Sunteți pe pagina 1din 4

Cum? - O !

ans" pentru via#"

27/01/14 20:15

Ghidul donatorului
Donarea de snge este un act voluntar, anonim !i neremunerat. Pentru a putea deveni donator de snge, trebuie s! ndepline"ti urm!toarele condi#ii: S! fi cet!#ean romn cu domiciliul n Romnia sau cet!#ean al Uniunii Europene cu re"edin#a n Romnia S! ai vrsta cuprins! n intervalul 18-60 ani S! ai greutatea cuprins! n intervalul 50 - 100kg femeile "i 60 - 110kg b!rba#ii Tensiune arterial! sistolic! s! fie ntre 10 "i 18mmH S! nu fi suferit n ultimele luni interven#ii chirurgicale Femeile s! nu fie: ns!rcinate, n perioada de l!uzie sau n perioada menstrual! S! nu fi consumat gr!simi sau b!uturi alcoolice cu cel pu#in 24 de ore naintea don!rii S! nu ai/s! nu fi avut urm!toarele: Afec#iuni cardiovasculare Afec#iuni ale sistemului nervos central Tendin#a patologic! la sngerare Afec#iuni ale tractului gastrointestinal Afec#iuni ale tractului genitourinar Afec#iuni hematologice Afec#iuni renale Afec#iuni metabolice "i endocrine Afec#iuni ale sistemului respirator Alergii Afec#iuni reumatologice "i imunologice Afec#iuni dermatologice Interven#ii chirurigicale Boli profesionale Boli infec#ioase "i parazitare Afec#iuni maligne Encefalopatie spongiforma transmisibil! Enumerarea criteriilor de eligibilitate "i de excludere o pute#i g!si aici.

http://www.pentruviata.com/cum.html

Page 1 of 4

Cum? - O !ans" pentru via#"

27/01/14 20:15

nainte de a dona: nainte de recoltare po#i consuma o can! cu ceai sau cafea, un mic dejun pu#in consistent, legume, fructe F!r! proteine, gr!simi (lapte, unt, carne, etc) Nu fuma nainte "i dup! donare cu o or! La donare trebuie s! te prezin#i cu unul dintre urm!toarele documente: Buletin sau carte de identitate, n original Document provizoriu de identitate, n original Carnet de conducere eliberat n Romnia, n original Carte de aleg!tor, n original Carnet de serviciu, n cazul militarilor Pa"aport, n original Pa"aport, pentru cet!#enii altor state care locuiesc n Romnia de cel pu#in un an Etapele don"rii: Informare asupra importan#ei sngelui, procesul de donare, beneficiile "i riscurile don!rii Selectarea donatorilor - se va avea n vedere siguran#a donatorului "i a pacientului care va primi produsele sanguine Constituirea unui dosar medico-administrativ (completarea unor documente, atribuirea unui cod de identificare cu caracter unic etc.) Examen medical (anamnez! "i examen clinic) Control biologic predonare (stabilire grupa sanguin!, RH, hemoglobin!, glicemie etc.) Recoltarea de snge (eprubete-pilot din care se realizeaz! analizele biologice "i alte teste "i snge destinat ob#inerii de produse sanguine pentru transfuzii) Repaus post-donare timp de 10 minute pentru a se asigura acomodarea organismului cu pierderea de snge Ct se doneaz": La o donare se recolteaz! 450 ml 500 ml de snge, cantitate ce se reface: ca volum n cteva ore, celular n 2 s!pt!mni.
http://www.pentruviata.com/cum.html Page 2 of 4

Cum? - O !ans" pentru via#"

27/01/14 20:15

Siguran#a don"rii: Trusa utilizat! pentru fiecare donare este steril! "i de unic! folosin#!. Nu exist! riscul contamin!rii cu HIV sau alte virusuri. Senza#ia de le"in sau de oboseal! dup! donare este ntlnit! rar. Po#i dona doar dac! starea de s!n!tate #i permite "i te sim#i bine. Dup" donare: Este recomandat s! cre"ti consumul de lichide n primele 24 de ore dup! donare Drepturile donatorului: S! prime"ti rezultatele testelor efectuate pe sngele recoltat: RH; grup! sangvin!; Hepatita B, C; HIV(SIDA); HTLV (leucemie); VDRL (siffilis); ALT (probe hepatice). Acestea sunt confiden#iale. La cerere, ai posibilitatea efectu!rii "i a altor analize gratuite (calcemie, glicemie, transaminaze, colesterol, EKG, radiografie pulmonar!). Acestea presupun o nou! recoltare la sediul centrului de transfuzii. 1 zi liber! de la locul de munc! (n cazul angaja#ilor cu carte de munc!) sau o zi scutire de frecven#! pentru elevi, studen#i "i militari, n ziua don!rii Decontarea cheltuielilor de transport dac! ai domiciliul sau re"edin#a n alt! localitate dect cea n care "i are sediul institu#ia la care se face donarea de snge Reducere de 50% la abonamentul pentru transportul n comun (pentru 30 de zile) dac! donarea se face la institu#ia de profil din localitatea de domiciliu sau din cea n care donatorul este angajat. Aloca#ie de hran! sub forma tichetelor de mas! sau o mas! (alimente) post donare la centrul de transfuzii S! fii informat asupra motivelor excluderii tale de la donare Frecven#a don"rilor de snge total nu poate dep!"i: 5 don!ri pe an pentru b!rba#i "i 3 don!ri pe an pentru femei. Intervalul ntre dou" don"ri este de cel pu#in 8 s!pt!mni. Beneficii pentru organism:
http://www.pentruviata.com/cum.html Page 3 of 4

Cum? - O !ans" pentru via#"

27/01/14 20:15

Sngele este mprosp!tat, imunitatea organismului cre"te, riscul de paralizie "i accident vascular se reduc cu 30%. Un plus? n urma don!rii de snge, rezisten#a organismului la "ocuri cre"te, astfel c!, dac! vei suferi un accident, reac#ia organismului i va ajuta pe medici, acesta fiind deja obi"nuit cu pierderea de snge "i nlocuirea lui. Organizarea de sesiuni mobile de donare de snge Dore"ti s! organizezi sesiuni de donare mobil! la sediul companiei/institu#iei/ONG-ului n care lucrezi sau n cadrul unor evenimente publice, contacteaz!-ne "i te vom ajuta.

http://www.pentruviata.com/cum.html

Page 4 of 4