Sunteți pe pagina 1din 18

1.

Cont de economii n lei si valuta Caracteristici Beneficiari: persoane fizice rezidente sau nerezidente, cu varsta de pana la 18 ani sau peste 18 ani, care detin suma minima de constituire a contului de economii Moneda: RON, USD, EUR Suma minima/sold minim: - RON: 5 - USD: !5 - EUR: !5 Depuneri/alimentari: oricand, "n sume minime de 5 lei sau 5 USD#EUR, prin: - depunerea de numerar la sediul oricarei unitati $ancare teritoriale - virament intra si inter$ancar - transfer de fonduri din contul curent ce este atasat cardului de de$it "n lei %de la &'(-urile )*R+ - alimentarea de la e,tern -n situatiile "n care sumele reprezentand alimentarea contului de economii sunt inferioare valorilor minime sta$ilite, se va proceda la refuzul acestora. e,ceptie fac alimentarile contului prin intermediul cardului de de$it Retrageri: oricand, orice suma/ Retra0erile se pot face prin: - numerar - virament "n contul curent cu sau fara card de de$it atasat si#sau "n contul de card de credit al titularului - constituirea de depozite la termen -n situatia "n care soldul zilnic al contului de economii scade su$ nivelul soldului minim, se va proceda la virarea acestuia "n contul curent si lic1idarea contului de economii mputerniciti: titularul de cont poate desemna unul sau mai multi "mputerniciti care pot efectua operatiuni "n cont pe $aza actului de identitate prezentat "n ori0inal, "n limita sumelor aferente contului de economii Dobanzi Moneda R ! Sold cont de economii "ntre 5 "ntre 1 / e,clusiv "ntre 5 / e,clusiv "ntre 1 / e,clusiv -1 / -5 / -1 - 1/ / / Dobanda (%/an)

lei, e,clusiv 2, lei , lei lei 2, 5 2,1 2,!

1/

lei si peste EUR, EUR,

2,!5 4,5 4,55 4,5 !,6 !,65 !,5

"ntre !5 3 1 / e,clusiv "#R "ntre 1 / e,clusiv !5/ - !5/

EUR si peste USD, USD,

"ntre !5 3 1 / e,clusiv #SD "ntre 1 / e,clusiv !5/ - !5/

USD si peste

Do$anda este varia$ila si este diferentiata pe transe valorice &ceste niveluri de do$anda vor fi $onificate cu conditia mentinerii soldului minim o$li0atoriu cel putin o luna de la data desc1iderii conturilor de economii "n lei, respectiv 4 luni pentru conturile de economii "n valuta -n situatia "n care soldul contului de economii scade su$ nivelul minim sta$ilit pe parcursul primei luni calendaristice, pentru conturile "n lei, respectiv primelor 4 luni pentru conturile "n valuta, nivelul do$anzii practicate va fi cel la vedere, pentru perioada scursa de la data desc1iderii si pana la data diminuarii soldului Do$anda la conturile de economii se $onifica lunar, "n contul de economii "n lei, respectiv, trimestrial, "n contul de economii "n valuta Costuri comision de desc1idere a contului de economii: comision de administrare: 1,25 lei, in ec1ivalent#cont#luna %"n limita soldului disponi$il+ retra0eri de numerar: $ R !: - ,67, min 4 lei $ #SD/"#R: - ,57, min/ ! EUR aplica$il la sume mai mici de 1 - 17 pentru sume mai mari de 1 / EUR alimentare cont: franco %&anta'e dobanda deosebit de atracti&a "n perioada () mai * +, iulie -((./, daca se desc1ide simultan un cont de economii (&89*ON' )*R si un :ac1et *ont *urent )*R: - ;7#an, pentru conturile de economii "n lei %pentru sume de pana la 1 mil lei+ - 67#an, pentru conturile de economii "n EUR / EUR

do$anda aferenta acestui cont nu se impoziteaza fle,i$ilitate prin: - acces rapid la sumele economisite, cu conditia mentinerii soldului minim - transfer de sume "ntre contul de economii si contul curent prin e-$cr - alimentarea contului de economii prin intermediul cardurilor de de$it "n lei %de la &'(-urile )*R+ un plus de valoare pentru cei ce economisesc mai mult, do$anda fiind diferentiata pe transe valorice si0uranta oferita de 0arantarea de catre <ondul de =arantare a Depozitelor a sumelor economisite >-ncepand cu 1 au0ust ! $anca la acea data/ Documente )9#*9 *onventie de cont de economii "n lei#valuta pentru persoane fizice sau *onventie de cont de economii "n lei#valuta pentru persoane fizice minore *onventie de cont curent pentru persoane fizice, dupa caz Nivelul do$anzilor si comisioanelor sunt afisate la sediile )*R si pe site-ul $ancii 8, nivelul do$anzii va reveni la nivelul standard practicat de

,0 %C123 BCR4Certificatul de depozit Este un instrument de economisire ce ofera posi$ilitatea de a $eneficia, pe o anumita perioada de timp de avanta?ele unor do$anzi atractive si fi,e/ Se poate opta pentru cumpararea de certificate de depozit cu discount emise de catre $anca in RON, USD si EUR/ %&anta'e: - )anca nu percepe ta,e si nici comisioane la vanzarea#rascumpararea certificatelor - *lientul $eneficiaza de si0uranta si confidentialitatea depunerilor - :oate fi cumparat#rascumparat oricand si de la orice unitate )*R, la valoarea cotatiei din ziua respectiva, $anca $onificand o do$anda fi,a corespunzatoare perioadei de la cumparare si pana la data scadentei - *ertificatul de depozit cu discount este acceptat drept 0arantie pentru creditele sau scrisorile de 0arantie $ancara solicitate la $anca, precum si pentru instrumentele derivate %for@ard pe cursul de sc1im$+ - :osi$ilitatea cumpararii si rascumpararii prin serviciul e-)*R

- &ctiv )*R intra in cate0oria produselor 0arantate de <ondul de =arantare a Depozitelor/ Caracteristici: - Se adreseaza persoanelor fizice - (oneda: RON, USD, EUR - Aalorile nominale: 1/ lei#1/ USD# 1/ EUR, pretul de ac1izitie fiind valoarea nominala minus discount-ul/ &cesta din urma reprezinta do$anda $onificata in avans, dar platita la scadenta - Scadenta ma,ima: !6 luni. se pot cumpara certificate de depozit cu discount emise de $anca in orice zi din perioada de la emitere si pana la scadenta - *lientul poate vinde certificatul inainte de scadenta la pretul de rascumparare cotat de $anca in ziua respectiva. suma tre$uie mentinuta minim o treime din perioada pentru care a fost ac1izitionat pentru a o$tine casti0 - Se $onifica o do$anda e0ala cu do$anda aferenta disponi$ilitatilor la vedere dupa data scadentei certificatului Costuri: - Nu se percepe comision la ac1izitionarea certificatelor de depozit cu discount prin cont curent - Ba rascumparare in numerar nu se plateste comision Documente: - )9#*9 - *onventie de certificat de depozit cu discount

>Nivelul do$anzilor si al comisioanelor se poate modifica in functie de politica $ancii, iar modificarile vor fi afisate la sediile )*R

Cotatii zilnice Certificate de Depozit cu Discount 5ersoane 6izice Scadenta %zi#luna#an+ 4# 5#! 1 4# 5#! 1 4# 5#! 1 Aanzare catre clienti 825,52 ;55,15 ;!4,65 Do$anda 7#an 2, 5 !,45 6,15 Aaluta RON USD EUR Rascumparare de Aaloare catre )*R nominala 8 ,!4 1/ 1/ 1/ , , , Scadenta initiala !6( !6( !6(

; 6,!8 8;5,;;

1# 6#! 1 1# 6#! 1 1# 6#! 1 1# 4#! 1 1# 4#! 1 1# 4#! 1 1# !#! 1 1# !#! 1 1# !#! 1 6# 1#! 1 6# 1#! 1 6# 1#! 1 !#1!#! !#1!#! !#1!#! !#11#! !#11#! !#11#! 1#1 #! 1#1 #! 1#1 #! 1# ;#! 1# ;#! 1# ;#! 4# 8#! 4# 8#! 4# 8#! 1# 2#! 1# 2#! 1# 2#! ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

881,61 ;52, 2 ;!5,51 885,66 ;58,;4 ;4 ,68 88;,2; ;51,6! ;44,!5 8;4,5! ;54, 8 ;45,25 8;8,28 ;55, 6 ;6 ,24 ; 4,5! ;55,8! ;66,45 ; 8,86 ;58,26 ;62,6; ;14,!6 ;21,15 ;51, 5 ;18,1 ;2!,88 ;54,;1 ;!4,!1 ;26,84 ;52,2

2, 5 !,45 6,15 2,1 !,45 6,1 2,1 !,4 6,1 2,15 !,4 6, 5 2,15 !,4 6, 2,15 !,4 4,;5 2,15 !,4 4,;5 2,! !,!5 4,; 2,! !,!5 4,; 2,!5 !,!5 4,85

RON USD EUR RON USD EUR RON USD EUR RON USD EUR RON USD EUR RON USD EUR RON USD EUR RON USD EUR RON USD EUR RON USD EUR

8 2,61 ; 8,15 ; 1,1! 816,68 ;11,;4 ; 5,15 8! ,;; ;15,42 ; 8,86 8!2,5; ;18,86 ;1!,55 845,51 ;!!,;5 ;15,;5 86!,85 ;!5,24 ;!1, 1 85 ,8! ;4 ,8 ;!2,12 858,64 ;46,56 ;41,! 855,;1 ;48,;4 ;45,1! 826,5; ;64,1; ;4;,54

1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

!6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6( !6(

1# 5#! 1# 5#! 1# 5#! 6# 5#! 6# 5#! 6# 5#! 1# 6#! 1# 6#! !# 4#! !# 4#! !# 4#! !# !#! !# !#! !# !#! 5# 1#! 5# 1#! 5# 1#! !#1!#! !#1!#! !#1!#! 4#11#! 4#11#! 4#11#! 1#1 #! 1#1 #! 1#1 #! 1# ;#! 1# ;#! 1# ;#! 1# 8#!

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

;!8,4; ;25,5! ;5 ,55 ;44,!2 ;28,!; ;54,6! ;4;,8; ;2;,86 ;65,56 ;81,58 ;2 ,68 ;5 ,86 ;84,61 ;24,58 ;55,6! ;86,8! ;25,54 ;5!,;8 ;85,21 ;8 ,1; ;58,58 ;88,45 ;84,!! ;26,2; ;; ,42 ;85,52 ;8 ,42 ;;!,!5 ;8;,55 ;85, 6

2,!5 !,!5 4,85 2,!5 !,!5 4,85 2,15 !,4 2,1 !,4 4,25 2, 5 !,4 4,2 5,;5 !,45 4,55 5,85 !,6 4,5 5,25 !,65 4,55 5,55 !,5 4,5 5,55 !,55 4,65 5,65

RON USD EUR RON USD EUR RON USD RON USD EUR RON USD EUR RON USD EUR RON USD EUR RON USD EUR RON USD EUR RON USD EUR RON

88!,54 ;62,1 ;64,22 8;8,15 ;5 ,28 ;68,55 ; 5,26 ;55,15 ;16,5; ;5;,15 ;52,4 ;!!,!4 ;5!,;4 ;51,!4 ;!;,; ;55,24 ;55,81 ;4;,4; ;2!,21 ;21,1! ;62,56 ;25,56 ;25,15 ;52,! ;81,4 ;2;,81 ;55, 5 ;85,!5 ;86,45 ;25,4;

1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

!6( !6( !6( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!(

1# 8#! 1# 8#! 1# 2#! 1# 2#! 1# 2#! !# 5#! !# 5#! !# 5#!

8 8 8 8 8 8 8 8

;;6,4! ;;!,68 ;;1,5 ;;5,62 ;;5,81 ;;5,25 ;;8,2 ;;8,52

!,5 4,65 5,45 !,55 4,15 5,15 !,65 !,2

USD EUR RON USD EUR RON USD EUR

;8;,58 ;88,2! ;86,; ;;4,56 ;;4,1! ;;4,;2 ;;2,62 ;;2,!5

1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/

, , , , , , , ,

1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!( 1!(

B%!C% 1R%!S273%!2% Depozitele Bancii 1ransil&ania iti aduc o multime de $eneficii:


comisioane

de constituire si desfiintare

0estiune 0ratuita a conturilor fle,i$ilitate $onificare su$stantiala acces rapid, procedura simpla de contractare

"C ! M22 7% 3"D"R" 2! 7"2 (dobanda anuala):

D B%!D% / %!

S#M% M2!2M% (R !)

;,

1/

;,5 7

1 /

Suma minima pentru constituirea unui cont de economii: D"5 821" 2! 7"2 (dobanda anuala):

1/ RON %:<+

125#7 D"5 821#7#2 7% 1"RM"! C7%S2C R"3 732!9 , luna 8,5 7

:) zile

1 ,5 7

+ luni

;,

8,25 7 C do$anda la vedere

,,, zile

;,

; luni

;,

8,25 7 C do$anda la vedere

-,( zile

;,5 7

< luni

;,

8,25 7 C do$anda la vedere

,- luni

;,

8,25 7 C do$anda la vedere

,. luni

8,5 7

-: luni

8,25 7

7% 3"D"R"

,!5 7

Suma minima pentru constituirea unui depozit: D"5 821" 2! 3%7#1% (dobanda anuala):

1 RON %:<+ si !/5 %:D+

RON

125#7 D"5 821#7#2 7% 3"D"R"

#SD ,!5 7

"#R ,5 7

Suma minima pentru care se $onifica do$anda la vedere - ec1ivalentul a 4 USD#4 EURO

7% 1"RM"!

C7%S2C R"3 732!9

C7%S2C R"3 732!9

, luna

4,

6/

+ luni

4,5 7

6/!5 7

; luni

4,25 7

5/55 7

< luni

6,

4,25 7

5/

6/25 7

,- luni

6,

4,25 7

5/

6/25 7

Suma minima pentru constituirea unui depozit : !5 USD#EUR %:<+ si ec1ivalentul a 1/ USD %:D+

6/ Contul de economii la &edere )anca 'ransilvania pune la dispozitia dumneavoastra un produs de economisire special care preia $eneficiile unui cont curent si avanta?ele unui cont de depozit/ 3rei sa economisesti bani= &le0e Economii la Aedere, cel mai nou produs de economisire de la )anca 'ransilvania/ Caracteristici functionale:

Destinat: persoanelor fizice (oneda: RON Suma minima de constituire: 1.000 RON &limentari si retra0eri de numerar permise peste suma minima de constituire Do$anda este varia$ila :erioada de constituire 3 ) ani )onificarea do$anzii se efectueaza pe transe de sume %peste 1/ 1 / RON+ RON si peste

*o$orarea soldului contului su$ suma minima de constituire se considera desfiintare - :entru desfiintarea inainte de un an de la data constituirii, se percepe un comision de penalizare de /57 aplicat sumei minime de constituire

- :entru desfiintarea dupa un an de la constituire nu se percepe comision

Se vor putea face : - &limentari: in numerar, din cont curent, cu O:#O:E intra$ancar si inter$ancar - Retra0eri: in numerar, transfer in cont curent

%&anta'ele tale:

Do$anzi semnificativ mai mari decat la conturile curente )eneficiezi de posi$ilitatea retra0erii de numerar fara a desfiinta contul de economii, cu conditia pastrarii sumei minime de constituire &i accesi$ilitate permanenta la $anii economisiti Do$anda este $onificata lunar, in ziua aferenta datei de constituire si se capitalizeaza in contul de economii

Do$anda este pro0resiva si se calculeaza in functie de sumele economisite

:entru a $eneficia de aceste avanta?e, tot ce tre$uie facut, dupa constituirea lui, este mentinerea sumei minime de constituire de 1/ RON/

Ce trebuie sa cunoasteti inainte de a constitui depozitul/contul de economii=


Do$anda este fi,a sau varia$ilaE *are sunt comisioanele privind desc1iderea contuluiE :entru constituirea unui depozit este necesara constituirea unui cont curentE *are este soldul minim o$li0atoriu pentru constituirea unui depozit sau cont de economiiE E,ista posi$ilitatea depunerii unor sume aditionale in depozitul la termen fara intreruperea acestuiaE Studiati daca $anca va ofera aceasta posi$ilitate pe perioada depozitului si care vor fi noile conditii ale depozitului/ Este permis sa retra0eti numerar din depozitul Dvs/ inainte de termenul de maturitate fara a intrerupe depozitulE Studiati daca $anca va ofera aceasta posi$ilitate pe perioada depozitului si care vor fi noile conditii ale depozitului/ 9nteresati-va in ce conditii puteti intrerupe depozitul inainte de maturitatea acestuia/ *are va fi valoarea do$anzii primite, care vor fi penalitatile si comisioanele percepute de $ancaE

Care sunt diferentele intre depozite si conturi de economii=

9n 0eneral, do$anzile la conturile de economii sunt mai scazute decat do$anzile la depozitele la termen Spre deose$ire de contul de economii, daca retra0eti $anii dintr-un depozit inainte de scadenta vi se vor aplica penalitati, diminuandu-va astfel casti0ul potential/

9n 0eneral, spre deose$ire de depozitele la termen, in contul de economii puteti depune si retra0e $ani ori de cate ori doriti/

Ce trebuie luat in calcul in alegerea monedei de economisire= 9n momentul in care luati decizia de plasare a economiilor Dvs/ intr-un depozit la termen sau cont de economii, tre$uie avuta in vedere moneda in care doriti pastrarea economiilor/ <actori de care tre$uie sa tineti cont:

rata do$anzilor in lei si in valutele respective %EUR/ USD+ rata inflatiei tendinta de apreciere sau depreciere a leului comparativ cu valuta respectiva cursul de sc1im$ valutar la momentul constituirii

Dobanzi si modalitati de calcul 4 e>emple )ancile afiseaza rata do$anzii anuale/ :entru a calcula do$anda la depozitul Dvs/ determinati do$anda zilnica prin divizarea do$anzii anuale la 455 zile sau 45 zile %in functie de politica fiecarei $anci+/ 9nmultiti do$anda zilnica cu suma din depozit si numarul de zile pe care ati constituit depozitul/ Exemplu: Suma depusa: 2.000 RON Calculeaza dobanda zilnica (7%/an/365 zile) = 0,000 ! "% #en$%u luna, dobanda acumula$a pen$%u &'000 ()* es$e: &'000 ()* x 0,000 ! "%/zi x 30 zile = '5 ()* +e%menul de ma$u%i$a$e , luna (30 zile) -obanda anuala: 7% Exemplu p%in ca%e impozi$ul si comisionul de %e$%a.e%e in/luen$eaza 0aloa%ea /inala a depozi$ului scaden$: *apital initial depus Do$anda anuala :erioada constituirii depozitului Do$anda la scadenta 1 / 27 4 luni %;! zile+ 1 / RON>27#455 zile>;! zile F 125,66 RON 125,66 RON>157 F !8,!4 RON 125,66 RON - !8,!4 RON F 168,!1 RON RON

9mpozit %157+

Do$anda efectiv incasata %do$anda - impozit+

*omisionul de retra0ere Aaloarea comisionului

,5 7 %1 / RON C 168,!1 RON+> ,5 7 F 6;,!5 RON 1 / RON C 168,!1 RON - 6;,!5 RON F 1 / ;8,;5 RON

Suma retrasa %*apitalCDo$anda efectiv incasata-comisionul de retra0ere+, in ipoteza in care intre0ul depozit este retras

Care sunt celelalte tipuri de depozite oferite de catre banci= Depozite cu plata periodica a dobanzii - pentru acest tip de depozite, la anumite intervale de timp %de e,emplu lunar+, puteti primi si folosi do$anda acumulata pana atunci/ &vanta?ul acestui tip de depozit este ca veti primi do$anda inainte de termenul final %data maturitatii+/ 9nteresati-va de intervalele de timp la care se transfera do$anda/ Unele $anci ofera pentru aceste tipuri de depozite rate mai mici ale do$anzii decat ratele do$anzilor oferite la depozitele standard/ Depozite cu dobanda in a&ans - pentru aceste tipuri de depozite primiti si puteti folosi do$anda calculata pentru perioada aleasa de Dvs/ c1iar in momentul in care desc1ideti depozitul/ 9nteresati-va cum procedeaza o $anca atunci cand aveti un depozit cu do$anda in avans si doriti inc1iderea depozitului inainte de termenul de maturitate %scadenta+/ 9n 0eneral, $ancile deduc surplusul de do$anda platit din suma initial depusa/ Depozite cu optiunea de a retrage o parte din numerar inainte de termenul de maturitate (scadenta) - pentru acest tip de depozit, indiferent de perioada depozitului, puteti retra0e o parte din suma depusa inainte de scadenta depozitului/ Aerificati daca perioadele posi$ile pentru inc1iderea depozitului sunt in concordanta cu planurile Dvs/G De asemenea, tre$uie sa stiti ca, de o$icei, pentru aceste tipuri de depozite $anca ofera rate mai mici ale do$anzii decat ratele do$anzilor oferite la depozitele standard/ Depozite cu dobanda care creste odata cu prelungirea perioadei initiale de constituire Exemplu: pen$%u p%imul $%imes$%u , 5%/an / pen$%u al doilea $%imes$%u , 5,&5%/an / pen$%u al $%eilea $%imes$%u , 5,50%/an / pen$%u ul$imul , 5,50%/an &vanta?ul acestor depozite consta in faptul ca nu va o$li0a la termene lun0i si puteti primi o do$anda mai mare daca va pastrati economiile in depozit, pentru mai multe perioade/ 9n cazul in care doriti sa pastrati $anii intr-un depozit $ancar pe o perioada mai lun0a %1, !, 4 ani+, verificati daca do$anda primita la acest tip de depozit este mai avanta?oasa decat do$anda pe care ati primi-o in cazul in care plasati aceeasi suma intr-un depozit la termen standard pe aceeasi perioada/ 9ntre$ati in ce cont veti primi do$anda , care este comisionul de retra0ere si cand puteti avea acces la fondurile Dvs/

9losar termeni produse de economisire


Soldul contului - fondurile disponi$ile in contul Dvs/ la o anumita data/ Capital - suma pe care o depuneti initial intr-un depozit $ancar/ Do$anda Dvs/ este calculata in functie de aceasta suma, de rata do$anzii si de maturitatea depozitului Dobanda simpla - este calculata pe $aza fondurilor depuse Dobanda acumulata (dobanda compusa) - do$anda compusa se calculeaza prin aplicarea ratei do$anzii la suma rezultata din capitalul initial depus si do$anda o$tinuta pe perioada anterioara/ Dobanda anuala (dobanda pe baza anuala) - aceasta este rata do$anzii pe care $anca o anunta/ Aariaza in functie de perioada si tipul de moneda/ Exemplu: aceas$a es$e dobanda pe ca%e o p%imi$i pen$%u un depozi$ la $e%men de o luna, daca il pas$%a$i pe o pe%ioada de un an si %e$%a.e$i dobanda in /ieca%e luna' Scadenta (maturitatea) unui depozit - aceasta este data la care contractul Dvs/ pentru un depozit e,pira/ De o$icei, aceasta este ziua in care puteti dispune de fondurile Dvs/ si puteti face sc1im$ari in depozitul Dvs/ - retra0eri de numerar, sc1im$area maturitatii depozitului, transformarea intr-un alt tip de depozit/ Etc

(ban?ne@s/ro+

*ertificatul de depozit reprezinta un inscris, un titlu de credit pe termen, emis de $anca, care atesta depunerea unei sume de $ani/ :e $aza acestei 1artii, la scadenta, se poate incasa atat suma depusa, cat si do$anda aferenta/ &ceste instrumente sunt foarte lic1ide si cu risc minim, putand fi utilizate de catre detinator in diverse scopuri sau operatiuni : scontare, 0a?, 0arantie $ancara% colateral+ etc/ *ertificate de depozit sunt purtatoare de do$anda, avand o valoare nominala si un pret de emisiune care poate fi diferit/ :rodus de economisire traditional, certificatul de depozit ofera posi$ilitatea de a deplasa $ani pe perioade determinate, rata do$anzii fiind mai mare, cu cat perioada de viata a certificatului este mai lun0a/ 9n prezent e,ista si certificate de depozit cu o perioada mai mare de un an/ *ertificatele de depozit pot fi cu do$anda sau cu discount/ Diferenta este ca, la certificatul cu discount, do$anda se incaseaza in avans, la cumparare clientul dand mai putini $ani decat valoarea acestuia/ Ba scadenta el va primi valoarea inte0rala a certificatului/ *ertificatele de depozit pot fi nominative, caz in care sunt rascumparate de aceeasi persoana care le-a ac1izitionat sau nenominative, lucru ce permite instrainarea certificatului prin vanzare sau cedare/ <ata de depozitele la termne, certificatul de depozit are avanta?ul ca poate fi rascumparat inainte de scadenta, $anca nepercepand penalizari/ Do$anda $onificata se va calcula in acest caz de la data cumpararii si pana la momentul vanzarii certificatului/ 'otodata, do$anda acordata de $anca la un certificat de depozit ramane fi,a pe toata durata depozitului, nu sunt percepute comisioane la cumparare si la rascumpararea la termen a certificatelor/ 9nstitutia $ancara ofera confidentialitatea si si0uranta depunerilor si, la cerere, poate asi0ura pastrarea in casete de valori sau 0rupuri si0ilate a certificatelor pana la scadenta/ *ertificatele de depozit pot fi utilizate ca o$iect al 0arantiei atat pentru diverse credite, cat si pentru scrisorile de 0arantie sau instrumente derivate/ &cest efect de 0arantare

poate fi utilizat lin cazul tranzactiilor imo$iliare, certificatele de depozit putand avea rolul e,tins de asi0urare a derularii tranzactiei imo$ilizare/ *ele care ofera aceasta pozi$ilitate sunt in 0eneral certificatele de depozit escro@, persoanele care detin astfel de titluri putand solicita efectuarea tranzactiei imo$ilizare prin intermediul $ancii/ &stfel, clientul $unului imo$iliar solicita desc1iderea unui cont de depozit Escro@/ Suma depusa in cont reprezinta contravaloarea tranzactiei, fiind $locata de $anca pana in momentul indeplinirii conditiilor din contractul de vanzare# cumparare/ Daca tranzactia imo$iliara nu se realizeaza in perioada de vala$ilitate a contractului de Escro@, $anca ofera do$anda de 17# an pentru $anii depusi/ E,ista certificate de depozit pentru minori care dau dreptul minorului sa depuna sume, fara acrodul parintilor % in limita plafonului <ondului de =arantare al Dapozitelor )ancare+ si cu acordul acestora daca depaseste plafonul/ Retra0erea si incasarea do$anzilor si lic1idarea depozitului sau eli$erari din cont se fac doar cu acordul parintilor/ &cest acord poate fi dat prin declaratie tip in fata salariatilor $ancii sau decalaratie in forma autentica in fata notarului pu$lic/ &ctele necesare pentru o$tinerea certificatelor de depozit sunt urmatoarele: actul de identitate al solicitantului, documentul de specimen sau semnatura, contractul de certificat de depozit %unde este cazul+ si alte solicitari suplimentare, in functie de anumite specificitati le0ate de certificatele de depozit/% din doc+ *onturile de economii sunt produse de economisire care permit in orice moment depunderea de sume suplimentare sau retra0erea de $ani, fiind constituite pe o perioada nedeterminata/ Do$anzile oferite de catre $anci la acest tip de cont sunt mai avanta?oase decat in cazul contului curent, insa mai mici decat la depozitele la termen/ &ceste do$anzi e,ista in doua variante in oferta $ancilor : la $anii e,istenti, se aplica un sin0ur procent de do$anda si, in cel deHal doilea caz, do$anda difera in flunctie de sumele depuse si poate creste cu cat se depun mai multi $ani in cont/ :entru retra0erea de $ani din cont, in orice moment si fara penalizari, $ancile ofera o do$anda mai mica/ 9n cazul in care clientul nu ale0e o astfel de optiune, sumele din cont vor fi remunerate in conditii mai avanta?oase/ *ontul de economii nu permite efectuarea de tranzactii, ca in cazul unui cont curent . pentru a efectua acest lucru, $anii tre$uie transferati din contul de economisire intr-un cont curent si a$ia apoi se va face plata/ *omisioanele percepute de $anci sunt cele de desc1idere a contului, de administrare sau de retra0ere si transfer al $anilor catre alte conturi/ Statul roman percepe impozit pe do$anda, dedus din do$anda pe care $anca o plateste catre cel care detine contul de economii la sfarsitul lunii/ Aaloarea acestui impozit este de 157 si este practicat doar daca rata do$anzii practicate de catre $anca este mai mare decat rata do$anzii de referinta de pe piata la depozite/ <actorii de care ar tre$ui sa se tina cont atunci cand se ale0e moneda de economisire sunt : rata do$anzii in lei si in valutele respective, rata inflatiei, cursul de sc1im$ valutar la momentul constituirii contului si tendinta de apreciere# depreciere a leului in raport cu valuta aleasa/ Depozitele la vedere reprezinta sume in conturi ce pot fi utilizate in orice moment de catre titular pentru plati sau retra0eri/ &ceasta trasatura ofera depozitului o fle,i$ilitate ridicata in utilizare/ 9n sc1im$, depozitele la vedere sufera in privinta remunerarii, ele $eneficiind de cea mai redusa do$anda si c1iar putand fi remunerate/ Depozitele la vedere sunt caracterizate de lipsa unei scadente ferme ceea ce ar implica o anumita retinere in utilizarea sumelor in operatiuni active ale $ancii/ 'otusi, in cazul unei activitati $ancare normale se constata la nivelul soldului 0eneral al acestor depozite/ E,ista o anumita compensare intre iesiri din cont su$ forma platilor sau retra0erilor si intrari su$ forma depunerilor si incasarilor/ &cest fapt permite $ancii utilizarea sumelor in operatiuni cu scadente superioare, fara sa implice un risc de lic1iditate ma?or/ 9n cadrul depozitelor la vedere se dateaza ca importanta si functionare

contul curent al clientului/ &cesta preia toate caracteristicile contului la vedere si adau0a posi$ilitatea utilizarii sale in operatiuni de casa/ Depozitul la termen reprezinta sume economisite de titulari si imo$ilizate in conturi la $anca pentru termene si in conditii sta$ilite la constituirea depozitului/ Scadentele utilizate pentru astfel de depozite se intind pe termene ce pleaca de la o saptamana si a?un0 pana la cativa ani/ :ractica $ancara consacra insa scadente de 1 luna, 4, 5, ; si 1! luni/ Depozitele la termen $eneficiaza de o remunerare superioara in conditiile in care sunt respectate clauzele convenite, in special cele le0ate de scadenta/ )anca are avanta?ul de a putea despune de suma din control clientului pentru o perioada cunoscuta/ *ertificatul de depozit reprezinta un inscris, un titlu de credit pe termen, emis de $anca, care atesta depunerea unei sume de $ani/ :e $aza acestei 1artii, la scadenta, se poate incasa atat suma depusa, cat si do$anda aferenta/ &ceste instrumente sunt foarte lic1ide si cu risc minim, putand fi utilizate de catre detinator in diverse scopuri sau operatiuni : scontare, 0a?, 0arantie $ancara% colateral+ etc/ *ertificate de depozit sunt purtatoare de do$anda, avand o valoare nominala si un pret de emisiune care poate fi diferit/ :rodus de economisire traditional, certificatul de depozit ofera posi$ilitatea de a deplasa $ani pe perioade determinate, rata do$anzii fiind mai mare, cu cat perioada de viata a certificatului este mai lun0a/ 9n prezent e,ista si certificate de depozit cu o perioada mai mare de un an/ *ertificatele de depozit pot fi cu do$anda sau cu discount/ Diferenta este ca, la certificatul cu discount, do$anda se incaseaza in avans, la cumparare clientul dand mai putini $ani decat valoarea acestuia/ Ba scadenta el va primi valoarea inte0rala a certificatului/ *ertificatele de depozit pot fi nominative, caz in care sunt rascumparate de aceeasi persoana care le-a ac1izitionat sau nenominative, lucru ce permite instrainarea certificatului prin vanzare sau cedare/ <ata de depozitele la termne, certificatul de depozit are avanta?ul ca poate fi rascumparat inainte de scadenta, $anca nepercepand penalizari/ Do$anda $onificata se va calcula in acest caz de la data cumpararii si pana la momentul vanzarii certificatului/ 'otodata, do$anda acordata de $anca la un certificat de depozit ramane fi,a pe toata durata depozitului, nu sunt percepute comisioane la cumparare si la rascumpararea la termen a certificatelor/ 9nstitutia $ancara ofera confidentialitatea si si0uranta depunerilor si, la cerere, poate asi0ura pastrarea in casete de valori sau 0rupuri si0ilate a certificatelor pana la scadenta/ *ertificatele de depozit pot fi utilizate ca o$iect al 0arantiei atat pentru diverse credite, cat si pentru scrisorile de 0arantie sau instrumente derivate/ &cest efect de 0arantare poate fi utilizat lin cazul tranzactiilor imo$iliare, certificatele de depozit putand avea rolul e,tins de asi0urare a derularii tranzactiei imo$ilizare/ *ele care ofera aceasta pozi$ilitate sunt in 0eneral certificatele de depozit escro@, persoanele care detin astfel de titluri putand solicita efectuarea tranzactiei imo$ilizare prin intermediul $ancii/ &stfel, clientul $unului imo$iliar solicita desc1iderea unui cont de depozit Escro@/ Suma depusa in cont reprezinta contravaloarea tranzactiei, fiind $locata de $anca pana in momentul indeplinirii conditiilor din contractul de vanzare# cumparare/ Daca tranzactia imo$iliara nu se realizeaza in perioada de vala$ilitate a contractului de Escro@, $anca ofera do$anda de 17# an pentru $anii depusi/ E,ista certificate de depozit pentru minori care dau dreptul minorului sa depuna sume, fara acrodul parintilor % in limita plafonului <ondului de =arantare al Dapozitelor )ancare+ si cu acordul acestora daca depaseste plafonul/ Retra0erea si incasarea do$anzilor si lic1idarea depozitului sau eli$erari din cont se fac doar cu acordul parintilor/ &cest acord poate fi dat prin declaratie tip in fata salariatilor $ancii sau decalaratie in forma autentica in fata notarului pu$lic/ &ctele necesare pentru o$tinerea certificatelor de depozit sunt urmatoarele: actul de identitate al solicitantului, documentul de specimen sau semnatura, contractul de certificat de

depozit %unde este cazul+ si alte solicitari suplimentare, in functie de anumite specificitati le0ate de certificatele de depozit/ *ertificatul de depozit reprezintI un "nscris, un titlu de credit pe termen, emis de $anca, care atestI depunerea unei sume de $ani/ :e $aza acestei 1Jrtii, la scadenKI, se poate "ncasa atJt suma depusI, cJt Li do$Jnda aferentI/ &ceste instrumente sunt foarte lic1ide Li cu risc minim, putJnd fi utilizate de cItre deKinator "n diverse scopuri sau operaKiuni: scontare, 0a?, 0aranKie $ancarI %colateral+ etc/ *ertificatele de depozit sunt purtItoare de do$JndI, avJnd o valoare nominalI Li un preK de emisiune care poate fi diferit/ :rodus de economisire tradiKional, certificatul de depozit oferI posi$ilitatea de a plasa $ani pe perioade determinate, rata do$Jnzii fiind mai mare, cu cJt perioada de viaKI a certificatului este mai lun0I/ -n prezent e,istI Li certificate de depozit cu o perioadI mai mare de un an/ *ertificatele de depozit pot fi cu do$JndI sau cu discount/ DiferenKa este ca, la certificatul cu discount, do$Jnda se "ncaseazI "n avans, la cumparare clientul dJnd mai puKini $ani decJt valoarea acestuia/ Ba scadenKI el va primi valoarea inte0ralI a certificatului/ *ertificatele de depozit pot fi nominative, caz "n care sunt rIscumpIrate de aceeaLi persoanI care le-a ac1iziKionat sau nenominative, lucru ce permite "nstrIinarea certificatului prin vJnzare sau cedare/ <aKI de depozitele la termen, certificatul de depozit are avanta?ul cI poate fi rIscumpIrat "nainte de scadenKI, $anca nepercepJnd penalizIri/ Do$Jnda $onificatI se va calcula, "n acest caz, de la data cumpIrIrii Li pJnI la momentul vJnzIrii certificatului/ 'otodatI, do$anda acordatI de $ancI la un certificat de depozit rImJne fi,I pe toatI durata depozitului, nu sunt percepute comisioane la cumparare Li la rIscumpararea la termen a certificatelor/ 9nstituKia $ancarI oferI confidenKialitatea Li si0uranKa depunerilor Li, la cerere, poate asi0ura pIstrarea "n casete de valori sau 0rupuri si0ilate a certificatelor pJnI la data scadenKei/ *ertificatele de depozit pot fi utilizate ca o$iect al 0aranKiei atJt pentru diverse credite, cJt Li pentru scrisorile de 0aranKie $ancarI sau instrumente derivate/ &cest efect de 0arantare poate fi utilizat "n cazul tranzacKiilor imo$iliare, certificatele de depozit putJnd avea rolul e,tins de asi0urare a derulIrii tranzacKiei imo$iliare/ *ele care oferI aceastI posi$ilitate sunt "n 0eneral certificatele de depozit Escro@, persoanele care deKin astfel de titluri putJnd solicita efectuarea tranzacKiei imo$iliare prin intermediul $Incii/ &stfel, clientul#cumpIrItorul $unului imo$liar solicitI desc1iderea unui cont din surse proprii, pentru ma,imum 1 zile, cont de depozit special "n lei, numit cont de depozit Escro@/ Suma depusI "n cont reprezintI contravaloarea tranzacKiei, fiind $locatI de $ancI pJnI "n momentul "ndeplinirii condiKiilor din contractul de vJnzare#cumpIrare/ DacI tranzacKia imo$iliarI nu se realizeazI "n perioada de vala$ilitate a contractului de Escro@, $anca oferI do$JndI de 17#an pentru $anii depuLi/ E,istI certificate de depozit pentru minori care dau dreptul minorului sI depunI sume, fIrI acordul parinKilor %"n limita plafonului <ondului de =arantare al Depozitelor )ancare+ Li cu acordul acestora dacI se depaLeLte plafonul/ Retra0erea Li "ncasarea

do$Jnzilor Li lic1idarea depozitului sau eli$erIri din cont se fac doar cu acordul parinKilor#tutorelui, acest acrod poate fi dat prin declaraKie tip "n faKa salariaKiilor $Incii sau declaraKie "n formI autenticI "n faKa notarului pu$lic/ &ctele necesare pentru o$Kinerea certificatelor de depozit sunt urmItoarele: actul de identitate al solicitantului, documentul de specimen sau semnItura, contractul de certificat de depozit %unde este cazul+ Li alte solicitIri suplimentare, "n funcKie de anumite specificitIKi le0ate de certificatele de depozit/