;at de $ra'ti'area neautori;at a medi'inei! 7u am f 'ut eforturi $entru a-i $rote1a $e $ra'ti'anii metodei Silva de a'este a'u;aii! Fa$tul de a-i imagina9 <n tim$ul meditaiei9 o alta $ersoan 'are-:i re'a$ t s n tatea este 'eva at@t de a$roa$e de rug 'iune9 da' nu 'hiar a'ela:i lu'ru9 <n'@t am <nfiinat o 'or$oraie non$rofit numit So'ietatea 7'umeni'a9 suA a ' rui autoritate oamenii $ot intra f r gri1 <n 'amera unui Aolnav $entru a folosi metode de vinde'are! &deea <:i are originea 'u mult vreme <n urma9 <ntre anii %"+( :i %"3(9 '@nd f 'eam 'er'et ri $entru metoda Silva :i '@nd am avut do;a mea de <n'er' ri din $artea diverselor autorit i! &ntr-o ;i9 $ro'urorul distri'tului mi-a telefonat :i m-a rugat s -i fa' o vi;it ! /@nd am a1uns9 se'retara m-a 'ondus <n Airoul s u9 unde am fost <nt@m$inat 'u $olitee :i invitat s iau lo'! =e :tiam din 'o$il rie :i ne s$uneam $e nume! #ar <n amAiana sever a Airoului unei ofi'ialit i <ns r'inate 'u a$li'area legii9 amaAilit ile de oAi'ei nu-:i g ses' lo'ul! 3 0ose, am primit o plngere mpotriva ta. 1n doctor s%a plns c i%ai vindecat un pacient &pune c ai practicat medicina neautorizat. &pune%mi te rog, ce facei voi acolo2" &-am e.$li'at ' 'eea 'e f 'eam sem na mai mult 'u o rug 'iune $entru $a'ient de'@t 'u ori'e alt'eva! #u$ 'e m-a as'ultat9 $ro'urorul distri'tului m-a asigurat 'a do'torul nu avea motive s m <nvinuias' ! #a' s-ar fi $l@ns $a'ientul9 s$unea el9 atun'i ar fi e.istat un 'a;9 dar $a'ientul era de$arte de a se $l@nge! #im$otriv 9 era mulumit $entru 'a fusese vinde'at! ?:a 'um s-a dovedit9 nu fusesem ni'i m 'ar 'on:tient de a'east vinde'are $@n '@nd $ro'urorul nu m 'hemase <n Airoul lui! <n 'a;ul a'esta9 do'torul <i $res'risese $a'ientului o serie de in1e'ii P dou $e s $t m@n tim$ de '@teva s $t m@ni P $entru a remedia o stare de Aoala! )n a'est tim$9 $a'ientul a de'is s vin la <nt@lnirile mele de vineri! )n tim$ 'e $arti'i$a la e.er'iiile mentale $e 'are le 'ondu'eam la <n'e$utul fie' rei <nt@lniri9 $roAlema lui de s n tate s-a re;olvat! =u :tiusem ni'iodat 'are fusese a'east $roAlem 9 ni'i 'e tratament urmase! Pa'ientul nu s-a mai dus la do'tor9 dar <ntr-o ;i s-a <nt@lnit 'u el <n ora:9 iar a'esta l-a <ntreAat de 'e a <ntreru$t seria in1e'iilor! LPentru ' m-au vinde'at a'oloL9 a r s$uns omul9 referindu-se la sediul Silva! ?tun'i do'torul a adresat $l@ngerea $ro'urorului distri'tului! #ar :i $ro'urorul avea rude 'are $arti'i$au regulat la :edinele mele de vineri seara! ?:a ' a $us 'a$ t s'urtei noastre <ntrevederi9 sf tuindu-m 'um s $ro'ede; $entru a nu mai intra <n <n'ur' turi! M-am feli'itat $entru ' aveam <n mi:'area $e 'are o 'ondu'eam :i rude ale unor ofi'iali ai ora:ului :i distri'tului :i atun'i mi-a venit <n minte ideea So'iet ii 7'umeni'e H7'umeni'al So'ietyI!

Opo&i)ii in partea biseri'ii


#o'torii nu au fost singurii 'are le-au 'reat ne$l 'eri $arti'i$anilor la tera$iile Silva! Multe

45

dintre ofi'ialit ile Aiseri'e:ti lo'ale au f 'ut a'ela:i lu'ru! /hiar :i 'ei 'are le 'uno:teau $e unele $ersoane $e 'are le a1utasem nu voiau s 'read <n efi'ienta metodelor mele $an nu le vedeau 'hiar ei fun'ion@nd! &ntr-o ;i9 un $reot $e 'are-l a1utasem m-a sunat! ?vea un $rieten9 tot $reot9 'u 'an'er la sistemul digestiv9 'are tre'use de1a $rin trei o$eraii ma1ore! Preotul Aolnav avea $ermanent feAr :i diaree! Fusese de1a eliAerat de oAligaia de a servi a'tiv Aiseri'a :i se retr sese la o 'as de odihn ! Prietenul meu m-a rugat s -l a1ut9 de:i re$re;entanii lo'ali ai 'lerului <:i averti;aser enoria:ii s stea de$arte de <ntrunirile Silva9 suger@ndu-le ' lu'ram $entru diavol! >-am <ntreAat $e $rietenul meu: ?Crei s spui c preoii de acolo or s m lase s intru n cldire i s%l vd pe preotul bolnav2 " O s fac n aa fel nct s nu te deranjeze nimeni", m-a asigurat el! &mediat 'e am intrat <n 'amera $reotului Aolnav9 'eilali $reoi ne-au l sat singuri! ?m luat m@na $reotului $entru a i-o simi9 mi-am im$rimat <n minte o imagine a fetei :i vo'ii lui :i iam re'omandat s Aea o 1um tate de $ahar de a$ <n tim$ul no$ii :i 'ealalt 1um tate a doua ;i diminea ! ?$oi i-am s$us ' voi reveni du$ trei ;ile s v d 'e $rogrese a f 'ut! ?'as 9 <n a'eea:i noa$te9 am terminat $rogramarea la distan ! H5oi e.$li'a <n detaliu a'east metod <n 'ursul ' :tii!I #u$ trei ;ile9 m-am <ntors s v d 'are era starea $reotului9 iar a'esta mi-a s$us ' simea o <mAun t ire evident ! FeAra <i s' ;use9 iar diareea se o$rise! ?vea un tran;it intestinal normal! ,i atitudinea lui era s'himAat P la fel 'a :i a 'elorlali $reoi! Totu:i9 $entru vinde'are a mai fost nevoie de <n' dou :edine! #e fie'are dat '@nd veneam9 $reoii 'are-l asistau ado$tau o atitudine din 'e <n 'e mai 'ordial ! O lun mai t@r;iu9 $reotul a $le'at <ntr-o va'ant <n S$ania9 iar '@nd s-a <ntors a fost re$arti;at la o Aiseri' ! /@nd s'riu a'este r@nduri9 este <n' <n via !

3Dar a'1...4 ia lo'!l opo&i)iei


? tre'ut o generaie :i tera$euii <n' <nt@m$in metoda Silva 'u s'e$ti'ism! 7.ist <ns :i un $rogres! )n sfera religioas 9 <n lo' s se mai s$un ' suntem Lde la diavolL9 oamenii Aiseri'ii :i 'redin'io:ii <:i amintes' de fa$tele <nv torului &isus <n tim$ul :ederii >ui $e $ m@nt! ,i <:i amintes' afirmaiile f 'ute des$re 'a$a'it ile omene:ti! ?'um ei se <ntreaA : K#ar da' 'eea 'e a s$us &isus este adev ratDL Medi'ii <n' mai Aat toAa $entru metodele stri't alo$ate de tratament9 dar <n unele 'er'uri medi'ale se $une <ntreAarea: L#ar da' am folosi <n a'est 'a; $uterea miniiDL ?u e.istat ;ile <n 'are soia mea era o'olit de ve'ini9 iar 'o$iii erau Aat1o'orii la :'oal 9 dar vremurile a'elea au tre'ut! >aredo9 Te.as9 se afl a'um $e hart 9 'el $uin <n $arte datorit $o;iiei sale 'a sediu internaional al metodei Silva $entru 'ontrolul minii9 'are are milioane de aAsolveni! =enum rai oameni 'are au f 'ut 'ursurile9 $rietenii :i familiile lor au avut Aenefi'ii <n toate as$e'tele s n t ii! Odat 'u $ra'ti'a ;ilni' de diminea 9 v-ai format a:te$tarea $o;itiv :i <n'rederea <n efi'iena metodei! /u '@t a:te$tarea :i <n'rederea sunt mai mari9 'u at@t v vei sta mai $uin <n 'alea auto-vinde' rii :i su''esul va fi mai s$e'ta'ulos! >ui Walter -ussell9 unul dintre 'ei 'are au luat $arte la des'o$erirea a$ei greleH$revestitoarea erei atomi'eI9 arhite't9 s'ul$tor9 'om$o;itor9 s'riitor :i $osesor a multe alte talente 'reative9 i s-a s$us '@ndva de ' tre un admirator: 9TreAuie s avei o 'redin formidaAil !L K=u am ni'i un fel de 'redin L9 i-a re$li'at -ussell! L,tiu!L /ur@nd9 :i dumneavoastr vei L:tiL! 5ei a1unge s st $@nii nivelul alfa! 5ei $utea s v a1utai 'or$ul sa se vinde'e :i-i vei $utea <nv a :i $e alii s-o fa' ! ?$oi vei $utea avansa $entru a re;olva alte ti$uri de $roAleme! Sute de medi'i din toate s$e'ialit ile au urmat 'ursurile de instruire <n metoda Silva :i9 de asemenea9 sute de asisteni medi'ali! /or$oraii $uterni'e :i-au trimis 'adrele de 'ondu'ere la

03

instruire $entru a le <nv a s -:i a'tive;e mai mult mintea! /ontaAili9 ingineri9 mun'itori9 $rofesori9 $ rini din toate 'ategoriile so'iale foloses' a'um 'ele <nsu:ite $entru a-:i s$ori intuiia9 'reativitatea :i 'a$a'itatea de a-:i re;olva $roAlemele! Metoda Silva v va a1uta s re;olvai multe $roAleme9 dar $entru <n'e$ut 'ea mai sim$l este <ns n to:irea! S n tatea este $rima $rioritate a neuronilor! /@nd mintea $rogramea; neuronii sa a'ione;e $entru o s n tate mai Aun 9 a'e:tia sunt $reg tii s r s$und !

,edina %* Climat!l prielni'

#ns1n1to(irii
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la +8 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und <ntre dou numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l sai-v mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiv ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a minii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: LSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L

R1st!rnare e sit!a)ie #n 'a&!l !n!i iabet


..*., de douzeci &i cinci de ani, suferea de diabet &i de multe dintre complicaiile acestuia atunci c"nd s-a #otr"t s participe la cursurile de instruire 'n metoda *ilva. ai 4os sunt redate cele ce au urmat, cu cuvintele lui: otivul principal pentru care am participat la seria de baz a conferinelor metodei *ilva a fost starea mea de sntate. Aveam un diabet de tip 07insulino-dependent8 de douzeci de ani. 6a douzeci &i unu de ani au 'nceput s apar efecte secundare. 9rimul a fost retinopatia diabetic. Jemoragiile oculare m-au fcut s-mi pierd vederea oc#iului drept &i au diminuat mult capacitatea vizual a oc#iului st"ng. Am suferit intervenii c#irurgicale extinse, cu raze laser, la ambii oc#i. 'n urma lor mi-am recptat parial vederea cu oc#iul drept, dar nu era nici pe departe o vedere normal. %octorii 'mi spuseser c trebuia s evit orice activitate fizic 'n afara mersului 7nu aveam voie s alerg, s m aplec, s ridic greuti etc8. 3ra ca un vis urat, deoarece toat viaa fusesem un atlet activ. (u puteam g"ndi dec"t: ?%e ce eu; (u am dec"t douzeci &i unu de ani./ ai t"rziu, 'n acela&i an, am fcut #ipertensiune arterial &i am fost trecut pe doza

47

maxim de medicaie anti-#ipertensiv, odat cu administrarea de diuretice. %octorii spuneau c 'n nici un caz nu voi mai putea renuna la medicaia 'mpotriva #ipertensiunii. Aceasta nu era duntoare doar sistemului cardiovascular, ci 'n cazul meu era un pericol &i pentru oc#i. !"nd am 'mplinit douzeci &i trei de ani, mi s-a spus c apruse 'nc o complicaie. 2ncepuser s m lase rinic#ii. 9e vremea aceea pierdusem de4a KLM din capacitatea lor funcional. Acum am douzeci &i cinci de ani &i cred ca metoda *ilva &i %umnezeu mi-au salvat viaa. %e c"nd am 'nceput cursul, necesarul de insulin a sczut sptm"nal. -am programat pentru ca acest lucru s se 'nt"mple. Am o pomp de insulin, 'n care doza se sc#imb de trei ori pe zi 7progresie 'n trepte8. -am programat de fapt pentru acel moment din zi 'n care insulina trebuia s scad &i am reu&it, Ai doza medicamentelor 'mpotriva tensiunii mi-a fost mic&orat de medici. -am programat &i m-am rugat &i pentru ca oc#ii s mi se vindece, mai ales s 'nceteze s"ngerarea. 'n trecut, p"n &i o simpl stare de enervare 'mi provoca #emoragii. Astzi 4oc tenis &i merg cu bicicleta, bine'neles, cu foarte mare atenie. 9entru mine, metoda *ilva a fost mai mult dec"t o coincident. %octorii nu-&ipot explica sc#imbrile, dar 'mi spun: ?5 &i mai departe ce ai fcut p"n acum./ 5i-l $utei imagina $e T!S! D ?re el o g@ndire $o;itiv D #a! 7ste el afe'tat de fri' 9 ostilitate :i nesiguran D #elo'! /rede el <ntr-un fundament s$iritual al lumii materialeD #a! T!S! a fost motivat s urme;e 'ursurile res$e'tive de gravitatea st rii sale de s n tate HdorinaI! ? 're;ut ' <:i $utea $rograma insulina 'um voia9 :i a $utut! S-a a:te$tat 'a $rogramarea s fun'ione;e :i a fun'ionat! /u alte 'uvinte9 a avut atitudinea mental $erfe't $entru a <nregistra un su''es! ,i i-a fost de folos!

9nvin8erea 8$n irii ne8ative


R@ndirea negativ $rovoa' $roAleme! R@ndirea $o;itiv g se:te soluii! R@ndirea negativ 'reea; un 'limat <n 'are se $ot ivi $roAleme de s n tate! R@ndirea $o;itiv 'reea; un 'limat <n 'are se $oate oAine $ stra o stare Aun de s n tate! 5 voi <m$ros$ ta definiiile 'elor dou ti$uri de g@ndire! R@ndirea negativ <nseamn vinov ie9 <ngri1orare9 nesiguran 9 fri' 9 gelo;ie9 sus$i'iune9 ur 9 antagonism9 m@nie9 dis$erare9 1ale :i ne<n'redere <n sine! R@ndirea negativ v <m$iedi' s inei $asul 'u oamenii :i situaiile din 1ur! R@ndirea $o;itiv <nseamn iuAire9 a$re'iere9 o$timism9 siguran 9 'ura19 'oo$erare9 'om$asiune9 genero;itate9 $rietenie9 r Adare9 a1utorare :i amAiie! R@ndirea $o;itiv v determin s inei $asul P s fii <n armonie P 'u oamenii :i situaiile din 1urul dumneavoastr ! ?'estea sunt numai '@teva e.em$le9 nu re$re;int e.$unerea <ntregului suAie't! #ar nu avei nevoie de <ntreaga e.$unere! ?vei nevoie doar de $rofilul $ro$riei g@ndiri9 <n s$e'ial <n 'eea 'e $rive:te 'om$onentele negative! S lu m9 de e.em$lu9 vinov ia! /a ori'e alt 'om$onent a g@ndirii negative9 vinov ia este stresant ! ?t@t vina9 '@t :i ori'e alt ti$ de g@ndire negativ 9 intr <n oAi:nuin 9 iar stresul $e 'are <l $rovoa' devine 'roni'! Stresul 'roni' este un u'iga:! /@nd simii ' nu avei destule reali; ri9 ' ai gre:it 'eva ori nu v-ai str duit sufi'ient9 v simii vinovat! #a' $erseverai <n a'eea:i atitudine9 $utei $rovo'a sl Airea $ro$riului sistem imunitar! Pe termen mai lung sau mai s'urt9 a'east sl Aire v va fi fatal ! /@nd avei atitudini negative $entru $erioade mai <ndelungate de tim$9 <n organism se

48

$rodu' s'himA ri 'himi'e! 7ste eliAerat <n s@nge un 9stres 'himi'L9 inhiA@nd fun'ionarea sistemului imunitar9 a$arent $rintr-un me'anism de 'reare a unei 'onfu;ii :i $rin sl Airea lui! )n a'este 'ondiii <n'e$ s a$ar $roAlemele de s n tate! #ar sentimentele $o;itive fat de $ro$ria $ersoan :i de 'eea 'e fa'ei9 'are v fa' s fii mai degraA o$timi:ti de'@t $esimi:ti9 'ontriAuie la starea de s n tate! 7le sunt Aenefi'e $entru s n tate :i9 <n ultim instan 9 $entru su$ravieuire! 7ste mai Aine :i $entru dumneavoastr s fa'ei 'eea 'e 'onsiderai ' este Aine9 $entru a nu fi afe'tat de sentimente de vinov ie! Totul se <nt@m$l 'a :i 'um natura9 sau #umne;eu9 ne-ar fi dotat 'u un sistem de r s$lat ! Fa'ei lu'ruri Aune :i s n tatea va $ros$era! Fa'ei lu'ruri rele :i s n tatea va suferi! Ori de '@te ori simii mustr ri de 'on:tiin <n leg tur 'u 'eea 'e fa'ei9 o$rii-v ! &ntrai $e nivelul alfa! &dentifi'ai fa$ta 'are v fa'e s v simii vinovat! Fa'ei <n a:a fel <n'@t s -i 'ontra'arai urm rile :i s n-o mai re$etai! =um rai a$oi de la % la +9 des'hidei o'hii :i oAservai ' v simii 'u mult mai Aine! /hiar :i g@ndul de a fa'e un lu'ru 'are nu este to'mai 'ore't9 onest9 moral sau legal $oate fi stresant! P@n :i tentaia <n sine v $oate <mAoln vi! /@nd un g@nd r u v $ trunde <n minte9 o$rii-v ! )n'hidei o'hii9 ins$irai ad@n'9 <ndre$tai o'hii u:or <n sus :i s$unei-v <n minte:9?nulea; 9 anulea; !L )n a'est fel vei disi$a imediat sursa de stres! 7ste o $ra'ti' $otrivit la a$ariia ori' rui g@nd negativ!

,edina %( I evoia

e a 're e
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd de la +8 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und intre doua numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlema fi;i' DL ?$oi l sai-v mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v a'ea $ersoan ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a minii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L

N!meroasele '1i '1tre boal1


=imeni nu $oate s$une 'u siguran 'e atitudini mentale s$e'ifi'e sau 'e emoii $rovoa' Aoli 'a s'lero;a <n $l 'i9 diaAetul :i sindromul Ruillain-Barre! /au;ele a'estor Aoli nu $ot fi atriAuite u:or unor atitudini sau emoii s$e'ifi'e9 <n tim$ 'e deseori $are destul de 'lar ' o

0"

femeie <:i $oate $ierde au;ul $entru ' e.ist 'eva 'e nu vrea s aud 9 ori un A rAat <:i $oate $ierde vederea $entru ' e.ist 'eva 'e nu vrea s vad ! Sunt multe ' i $e 'are $rin 'are se $oate instala o Aoal ! Poate veni9 de e.em$lu9 $e 'ale ereditar J $oate veni $e 'alea aerului $e 'are-l res$ir m sau a a$ei $e 'are o Aem! Poate fi indus de unii aditivi alimentari sau de suAstane $oluante din mediu! Poate fi urmarea unei li$se de somn9 de mi:'are9 de suAstane nutritive sau de vitamine sau $oate avea numeroase alte 'au;e! 2nii au im$resia ' Aoala a a$ rut $entru 'a ei s <nvee o le'ieJ a'e:tia v d <n Aoal o Aine'uv@ntare deghi;at ! 7u nu le <m$ rt :es' $un'tul de vedere! /reatorul nostru vrea s fim $erfe'i9 a:a 'um este 7l! #evierile de la $erfe'iune nu se $rodu' <n 'eruri9 'i $e $ m@nt! Oamenii <:i 'reea; $ro$riile $roAleme de s n tate! 7u 'red 'u t rie a'est lu'ru! Sora 7li;aAeth -eis9 le'tor $e tema tera$iei Silva9 'rede alt'eva! ?re motivele ei! O s-o las s vi le e.$li'e 'u $ro$riile 'uvinte: *indromul +uillain-Barre: o experien ciudat, unic: o /boal/puin cunoscut, p"n intr 'n viaa ta. %e unde vine; !um 'i afecteaz pe oameni ; !e poate face cineva prin rugciune, te#nicile metodei *ilva, atitudini pozitive, ne'nfricare, credin sau adevr interior; 9e GN august am fost invitat la mnstirea *f"nta ria din 9ortJuron, ic#igan, pentru a 'ncepe cartea mea Biblical $eflections 7/$eflecii biblice/8, un manuscris aprut 'n urma a douzeci &i cinci de ani de predare a cuvintelor *cripturii 'n 'ntreaga lume. !apitolele 0 &i G erau terminate. Acum se ridica o 'ntrebare. /!tre ce s m 'ndrept; !tre adevrul biblic sau ctre cel universal; 2ntrebarea implica multe lucruri, deoarece, 'n calitate de cre&tin &i lector pentru metoda *ilva de control al mintii am fost deseori provocat &i atacat: ? !um se potrive&te metoda *ilva cu mesa4ul lui )isus; iercuri, GK august, ne rugam pentru a primi un rspuns la aceast 'ntrebare. Ooi dimineaa, c"nd m-am trezit, vedeam dublu. 6a ora 00 nu mai puteam merge. 9"n la miezul nopii eram total paralizat. Un rspuns la rugciune; ?2ntreab &i ti se va rspundeP caut &i vei gsi. / Am a4uns la camera de gard de la ercy Jospital, din 9ortJuron. 9e la ora 0L seara 'mi fcuser o scanare a creierului, o tomografie axial computerizat &i aveau mai multe diagnoze. 2n cele din urm, testele au indicat sindromul +uillain-Barre, o boal provocat de un virus care afecteaz sistemul nervos prin coloana vertebral. .oi mu&c#ii corpului erau nemi&cai, 'ncep"nd cu cei ai oc#ilor. )nteresant simbol - o mi&care ctre claritate 'n viziunea interioar, poate ; Aase surori ale ordinului *f"ntul )osif &i prietene de-ale mele din 'ntregul ic#igan au venit s formeze o ec#ip de 'ngri4ire &i rugciune G1 de ore din G1... &ase oameni plini de iubire, credin &i rugciune, care absolviser cursurile metodei *ilva 7cu o singur excepie8 &i-mi erau prietene de mult vreme. Am fost condus de energia &i de prezenta lor. (u mi-a fost fric nici un moment (u am avut nici o durere. 'n urma multor ani de rugciune &i practic *ilva, 'nvasem de mult cum s m relaxez, a&a c tensiunea, temperatura &i pulsul au fost normale tot timpul (u a trebuit s /muncesc/ pentru aceasta. 3ra un fapt zilnic care fusese de4a stabilit prin practic, practic, practic. -dat, o sora mi-a luat tensiunea &i a gsit-o mic )-am spus: ?6as-m un moment &i 'ntoarce-te din nou./ A&a a fcut &i: ?(ormal, / u&c#ii g"tului nu funcionau, a&a c era o posibilitate ca plm"nii s fie afectai 9rietenele mele mi-au fcut gargar zi &i noapte, a&a c &i acest lucru a fost evitat Au folosit o pomp aspiratoare, dar n-am fost trecut niciodat pe respiraie artificiala. )ar&i,

50

totul dovedea o evoluie cu totul deosebit a sindromului +uillain-Barre. *epare c, 'n cazul acestui sindrom, este nevoie de la &ase luni p"n la mai muli ani pentru recuperare. %ar 'n treizeci de zile eu am fost externat de medicul meu, 'nc"ntat &i uimit c m vedea merg"nd, vorbind. zbur"nd: un semn de eficient a ceea ce Oose *ilva nume&te energie, vizualizare. relaxareP a ceea ce un cre&tin nume&te rugciune de credin. Acum eu denumesc aceast experien minunat de vindecare. plin de 'nvminte, /retragerea mea de treizeci de zile/. 5usesem total paralizat zece zile... a&tept"nd ca oc#ii s 'nceap s se mi&te. Apoi am mers cu o ambulan la Borgess, spitalul nostru din Qalamazoo &i din nou, timp de exact zece zile, am fcut fizioterapie. Am a4uns la Borgess pe K septembrie, intr-o dup-amiaz de duminic. 6uni am 'nceput terapia: p"n seara 'mi mi&cam braele &i puteam sta 'n picioare. %in nou, cei ce &tiu povestea altora care au avut aceast boal virotic vor aprecia puterea relaxrii, a energiei &i a rugciunii. 2n timp ce personalul medical urmrea uluitoarea mea recuperare m-am pregtit s m 'ntorc la (azaret# &i la eta4ul nostru medical de la 5ontbonne 7cldirea pentru surorile retrase din activitate8. %in nou /cele zece zile magice/ de iubire &i 'ngri4ire pe parcursul fizioterapiei zilnice mau adus 'n momentul autonomiei fizice. -c#ii 'nc nu se mi&c perfect simultan. simt ca omul din evang#elie care a vzut ?oamenii cape ni&te copaci merg"nd/. (u m deran4eazP cu putin rbdare... 2ntrebarea mea acum este: /!e am 'nvat &i cum pot 'mprt&i totul 'ntregului univers;/ !u siguran, cartea mea nu va mai fi niciodat aceea&i, &i nici eu. (u mi-a fost /dat/ de %umnezeu. (u a fost ceva satanic. Am cerut s 'neleg durerea fizic. *uferisem de4a emoional, spiritual &i mental. %in aceast cauz, consilierea nu era dificil 'n aceste domeniu %ar fizic; 5usesem 'ntotdeauna sntoas, a&a c aveam deseori o atitudine arogant fat de cei cu slbiciuni fizice. Acum 'i mulumesc lui %umnezeu pentru aceast experien deosebit. i-a dat posibilitatea s recunosc c toat lumea 'nva. Cindecarea nu este un accident: este o cale natural, care, dac este lsat s-&i urmeze cursul, '&i face treaba/. 3ste 'n acela&i timp o cale universal care poate fi asistat prin rugciunea &i g"ndurile celorlali 9oate aceast poveste ne va reaminti c nici unul dintre noi nu este singur. *untem /pzitorul fratelui nostru/P suntem fratele nostru. 3nergia voastr este a mea pentru c toi o primim din aceea&i surs, 3ste un dar &i este real. 3u 'i spun %umnezeu &i, fiind cre&tin, recunosc /vestea bun/.

N!meroasele '1i '1tre #ns1n1to(ire


7.$eriena sorei 7li;aAeth -eis este o ins$iraie $entru muli9 deoare'e ea 'ontinu s-o <m$ rt :eas' auditoriului ori de '@te ori $red sau 'onferenia; ! /redina 'uiva <n #umne;eu este un fa'tor $entru vinde'are :i s n tate! /u '@t ne simim mai singuri9 'u at@t tr im mai stresai! Ori'e religie 'are re'unoa:te o &nteligent Su$erioar alung stresul! #in a'ela:i motiv9 iuAirea familiei este o 'ale ' tre <ns n to:ire!

,edina %0

Lini(tirea min)ii
+%

%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la +8 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und <ntre dou numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l sai-v mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v a'ea $ersoan ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a minii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: LSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L Fa$tul ' avem 'a$a'itatea de a ne <mAoln vi sau de a ne <ns n to:i $e noi <n:ine este 'on:tienti;at din 'e <n 'e mai mult! #e e.em$lu9 'er'etarea <n domeniul 'an'erului $e o alt dire'ie de'@t 'ea medi'amentoas era <ntr-o vreme de ne'on'e$ut! Totu:i9 la sf@r:itul anului %"609 ?meri'an /an'er -esear'h Fund a f 'ut un studiu asu$ra stresului <n relaie 'u in'idena 'an'erului! L?m iniiat a'est efort <n domeniul 'an'erului <n relaie 'u stresul deoare'e multe studii indi' o leg tur str@ns intre nivelurile de stres :i ris'urile de a fa'e 'an'erL9 s$une s'risoarea transmis ! #o'umentul 'itea; a'este trei studii s$e'ifi'e: %! #r! William H! Rreen de la 2niversitatea din -o'hester a studiat viaa a trei seturi de gemeni! 2n geam n din fie'are set a tre'ut $rintr-o mare tulAurare $sihologi' :i9 la s'urt tim$ du$ a'eea9 a f 'ut leu'emie H'an'er al s@ngeluiI9 <n tim$ 'e geam nul ne-stresat nu s-a <mAoln vit! *! #r! H!C!F! Baltrush a 'omuni'at la /el de-al treilea sim$o;ion internaional $entru dete'tarea :i $revenirea 'an'erului HThird &nternational Sym$osium on #ete'tion and Prevention of /an'erI ' 9 du$ 'e a studiat o$t mii de $a'ieni 'u diferite ti$uri de 'an'er9 a a1uns la 'on'lu;ia ' 9 <n ma1oritatea 'a;urilor9 'an'erul a a$ rut K<ntr-o $erioad de stres sever :i intens9 'are im$li'a fre'vent o des$ rire sau o $ierdere grea!L (! Studiile inde$endente ale dr! /aroline B! Thomas de la Cohns Ho$Gins :i dr! -ene /! Mastrovito de la Memorial Sloan Yettering /an'er /enter au indi'at 'ea mai mare in'iden a 'an'erului $rintre $ersoanele 'are tind s -:i $ stre;e emoiile KsuA 'a$a'L! 7ste o veste Aun a'eea ' re'unoa:terea $otenialului mintii umane de a $rovo'a fie Aoal 9 fie <ns n to:ire a a1uns s se infiltre;e <n 'on:tiina $rofesiei medi'ale! #ar $rogresele modeste sunt frustrante $entru a'eia dintre noi 'are au e.$erimental de1a re;ultatele $o;itive 'e de'urg din a'east 'on'e$ie! 7ste o veste Aun s afl m ' edu'atorii <:i des'hid mintea ' tre im$ortanta fun'ion rii emisferei dre$te9 dar :i ai'i $rogresele sunt frustrant de lente! #in 'e <n 'e mai muli oameni9 'u $reg tiri din 'ele mai diverse9 re'unos' valoarea 'reativit ii9 $er'e$iei :i intuiiei <mAun t ite 'are a$ar $rin 'ontrolul nivelului alfa!

52

Fie 'a mi:'area s se a''elere;e :i num rul lor s 'reas' :i <n viitor!

C!m se poate imin!a stres!l pentr! a lini(ti mintea


=!B! era 'ondus la servi'iu de soul ei9 '@nd ma:ina din faa lor a o$rit Arus'! 7a m@n'a <n a'est tim$ fulgi de $orumA dintr-un 'astronel! K?m dat 'u 'a$ul de $arAri;! Bu;ele mi s-au $resat de Aolul 'u 'ereale! Mi'ul de1un a ;Aurat $este tot P <n $ r9 <n geant 9 $e ro'hia 'ea frumoas 'u im$rimeuri florale!!!L Ma:ina nu suferise ni'i o stri' 'iune9 dar 'ei doi au fost nevoii s se <ntoar' a'as $entru a se s$ la :i a se s'himAa! =!B! a sunat la servi'iu s -:i anune <nt@r;ierea! 7ra <n mod vi;iAil enervat :i s$eriat ! ?tun'i a folosit metoda Silva $entru a intra $e nivelul alfa! -e$ede9 :i-a alungat emoiile negative :i le-a suAstituit 'u altele $o;itive! KSunt mulumit ' nu am fost r nii! ?'east <nt@m$lare va avea numai urm ri Aune9 $entru ' asta este 'eea 'e vreau! 5oi avea o ;i minunat ! Soul meu va avea :i el o ;i minunat ! =ervii mi se lini:tes'! M simt din 'e <n 'e mai 'alm ! /@nd voi des'hide o'hii du$ 'e voi num ra $@n la +9 m voi simi minunat!L /@nd a terminat de num rat9 a simit imediat diferena! LSoul meu a v ;ut '@t de mult m s'himAasem! =-a treAuit s -mi du' geanta sau s m a1ute <n ni'i un fel! <n lo' s m v i' res' $entru 'e $ iser m9 nu mai d deam <nt@m$l rii ni'i o atenie! 7ra m@ndru de mine!L Pentru a disi$a stresul unui moment9 $ro'edai la fel 'a =!B! &ntrai $e nivelul alfa :i r sturnai situaia! &maginai-v ' $aharul vieii este $e 1um tate $lin9 nu v uitai la 1um tatea goal ! #ai-v instru'iuni mentale $entru a $rofita de $e urma e.$erienei! Programai-v s v restaAilii e'hiliArul mental :i s folosii e.$eriena $entru a deveni o $ersoan mai Aun de'@t <nainte! Fa'ei-v un oAi'ei din alungarea stresului :i din <nlo'uirea lui 'u lini:tea mintii! -evedei a'tivit ile ;ilei de ieri :i evideniai ori'e eveniment stresant9 mai ales da' este vorAa des$re vreo a'iune <n 'are nu ai avut un 'om$ortament $rea generos9 eti'9 legal9 'ore't sau <neleg tor fa de alt'ineva! >a nivelul alfa9 de'idei s fa'ei ast ;i 'eva $entru a <ndre$ta lu'rurile! Sau9 da' nu ai f 'ut nimi' $entru a a1uta $e 'ineva9 hot r@i-v s <ntre$rindei ast ;i o a'iune $o;itiv ! Seara9 fa'ei a'ela:i lu'ru $entru ;iua 'are to'mai s-a terminat! OAi'eiul a'esta9 res$e'tat 'u regularitate9 asigur lini:tea mintii9 'are este o 'ondiie a longevit ii!

Bio/ee ba'< (i 'ontrol!l stres!l!i


7'hi$amentul $entru AiofeedAa'G m soar starea fi;i' interioar ! #eoare'e a'easta este revelatoare $entru starea mental a unei $ersoane9 AiofeedAa'G-ul a devenit o metod mult folosit $entru a influenta starea mental :i a $rimi 'onfirmarea ' modifi' rile s-au $rodus 'u adev rat! Prin AiofeedAa'G9 de e.em$lu9 v $utei da seama da' v aflai $e nivelul de rela.are $otrivit $entru disi$area stresului! 2n termometru este un dis$o;itiv de AiofeedAa'G! =u m soar nivelul de rela.are9 dar ofer informaii $reioase des$re tem$eratura 'or$ului! -ela.area este m suraAil $rin dou dis$o;itive de AiofeedAa'G! 2nul m soar re;istena ele'tri' a $ielii9 'el lalt fre'venele undelor 'ereArale! 7u $un amAele instrumente la dis$o;iia 'elor 'are $arti'i$ la 'ursurile Silva! 7i $ot oAine un dete'tor al r s$unsului galvani' al $ielii H-e;istivitatea ele'tri' a $ielii $almare este folosit 'a
indi'ator emoional! ?'easta 're:te <n stare de rela.are9 iar <n stare de tensiune s'ade Hn!trad!I pentr! a /i

a1utai <n $ra'ti'a rela. rii! Pun@nd dou degete $e su$orii ele'tro;ilor9 $ornind instrumentele :i a1ust@nd $ulsaiile audio <ntr-un $un't la mi1lo'9 intre lent :i ra$id9 studenii $ot avea imediat un feedAa'G audio $entru a-:i da seama '@t de Aine au reu:it s se rela.e;e! #e:i

53

dete'torul r s$unsului galvani' al $ielii nu m soar fre'venta undelor 'ereArale :i d informaii des$re rela.are 'are sunt mai mult 'alitative de'@t 'antitative9 eu l-am 'aliArat astfel <n'@t semnalele s fie <n $un'tul 'el mai 1os atun'i '@nd $ersoana este $rofund rela.at ! Pentru a oAine o determinare 'ore't a nivelului alfa atins este ne'esar un ele'troen'efalograf! ?'esta este un dis$o;itiv de AiofeedAa'G mai 'om$le. :i de'i mai s'um$ de'@t un dete'tor al r s$unsului galvani' al $ielii! )ntr-un ele'troen'efalograf9 ele'tro;ii sunt $lasai dire't $e 'a$ul utili;atorului :i9 folosindu-se fie un feedAa'G vi;ual9 fie unul audio9 se indi' momentul <n 'are s-a a1uns $e fre'ventele undelor alfa! Prin folosirea ori' ruia dintre a'este dis$o;itive9 'ursanii $ot afla da' tehni'ile $e 'are le utili;ea; le rela.ea; 'u adev rat 'or$ul :i mintea! <n tim$ul num r torii inverse9 $ot determina da' este mai efi'ient s vi;uali;e;e numerele sau s le rosteas' <n g@nd! Pot afla :i 'are dintre s'enele alese $entru a-:i indu'e o stare de lini:te este mai efi'ient : un la' frumos9 un leag n <n gr dina 'asei et'! ,i mai $ot determina 'are este 'ea mai Aun metod $entru rela.area $rogresiv : este mai Aine 'a $ur :i sim$lu s le 'omande umerilor s se rela.e;e sau s -i mi:te $@n '@nd g ses' o $o;iie rela.ant D >a genul a'esta de <ntreA ri se oAine un r s$uns ra$id dat de fre'venta Ai$urilor $e 'are le aud sau mar'at $e 'adranul gradat $e 'are-l v d! ?stfel9 'ursanii afl e.a't 'e anume <i rela.ea; ! 7ste $osiAil 'a o im$ortant :i mai mare a a'estor dis$o;itive de AiofeedAa'G s fie 'a$a'itatea de a-i 'onvinge $e 'ursani ' se <nt@m$l 'u adev rat 'eva atun'i '@nd se rela.ea; $rin num r toarea invers ! / $ t@nd a'east asigurare9 studenii devin mai rela.ai <n $rivina 'a$a'it ii lor de rela.are! #a' suntei 'ris$at la g@ndul ' nu :tii '@t de Aine v-ai rela.at9 $utei fi sigur ' nu suntei rela.at! ?sigur@ndu-i $e $arti'i$anii la 'ursul de rela.are ' $rogresea; 9 AiofeedAa'Gul 'ontriAuie la $rogresul reali;at! /ontriAuia la rela.are <nseamn o 'ontriAuie la diminuarea stresului9 dar nu :i la eliminarea lui! BiofeedAa'Gul are limitele sale P de:i v $oate a1uta s fa'ei fat stresului sau s -l disi$ai9 nu v $oate a1uta s $revenii a'umularea lui! Pentru a'easta avei nevoie s folosii nivelul alfa $entru a lua de'i;ii :i a fa'e remedierile ne'esare9 a:a 'um am ar tat mai sus!

,edina %+ .l!n8area 8$n !rilor

istr!'tive
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la +8 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und <ntre dou numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l sai-v mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v a'ea $ersoan ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a minii!L +! ?$oi s$unei-v : !95oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L

54

4! /@nd a1ungei la +! des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L S-a des'o$erit ' <n urma unor st ri a'ute de de$resie 're:te sus'e$tiAilitatea la 'an'er :i infe'ii virale 'um este her$esul! /@nd starea de de$resie ia sf@r:it9 sistemul imunitar <:i re'a$ t liAertatea de a fun'iona normal9 iar a'este ris'uri $ar s se diminue;e! Me'anismul a'esta un suAie't 'urent al 'er'et rilor Aio'himi:tilor :i imunologilor! ?'e:tia $ot dete'ta rea'iile <n lan 'are indi' leg tura dintre 'reier :i sistemul imunitar! =oi9 $rin metoda Silva9 nu lu m $arte la a'east 'er'etare9 dar ni'i nu st m ina'tivi! Pe Aa;a $resu$unerii ' tot 'e e.ist <n 'or$ este 'oordonat de minte9 ne o'u$ m de 'ontrolul asu$ra minii9 $entru a 'ontrola sistemul imunitar9 organele vitale :i nivelul general de s n tate! #a9 $utei lu$ta 'u Aoala 'ontrol@ndu-v starea de s$irit! =u treAuie s a:te$tai des'o$eririle savanilor 'are 'aut ' ile $rin 'are 'reierul este legat de sistemul de a$ rare al 'or$ului! Putei folosi nivelul alfa $entru a v modifi'a dis$o;iia ' tre $artea $o;itiv a s$e'trului P :i a tr i mai mult! /on'e$ia mea este ' suntem r s$l tii de /reator $entru a1utorul $e 'are-l d m la 'ore'tarea $roAlemelor 'reaiei! Suntem ai'i $entru a-> a1uta $e #umne;eu <n a'east lume real 9 oAie'tiv ! Suntem singurele fiine din lume 'are $ot a'iona <n 'alitate de 'o-'reatori! #oar noi suntem 'a$aAili s fa'em din a'east lume un lo' mai Aun de trai9 at@t $entru oameni9 '@t :i $entru alte forme de via ! )n tim$ 'e lu'r m <n a'east dire'ie9 viaa devine :i $entru noi mai Aun ! R@ndind 'reativ <n lo' de a ado$ta o atitudine distru'tiva9 g@ndind $o;itiv <n lo' de a ne l sa 'o$le:ii de idei negative9 noi suntem $rimii Aenefi'iari9 tr ind o via mai s n toas :i mai <ndelungat ! Pe de alt $arte9 da' g@ndim distru'tiv9 da' suntem de$rimai9 da' <i umilim $e alii9 suntem $rimii 'are suferim9 $entru ' ne o$unem 'reaiei! =e $ierdem imunitatea fat de Aoli :i ' dem $rad mi'roAilor :i viru:ilor! LPedea$saL a$li'at <n fun'ie de K'rim L: da' g@ndim distru'tiv9 ne distrugem $e noi <n:ine!

3"e eapsa4 pe m1s!ra 3'rimei4


=atura g@ndurilor distru'tive trans$are deseori destul de lim$ede din natura afe'iunilor 'or$ului fi;i'! R@ndirea alege 'uvintele9 iar 'uvintele <i 'omand 'or$ului s se su$un ! /uvintele $ot fi ins o'olite9 g@ndurile noastre fiind <n mare $arte nonverAale! O KagresiuneL 'ontinu 9 'um este 'ea a $i$ei asu$ra Au;elor unui fum tor <nr it9 $oate $rovo'a un 'an'er! #ar se :tie ' a'east Aoal $oate fi $rovo'at :i de fri'iunile dintre oameni9 de un :ef greu de su$ortat9 de e.em$lu9 sau de o soa'r Kim$osiAil L! #e asemenea9 se :tie ' 'ei 'are se 'onsum din dorina de a oAine un lu'ru im$osiAil $ot fa'e tuAer'ulo; !
H?utorul leag ai'i termenul La se 'onsumaL de L'onsum$tionL9 'are <n limAa engle; <nseamn LtuAer'ulo; L! Hn!trad!I

>a un nivel mai lo'ali;at din $un't de vedere fi;iologi'! frustr rile as'unse $ot ie:i la su$rafa manifest@ndu-se $e $iele suA forma unui $soria;is! Se :tie ' frustr rile legate de $rogresul $ersonal $rovoa' $roAleme ale genun'hilor sau $i'ioarelor! Rri1ile legate de afa'eri sau an.ietatea 'roni' $ot lua forma unor ul'ere!

;eri'irea v1 poate vin e'a=


#e oAi'ei nu este greu de f 'ut leg tura intre atitudinile sau emoiile negative :i efe'tele lor negative! Ple'@nd de la ideea ' K$edea$saL P sau Aoala P este $e m sura K'rimeiL P sau a g@ndurilor negative P $utei oAine indi'ii im$ortante legate de g@ndurile 'are v $rovoa' suferinele fi;i'e! ?'east aAordare este foarte folositoare $entru <n'e$ tori! Mai t@r;iu9 du$

55

'e vei 'ontrola nivelul alfa9 vei fi 'a$aAil s identifi'ai a'este g@nduri mai dire't9 nu numai $e ale dumneavoastr 9 'i :i $e ale altora9 $entru a'easta g sind e.$li'aii <n 'a$itolele urm toare! ?s'ultarea unei mu;i'i $line de armonie $oate fi o 'ale ' tre <ns n to:ire! ?lte ' i sunt Au'uria :i r@sul! Muli tera$eui 'ondu' Lseminare $entru r@sL <n Aenefi'iul $ersoanelor 'u Aoli grave! #e '@nd =orman /ousins9 $e atun'i editorul lui Saturday -eview9 s-a vinde'at de o Aoal $e 'are do'torii o 'onsiderau in'uraAil 9 $ r sind s$italul :i 'a;@ndu-se la un hotel9 unde s-a <n'on1urat de ' ri 'u 'ari'aturi9 de <nregistr ri 'u r@sete :i de alte distra'ii 'are antrenau r@sul9 $rofesia medi'ala a <n'e$ut s anali;e;e mai <ndea$roa$e r@sul 'a $e o 'om$onent Ktera$euti' L! ?: $utea enumera :i alte ' i ' tre <ns n to:ire9 dar :i a'estea9 la fel 'a :i 'ele de mai sus P <n'rederea9 iuAirea9 armonia :i distra'ia P au toate leg tur 'u mintea! #a' numitorul 'omun este mintea :i da' suntei 'a$aAil s intrai $e nivelul alfa :i s v 'ontrolai mintea9 de 'e alt'eva ai mai avea nevoieD

Re&!mat!l pro'e eelor s!plimentare pentr! #ns1n1to(ire


Prin'i$alele $ro'edee $e 'are le $utei a$li'a $entru a v Au'ura de un!9'limatL de <ns n to:ire sunt: -e;istena <n faa unei tentaii sau a ori' rui lu'ru negativ! O$rii-v ! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i <n'et <n sus! &ns$irai ad@n'! S$unei-v <n g@nd: K?nulea; 9 anulea; L! #es'hidei o'hii! )n'etarea unei a'tivit i negative! Ori de '@te ori suntei im$li'at <ntr-o a'tivitate 'are v tre;e:te un 'onfli't interior9 o$rii-v ! &ntrai $e nivelul alfa! &dentifi'ai a'tivitatea duAioas ! #e'idei s-o anihilai :i s n-o mai re$etai! =um rai $entru a ie:i din starea alfa! #isi$area stresului ;ilni'! Seara la 'ul'are9 intrai $e nivelul alfa! Par'urgei mental a'tivit ile ;ilei! ?i f 'ut vreun lu'ru li$sit de ta't sau nu to'mai eti'9 'eva 'e ar $utea du'e la a'umularea unor sentimente de vinov ieD ?firmai-v ' m@ine vei fa'e 'eva $entru a re'tifi'a a'el lu'ru! >a fel9 da' a e.istat un lu'ru $e 'are nu l-ai f 'ut9 de:i ar fi treAuit s -l fa'ei9 de'idei s -l fa'ei m@ine! ?dormii! #imineaa re$etai :i alungai stresul! ?utoa1utorarea $entru vinde'are! &ntrai $e nivelul alfa! P trundei 'u imaginaia <n 'or$9 <n lo'ul unde se afl $roAlema! &maginai-v ' o remediai! 5i;uali;ai-v $erfe't s n tos! =um rai $entru a ie:i din starea alfa9 afirm@ndu-v <ns n to:irea!

,edina %3 D!rerea

(i 2ipno&a
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la +8 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und intre dou numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l sai-v mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v a'ea $ersoan ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri!

+3

0! -e$etai mental: L)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a mintii!L +! ?$oi s$unei-v : L5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L )nl turarea durerii9 o$rirea s@nger rii e.'esive9 a''elerarea $ro'esului de vinde'are P toi a'e:tia sunt $a:i $e 'are <i $utei fa'e atun'i '@nd :tii 'um s intrai $e nivelul alfa :i s -l folosii <n mod 'ontrolat! ,tiai ' omul $oate afe'ta 'a$a'itatea Aa'teriilor de a re;ista sau de a fi omor@te de o otrav D ,tiai ' omul $oate <nl tura o durere9 'hiar da' este 'roni' :i i-a $rovo'at suferine ani de ;ileD ,tiai ' 'ineva $oate a1uta $e alt'ineva de la distant $entru a-i <nl tura o suferin :i a determina re'u$erarea du$ o le;iuneD Toate a'estea sunt aAilit i $e 'are le de;voltai a'um9 <n tim$ 'e ' $ tai 'ontrolul asu$ra nivelului alfa al minii! )n a'est 'a$itol ne vom o'u$a de a'este aAilit i! Pe m sur 'e vom avansa9 <n 'a$itolele urm toare9 vei vedea ' a'este aAilit i sunt 'u adev rat uluitoare! Mintea ne $oate <mAoln vi :i tot mintea ne $oate menine s n to:i! ?'easta este realitatea!

>ipno&1 (i mesmerism
?st ;i nu ne mai mir numeroasele medi'amente 'um$ rate de la farma'ie9 'u reet sau nu9 $entru su$rimarea durerilor! #ar la <n'e$utul anilor %688 asemenea medi'amente nu e.istau! O$eraii 'hirurgi'ale serioase se f 'eau 'u a1utorul unei sti'le de whisGy :i a $atru A rAai v@n1o:i! Pa'ientul Aea whisGy-ul9 A rAaii <l ineau Aine de Arae :i de $i'ioare :i 'hirurgul o$era! >a s'urt tim$ du$ a'east $erioad 9 un medi' engle; $e nume 7sdaile a $le'at <m$reun 'u o e'hi$ de Kmesmeri;atoriL <n &ndia s efe'tue;e o serie de teste folosind $rin'i$iile energeti'e ale lui Mesmer! #r! 7sdaile a demonstrat <n &ndia ' atun'i '@nd mesmeri;atorii f 'eau $ase deasu$ra 'or$ului 'uiva9 de la 'a$ s$re $i'ioare9 in@ndu-:i m@inile la 4-6 'entimetri distant de 'or$9 suAie'tul era aneste;iat! #o'torul $utea fa'e a$oi o$eraii 'om$li'ate9 'um ar fi o am$utare9 f r s aiA nevoie de a1utorul 'elor $atru A rAai voini'i :i al sti'lei de whisGy :i f r s introdu' <n 'or$ ni'i un aneste;i' 'himi'! 2n efe't se'undar al a'estor $ase mesmeri'e9 $e 'are l-a des'o$erit dr! 7sdaile9 era un KAonusL antise$ti'! Pasele $ reau s aiA un efe't de sterili;are a esuturilor! &n'idena infe'iilor s' dea la mai $uin de +M 'om$arativ 'u alte metode! 7u am investigat a'est $ro'es :i am des'o$erit ' fre'vena 'reierului mesmeri;atorilor s'ade <n tim$ul $aselor! 7nergia transmis de m@inile a'estora P <n tim$ 'e 'reierul le fun'ionea; la nivelul alfa P $ trunde <n 'or$ul $a'ientului :i $are s stimule;e :i s e.'ite $arti'ulele suAatomi'e ale materiei9 determin@nd starea de amoreal ! ?m v ;ut multe o$eraii f 'ute de vinde' tori 'e foloseau a'east metod ! )n una dintre ele9 o tumoare a fost e.tir$at din Araul unui $a'ient f r a se folosi aneste;ie 'himi' ! =u a e.istat ni'i un fel de durere :i9 de:i instrumentul 'hirurgi'al nu a fost sterili;at9 nu a e.istat ni'i o s@ngerare :i ni'i o infe'ie! Mesmerismul are multe as$e'te 'omune 'u hi$no;a! #e-a lungul anilor9 <n studiul :i $ra'ti'a $e 'are le-am <ntre$rins <n domeniul hi$no;ei9 am des'o$erit ' hi$no;a este o stare

57

de veghe 'are $oate fi folosit 'u mult efi'ient <n lo' de aneste;i'! Prima 'onsemnare a utili; rii hi$no;ei <n 'hirurgie a avut lo' tot <n &ndia! #u$ 'e a oAservat fa'hirii 'are st teau lungii $e un $at de 'uie f r s simt ni'i o durere9 un medi' engle; a de;voltat o tehni' de indu'ere a hi$no;ei $e 'are a folosit-o 'u su''es asu$ra $a'ienilor s i! /@nd a f 'ut demonstraia a'estei tehni'i <n fata unei 'omisii de do'tori9 a'e:tia au ie:it din sal :i au <naintat un ra$ort 'are s$unea ' hi$no;a nu e.ist :i ' $a'ienii su$u:i o$eraiilor f 'eau 'eea 'e le 'eruse do'torul s fa' ! Se $are ' erau dis$u:i sa s$un ori'e <n lo' s a''e$te realitateaE

>ipno&a, anal8e&i'!l e tip spe'ial al 'reier!l!i


Hi$no;a este un aneste;i' $erfe't! Poate fi folosit $entru a aneste;ia ori'e $arte a 'or$ului f r a fi urmat de vreo rea'ie alergi' sau de efe'tele se'undare $e 'are aneste;i'ele 'himi'e le $rovoa' deseori! ?i $utea 'hiar s'hia 'u degetul un 'er' undeva $e su$rafaa 'or$ului9 $rodu'@nd doar amorirea $ rii din interiorul 'er'ului! Hi$no;a 'reea; amoreal $rin intermediul 'reierului! /uvintele hi$noti;atorului a'ionea; 'a ni:te 'omen;i $entru 'reier! /reierul se su$une $rodu'@nd amoreala ;onei s$e'ifi'ate! Fa'e a'est lu'ru trimi@ndu-:i <n lo'ul res$e'tiv $ro$riile sale aneste;i'e naturale9 suAstane numite endorfine9 'are o$res' durerea :i 'reea; o sen;aie de euforie! #in 'ele trei;e'i :i dou de ore ale 'ursului Silva9 'ir'a o 1um tate de or este dedi'at unei :edine <n 'are 'ursanii foloses' o tehni' hi$noti' $entru a-:i amori o m@n Hm@na st@ng <n 'a;ul dre$ta'ilorI! 7i <:i imaginea; ' :i-au 'ufundat m@na <ntr-o g leat imaginar $lin 'u a$ re'e 'a gheaa! #u$ '@teva minute <n 'are stau 'u m@na <n a'east g leat imaginar 9 <:i a:ea; din nou m@inile <n $oale :i le testea; 'iu$indu-le! Ma1oritatea 'ursanilor sunt 'a$aAili s oAin amorirea evident a m@inii <n' de la $rima <n'er'are! /ei 'are nu $ot simi de'@t o s'himAare mi' sunt rugai s $ra'ti'e a'east $ro'edur $entru a-:i <mAun t i re;ultatele! Odat 'e m@na a amorit9 da' este $us deasu$ra unei regiuni dureroase a 'or$ului9 starea de amorire $oate fi transferat mental <n a'ea regiune! Transferul a'esta mental are lo' la nivelul fi;i'! )n 'reier a$ar endorfinele9 iar durerea dis$are! )n $ra'ti'a $e 'are ai f 'ut-o $@n a'um l s@ndu-v <ndrumat de 'arte9 v-ai antrenat s v rela.ai $rofund :i s oAinei imagini mentale realiste! Suntei de1a 'a$aAil s folosii 'omen;ile mentale $entru a indu'e amorirea unei m@ini9 a:a 'um am des'ris-o anterior! Pa:ii $e 'are treAuie s -i urmai sunt: %! Stai $e un s'aun 'u s$ tar dre$t9 <n'hidei o'hii9 <ndre$tai-i $uin <n sus :i num rai <na$oi $entru a a1unge <n starea alfa! *! ?d@n'ii :i mai mult starea de rela.are9 $rintr-o num r toare invers mai lung : v re'omand s num rai de la %88 la %! (! > sai <n 1os m@na <n 'are avei mai $utin for Hst@nga da' suntei dre$ta'iI $e l@ng s'aun9 intr-o g leat imaginar 'u a$ re'e 'a gheata! Simii Au' ile de ghea ! ?mintii-v de un moment <n 'are 'hiar ai avut m@na 'ufundat <n ; $ad sau a$ foarte re'e! 0! Sinei m@na <n g leata imaginar 'u a$ re'e tim$ de 'in'i minute9 :tiind ' m@na devine din 'e <n 'e mai re'e9 din 'e <n 'e mai amorit ! +! S'oatei m@na din g leata imaginar :i verifi'ai-i starea de amoreal 'iu$indo 'u 'ealalt m@n ! 3! -estaAilii-i sensiAilitatea fre'@ndu-i <n'heietura 'u 'ealalt m@n de '@teva ori :i s$un@nd <n g@nd Km@n normal L! 4! S$unei-v ' $utei oAine din nou a'eea:i stare de amoreal doar amintinduv a'est eveniment :i ' $utei transfera amoreala asu$ra 'eleilalte m@ini sau a

58

ori' rei alte $ ri dureroase a 'or$ului9 $las@ndu-v $ur :i sim$lu m@na amorit deasu$ra a'elei $ ri! 6! =um rai $entru a ie:i de $e nivelul alfa9 simindu-v minunat!

O 'ale e a elimina !rerea la nivel!l beta


)n hi$no; sunt im$li'ate fre'ventele teta ale 'reierului9 a:adar metoda Silva standard $entru $rimul a1utor este o ada$tare a tehni'ii hi$no;ei aAia des'rise $entru a a1unge $e nivelul teta! Totu:i9 e.ist :i o alt 'ale de a <nl tura o durere9 f r a fi nevoie s se intre $e nivelul alfa sau teta9 :i 'are este foarte efi'ient <n 'a;ul durerilor 'roni'e sau al 'elor 'are $ersist 'eva mai mult tim$! #urerea este modalitatea $rin 'are natura ne anun ' treAuie s a'ord m atenie unei $ ri a 'or$ului! Pro'edeul de mai sus al m@inii amorite este un $ro'edeu de $rim a1utor! Se folose:te $entru a <nl tura durerea $@n '@nd un s$e'ialist $oate e.amina ;ona afe'tat ! Metoda se mai folose:te :i <n 'a;urile <n 'are sunt re'omandate medi'amente <m$otriva durerii! #ar da' durerea mai $ersist :i du$ 'e $roAlema a fost anali;at de medi' :i au fost f 'ute toate testele :i tratamentele9 folosii a'est $ro'edeu Aeta: %! ?r tai s$re lo'ul dureros! *! #a' durerea ar <n' $ea <ntr-un re'i$ient9 'e dimensiune ar avea a'esta H'an 9 sti'l 9 'utie et'!I D (! #a' durerea ar avea o 'uloare9 'are ar fi a'eea D Simii durerea! /e 'uloare are D 0! #a' durerea ar avea un gust9 'are ar fi a'ela D Simii durerea! /e gust are D +! #a' durerea ar avea un miros9 'are ar fi a'ela! Simii durerea! /um miroase D 3! Tre'ei din nou $rin $a:ii de la % la +9 remar'@nd s'himA rile lo'ului9 formei9 'ulorii9 gustului :i mirosului $e 'are le $er'e$ei! 4! #a' durerea nu a tre'ut de tot9 re$etai 'i'lul H$a:ii de la % la +I de '@teva ori da' este ne'esar9 $@n '@nd n-o mai simii delo'! #na >!W! avea Aursit H&nflamaie a $ungilor 'u li'hid sinovial ale arti'ulaiilor! Hn!trad!I de 'in'i ani! #u$ 'e a $ar'urs 'i'lul de mai sus de $atru ori9 nu a mai avut ni'i o durere9 indiferent de mi:' rile $e 'are le f 'ea 'u um rul! =i'i du$ '@teva s $t m@ni durerea nu-i revenise! #&! -!B! a avut intr-o diminea o 'ri; de gut la degetul mare al unui $i'ior! Se s$une ' guta $rovoa' una dintre 'ele mai intense dureri! /ei 'are sufer de gut aseam n durerea 'u sen;aia ' degetul mare le este str@ns <ntr-o menghin din 'e <n 'e mai tare! -!B! a :'hio$ tat $@n <n lo'ul unde se inea seminarul la 'are to'mai se f 'ea demonstraia metodei de mai sus! S-a oferit voluntar s fie suAie't :i a :'hio$ tat $@n <n faa 'lasei! )n 'in'i minute9 -!B! se <ntor'ea la lo'ul s u9 eliAerat de durere :i de :'hio$ tat! #&! ?!-! avea o durere 'roni' <n $artea inferioar a s$atelui! ? $ar'urs 'i'lul de mai sus <n mod 'on:tient de dou ori! Fiind rugat s lo'ali;e;e durerea $entru a <n'e$e al treilea 'i'lu9 el a e.'lamat: 9? dis$ rutEL #r! /#!9 un medi' 'e $arti'i$a la o demonstraie de a'est ti$9 s-a oferit voluntar s fie suAie'tul9 deoare'e avea un 'ot dureros din 'au;a tenisului! #u$ mai multe 'i'luri9 nu a mai simit durerea! 7l a refu;at s $le'e din faa 'lasei :i s se <ntoar' $e lo'ul s u! K=u 'red a:a 'evaL9 A@iguia el9 mi:'@ndu-:i 'otul :i <n'er'@nd s g seas' o $o;iie dureroas ! )n 'ele din urm s-a <ntors la lo'9 'l tin@nd din 'a$ 'u ne<n'redere! )n toate a'estea nu e.ist ni'i o urm de magie! #urerea este o sen;aie suAie'tiv 9 o fun'iune a emisferei 'ereArale dre$te! /@nd o transformai <ntr-un oAie't P lo'ali;@nd-o9

+"

d@ndu-i form 9 'uloare9 gust :i miros P devine oAie'tiv ! /reierul se 'onformea; trimi@nd endorfine $entru a su$rima durerea! /@te o durere este at@t de ve'he9 <n'@t ' $ t m fa de ea un sentiment de $ro$rietate! )i s$unem Kdurerea meaL! Pentru a ne-o <nsu:i :i mai Aine9 <i ad ug m :i un indi'iu s$e'ifi': Kdurerea mea artriti' L! #urerea 'roni' este o oAi:nuin ! #e 'e s suferiiD S' $ai de a:te$tarea negativ :i de 'onvingerea ' treAuie s-o avei! #istrugei oAi:nuina! #a' avei o durere9 efe'tuai a'est 'i'lu 'hiar a'um!

,edina %4 C!m se pro'e ea&1 #n 'a&!l

!r8en)elor
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la +8 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und <ntre dou numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l saiv mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiv ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a mintii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: 9Sunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L

;olosirea nivel!l!i al/a #n 'a&!l !nei !r8en)e


#avid PelAy9 din regiunea Winni$eg9 /anada9 a a1uns <ntr-o situaie de urgen medi'al <n 'are nimeni nu :i-ar dori s fie! /u doi ani <n urm $arti'i$ase la 'ursurile de instruire Silva :i de atun'i utili;ase 'u su''es metoda <n viaa de ;i 'u ;i9 $entru diferite $roAleme minore! #ar <n martie %"68 a avut o $roAlem ma1or ! &at des'rierea lui $entru 'ele <nt@m$late: >u'ram $e o $latform de fora1 l@ng Wollaston >aGe9 <n SasGat'hewan9 /anada! ?1unsesem la 'ir'a :ase metri <n turla de fora19 '@nd mi s-a s$us s ies $e $artea e.terioar a turlei :i s a:te$t $@n '@nd avea s se efe'tue;e o anumit o$eraie de forare! St team at@rnat de 'adrul turlei9 '@nd se'iunea interioar a sondei a fost 'oAor@t ! =u miam dat seama ' aveam degetele de la m@na st@ng 'hiar <n 'alea ei :i <ntr-o se'und mi-au fost se'ionate $e la 1um tate! 3mediat mi%au venit n minte gnduri ca "4mi calm, rezist" i ",u doare ". "i%am revenit n fire i am cobort scrile spunndu%mi5 ,u doare, nici o durere, nu

38

s"ngereaz /. !"nd am a4uns pe pm"nt, am aplicat de 'ndat te#nica *ilva pentru controlul duretiu (u &tiu c"t de intens ar fi trebuit s fie durerea, dar &tiu c nu m-a durut mai ru dec"t 'n urma unor mici tieturi sau lovituri la genunc#i &i am pierdut cam tot at"ta s"nge. Am intrat pe nivelul alfa &i m-am programat: /(ici o durere, acum se vindec /, repet"ndu-mi mereu aceste cuvinte. Urmtoarele opt ore aveau s 'nruteasc lucrurile mai mult dec"t g"ndurile despre accident. A fost nevoie de aproape o 4umtate de ora pentru a 'nclzi micuul avion &i a-l pregti de zbor. %up circa o or &i 4umtate aterizam pe un aerodrom improvizat din 6ynn 6ake, anitoba. Acolo trebuia s m a&tepte o ambulan, dar se prea c mai aveam de stat 'nc o or, a&a c am renunat s mai a&tept &i am gsit pe cineva care m-a dus p"n la spital !"nd am a4uns la spital, am 'ntrebat de ce nu venise ambulanta &i mi s-a spus c fuseser informai gre&it 'n legtur cu gravitatea accidentului &i nu-&i dduser seama c era destul de serios pentru a fi nevoie de o ambulan. Am mai a&teptat 'nc o or &i 4umtate pentru ca un doctor s vin la spital &i s-mi spun c nu putea face nimic pentru mine. Am fost informat c trebuia s merg la @innipeg, care se afla cam la o mie de kilometri spre sud. -am vizualizat a4ung"nd acolo a doua zi. Apoi m-am programat spun"ndu-mi c o s beneficiez de cele mai bune servicii &i c voi a4unge la @innipeg c"t mai cur"nd. %e asemenea, m-am programat pentru a a4unge pe m"inile celui mai bun doctor. 2ntr-o or. un avion 6ear Oet a sosit de la @innipeg 'n 6ynn 6ake. Am fost urcat imediat la bord 'mpreun cu o asistent medical. %up o mie de kilometri de zbor &i la opt ore dup accident, am intrat 'n sala de c#irurgie a !entrului de Atiine edicale din @innipeg. anitoba, !anada. 9e drum nu mi se permisese s iau nici o pastil 'mpotriva durerii, nici s mn"nc ceva. %e-a lungul 'ntregii cltorii am rmas destul de calm &i dispus s fac conversaie. Am 'ncercat s fiu c"t mai vesel posibil, av"nd 'n vedere circumstanele. %up operaie, starea mi s-a ameliorat repede, cu a4utorul g"ndurilor benefice legate de 'nsnto&ire, cu cea mai bun diet posibil 'ntr-un spital foarte mare &i cu 'ngri4irea afectuoas &i atitudinea pozitiv a personalului din *alonul J. %e fapt dup patru zile carnea &i pielea de pe v"rfurile degetelor se vindecaser 'n proporie de circa >L-<LM. 2n a patra zi, doctorul mi-a scos copcile &i a comentat c acesta era unul dintre cele mai reu&ite exemple de c#irurgie plastica pe care le vzuse vreodat. Una dintre asistente a mai spus c am avut noroc s fiu operat de cel mai bun doctor pentru tipul de problem pe care o avusesem. Am rmas 'n spital 'nc o sptm"n pentru fizioterapie &i apoi am fost externat. 6a trei sptm"ni dup accident eram capabil s fac mi&cri complexe, cum erau rsucirea m"nerelor sferice ale u&ilor &i 'nc#eierea nasturilor la #aine, lucru pentru care am fost recunosctor. 5oarte repede m-am 'ntors la munc, 'ntr-un alt gen de slu4b. Am 'nvat c un om poate obine rezultate fantastice av"nd o minte sntoas. g"nduri sntoase &i un corp sntos. #avid PelAy folosise metoda Silva tim$ de doi ani! S-ar $utea s$une ' era un $ra'ti'ant Aine antrenat $entru a''esarea nivelului alfa!

"ro'e e!l 'elor trei e8ete pentr! a'tivarea s!plimentar1 a min)ii


/@nd a1ungei $e nivelul alfa9 o $arte mai mare a minii lu'rea; $entru dumneavoastr 9 deoare'e este a'tivat emisfera drea$t ! #ar da' durerea este 'hinuitoare9 s@ngele @:ne:te sau da' du$ un a''ident se de;l nuie un adev rat iad <n 1urul dumneavoastr 9 $oate fi difi'il :i de f 'ut o num r toare invers de la + $@n la %! ?vei nevoie s v $reg tit $entru a

3%

fi 'a$aAil s intrai <n alfa mai u:or :i s $unei la lu'ru o $arte mai mare a minii atun'i '@nd este nevoie9 <n 'a;ul unei urgene! 2n asemenea gen de $reg tire este Pro'edeul 'elor trei degete! ?'easta <nseamn <m$reunarea degetului mare9 a inde.ului :i a degetului mi1lo'iu de la ori'are m@n 9 'a semnal ' avei nevoie de lu'rul <n e'hi$ al neuronilor din amAele emisfere 'ereArale! #in momentul <n 'are v vei $rograma $entru a'east tehni' 9 'ele trei degete vor fi folosite 'a semnal $entru a intra $e nivelul alfa <n $roAlemele de s n tate! #u$ 'e $rogramai folosirea Pro'edeului 'elor trei degete9 <l $utei folosi9 la o adi' 9 $entru a v a1uta s lu'rai la un nivel su$erior de inteligen ! Pentru a $rograma a'east tehni' utili;ai urm torii $a:i: %! )n'hidei o'hii9 <ndre$tai-i u:or <n sus :i num rai invers $entru a intra $e nivelul alfa! *! )m$reunai degetul mare :i urm toarele dou degete de la ori'are m@n :i re$etai mental: KOri de '@te ori <mi in <m$reun a'este trei degete de la ori'are m@n 9 mintea mea lu'rea; la un nivel mai $rofund al 'on:tiinei9 $entru a remedia ori'e $roAlem !L (! =um rai de la % la + :i des'hidei o'hii9 simindu-v minunat!

"ro8ramarea pentr! o !r8en)1


?'east $rogramare $oate fi e.tins $entru a v 'onferi o $utere de re'u$erare mai mare intr-o situaie de urgent ! )n a'est s'o$ vei folosi Pro'edeul 'elor trei degete9 $lus <n' un $rin'i$iu nou! ?'esta are de-a fa'e 'u alegerea momentului o$tim $entru a v $rograma! 7vident9 momentul 'el mai Aun $entru $rogramare nu este '@nd traversai o interse'ie aglomerat ! ?tun'i undele 'ereArale au fre'vene 'are se <ns'riu <n domeniul Aeta de v@rf! /ea mai Aun $erioad $entru a v $rograma este '@nd undele 'ereArale au o fre'vent s' ;ut 9 adi' noa$tea! #ar '@nd anume <n tim$ul no$ii D Putei l sa 'reierul s de'id <nainte de a adormi9 v vei $rograma s v tre;ii automat noa$tea <n momentul o$tim $entru $rogramare! ?$oi9 $rima dat '@nd v tre;ii <n tim$ul no$ii9 vei intra $e nivelul alfa :i vei urma $ro'edeul indi'at! 5 vei afla $e nivelul alfa :i $rogramarea va fi 'u siguran efi'ient ! #a' suntei $reg tit s v $re$rogramai $entru a fa'e fa ori' rei urgene legate de s n tate9 $ro'edeul este urm torul: %! &ntrai $e nivelul alfa 'hiar <nainte de a adormi! *! )n alfa9 dai-v instru'iunea s v tre;ii automat <n momentul 'el mai Aun $entru a v $rograma $entru urgente! (! ?dormii din nivelul alfa! 0! /@nd v tre;ii <n tim$ul no$ii9 intrai din nou $e nivelul alfa! +! )n alfa9 <m$reunai degetul mare :i urm toarele dou degete de la ori'are m@n ! 3! ?$oi s$unei-v : KOri'@nd m voi 'onfrunta 'u o urgen <n viitor9 voi avea nevoie doar s -mi defo'ali;e; $rivirea! Privind f r s m 'on'entre; asu$ra unui $un't anume9 voi intra $e nivelul alfa! )n a'est fel9 <mi voi folosi o $arte mai mare a minii $entru a ie:i dintr-o situaie de urgen $entru re'u$erarea s n t iiL! 4! ?dormii din nou din nivelul alfa! ?'east $re$rogramare v va $ermite s intrai <n alfa imediat9 indiferent de 'ondiiile e.terioare9 :i s v $rogramai $entru vinde'are :i <ns n to:ire! =u va mai fi ne'esar o num r toare invers <ndelungat ! Pur :i sim$lu9 uit@ndu-v K'u $rivirea $ierdut L9 v vei afla $e nivelul alfa!

3*

,edina %6 "ro'e ee pentr!

prim!l a7!tor
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la +8 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und <ntre dou numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului dins$re 'a$ are $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l sai-v mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiv ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a minii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: LSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L ? sosit momentul s introdu' un alt 'on'e$t relativ la vi;uali;are9 <n leg tur 'u $o;iionarea imaginii mentale! /@nd vi;uali;ai o imagine dre$t <n fata o'hilor9 fa'ei o $rogramare $entru $re;ent! /@nd imaginea vi;uali;at este de$lasat ' tre drea$ta9 v ra$ortai la tre'ut! /@nd imaginea este de$lasat s$re st@nga9 se refer la viitor! &maginai-v ' <n vi;uali;area dumneavoastr stai 'u fata s$re sud! ?tun'i soarele ar fi <n $artea drea$t la a$us - tre'utul -iar la r s rit ar fi <n st@nga - viitorul! /@nd f 'eam $rimele 'er'et ri $entru metoda Silva9 le e.$erimentam $e $ro$riii mei 'o$ii! Pentru a-i fa'e s se $rograme;e $entru viitor P s s$unem9 $entru a lua note mai Aune la :'oal P <i $uneam s se <ntoar' u:or s$re st@nga! ?'easta 'ores$undea 'u mi:' rile $e 'are le v ;usem deseori la suAie'ii hi$noti;ai: ei se a$le'au s$re drea$ta <n tim$ul regresiilor <n tre'ut! 2neori se a$le'au at@t de mult ' tre drea$ta <n'@t era nevoie s -i rea:e; 'a s nu 'ad de $e s'aune! ?tun'i '@nd ne $rogram m $entru vinde'area graAni' <n urma unei le;iuni9 vi;uali; m mai <nt@i situaia din $re;ent P dre$t <nainte! ?$oi9 un $as im$ortant este s de$las m imaginea u:or s$re st@nga tim$ de dou s$re;e'e minute :i ne imagin m ' are lo' vinde'area! )n sf@r:it9 de$las m imaginea :i mai mult s$re st@nga :i ne vi;uali; m 'om$let vinde'ai :i restaAilii! &at $ro'edeul de vinde'are <n urma unui a''ident9 'are durea; <n total 'in'is$re;e'e minute: %! #efo'ali;ai-v $rivirea :i intrai $e nivelul alfa! *! 5i;uali;ai-v dire't <n faa dumneavoastr 9 'a :i 'um v-ai $rivi <n <ntregime <ntr-o oglind ! (! Tim$ de dou minute anali;ai $roAlema9 identifi'@nd $ rile 'or$ului 'el mai

3(

grav afe'tate! 0! #e$lasai imaginea u:or s$re st@nga! +! &maginai-v ' v vinde'ai! 5edei 'um toate $ rile 'or$ului 'are au avut de suferit <n'e$ s se vinde'e! Fa'ei a'est lu'ru tim$ de dou s$re;e'e minute! 3! #e$lasai imaginea :i mai mult s$re st@nga! 4! &maginai-v 'om$let vinde'at! tim$ de un minut9 $ strai imaginea <n 'are v vedei $erfe't s n tos! 6! Terminai :edina num r@nd de la % la +! -e$etai :edina de 'in'is$re;e'e minute de trei ori $e ;i9 dimineaa9 la $r@n; :i seara! Fa'ei <n a:a fel <n'@t re$re;entarea vi;ual s 'ores$und le;iunii suferite! #e e.em$lu9 da' un a''ident v-a $rovo'at o arsur grav 'are ne'esit un trans$lant de $iele9 imaginai-v $ielea 'ea nou $e ;ona ars 9 vi;uali;ai li'hidul eliminat din a'ea ;on :i vasele de s@nge 'are se leag de 'ele ale $ielii trans$lantate!

Oprirea s$n8er1rii pro/!n e


#a' are lo' un a''ident 'e $rovoa' r ni des'hise $rin 'are se $ierde s@nge9 este ne'esar o oare'are s@ngerare $entru 'ur area r nii! #ar da' s@ngerarea nu se o$re:te! $oate fi foarte im$ortant s :tii 'um s v folosii mintea $entru a o o$ri! ?u e.istat 'a;uri <n 'hirurgie <n 'are9 <n 'iuda eforturilor f 'ute de medi'i9 hemoragia n-a $utut fi o$rit ! #e multe ori9 <n asemenea situaii s-a a$elat la hi$noti;atori! Se :tie ' a'e:tia $ot 'omanda $a'ienilor s -:i o$reas' s@ngerarea 'hiar da' a'e:tia se afl suA aneste;ie general ! S$re marea uimire a 'hirurgilor H:i $oate :i a hi$noti;atorilorI9 s@ngerarea se redu'e tre$tat $@n la nivelul unei slaAe $i'ur ri! HPe m sur 'e vom avansa9 voi des'rie multe asemenea
modalit i $rin 'are <i $utei a1uta $e alii9 deoare'e neuronii 'reierului dumneavoastr $ot s 'omuni'e 'u ali neuroni de oriunde este $us <n $eri'ol su$ravieuirea 'uiva! #ar $rimul oAie'tiv este s v <nv m s a'ordai <ngri1ire $ro$riei $ersoane!I

#a' avei o ran 'are s@ngerea; mult9 treAuie s fa'ei urm torii $a:i mentali: %! &ntrai $e nivelul alfa! *! &maginai-v ' regiunea 'are s@ngerea; se r 'e:te! Simii-o 'um devine din 'e <n 'e mai re'e! &maginai-o a'o$erit de gheat ! Fii 'on:tient ' este a'o$erit de gheat ! (! /ontinuai s v imaginai a'ela:i lu'ru $@n '@nd s@ngerarea <n'etea; ! ?$oi <n'heiai :edina! /or$ul se su$une minii! P str@nd <n minte a'east sen;aie de re'e9 esuturile din regiunea 'are s@ngerea; vor deveni <n realitate re'i! Se vor 'ontra'ta :i s@ngerarea va fi o$rit !

Re&!mat!l pro'e eelor Silva pentr! prim!l a7!tor


Folosii urm toarele $ro'eduri 'a ghid de referin $entru un tratament de urgen ! Sunt versiuni $res'urtate ale des'rierilor f 'ute <n 'a$itolele $re'edente!

"repro8ramarea amor)irii m$inii pentr! #n'etarea !rerii


%! *! Stai $e un s'aun 'u s$ tar dre$t! &ntrai $e nivelul alfa! ?d@n'ii-v mai $rofund $e nivelul alfa $rin num r toarea invers !

30

(! /ufundai m@na <n 'are avei mai $uin for <ntr-o g leat imaginar 'u a$ re'e 'a gheaa! 0! > sai m@na s devin din 'e <n 'e mai re'e tim$ de 'in'i minute! +! S'oatei m@na din g leata imaginar :i verifi'ai-i starea de amoreal 'iu$indo 'u 'ealalt m@n ! 3! ?lungai sen;aia de amoreal fre'@ndu-v m@na de trei ori9 de la <n'heietur s$re degete9 s$un@nd <n g@nd Km@n normal L! 4! ?mintii-v ' $utei oAine din nou a'eea:i stare de amoreal doar dorindu-v :i ' -i $utei transfera a'east amoreal unei $ ri dureroase a 'or$ului9 $rin 'onta't! 6! )n'heiai :edina la nivelul alfa!

O 'ale e a elimina !rerea la nivel!l beta


%! ?r tai s$re lo'ul dureros! *! &dentifi'ai forma :i m rimea durerii9 des'riind un re'i$ient <n 'are ar <n' $ea 'el mai Aine! (! &dentifi'ai 'uloarea durerii! 0! &dentifi'ai gustul durerii! +! &dentifi'ai mirosul durerii! 3! -e$etai $a:ii de la % la + $@n '@nd nu mai simii delo' durerea!

"repro8ramarea pentr! a a'tiva o parte mai mare a min)ii


%! &ntrai $e nivelul alfa! *! )m$reunai degetul mare :i urm toarele dou degete ale ori' rei m@ini! (! ?firmai <n g@nd: KOri de '@te ori in a'este trei degete <m$reun 9 mintea mea va lu'ra la un nivel mai $rofund al 'on:tiinei $entru a normali;a ori'e stare de Aoal !L 0! Terminai :edina la nivelul alfa!

"repro8ramarea pentr! a intra instantane! #n al/a #n 'a& e !r8en)1


%! Seara9 <nainte de a adormi9 intrai $e nivelul alfa! *! /omandai-v mental s v tre;ii automat <n momentul 'el mai Aun $entru a v $rograma $entru urgente! (! ?dormii din nivelul alfa! 0! /@nd v tre;ii automat <n tim$ul no$ii9 intrai $e nivelul alfa! +! )m$reunai degetul mare :i urm toarele dou degete de la ori'are m@n ! 3! S$unei-v <n g@nd: KOri'@nd m voi 'onfrunta 'u o urgent <n viitor9 voi avea nevoie doar s -mi defo'ali;e; $rivirea $entru a intra $e nivelul alfa! ?'easta m va a1uta s -mi foloses' o $arte mai mare a mintii $entru <ns n to:ire!L 4! ?dormii de $e nivelul alfa!

"ro8ramarea pentr! vin e'area a''elerat1 a !nor le&i!ni


%! Folosind metoda defo'ali; rii $rivirii9 da' o $referai9 intrai $e nivelul alfa tim$ de 'in'is$re;e'e minute! *! 5i;uali;ai-v 'a :i 'um v-ai $rivi <n <ntregime intr-o oglind :i anali;ai $roAlema tim$ de dou minute $entru a v identifi'a r nile!

3+

(! #e$lasai imaginea u:or s$re st@nga :i imaginai-v ' v vinde'ai: t ieturile se <n'hid9 s@ngerarea se o$re:te9 esuturile se refa'9 oasele ru$te <n'e$ s se vinde'e! Fa'ei a'est lu'ru tim$ de dou s$re;e'e minute! 0! #e$lasai imaginea :i mai mult s$re st@nga :i vi;uali;ai-v 'om$let vinde'at! P strai imaginea tim$ de un minut! +! Terminai :edina <n starea alfa :i re$etai-o de <n' dou ori <n a'eea:i ;i :i de trei ori <n ;iua urm toare Hmomentele 'ele mai Aune sunt dimineaa9 la $r@n; :i searaI $@n v vinde'ai!

Re !'erea s$n8er1rii ab!n ente


%! Folosind metoda defo'ali; rii $rivirii da' o $referai9 intrai <n alfa! *! &maginai-v ' lo'ul 'are s@ngerea; devine din 'e <n 'e mai re'e! Simii-l re'e! &maginai-vi-l a'o$erit 'u ghea ! (! /ontinuai $@n '@nd s@ngerarea se o$re:te :i <n'heiai :edina!

?e in)a 5@ Emis/era 'erebral1 reapt1 (i abor area po&itiv1 a l!'r!rilor


%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la +8 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und intre dou numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l saiv mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiv ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a mintii!L +! ?$oi s$unei-v : L5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L Metoda Silva este un sistem dual! O $utei folosi $entru a v autovinde'a sau $entru a-i vinde'a $e alii! ?mAele ti$uri de vinde' ri foloses' g@ndirea $o;itiv la nivelul alfa! R@ndurile $esimiste $ot afe'ta mediul <n'on1ur tor <n mod negativ $e o ra; de 'ir'a 6 metri! R@ndurile $o;itive afe'tea; $o;itiv mediul9 dar nu sunt limitate de distant ! R@ndurile negative ridi' <ntotdeauna $iedi'i9 distrug sau r nes'! R@ndurile $o;itive a1ut <ntotdeauna9 'reea; :i vinde' ! Pentru a a'orda un s$ri1in 'uiva aflat <n imediata a$ro$iere9 treAuie doar s v meninei o

33

atitudine mental $o;itiv ! ?ura dumneavoastr uman va <nde$lini lu'rarea! ?'east iradiere a energiei din 'or$ul omenes' este 'ontrolat <n mod egal de amAele emisfere 'ereArale! Totu:i9 'ei mai muli oameni au <nv at de la 'ivili;aia <n 'are tr im s res$ing vi;iunile emisferei dre$te $rivind unele fenomene <nde$ rtate sau viitoare9 'a fiind ilogi'e sau nesigure! ?stfel9 vo'ile emisferei dre$te a1ung numai 'u greu la noi9 'u e.'e$ia unor revelaii tre' toare9 a unor $er'e$ii9 intuiii sau a:a-numitelor informaii $aranormale :i $er'e$iilor e.trasen;oriale! &nstruirea :i $ra'ti'ile $e 'are le aflai din a'east 'arte v a1ut s -i $ermitei emisferei dre$te s 1oa'e un rol mai mare <n viaa dumneavoastr ! #orina9 <n'rederea :i a:te$t rile $o;itive v a1ut s devenii o $ersoana mai intuitiva! /u '@t <i <ng duii a'estui $ro'es s dure;e mai mult9 'u at@t vei deveni mai intuitiv :i mai $er'e$tiv! > sai emisfera drea$t sa:i 'a$ete lo'ul 'are i se 'uvine al turi de emisfera st@ng 9 $entru a fa'e 'a lumea sa devin mai Aun ! &ntrai $e nivelul alfa! 5i;uali;ai-v starea nemulumitoare de s n tate :i imaginai-v 'a este $erfe't remediata! Fre'ventele undelor 'ereArale :i imaginile mentale vor fun'iona 'a instrumente tera$euti'e! 5inde'area este oAie'tiva atun'i '@nd sunt folosite mi1loa'e fi;i'e $entru a o reali;a! 7ste suAie'tiv atun'i '@nd mi1loa'ele folosite sunt 'ele mentale! ?Aordarea ideal a vinde' rii 'onst <n utili;area am@ndurora: vinde'area suAie'tiv ! dins$re straturile interioare ale materiei ' tre 'ele e.terioare9 :i vinde'area oAie'tiv 9 dins$re e.terior s$re straturile interioare ale materiei! #e a'eea9 metoda Silva este folosit 'el mai Aine 'a mi1lo' 'om$lementar :i nu $entru a suAstitui <ngri1irea medi'al $rofesional !

EAploatarea p1r)ii in'on(tiente a min)ii


2nul dintre $ionierii investig rii 'on:tiinei umane a fost F!W!H! Myers! 7l a s$us '@ndva ' mintea in'on:tient Knu era doar o adun tur de lu'ruri nefolositoare9 'i :i o min de aurL! ?:a este9 mintea suA'on:tient este o surs de rea'ii de ti$ Llu$t sau fugiL9 de alergii :i foAii9 de sim$tome nedorite :i de oAi'eiuri greu de de;A rat! #ar este :i sursa intuiiei9 a geniului 'reator9 a $erfe'iunii fi;i'e :i a im$ulsurilor 'reatoare :i s$irituale 'are ne <mAog es' viaa! =ivelul alfa al mintii9 <m$reun 'u e'ranul mental9 ne $ermit s a$el m :i sa 'ontrol m mintea in'on:tient ! ?mintii-v ' e'ranul mental9 situat 'u 'ir'a dou ;e'i de grade deasu$ra nivelului ori;ontal al $rivirii9 este lo'ul <n 'are vi;uali; m imaginile mentale! 5 ;@ndu-v $ro$ria $ersoan $e e'ranul mintii <ntr-o stare de rela.are9 'eea 'e fa'ei este s $roie'tai duAlura non-fi;i' L a fi;i'ului P 'au;a lui sau9 de fa$t9 forma lui energeti' ! 2lterior9 'eea 'e $roie'tai se manifest <n form fi;i' ! )n a'est fel v $utei folosi imaginaia $entru a 'ore'ta st ri nedorite de Aoal 9 a1ut@ndu-v medi'ul s v trate;e! 5 vinde'ai $ro$ria $ersoan ! Profesia medi'al este orientat asu$ra as$e'telor fi;i'e ale vinde' rii! )n 'adrul ei s-au de;voltat nenum rate tehni'i $entru 'omAaterea st rilor fi;i'e nedorite! 2n medi' are nevoie de muli ani $entru a <nv a 'um :i '@nd s foloseas' a'este tehni'i! Metoda Silva se <ndrea$t ' tre as$e'tele s$irituale ale vinde' rii! #eoare'e folose:te nivelul non-fi;i'9 sau mental9 nu u;ur$ <n ni'i un fel $ra'ti'a medi'al ! &ar do'torii9 deoare'e utili;ea; metode fi;i'e tangiAile9 nu interferea; de oAi'ei 'u aAord rile intangiAile sau s$irituale! O e.'e$ie este atun'i '@nd medi'ii re'urg la un $la'eAo :i stimulea; $uterea minii $a'ientului! Pre;ent@ndu-i $ilula de ;ah r 'a $e un medi'ament din arsenalul tera$euti'9 do'torul de'lan:ea; a:te$tarea :i <n'rederea ' vinde'area va avea lo' P :i de multe ori a:a se :i <nt@m$l ! Persoanele antrenate <n metoda Silva salut o asemenea e.'e$ie9 dar noi avem metode mai $re'ise :i mai efi'iente $entru a atinge a'est oAie'tiv de'@t $rin folosirea unui $la'eAo!

34

Vin e'area altora


7ste im$ortant s re$et m ' metoda Silva nu suAstituie metodele medi'ale9 'i le 'om$letea; ! #istin'ia este im$ortant mai ales da' v de;voltai 'a$a'itatea de a intra $e niveluri alfa mai $rofunde9 de a utili;a e'ranul mental $entru a fa'e 'ore'ii :i a-i a1uta $e alii s se vinde'e! /@nd susinei $ro'esul taumaturgi' al altora lu'r@nd <n domeniul non-fi;i'9 nu va aflai <n sfera $rofesiei medi'ale! Pentru a va $rote1a <m$otriva a'u;aiei 'a $ra'ti'ai medi'ina f r autori;aie9 nu lu'rai ni'iodat asu$ra altei $ersoane <n $re;enta a'esteia! Milioanele de aAsolveni ai 'ursului nostru sunt 'a$aAili sa intre re$ede $e nivelul alfa $rofund9 la 'are vinde'area altora devine $osiAila de la distanta! 7i $ot dete'ta $roAlemele intuitiv :i $ot fa'e 'ore'ii <n imaginaia lor Hadi' $e nivelul s$iritualI9 'are a$oi se manifesta la nivel fi;i'! )n a'est fel9 un aAsolvent al 'ursului :i-a a1utat ve'inul sa s'a$e de o s'iati'a foarte dureroasa9 de 'are suferea de ani de ;ile! 2n altul a a1utat o dansatoare sa redu' dimensiunile unei tumori 'are o st@n1enea <n $erformanele ei $rofesionale! ?ltul a a1utat un 'o$il nou-n s'ut s aiA $rimul s'aun9 evit@nd <n a'est fel o o$eraie e.$loratorie ris'ant ! ?: $utea um$le o 'arte <ntreag 'u asemenea e.em$le! ?tun'i '@nd9 'a urmare a $ra'ti'ii9 intrai $e nivelul alfa $rofund9 suntei un $ra'ti'ant antrenat! Pra'ti'a v va adu'e la niveluri $rofunde ale 'on:tiinei9 'are sunt 'ontrolate nu de nivelul alfa9 'i de fre'venele teta ale undelor 'ereArale! Fre'venele teta sunt <ntre $atru :i :a$te viAraii $e se'und ! Prin intermediul a'estui sistem9 'elulele9 esuturile9 organele :i glandele r s$und la mesa1ele mentale la nivelul alfa! Semnifi'aia a'estui fa$t im$ortant este ' 9 la nivelul $rofund al 'on:tiinei9 $utei st $@ni mental 'elulele :i organele 'or$ului dumneavoastr :i9 la fel9 'elulele :i organele 'or$ului unei alte $ersoane9 'hiar la distanta9 :i le $utei normali;a 'um dorii! >a nivelul alfa9 $rin a:te$t ri $o;itive :i <n'redere9 $utei afe'ta mental <n mod Aenefi' 'elulele 'or$ului dumneavoastr !

,edina *8 Salvarea vie)ii '!

a7!tor!l emis/erei 'erebrale repte


%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la +8 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und intre doua numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l sai-v mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiv ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um va <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a minii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L

36

3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L

"roblemele psi2osomati'e (i problemele or8ani'e e s1n1tate


?:a 'um am ar tat mai <nainte9 g@ndirea negativ sl Ae:te sistemul imunitar! Fri'a9 an.ietatea9 atitudinile ostile :i foAiile sunt la fel de amenin toare $entru s n tate 'a :i $o1arul9 holera9 tuAer'ulo;a :i malaria! /are sunt 'au;ele <ngri1or rii :i ale 'elorlalte st ri $e 'are le in'ludem <n g@ndirea negativ :i 'are ne sl Aes' sistemul imunitar D R@ndurile $e 'are le avem la nivelul Aeta - *8 de viAraii $e se'und <n medie P des$re situaiile 'onfli'tuale ale vieii se numes' gri1i! Rri1ile :i alte ti$uri de atitudini negative $erturA sistemul imunitar! /@nd a'esta este sl Ait9 organele vitale sunt afe'tate :i <n 'ele din urm ies din starea de e'hiliAru! ?stfel9 $roAlemele de s n tate 'are <n'e$ $rin a fi $sihosomati'e P f r o 'au; fi;i' dete'taAil P devin fre'vent organi'e9 ' $ t@nd 'au;e fi;i'e dete'taAile! S anali; m 'a;ul lui Brad YoAlent;! 7l avea o foAie 'are <l $utea 'ondu'e ' tre $roAleme fi;i'e grave! #ar :i-a aAordat $roAlema la nivelul alfa :i a oAinut <n a'est fel o re;olvare feri'it ! &at $ovestea sa: *unt un absolvent al metodei *ilva la clasa lui Oudit# 6. 9oBell. otivul principal pentru care am participat la acest seminar a fost c sufeream de agorafobie de peste doisprezece ani. Agorafobia este teama de spatii desc#ise. .riam cu teama de a nu suferi un atac de panic, accelerarea respiraiei, le&in, cdere sau moarte. Unii oameni au nevoie de un spaiu 'nc#is, 'n care sR se simt 'n siguran. Acesta poate fi casa lor, curtea din fata casei, ora&ul sau orice alt loc 'n care simt ca dein controlul &i pe care-l pot prsi repede dac este necesar. 3u nu puteam pleca din ora&ul meu natal, Brandon, de mai bine de doisprezece ani, pentru ca mi se declan&a un asemenea atac. (u puteam sa merg cu ma&ina singur, trebuia s fie 'ntotdeauna cineva cu mine 'n ma&in sau 'n camion &i aveam nevoie s-mi iau cu mine 'n ve#icul c"teva obiecte din cas pentru a m simi bine. 2mi era fric s nu mi se fac fric , uli psi#ologi &i speciali&ti 'n terapia comportamental spun c singura metod de a scpa de fric este s-o 'nfruni .otu&i, partea cea mai dificil 'n 'nfr"ngerea agorafobiei este primul pas. 5olosind te#nicile metodei *ilva, am fost capabil s las 'n urm frica. !"nd pornesc intr-o cltorie pe orice distan, 'mi imaginez 'ntreaga scen a drumului 'n oglinda mea P m vd 'n siguran &i relaxat 'mi programez o cltorie minunat, odi#nitoare. )ar dac 'mi trec prin minte unele g"nduri negative sau dac 'ncep s mi se strecoare temeri legate de atacurile de panic 'n timp ce m aflu pe nivelul alfa, spun ?Anuleaz, anuleaz / &i merg imediat 'ntr-un loc imaginar relaxant Apoi, 'n timpul cltoriei, dac 'ncep s g"ndesc negativ sau 'ncep s-mi spun ?dar dac.../, atunci rostesc cu voce tare ?Anuleaz, anuleaz/ &i folosesc 9rocedeul celor trei degete pentru a merge 'n locul meu relaxant Aceast te#nic a funcionat &i va funciona de fiecare dat pentru a m a4uta s devin mai calm &i mai odi#nit Brad YoAlent; ar fi $utut s de;volte multe $roAleme $sihosomati'e9 'are i-ar fi $rovo'at sim$tome fi;i'e serioase! #e e.em$lu9 <ngri1orarea 'roni' <i $utea modifi'a se'reia gastri' 9 'a urmare $utea 'ondu'e la ul'ere gastri'e! ?:adar9 '@nd a <n'e$ut s -:i anali;e;e $roAlema <n intervalul 'entral al fre'venelor 'ereArale P adi' la nivelul alfa P amAele emisfere

3"

'ereArale s-au im$li'at <n g sirea unei soluii! #e 'e oare nu suntem <nv ai <n :'oal s utili; m a'east metod D 7ste at@t de im$ortant $entru s n tatea oamenilorE 7ste at@t de sim$l 9 de efi'ient :i de ra$id E ProAlemele $sihosomati'e nu sunt imaginare $entru $a'ieni! 7le sunt reale! Pot <n'e$e <n imaginaie9 dar din 'au;a 'a imaginaia este 'reativa9 devin $roAleme reale de s n tate! Medi'ilor li se <nt@m$l fre'vent s nu $oat dete'ta a'este $roAleme de s n tate $entru 'a le anali;ea; oAie'tiv9 dins$re e.terior s$re interior! #eoare'e ele au un <n'e$ut suAie'tiv9 s-ar $utea afla <n' la nivelurile interioare ale materiei9 nemanifest@ndu-se deo'amdat la nivel e.terior! Persoana 'are are o $roAlem $sihosomati' <ntr-un stadiu in'i$ient este a:adar 'el mai Aun tera$eut al s u!

Emis/era reapt1, salvatoarea vie)ii


/er'et rile :i dove;ile 'lini'e arat tot mai mult ' toate Aolile sunt $sihosomati'e :i ' $rin modifi'area mentalit ii ne $utem modifi'a starea de s n tate P <n Aine sau <n r u! #ar o fi oare un $i'ior ru$t o Aoal $sihosomati' D O fi o fra'tur de 'raniu $sihosomati' D - s$unsul $rimit de la mai multe frontiere ale 'er'et rii este KdaL! )ntr-o Aun ;i9 toate a'estea vor deveni mai 'lare9 dar $@n atun'i o serie de indi'ii $sihologi'e9 fi;iologi'e :i filo;ofi'e $ar 'el $uin s 'ondu' la o 'on'lu;ie: nu e.ist[ a''idente! 2n :ofer Aeat intr <n $lin <ntr-o familie 'are se <ndre$ta s$re Aiseri' ! /in'i oameni sunt omor@i! ,oferul Aeat aAia da' este nielu: ;g@l@it! =u este a'esta $ur :i sim$lu un a''ident9 :i <n' unul '@t se $oate de tragi' D #in'olo de &nteligena Su$erioar 'are 'ondu'e a'est univers9 e.ist s'o$uri :i finaluri $e 'are nu le $utem A nui! Totu:i9 $utem :ti mai multe de'@t a'um! ?vem o linie dire't 'u &nteligena Su$erioar ! ?'easta este emisfera 'ereAral drea$t ! /@nd a'tiv m a'east emisfer 9 ne a'tiv m fa'ultatea intuitiv sau 'eea 'e am $utea numi sen;aiile interioare! #e 'e s-a hot r@t o doamn s -:i am@ne $le'area 'u avionul9 iar a$oi a aflat 'a a'esta s-a $r Au:itD #e 'e un A rAat a a$u'at-o la un moment dat $e drumul mai lung9 iar a$oi a aflat 'a $odul de $e drumul s'urt a fost luat de a$eD 5o'ea interioar ! &ntuiia! 7misfera drea$t ! ?'tivitatea emisferei dre$te este am$lifi'at la nivelul alfa! )n tim$ul e.er'iiilor de num r toare inverse de diminea a'tivai de1a m surile intuitive $entru su$ravieuire! /@nd vei termina a'este e.er'iii9 num r toarea de la + la % 'u o'hii <n'hi:i :i <ndre$tai u:or <n sus va fi la fel de efi'ient 'a num r toarea de la %88 la % sau de la +8 la % $entru a v indu'e starea alfa! #a' v-ai $re$rogramat a:a 'um v-am ar tat mai <nainte9 vei $utea 'a9 <m$reun@nd degetul mare :i urm toarele dou degete ale unei m@ini9 s stimulai de'i;ii intuitive mai sigure :i vei $utea s v defo'ali;ai $rivirea $entru a fa'e a'ela:i lu'ru! =ivelul alfa v $oate salva viaa9 in@ndu-v de$arte de ne'a;uri!

,edina *% Eliminarea 8$n !rilor

1!n1toare
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! ?st ;i vei redu'e num r toarea9 de la +8 la %9 la *+ la %! =um rai lent9 <n g@nd9 de la *+ la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und <ntre dou numere! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului

70

dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l sai-v mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiv ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a mintii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L

"!terea ne8ativ1 a 8$n !rilor no'ive


Henry Thoreau a s'ris: KMa1oritatea A rAailor <:i tr ies' viaa intr-o dis$erare mut !L ProAaAil ' ar fi treAuit sa le in'lud :i $e femei! )n ;iua de a;i le-ar fi in'lus 'u siguran ! B rAaii :i femeile din ;ilele noastre fa' fa unor $roAleme :i situaii 'are le testea; <ns :i dorina de a tr i! >iniile telefoni'e s$e'iale $entru sinu'iga:i sun <n <ntreaga ar 9 iar $e l@ng fie'are asemenea a$el telefoni' mai e.ist o mie de alte a$eluri mute9 de dis$erare t 'ut ! Mai ad ugai la a'este g@nduri de sinu'idere :i a'ele g@nduri at@t de negative :i distru'tive <n'@t $ot du'e la a''idente vas'ulare 'ereArale9 ata'uri de inim 9 le;iuni auto$rovo'ate9 ata'area altor $ersoane :i 'hiar omor9 :i v vei da seama de dimensiunea g@ndirii de;e'hiliArate 'are 'ontriAuie la ma1oritatea $roAlemelor lumii a'tuale! )ndre$tarea lu'rurilor <n'e$e a'as ! )n'e$e <n mintea dumneavoastr ! Putei $retinde ' suntei total li$sit de g@nduri negativeD /hiar :i 'el mai m runt g@nd de distrugere <:i $oate revendi'a lo'ul s u <n realitate! ?semenea g@nd treAuie o$rit <n fa: ! /umD ,tii de1a 'um! #a' v tre'e vreodat $rin minte un g@nd distrug tor la adresa dumneavoastr sau a altora9 intrai $e nivelul alfa 'hiar <n a'el moment sau '@t mai re$ede $osiAil :i urmai imediat $a:ii de mai 1os: %! Pe nivelul alfa9 identifi'ai g@ndurile distru'tive $e 'are to'mai le-ai avut! *! S$unei-v mental: K=u am nevoie de a'este g@nduriJ nu vreau sa am a'este g@nduriJ nu voi mai avea a'este g@nduri!L (! )n'heiai :edina! )ntr-o alt variant a a'estei metode9 v $utei $rograma astfel <n'@t ori de '@te ori un g@nd ur@t este $e 'ale s v vin <n minte9 s fie <nlo'uit 'u un altul9 mai $l 'ut! Pentru a efe'tua a'east <nlo'uire9 treAuie s sele'tai g@ndul 'el mai $l 'ut $e 'are s -l folosii 'a suAstituent! ?'esta treAuie s fie dintr-o 'ategorie mai s$iritual 9 de'i mai 'reativ ! R@ndurile ideale ar fi des$re &isus9 Budha sau #umne;eu P ori'are dintre 'on'e$tele su$reme din filo;ofia sau religia dumneavoastr ! Pro'edeul ar fi atun'i urm torul: %! >a nivelul alfa9 identifi'ai g@ndurile distrug toare! *! S$unei-v mental: K =u am nevoie s am a'este g@nduri9 nu vreau s mai am a'este

4%

g@nduri! #e a'um <nainte9 '@nd a'este g@nduri <mi vor mai veni <n minte9 m voi g@ndi <n lo'ul lor la Tin'ludei ai'i g@ndul s$iritual $e 'are l-ai alesU! (! )n'heiai :edina! Pentru a <nt ri ori'are dintre a'este variante9 $utei folosi Pro'edeul 'elor trei degete9 des'ris mai <nainte! Programai-v ideea 'a9 ori'@nd a$are un g@nd distru'tiv9 s <m$reunai 'ele trei degete9 iar g@ndul res$e'tiv s dis$ar ! )n viitor9 '@nd vei des'o$eri ' suntei distru'tiv <n g@ndire9 <m$reunai degetul mare :i urm toarele dou degete ale ori' rei m@ini :i g@ndurile vi se vor s'himAa automat <n Aine! &at $ro'edeul $entru a v $rograma <n a'est fel: %! *! (! 0! &ntrai $e nivelul alfa :i ad@n'ii-l 'u o num r toare su$limentara de la %8 la %! &dentifi'ai g@ndurile distrug toare $e 'are nu le mai vrei! )m$reunai degetul mare :i urm toarele dou degete ale unei m@ini! -e$etai mental: KOri de 'ate ori <mi voi <m$reuna a'este trei degete ale ori' rei m@ini9 mintea <mi va fun'iona la un nivel mai $rofund9 $o;itiv!L +! )n'heiai :edina de la nivelul alfa! 3! Ori'@nd a$are un g@nd negativ9 <m$reunai-v imediat degetul mare :i urm toarele doua degete ale unei m@ini! 5 $utei $rograma a'east tehni'a <n momentul 'el mai efi'ient $entru dumneavoastr intr@nd $e nivelul alfa imediat <nainte de a adormi :i $rogram@ndu-v sa va tre;ii automat <n a'el moment! /@nd va tre;ii $rima oara <n a'ea noa$te9 urmai $a:ii de la % la 0! Putei 'omAina varianta 'u 'uvintele de <nt rire9 ad ug@ndu-le la sf@r:itul $asului 0: K,i g@ndurile mele se vor <ndre$ta ' tre Tnumii alegerea s$irituala $e 'are ai f 'ut-oU!L

.ta'a)i problemele in timp


R@ndurile negative 'are nu sunt destul de intense $entru a merita termenul de distru'tiv $ot <ntune'a :i ele un eveniment sau o relaie9 iar da' sunt re$etate $eriodi' $ot evolua <n st ri mentale mai $eri'uloase $entru s n tate! Pentru a 'ontra'ara a'easta tendin 9 $utei folosi tehni'a sim$l de Aa; $entru a intra $e nivelul alfa9 a identifi'a $roAlema9 a afirma ' 9 atun'i '@nd vei a1unge 'u num r toarea la +9 $roAlema va dis$ rea :i a num ra a$oi $entru a ie:i de $e nivelul alfa! /u '@t mai 'ur@nd vei fa'e a'est lu'ru9 'u at@t mai Aine! Fie 'a re;ultatul final ar fi o durere de 'a$9 un ata' e$ile$ti'9 un ata' de astm sau o u:oar de$resie9 este 'el mai Aine sa $rogramai <nl turarea a'estei $osiAilit i imediat 'e simii $rimele sen;aii ne$l 'ute sau avei $rimele g@nduri ne$l 'ute!

;olosirea pro'e e!l!i pentr! a'tivarea tim!s!l!i


Totu:i9 da' nu $utei intra $e nivelul alfa sau da' nu v-ai $re$rogramat $entru Pro'edeul 'elor trei degete9 mai e.ista un $ro'edeu ra$id :i efi'ient! >ovii-v $ie$tul <n mod re$etat <n dre$tul timusului :i a:ternei-v un ;@mAet $e fa ! #a' v-ai $rogramat de1a $entru Pro'edeul 'elor trei degete9 $ur :i sim$lu lovii-v $ie$tul <n dre$tul timusului 'u 'ele trei degete <m$reunate! Rlanda numita timus se afl la 'ir'a $atru 'entimetri suA $un'tul <n 'are esutul moale al g@tului <nt@lne:te osul sternului sau al $ie$tului! ?Asolvenii 'ursurilor Silva <nva a'easta metoda de mult vreme9 'hiar dinainte 'a oamenii de :tiin sa determine fun'ia e.a'ta a timusului! ?'um se 'rede 'a timusul este un fel de regulator $rin'i$al al altor glande9 sisteme :i organe! #e 'ur@nd9 'er'et torii au des'o$erit ' un sim$lu ;@mAet stimulea; 'reierul $entru a 72

eliAera suAstane 'himi'e de ti$ul endorfinelor P 'ele 'are de oAi'ei va $rovoa' Auna dis$o;iie! /@nd va simii Aine9 ;@mAii! ,i invers9 atun'i '@nd ;@mAii9 va simii Aine! &at a:adar9 o 'ale imediat de a va regla $roAlemele la nivelul Aeta9 deoare'e a'east metod este oAie'tiv ! 7ste o a'iune fi;i'a dire't 'au; P efe't! )i $utei <nt ri efi'iena $rin $re$rogramarea Pro'edeului 'elor trei degete9 $entru a''esarea unui nivel mai $rofund de 'on:tien ! /u sau f r a'east tehni' 9 iat 'are este $ro'edeul: %! &mediat 'e simii o stare negativ fi;i' sau mental 9 ;@mAii! *! )m$reunai-v degetul mare :i urm toarele dou degete de la ori'are m@n ! (! >ovii viguros 'u ele $ie$tul <n dre$tul timusului9 'ir'a o 1um tate de minut! &at '@teva e.em$le ale ti$urilor de $roAleme $e 'are a'easta $ro'edura le $oate remedia: W W W W W W W W W W ?meeal J OAoseal J Pli'tiseal J 7.as$erareJ #e$resieJ St rile $roaste de diminea J ?$atieJ =er AdareJ #e;orientareJ PesimismJ

,edina ** O '1l1torie

/antasti'1
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la *+ la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'unda intre doua numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i'aDL ?$oi l sai-v mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoana anume9 imaginai-v a'ea $ersoan ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a mintii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L

73

)n fie'are diminea '@nd $ra'ti'ai e.er'iiile de num r toare invers 9 v a$ro$iai din 'e <n 'e mai mult de nivelul alfa $rofund! 5 <ndre$tai s$re ;e'e viAraii $e se'unda Hv$sI9 adi' s$re a'ea fre'ven a 'reierului numit nivelul 'entral al fre'venei sau9 <n metoda Silva9 nivelul ;e'e v$s! >a a'est nivel 'entral al fre'ventei9 de ;e'e v$s9 este a'tivat o $arte mai mare a mintii :i se $oate fa'e $rogramarea 'ea mai efi'ienta! /u toate a'estea9 mintea este $rogramata <n'ontinuu de mediul e.terior <n tim$ 'e va aflai $e nivelul Aeta Hla o fre'venta a undelor 'ereArale intre %0 :i *% de $ulsaii $e se'undaI! Pentru 'a a'est lu'ru sa se <nt@m$le este nevoie de re$etiie9 dar el se <nt@m$l ! Suntei $rogramat de evenimente 'are se re$eta! de afirmaii $e 'are le au;ii <n mod re$etat9 de re'lame 'are a$ar $eriodi' <n mass-media! 5a $utei $rograma :i singur efe'tu@nd a'ela:i lu'ru de multe ori9 'um ar fi lovirea 'la$elor unei tastaturi! >a <n'e$ut ai $utea s'rie doar ;e'e $@n la dou ;e'i de 'uvinte $e minut9 dar $rin $ra'ti' $utei s'rie din 'e <n 'e mai re$ede! P@n la urm 9 v $utei $rograma $entru a da'tilografia 'a un $rofesionist! )n a'ela:i fel9 v $utei $rograma s mergei 'u Ai'i'leta9 s 1u'ai Aowling9 s 'ondu'ei o ma:in ! Programarea la nivelul Aeta se nume:te <nv are oAie'tiv ! Programarea la nivelul alfa se nume:te <nv are suAie'tiv ! /hiar da' nu ai a1uns la 'a$ tul seriei de :edine $ra'ti'e matinale9 $utei <n'e$e s v $rogramai $entru o s n tate mai Aun ! ?'east $rogramare va avea lo' la o fre'ven <ns'ris <ntre nivelul Aeta su$erior :i nivelul alfa inferior9 <n fun'ie de stadiul de $ra'ti' :i de aAilit ile de rela.are $e 'are le-ai ' $ tat! Pentru a v reu:i $rogramarea9 vei avea nevoie de re$etiii! /u '@t este mai <nalt fre'vena undelor 'ereArale9 'u at@t va treAui s fa'ei mai multe re$etiii! O metod ar fi s stai $e un s'aun 'omod9 s <n'hidei o'hii9 <ndre$t@ndu-i u:or <n sus :i s re$etai fra;a de diminea : K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe'ta a 'or$ului :i a mintiiL9 derul@nd $e e'ranul minii imaginea dumneavoastr radiind de s n tate9 viguros :i atr g tor! O alt metod este o K' l torie fantasti'aL! /u '@iva ani <n urm 9 un film 'u a'ela:i nume a st@rnit destul v@lv ! )n film9 o e'hi$ de oameni de :tiin din domeniul medi'al fusese redus la dimensiuni miniaturale $entru a ' l tori <n interiorul unei fiine umane vii! ,i dumneavoastr v $utei imagina ' fa'ei o ' l torie <n interiorul $ro$riului 'or$9 <ns n to:indu-v <n urma a'estui Kvoia1L! )n'otro se <ndrea$t atenia 'on:tient 9 a'olo se de$lasea; energia! #a' au;ii des$re o anumit Aoal :i <n tim$ul ;ilei v g@ndii 'a s-ar $utea s-o fa'ei :i dumneavoastr 9 vei <n'e$e s-o atragei9 Aa 'hiar s-o 'reai! -e$etai-v a'est lu'ru destul de des :i vei deveni i$ohondru! O $ersoana 'are <:i imaginea; tot tim$ul ' este Aolnav <:i $oate de'lan:a to'mai sim$tomele de 'are se teme! /ontrariul este la fel de valaAil! &maginai-v 'a suntei s n tos! Fa'ei a'est lu'ru des9 la nivelul Aeta9 :i vei 'rea 'eea 'e va imaginai! Pe nivelul Aeta v va lua 'eva tim$9 mai mult de'@t $e alfa9 dar imaginile mentale sunt 'reatoare $e ori'e nivel! &maginai-v 'a va aflai <n interiorul $ro$riului 'or$! ?dmirai-v inima9 a'east staie de $om$are 'are fun'ionea; f r <ntreru$ere9 sau 'reierul9 a'est uluitor 'om$uterJ sau stoma'ul9 a'east ingenioas u;in 'himi' 9 'e diger ori'e 'omAinaie de alimente 'are i se ofer ! ?dmir@ndu-v organele9 le vei trimite energie $o;itiv ! 7le K:tiuL ' v g@ndii 'u drag la ele! 5or Ka$re'iaL a'est lu'ru! ,i vor r s$unde! =u avei nevoie sa :tii toate detaliile anatomiei umane $entru a Aenefi'ia de $e urma a'estui e.er'iiu mental! &deea $e 'are o avei des$re o inima9 un fi'at sau un rini'hi va du'e la identifi'area satisf ' toare a a'elui organ! =u $utei Kgre:i adresaL! ?'east ' l torie va fi mai $l 'ut :i mai efi'ient da' nu v o$rii s 'itii 'e avei de f 'ut mai de$arte! O soluie este s v 'iteas' 'ineva instru'iunile Hdin se'iunea urm toareI!

74

#a' nu9 $utei s va <nregistrai 'hiar dumneavoastr o 'aset 9 s v rela.ai :i a$oi s-o as'ultai! &at 'are este $ro'edeul: %! Stai $e un s'aun 'omod9 <n'hidei o'hii9 <ndre$tai-i u:or <n sus :i num rai <na$oi9 a:a 'um ai f 'ut diminea ! *! /@nd a1ungei la %9 $ornii 'aseta sau s$unei-i 'elui 'are v 'ite:te s <n'ea$ ! (! #u$ 'e v terminai voia1ul interior imaginar9 num rai de la % la + $entru a ie:i de $e nivelul alfa9 'um ai f 'ut :i dimineaa!

Instr!')i!ni pentr! o '1l1torie /antasti'1


-ela.ai-v ! &ns$irai ad@n'! )n tim$ 'e e.$irai9 rela.ai-v 'or$ul :i ad@n'ii-v :i mai mult $e nivelul alfa! )ndre$tai-v atenia ' tre s'al$! 5i;uali;ai-v $ rul 'are $ trunde <n s'al$! Trimitei-v starea 'on:tient de-a lungul unuia dintre firele de $ r9 $@n dedesuAtul s'al$ului! 5ei g si a'olo o $ dure de fire de $ r! Mulumii-i $ rului $entru ' v ofer o adev rat 'oroan ! Mulumii-i s'al$ului $entru $rote'ia oferit ! Punei-l s trimit un 'uv@nt de mulumire tuturor 'elulelor $ielii $entru 'a fa'i 'or$ului un servi'iu at@t de im$ortant! Mergei 'eva mai <n $rofun;ime 'u atenia :i a1ungei la 'raniu! Mulumii-i 'raniului $entru rolul sau eroi'! -ugai-l sa trimit o vorAa de mulumire tuturor 'elulelor osoase $entru 'a al' tuies' stru'tura s'heletului 'or$ului! )naintai :i mai $rofund9 a1ung@nd 'u atenia la nivelul 'reierului! Trimitei mulumiri sin'ere :i 'uvinte de a$re'iere 'reierului9 un organ minunat :i sediul inteligenei9 un 'om$uter 'are v 'ondu'e 'or$ul :i v asigur mi1loa'ele $rin 'are s v manifestai 'a$a'it ile intele'tuale! ?vans@nd :i mai $rofund <n 'or$9 mulumii-le o'hilor $entru simul v ;ului9 nasului $entru fun'ia res$iratorie :i simul mirosului9 gurii :i limAii $entru simul gustului :i fun'ia digestiv ! )n tim$ 'e v imaginai ' alune'ai $rin g@tle1 <n stoma'9 mulumii-i stoma'ului $entru 'a$a'itatea sa digestiv 9 a$le'ai-v <n faa a'estui minunat laAorator 'himi' 'a$aAil s digere toate 'omAinaiile de alimente 'u 'are <l um$lei! )n 1urul stoma'ului se afl fi'atul9 $an'reasul9 s$lina :i ve;i'a Ailiar ! Mulumii a'estor organe $entru 'ontriAuia $e 'are :i-o adu' la digestie :i la alte fun'ii ale organismului! >a ie:irea din stoma'9 intrai <n intestinul suAire! ?i'i vei fa'e o ' l torie <ntorto'heat :i lung $@n la intestinul gros! Mulumii intestinului suAire $entru mun'a sa de 'ontinuare a $ro'esului de digestie :i de aAsorAie a suAstanelor nutritive! /@nd intrai <n intestinul gros9 sau <n 'olon9 a'olo unde se afl a$endi'ele9 mulumii-i $entru mun'a sa de eliminare a de:eurilor9 insufi'ient a$re'iat 9 dar vital ! )n a'eea:i $arte a 'or$ului9 mulumii-le rini'hilor $entru ' v 'ur s@ngele de to.ine :i $entru toat mun'a lor de eliminare a de:eurilorJ mulumii-le organelor de re$rodu'ere J mulumii-le mu:'hilor aAdominali :i rugai-i s le trimit un 'uv@nt de mulumire tuturor 'elorlali mu:'hi :i esuturi! ?'um9 intrai <ntr-o ven sau arter :i ' l torii de-a lungul a'esteia <n flu.ul sangvin! Mulumii-le venelor :i arterelor $entru ' r m@n at"t de 'urate :i $ermit Auna 'ir'ulaie a s@ngelui <n toate $ rile 'or$ului! Mulumii-le flu.ului sangvin9 gloAulelor ro:ii ale s@ngelui :i mai ales gloAulelor alAe9 'are a'ionea; 'a adev rai $olii:ti <n sistemul sangvin! Mulumiile $entru ' v ofer imunitatea fa de Aoli! &e:ii $uin din flu.ul sangvin9 atun'i '@nd a1ungei <n $l m@ni! Mulumii-le $l m@nilor $entru ' v a$rovi;ionea; 'u o.igen s@ngele9 hr nind 'or$ul :i elimin@nd to.inele! )ntoar'ei-v <n sistemul sangvin9 a$oi o$rii-v din nou '@nd a1ungei <n inima! Mulumii-i 75

sin'er $entru mun'a ne<ntreru$t 'a staie de $om$are a s@ngelui! -evenind <n flu.ul sangvin9 ie:ii dedesuAtul s'al$ului9 alegei-v un fir de $ r :i a1ungei din nou <n afara 'or$ului! =um rai 'a de oAi'ei $entru a ie:i din starea alfa9 simindu-v $erfe't trea; de <ndat 'e des'hidei o'hii :i mult mai Aine de'@t <nainte!

,edina *(

Ima8inea e sine
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B $i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la *+ la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'unda intre doua numere! ?! <n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd!! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlema fi;i'aDL ?$oi l sai-v mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoana anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiv ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a minii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L

I eea e sine, espre 'orp (i 'omportament


/@nd #!Y! a <n'e$ut 'ursurile de instruire Silva9 avea sim$tome severe de an.ietate hi$ogli'emi' - le:inuri s'urte9 ameeal :i 're:teri aAru$te ale nivelului de adrenalin ! )n dou s $t m@ni9 a'este sim$tome <n'e$ut s se diminue;e! #u$ dou luni au dis$ rut 'u totul! #ar lu'rul 'el mai im$ortant a fost 'a #!Y! s-a reg sit $e sine! 'n ultimii zece ani am cutat cheia spiritual cu care s%mi descui comorile sufletului6 "etoda &ilva mi%a artat direcia &i mi%a dat ncredere./ Testele $sihologi'e date aAsolvenilor metodei Silva arat 'a a'e:tia sunt mai dis$u:i s -:i a''e$te imaginea fi;i'a P <nf i:area generala :i statura! Se $er'e$ mult mai s n to:i de'@t <nainte! #e asemenea9 'a$ t $er'e$ia fa$tului 'a se $ot <nelege mai Aine :i $ot avea mai mult gri1 de memArii familiei lor! ,i se $er'e$ 'a fiind mai 'a$aAili sa se <neleag Aine 'u ali oameni! /e se <nt@m$l <n viaa oamenilor '@nd se v d mai s n to:i :i mai 'a$aAili s lu're;e <m$reun 'u aliiD 7i sunt mai s n to:i :i devin mai efi'ieni la mun' :i a'as ! /e se <nt@m$l '@nd ei: W se a$re'ia; mai multD

43

W W W W

sunt mai $uin 'riti'i :i negativi:tiD se a''e$ta intr-o m sur mai mare a:a 'um suntD sunt mai 'reativiD au o memorie mai AunaD

Toate a'este atriAute sunt am$lifi'ate $rin metoda Silva9 a:a 'um o arat testele standardi;ate efe'tuate <nainte :i du$ 'ursuri! /ursanii dovedes' o imagine de sine mai Aun 9 iar a'easta formea; o fiin omeneas' mai Aun !

:eto a Silva pentr! #mb!n1t1)irea personalit1)ii


Pe '@t de :tiinifi' este metoda Silva9 nu $ot fi negate im$li'aiile sale s$irituale! Poate din a'est motiv :'olile $arohiale din Ruam au <n'e$ut de 'ur@nd s -:i instruias' $ersonalul dida'ti' :i studenii <n metoda Silva! #e'i;ia lor a fost influenat de re;ultatele unor $roie'te similare ale :'olilor $arohiale din alte regiuni 'ontinentale ale S2?! Proie'tele din a'este s'oli au fost su$ervi;ate de dr! Reorge T! #eSau! S-au f 'ut test ri <nainte :i du$ 'ursul Silva9 folosindu-se testele standardi;ate de $ersonalitate: testul /attell %3 $entru fa'torii de $ersonalitate H%3 PFI9 folosit $entru $o$ulaia adult 9 :i HSPQ HPres'urtare
de la KHigh S'hool Personality TestL P un test de $ersonalitate a$li'aAil <ntre %* :i %4 ani! H=!tradI9 pentr!

elevii din li'ee9 amAele $uAli'ate de &nstitute for Personality and ?Aility Testing H&nstitutul $entru Testarea Personalit ii :i ?Ailit ilorI! /on'lu;iile 'heie sunt urm toarele: W <n a$roa$e toate gru$urile testate9 suAie'ii au manifestat o <nde$ rtare evident de atitudinea u:or iritaAil :i s-au <ndre$tat ' tre o mai puternic afirmare a personalitii, maturizare, nfruntarea realitii, calm ". W StaAilitatea a'estei $ersonalit i a fost demonstrat $rin test ri f 'ute la $atru :i 'in'i luni du$ 'urs! ?'estea au indi'at 'ontinuarea a'iunii de $erfe'ionat ! ?lte $roie'te de 'er'etare au fost efe'tuate relativ la 'ursurile de instruire <n metoda Silva din ?lAuZuerZue9 =ew Me.i'o9 :i distri'tul Ottawa9 Mi'higan! &at '@teva dintre 'on'lu;iile lor: W ? e.istat o de$lasare semnifi'ativ a re;ultatelor <n r@ndul adulilor9 dins$re temtor, ngrijorat, nelinitit, cu tendin de auto nvinovire" s$re sigur de sine, calm, senin ". W #e;voltarea 'on:tienti; rii de sine a dus la eliminarea fa'torilor inhiAitori <n relaiile so'iale! 2n gru$ de aduli 'are a folosit testul %3 PF a oAinut de$lasarea re;ultatelor de la timid, sfios, sensibil la ameninri" s$re spontan, cu tendine de afirmare n societate". W O modifi'are 'ara'teristi'a <n ma1oritatea $roie'telor de testare a fost de la ncordat, frustrat, uor de dirijat de alii, surescitat", s$re rela(at, linitit, lipsit de frustrri, netulburat". W ? e.istat o de$lasare a re;ultatelor de la rezervat, izolat, critic, distant" s$re cald, deschis, implicat". W Testele au ar tat 'a $arti'i$anii la 'urs nu mai erau at@t de sus$i'io:i9 ne<n're; tori :i 'om$etitivi9 <n s'himA manifestau o dorin mai mare de a lu'ra <m$reun 'u alii! W S-a evideniat o eliAerare de ve'hile an.iet i :i de nelini:tile interioare9 demonstrat $rin de$lasarea re;ultatelor testelor dins$re ursu;enie :i $esimism ' tre mai mult veselie9 entu;iasm &i4oie de vivre. -e;um@nd9 'oloana din st@nga a listei de mai 1os arat 'ara'teristi'ile 'are au fost diminuate

77

$rin metoda Silva9 iar 'oloana din drea$ta $e 'ele 'are au fost intensifi'ate: Cara'teristi'i imin!ate Se su$ r re$ede Tem tor Se auto<nvinov e:te )ngri1orat Sfios Timid SensiAil la amenin ri )n'ordat Frustrat Se las diri1at de alii Sures'itat -e;ervat &;olat /riti' #istant Sus$i'ios /om$etitiv Posomor@t Pesimist Cara'teristi'i intensi/i'ate Personalitate $uterni'a Matur )nfrunt realitatea /alm Sigur de sine Potolit Senin S$ontan )ndr ;ne <n so'ietate -ela.at >ini:tit >i$sit de frustr ri =etulAurat ?fe'tuos #es'his &m$li'at /oo$erant 5esel 7ntu;iast

/itii 'oloana din st@nga! R sii $rintre termenii in'lu:i 'ara'teristi'i $e 'are le-ai admira la dumneavoastr D ?'um 'itii 'oloana din drea$ta! Termenii a'e:tia des'riu 'umva mai Aine felul <n 'are v-ai dori s fiiD ?Asolvenii 'ursului Silva 'are au fost testai au manifestat o de$lasare a 'ara'teristi'ilor evideniate de teste dins$re 'oloana din st@nga s$re 'ea din drea$ta! Pra'ti'@nd e.er'iiile de diminea tim$ de $atru;e'i de ;ile9 vei $ar'urge :i dumneavoastr a'este modifi' ri! /u '@t vei folosi mult nivelul alfa9 'u at@t vei manifesta mai mult9 <n viaa de 'u ;i9 tr s turile de $ersonalitate din 'oloana tre'ute <n drea$ta!

,edina *0 Vin e'area

neinten)ionat1
%! )n'hidei o'hii! )ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! %! Pa:ii *?9 (? :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la *+ la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'unda intre doua numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ari ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! a! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l sai-v mintea sa 'aute! A! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiva! '! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v

78

0! +! 3! 4!

str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! -e$etai mental: K )mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a minii!L ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L

7.ist $osiAilitatea s v vinde'ai $rin sim$la oAi:nuin $e 'are v-o formai de a intra $e nivelul alfa! R!S!9 o doamna de 'ir'a 38 de ani9 i-a s$us unuia dintre le'torii no:tri: !ac voi iei din clas 'n timpul cursului, nu 'nseamn ca m-am plictisitP am o colit care m supr de ani de zile &i uneori trebuie s merg urgent la toalet./ ?2neleg/, i-a re$li'at le'torul! ?%ar s nu fii surprins dac nu se va 'nt"mpla deloc a&a ceva./ =u s-a <nt@m$lat delo'! &ntr@nd $e nivelul alfa :i $rogram@ndu-:i g@nduri $o;itive <n tim$ul 'ursului9 femeia s-a vinde'at de 'olit ! ?ltei femei9 $e nume >ouise Owen9 i se s$usese <n se$temArie %"68 ' era $e moarte! Suferise de he$atit de mai Aine de un an! ?'um9 medi'ul era gata sa se dea A tut! He$atita afe'tase <ntregul 'or$ :i nu mai $utea fi o$rit ! Femeia a fost atras de o 'arte des$re metoda Silva! #u$ 'e a 'itit-o9 a ' utat <n 'artea de telefon num rul sediului Silva :i s-a <ns'ris la un 'urs 'are se inea $e durata a doua weeGenduri! -elatarea >ouisei Owen: 2n sptm"na dintre cele dou 4umti ale cursului, am mers la medicul meu. 3l mi-a luat o altR prob de s"nge &i nu i-a venit sa cread c"nd a primit rezultatele: s"ngele era curat, A&a c a mai luat o prob, iar a doua analiz a confirmat-o pe prima. 2i era imposibil s 'neleag cum se putea vindeca 'ntr-o sptm"n un caz de #epatit aflat 'n faz terminal. %ar a trebuit s recunoasc faptul c eram sntoas. Acum, la mai bine de un an de atunci, sunt la fel de sntoas. Prima 1um tate a 'ursului de instruire Silva in'lude %* :edine la nivel alfa9 dur@nd <n medie '@te 'in'is$re;e'e minute! Pe l@ng tehni'ile de ad@n'ire a nivelului alfa :i de re;olvare a $roAlemelor9 a'este K'i'luri de 'ondiionareL se adresea; <n mod s$e'ifi' insomniei9 durerilor de 'a$ :i oAoselii! ?tun'i9 'um de au a1utat-o a'este 'i'luri de 'ondiionare $e >ouise Owen s se vinde'e de he$atita D /i'lurile 'onin afirmaii $o;itive 'are <i a1ut $e 'ursani s <nvee 'um s nu 'a$ete anumite Aoli9 dar he$atita nu f 'ea $arte dintre ele! 7ste in'lusa totu:i <n a'este 'i'luri :i o afirmaie 'u 'ara'ter general: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a minii!L S$un a'est lu'ru $entru a evidenia im$ortana nivelului alfa :i a 'limatului unei g@ndiri $o;itive! )n mii de 'a;uri9 suferine minore dis$ar <n 'ursul instruirii f r 'a suAie'tul s foloseas' ni'i o metodologie s$e'ifi' ! O femeie 'u nevralgie fa'ial 'roni' 9 de mai muli ani9 anun 'lasa9 la 1um tatea 'ursului9

4"

' a s' $at de durere! 2n agent de asigur ri 'are <ntreaA mereu <n tim$ul :edinelor 'um ar $utea sa s'a$e de artrita de la m@n 9 ar t@nd de fie'are dat ' nu $oate s -:i str@ng degetele9 e.'lam deodat : K?rtrita mea a dis$ rutEL :i arat <ntregii 'lase ' e adev rat! =u s$unem ' ar treAui s uitai de metodologie :i $ur :i sim$lu sa r m@nei $e nivelul alfa! =u renunai la a$li'area metodologiei $entru $roAlema deoseAit de s n tate $e 'are o avei doar $entru 'a vi se $are 'om$li'ata sau $entru 'a $sihologia $roAlemei de s n tate nu a fost $e de$lin <neleas ! Pornii la treaA ! Fa'ei ori'e v vine <n minte s fa'ei! Petre'ei 'in'is$re;e'e minute $e nivelul alfa! 5i;uali;ai-v a:a 'um suntei a'um! #e$lasai imaginea s$re st@nga :i fa'ei remedierile ne'esare #e$lasai-o din nou s$re st@nga :i imaginai-v intr-o stare $erfe'ta de s n tate!

,edina *+ 9mb!n1t1)irea

vi&!ali&1rii
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la *+ la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'unda intre doua numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' D ?$oi l sai-v mintea sa 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiv ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a minii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei sa num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L

9mb!n1t1)irea vi&!ali&1rii pentr! re&!ltate optime


)ntr-un 'urs s'urt des$re vi;uali;are :i vinde'are inut la o <ntrunire anual a ?so'iaiei $entru Psihologie 2manist H?sso'iation for Humanisti' Psy'hologyI9 -oAin /asar1ian9 o $sihotera$eut de la Harvard Medi'al Plan de la S$italul Reneral din Massa'husetts9 s$e'iali;at <n diminuarea stresului9 a fost <ntreAat da' vi;uali;area im$li' autohi$no;a! 7a a r s$uns ' atun'i '@nd vi;uali; m9 de fa$t ne dehi$noti; m! Foarte adev ratE /@nd ne rela. m9 a'tiv m emisfera 'ereAral drea$t ! /@nd vi;uali; m9 utili; m :i emisfera drea$t 9 :i 'ea st@ng ! Suntem mai vigileni9 mai inteligeni9 deinem un 'ontrol mai mare 7.a't invers de'@t atun'i '@nd suntem hi$noti;ai! /u '@t ne rela. m :i vi;uali; m mai Aine9 'u at@t ne vinde' m mai Aine!

80

?mintii-v ' nu este ne'esar s vi;uali;ai 'a $e un e'ran lat Tehni'olor sau s v imaginai 'ele mai mi'i detalii! &ndiferent '@t de Aine v $utei rela.a9 indiferent de felul <n 'are $utei vi;uali;a9 fii mulumit 'u 'eea 'e reu:ii :i 'ontinuai $ro'esul de vinde'are! /u tim$ul v vei rela.a mai $rofund! /u tim$ul vei vi;uali;a mai detaliat! #ar $@n atun'i9 de 'e s nu $rofitai de <mAun t irea s n t ii $e 'are o fa'e $osiAil a$li'area a'estor de$rinderi9 la nivelul la 'are ai a1uns deo'amdat D /u tim$ul9 va fi din 'e <n 'e mai Aine! 2nele e.er'iii v vor a1uta s v $erfe'ionai de$rinderea de a vi;uali;a! #eoare'e vi;uali;area $ro$riei $ersoane este esenial $entru autovinde'are9 ar treAui s e.ersai 'eea 'e se nume:te Ke.er'iiu la oglind L! 2itai-v la dumneavoastr <n oglind 9 <n'hidei o'hii reamintii-v 'um arat faa! ?$oi des'hidei o'hii $entru a vedea '@t de Aine ai ref 'ut imaginea <n minte! #a' nasul9 Au;ele9 s$r@n'enele nu au fost $erfe'te9 e.aminai-le mai Aine <n oglind ! ?$oi <n'hidei o'hii din nou :i vi;uali;ai-v faa! #es'hidei o'hii! 2itai-v din nou <n oglind ! #e data a'easta9 ar treAui sa v fi des'ur'at mai Aine! ?lt e.er'iiu9 mai general9 $resu$une vi;uali;area unui lu'ru menionat <n tim$ul unei 'onversaii sau <ntr-o 'arte! #e e.em$lu9 $rietenul dumneavoastr to'mai a $omenit 'eva des$re ma:ina lui! &maginai-v ma:ina! R@ndii-v 'um arat ! =u <ntreru$ei 'onversaia <n a'est tim$! 2n s'riitor des'rie o 'asa! &maginai-v 'um arat 'asa! ?'est lu'ru nu va interfera 'u 'itirea ' rii! /u '@t mai mult vei vi;uali;a :i v vei imagina9 'u at@t vei deveni mai 'reativ! )n a'est 'a;9 dumneavoastr suntei 'reatorul :i v 'onsolidai $ro$ria s n tate!

C!m este a'tivat1 ener8ia vin e'1toare prin vi&!ali&are


/@nd v g@ndii s mergei $@n la u: 9 g@ndul nu este trans$us <n 'uvinte! 7.ist doar un moment <n 'are avei a'east mi:'are <n minte! 5 vedei $e dumneavoastr merg@nd la u: ! &maginea instantanee serve:te 'a o 'omand adresat 'om$uterului9 'are este 'reierul! ?'estuia i se 'ere s determine 'or$ul s $rodu' energia ne'esar $entru a de$lasa greutatea 'or$ului $e distana res$e'tiv :i a $rodu'e mi:'area ne'esar a $i'ioarelor $entru a <nde$lini a'iunea! #e'i 'reierul efe'tuea; s'himAarea 'erut <n 'himia 'or$ului :i $entru mi:'area 'eruta mu:'hilor! #a' stai s v g@ndii la a'east a'iune sim$l 9 v dai seama ' este 'u adev rat o aAilitate minunat ! 5inde'area nu este o LminuneL 'u mult mai mare! ,i ea adresea; o 'omand sim$l 'reierului9 'are este iniiat de o imagine mental ! /@nd imaginea vinde' rii este meninut <n minte9 'om$uterul 'reierului a'tivea; s'himA rile ne'esare <n 'or$ :i evenimentul se $rodu'e! ,tii 'um s mergei $@n la u: ! S'himA@nd $ur :i sim$lu imaginea mental 9 $utei 'anali;a energia 'are v-ar fi ne'esar <n a'est s'o$9 astfel <n'@t sa va reali;ai oAie'tivul de a va <ns n to:i <n lo'ul a'eluia de a a1unge $@n la u:a! ?nalogia este 'lar ! /@nd vrei sa mergei la u: 9 luai de'i;ia de a fa'e a'est lu'ru a'um! >uai dre$t fires' fa$tul ' merg@nd vei a1unge la u: ! MergeiJ a1ungei! 5rei s v <ns n to:ii! >uai de'i;ia de a v fa'e din nou Aine! >uai dre$t fires' fa$tul ' imaginaia la nivelul alfa v va a1uta s v fa'ei Aine! &ntrai $e nivelul alfa :i v imaginai! 5 <ns n to:ii! /are sunt leg turile e.a'te 'au; - efe't <n <nl nuirea lu'rurilor de la imaginarea sistemului imunitar 'are <nvinge Aa'teriile invadatoare :i $@n la <nde$linirea real a evenimentuluiD S adres m a'east <ntreAare $siho-neuro-imunologilor! &ntrai $e nivelul alfa! 5i;uali;ai-v 'u $roAlema $e 'are o avei! 5i;uali;area <nseamn s v amintii 'eea 'e ai v ;ut de1a 'u o'hii sau v-ai re$re;entat mental Hnu este vorAa des$re fante;ie9 'are <nseamn 'rearea <n minte a unor lu'ruri $e 'are nu le-ai v ;ut <n realitate sau nu vi le-ai re$re;entat mental ni'iodat I! 5-ai v ;ut 'or$ul av@nd res$e'tiva $roAlema de s n tate9 a:a 'a nu avei ni'i o difi'ultate s -l vi;uali;ai - de'i s v amintii 'um arat 'eva

6%

'e ai v ;ut <n realitate 2rm torul $as este s fa'ei 'ore'ia mentala <n regiunea <n 'are se manifesta $roAlema de s n tate! #a' a'est lu'ru im$li'a 'eva 'e nu ai v ;ut ni'iodat 9 'um ar fi un trans$lant de $iele <n 'a;ul unei arsuri9 $ulveri;area unei $ietre la rini'hi sau o armata de gloAule alAe $ornind la lu$ta9 atun'i imaginai-v $ur :i sim$lu 'um arat ! Folosii 'uv@ntul imaginare <n lo' de vizualizare $entru ' o'hii dumneavoastr nu au v ;ut ni'iodat fenomenul <n 'au; 9 ni'i nu :i l-au re$re;entat vi;ual mai <nainte! TreAuie s v $refa'ei ' :tii 'um arat ! TreAuie s 'om$unei imaginea! /e se <nt@m$l da' imaginea nu este 'ore'ta din $un't de vedere anatomi'D =u are ni'i o im$ortanta! /reierul $rime:te mesa1ul9 deoare'e 'on'e$tul e.ista a'olo :i 'on'e$tul vinde' rii este 'el 'are fa'e $rogramarea! &maginile mentale formea; limAa1ul 'on'e$telor! 7ste im$osiAil sa in'ludem <n a'easta 'arte imaginile mentale $entru toate $roAlemele de s n tate! #ar da' <nelegei $rin'i$iul sim$lu 'are st la Aa;a folosirii imaginilor mentale $entru <ns n to:irea fi;i' 9 $utei $relua res$onsaAilitatea $rin'i$al <n ori'e situaie!

Vi&!ali&area (i ima8inarea #n pro'es!l e vin e'are


2nor oameni le este mai sim$lu s vi;uali;e;e de'@t s -:i imagine;e! Pentru ei9 imaginaia adu'e a ghi'it :i n-ar vrea s ghi'eas' gre:it! )n vinde'are9 nu are im$ortan da' fa'ei o $resu$unere gre:it J 'reierul :tie 'e vrei sa s$unei! #ar 'eea 'e este im$ortant este sa fii mulumit 'u $rivire la 'eea 'e fa'ei! #a' nu suntei mulumit de 'eea 'e va imaginai este 'a :i 'um ai avea <ndoieli9 iar <ndoielile sunt distru'tive! ?'um o s v s$un des$re imaginaie 'eva 'e s-ar $utea s v :o'he;e!

O per/orman)1 neobi(n!it1 a ima8ina)iei


S-a des'o$erit ' 9 atun'i '@nd imaginaia 'reea; o imagine $e 'are $ersoana n-a v ;ut-o ni'iodat <nainte9 imaginea are o asem nare remar'aAil 'u realitatea! /u alte 'uvinte9 suntem 'a$aAili s dete't m informaii din afara domeniului nostru vi;ual folosindu-ne imaginaia! #a' vi se $are o 'iud enie9 v voi $re;enta un studiu numit K5edere la distan L9 'are s-a desf :urat <n 'adrul S-& HStanford -esear'h &nstituteI &nternational din Menlo ParG9 /alifornia9 tim$ de mai Aine de ;e'e ani! ?'est $rogram de mai multe milioane de dolari9 'are a $rimit s$ri1inul guvernului S2?9 a e.$lorat tehni'i 'are s $oat a1uta res$e'tiva aAilitate $er'e$tiv s devin mai e.a't :i mai sigur ! Parti'i$anii la 'er'etare9 la fel 'a :i <n 'adrul altor 'er'et ri efe'tuate <n $este dou ;e'i de alte $roie'te organi;aionale9 au <nv at s des'rie oAie'te9 'l diri9 ;one geografi'e :i a'tivit i aflate sau desf :urate la o distan de mii de Gilometri! ?'urateea des'rierilor era de multe ori :i de 68M9 'hiar :i <n 'a;ul unor $ersoane li$site de e.$erien ! Prin'i$ala 'on'lu;ie 'are a re;ultat din a'east 'er'etare a fost a'eea 'a9 $rin $ra'ti' 9 a'urateea s-a <mAun t it! Pra'ti'a este 'ea 'are ofer feedAa'Gul! =i'i o a$titudine nu a fost doA@ndit de oameni f r feedAa'G! )nv m s mergem $rin <n'er'are :i eroare! 7roarea -' derea - <i d informaii 'orte.ului9 iar 'reierul <nva s evite a'eea:i eroare <n viitor! /@nd <nv m s vorAim9 ure'hile ne asigur feedAa'Gul! >a fel9 $utem <nv a s '@nt m la un instrument mu;i'al $rin $ra'ti' 9 <n tim$ul ' reia $rimim feedAa'Gul auditiv! /a$a'itatea de vinde' tor a minii <nflore:te $rin feedAa'G! 5 rela.ai :i evo'ai o imagine $o;itiva! =u reu:ii sa a'tivai $ro'esul de vinde'are! 5 rela.ai din nou9 'u o imagine $o;itiva! ?'um va vinde'ai! ?i <nv at $rin feedAa'G! Poate a doua oar v-ai rela.at <ntr-un mod diferit sau $oate ai avut o imagine mai 'lar <n minte sau ai $etre'ut mai mult tim$ $entru a va imagina! Ori'e ai fi f 'ut diferit <n tim$ul a'estei e.$eriene devine o $arte din

82

a$titudinea dumneavoastr <mAun t it 9 mulumit feedAa'Gului $e 'are <l asigur $ra'ti'a! ?dev rul uluitor este ' dumneavoastr :i 'u mine suntem 'a$aAili s ne $roie't m inteligena la distan ori'@nd dorim :i s :tim lu'ruri $e 'are nu avem 'um s le :tim $rin intermediul simurilor fi;i'e! /heia $entru a'easta este sim$l : rela.ai-v :i folosii-v imaginaia! 7.$li'aia: a'tivarea emisferei dre$te a 'reierului $are s ne a1ute s trans'endem limit rile oAie'tive ale tim$ului :i s$aiului! =u ne folosim de a'est atriAut s$e'ial al imaginaiei atun'i '@nd ne autovinde' m9 dar ne este de folos $entru vinde'area altora!

5i;uali;area unor KfilmeL interioare


S!M! avea $ais$re;e'e ani :i suferea de astm de $este ;e'e ani! #eoare'e mama ei era sora medi'ala atestat 9 iar tat l tehni'ian <n domeniul ra;elor O9 le era $ermis s $ stre;e a'as ?drenalin $entru a 'ontrola 'ri;ele de astm ale fetei! Totu:i9 S!M! treAuia s a1ung fre'vent la s$ital $entru tratamente de urgen ! Tat l ei a 'itit des$re metoda Silva :i a de'is s <n'er'e s :i a1ute fii'a $entru 'a la r@ndul ei s se a1ute $e ea <ns :i! Mama era s'e$ti' 9 dar a fost de a'ord s nu intervin ! /@nd s-a de'lan:at urm torul ata'9 tat l :i-a 'ondus fii'a $rin urm torul $ro'edeu: 3magineaz%i ca te afli n interiorul corpului tu. 7ezi plmnii 3n loc sa aib o culoare roz frumoasa, sunt de un roz%cenuiu. ,u primesc suficient aer. 1it%te, n plmnii tai este o fiin. *ine mna pe o maneta. 'ntr%un capt al manetei scrie 8olnav", n cellalt capt, &ntos". #cum maneta este ctre 8olnav. 9iina aceasta este un copila jucu. & ne jucm cu e) 3nspir adnc i vezi ce se ntmpl. :3nspiraia adnc o face pe &.". s tueasc.; Ooo< #erul l%a gdilat 1ite. # micat maneta puin ctre &ntos. 7ezi, plmnii sunt ceva mai roz. & vedem ce se ntmpl dac inspiri adnc de trei ori :&.". tuete la fiecare inspiraie.; 7ezi2 # micat maneta din nou ctre &ntos. 1it%te la plmni= sunt i mai roz. ?i'i9 tat l a ie:it din 'amer 9 s$un@ndu-i lui S!M! s 'ontinue singur ! S-a <ntors du$ 'ir'a 'in'is$re;e'e minute :i a <ntreAat unde era maneta! S!M! i-a r s$uns ' se afla la trei sferturi din distana $@n la 'a$ tul S n tos! #u$ 'e a $etre'ut <n total 0+ de minute res$ir@nd :i imagin@ndu-:i <n a'est fel9 S!M! a anunat ' maneta era la KS n tosL! )n a'el moment9 S!M! s-a dus la 'ul'are9 a adormit re$ede9 evit@nd astfel un drum la s$ital! #e atun'i9 S!M! a utili;at ea <ns :i vi;uali;area imaginaia! Ori de '@te ori simea ' se a$ro$ie un ata' de astm9 se retr gea undeva9 eventual <n 'amera ei9 folosea tehni'a vi;uali; rii imagin rii! 7a ne-a s$us ' de oAi'ei <:i revenea <n 'in'i $@n la ;e'e minute! ?i'i9 ideea este imaginarea unor filme mentale 'are s des'rie $roAlema9 'ore'tarea ei :i mult-doritul KHa$$y 7ndL! O femeie folosea 'a s'ena mental un gru$ de Ao.eri! Ori de 'ate ori a'e:tia a$li'au lovituri9 eliminau mai muli mi'roAi! 2n A rAat :i-a imaginat gloAulele alAe 'a $e ni:te s'afandri ai Marinei 'are 'a$turau Aa'teriile invadatoare! #umneavoastr suntei s'enari:tii9 $rodu' torii :i regi;orii! 5edei <n filmul mental 'eea 'e dumneavoastr 'reai! Pa:ii sunt urm torii: %! *! (! 0! +! &ntrai $e nivelul alfa! 5 imaginai ' suntei <n interiorul 'or$ului9 <n lo'ul 'u $ri'ina! ?'iuneE ProAlema este remediat ! =u mai e.ist ni'i o ne$l 'ere! )n'heiai :edina!

83

?e in)a *B Ren!n)area la

obi'ei!ri ne orite
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la *+ la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und <ntre doua numere! ?! <n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlema fi;i'a D ?$oi l sai-v mintea sa 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiva! /! &maginai-v 'a va iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um va <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a minii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L

Speran)1 pentr! al'ooli'i


#e 'ur@nd9 la 'ererea unui dire'tor al unei instituii de reedu'are a de$endenilor de al'ool9 a fost efe'tuat un studiu utili;@ndu-se un gru$ de 'in'is$re;e'e al'ooli'i aflai <n re'u$erare! Treis$re;e'e A rAai :i doua femei 'are au 'om$letat un 'hestionar standard de $ersonalitate H%3 PF /attellI as urmat 'ursul de instruire Silva :i du$ a'eea au 'om$letat din nou 'hestionarul! Testul a fost efe'tuat de un $siholog 'are a f 'ut el <nsu:i 'ursul de instruire <m$reun 'u al'ooli'ii! /hestionarul determina %3 tr s turi de $ersonalitate! -e;ultatele au indi'at ' una dintre s'himA rile $roduse avea de-a fa'e 'u t ria afirm rii $ersonalit ii! ?'est fa'tor este im$ortant $entru ' are leg tur 'u m sura reu:itei individuale de a fa'e fa diverselor situaii a$ rute <n via ! #eseori9 o $ersonalitate li$sita de t rie indi' e.istena unei Aoli! Testarea $arti'i$anilor du$ 'urs a ar tat o de$lasare a re;ultatelor <ns$re o afirmare mai $ronunat a eu-lui - 'eea 'e <nsemna ' al'ooli'ii se $er'e$eau 'a orient@ndu-se mai mult <n fun'ie de $ro$riul sistem de valori :i l s@ndu-se influenai mai $uin de $l 'erile 'elorlali9 semn de s n tate mintal :i de staAilitate emoional ! Oamenii 'are se 'ondu' du$ $ro$riile norme9 deoare'e au o 'a$a'itate de alegere Aa;at $e $ro$riile a:te$t ri <n leg tur 'u $ro$ria $ersoan 9 $ar mai 'a$aAili s -:i e.er'ite auto'ontrolul asu$ra 'om$ortamentului ado$tat :i ' ii urmate <n via ! )n testul efe'tuat du$ 'urs s-au remar'at de$las ri ale re;ultatelor9 de la un 'om$ortament de 'ontrol9 e.er'itat <n $ro$riul Aenefi'iu9 ' tre o atitudine mai des'his 9 mai li$sit de $retenii :i de tendine de mani$ulare! &ar 'ei su$u:i testului au manifestat intensifi'area unor 'alit i9 'um ar fi o devoalare a$roa$e naiv a emoiilor9 o 'onduit dire't :i o fran'hee s$ontan !

84

S-a mai remar'at la $arti'i$ani o s'himAare <n dire'ia 're:terii <n'rederii <n sine :i a 'a$a'it ii de de'i;ie! )n'rederea interioar ia lo'ul de$endentei fa de <nt rirea venit din e.terior! Rru$ul aflat <n re'u$erare a ra$ortat o <n'redere mai mare <n 'a$a'itatea de a fa'e fa ori' rei situaii ivite! ?'east s'himAare a fost <nsoit de o modifi'are a $er'e$iei de sine dins$re Ktimid9 inhiAat :i sensiAil la amenin riL s$re Kaventuros :i <ndr ;ne <n so'ietateL! #imensiunea sensiAilit ii fa de amenin ri $oate avea o im$ortan 'onsideraAil $entru <nelegerea 'om$ortamentului unui al'ooli'! 7ste foarte $osiAil 'a al'ooli'ii s 'aute <n A utur un mi1lo' de a-:i e'hiliAra sistemul mental 'u 'el fi;i'! O imagine de sine mai Aun :i 'a$a'itatea de a fa'e fa an.iet ii $ar sa fie o alternativ semnifi'ativ la al'ool! )n alte domenii ale $ersonalit ii9 studiul a indi'at o de$lasare semnifi'ativ s$re o stare Krela.at 9 'alm 9 li$sit de frustr ri9 netulAurat L9 'are 'ontrasta 'u 'ea anterioar K<n'ordat 9 nemulumit L! #iminuarea fr m@nt rilor interioare9 refle'tat de r s$unsurile date de gru$ la <ntreA rile 'hestionarului9 indi' $roAaAil o auto$er'e$ie a indivi;ilor ' au ' $ tat mai mult 'ontrol asu$ra st rilor interioare! >a :ase luni du$ terminarea 'ursului Silva9 'ei 'in'is$re;e'e al'ooli'i <n re'u$erare au fost su$u:i din nou testelor9 $entru 'ontinuarea studiului! #intre 'ei 'in'is$re;e'e9 dois$re;e'e nu 'onsumaser delo' al'ool <n $erioada res$e'tiv ! 2nul A use un $ahar de vin :i a$oi se o$rise! ?ltul <n'e$use de dou ori s Aea din nou9 dar reu:ise s se o$reas' f r sa a1ung <n stadiul 'are s ne'esite s$itali;are $entru de;into.i'are! #oar unul dintre ei avusese nevoie de s$itali;are $entru 'onsum e.'esiv de al'ool! ?:adar9 'ore'tarea al'oolismului nu im$li' doar imaginarea m@inii din 'are li$se:te $aharul 'u A utur ! &m$li' :i <nt rirea a'elor sl Ai'iuni ale $ersonalit ii 'are-l determin $e om s a$ele;e la al'ool! ?'easta <nseamn s v $rogramai $o;itiv $entru a <mAun t i unii fa'tori $ersonali 'um ar fi imaginea $ro$rie9 sigurana :i <n'rederea <n sine! Putei afirma <n g@nd a'este 'omen;i $o;itive <n tim$ 'e v re$re;entai a doua imagine! 5i;uali;ai-v 'um r s$undei la a'este 'omen;i $o;itive! ?vei o inut mai drea$t ! ?fi:ai o hot r@re nou ! B utura v de;gust ! ?vei <n o'hi o str lu'ire nou ! ?'um suntei gata $entru a treia imagine: tr ii o via normal 9 f r al'ool! =u am intenia s susin ' toate a'estea sunt sim$le! =u sunt! ?: $refera s v d ' un al'ooli' urmea; <ntregul 'urs Silva :i <n a'est fel este su$us unei aAord ri holisti'e ale a'estei $roAleme 'om$li'ate9 'are $rive:te <ntreaga fiin ! #ar e.ist muli oameni 'are $ot de$ :i a'east $roAlem <n felul $e 'are vi % -am des'ris! )n'e$ei 'hiar a;i!

Ima8inile mentale #n sit!a)ii neobie'tive


7ste mai u:or s <i imagine;i o $iatr la rini'hi $e 'are s-ar $utea s n-o v ;ut ni'iodat de'@t s -i re$re;ini imaginea al'oolismului $e 'are s-ar $utea s -l fi e.$erimentat 'ontinuu! Totu:i9 :i $entru al'oolism9 'a :i $entru $iatra la rini'hi9 se utili;ea; a'ela:i $ro'edeu al 'elor trei imagini s$re st@nga! &maginea al'oolismului ar $utea fi re$re;entarea mental a sistemului sangvin saturat 'u al'ool sau ar $utea fi imaginea unui fi'at suferind! /u toate a'estea9 imaginea 'ea mai u:oar de re$re;entat este una $e 'are ai v ;ut-o de1a 'u $ro$riii o'hi - o $ersoan 'are se 'latin $e $i'ioare din 'au; ' totul se <nv@rte:te <n1ur sau 'are st la un Aar :i gole:te $aharele unul du$ altul! ?'east imagine identifi' $roAlema! 7ste 'eea 'e vi;uali;ai dre$t <n faa o'hilor! ?$oi de$lasai $uin imaginea s$re st@nga :i <n'e$ei s 'ore'tai $roAlema! R@ndii-v la 'e s v imaginai a'um! imaginea a treia :i ultima v va re$re;enta $e dumneavoastr $erfe't trea;9 intr-o lume staAil 9 <n 'are nu se ; re:te ni'i un Aar! #ar 'um a1ungei la a'est $un'tD /are este imaginea a douaD =u e.ist doi al'ooli'i identi'i! /eea 'e fun'ionea; $entru unul nu este nea$ rat $otrivit $entru un altul! )n testul des'ris mai sus9 al'ooli'ii au urmat <ntregul 'urs Silva9 'are este

85

'on'e$ut nu numai $entru a$li'aiile <n domeniul s n t ii dis'utate <n a'east 'arte9 'i :i $entru multe alte ' i de <mAun t ire a $ersonalit ii9 nemenionate ai'i!

.7!tor!l pentr! /!m1tori (i m$n'1'io(i


B utura ne $oate ruina s n tatea :i $oate fi o 'au; de de'es! >a fel se $oate <nt@m$la :i 'u e.'esele din alte domenii! Fa$tul ' avei :anse mai mari s tr ii mai mult 'a nefum tor de'@t 'a fum tor este un adev r! S vedem a'um felul <n 'are $utei folosi nivelul alfa $entru a redu'e fumatul sau a renuna la el! 5om a'elea:i $ro'edee de Aa; 9 dar voi introdu'e ai'i o tehni' de a'tivare9 similar 'u $ro'edeul 'elor trei degete! #efinit sim$lu9 tehni'a de a'tivare este $rogramarea 'are stimulea; oAinerea re;ultatului dorit atun'i '@nd reali; m o anumit a'iune sim$l :i s$e'ifi' ! ?:a 'um v amintii9 Pro'edeul 'elor trei degete a a'tivat o $arte a minii $entru a o $utea folosi! 5a mai adu'ei aminte de $reotul $e 'are l-am a1utatD ?m $romis ' voi e.$li'a de 'e l-am $us s Aea a$ ! B utul a$ei a fost o tehni' de a'tivare! ?m f 'ut $rogramarea 'a9 de fie'are dat '@nd el Aea a$ 9 s se vinde'e din 'e <n 'e mai Aine! 5 $utei $rograma 'a9 de fie'are dat '@nd luai o gur de a$ 9 s v dis$ar dorina stringent de a v a$rinde o igar sau de a gusta 'eva <ntre mese! 5 $utei $rograma 'a9 de fie'are dat '@nd ins$irai ad@n' de trei ori9 s oAinei a'ela:i efe't - dis$ariia dorinei imediate de a a$rinde igara sau de a fa'e un drum $@n la frigider! >u'rurile sunt mai 'om$li'ate! Fumatul e.'esiv9 'a :i alimentaia sau A utura <n e.'es9 re$re;int o $roAlem a $ersoanei din toate $un'tele de vedere9 de a'eea este ne'esar o soluie holisti' ! K&ngredienteleL soluiei nu sunt a'elea:i $entru toi9 a:a ' lu'rul 'el mai Aun $e 'are <l $ot fa'e ai'i este s enum r o serie de $a:i! ?do$tai-i $e 'ei 'are $ar s fun'ione;e <n 'a;ul dumneavoastr ! Primii doi $a:i sunt 'ei mai im$ortaniJ ei re$re;int o 'ondiie ne'esar $entru a $utea tre'e la urm torii!

;!mat!l
%! &ntrai $e nivelul alfa :i anali;ai-v oAi'eiul! /@nd v l sai <n voia $oftei dea fuma D /um v simii a'ele momenteD *! Fa'ei-v o $rogramare ;ilni' $entru a de$ :i $un'tul slaA $e 'are l-ai de$istat <n $asul %! (! ?do$tai o tehni' de a'tivare P de e.em$lu9 s ins$irai ad@n' de trei ori sau s Aei $uin a$ $entru a v dis$ rea dorina stringent de a fuma! 0! Folosii $ro'edeul 'elor trei imagini! Pentru fumat9 &maginea %! Suntei un fum tor! &maginea *! Folosii tehni'ile de <nt rire a $ersonalit ii :i de a'tivare! &maginea (! =u mai suntei fum tor! Pe $erete vedei un 'alendar 'are arat data H'u 'ir'a o lun du$ <n'e$erea $rogram riiI! +! Programai-v s fumai $rima igar mai t@r;iu <n 'ursul ;ilei sau s l sai intervale mai lungi <ntre ig ri! ?$li'ai a'east $rogramare $rogresiv9 $e m sur 'e oAinei su''ese la '@te o eta$ !

S!praalimenta)ia
%! &ntrai $e nivelul alfa :i anali;ai-v oAi'eiul! /@nd v l sai <n voia $oftei de a m@n'a

63

*! (! 0!

+!

e.'esivD /um v simii <n a'ele momenteD Fa'ei-v o $rogramare ;ilni' $entru a de$ :i $un'tul slaA $e 'are % -ai de$istat <n $asul %! ?do$tai o tehni' de a'tivare P de e.em$lu9 s ins$irai ad@n' de trei ori sau s Aei $uin a$ $entru a v dis$ rea dorina stringent de a lua o gustare! Folosii $ro'edeul 'elor trei imagini! Pentru su$raalimentaie9 )maginea 0. 5i;uali;ai-v a:a 'um ar tai din 'au;a su$raalimentaiei! )maginea G. Folosii tehni'ile de <nt rire a $ersonalit ii :i de a'tivare! )maginea N. ?vei greutatea $otrivit ! &maginai-v '@ntarul! &maginai-v 'alendarul de $e $erete 'are arat data $e 'are v-ai $lanifi'at-o! &maginai-v hainele 'u m sura $e 'are ar fi normal s-o $urtai! Programai-v $entru 'a alimentele 'are <ngra: Hgr simi9 dul'iuri9 tot felul de aiureliI s nu v mai atrag 9 :i <n s'himA s v satisfa' $e de$lin alimentele 'u valoare nutritiv !

,edina *4 Vin e'area '!

a7!tor!l emis/erei repteC re&!mat


%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la *+ la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und <ntre dou numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ ri ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l saiv mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiv ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a mintii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L

;leAibilitatea /!n')ional1 a emis/erei repte


Ori'e ai fa'e 'u emisfera drea$t $are s fun'ione;e! 7ste un organ de o mare fle.iAilitate! #eoare'e este 'reativ :i nu distru'tiv9 atun'i '@nd o a'tivai9 'reea; soluii! Mu;i'a $oate vinde'a! ?rta $oate vinde'a! -@sul $oate vinde'a!

87

&uAirea $oate vinde'a! &maginaia $oate vinde'a! #e 'eD Pentru ' toate a'estea a'tivea; emisfera drea$t ! Metoda Silva este doar o 'ale $rin 'are $oate fi folosit emisfera drea$t astfel <n'@t s -:i <nde$lineas' mun'a sa 'reativ de vinde'are! 7a v ofer o metodologie sim$l $entru a utili;a vi;uali;area :i imaginaia <n s'o$ul vinde' rii! ,i fun'ionea; ! /hiar :i <n 'adrul metodei Silva emisfera drea$t <:i dovede:te fle.iAilitatea! 5 $utei aAate de la $a:ii s$e'ifi'i9 oAin@nd 'u toate a'estea Aenefi'ii! /om$onentele sunt nivelul alfa al turi de dorin 9 <n'redere :i a:te$tarea vinde' rii!

"ro'e e!l e ba&a Silva pentr! vin e'are


%! 5i;uali;ai-v 'u o'hii mintii9 $rivind dire't <nainte :i identifi'@nd $roAlema de s n tate Hun minut sau douaI! *! #e$lasai imaginea mentala u:or s$re st@nga :i imaginai-v 'a are lo' a'iunea de remediere H'ir'a %* minuteI! (! #e$lasai imaginea mental din nou s$re st@nga :i imaginai-v ' ai s' $at de $roAlema su$ r toare :i ' suntei $erfe't s n tos Hun minut sau dou I!

9mb!n1t1)irea 'apa'it1)ii e vi&!ali&are


-e$re;entarea mental este ne'esar 9 dar nu nea$ rat 'u detalii $re'ise9 de:i ar fi de $referat! &at '@teva $onturi: %! Pentru a v $utea vi;uali;a mai Aine9 e.ersai 'u o oglind ! Memorai tr s turile feei9 <n'hidei o'hii :i vi;uali;ai-v faaJ des'hidei o'hii $entru a vedea '@t de Aine ai reu:it! -e$etai $@n suntei mulumit! *! Pentru a vi;uali;a mai Aine <n general9 e.ersai <n tim$ul ;ileiJ fa'ei-v un oAi'ei din a vi;uali;a sau a va imagina oAie'te des$re 'are 'itii sau au;ii vorAindu-se! (! #a' nu ai v ;ut ni'iodat 'um arat $roAlema de s n tate $e 'are o aAordai $entru ' este intern 9 imaginai-vi-o :i <n'redei-v <n imaginaia dumneavoastr ! &at un e.em$lu $entru a v <mAun t i 'a$a'itatea de vi;uali;are:

Vi&!ali&are (i ima8inare pentr! a a7!ta reme ierea !nei probleme a vaselor 'oronariene
%! &ntrai $e nivelul alfa! *! 5i;uali;ai-v $rivind dre$t <nainte9 <n tim$ 'e avei $roAlema res$e'tiv de inim ! Folosii $entru a'easta o s'en ti$i' <n 'are avei dureri <n $ie$t! (! #e$lasai imaginea u:or s$re st@nga :i imaginai-v ' are lo' o remediere! Pla'a de aterom din interiorul vaselor sangvine este <nde$ rtat sau di;olvat ! 0! #e$lasai imaginea din nou u:or s$re st@nga :i vedei-v $erfe't s n tos! Putei folosi a'eea:i imagine 'a <n $asul *9 ins de data a'easta nu mai avei ni'i o durere! +! )n'heiai :edina $e nivelul alfa! 3! -e$etai de trei ori $e ;i!

Re&!mat pentr! #n'etarea obi'ei!rilor istr!'tive

88

Mai 1os d m trei re;umate ale $ro'edeelor des'rise <n 'a$itolul $re'edent!

9nt1rirea personalit1)ii pentr! a #nvin8e al'oolism!l


%! &ntrai $e nivelul alfa :i anali;ai-v oAi'eiul de a Aea! *! )n :edine ;ilni'e la nivelul alfa9 fa'ei afirmaii $o;itive $entru <nt rirea $un'telor slaAe la nivelul $ersonalit ii Hnesigurana9 imagine $roast de sine et'!I 'are au ie:it la iveal <n $asul %! (! Folosii $ro'edeul Silva de vinde'are des'ris mai sus! Mai <nt@i imaginai-v into.i'at 'u al'ool! ?$oi9 imaginai-v ' r s$undei la afirmaiile $entru remedierea $un'telor slaAe de la $asul * Hre$et@ndu-leI! / $ tai o <nf i:are nou ! )n a treia imagine9 suntei neA utor9 ar tai :i va simii minunat!

Ren!n)area la /!mat
%! &ntrai $e nivelul alfa :i anali;ai-v oAi'eiul de a fuma! /@nd oAi:nuii s fumaiD /um v simii '@nd v a$rindei igara D *! Fa'ei afirmaii la nivelul alfa $entru a <nvinge sl Ai'iunile de $ersonalitate dete'tate <n $asul %! (! Programai-v la nivelul alfa astfel <n'@t9 $rin trei ins$iraii $rofunde9 s dis$ar dorina stringent de a fuma! 0! Folosii $ro'edeul de Aa; Silva $entru vinde'are! )n $rima imagine suntei fum tor! )n a doua imagine utili;ai $a:ii * :i (! )n a treia imagine vedei $e 'alendar o dat 'u 'ir'a o lun mai t@r;iu :i suntei nefum tor! +! Programai-v s fumai $rima igar mai t@r;iu <n 'ursul ;ilei :i s l sai un interval mai mare <ntre ig ri! 7fe'tuai a'este modifi' ri tre$tat!

9n'etarea s!praaliment1rii
%! &ntrai $e nivelul alfa :i anali;ai-v oAi'eiurile alimentare! /@nd luai $rima gustare dintre meseD /um v simiiD *! Fa'ei afirmaii la nivelul alfa $entru a ameliora sl Ai'iunile de $ersonalitate dete'tate la $asul % - de e.em$lu: K#in ;i <n ;i 'a$ t din 'e <n 'e mai mult <n'redere <n mine!L (! Programai-v la nivelul alfa $entru 'a o tehni' de a'tivare s v o$reas' imediat dorina unei gust ri P de e.em$lu9 trei ins$iraii $rofunde9 o felie de m r9 o Au' i' de mor'ov! 0! 2tili;ai $ro'edeul de Aa; Silva $entru vinde'are! )n $rima imagine suntei su$ra$onderal9 a:a 'um ar tai a'um! )n a doua imagine v vedei $ra'ti'@nd $a:ii * :i (! )n a treia imagine9 suntei su$luJ oAservai 'e num r $urtai la <mAr ' minte :i data 'are a$are <n 'alendar! +! Programai-v 'a alimentele 'are v <ngra: Hgr simi9 dul'iuri9 gust ri f r valoare nutritiv I s nu v mai atrag :i s v satisfa' <n s'himA alte alimente9 'u valoare nutritiv !

Utili&area 3/ilmelor mentale4 pentr! vin e'are


?tun'i '@nd vi;uali;area $roAlemelor interne sau mentale este difi'il 9 folosii un $ro'edeu alternativ 'elui $ro$us de metoda Silva de Aa; :

6"

%! &ntrai $e nivelul alfa! *! &maginai-v ' suntei <n interiorul $ro$riului 'or$9 la lo'ul unde se afl $roAlema de s n tate9 sau ' avei un 'om$ortament nedorit9 <n 'a;ul <n 'are tulAurarea este mental ! (! Pornii Ka$aratul de $roie'ieL! 2rm rii mental un film <n 'are $roAlema este ameliorata! &maginai-v re;olvarea ei total ! 0! )n'heiai :edina $e nivelul alfa! -e$etai de trei ori $e ;i!

,edina *6 .7!ta)i,v1 a7!t$n !,i

pe 'eilal)i
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la *+ la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'unda intre doua numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ari ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l sai-v mintea sa 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiv ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a mintii9L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei s num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L S'ena a'iunii urm toare este o 'as <ntr-o ;on re;idenial din afara ora:ului Honolulu9 Hawaii! /ir'a trei;e'i de aAsolveni ai 'ursurilor Silva :i $rieteni de-ai lor $arti'i$ la o adunare Ailunar unde9 du$ 'e as'ult e.$unerea unui invitat9 $arti'i$ la o :edin de gru$ $entru vinde'area unor $ersoane ale ' ror nume le sunt date! 7dward 7! Yenney din Thunder Bay9 Ontario9 /anada9 'are $reda <n mod 'urent la 2niversitatea din Hawaii9 le d numele surorii sale /olleen din Thunder Bay9 'are a suferit de muli ani de Aoala /rohn9 o inflamare 'roni' a intestinului suAire9 ' reia nu i se 'unoa:te ni'i un tratament! ?tun'i '@nd este o$erat 9 e.ist un ris' de +8M 'a Aoala s se e.tind ! /u 'in'i ani mai <nainte9 lui /olleen <i fusese e.tir$at o $oriune a intestinului suAire9 dar Aoala a 'ontinuat s se e.tind ! ?vea $eriodi' ata'uri ale Aolii /rohn9 de severitatea unor 'ri;e de a$endi'it ! &ntra :i ie:ea mereu din s$ital! ?'um era $reg tit s mai fa' o <n'er'are 'hirurgi'al ! .olleen "rie >enne?, treizeci i unu de ani, locuiete n 4ossport, Ontario, .anada, boala .rohn / a fost tot 'e le-a s$us Yenney 'elor $re;eni! ?'e:tia au intrat $e nivelul alfa $rofund9 s-au rugat <n t 'ere un moment9 a$oi fie'are <n felul lui a Kre;olvat $roAlemaL lui /olleen! )n mai $uin de trei minute9 li s-a dat o alt $ersoan asu$ra ' reia sa lu're;e! #u$ '@teva s $t m@ni9 /olleen a f 'ut o ' l torie $@n <n Honolulu $entru a-:i vi;ita

"8

fratele! ,,/tii ceva, +d 2 / i-a s$us ea <ntr-o ;i9 <n a$artamentul lor din WaiGiGi! K= u mai am boala !ro#n./ 7d Yenney a $rivit-o :i i-a ;@mAit! ,,9ur &i simplu am senzaia c a disprut/, a 'ontinuat ea! ?9ur &i simplu &tiu, Atiu ca a disprut,/ ?tun'i el i-a $ovestit des$re <ntrunirea Silva! #i vrea ca la urmtoarea ntlnire sa le 'mprt&e&ti celorlali ceea ce simi; / /olleen a fost de a'ord! /@teva ;ile mai t@r;iu9 memArilor gru$ului le-a fost $re;entata dovada vie a $uterii lor o $utere universala la 'are avem 'u toii a''es! 2n an mai t@r;iu9 Yenney ne-a s'ris <n >aredo des$re a'est 'a;9 'u a'tuali;area: ,,&ora mea este &i acum intr-o stare de sntate excelenta. 2nainte nu putuse lucra &i se baza pe spri4inul venit din partea guvernului. Anul trecut a muncit cu norma 'ntreag, 'n aer liber, 'n condiiile grele de peste iarna, 'ntr-un parc deprovincie. %e cur"nd a fost anga4ata pe un post de director ad4unct al unui #otel nou./ 5inde' rile la distanta sunt un lu'ru oAi:nuit $entru aAsolvenii metodei Silva! /el mai des se <nt@m$l 'a o $ersoana sa a1ute alta $ersoana! Mai rar se fa' vinde' ri <n gru$9 'a <n 'a;ul Yenney9 iar suferinele vinde'ate sunt de oAi'ei mai 'omune! ?tun'i '@nd a1ungei sa 'ontrolai nivelul alfa9 suntei 'a$aAil sa va folosii mintea $entru a-i a1uta $e alii sa se vinde'e9 'hiar :i la distante mari! S-ar $utea s$une 'hiar 'a a a1uta o alta $ersoana sa se vinde'e este mai u:or de'@t a te vinde'a singur! ?utovinde'area este <ntr-un fel 'a :i 'um ai fi un 'riminal 'are-:i <ndrea$t $ro$ria 'rima! /@nd a1ui $e altul9 $orne:ti 'el $uin de $e o $o;iie neutra! Folosim a'eea:i formula de Aa;a9 dar nu treAuie sa ne 'onsumam la fel de mult tim$! ?utovinde'area se fa'e <n :edine de %+ minute! 5inde'area altei $ersoane se fa'e <n :edine de trei minute :i este nevoie de un num r mai mi' de :edine! &nsa intervine un fa'tor de difi'ultate: :tiina este aAia la <n'e$utul <nelegerii a'estui ti$ de vinde'are9 a:a ' nu ne este la <ndem@n logi'a $ro'esului! Mintea mea 'ondu'e 'or$ul9 a:a ' m $ot auto<mAoln vi :i m $ot auto<ns n to:i! #ar 'e are a fa'e mintea mea 'u 'or$ul alt'uiva D ?'east <ntreAare ar $utea fi o $iedi' $entru emisfera st@ng 9 'ea logi' 9 :i ar $utea Alo'a a'iunea emisferei dre$te $rin insistena 'u 'are re$eta K=u $otL! Bine<neles9 du$ 'e reu:ii sa vinde'ai $e 'ineva9:tii 'a $utei! Totu:i9 la <n'e$ut ar fi util sa avei o e.$li'aie logi'a9 de:i nu nea$ rat 'onfirmata9 des$re felul <n 'are o $utei fa'e! ?:adar9 s urm rim 'a;ul lui Marge Wol'ott din Port &saAel9 Te.as! 7a a folosit metoda Silva $entru a-i vinde'a $e alii :i <n a'est tim$ a 'ontriAuit la autovinde'area unei Aoli invalidante: ?Aveam scleroza multipla 7* 8 de cincisprezece ani. !"nd am venit la conferinele despre metoda *ilva, purtam un corset pentru fixarea trunc#iului, &i o proteza ca un guler pentru a-mi susine gatul A fost nevoie s-mi aduc un scaun special 'n care sa stau. Aveam multa 'ncredere, care mi s-a dublat c"nd am terminat seria de baza a conferinelor. 6a doua luni dup ce am absolvit cursul, 'n martie 0<=L, mi-am scos proteza pentru g"t %up doua luni, 'n mai, corsetul s-a spart la spate, 'n zona umrului. 5iica mea, care urmase 'mpreun cu mine cursurile *ilva, mi-a sugerat sa renun s-l mai port. Atia ca fusesem tentata s-l scot. Am 'ncercat, &i de atunci nu l-am mai purtat %e fapt, mai t"rziu, un doctor din %allas care avea o boala invalidant fusese nevoit sa renune la practica medicala, a venit sa m viziteze. Atunci nu &tiam, dar dup aceea am vzut ca &tia foarte multe despre scleroza multipla, iar mai t"rziu mi-a spus ca nu putea detecta nici un semn ca a fi avut-o vreodat, Am auzit ca a urmat &i el cursurile *ilva, s-a 'nsnto&it &i &i-a redesc#is cabinetul. %up ce m-am recuperat 'n urma * , am mers din nou la medic. *ingurul lui comentariu a fost ca a auzit despre asemenea 'nt"mplri, dar ca era pentru prima data and vzuse a&a ceva cu oc#ii lut 3l avusese impresia ca nu exista nici o speran de recuperare. 9urtasem corsetul &i gulerul peste &apte ani de zile. )at cum am procedat: folosind metoda *ilva, fceam programarea de trei ori pe zi. uli

"%

oameni m sunau, rug"ndu-m s-i a4ut, a&a ca intram pe nivelul alfa de trei ori pe zi pentru a face programarea pentru ei. %in moment ce fceam asta pentru ei, o fceam &i pentru mine dup ce terminam lucrul pentru ei. Atiam ca doctorii credeau ca nu mai am nici o speran, a&a ca nici eu nu aveam prea multa. Aveam dorina sa m vindec, bine'neles, &i nici nu m-a& mai fi ostenit sa fac programarea dac nu as fi avut unele a&teptri c-mi va fi de folos. %ar nu eram foarte preocupata de acest lucru. %ac aveam sa m fac bine, ar fi fost grozav. %ac nu, puteam sa accept aceasta varianta. Biblia spune ca orice faci pentru altul ti se 'ntoarce 'nzecit Aparent, c"nd fceam programarea pentru ali oameni, m a4utam &i pe mine. +"ndurile de vindecare preau smi fi influenat propriul creier pentru a face remedieri 'n corpul meu. *unt doisprezece ani de and am terminat cursurile metodei *ilva &i de atunci n-am mai avut nici un semn de * . Una dintre 'ncercrile grele pe care le aveam pe atunci era durerea puternic a mu&c#ilor faciali. !"nd am auzit despre .e#nica pentru controlul durerilor de cap 7dat mai departe 'n carte8, am simit c parca mi-arfipus cineva o m"n pe umr. %urerea feei a 'ncetat &i de atunci n-a mai revenit 7ste im$osiAil de s$us '@t din vinde'area lui Marge s-a datorat at@t a'iunii asu$ra ei9 :i '@t lu'rului $entru ali oameni! >a nivelul alfa - nivelul unit ii universale - distin'ia dintre sine :i 'eilali9 <n 'a;ul <n 'are e.ista9 se estom$ea; ! 7misfera drea$ta $are sa fie leg tura noastr 'u sursa 'reaiei9 t r@mul 'au;al din 'are s$aiul9 tim$ul :i o lume material s-au ivit <ntr-un t r@m fi;i'9 sau al efe'telor! )n domeniul 'au;al nu e.ist s$aiu :i tim$! /um ar $utea e.ista se$araie9 da' nu e.ist s$aiuD 5inde'ai $e alt'ineva :i v vei autovinde'a! /onsiderai a'tul de a-i a1uta $e alii s se vinde'e dre$t o a'iune $entru $ro$ria $ersoana9 al ' rui $rin'i$al Aenefi'iar suntei! )n a'est fel9 a1utai <ntreaga umanitate :i suntei un memAru al ei r s$l tit $entru a'easta!

,edina *" Vin e'area e

la istan)1
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la *+ la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'unda intre doua numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ari ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'easta $roAlema fi;i'aDL ?$oi l saiv mintea sa 'aute! B! /@nd va vei g@ndi la o $ersoana anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiva! /! &maginai-v 'a va iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um va <mAr i:ai9 va str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru 'a fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe'ta a 'or$ului :i a mintii9L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei sa num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L

"*

4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L

Cin'i istorii e 'a&


=!S! tre'use $rin a doua o$eraie <n ;ona intestinelor unde se de;voltase o stare malign 9 atun'i '@nd 'a;ul ei a fost <n'redinat unui aAsolvent al metodei Silva! >u'r@nd la nivelul alfa9 a'esta a folosit o ra; de laser imaginar $entru a 'ur a 'or$ul lui =!S! de toate 'elulele maligne! #u$ '@teva luni de la a'easta :edin 9 =!S! nu mai avea ni'i o urm a fostei suferine! #istana dintre =!S! $ra'ti'antul Silva era de 'in'i mii de Gilometri! >!7! i-a s$us unui $ra'ti'ant al metodei Silva 'a fiul lui nou-n s'ut9 de $atru ;ile9 nu avusese <n' $rimul s'aun! /ei de la s$ital nu-i d deau voie s -l ia a'as $@n atun'i9 iar da' ni'i <n urm toarele *0 de ore nu ar fi avut s'aun9 urma sa fie su$us unor e.amin ri medi'ale! $oi sa m ajui2 / l-a <ntreAat el $e $ra'ti'ant! &un%mpeste zece minute", i-a r s$uns a'esta! ?$oi a intrat $e nivelul alfa9 :i-a imaginat 'a l-a v ;ut $e 'o$il9 :i-a imaginat 'um arat sistemul digestiv9 a simit unde era $roAlema :i a remediat-o! #u$ '@teva minute9 '@nd >!7! a sunat9 $ra'ti'antul i-a s$us 'e f 'use! 3ntestinul subire era n regul, dar n locul unde ajunge n intestinul gros e(ista o nchidere care semna cu gtul unui baton nou. #m suflat pentru a o deschide. #cum totul ar trebui sa fie n ordine./ )n dimineaa urm toare9 soia lui >!7! &-a sunat de la s$ital anun@ndu-l 'a surorile <i s$useser 'a nou-n s'utul avusese un scaun uria" <n noa$tea a'eea! Soia lui >!7! urma s ias din s$ital <m$reun 'u 'o$ilul! #istana im$li'at <n a'est 'a; era de numai trei Gilometri! 2n 'u$lu din =ew YorG se afla la ;e'e mii de Gilometri de 'ase '@nd au au;it de un gru$ de aAsolveni ai metodei Silva! ?u adresat gru$ului rug mintea de a lu'ra $entru mama femeii9 'are suferea foarte mult9 av@nd un 'an'er <n fa; terminal ! 3 7iaa ei atrna de un fir de par de cteva sptmni/ ? doua ;i9 femeia a sunat a'as ! Mama ei murise la '@teva ore du$ :edina gru$ului! 7a l-a sunat $e 'ondu' torul gru$ului $entru a-i mulumi! KS-a <m$linit voia lui #umne;euL9 a s$us ea! )n 'a;ul trimiterii de a1utor $entru vinde'area unei alte $ersoane9 $ro'edeul Silva 'u$rinde iniial un moment de rug 'iune! #e:i nedire'ionat 9 rug 'iunea fre'vent este KFa' -se voia #omnuluiL! >!S! avea o feAr 'are 'ontinua s 'reas' ! 7a :i soul ei vi;itau ni:te $rieteni 'are se <nt@lniser $entru a dis'uta des$re $uterile vinde' toare ale minii! >!S! a fost adus <n dis'uie 'a un 'a; de referin ! /ei ;e'e 'are erau de fa 9 toi li$sii de instruire9 s-au hot r@t s -:i teste;e a$titudinile de a se rela.a :i a-:i imagina mental remedierea $roAlemei lui >!S! Pana dimineaa9 feAra lui >!S! s' ;use de la 08\/ la tem$eratura normala! )n a'est 'a; nu e.istase ni'i o distanta intre $a'ient :i gru$ul de a1utor! >!S! se afla <n 'amera al turat ! 2n aAsolvent al metodei Silva a de'is s -i fa' o vi;it <n s$ital unui $rieten 'are avea o $roAlema la $rostat ! /@nd a a1uns <n salonul s$italului s$re sear 9 $rietenul lui i-a s$us ' ar fi treAuit s fie e.ternat a doua ;i :i ' sonda 'are-i $ermitea s elimine urina <i fusese s'oas 9 dar de:i el 'redea ' :i-a golit ve;i'a urinar <n tim$ul ;ilei9 se $ rea 'a n-o f 'use! ?'um era foarte <ngri1orat! Sora medi'al nu-l $utuse g si $e do'tor $entru a oAine $ermisiunea s -i $un din nou sonda! Pe oAra1ii lui <n'e$user sa 'urg la'rimile! ,u%mi amintesc s mai fi plns de cnd eram copil", a s$us el9 dar asta este o problem. / ?Asolventul Silva :tia ' s-ar $utea s fi fost ilegal s lu're;e asu$ra unei $ersoane Aolnave <n $re;ena a'esteia9 dar nu voia s -:i lase $rietenul la greu! ?:a ' :i-a defo'ali;at $rivirea $entru a intra $e nivelul alfa :i :i-a imaginat ' a$li'a ve;i'ii un 'almant <m$otriva durerii :i <i m rea 'a$a'itatea!

"(

/@nd :i-a refo'ali;at $rivirea9 $rietenul sau se odihnea 'a :i 'um ar fi adormit! >a s'urt tim$9 a sosit :i sora! )l g sise <n sf@r:it $e medi' :i $rimise $ermisiunea s -i <nlo'uias' sonda! #istana im$li'at <n a'est 'a;: trei metri! #e la trei metri $@n la ;e'e mii de Gilometri9 mintea dumneavoastr fun'ionea; $entru a vinde'a! #istana nu este un fa'tor limitator!

,edina (8 C$mp!rile

ener8eti'e
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la *+ la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'unda intre doua numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ari ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l sai-v mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiv ! /! &maginai-v 'a va iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru 'a fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe'ta a 'or$ului :i a mintii9L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei sa num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L #eoare'e universul este energie :i nu materie fi;i'a solida9 $utem influenta ali oameni de la distante mari! /hiar :i 'eea 'e 'onsider m a fi univers material solid este de fa$t energie! /on:tiina este energie! Oamenii sunt energie9 iar $rin instruire $ra'ti' $utem a1unge s $er'e$em forma :i semnifi'aia a'estei energii! ,i $utem fa'e modifi' ri <n a'east energie! ?m menionat de1a aura uman :i felul <n 'are $oate fi ea fotografiat $rin metoda Yirlian! ?'easta este doar o $arte din '@m$urile energeti'e 'are eman :iXsau <n'on1oar 'or$ul :i 'on:tiina oamenilor! /@m$urile energeti'e $ot e.ista la multe niveluri! 7nergia ele'tri' 9 de e.em$lu9 $oate fi alternativ sau 'ontinu 9 $oate avea fre'vena de 38 H;9 mai mare sau mai mi'a! 7ste tot ele'tri'itate! 7le'tri'itatea este energie oAie'tiv ! -e$re;int o mulime de ele'troni 'are se mi:' la unison! Poate fi dete'tat :i m surat ! #e$las@ndu-se de la energia ele'tri' s$re energiile 'on:tiinei :i vieii9 tre'em din domeniul energiilor oAie'tive <n 'el al energiilor suAie'tive! ?i $utea s$une 'a energiile suAie'tive sunt mai KrarefiateL! Sunt mai $uin fi;i'e :i mai mult s$irituale! Sunt mai a$roa$e de energia $rimara a 'reaiei <n sine! =oi9 oamenii9 radiem at@t energii oAie'tive9 '@t :i suAie'tive! /@m$urile energeti'e oAie'tive $ar sa radie;e dins$re 'or$ul omenes' $@n la nu mai $uin de 49+ metri9 <n toate dire'iile! #istanta de la 'are $ot fi dete'tate de$inde9 Aine<neles9 de sensiAilitatea instrumentelor de dete'ie! #intre a'estea fa' $arte dete'toarele <n infraro:u9

"0

Hn!trad!IU! 2nele dintre a'este $ersoane au ' $ tat aAilitatea de a dete'ta $roAlemele $sihologi'e sau fi;iologi'e ale oamenilor $rin anali;a aurei9 )nainte de a 'rea metoda Silva9 i-am <nv at $e oameni s K'iteas' L aurele9 astfel <n'@t s afle 'are sunt $roAlemele altora9 dar $entru a'easta era nevoie 'a $ersoana res$e'tiv sa fie de fa ! #u$ 'e am 'reat metoda Silva9 n-am mai 'ontinuat 'ursurile $entru 'itirea aurelor9 $entru ' 9 $rin utili;area a'estor tehni'i9 un 'larv ; tor $oate dete'ta $roAlemele unei $ersoane indiferent da' ele sunt $sihi'e sau fi;iologi'e :i indiferent da' $ersoana este sau nu $re;ent ! #e fa$t9 'larv ; torii instruii <n metoda Silva $ot dete'ta $roAlemele oamenilor oriunde s-ar afla a'e:tia! Se s$une ' aurele 'or$ul omenes' sunt 'om$use din :a$te KdimensiuniL radiante9 fie'are dintre ele fiind 'one'tat la o surs 'are este s$iritual 9 <n sensul ' nu este fi;i' ! Pun'tul <n 'are fie'are dimensiune se leag de 'ea fi;i' se nume:te cha@ra, un 'uv@nt sans'rit! )n 'or$ul omenes' e.ist :a$te 'entri ma1ori ai vieii9 <n'e$@nd de la 'haGra de la Aa;a :irei s$in rii :i $@n la 'ea din 're:tetul 'a$ului! #intre 'ele a$te dimensiuni radiante9 1um tate sunt fi;i'e :i se afl <n domeniul vi;iAil al 'or$ului! /ealalt 1um tate o formea; dimensiunile s$irituale9 <n domeniul invi;iAil al minii Hse 'rede ' a'estea sunt 'ontrolate de emisfera 'ereArala drea$t I! Primul este '@m$ul energeti' $ur s$iritual9 suAie'tiv9 imaterial! ?l doilea este '@m$ul energeti' suAatomi'! ?l treilea este '@m$ul energeti' atomi'! ?l $atrulea9 '@m$ul energeti' mole'ular9 este 1um tate fi;i' :i 1um tate s$iritual9 fiind 'ontrolat de amAele emisfere 'ereArale! ?l 'in'ilea9 al :aselea :i al :a$telea se afla <n domeniul vi;iAil al 'or$ului :i in'lud '@m$ul energeti' 'elular9 '@m$ul energeti' s$e'ifi' fie' rui organ <n $arte :i '@m$ul energeti' al sistemelor de organe Hsistemul 'ir'ulator9 res$irator sau digestiv9 de e.em$luI! Se 'rede 'a a'estea sunt 'ontrolate de emisfera 'ereArala st@nga! Fie'are '@m$ energeti' radia; diferit la $ersoane diferite! -adiaia fie' rui '@m$ energeti' este 'om$us 9 fiind suma efe'telor multor variaAile9 'um ar fi des'endenta individuala :i mo:tenirea geneti'a9 'romo;omii :i radiaia 'or$ului9 oAie'tiva :i suAie'tiva9 transmise de la mama :i tata ' tre 'o$il! /@m$urile energeti'e fi;i'e 'ontrolate de emisfera 'ereArala st@nga sunt limitate de distanta la fel 'a '@m$urile s$irituale 'ontrolate de emisfera st@nga! #ar '@m$urile energeti'e s$irituale 'ontrolate de emisfera drea$ta nu sunt limitate de distanta! ?'estea sunt '@m$urile energeti'e $e 'are le a'tiv m atun'i '@nd <i a1ut m $e alii s se vinde'e9 de la distan ! Modul de a'iune al '@m$urilor energeti'e fi;i'e este invers fata de 'el al '@m$urilor energeti'e s$irituale! /@m$urile energeti'e fi;i'e influenea; materia $rin res$ingere9 dins$re nivelurile e.terioare ' tre 'ele interioare ale materiei! /@m$urile energeti'e s$irituale influenea; materia $rin atra'ie9 dins$re nivelurile interioare s$re 'ele e.terioare ale materiei! Mintea9 'ontrolata de inteligenta umana la nivelul alfa9 $oate influenta toate a'este '@m$uri energeti'e9 $rin intermediul emisferei st@ngi sau al 'elei dre$te! 5i;uali;area :i imaginarea la a'est nivel alfa modifi' fun'ionarea 'reierului 'are9 la r@ndul lui9 modifi' radiaia energeti' a 'or$ului numita aur ! =atura a'estei modifi' ri de$inde de starea $sihologi' fi;iologi' a $ersoanei 'are transmite energia! 7ste nevoie doar de dorina dumneavoastr sin'er de a a1uta o alt $ersoan s -:i remedie;e o stare anormal a s n t ii :i de a:te$tarea :i <n'rederea ' "+

'are $er'e$ o $arte a aurei umane 'e $oate fi simit 9 e'hi$amentele fotografi'e <n infraro:u9 'are dete'tea; 'eea 'e $oate fi v ;ut! -adiaia oAie'tiv a 'or$ului este limitat de distan 9 dar $artea suAie'tiv a radiaiei 'or$orale nu are limite! 2nii oameni $ot $er'e$e o $arte a radiaiei oAie'tive a 'or$ului 'u o'hiul liAer! ?'e:tia sunt 'ei 'are v d aura! Simul lor vi;ual $oate $er'e$e 'a$ tul s$e'trului vi;iAil9 la lungimi de und de%8'ir'a 4888 de ]ngstromi T^ngstromul este unitatea de m sur $entru &OL metri! S$e'trul vi;iAil se <ns'rie intre 'ir'a 0888 _ HvioletI :i 4488 _ Hro:uI! lungimile de unda9 egal 'u

imaginea mental 'reat la nivelul alfa este energie real 'are <nde$line:te un lu'ru real! ,i a:a :i este!

;iAarea p!n'telor e re/erin)1 ale emis/erei repte


)n a doua $arte a 'ursului Silva de trei;e'i :i dou de ore9 am 'on'e$ut un $ro'edeu $entru a'tivarea emisferei dre$te9 $entru a-i a1uta $e 'ursani s lu're;e mai Aine 'u $ersoanele aflate la distanta! ?'est $ro'edeu staAile:te $un'te de referin <n emisfera 'ereAral drea$t similare 'u 'ele $e 'are le staAilim $ermanent <n emisfera st@ng ! )n orientarea sa ' tre lumea fi;i' 9 emisfera st@ng a fost <n;estrat 'u mii de $un'te de referin ! ?'estea <n'e$ s se fi.e;e din $rima ;i de via 9 '@nd 'o$ilul vede fee diferite9 'ontinu <n ;ilele urm toare9 '@nd $er'e$e diferite gusturi9 sunete9 mirosuri :i sen;aii ta'tile! /ontinua toat viaa9 $e m sur 'e individul ia 'onta't 'u lo'uri noi9 oameni noi9 s$e'ta'ole noi9 restaurante noi9 haine noi9 <nv turi noi :i a'tivit i noi! Toate a'estea sunt $un'te de referin noi $entru emisfera st@nga9 a lumii fi;i'e! &nsa emisfera drea$ta9 'u '@teva e.'e$ii9 'um ar fi mu;i'a :i artele $lasti'e9 este l sat deo$arte! =u ne edu'am emisfera drea$ta! 7ste 'a un teren $ustiu9 f r indi'atoare de str ;i9 f r semne de 'ir'ulaie9 f r $un'te de referin ! ?'easta este situaia $e 'are noi o re'tifi'am <n $artea a doua a 'ursului Silva! #otam emisfera drea$ta 'u $un'te de referin ! )n 'ele o$t 'i'luri de 'ontrol al mintii din 'adrul metodei Silva9 fie'are dur@nd a$roa$e o 1um tate de ora9 instru'torul <i 'ondu'e $e 'ursani9 $rin e.er'iii de re$re;entare mentala 'are fi.ea; sute de $un'te de referin <n emisfera drea$ta9 la toate nivelurile materiei9 de la nivelul ne<nsufleit $@n la nivelul uman! ?'est lu'ru nu $oate fi efe'tuat la fel de efi'ient $rin intermediul unei ' ri! Totu:i9 vei fi 'a$aAil a1utai $e alii! ?vei o emisfera 'ereArala drea$ta! Pe m sur 'e va a1utai $e dumneavoastr :i a$oi <n'e$ei s -i a1utai $e alii9 va vei fi.a $un'te de referin <n emisfera drea$ta! /eea 'e <nainte fusese un teren $ustiu va <n'e$e sa 'a$ete $un'te de referin $rin feedAa'Gul oAinut <n tim$ul $ra'ti'ii! /u '@t vei $ra'ti'a mai mult9 $entru a va a1uta $e dumneavoastr :i $e 'eilali9 'u at@t emisfera drea$ta va avea mai multe $un'te de referin :i 'u at@t mai Aine vei :ti sa le folosii! ?:a 'um ai avut nevoie de mai mult tim$ $entru a a1unge s v 'ontrolai nivelul alfa $rin num r toarea invers de diminea 9 vei avea nevoie de mai mult tim$ $entru a ' $ ta din 'e <n 'e mai mult 'ontrol asu$ra s n t ii altora! #ar vei a1unge :i a'olo!

Nat!ra abilit1)ilor psi2i'e paranormale sa! a 'larv i&i!nii


5 voi introdu'e <n atmosfera unei 'lase din tim$ul ultimelor ore ale 'ursului Silva! /ursanii sunt gru$ai '@te trei! 7i $reiau $e r@nd diverse 'a;uri! 2n K'a;L este o $ersoan Aolnav sau 'u diverse alte $roAleme! /ursantul 'are 'unoa:te $ersoana Aolnav <i s'rie numele9 adresa9 v@rsta :i se.ul $e o foaie de h@rtie! Pe dosul foii se notea; Aoala sau Aolile :i o des'riere a $ersoanei9 de ti$ul 'elor de $e 'arnetele de 'ondu'ere! /ursantul de 'onta't <i 'ere a$oi altui 'ursant sa intre $e nivelul alfa! /el 'are $re;int 'a;ul este numit de noi KorientologL! /el 'are lu'rea; la 'a; este numit K$sihorientologL sau9 $e s'urt9 KmediumL! ?l treilea 'ursant din gru$ notea; tot 'e s$une mediumul9 iar a'este informaii sunt re'itite mai t@r;iu9 $entru a1uta $e medium s -:i staAileas' $un'tele de referin ! /@nd mediumul a1unge $e nivelul alfa9 s$une: KSunt gataL! Orientologul <i d numele9 adresa9 v@rsta :i se.ul $ersoanei Aolnave9 $e 'are mediumul n-o 'unoa:te! ?$oi mediumul s'anea; 'or$ul a'esteia9 $entru a dete'ta Aoala9 :i <i 'omuni'

"3

orientologului 'e a des'o$erit! #u$ a'eea9 mediumul remedia; $roAlema dete'tat la $ersoana Aolnav 9 folosind $ro'edeul standard de imaginare $o;itiv :i <n'heie :edina la nivelul alfa! >a sf@r:it se dis'ut 'a;ul! Orientologul este <ntotdeauna uluit de a'urateea des'o$eririlor mediumului9 dar9 atun'i '@nd rolurile se inversea; 9 este la r@ndul lui 'a$aAil sa demonstre;e a'ela:i nivel de a'uratee9 'are de oAi'ei este <n medie de 68M <n r@ndul 'ursanilor Silva! 5ei $utea avea :i dumneavoastr a'ela:i grad de $re'i;ie '@nd vei lu'ra $entru $ro$ria $ersoan 9 'u a1utorul $e 'are-l $rimii de la mine $rin a'easta 'arte :i $rin $ra'ti' ! Metoda Silva s'oate la iveala aAilit i 'are se afla <n stare latent <n noi toi! #umneavoastr suntei medium! Putei dete'ta informaii de la distan ! Putei vinde'a de la distan !

,edina (% "ro'e e!l e vin e'are e

la istan)1
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B ,i (/ sunt o$ionali! ?'um suntei $reg tit sa redu'ei num r toarea9 de la *+ la %9 la %8 la %! =um rai lent9 <n g@nd9 de la %8 la % Fa'ei $au;e 'am de o se'unda intre doua numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ari ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l sai-v mintea s 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoan anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiv ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um v <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru ' fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe't a 'or$ului :i a minii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei sa num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L &maginai-v ' un $rieten9 :tiind de e.$eriena $e 'are o avei <n metoda Silva9 v aAordea; :i v roag s -l a1utai 'u o $roAlem de s n tate! KSigurL9 <i r s$undei amaAil! K/are este $roAlema DL KRhi'e:teL9 va r s$unde el! 2n r s$uns ne'uviin'ios! ProAaAil ' nu vi se va <nt@m$la ni'iodat 'hiar a:a P dar <ntr-un fel se <nt@m$l mereu! KM su$ r foarte r u s$ateleL9 ar $utea s v r s$und el9 dar 'eea 'e va s$une de fa$t este: KS$une-mi tu 'e 're;i 'a amL! Sau v-ar $utea r s$unde: K#o'torul ;i'e ' am artrit !L #in nou9 inter$retai r s$unsul $rin: KS$une-mi tu 'e 're;i ' amL! ProAlemele de s n tate nu sunt <ntotdeauna 'ele de'larate sau 'ele a$arente la o $rima vedere! #iagnosti'ul medi'al este o arta9 <n a'eea:i m sur <n 'are este :tiina! Persoana $e 'are o doare stoma'ul $oate avea o hernie la '@iva 'entimetri mai 1os de lo'ul dureros! Multe $roAleme diferite de s n tate au deseori a'elea:i sim$tome!

"4

Singura 'ale $rin 'are $utei :ti sigur 'are este $roAlema real este s oAinei informaia dire't Kde la surs L9 $rin dete'ie 'larv ; toare! 7misfera drea$ta :tie 'um $utei s fa'ei a'est lu'ru! Tot 'e treAuie s fa'ei este s vrei s :tii natura $roAlemei9 s avei dorina de a o 'ore'ta :i s a'tivai emisfera! S red m toate a'estea $rintr-o metodologie $as 'u $as: %! &ntrai $e nivelul alfa9 ad@n'ii-v '@t mai $rofund $rintr-o num r toare su$limentara :i s$unei o rug 'iune s'urta! *! /u dorina de a identifi'a $roAlema9 s'anai 'or$ul de sus $@n 1os9 g@ndindu-v la $osiAilele $roAleme :i a:te$t@ndu-v 'a atenia sa va fie atrasa de ;ona 'u $roAleme! (! /@nd atenia 'on:tient este atrasa de o $arte a 'or$ului9 'ontinuai 'u $a:ii $entru vinde'are9 'a mai <nainte! Pasul * seam n oare'um 'u ghi'itul! )n fond9 nu e.ist ni'i o informaie oAie'tiv sen;orial 'are s v 'ondu' la o 'on'lu;ie :i9 <n 'ea mai mare $arte a vieii9 ai fost <nv at ' informaia sen;orial oAie'tiv este singura modalitate a''e$taAil 9 restul nu este de'@t Kghi'itL! /ei 'are v-au <nv at a:a 'eva sunt oameni 'ondu:i de emisfera st@ng ! =u le-o luai <n nume de r u! ,i ei au aflat-o de la <nv tori 'ondu:i de emisfera st@ng !

C!m s1 vin e'a)i alte persoane e la istan)1


,tii de1a 'are este $ro'edeul $entru autovinde'are! ?'ela:i $ro'edeu se folose:te $entru a a1uta $ersoanele aflate la distanta: %! &ntrai $e nivelul alfa! *! Folosii 'ele trei imagini! ?! &maginea %! 5i;uali;ai $roAlema! B! &maginea *! R@ndii 'a are lo' vinde'area! /! &maginea (! R@ndii ' $roAlema a fost re;olvat ! (! )n'heiai :edina! /u toate a'estea9 <n 'a;ul vinde' rii de la distan intr <n 1o' :i ali '@iva fa'tori :i unele diferene! 5inde'area altora ne'esit un nivel al minii mai $rofund de'@t $entru autovinde'are! #e a'eea este Aine sa se fa' o num r toare su$limentar de la %8 la %9 du$ 'e ai terminat-o $e 'ea de la + la % H'are v-a adus $e nivelul alfaI! 2n nivel al minii mai $rofund este un nivel mai 'reativ9 de'i9 'u '@t 'oAor@i mai ad@n'9 'u at@t 'reste 'a$a'itatea de a remedia st rile anormale! ?m am@nat s v dau metoda $entru vinde'area altora de la distan $entru a v l sa tim$ mai mult $entru e.ersarea rela. rii9 a vi;uali; rii imaginarii! =ovi'ele <n rela.are9 vi;uali;are :i imaginare nu are sigurana ne'esara $entru a le $ermite a:te$t rii :i <n'rederii s dea fora ne'esar lu'rului mental! #u$ 'e ' $ tai un feedAa'G $o;itiv lu'r@nd asu$ra $ro$riei $ersoane9 suntei gata s lu'rai $entru alii! Preg tirea res$e'tiva se fa'e :i $rin intermediul a'estor $agini9 dar nimi' nu $oate <nlo'ui $ra'ti'a ne'esara oAinerii re;ultatelor dorite! /@nd lu'rai $entru alii9 nu avei nevoie sa r m@nei %+ minute $e nivelul alfa! Fie'are dintre 'ele trei imagini mentale treAuie $ strat doar 'ir'a un minut! 7.ista insa un tim$ o$tim $entru a lu'ra asu$ra altei $ersoane! /@nd lu'rai $entru dumneavoastr 9 'ele mai Aune $erioade <n 'are sa $lasai a'este %+ minute sunt de trei ori $e ;i - dimineaa la tre;ire9 du$ $r@n; :i seara '@nd mergei la 'ul'are! )n a'este momente suntei 'el mai Aine rela.at :i mai des'his $entru fun'ionarea emisferei dre$te! "6

&nsa nu $utei :ti 'are este $rogramul 'eleilalte $ersoane9 la 'e ore se s'oal 9 m n@n' sau se 'ul'a! #e a'eea avei nevoie sa fa'ei $rogramarea noa$tea $entru a oAine 'ele mai Aune re;ultate! Totu:i9 'hiar :i noa$tea9 undele 'ereArale ale $ersoanei ar $utea fi o'u$ate 'u alte lu'ruri! 7.ist momente o$time $entru $rogramare :i momente ne'onvenaAile! #ar de1a :tii 'um s re;olvai a'east $roAlem ! /hiar <nainte de a v 'ul'a9 $rogramai-v s v tre;ii automat <n 'el mai Aun moment $entru $rogramarea 'eleilalte $ersoane! ?$oi9 $rima dat '@nd v tre;ii noa$tea9 intrai $e nivelul alfa :i 'ontinuai 'u 'ele trei imagini mentale! Prin 'omAinarea a'estor $a:i9 re;ulta urm torul $ro'edeu $entru a a1uta o alt $ersoan s se vinde'e: %! &ntrai $e nivelul alfa <nainte de a va 'ul'a :i 'omandai-v sa va tre;ii automat <n 'el mai Aun moment $entru a $rograma suAie'tul! ?dormii dire't din starea alfa! *! /@nd va tre;ii <n tim$ul no$ii9 num rai de la + la % $entru a intra $e nivelul alfa! ?$oi num rai su$limentar de la %8 la % $entru a 'oAori la un nivel :i mai 'reativ din domeniul alfa! (! #eoare'e a'um suntei mai a$roa$e de /reator9 Au'urai-v de un moment de rug 'iune :i de adorare t 'ut ! 0! 5i;uali;ai suAie'tul dire't <n faa dumneavoastr ! #a' :tii 'e $roAlem are9 identifi'ai-o vi;ual! #a' nu :tii9 imaginai-v 'a o dete'tai9 folosind $ro'edeul de la $agina %46! #edi'ai un minut a'estui $as! +! #e$lasai imaginea mentala u:or s$re st@nga :i imaginai-v ' $roAlema este <n 'urs de remediere! - m@nei $e a'east imagine un minut sau dou ! 3! #e$lasai din nou u:or s$re st@nga imaginea mental :i imaginai-v suAie'tul eliAerat de $roAlema $e 'are a avut-o9 a'um $erfe't s n tos! 4! ?dormii de $e nivelul alfa! /ea mai Aun 'ale este s v $rogramai s v tre;ii noa$tea9 a:a 'um am ar tat anterior! Bine<neles ' este $osiAil s efe'tuai :edina $entru vinde'are :i <n tim$ul ;ilei! Totu:i9 da' $roAlema de s n tate este una de viaa :i de moarte9 sau da' $a'ientul nu r s$unde la tratament9 $rogramai-v sa va tre;ii noa$tea :i re$etai vinde'area <n 'el mai Aun moment!

"ro'e ee pentr! 'ontin!area tratament!l!i


?tun'i '@nd remediem suAie'tiv o stare anormala9 la nivelul nostru alfa9 $resu$unem 'a $a'ientul se vinde'a! Totu:i9 da' este o situaie de via :i de moarte9 re$et m ;ilni' :edina la nivelul alfa! St rile 'roni'e sau re;istente la tratament $ot ne'esita din $artea vinde' torului re$etarea :edinei la nivel alfa o dat la trei ;ile! )n asemenea situaii9 'el mai Aine este da' vinde' torul $oate $rimi ;ilni' un feedAa'G! /e s'himA ri au avut lo' <n situaia de via &i de moarte" D /e s'himA ri au avut lo' <n starea 'roni' a Aolnavului D ?tun'i '@nd $rimii feedAa'Gul9 dumneavoastr 9 vinde' torul9 treAuie s-o modifi'ai $e $rima dintre 'ele trei imagini mentale $entru a 'ores$unde s'himA rilor 'are au avut lo'! /@nd $a'ientul este <n'uno:tinat des$re vinde'are :i dis$us sa 'oo$ere;e9 $utei introdu'e o tehni'a su$limentara! Pentru a'easta9 utili;ai un me'anism de a'tivare 'a A utul unui $ahar 'u a$a! &at 'um: %! )nv ai $a'ientul s um$le un $ahar 'u a$ 'hiar <nainte de a merge la 'ul'are :i s Aea 1um tate de $ahar9 l s@nd 'ealalt 1um tate $entru '@nd se tre;e:te a doua ;i! *! /@nd efe'tuai vinde'area la nivelul alfa9 odat 'u 'ea de-a doua imagine mentala9 vi;uali;ai $a'ientul A@nd a$a :i f '@ndu-se mai Aine datorita a'esteia!

""

Suntei o $ersoan 'are-:i folose:te amAele emisfere 'ereArale! ?i a'tivat a'ea $arte a inteligentei 'are se nume:te intuiie9 sen;aie interioara sau $er'e$ie $rofunda! >a nivelul alfa9 $utei Kghi'iL <n diverse feluri demne de <n'redere! Putei e.tinde a'est Kghi'itL la $roAleme de afa'eri9 de'i;ii 'riti'e9 relaii interumane :i alte domenii $e l@ng 'el al s n t ii9 $entru a transforma a'easta lume <ntr-un lo' mai Aun $entru dumneavoastr :i 'eilali! ?stfel9 vinde'area altora <nseamn mai mult de'@t remedierea st rilor de anormalitate! )nseamn :i dete'tarea lor!

,edina (* :e'anisme

s!plimentare pentr! spri7inirea vin e'1rii


%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la %8 la % Fa'ei $au;e 'am de o se'unda intre doua numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ari ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'easta $roAlema fi;i'aDL ?$oi l sai-v mintea sa 'aute! B! /@nd va vei g@ndi la o $ersoana anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiva! /! &maginai-v 'a va iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um va <mAr i:ai9 v str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru 'a fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe'ta a 'or$ului :i a mintii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei sa num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L

"ro'e ee avansate e vin e'are prin provo'area !nei st1ri e 'on/!&ie


O metoda avansat de vinde'are9 $e 'are o identifi' 'a metoda de vinde'are nr! (-/9 se $ra'ti' <n $re;enta $a'ientului! #eoare'e a'est lu'ru este ilegal <n unele state9 este $referaAil s v limitai la memArii familiei! Pro'edeul im$li' $rovo'area unei st ri de 'onfu;ie! /@nd o $ersoana este derutat 9 a''e$t $rogramarea mai u:or! /onfu;ia $oate fi introdus u:or <n tim$ul 'onversaiei9 'are de'urge astfel: 3eri a plouat. !ar dac soarele n%ar fi fost att de puternic, nu m%afi udat pn la piele. $oate vremea va fi mai bun alaltieri. *ranspir att de mult cnd mi%efrig , / Ori'e dis'uie li$sit 'om$let de logi' va deruta $a'ientul sufi'ient $entru 'a $rogramarea sa fie efi'ienta! #u$ 'e $a'ientul a fost <n a'est fel derutat9 vinde' torul intra $e nivelul alfa :i utili;ea; $ro'edeul 'elor trei imagini9 in'lu;@nd un me'anism su$limentar da' dore:te9 $entru a remedia $roAlema $a'ientului! /el mai $o$ular me'anism su$limentar este 'el al $aharului 'u a$a9 des'ris <n 'a$itolul $re'edent! Pentru a folosi a'easta tehni'a9 vinde' torul treAuie sa fie de$rins sa intre $e nivelul alfa 'u o'hii des'hi:i :i 'u $rivirea defo'ali;at ! /@nd $a'ientul este 'onfu;9 vinde' torul9 'u o'hii

%88

des'hi:i :i defo'ali;ai9 vi;uali;ea; $a'ientul <n fata sa9 av@nd $roAlema $e 'are o 'unoa:te9 iar <n imaginea a doua <:i imaginea; 'a $a'ientul Aea a$a :i se fa'e mai Aine! ?$oi vinde' torul <:i imaginea; $a'ientul $erfe't s n tos! #u$ a'eea9 vinde' torul <i s$une $a'ientului 'um sa Aea a$a $entru 'a tratamentul sa aiA efe't! Poate 'ontinua 'onversaia 're@ndu-i $a'ientului o stare de 'onfu;ie <n 'ontinuare9 $entru a re$eta $rogramarea 'u s'o$ul 'onsolid rii tratamentului! #a' $a'ientul <n'e$e s $un <ntreA ri $entru a ie:i din starea de 'onfu;ie9 'erei-i s nu $un ni'i un fel de <ntreAare $@n la sf@r:itul :edinei!

:eto a 're1rii !nei st1ri e a(teptare


Metoda de vinde'are nr! 0-7 utili;ea; o stare de a:te$tare <n lo' de starea de 'onfu;ie! #iferena dintre metoda de vinde'are nr! (-/ :i metoda de vinde'are nr! 0-7 este 'a <n (-/ vinde' torul <:i derutea; $a'ientul <n tim$ul 'onversaiei :i <l $rogramea; <n tim$ 'e se afla <n starea de 'onfu;ie9 <n tim$ 'e <n 0-7 vinde' torul <i 'reea; $a'ientului o stare de a:te$tare9 iar a$oi <l $rogramea; mental <n tim$ 'e a'esta se afla <n starea de a:te$tare! Pentru a-i 'rea starea de a:te$tare9 vinde' torul vorAe:te des$re un suAie't e.trem de interesant! )n $un'tul 'ulminant9 de interes ma.im9 fa'e o $au;a9 l s@ndu-:i $a'ientul intr-o stare de a:te$tare intensa! )n a'est moment9 vinde' torul <:i defo'ali;ea; $rivirea :i folose:te $ro'edeul 'elor trei imagini9 la fel 'a <n 'elelalte metode de vinde'are!

;olosirea me'anism!l!i e s!pravie)!ire


)n metoda de vinde'are nr! +-7SM9 vinde' torul a'tivea; me'anismul de su$ravieuire al $a'ientului! #u$ a'eea9 $a'ientul $oate fi $rogramat mental de vinde' torul 'are :tie 'um sa foloseas' nivelul 'larvi;iunii :i $ro'edeul 'elor trei imagini! Me'anismul de su$ravieuire este a'tivat atun'i '@nd suAie'tul este <ns$ im@ntatJ este lovit sau ameninatJ este <ne$at9 'a <n a'u$un'tur sau $rintr-o in1e'ieJ sau 'hiar9 $entru unii9 este e.$us vederii s@ngelui! Metoda de vinde'are nr! 3-SB? fun'ionea; atun'i '@nd vinde' torul este 'a$aAil sa <n'etineas' a'tivitatea 'ereAral a $a'ientului! )n a'est 'a;9 $ersoana $oate fi $rogramata oAie'tiv :i suAie'tiv! )n 'ursul $entru avansai al metodei Silva se <nva un ti$ s$e'ial de e.er'iiu de rela.are9 $entru a <n'etini a'tivitatea 'ereArala a suAie'tului! #a' $a'ientul nu rea'ionea; la eforturile dumneavoastr de vinde'are9 s-ar $utea sa fii nevoit sa ad ugai un me'anism su$limentar sau9 da' de1a ai $rogramat unul9 s -l s'himAai! 5ei efe'tua :edine de vinde'are $entru $a'ient noa$te de noa$te9 da' este o $roAlema de viaa :i de moarte9 sau o data la :a$te;e'i :i doua de ore9 $entru 'a;urile mai $uin 'riti'e! #a' nu a$are ni'i o <mAun t ire evident du$ trei asemenea :edine9 vinde' torul treAuie s anali;e;e me'anismul su$limentar! ?d ugai unul da' $@n atun'i nu ai utili;at a:a 'eva sau modifi'ai-l $e 'el folosit! #e e.em$lu9 s s$unem 'a <nlo'uii $aharul de a$a 'u un aliment sau 'u o A utur $e 'are $a'ientul le folose:te mai des de'@t o data $e ;i! ?m v ;ut 'um s'himAarea de la un $ahar de a$a la o 'ea:' de 'eai9 da' $a'ientul oAi:nuie:te sa Aea 'eai9 a adus o diferen uria: !

.7!torarea altora pentr! ren!n)area la !nele obi'ei!ri (i s'2imbarea !nor atit! ini istr!'tive
Pentru remedierea $roAlemelor de s n tate9 ori'e m n@n' sau Aea $a'ientul de mai multe ori $e ;i $oate servi 'a me'anism su$limentar de remediere! #ar <ndre$tarea ori' rui alt ti$ de $roAlem 'um ar fi unele oAi'eiuri nes n toase9 $oate fi foarte difi'il da' $ersoana <n 'au;

%8%

nu 'oo$erea; ! ?legei ori'e a'iune $e 'are suAie'tul o re$et de mai multe ori $e ;i - de e.em$lu9 s a$rind o igar 9 sa 'iteas' un ;iar sau 'hiar sa se $limAe! ?tun'i '@nd fa'ei $rogramarea $entru a 'ore'ta un oAi'ei9 nu vei $rograma $ersoana sa <n'ete;e a'el oAi'ei9 'i sa 'a$ete o dorina mai mare de a $une 'a$ t oAi'eiului! ?tun'i '@nd 'ineva vrea 'u t rie sa s'a$e de un oAi'ei9 'aut un a1utor! ?'easta dorina va u:ura 'ore'tarea $roAlemei9 $ersoana dorind sa 'oo$ere;e H$entru o e.$unere detaliata asu$ra motiv rii altora9 a se vedea 'a$itolul 0*9 'are 'u$rinde motivarea :i 'omuni'area suAie'tiva $entru a 'ore'ta 'om$ortamentele anormaleI! /@nd 'ore'tai o $roAlema mentala sau emoional 9 vi;uali;ai <n $rima s'en felul <n 'are se 'om$orta $ersoana! ?$oi9 <n a doua s'en 9 imaginai-v $a'ientul a'tiv@nd9 $rin a'iunea sa9 me'anismul su$limentar ales :i imaginai-v diminuarea $roAlemei su$ r toare! )n final9 <n 'ea de-a treia s'en 9 imaginai-v $ersoana 'om$ort@ndu-se normal!

Re&!marea pro'e eelor prin 'are alte persoane pot /i a7!tate sa se vin e'e
Folosii a'este re;umate 'a ghiduri ra$ide de referin $entru vinde'area altor $ersoane!

"ro'e e!l e ba&1


2tili;ai a'est $ro'edeu numai du$ 'e ai $ra'ti'at e.er'iiile de num r toare invers tim$ de $atru;e'i de ;ile :i ai ' $ tat aAilitatea de a folosi nivelul alfa 'u su''es $entru autoa1utorare! #u$ a'eea9 <i $utei a1uta $e alii folosind a'ela:i $ro'edeu de Aa; $e 'are %-ati folosit $entru $ro$ria $ersoana! %! &ntrai $e nivelul alfa! *! 5i;uali;ai $rima imagine :i imaginai-vi-le $e 'elelalte doua9 de$las@ndu-le su''esiv s$re st@nga - $ersoana Aolnava9 remedierea st rii sale :i $ersoana <ns n to:it ! (! )n'heiai :edina $e nivelul alfa!

"ro'e e!l etaliat


/@nd vinde'ai alte $ersoane9 se adaug sau se modifi'a unele detalii ale $ro'edeului de Aa;a: %! &ntrai $e nivelul alfa la 'ul'are :i $rogramai-v sa v tre;ii automat <n momentul o$tim $entru a $rograma suAie'tul! *! /@nd v tre;ii9 intrai <n alfaJ a$oi ad@n'ii-v :i mai mult <n starea alfa9 'u o num r toare su$limentar de la %8 la %! (! )nainte de a <n'e$e s vi;uali;ai $rima imagine9 dedi'ai un moment $entru rug 'iune! 0! 5i;uali;ai suAie'tul 'u $roAlema de s n tate $e 'are o are! H#a' nu :tii 'e $roAlema are9 'itii mai 1os $ro'edeul $entru dete'tarea ei!I P strai imaginea un minut! +! #e$lasai imaginea u:or s$re st@nga! - m@nei un minut sau doua imagin@ndu-v 'um $roAlema se remedia; ! 3! #e$lasai imaginea din nou s$re st@nga :i imaginai-v suAie'tul f r ni'i o $roAlema :i $erfe't s n tos!

Dete'tarea !nei probleme e s1n1tate la o alta persoana


%! &ntrai <n alfa9 ad@n'ii :i mai mult nivelul:i s$unei o rug 'iune s'urt !

%8*

*! )ntreAai-v : K2nde este $roAlemaDL ?$oi s'anai 'or$ul de sus $@n 1os $@n '@nd atenia va este atrasa de o anumit regiune! (! Presu$unei 'a 'eea 'e ai g sit este 'ore't :i 'ontinuai 'u a'iunea de vinde'are 'a mai sus!

"a(ii !lteriori
)ntr-o situaie de via :i de moarte9 re$etai :edina de vinde'are <n fie'are noa$te! #a' situaia nu este grav 9 re$etai $ro'edura o dat la trei ;ile! )n 'a;ul unei situaii grave sau da' 'ineva nu r s$unde imediat la tratament9 folosii me'anisme su$limentare 'um este A utul unui $ahar 'u a$a! Programai suAie'tul astfel <n'@t fie'are sorAitura s -l a1ute la vinde'are! #a' suAie'tul nu r s$unde la tratament ni'i 'u me'anismul su$limentar9 s'himAai-l de la A utul a$ei la m@n'are sau la A utul unei ' ni 'u 'eai sau 'afea - 'eva 'e suAie'tul fa'e de mai multe ori $e ;i! Pe m sur 'e vinde'area $rogresea; $as 'u $as9 modifi'a imaginea mentala negativa de la <n'e$ut 'u noua stare reala <mAun t it !

.7!torarea altora pentr! a s'1pa e obi'ei!ri ne orite (i 8$n !ri istr!'tive


Programai un me'anism su$limentar - o a'iune $e 'are :tii 'a suAie'tul o fa'e de mai multe ori $e ;i! ?$oi tre'ei $rin a'ela:i $ro'edeu 'a <n 'a;ul unei Aoli9 'u urm toarele e.'e$ii: /ele trei imagini nu treAuie sa re$re;inte dis$ariia oAi'eiului9 'i s -l arate $e suAie't dorindu-:i 'u ardoare sa s'a$e de a'el oAi'ei! SuAie'ii 'u $roAleme emoionale sau mentale $ot fi a1utai $rin $ro'edeul standard al 'elor trei imagini! &maginai-v a'este s'ene: ?! &maginea %! SuAie'tul se 'om$orta anormal! B! &maginea *! /om$ortamentul anormal se 'ore'tea; ! /! &maginea (! SuAie'tul este eliAerat de $roAlema sa emoional sau mentala!

,edina (( Com!ni'area

s!bie'tiv1
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la %8 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und <ntre dou numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ari ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'easta $roAlema fi;i'aDL ?$oi l sai-v mintea sa 'aute! B! /@nd va vei g@ndi la o $ersoana anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiva! /! &maginai-v 'a va iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um va <mAr i:ai9 va str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru 'a fa'ei a'este lu'ruri!

%8(

0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe'ta a 'or$ului :i a mintii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei sa num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L 2na dintre des'o$eririle 'ele mai im$ortante 'are au re;ultat <n urma 'er'et rilor asu$ra fun'iilor emisferelor 'ereArale este fa$tul ' emisfera drea$t fun'ionea; <ntr-o lume <n 'are nu e.ist s$aiu :i tim$! &ne.istena tim$ului este sufi'ient de :o'ant 9 dar 'ea a s$aiului este din'olo de ori'e <n'hi$uire! ?Ailitatea emisferei dre$te de a fun'iona 'a :i '@nd s$aiul nu ar e.ista ne fa'e9 $e dumneavoastr :i $e mine9 s fim memArii a'eleia:i familii umane! =e fa'e sa fim unul! #a' nu e.ista ni'i o se$araie <n emisfera drea$ta9 sau <n domeniul 'au;al9 atun'i <m$ rt :im 'u toii a'eea:i sursa 'au;ala! /or$urile noastre $ot sa nu fie 'one'tate <n lumea fi;i'a oAie'tiva9 dar minile9 a$arent se$arate9 sunt de fa$t 'one'tate <n lumea non-fi;i' 9 suAie'tiva! 5-am ar tat 'um metoda Silva utili;ea; a'easta 'one.iune $entru a ne $ermite sa vinde'am diverse st ri anormale ale altor $ersoane! S lu m9 de $ilda9 'a;ul fii'ei doamnei C!T!9 'are este m ritat de un an! )n a'est an9 :i-a f 'ut $rieteni noi - dar dintre 'ei mai ne$otrivii! S-a <nde$ rtat tot mai mult de familie9 intr@nd <ntr-un antura1 u:urati'9 din 'are f 'ea $arte soul ei! =imi' din 'e-i s$unea doamna C!T! fii'ei ei nu folosea la 'eva! /uvintele ei nu f 'eau de'@t sa l rgeas' $r $astia dintre ele! )n $erioada res$e'tiva doamna C!T! a urmat 'ursurile metodei Silva :i a utili;at imediat 'ele <nv ate $entru a re;olva $roAlema fii'ei ei! ? intrat $e nivelul alfa! ? avut o 'onversaie imaginara 'u fii'a ei! ? <n'heiat :edina! )n dimineaa urm toare s-a de'is s -:i vi;ite;e fii'a! ?tun'i '@nd u:a s-a des'his9 a'easta i s-a arun'at <n Arae9 str@ng@nd-o la $ie$t $entru $rima data du$ multe luni de ;ile! ?'esta a fost <n'e$utul unui stil nou de viaa $entru fii'a ei!

"!terea '!vintelor s!bie'tive


/um s-a KtransmisL 'onversaia imaginaraD /e a fost s$usD Sa revedem '@teva diferene dintre fun'iunile 'elor doua emisfere9 a:a 'um au fost $use <n evidenta de 'er'et rile desf :urate re'ent <n unele institute de $restigiu! O mare $arte din a'este 'er'et ri au fost efe'tuate 'u a1utorul unui aneste;i'9 de oAi'ei amiloAarAitona9 'are Ks'oate din fun'iuneL emisfera st@nga sau $e 'ea drea$ta9 <n fun'ie de artera <n 'are este in1e'tat! OAserv@nd 'om$ortamentul $ersoanelor la 'are a fost de;a'tivata o emisfera sau alta9 'er'et torii au fost 'a$aAili sa staAileas' Kfise de $ostL $entru a'este doua emisfere! Sa anali;am trei 'ara'teristi'i 'ontrastante! %! 7misfera st@ng este orientat ' tre lumea material 9 simuri9 domeniul fi;i'! 7misfera drea$t este orientat ' tre lumea g@ndurilor9 sentimentelor9 $er'e$iilor! *! 7misfera st@ng se o'u$ de detalii9 de 'hestiuni 'on'rete! 7misfera drea$t nu $oate tolera detaliile! 7a vede9 <n s'himA9 imaginea de ansamAlu! (! 7misfera st@ng se dele'tea; 'u dihotomia9 $olaritatea 'onfli'tul! 7a $er'e$e diferenele! 7misfera drea$t tre'e $este diferene $entru a vedea <n lo'ul lor Kasem nareL! 7a vede numitorii 'omuni! 5ede unitatea!

%80

7.ist mult mai multe atriAute ale fie' rei emisfere9 'are 'ontriAuie la uria:a inteligen uman ! #ar a'estea trei <n $arti'ular au nevoie de o evideniere! #e fa$t9 a'este trei moduri de g@ndire sunt 'erinele $entru o 'omuni'are suAie'tiva de su''es! Primul ne 'ere sa <ntreru$em 'onta'tul 'u lumea fi;i' :i s intr m <n lumea imaginaiei -alfa! ?l doilea ne soli'it s -i $rivim $e toi oamenii 'a $e unul singur9 s ne ridi' m deasu$ra diferenelor lume:ti :i s vedem fie'are individ 'a un fel de Sine Su$erior <n 'one.iune 'u $ro$riul nostru Sine Su$erior! ?l treilea $retinde sa aAandonam 'on'e$ia dihotomi'a Keu am dre$tate9 tu gre:e:tiL :i sa 'omuni'am <n s'himA K'eea 'e este 1ustL - o soluie mutuala! ?'este trei fun'iuni ale 'reierului $ar destul de sim$le9 dar de fa$t re$re;int e.a't inversul felului <n 'are suntem oAi:nuii sa aAordam 'omuni'area! 7ste nevoie de o 'on:tienti;are intensa a a'estor trei moduri de g@ndire <n tim$ul unei 'onversaii imaginare $entru a menine $arti'i$area emisferei dre$te! F r im$li'area a'esteia9 mesa1ul nu este transmis!

Conta'tarea '! s!''es a altor min)i


S lu m un e.em$lu ti$i'! /o$ilul dumneavoastr de trei ani <n' mai ud $atul noa$tea! =imi' din 'ele 'e i-ai s$us $@n a'um nu a fost de folos! 5a hot rai sa folosii 'omuni'area suAie'tiva! &ntrai $e nivelul alfa! 5i;uali;ai 'o$ilul! S$unei <n g@nd: .opil ru ce eti< !ata viitoare cnd ai sa mai uzi patul, o sa te dau cu nasul< " OAinei <n a'est fel re;ultatul dorit D =i'i vorAa! ?i <n' l'at toate 'ele trei reguli! Singurul lu'ru $e 'are l-ai f 'ut 'ore't a fost sa intrai $e nivelul alfa9 dar 'hiar :i ai'i este $osiAil sa fi revenit $e nivelul Aeta $entru a da 'urs irit rii delo' rela.ante! )n momentul <n 'are ai s$us K'o$il r uL9 ai ru$t 'one.iunea! ?i 'reat o relaie de la su$erior la inferior9 'are9 <n mod oAligatoriu9 de;a'tivea; emisfera drea$ta! )n fine9 evo'@nd $edea$sa9 dumneavoastr fiind 'el 'e o a$li'a :i 'o$ilul 'el 'e o su$orta9 ai ales se$ararea9 o 'ara'teristi'a a emisferei st@ngi! )n a'est moment9 emisfera drea$t iese din s'en ! R@ndirea la nivelul alfa treAuie sa fie 'reativ 9 nu distru'tiv ! Pentru a fa'e 'omuni'area suAie'tiva s fun'ione;e9 treAuie sa a''e$tam 'ealalt $ersoana 'a $e un egal! Soluiile suAie'tive oferite treAuie sa fie soluii materiale de 'are sa Aenefi'ie;e at@t 'el 'are le $ro$une9 '@t :i 'el 'are le a''e$ta! O alt regul $entru 'omuni'area suAie'tiv este s evitai folosirea multor detalii! #etaliile sunt KmaterialulL emisferei st@ngi! > sai soluia mutual '@t mai sim$l 9 f r Kda' L9 K:iL sau KoriL! /@nd vei <ntruni a'este 'erine de Aa; 9 vei $utea aAorda 'a;ul ud rii $atului <n a'est fel: &ntrai $e nivelul alfa! 5i;uali;ai 'o$ilul! S$unei <n g@nd : !ragul meu, n%ar fi mult mai bine ca atunci cnd ai nevoie sa urinezi s te scoli din pat i s mergi la baie 2 #i avea un pat mult mai confortabil. #i dormi mai bine, iar eu n%ar mai trebui sa spl de attea ori aternuturile. / Sim$lu! )m$reun ! Benefi'iu mutual! ,i efi'ienta!

,edina (0 Centrarea (i

s1n1tatea
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la %8 la %! Fa'ei $au;e

%8+

(!

0! +! 3! 4!

'am de o se'unda intre doua numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ari ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'easta $roAlema fi;i'aDL ?$oi l sai-v mintea sa 'aute! B! /@nd va vei g@ndi la o $ersoana anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiva! /! &maginai-v 'a va iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um va <mAr i:ai9 va str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru 'a fa'ei a'este lu'ruri! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe'ta a 'or$ului :i a mintii!L ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L )n'e$ei sa num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L

Centrarea
&nventarea roii a fost unul dintre 'ei mai im$ortani $a:i $e 'are i-a f 'ut omenirea <n evoluia sa de la viaa $rimitiv la 'ea 'ivili;at ! #ar noi mai inventam :i a'um roata! Oamenii <n' mai <nva s fie 'entrai 'a o roat ! #a' a.ul roii nu este $erfe't 'entrat9 mi:'area nu este lin 9 a:a 'um ar treAui! 7ste <m$iedi'at ! S$unem atun'i ' roata este des'entrata! Oamenii 'are nu sunt 'entrai sunt e.'entri'i! =u avansea; lin $e drumul vieii! ?u un 'om$ortament de;e'hiliArat! R@ndirea lor este 'iudata! #evia; 'u u:urin ! Pot fi 'reativi sau distru'tivi! R@ndirea 'entrata este g@ndirea alfa! ?lfa este 'entrul domeniului fre'ventelor 'ereArale umane! Oamenii de :tiina au des'o$erit 'a s$aiul dintre $laneta noastr :i ionosfera de deasu$ra formea; o 'avitate de re;onan 'are 'onine energie ele'tromagneti' 'e viArea; la o fre'venta de ;e'e viAraii $e se'unda P media domeniului fre'ventelor alfa ale 'reierului uman! Savanii A nuies' 'a generatorul a'estor viAraii s-ar $utea afla undeva <n ad@n'imea universului! #ar ar $utea fi oare vorAa de fa$t des$re fre'venta medie a milioane de 'reiere umane 'e $ulsea; $e $ m@ntul de dedesuAtD O $ersoana 'entrata are mai multe unde 'ereArale $e fre'venta alfa de'@t una e.'entri'a! Putei re'unoa:te o $ersoan 'entrat $entru ' este mai umana! ? fi mai uman <nseamn a fi mai s n tos :i mai s$irituali;at! ?'este tr s turi se 'a$ t automat '@nd $ersoana devine 'entrat 9 g@ndind mai mult <n domeniul 'entral al undelor 'ereArale - adi' <n dimensiunea alfa de ;e'e viAraii $e se'unda9 'are are a'eea:i fre'venta 'u a energiei ele'tromagneti'e din 1urul $lanetei noastre! Pe m sur 'e g@ndirea dumneavoastr devine mai 'entrat 9 mai <nt@i $rin folosirea dimineaa a e.er'iiilor de num r toare invers $entru a intra $e nivelul alfa9 a$oi $rin autoa1utorarea $entru a avea o s n tate mai Aun :i9 <n fine9 $rin a1utorarea altora $entru a se <ns n to:i9 devenii oameni mai Auni9 mai umani! Sistemul dumneavoastr imunitar devine mai viu! Sistemul re$rodu' tor devine mai viu! Mintea 'reatoare devine mai vie! &ntuiia devine mai vie! ,i astfel9 devenii o $ersoana mai s n toas 9 mai atr g toare9 mai ingenioasa :i 'u mai mult su''es! 5ei fi de asemenea mai <n siguran 9 mai <n a'ord 'u mersul fires' al lu'rurilor! 5ei ris'a

%83

mai $uin s fii im$li'at <ntr-un a''ident de'@t o $ersoana e.'entri' :i mai $uin $redis$us s 'reai o realitate distorsionat 9 aAerant 9 anormal !

L!mea interioar1, l!mea eAterioar1


#eoare'e a'easta este o lume fi;i'a :i su$ravieuirea <n 'adrul ei este esenial 9 ne-am de;voltat <n mod natural modalit i de g@ndire logi'e9 raionale9 intr-o m sur mult mai mare de'@t 'a$a'it ile fante;iei :i vi;uali; rii! ?m a'ordat $rima $rioritate lumii e.terioare9 fi;i'e9 iar $reo'u$area $entru a'easta lume e.terioara9 fi;i'a9 ne-a e'li$sat <n Auna $arte fa'ult ile lumii interioare! )n metoda Silva9 fa'em a$el la lumea interioar ! =u ne $ro$unem sa de$lasam total a''entul :i sa dam $rioritate lumii interioare <n detrimentul 'elei e.terioare! #ar <n'er' m sa a'ordam a'eea:i im$ortanta 'elor doua lumi! >u'ram $entru a'tivarea emisferei dre$te a 'reierului9 un organ al inteligentei legat de lumea interioara9 astfel <n'@t sa o folosim la fel de mult 'a :i $e emisfera st@nga9 un organ al inteligentei legat de lumea e.terioara! 2nii 'riti'i ne 'ontra;i'9 susin@nd 'a lumea e.terioara este singura realitate :i numes' lumea interioara ireala! #ar a'e:tia nu iau <n 'onsiderare fa$tul 'a toate lu'rurile 'u adev rat m ree din istoria :i 'ivili;aia noastr <:i au originea <n lumea interioara! 2n artist vede taAloul <n minte :i <l $i'tea; ! 2n 'om$o;itor aude <n minte <ntreaga $iesa :i aAia a$oi o a:terne $e h@rtie! S'rierile sa're ale umanit ii au a1uns $e h@rtie $rin intermediul lumilor interioare ale s'riAilor lor! &nventatorii :i-au imaginat 'reaiile9 fi;i'ienii :i-au visat teoriile :i oamenii de :tiina au fost r s$l tii 'u des'o$eririle f 'ute9 $e 'alea revelaiei :i a intuiiei! Fa'ultatea 'reatoare a mintii umane este 'one.iunea noastr 'u /reatorul! &at 'e s$un de fa$t 'riti'ii no:tri: K7ste gre:it s fii 'one'tat 'u #umne;eu!L ?dev rata gre:eal ar fi sa <ntreru$em a'easta 'one.iune! ? fa'e a:a 'eva ar <nsemna: W W W W s ne aAandon s ne aAandon de AoalaJ s ne aAandon $o;itiveJ s ne aAandon m $uterea de a ne 'rea $ro$ria realitateJ m 'a$a'itatea de a diminua stresul9 durerea :i <ntregul s$e'tru al st rilor m 'a$a'itatea de a alunga g@ndirea negativa :i a o <nlo'ui 'u g@nduri m 'a$a'it ile 'reatoare9 intuitive :i $sihi'e!

?m fost 'reai 'u un 'reier Ai'ameral9 'u dou emisfere! #ar9 <ntr-un anume fel el este 'a o 'as divi;at <m$otriva ei <nse:i9 'u emisfera st@ng K'ore't@ndL emisfera drea$t :i :terg@ndu-i o mare $arte din 'oninut! ?'tiv@nd emisfera drea$ta :i ar t@ndu-i emisferei st@ngi 'are sunt aAilit ile a'esteia9 Aenefi'iem de fun'ionarea 'reierului 'a un <ntreg9 av@nd o 'a$a'itate mentala s$orita9 s n tate :i efi'ienta! /@nd amAele emisfere 'ereArale lu'rea; $entru dumneavoastr 9 suntei 'entrat - K<n re;onan L 'u universul!

,edina (+ ;olosirea nivel!l!i

al/a pro/!n
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (8 sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la %8 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'unda intre doua numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ari ale 'or$ului

%84

(!

0! +! 3! 4!

dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'easta $roAlema fi;i'aDL ?$oi l sai-v mintea sa 'aute! B! /@nd v vei g@ndi la o $ersoana anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiv ! /! &maginai-v ' v iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um va <mAr i:ai9 va str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru 'a fa'ei a'este lu'ruri! -e$etai mental: K<mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe'ta a 'or$ului :i a mintii!L ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L )n'e$ei sa num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L

Di/eren)ele intre nivel!l al/a pro/!n (i 'el s!per/i'ial


5ei oAserva 'a9 $entru unele dintre $ro'edeele des'rise <n a'easta 'arte9 am re'omandat o num r toare inversa su$limentara $entru a $ trunde mai ad@n' $e nivelul alfa! =u $ra'ti' <ntotdeauna a'easta num r toare su$limentara9 de:i <n multe 'a;uri ea $oate fi de folos! 7ste <n interesul 'ititorului 'a $ro'edeele sa fie '@t mai s'urte :i mai sim$le! #e 'ur@nd s-a desf :urat un $roie't de 'er'etare 'ondus de un instru'tor al metodei Silva9 la o universitate lo'ala! ?u $arti'i$at o$ts$re;e'e aAsolveni Silva! Fe'e au tre'ut $rintr-un $ro'es a$rofundat de rela.are <nainte de a intra <n alfa! O$t au folosit metoda standard! #u$ a'eea9 toi au fost testai 'u o'hii des'hi:i la nivelul alfa $entru a li se m sur aAilitatea de a dete'ta vi;ual :i a identifi'a oAie'te 'are li se ar tau a ;e'ea $arte dintr-o se'unda :i a o 'om$ara 'u a'eea:i aAilitate la nivelul Aeta! SuAie'ii 'are <:i ad@n'iser nivelul alfa $rin $ro'edee su$limentare de rela.are au identifi'at mai $uine oAie'te la nivelul alfa de'@t la nivelul Aeta! #e 'ealalt $arte9 suAie'ii 'are au intrat <n alfa f r $ro'edee su$limentare au fost 'a$aAili sa identifi'e mai multe oAie'te la nivelul alfa de'@t la nivelul Aeta! ?'est e.$eriment $are sa 'onfirme alte 'er'et ri :i 'eea 'e-mi s$une $ro$ria mea intuiie9 suger@nd 'a oamenii 'are intra $e nivelul alfa mai $rofund tind s -:i anule;e tem$orar 'a$a'it ile de 'ontrol 'ognitiv de $er'e$ie sen;oriala automata :i <n lo'ul lor <:i a'tivea; un ti$ de atenie mai 'on'entrata <ns$re interior! 2n nivel alfa mai su$erfi'ial m re:te atenia orientata s$re e.terior! ?stfel9 un nivel alfa mai su$erfi'ial este re'omandat $entru re;olvarea $roAlemelor e.treme ale 'or$ului :i minii - $roAleme de afa'eri9 finan'iare9 legate de $osesiuni materiale! =ivelul alfa mai $rofund9 $entru 'are folosii o num r toare su$limentara sau o rela.are $rogresiva 'are sa va 'oAoare undele 'ereArale suA ;e'e 'i'li $e se'unda9 diminuea; 'on:tienti;area informaiilor din e.terior9 dar m re:te aAilitatea de a menine o stare mai Auna de s n tate! Situaia nu este alAa sau neagra! =u este vorAa des$re ni'i o regula! &ntrai $e nivelul alfa <n ori'e fel $utei9 atun'i '@nd avei nevoie de a1utor $entru $ro$ria $ersoana sau $entru alii! #efo'ali;ai $rivirea9 da' doar at@t $utei fa'e $e moment9 fii 'on:tient 'a va fi de a1uns $entru a folosi metoda Silva! ?$li'ai Pro'edeul 'elor trei degete9 da' %-ati $re$rogramat9 :i va fi sufi'ient! =um rai <na$oi de oriunde va aflai <n 'ursul 'elor $atru;e'i de e.er'iii matinale de num r toare inversa! #a' ai terminat antrenamentul $ersonal9 num r toarea de la + la % va va 'ondu'e $e un nivel alfa sufi'ient de $rofund $entru a reali;a lu'ruri im$ortante <n vederea <ns n to:irii dumneavoastr :i a altora! ?d ugai o num r toare su$limentara de la %8 la % :i

%86

vei fi la un nivel alfa $rofund! >a a'est nivel9 vei fi un vinde' tor mai efi'ient9 at@t $entru dumneavoastr 9 '@t :i $entru 'eilali! Pentru $roAlemele grave de s n tate9 eu re'omand nivelul alfa $rofund ori de 'ate ori este $osiAil! #a'e nu este $osiAil9 indiferent de motiv9 lu'rai $e nivelul alfa 'el mai $rofund la 'are $utei a1unge! Ori'um9 va fi un nivel vinde' tor!

,edina (3 Control!l peri'olelor

in me i!l #n'on7!r1tor
%! )n'hidei o'hii <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la %8 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'und <ntre dou numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ari ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'easta $roAlema fi;i'aDL ?$oi l sai-v mintea sa 'aute! B! /@nd va vei g@ndi la o $ersoana anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiva! /! &maginai-v 'a va iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um va <mAr i:ai9 va str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru 'a fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe'ta a 'or$ului :i a mintii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei sa num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L P@n a'um n-am s$us nimi' des$re efe'tele $e 'are le au asu$ra s n t ii $oluarea aerului9 a a$ei sau a alimentelor des$re modul <n 'are metoda Silva $oate fi folosit $entru a a1uta la dete'tarea :i 'ore'tarea a'estui ti$ de $roAleme! Pare 'a a'esta este lo'ul $otrivit $entru aAordarea suAie'tului9 deoare'e to'mai am vorAit des$re 'a$a'itatea s$orita la niveluri alfa mai $uin $rofunde de a se o'u$a de $roAlemele lumii e.terioare! Mai <nt@i9 un 'uv@nt de atenionare: g@ndurile negative am$lifi'a efe'tele negative! 5-ai $utea fa'e mai mult r u <ngri1or@ndu-v <n leg tur 'u 'himi'alele in1e'tate <n $uii $e 'are-i m@n'ai de'@t $rin ingerarea ' rnii a'elor $ui! 5-ai $utea fa'e mai mult r u siminduv vinovai $entru 'a m@n'ai tot ;aharul $e 'are-l 'onine <ngheata 'u fri:' de'@t $rin ingerarea ;aharului res$e'tiv! )ngri1orarea :i <nvinov irea <nseamn stres! Stresul $oate dauna s n t ii mai re$ede de'@t ma1oritatea fa'torilor e.teriori! 7ste $referaAil 'a9 <n lo' sa va <ngri1orai9 sa utili;ai o $arte mai mare a mintii $entru a fa'e alegeri Aune9 atun'i '@nd a'est lu'ru este $osiAil! #a' suntei <ntr-un su$ermarGet :i v <ntreAai da' s 'um$ rai 'otlete de vit sau de $or'9 o$rii-v 9 defo'ali;ai $rivirea :i <ntreAai-v : K/are sunt mai Aenefi'e $entru mine de data a'easta9 'otletele de vita sau de $or' DL 7liAeraiv a$oi mintea de g@ndul res$e'tiv9 revenii la 'eea 'e f 'eai - alegeai un $a'het P :i v vei tre;i ' m@na se <ndrea$t automat ' tre9 sa s$unem9 'arnea de vita9 mai slaAa! #a' v-ai $re$rogramat $entru a utili;a Pro'edeul 'elor trei degete9 stai 'u 'ele trei degete <m$reunate la v@rf <n tim$ 'e fa'ei 'um$ r turile! /u '@t ai e.ersat mai mult metoda Silva9 'u at@t vei fi

%8"

mai 'entrat! ?:a 'um am dis'utat mai <nainte9 o $ersoana 'entrata este mai 'a$aAila sa ia de'i;iile 'ore'te! O'a;ional9 ne'esitatea de a dete'ta to.ine9 suAstane iritante sau $oluante devine mai 'riti'a! ?tun'i este mai Aine sa intrai $e nivelul alfa sa urmai un $ro'edeu $entru re;olvarea $roAlemei! #eoare'e a'esta im$li'a lumea fi;i'a din $re;ent9 nu este nevoie sa ad@n'ii nivelul alfa <n tim$ul :edinei!

.ler8iile
#a' avei o eru$ie $e $iele9 o indigestie sau o rea'ie alergi'a re$etata9 aAordarea 'ea mai <nelea$t este $revenirea ei9 nu doar tratarea sim$tomelor! Putei <n'e$e 'u folosirea 'elor trei imagini mentale $entru eliminarea sim$tomelor9 dar $rin'i$alul oAie'tiv ar treAui s fie $revenirea! /ea mai Aun metod $entru o soluie $ermanent ar fi s dete'tai 'e anume v $rovoa' rea'ia alergi' :i a$oi s evitai alimentul sau suAstana res$e'tiva! Pro'edeul este urm torul: %! &ntrai $e nivelul alfa :i vi;uali;ai-v dre$t <n fa av@nd sim$tomele alergiei! >a vedere se afla un 'alendar! *! )ntreAai-v '@nd :i de 'e s-a de'lan:at alergiaJ <ntoar'ei filele 'alendarului <n'et9 <na$oi9 $agina 'u $agina9 <n tim$ 'e dete'tai imaginile 'e vin dins$re drea$ta Hdin tre'utI! (! /@nd va a$are o s'en 9 $ermitei-i sa se desf :oar ! 0! )n'heiai :edina la nivelul alfa :i anali;ai 'eea 'e a s'os la iveala memoria! )n'er'ai sa <nelegei lu'rurile din $ers$e'tiva ;ilei de a;i! )nelegerea unui eveniment din $ers$e'tiva ;ilei de a;i ar $utea foarte Aine sa $un 'a$ t alergiei! #a' sim$tomele $ersista9 orientarea $rogram rii $entru eliminarea sim$tomelor are :anse sa <nl ture $roAlema f r suAstituirea sim$tomelor! Pentru un tratament mai detaliat al alergiilor9 vedei 'a$itolul 0"!

I enti/i'area 'a!&ei !nei aler8ii


?tun'i '@nd 'au;a este unul dintre alimentele sau suAstanele 'unos'ute: %! >a nivelul alfa9 vi;uali;ai-v medi'ul sau o alta $ersoana autori;ata stand <n fata dumneavoastr ! *! ?legei doua alimente sau suAstane :i <ntreAai-v medi'ul 'are dintre ele v-a $rodus 'el mai $roAaAil alergia! (! &e:ii de $e nivelul alfa :i g@ndii-v la a'est lu'ruJ un r s$uns va va veni <n minte! 0! /om$arai suAstana res$e'tiva 'u o alta <n a'ela:i fel 'a mai sus9 $@n '@nd g sii KvinovatulL!

"ol!an)ii
#evenind mai 'entrat Hvedei mai susI9 suntei 'ondus de intuiie $entru a fa'e alegerile 'ele mai $otrivite! Putei9 de asemenea9 intra $e nivelul alfa da'e suntei nede'is9 $entru a $une o <ntreAare! Prima im$resie $e 'are o $rimii este de oAi'ei 'ea mai $uterni'a :i totodat 'ea 'ore'ta!

%%8

Depen en)a e ro8!ri sa! alte tip!ri e epen en)1


-e;olvarea a'estor $roAleme nu este sim$la! /@nd o $ersoana alege drogurile9 ia o de'i;ie mentala bazata $e $ro$riile e.$eriene de via ! Se $ot a$li'a <n a'est 'a; mai multe metode9 des'rise <n alta $arte: %! /ursurile metodei Silva de trei;e'i :i doua de ore! *! /omuni'area suAie'tiv dins$re o alta $ersoan $entru s'himAarea hot r@rii! (! ?sistenta 'lini' H$oate fi re;ultatul o$iunii *I!

,edina (4 De 'e s1

vin e'1mD
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la %8 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'unda intre doua numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ari ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'easta $roAlema fi;i'a DL ?$oi l sai-v mintea sa 'aute! B! /@nd va vei g@ndi la o $ersoana anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiva! /! &maginai-v 'a va iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um va <mAr i:ai9 va str@ngei m@na9 ;@mAii dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru 'a fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe'ta a 'or$ului :i a mintii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei sa num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L 2n medi' a s'ris urm toarele: 'n mod intuitiv, cred ca nc de la natere suntem contieni de adevrata natura a vindecrii, n sensul ca aceasta nu se ndreapt nici ctre mijloace mecanice, nici ctre alte remedii.. 1n e(emplu tipic este aa%numita remisiune spontana a unui cancer incurabil +u i%a spune acestui eveniment spontan mai degrab vindecare creatoare ori autoindus sau miracol svrit cu greu. / ?:a as s$une :i eu9 do'tore! ?utorul a'estor 'uvinte este Bernard S! Siegel9 do'tor <n medi'ina9 'are9 <m$reun 'u soia lui9 BarAara H! Siegel9 a s'ris arti'olul 3.spe'te spirit!ale ale artei t1m1 !irii4, $entru The ?meri'an Theoso$hist! Mai t@r;iu9 dr! Siegel a s'ris 'artea Love, :e i'ine, an :ira'les T=ew YorG: Har$er ` -ow9 %"63U H&uAire9 medi'ine mira'oleI9 'are a fost multa vreme un Aest-seller! /hirurg 'u $ra'ti'a $rivata :i asistent de 'hirurgie la Yale 2niversity S'hool of Medi'ine9 dr! Siegel a iniiat <n %"46 tera$ia de gru$ 3EA'eptional Can'er "atient4 HKTi$ul e.'e$ional de $a'ient Aolnav de 'an'erLI9 'are utili;ea; imagini :i desene ale $a'ienilor! 7l nu 'rede 'a medi'ul ar treAui sa fie doar un Kme'ani'L 'are vinde'a9 'i <l vede :i 'a $e un

%%%

<nv tor 'are-i a1uta $e oameni s -:i asume res$onsaAilitatea $ro$riilor $roAleme :i sa ia $arte la mun'a de vinde'are! #in nou sunt de a'ord 'u dumneavoastr 9 do'tore! #ar ar treAui sa mergem mai de$arte! #a' ne $utem <mAoln vi :i <ns n to:i $rin intermediul mintii D =-ar treAui s fie ni:te 'uno:tine la fel de elementare 'a s'risul :i 'ititulD Sigur9 treAuie sa ne <nv m 'o$iii 'um s -:i foloseas' mintea $entru a <m$ ri la trei noua $r 1ituri! #ar ar mai fi nevoie :i s -i <nv m 'um sa intre intr-o lume imaginara :i 'um sa adu' 'ore'ii lumii fi;i'e - de e.em$lu9 'um sa s'a$e de o durere de Aurta du$ 'e au m@n'at $rea multe $r 1ituri!

Este 8re(it s1 vin e'1mD


2neori9 oamenii $un suA semnul <ntreA rii a'est ti$ de vinde'are9 so'otind 'a invadea; intimitatea! Sau <i a'u;a $e $ra'ti'anii metodei Silva ' -i <m$iedi' $e oameni s -:i re;olve $ro$ria Garma! Sau au im$resia 'a #umne;eu nu vrea 'a noi sa ne ameste'am! /onvingerea mea este 'a noi suntem res$onsaAili unul $entru altul! #a' devenim 'on:tieni 'a o $ersoana sufer dintr-o anumit 'au;a 'are o <m$iedi' s -:i <nde$lineas' misiunea $e a'easta $laneta9 este res$onsaAilitatea noastr sa remediem $roAlema a'elui om9 indiferent da' a'esta :tie sau nu 'a fa'em asta! )n 'eea 'e $rive:te Garma9 eu 'red ' ea se refera la fa$tele gre:ite $e 'are le fa'em <n tim$ul a'estei viei :i la 'onse'inele lor! Muli filo;ofi orientali ne <nva 'a ne $urtam Garma dintr-o viaa <n 'ea urm toare! #ar eu 'onsider 'a $edea$sa are un sens numai '@nd :tii des$re ea9 '@nd e:ti 'on:tient de lu'rurile $e 'are le-ai gre:it! S'o$ul ei ar fi sa ne $ermit sa ne 'ore'tam modul de viaa :i sa <nv m sa nu mai re$etam a'eea:i gre:eal ! Pedea$sa $entru o fa$ta de 'are nu suntem 'on:tieni nu are a'est efe't9 :i ni'i a'eea:i valoare! Prin metoda Silva9 eu <n'er' sa le arat oamenilor 'are sunt relaiile 'au; -efe't intre 'eea 'e g@ndes' :i re;ultatele asu$ra vieii lor9 astfel <n'@t sa <neleag 'e modifi' ri treAuie sa adu' <n viaa lor $entru a avea o s n tate $erfe't 9 $ros$eritate :i feri'ire! /@t des$re fa$tul ' ne-am ameste'a <n voia #omnului9 eu 'onsider 'a9 da' #umne;eu n-ar vrea 'a noi s $ro'edam <n a'est fel9 a'iunile :i eforturile noastre n-ar $utea avea ni'iodat efi'ienta! #ar nu este 'a;ul! ?:adar9 fa$tul 'a s-ar $utea 'a #umne;eu s nu vrea 'a noi sa intervenim9 nu ne aAsolv de oAligaia de a <n'er'a sa remediem $roAlemele! ?vem nevoie sa ne a1utam unul $e altul! )n 1ungl 9 unde domne:te legea Komoar sau vei fi omor@tL9 animalele <:i sar <n a1utor unul altuia! Oamenii Aenefi'ia; :i ei de $rimul a1utor9 amAulante9 s$itale9 surori medi'ale9 $aramedi'i9 medi'i9 s$e'iali:ti :i tot felul de tera$eui9 in'lusiv vinde' tori s$irituali! P rerea mea este urm toarea: avem oAligaia sa ne de;voltam 'a$a'itatea mentala de vinde'are :i sa o folosim atun'i '@nd este ne'esar! 7u 'red 'a ne aflam $e a'easta $laneta 'u un s'o$: sa a1utam $ro'esul 'ontinuu de 'reaie!

Rol!l oamenilor #n 'rea)ie


Pentru a a1uta $ro'esul de 'reaie9 este nevoie sa fim 'reatori9 nu distrug tori! TreAuie s ne str duim s $arti'i$am la soluionarea $roAlemelor! TreAuie s avem sentimentul 'a este Aine s 'ream :i r u sa distrugem! #a' misiunea noastr ar fi distrugerea $lanetei9 a'easta formula ar fi inversata! =e-am simi Aine '@nd am demola :i am arun'a lu'rurile <n aer :i ne-am simi r u '@nd am 'onstrui9 am inventa sau am $rogresa! Se s$une ' #umne;eu ne-a 'reat du$ 'hi$ul sau! /u siguran 9 /reatorul nu are un 'or$ 'u doua m@ini :i doua $i'ioare! #e'i9 nu am fost 'reai du$ imaginea fi;i' a /reatorului9 'i du$ 'ea mental :i s$iritual ! Pentru a lua $arte la 'ontinuarea 'reaiei9 <n 'alitate de 'o'reatori ai lui #umne;eu9 treAuie sa $ str m leg tura 'u 'ondu' torul nostru! Mun'itorii de $e

%%*

un :antier 'are nu reu:es' s in leg tura 'u :eful de e'hi$ :i 'u su$eriorii lor9 a1ung re$ede s gre:eas' ! Su$ravieuirea umanit ii de$inde de 'one.iunea $e 'are o meninem 'u #umne;eu - :i nu $rin 'or$urile noastre9 'i $rin minte! TreAuie sa <nv m sa ne folosim <ntregul $otenial al mintii $e 'are ne-a dat-o #umne;eu! Mintea este fa'ultatea sen;oriala a inteligentei umane! ,tii 'a inteligenta umana $oate fun'iona la distanta de 'reier :i 'a avem o 'on:tiina 'are nu este limitata fi;i' de 'reier sau de Aarierele fi;i'e ale tim$ului :i s$aiului! /@nd ne <ndre$t m atenia 'on:tient dins$re dimensiunea fi;i'a s$re 'ea non-fi;i' sau s$irituala9 intram <n leg tura 'u #umne;eu! /@nd ne Kde'one'tamL de la lumea din afara -<n'hi;@nd o'hii sau defo'ali;@nd $rivirea9 medit@nd9 intr@nd <n Klumea l untri' L - ne a'tivam 'one.iunea 'u #umne;eu! )n'e$em sa $rimim ins$iraie de la #umne;eu! #evenim 'ore'i! Putem Kghi'iL 'ore't! Putem fa'e 'hiar :i $rofeii! Putem vinde'a! Putem fa'e din a'easta lume un lo' mai Aun $entru toi!

,edina (6

Clarvi&i!nea
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la %8 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'unda intre doua numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ari ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'easta $roAlema fi;i'aDL ?$oi l sai-v mintea sa 'aute! B! /@nd va vei g@ndi la o $ersoana anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiva! /! &maginai-v 'a va iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um va <mAr i:ai9 va str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru 'a fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe'ta a 'or$ului :i a mintii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei sa num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii :i afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L Feli'it riE Mai avei doar dou ;ile $@n la <n'heierea 'ursului!

Ce v1 /a'e sa /i)i 'larv1&1tor D


5 'ontrolai nivelul alfa! )l folosii $entru a va a1uta $e dumneavoastr :i $e alii! #e'idei s v a1utai fratele9 'are are $ietre la ve;i'a Ailiar ! #e:i a'esta lo'uie:te la o distan de o mie de Gilometri de dumneavoastr 9 intrai $e nivelul alfa9 <l vi;uali;ai :i v imaginai $ietrele din ve;i'a sa Ailiar ! Simii 'a sunt dou $ietre! >e ;droAii 'u degetele! )n'heiai :edina $e nivelul alfa! ? doua ;i9 fratele v 'aut la telefon!

%%(

#m vrut doar s%i spun c n dimineaa asta am eliminat piatra. #m scpat de problem." &epoate", <i r s$undei dumneavoastr 9 dar cred c erau dou i o s mai elimini una." )n urm toarea ;i telefonul suna: #i avut perfect dreptate./ 5 $utei imagina '@t de feri'it ai fi D 5-ai folosit mintea <ntr-un mod 'are <ntre'e $uterile omene:tiE O $utei fa'eE ?'um <nelegei mai multe des$re dumneavoastr ! /e se <nt@m$laD Suntei 'larv ; torD /larvi;iunea $oate fi definita dre$t puterea de a percepe lucruri care n mod normal sunt inaccesibile simurilor omeneti". #ar de fa$t nu fun'ionea; $rintr-o 'ale sen;oriala! Totul are lo' $rin intermediul mintii! Mai <nt@i v dorii sa :tii 'eva des$re fratele dumneavoastr ! ?$oi v a'tivai o $arte mai mare a mintii! / $ tai o idee des$re 'eea 'e vrei s :tii! 5a e.$rimai a'easta idee suA forma imaginilor mentale9 a 'uvintelor :i a sentimentelor! 5a re$re;entai mental 'ele doua $ietre de la ve;i'a Ailiara! O $ersoana 'u 'lar-audiie ar $utea Kau;iL r s$unsul <n minte! 2n 'larsen;itiv ar $utea KsimiL mental informaia! #ar informaiile nu sunt 'ulese 'u o'hii9 ure'hile sau 'u alte simuri9 'i 'u mintea! Mintea in'lude toate simurile! Prin KtoateL9 nu <neleg numai 'ele 'in'i simuri 'omune9 $e 'are suntem oAi:nuii sa le se$aram9 'i mult mai multe sisteme sen;oriale $e 'are <n' nu leam re'unos'ut :i 'are9 $rin urmare nu au ' $ tat deo'amdat ni'i un nume! 2n 'larv ; tor <:i $oate folosi toate simurile suAie'tive! #evenind 'larv ; tor9 avei 'eea 'e se nume:te percepie e(trasenzoriala / HP7SI! )n metoda Silva9 noi s$unem 'a P7S <nseamn percepie eficienta senzoriala /. Sen;aia noastr este ' P7S nu este Ke.traL! Toat lumea o are! =u este ni'i <n afara simurilor9 $entru 'a folose:te simurile! /@nd $er'e$ei informaiile din dimensiunea suAie'tiva9 o fa'em $rin 'eea 'e <n general se 'heam P7S9 o 'omAinaie a tuturor simurilor! 5-ar fi mai greu sa va re$re;entai sau sa simii 'are este $roAlema da' v-ai 'on'entra asu$ra unui singur organ de simt! #orii-v sa :tii! ?$oi informaia va a1unge la dumneavoastr ! Putei sa v-o re$re;entai vi;ual9 <n 'uvinte sau sentimente - <n ori'e fel va $utei 'on'entra mai Aine asu$ra ei o $utei <nelege mai $rofund! #ar informaia ne $arvine mai <nt@i suA forma im$resiei de a :ti!

V1 trans/orma "ES #ntr,o persoan1 'i! at1 D


,tiina de a intra <n mod 'on:tient $e nivelul alfa :i de a folosi amAele emisfere 'ereArale va $lasea; la frontiera de;volt rii graduate a omenirii! ?'easta <nseamn ' v aflai <naintea multor altor oameni! Ma1oritatea se $ierd $ur :i sim$lu <n mulime! Fiind <naintea ma1orit ii9 suntei a$arte! Muli oameni ar $refera sa fie Koare'areL <n lo' sa fie Ka$arteL9 $entru ' a fi altfel te $lasea; <n 'ategoria 'iudailor! Multe genii au fost 'onsiderate 'iudate! #e fa$t9 P7S n-ar treAui sa va fa' a$arte! Toat lumea are a'este 'a$a'it i! Suntei unul intre '@teva miliarde! /eea 'e va diferenia; a'um este fa$tul 'a :tii 'um sa le 'ontrolai :i sa le utili;ai $entru a re;olva tot felul de $roAleme! #in a'easta $ers$e'tiva suntei a$arte! #a' nu va simii Aine sa ie:ii <n evidenta9 nu le s$unei 'elorlali 'eea 'e fa'ei! =u v l udai 'u felul <n 'are ai s' $at de o durere <n '@teva se'unde sau '@t de re$ede ai re;olvat o $roAlem res$iratorie! P strai $entru dumneavoastr a'este fa$te! #a' v <ntreaA 'ineva 'e ai f 'ut9 s$unei-i $ersoanei s 'iteas' a'east 'arte sau s urme;e 'ursurile Silva! =u v l udai ' ai a1utat $e 'ineva s s'a$e de o $roAlem de s n tate! Mulumii-v sa $ strai $entru dumneavoastr satisfa'ia9 :tiind 'a v-ai adus 'ontriAuia la $ro'esul de 'reaie! Satisfa'erea eului este o forma su$erfi'ial de remuneraie! Meritai mai mult! &ar #umne;eu <i r s$l te:te $e 'o-'reatorii S i $rin mi1loa'e 'are sunt 'u mult su$erioare salariilor minime $e e'onomie! Yahlil RiAran9 autorul ' rii KProfetulL9 a fost 'el 'are ne-a reamintit ' nu treAuie s invit m un om Aogat la masa noastr ! ?'esta nu va fa'e de'@t s ne invite la r@ndul lui a'as la el! &nvitai la mas un s ra'! ?'esta nu va fi 'a$aAil sa va

%%0

r s$l teas' 9 a:a ' o va fa'e universul <n lo'ul lui! KModalit ile de $lat L ale universului sunt minunate!

,edina (" ./larea

)el!l!i #n via)1
%! )n'hidei o'hii :i <ndre$tai-i u:or <n sus9 s$re s$r@n'ene! *! Pa:ii *?9 (?9 (B :i (/ sunt o$ionali! =um rai lent9 <n g@nd9 de la %8 la %! Fa'ei $au;e 'am de o se'unda intre doua numere! ?! )n'e$@nd 'u s'al$ul9 'on'entrai-v atenia asu$ra diferitelor $ari ale 'or$ului dins$re 'a$ ' tre $i'ioare9 rela.@ndu-le $e r@nd! (! /@nd a1ungei la %9 vi;uali;ai-v t@n r9 radios9 s n tos :i atr g tor! ?! )ntreAai-v <n g@nd: K#e 'e am a'east $roAlem fi;i' DL ?$oi l sai-v mintea sa 'aute! B! /@nd va vei g@ndi la o $ersoana anume9 imaginai-v $ersoana res$e'tiva! /! &maginai-v 'a va iertai re'i$ro'! ?$oi vi;uali;ai-v 'um va <mAr i:ai9 va str@ngei m@na9 ;@mAii :i dai a$roAator din 'a$! Simii-v Aine $entru 'a fa'ei a'este lu'ruri! 0! -e$etai mental: K)mi voi $ stra <ntotdeauna o s n tate $erfe'ta a 'or$ului :i a mintii!L +! ?$oi s$unei-v : K5oi num ra de la % la +! /@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 3! )n'e$ei sa num rai! /@nd a1ungei la (9 re$etai: K/@nd voi a1unge la +9 voi des'hide o'hii9 simindu-m Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte!L 4! /@nd a1ungei la +9 des'hidei o'hii afirmai <n g@nd: KSunt $erfe't trea;9 m simt Aine :i $erfe't s n tos9 mult mai Aine de'@t <nainte! ?'easta este realitatea!L Feli'it riE Mai avei doar o ;i $@n la <n'heierea 'ursului :i v vei $utea $une toate resursele metodei Silva s lu're;e $entru dumneavoastr 9 $entru $rieteni :i $ersoanele iuAite!

Re'!noa(terea s'op!l!i vie)ii


Oare este mai s n tos s $lutii $e valurile vieii :i s nu avei ni'i un tel9 ni'i un oAie'tiv9 ori s avei un s'o$ <n viaa9 s v fi.ai oAie'tive9 s le atingei9 a$oi s ' utai altele noi D 7.$eriena ne dovede:te 'a 'ei 'are Kfa' $lutaL manifesta mai $uin interes fata de viaa9 au o voin mai slaAa de a trai :i $rin urmare sunt mai sus'e$tiAili la melan'olie9 neferi'ire :i de$resie de'@t oamenii 'are au un s'o$ <n viaa! 7i tr ies' $entru a evada9 de oAi'ei 'u a1utorul unei sti'le de A utur 9 $@n '@nd a1ung la evadarea finala! Persoana 'are simte 'a are un s'o$ <n viaa este mai energi'a9 mai atr g toare9 mai entu;iasta :i mai s n toas ! =u are im$ortanta 'are este s'o$ul9 at@ta tim$ '@t el este $rivit 'u <n'redere :i r Adare! 7ste foarte s n tos sa stai din '@nd <n '@nd sa va reamintii 'are este s'o$ul dumneavoastr <n viaa! /@nd o $ersoana antrenata <n folosirea emisferei dre$te anali;ea; evenimentele din lume9 des'o$er 'a umanitatea $are s -:i fi $ierdut simul valorilor <n multe dire'ii! =e 'om$ortam 'a :i 'um am fi fost trimi:i $e a'easta $laneta intr-o va'an ! P rem sa fim mereu intr-o $au;a de 'afea! ?tun'i '@nd 'ineva <:i folose:te nivelul alfa $entru a $une <ntreA ri 'a K#e unde am venitDL9 K#e 'e suntem ai'iDL9 K/are este menirea noastr DL9 $rime:te r s$unsuri interesante :i 'lare! ?tun'i ne dam seama ' ne-a fost <n'redinat de ' tre /reator misiunea de a veni $e a'easta $laneta $entru a avea gri1a de 'reaia Sa! /@nd anali; m $uterni'ul nostru $rogram natural -

%%+

s ne ' s torim :i sa 're:tem o familie - vedem 'a a'esta este sistemul $rin 'are /reatorul se <ngri1e:te 'a ali oameni sa 'ontinue sa a1ung $e $laneta! #e asemenea9 dorina de a fi s n to:i :i de a evita durerile :i dis'onfortul ne asigur o stare Aun $entru a fa'e o mun' de 'alitate! #orina de a a'umula averi 'on'ord 'u s'o$ul de a 'ore'ta $roAlemele! /are dintre as$e'tele 'reaiei este s$e'ialitatea dumneavoastr D 5 urm rii inta <n mod 'urent D Putei oAine r s$unsuri la a'este <ntreA ri la nivelul alfa: %! *! (! 0! +! &ntrai $e nivelul alfa! ?d@n'ii-v :i mai mult <n starea alfa! 5i;uali;ai-v <n fata dumneavoastr ! )ntreAai-v 'are va este s'o$ul $e a'easta $laneta! > sai-v mintea sa vise;e la a'est suAie't! )n'heiai :edina $e nivelul alfaJ 'ontinuai sa va g@ndii la ideea 'are v-a venit!

/eea 'e v-a a$ rut <n minte s-ar $utea a$ro$ia mai mult de 'eea 'e ar treAui sa fa'ei de'@t de 'eea 'e fa'ei <n realitate! ?tun'i '@nd nu fa'ei 'eea 'e ar treAui9 meseria vi se $are $li'tisitoare9 nu va $la'e :i nu va satisfa'e - 'ondiii stresante 'are va $ot afe'ta s n tatea! )n 'el mai Aun 'a;9 a'easta <nseamn 'a nu suntei at@t de viArant9 de energi' :i de atr g tor <n o'hii 'elorlali $e '@t ai $utea fi!

,edina 08

"a'ea min)ii
?'easta este ultima diminea a 'ursului! ,tii $ro'edeul! =um rai de la %8 la %! Feli'it riE ?i terminat 'ursul! #e-a'um <n'olo suntei $reg tit sa utili;ai metoda standard de num rare de la + la % $entru a a1unge $e nivelul alfa! 5 aflai <n $un'tul <n 'are i-ai $utea uimi $e medi'i $rin vite;a in'rediAila 'u 'are v-ai $utea reveni de $e urma unei Aoli sau le;iuni :i9 'hiar mai im$ortant9 de a tine Aoala la distanta :i a r m@ne intr-o stare su$erioara de s n tate!

Ce tip e persoan1 s!nte)i D


O relatare din >os ?ngeles9 a$ rut $e 2nited Press &nternational9 era intitulat K5i;ita Auni'ii determina formidaAila remisiune a tumorii unui A iatL! B iatul de noua ani a fost internat <n s$ital intr-o stare 'riti'a! #o'torii s$uneau 'a avea o tumoare $e 'reier :i ' $utea muri <n ori'e moment! O fundaie a aran1at 'a Auni'a lui s vin 'u avionul la >os ?ngeles! =u se :tie da' A iatul va re;ista $@n la venirea ei9 dar a re;istat! 7a a a1uns intr-o ;i de vineri! Starea lui s-a <mAun t it instantaneu! #umini'a a fost s'os de $e lista 'riti'a! 2n 'adru medi'al a de'larat 'a tumoarea sa era <n stare de remisiune! ?'est A iat avea $roAaAil o anumit tr s tur a $ersonalit ii 'are t@n1ea du$ dragoste! #e <ndat 'e a $rimit-o9 a'easta a atras du$ sine remisiunea! )n %"+"9 'ardiologii Meyer Friedman :i -ay -osenman au f 'ut sa se <n'ing firele de telegraf '@nd au ar tat 'a oamenii $uteau fi <m$ rii <n mare <n doua ti$uri9 unii fiind mai $redis$u:i ata'ului de 'ord de'@t 'eilali! /ei de ti$ul ? erau ner Ad tori9 'om$etitivi9 amAiio:i :i iui la manie! /ei de ti$ B erau mai rela.ai :i mai de;involi! Bine<neles9 'ei de ti$ ? erau mai $redis$u:i sa devin $a'ieni 'ardia'i! -e'ent9 a'este des'o$eriri au fost a$rofundate9 iar <n r@ndul 'elor de ti$ ? s-a remar'at tr s tur numita ostilitate! #e fa$t9 s-a des'o$erit 'a 'inismul9 ne<n'rederea <n firea umana :i dis$reul fata de interesele oamenilor

%%3

re$re;int 'heia $ersonalit ii de ti$ ?! Ti$ul <n 'are va <n'adrai va afe'tea; s n tatea! Suntei 'a$aAil sa a'tivai <n Ke'hi$aL /reatoruluiD Suntei 'a$aAil sa mun'ii <n armonie 'u 'olegii dumneavoastr D #a' r s$unsul este KnuL sau K$oateL9 atun'i f r <ndoial avei nevoie sa utili;ai nivelul alfa $entru a va $rograma o atitudine $o;itiva fata de 'eilali! &at '@teva afirmaii $e 'are le $utei fa'e $entru a transforma ostilitatea :i 'inismul <n <n'redere :i 'oo$erare: W W W ?m din 'e <n 'e mai mult <nelegere9 'om$asiune :i r Adare 'u 'eilali! Pe ;i 'e tre'e9 am din 'e <n 'e mai mult <n'redere <n mine :i <n 'eilali oameni! <mi este din 'e <n 'e mai u:or s lu're; 'u 'eilali oameni!

?'este 'uvinte as'und :i un alt $rogram suAliminal! )n tim$ 'e le afirmai la nivelul alfa9 rostii de asemenea: K#e la o ;i la alta sunt din 'e <n 'e mai s n tos din toate $un'tele de vedere!L Mai s n tos din toate $un'tele de vedere9 deoare'e 'ara'teristi'ile ti$urilor ? sau B nu se refle'ta numai asu$ra inimii :i sistemului 'ir'ulator! /@teva dintre <ntreA rile 'are au fost $use <ntr-un studiu asu$ra 'an'erului :i stresului au fost urm toarele: #vei un hobb?2" #vei tendina sa inei pentru dumneavoastr ceea ce simii2 " 'n ultimii trei ani, ai trecut printr%un divor sau printr%o desprire, ai avut vreun deces n familie, dificulti financiare, greuti la serviciu2" ,tii de1a 'are au fost re;ultatele a'estui studiu! ,tii 'a situaiile enumerate mai sus $ot <mAoln vi un om! -e;ultatul nu treAuie sa fie nea$ rat un 'an'er! Poate fi sl Airea sistemului imunitar9 'are este o invitaie des'hisa adresata a$roa$e ori' rui ti$ de Aoala! Persoana a$ati'a9 'e s$une resemnata KSunt a:a 'um suntL <:i $oate da sie:i o sentin de moarte! #ar9 du$ 'e ai terminat a'est 'urs9 :tii 'um sa s'himAai toate a'estea!

"a'ea min)ii
#orii-v sa intrai $e nivelul alfa :i sa va $rogramai $o;itiv $entru a va s'himAa - :i a trai mai mult! 2nei salamandre ' reia i s-a smuls 'oada <i $oate 'reste o alta 'oada! Oamenii <n' nu au ' $ tat aAilitatea de a le 'reste organe sau memAre noi! ?vem multe de <nv at des$re felul <n 'are sa ne 'ontrolam 'or$ul! #ar un lu'ru $e 'are-l $utem <nva este fa$tul 'a se $oate o$ri de;voltarea tumorilor :i a diverselor Aoli elimin@nd g@ndurile 'onfli'tuale9 resentimentele :i dis$erarea! #a' a'este g@nduri nu vor sa dis$ar de la sine9 le $utem alunga 'u a1utorul g@ndurilor de iuAire :i iertare! ?tun'i ne vom des'o$eri $a'ea mintii! Fie'are 'elula a 'or$ului va simi diferena odat 'e vei fa'e a'easta des'o$erire! 5a fi 'a :i 'um norii <ntune'ai au dis$ rut :i soarele str lu'itor :i-a f 'ut din nou a$ariia! /limatul $rielni' s n t ii va fi restaurat! Teilhard de /hardin a s'ris: .ndva, dup ce vom fi stpnit vanturile, valurile, mareele gravitaia, vom pune n slujba lui !umnezeu energiile iubirii. #tunci, pentru a doua oara n istoria omenirii, omul va descoperi focul. / Medi'ii vad <n s lile de a:te$tare Aoli9 nu oameni - A rAai9 femei 'o$ii! /um ar $utea ei iuAi o AoalaD )n meseria lor9 medi'ii se aseam n mai mult 'u me'ani'ii de'@t 'u ni:te iuAitori de oameni! )m$reun 'u familia dumneavoastr 9 treAuie s oferii dragostea :i iertarea 'are hr nes' viaa oamenilor! #umneavoastr :i 'eilali memAri ai familiei treAuie s oferii iuAirea9 iertarea9 r@sul9 Au'uria9 mu;i'a9 s$erana :i rug 'iunea 'are sunt at@t de ne'esare vinde' rii 'u a1utorul mintii! Odat 'e ai oferit toate a'estea9 urm rii $rodu'erea mira'olului! Tehni'ile metodei Silva $entru eliminarea stresului9 restaAilirea <n'rederii <n sine :i a

%%4

o$timismului9 $entru 'omuni'area suAie'tiva a iert rii :i $rogramarea g@ndurilor :i atriAutelor $o;itive sunt $a:i 'on'rei $e 'are <i $utei fa'e a'um $entru a $une <n $ra'ti'a o astfel de vinde'are!

Un re&!mat al impli'a)iilor vin e'1rii


W W W W W W W 7ste Aine s vinde'aiJ este mai $uin Aine s v ignorai rolul <n $ro$ria vinde'are :i <n vinde'area 'elorlali! 5inde'area este o $arte a rolului nostru de 'o-'reatori al turi de /reatorul! =e $utem a''entua 'a$a'itatea de 'o-'reatori intr@nd $e nivelul alfa :i a'tiv@ndu-ne emisfera drea$ta! <n 'ursul a'estui $ro'es9 ne <mAun t im tr s turile de $ersonalitate9 $a'ea mintii :i s n tatea! /a$a'itatea de a dete'ta $roAlemele de la distanta este o fun'ie natural H$sihi' I a emisferei dre$te! <n'et-<n'et9 lumea <n'e$e s -:i dea seama de 'a$a'itatea vinde' toarea a minii omene:ti9 ?vei un s'o$ <n via J simirea a'estui s'o$ :i urm rirea <m$linirii lui v va fa'e 'ursul vieii mai lin!

"artea a o!a Vi&i!nea Silva


Capitol!l 65

L!mea e m$ine
5 $utei imagina 'um ar $utea fi viaa $e $ m@nt da' toi oamenii :i-ar utili;a amAele emisfere 'ereAraleD /e efe't ar avea asu$ra $ 'ii <n lume aAordarea suAie'tiva a diferenelor dintre indivi;i - in'lusiv dintre liderii mondiali -9 de la Sinele Su$erior la Sinele Su$erior9 nu din $ers$e'tiva lui cine anume are dre$tate9 'i a lui ce anume este dre$tD /um ar fi da' geologii :i ali oameni de :tiina ar fi 'a$aAili sa determine fi;i' ori'@nd ar vrea sursele energeti'e :i mineraleD /um ar fi managementul afa'erilor da' dire'torii ar fi 'a$aAili sa ia de'i;ii sigure <n mod intuitivD /um ar fi $rofesia medi'ala da' do'torii :i-ar <ndre$ta atenia de la tratamentul Aolilor ' tre $ strarea st rii de s n tate a $a'ienilor :i ar folosi mai mult $uterea mintii de'@t 'himi'alele :i medi'amentele $entru a-i <ns n to:i D 7u 'red 'a ar fi o lume mai Auna! #e fa$t9 'red 'a am fi $e 'ale de a 'rea raiul $e $ m@nt! Previ;iunea orwelliana a unui 'ontrol guvernamental mondial $entru anul %"60 $are sa fi fost 'eea 'e s-a intenionat: fi'iune! =u va e.ista un Mare Frate9 dar '@nd toi vom fi <n armonie 'u $ro$ria intuiie9 va e.ista un Tata9 mai mare 'hiar! )n 'a$itolul a'esta <mi $ro$un sa va <m$ rt :es' filo;ofia mea $ersonala :i $ro$riile mele 'on'e$ii intuitive des$re viitor!

No!a /rontier1 spa)i!l interior


;i&i'ian!l R!pert S2el ra<e T?utorul lu'r rii The Presen'e of the Past HPre;enta tre'utuluiI9 =ew YorG :

Time BooGs9 %""6U a e&voltat !n 'on'ept pentr! a eApli'a /!n')ionarea int!i)iei. 9n vi&i!nea sa,

550

e.ista o minte mai mare $entru fie'are form de via 9 iar fie'are form de via $rogramea; a'east minte mai mare! #umneavoastr :i 'u mine9 tr ind :i <nv @nd9 alimentam a'easta minte mai mare 'u $ro$riile noastre 'uno:tine! #r! SheldraGe nume:te a'easta minte K'@m$ morfogeneti'L9 'are ne du'e 'u g@ndul la Kin'on:tientul 'ole'tivL al dr! /arl Cung! )n mod similar9 Peter -ussell are :i el vi;iunea unui 'reier gloAal! 7l vede $laneta P m@nt 'a$aAila de autoreglare $rin intermediul unei inteligente vaste! &ar Frit1of /a$ra 'on'e$e fi;i'a noua 'oroAor@nd <nele$'iunea ve'hilor filo;ofi 'hine;i9 'are atriAuiau lumii materiale o Aa;a s$irituala! )n r@ndul oamenilor de :tiin e.ist a'um $ionieri 'are e.$lorea; o noua frontier : s$aiul interior! ?'e:tia re'unos' rolul im$ortant $e 'are 'on:tiina <l 1oa'a <n lumea fi;i'a! =u 'u mult tim$ <n urm 9 savanii ado$taser un $un't de vedere me'ani'ist9 o filo;ofie materialist 9 res$ing@nd sau ignor@nd total $uterea 'on:tiinei! Muli oameni de :tiin se menin <n' $e a'este $o;iii9 <n 'iuda unor demonstraii ale efe'telor 'on:tiinei asu$ra materiei! #ar 'ei 'are 'utea; s -:i a$ere 'onvingerile sunt $ionierii unui mod de <nelegere nou :i 'ura1os asu$ra lumii9 'are susine ' e.istenta este mai mult de'@t re;ultatul a''idental al unui KAig AangL! )n'e$em sa vedem lumea intr-o lumina noua9 lumina 'on:tiinei :i a inteligentei! ?'easta ar $utea fi su$rema noastr iluminare! /are sunt '@teva dintre ' ile $rin 'are v-ai $utea trai viaa <ntr-un mod mai iluminat D )nainte de a v <m$ rt :i vi;iunea mea des$re dire'ia ' tre 'are 'red ' ne <ndre$t m9 dumneavoastr :i 'u mine9 vreau s v reamintes' ' suntem <n' destul de ne:tiutori! ?vem reali; ri m ree <n dimensiunea oAie'tiva9 'ea fi;i'a! Suntem e.$loratori veterani ai $ m@ntului9 'erului9 marilor :i 'hiar ai s$aiului! #ar <n dimensiunea suAie'tiva suntem deo'amdat 'o$ii! /hiar 'ei mai 'om$eteni 'larv ; tori din ;iua de a;i sunt mi'i 'o$ii <n 'om$araie 'u 'ei 'are vor a$ rea! ?Ailit ile $e 'are omul le va ' $ ta '@nd <:i va folosi <n a'eea:i m sur amAele emisfere 'ereArale vor rivali;a 'u visurile :tiinifi'o-fantasti'e!

To)i oamenii vor #nv1)a s1 intre pe nivel!l al/a


/u doar %8M din $o$ulaie 'a$aAila sa intre $e nivelul alfa :i s -:i foloseas' am@ndou emisferele 'reierului9 ne afl m <n situaia de a nu $utea s'himAa lu'rurile! 7.$lor rile inteligenei 'omune tuturor9 $e 'are -u$ert SheldraGe o nume:te '@m$ morfogeneti'9 sugerea; ' <nv area treAuie s im$li'e un num r 'riti'! ?'esta9 odat atins9 toat lumea K:tieL sau K$oateL! =u :tim 'are este num rul 'riti' $entru fiinele umane9 dar avem nevoie s a''eler m instruirea $entru 'a un num r de oameni din 'e <n 'e mai mare din restul de "8M 'are <n' nu sunt 'on:tieni de $uterile emisferei dre$te s <nvee s tr ias' folosindu-:i intuiia9 $er'e$ia <nalt 9 'reativitatea :i 'larvi;iunea! TreAuie s -i instruim $e toi $ rinii a'tuali :i viitori9 $entru 'a a'e:tia s -:i instruias' 'o$iii! #u$ a'eea9 toi oamenii vor g@ndi folosindu-:i amAele emisfere! -eligiile :i Aiseri'ile treAuie s susin 'on'e$tul $entru a <n'ura1a utili;area emisferei dre$te! ?m $ierdut de1a doua mii de ani de $ra'ti' ignor@nd sfatul lui &isus de a intra <n )m$ r ia /erurilor :i de a deveni $rofei :i <nele$i9 astfel <n'@t sa ni se dea totul! 7du'aia treAuie s fa' $a:i mai re$e;i ' tre introdu'erea <n $ro'esul de <nv are a a'tiv rii emisferei dre$te! )nv @nd sa fun'ione;e <n domeniul 'entral al s$e'trului undelor 'ereArale HalfaI9 studenii $ot deveni $erfe't e'hiliArai <n g@ndire9 folosindu-:i amAele emisfere $entru a <nva mai u:or :i mai re$ede :i a ' $ ta a'ea aAilitate de a re;olva $roAlemele $e 'are ast ;i o au doar geniile! Mu;i'a se va <mAina atun'i 'u :tiina :i arta 'u matemati'a! Planurile le'iilor vor refle'ta aAilit ile 'elor doua emisfere! /ursurile de de;voltare a memoriei vor in'lude tehni'ile vi;uali; rii :i imaginarii! Sistemele de 'itire :i <nv are ra$ida vor deveni $ro'edee standard9 la fel 'a :i folosirea e'hi$amentelor de AiofeedAa'G9 'um ar fi KSilva 7du'atorL! ?'est

%%"

instrument 'omuta automat $e un $rogram edu'aional atun'i '@nd elevul atinge nivelul ne'esar de rela.are :i 'on'entrare - :i <ntreru$e $rogramul '@nd elevul $ r se:te a'el nivel! Pe m sur 'e tot mai muli oameni <:i vor $utea folosi amAele emisfere 'ereArale9 '@m$ul morfogeneti' va fi $rogramat $entru fun'ionarea mentala Ai-emisferi' 9 a'esta devenind atun'i modul de viaa al omenirii! Oamenii nu vor mai trai intr-o lume dominata de emisfera st@nga9 'i intr-o lume 'are se va 'ondu'e <n fun'ie de amAele emisfere! Pe $lanet va e.ista o 'u totul alt fa; evolutiv ! Toi vom avea aAilitatea sa re'unoa:tem :i sa ne modifi'am atitudinile 'au;atoare de Aoli :i emoiile interioare! Toi vom :ti 'um sa re'unoa:tem stresul :i s[ folosim nivelul alfa $entru a ne feri de el! #a' ne vom <mAoln vi9 vom :ti 'um sa 'ore'tam mental $roAlemele9 iar da' va fi nevoie de servi'iile unui do'tor9 vom fi 'a$aAili sa s$ri1inim a'tivitatea tera$euti'a a a'estuia9 asigur@ndu-i su''esul :i a''eler@nd vinde'area! Medi'ii 'are vor $utea utili;e;e <n mod egal amAele emisfere vor $une diagnosti'ele mai ra$id :i mai $re'is! ?nali;ele 'ele mai s'um$e :i deseori ris'ante vor fi o'olite din momentul <n 'are 'larvi;iunea oamenilor va fi a'tivata $entru determinarea naturii $roAlemei! #o'torii din viitorul a$ro$iat9 :tiind s -:i foloseas' <ntreaga 'a$a'itate a mintii9 vor fi a$i sa foloseas' hi$no;a :i hi$noanali;a9 'are-i vor a1uta sa de$iste;e 'au;ele mentale ale $roAlemelor fi;i'e! Psihiatrii 'larv ; tori se vor $roie'ta <n visele sau halu'inaiile $a'ienilor $entru a le <nelege mai Aine $roAlemele9 fie 'a vor fi de natura $sihologi'a sau Aiologi'a! ?'e:ti $ra'ti'ieni vor avea a''es la tre'utul $a'ienilor indiferent da' a'e:tia vor fi de fata sau nu9 $entru a g si originile $roAlemelor! #o'torii :i $a'ienii lor vor lu'ra <m$reun <n tim$ul vinde' rii! #o'torii vor e.$li'a $a'ienilor $roAlemele $rin sugerarea unor imagini9 astfel <n'@t a'e:tia s $oat folosi vi;uali;area la nivelul alfa $entru a se vinde'a! )n 'onse'in 9 vinde'area se va $rodu'e <ntr-o fra'iune din tim$ul de 'are are nevoie ast ;i! /osturile uria:e ale servi'iilor medi'ale vor fi reduse! =um rul de $a'ieni din s$itale va fi mai mi'! Pe m sur 'e oamenii vor fi 'a$aAili s alunge stresul9 <:i vor $ stra s n tatea mai mult tim$ :i durata de viaa va fi mai lunga! /ei 'are vor 'ondu'e vehi'ule <:i vor folosi aAilitatea de a trans'ende s$aiul :i tim$ul 'u inteligenta lor! 5or fi <n stare <n a'est fel sa $revin a''identele! Prin a'tivarea emisferei dre$te intuiia se va intensifi'a! Oamenii 'u un fa'tor intuitiv <nalt se de$lasea; :i a'ionea; <n mod 'on:tient la momentul o$ortun9 astfel <n'@t evit $eri'olele! Programul $uterni' de su$ravieuire se e.$rim $rin amAele emisfere 'ereArale9 de a'eea vom <n'eta intuitiv s fur m9 s lu m droguri sau s $ra'ti' m alte oAi'eiuri no'ive! =ivelul de su$ravieuire va 're:te9 asigurat fiind de <nt rirea sistemului imunitar9 de o <n'linaie naturala ' tre e.er'iiu fi;i'9 o atra'ie mai mare ' tre sursele 'ele mai $otrivite de hrana9 aer9 a$a :i o nevoie normala de somn! 5om trai ve:ni' D =u! #ar vom tre'e 'u toii din'olo f r :uAre;elile9 durerile :i Aolile A tr@neii!

Via)a a(a '!m ar p!tea /i


Pe m sur 'e vom <nv a s intram $e nivelul alfa ne vom folosi amAele emisfere <n mod 'ontrolat9 vom remar'a :i alte s'himA ri semnifi'ative9 $e l@ng <mAun t irea s n t ii! ?fa'erile ;ilni'e vor fi foarte diferite de felul <n 'are de'urg ast ;i! Persoanele din 'ondu'ere vor utili;a intuiia :i 'larvi;iunea a'tivate $entru a lua de'i;iile 'ele mai 'ore'te <n afa'eri! 5or avea mai $uin e:e'uri sau 'hiar delo'! >a ordinea ;ilei va fi $rodusul $otrivit la lo'ul $otrivit :i <n momentul $otrivit9 deoare'e fa'torii de de'i;ie :i $rodu' torii vor fi 'a$aAili sa staAileas' 'u a'uratee nevoile 'onsumatorilor! #ire'torii de $ersonal vor anga1a <ntotdeauna oamenii $otrivii <n lo'urile $otrivite! Managerii de $rodu'ie vor fi 'a$aAili s 'ontrole;e 'alitatea $rin 'larvi;iune :i 'omuni'are

%*8

suAie'tiva! Mun'itorii :i :efii lor vor $utea s lu're;e <m$reun <n armonie $entru Ainele 'omun! Oamenii de finane <:i vor folosi 'larvi;iunea $entru a lua de'i;iile investiionale! &ndustria:ii vor :ti 'e s $rodu' $entru 'onsum astfel <n'@t s a$ere mediul <n'on1ur tor9 adu'@ndu-i omenirii 'el mai mare servi'iu! ?Asolvenii fa'ult ilor vor fi atra:i intuitiv ' tre $osturile 'ele mai $otrivite $entru ei :i 'are sa satisfa' 'el mai Aine 'erinele momentului :i ale lo'ului! Tinerii vor as'ulta mai $uin de 'hemarea str lu'irii9 a fastului :i a faimei :i mai mult de 'ea a talentului :i a efi'ientei! -esursele naturale nu vor mai li$si ni' ieri <n lume9 deoare'e vom <nva s tr im 'u 'eea 'e avem! &ar 'eea 'e avem ne va deveni mai a''esiAil $e m sur 'e vom <nva s des'o$erim intuitiv de 'e avem nevoie :i s re'unoa:tem sursele alternative! Petroli:tii :i geologii <:i vor folosi 'a$a'it ile mentale $entru a g si sursele de $etrol :i minereurile din sol9 dete't@nd ti$ul9 ad@n'imea9 'antitatea :i 'alitatea a'estora :i evit@nd e:e'urile a'tuale ale o$eraiilor de e.$lorare! Fermierii :i agri'ultorii9 res$onsaAili $entru asigurarea hranei ne'esare su$ravieuirii omenirii <:i vor folosi 'larvi;iunea $entru a sele'iona rasele 'ele mai $otrivite :i 'ele mai Aune semine! Fiind mai 'entrai <n g@ndire9 vor lu'ra <ntr-un mai mare a'ord 'u P m@ntul Mama - vor $lanta :i vor re'olta 'ulturile $otrivite9 <n momentul $otrivit :i <n lo'ul $otrivit9 le vor fertili;a9 trans$orta9 de$o;ita :i distriAui 'ore't! -e$re;entanii servi'iilor <ns r'inate 'u res$e'tarea legii <:i vor folosi aAilit ile $entru a de$ista infra'iunile :i a $rinde infra'torii9 $rin urmare num rul a'estora va s' dea! /ei 'u tendine infra'ionale vor fi identifi'ai <naintea 'omiterii infra'iunilor :i vor fi <nv ai sa ado$te un mod de viaa mai onoraAil! /ondu' torii guvernelor vor fi mai one:ti9 mai des'hi:i :i mai sin'eri! 7i vor fi 'a$aAili sa fa' $roie'ii mentale <n viitor9 at@t $entru ne'esit ile $o$oarelor lor9 '@t :i $entru a'iunile naiunilor ve'ine! #iferenele de interese vor fi dete'tate <nainte de a deveni ma1ore9 :i vor fi re;olvate $rin 'omuni'are suAie'tiva! - ;Aoaiele dintre naiuni vor slaAi <n intensitate9 odat 'u eliminarea elementului sur$ri;a :i de;amorsarea 'ri;ei de ne<n'redere! Oamenii vor fi mai umani! 5or avea mai mult res$e't $entru viaa9 <n toate formele ei! 5or <nelege mai re$ede situaiile :i vor ierta mai u:or9 deoare'e e.'lusivismul se va diminua :i sentimentul de unitate va fi <nt rit! Pe $ m@nt oamenii vor tr i <n $a'e9 s n tate :i feri'ire! Merit s $etre'ei '@teva minute ;ilni'9 <n 'ele $atru;e'i de diminei $entru a <nv a s folosii nivelul alfa <n ori'e s'o$ dorii D

Calea #napoi '1tre Tat1l


Omenirea a r t 'it 'alea! Oamenii s-au ad@n'it at@t de mult <n domeniul material al emisferei 'ereArale st@ngi9 <n'@t 'one.iunea 'u domeniul s$iritual al emisferei dre$te a fost l sat <n urma! 7ste $osiAil 'a $rimul $as gre:it sa fi fost f 'ut <n Rr dina 7denului9 '@nd omul a gustat $entru $rima oara din fru'tul 'unoa:terii Ainelui :i r ului! ?'easta este $olaritatea materiala $e Aa;a ' reia se de;volta emisfera st@nga! Poate a 'ontinuat <n ;ilele Turnului BaAel9 unde se vorAeau multe limAi <nsemn@nd o :i mai $ronunat s$e'iali;are a emisferei st@ngi! Ori'um9 'ert r m@ne fa$tul 'a9 indiferent 'um am fi a1uns ai'i9 <n ;iua de a;i suntem oameni 'are ne folosim $re$onderent emisfera st@nga9 destul de sur;i la vo'ea Tat lui din interiorul nostru! /@nd 'el mai mare vinde' tor al tuturor tim$urilor9 &isus9 a fost <ntreAat de unde oAinea anumite informaii9 r s$unsul sau a fost Kde la Tat lL! 7l nu a $ierdut ni'iodat leg tura 'u Tat l! )n de'eniile 'are au tre'ut de '@nd a luat na:tere metoda Silva9 au avut lo' multe K'oin'identeL <n 'are a fost im$li'at &isus! )n $rimii ani9 a'estea m-au a1utat sa m asigur 'a eram $e 'alea 'ea Auna! ?m des'o$erit 'a oamenii 'are-:i a'tivau emisfera drea$ta deveneau mai umani9 mai s$irituali;ai! 2n om nu este doar o fiin 'u <nf i:area unui om! 2n om este 'ineva 'are se 'om$orta omene:te! K#u$ roadele lor <i vei 'unoa:te!L

%*%

?lfa este dimensiunea s$irituala! 7ste sursa intuiiei! &ntuiia este vo'ea unei &nteligene Su$erioare! 7ste sursa iert rii9 a iuAirii :i a <n'rederii9 atriAutele $ro$ov duite de &isus! 7l ne-a <ndemnat s manifestam a'este 'alit i <n viaa noastr ! #ar 'um $utem fa'e a'est lu'ru da' ne l s m dominai de emisfera st@ng D 7misfera st@ng <nflore:te din se$araie9 'onfli't :i egoism! &isus ne-a <ndemnat sa ' ut m <m$ r ia /erurilor <n interiorul nostru Hnivelul alfaI sa tr im <n dre$tatea lui #umne;eu9 <ngri1indu-ne de 'reaturile >ui :i nutrind sentimente de iertare9 iuAire :i <n'redere! #a' vom fa'e a:a9 ne-a $romis 7l9 totul va fi 'um treAuie! K,i toate a'estea se vor adaug vou !L Mai ales s n tatea! Pentru 'a alfa este 'one.iunea 'u #umne;eu! 5a $utei imagina 'e s-ar fi $utut <nt@m$la ai'i $e $ m@nt da' am fi <neles de la <n'e$ut mesa1ul lui &isusD ?st ;i am trai <n $aradis! ?m g@ndi la nivelul alfa :i9 nu numai 'a am fi mai a$roa$e de #umne;eu9 'i am fi mai asem n tori lui #umne;eu! #ar nu este ni'i a'um $rea t@r;iu! ?vei 'heia la <ndem@n ! Folosii-o :i totul vi se va adaug vou ! /in'i!!! $atru!!! trei!!! doi!!! unu!!!

"artea a treia .pli'a)ii spe'i/i'e


?'east se'iune este 'on'e$ut 'a un ghid de referin ra$id9 $entru a$li'aii s$e'ifi'e! )n unele 'a;uri9 materialul $re;entat <n 'u$rinsul ' rii este re$etat ai'i $entru <nlesnirea ' ut rii!

Capitol!l 6* Core'tarea

'omportamentelor anormale
Ori de '@te ori folosii 'omuni'area suAie'tiv $entru a readu'e la normal un 'om$ortament aAerant9 destinatarul $are s -:i s'himAe imediat starea de s$irit! 2n ve'in difi'il se 'om$ort mai $rietenos! 2n lu'r tor <nd r tni' devine mai 'oo$erant! 2n 'lient :ov itor se hot r :te s 'um$ere! 2n memAru reAel al familiei <:i <ndrea$t $urt rile! 2n fum tor 'aut a1utor $entru a se l sa de fumat! /@nd 'omuni'area suAie'tiv este folosit $entru a $une 'a$ t unui 'om$ortament al altei $ersoane9 'are este distru'tiv sau 'hiar amenin tor la adresa vieii 'uiva9 $are s aiA efe't mai re$ede :i mai u:or de'@t atun'i '@nd este folosit $entru situaii mai $uin 'riti'e! =euronii sunt $rogramai <n multe moduri9 dar $rioritatea su$rem este su$ravieuirea! Mesa1ul de su$ravieuire $e 'are-l trimitei oAie'tiv este a''e$tat u:or! #e asemenea9 atun'i '@nd v g@ndii la el $e nivelul alfa :i a'tivai emisfera drea$ta9 'are este 'one.iunea 'u sursa dumneavoastr 9 atun'i reali;ai ' mesa1ul este trimis de Sinele dumneavoastr Su$erior! #e la Sinele Su$erior ' tre Sinele Su$erior! Pot oare ignora neuronii un mesa1 dintr-o asemenea dire'ieD Putei reali;a toate lu'rurile des'rise mai 1os - :i multe altele - 'omuni'@nd suAie'tiv! #ar s nu 'redei ' vei g si metoda $entru a v im$une $ro$ria voin <n a'est fel a'as sau la servi'iu! ?mintii-v ' interesul 'omun este o 'erin de Aa; ! =u $utei g si o soluie $entru dumneavoastr 9 're@nd 'on'omitent o $roAlema $entru alt'ineva! Putei influenta o $ersoana <n dire'ia $e 'are o alegei doar da' dire'ia este 'ea 'ore'ta de urmat! Sigur9 $entru un fum tor dire'ia Auna de urmat este sa se lase de fumat! ,tii de1a 'um sa va $rogramai $entru a renuna la fumat :i mai :tii 'a a'e:ti $a:i nu $ot fi %**

im$u:i altei $ersoane! Persoana res$e'tiv treAuie sa ia singur de'i;ia de a renuna la fumat a$oi sa fie motivat sa fa' $e r@nd '@te un $as! 5-am ar tat 'um s utili;ai filmele mentale $entru a s' $a de $ro$riile oAi:nuine nedorite9 dar motivarea altora ne'esit 'omuni'are suAie'tiv ! Pro'edeul este a'esta : %! &ntrai $e nivelul alfa! *! 5i;uali;ai $ersoana! (! 5orAii-i <n g@nd des$re oAi'eiul ei9 <ntr-un mod afe'tuos! ?r tai-i de 'e ar fi Aine9 at@t $entru ea9 '@t :i $entru familia :i 'olaAoratorii s i9 in'lusiv $entru dumneavoastr 9 s $un 'a$ t oAi'eiului Hsa nu mai fume;e9 de e.em$luI! 0! )n'heiai :edina la nivelul alfa!

Motivarea unei $ersoane $entru a se l sa de fumat


/uvintele $e 'are le alegei - $asul ( - sunt 'heia su''esului! =-ar fi nimerit s v dau eu a'este 'uvinte! 7le treAuie s fie ale dumneavoastr ! TreAuie s fii sin'er <n 'eea 'e s$unei! 7ntu;iasmul $ersonal fa de 'eea 'e fa'ei v 'onfer K$uterea transmisieiL! Totu:i9 v voi da unele idei9 enumer@nd o serie de afirmaii $e 'are le-ai $utea folosi <ntr-o asemenea 'onversaie suAie'tiv 'are s evidenie;e Aenefi'iul 'omun! ?i $utea s$une urm toarele: W W W W W K5ei tr i mai mult da' te vei l sa de fumat! =oi toi te iuAim :i vrem s ai o via lung :i s n toas !L K5ei avea o res$iraie mai $l 'ut 9 de 'are voi Aenefi'ia :i eu! )i va $l 'ea mai mult m@n'area9 deoare'e simul gustului i se va a''entua9 'eea 'e va fi <n Aenefi'iul t u!L K5ei fa'e e'onomie! =u vei mai arde a''idental moAilierul! Tu :i familia ta vei avea doar de $rofitat!L K=u vei mai avea $ete de ni'otin $e dini :i $e degete! 5ei ar ta mai Aine <n o'hii 'elorlali!L K/a nefum tor9 nu vei mai fi s'lavul $a'hetului de ig ri :i vei fi mai Aine a''e$tat <n so'ietate!L

Toate 'uvintele de mai sus treAuie afirmate :i simite 'u mult afe'iune! #ar 'e se <nt@m$l da' anti$ati;ai $ersoana D #a' este vorAa des$re 'ineva 'are v otr ve:te viaa D Fgomotul a'ela $e 'are to'mai l-ai au;it $e fir era <ntreru$erea leg turii! Ori'e animo;itate9 $re1ude'at 9 resentiment9 rivalitate sau alt emoie negativ re$re;int o se$araie! #a' v se$arai <n vreun fel oare'are de 'el ' ruia <i este adresat 'omuni'area9 leg tura se <ntreru$e! TreAuie s :tergei totul 'u Auretele! ?'est fa$t se nume:te iertare! ,tii de1a ' $ro'edeul $entru iertare im$li' re'i$ro'itatea la nivel suAie'tiv! ?'est $as treAuie s fie $rima $arte a 'onversaiei dumneavoastr imaginare! ?r $utea fi formulat astfel: *e iert pentru toate ne nelegerile din trecutul nostru comun i i cer iertare la rndul meu./ ?$oi imaginai-v o str@ngere de m@ini9 o <mAr i:are sau ori'e alt simAol $otrivit $entru a sugera ' <n relaia res$e'tiv disensiunile au fost :terse 'u Auretele! ?r treAui s vedei re$ede re;ultatele 'omuni' rii suAie'tive9 manifest@ndu-se $rin dorina $ersoanei de a renuna la oAi'eiul in'riminat! Persoana $oate vorAi des$re a'easta dorina9 $oate 'um$ ra o 'arte ori o 'aset $entru a afla 'um s $ro'ede;e9 $oate soli'ita a1utor 'lini' -ori se $oate <ns'rie la un seminar al metodei Silva!

%*(

:otivarea !nei persoane pentr! a ren!n)a la !n obi'ei ne orit


Poate fi aAordat <n a'est fel ori'e oAi'ei nedorit P al'oolismul9 su$raalimentaia9 1o'urile de noro'9 roaderea unghiilor9 <m$letitul nervos al $ rului! Purtai o 'onversaie la nivel suAie'tiv $entru a motiva $ersoana s renune la oAi'eiul ei! #a' a'easta <:i va g si voina de a s' $a de el9 va g si o 'ale! C!?! :i-a $etre'ut <n <n'hisoare anii dintre %"3% :i %"6%! )n ultimii 'in'is$re;e'e ani a fost de$endent de heroin ! ,Am 'ncercat totul/, s'ria el9 ?de la psi#oterapie individual la terapie de grup, &edine de grup, iar&i consiliere individual, at"t 'n perioada c"t am stat 'n 'nc#isoare, c"t &i dup ce am ie&it (imic nu m-a a4utat c"tu&i de puin. Am a4uns s m cunosc mai bine pe mine 'nsumi, dar obiceiul nenorocit a rmas./ ?$oi C!?! a urmat 'ursurile de instruire <n metoda Silva! #u$ '@teva s $t m@ni9 el s'ria: 9"n luna aceasta nu am gsit nici o raz de speran pentru recuperare. 2nc din primul Beekend nu am mai simit nici cel mai mic impuls de a folosi #eroin sau orice alt drog, indiferent deforma. Ai putea spune ca m pripesc lud"nd acest program, deoarece n-au trecut dec"t c"teva sptm"ni. .otu&i, c"nd ai trit ca mine, cu ameninarea autodistrugerii timp de cincisprezece ani, &i ai trecut prin at"tea orori &i dureri, n-ai nevoie s a&tepi un an pentru a &ti dac ceva te a4uta. Am de g"nd s-mi fac o obligaie din a povesti despre cursurile *ilva oricrui dependent de droguri sau altor persoane, care vor s asculte &i s a4ute. Atiu c este ceea ce am nevoie pentru a-mi salva viaa &i &tiu c o pot salva &i pe a altora ca mine. #e$endena de droguri nu e u:or de re;olvat! 7.ista totu:i un adev r 'are nu admite e.'e$ii: s'himAarea modului de g@ndire <nseamn s'himAarea realit ii! C!?! :i-a s'himAat modul de g@ndire des$re sine <n tim$ul 'ursurilor Silva! #e'i realitatea sa s-a s'himAat! ?i $utea oAie'ta 'a de$endena de droguri este la nivel fi;i'! /e se $oate s$une des$re sim$tomele 'are a$ar <n tim$ul renun rii D S'himAai-v modul de g@ndire :i vei s'himAa :i 'himia 'or$ului! ,tii a'est lu'ru! 7ste 'el mai u:or de <neles! Totu:i9 realitatea fie' rei $ersoane tre'e din'olo de $ro$riul 'or$9 ' tre 'or$urile altor oameni9 minile a'elor oameni9 mediul din 1ur9 'omunitate9 ar 9 lume9 univers9 Sursa! Seminele unui 'om$ortament e.'esiv $ot $rinde r d 'ini oriunde de-a lungul drumului! =u este de mirare ' de$endena fa de heroin sau alte suAstane nu are o re;olvare riguroasa - 'u e.'e$ia s'himA rii modului de g@ndire! /ursurile Silva $ot 'ondu'e la a'easta s'himAare9 'um au f 'ut-o $entru C!?! ?'ela:i lu'ru <l $oate fa'e 'omuni'area suAie'tiva trimisa $ersoanei de$endente de ' tre o $ersoana sin'era! S'o$ul a'estei 'omuni' ri ar treAui sa fie determinarea unei s'himA ri a modului de g@ndire :i motivarea $ersoanei $entru a ' uta a1utor9 iar forma 'onversaiei treAuie s se <n'adre;e $erfe't <n 'erinele fundamentale ale unei 'omuni' ri reu:ite $rin intermediul emisferei dre$te! 7ste inutil de menionat ' :i alte oAi'eiuri d un toare mai $uin grave - 'are nu <nseamn folosirea drogurilor9 dar sunt iritante sau antiso'iale r s$und :i ele la a'e:ti $a:i eseniali: intrai $e nivelul alfa :i $urtai o 'onversaie imaginara 'u $ersoana res$e'tiva9 <n'ura1@nd-o s -:i s'himAe modul de g@ndire9 motiv@nd-o $entru a fa'e tot 'e este ne'esar <n vederea modifi' rii 'om$ortamentului!

Capitol!l 6- Insomnia, !rerile e 'ap

(i oboseala
#a' suferii de dureri de 'a$ din 'au;a tensiunii nervoase9 $utei lua de la farma'ie

%*0

analge;i'e f r reet 9 destul de efi'iente! ?:a $ro'edea; milioane de oameni! #ar muli dintre 'ei 'are iau as$irin <n mod regulat se tre;es' <n faa altor $roAleme9 de data a'easta ale stoma'ului! ?s$irina $oate $rovo'a mi'i $erfor ri ale mu'oasei 'are ' $tu:e:te stoma'ul9 iar a'estea la r@ndul lor se $ot ul'era! ?lte $ilule din gru$a as$irinei $ot $rovo'a $roAleme ale fi'atului! #a' suntei de$rimat9 $utei lua stimulente! #a' suntei nervos9 $utei lua 'almante! #a' nu $utei dormi9 $utei lua alte $ilule! S-a estimat 'a numai <n S2? e.ista $este dou ;e'i :i 'in'i de milioane de oameni 'u insomnie :i $este %88 de milioane de dolari se 'heltuies' $entru $ilulele destinate somnului! Totu:i9 <n' din %"439 la un sim$o;ion $e tema tulAur rilor de somn 'are s-a inut <n =ew YorG9 do'torii au 'omuni'at 'a ma1oritatea a'estor medi'amente sunt o $ierdere de Aani :i multe dintre ele $rovoa' insomnia9 <n lo' s-o vinde'e! #o'torii de la Slee$ #isorder /lini' H/lini'a $entru tulAur ri de somnI de $e l@ng 2niversitatea Stanford au 'omuni'at ' a$ro.imativ 08M dintre $a'ienii 'are se $l@ngeau de insomnie <:i $ierduser de fa$t somnul deoare'e deveniser de$endeni de medi'amentele $e 'are le luau $entru a :i-o trata! #u$ 'e li s-a retras medi'aia tre$tat9 a'e:ti $a'ieni au dormit <n medie 'u *8M mai mult9 :i muli dintre ei nu au mai avut $roAleme 'u somnul! O aAordare suAie'tiva a $roAlemelor 'are au 'au;e suAie'tive este mai dire'ta :i li$sita de efe'te se'undare! )n 'a;ul insomniei9 $rogramai-v la nivelul alfa 'a ori de '@te ori intrai <n alfa :i num rai lent <na$oi9 s tre'ei ' tre o stare de somn normal 9 natural ! ?$oi9 ori'@nd se <nt@m$la s nu $utei adormi9 intrai <n alfa! )n'e$ei s num rai <na$oi de la *88! S-ar $utea s nu a1ungei $rea de$arte9 deoare'e fre'vena undelor 'ereArale s-ar $utea redu'e a1ung@nd <n domeniul teta :i a$oi delta - de somn $rofund! -e;um@nd9 a'easta este formula de Aa;a $entru a s' $a de atitudini :i st ri su$ r toare: %! *! (! 0! +! &ntrai $e nivelul alfa! &dentifi'ai $roAlema! ?firmai o$usul ei - adi' soluia! &maginai-v 'a se $rodu'e re;olvarea $roAlemei! )n'heiai :edina <n alfa!

S lu m '@teva e.em$le! Pornind de la $roAlema durerilor de 'a$ a$ rute din 'au;a <n'ord rii9 ar treAui s folosii $ro'edeul urm tor <n 'in'i $a:i: %! =um rai invers $entru a intra $e nivelul alfa <n felul oAi:nuitJ ar $utea fi util sa $ trundei mai ad@n' $e nivelul alfa 'u a1utorul unei num r tori su$limentare sau a $ro'edeului de rela.are $rogresiva! *! &dentifi'ai $roAlema9 s$un@ndu-v <n g@nd: K?m o durere de 'a$J nu vreau sa m mai doar 'a$ul!L (! ?firmai soluia9 s$un@nd <n g@nd: K/@nd <mi voi termina :edina :i voi des'hide o'hii du$ 'e voi a1unge 'u num r toarea la +9 nu voi mai avea durerea de 'a$J m voi simi Aine!L 0! 5i;uali;ai-v 'a :i '@nd v-ai uita <ntr-o oglind de format mare! 5 doare 'a$ul: ar tai 'a :i 'um v-ar durea 'a$ul! #e$lasai imaginea u:or s$re st@nga - durerea de 'a$ dis$are! #e$lasai imaginea din nou s$re st@ngaJ imaginai-v eliAerat de durerea de 'a$! +! =um rai de la % la +9 reamintindu-v '@nd a1ungei la ( ' atun'i '@nd vei rosti + nu vei mai avea durerea de 'a$ :i v vei simi Aine! /@nd a1ungei la +9 reamintii-v din nou a'ela:i lu'ru :i a$oi des'hidei o'hii! #a' a mai r mas o u:oar durere de 'a$9 fa'ei o $au; de 'in'i minute9 a$oi re$etai $ro'edeul! 2neori9 $entru a s' $a de

%*+

dureri $uterni'e de ti$ migren ai $utea avea nevoie de trei :edine efe'tuate la intervale de 'in'i minute! 2n alt e.em$lu $oate fi legat de oAoseal ! ?$li'ai a'eea:i formul de Aa; : %! &ntrai $e nivelul alfa <n modul oAi:nuit9 a$oi $ trundei mai $rofund $e nivel! *! &dentifi'ai $roAlema rostind <n g@nd: KSunt oAosit :i e$ui;at! =u vreau sa fiu oAosit :i e$ui;at! 5reau sa fiu $lin de energie9 'u mintea trea;a9 dorni' de a'iune!L (! ?firmai soluia9 s$un@ndu-v <n g@nd: K/@nd voi des'hide o'hii la +9 nu voi mai fi oAosit! 5oi fi $lin de energie!L 0! 5i;uali;ai-v oAosit! #e$lasai imaginea s$re st@nga :i imaginai-v ' v <nviorai! #e$lasai imaginea din nou s$re st@nga :i imaginai-v a'tiv :i dinami'! +! =um rai $@n la +9 reamintindu-v <nainte de a <n'e$e sa num rai9 a$oi '@nd a1ungei la ( <n fine la +: KSunt $erfe't trea;9 $lin de energie :i m simt Aine!L ?lte momente <n 'are $utei a$li'a a'east formul sunt 'ele <n 'are v simii aA tut! /@nd v aflai <n a'east stare ne$l 'ut avei de urmat 'in'i $a:i: %! &ntrai $e nivelul alfa $rofund! *! KM simt aA tut9 de$rimat! =u vreau sa m simt aA tut sau de$rimat! 5reau s m simt entu;iast9 energi' :i o$timist!L (! K/@nd voi des'hide o'hii la +9 nu voi mai fi aA tut! M voi simi minunat!L 0! 5i;uali;ai-v a:a 'um suntei! #e$lasai imaginea u:or s$re st@nga :i imaginai-v mai vioi! #e$lasai din nou imaginea s$re st@nga9 :i imaginai-v 'u 'a$ul sus9 'u umerii dre$i9 Aine dis$us :i energi'! +! K/@nd voi des'hide o'hii la num rul +9 m voi simi minunat!L -e$etai '@nd a1ungei la num rul ( :i din nou la +9 des'hi;@nd o'hii!

Capitol!l 66 Depresia

'roni'1 sever1
#e$resia este o $roAlem serioas 'are $oate du'e la un 'om$ortament de <nstr inare a'ut sau 'hiar la sinu'idere! /u '@t de$resia este mai $rofund 9 'u at@t treAuie 'oAor@t $e un nivel alfa mai $rofund $entru a-i $utea $une 'a$ t! #e asemenea9 tehni'ile de $rogramare treAuie s aiA un 'ara'ter $o;itiv 'u at@t mai $ronunat :i s fie a$li'ate mai fre'vent! Mai mult9 <n 'a;ul de$resiei avei nevoie sa utili;ai at@t aAord ri oAie'tive9 '@t :i suAie'tive! &at '@iva $a:i din amAele 'ategorii 'are va $ot fi de folos: .bor 1ri obie'tive %! Mergei la medi'9 'are v $oate $res'rie su$limente alimentare :i tera$ie medi'al ! *! M rii-v nivelul de a'tivitate fi;i' ! Fa'ei e.er'iii! PlimAai-v mult! (! Fii 'reativ la lu'ru! Tre'@nd de la una la alta <n tim$ul lu'rului s-ar $utea s avei unele intuiii <n $rivina motivelor de$resiei! .bor 1ri s!bie'tive %! &ntrai <n alfa :i meditai asu$ra de$resiei! #es'o$erii-i o 'au; ! *! 7fe'tuai e.er'iiul de Aa;a din 'in'i $a:i des'ris <n 'a$itolul 0(! &ntrodu'ei <n

%*3

formul 'uv@ntul Kde$resieL! -e$etai-l de trei ori $e ;i! (! )nainte de a adormi seara9 intrai <n alfa9 <m$reunai-v degetul mare 'u inde.ul :i 'u 'el mi1lo'iu de la fie'are m@na :i s$unei-v : KM@ine voi fi Aine dis$us toat ;iua!L 0! /@nd v simii e$ui;at fi;i'9 este Aine sa fii generos! Pare o 'ontradi'ie9 dar <n domeniul suAie'tiv lu'rurile stau deseori invers de'@t <n 'el oAie'tiv! )n lumea suAie'tiv 9 'u '@t dai mai mult9 'u at@t ai mai mult! /@nd <i a1utai $e alii9 va a1utai :i $e dumneavoastr ! Pentru <nl turarea de$resiei9 im$li'ai-v <n $roie'tele altora9 'hiar da' ar treAui sa fa'ei voluntariat9 f r retriAuie materiala! /@nd suntei o'u$at 'u a'tivit i 'onstru'tive9 'reatoare9 'are 'ontriAuie la <mAun t irea vieii $e $ m@nt9 lumea dumneavoastr devine :i ea mai trandafirie!

Capitol!l 6E "robleme

ale spatel!i
#o'torii sunt deseori frustrai de 'a;urile <n 'are diverse $roAleme la nivelul 'oloanei refu;a sa r s$und la tratament! &at un e.em$lu re$re;entativ9 de la BarAara R! ParGer9 din OGlahoma /ity: 2n august 0<>N am fost la un c#iropractician, deoarece 'ncercasem toate celelalte soluii .imp de doi ani nimic nu m a4utase. edicii 'mi dduser medicamente &i m intuiser la pat sau 'n c"r4e, dar aveam 'n continuare aceea&i problema: dureri 'n &oldul drept, 'n umrul drept, dureri de cap, de g"t &i insomnii. !#iropracticianul a fcut o analiz cu raze S'n luna august &i a descoperit o degradare a discurilor intervertebrale, o pierdere a curburii cervicale, o proast aliniere a vertebrelor cervicale &i o curbare a coloanei 'n regiunea toracic. 2n cuvinte mai puine, discurile din partea inferioar a coloanei se apropiaser &i apsau asupra nervilor, provoc"ndu-mi dureri ale piciorului. %up dou luni de terapie, c#iropracticianul mi-a sugerat s urmez cursurile metodei *ilva. 6e fcuse &i el cu c"iva ani 'n urm. *pera c-mi vor fi de folos. 3i bine, c"t dreptate a avut, )nstructorul nostru mi-a dat unele sugestii foarte bune despre felul 'n care s-mi imaginez o coloana vertebrala sntoas. Am intrat pe nivelul alfa &i m-am programat de trei ori pe zi, iar lucrurile au 'nceput s se 'ndrepte. Am urmat cursurile *ilva 'n noiembrie. 2n ianuarie, analizele cu raze S artau c discul care provocase apsarea era la locul lui normal Acum pot s dorm toat noaptea &i situaia se amelioreaz 'n continuare... /e fel de vi;uali;are :i imaginaie ar fi $utut BarAara ParGer s foloseas' $entru a-l a1uta $e medi' astfel <n'@t a'esta s-o a1uteD Soluia general : s -:i imagine;e ' avea 'or$ul $erfe't! Soluia s$e'ifi' : s -:i imagine;e ' verteArele 'u $roAleme se distanea; intre ele! >u'rurile a'estea <mi amintes' de Tehni'a ?le.ander9 inventat de a'torul australian F! Matthias ?le.ander <n %6"0! Suferind de o $ierdere a vo'ii <n tim$ul s$e'ta'olelor9 a des'o$erit ' atun'i '@nd <:i alinia 'a$ul :i g@tul9 at@t mental9 '@t :i fi;i'9 vo'ea <i revenea! Mai t@r;iu9 a des'o$erit ' $rin 'on'entrarea9 at@t mental '@t :i fi;i' 9 asu$ra a'estei s'himA ri de $ostur la alte $ersoane9 era 'a$aAil s <nl ture multe suferine! Tehni'a ?le.ander se <nva a'um $e '@teva 'ontinente! /om$onenta mental im$li' imaginarea g@tului f r $roAleme :i a 'a$ului inut dre$t9 $entru a $ermite s$atelui s se lungeas' :i s se l eas' ! /@nd o $ersoan $ strea; a'east imagine <n minte :i o <nsoe:te de rostirea unor 'uvinte $otrivite9 'or$ul urmea; indi'aiile! ?u e.istat alte metode 'are utili;au imaginile mentale $entru a a1uta 'or$ul9 dar metoda Silva a fost $rima 'are a aso'iat imaginile 'u nivelul alfa! ?'easta inovaie $ermite

%*4

$ra'ti'anilor s -:i a'tive;e mintea <n m sur mai mare9 <mAun t ind de mai multe ori re;ultatele altor metode de vi;uali;are :i l rgind mult a$li'aAilitatea a'elor metode! #a' avei o $roAlem a s$atelui9 intrai $e nivelul alfa :i imaginai-v ' se 'ore'tea; ! Folosii tot 'e :tii des$re a'ea $roAlem <n $asul <n 'are v imaginai remedierea ei! #a' medi'ul s$une ' verteArele a$as una $e alta9 'a <n 'a;ul BarAarei ParGer9 imaginai-v ' ele se distanea; ! #e fa$t9 imaginai-v ' dumneavoastr le de$ rtai! 5i;uali;ai-v 'a :i 'um v-ai $rivi intr-o oglind mare! )ntr-o a doua oglind $lasat mai s$re st@nga9 imaginai-v ' intrai <n interiorul $ro$riului 'or$ :i v <ntindei 'oloana verteAral ! )n imaginaie9 aran1ai totul <n a:a fel <n'@t <n 'ele din urma s avei o s$inare $erfe'ta! S$e'iali:tii <n $roAleme de s n tate treAuie s -:i imagine;e totul '@t mai 'ore't din $un't de vedere fi;iologi'! 7i :tiu 'um arat verteArele 'oloanei9 a:a ' treAuie s -:i foloseas' 'uno:tinele! #ar $oate dumneavoastr nu suntei medi'! =u avei nevoie s v imaginai lu'rurile 'u $re'i;ie la nivel anatomi'! &dentifi'ai $roAlema :i $re;entai-o neuronilor a:a 'um o <nelegei! ?'e:tia nu au nevoie de mai mult $entru a :ti la 'e v referii! )n mod similar9 un 'hirurg ar $utea avea nevoie sa efe'tue;e <n imaginaie o o$eraie destul de a$roa$e de felul <n 'are ar fa'e-o <n realitate! #ar 'ei f r $reg tire medi'al nu treAuie de'@t s -:i imagine;e remedierea de 'are au nevoie9 indiferent de felul <n 'are :i-o $ot re$re;enta! =euronii le vor <nelege mesa1ul! #a' avei nevoie de a1utor $entru a v $utea imagina 'um arat 'oloana verteAral 9 a$elai la o en'i'lo$edie! &deea este valaAila $entru ori'e alt $arte a 'or$ului ' reia vrei s -i redai fun'ionarea normal ! =u avei $retenia s vi;uali;ai $erfe't imaginea $ro$riei $ersoane! &maginile mentale sunt modul nostru de a re$re;enta mental diferite 'on'e$te :i de fa$t 'on'e$tul de 'oloan verteAral este 'el 'are a'ionea; ! #e'i imaginile mentale nu treAuie s aiA 'laritatea unui film $e e'ran lat! ?''e$tai-v $ro$ria vi;uali;are! 2nii oameni <:i re$re;int imaginile mai 'ore't de'@t alii9 dar aAsolut toi $ot a1uta $ro'esul de vinde'are9 indiferent de modul <n 'are vi;uali;ea; sau <:i imaginea; lu'rurile! Singura 'erin este s se afle $e nivelul alfa! ?:adar9 $entru a remedia o $roAlema din regiunea s$atelui9 urmai a'e:ti $a:i: %! &ntrai $e nivelul alfa! *! 5i;uali;ai-v <n faa dumneavoastr ! Putei $er'e$e imaginile din interiorul 'or$ului :i vi;uali;ai $roAlema 'oloanei verteArate! (! &maginai-v ' remediai $roAlema9 $unei la lo' dis'urile9 <ndre$tai verteArele9 le re$o;iionai P fa'ei tot 'e este ne'esar! 0! #e$lasai imaginea u:or s$re st@nga :i imaginai-v 'a tratamentul a <n'e$ut s -:i fa' efe'tul! +! #e$lasai imaginea din nou u:or s$re st@ngaJ imaginai-v 'a suntei $erfe't! 3! )n'heiai :edina!

Capitol!l 6B "ietre la rini'2i sa! la

ve&i'a biliar1
#a' avei o $iatr la rini'hi9 'um o vi;uali;ai D =u are im$ortan ! 5i;uali;ai rini'hiul afe'tat! &maginai-v 'um ar $utea ar ta o $iatr la rini'hi! 7liminai-o! )n'heiai :edina! #ar 'um ai $utea elimina o $iatr D O $utei $ulveri;a ;droAind-o <ntre degete :i v $utei imagina $raful dis$ers@ndu-se <n urin ! Putei folosi o ra; laser9 imagin@ndu-v 'um mi'ua ra; de lumin de;integrea; $iatra! Sau9 da' urmea; s fa'ei un tratament 'u ultrasunete9 imaginai-v 'um sunetele <nalte de;integrea; $iatra9 iar resturile ei suA form de $raf sunt

%*6

luate de urin :i eva'uate f r durere din 'or$! &at $ro'edeul $as 'u $as: %! &ntrai $e nivelul alfa! *! 5i;uali;ai-v <n fata dumneavoastr ! 5i;uali;ai $ietrele <n lo'ul din 'or$ <n 'are se aflaJ ;droAii-le 'u degetele <n imaginaie! (! #e$lasai imaginea s$re st@nga :i terminai $ulveri;area $ietrelorJ imaginai-v 'a se di;olva <n se'reiile glandei sau organului :i sunt eva'uate din 'or$! 0! #e$lasai imaginea din nou s$re st@nga :i imaginai-v 'a nu a mai r mas ni'i o urma a $ietrelorJ suntei intr-o stare $erfe'ta de s n tate! +! )n'heiai :edina! -e$etai-o dimineaa9 la $r@n; :i seara! Pro'edeul de Aa; este <ntotdeauna a'ela:i! &ntrai $e nivelul alfa! &dentifi'ai $roAlema vi;uali;@nd-o! 5 imaginai ' o remediai9 de$las@nd imaginea s$re st@nga! 5 imaginai din nou mai s$re st@nga9 eliAerat de $roAlema $e 'are ai avut-o! )n'heiai :edina! ?vei mai multe o$iuni9 $rintre 'are: W W W W W Putei intra <n alfa 'u a1utorul num r torii inverse sau $rin defo'ali;area $rivirii! 5 $utei ad@n'i mai mult $e nivelul alfa $rintr-o num r toare su$limentar sau $rin rela.are $rogresiv ! Putei s v $unei $roAlema 'au;ei Aolii :i9 da' este im$li'at :i o alt $ersoan 9 $utei tre'e $rintr-un $ro'edeu suAie'tiv de iertare! 5 $utei imagina ' fa'ei o ' l torie <n interiorul 'or$ului sau v $utei vi;uali;a 'a <ntr-o oglind ! Putei ad uga <n g@nd afirmaii9 des$re fa$tul ' v simii Kdin 'e <n 'e mai AineL!

?'este variante sunt la latitudinea dumneavoastr 9 <n fun'ie de 'eea 'e simii $e moment :i de tim$ul de 'are dis$unei! Pentru des'rierea metodelor $as 'u $as9 revedei 'a$itolele $re'edente! )n 'eea 'e $rive:te tim$ul9 durata o$tim a unei :edine este de %+ minute9 'u 'ea mai mare $arte dedi'at remedierii $roAlemei :i imaginarii g sirii soluiei!

Capitol!l 6+ Boli '! 'a!&e

ne'!nos'!te
/um $utei remedia o $roAlema 'are este foarte 'om$li'at sau at@t de $uin <neleas <n'@t vi;uali;area este difi'il sau 'hiar im$osiAil D
?! C! era tetra$legi'TLPersoana 'u memArele inferioare su$erioare $arali;ate 'a urmare a unei le;iuni a m duvei s$in rii! Hn!trad!IU de o$ts$re;e'e ani! 7ra total $arali;at $e o $arte9 iar $e 'ealalt <n

$ro$orie de 6M! Medi'ii <i $useser diagnosti'ul de s'lero;a multi$la HSMI9 o Aoala evolutiva in'uraAila9 :i-i s$useser 'a mai avea de tr it '@iva ani! 7l s-a hot r@t sa se <ns'rie la 'ursurile Silva! )n $rima ;i <n 'are a <nv at sa intre $e nivelul alfa9 a oAservat 'a i-a revenit sensiAilitatea la un deget! )n tim$ul 'ursului a simit im$ulsul de a <ntreru$e medi'aia! >a sf@r:itul 'ursului9 m@na drea$t <:i re' $ tase total fun'ionalitatea! ?! C! a <n'e$ut sa se $rograme;e la nivelul alfa $entru a atinge oAie'tive Aine $re'i;ate! ? vrut sa se $oat ridi'a din s'aunul 'u rotile :i sa se ur'e <ntr-un vehi'ul $e 'are s -l 'ondu' ! #e doua ori $e ;i intra $e nivelul alfa $entru '@teva minute :i 'rea o imagine mentala <n 'are se vedea 'ondu'@nd un vehi'ul! #u$ o$t luni :i-a reali;at oAie'tivul: a 'um$ rat o furgonet

%*"

'u un me'anism lateral de ridi'are a s'aunului 'u rotile9 astfel <n'@t s se $oat muta singur $e s'aunul :oferului! ,i-a fi.at a$oi alt oAie'tiv - s $oat merge :i ur'a s' rile! #in nou a 'reat filme mentale9 imagin@ndu-se ur'@nd s' rile $entru a intra $e stadionul lo'al! >a $ais$re;e'e luni du$ 'e urmase 'ursurile metodei Silva9 a ur'at 'u adev rat a'ele tre$te! Multe alte $ersoane 'are au avut SM s-au a1utat $e ele <nsele la nivelul alfa $entru a inversa 'ursul Aolii sau 'el $uin a-i o$ri evoluia! #ar nu au folosit nea$ rat imaginile mentale ale $roAlemei fi;iologi'e im$li'ate! Se :tiu foarte $uine lu'ruri des$re a'easta Aoala9 iar $uinul 'are se 'unoa:te este greu de <neles :i vi;uali;at de un om oAi:nuit! Se $ot vi;uali;a u:or $etele $e $l m@ni9 a$oi :tergerea lor9 se $ot imagina $l m@nii 'urai :i astfel 'ineva $oate s' $a de tuse! Sunt u:or de vi;uali;at $ete sau insule $e $an'reas9 <nl turarea a'elor $ete :i remedierea hi$ogli'emiei! 7ste u:or de vi;uali;at o le;iune $e mu'oasa stoma'ului9 a$oi refa'erea esutului mu'oasei :i astfel vinde'area unui ul'er! #ar <n 'a;ul multor altor suferine9 $rintre 'are SM9 vi;uali;area este difi'ila! #e a'eea $ro'edeul este 'el urmat de ?! C! - imaginarea reali; rii oAie'tivului! )n general9 oAie'tivul este revenirea la viaa normal 9 eliAerarea de as$e'tele su$ r toare ale Aolii! ?stfel9 <n lo' de a v imagina remedierea ;onelor afe'tate ale 'or$ului9 imaginai-v ' v ridi'ai din $at9 ar t@nd :i simindu-v minunat :i Au'ur@ndu-v din nou de via ! Pro'edeul este a'ela:i9 'u e.'e$ia a'estei s'himA ri!

Capitol!l 60 "robleme ale

vaselor san8!ine
)n 'a;ul unei $roAleme 'e im$li' vasele 'are trans$ort s@ngele la inim 9 $ro'edeul este urm torul: %! &ntrai $e nivelul alfa! *! 5i;uali;ai-v 'a <n oglind 9 'u $roAlema 'ardia' $e 'are o avei - $oate ' to'mai ai ur'at s' rile :i s-au de'lan:at durerile de inim ! -e$re;entai-v mental <n 'a$ul s' rilor9 'u m@na la $ie$t! P strai imaginea un minut sau dou ! (! #e$lasai imaginea u:or s$re st@nga H'am %+ grade <n lateralI :i imaginai-v ' are lo' o remediere a situaieiJ deoare'e a'easta remediere im$li' <nde$ rtarea unei $la'i de aterom 'are s-a format $e $ereii vaselor de s@nge9 imaginai-v ' $la'a se di;olv ! &maginai-v ' $entru a o di;olva9 s@ngele <:i modifi'a 'om$o;iia 'himi' sau9 da' $referai9 imaginai-v un instrument sau o ra; laser 'are 'ur vasul de s@nge <n interior! Ori'are dintre metodele alese $entru a remedia $roAlema este Aun ! #edi'ai %* minute a'estei o$eraii de remediere! 0! #in nou9 de$lasai imaginea u:or s$re st@nga H'u 'ir'a %+ gradeI :i imaginai-v 'a sistemul 'ir'ulator fun'ionea; $erfe't :i nu mai avei ni'i o durere <n $ie$t! 2r'ai s' rile9 alergai9 va anga1ai <n tot felul de a'tivit i! ?i s' $at de dureri! P strai a'easta imagine un minut sau doua! +! )n'heiai :edina! -emar'ai ' la $asul * am folosit termenul vizualizare, iar la $a:ii ( :i 0 imaginare. =efiind do'tori H'ei mai muli dintre noiI9 $a:ii $entru remedierea $roAlemei nu re$re;int nimi' din 'eea 'e am mai v ;ut $@n atun'i! ?:adar9 ne imaginam!

Capitol!l 6@

%(8

I enti/i'area aler8iilor
Mintea dumneavoastr :tie 'e anume a $rodus iritaia $ielii! Mintea :tie 'e anume $rovoa' <nfundarea sinusurilor! Mintea :tie de 'e ai <n'e$ut sa tu:ii! #ar mintea nu v s$une! O $utei determina s v divulge 'au;a alergiei! 5 sugere; '@teva moduri de aAordare! S $resu$unem trei situaii: ?! /au;a o re$re;int una dintre mai multe suAstane $osiAile 'unos'ute! B! /au;a o re$re;int o suAstan ne'unos'ut ! /! /au;a este fie o suAstan 9 fie alt'eva! ?! /@nd alergia a fost $rovo'at de o suAstan sau un aliment din mai multe A nuite $e Aa;a momentului :i lo'ului de'lan: rii 'ri;ei de alergie9 $ro'edeul $e 'are vi-l sugere; este urm torul: %! &ntrai $e nivelul alfa! *! 5i;uali;ai-v medi'ul 'urant <n faa dumneavoastr ! Sau9 da' $referai9 vi;uali;ai un savant faimos sau un om $e 'are-l res$e'tai! (! )ntreAai autoritatea res$e'tiva da' este mai $roAaAil 'a alergia sa fi fost de'lan:at de $rimul aliment Hsau de $rima suAstanaI - s$unei-i numele - sau de 'el de-al doilea - din nou numii-l! 0! #e$lasai-v atenia de la $ersoana ' tre 'ele doua alimente sau suAstane! 5ei $rimi un r s$uns! ?''e$tai-l! +! /om$arai suAstana indi'ata <n a'est fel 'u a treia suAstana sau aliment9 <ntreA@nd din nou autoritatea9 a$oi <ntreru$@nd leg tura :i $rimind un r s$uns <n minte! 3! #u$ 'e ai 'om$arat <n a'est fel toate alimentele :i suAstanele9 va r m@ne un singur KvinovatL9 <n urma $ro'esului de sele'ie multi$la! 4! )n'heiai :edina la nivelul alfa! B! )ntr-un an m@n' m <n medie 'ir'a 3+8 de Gilograme de alimente! ?'estea 'onin 'ir'a + Gilograme de aditivi 'himi'i9 din 'are fa' $arte '@teva mii de suAstane 'onservante9 ageni de aroma :i 'uloare9 staAili;atori :i $esti'ide! Ori'are dintre a'este 'himi'ale ar $utea $rovo'a o rea'ie alergi'a! 7ste mai Aine s se identifi'e :i sa se elimine iritantul sau alimentele 'are <l 'onin de'@t sa se fa' $rogramarea $entru <nl turarea sim$tomelor de alergie! ?'estea ar $utea a$ rea du$ a'eea <ntr-un mod :i mai ne$l 'ut! /@nd nu :tii 'e alimente sau suAstane ar fi $utut $rovo'a rea'ia alergi' 9 v sugere; urm torul $ro'edeu: %! &ntrai $e nivelul alfa! *! 5i;uali;ai-v medi'ul 'urant <n faa dumneavoastr sau9 da' $referai9 o autoritate din domeniul 'himiei sau din alt domeniu! (! )ntreAai $ersoana 'e aliment sau suAstan v $rovoa' alergia! 0! )ntreru$ei leg tura - adi' <n'er'ai s v dai seama 'are este 'au;a alergiei! +! 5ei $rimi un r s$uns! ?''e$tai-l! Putei $rimi alte im$resii9 dar $rima im$resie este de oAi'ei 'ea mai $uterni' - :i 'ea 1ust ! /! 7ste $osiAil 'a agentul alergen s nu fie un aliment sau o suAstan ! 2n e.em$lu: de ani de ;ile9 de fie'are dat '@nd 5!M! intra <ntr-o <n' $ere unde se aflau trandafiri9 o'hii <i l 'rimau9 nasul <n'e$ea s -i 'urg :i sinusurile i se <nfundau! )n 'ele din urm a mers la un do'tor! ?'esta i-a s$us: K?vei o alergie la trandafiri!L K#ar9 do'toreL9 a r s$uns el9 Kmi se <nt@m$la :i '@nd intru intr-o 'amera <n 'are sunt trandafiri din $lasti'!L

%(%

#o'torul a f 'ut o $au; :i i-a s$us: K7ste o stare emoional !L Mai t@r;iu9 5!M! a urmat 'ursurile Silva! ? de'is sa foloseas' nivelul alfa $entru a se <ntoar'e <n tim$ :i a des'o$eri da' $utea g si vreun eveniment din viaa sa legat de trandafirii 'are-i $rovo'au alergie! S-a imaginat l@ng un 'alendar :i a 'erut sa :tie '@nd a <n'e$ut $roAlema 'u trandafirii! ? <ntors $aginile 'alendarului <na$oi9 luna du$ luna9 an du$ an! /@nd a a1uns <n luna feAruarie la v@rsta de $atru ani9 o s'ena a <n'e$ut sa se desf :oar <n fata o'hilor! Mama lui a r s$uns la soneria de la un 'omisionar i-a adus ni:te trandafiri - un dar de Sf@ntul 5alentin! 7a i-a $us <n 'ea mai Aun va; $e 'are o avea9 a a:e;at-o $e $ian :i s-a <ntors <n Au' t rie! 5!M! nu mai v ;use trandafiri $@n atun'i! ? tras un s'aun9 s-a ur'at $e el :i a <n'e$ut s ating :i s miroas frumoasele flori! #intr-odat 9 va;a s-a r sturnat! BufE Mama a intrat <n 'amera9 a v ;ut 'e s-a <nt@m$lat :i a <n'e$ut sa strige la el! 5!M! retr ia :i a'um9 $e nivelul alfa9 'eea 'e simise atun'i! Pani'a! Mama lui nu-l mai iuAea! /ine avea s mai aiA gri1a de el D S -l hr neas' D S -l <mAra'eD ? $l@ns! )n tot tim$ul '@t mama lui a 'ur at $e 1os :i a $us trandafirii <n alta va;a9 la'rimile 'o$ilului au 'urs $e oAra1i! )n 'ele din urm 9 mama a venit la el! KS nu mai fa'i ni'iodat !L >-a m@ng@iat $e 'a$ :i l-a s rutat! 7l s-a o$rit din $l@ns :i s'ena a luat sf@r:it! -evenind $e nivelul Aeta9 5!M! a <neles 'e se <nt@m$lase! /@nd avea $atru ani9 mama sa era Ksistemul sau de $rote'ieL <n viaa! /@nd a'easta a <n'etat s -l mai iuAeas' 9 viaa i-a fost ameninat ! )ntreaga e.$eriena 'u trandafirii a fost sto'ata <ntr-un 'om$artiment al mintii legat de su$ravieuire! #e'i9 ori de 'ate ori a1ungea <n $re;enta unor trandafiri9 'hiar :i du$ muli ani9 alarma $ornea :i neuronii din 'om$artimentul de su$ravieuire intrau <n alerta! ProAaAil avea lo' o 'omuni'are 'are suna 'am a:a: K5iaa <n $eri'ol - trandafiri!L K/um am $ro'edat mai <nainteDL K?m $l@ns - :i asta ne-a salvat viaa!L KSa $l@ngem din nou!L ?:adar mesa1ul era trimis la o'hi9 la nas :i la restul me'anismului de'lan:ator al $l@nsului! Fie'are situaie de a'est fel <n 'are Kviaa era <n $eri'olL <nt rea sim$tomele de KalergieL 'a un me'anism de su$ravieuire! 5!M! s-a hot r@t sa mearg la o flor rie :i sa oAserve 'e se <nt@m$la! )narmat 'u a'easta noua informaie9 s-a a$ro$iat de trandafirii din vitrina re'e9 a dat la o $arte geamul9 i-a mirosit :i a a:te$tat 'a la'rimile sa <n'ea$ s -i 'urg $e oAra;! #egeaAa! 5!M! a <neles de 'e! &dentifi'@nd 'eea 'e se <nt@m$lase :i d@nd din 'a$ amu;at9 g@ndise: K/e ridi'olE Mama n-a <n'etat sa m iuAeas' ni'i un moment! 5iaa mea nu a fost ni'iodat <n $eri'ol! Ori'ine s-ar fi 'om$ortat la fel da' se <nt@m$la a:a 'eva 'u trandafirii s i!L ?'easta <nelegere noua a f 'ut o 'ore'ie <n $rogramarea nedorita! Poate neuronii au dis'utat unul 'u altul astfel: KHei9 A iei9 trandafirii au fost 'lasifi'ai gre:it! =-ar treAui sa fie <n 'om$artimentul de su$ravieuire!L ?:a au luat sf@r:it 'ri;ele de alergie!

Capitol!l EF .le8erea

!n!i partener
-elaiile de 'u$lu se <mAun t es' imens atun'i '@nd 'ei doi $arteneri sunt 'a$aAili s -:i foloseas' amAele emisfere <n mod e'hiliArat! #oua roti Aine 'entrate fun'ionea; mai lin de'@t dou roi e.'entri'e! Oamenii ar treAui s 'a$ete a'east stare de 'entrare <nainte de a-:i alege $artenerul! Se s$une ' orientarea $otrivit <n $rivina alegerii $artenerului are lo' <n %(*

'ir'a *8M din 'a;uri! #e a'eea au lo' at@t de multe divoruri! Pe de alta $arte9 $ersoanele 'u 'larvi;iune ating o a'uratee de 68M! Soluia nu este a'eea de a lo'ui <m$reun ! ?'easta este o de'i;ie Aa;at de oAi'ei doar $e 'or$9 nu :i $e minte! 2nii 'ontinu s -:i s'himAe $artenerii $@n '@nd9 da' au noro'9 <l g ses' $e 'el $otrivit! #a' m 'ar una dintre $ersoanele din 'u$lu a $arti'i$at la un 'urs Silva sau a urmat $@n la 'a$ t instru'iunile din a'easta 'arte9 :ansele de a'uratee sunt mai mari9 deoare'e a'east $ersoan $oate folosi nivelul alfa $entru a evalua alegerea! &at $a:ii 'are treAuie urmai: %! &ntrai $e nivelul alfa9 '@t mai $rofund! *! )m$reunai-v degetul mare9 inde.ul :i degetul mi1lo'iu de la ori'are m@na! (! -e$re;entai-v mental <m$reun 'u $artenerul $ro$us :i 'u un 'alendar $e 'are se vede anul <n 'urs! &maginai-v desf :urarea unei nunti! 0! #e$lasai imaginea mentala u:or s$re st@nga! Modifi'ai 'alendarul9 d@ndu-l 'u trei ani mai de$arte! OAservai 'um va simii <m$reun ! +! )n fine9 de$lasai imaginea u:or s$re st@nga9 modifi'ai 'alendarul 'u ;e'e ani mai t@r;iu :i oAservai din nou 'um de'urge relaia! ?'um avei :i KevidenaL $e Aa;a ' reia $utei lua o de'i;ie <n favoarea sau <m$otriva ' s toriei! Odat ' s torii9 folosirea nivelului alfa este aAia la <n'e$ut!

Capitol!l E5 "entr! a avea

'opii re!(i)i
Ori'e 'u$lu <:i dore:te s aiA un 'o$il normal9 s n tos! Metoda Silva este 'entrat :i <n armonie 'u flu.ul universal al vieiiJ eliAerat de 'om$ortamente de ti$ e.'esiv9 de oAi:nuine no'ive :i g@nduri negativeJ :i orientat ' tre 'reativitate! O astfel de 'omAinaie garantea; $ra'ti' un 'o$il normal9 s n tos! #ar $artenerii instruii <n metoda Silva $ot fa'e 'hiar mai mult! Se $ot $rograma $entru a avea un 'o$il destinat su''esului9 /@nd 'ei doi $arteneri de'id sa aiA un 'o$il9 treAuie s intre se$arat $e nivelul alfa9 fie'are ' ut@nd s afle de 'e va avea $laneta nevoie <n viitor! #u$ 'e vor ' dea de a'ord 'e va fi nevoie9 sa s$unem9 de un do'tor9 de un savant sau de un s$e'ialist <ntr-un domeniu anume9 ar treAui s intre <n alfa <m$reun :i s roage /reatorul H&nteligena Su$erioar 9 $e #umne;euI s trimit $rin ei inteligena $otrivit 9 o inteligen 'are s 'ontriAuie la re;olvarea $roAlemelor viitoare ale $lanetei! Pro'edeul este urm torul: %! Soul :i soia intr $e nivelul alfa <n momente diferite! *! ):i imaginea; $laneta dire't <n fa :i <ntreaA : K/are va fi 'ea mai im$ortant nevoie a $lanetei <n viitorDL (! #e$lasea; imaginea u:or s$re st@nga! 5i;uali;ea; un 'alendar $e 'are se vede Aine anul - $este dou ;e'i de ani <n viitor! ):i amintes' 'e a$are $e $lanet sau 'e g@nd le tre'e $rin minte! 0! Pun din nou <ntreAarea :i de$lasea; imaginea u:or s$re st@nga9 v ;@nd $e 'alendar un an 'u trei;e'i de ani mai t@r;iu! #in nou9 <:i amintes' 'e a$are vi;ual sau 'e g@nd au! +! )n'heie :edina <n alfa! #a' 9 du$ '@teva <n'er' ri9 viitorii $ rini nu $ot a1unge la o <nelegere $rivind a$titudinea %((

$rioritara9 fie'are ar treAui s fa' o :edin se$arat de sele'ie multi$l folosind a$titudinile 'are au fost g site $entru a determina alegerea variantei o$time! Odat g sit 9 amAii $arteneri intr $e nivelul alfa $entru a 'ere un astfel de 'o$il! Pro'edeul este sim$lu: %! &ntr $e nivelul alfa <m$reun J $ trund :i mai $rofund $e nivel! *! Fie'are s$une 'u glas tare: KSunt $reg titL! (! Fie'are 'ere <n g@nd: K&nteligen Su$erioar 9 trimite $rin noi inteligena $otrivit 'are va a1uta la re;olvarea $roAlemei $lanetei Tinserai ne'esitatea determinat U <n viitor9 da' a'easta <i este voia! ?min!L 0! Fie'are <n'heie :edina <n momentul 'are-i este 'el mai 'onvenaAil!

Capitol!l E* 9n'eperea e !'a)iei

!n!i 'opil #naintea na(terii


#u$ 'on'e$ere9 mama 'larv ; toare <n'e$e sa aleag le'ii $e 'are sa i le 'iteas' f tului! 5a alege suAie'te legate de :tiina sau $rofesia la 'are viitorul el 'o$il va 'ontriAui '@nd va fi adult! Mama <:i va $rograma f tul sa <nregistre;e la nivelul suA'on:tient toate informaiile $e 'are i le va da! ?$oi <i va 'iti 'u glas tare materialul sele'tat! Mai t@r;iu <n viaa9 'o$ilul va deveni automat 'on:tient de a'este informaii! Pro'edeul de $rogramare este urm torul: %! #u$ 'e f tul s-a de;voltat tim$ de o luna sau mai mult9 mama intra $e nivelul alfa :i se $rogramea; $entru a se tre;i <n momentul 'el mai Aun $entru a-:i $rograma f tul! *! /@nd se tre;e:te noa$tea9 mama intra din nou $e nivelul alfa :i <:i imaginea; f tul <naintea o'hilor! ?firma mental: K)i vei aminti mai t@r;iu9 '@nd vei avea nevoie9 'eea 'e <i voi s$une a'um!L 7a se imaginea; 'itindu-i tare f tului! (! ?$oi de$lasea; imaginea u:or s$re st@nga! F tul este a'um mai mare :i are 'a$ul mai mareJ ea <:i imaginea; ai'i un lo' de de$o;itare a informaiilor! 0! #e$lasea; din nou imaginea u:or s$re st@ngaJ 'o$ilul s-a n s'ut :i este a'um adultJ 'o$ilul :tie tot 'e i s-a 'itit '@nd era <n $@nte'ul mamei! +! Mama adoarme de $e nivelul alfa! ?'um mama $oate 'iti 'o$ilului ei nen s'ut informaiile <n ori'e moment 'onvenaAil! Mama $oate 'ontinua s -:i <nvee 'o$ilul du$ na:tere :i <nainte de <n'e$erea s'olii! /el mai Aun <nv tor :i $rogramator al 'o$ilului este <ntotdeauna mama lui! Femeile9 av@nd o natura mai suAie'tiva :i mai intuitiva9 sunt 'a$aAile sa 'omuni'e la a'est nivel 'u 'o$iii! 7ste un nivel la 'are <nv atul are lo' la ori'e v@rsta mai re$ede :i mai u:or de'@t la nivelul Aeta! Putem s$era 'a vor re'unoa:te a'easta instruire tim$urie atun'i '@nd va deveni o $ra'ti'a standard :i vor oferi tinerilor o $reg tire a''elerata :i s$e'iali;ata! 7ste $osiAil 'a a'e:ti 'o$ii 'are au Aenefi'iat de o asemenea $rogramare s -:i $oat lua o di$loma do'torala la v@rsta de 'in'is$re;e'e ani! Pentru 'ei 'are nu sunt de a'ord 'u <nv tura tim$urie9 deoare'e vedem unii studeni 'are termin 'olegiul :i <n' nu :tiu 'e 'arier s -:i aleag 9 e.ist sigurana ' mama intuitiv va :ti de1a 'are este viitoarea 'arier aleas de 'o$il! 2n 'o$il 'are a fost $rogramat <nainte de 'on'e$ie se va dele'ta 'u materialele alese :i $re;entate de $ rini :i le va <nelege mai t@r;iu <n viaa mai u:or de'@t alte suAie'te! &ar un 'o$il 'are oAine o di$loma de do'tor la 'in'is$re;e'e ani va fi sufi'ient de t@n r $entru a <nva ori'e alt'eva da' <:i dore:te!

%(0

Capitol!l E-

In/l!en)area vremii
-idi'area suAie'tiv a K'eiiL ar treAui s fie mai u:oar de'@t ridi'area ei oAie'tiv 9 dar este $osiAil :i ultima variant ! &at 'um a reu:it a'est lu'ru >u'ille 5! Ying9 instru'tor Silva din &daho: Cremea din iarna aceasta din nordul statului )da#o, cu zpad &i cea, mi-a adus aminte de o diminea din 0<=L, c"nd Oo#n, soul meu, &i cu mine planificaserm o cltorie la %allas, .exas. !oeur dTAlene este la cincizeci de kilometri de aeroportul *pokane )nternational, care de cur"nd a fost numit ?cel mai ceos aeroport din lume /. 3ra la sf"r&itul lui februarie c"nd ne-am cutat cu mare atenie drumul pe autostrada )<L &i am a4uns teferi la aeroport, ca s descoperim c era acoperit de cea. (e-au permis sa urcam la bordul avionului Ai apoi am rulat 'ncet spre captul pistei, unde am tot a&teptat un moment 'n care sa se ridice ceata. 6a vremea aceea 'ncepusem sa folosesc nu de mult te#nicile metodei *ilva, dar m-am #otr"t sR profit de a&teptarea plictisitoare pentru a le testa. )-am spus lui Oo#n: ?- s intru pe nivelul alfa &i o s cer a4utor. / A&a am fcut Am vorbit ceii &i i-am spus: ?$idic-te, /. %up mai multe momente, vocea cpitanului s-a auzit spun"nd: ?!eaa s-a ridicat &i vom decola./ 6a c"teva minute dup ce am a4uns deasupra norilor, pilotul a spus: ?Aeroportul *pokane este din nou 'n ceata./ /oautorul a'estei ' ri9 dr! -oAert B! Stone9 le ar ta unor $rieteni $riveli:tile din Yauai! K !"nd am a4uns 'n v"rful Qokee, de unde se desc#ide o imagine incredibila ctre valea Qalalau /, poveste&te el, ?totul era cufundat intr-o ceata groasa s-o tai cu cuitul. 6e-am spus prietenilor sa bea o cafea 'n bufetul local &i sa mi se alture dup ce vor termina. Apoi am intrat pe nivelul alfa &i am vizualizat energia con&tiinei mele 'nclzind ceaa &i destrm"nd-o. !"nd, dup zece minute, au aprut &i prietenii, ceata dispruse &i ei s-au putut bucura de minunata priveli&te./ /u toii ne 're m $ro$ria noastr lume! ,i dumneavoastr $utei intra $e nivelul alfa $entru a destr ma 'eaa!

In eA
aAilit i $sihi'e $aranormale9 *** - **(! 5e;i :i 'larvi;iuneJ P7S! aneste;i': hi$no;a 'a9 m %(0-%(3J a''identeJ stresul :i fre'venta9 33 $asele mesmeri'e 'a9 %(3-%(6J ?dler9 ?lfred9 %8* metoda Silva 'a9 6" ?drenalin9 %"% angina $e'toral` metoda Silva :i adrenaline9 48-4%9 %44 %(-%+! 5e;i $roAleme 'ardia'e! ?dvan'es9 %8+ a:te$t rile $o;itive: $uterea9 (69 afirmaii: $uterea9 439 %8*-%8(4*-4(9 ""-%8(9 *(%-*(* agorafoAia: metoda Silva :i9 %38 a$a folosita 'a me'anism %3* su$limentar de a'tivare9 %"69 **"9 al'oolism: metoda Silva :i9 %"0*(*9 *(3 %"39*80 a$a Brea9 %8"-%%8 alergii: metoda Silva :i identifi'area a$li'area m@inilor9 %8*J metoda Silva

%(+

9 *+(-*+09 (84-(8"J in'on:tientul:i9 44-46 amorirea m@inii9 $ro'edeu9 %(49 %+% 'a sursa a -9 %+3-%+49 a$li'area m@inilor: negative H'u ?le.ander9 F! Matthias9 *"4$l m@nii golii de aerI9 60J $o;itiva ?le.ander9 Tehni'a9 *"4 H'u $l m@nii $lini 'u aerI9 60 alfa9 nivelul: Aenefi'ii9 3%9 339%8% arsuri: metoda Silva vinde'a+6J $rofund su$erfi'ial9 *0"-*+8J as$irin *"8 definirea9 %"-*%J vinde'area altor ?sso'iation for Humanisti' Psy $ersoane folosind9 %+4%+6J'hology9 %63 metoda Silva9 (%9 (3-(49 0*9 astm: metoda Silva :i9 %"%-%"* %4% atlei: vi;uali;area9 %4 ?meri'an /an'er -esear'h Fund9 aura9 "%-"*9 %++9 *%6-**%J 'ur area %*( - 6"9 ?meri'an Medi'al ?sso'iation9 %83autohi$no;a9 %63 5e;i hi$no;a! ?meri'an Theoso$hist9 The9 *+4 amorirea m@inii9 $re$rogramarea Ba'Gster Foundation9 %6 Aeta9 nivelul: diagrama! **: 'orn-'haGrele! *%" $aratia 'u nivelul alfa9 %8*-%8(9'inism9 <n 'adrul Ti$ului ? de $erso*0": definiia9 *8J $rogramarea lanalitate9 *3" 9 %4%9 %4*J <nl turarea durerii la 'larvi;iune: aAilit i im$li'@nd 9*%"9 9%+%: <ngri1orarea 'a fun'ie a 9*((9 *3*-*3(J definiia9 *3(J emisfera drea$ta a 'reierului Ji9 689 BiAli'al -efle'tions9 %%6 "*J metoda Silva Ji 9 ***-**(9 AiofeedAa'G: s' derea nivelului de*((9 *3(9 *4"-*6%9 (%89 (%0 stres $rin !%*3-%*4 J e'hi$ament 'o-'reatori9 oamenii 'a Ji 9%*"-%(89 Silva 'e folose:te 9 *46 *+"-*389 *309 *4% Braid Cames9 %8* /ohen9 Sanford9 %+-%3 BrainXMind Bulletin9 %83 'omuni'are suAie'tiva: metoda Silva Brown9 BarAara9 (3 Ji9 *(09 *(6-*0*9 *6+-*6" Budha9 'a model s$iritual9 %33'onfu;ia: folosirea - <n metoda Silva9 *(%-*(* '@m$ energeti' al organelor9 **8'ontrolul durerii: metoda Silva Ji9 '@m$ energeti' al sistemelor de %(6-%089 %+% !!! 5e;i aneste;i'! organe9 **8 'o$ii9 $rogramare9 (%*-(%(9(%0-(%+ '@m$ energeti' atomi'9 **8/oue9 7mile9 %8*-%8( '@m$ energeti' mole'ular9 **8/ousins9 =orman9 %(% '@m$ energeti' s$iritual9 **8/reatorul H#umne;euI: <ndrumarea9 '@m$ energeti' suAatomi'! **8**69 (%*J oamenii dre$t 'o-'rea'@m$ morfogeneti'9 4+9 *439 *46 tori9 %*"-%(89 *+"-*389 *349 *3"9 '@m$uri energeti'e9 *%4-**% *4%-*4*J natura9 639 %%4-%%69 'an'er: metoda Silva Ji 9 %+9 %49 *0+-*03 *"-(89 *%0J stresul Ji9 %*(9 %*"9 'redina: metoda Silva Ji9 (69 %%4%(8! 5e;i Ji Simonton9 /arl! %*% 'an'er: tera$ia de gru$ e.'e$ 'reier gloAal9 *43 #onaU de $a'ient Aolnav de 'an- 'reier9 'er'et ri asu$ra9 *(6-*0% 'erL9 *+4 'reier9 emisfera drea$ta: a''esarea9 /a$ra9 Frit1of9 *43 +%9 %3(9 %63J 'om$arativ 'u emis/asar1ian9 -oAin9 %63 fera st@nga9 3(9 **%9 *08J fun'iile9 ' s torie: metoda Silva :i hot r@rea 3*-3(9 369 689 *%*9 **%-***9 *44asu$ra 9(%% *6%J im$ortanta9 %*09 *04J metoda /attell %3 PF9 testul9 %46-%4"9 %"0Silva Ji9 *(-*09 6(9 *8*-*839 **%

%(3

'entrare: metoda Silva :i9 *00-*03 'reier9 emisfera st@nga: 'om$araie 'u emisfera drea$ta9 3(9 **%9 *08J fun'iile9 **%-*** 're:terea 'o$iilor: metoda Silva :i (%*-(%(9(%0-(%+ 're:tinism9 63J metoda Silva :i 9 tiva9 (3! 38-3%9 "8-"*9 %8(9 *%6*%"9 *44 distrofia mus'ulara: metoda Silva :i 9- ""-%88 domeniul 'au;al9 *%* dorina9 $uterea9 (69 "6-%8(9 %%( %86-%8" /rohn9 Aoala: metoda Silva :i *8" /ursillo9 mi:'area9 "0 <nvingerea9 *++9 *66-*6"! 5e;i al'oolismJ fumat! #umne;eu9 %339 *+6-*+"J 'redina <n 9-%%4-%*89 %*%! 5e;i /reatorulJ N TataUJ &nteligenta Su$erioara! durere9 ve;i 'ontrolul durerii! dureri de 'a$: metoda Silva :i - 609 *%%9 *"8-*"*9 defo'ali;are9 metoda $entru a intra $e nivelul alfa9 %039 %0"9 %+(9 *0"9 (8% degete9 ve;i Pro'edeul 'elor trei degete! delta9 nivelul: diagrama9 ** de$endentele: metoda Silva :i <nl turarea lor9 5e;i :i al'oolismJ fumat *++9 *66-*6" de$resieJ metoda Silva :i9 *"89 *"(-*"+ #eSau9 Reorge T!9 %46 dete'tor al r s$unsului galvani' al $ielii9 %*3 diaAet: metoda Silva :i9 %%*-%%( metoda Silva Ji9 **+ diavolul: a'u;aii la adresa metodei Silva ea lu'rea; 'u9 6+-639%8" diet ve;i $ierderea <n greutate! dimensiunea oAie'tiv : natura9 (39 "%9 %8(J 'om$arativ 'u dimensiunea suAie'tiv 9 (39 389 "%9%8(9 *%"9*44 dimensiunea suAie'tiva: 'omuni'area folosind9 *(09 *(6-*0%9 *6+9 *6"J natura9 (39 "8-"*9 %08J 'om$arativ 'u dimensiunea oAie'e'ranul mintii9 089 %+3-%+6 7'umeni'al So'iety9 %83-%86 edu'atia 'o$iilor inainte de nastere9 (%0-(%+ ele'troen'efalograf9 *89%*3-%*4 emisfera drea$taXstanga9 ve;i 'reier9 emisfera drea$taXstanga! endorfine: ;amAetul :i eliAerarea de 9-%36 energie $sihotroni'a9 6" 7sdaile9 C!9 %(+ eti'a: metoda Silva :i9 6+-649 *+6*38 e.er'itiu <n oglinda $entru imAunatatirea tehni'ii vi;uali;arii9 %649 *8( feAra: metoda Silva :i redu'erea *%+ filme $roie'tate $e e'ranul mintii! %"*9 *839 *63 foAii: metoda Silva -%38-%3*9 iertarea9 im$ortanta +3! *64 in'onstientul 'a sursa a - 9%+3-%+4 lisus Hristos9 *44: 'a vinde'ator9 639 Freud9 Sigmund9 %8*-%8(%86-%8"! *6*J 'a model s$iritual9 Friedman9 Meyer9 *3" %33 fumatul: motivarea altora $entru a imaginarea: fun'tiile 9 +8-+%J meto renunta9 *6+-*63J

%(4

metoda Silva da Silva9 +8-+%9 3(9 %6"-%"*J renuntarea la9 %"4-%""9 *8+'om$arativ 'u vi;uali;area9 %"%%"*9 (80-(8+ gandirea negativa! inlaturarea! %%0- imagtni9 ve;i Pro'edeul 'elor trei im% %+J $roAleme $rovo'ate de 9 %"9 gini! %%0-%%+9 %++9 %3+! %349 *+* in'onstientul 'ole'tiv9 4+9 *43 gandirea $o;itiva: metoda Silva insomnia: metoda Silva 9 *"8$uterea9 %"9 439 %%0-%%+9 %++*"% Reller9 2ri9 46 &nstitute for Personality and ?Aility gemeni9 studiu 'a;urilor de 'an'er laTesting9 %46 !%*( &nstitute for the ?dvan'ement of Reorge Washington 2niversity9 "8-Health9 "8-"% "% &nstitute of =oeti' S'ien'es9 %3 RiAran9 Yahlil9 *30 &nteligenta Su$erioara H#umne;euI: gloAule alAe! 5e;i leu'o'ite! metoda Silva9 4+9%*%9%3(9 Rradina 7denului9 *6%-*66*6*9 (%*-(%( Rreen9 William H!9 %*( metoda Silva :i a 9 %69 **"9 Ruam: metoda Silva $redatti )n 9%46 *6* Ruillain-Barre9 sindromul9 %%4-%%6i$ohondrii9 0%9 +8 &Q: metoda Silva 're5erea9 %6 Harvard Medi'al S'hool! %+9 "8-"%in'rederea: metoda Silva i $uterea hemoragie9 o$rirea: metoda Silva9 (69 4*-4(9 "6-%8( 9 6+ ingri1orarea9 efe'te negative ale -9 he$atita: metoda Silva9 %6*-%6(4%-4*9 %%09 *+* hi$no;a: nivelul alfa :i a9 %8*-%8( J aneste;ia :i9 %(0-%(6 J <n viitor9Cung9 /arl9 4+9 %8*9 *43 *4" J o$rirea sangerarii $rin 9 %0"-%+8J vi;uali;area 'a a 9%63-%64 Gahunas Hvinde'atoriI9 6" hi$ogli'emia: metoda Silva 9%449 Garma9 *+6 (8( Yenney9 /olleen Marie9 *86 HSPQ9 test $sihologi'9 %46Yenney9 7dward 7!9 *86 Ying9 >u'ille 59 (%3 Yirlian9 fotografii9 %8*9 *%6 YoAlent;9 Brad! %38-%3% legalitatea $ra'ti'ii: metoda Silva :i 94496%9%849%+6 leu'emie9 3" leu'o'ite: <n vi;uali;ari9 04 >ove9 Medi'ine9 and Mira'les9 *+4 Klu$ta sau fugiL9 rea'tia de ti$ - 9%+3 Maddo.9 Cohn9 %83 Marele Frate9 *4+ Mastrovito9 -ene /!9 %*0 M'Yen;ie9 -i'hard 7!9 4* me'anisme su$limentare: nivelul alfa 9 ("J e.em$le de -9 **"9 *(%-*((9 *(3 medi'ina9 $ra'ti'area fara autori;atie9 ve;i legalitatea $ra'ti'ii! meditatie: diminuarea stresului $rin 9 3+9 36 mediu: metoda Silva $eri'olele din 9 *+%-*++9 3"-48

%(6

H$sihorientologI9 **( Memorial Sloan Yettering /an'er /enter9 %*0 menstre dureroase9 metoda Silva :i9 %0 mersul $e ta'iuni a$rinsi9 "( Mesmer9 Fran;9 6"9 %8*9 %(0-%(3 mesmerism9 %8*9 %(0-%(3 metoda de vinde'are nr! (-/ H'are foloseste starea de 'onfu;ieI9 *(%*(* metoda de vinde'are nr! 0-7 H'are foloseste starea de 0e$tareI9 *(* metoda de vinde'are nr! +-7SM H'are foloseste me'anismul de su$ravietuireI9 *(( metoda de vinde'are nr! 3-SB? H'are foloseste in'etinirea a'tivitatilor mentaleI9 *(( metoda s$e'iala de vinde'are Silva9 449 6%-6* metoda standard de numarare de &a + &a %9 *36! 5e;i =umaratoarea inversa9 metoda standard de vinde'are Silva9 449 6*9 6"-"89 "+-"3 Mind #ynami's Hdenumirea anterioara a metodei SilvaI9 %+ Mit'hell9 7dgar9 %3 motivatia: metoda Silva ,i ins$irarea -9 *(09 *639 *66-*6" Myers9 F!W!H!9 %+3 =ational /onferen'e of Bisho$s: ra$ortul des$re sanatatea $reotilor9 3+ =ational &nstitutes of Health9 "8-"% =ature9 revista9 %83 nevralgie 'roni'a: metoda Silva %6( numaratoarea inversa: su$limentara9 $entru un nivel alfa mai $rofund9 **49 *0"-*+89 (8%J insomnia *"8J metoda Silva folosirea 0%-0*9 00-0+9 %30-%3+9 **49 *0"*+8 oAoseala: metoda Silva +% 9 *"* on'ologie9 ve;i 'an'erJ Simonton9 /arl! onentolog9 **( Ornish9 #ean9 %+94% osteomielita: metoda Silva +i9 0+-06 ostilitatea: <n 'adrul Ti$ului ? de $ersonalitate9 *3" Owen! >ouise9 %6* $an'reas: metoda Silva +i9 (8*-(8( $arali;ie 'ereAral` metoda Silva +i 9- ""-%88 ParGer! BarAara R!! *"3-*64 $artener9 alegerea: metoda Silva +i 9-(%8-(%% $ase magneti'e9 6" $ase mesmeri'e9 6"9%(0-%(3 $ase vinde'atoare9 6"9 *3" $ase9 ve;i metoda standard de vinde'are Silva! Pamantul Mama9 *68-*6% $arinti: metoda Silva +i9 (%*-(%(9 (%0-(%+ PelAy9 #avid9 %0*-%00 $er'e$tie efi'ienta sen;oriala9 *3(*30 $ersonalitate de Ti$ ? sau de Ti$ B9 *36-*48 P7S H$er'e$tie e.trasen;orialaI9 **9 %++9 *3*-*30 %3 PF /allen9 ve;i /attell %3 PF! $ierderea <n greutate9 metoda Silva ,i9 +(9 %"3-*889 *8+-*83 $ierden grele: stresul +i9 3"-48 $ietre la rini'hi: metoda Silva +i eliminarea9 %6"9 %"3-%"49 (88 $ietre la ve;i'a urinara: metoda Silva :i eliminarea9 *3*9 (88 $la'a de aterom $e vasele de sange9 ve;i $roAleme 'ardia'e! $la'eAo9 ele't9 4(9%+4 $lamani: metoda Silva +i vinde'area9 (8( $oluanti: metoda Silva +i9 *+0 Powell9 Cudith >!9 %3%

%("

Powell9 Tag9 0+-069 +89 +*-+( $ra'ti'a medi'ala f r autori;atie9 ve;i legalitatea $ra'ti'ii! $reoti: meditatia 'a modalitate de i;olare de stres9 3+9 36 Presen'e of the Past9 *43 $revi;iuni orwelliene9 *4+ $rimul a1utor: metoda Silva +i9 %0"-%+( $rivire9 defo'ali;area9 ve;i defo'ali;are9 metoda $roAleme ale s$atelui: metoda Silva +i9 *"3-*"" $roAleme 'ardia'e9 4%J metoda Silva +i9 %+9 (+9 *809 (80-(8+ Pro'edeul 'elor trei degete: des'riere9 %009%33J e.em$le de folosire9 %+*9 %3%9 %3+-%369 %"3-%""9 *+89 *+(9 (80-(8+ Pro'edeul 'elor trei imagini: des'riere9 %"6J e.em$le de folosire9 %"3-%"69 **4-**6 Profetul9 *30 $rogramarea: efe'te9 %6-%"J metoda Silva +i9 (%-(( Programul de $atru;e'i de ;ile al metodei Silva: des'riere su''inta9 0*-0(J $re;entare general` *%-*3 $rostata9 $roAleme9 metoda Silva +i 9- *%+-*%3 $sihoneuroimunologia9 %8+-%83 $sihorientolog HmediumI9 **( $sihosomati'e9 $roAleme9 %38-%3* $sihotroni'a energie9 6" rasul: $uterea vinde'atoare a - 9%(%9 *8* -eis9 7li;aAeth9 %%4-%*% rela.are mus'ulara $rogresiva9 *"9 +4-+69 (8% rela.area: metoda Silva :i9 (% -osenman9 -ay9 *3" ruga'iunea: metoda Silva +i9 %849 *%+9 *(3 -ussell9 Peter9 *43 -ussell9 Walter9 %8"-%%8 sangerare9 o$rirea: metoda Silva +i 9- 609 %(09 %0"-%+89 %+( Saturday -eview9 %(% s'ene9 ve;i Pro'edeul 'elor trei imagini! S'ien'e #igest9 "8 s'lero;a multi$ly HSMI: metoda Silva 9*%8*%%9(8*-(8( s'o$ul vietii9 metoda Silva +igasirea 9- *33-*349 *4* Se'ond World Psy'hotroni' /onferen'e9 "( Sfantul Pavel9 63 SheldraGe9 -u$ert9 4+9 *439 *44 S&#? HSindromul imunodefi'ientei doAanditeI9 3" Siegel9 BarAara H!9 *+4 Siegel9 Bernard S!9 *+4 Silva 7du'ator9 'a e'hi$ament de AiofeedAa'G9 *46 Silva Mind /ontrol Method9 The9 %88 Silva =ewsletter9 4* Simonton9 /arl9 %+-%39 (69 339 %83 Simonton9 Metoda9 %+ sindrom $remenstrual9 ve;i menstre dureroase! Sinele Su$erior: 'omuni'are de la Sinele Su$erior la9 *0%9 *4+9 *6+ sistem 'ir'ulator9 ve;i $roAleme 'ardia'e! sistemul imunitar: stresul :i slaAirea metoda Silva :i9 3"-489 %%09 %*"9 %38 somn adan'9 ve;i teta9 nivelul! somn: metoda Silva +i tulAurarile de 9 *"8-*"% soysotie9 metoda Silva :i alegerea (%8 Stanford -esear'h &nstitute9 %"8 Stanford 2niversity9 Slee$ #isorder /lini'9 *"8

%08

sterili;area r nilor $rin $ase mesmeri'e9 %(+ Stone9 -oAert9 %%9%69 "(9 (%4 Stress9 #iet9 and Your Heart9 4% stresul: $roAleme de sanatate $rovo'ate de -9 ++9 33-4(9 %%0-%%+9 %*(J diminuarea9 *49 +39 33-489 %*0%*49%(* suA'onstientul: metoda Silva :i9 68 su$raalimentatia9 metoda Silva :i %"3-*889 *8+-*83 su$ravietuire9 me'anism: metoda Silva :i9 %+89 *((9 *6+ taramul 'au;al9 *%* Tatal H#umne;euI9 *6%-*6* tehni'a $entru stimularea timusului! %36-%3" tehni'i de a'tivare9 %"3-*88 Teilhard de /hardin9 Pierre9 *4% tensiune arterials: metoda Silva 9 %%*-%%( Testa9 =iGola9 +8-+% testarea $sihologi'a a aAsolventilor metodei Silva9 %46-%689 %"0-%"3 teta9 nivelul9 *8! **9 %+69 *"% Thiessen9 7d! "" Third &nternational Sym$osium on #ete'tion and Prevention of /an'er9 %*( Thomas9 /aroline B!9 %*0 Thoreau9 Henry#avid9 %3+ Time HrevistaI9 %+ trans$lant de $iele: metoda Silva :i 9%0" Turnul BaAel9 *6% udarea $atului noa$tea: metoda Silva9 *0%-*0* ul'ere: metoda Silva vinde'area (8( 2nited Press &nternational9 *36 2niversity of /alifornia9 San Fran'is'o9 %83 urgente9 metoda Silva :i9 %0*-%039 %+* vase de s@nge9 ingro$rea: metoda Silva 9%(-%0! 5e;i i $roAleme 'ardia'e! vase de s@nge9 $roAleme ale P 5e;i $roAleme 'ardia'e! vase de s@nge9 ve;i $roAleme 'ardia'e! vedere la distanta9 %"8-%"% verteArele9 alinierea9 ve;i $roAleme ale s$atelui! viArarea mainii: metoda Silva9 6*-60 viAratii $e se'unda9 ve;i v$s! vina: stresul9 3"-489 %%09 *+* vinde'area la distanta: metoda Silva 9 *86-*%*9 *%0-*%39 **+-**"9 *(0-*(49 *3* visarea 'onOenta9 la nivelul alfa9 *34 vi;uali;area: Aenefi'ii9 3*9 36J imAunatatirea tehni'ii9 %63-%6"9 *8(J metoda Silva :i9 489 %0"9 %66-%6"J 'om$arativ 'u imaginarea9 %6"9 (80 v$s HviAratii $e se'undaI9 6*9 %4% vremea9 metoda Silva modifi'area 9(%3-(%4 Wigner9 7ugene9 %8+ Wol'ott9 Marge9 *%8 Worrall9 Olga9 "( Yale 2niversity S'hool of Medi'ine9 *+4 ;amAetul: influenta Aenefi'a a a 9%36 3SC>I:BGNDU,V :ODUL DE HGNDIRE, V "UTEII 9:BUNTII

565

Sb=bT?T7?!L /onne'ting >inG Cose Silva9 'er'et tor autodida't9 a <n'e$ut s se o'u$e de e.$lorarea minii <n anii N08! #u$ e.$erimente <ndelungate9 a oAservat ' mintea fun'ionea; $e mai multe fre'vene sau $e niveluri diferite! ? des'o$erit ' 9 $rin a'ordarea la o fre'ven s$e'ial numit alfa9 este a'tivat <ns n to:irea! Starea a'easta v $oate a1uta s oAinei o s n tate $erfe't 9 $oate fi a$li'at $entru auto vinde'are <n tim$ 'e lu'rai 'u $ersonalul medi'al 'are v ofer <ngri1ire :i $oate fi folosit $entru a-i a1uta $e alii sa se vinde'e! *u, vindectorul v <nva s a'tivai fre'venele nivelului alfa ori'@nd dorii! #eoare'e medi'ina alo$at nu a reu:it sa st vileas' avalan:a de Aoli degenerative intr-o lume <n 'are s n tatea este <n de'lin 'ontinuu9 medi'ina holisti' a devenit o alternativ im$ortant du$ anii N"8! Ba;@ndu-se $e $rogramul de de;voltare a 'a$a'it ilor minii 'u 'el mai mare su''es <n lume la ora a'tual 9 *u, vindectorul v ofer 'ursul 'om$let al tehni'ilor Silva de 'ontrol al mintii9 <ntr-un format u:or de ada$tat 'ara'teristi'ilor fie' ruia! )n doar $atru;e'i de ;ile9 *u, vindectorul v $oate <nv a s v folosii $uterea minii $entru a $orni 'u hot r@re $e 'alea s$re o s n tate $erfe't !

c =u treAuie s tr ii o via <ngreunat de Aoli! c =u treAuie s murii din 'au;a Aolilor! c Starea naturala a ori' rui om este s n tatea! c 7ste dre$tul fie' ruia dintre noi sa avem o s n tate $erfe't $@n <n ultima 'li$ 9 iar moartea s vin $e 'ale natural !

%0*

S-ar putea să vă placă și