Sunteți pe pagina 1din 108

PAUL FERRINI

IUBIRE FR CONDIII
Reflecii ale Minii Christice

Traducere Toni Kiihn

Ediia n limba englez Copyright 1994 Love Without Conditions. Reflections of the Christ Mind - Paul Ferrini

Prefaa aut#rului

u toat !.l!a $t.rnit n -urul *enomenului tran$mi$iunilor& 3 hannelling4( e important $ pre izez din apul lo ului nu e$te !orba de$pre o arte tran$mi$&" ')adar( in*ormaia din ea nu pro!ine de la o entitate& $au per$oan $eparat de mintea a$ ulttorului" 5e *apt( ea e$te rezultatul unui pro e$( n are un a$ ulttor $-a ontopit u 1intea Chri$ti ( din are el )i dumnea!oa$tr $untei pri e$eniale" '-6 g.ndi pe /i$u$ a *iind n a*ara minii tale )i independent de ea n$eamn $ pierzi e$enialul" Pentru n ea ni $e adre$eaz /i$u$" El ne e$te el mai intim prieten are ne !orbe)te( uneori in u!inte( alteori *r u!inte" Comuni area )i omuniunea u el $unt e$eniale pra ti rii n!turii $ale" 7rebuie $ pre izm /i$u$ nu are un lo $au o poziie e8 lu$i! n 1intea Chri$ti " +ri$na( 9uddha( 1oi$e( 1ahomed( 6ao 7z )i muli alii $unt n mod on)tient unii u el a olo( $au( mai pre i$( ai i&" 5a ! e mai u)or $ ! adre$ai lui 9uddha $au lui +ri$na( ! rog $ o *a ei" /i$u$ nu $e !a $imi o*en$at" 5impotri!( $e !a bu ura( deoare e i urmai n!tura non-$eparrii" Cu toii $untem n omuniune )i omuni are u 1intea Chri$ti 3$au 1intea 9uddhi $au 9rahman $au 0*.ntul 5uh( da a)a pre*eri4( a$ta( pentru $untem u toii unii u 1intea lui 5umnezeu" 5a n-ar *i a)a( traiul no$tru ar *i omplet ntune at )i lip$it p.n )i de *gduina m.ntuirii $au r$ umprrii" Fie are dintre noi are n el o mi $ .nteie de lumin e ilumineaz ntuneri ul lip$ei noa$tre de on)tient" E$te $ .nteia di!in a on)tientei( are p$treaz !ie legtura noa$tr u 5umnezeu" ' ea$t $ .nteie ne one teaz u n!torul di!in din tradiia noa$tr )i u E$ena di!in dinuntrul *railor )i $urorilor noa$tre" ')a um /i$u$ a entueaz n artea de *a( da noi am !edea $ .nteia de lumin a*lat n *ie are dintre noi( tot ntuneri ul din perepia )i din e8periena noa$tr $-ar de$trma( iar lumea( a)a um o )tim( ar di$prea" /at um e in$taurat iubirea n inima noa$tr )i n inimile $emenilor no)tri" :u *a ei gre)eala de a rede !reuna dintre re*le trile 1inii Chri$ti e aut alt e!a de .t in$taurarea ;egalitii1 iubirii n minile )i inimile noa$tre" ' e$ta e$te $ingurul ei el" <ntru a ea$ta lu reaz 1aha!iri( lu reaz
1 =om tradu e n ontinuare +ingdom> u termenul tradiional mprie&( adug.nd ( n a e$t onte8t( u!.ntul ;egalitate& - mai ur.nd o alitate )i o $tare( de .t un topo$ - ar *i mai potri!it( 3n" trad"4

0*" Fran i$ ( lu reaz 9aal 0hem 7o!( lu reaz ;umi" <mprirea n religii e$te o reli ! a a e$tei lumi" '$emenea delimitri nu e8i$t n 1intea Chri$ti ( unde toate *iinele $e ntrune$ n !ederea unui $ingur el" E$te greu $ ne imaginm a)a e!a( dar a)a e" :i i unul dintre ei are au re$ ut n tradiia iudeo- re)tin nu !a *i $ utit de a a-unge la o nelegere u !iaa )i n!tura lui /i$u$" '$ta e$te !alabil pentru re)tini )i e!rei deopotri!" E$te( de a$emenea( !alabil pentru atei )i agno$ti i" E!reii au ne!oie $ neleag )i $ a epte me$a-ul de n redere are le-a *o$t adu$ de tre /i$u$" Cre)tinii au ne!oie $ neleag um n!tura lui - o n!tur a iubirii )i iertrii - a *o$t per!ertit n n!turi ale *ri ii )i !inei" 'teii au ne!oie $ neleag me$a-ul $u re!oluionar al egalitii" 7oi ei are l-au re$pin$ pe /i$u$ $au ei are l-au pu$ pe un piede$tal au nele$ gre)it n!tura $a" /at de e( o ore ie trebuie $ aib lo pentru noi toi" Pentru *ie are dintre noi( /i$u$ are un me$a- $pe i*i e ne !a a-uta $ desfacem propria noa$tr !in )i $ tre em prin *ri a noa$tr" /i$u$ nu ne ere $ ne on!ertim la re)tini$m( i a)a e!a nu e8i$t" Cre)tini$mul e un mit al $eparrii( e l $epar pe re)tin de e!reu( $au pe mu$ulman de budi$t" Crezi /i$u$ ar $u$ine o a$t*el de idee@ 9inenele$ nu% An di$ ipol al lui /i$u$ - ori e om are i trie)te n!tura - nu promo!eaz ni i un *el de $eparare" El pune n pra ti iubirea )i iertarea pentru toate *iinele( in lu$i! pentru el n$u)i" // mbri)eaz pe e!reu( pe mu$ulman )i pe hindu$ a pe aproapele $u" :u aut $ on!ertea$ pe alt ine!a( $imindu-$e n $iguran n propria $a redin" El nu rede elor e aleg o ale di*erit le !a *i re*uzat m.ntuirea" An ade!rat di$ ipol al lui /i$u$ )tie 5umnezeu are multe i pentru a ne adu e a a$ )i nu are ni iodat ndoieli n pri!ina rezultatului *inal" Fie are dintre noi are a e$ la o relaie per$onal u /i$u$" E$te o relaie e ia na)tere n mod *ire$ ( o dat e n epem $-o dorim )i $ ne n redem n ea" Ea nu pre$upune ni i o tehni ( ni i o in!o aie )i ni i o pra ti $piritual e$oteri " 0impla dar autenti a ne!oie de prietenia )i de luzirea lui e$te tot e e ne e$ar" 0 pre izm /i$u$ nu dore)te $ de!in o *igur autoritar pentru noi" 5e *apt( el pledeaz mpotri!a ori rei alte autoriti n a*ar de ea a lui 5umnezeu" El ere( doar( $-l lum de m.n a pe un egal( $ ne de$ hidem )i $ ne aple m tre *ie are dintre $emenii no)tri u a ela)i re$pe t re ipro )i u a eea)i intenie de a *i egali"

<n!tura lui poate *i $impl( dar punerea ei n pra ti ne !a $oli ita toat atenia( toat energia )i tot de!otamentul" <ndemnul de a *i egal& u *ie are per$oan din e8periena noa$tr( de a re unoa)te )i a ierta toate gre)elile - hiar n timp e a e$tea $unt omi$e - e$te o n!tur re!oluionar( o n!tur e ne !a $pla de !in )i ne !a a-uta $ tre em prin *ri ile noa$tre" C.nd am n eput $ lu rez la a e$t proie t( m-am dedi at lui u a eea)i abnegaie u are am abordat rile anterioare" <n$ a e$t lu ru $-a do!edit a nu *i $u*i ient" ' ept.nd( am $ele tat 1BC de pagini de material bun" Pur )i $implu( nu era artea pe are trebuia $-o adu pe lume n a e$t moment al !ieii mele" 1i $e erea e!a nou( iar eu eream e!a nou de la n!torul meu" <mi doream o arte $impl( lu id( are $ ne a-ute la lari*i area relaiilor noa$tre u /i$u$ )i u n!tura $a" Di( n timp e eu eream( de!enea tot mai lar *aptul ( pentru a $ rie o a$t*el de arte( o parte din Paul2 trebuia $ $e dea la o parte" /dentitatea lui Paul trebuia onte$tat" 0i$temele $ale de redin( !o abularul $u trebuiau $ de!in mai *le8ibile" /deile are l * eau $ $e $imt $eparat de alii trebuiau demolate" <nainte a toate a e$tea $ $e *i nt.mplat( artea nu putea *i realizat" 5e-a lungul a e$tui pro e$( am n!at $ m bizui mai mult pe relaia mea u /i$u$ de .t pe ele itite de$pre !orbele lui )i de$pre el" 5e a$emenea( l-am !zut pe /i$u$ lu r.nd neabtut n !iaa multor oameni e preau $ aib redine $au on!ingeri di*erite de ale mele" Credinele )i on!ingerile $epar" ,.ndurile iubitoare une$ " 5a !rei $-mi urmezi n!tura( trie)te-o g.nd dup g.nd" 9ine u!.nteaz-l pe *ratele tu( pe aproapele tu( hiar da nu e)ti de a ord u el"& ' ea$ta a *o$t ntotdeauna n!tura lui /i$u$" ' um( el o introdu e ntr-un adru mai larg" Faptul am ngduit a e$tei ri $-mi par!in de la /i$u$ )i de la 1intea Chri$ti a n$emnat $ *a rea-u$tri pe toate planurile !ieii mele" 0e erea nu at.t o $ himbare a modului n are $ riam( .t o mutaie *undamental n $i$temele mele de redin" <ndeprtarea ideilor e dau na)tere per epiilor )i $entimentelor de $eparare& trebuia $ de!in pra ti a mea $piritual de zi u zi" = a$igur am *o$t departe de a *i per*e t n a ea$t pra ti " 1 $imt n$ pro*und re uno$ tor pentru ea )i pentru a ea$t arte( deoare e )i una )i alta m-au a-utat $ *a un pa$ nainte( un pa$ *oarte di*i il( n e!oluia mea $piritual" 0perana mea e$te a ea$t arte ! !a o*eri o pra ti $impl dar
2

autorul( Paul Ferrini

pro*und de iertare de $ine )i de non-$eparare( are ! !a tran$*orma !iaa" ' ea$ta e pra ti a pe are /i$u$ a du$-o la per*e iune n !iaa $a ai i )i e$te pra ti a pe are el ontinu $ o $u$ine lip de lip( atun i .nd noi ne ndreptm tre ei )i i erem $ ne a-ute n !ieile noa$tre" 0*.r)itul $u*erinei !ine atun i .nd( n ele din urm( de idem mpreun am $u*erit de$tul" Fie are dintre noi( n propria $a !ia( aut $ g$ea$ o ale mai bun" Credei /i$u$ ne !a abandona a um@ Credei mi a $ .nteie din inima dumnea!oa$tr )i a mea !a pli )i $e !a $tinge( !i tim a *ri ii( !inei )i durerii noa$tre@ :u poate *i a)a% /ubirea lui /i$u$( +ri$na( 9uddha )i a tuturor mae)trilor nlai ne mbri)eaz n rug iunea *ie ruia dintre noi" Ea ntreine u bl.ndee $ .nteia din inimile noa$tre( a-ut.ndu-ne $ tre em deplin prin *ri a )i ru)inea noa$tr" Ea adu e iluminare di!in n toate redinele( on!ingerile ngu$te .t )i n toate ondiiile n are $e de$*)oar e8periena noa$tr" 5eoare e lumina e$te nuntrul no$tru( ea nu poate $ nu $trlu ea$ atun i .nd apelm la ea" 6umina lui Chri$to$ e$te n noi toi" 0 o in!o m mpreun( n numele /ubirii" !aul )errini( Decembrie( *++,

Intr# ucere

ngduie-mi $ n ep prin a $pune eu !orbe$ prin tine( numai n m$ura n are e)ti di$pu$ $ renuni la auto enzur" <n a e$t $en$( tu nu e)ti $pe ial" Eu pot !orbi prin ab$olut ori ine are are a ea$t di$ponibilitate" Ceea e auzi are mult de-a *a e u eea e e$te de-a prezent n mintea ta" #ri e om are $e de$ hide !o ii mele o !a auzi on*orm propriilor $ale per epii )i pre on epii" E ine!itabil $ *ie a)a" 5orina de a omuni a u mine e$te e$enial .nd e !orba $ de$hizi u)a pentru a m primi" :u m impun nimnui u tora" ;elaia u mine $e *a e de bun !oie )i trebuie iniiat de tre *ie are per$oan( atun i .nd e gata $-o *a " Eu $unt e8a t at.t de aproape de tine pe .t !rei tu $-i *iu" '$ta( pentru $unt de-a un g.nd n interiorul minii tale" Di( tot eea e eu $unt( pur ede din a e$t g.nd( la *el um tot eea e nu $unt porne)te dintr-un g.nd di*erit" '$ta trebuie $ n!ei prin e8perien" Anii pretind eu !orbe$ prin ei( numai ei a$ ult o !o e di*erit de a mea" =o ea mea nu ondamn ni iodat )i nu n*ri o)eaz" /ntenia mea e$te $ bine u!.ntez pe toat lumea" =reau a *ie are dintre !oi $ )tie( o dat pentru totdeauna( nu $untei !ino!ai de .t n propria !oa$tr minte )i a ea$t !in imaginat poate )i trebuie $ *ie de$* ut" <n!tura mea e$te una $implF eu pro*e$ez? iertarea p atelor" Propo!duie$ p atul n$u)i nu e$te rea%" Ei pare $ *ie real numai *iind !oi redei putei *i !tmai" Credei $untei trupul !o$tru )i( prin urmare( atun i .nd trupul a *o$t !tmat( redei !i $-a * ut o nedreptate" <neleg i-e greu $ renuni la a ea$t on!ingere" Di totu)i( eu a$ta i er" 7u nu e)ti orpul tu( i trupul $e na)te )i moare( iar tu nu te na)ti )i ni i nu mori" :u e)ti ni ide um un g.nd al limitrii( i ori e g.nd e te limiteaz e$te un orp u un n eput )i u un $*.r)it" Corpul nu e$te alt e!a de .t adrul redinelor $au al on!ingerilor tale" E8i$t orpuri den$e )i orpuri $tr!ezii( de lumin( dar toate au un n eput )i un $*.r)it" 7oate $unt $upu$e unei oare are *orme de autodelimitare" Eu $unt un g.nd nemrginit( un g.nd *r limitare( i m e8tind mereu n non*orma lui 5umnezeu" :u e8i$t *orm are $ m poat onine" 1-am ontopit u 5umnezeu n de$!.r)it iertare" 0unt liber de ori e !in" 0unt liber de repro)uri( re$entimente )i nemulumiri" :u red pot *i nedreptit( um nu red am puterea $ nedrepte$ pe
?

*olo$it u $en$ulF a de lara( a $u$ine( a a*irma( a propo!dui 3n" trad"4

ine!a( deoare e )tiu *r ni i o ndoial ori e *iin are $tatut de egalitate n 5umnezeu" Dtiu i !ine greu $ rezi a$ta( *iind toate pe are le !ezi n lumea ta $ugereaz ine hitatea" 5ar a e$te ine hiti $unt( pur )i $implu( opera ta" Ele $unt un neade!r pe are tu l $u$ii" :u e ne!oie $ le mai $u$ii" 5emon$treaz nu $unt ade!rate( e8tinz.nd /ubirea lui 5umnezeu a$upra *ie ruia dintre *raii ti" :umai n a e$t mod poate *i trit pe pm.nt e8periena mpriei lui 5umnezeu" :u *i preo upat de eea e alii *a $au la$ ne* ut" :u e re$pon$abilitatea ta de a e!alua g.ndurile $au *aptele lor" 5oar at.tF *ii re$pon$abil pentru modul n are g.nde)ti )i a ionezi tu" C i( da g.nde)ti )i a ionezi u 5umnezeu( i !ei in*luena pe alii( *r a ro$ti un $ingur u!.nt" /ubirea de aproape poate *i g$it doar a$um.ndu-i re$pon$abilitatea pentru tine n$ui" F .t poi pentru tine n$ui )i pentru alii )i la$-6 pe 5umnezeu $ *a re$tul" :u e)ti re$pon$abil pentru alegerile * ute de alii )i ni i ei nu $unt r$punztori pentru ale tale" 7otu)i( putei )i trebuie $ n!ai unii de la alii( i eea e alegi tu nu e$te hiar at.t de di*erit de eea e alege $emenul tu" 'de$eori *a ei a elea)i gre)eli" ,re)elile $unt oportuniti pentru a n!a" '-l ondamna pe *ratele tu pentru *aptul *a e gre)eli n$eamn a pretinde tu e)ti *r de gre)eal - eea e nu e$te ade!rat" 7e-am mai ntrebat )i te ntreb din nouF are dintre !oi !a arun a primul piatra@ <l poi dezlega pe aproapele tu de -ude ata pe are e)ti gata $-o pronuni n propria ta minte" '-l dezlega n$eamn a-l iubi( i a ea$ta l a)eaz a olo unde $e a*l doar iubirea( din olo de ori e *el de -ude at" 0tp.nirea propriilor tale g.nduri e$te o premi$ e$enial pentru propria ta iluminare( *iind ai i( n g.ndurile tale( alegi tu $ mergi u mine $au $ ple i de l.ng mine" 0pre deo$ebire de tine( eu $unt $tatorni " :u te !oi pr$i" <i $tau ntotdeauna alturi( a)tept.nd $ m re uno)ti" 5a !rei $ *ii a mine( trebuie $ n!ei $ g.nde)ti a mine" /ar da !rei $ n!ei $ g.nde)ti a mine( trebuie $ pui *ie are g.nd pe are l g.nde)ti n m.inile mele" Eu i !oi $pune da e de a-utor $au nu" ,.ndurile are nu a-ut trebuie eliminate" /at e$ena antrenamentului minii" 7rebuie reinute numai g.ndurile are bine u!.nteaz )i ne re heam la ade!r" <n!tura mea a *o$t )i !a ontinua $ *ie di$tor$ionat( deoare e ea amenin *ie are g.nd are e$te *al$" Di( ameninate a$t*el( g.ndurile *al$e pun $tp.nire pe n!tur )i aut $ o modeleze a $ $e potri!ea$ $ opurilor lor" :u dureaz mult p.n .nd u!intele atribuite mie a-ung $ *ie ontrariul elor pe are le-am ro$tit" 5e a eea ! rog $ *ii !igileni" :u ! mpotri!ii a e$tei di$tor$iuni( nu o ata ai )i nu utai $ o di$ reditai" 7oate a e$tea o !or *a e )i

mai puterni " Fii u mintea lar )i re$pingei *al$ul de dragul ade!rului" # $ingur idee *al$ poate du e la di$perare mintea e o g.nde)te" 5ar un $ingur g.nd ade!rat re$taureaz mpria" 5e a eea( alege-i g.ndurile u nelep iune( iar da nu e)ti $igur e $ g.nde)ti( adu-i dilema la mine" ' te preda mie nu $eamn u ni i un ge$t de predare $au $ub-ugare pe are l poi unoa)te n lumea ta" C i lumea ar *olo$i u duritate ge$tul tu de predare( pentru a te pune $ub ontrol - n timp e eu l-a) *olo$i u bl.ndee( pentru a te elibera de *al$itate )i pentru a-i reda ade!ratul tu 0ine" Cei are *a lu rarea mea i dau ie puterea de a te iubi )i de a te a*irma pe tine n$ui( a)a um e)ti hiar a um" Cei are lu reaz mpotri!a mea i !or g$i multe gre)eli pe are !or dori $ le re ti*i e" Ei ar !rea $ te *a $ depinzi de ei pentru m.ntuirea ta" :u a epta a$emenea min iuni" <n!a $ di$ erni" :imeni de pe pm.nt nu are un r$pun$ mai bun pentru tine de .t a ela pe are tu l !ei g$i prin n rederea n tine n$ui )i n mine"

Mie0ul !r#%le-ei

imeni nu e$te at.t de a$pru u tine a)a um e)ti tu n$ui" '$emeni tuturor *railor ti( $u*eri de un pro*und $entiment de imper*e iune )i ne!redni ie" 7e urmre)te $entimentul ai * ut ni)te gre)eli teribile pentru are( mai de!reme $au mai t.rziu( !ei *i pedep$it de autoriti umane $au de !reo autoritate ab$tra t $piritual( um ar *i 5umnezeu $au legea Iarmi " ' e$te he$tiuni nerezol!ate u pri!ire la autoe!aluarea ta reprezint ondiiile n are $e realizeaz ntruparea ta" Cu alte u!inte( e)ti ai i pentru a le rezol!a" 7u i-ai ale$ prinii( pentru a ei $-i e8a erbeze $entimentul de !ino!ie( n a)a *el n .t $ poi de!eni on)tient de el" ')adar( a-i n!inui pe ei pentru problemele tale( nu te !a a-uta $ ndeprtezi ondiiile pe are( n mod re ipro ( !oi le-ai impu$ iubirii" 0ingura ale de ie)ire e$te a tu $ de!ii tot mai on)tient de propria ta !ino!ie )i de redinele )i tiparele de intera iune bazate pe *ri " ' uta pe ine!a $pe ial( are $-i *urnizeze iubirea pe are prinii ti nu au *o$t n $tare $ i-o o*ere( nu e$te o rezol!are( i doar !a agra!a lu rurile" 0 nu *ii $urprin$( da partenerul $au partenera pe are i-ai ale$ $unt ntruparea per*e t a printelui u are ai ele mai multe de !inde at" :u poi $ nu a-ungi *a n *a u propriile tale rni" Prinii( $oii )i opiii $unt ai i a $ te a-ute $ !ezi propria ta ne!oie de !indeare - iar tu( la r.ndul tu( ndepline)ti a eea)i *un ie n !ieile lor" Cutarea iubirii ne ondiionate ntr-o lume a ondiiilor e$te $ortit( n mod ine!itabil( e)e ului" 5e !reme e toi *raii ti a ioneaz on*orm unor tipare bazate pe ru)ine $au !in( ei nu i pot o*eri iubirea pe are )tii o merii )i ni i tu nu le-o poi o*eri lor" Cel mai bun lu ru pe are l putei *a e e$te $ ! ridi ai unul altuia $tarea de on)tient a$upra iubirii e ! e$te ne e$ar - )i $ n epei $ ! a$umai re$pon$abilitatea de a !-o drui !ou n)i!" 5a nu-i a$umi re$pon$abilitatea de a adu e iubirea n propriile tale rni( nu !ei ie)i din i lul !i io$ ata Japrare( !in )i n!inuire" 0entimentele tale de *urie( -ignire )i trdare - ori .t de -u$ti*i ate ar prea ele - nu !or *a e de .t $ toarne ulei pe *o ul on*li tului interper$onal )i !or ontinua $ rentrea$ redina $au on!ingerea ta $ub- on)tient e)ti ne!redni de iubire )i in apabil $ iube)ti" 7rebuie $ n!ei $ !ezi .t de departe $e ntinde propria ta ur de $ine" P.n e nu te !ei uita n oglind )i nu !ei !edea( re*le tate a olo( propriile tale on!ingeri( l !ei *olo$i pe *ie are $eamn al tu din adrul e8perienelor tale a pe o oglind are $-i arate eea e rezi de$pre tine n$ui" 5e)i nu e nimi gre)it n a ea$t pra ti ( ea nu e$te alea ea

1C

mai $ urt $au u)oar $pre a a$( ntru .t e8i$t ntotdeauna tendina de a g.ndi eea e !ezi e$te le ia altuia" 5a !rei $ ie)i din p$ihologia !i ioa$ a lumii( trebuie $ o-pre)ti -o ul proie iei" ' e$t -o a$ unde atra ia ta $ub on)tient $pre moarte( n $patele unei *aade a blamrii )i a unei moraliti ondiionate" E o ironie( ntr-ade!r( dar - n hiar lipa .nd i de lari ino ena pe $o oteala aproapelui tu - tu i ntre)ti( de a$emenea( propriile $entimente de !ino!ie )i in*erioritate" :u e8i$t alt ale de ie)ire din er ul !i io$ al !inei )i n!inuirii( alta de .t de a n eta $ n!inuie)ti" 5ar *ii pregtit" 5a !rei $ te dai -o$ de pe roata $u*erinei( $-ar putea $ on$tai nu te bu uri de prea mult popularitate" Cei e nu parti ip la -o ul lumii - proie ia - $unt primii are !or *i ata ai" 5a nu ai n!at nimi din !iaa mea( a$ta pre i$ ai n!at-o% #ri ine are )i re unoa)te propria *ri - *r a o proie ta n a*ara $a - peri liteaz -o ul lumii" #ri ine are )i a$um propriile g.nduri u iga)e )i le aut rd inile n propria on)tiin( amenin e)a*oda-ul moral al $o ietii" <n $o ietatea uman e8i$t bine )i ru" Cei are *a e!a bun $unt r$pltii( iar ei are *a e!a ru $unt pedep$ii" ')a a *o$t dintotdeauna" <n!tura mea amenin a e$t po$tulat *undamental" 6a ni!elul el mai de $upra*a( ea onte$t ideea rul ar trebui pedep$it" <n *aa $trigtului pentru plat )i r$plat( m-am $ituat )i !oi ontinua $ m $ituez n *a!oarea iertrii" 6a un ni!el mai pro*und( n!tura mea onte$t n$)i ideea ine!a ar trebui ondamnat din auza omportamentului $u" 5a ine!a a ioneaz gre)it( a ea$ta $e datoreaz *aptului are g.nduri gre)ite( g.nduri *al$e" 5a el poate $-)i dea $eama de neade!rul g.ndirii $ale( )i poate $ himba omportamentul" E n intere$ul $o ietii $-l a-ute $-o *a " 5ar da $e apli o pedeap$( ideile $ale *al$e !or *i rentrite )i li $e !a mai aduga )i po!ara !inei" 'i auzit zi alaF 5in dou rele nu ie$e un lu ru bun&" ' ea$ta e$te e$ena n!turii mele" 7oate relele trebuie ndreptate a)a um trebuie" 'lt*el( ore ia n$eamn ata " ' te opune( a uta $ birui $au $ te eri u o idee *al$ e$te e hi!alent u a o on$olida" ' ea$ta e$te alea !iolenei" Calea mea( pe de alt parte( e$te non!iolen" Prin modul ei de abordare a problemei( ea demon$treaz are e$te $oluia" Ea adu e iubire( nu ata ( elor uprin)i de durere" 1i-loa ele $unt ompatibile $ opului" ' *a e e!a ru n$eamn a pro*e$a4 !ina )i a perpetua redina durerea )i $u*erina $unt ne e$are" ' *a e e!a bun n$eamn a pro*e$a iubirea )i a-i demon$tra puterea de a dep)i toat $u*erina" Pe $ urt( nu ai ni iodat dreptate .nd *a i un lu ru ru )i nu gre)e)ti ni iodat .nd
4

*olo$it u $en$ulF a de lara( a $u$ine( a a*irma( a propo!dui 3n" trad"4

11

*a i un lu ru bun" Ca $ ai dreptate( * bine" :u poi iubi ntr-un mod lip$it de iubire" :u poi a!ea dreptate )i( n a ela)i timp( $ ata i eea e e$te ru( deoare e eroarea e ea are trebuie demontat )i( ntru .t rd ina a tot e n$eamn eroare e$te *ri a( numai demontarea *ri ii !a adu e ore ia" /ubirea e$te $ingura rea ie e demonteaz *ri a" 5a nu rezi a$ta( n ear -o" /ube)te ori e per$oan $au $ituaie are i e!o n tine *ri a( )i a ea$ta !a di$prea" '$ta e$te ade!rat( nu at.t datorit *aptului iubirea e antidotul *ri ii( i *iind *ri a e$te ab$ena iubirii&" 5e a eea( ori de .te ori iubirea e$te prezent - *ri a nu poate e8i$ta" Cei mai muli dintre !oi neleg *oarte multe de$pre *ri ( dar *oarte puine de$pre iubire" = e$te *ri de 5umnezeu( ! e$te *ri de mine )i ! e$te *ri unul de ellalt" 5e e ! e *ri @ 5eoare e a!ei on!ingerea nu meritai $ *ii iubii )i ni i nu $untei apabili $ iubii pe alt ine!a" ' ea$t redin e$te $ingura redin e trebuie $ himbat" 7oat negati!itatea din !iaa !oa$tr $e !a de$trma( o dat e demontai a ea$t redin eronat de$pre !oi n)i!" 7u( prietenul meu( nu e)ti eea e g.nde)ti e)ti" :u e)ti doar o a umulare a tuturor on!ingerilor )i *aptelor tale negati!e" '$ta e$te eea e rezi tu e)ti( dar nu e eea e e)ti" 7u e)ti Fiul lui 5umnezeu( la *el a )i mine" 7ot eea e e$te bun )i ade!rat de$pre 5umnezeu( e$te bun )i ade!rat de$pre tine" ' ept a e$t *apt - *ie )i numai pentru o lip - )i !iaa ta !a *i tran$*ormat" ' ept a ea$ta n pri!ina *ratelui tu - aproapelui tu hiar n a e$t moment )i tot on*li tul dintre !oi $e !a termina" Ceea e !ezi e$te un rezultat dire t a eea e rezi" 5a tu rezi e)ti !ino!at( atun i !ei !edea o lume !ino!at" /ar o lume !ino!at !a *i pedep$it - )i la *el !ei *i )i tu" 5umnezeu te !a bate" 5umnezeu !a nimi i lumea" 5umnezeu $e !a rzbuna"& ' e$tea( prietenii mei( $unt g.ndurile pe are !oi le g.ndii" ' e$tea - de)i $unt bla$*emii - $unt ideile ab$urde pe are !rei $ mi le atribuii mie% 5in *eri ire( eu neleg a e$ta e$te doar modul !o$tru nu prea $ubtil - de a ! anoni" E$te o mane!r de tergi!er$are" <n timp( !ei obo$i de ea" :u !a dura mult p.n e !ei n epe $ re$pingei - indi!idual )i ole ti! - ntreg on eptul !inei )i !ei t.n-i $ !enii a a$" Prietenii mei( a)tept u bu urie )i ertitudine a e$t moment al deplinei one$titi )i re$pon$abiliti" <n a ea zi( .nd !ei !edea binele !o$tru )i pe el al $emenilor !o)tri a *iind unul )i a ela)i( tot eea e ! $epar de 5umnezeu $e !a de$prinde de !oi )i !ei $ta alturi de mine n toat $plendoarea !oa$tr"

12

'tun i !ei unoa)te n mod nendoielni /ubirea lui 5umnezeu pentru !oi" 'tun i !ei unoa)te ElJEa nu !-a abandonat ni iodat( ni i hiar n ulmea demenei !oa$tre( .nd ai g.ndit ElJEa !rea $ ! pedep$ea$ )i $ ! di$trug lumea" 'tun i !ei unoa)te puterea minii !oa$tre de a rea )i atun i !ei alege $ reai mpreun u 5umnezeu )i nu $eparat de ElJEa"

1?

Practica

n$u)i u!.ntul pra ti produ e on*uzie" Ce alt e!a ai putea pra ti a( n a*ar de eea e uno)ti de-a@ Di e alt e!a uno)ti( n a*ar de !in( *ri )i ata @ 9inenele$ nu !rei $ ontinui $ pui n pra ti e8a t a ele redine $au rea ii are te du la $u*erin% ')adar( e $ pra ti i@ 'i putea( e!entual( $ n epi prin a pra ti a( pur )i $implu( $tarea de on)tient" E8er$eaz $ *ii on)tient de !ina ta( de *ri a ta )i de ata ul tu" :u le amu*la( nu le nega )i nu le proie ta a$upra altor oameni" Pur )i $implu( uit-te la a e$te *enomene n timp e ele $e i!e$ n adrul on)tientei tale" C.nd e)ti *urio$ $au deprimat( ntreab( pur )i $impluF 5e e $unt $uprat@ 5e e $imt ne!oia $ m apr@ 5e e anume mi-e *ri @& Continu $ pui a e$te ntrebri( p.n .nd n epi $-i dai $eama de $ur$a m.niei )i *ri ii tale" # dat e tre i prin a e$te $traturi ale emoiei( pune-i ntrebareaF Care e$te !ina mea ai i@& 6a e !in te re*eri@&( ntrebi" 7oate emoiile negati!e din !iaa ta apar din $entimentul tu $ub on)tient de !ino!ieJru)ine" ' e$ta trebuie on)tientizat" 7rebuie adu$ n on)tienta ta( a tu $-l poi elibera" 0entimentele tale de imper*e iune )i ne!redni ie i pro!oa *ri a de r$plat" 5a tu rezi e e!a n neregul u tine( $au ai gre)it u e!a( i !a *i team !ei *i pedep$it( iar da i-e team !ei *i pedep$it( te !ei apra mpotri!a ori rui ata imaginat )i imaginar" #ri de .te ori $imi ine!a i onte$t !aloarea( !ei *i gata $ ape)i pe trga i" ' e$t ntreg $ enariu de$pre !in )i pedeap$( plat )i r$plat( are lo doar n mintea ta" 5a l proie tezi( !ei introdu e pe alii n el )i !ei *i ne!oii $-l rezol!ai mpreun" '$ta( n$( ridi miza" E$te puin probabil $ rezol!i e!a mpreun u altul( atun i .nd nu e)ti on)tient de propria ta ompli itate la e!enimente" E$te mai bine $ n epi prin a on*eri on)tient propriilor tale g.nduri" '$t*el( !ei de$ operi nu numai !ina e$te rd ina ntregii $u*erine( dar )i iertarea de $ine e$te ne e$ar" Fr iertare de $ine( nu e8i$t eliberare de !in" Prin urmare( )i drama m.ntuirii are lo doar n propria ta minte"

14

7u( n mintea ta( i $tabile)ti ino ena $au !ina" :u onteaz .t de muli oameni i-au * ut ru" '-i n!inui nu te !a a-uta u nimi " 7u e)ti -ude torul are pronun $entina( iar at.ta timp .t n!inuie)ti pe alt ine!a pentru problemele tale( re*uzi $-i o*eri ie n$ui iertarea" Kude torul )i -uraii trie$ ( deopotri!( nuntrul propriilor tale g.nduri" 7u i-ai $tabilit !ina( iar a um tot tu trebuie $ o demontezi" P.n .nd nu i !ei de$*a e !ina( nu i poi g$i ne!ino!ia" Cam la a$ta ne re*erim .nd e !orba de$pre pro e$ul de iertare" :u are nimi de-a *a e u a-i ierta pe alii" 're totul de-a *a e u a te ierta pe tine n$ui pentru *aptul te-ai de larat !ino!at" ' e$ta e domeniul pra ti ii" :u e8i$t $ituaie n are a ea$t lu rare $ nu poat *i * ut" <ntregul $ enariu al !ieii tale e$te un teritoriu pentru autoin!e$tigare" Con*er on)tient *ie rui g.nd )i *ie rui $entiment )i( n ur.nd( !ei g$i $ur$a !inei )i a $u*erinei ulterioare" :imeni nu poate $ pa de a ea$t mun L e$te o parte e$enial a programei de trezire" Cu .t nelegi mai repede a e$t lu ru( u at.t i !a *i mai u)or"

1B

A!r#a!ele t"u

n permanen $uprae$timezi importana aproapelui tu n !iaa ta" Pe de-o parte !rei $-l n!inuie)ti pentru toate problemele tale )i $-l ru i*i i( um m-ai ru i*i at pe mine" Pe de alt parte( !rei $-l ridi i pe un piede$tal )i $-l prea$l!e)ti( a)a um m prea$l!e)ti pe mine" Cu toate a e$tea" <i !ine *oarte greu $-l tratezi pe aproapele tu a pe un egal" C.nd i-am erut $-l iube)ti pe aproapele tu a pe tine n$ui( i-am dat o regul *oarte $impl pe are $-o urmezi n tot eea e *a i" 5in ne*eri ire( da nu te iube)ti pe tine n$ui( nu prea o $ reu)e)ti $-l iube)ti pe aproapele tu" ' n!a $ te iube)ti pe tine n$ui )i a n!a $-i iube)ti aproapele( merg m.n n m.n" :u poi $-l iube)ti pe $emenul tu )i $ te ur)ti pe tine n$ui( $au $ te iube)ti pe tine n$ui )i $-l ur)ti pe $emenul tu" 0entimentele *a de aproapele tu oglinde$ ( pur )i $implu( $entimentele tale *a de tine n$ui" ')a $t.nd lu rurile( intera iunile u aproapele tu te a-ut $ !ezi eea e trebuie $ ieri n tine n$ui" '-l ierta pe aproapele tu pentru gre)elile lui *a de tine l a-ut numai n azul n are a ea$ta l *a e apabil de a $e ierta pe el n$u)i" 7ot a)a( a primi iertarea aproapelui tu pentru gre)elile tale *a de el te a-ut numai n azul n are a ea$ta te *a e apabil de a te ierta pe tine n$ui" ' primi iertare din partea altora e$te un lu ru ne e$ar( numai n m$ura n are tu rezi e$te" 5a a)a rezi - um red de alt*el( ma-oritatea oamenilor - e important $ te mpa i" ' le ere iertare altora demon$treaz e)ti gata $ te rzg.nde)ti n pri!ina elor nt.mplate" ' e$ta e$te un prim pa$ important n pro e$" :u *a e( n$( gre)eala de a da aproapelui tu puterea& de a te ierta" '$ta pla$eaz puterea n a*ara ta( a olo unde ea nu poate *i ni iodat" Cere-i iertarea( dar - da el i-o re*uz - $ nu pre$upui nu !ei *i ni iodat iertat" 5impotri!( e)ti ntotdeauna iertat" Cei are re*uz iertarea( )i-o re*uz doar lor n)i)i" 'tun i .nd l ondamni pe aproapele tu( poi *i $igur nu pe el i ondamni( i o parte din tine n$ui de are i-e ru)ine )i pe are nu ai a eptat-o" Faptul de$ operi ni)te nea-un$uri la aproapele tu nu te poate *a e $ te $imi mai bine - ntru .t a ea$ta doar agra!eaz propria

1E

ta $enzaie de ne!redni ie" :i i dreptatea( ni i m.ntuirea nu $e dob.nde$ ata .ndu-i $emenul" 7e rog $ nelegi a ea$ta( e8a t a)a um i-o $pun" Fie are ui pe are l bai n palma $emenului tu te ine pe tine pironit de ru e" Eu $unt do!ada a e$tui *apt" C i eu( n per epia ta( !oi rm.ne pe ru e p.n .nd !a n eta ntregul ata " P.n atun i( tu )i u mine a!em un lu ru n omunF am.ndoi am *o$t ru i*i ai" <n intera iunile tale u aproapele tu ai de * ut o alegere $implF a-l g$i ne!ino!at $au a-l g$i !ino!at" ' ea$t alegere are lo iar)i )i iar)i - n *ie are zi( n *ie are or( n *ie are lip" Cu *ie are g.nd tu l ntemniezi pe aproapele tu( $au l eliberezi" Di( a)a um alegi $-l tratezi pe el( a eea)i -ude at !ei adu e a$upra ta n$i :u poi a-unge n Cer( trg.ndu-l napoi pe aproapele tu - )i ni i nu !ei a-unge a olo( n er .nd $-l ari tu" Fie ruia dintre !oi i $-au dat mi-loa ele de a-)i de$ operi propria ne!ino!ie" ' ept-l( pur )i $implu( pe $emenul tu )i bine u!.nteaz-l pe alea $a" 5a i ere a-utorul( d-i-l bu uro$( dar nu n er a $ *a i pentru aproapele tu eea e trebuie $ *a el pentru $ine n$u)i" E$te ne e$ar a limitele pe are le $tabile)ti $ *ie bine g.ndite" da $e pune problema $ tre i din olo de ele" :u-l *a e r$punztor pe aproapele tu pentru pa ea )i *eri irea ta )i nu-i a$uma ni i re$pon$abilitatea pentru pa ea )i *eri irea lui" El n-a !enit $ te m.ntuia$ pe tine )i ni i tu n-ai !enit ai i a $-l m.ntuie)ti pe el" Pe de alt parte( dezleag-l pe $emenul tu de ori e re$entiment pe are l nutre)ti *a de el" :u te abine n ni i un *el de la a-i arta iubire" C i( a n er a $-l pri!ezi de *eri irea $a( n$eamn a-l ata a )i a te ntemnia pe tine n$ui n $tr.n$oarea *ri ii )i a !inei" :u-i a$tupa ure hile .nd aproapele tu $trig dup a-utor" 6a$-l $ lu reze alturi de tine( at.ta timp .t !rea el" Di( .nd e gata $ ple e( dore)te-i tot binele" 5-i hran )i ap pentru drum" :u-l ndatora )i nu-l *ora $ $tea mpotri!a !oinei $ale" 6ibertatea aproapelui tu nu e$te de .t un $imbol al propriei tale liberti" 5e a eea( la$-l $ !in )i $ ple e dup bunul lui pla " Areaz-i bun !enit .nd !ine )i $pune-i bun rma$ .nd plea " 1ai mult de-at.t nu poi *a e" 't.t n$ e$te $u*i ient" <ngri-e)te-te de *ie are $trin n *elul a e$ta( )i eu i !oi arta o lume n are $-a ntor$ n rederea )i n are domne)te iubirea de aproape" /ube)te-i aproapele( a)a um ai !rea $ te iube)ti pe tine n$ui" F-l

1G

$ *ie la *el de important" :u * $a ri*i ii pentru el )i nu-i ere a el $ *a $a ri*i ii pentru tine( i a-ut-l .nd poi )i prime)te-i a-utorul u re uno)tin( atun i .nd ai ne!oie de ei" ' ea$t re ipro itate $impl )i plin de demnitate e$te un ge$t a% iubirii )i a eptrii" El demon$treaz n redere )i $tim re ipro " 1ai mult de-at.t e prea mult" 1ai puin de-at.t e prea puin"

1H

Inter!retare

nterpretezi eea e $e nt.mpl n !iaa ta on*orm redinelor tale *undamentale )i $trilor emoionale e iz!or$ din ele" 7rirea unei e8periene de dezamgire( de e8emplu( e$te legat dire t de !in )i de $entimentul tu de imper*e iune" C.nd nu-i $unt ndeplinite a)teptrile( prime)ti( pur )i $implu( o ore ie" Mi $e $pune nu !ezi ntregul ade!r a% unei $ituaii" Mi $e ere $-i lrge)ti per epiile" Core ia nu n$eamn ata " Ea nu n$eamn pedeap$" Per epia e)ti ata at $au pedep$it atun i .nd lu rurile nu merg um !rei tu e$te pe de-a-ntregul alimentat de !in" Fr a ea !in( ore ia $-ar primi u re uno)tin )i per epia $-ar lrgi( pentru a in lude noua in*ormaie" 7ot eea e n$eamn e8perien are lo doar pentru un $ingur $ opF lrgirea on)tientei tale" #ri e alt $en$ pe are l de$ operi n e8periena ta de !ia e$te un $en$ pe are tu l-ai n$ o it" Poate nu de izi la ni!el on)tient eea e i $e !a nt.mpla( dar n mod ert interpretezi eea e $e nt.mpl potri!it u redinele tale" 6ibertatea ta de baz on$t n a a epta )i a n!a din e8perienele u are e)ti on*runtat" Poi( de$igur( $ re$pingi e8periena" Poi re*uza $ n!ei din ea" 5ar a ea$t opiune du e la $u*erin" 5a n nu )tii a$ta( nu !a dura mult p.n o !ei a*la" 0-ar putea $ ntrebiF Pot ndeprta $u*erina( a ept.ndu-mi e8perienele )i n!.nd din ele@& iat o ntrebare *oarte bun" :u numai poi ndeprta $u*erina( dar poi tri bu uria unirii u 5umnezeu" C i( mbri)at de e8periena ta( i prime)ti ore ia - )i g.ndurile tale $e aliniaz 1inii 5i!ine" =iaa e$te ori rezi$ten( ori apitulare" ' e$tea $unt $ingurele opiuni" ;ezi$tena du e la $u*erin" Capitularea du e la beatitudine" ;ezi$tena e$te de izia de a a iona $ingur" Capitularea e$te de izia de a a iona u 5umnezeu" <n !ia nu poi tri e8periena bu uriei( opun.ndu-te ideilor )i a iunilor altor oameni" Poi tri e8periena bu uriei( numai rm.n.nd redin io$ ade!rului dinuntrul inimii tale" /ar a e$t ade!r nu i re$pinge ni iodat pe alii( i i in!it $ intre" 'de!rul e$te o u) e rm.ne mereu de$ hi$" :u poi n hide a ea$t u)" Poi alege $ nu intri" Poi merge n dire ia opu$" 5ar nu poi $pune ni iodatF 'm n er at $ intru dar u)a era n hi$"& A)a nu e$te ni iodat n hi$ pentru tine $au pentru ori ine alt ine!a" 5a ai $entimentul u)a i-a *o$t tr.ntit n *a( n$eamn i-ai interpretat e8periena u n*ri o)are" Crezi doar u)a e$te n hi$" Ea nu e$te n hi$ - dar on!ingerea ta u)a e n hi$ te-ar putea on!inge )i pe tine )i pe alii a)a $tau lu rurile" 0untei u toii ni)te mae)tri .nd e !orba $ ntoar ei ade!rul pe

19

do$" '!ei abilitatea reati! de a *a e a ori e lu ru $ n$emne eea e !rei !oi $ n$emne" Putei *a e nu& din da& )i ore t& din gre)it&" Chiar at.t de puterni e ! $unt redinele% 5ar *aptul ai r$turnat ade!rul nu n$eamn ade!rul n eteaz de a mai *i ade!rat" <n$eamn doar ai reu)it $ a$ undei ade!rul de !oi n)i!" E$te( a)adar( *oarte important um i interpretezi e8perienele" 5a te $imi *ru$trat n a)teptrile tale( !ei a epta oare ore ia( $au !ei in$i$ta e)ti nedreptit@ E)ti tu !i tima a eea e i $e nt.mpl( $au e)ti el are *olo$e)te a ea$ta pentru a n!a@ Prime)ti e8perienele prin are tre i a pe o bine u!.ntare( $au a pe o pedeap$@ /at ntrebarea pe are trebuie $ i-o pui mereu" Fie are e8perien e$te o oportunitate de a mbri)a ade!rul )i de a re$pinge iluzia" /n a ea$t pri!in( o e8perien nu e$te mai bun $au mai rea de .t alta" 7oate e8perienele au a ela)i potenial" Ele toate e8i$t doar a un teren germinati! pentru natura ta di!in" /at de e nu trebuie $ di$peri ni iodat" =ei a!ea ntotdeauna o alt )an$ de a te rzg.ndi" :u a$ ulta de ei are $pun ontrariul" :u e8i$t o -ude at de apoi( n a*ara -ude ii pe are tu o !ei emite de$pre tine n$ui( atun i .nd te !ei !edea prin o hii mei" Poate n a e$t moment nu m rezi" Poate e)ti on!in$ tu ai pro!o at $u*erina altora $au e)ti !i tima a iunilor a e$tora ntreprin$e mpotri!a ta" Faptul mi re$pingi a um u!intele nu n$eamn !oi n eta $ i le o*er" 5e e rezi ar onta pentru mine .t de mult timp i trebuie ie a $ te treze)ti@ 7impul( de$igur( nu are ni i o rele!an pentru mine )i ni i pentru tine( da e $ $punem ade!rul" 'i timp din bel)ug $ *a i gre)eli )i $ n!ei din ele" C.nd *le are dintre !oi !a *i n!at eea e a !enit $ n!ee( a- ea$t lume nu !a mai *i ne e$ar" ' e$t uni!er$ *izi ( e i $e pare at.t de permanent( $e !a dizol!a n neant - *iind ( o dat e !-ai trezit( el nu mai are ni i un ro$t" ' e$t timp $e apropie( dar nu e ni i o grab" :u da bi e r.ului )i ni i nu n er a $-l $t!ile)ti" :-o $-i *olo$ea$ la nimi " 1intea 5i!in lu reaz n mintea ta hiar a um( hiar ai i" <n a$ta trebuie $ n!ei $ ai n redere "

2C

Nev#ia e -irac#le

ira olele $unt demon$traii ale 1inii 5i!ine n a iune n mintea )i e8periena ta" E ne!oie de mira ole a pro edee dida ti e( e8a t a)a um a *o$t ne!oie de mira ole u dou mii de ani n urm" Fie are mira ol e$te o demon$trare a *aptului iubirea e mai puterni de .t *ri a" :u $ube$tima antitatea de *ri din are e$te * ut lumea ta" Pri!e)te n -urul tu" Ait-te la propriile tale g.nduri" E8i$t a olo !reun lo n are *ri a $ nu $e $imt a la ea a a$@ :u te ntreb a$ta a $ te deprim" ') dori doar $ *ii reali$t" Pri!e)te lu rurile a)a um $unt ele n lumea ta" F un in!entar al propriilor tale g.nduri" :u te poi apropia de iubire( da nu realizezi .t de mult din g.ndirea ta are la baz *ri a" ' on*eri on)tient g.ndurilor tale n r ate de *ri indu e po$ibilitatea unei alternati!e" 5ar( te rog( nu n er a $ nlo uie)ti g.ndurile negati!e( temtoare( u g.nduri poziti!e( iubitoare" '$ta nu *a e de.t $ in$taureze un on*li t n mintea ta" 6a$( n $ himb( on)tientizarea $ lu reze" Fii on)tient( pur )i $implu( de *ri a ta )i $imte-o" 'poi( .nd ai re$imit-o din plin( $pune doarF 7at( a um $unt gata $ tre prin *ri a mea" 7e rog( a-ut-m%& Di *ii gata $ prime)ti a-utorul pe are l-ai erut" Cererea ta nu !a *i re$pin$( te a$igur" C.nd eri a-utor( re uno)ti e8i$t o putere mai mare de .t *ri a ta" 5e a$emenea( i !de)ti dorina de a onlu ra u a ea putere( pentru a ie)i din *ri a )i on*li tul din !iaa ta" 7i-a) mai propune e!aF atun i .nd eri a-utor( admite eri a g.ndurile tale $ *ie $ himbate" '*irm( de iF 7at( $unt di$pu$ $ m rzg.nde$ n pri!ina a e$tei $ituaii" '-ut-m( 7e rog( $ o !d( nu prin o hii *ri ii( i a)a um o !ezi 7u" '-ut-m $ o !d u iubire egal pentru mine n$umi )i pentru toi eilali"& ' ea$ta( $emen al meu( e$te o rug iune *oarte puterni " 0truie n ea" #dihne)te-te n tria )i pa ea ei" Di la$-6 pe 5umnezeu $-i r$pund prin *ie are u!.nt( *ie are ge$t )i *ie are *apt" :u poi a!ea e8periena mira olului( de .t da e)ti di$pu$ $-l prime)ti" Ca $ trie)ti e8periena mira olului( trebuie $ *ie prezeni urmtorii *a toriF 314 trebuie $ )tii ai ne!oie de el( 324 $-l eri n mod $in er )i 3?4 $ *ii di$pu$ $-l prime)ti" C.nd toi trei *a torii $unt prezeni( mira olul $e !a mani*e$ta"

21

5in ne*eri ire( hiar da mira olul $-a mani*e$tat n !iaa ta( $-ar putea $ nu-i dai $eama" 5e e@ Fiind ai o idee pre on eput de$pre *elul n are trebuie $ arate mira olul" Di( a$t*el( $-ar putea $ nu-l re uno)ti( de)i $e a*l hiar n *aa ta" 5ar la e bun un mira ol( da nu'l poi !edea@ 5a !rei $ a epi mira olul n inima ta( nelege( te rog" el $-ar putea $ nu arate a)a um i-ai n hipuit tu" Fii de$ hi$ la prezena $a n !iaa ta )i ngduie-i $ i $e re!eleze" Anii dintre !oi ar putea ntrebaF 5e e nu mi d 5umnezeu miraolul pe are l er@& 1oti!ul e$te mira olul pe are l eri ar putea $ nu te elibereze de *ri " Prin urmare( el nu e$te mira ulo$( iar *ri a ta !a re*a e( pur )i $implu( ondiiile are te-au determinat $ eri a e$t mira ol" 6a$ a 5umnezeu $ *ie Cel are i r$punde la rug iune" :u n er a $-i $pui tu de e anume ai ne!oie" Dtie El mai bine de .t tine" 'i n redere n a$ta" 5e$ hide-te prezenei 0ale n !iaa ta" Fii di$pu$ $ n!ei de la El )i de$pre El" /n a ea$t di$ponibilitate( *ri a !a *i dizol!at" <n a ea$t di$ponibilitate te !ei trezi la ade!rata ta natur"

22

A f#l#si ceea ce ai la 1n e-2n"

u e ne e$ar $ rein!entezi roata a $ adu i n !ia o ontribuie $emni*i ati!" 5a te uii n -urul tu( !ei !edea multe i de$ hi$e autoe8primrii" :i i una dintre a e$tea nu e$te per*e t" Anele i !or ere $ te adaptezi" E n ordine" E bine $ *ii adaptabil" E bine $ nelegi a ela)i lu ru poate *i $pu$ )i * ut n multe *eluri" 5a n er i $ g$e)ti *orma per*e t - $er!i iul per*e t( relaia per*e t - !ei *i n ontinuu *ru$trat" 6umea nu o*er per*e iunea n aea$t pri!in" Ea i o*er( pur )i $implu( o oportunitate de a e!olua )i de a te $ himba( eea e e u)or da nu e)ti ata)at *ormei tale de autoe8primare" Folo$e)te *orma are-i $t la ndem.n n momentul dat" 5e$prinde-te de ideile tale pre on epute" Fie are moment e$te nou" Fie are $ituaie ere e!a di*erit de la tine" 'ta)amentul *a de un anumit mod de a $pune $au de a *a e e!a ntr-un anumit *el e$te tributar timpului" '$t*el de ata)amente te in nlnuit de tre ut" 7e in mpotmolit ntr-o *al$ identitate" Fie are e8perien e !ine $pre tine te !a ntreba da e)ti di$pu$ $ nu te mai ramponezi( da e)ti di$pu$ $ ai n redere( da e)ti di$pu$ $ p)e)ti a*ar din timp" 5a nu e)ti ata)at de *orm( e u)or $ p)e)ti a*ar din timp" 'tenia ta rm.ne *i8at n prezent( n momentul etern de a um" #ri e $e nt.mpl ere atenia ta total" Di totu)i( .i dintre !oi $untei pe deplin prezeni n adrul e8perienei !oa$tre@ Cei mai muli dintre !oi $untei o upai $ ! -ude ai e8periena( ut.ndu-i nod n papur( dorind a ea $ arate a)a um !-ai a)teptat $ arate" Cu alte u!inte( ! ramponai de *al$a !oa$tr identitateL n er ai $ $ilii prezentul $ $e on*ormeze tre utului" <ntreab-te one$tF 0unt n utarea unei !iei $tabile( pre!izibile@ '$ta-mi dore$ @& n az da( atun i trebuie $-i dai $eama lumea nu-i poate o*eri a)a e!a" 7oate lu rurile din lume $e a*l ntr-un pro e$ de $ himbare" :imi nu e $tabil" :imi nu e pre!izibil" :imi nu-i !a o*eri alt e!a de .t $e uritate temporar" ,.ndurile !in )i plea " ;elaiile n ep )i $e termin" 7rupurile $e na$ )i pier" /at tot e i poate o*eri lumeaF e!oluie( $ himbare( ara ter tranzitoriu al lu rurilor" Permanena nu poate *i g$it la ni!elul *ormei" 7oat *orma e$te( n e$en( o di$tor$iune a lip$ei originare de *orm a uni!er$ului" Ceea e e$te atot uprinztor( atoateprimitor" atoateiubitor nu poate *i limitat la *orm" /ubirea nu-l alege pe el iubit $au momentul e8primrii de $ine"

2?

/ubirea $e e8tinde a$upra tuturor( tot timpul" /ubirea e$te *ar ondiii( adi ( ea e$te *r *orm&" <n$eamn oare a ea$ta nu poi tri - n lume - e8periena iubirii@ :i ide um% 7otu)i( trirea de tre tine a e8perienei iubirii !a *i diminuat n raport dire t u ne!oia ta de a o interpreta )i ontrola" /nterpretarea pune ondiii a$upra a eea e trebuie $ rm.n *r ondiii" C.nd impui iubirii ondiii( tu trie)ti e8periena ondiiilor( nu a iubirii" <nt.lne)ti *orma( nu oninutul" /ubirea $e e8prim numai printr-o inim de$ hi$" 5e$ hiderea inimii nu e$te o tehni ( i o di$ponibilitate emoional e tre e din olo de limitele de*inirii on eptuale" Pe m$ur e *ie are *orm $e $ himb( inima $e de$ hide *r *ri $pre oninutul ei $ himbtor" Ca $ pri epi e!a din a ea$t lume( trebuie $ n!ei $ pri!e)ti din olo de *orm( tre intenia reati!" Fii re epti! la intenia a*lat n $patele modului de e8primare a unei per$oane )i !ei !edea mai lar e n$eamn a ea$ta pentru ea" 5ar pri!e)te numai *orma nud )i !ei !edea e n$eamn a ea$t *orm pentru tine" ' pri!i din olo de *orm& e$te un alt mod de a $pune pri!e)te din olo de propriile tale idei pre on epute"& Ca $-l !ezi pe $emenul tu a)a um e$te el n realitate( trebuie $ pri!e)ti din olo de -ude ile tale de$pre el" 5a !rei $-l uno)ti( trebuie $ te apropii de el( $-i de$ hizi inima )i $-l ntrebi are i e$te intenia" ' e$ta e$te $ingurul ge$t e te !a ondu e $pre unoa)terea lui" C.nd inteniile ui!a $e $ himb( $e $ himb )i *orma are e $uportul a e$tor intenii" 5a e)ti $en$ibil la propriile tale intenii )i la ele ale altora( !ei *i mai bine pregtit pentru modi*i rile *ormei" 5eta)area de *orm pro!ine dintr-o atitudine de apropiere de alii( nu de n$trinare" '-i ine la di$tan pe eilali nu adu e deta)area( i opu$ul ei" :umai da i admii pe eilali n inima ta( de!ii apabil $-i eliberezi" Compa$iunea )i deta)area merg m.n n m.n" :u poi $ iube)ti pe ine!a )i( totodat( $ urmre)ti $-l ontrolezi" :umai dorindu-i tot e e$te mai bine( i o*eri aproapelui tu libertatea" /ar da nu i o*eri libertate( nu i o*eri iubire" 'ta)amentul *a de *orm pro!ine din ea mai pro*und ne$iguran" :u o poi nelege pe deplin( p.n .nd nu tre i din olo de ata)ament( n$ a ea$t tre ere e$te ine!itabil" Ea e$te imprimat n $ hema !ieii" Fie are $ituaie din !iaa ta i o*er oportunitatea de a pta o mai

24

mare apropiere de eilali )i o mai mare libertate" Pe m$ur e iube)ti din e n e mai pro*und( din e n e mai muli oameni( de!ii din e n e mai puin ata)at de ei a indi!izi" 5e!ii ata)at nu de per$oana a atare - i de iubirea pe are *ie are per$oan o e8tinde $pre tine" E$te o tre ere $pre trirea e8perienei /ubirii 5i!ine are e din olo de orp( ba hiar din olo de ori e *el de *orm" C.nd te rog $ *olo$e)ti ori e *orm e i e$te la ndem.n n momentul de *a( eu te rog $ de!ii *le8ibil )i re epti!" 7e rog $ tre i la ni!elul inteniei" 7e rog $ tre i la apropierea de eilali( *r a n er a $ de*ine)ti $au $ ontrolezi" 5a *a i a$t*el( nu !ei *i ni iodat limitat de *orm $au ob$edat de ea" =ei *i liber $ reezi n mod $pontan" ' e$ta e$te el mai bun $*at pe are i-l pot da" ;m.i n prezent( *r a)teptri( *r ata)ament *a de rezultat" :u te pl.nge de *orma are i e o*erit )i nu o n!e$ti u mai mult importan de .t are" Per*e iunea nu e$te de g$it n a*ara ta" 5a !rei $ g$e)ti ade!rul( pri!e)te nuntrul tu" Pri!e)te-i propriile intenii" 'tun i nu e$te u putin $ interpretezi gre)it inteniile altuia"

2B

Deschi erea 1ns!re ivin

.n nu !ei nelege ori ine e$te bun( i !a *i greu $ g$e)ti buntate n tine n$ui $au n alii" E)ti obi)nuit $ g$e)ti binele alturi de ru" ' e$ta e bun( a ela e ru"& ')a arat modul tu de a te -ude a pe tine )i de a-l -ude a pe aproapele tu" El nu i !a adu e ni iodat pa e" 'proapele tu nu e$te bun $au ru - )i ni i tu( de alt*el" 'm.ndoi $untei numai buni" :u e8i$t ru n !oi" Poi rede e8i$t ru n tine - poi( de *apt( rede e8i$t prea puin $au delo bine n tine - dar a ea$ta e$te o redin gre)it" 't.ta !reme .t o !ei menine( te !ei hinui pe tine n$ui $au pe alii" Ce !reau $ $pun .nd zi e8i$t numai bine n tine@ ' ea$taN n$eamn( oare( e)ti in apabil de un g.nd $au de un ge$t negati!@ Fire)te nu( alt*el nu te-ai a*la unde te a*li" 6umea ta e un omple8 de g.nduri )i ge$turi negati!e( ame$te ate u g.nduri )i ge$turi poziti!e" 6umea ta e$te o lume a umbrelor( o lume a ntuneri ului )i a luminii( ombinate" 7otu)i( ntreaga lume pe are o trie)ti e$te al tuit numai din g.nduri" 5a ai putea elimina g.ndirea negati! din mintea ta( ai tri ntr-un gen de lume u totul di*erit" <ntr-o lume n are e8i$t numai g.nduri bune&( omparaia e$te impo$ibil" Fr omparaie( nu e8i$t interpretare - de i nu poate e8i$ta e)e ( pedeap$( $a ri*i iu $au $u*erin" <i poi imagina o a$t*el de lume $trlu itoare( ne!ino!at@ 0-ar putea $ i $e par $traniu o a$t*el de lume poate e8i$ta( totu)i ea nu e$te mai greu de reat de .t lumea pe are o lo uie)ti% Poi n epe $ reezi a ea$t lume nou( neleg.nd n tine $au n $emenul tu nu e8i$t nimi ru( i numai bine" Fri a de ru e$te ea are *a e rul& $ par real" 7oat negati!itatea $e na)te din *ri " <n$u)i on eptul de ru& e$te un g.nd al *ri ii" Prin urmare( e alt e!a mai e8i$t( pe l.ng buntatea ta( are e$te dreptul tu .)tigat prin na)tere@ E8i$t ndoiala are $pune nu e)ti bun" E8i$t *ri a" =iaa ta e al tuit din buntate a$altat de ndoial )i *ri " 5e .te ori( n de ur$ul unei zile( ndoiala )i *ri a nu-i onte$t per eperea propriei tale bunti@ 5e .te ori nu-i onte$t ele per eperea buntii aproapelui tu@ # dat e )tii ndoiala )i *ri a opereaz n ontinuu n adrul e8perienei tale( le poi a epta n mod on)tient" 'poi" ele de!in( pur )i $implu( parte din dan$ul on)tientei" #h( da( )tiu $unt bun" Di e $-

2E

ar nt.mpla da n-a) *i@& ' e$t dan$ are lo n minte" 5ialogul $e de$*)oar ntr-un dute-!ino ontinuu" 5ar( n etul u n etul( )i pierde din tonul o$.nditor" 7reptat( pe m$ur e *ri a e$te mbri)at( ea $e $tinge" Con*li tul $e )terge din mintea are )i re unoa)te propria buntate" Di( o dat e )i-a re uno$ ut propria buntate( ea nu o poate menine de .t e8tinz.nd-o a$upra altora" 5a !ezi pe alt ine!a a *iind ru( ai ngduit ndoielii )i *ri ii $ $e ntoar n mintea ta" Ceea e e$te di!in e liber de dualitate )i de ori e *el de on*li t" 7e de$ hizi tre di!initate( atun i .nd !ezi propriul tu bine )i pe el al aproapelui tu a *iind unul )i a ela)i" 5i!initatea e ntotdeauna mprt)it" Ea nu e$te ni iodat e8 lu$i!" 7ot eea e n$eamn e8 lu$i!itate e$te o pl$muire a *ri ii" 7ot eea e n$eamn -ude at e$te o pl$muire a *ri ii" :umai atun i .nd re$pingi rul )i a epi binele !ei alunga *ri a din inima ta" :i i unul dintre opiii lui 5umnezeu nu poate *i ru" <n el mai ne*eri it az( el e$te hinuit" <n el mai ne*eri it az( i ata pe alii )i i n!inuie)te pentru hinul $u" 5ar el nu e$te ru" 5a( hiar at.t de ad.n trebuie $ mearg ompa$iunea ta" :u e8i$t *iin uman are $ nu merite iertarea ta" :u e8i$t *iin uman are $ nu merite iubirea ta" 7u-i poi $tabili ondiiile )i -u$ti*i rile - dar pe mine ele nu m p le$ " Mi-am $pu$ ade!rul" :u e n intere$ul tu $-l denaturezi" 5a i-e greu $ ieri )i $ iube)ti pe ine!a( $pune-o" :u-l ondamna( a $-i -u$ti*i i propria $lbi iune" 5a e)ti uprin$ de *ri ( $pune ade!rul" 'de!rul adu e ntotdeauna $ntate mintal" 5oar el uprin$ de *ri -ude pe altul" 'i tre ut tu din olo de $tr.n$oarea *ri ii@ 5a nu( atun i re unoa)te-i *ri a" 5a i re uno)ti *ri a( nu i !ei -ude a pe eilali( deoare e !ei a-unge $ nelegi *ri a i di$tor$ioneaz ntotdeauna per epia" ;e unoa)te-i *ri a )i *ii $in er u tine )i u eilali" 1rturi$e)teF 0unt uprin$ de *ri a um )i de a eea nu pot !edea ore t"& ;enun la -ude ile pe are !rei $ le *a i( i ele nu $unt alt e!a de .t un ata lip$it de $en$ mpotri!a ui!a a rui buntate nu o poi !edea" <n redineaz-mi mie a e$te -ude i" 0pune ade!rulF /i$u$e( nu-l pot !edea ore t pe a e$t $eamn al meu( deoare e l -ude " '-ut-m $ m dezbar de -ude ile mele )i $ neleg e *ri i $unt $ oa$e la i!eal n mine de tre omportamentul $u"& Fie are -ude at pe are o *a i de$pre aproapele tu !de)te u mare

2G

pre izie eea e ur)ti $au nu poi a epta la tine n$ui" :u ur)ti pe alt ine!a( de .t n azul n are i adu e aminte de tine n$ui" lat de e( ori e n er are de a -u$ti*i a m.nia( *ri a $au -ude ata e)ueaz lamentabil" E$te pur )i $implu o tentati! de a a uza pe alt ine!a pentru propria ta gre)eal" # n er are lip$it de one$titate" 5e re$pon$abilitate" 'i mi-loa ele de a pune de*initi! apt -ude ii( dar n mai !rei $-o -u$ti*i i" 5e e@ Fiind nu-i poi re unoa)te gre)eala" Pre*eri $ $u*eri( de .t $ admii ai * ut o gre)eal" Pre*eri $ pretinzi e)ti per*e t( de .t $ re uno)ti ( n azul $ta( e)ti un n! el" Ce orgoliu de nenele$% Cum pot lua de m.n pe ine!a are( n po*ida durerii $ale( in$i$t e per*e t@ :u te pot a-uta( da nu m la)i $ o *a " ' gre)i nu e$te un lu ru at.t de ngrozitor" ,re)eala nu te !a depo$eda de iubire )i de a eptare" 7u a)a rezi( dar a$ta nu e de .t o n hipuire" Ceea e te pri!eaz de iubire e$te in$i$tena *a i eea e trebuie( atun i .nd( de *apt( nu *a i" '$ta mpiedi inter!enia ore ti!" <n ear ( te rog( $ nelegi a e$t lu ru" ' nu *a e eea e trebuie nu n$eamn a *i ru&( iar a *a e eea e trebuie nu n$eamn a *i bun&" Fie are dintre !oi !a *a e at.t eea e trebuie( .t )i eea e nu trebuie( de $ute de ori n ur$ul unei $ingure zile" <i $pun nu poi numra de .te ori *a i eea e trebuie( $au eea e nu trebuie pe durata ltoriei tale pm.nte)ti" ' ea$t lume e$te o ) oal )i ai !enit ai i a $ n!ei" ' n!a n$eamn a *a e gre)eli )i a le ore ta" ' n!a nu n$eamn a *a e tot timpul eea e e$te bine" 5a ai *a e tot timpul eea e e$te bine( e ne!oie ar mai *i $ !ii la ) oal@ Fii $merit( prietene" 7e a*li ai i a n! el )i trebuie $ a epi a)a $tau lu rurile( da e $-i n$u)e)ti le iile pe deplin" 5a nu re uno)ti ai * ut o gre)eal( nu te pot a-uta $-o ore tezi" 5ar( admite-i gre)eala )i ore tarea !a *i a olo( o dat u iertarea" ' ea$ta e alea pe are i-am pregtit-o" :u n er a $ *ii per*e t( prietene" E$te un el nepotri!it" :umai ei are aleg $ $u*ere mult )i din greu dore$ $ *ie per*e i" 5ore)te( n $ himb( $ re uno)ti *ie are gre)eal pe are o *a i - a $ poi n!a din ea" Per*e iunea !ine $pontan )i *r e*ort( numai atun i .nd $pui ade!rul( .nd renuni la dorina de a-i impre$iona pe alii( .nd i abandonezi *al$a m.ndrie" Cei are er ore ia - o !or primi" :u pentru $unt mai buni de .t alii( i( pur )i $implu( pentru *aptul o er" :u i -ude a pe ei e nu $unt gata $-)i re unoa$ gre)elile"

2H

;e unoa)te-le( pur )i $implu( pe ale tale )i d re$tul lui 5umnezeu" <mprt)e)te altora din e8periena ta( dar nu uta $ /e-o impui( i nu )tii e ne!oi au alii )i nu e treaba ta $-o )tii" 'minte)te-i de eea e e$te bun n aproapele tu" 'minte)te-i de eea e e$te bun n tine n$ui" 6a$ toate *ri ile )i -ude ile $ $e di$ipeze( a olo unde $e i!e$ " ;e unoa)te-i gre)elile )i *ii tolerant *a de gre)elile pe are le *a alii" /at e-i er eu" E $implu( nu-i a)a@ E at.t de $implu( n .t !ei uita mereu" 5ar nu *i de$ ura-at" 5a dorina ta pentru pa e e puterni ( n ele din urm i !ei eda" # dat e ai de i$ a$ta e$te eea e !rei( nu poi $ nu reu)e)ti $ !ii a a$"

29

A 1nv"a s" asculi

)ti at.t de preo upat de rea iile tale la eea e $e nt.mpl $au nu $e nt.mpl n !iaa ta( n .t nu ai timp $-i $a!urezi e8perienele" :u i $imi bu uria $au durerea( m.nia $au ndurerarea" /ar a$ta e regretabil" Pierzi at.t de mult timp ut.nd n a*ara ta r$pun$urile la problemele tale" 5a i-ai a orda timp $ *ii u tine n$ui( r$pun$urile $-ar i!i n mod $pontan" <n!a $ *ii prezent n adrul e8perienei pe are o trie)ti" :u $pun $ n er i $ o de$ i*rezi&" ' *i prezent& nu e$te o a ti!itate analiti " ;e unoa)te nu i poi de$ i*ra& e8periena" :u poi de .t( ori $ *ii prezent n ea( ori $-o intele tualizezi - eea e( binenele$( reprezint o eludare" <n *ie are moment re epionezi $uge$tii are te pot a-uta $-i .rme)ti orabia !ieii( a$t*el n .t $-o readu i la ur$ul *ire$ " 5ar nu poi auzi a e$te $uge$tii( da nu g$e)ti rgazul $ *ii& )i $ a$ uli&" E$te o ironie ( to mai n a ele momente n are te n!er)unezi el mai tare $-i de$ i*rezi )i $-i rezol!i& problemele( ai ea mai mare ne!oie $ *ii lini)tit )i $ a$ uli" 6a n eput e po$ibil $ nu-i dai $eama" 5ar nu poi $ nu ob$er!i ( u .t n er i mai mult $ de$ i*rezi mer$ul lu rurilor( u at.t el de!ine mai ne lar" 1ai de!reme $au mai t.rziu( !ei renuna la n er area de a *a e a !iaa ta $ mearg& a)a um i $e pare ie ar trebui" Di( atun i( poate te !ei ntrebaF 5e e par urg a ea$t tranziie@ E ne!oie $-mi ndrept atenia a$upra altor lu ruri@& Di( a)tept.nd r$pun$ul( !ei n!a $ a$ uli" 5e obi ei( da e)ti pornit $ te izbe)ti de ziduri( r$pun$ul pe are l prime)ti e$te e!a de genulF la-o n et( uit-te n -ur" Poate nu mergi a olo unde rezi mergi"& 0-ar putea $ nu i $e par un r$pun$ groza!( dar e $u*i ient pentru a te a-uta $ *a i pa$ul urmtor" ' o lua n et )i a pri!i n -ur e$te n eputul ore iei" 't.ta !reme .t !iaa ta urge lin( nu e ne!oie $ aui $-o ore tezi" 5ar .nd apele $e tulbur( ai *a e bine $ te opre)ti )i $ re*le tezi a$upra ur$ului !ieii tale" E$te $u*i ient doar a ea$t intro$pe ie * ut la timp( pentru a $ apar o $ himbare pro*und n !iaa ta" E8i$t momente .nd realitatea e8terioar $e n hide n -urul tu - )i $ingurul lo potri!it n are poi $ mergi e$te n interiorul tu" :u i er $ meditezi dou ore n *le are zi" :i i nu $pun meditaia regulat nu e$te de *olo$" 0pun doar e8i$t momente n !iaa ta .nd

?C

e ne!oie $ *ii lini)tit )i $ a$ uli" 5a n!ei $ re$pe i a ele momente( te !ei $ uti de mult ndurerare" Cu .t n!ei mai mult $ a$ uli e e n tine( u at.t !ei *i mai mult prta)& al e8perienelor tale( a)a um apar ele" =ei dez!olta un parteneriat u !iaa ta( o bun!oin de a parti ipa( de a $imi )i tri e8perienele are $e i!e$ " C.nd re*uzi $-i iei rgazul a $ *ii prta) la e8periena ta( e a )i um ai *i !i tima a eea e i $e nt.mpl n !ia" '$ta e$te o mare autoamgire" 7e-ai raportat la e8periena ta a la e!a e trebuie biruit )i ontrolat" Di" .nd a ea$t e8perien re*uz $ $e on*ormeze a)teptrilor tale( $imi e)ti pedep$it pe nedrept" 5ar nu $e nt.mpl a)a" 5impotri!( e8perimentezi doar e*e tele negati!e ale propriei tale ne!oi de a ontrola" :u e)ti de$ hi$ *a de propria-i e8perien" :u te a*li ntr-o relaie on$tant u ea" :u e)ti n dialog u ea" :u e de mirare ai o relaie de iubire O ur u ea" # iube)ti .nd i *a e pe pla )i o ur)ti .nd nu-i *a e" E8perienele tale $unt numai n alb )i negru" Pentru tine( !iaa e$te ori numai bine u!.ntare( ori numai pedeap$" 'de!rul e$te !iaa ni i nu te bine u!.nteaz( ni i nu te pedep$e)te" Ea olaboreaz u tine pentru a te a-uta $ te treze)ti la ade!rul a eea e e)ti" =iaa e$te n!torul tu" Ea i o*er un ontinuu *eedba I" o ontinu ore ie( dar tu nu alegi $ a$ uli" ' alege $ a$ uli n$eamn a te l$a n !oia parteneriatului tu u !iaa" ' ea$ta n$eamn $ a epi dan$ul g.ndirii( al a iunii )i al ore iei( n$eamn $ trie)ti toate a e$te e8periene a pe o parte ne e$ar )i delo dezagreabil a pro e$ului de n!are"

?1

Iu%ire f"r" c#n iii

i n!at iubirea ondiionat de la ni)te oameni a ror iubire pentru tine a *o$t ompromi$ de tre propria lor !in )i *ri " Ei i-au *o$t modele" :u trebuie $ te ru)inezi de a e$t lu ru( i numai $ *ii on)tient de el" <n de .nd erai un prun ( ai *o$t ondiionat $ te preuie)ti doar atun i .nd oamenii rea ionau poziti! *a de tine" 'i n!at !aloarea ta era $tabilit n e8terior" ' ea$ta a *o$t eroarea *undamental e $a perpetuat de-a lungul !ieii tale" :i i e8periena prinilor ti )i ni i ea a opiilor ti nu a *o$t di*erit de a ta" =oi toi trebuie $ ! !inde ai de a elea)i rni" 7oate abuzurile )i erorile trebuie on)tientizate( iar emoia ata)at lor trebuie eliberat" ' ea$ta e$te alea prin are toate *iinele rnite tre de la e8periena iubirii ondiionate la e8periena iubirii *r ondiii" <n adrul pro e$ului !inde rii n!ei $-i o*eri ie n$ui iubirea ne ondiionat pe are nu ai primit-o ni iodat de la prinii ti biologi i( n a e$t pro e$ e)ti n$ ut din nou& )i n*iat din nou" dar nu de alte *iguri autoritare( i de n$)i 0ur$a /ubirii dinuntrul tu" C.nd n!ei $ dai iubire *iinei luntri e rnite" <n epi $-i $ himbi omplet on!ingerea !aloarea de $ine trebuie $ $e bazeze pe modul n are alii rea ioneaz *a de tine" <n etul u n etul te antrenezi $ te preuie)ti a)a um e)ti - ai i )i a um - *r ondiii" :imeni alt ine!a nu poate *a e a$ta pentru tine" #amenii te pot $u$ine )i n ura-a( dar nimeni nu te poate n!a um $ te iube)ti pe tine n$ui" ' ea$ta e$te lu rarea *ie rui $u*let indi!idual" Fie are $u*let !ine n e8periena *izi ( dorni $ $e on*runte u a e$te probleme ale !alorii de $ine" <n$( n de la n eputul $e-urului $u*letului ai i( apa itii $ale naturale de a iubi )i de a-i in lude pe alii n trirea a e$tei iubiri i $e impun anumite ondiii" E$te ab$olut e$enial a a e$te ondiii $ *ie modi*i ate total" 5a $u*letul pr$e)te lumea *izi ( rez.nd e$te !i tima e8perienei $ale de ai i( el !a *i tra$ din nou napoi pentru a $e dez!a de a ea$t on!ingere" <n$ da $u*letul $e treze)te la ade!rul !aloarea $a nu e$te dependent de nimi )i de nimeni n a*ara minii )i e8perienei $ale( i $e !a in$tala n 0ur$a /ubirii )i $e !a trezi din !i$ul bat-o urii" ' te trezi din bat-o ur n$eamn a re$pinge iluzia nu e)ti !redni de a *i iubit a)a um e)ti" 7u demon$trezi iubire prin *aptul i-o dai ie

?2

n$ui n mod ne ondiionat" Di( pe m$ur e o *a i( i atragi n !iaa ta pe alii are $unt apabili $ te iubea$ *r ondiii" <n er area de a g$i iubire n a*ara ta e)ueaz mereu( pentru nu poi primi de la altul e!a e tu nu i-ai dat ie n$ui" C.nd te pri!ezi de iubire( i atragi n !iaa ta pe alii are *a a ela)i lu ru" E8periena iubirii ne ondiionate n epe n inima ta( nu n inima alt ui!a" :u ondiiona apa itatea de a te iubi pe tine n$ui de apa itatea alt ui!a de a te iubi" :u-i pune n rederea n ondiiile impu$e iubirii $au n *orma n are ea $e prezint( i a e$tea $unt tranzitorii )i $upu$e !i i$itudinilor !ieii de zi u zi" /ubirea real nu $e $ himb" Ea e8i$t independent de *orma prin are $e e8prim" 0ur$a a e$tei /ubiri eterne( omniprezente( lip$ite de *orm( e$te nuntrul tu" ' olo trebuie $-i pui n rederea( i a ea$t /ubire e$te mai ert de .t ori e !ei unoa)te !reodat" Di( atun i .nd Ea e$te *erm a)ezat in inima ta( nu !ei mai a!ea ne!oie $ aui *eri irea n a*ara ta" /n !iaa ta( oamenii !or !eni )i !or ple a" Anii $e !or purta *rumo$ u tine" 'lii $e !or purta ur.t" =ei a epta iubirea are i $e o*er )i !ei pri!i lip$a de iubire drept eea e e$teF un $trigt de a-utor al ui!a are $u*er" <i !ei n ura-a pe alii $ g$ea$ )i ei 0ur$a /ubirii nuntru a)a um ai * ut )i tu - )tiind prea bine nu le poi rezol!a mi ile probleme" 7ragedia !ieii lor nu poate *i abordat de .t prin bun!oina lor de a pri!i n propriile lor inimi )i mini" Cel e iube)te *r ondiii nu impune limite ni i propriei $ale liberti( ni i libertii alt ui!a" El nu n ear $-)i p$treze iubirea pentru ( a n er a $ o p$trezi" <n$eamn a o pierde" /ubirea e un dar e trebuie o*erit n ontinuu( n *un ie de *ie are $ituaie n parte" /ar el e druie)te )tie ntotdeauna .nd )i ui $ dea darul" :u e nimi ompli at n a tul iubirii" 7otul de!ine ompli at numai atun i .nd ine!a n epe $ tin iubire pentru el - iar atun i( eea e o*er nu $e mai poate numi iubire" Cel e $e iube)te pe $ine n$u)i nu $e teme $ *ie $ingur" C i a *i $ingur e$te un prile- de a te iubi )i de a te a epta tot mai pro*und" 0e $imte el ne!redni ( da el iubit l re$pinge@ 0e auto omptime)te )i $e retrage din lume( $au $e ad.n e)te el n utarea unui nlo uitor@ :u" El ontinu( pur )i $implu( $ re$pire )i $-)i e8tind iubirea( L la *ie are pa$ al e8perienei $ale" Cel are $e iube)te ne ondiionat nu iube)te pe *ragmente )i u intenii a$ un$e" El nu aut pe ine!a $pe ial pe are $-l iubea$ ( i iube)te pe ori ine are $e a*l n *aa $a" # per$oan nu e$te mai demn $au mai nedemn de iubirea $a de .t alta" Fratele meu( $ora mea( a e$ta e$te genul de iubire are $e na)te

??

a um n !oi% ' ea$ta e$te iubirea pe are !-o o*er )i pe are ! er $-o e8tindei a$upra elorlali" E *oarte lar" :u poi nelege gre)it eea e i $pun" /ubirea poate e8i$ta numai ntre egali" /ubirea poate e8i$ta numai ntre *iine are au n!at $ $e iubea$ )i $ $e preuia$ luntri " /ubirea nu ia o$tate i" Ea nu $e t.rguie)te" :u e$te ompromi$ de *ri " 5impotri!( a olo unde iubirea e prezent( *ri a( prin miliardele de ondiionri pe are le impli ( nu poate e8i$ta" 7e n ura-ez $ *ii one$t( prietene" /ubirea pe are tu o uno)ti nu e$te genul de iubire de$pre are !orbe$ eu" ,enul de iubire pe are l de$ riu a um e$te ab$olut teri*iant pentru tine% 5e e oare@ Fiind trirea e8perienei /ubirii reale pune apt e8perienei tale legate de lumea ondiionat" C.nd trie)ti /ubirea real( nu te mai $imi $eparat de alii" Pierzi ori e a$pe t al identitii tale are i re$pinge pe alii" 7e de$ hizi $pre o realitate mai !a$t - pe are o reezi mpreun u alii( prin n redere re ipro " Kude ata n eteaz )i a eptarea domne)te" :u mi-e *ri de toate a$tea&( $pui tu" 5ar te rog $ re*le tezi a$upra a e$tor lu ruri" Fii in$tit u tine n$ui )i u mine" <i E07E *ri de toate a$tea( *iind ele pun apt a e$tui !i$( iar $ingurul mod prin are ego-ul tu )tie $ pun apt !i$ului e$te prin a muri" 7e rog( a)adar( $i re uno)ti *ri a de iubire( *ri a de moarte )i *ri a de anihilare" Eu am $pu$F 5a nu murii )i nu ! na)tei din nou( nu putei intra n mpria Cerului"&B C.nd am $pu$ a$ta nu am !orbit de$pre ren arnare" =orbeam de$pre moartea ego-ului( de$pre moartea tuturor redinelor e te $epar de alii" =orbeam de$pre $*.r)itul -ude rii" Ceea e moare nu e)ti tu" Ceea e moare e$te tot eea e ai rezut e)ti( *ie are -ude at pe are ai emi$-o de$pre tine $au de$pre alt ine!a '$ta e$te eea e moare" /ar eea e $e na)te din nou e$te plin de lumin )i $enintate" E$te Chri$to$ul are are !ia etern( n tine )i n mine" 'de!r ! $pun eu !ou( *ratele meu )i $ora mea( n!ierea !oa$tr e$te aproape" Di ! e$te *ri de ea% Pe mine nu m putei p li" = !d tremur.nd( n genun hi( pri!ind n $u$ la ru ea pe are redei !ei *i ridi ai n ur.nd( a $ pltii pentru g.ndurile )i *aptele !oa$tre p toa$e" :u ! negai *ri a( *iind ( alt*el( nu ! !oi putea a-uta"

ompar loan" / / / " B-G" 3:"7rd"4

?4

Ceea e moare pe ru e nu e)ti tu" 7u nu e)ti trupul tu" 7u nu e)ti g.ndurile taie n*ri o)ate )i n*ri o)toare" 7oate a e$tea pot muri )i !or muri" 5a nu a um( $e !a nt.mpla mai t.rziu" :u poi e!ita moartea ego-ului" :u poi e!ita moartea trupului" 5.rele nu $unt n mod ne e$ar unul )i a ela)i lu ru" :u *a e gre)eala de a rede ego-ul tu moare atun i .nd i moare trupul( $au trupul i moare atun i .nd i moare ego-ul" Ego-ul tu moare .nd nu-i mai e$te de *olo$" P.n atun i( nu-i !a *i luat" Poi $ te agi de el aproape !e)ni ( dar nu o !ei *a e" Pentru a$ta n$eamn iadul - )i nu !ei !rea $ trie)ti !e)ni n iad" =a !eni o !reme .nd durerea !a *i ople)itoare" =a !eni o !reme .nd !ei $triga $pre mineF /i$u$e% 7e rog( a-ut-m% 0unt gata $ renun%& ' ea !reme( te a$igur( !ine pentru *ie are *iin" P.n atun i( tot e poi *a e e$te $ tre i prin *ri ile tale" ;e unoa)te *ie are *ri pe are o ai )i d-mi-o mie - pe *ie are dintre ele" /i$u$e( mie *ri $ mor""" /i$u$e( mi-e *ri de iubirea ta """ /i$u$e( mi-e team 5umnezeu m !a pr$i"& <ngduie a *ri ile tale $ ia$ la $upra*a )i d-mi-le mie" '$ta !a grbi trezirea ta" '$ta te !a du e dire t la miezul problemei tale( la *ri a de din olo de toate *ri ile tale" Fii n redinat ( atun i .nd !ei a-unge n a el lo ( !oi $ta alturi de tine" /ubite *rate al meu( nu-i er de .t n rederea" 5-mi-o - )i !om ie)i mpreun din a e$t lo al umbrelor" :u te pot $ uti de n*runtarea u *ri ile tale( dar te pot ine de m.n atun i .nd o *a i" Fii pe pa e" ;ezultatul *inal al ltoriei tale e$te garantat" ' olo unde $unt eu a um( !ei *i )i tu" Di atun i !ei )ti u ab$olut ertitudine tu e)ti /ubire" Ea ni i nu $-a n$ ut n tine( ni i n-a murit n tine" Ea e$te in$eparabil de tine" E$te $ingura ta /dentitate"

?B

Deschi erea u3ii

a $ a orzi atenie unei per$oane $au unei $ituaii( trebuie $ *ii prezent pentru tine n$ui( pentru ealalt per$oan( .t )i pentru $ituaia re$pe ti!" Ca $ *ii prezent( nu poi a!ea un program numai al tu" 5a te a)tepi la e!a de la tine n$ui( de la altul $au de la o $ituaie n general( nu poi *i pe deplin atent n a el moment" Capa itatea ta de a *i atent depinde de *aptul ai $au nu o minte de$ hi$( o minte liber de -ude i )i de a)teptri" 6a *el de important e$te $ ai o inim de$ hi$( eea e ne e$it ompa$iune pentru tine n$ui )i pentru alii( .t )i iertare pentru eea e $-a nt.mplat n tre ut" ' a!ea o inim de$ hi$ n$eamn a-i aborda pe alii a pe ni)te egali )i a uta ondiii propi e omuni rii pentru a $ a-ungei la apropiere )i omuniune" A)a tre iubire $e de$ hide )i $e n hide n m$ura n are i de$hizi )i i n hizi mintea )i inima" C.nd u)a $e n hide( e ne!oie a omul $ *ie rbdtor )i ierttor( i alt*el $-ar putea a ea $ nu $e mai de$ hid" E ne!oie a oamenii $ $imt nu numai prezena( dar )i ab$ena iubirii" 0imindu-i ab$ena( ei n!a $ a$ ulte )i $-)i nmoaie inima" 0imindu-$e $eparat de alii( ei n!a $ de$ opere -ude ile $ubtile e $unt emi$e permanent" Fie are e8perien de $eparare $au de -ude are e$te un prile- de a te de$ hide $pre prezena iubirii" 5in pun t de !edere mental( a ea$ta impli di$tanarea de per epii rigide )i de -u$ti*i rile lor" 5in pun t de !edere emoional( n$eamn re$imirea e*e tului $eparriiF propria ta durere( .t )i durerea eluilalt" 7re erea de la -ude are tre a eptare - de la $eparare la empatie e$te e$ena !inde rii" 'tun i .nd nu e)ti n $tare $ *a i a ea$t tre ere( $tabile)ti ondiiile pentru di$ on*ort )i boal n .mpul minteJ orp" 7rebuie $ n epei $ n!ai u toii $ tre ei de la $tarea de di$on*ort )i boal la $tare bun" de la n hidere n $ine la de$ hidere( de la nen redere la n redere" E ne!oie $ n!ai $ demon$trai pa ea( prin tran$*ormarea po$turilor de*en$i!e& n po$turi re epti!e&( $ demon$trai armonia n relaiile !oa$tre( prin tran$*ormarea g.ndurilor )i *aptelor e8 lu$i!e& n g.nduri )i *apte in lu$i!e&" ' *i !inde tor $au *ptuitor de mira ole n$eamn a-i a epta apa itatea intrin$e de a *i liber de on*li t( liber de !in( liber de -u-

?E

de are $au n!ino!ire" 5a a epi a ea$t apa itate n tine n$ui( !ei *a e mira ole n !iaa ta( e8a t a)a um am * ut )i eu" Mi-am $pu$ de multe ori poi *a e a$ta" =inde area e nu numai po$ibil( i )i ne e$ar" Fie are dintre !oi e$te un !inde tor al propriilor !tmri )i nedrepti per epute )i un martor al puterii mira olului" =inde area e$te $ingurul !o$tru $ op ai i" Cu .t ! dai mai repede $eama de a e$t lu ru( u at.t e mai bine" 'minte)te-i( te rog" ori e pra ti $piritual autenti n epe prin ulti!area iubirii pentru $ine )i a eptarea de $ine" :u n er a $ iube)ti ali oameni( nainte de a n!a $ te iube)ti pe tine n$ui" :u !ei reu)i $-o *a i" C.nd o per$oan !ine n !iaa ta )i te al pe ner!i&( nu n er a $-o iube)ti" :u-i de$ r a ner!ii pe ea( n-o a uza( n-o n!ino!i )i nu-i *a e din ea un du)man" ;e unoa)te( pur )i $implu( te al pe ner!i )i ere rgaz $ *ii $ingur u $entimentele tale" C.nd e)ti $ingur( aminte)te-i eea e $imi i aparine numai )i numai ie" Cealalt per$oan nu are nimi de-a *a e u eea e $imi" 5e$prinde-te de toate g.ndurile are l-ar *a e pe ellalt re$pon$abil de eea e $imi" Contope)te-te u $entimentele tale )i $pune-iF Ceea e $imt mi arat un a$pe t din mine pe are l -ude " =reau $ n! $ a ept toate *aetele mele" =reau $ n! $ adu iubire tuturor prilor mele rnite"& 'i a-un$ a um la tran$*ormarea autenti ( e)ti pregtit a um $ adu i iubire n inima ta" E8er$eaz a e$t lu ru mereu )i *ii rbdtor u tine n$ui" :u n er a $-i !inde i $emenii )i lumea din -urul tu" <nainte de a *i n!at $ adu i iubire n propria ta inim" ' ea$t tentati! du e la e)e )i n la mai mult -ude are de $ine" Fi milo$ti! u tine n$ui" /a-o n et" <n epe u !inde area propriilor tale g.nduri )i $entimente" 5e *ie are dat .nd !inde i un g.nd de -ude at $au un $entiment de $eparare( *aptul e$te $imit de *ie are minte )i inim din uni!er$" =inde area ta nu i aparine numai ie( i tuturor *iinelor" C.nd te mpa i u tine n$ui( pa ea lumii de!ine iminent" 5a e $ ai o re$pon$abilitate *a de alii( a ea$ta e$te numaiF $ a-ungi la pa e u tine n$ui n propria ta(inim )i minte" Anii g.nde$ un a$t*el de $*at e egoi$t )i ire$pon$abil" Ei red ( pentru a g$i *eri irea( trebuie $ $al!eze $au $ m.ntuia$ lumea" E o eroare de per epie" 't.ta timp .t nu-)i g$e$ mai nt.i ei n)i)i *eriirea( lumea e$te o$.ndit" Poate i-e greu $ auzi e-i $pun( dar $ta-i ade!rul" /n azul n are nu e)ti *eri it n momentul de a um( n-ai um $ mai *ii !reodat *eri it" Prin urmare( da nu e)ti *eri it a um( nu-i mai uta *eri irea

?G

n !iitor( i on entreaz-i atenia pe momentul prezent" 'i i $e a*l *eri irea ta" # inim de$ hi$ )i o minte de$ hi$ $unt u)a e $e de$ hide larg $pre prezena iubirii" Chiar )i .nd u)a e n hi$( prezena ei te mbie $-o de$ hizi" Chiar )i .nd -ude i )i te $imi $eparat de ellalt( iubirea te heam dinuntru" Mi-am $pu$ doar nu onteaz de .t de multe ori ai re*uzat $ intri n $an tuar( tot e ai de * ut e$te $ bai )i u)a i $e !a de$ hide" =-am $pu$F Cerei( )i !ei primi"&E( dar !oi re*uzai $ m redei" '!ei impre$ia ine!a ! ontabilizeaz p atele( momentele de indeizie $au re al itran( dar nu e ade!rat" 0ingurii are ontabilizeaz $untei !oi n)i!" 'de!r i $pun eu ie( *rate al meuF :u mai ontabiliza( nu te mai -u$ti*i a( nu mai pretinde u)a e$te n uiat" Eu $tau ai i n prag" =ino $pre mine( ia-m de m.n )i( mpreun( !om de$ hide u)a )i !om intra"& Eu $unt u)aG tre iubirea ne ondiionat" C.nd !ei p)i prin ea( )i tu !ei *i u)a"

E G

loan" P=/" 24" :oul te$tament 3 :" F - d i t " 4 loan P" 9" :oul 7e$tament 3:" +dit"4

?H

Renunarea la ef#rt

e $e nt.mpl n !iaa ta e neutruL nu e ni i poziti!( ni i negati!" 7u de izi da e poziti! $au negati!( $piritual $au pro*an" 7ot eea e $e a*l n adrul e8perienelor tale poate *i nze$trat u aliti $pirituale( prin *aptul adu i drago$te( a eptare )i iertare" Chiar o boal *atal( un !iol $au un omor pot *i $ himbate prin puterea iubirii tale" 7u ai impre$ia nelegi $en$ul e!enimentelor e au lo n !iaa ta" :imi nu poate *i mai departe de ade!r" 7u nu nelegi $en$ul ni i unui lu ru e $e nt.mpl( deoare e i impui propriul tu $en$" 5a dore)ti $ nelegi $en$ul a eea e $e nt.mpl n !iaa ta" <neteaz $-i mai on*eri propriul tu $en$" 6a$ lu rurile a)a um $unt" 0imte-le pe deplin" <ngduie-le $ te-n!ee de e au aprut n !iata ta" 5a !rei $ a-ungi hiar la miezul problemei( ntreabF Cum m a-ut a ea$t $ituaie $ iube$ mai din plin@ Ce mi ere ea $ druie$ din eea e n rein pentru mine@& ' ea$t ntrebare te !a adu e n miezul problemei( deoare e demon$treaz di$ponibilitatea ta de a pri!i $ituaia a pe un dar( mai ur.nd de .t a pe o pedeap$" C.nd dai propriul tu $en$ $ituaiei re$pe ti!e( o !ei !edea mereu a pe o pedeap$ pentru tine $au pentru alt ine!a" /at e *a e *ri a din *ie are nt.mplare din !iaa ta" Fri a ta te ondamn at.t pe tine .t )i pe $emenul tu" :u *i $urprin$ .nd $e nt.mpl a$t*el - i( dimpotri!( a)teapt-te la a$ta" :u n er a $ trie)ti *r *ri " <n er area de a tri *r *ri e$te propunerea ea mai n*ri o)toare pe are i-o poi imagina" Pur )i $implu( ia uno)tin de *ri )i tre i prin ea p.n a-ungi la aptul ei" :u n er a $ trie)ti *r $ te ondamni pe tine n$ui $au pe alii( i ontempl ondamnarea )i tre i prin ea ntru iertare" 5oar *aptul e8i$t o alegere la ndem.n nu n$eamn tu trebuie $ *ii el are alege" Contempl opiunea )i la$-i on)tienta $ trea prin ea" :imi din eea *a i tu nu i poate adu e m.ntuirea" 5e *apt" tot eea e *a i te !a mpiedi a( pur )i $implu( $ g$e)ti eea e de-a $e a*l ai i" 1.ntuirea de-a e8i$t" 7u e)ti de-a m.ntuit" :u trebuie $-i umperi m.ntuirea de la mine" de la aproapele tu" de la !reo bi$eri $au $inagog" Pra ti i iertarea( nu pentru a-i umpra m.ntuirea( i pentru

?9

pra ti area iertrii i permite $ trie)ti e8periena m.ntuirii hiar ai i" hiar a um" <n!ei $ a epi a pe un dar tot eea e !ine( nu pentru a$t*el te pui bine u 5umnezeu( i *iind a ea$t a eptare i aminte)te nimi nu e n neregul a um )i ni i nu a *o$t !reodat" <n!ei $ re uno)ti momentele n are n epi $ te n hizi n tine )i $i ndeprtezi pe oameni dup *aptul ( atun i .nd e)ti lini)tit( re epti! )i de$ hi$( te $imi mult mai bine" <ntreaga ta $piritualitate e trit doar n a e$t moment" :-are nimi de-a *a e u e!a e ai g.ndit $au ai $imit !reodat n tre ut" Ea $e mani*e$t hiar a um" o dat u mpre-urarea u are te on*runi" 7rie)ti e8periena ntuneri ului )i lip$urilor( doar atun i .nd e)ti nemulumit de $ituaia pe are momentul i-o adu e n dar" C.nd ontempli $ituaia )i $imi re uno)tin pentru ea( trie)ti doar prea*eri irea" :u n er a $ ie)i din ntuneri " :u n er a $ intri n prea*eri ire" 7re erea are lo de ia $ine" Fii doar di$pu$ $ tre i )i la$ totul n $eama a e$tei di$ponibiliti" Cea mai mare parte din eea e n er i $ *a i pentru tine n$ui nu !a reu)i( *iind nu )tii ine e)ti tu u ade!rat" /maginea ta de $ine e limitat" :u uno)ti $au nu $imi amploarea /ubirii lui 5umnezeu pentru tine" ,.nde)ti ( unde!a pe tra$eu( e!a din tine $-a rupt( $au ( probabil( i lip$e$ anumite pri" 5ar a e$t lu ru nu e$te ade!rat" :u ai pri lip$ $au rupte" 7oat ntregimea ta e$te prezent deplin( hiar a um" 1uli dintre !oi $tudiaz on)tienta ideii de a pro$pera )i totu)i( eea e *a ei nu pare a du e la pro$peritate" 5e e oare@ Pentru nu ! unoa)tei ade!rata !aloare" 5a !-ai unoa)te ade!rata !aloare( nu ai a!ea $enzaia e!a lip$e)te din !iaa !oa$tr" 'i *i re uno$ tori pentru tot eea e a!ei" 'de!rul e$te ori e g.nd pro$per" Fie are g.nd pe are l g.nde)ti )i adu e aportul de energie( poziti! $au negati!( la $ituaia e8i$tent" ,.ndurile negati!e pro$per aidoma elor poziti!e" <ntru .t ai un ame$te de g.nduri poziti!e )i negati!e( $ituaia ta e8terioar le re*le t pe ambele" Cu toate a e$tea( nu !ei reu)i $-i gone)ti g.ndurile negati!e( *o aliz.ndu-te pe ele poziti!e" 5e *apt( u .t te on entrezi mai mult pe g.ndurile poziti!e( u at.t mai mult putere on*eri g.ndurilor tale negati!e" ' e$ta e$te un parado8 din are nu $e poate ie)i" lat de e poi $ renuni la pra ti a a*irmaiilor poziti!e" Ele $unt pur )i $implu un ho u$-po u$" :u mai n er a $-i $ himbi g.ndurile negati!e( i *ii doar on)tient de ele" Fii on)tient de emoiile ata)ate de ele )i la$-i on)tiena $ te du dintr-o parte ntr-alta"

4C

Cum ai $ n!ei $ *ii $u$inut de 6egea 5i!in( da inter*erezi mereu u modul ei de operare@ 'de!r i $pun eu ieF nu poi $ te dregi $ingur" <n er area ta de a te drege tu n$ui nu *a e de .t $-i *r.mieze on)tienta ta n bu i )i mai mi i" 0-ar prea i $pun dou lu ruri e $e ontrazi unul pe ellalt( dar nu e a)a" Ceea e i $pun e$te !iaa ta are doar $en$ul pe are tu i-l dai )i poi alege ntre a-i da un $en$ poziti! $au unul negati!" Di i mai $pun ( ori e $en$ i-ai da tu( el !a *i limitat" 'mbele enunuri $unt ade!rate" C.nd i urmre)ti g.ndurile( de!ii on)tient o parte a ta !rea un rezultat )i alt parte !rea altul" 0imi trebuie $ alegi ntre a e$te dou pri( iar a$ta i produ e ten$iune )i on*li t" C.nd mintea ta $e a*l n $tare on*li tual( nu ie)i din ea aleg.nd ntre dou poziii opu$e" '$ta nu !a *a e de .t $ in$taleze un on*li t )i mai inten$" /e)i din $tarea de on*li t( a ept.nd ambele poziii" Cu alte u!inte( a epi at.t g.ndurile poziti!e( .t )i pe ele negati!e( *r a le *a e pe unele mai bune& de .t pe elelalte" ' ea$ta e un ge$t de iubire" /ubirea tran$ ende ntotdeauna ori e *el de duali$m" /ubirea nu $e de lar ni iodat de partea ui!a" Ea a ept ntotdeauna !aliditatea ambelor pri" Crezi trebuie $ alegi ntre ore t )i gre)it" 5ar e)ti tu $au ori ine alt ine!a apabil $ hotra$ e e$te ore t )i e e$te gre)it@ 5e ndat e rezi )tii( ai pierdut *irul ade!rului" ')a nu n er a $ alegi" 7u nu )tii e e ade!rat )i e e$te *al$" :u te $itua de o parte )i nu o re$pinge pe ealalt" ' ept-le pe am.ndou( $au pe ni i una" Fii neutru )i !ei da piept u !iaa n ondiiile impu$e de ea" P.n e nu !ei a-unge n a ea$t $tare de neutralitate( !ei ontinua $ impui propriul tu *el de a !edea lu rurile a$upra a eea e $e nt.mpl n !iaa ta )i ntotdeauna !ei a!ea $enzaia lip$urilor $au a pedep$ei( deoare e nu-i uno)ti propria !aloare" <nelegi e-i $pun@ Chiar da ai rede trebuie $ dregi e!a n eea e te pri!e)te - )i nu $ugerez a)a ar $ta lu rurile - tu nu ai )ti um $ pro edezi" 5a e)ti * ut bu i( um te poi drege@ 5a e)ti di!izat $au n on*li t( um poi rea ntregimea@ :umai eea e nu e$te * ut bu i poate tri e8periena ntregimii $ale" <nelege ai i( n a e$t moment( nu e nimi n neregul u tine $au u !iaa ta" 7otul e$te a)a um trebuie $ *ie" Chiar a um( n a e$t moment( e)ti ntru totul iubit" E)ti ople)it de durere $au te a*li ntr-un on*li t@ n regul" 5ar a$ta

41

nu n$eamn nu e)ti ntru totul iubit" /deea $u*erina i rupe legtura u iubirea e$te o idee pe are tu ai impu$-o $ituaiei" <n ade!r( nimi nu te rupe de iubire( n a*ar de propriile tale on!ingeri )i redine" Di a e$ta e$te moti!ul pentru are $u*eri n primul r.nd" 0u*eri pentru g.nde)ti )i $imi i-a *o$t rupt legtura u iubirea" 7u r$torni ade!rul $ituaiei" Fa i din auz e*e t )i din e*e t *a i auz" ' ea$ta e$te *ri a ta n plin a iune" <nelege a e$t lu ru( a $ poi !edea din olo de el" <ngduie on)tientei tale $ $e apro*undeze" Contempl-i ntreaga ego-dramH )i ia-o a)a um e" <nelege ( prin propria ta *ri ( tu reezi e8periena ta u lumea" 5ar nu-i trage palme din auza a$ta" ' ept eea e !ezi )i la$ lu rurile $ $e $ himbe de la $ine" C.nd !ezi lumea n ompleta ei neutralitate( !ei nelege ea e8i$t doar a o unealt pentru propriul tu proe$ de n!are" :u !reau $ te n ur u on epte" 5ar trebuie $ nelegi um *ri a ta r$toarn ade!rul" Ea *a e din tine o !i tim a lumii( )i a$ta nu e$te ade!rat" Ca !i tim( nu-i !ei unoa)te ni iodat puterea reatoare $au identitatea ta ntru /ubire" :u -u a rolul !i timei" E un -o guno$( un -o al oglinzilor" Cel are gre)e)te mpotri!a ta e$te doar o re*le ie a lip$ei de $tim *a de tine n$ui" 7u ai reat prezena lui n oglinda ta" ;idi -te( mrturi$e)te-i te ur)ti pe tine n$ui )i la$-l pe ellalt $-)i !ad de drum" ' nutri repro)uri( nemulumiri )i re$entimente mpotri!a $a nu-i !a *i de a-utor" '-l pedep$i nu te !a *a e $ te $imi mai bine" 6a$-i $ ple e ne$tingherii pe ei are te bat-o ore$ " ;oag-te pentru ei )i bine u!.nteaz-i" :u-i lega de tine u g.nduri de rzbunare( i elibereaz-i u u!inte de drago$te )i n ura-are" Di a*l ( n m$ura n are i eliberezi( te eliberezi pe tine n$ui" <i pot ine o predi de$pre puterea iertrii( dar numai .nd o !ei tri tu n$ui !ei )ti .t de mare e$te a ea$t putere" 5i$ponibilitatea de a te ierta pe tine n$ui )i de a-i elibera pe alii de -ude ile tale e$te ea mai mare putere pe are o poi unoa)te( .t !reme trie)ti n a ea$t ntrupare" 0ingura putere are e mai mare de .t a ea$ta e$te puterea /ubirii n$)i" 5ar( *r ge$tul iertrii are ndeprteaz !lul *ri ii( puterea /ubirii nu-i $t la di$poziie"
H

n analogie u psihodram - impro!izaie de $ enete ondu$e n a)a *el n .t $ elibereze pe anumii bolna!i de omple8ele lor" 3:" 7rad"4

42

<n$ prinde ura-( prietene" 5e *ie are dat .nd ieri( tu dizol!i o ondiie pe are ai impu$-o propriei taie apa iti de a iubi" 5e *ie are dat .nd ieri( iubirea e$te trezit n tine la ni!eluri tot mai pro*unde )i apa itatea ta de a e8tinde a ea$t iubire $pore)te" ' ea$ta e n$)i natura ltoriei" Fii mp at u ea )i nu $e poate $ nu te du a a$"

4?

4rans!aren"

.nd n-ai nimi de a$ un$( lumina on)tientei tale nu mai e$te ompromi$ de o ru)ine $e ret" 1in iunile nu mai trebuie meninute" ;elaiile nu-i mai $unt mpo!rate de planuri a$ un$e" 0implitatea )i limpezimea domne$ n !iaa ta( i nu e8i$t amgire" Fie are dintre !oi are la di$poziie a ea$t limpezime hiar a um( da are ura-ul $ omuni e( *r ezitare( tot eea e g.nde)te )i $imte" ' e$ta e$te ge$tul n rederii tale *a de $emenul tu" ' ea$ta e$te a eptarea ta de a *i !izibil )i !ulnerabil" 5a ai o *ri )i o mprt)e)ti( atun i a ea$t *ri )i !ina din $patele ei nu mai rm.n a$ un$e" 5a nutre)ti un g.nd are l ondamn pe alt ine!a( poi $-l negi( $-l ma$ hezi $au $-l proie tezi a$upra alt ui!a( $au poi $ l $ oi la i!eal( $-i dai mare atenie )i $-l !inde i" /i poi a$ unde g.ndurile de ata $au le poi mrturi$i" ;itualul mrturi$irii( a )i ele mai multe ritualuri( a n etat $ mai reprezinte ade!ratul $ op ai on*e$iunii" :u mai are ni i o legtur u a primi iertarea de la alt ine!a" 're n$ *oarte mare legtur u a re$pinge antitatea enorm de di$imulare )i u on)tientizarea deplin a *ri ii )i a !inei" Cel are aude on*e$iunea nu e$te un -ude tor( i un martor" El $au ea nu trebuie $ poarte !e)mintele $au n$emnele autoritii" #ri e martor e potri!it( at.ta timp .t nelege rolul $u nu e$te $ -ude e $au $ ondamne( i doar $ a$ ulte u ompa$iune" :u e8i$t ine!a are $ nu *a gre)eli" 'buzul unuia mpotri!a altuia( u $au *r intenie( e e!a la ordinea zilei" ' a)tepta a toate abuzurile $ n eteze e o nai!itate" :umai ine!a are nu e n onta t u !ulnerabilitatea $a uman ar a$pira la un el at.t de nalt )i ne*ondat" Di um )i-ar putea a epta natura di!in( ine!a are nu e$te n $tare $-)i a epte natura uman@ =ei *a e mereu gre)eli )i ! ndemn $ *ii re uno$ tori pentru *ie are dintre ele" Fie are gre)eal e$te un dar( *iind i o*er )an$a ore iei" Prea$l!e)te )an$a de a adu e la $upra*a tot e e$te manipulare )i di$imulare" Fii re uno$ tori pentru in!itaia de a $onda zonele ntune ate ale minii !oa$tre )i de a adu e oninutul lor n lumina e8aminrii on)tiente" C.nd i -u$ti*i i gre)elile( te agi de ele )i i impui $ le aperi tot

44

timpul" '$ta i ia enorm de mult timp )i energie" 9a( mai mult" da nu e)ti atent( poate de!eni tema dominant a !ieii tale" 5e e nu i-ai mrturi$i gre)elile( a $ nu mai *ii ne!oit $-i petre i tot timpul apr.ndu-le@ ;e unoa)te-i pe *a di$imularea( a$t*el n .t limitrile tre utului $ nu te mai nlnuie" Permite *ie rei gre)eli $ *ie re uno$ ut in mod de$ hi$" 5a nu ai o prere bun de$pre aproapele tu" $pune-i a$ta )i roag-l $ te ierte" :u *a e a ea$ta a $-l $ui pe un piede$tal( i a $ te *ere)ti $ azi n groapa *r *und a urii de $ine )i a di$perrii" ' e$ta e lea ul de are ai ne!oie a $ trie)ti *r *ri ( *r ne in$te )i *r !in" Prietene( ia a e$t medi ament" Mi l-am o*erit nainte )i i-l o*er n o dat" Cara terul den$ )i ap$tor al a e$tei lumi e$te rezultatul lip$ei tale de ura- n a-i admite gre)elile( e$te rezultatul -o ului ipo rit pe are-l -o i u $emenii ti" Chiar rezi e po$ibil $ *ii mai moral $au mai ore t de .t aproapele tu@ Poi *i( e!entual( mai diba i n a-ti a$ unde gre)elile" ' e$ta e$te un -o tri$t )i autoeliminator" <i er $ n etezi de a-l mai -u a" <i er $ ai n redere n aproapele tu )i $ *ii $igur el nu are un lo pri!ilegiat .nd e !orb de -ude are( i $e a*l alturi de tine( a egalul tu" El nu te poate ondamna( tar a $e ondamna pe $ine" 0po!ede)te-te ie n$ui" 0po!ede)te-te partenerului tu( )e*ului tu( hiar )i $trinului de pe $trad" :u *i preo upat de eea e g.nde)te lumea" 7u tran$mii o n!tur re!oluionar" 1rturi$irea ta le permite altora $-)i pri!ea$ propriile gre)eli u ompa$iune" # *emeie are )i admite gre)elile e$te o lumin luzitoare pentru eilali" Ea $-a lepdat de hainele ntuneri ului" 6umina $trbate prin ea( i mintea ei e$te tran$parent( un anal urat prin are ade!rul urge *r e*ort" 0emenii ei )tiu imediat pot a!ea n redere n ea )i i ntind m.na" # a$t*el de *emeie e$te o ade!rat preotea$" <ntru .t )i-a iertat propriile p ate( ea poate e8tinde a ea$t iertare )i a$upra altora" 'utoritatea ei nu !ine din e8terior( i dinuntru" Ea a *o$t hirotoni$it( dar nu de tre o autoritate din lume" Di( u toate a e$tea( ori ine !ine la ea o re unoa)te( are n redere n ea )i i $e $po!ede)te" ' e$ta e$te ade!rul de$pre $po!edanie" #ri e brbat $au *emeie poate *i preot" :u rede n min iunile are-i $unt o*erite n numele meu" Folo$e)tei bunul $im" :u ! ru)inai da !-ai ndeprtat de religie( *iind nu ai putut $ a eptai a e$te min iuni" Di eu m-a) *i ndeprtat de o bi$eri e nu

4B

o*er nimi alt e!a de .t amgire( e8 lu$i!itate )i !ino!ie" '!ei dreptate $ re$pingei n!turile *al$e" 5ar nu ngduii a m.nia !oa$tr la !ederea ipo riziei unor oameni ai lumii mbr ai n haine preoe)ti $ ! ndeprteze de relaia !oa$tr dire t u mine" Aitai tot e ai *o$t n!ai de alii )i luai n on$iderare ade!rul a*lat a um n inimile !oa$tre" /at lo ul unde trebuie $ ne nt.lnim )i nu n !reo ldire *a$tuoa$( are mi $*ideaz n!tura )i !iaa" Pri!e)te( a um( ade!rul n *a( prietene" :u poi $ pa de $u*erin( a!.nd $e rete *a de mine $au *a de $emenul tu" Pentru a pune apt $u*erinei( trebuie $ pui apt tuturor *ormelor de amgire din !iaa ta( iar a$ta $e poate *a e numai $pun.nd ade!rul - ie n$ui( mie )i aproapelui tu" Ce ai de pierdut( n a*ar de ap$area )i hao$ul din lume@ =rei $-i p$trezi $e retele )i $ rm.i n labirint( $au !rei $ le mrturi$e)ti )i $ te eliberezi de drumurile ntune oa$e )i ntorto heate@ 'legerea i aparine" 5ar nu te p li" :u e8i$t m.ntuire n tinuire )i ntuneri " 1.ntuirea e o*erit de$ hi$ *ie ruia( n lumina ade!rului" /ar n a ea lumin nu poate rm.ne ni i o umbr a ru)inii $au a p atului" la-i ura-ul de a-i admite gre)elile( a $ le poi ierta )i a $ te eliberezi de durere( zbatere )i amgire" <n rede-te n aproapele tu( a )i el $ $e poat n read n tine( ntr-o bun zi" :u nega ade!rul )i ni i nu pretinde nu l-ai auzit" C i eu i l-am $pu$ ai i( n u!inte $imple( pe are le poi nelege" ;e$tul depinde de tine( i ade!rul nu e$te n$u)it( p.n .nd nu e pu$ n pra ti n !iaa ta" Fie are dintre !oi e$te o *aet n ne$temata u multe *aete a /ubirii )i ,raiei lui 5umnezeu" <n *elul $u( *ie are dintre !oi are o modalitate de e8primare de o demnitate $impl" Frumu$eea unei *aete nu inter*ereaz u $plendoarea eleilalte( ba hiar i-o $pore)te( at.t n amploare .t )i n inten$itate" Ceea e *a e a o *aet $ $trlu ea$ e$te a e$ibil tuturor" 6umina are $e a*l n mine e$te )i n tine" /ar eu nu $unt mai iubit de 5umnezeu de .t e)ti tu" Di a e$ta e$te lu rul pe are trebuie $ a-ungei $-l unoa)tei n propria !oa$tr inim( *ratele meu )i $ora mea" :i i o n!tur )i ni i o predi ( ori .t de multe ar *i ele( nu te !or *a e $ rezi a$ta" /at de e te rog $ e8er$ezi" <ndeprteaz impuritile -ude rii e blo heaz limpezimea perepiei tale"

4E

<ndeprteaz ob$ta olele ompetiiei( in!idiei )i l omiei are blo heaz re!r$area iubirii prin inima ta" 1rturi$e)te-i *ri ile" $entimentele tale de imper*e iune( gre)elile( re$entimentele( repro)urile )i nemulumirile tale" 'du ntuneri ul g.ndurilor )i $entimentelor tale $e rete n lumina on)tientizrii depline" :u e8i$t gre)eal e nu poate *i ore tat( abatere e nu poate ti iertat" ' ea$ta e$te n!tura mea" 5ar nu o poi nelege doar prin u!intele mele" 7ot eea e am propo!duit( am )i demon$trat n !iaa mea" Cum a) putea( atun i( $ er mai puin de la tine( prietene@

4G

Ini-a ce se tre0e3te

ubirea ne ondiionat i !ine n mod *ire$ " E n *irea ta $ $imi ompa$iune pentru tine n$ui )i pentru alii" E n *irea ta dorina de a ntinde o m.n )i de a alina un prieten" /i $t n *ire $ prime)ti iubirea elor rora le pa$ de tine" :imi din toate a e$tea nu ere e*ort" :imi din toate a e$tea nu ere n!tur" 5e e( atun i( trie)ti at.t de rar e8periena iubirii ne ondiionate@ ;$pun$ul $-ar putea $ te $urprind" 6a n eput ai *o$t una u 5umnezeu )i te-ai mprt)it din atotputerni ia /ubirii 0ale" :imi nu i-a *o$t impo$ibil" 5ar( apoi( ai n eput $ te ntrebi e $-ar nt.mpla da ai rea $eparat de 5umnezeu@ <ntru .t n-ai mai * ut-o ni iodat nainte( nu erai prea $igur de tine" ' aprut ndoiala )i te-ai ntrebatF Di da e!a merge pro$t@& ' ea$t ndoial a *o$t doar nelini)tea $eparrii( dar ea a dat na)tere multor altor g.nduri n*ri o)toare" Printre ele era )i a e$taF 5a n ur lu rurile" 5umnezeu $-ar putea $ 0e $upere pe mine )i $-mi retrag /ubirea 0a"& /ar a e$t g.nd a *o$t argumentul hotr.tor" :-a durat mult a de la a e$t g.nd $ tre i la trirea e8perienei de a te $imi !ino!at )i de one tat de la prezena iubitoare a lui 5umnezeu" 9inenele$ a ea$t $eparaie a *o$t arti*i ial )i autoimpu$( dar tu ai re$imit-o a real" 'i rezut n ea" Di( a$t*el( tot eea e ai reat dup a eea a *o$t rezultatul a e$tei redineF 5umnezeu nu m iube)te" El e$te nemulumit de mine" :u $unt !redni de /ubirea 0a"& Di( a$t*el( ai zut din graie& n propria ta minte" 'i tre ut de la a mprt)i puterea omnipotent a /ubirii lui 5umnezeu( la a-i *i *ri de a ea$t /ubire" An alt mod de a $pune a ea$ta e$te i $-a * ut *ri de propria-i putere reatoare )i ai a$ un$-o( a $ nu mai dai de ea" 'i n etat $ *ii un reator )i ai de!enit o !i tim" 'i n etat $ *ii o auz )i ai de!enit un e*e t" Cu alte u!inte( ai ntor$ realitatea pe do$" 'i * ut a

4H

/ubirea $ *ie n*ri o)toare" C.nd te $imi $eparat( e greu $-i adu i aminte um era nainte de $eparare" ' ea$ta pare a *i dilema are i e$te ara teri$ti " Pentru a-i g$i alea de ntoar ere la 5umnezeu( trebuie $-i re on$titui pa)ii )i $-i dai $eama $eparaia& a *o$t opiunea ta( nu a 6ui" 'i pu$ ntrebareaF Ce ar *i da abuzez de a ea$t putere@& 'poi" ai ontinuat prin a *a e o lume n are puterea ta era n*ri o)toare" :u te-ai oprit a $ a)tepi r$pun$ul lui 5umnezeu la ndoiala )i *ri a ta" 5a ai *i a$ ultat r$pun$ul 6ui( ai *i auzit am a)aF 7u e)ti iubit *r ondiii" :u mi !oi retrage ni iodat /ubirea 1ea pentru tine" :umai amintindu-i e)ti iubit( poi a iona ntr-un mod iubitor"& 5a ai *i a$ ultat r$pun$ul lui 5umnezeu( !i$ul tu de$pre $eparaie $-ar *i $*.r)it" C i r$pun$ul lui 5umnezeu onte$t in$tantaneu pre$upunerea ta nu e)ti iubit" ' ea$t pre$upunere e ideea ne!roti originar" #ri e !i timizare n epe u a ea$t idee" :u poi g.ndi lu ruri rele& )i nu poi omite *apte rele&( de .t da rezi e)ti nedemn de iubire&" #ri e ata porne)te din a ea$t uni pre$upunere" 'dam )i E!a )i-au pu$ )i ei ntrebarea e-ar *i da """ Cear *i da a) m.n a din mr )i a) de!eni la *el de puterni ca 5umnezeu@& Ei de a$emenea( )i-au dat propriul r$pun$ n*ri o)tor( au $imit ru)inea )i $-au a$ un$ de 5umnezeu" 7u pui a eea)i ntrebare( hiar a um" 1e$te i a ela)i mr" 7e -o i )i tu de-a !-ai a$ un$elea u 5umnezeu" <ntr-ade!r( eea e menine e8periena ta de !i tim e -o ul ontinuu de a pune a ea$t ntrebare )i de a r$punde la ea" <n lumea pl$muit de tine( e)ti *ie o !i tim( *ie un torionar" Pe m$ur e tre i prin a e$te roiuri( !ezi e mi di*erena ntre ele" =i tima are ne!oie de torionar )i !i e!er$a" Problemati a rului nu apare p.n .nd nu te ndoie)ti de propria ta !redni ie de a o*eri )i de a primi iubire" ' ea$ta e$te $tarea ta e8i$tenial" 7e ndoie)ti e)ti !redni de iubire """ tu )i ori ine alt ine!a din lumea ta" ' um apare alegerea( $ingura alegere pe are trebuie $-o

49

*a iF ai de g.nd $ r$punzi tu n$ui la ntrebarea $unt eu !redni de iubire@&( $au ai de g.nd $ a)tepi $ auzi r$pun$ul lui 5umnezeu@ E$te hiar a)a de $impluF ai de g.nd $-6 la)i pe 5umnezeu $-i ore teze pre$upunerea originar eronat( $au ai de g.nd $ a epi a ea$t pre$upunere a pe un ade!r )i $-i lde)ti ntreaga !ia pe baza ei@ :u e ni iodat prea t.rziu $ te opre)ti din me$te atul mrului" :u e ni iodat prea t.rziu $-i dai $eama r$pun$ul tu la propriul tu interogatoriu n*ri o)tor e$te ne$ati$* tor" :u e ni iodat prea t.rziu $ te ntor i tre 5umnezeu )i $ $puiF 5umnezeule% ;$pun$ul meu mi-a umplut mintea de *ri " ;$pun$ul meu mi-a adu$ n !ia numai durere )i lupt" 7rebuie e$te r$pun$ul gre)it" =rei( 7e rog( $ m a-ui $ g$e$ altul@& =ezi tu( !iaa ta $piritual pe pm.nt nu n epe p.n .nd nu pui a ea$t ntrebare" :u onteaz e religie ai" :u onteaz are e$te $tatutul tu $o ial $au e onomie" Fie are dintre !oi !a a-unge la un pun t n !iaa $a .nd !a *i gata $ onte$te propriile $ale redine )i pre$upuneri *al$e" /ar a e$ta e n eputul !inde rii !oa$tre )i re$taurarea puterii !oa$tre )i a ro$tului !o$tru" <ndoiala de propria ndoial( negarea propriei negati!iti reprezint pun tul de otitur( $*.r)itul obor.rii n materie )i n eputul nlrii la Cer" Ele reprezint rennoirea parteneriatului tu u 5umnezeu( :oul 6egm.nt" :u poi *i un partener al lui 5umnezeu( at.t timp .t te !ezi pe tine $au pe ori ine alt ine!a a pe o !i tim ghinioni$t" :oul 6egm.nt i ere $ re uno)ti mpria lui 5umnezeu n propria ta inim" E$te un alt mod de a $pune re$pingi ideea 5umnezeu e$te $eparat de tine" ;e$pingi ideea nu merii $ *ii iubit $au $emenul tu e$te nedemn de iubire" ;e$pingi ideea rului a pe o idee reat n *ri " ;e$pingi ideea puterea lui 5umnezeu poate *i bat-o orit" :oul 6egm.nt e$te a eptarea r$pun$ului lui 5umnezeu la ntrebarea Ce ar *i da """ @& El e$te n eputul propriei tale m.ntuiri )i n eputul primirii de tre oameni a mpriei lui 5umnezeu pe pm.nt" ' *o$t odat a ni iodat un moment n are ai re$pin$

BC

parteneriatul tu reati! u 5umnezeu" ' um e)ti gata $-l re!endi i din nou" ' *o$t odat a ni iodat un moment n are i-a $ur.$ ideea ai putea *i ne!redni de iubire n o hii lui 5umnezeu" ' um i re!endi i eterna ta omuniune ntru iubire u El" 'tun i .nd l a epi din nou pe 5umnezeu n !iaa ta( ntregul tu mod de a tri e8periena lumii )i a tuturor *iinelor din ea $e $ himb" E)ti tat )i mam pentru *ie are opil e i !ine n ale( e)ti *iu $au *ii pentru ori e per$oan mai n !.r$t" <i e)ti prieten at.t prietenului( .t )i elui lip$it de prieten" <i e)ti iubit at.t elui are-)i aminte)te e$te iubit( .t )i elui are a uitat a e$t lu ru" :u e8i$t /o unde $ nu *ie ne e$ar prezena ta iubitoare( .t )i mrturia de$pre /ubirea lui 5umnezeu" 7otul $trig n gura mare are ne!oie de u!intele tale bl.nde" 7oi ar bea din paharul are i-a a$t.mprat ie $etea" =i$ul ne*eri irii $e $*.r)e)te atun i .nd el e pu$ la ndoial )i re$pin$" 5a i pui la ndoial ne*eri irea( de!ii on)tient de iubirea ne ondiionat e $l)luie)te n inima ta" 5a nu-i pui la ndoial ne*eri irea( trie)ti e8periena ei din e n e mai pro*und( p.n .nd a-ungi n $tr*unduri" '$ta( pentru numai .nd a-ungi a olo de!ii nemulumit de propriile tale r$pun$uri" :imeni nu poate *ora pe altul $ de!in on)tient" <n momentul n are e$te pregtit( *ie are indi!id trie)te e8periena zdrni iei de a da )i a primi iubire ondiionat" Fie are per$oan $e ramponeaz de $eparare )i de ontrol( p.n .nd durerea pro!o at de ea de!ine de ne$uportat" Pragul durerii e$te di*erit pentru *ie are indi!id n parte( dar toat lumea i tre e p.n la urm" /at de e i er $ nu predi i altora( i doar $-i e8tinzi iubirea a$upra lor" Cei e $unt gata $-o primea$ te !or urma )i i !or ere a-utorul" Cei are nu $unt gata( )i !or ontinua ltoria *r $ inter*ereze u a ta" An preot( un pa$tor( i p$tore)te& pe ei n ne!oie" El e8tinde iubirea a$upra elor are o er( n t ere $au n u!inte" El nu bag groaza n ne redin io)i( *olo$ind u!inte $au on epte e promit o m.ntuire !iitoare" 1.ntuirea e$te a um pentru ei e !or $ *ie m.ntuii" :u i

B1

-ude a pe eilali( i nu e$te al tu a -ude a" Cei are a-ung mai t.rziu n $.nul /ubirii lui 5umnezeu nu $unt mai puin !redni i de .t ei are a-ung mai de!reme" <n ade!r( nu 5umnezeu e$te Cel Care te nal )i ni i eu" 7e nali tu n$ui( n m$ura n are i aminte)ti .t de !redni e)ti $ *ii iubit )i n m$ura n are i a epi rolul n planul lui 5umnezeu" ' eptarea omnipotenei tale e$te impo$ibil *r re on ilierea u 5umnezeu" C i toat puterea !ine de la El" /ei parte la ea a un partener egal e te a*li( dar nu poi e8er ita ni iodat a ea$t putere( *iind $eparat de El" Chiar )i n !i$ulF Ce ar *i da """ @& nu te-ai putea ni iodat $epara total de /ubirea lui" <n a el !i$( ai tre ut pragul durerii )i ai ale$ $ tentor i" ')a $e nt.mpl u *ie are dintre !oi" Puterea lui 5umnezeu nu poate *i bat-o orit" Ea poate *i re$pin$( negat( a$ un$" 5ar tot eea e n$eamn re$pingere( negare )i !in $e ret are o limit" 'de!rul poate *i di$tor$ionat( dar nu poate *i ni iodat omplet eradi at $au negat" # lumini rm.ne ntotdeauna n ea mai pro*und bezn" /ar a ea lumini !a *i ntotdeauna g$it( atun i .nd apare dorina de a o g$i" 7u( prietene( e)ti eroul propriului tu !i$" E)ti el e !i$eaz ntuneri ul )i el e adu e lumina" E)ti deopotri! i$pititorul )i m.ntuitorul" =ei a-unge $ uno)ti a$ta( da nu o )tii de-a" <n a ea$t dram reat de tine n$ui( $ingura ta di$ uie n ontradi toriu e$te u 5umnezeu" Ea pare $ *ie u aproapele tu( dar nu e" Pomul binelui )i al rului re)te n propria ta minte" Di( tot n propria ta minte( tu e8plorezi problema inegalitii )i a bat-o urii" =a !eni o !reme .nd r$pun$ul tu )i r$pun$ul lui 5umnezeu !or *i unul )i a ela)i" Di( atun i( pomul binelui )i al rului $e !a tran$*orma n pomul !ieii( indi!izibil )i ntreg" /ubirea nu !a mai a!ea opu$( i $e !a e8tinde liber n toate dire iile" C.nd ine!a $e apropie de tine( ine!a are !rea $ pun ondiii iubirii tale $au iubirii $ale( i !ei $puneF Frate( eu am !i$at a e$t !i$ )i )tiu la e du e" 5u e numai la $u*erin )i moarte" :u e drept u ni i unul dintre noi" Qai $ punem la

B2

ndoiala pre$upunerile e i-au dat na)tere" 0unt n redinat ( mpreun( !om g$i o ale mai bun"& 5a te ntrebi !reodat are e$te ro$tui tu ai i pe pm.nt( ite)te( te rog( n o dat paragra*ul de mai $u$" 'tun i i !ei aminti ro$tul tu e$te( pur )i $implu( $ r$punzi la $trigtul dup iubire( oriunde l-ai auzi" Ceea e nu e greu de * ut( da dore)ti $-l *a i" :u $e er aliti $au talente $pe iale" Cum&-urile )i de e&-urile iubirii $e rezol! de la $ine( de ndat e p)e)ti prin u)a e $e de$ hide n *aa ta" :u am $pu$ ni iodat ar trebui $ tre i prin ziduri )i ni i m ar ar trebui $ umbli pe ap" 'm artat doar $pre u)a de$ hi$ )i te-am ntrebat da e)ti gata $ intri" Di a$ta e$te tot e trebuie $-l ntrebi pe aproapele tu" Cel are iube)te n mod ne ondiionat nu e$te ni iodat ata)at de on$e ine" #amenii !in )i plea )i nu !ei )ti ni iodat de e )i de unde" 5e$pre unii !ei rede !or tre e u u)urin prin u)( dar( dintr-o dat( !or *a e ale-ntoar$" 'lii( de$pre are e)ti on!in$ nu !or da u o hii de u)( !or tre e pragul u o u)urin nea)teptat" :u *i ngri-orat" :u e delo treaba ta ine !ine )i ine plea " 6egm.ntul e * ut n *ie are inim )i numai 5umnezeu )tie ine e gata )i ine nu" 0 l$m unoa)terea n $eama 6ui )i $ ne punem( pur )i $implu( n $lu-ba 0a" =iaa urge mult mai lini)tit atun i .nd *a em =oia 0a" /ar n rez.ndu-ne n El" inimile noa$tre debordeaz de iubire )i a eptare" '$t*el a-ungem $ unoa)tem o*erta de iubire e$te nelimitat" Ea nu are ni i n eput( ni i $*.r)it" 7oate limitrile pm.ntului $unt ab$orbite n iubirea nermurit a Cerului( pe m$ur e mpria lui 5umnezeu $e in$taureaz n propriile noa$tre inimi"

B?

Eli-inarea -entalit"ii li!sei

entalitatea lip$ei rezult din per epia ta nu e)ti !redni de iubire" 5a nu te $imi !redni de iubire( !ei proie ta n a*ara ta a ea$t $tare a lip$ei" =ei !edea paharul a *iind mai ur.nd pe -umtate gol( de .t pe -umtate plin" 5a !ezi paharul pe -umtate gol( $ nu *ii $urprin$ ( n ur.nd( nu mai rm.ne nimi n el" 6ip$a e rezultatul unei per epii negati!e" E de la $ine nele$ a ela)i prin ipiu *un ioneaz )i in!er$" =ezi paharul a *iind pe -umtate plin )i( n ur.nd( el $e !a umple p.n la re*uz" C.nd )tii e)ti !redni de iubire( ai tendina de a interpreta u!intele )i *aptele altora n mod iubitor" :u e)ti u)or de o*en$at" 5a ine!a e nepoliti o$ u tine( iei n on$iderare po$ibilitatea a el $au ea $ *i a!ut o zi proa$t" :u te $imi !i timizat $au in$ultat" 1odul tu de a pri!i !iaa depinde de um te $imi - demn de a *i iubit $au nu( !redni $au ne!redni " /n ambele azuri( !ei rea o $ituaie e8terioar e !a on$olida opinia ta de$pre tine n$ui" 7oat preo uparea de a a!ea $e datoreaz *aptului trii n tre ut" 6ip$a e$te( pur )i $implu( amintirea unor !e hi rni" ' e$tea $e proie teaz u prea mare u)urin n !iitor" Pentru a pune apt mentalitii lip$ei( trebuie $ ieri tre utul" #ri um !a *i *o$t el( nu mai onteaz" El nu mai are e*e t( deoare e l-ai eliberat9" 0imi e)ti nedreptit@ 5a da( atun i !ei proie ta lip$a n !iaa ta" :umai ine!a are $e $imte nedreptit !a *i nedreptit" Pentru a pune apt mentalitii lip$ei( n epe u on)tientizarea *aptului te $imi nedreptit" 5-i $eama a ea$ta pro!ine din $entimentul tu pro*und nu e)ti !redni " <nelege e8a t a um $imi nu merii $ *ii iubit" :u n er a $-i modi*i i g.ndul" :u repeta a*irmaiaF ' um eu merit $ *iu iubit&( $per.nd a a$ta $-i in!er$eze ondiionarea" Pur )i $implu( *ii on)tient de *aptul F ' um eu nu $imt merit $ *iu iubit" 1 $imt ne!redni )i lip$it de !aloare" 0imt nu $unt tratat um trebuie" 1i-e groaz lu rurile rele are mi $-au nt.mplat n tre ut $e !or nt.mpla iar"& Pur )i $implu( *ii on)tient de .t de mult i $-a n ordat )i i $-a $tr.n$ inima" Fii on)tient de modul n are te-ai n hi$ emoional" Di ntreab-te da te $imi mai o rotit a um de .t nainte@ Mi-a par!enit o in*ormaie )i ai a!ut de ale$ ntre a o !edea a *iind negati! $au poziti!" 'i ale$ $ !ezi paharul a *iind golit pe -umtate" 'i ale$ $ *ii o !i tim" E n ordine" :u te ru)ina" :u e ne!oie $ te n ordezi )i mai tare" :u e ne!oie $ te auto*lagelezi" Fii doar on)tient
9

""/ertare> pro!ine d i n lat" liberrare a elibera 3 n " trad"

B4

de eea e ai ale$ )i de um te $imi datorit a e$tei alegeri" Contempl $tarea )i la$-o $ ple e" mi dau $eama de alegerea pe are am * ut-o )i mi dau $eama ea m-a * ut $ *iu ne*eri it" :u !reau $ *iu ne*eri it( a)a !oi *a e o alt alegere" =oi !edea paharul a *iind pe -umtate plin"& 5a poi $pune a e$te u!inte u integritate emoional( !ei l$a n urm tre utul )i !ei lini)ti rana" <n ear " Fun ioneaz" 'i e8er$at din greu $ *ii o !i tim )i i-ai n!at bine rolul" 0 nu rezi in!in ibilitatea !ine *r e8er iiu" Contempl-i doar alegerea de a *i o !i tim )i *ii di$pu$ $ Re deta)ezi de ea" '$ta !a *i $u*i ient" 1entalitatea abundenei n$eamn $ te $imi iubit )i !redni )i !aloro$ hiar n lipa a$ta" ' um poate te $imi a$t*el( dar da $un tele*onul )i a*li to mai ai pierdut o groaz de bani $au $oia te pr$e)te( .t de !aloro$ te $imi@ E$te paharul pe -umtate gol $au pe -umtate plin@ :umai $implul *apt -i re uno)ti mentalitatea bazat pe *ri n$eamn un pa$ mare tre tran$*ormarea ei" #ne$titatea emoional e$te e$enial pentru re)terea $piritual" :u te poi *ora $ g.nde)ti poziti!( dar i poi re unoa)te negati!itatea" '-i re unoa)te negati!itatea e$te un a t al iubirii" e$te un ge$t al $peranei" El $puneF =d e $e nt.mpl )i )tiu e8i$t o ale mai bun" Dtiu pot *a e o alt alegere"& '-i o*eri alt alegere e$te lu rarea m.ntuirii indi!iduale" /ertarea tre utului )i de$prinderea de el pregte$ $ ena pentru o alegere di*erit" /ndi*erent de .te ori ai * ut a eea)i gre)eal( ai o nou oportunitate de a te ierta pe tine n$ui" Fr iertare e impo$ibil $ ie)i din mentalitatea lip$ei" /ar a $ ieri( trebuie $ de!ii on)tient de toate modurile n are $imi durerea" 7rebuie $ re uno)ti rana" 'tun i o poi ierta" ;nile a$ un$e au programe a$ un$e are ne in o$tati i ai tre utului" E po$ibil a rnile ad.n i $ trebuia$ $ *ie mai nt.i banda-ate( dar pentru de$!.r)irea pro e$ului de !inde are( ele trebuie e8pu$e la aer )i la $oare" <n toate redinele )i pre$upunerile $ub on)tiente trebuie $ adu em on)tient total" 6ip$a e$te un n!tor important" Fie are per epie a lip$ei n mediul tu ambiant re*le t un $imm.nt interior de ne!redni ie )i lip$ de !aloare per$onal are trebuie per*e t on)tientizat" E8periena lip$ei nu e$te 5umnezeu Care te pedep$e)te" E)ti tu( el are-i ari ie n$ui o redin e trebuie ore tat" 7u ai apa itatea de a te iubi pe tine n$ui" /ar a ea$t apa itate trebuie trezit n tine pentru a $ aib lo o re)tere $piritual autenti " <n!ei $ te iube)ti pe tine n$ui( ob$er!.nd n e mod i re*uzi iubirea" Di( de multe ori( !ezi um i re*uzi iubirea - ob$er!.nd um o re*uzi altora" 'bundena apare n !iaa ta" nu pentru ai n!at pe de ro$t !reo in antaie abra adabrant( i pentru ai n!at $ adu i iubirea n a$-

BB

pe tele rnite ale p$ihi ului tu" /ubirea !inde toat per epia di!izrii )i a on*li tului )i re$taureaz per epia originar a plenitudinii( liber de p at )i de !in" Dtii iubirea nu i poate *i luat( numai atun i .nd te-ai !zut a)a um e)ti tu u ade!rat" /ubirea i aparine pentru eternitate """ lip$it de *orm( dar omniprezent( ne ondiionat )i totu)i r$punz.nd u u)urin la ondiiile date" #ri de .te ori i par!in !e)ti e par proa$te( g.nde)te-te la a ea$taF i-ar da oare 5umnezeu un dar ndoielni @ :u te l$a p lit de ambala-( i de$ hide-l u o inim de$ hi$" Di( da n nu nelegi $emni*i aia darului( $tai lini)tit )i a)teapt" 5umnezeu nu d daruri ndoielni e" 'de$ea( p.n e darul nu e pu$ n a iune n !iaa ta( nu !ei unoa)te $emni*i aia darului" ' e$t lu ru poate *i *ru$trant( dar e$te ine!itabil" 5arurile lui 5umnezeu nu alimenteaz a)teptrile ego-ului" =aloarea lor e$te de ordin $uperior" Ele te a-ut $ te de$ hizi la ade!rata ta natur )i la ade!ratul tu ro$t ai i" C.teodat( ele par $ n hid o u) )i nu nelegi de e" :umai atun i .nd u)a potri!it $e de$ hide( pri epi de e u)a nepotri!it a *o$t n hi$" 7u ai un parteneriat u 1intea 5i!in" :u n er a( te rog( $ *a i din abunden o re$pon$abilitate are $-i aparin numai ie $au numai lui 5umnezeu" 7u ai ne!oie de El )i El are ne!oie de tine" Fii di$pu$ $-i pri!e)ti *ri ile )i $entimentele de ne!redni ie )i de lip$ de !aloare )i El te !a a-uta $ !ezi $ .nteia di!in e $l)luie)te n tine" 5a e)ti di$pu$ $ te iube)ti pe tine n$ui( !ei de$ hide analul prin are /ubirea lui 5umnezeu poate a-unge la tine" 5e$ hide u)a e du e la abunden n propria ta minte )i ontempl darurile iubirii re*le tate de -ur mpre-urul tu" Di( te rog( nu -ude a !aloarea a e$tor daruri( $au *orma pe are o iau ele n !iaa ta" C i !aloarea lor e$te indi$ utabil( iar *orma lor e$te prea le$ne nelea$ gre)it"

BE

Recun#3tina

u poi !orbi de$pre abunden( *r $ !orbe)ti )i de$pre reuno)tin" ;e uno)tina porne)te din $entimentul !alorii intrin$e e )i $pri-in trirea e8perienei abundenei" Pe de alt parte( nere uno)tina )i re$entimentul )i trag ob.r)ia din $entimentul lip$ei de !aloare intrin$e )i on$olideaz per eperea lip$ei" Fie are dintre ele e$te un er n hi$" Ca $ ptrunzi n er ul $trii de graie( e ne!oie $-i adu i iubire - ie n$ui $au alt ui!a" Ca $ intri n er ul *ri ii( e ne!oie $ re*uzi iubirea - ie n$ui $au alt ui!a" 'tun i .nd $tai n interiorul unuia dintre er uri( realitatea eluilalt er de!ine onte$tabil" 5in a e$t moti! ai ade$ea $entimentul e8i$t n e8periena ta dou lumi e $e e8 lud re ipro " Cei re uno$ tori nu-)i pot imagina pot *i nedreptii" Cei ran hiuno)i nu-)i pot imagina pot *i iubii de 5umnezeu" /n are dintre a e$te lumi !rei $ lo uie)ti@ 'legerea i aparine" /n ori e moment trebuie $ de izi ntre a *a e pe !i tima $au a-i aminti nu poi *i nedreptit" <n primul az !ei *i o*en$at de darul primit )i l !ei !edea a pe o pedeap$L n al doilea az !ei a epta eea e !ine $pre tine( )tiind i adu e o bine u!.ntare pe are n nu o poi !edea" ;e uno)tina e$te opiunea de a !edea /ubirea lui 5umnezeu n toate lu rurile" :i i o *iin are alege a$t*el nu $e poate $imi nenoro it" C i opiunea de a apre ia du e la *eri ire( nto mai um opiunea de a nu apre ia du e la ne*eri ire )i di$perare" Primul ge$t $pri-in )i nal" 'l doilea( de!alorizeaz )i demoleaz" Felul um alegi $ rea ionezi *a de !ia d ontur propriei tale per epii permanente" 5a trie)ti n di$perare( a$ta $e nt.mpl deoare e alegi $ nu apre iezi Ndarurile e i-au *o$t o*erite" Fie are per$oan e p)e)te pe pm.nt ulege rezultatele g.ndurilor pe are /e-a $emnat" /ar da !rea $ $ himbe natura re oltei din anul !iitor( ea trebuie $ $ himbe g.ndurile pe are le g.nde)te a um" ,.nde)te doar un $ingur g.nd de re uno)tin )i !ei !edea .t e$te de ade!rat a ea$t $impl a*irmaie" 5ata !iitoare .nd e)ti pe ale $ nu apre iezi un dar e i $e o*er( opre)te-te un moment )i de$ hide-i inima a $ prime)ti a el dar u re uno)tin" #b$er!( apoi( um $e tran$*orm at.t modul n are trie)ti e8periena darului( .t )i relaia u el are-l o*er" 5ata !iitoare .nd e)ti pornit $ -ude i $au $ ondamni pe altul( opre)te-te o lip )i la$-l $ intre n inima ta" 9ine u!.nteaz a olo unde ai ondamna" :u -ude a )i *ii bu uro$ n-ai -ude at" 0imte

BG

u)urarea are te uprinde .nd l eliberezi pe ellalt de per epiile tale ngu$te" C.nd am $pu$ $ ntor i )i ellalt obraz( te-am n!at $-i demon$trezi $emenului tu nu-i poate *a e un ru" 5a nu-i poate *a e un r.u( nu poate *i !ino!at de ata ul a$upra ta" Di da nu e$te !ino!at( nu trebuie $ $e autopedep$ea$ " C.nd ntor i )i obrazul ellalt( nu-i in!ii $emenul $ te lo!ea$ din nou" <i reaminte)ti doar nu i $-a t ut ni i un ru" /i $pui )tii tu nu poi *i nedreptit $au tratat um nu trebuie" <i demon$trezi re*uzul tu de a n u!iina ata ul( *iind )tii ( n a el moment( e)ti demn de a *i preuit )i iubit" Di( uno$ .ndu-i !aloarea intrin$e ( tu nu poi $ nu o !ezi pe a lui" 'buzurile )i gre)elile din a ea$t lume !or lua $*.r)it" atun i .nd !ei re*uza $ *ii !i tim $au torionar" 'tun i !ei p)i a*ar din er ul *ri ii )i tot eea e !ei *a e )i !ei $pune !a *i plin de har" ' ea$ta e$te e8periena pe are o !a tri *ie are dintre !oi" Chri$to$ 0e !a na)te n tine a)a um 0-a n$ ut n mine" 5ar( mai nt.i( trebuie $ pui deoparte ori e $entiment de ne!redni ie( toat mentalitatea lip$ei( tot re$entimentul( toat ne!oia de ata $au aprare" 1ai nt.i trebuie $ n!ei $ ntor i )i ellalt obraz" 0-ar prea e8i$t dou lumi( dar u ade!rat e8i$t numai una" Fri a e$te doar ab$ena iubirii" 6ip$a e$te doar ab$ena abundenei" ;e$entimentul e$te doar ab$ena re uno)tinei" Ce!a nu poate lip$i( da nu a *o$t( mai nt.i( prezent din abunden" Fr prezen( ab$ena n-are ni i un $en$" E a un -o de-a !-ai a$ un$elea" Cine!a trebuie $ $e a$ und mai nt.i" Cine !a *i a ela@ 7u $au eu@ Poate !a *i Creatorul n$u)i" <n ade!r( a ea$ta nu onteaz" C.nd e r.ndul tu( te !ei a$ unde( iar $emenul tu te !a g$i( a)a um l-am g$it eu" Fie are a-unge $ $e a$ und )i *ie are e$te g$it - n ele din urm" 6umea dualitii eman din ntregime )i la ntregime $e ntoar e" Ceea e e adunat $e $epar )i $e a-dun din nou" E$te un $implu dan$" :u e azul $ *ie e!a n*ri o)tor" = in!it $ intrai n a e$t dan$( *r $ ! luai prea n $erio$" :i i unul dintre !oi nu e un dan$ator pro*e$ioni$t" 5ar *ie are dintre !oi e$te apabil $ n!ee pa)ii" 5a $e nt.mpl $ al i pe ine!a pe pi ior( un $implu mi pare ru& !a *i de-a-un$" Cu toii n!ai n a ela)i timp )i e de a)teptat $ *a ei gre)eli"

BH

Eli%erarea e ata3a-ent

amenii are e8 eleaz n mani*e$tarea *izi a ideilor lor n!a $-)i *i8eze obie ti!e reali$te )i $ le apli e ntr-un mod *le8ibil( r$punz.nd la ondiiile on rete" 5a !rei $ nelegi e n$eamn *le8ibilitate( urmre)te omportamentul unui op el t.nr n btaia !.ntului" 7run hiul $u e$te $ubire )i *ragil( dar di$pune de o impre$ionant *or )i rezi$ten" ' ea$ta $e datoreaz *aptului el $e mi) mpreun u !.ntul( nu mpotri!a lui" 'tun i .nd ondiiile $unt potri!ite a e!a $ $e nt.mple( a ea$ta $e !a nt.mpla *r mare e*ort" C.nd ondiiile nu $unt potri!ite( hiar )i un mare e*ort nu !a reu)i" ' te mi) a mpreun u !.ntul ne e$it o $en$ibilitate *a de ondiiile e8i$tente" E8i$t momente pentru odihn )i retragere )i momente pentru a te mi) a energi nainte" ' )ti .nd $ te mi)ti )i .nd $ nu te mi)ti e$te o he$tiune de bun $im )i de intuiie" ,.ndirea ab$tra t nu poate du e( prin ea n$)i( la per epia ade!rat" Ea trebuie ombinat u $en$ibilitatea emoional" Ca $ !ezi lu rurile n mod ore t trebuie $ nelegi .t de mult ai in!e$tit emoional ntr-o $ituaie( .t )i modul n are e!enimentul apare )i $e de$*)oar n e8terior" 7rebuie luate n on$iderare at.t realitatea interioar( .t )i ea e8terioar" Anii oameni $pun realitatea interioar determin realitatea e8terioar" 'lii $pun ea e8terioar o determin pe ea interioar" Di unii )i alii au dreptate" ,ina nu ar e8i$ta *r ou - )i !i e-!er$a" Cauza )i e*e tul nu $unt lineare )i $e !eniale" Ele $e mani*e$t n mod $imultan" Prin natura lor( ele au o mi) are ir ular" :u numai auza determin e*e tul( dar )i e*e tul determin auza" ;$pun$ul la ntrebarea e a *o$t mai nt.i( oul $au gina@& poate *i ori ni i unul( ori am.ndou" ,ina )i oul $unt reaii $imultane" 6a toate ntrebrile de genul oriJori trebuie $ $e r$pund n a ela)i *el - alt*el r$pun$ul !a *i *al$" ;ealitatea 0uprem nu poate *i nelea$ ntr-un adru de re*erin dual" Ea in lude at.t realitatea interioar( $ubie ti!( mpreun u realitatea e8terioar( obie ti! - .t )i intera iunea lor re ipro ( $pontan" 7oate ontrariile $unt oninute nuntrul ei" ;ealitatea 0uprem e reaia a eptrii totale( a apitulrii totale )i a

B9

iubirii totale( atot uprinztoare" :u e8i$t e!a are $ *ie $eparat de ea" Chiar )i atun i .nd opa ii $unt $mul)i din rd in )i du)i la !ale de )u!oi( nu e ni i o tragedie( i nu e8i$t di*eren ntre opa )i )u!oi" <n ontra$t u *lu8ul ;ealitii 0upreme $e a*l ;ezi$tena are d na)tere di*eritelor ondiii" 5i$tin iile( omparaiile( -ude ile intr n -o ( iar ur$ul natural e$te ntrerupt" :atura ;ealitii 0upreme e$te de a $pune 5a&" Ea are o e8uberan natural )i un entuzia$m *ire$ " =rea $ ia totul u ea" E *eri irea per$oni*i at( pentru ea on$ider totul )i pe toi a *iind ea n$)i" ;ezi$tena $pune mereu :u&" Prin natura ei( adu e on*li t )i lupt" 0e opune la ori e )i( a$t*el( ea e$te ne*eri irea per$oni*i at" ' olo unde nu e8i$t rezi$ten( nu e8i$t ne*eri ire" :e*eri irea opune ntotdeauna rezi$ten unor ondiii" Ea $e on$tituie pe ni)te interpretri pro $au ontra" ;d ina ne*eri irii e$te ata)amentul" :u i er a um $ renuni la toate ata)amentele tale" ' ea$ta( prietene( nu e$te un el reali$t" <i er doar $ de!ii on)tient de ata)amentele tale( de per epiile tale( de interpretrile tale pro )i ontra" <i er doar $ ob$er!i um ai * ut a *eri irea ta $ *ie ondiionat" 5a !rei $ nelegi ne ondiionarea( pri!e)te opa ul mi) .ndu-$e n btaia !.ntului" E ea mai bun meta*or pe are o poi g$i" Copa ul are rd ini ad.n i )i ramuri ntin$e" Ko$ e ne lintit( iar $u$ e *le8ibil" E$te un $imbol al triei )i al apitulrii" Poi dez!olta a eea)i trie de ara ter( mi) .ndu-te *le8ibil o dat u toate $ituaiile din !iaa ta" 0tai drept )i *ii nrd inat n momentul de *a" Cunoa)te-i ne!oile( dar ngduie a ele $ *ie $ati$* ute um )tie !iaa mai bine" :u in$i$ta a ne!oile tale $ *ie $ati$* ute ntr-un anumit mod( i( da in$i)ti( !ei opune o rezi$ten inutil" 7run hiul opa ului $e *r.nge( atun i .nd n ear $ $e opun !.ntului" 1i) -te o dat u !.ntul" =iaa ta e un dan$" Ea nu e$te ni i bun( ni i rea" E o mi) are( un ontinuum" 'legerea ta e$te una $implF poi dan$a $au nu" 5e izia de ansa nu te !a $ oate de pe ringul de dan$" 5an$ul !a ontinua n -urul tu" 5an$ul !a ontinua )i tu e)ti parte din el" E8i$t o demnitate $impl n a$ta" 7e n ura-ez $ te bu uri de pura $tare de graie de a *i !iu" 5a !ei uta n !ia un $en$ mai ele!at( !ei *i dezamgit" 5in olo de dan$( nu $e a*l ni i un $en$" 7oate ondiiile $e de$ hid n$pre ne ondiionare" Fii" pur )i $implu(

EC

de$ hi$ )i prezent )i !ei dea n braele lui 5umnezeu" 5ar mpotri!e)te-te hiar )i pentru o lip - )i !ei *i prin$ ntr-o ompli aie *r ro$t( pro!o at de tine n$ui" Fiinele umane nu pot *i independente de realitatea ondiionat( deoare e realitatea ondiionat e$te o reaie a on)tientei umane" #prii-! din n er area de a $ pa de propriile !oa$tre reaii" ' eptai-le( pur )i $implu( a)a um opa ul a ept !.ntul" 5emnitatea !oa$tr on$t n a de!eni pe deplin umani( pe deplin re epti!i la propriile !oa$tre ne!oi )i la ne!oile altora" Compa$iunea nu !ine prin deta)area de ntreaga palet a e8perienei emoionale( i prin parti iparea plenar la ea" Anii au $pu$ lumea a$ta e un lo al durerii" E ab$urd" ' ea$t lume nu e$te ni i bu urie( ni i durere( de)i ai putea $pune e am.ndou n a ela)i timp" ' ea$t lume e$te un lo n are $e na)te orpul emoional )i mental" :a)terea *izi )i moartea *a iliteaz( pur )i $implu( dez!oltarea unei on)tiente g.ndireJ$entiment( are e$te re$pon$abil pentru propriile $ale reaii" E ab$urd $ negi importana a e$tui pro e$ al na)terii" Di e$te la *el de ab$urd $-l glori*i i" :u e8i$t *iin uman are $ nu par urg a e$t tra$eu al na)terii( *r $ tria$ at.t e8periena bu uriei( .t )i a durerii" 0unt oare ambele ne e$are@ 'b$olut% Fr durere( mama nu ar putea $ oate bebelu)ul din ea" Di *r bu uria !ieii nou-n$ ute( durerea n-ar a!ea ni i un $en$" 5ar nu $pune a e$ta e un lo al durerii& $au a e$ta e un lo al bu uriei&" :u uta $ *a i din e8periena ta eea e ea nu e$te" Fere)te-te de interpretri are te-ar determina $ a epi numai o parte din $pe trul !ieii" E8periena mea ai i nu a *o$t di*erit de a ta" :u am biruit durerea" 1-am l$at n !oia ei" :u am biruit moartea" 'm p)it prin ea de bun!oie" :u am $l!it trupul )i ni i nu l-am ondamnat" :u am numit a ea$t lume ni i rai( ni i iad( dar am pro*e$at ambele $unt propria !oa$tr oper" 'm intrat n dan$ul !ieii la *el a !oi( a $ re$ ntru nelegere )i a eptare( a $ tre de la iubirea ondiionat la trirea iubirii tar ondiii" :u e8i$t nimi din eea e tu ai $imit $au ai trit a e8perien( din are $ nu *i gu$tat )i eu" Cuno$ *ie are dorin )i *ie are *ri ( deoare e am trit tre .nd prin toate" /ar eliberarea mea de ele nu a !enit prin !reo di$pen$ $pe ial"

E1

=ezi tu( eu nu $unt un dan$ator mai bun de .t tine" 1i-am o*erit( pur )i $implu( di$ponibilitatea de a parti ipa )i de a n!a( iar a ea$ta e tot e-i er" 9ine!oie)te" Parti ip" 'tinge )i la$-te atin$" 0imte totul" 5e$ hide-i braele !ieii )i la$-i inima $ *ie atin$" 5e a eea te a*li ai i" C.nd inima $e de$ hide( ea e$te plin de iubire" /ar apa itatea ei de a da )i a primi nu $e mai bazeaz pe nimi din e8terior" 9a druie)te *r $ $e g.ndea$ la re ompen$( deoare e a da e$te el mai mare dar" Di prime)te -- nu numai pentru $ine - i pentru a )i alii $ poat tri e8periena darului" 6egile lumii a e$teia nu i mai limiteaz pe brbatul $au pe *emeia a ror inim e$te de$ hi$" Di a$t*el $e nt.mpl mira ole - nu printr-o a ti!itate $pe ial( i doar a o e8ten$ie a iubirii n$)i" 1ira olele nu !in dintr-o g.ndire linear( $e !enial" Ele nu pot *i plani*i ate" :u poi n!a ni i $ le *a i( ni i $ le prime)ti" 1ira olele !in n mod $pontan n inima are $-a de$ hi$ )i n mintea are a renunat la ne!oia ei de a ontrola $au de a )ti" C i 1intea lui 5umnezeu e ne!ino!at )i atotdruitoare" Ea nu-i poate re*uza ele ne e$are( ntru .t e)ti parte din Ea" Ea nu te unoa)te a *iind $eparat" '$emenea unui printe e $e uit la uni ul $u opil" Ea te pri!e)te u $tatorni iubire )i a*e iune" <ntinde-i m.na )i prime)te a e$te daruri&( te in!it Ea" 5ar tu nu dai a$ ultare hemrii $i" <n *ru$trarea ta( nu auzi =o ea 5i!in are te hem" Pri!ind n -ur la ondiiile !ieii tale )i g$indu-le numai de*e te( nu e)ti on)tient te-n on-oar /ubirea ne ondiionat a lui 5umnezeu" Di totu)i( ori .t de departe te-ai $imi tu de 5umnezeu( nu e)ti de .t la un g.nd di$tan" Di momentul m.ntuirii tale e$te hiar a um" 'minte)te-i a ea$ta( prieten drag" Chiar a um( n a e$t moment( ori a$ uli =o ea lui 5umnezeu( ori e)ti prin$( *r ro$t( n mre-ele propriei tale p$ihodrame" Chiar a um e)ti *ie *eri it( *ie g$e)ti nod n papur mpre-urrilor din !iaa ta" <ngduie-i $ *ii prezent n g.ndurile tale )i ntreabF 0imt eu" <n a e$t moment( on)tient de /ubirea ne ondiionat a lui 5umnezeu pentru mine@& 5a r$pun$ul e$te ("5a&( !ei $imi ldura Prezenei 5i!ine n inima ta" /ar da r$pun$ul e$te :u&( on)tienta ta te !a *a e $-i aminte)ti a ea Prezen )i $ o atragi tre tine" ' ea$t pra ti $impl nu poate da gre)"

E2

<n ear -o )i on!inge-te" Pe m$ur e n!ei $ *ii de$ hi$ momentului prezent( !ei de!eni din e n e mai on)tient de Prezena 5i!in n mintea )i e8periena ta" ;o$tul tu per$onal $e !a dez!lui n a ea$t on)tient lrgit( a-ut.ndu-te $ nelegi um poi *i de el mai mare a-utor pentru tine n$ui )i pentru eilali" Cele ne e$are !or prinde *orm naintea o hilor ti" 1odul n are apar te !a l$a ade$ea perple8( dar nu !ei -ude a" :u !ei uta nod n papur ni i ie( ni i altora" =ei n!a $ te la)i n !oia $ituaiei de moment( * .nd tot e poi )i ad$t.nd n tria propriei tale apitulri" 5in e n e mai mult li !ei n redina lui 5umnezeu on$e inele )i !ei )ti darul tu e$te ntotdeauna a eptat a atare" El e$te ntotdeauna de-a-un$" '$t*el( !remea auto ru i*i rii $e !a n heia )i pa ea !a re!eni n mintea ta" 'tun i m !ei !edea a)a um $unt eu u ade!rat( pentru atun i !ei *i dat na)tere Chri$to$ului din tine" ')tept a e$t moment u mare bu urie )i ertitudine" Fiind a e$ta e$te momentul ade!rului" E$te $*.r)itul a tot eea e n$eamn $eparare" E$te $*.r)itul a tot eea e n$eamn $u*erin"

E?

5lava Du-ne0eului l"untric

umnezeu nu e$te o ab$tra ie( i o Prezen !ie( ntru totul bun( atoatedruitoare( *eri it( ntreag )i liber" Dtiu i-e greu $-i imaginezi a)a e!a" 7otu)i( i er $-i e8tinzi mintea a ea $ de!in mai uprinztoare" ;enun la limitele pe are le impui po$ibilului" 5umnezeu e$te din olo de a e$te limite( deoare e El e$te *r *orm" Fiind lip$it de *orm( El $l)luie)te n toate" :u e8i$t lo n are prezena 6ui $ nu poat *i g$it" 5umnezeu nu e$te ni i brbat( ni i *emeie( i nu are trup )i( prin urmare( nu are gen" 'de$ea $e *a e re*erire la 5umnezeu a la un El&( deoare e( n relaia 6ui u noi( El e$te ma$ ulin" :oi $untem p.nte ele are poart( hrne)te )i d na)tere 0piritului 0u" 5ar( de)i ne a*lm ntr-o a$t*el de relaie u El( a mirea$a *a de mire( 5umnezeu nu $e on*ormeaz !reunei imagini ma$ uline" El nu e$te ni i rzboini ( ni i )aman( ni i m.ntuitor" El nu e$te neleptul u prul alb )i ni i *emeia neleapt" 7oate a e$te imagini $unt antropomor*e" 5umnezeu e$te o prezen iubitoare e ombin toate alitile poziti!e - ma$ uline )i *eminine" El e$te at.t Cel Care hrne)te( .t )i Cel Care prote-eaz" El e$te at.t bl.nd )i bun( .t )i puterni )i impuntor" 5umnezeu are nelep iunea *ilozo*ului btr.n )i ne!ino!ia prun ului" 're tria rzboini ului )i( totodat( $en$ibilitatea tinerei mame" El e$te toate a e$tea )i n multe altele" El e din olo de de*inire" El nu poate *i limitat la on eptele pe are le a!em noi de$pre El" Ca prezen nelimitat( 0piritul 0u $e mi) prin minile )i e8periena noa$tr" :e e8tragem n$)i E$ena din a ea$t prezen" Ea e$te eea e noi $untem( de)i( ade$ea( nu do!edim $untem pe deplin on)tieni de E$ena noa$tr" 0piritul( $au E$ena 5i!in( nu $e na)te )i nu moare" El e8i$t nainte de na)terea *izi )i dup moartea *izi " ' ea$t E$en nu e$te $upu$ ulmilor )i abi$urilor e8perienei mental-emoionale" Ea e$te o prezen $tatorni ( iubitoare( la are ne ntoar em( atun i .nd n etm $ ne mai auto ru i*i m $au $-i ata m pe alii" E$ena 5i!in din tine nu e$te di*erit de E$ena 5i!in din $emenul tu" Ea e$te o $ingur E$en( un $ingur 0pirit" 7rupurile par a ! $epara unul de ellalt( dar E$ena 5i!in ! une)te" 1inile pot *i n deza ord( $e pot -ude a )i ata a unele pe elelalte( dar E$ena 5i!in ine toate minile ntr-o armonie pur" C.nd te identi*i i u trupul $au u g.nduri de $eparare( i uii E$ena" Aii ine e)ti" Crezi e)ti $eparat de aproapele tu" Crezi e)ti

E4

$eparat de 5umnezeu" 5a n-ai g.ndi a)a" nu ai putea -ude a $au ata a" C.nd i aminte)ti de E$ena ta( i aminte)ti )i de one8iunea $piritual u toate Fiinele" 'ta ul e$te impo$ibil atun i .nd i aminte)ti ine e)ti" :u poi unoa)te 0la!a lui 5umnezeu( de .t da apre iezi E$ena 5i!in dinuntrul tu" ' ea$ta nu are nimi de-a *a e u $e8ul tu( u ra$a ta( u $tatutul tu e onomi ( u naionalitatea $au u religia ta" :are nimi de-a *a e u ine rezi tu e)ti $au u ine red alii e)ti" E$ena 5i!in din tine e$te pe de-a-ntregul demn de a *i iubit( .t )i iubitoare" C.nd e)ti n onta t u E$ena ta( )tii poi *i a eptat e8a t a)a um e)ti" Dtii nu e nimi n eea e te pri!e)te are $ ne e$ite mbuntire $au ore tare" Pentru a-i unoa)te e$ena e$te ne e$ar $ renuni la a te -ude a )i riti aL trebuie $ abandonezi ori e riti ndreptat mpotri!a aproapelui tu" Cu .t n!ei mai mult $ rm.i n a ea$t $tare( u at.t mai u)oar i !a *i !iaa" 7o mai de a eea $unt at.tea i $pirituale are $ugereaz meditaia )i rug iunea a pra ti i on$tante" Comuniunea u 5umnezeu e$te bun pentru ner!i" E$te e$enial pentru $tarea ta general de bine( *ie ea *izi ( emoional $au mental" :u-i er $ meditezi $au $ te rogi o or pe zi( de)i nu e nimi gre)it n a$ta" <i er doar $-i aminte)ti de E$ena ta 5i!in timp de in i minute n *ie are or $au la *ie are g.nd din ze e" Fie a amintirea ta de 5umnezeu $ *ie o pra ti ontinu( a$t*el n .t $ nu a-ungi $ *ii ab$orbit de melodrama !ieii tale" :ou g.nduri pot *i de$pre ne!oia ndreptrii tal $au a alt ui!a( dar la$ a al ze elea g.nd $ *ie de$pre eea e nu are ne!oie de ndreptare" 6a$ a al ze elea g.nd $ *ie de$pre e!a ntru totul a eptabil( ntru totul !redni de iubire" ' e$ta e$te ritmul pe are 0abatul trebuia $-l $tabilea$ " 7imp de )a$e zile puteai *i ab$orbit n drama mun ii )i a zbaterii( dar n ziua a )aptea trebuia $-i adu i aminte de 5umnezeu" Siua a )aptea era menit $ *ie o zi de odihn( de ntoar ere n$pre nuntru" <ngduie a nelep iunea 0abatului $ *ie adu$ n !iaa ta de toate zilele" <n *elul a e$ta( nu !ei uita mult timp ine e)ti tu )i ine e$te aproapele tu" /ntr n ritualul adu erii aminte( iar zilele( orele )i minutele tale !or *i tran$*ormate" C.nd mn.n i( 5umnezeu !a )edea la ma$ u tine" C.nd !orbe)ti u $emenul tu( 5umnezeu i !a aminti $-i $pui e!a nura-ator" /ar da uii de toate a$tea )i ipi la $oia ta $au la $oul tu" 5umnezeu te !a atinge u bl.ndee )i i !a $pune u hazF 9un !enit la !ode!il%& Di !ei n!a $ r.zi de tine )i $ nu iei prea n $erio$ drama pe are ai * ut-o tu n$ui"

EB

' e$ta e$te un -o al reamintirii" # dat e-i dai $eama de a e$t lu ru( $emni*i aia ritualului $e !a $ himba total pentru tine" /ar atun i poi alege o *orm de ritual are $ te a-ute $-i aminte)ti" :u onteaz de$pre e *orm e$te !orba" 5in *eri ire e8i$t $u*i iente *orme prin prea-m( a$t*el n .t ori ine poate g$i e!a u are $ $e $imt on*ortabil" Fii ngduitor u alegerea pe are o *a e $emenul tu( hiar da ea di*er n mod $ub$tanial de a ta" 7rebuie $ )tii ( eea e l a-ut pe el $-)i reamintea$ ( nu poate de .t $ te a-ute )i pe tine" Di nu ! ertai n pri!ina di*erenelor de *orm( are $unt lip$ite de importan" :imi nu e$te mai *ru$trant de .t ontro!er$ele !ane de$pre *orm" Cu!intele )i on!ingerile are i $epar pe oameni ar trebui l$ate deoparte" 5a !rei $ p)e)ti pe alea $trii de graie( tre e u !ederea di*erenele pe are le !ezi( g$e)te e poi mprt)i u alii )i on entreaz-te a$upra a e$tui lu ru" 'de!rul i $e prezint n toate *ormele )i mrimile( dar el rm.ne un ade!r uni )i $implu" 7rebuie $ n!ei $ !ezi ade!rul n *ie are *orm( n *ie are $ituaie" /at e trebuie $ *a un brbat $au o *emeie doritori de pa e" Pentru !oi n epe un timp .nd barierele ulturale )i religioa$e !or *i dep)ite" #ameni are !orbe$ limbi di*erite !or n!a $ $e neleag unii pe alii" # dat u a eptarea di!er$itii !a !eni )i per eperea !alorilor uni!er$ale e pot *i mbri)ate de tre toi" ' ea$ta e o !reme de importan deo$ebit" Fie are dintre !oi are de -u at un rol $emni*i ati! n demontarea barierelor are ne de$part de pa e" 5e a eea te n ura-ez $ g$e)ti lo ul luntri unde e)ti ntreg )i omplet" 5in a e$t lo i !ei in$ti )i a epta pe toi oamenii are !in n !iaa ta" 5in a e$t lo al p ii luntri e( !ei *i un adu tor de pa e printre *emei )i brbai" ' ea$ta e$te n!tura mea" 5e-a lungul !remurilor( a ea$ta a *o$t ntotdeauna n!tura mea"

EE

Alte i-ensiuni

imen$iunea !oa$tr nu e$te $ingura dimen$iune a e8perienei" E8i$t multe $li de la$( *ie are dintre ele u programa ei uni de n!m.nt" <n la$a !oa$tr( materia prin ipal $e nume)te Egalitate&" 0untei ai i a $ n!ai toate *iinele $unt egale( indi*erent de deo$ebirile onte8tuale aparente" 9rbai )i *emei( albi )i negri( hindu)i $au atoli i( toi $unt egali n !aloarea lor e8i$tenial" 7oate inegalitile $unt propria !oa$tr * tur )i trebuie abolite" 1uli dintre !oi ai lu rat e!a timp u a ea$t program" :u ! !oi $pune .t de mult% 'i dez!oltat multe moduri ingenioa$e de a denatura ade!rata egalitate $piritual u eilali oameni" Anii dintre !oi trie$ n $r ie( n timp e alii au $tr.n$ a!eri" Anii au prea mult m.n are( alii nu au de$tul" <nelegei( ! rog( ( da ai *i ab$ol!it ) oala de ai i( a e$te ondiii de inegalitate nu ar e8i$ta" Prin urmare( $untei ai i pentru a dep)i redina ad.n nrd inat unele *iine $unt mai !redni e )i mai !aloroa$e de .t altele" Cum !ei reu)i $ *a ei a e$t lu ru@ 1ai nt.i( trebuie $ a eptai n $inea !oa$tr ade!rul egalitii" 5a ! $imii $uperiori $au in*eriori ori rei alte *iine umane( nu ai a eptat ade!rul de$pre identitatea !oa$tr $piritual" <n al doilea r.nd( trebuie $ a eptai ei din -urul !o$tru $unt egalii !o)tri" ' a epta a ea$t idee de egalitatea n$eamn ( da !oi a!ei mai mult de .t ei( $untei di$pu)i $ mprii totul( iar da a!ei mai puin( $untei di$pu)i $ le erei a-utorul" 0untei ai i )i pentru a n!a $ re$pe tai dreptul *ie ruia de a de ide pentru el n$u)i" 5a de idei pentru ellalt( $au da l l$ai $ de id pentru !oi( atun i nu ai a eptat $untei u toii egali" ' ea$t idee a $upremaiei unuia a$upra eluilalt pare $ ! dea dreptul de a-l *a e pe $emenul !o$tru re$pon$abil pentru de iziile pe are le luai $au pe are re*uzai $ le luai" 5ar e$te un drept ne*ondat" Cu timpul ! !ei da $eama putei pre-udi ia )i a-uta doar o $ingur per$oan( adi pe !oi n)i!" P.n e nu !ei n!a $ ! a$umai re$pon$abilitatea pentru deiziile pe are le luai )i $ le a ordai $emenilor !o)tri po$ibilitatea de a *a e la *el( nu ! !ei n$u)i pe deplin ade!rul de$pre !oi n)i! $au de$pre ei" ' ea$ta pare a *i o he$tiune *oarte $impl" <n$ punerea n pra ti a prin ipiului egalitii e$te e!a deo$ebit de pro*und"

EG

Ea i poate tran$*orma lumea )i i poate permite $ termini ) oala mpreun u toi $emenii ti" C.nd i pr$e)ti trupul( !ei ontinua $ n!ei ntr-o $al de la$ non-*izi " ' olo( pro e$ul de n!are !a *i a elerat( ntru .t a olo nu e8i$t timp )i $paiu are $ moduleze e*e tul reati! al g.ndului" /n lumea ta e ne!oie de timp a g.ndurile $ tran$lateze n e*e te !izibile" <n dimen$iunile non-*izi e( pro e$ul de tran$latare e$te automat" 5e e8emplu( da g.nde)ti a) !rea $-l !izitez pe prietenul meu ;obert&( e)ti teleportat imediat n $u*rageria lui ;obert" Cltoria ta n-a erut timp )i n-ai par ur$ ni i un $paiu" Anii dintre !oi au trit e8periena omuni rii u *iine din dimen$iuni non-*izi e" E!ident( o a$t*el de omuni are are lo e8 lu$i! prin g.nd" Comuni area inter-dimen$ional e di*i il( dar nu impo$ibil" E8er$.nd( apa itatea !oa$tr de a tre e din olo de lumea !oa$tr limitat $paiuJtemporal !a re)te" 5e !reme e n $lile de la$ non-*izi e n!area e$te a elerat( multe *iine e )i pr$e$ orpurile $tp.ne$ abilitatea de a-)i ontrola g.ndurile" Prin urmare( ele $unt n reztoare pot reintra n mediul *izi )i )i pot demon$tra a ea$t mie$trie" <n$ din milioanele are n ear ( numai .i!a reu)e$ $ dea do!ad de mie$trie n mediul *izi den$" Pentru !oi( a e$ta nu e$te un lu ru greu de nele$" Dtiina !oa$tr ! n!a ( da pr$ii gra!itaia .mpului magneti tere$tru( de!enii pra ti imponderabili )i apabili de per*ormane atleti e pe are n-ai *i n $tare $ le obinei pe pm.nt" Dtiina ! n!a( de a$emenea( ( o dat e pr$ii atmo$*era den$ a pm.ntului( pro e$ul de mbtr.nire n etine)te" 1ulte dintre legile *izi e are aparin pm.ntului $e $ himb( de ndat e pr$ii $paiul tere$tru" An *enomen $imilar $e nt.mpl )i atun i .nd ! pr$ii trupul" 7rii e8periena unei liberti reati!e ne uno$ ute pe pm.nt( u e8 epia( poate( a $trii de !i$( .nd atenia !oa$tr e$te atra$ n$pre interior )i pro e$ele orpului n etine$ " 0tarea de !i$ o*er o meta*or ade !at pentru e8empli*i area e8pan$iunii on)tientei e are lo .nd trupul e$te pr$it temporar" <n !i$ele !oa$tre( ! reai realitatea u mare ndrzneal )i impruden" #mor.i )i $untei omor.i( *a ei drago$te u tot *elul de oameni( tre ei prin prime-dii in redibile )i $ pai n mod mira ulo$" Puini dintre !oi ar n er a !reodat n $tare de !eghe eea e n ear n $tare de !i$" E8periena non-*izi e$te )i mai dramati de .t $tarea de !i$( i po$ibilitile reati!e $unt ne$*.r)ite" D oala tere$tr de!ine( a$t*el( un mediu de te$tare a abilitilor pe are %e dez!oli n la$ele non-*izi e e aparin pm.ntului" :u putei ab$ol!i ) oala tere$tr( p.n e n-ai demon$trat $tp.nii obie tele de

EH

$tudiu" 7oate *iinele )tiu a$ta )i( a$t*el( toate $unt dorni e $ $e n arneze n orpuri *izi e( pentru a proba *aptul )i-au n!at le iile" 5e e le !ine at.t de greu@ 0 ne ntoar em la meta*ora gra!itaiei" Anui atlet e $e a*l ntr-un mediu u un oe*i ient de gra!itaie zero i e$te u)or $ *a o $ritur de 4(BC m" El poate hiar zbura" 5ar( adu-i pe pm.nt )i nu-i !a *i u)or $ $ar ni i m ar 2 m" Di n-ar nutri u $eriozitate g.ndul de a zbura" Condiiile den$e ale e8perienei *izi e $unt greu de $tp.nit" E ne!oie de timp a $ te dez!oli *izi " <n epi n p.nte ele mamei tale( *iind total dependent de ea" C.nd te na)ti( e)ti nea-utorat *izi " 7rebuie $ n!ei $ te hrne)ti( $ umbli( $ !orbe)ti )i $ te de$ ur i n mediul n on-urtor" 0 re unoa)tem( pentru ine!a are a trit de ur.nd e8periena unui mediu non-*izi ( unde e*e tele g.ndurilor $unt in$tantanee( a ea$ta e$te o ade!rat tortur" <n timp( on)tienta $e ontra t )i $e adapteaz pentru a $e in$tala mai deplin n orpul *izi ( de one t.ndu-$e a$t*el de on)tientizarea altor dimen$iuni )i de po$ibilitile lor reati!e" 0pu$ mai $implu( on)tienta e ab$orbit n den$itatea mediului *izi " ' olo ea $e $imte prin$ n ap an )i !i timizat" Ea nu-)i aminte)te de $tarea ei mai puin limitat" :u )i aminte)te nu e$te un orp" <n .te!a azuri rare( on)tienta nu $e ontra t omplet .nd intr n la$a *izi " ' e$te per$oane $e a*l n trup( dar n p$treaz amintirea dimen$iunii non-*izi e" Ele )tiu nu $unt limitate la ni!elul trupului" Ele )tiu nu $unt !i tima g.ndurilor )i *aptelor altora" Ele )tiu pot rea realitate prin puterea g.ndului lor" ' e$te per$oane $unt n!tori $pirituali" Eu am *o$t unul dintre mulii a$t*el de n!tori are $-au in arnat n ni!elul *izi ( a $-i a-ute pe $emenii lor $-)i reamintea$ ade!rata lor identitate non-*izi " Fr prezena a e$tor n!tori( den$itatea planului tere$tru ar umbri on)tiina ole ti! )i ar blo a n mare parte one8iunea la unoa)terea $piritual" 'u e8i$tat !remuri n i$toria omenirii .nd e8periena tere$tr a *o$t ntr-ade!r ntune at" =oi n)i! numii una dintre a ele !remi e!ul ntune at&" An alt e! ntune at( mai apropiat e8perienei !oa$tre( au *o$t primele trei $*erturi ale $e olului douze i" =remea de a um - pe are o petre ei n la$a *izi - e$te un timp de tranziie" 5in pun t de !edere tehnologi ( a!ei apa itatea de a di$truge mediul *izi de nenumrate ori" Di totu)i( e mai mult lumin di$ponibil pe planet a um( de .t a *o$t !reodat de-a lungul i$toriei" 5a a e$t lu ru e$te ade!rat( !-ai putea ntreba de e nu am !enit u !oi n a ea$t in arnare *izi " 1uli dintre !oi $e a)teapt $ !in din nou n *orm uman( dar nu $e !a nt.mpla a)a"

E9

6u rarea mea ai i e$te aproape terminat( iar prezena mea *izi a um printre !oi n-ar *a e de .t $ nt.rzie tran$*ormarea pe are $untei pe ale $-o par urgei" 5e-a um( ei mai muli dintre !oi ar trebui $ unoa$ natura a e$tei tran$*ormri" 0untei ai i a $ ! dep)ii( n $*.r)it( $tarea de !i tim" 0untei ai i a $ ! a eptai puterea reati! de a ! determina propria realitate )i a $ ! a-utai $emenii $-)i n$u)ea$ puterea reatoare" 0untei pregtii $ *a ei a ea$ta n ma$" /ar eu $unt ai i a $ ! a-ut $ o *a ei" Prin omuniunea non-*izi u mine )i u ali n!tori !ei n!a $ renunai la ondiiile are ! on$olideaz $u*erina )i ! !ei trezi ntru propria !oa$tr 5i!initate" 'm ne!oie de a-utorul *ie ruia dintre !oi a $-mi ndepline$ mi$iunea ai i" =oi $untei ei prin are n!tura mea !a *i demon$trat n *le are lip" /at de e( a entul nu mai poate *i pu$ pe u!inte( i ele i $epar pe oameni" ' entul trebuie $ $e depla$eze pe demon$trarea pra ti a prin ipiilor iubirii )i iertrii" ' ordarea indi!idual )i ole ti! la realitatea non-*izi e$te un pa$ e$enial n pro e$ul tran$*ormrii planetare" 5a a) *i prezent *izi ( e8periena ru i*i rii $-ar repeta" 5a te uii n -ur( !ei !edea n $e obi)nuie)te a ei e onte$t ideile $tatu$ Tuo-ului $ *ie de*imai( bat-o orii )i per$e utai" 0ingura ale de a e!ita a e$t lu ru e$te a tu n$ui $ te treze)ti" :u-l ondamna pe aproapele tu la moarte( hiar da $e opune elor mai $a re redine ale tale" C i( a-l ondamna pe el n$eamn a m ondamna pe mine" :i i nu-l pune pe un piede$tal( hiar da rezi e per*e t" Pentru nimeni nu e per*e t" :imeni nu trie)te *r $ *a gre)eli" Di eu( *rate al meu( am * ut multe gre)eli" 6-am abandonat pe $emenul meu )i pe 5umnezeul meu )i i-am n!inuit pe am.ndoi m-au abandonat" :u *a e din mine e!a $pe ial" :u *a e din ni iunul dintre $emenii ti e!a $pe ial" Cu toii n!ai a elea)i le ii" <n!a $ preamre)ti egalitatea u $emenii ti" Pentru ( n *elul a e$ta( i $tabile)ti egalitatea u mine" /ar atun i .nd m on$ideri pe mine a pe un egal al tu( omuni area noa$tr $e !a mbunti on$iderabil" #ri de .te ori l iei pe $emenul tu n inima ta( de$ hizi u)a e du e la mine" :u e8i$t om are $ nu-mi *ie drag" C i eu pri!e$ at.t n $u*letul riminalului( .t )i n $u*letul !i timei lui" <i !d pe am.ndoi $trig.nd dup iubire )i a eptare )i n& i !oi re*uza" :u *i )o at i er $ *a i )i tu a ela)i lu ru( tu are e)ti m.inile mele( pi ioarele meleU )i !o ea mea n lume" Fii rbdtor )i $tatorni ( *rate al meu" 6u rarea noa$tr nu !a *i ter-

GC

minat de .t atun i .nd nu !or mai *i li )i !i time" Cltoria noa$tr nu !a *i terminat de .t atun i .nd !om *i a eptat /ubirea lui 5umnezeu pentru noi )i !om *i omuni at a ea$t iubire *ie ruia din !iaa noa$tr" :u e8i$t ni i o e8 epie" Fie are trebuie mbri)at a)a um e el( a $ $e poat de$prinde de *ri a )i de ne!oia de a ripo$ta elorlali" ' umbla u mine n$eamn a" *i un $lu-itor al lui 5umnezeu )i al omului deopotri!" <l $lu-e)ti pe om( art.ndu-i 5umnezeu )i aminte)te de el )i -l pa$ de el" <i alini *oamea( $etea )i $u*erina" <l mbri)ezi )i i dai !oie $-)i pun apul pe umrul tu" Di l n ura-ezi $ pl.ng" '$ta( deoare e $e $imte pr$it de prini( de opii( de ei iubii )i de 5umnezeu" /ar .nd pl.nge( i adu i m.ng.iere" 5e .t !reme nu te-ai mai $imit )i tu pr$it )i n-ai mai !r$at la rimi $*.)ietoare( de m.hnire )i preri de ru@ ' ea$ta e$te natura e8perienei umane" 0e u!ine $ ai ompa$iune pentru aproapele tu( deoare e mprt)e)ti u el a eea)i e8perien de $u*erin )i mprt)e)ti u el a eea)i eliberare" 'tun i .nd le iile de$pre egalitate $unt n!ate pe pm.nt( .mpul ele tromagneti al planetei $e !Ri $ himba )i pm.ntul !a da na)tere unui plan de n!m.nt nou )i mai mre" 0eminele a e$tei tran$*ormri au *o$t de-a $emnate" 6u rarea ta e$te $ le uzi )i $ le ngri-e)ti"

G1

4irania c#nsensului

n on epia ego-ului( iubirea $e bazeaz pe on$en$" Ego-ul nu poate on epe a iubirea $ *ie prezent( atun i .nd doi oameni au preri di*erite" <n$( at.ta timp .t nu e)ti liber $ *ii $au $ nu *ii de a ord u aproapele tu ntr-o $ituaie dat( nu poi $-l iube)ti" 5e e8emplu( !ei *i de a ord u aproapele tu atun i .nd el in$i$t e !i tima unor a iuni ntreprin$e de alt ine!a mpotri!a lui@ 9inenele$ nu" Chiar da el te implor $-l $pri-ini n autoamgirea $a( i !ei $puneF mi pare ru( *rate" Eu nu !d lu rurile a)a"& Pe de alt parte( da un alt $emen al tu $e $imte hemat $ ia o poziie ontro!er$at )i i ere $pri-inii%( l !ei re*uza@ Poate a-i o*eri $pri-in n$eamn )i tu !a trebui $-i a$umi un ri$ ( dar nu-i !ei re*uza bine u!.ntarea( doar pentru de izia lui nu e agreat de toi" 1ai trebuie oare $-i aminte$ *aptul a te dedi a ade!rului nu e$te un lu ru agreat de toat lumea@ Fiind a$ta n$eamn de multe ori a $pune 5a&( atun i .nd alii ar $pune (":u&( $au a $pune (":u&( atun i .nd alii ar $pune 5a&" 1uli dintre !oi nu-)i pot imagina a $pune :u& poate *i un ge$t de iubire( de)i e *oarte u)or $ $pui :u& u mult drago$te" 5a opilul tu pune m.na pe plit n in$( $pui :u&( iute )i *erm" :u !rei a el $-)i *a ru" /ar apoi l iei n brae )i i $pui din nou l iube)ti" 5e .te ori nu !ine la tine aproapele tu( in.ndu-)i m.na pe plita n in$@ :u poi $ $u$ii un omportament de$pre are )tii poate *i duntor altei per$oane" Di nu !rei a prietenii ti $ $u$in un a$t*el de omportament .nd e !orba de$pre tine" An prieten e ine!a are e liber $ *ie de a ord $au $ nu *ie de a ord" An prieten i !a !orbi on*orm u ade!rul" 0-ar putea a el $ per eap $ituaia ore t $au in ore t( dar lui nu-i e$te *ri $-i $pun e g.nde)te" An prieten $pune ade!rul )i apoi i aminte)te e)ti liber $ *a i propria ta alegere" ' ea$ta e$te iubire n a iune" An prieten te iube)te n mod egal )i .nd i $pune da& )i .nd i $pune nu&" El nu $e reine de la a-i da $*aturi )i ni i nu n ear $-)i impun propria prere" An prieten dore)te $ *ie de a-utor" El te trateaz u re$pe t )i demnitate )i i $pune ade!rul" :u poi *i prieten da nu e)ti di$pu$ $ $pui ade!rul" '$ta nu n$eamn ai dreptate" ' a!ea dreptate )i a *i one$t nu $unt n mod ne e$ar unui )i a ela)i lu ru" C.nd e)ti one$t( dai ma8imum din e poi da n $tarea de on)tient n are te a*li" '$ta e tot e $e poate a)tepta de la tine" C $*atul tu e$te bun $au ru e$te irele!ant" 5ar one$titatea $ingur nu e $u*i ient"

G2

#ne$titatea )i $merenia trebuie $ mearg m.n n m.n" 0merenia ta i $pune aproapelui tuF ')a !d eu lu rurile" 0-ar putea $ am dreptate )i $-ar putea $ m )i n)el" 7u um ie !ezi@ 6a urma urmei( tu e)ti el are trebuie $ *a alegerea"& # per$oan $merit )tie unde $ $e oprea$ " Ea nu n ear ni iodat $ uzurpe dreptul )i re$pon$abilitatea altuia de a-)i lua propriile hotr.ri( ntru .t aui mereu $ *ii n on$en$( ai rareori e8periena iubirii *r ondiii" Con$en$ul e$te $uprema ondiie )i( prin urmare( $uprema odependen $au ompli itate" El $puneF 5a ego-ul tu )i ego-ul meu $unt de a ord( eu te !oi $pri-ini"& C.nd dou ego-uri $unt n on$en$ ar trebui $ *ii prudent( i e$te n natura ego-ului $ $epare( $ di!izeze( $ $e a*le n on*li t u alte egouri" ')a ( atun i .nd dou ego-uri $unt n on$en$( poi *i $igur ele $e $olidarizeaz pentru a $e opune altui ego" ' e$ta nu e$te un on$en$ autenti ( i o alian temporar" 5e ndat e du)manul omun e$te n!in$( aliana n eteaz $ mai $er!ea$ unui $ op )i *le are ego $e ntoar e la propriu% $u program" Cutarea iubirii n adrul on$en$ului nu e$te o mutare *oarte neleapt" Ea i !a adu e( ine!itabil( o dezamgire" 'i *a e mai bine $ aui iubirea n di$en$iune" 'du-i aminte !-am $pu$F /ube)te pe du)manul tu"& :-am $pu$ a$ta a $ ! )o hez $au a $ ! pun n di*i ultate" 'm $pu$ a$ta pentru .te!a moti!e importante" 1ai nt.i( i-e u)or $-i iube)ti prietenul" 5e ele mai multe ori prietenul e$te de a ord u tine )i te $pri-in" Prin urmare( nu e$te greu $-l iube)ti" 5ar du)manul nu e de a ord u tine" El rede nu ai dreptate( gre)e)ti" El i !ede $lbi iunile )i !a *a e tot e-i $t n putin a $ le e8ploateze" 5a ai un pun t $lab( poi *i $igur el l !ede" Pe $ urt( du)manul tu nu e di$pu$ $-i o*ere ir um$tane atenuante" Prin urmare( el e$te el mai bun n!tor al tu" 5u)manul i re*le t( a o oglind( tot e nu-i pla e la tine n$ui" <i arat e8a t unde $e a*l *ri ile )i ne$iguranele tale" 5a a$ uli eea e i $pune du)manul tu( !ei )ti e8a t unde trebuie $ *a i ore ia n tine n$ui" :umai ine i $e opune n *elul a e$ta poate *i un n!tor at.t de e*i ient" 5e e $pun iube)te-l& pe du)manul tu@ i $pun a$ta pentru ( da nu l iube)ti( nu !ei apre ia darul pe are el i-l adu e" :imeni nu poate tre e prin !ia *r aliai )i tar ad!er$ari( deopotri!" An bun aliat e$te di$pu$ $ i $e opun" /ar un bun ad!er$ar e$te el mai bun aliat" <n!.nd $-i iube)ti du)manul( i demon$trezi bun!oina de a te uita la toate lo urile ntune ate din mintea ta" 5u)manul tu e$te( pur )i $implu( o oglind n are te uii p.n .nd n et( n et - hipul $uprat pe are l zre)ti i z.mbe)te"

G?

Ca $ te mpa i u du)manii ti( trebuie $ n!ei $ !ezi at.t prin o hii lor( .t )i prin propriii ti o hi" 'tun i !ei dez!olta ompa$iunea )i !ei tre e din olo de on*li t" ;eine( nu trebuie $ *ii de a ord u du)manii ti( a $ te mpa i u ei" 5ar trebuie $ n!ei $-i iube)ti" Pa ea nu !ine prin on$en$ul ego-urilor( pentru ego-urilor le e$te impo$ibil $ *ie n on$en$" Pa ea !ine .nd iubirea )i re$pe tul re ipro $unt prezente" C.nd iubirea e$te prezent( du)manul de!ine un prieten ruia nu i e$te *ri $ *ie n di$en$iune u tine" :u l gone)ti din inima ta( doar pentru !ede lu rurile di*erit de tine( i a$ uli u atenie e are de $pu$" C.nd i a$ uli du)manul la *el um i-ai a$ ulta prietenul( nu ego-ul tu e el are a$ ult" 0piritul dinuntrul tu a$ ult 0piritul dinuntrul $u" Cauza ori rui on*li t uman e$te una $implF *ie are parte o dezumanizeaz pe ealalt" Fie are o !ede pe ealalt mai puin !redni )i mai puin !aloroa$" 't.ta !reme .t *ie are dintre pri o per epe pe ealalt n *elul a e$ta( hiar )i ele mai $imple detalii nu pot *i nego iate" 5ar da *ie are parte o $ $e mani*e$te *a de ealalt u o atitudine plin de re$pe t )i a eptare( hiar )i detaliile di*i ile !or *i rezol!ate" 1ira olele !in din iubire" 0oluiile are !in din mini iubitoare $unt *r limite" 5i$ponibilitatea de a iubi - de a on$idera $untem egali e$te e$ena e $u$ine n*ptuirile tuturor mira olelor" 5intr-o di!er$itate de opinii apare a ea opinie are l in$te)te pe *ie are n parte" 5ar a ea$t opinie nu !a *i a e$ibil p.n .nd *ie are om n parte nu a *o$t auzit" 7reaba !oa$tr( prieteni( e$te $ dai *ie rei per$oane )an$a de a *i auzit a)a um trebuie" ' ea$ta e$te e$ena demo raiei( are nu e$te numai un ideal $piritual( i )i un pro e$ !iu e re$pir )i a ioneaz" C.nd a e$t pro e$ e$te oprit( idealul de!ine !i iat" 5ar .nd pro e$ul rm.ne puterni - ori .t de ane!oio$ )i greoi pare el ade$ea - idealul nu poate $ nu $e mani*e$te" # $o ietate e tolereaz di*erenele de opinii e$te o $o ietate bazat pe demon$trarea pra ti a iubirii )i egalitii" Cei e aut on$en$ul on$truie$ $i$teme totalitare( n are libertile indi!iduale $unt $ari*i ate )i in are ntregul nu bene*i iaz ni iodat de nelep iunea prilor" '$t*el de $i$teme $unt ondamnate $ e)ueze" E ne!oie de ura- pentru a nu *i n on$en$" E ne!oie de nelep iune )i pruden pentru a menine un limat de egalitate( n are toate opiniile pot *i luate n on$iderare" Calea tre ade!r nu a *o$t ni iodat o ale u)oar" Di( in mod ert( ea nu a *o$t una bazat pe $oluii de moment" 0oluia de moment pentru n heierea on*li tului e$te e8terminarea tuturor a elora u are nu e)ti de a ord" 'i i elul nu e de a iubi )i ni i

G4

m ar de a-i nelege( i de a-i di$truge du)manii" ' e$ta a *o$t $i$temul !alori pre!alent pe planeta !oa$tr( pe tot par ur$ul i$toriei $ale" 5emer$ul demo rati e$te un e8periment nou )i ura-o$" El de larF 0 *ie auzite toate !o ile"& El $alut di!er$itatea )i are n redere n !aloarea e$enial a *iinelor umane indi!iduale" El i ere $-i iube)ti( $-i re$pe i pe oponenii ti )i $ n!ei de la ei" El porne)te de la pre$upunerea inima )i mintea omenea$ $unt $u*i ient de pro*unde )i de n ptoare pentru a onine toate a e$te opinii" <ntr-ade!r( el )i n redineaz ntregul $u e$ apa itii tale de a lua n on$iderare pun te de !edere di*erite )i( da e$te azul( de a-i $ himba prerea" /deile totalitare )i *undamental i$te *a -o ul *ri ilor tale" Ele reeaz mereu du)mani )i tot timpul aut $-i n!ing" Ele $u$in e8i$t o parte are e$te bun )i o alt parte are e$te rea" Ele $unt $upra$impli*i ate )i duale n modul lor de a per epe lumea" 5ar alea ompa$iunii( alea pe are eu o pro*e$ez( te pro!oa $ iube)ti )i $ a epi toate *iinele a pe egalii ti" Ea nu *a e e8 epii( ntru .t )tie a ondamna o per$oan n$eamn a le ondamna pe toate" :u e$te o ale u)oar( *iind ea re unoa)te anga-amentul tu *a de egalitate !a *i tot timpul onte$tat" 5a e $N demon$trezi ade!rul( atun i trebuie $ nt.mpini *ie are onte$tare u ntreaga pro*unzime a anga-amentului tu" 1uli oameni mi *olo$e$ numele n de)ert" <mi atribuie idei o*en$atoare( idei are -ude - )i le *olo$e$ pentru a -u$ti*i a tot *elul de *apte -o$ni e" 5e a eea( trebuie $-i $pun larF nu-mi *olo$i numele n de)ert" :umi *olo$i numele pentru a -ude a !reun brbat $au !reo *emeie" :u am *o$t ni iodat de partea ui!a mpotri!a alt ui!a" Di nu i-a) ere ni iodat $ *a i a)a e!a" Mi-am erut $ a-ungi la pa e n propria-i minte" Di i-am erut $ a-ungi la pa e u toi $emenii ti" Cum poi di$tor$iona a ea$t n!tur $impl@ 5a m-ai auzit !reodat n inima ta( trebuie $ )tii nu poi *olo$i a e$te idei pentru a -u$ti*i a o -ude at $au un ata ndreptate mpotri!a !reunei *iine umane" C.nd e)ti pornit $ -ude i pe alt ine!a( pri!e)te nuntru )i ntreabteF 1-a) -ude a eu n *elul a e$ta@& C i *ie are -ude at mpotri!a aproapelui tu e$te( de a$emenea( o -ude at mpotri!a ta n$ui" Di *ie are -ude at mpotri!a ta n$ui e$te o -ude at mpotri!a mea" '$ta pentru eu nu $unt $eparat de tine" ')a um te pori u tine $au u aproapele tu( a)a te pori )i u mine" 0untem in$eparabili" '!em a eea)i menire" <nelege( prietene( nu !ei g$i iubire( da !ei uta on$en$ul"

GB

/ubirea $e a*l mult mai ad.n de .t at.t" Pe m$ur e n!ei $-l iube)ti pe el are i $e opune( !ei g$i 0ur$a e tran$ ende -ude ata )i *ri a" <n a ea$t 0ur$ $untem u toii unii a egali( liberi $ g.ndim )i $ a ionm n on ordan u eea e ne luze)te" 7e $pri-in n libertatea ta de a alege( hiar da *a i o alegere di*erit de ea pe are a) *a e-o eu" Fiind am n redere n tine" 'm n redere n planul lui 5umnezeu pentru trezirea ta" Di )tiu nu poi *a e ni iodat o gre)eal are $ rup legtura dintre tine )i /ubirea lui 5umnezeu $au /ubirea mea"

GE

Cri-" 3i !e ea!s"

a g.ndurile ar putea u ide( .i dintre !oi ar mai *i n !ia@ =reau $-i reaminte$ F 0m.na tuturor *aptelor $e g$e)te n g.ndurile tale"& 5a g.nde)tiF :u pot $-l $u*r pe utare&( de *apt l ata i" Ceea e n epe a g.nd( repede a-unge !orb" Calomniind a ea$t per$oan n *aa altora $au uneltind mpotri!a ei( o ata i" Ceea e de!ine !orb( repede de!ine *apt" 5a !orbele tale i in it pe alii are te $pri-in atun i .nd ata i( $ar putea $ on$ideri a-l bate $au a-l omor pe ellalt e$te un ge$t -u$ti*i at" 0o ietatea $puneF :umai *aptele *izi e $unt ondamnabile" 'ta urile !erbale $unt regretabile( dar ine!itabile" Di nimeni nu ar *i at.t de nebun $-i ear altuia $o oteal pentru g.ndurile $ale"& Di( a$t*el( *apta riminal i $e pare $ andaloa$( dar g.ndul riminal i $e pare de a eptat" Cu toii l-ai a!ut" E)ti $ andalizat de a tul de !iol $au de abuz $e8ual( dar g.ndul la el nu te deran-eaz n mod deo$ebit" <i er $-i aminte)ti tot eea e g.nde)ti de$pre o alt per$oan( tot eea e i $pui $au i *a i i arat eea e g.nde)ti de$pre tine n$ui" An g.nd negati! de$pre alt ine!a i demon$treaz um te !ezi tu pe tine n$ui" 9.r*a $au n-urtura arat propriile tale $entimente de ru)i-ne )i re$pingere emoional" /ar !iolena *izi ndreptat mpotri!a al-tuia nu arat de .t propriul tu impul$ de $inu idere" V$ta nu-i un mi$ter" :umai el are $u*er i lo!e)te pe alii" Di( te ntreb( .i dintre !oi nu $u*erii@ C.i dintre !oi nu-i lo!ii pe alii( ntrun *el $au altul@ 5i*erena dintre tine )i el are !ioleaz )i u ide nu e$te at.t de mare pre um rezi" :u $pun a$ta a $ te *a $ te $imi pro$t" Mi-o $pun a $ te a-ut $ te treze)ti la re$pon$abilitatea ta *a de aproapele tu" 5a te poi ierta pentru g.ndurile tale de rzbunare( de e nu poi ierta brbatul $au *emeia are a ioneaz din rzbunare@ ' ea$t per$oan doar tran$pune n *apt lu rul la are tu te-ai g.ndit" Eu nu -u$ti*i a tul de rzbunare" :u pot -u$ti*i a ni i un *el de ata )i ni i nu $ugerez a tu $ o *a i" Pur )i $implu( te ntrebF de e l alungi pe a e$t om din inima ta@ Poate el e$te )i mai n*ometat de iubire )i de iertare de .t tine" % le !ei re*uza@ 'proapelui tu i $-a * ut *oarte mult ru" ' re$ ut *r tat" ' *o$t dependent de droguri de .nd a!ea nou ani )i a trit ntr-un mediu unde ni iodat nu $-a $imit n $iguran" :u $imi ni i un *el de ompa$iune pentru bieelul rnit din brbatul are omite rima@ Crezi ai

GG

*a e alt e!a da ai *i n pielea lui@ Fii in$tit( prietene( iar n a ea$t atitudine de om in$tit !ei g$i ompa$iunea - da nu pentru brbat( atun i pentru bieelul are a de!enit brbat" Di i !oi $pune hiar a um nu brbatul e u degetul pe trga i( i bieelul" El e$te el ople)it )i n*ri o)at" 1i uul e$te el are nu $e $imte iubit )i a eptat" 9ieelul rnit e$te el e lo!e)te( nu brbatul" Prieteni ai mei( brbatul nu e8i$t" E8i$t numai bieelul" :u ! l$ai p lii de *aa m.nioa$ )i di$preuitoare a brbatului" 5ede$ubtul a elei *aade dure $e a*l o durere )i o -ude are de $ine ople)itoare" 0ub ma$ a brbiei ru $tp.nite )i a m.niei umplite e$te bieelul are nu rede merit $ *ie iubit" 5a nu-l poi mbri)a pe bieelul din el( um l-ai putea mbri)a pe bieelul $au pe *etia din tine@ C i *ri a lui )i a ta nu $unt delo di*erite" Qai( mai nt.i( $ $ oatem ma$ a ta de $uperioritate moral" Di( apoi( la$ bieelul $au *etia din tine $-l pri!ea$ pe bieelul din el" /at unde n epe iubirea )i a eptarea" /at unde )i are rd inile iertarea" Criminalii $unt un grup de paria n $o ietatea !oa$tr" :u !rei $ ! uitai la !ieile lor" :u !rei $ auzii de durerea lor" =rei $-i a$ undei unde!a unde nu trebuie $ a!ei de-a *a e u ei" 6a *el *a ei u ei btr.ni( u ei bolna!i mintal( u ei lip$ii de adpo$t )i a)a mai departe" =ezi tu( prietene al meu( tu nu dore)ti $-i a$umi re$pon$abilitatea de a-i iubi aproapele" 5ar( *r $-l iube)ti( nu poi n!a $ te iube)ti )i $ te a epi pe tine n$ui" 'proapele tu e$te heia m.ntuirii tale" <ntotdeauna a *o$t )i ntotdeauna !a *i" 6a *el um indi!idul neag )i reprim tendinele negati!e pe are nu !rea $ le a epte n $ine n$u)i( tot a)a $o ietatea neag )i in$tituionalizeaz problemele u are nu !rea $ $e on*runte" 't.t $ub on)tientul indi!idual .t )i el ole ti! $unt pline de rni de nede$ ri$" 6a ambele ni!eluri( omportamentul e$te determinat de durerea( !ina )i *ri a nere uno$ ute e $unt n a$trate n a e$te rni" /ertarea a ioneaz a un re*le tor are er eteaz a e$te lo uri ntune ate )i $e rete din tine )i din $o ietate" Ea le $pune propriei tale !ini )i *ri iF /e)ii a*ar a $ ! !d" 7rebuie $ ! neleg"& Di ea $pune riminaluluiF Qai a*ar( nt.lne)te-te u !i timele rimelor tale( ndreapt totul" <n epe pro e$ul iertrii"& ' re unoa)te rana e$te ntotdeauna primul pa? n pro e$ul de !inde are" 5a nu ai bun!oina de a n*runta - indi!idual $au ole ti! - *ri a din $patele rnii( pro e$ul de !inde are nu poate n epe" /i e$te greu $ te uii la propria ta durere reprimat" E greu pentru $o ietate $ $e uite la durerea propriilor paria" 5ar a$ta trebuie t ut"

GH

Fie are dintre !oi trie)te ntr-o n hi$oare reat de propriile $ale rea ii( p.n e rana e on)tientizat" :u numai riminalul $e a*l dup gratii" 9rbaii )i *emeile are l bag a olo trie$ dup alt *el de gratii" 5a nu ! on)tientizai materialul $ub on)tient( el $e !a e8prima n propriii $i termeni di$tor$ionai" 5a nu lu rai n mod deliberat u riminalul pentru a-l a-uta $ a-ung $ $e iubea$ )i $ $e a epte( el !a reintra n $o ietate u a eea)i m.nie )i $ete de rzbunare" Con$truirea mai multor n hi$ori $au trimiterea n $trad a mai multor polii)ti nu ! !or *a e artierul mai $igur" ' e$te a iuni nu *a alt e!a de .t $ agra!eze $ituaia( ridi .nd ni!elul *ri ii" 5a !rei $ mbuntii toate a e$tea( introdu ei lu rarea iertrii n n hi$ori )i n !e intatea !oa$tr" 'nga-ai mai muli n!tori )i on$ultani )i lu rtori $o iali" Qrnii oamenii( $timulai-i emoional )i mental" #*erii-le po$ibilitatea de a tri e8periena unei legturi emoionale $igure" #*erii-le oportuniti de edu aie )i antrenament" 5ai-ie $peran" 5ai-le a eptare" 5ai-le iubire" ' ea$ta e$te lu rarea unui * tor de pa e" ' ea$ta n$eamn $lu-ire" ' ea$ta n$eamn a-i mbri)a aproapele a pe tine n$ui" Di aminte)te-i( te rog( d.nd altuia( ie i dai" :imeni nu d iubire tar $ o primea$ " :imeni nu o*er un dar pe are $ nu-l )i primea$ n a eea)i lip" E timpul $ n etai de a mai n er a $-l pedep$ii pe p to$ul din !oi )i pe riminalul din $o ietatea !oa$tr" Pur )i $implu( pedeap$a rentre)te re$pingerea( iar a e$t lu ru e$te e8a t opu$ul a eea e a!ei !oi ne!oie" 0entimentele de re$pingere trebuie atenuate )i o$toite" Kude ile )i ata urile trebuie adu$e in lumina on)tientei" =ina )i *ri a trebuie !zute drept eea e $unt" 1un a de reabilitare e$te o mun de integrare" <ntuneri ul trebuie adu$ la lumin" 7ot e e ina eptabil trebuie * ut a eptabil( a $-l putem pri!i *r *ri " 0eminele *aptei trebuie g$ite n g.nd )i abordate a olo" :u poi $ himba *aptele( *r $ $ himbi g.ndurile" 5a tran$*ormi anumite g.nduri n tabu-uri( i !a *i *ri $ te uii la ele" ' e$ta nu e$te un lu ru on$tru ti!" Fii di$pu$ $ te uii la g.ndurile u iga)e din p$ihi ( a $ nu *ii ne!oit $ le ngropi n $ub on)tient" '-ut-i pe oameni $-)i a$ume re$pon$abilitatea pentru g.ndurile pe are le g.nde$ )i pentru e*e tele a e$tor g.nduri" Puterea per$onal )i autenti a $tim de $ine n ep u realizarea *aptului ai de ale$ n pri!ina a eea e g.nde)ti( $pui )i a modului n are a ionezi" Cei e lo!e$ n alii $imt nu au de ale$" Cei are )tiu au de ale$

G9

nu lo!e$ n alii" ' ea$ta e$te heia" 'rat-i unui om opiunile pe are le are )i el nu !a omite o rim" Crima e$te o alt *orm a autopedep$irii( alea$ n mod $ub on)tient pentru a aborda !ina $ub on)tient" Criminalul omite o rim( *iind n ear n ontinuare $ $e autopedep$ea$ " /ar $o ietatea i *a e pe pla " pedep$indu-l )i rentrindu-i !ino!ia" 0ingura ale de ie)ire din a e$t i lu !i io$ e$te a $o ietatea $ renune la programul ei de o$tra izare )i pedeap$ )i $ $e dedi e !inderii" Fie rei per$oane hinuite trebuie $ i $e ear $ $e a-ute pe $ine" Ea trebuie a-utat $-)i identi*i e n mod on)tient !ina( .t )i $entimentul ne!redni iei( al lip$ei de !aloare" Di trebuie $ *ie a$i$tat n pro e$ul de tran$*ormare a a e$tor emoii )i redine negati!e de$pre ea n$)i n emoii )i redine poziti!e" 6epro)ii $o ietii !oa$tre nu $unt di*erii de lepro)ii de pe !remea mea" Ei poart pe pielea lor rnile tuturor" Ei $unt martorii ura-o)i ai durerii u are !oi nu !rei $ ! on*runtai" 0o ietatea ar trebui $ le *ie re uno$ toare( pentru ei $unt luzele are mar heaz alea !inde rii( ale pe are toate *iinele umane trebuie $ p)ea$ "

HC

Putere 3i es"v2r3ire

ooperarea u legile naturale ale pm.ntului e$te e$enial pentru $upra!ieuire" 7otu)i( e8i$t )i alte legi non-*izi e $au prin ipii ale minii e ontribuie la modelarea e8perienei tale ai i" ' ti!itatea minii( de pild( e$te alimentat de <ndreptarea pri!irii tre e8terior )i anga-area n treburile lumii" C.nd mintea $e ntoar e tre interior( $pre auto ontemplare( g.ndul n etine)te )i( n ele din urm( a-unge la repao$" Cel e ob$er! )i el ob$er!at de!in unul" Pra ti a autoob$er!rii e$te *oarte puterni " Ea de$*iineaz bariera dintre $ubie t )i obie t( re.nd o nou potenialitate pentru apropiere" 7re utul )i !iitorul edeaz n *aa momentului prezent( a eternului a um&( n are rezid tot potenialul reati!" Puterea e8i$t a potenial" 5e ndat e $e mani*e$t tre e8terior( a *oi( ea trebuie $ n!ing rezi$tena mediului ei n on-urtor" Prin urmare( ea e$te $lbit" Puterea )i p$treaz ma8imum de !igoare .nd e$te inut )i nu e$te e8primat" C.nd a ionezi( te anga-ezi ntr-un ur$ de a iune $pe i*i " 0 himbarea a e$tui ur$ de!ine apoi di*i il( mai ale$ atun i .nd $-a atin$ o anumit inerie" 5e a eea( nainte de a a iona( proie teaz mental n $ituaie a iunea anti ipat )i ulege rea ia de /a per$oanele impli ate" ;enun ia a)teptrile tale )i a$ ult u atenie" Capa itatea ta de a pri!i din olo de per epiile tale bazate pe ego te !a a-uta $ apei in*ormaii importante )i de mare *olo$" 1intea on eptual $e a)teapt la rezultate lineare de la ori e a iune ntreprin$" ;ezultatele lineare $unt n$ rare" 5e ndat e o *or nt.mpin o rezi$ten( ur$ul ei e$te modi*i at" Ea ori tre e pe$te ob$tru ie( ori tre e pe $ub ea( ori o o ole)te" 5e$eori( ea e de!iat de la traie toria $a iniial" <n iuda a e$tui *apt( toat plani*i area ta $e a)teapt la rezultate lineare" :u e de mirare de at.tea ori e)ti dezamgit" 5e !reme e ma-oritatea de iziilor $unt luate gre)it( ele tind $ *ie re i late" 0entimentele de !ino!ie le adu pe o orbit ir ular" =ina e a un .mp magneti ( e *a e a *ie are de izie $ *ie $u$ eptibil de ndoieli )i reinterpretri on$tante" =ina ne *a e $ re on$iderm toate *aptele noa$tre( o*erindu-ne( iar )i iar( a eea)i opiune n $ituaii di*erite" # a iune lip$it de !in poate *i de$*)urat numai da te proie tezi mental n anumite $ituaii )i anti ipezi rezultatele" An plan n are te a)tepi la rezi$ten )i obie ii !a a!ea mai multe )an$e de .t unul n are nu te a)tepi la a)a e!a" 7oate a e$tea dau impre$ia unui pro e$ intele tual( dar e departe de a *i a)a e!a" E$te un pro e$ e8trem de intuiti!( e ne e$it abiliti de a$ ultare autenti e"

H1

:i i o a iune nu are lo nainte de a $e *i utat ndrumarea" ' iunile on epute gre)it $unt rareori e*i iente" Ele gre)e$ la ambele e8treme ale $pe trului" 6a o e8trem( $unt impul$i!e" 6a ealalt( ele $unt mult prea premeditate )i le lip$e)te $pontaneitatea" 5a te ntreb e rezi !ei $imi .nd i !ei $pune e!a prietenului tu /on( mi poi r$punde n dou moduri *oarte di*erite" 7e poi g.ndi la ion( lu.nd n on$iderare e8periena ta tre ut u el - iar atun i r$punzi baz.ndu-te pe tre ut" 0au poi $ te a)ezi( $ n hizi o hii( $ te g.nde)ti ia /on( $-i $pui e ai de $pu$ )i $ !ezi um rea ioneaz" 1etoda a doua ii !a da rezultate mult mai bune de .t prima" 7oat in*ormaia de are ai ne!oie n !iaa ta poate *i obinut n momentul prezent( printr-o $impl metod de in!e$tigaie" 9inenele$( a ea$t metod *un ioneaz numai da poi ere in*ormaii de pe o poziie neutr" Pre*erinele tale !or in*luena eronat )i !or denatura r$pun$ul pe are l prime)ti" Pentru a mpiedi a denaturarea( de lar( nainte de a ntreba( u toat $eriozitateaF mi pun deoparte pre*erinele )i pre-ude ile )i m de$ hid unui r$pun$ liber )i $in er"& :atura i li a g.ndirii )i a iunii i o*er le ii ontinue" ' e$te le ii $ubliniaz ntotdeauna di$ repana dintre eea e dore)ti )i a)tepi $ $e nt.mple - )i eea e pare $ $e mani*e$te n !iaa ta" 7ot n er i $ ie)i din a ea$t dilem( dar nu-i reu)e)te ni iodat( deoare e dilema n$)i e$te ne e$ar pro e$ului tu de n!are" E ine!itabil $-i *o alizezi atenia a$upra oamenilor )i lu rurilor din a*ara ta" ' ea$ta e lumea ondiionrilor&" Ea nu i poate o*eri eea e !rei" Ea poate doar $ r$*r.ng napoi $pre tine eea e ti% nu dore)ti" Cutarea *eri irii n lume e umplit" 6umea nu te poate *a e *eri it" Cu .t n!ei a$ta mai repede( u at.t mai u)oar i !a *i $trdania" 5a -i pri!e)ti u one$titate e8periena( !ei !edea i petre i ea mai mare parte a timpului rezi$t.nd& unor anumite $ituaii $au ner .nd $ le e!ii" 5e$igur( u .t n er i mai mult $ e!ii a e$te $ituaii( u at.t mai mult e)ti on*runtat u ele" '$ta $e nt.mpl *iind nu poi n!a e!a prin eludare )i negare" Poi aborda o $ituaie din prezent ntr-un mod plin de $emni*i aii( numai atun i .nd o pri!e)ti n *a )i n epi $-i a$umi re$pon$abilitatea pentru ea" Con*runtarea u temerile )i *ri ile tale e$te primul pa$ n pro e$ul de demontare a lor" Crezi e)ti ai i pentru a n*ptui multe lu ruri $pe ta uloa$e )i importante( dar a ea$ta e$te doar dorina ego-ului tu de a *i re uno$ ut" :u e)ti ai i a $ *a i e!a( i a $ de$-*a i ideile )i on!ingerile *al$e pe are i le-ai *ormat de$pre tine )i de$pre alii" :imeni alt ine!a nu poate *a e a e$t lu ru n lo ul tu" 7u e)ti el are a a eptat a e$te idei

H2

)i tu trebuie $ *ii el are le re$pinge" :u e nimi $pe ta ulo$ n a re$pinge *al$itatea" 5impotri!( e un pro e$ .t $e poate de prozai )i $obru" 7e rog $-i petre i un timp ontempl.ndu-i elurile" C.te dintre a e$tea au de-a *a e u a realiza e!a n lume@ =ei ob$er!a $unt multe" 0 nu-i *ie ru)ine" 5-i $eama( numai( atenia i e$te dire ional $pre e8terior" Di re unoa)te( te rog( - p.n )i n azul n are ar *i po$ibil - atingerea tuturor a e$tor eluri nu te-ar *a e *eri it" Feri irea e$te po$ibil numai n momentul prezent" 5a e)ti *eri it a um( nu mai e nimi alt e!a de realizat" 5e *apt( da de!ii preo upat de *eri irea ta de m.ine $au de ea de pe$te in i minute( !ei uita $ *ii *eri it a um" 7oate planurile )i !i$urile tale te $ ot din *eri irea prezent" 1uli dintre !oi au poziii *oarte importante n lu rarea de a-i $lu-i pe eilali" 7otu)i( nu $untei *eri ii hiar a um( n a e$t moment" 7rebuie $ ! ntrebF u e pre !rei $ $lu-ii altora@ Chiar redei putei adu e *eri ire altuia( da !oi n)i! $untei ngri-orai )i $tre$ai@ Dtii( de$igur( a)a e!a nu e$te u putin" 7rebuie $ te ntreb( prietene( e)ti di$pu$ $ renuni la elurile taie importante&( de dragul *eri irii tale prezente@ 'i ura-ul $ re!endi i momentul prezent *r a )ti unde !a du e a e$ta@ 7ot hao$ul )i on*uzia din mintea )i e8periena ta pot *i dep)ite prin $impla de izie de a *i pe de-a-ntregul prezent )i atent hiar a um" ' e$ta e$te ade!rul mira ulo$" =rei $ *ii liber de tot on*li tul( de $u*erin( de ndoiala de $ine )i de -ude i@ 5a da( renun la toate elurile( gri-ile )i preo uprile tale e8terioare )i *ii( pur )i $implu( on)tient de tine n$ui n a e$t moment" :u e$te nimi $pe ta ulo$ n pro e$ul de trezire" #amenii e $e treze$ nu de!in n!tori $pirituali renumii" Ei nu on$truie$ organizaii grandioa$e" Ei trie$ ( n ea mai mare parte( nebgai n $eam de tre eilali( u e8 epia .tor!a di$ ipoli are le re uno$ libertatea )i autoritatea" <n!torii preuii de lume au tendina de a preda la un ni!el *oarte $uper*i ial" C i lumea r$plte)te rezultatele )i e*e tele tangibile( iar realizrile $pirituale tind $ *ie intangibile" Cel e-)i $tp.ne)te mintea nu e$te preuit de $o ietate" El poate *i ea mai puterni *iin n !ia( dar nu-l !ei g$i ntr-o poziie de putere( n ade!r( hiar da o a$t*el de poziie i-ar *i o*erit( n-ar a epta-o" # a$t*el de per$oan nu e$te preo upat de manipularea unor e!enimente e8terioare" Pentru el e8i$t doar o $ingur ntrebareF E)ti *eri it hiar a um@& 5a r$pun$ul tu e$te 5a&( atun i e)ti de-a n Cer" 5a r$pun$ul e$te :u&( atun i el te ntreab( $impluF 5e e nu@&

H?

P#i $-i dai o de laraie de treize i de pagini de$pre moti!ele pentru are e)ti ne*eri it( dar el( pur )i $implu( te !a ntreba din nouF 5e e nu@& /ar( mai de!reme $au mai t.rziu( i !ei da $eama toate moti!ele tale de a nu *i *eri it tot nu on$tituie un r$pun$ la ntrebare" C i poi alege $ *ii *eri it hiar a um )i nu e8i$t nimi alt e!a are $ te mpiedi e $ *a i o alt alegere( n a*ar de ne!oia ta n p.nat de a $ ormoni tre utul" 7ot e poate *a e mae$trul e$te $ ntrebeF 5e e nu@& El nu-i poate $pune e $ *a i $au e $ nu *a i( i re$pon$abilitatea at.t pentru * ut .t )i pentru de$-* ut i aparine" 7ot e poate *a e mae$trul e$te $ te n ura-eze $-i a$umi a ea$t re$pon$abilitate ai i )i a um" <n!torii are-i $pun e $ *a i $au e $ nu *a i trdeaz imaturitate $piritual" An n!tor nelept pune ntrebri ade !ate( dar d *oarte puine $*aturi"

H4

A nu refu0a iu%irea

o*eri altuia iubirea de are are ne!oie( ntre)te a ea iubire n tine" ' i-o re*uza( i diminueaz on)tienta prezenei iubirii" C.nd aproapele tu $e poart ne ore$punztor )i i $oli it atenia( el te dezgu$t )i tu te ndeprtezi de el" 6a urma urmei( )tii nu-i poi $ati$*a e preteniile" <ndeprt.ndu-te n$ de $emenul tu( tu i re*uzi iubirea" Di( re*uz.ndu-i iubirea( i-o re*uzi ie n$ui" 'proapele tu nu !rea de .t iubirea ta( dar el nu )tie um $ o ear" 5e *apt( el e$te nelmurit n pri!ina a eea e e$te iubirea" ')a !a ere bani( $au $e8" $au alt e!a" 9l n ear $ te manipuleze a $ apete eea e !rea" 9inenele$ tu nu !rei $ *ii manipulat" :u !rei $-i n ura-ezi omportamentul nepotri!it( ed.nd preteniilor $ale" 5ar ni i nu !rei $-l re$pingi" 5e i( e-i de * ut@ Fii plin de drago$te *a de el" 5-i iubirea de are are realmente ne!oie" 5-i eea e i poi da - *r reinere" Di nu-i *a e gri-i nu-i $ati$*a i preteniile" Cu alte u!inte( $pui 5a& la a-l iubi )i :u& la a *i manipulat" 0pui :u&( dar nu-l alungi din inima ta" :u l -ude i )i nu te $epari de el" ;e*uzi $" *ii o !i tim $au un lu" <i o*eri iubire( a r$pun$ la g.ndurile $ale mar ate de *ri " /i $puiF :u( prietene( nu-i pot da eea e-mi eri( dar !oi g$i o ale $a te $pri-in )i are ne !a ntri pe am.ndoi" :u te !oi re$pinge" :u !oi pretinde e)ti mai puin !redni )i !aloro$ de .t mine" :e!oia ta de iubire e$te la *el de important a a mea( i eu o in$te$ "& '$t*el i !orbe)te el are iube)te( elui iubit" El nu i $puneF =oi *a e tot eea e !rei&" El $puneF =oi g$i o ale are $ ne *a in$te am.ndurora"& Cel are iube)te e$te egal elui iubit" 'm.ndoi reprezint e8primarea re ipro a iubirii" E$te important a tu $ nelegi a e$t lu ru" 1uli dintre !oi redei ( da nu $punei 5a& preteniilor eluilalt( nu a ionai ntr-un mod iubitor" :u e ade!rat" :u $pune ni iodat 5a& preteniilor eluilalt" '$ta n$eamn $ nu te iube)ti pe tine n$ui" Fii" te rog( bl.nd u tine n$ui" :u pune ne!oile altuia naintea propriilor tale ne!oi" /ubirea nu are nimi de a *a e u $a ri*i iul" <nelege( te rog( a e$t lu ru"

HB

Anii dintre !oi red trebuie $ $pun :u& ori ui pentru a $e prote-a de preteniile lor" :i i a$ta nu e$te ade!rat" 0pun.nd ori ui :u&( te ramponezi de *ri a de apropiere" '-i ine pe eilali la di$tan( *izi $au p$ihologi ( e$te o $trategie a *ri ii" :u are nimi de a *a e u iubirea" Pri!e)te( te rog( um i re$pingi pe eilali( n er .nd $ te p$trezi pe tine( )i um te re$pingi pe tine n$ui( n er .nd $-i p$trezi pe eilali" 'mbele ge$turi $unt o negare a autenti itii )i apropierii" :umai per$oana autenti - ea are )i in$te)te propriul ade!r e$te apabil de a $e apropia de alt ine!a" :umai per$oana plin de ompa$iune -- ea are in$te)te ade!rul alt ui!a - e$te apabil de a ti pe deplin ea n$)i" :u poi primi( da nu te dai pe tine a)a um e)ti" Di nu poi da" da nu i prime)ti pe alii a)a um $unt" :u apitula n *aa preteniilor eluilalt" ;e*uz $ *ii manipulat" 0pune :u&( da $imi $e abuzeaz de tine - )i apoi iart abuzul" :u te rampona de a el :u&" :u l$a a el :u& ro$tit a r$pun$ la omportamentul ui!a $ de!in un :u& la ererea $a de iubire )i $pri-in" /art abuzul )i *ii din nou di$pu$ $ iube)ti )i $ a orzi $pri-in" E8er$eaz a e$t lu ru )i rm.i n lipa prezent" 6a$ :u&-ul $pu$ manipulrii $ de!in un 5a& $pu$ iubirii )i $pri-inului" 6a$ 5a&-ul $pu$ iubirii )i $pri-inului $ de!in un :u& $pu$ manipulrii" Cin$te)te-te pe tine n$ui )i pe eilali n mod egal" :u ata a( pentru !ei *i !i tima" :u te apra( pentru !ei *i el are ata " 6a$ iubirea $-i nlo uia$ toate repro)urile( re$entimentele )i nemulumirile" 5a te $imi ata at( $pune :u& ata ului( dar nu ontraata a" 5a -i ata i pe alii( d-i $eama de a e$t lu ru )i ndreapt lu rurile" :u lua !ina u tine n urmtorul ata " Core teaz lu rurile hiar n a ea lip" Cu .t dai mai mult iubire( u at.t !ei atrage mai mult iubire" '$ta( deoare e iubind( rm.i n !ibraia iubirii" 5ruind( rm.i n !ibraia abundenei" 7rebuie $ n!ei $ $pui 5a& ne!oii oamenilor de iubire )i $pri-in" Cu .t !ei a iona mai mult n *elul a e$ta( u at.t omportamentul lor *a de tine !a *i mai puin moti!at de *ri " 5a !rei $ *a i $ di$par !iolena( nu-i n*ri o)a )i mai mult pe ei n*ri o)ai" 7ran$mite-le iubirea )i $pri-inul tu"

HE

/ubirea izb!e)te" Ara ondamn" :u-i !ei da ni iodat $eama de puterea iubirii( p.n e n-o !ei pune n pra ti n !iaa ta" :u-i alunga du)manii din inim( i n!a $-i a epi a olo( iar ei !or n eta de a-i mai *i du)mani" 7ot eea e !rea ori ine e$te $ *ie iubit )i a eptat a)a um e$te" 5-i eea e !rea )i nu-i !a mai *i team" 5-i eea e !rea )i nu !a mai $imi ne!oia $ te ata e" E timpul $ nelegi eea e i re*uzi aproapelui tu( i re*uzi ie n$ui" C i el nu e$te $eparat de tine" Di numai prin re unoa)terea !alorii $ale intrin$e e e on*irmat propria ta !aloare"

HG

Me itaie$ M" si-t iu%it

.nd $emenul tu te ata " <nelege el nu $e $imte iubit" 5a ar $imi iubire( nu te-ar ata a" :u rea iona la ata ul $u" ,$e)te o ale de a-i aminti e$te iubit" F-o iar)i )i iar)i( lat o $impl meditaie peripateti F <ntr-o zi" .nd te $imi bine di$pu$( ie)i la plimbare prin -urul a$ei )i" .nd !ezi pe ine!a are e$te tri$t $au $uprat( g$e)te o ale $impl de a-i adu e aminte e iubit" 5ruie)te-i un z.mbet( o *loare( un balon( un $andWi h $au o ea) de a*ea" C.nt-i un .nte $au re it-i o poezie" 0pune-iF '$ta e numai pentru tine" 7e rog $ ai o zi bun"& 'ltdat( .nd te $imi deprimat( *a a ela)i lu ru" F-o" iar)i )i iar)i" =ei *i uimit de rezultate" :u e8i$t e!a mai nltor de .t a le aminti altora )i ie n$ui e)ti iubit" Mine minte - nimeni nu poate da iubire( da nu $e $imte iubit" 5e a eea ai doar o $ingur re$pon$abilitateF $imte iubirea e e$te prezent n inima ta )i a-ut-i pe alii $ o $imt )i ei" /i poi imagina o lume n are *ie are per$oan a nele$ $ingura ei re$pon$abilitate e$te $ dea )i $ primea$ iubire@ ' ea lume( prietene( i e$te la ndem.n" #riunde $imi lip$e)te e!a n !iaa ta e$te ne!oie de a adu e-a olo iubire" #ri de .te ori te g.nde)ti nu prime)ti de$tul( ai de a *a e u un a$pe t al iubirii $au al $pri-inului pe are l re*uzi altuia" :u re*uza iubirea )i $pri-inul" 5-le u larghee( a $ poi primi iubire din abunden( eea e e$te dreptul tu din na)tere" Pra ti a ea$t meditaie atun i .nd te $imi iubit )i !ezi e $e nt.mpl" F-o atun i .nd te $imi ata at )i trie)te e8periena rezultatelor" E8perimenteaz-o" Koa -te" :u de!eni preo upat de *orma pe are a ea$t meditaie o poate lua" Fii doar di$pu$ $-o pra ti i( iar *orma )i !a purta $ingur de gri-"

HH

Ilu0ia realit"ii #%iective

oat realitatea obie ti!& e bazat pe on$en$ $ubie ti!" 5ar er eteaz n mod riguro$ a ea$t arie a on$en$ului )i !ei !edea e $tr!ezie( a o po-ghi $ubire ntin$ pe$te lumea pe are o per epi" 0ub a ea$t po-ghi( nimeni nu e n on$en$ u nimi " E!enimentele $e $u ed ntr-un anumit ritm )i u o in onte$tabil graie" 5ar atun i inter!ii tu )i n er i $ le dai un nele$ - iar ritmul )i graia $e pierd" 5e ndat e rezi )tii e n$eamn un lu ru( n etezi de a mai *i apabil $-l nelegi" <nelegerea unei $ituaii ne e$it apre ierea )i $impatia ta" 1ergi n ritmul ei pentru un timp( iar nele$ul ei i $e prezint $pontan" ' e$ta nu e$te un pro e$ intele tual" /ntele tul emite o -ude at )i apoi ie$e n e8terior )i i g$e)te un $uport" 6umea e al tuit din ei e a ept a ea -ude at )i din ei are i $e opun" <ntr-o a$t*el de lume nu poate e8i$ta de .t ompetiie( lupt )i l omie" 7u nu te ntrebi um ar *i lumea da ar *i liber de -ude at" 5ar( prietene( a$ta e$te $ingura ntrebare e merit pu$" Pui a ea$t ntrebare a um@ 7e ntrebiF Care ar *i !iaa mea hiar a um( da nu a) -ude a-o@& P.n e nu !ei *i $eparat nt.mplrile e8terioare de -ude ile pe are le-ai emi$ a$upra lor( nu poi )ti e n$eamn ele" 5a !rei $ uno)ti realitatea&( trebuie $-i retragi -ude ile )i $ rm.i n ea( n mod $implu )i pro*und" ' e$t lu ru poate *i * ut u ori e $ituaie din !iaa ta" 7o mai i $-a pu$ diagno$ti ul de an er@ Ei bine( nu *ugi de el" 5-i $eama tot e g.nde)ti de$pre an er - poziti! $au negati! - nu e$te de .t o interpretare a luiL tu de izi e $emni*i aie are" 0 nu de izi e $emni*i aie are un lu ru" 6a$-l a)a um e )i intr n el( rm.i n el( re$pir n el" Elibereaz-te de ori e g.nd legat de el )i !ei n epe $-l nelegi" 0-ar putea $ nu *ii n $tare $ e8primi n u!inte eea e nelegi( $au $-ar putea $ o poi *a e" :u onteaz" /ntuiia i !a $pune" <nele$ul $au ro$tul lu rurilor $l)luie)te ad.n n propria ta minte" Ca $ de$ operi a e$t nele$( trebuie $ te uii n interiorul minii taie" ' te uita n e8terior la nt.mplrile a)a-zi$ obie ti!e& )i a n er a $ g-

H9

$e)ti a olo !reun nele$ e pierdere de !reme" :u a olo e de g$it" 5e$igur( primul lu ru pe are !rei $-l *a i e $-i on$uli pe alii n pri!ina ondiiei tale" 0un-i pe e8peri" '*l ni)te preriF una( dou( trei" Ei bine( *ii in$tit" Mi-e mai limpede dup a treia prere( de .t i-a *o$t dup prima@ Con$ultarea e8perilor i-a o*erit oare nelegere( $au pa e a minii@ 5a e a)a( ar *i bine $ *ii u o hii n patru% <nlo uirea interpretrii tale u a lor nu te !a a-uta $ nelegi e $e nt.mpl" 5a !rei $ mergi drept la miezul problemei( abine-te de la ori e interpretare )i nu te di$tana de $ituaie" C.nd oamenii !in la tine $pun.ndF 'm r$pun$ul&( trimite-i politi o$ la plimbare" ;$pun$ul lor e$te ia *el de otr!itor pentru tine a )i propria ta -ude are" 'dmiteF :u )tiu e n$eamn a$ta( a)a mi !oi o*eri un rgaz a $ a*lu" 'm n redere a eea)i *or inteligent are a adu$ a ea$t $ituaie n !iaa mea mi !a re!ela nele$ul pe are ea l are pentru mine"& ' e$ta e$te ge$tul el mai iubitor pe are l poi *a e" El te !a elibera - at.t pe tine( .t )i pe toi ei din -urui tu - de obligaia de a -ude a( interpreta $au intele tualiza $ituaia" :u trebuie $-i ndeprtezi pe eilali" /n!it-i $ !in )i $ *ie u tine" 6a$-i $ te in de m.n" Pri!e)te-i n *a" Fii re uno$ tor pentru ngri-orarea lor *irea$ " Di la$-i $ neleagF 'i i nu e problema de a repara e!a """ E !orba doar n !iaa mea $e pune n mi) are e!a mult mai pro*und"& ' nu -ude a )i a nu interpreta e$te lu rul el mai u)or de * ut" Di totu)i !i $e pare e8trem de di*i il( *iind ai uitat um $ *ii&" '$t*el( lu rul el mai $implu din !ia de!ine elul $i$temelor elor mai omple8e de meditaie" =ei g$i tot *elul de metode are ! n!a um $ *ii&" 5ar( at.t timp .t e8i$t o metod( !ei ontinua $ *a ei&" = $pun $ l$ai deoparte toate metodele" :u $unt ne e$are" <netai( pur )i $implu( $ -ude ai( $ interpretai( $ on eptualizai( $ $pe ulai" 0 uturai-! de tot eea e nu e$te *iinare&" Di( apoi( *iina& !a n*lori de la $ine" 'tun i( graia - harul - $e !or dez!lui din hazardul prelni al nt.mplrilor" /ar !oi !ei nelege $en$ul )i ! !ei bu ura e$te a)a um e" :imeni nu $-ar da napoi de la ro$tul $u ai i( o dat e i-a *o$t re!elat" 5ar a e$ta nu $e poate re!ela( at.ta timp .t a el om n ear $a)i de$ hid !iaa u *ora" Fii rbdtori" Fii bl.nzi"

9C

7oat bu uria )i *rumu$eea !ieii !oa$tre ! e$te la ndem.n a- um" ;o$tul !o$tru $e mani*e$t din plin n acest moment. :u utai !reun nele$ n a*ara propriei !oa$tre e8periene" <n redei-!( pur )i $implu( n eea e e$te )i rm.nei a olo" ' ea$ta e$te ea mai pro*und n!tur pe are !-o pot da" C i( n a ea$t pra ti $impl( $e !or nrui toate barierele din alea ade!rului"

91

Mirac#lul$ a a6un+e la sf2r3itul f"!tuirii

u .t n er i $ *a i mai multe n !iaa ta( u at.t !a *i mai puterni *ri a ta de moarte" C i moartea e$te $*.r)itul *ptuirii" E $*.r)itul g.ndirii )i al rea iilor emoionale la g.ndurile )i *aptele altora" 1oartea e$te $*.r)itul $eparrii """ $*.r)itul trupului )i $*.r)itul minii ondiionate" # dat e trupul e pr$it( nu mai e8i$t a ea minte are $ g.ndea$ ( $ e$e intrigi( $ !i$eze $au $ *a planuri )i( totu)i( omuni area e$te in$tantanee" 5e e oare@ E n natura minii $ *ie nelimitat" Ea nu $e on*ormeaz timpului $au $paiului" Ea tre e din olo de toate hotarele" =oi trii e8periena numai a a elei poriuni a minii pe are( indi!idual $au ole ti!( ai delimitat-o a $ $e potri!ea$ e8perienei :oa$tre" 5ar mai e8i$t alte a$pe te ale minii( e opereaz mai pre$u$ de nelegerea $au de on)tientizarea !oa$tr" 1oartea reprezint $*.r)itul minii $ubie ti!e( $eparate( *ia reprezint $*.r)itul omuni rii a)a um o unoa)tei !oi( deoare e( n e8periena !oa$tr( omuni area are lo ntre dou mini $eparate( parti ulare" ' ea$t e8perien a omuni rii e$te iluzorie - adi ( e$te doar o *aet e8trem de limitat a unei e8periene *r limite" Cei are au *o$t aproape de moarte )tiu e8i$t o realitate e $e a*l din olo de limitele per epiei n a ea$t lume" <n a ea lume( omuni area e$te $pontan )i atot uprinztoare" Cu alte u!inte( nu e8i$t !reunul are $ nu )tie eea e g.nde)ti" iar a$ta nu te deran-eaz( ntru .t )tii eea e g.nde$ toi eilali" <ntru .t a olo nu e8i$t g.nduri per$onale( *ie are g.nd limitat e$te de ndat ore tat de unul mai puin limitat" 5e !reme e noiunea ta de$pre $ine tinde $ *ie de*init de g.ndire( e8i$t $entimentul a el $ine& $e e8tinde n mod on$tant( o dat e g.ndul n$u)i $e e8tinde din olo de limitele $ale" 6u rul intere$ant e$te ( e8a t a um( *r $trdanie $au *r !reun e*ort on)tient( e)ti n omuni are u *iinarea nelimitat" 7rupul tu e$te $ ldat n lumin" /nima ta e$te apabil $ primea$ iubirea ne ondiionat )i mintea ta e$te apabil de a nelege ade!rul n mod nemi-lo it" 7oate a e$tea $unt po$ibile da ( pur )i $implu( !rei $ *ii lini)tit )i di$pu$ $ le trie)ti a e8perien" # dat e pr$e)ti orpul( n-ai n otroF te a*li in toiul a e$tei e8periene - *ie e)ti pregtit( *ie nu" 5a i te opui" !ei gra!ita tre un alt orp limitat( are-i o*er o trire progre$i! a e8perienei ade!rului( n$ da e)ti pregtit pentru e8periena iubirii ne ondiionate( !ei

92

tre e prin *ie are *ri pe are ai a!ut-o !reodat )i prin *ie are limit pe are i-ai impu$-o !reodat( $pre lo ul e e din olo de *ri )i limite" ' e$ta e$te lo ul pe are l numii Cer" ' merge n Cer( a termina i lul na)terii )i al morii( a intra n :ir!ana( a tran$ ende +arma( a tre e din olo de mintea ondiionat( toate a e$tea n$eamn a ela)i lu ruF ultima de$tinaie n ltoria on)tientei" Fie are !a a-unge a olo" Fie are !a dob.ndi( n ele din urm( de$!.r)irea" 7oate *ormele de pra ti $piritual e8i$t doar pentru a te a-uta $ e onomi$e)ti timp" Ele te mbie la e8periena iubirii ne ondiionate )i a $trii de graie( ai i )i a um" 7e ndeamn $ te opre)ti din *ptuire( $ te opre)ti din g.ndire( $ te opre)ti din plani*i are )i din !i$are" 7e in!it $ intri n omuni are t ut u )inele tu" 7e in!it $ !ezi g.ndurile )i *aptele *ie rui $eamn *a de tine a pe o oglind a propriilor tale g.nduri de$pre tine n$ui" Ele de$ .l e$ urzeala !ieii( redu .nd-o la un $ingur g.nd( la o $ingur $u*lare( la o $ingur a iune" Ele i arat *ie are nt.mplare( *ie are relaie( *ie are ge$t al inimii $au al minii $unt un !ehi ul pentru on)tienta de 5umnezeu" 'run .nd pe$te bord toate dogmele )i ritualurile *a ti e( !ei a-unge la e8periena $piritual entral( la in!itaia e$enial de a adora" Ea e8i$t n ori e tradiie" <ntr-ade!r( ea e$te a olo( n inima )i n mintea taF hemarea la pa e( la bu urie )i la *eri ire" ' r$punde a e$tei hemri n$eamn a intra pe rare" :u onteaz um o nume)ti" :u onteaz um o e8primi" Calea druirii $e !a de$ hide n *aa ta - )i um druie)ti( a)a !ei dob.ndi de la alii" ' ea$t ale )i are *rumu$eea ei $impl )i propriul mi$ter" Ea nu e$te ni iodat eea e rezi tu e" 5ar nu e ni iodat mai pre$u$ de propria ta apa itate de a intui urmtorul pa$" 0piritualitatea autenti nu e$te linear" :u e$te pre$ ripti!" Ea nui poate $pune * a$ta( * aia( )i $e !a nt.mpla a)a )i nu alt*el&" 7ot eea e *a ei trebuie $ !in din pro*unzimile luntri e" 7rebuie $ *ie proa$pt( lar )i entrat n inim" 7rebuie * ut n mod $pontan" 5a mai e8i$t !reun reziduu din tre ut( da e8i$t !reo *ri ( n rederea !a lip$i( iar mira olul nu !a a!ea lo " Fie are g.nd are e liber de *ri ( *ie are a iune are e$te liber de obligaia de a *ptui&( de a m.ntui& $au de a !inde a&( $unt mira uloa$e prin natura lor" An a$t*el de g.nd nu $e $upune legilor timpului )i $paiului( oper.nd( totu)i( u e*i a itate $pontan n adrul lor" 5e e e$te a e$ta un ade!r@ Fiind e$te neregizat" Fiind nu pro!ine din mintea ondiionat" Fiind e$te $pontan )i ntru totul n-

9?

reztor" An a$t*el de g.nd $au o atare *apt $unt o rug iune !ie( rugiune e nu poate *i anti ipat $au repetat" Ea nu e$te un produ$ al n!rii( i un rezultat al omuniunii tale !ii u mintea ne ondiionat" 'd.n nrd inat n p$ihi ul tu e$te hemarea ntru trezire" Ea nu $un a$emenea hemrii pe are o aude alt ine!a" 5a a$ uli de ai-ii( nu !ei auzi hemarea" 5ar( o dat e-o auzi( !ei re unoa)te alii o aud )i ei( n *elul lor" Di !ei *i apabil $ te alturi lor pentru a o*eri $pri-in" 9ine u!.nt.ndu-i( te bine u!.ntezi pe tine n$ui" Con*erindu-le libertatea de a merge pe propria lor ale( i !ei da ie n$ui libertatea de a merge pe a ta" 'i i nu e8i$t ompetiie" :u e8i$t l omie" C i nu e nimi de obinut&( nimi de n*ptuit&" 7otul e8i$t a $ *ie primit pentru a *i druit" /ar mira olul $e g$e)te n *ie are dar druit( *ie el al tu $au al alt ui!a"

94

Calea iert"rii

m ale$ alea iertrii( pentru numai ea de$-*a e rana n le)tat de timp" C.nd nu e8i$t timp" nu e8i$t ran" 5e$prinde-te de tre ut )i !ei *i liber de repro)uri( re$entimente )i nemulumiri" E $implu( nu-i a)a@ 7impul *a e a rana $ par real" Fa e a moartea $ par real" 1 a e a toate $ himbrile din !iaa ta $ par reale" Di totu)i( nimi din toate a e$tea nu e real" 5a m ar pentru o lip ai putea $ nu mai *ii n timp - )i te a$igur poi - ai nelege e n$eamn m.ntuirea" <n a el moment atemporal( nimi din eea e ai * ut $au ai $pu$ nu mai n$eamn nimi " /n a el moment( nu mai ai nimi F ni i tre ut( ni i !iitor( ni i identitate" E8i$t doar lipa *iinrii pure" momentul non-$eparrii" al ne--ude rii" ' ea$ta e$te lipa n are tu $l)luie)ti tot timpul( *r $-o )tii" <n hipuie-iF e)ti de-a n Cer )i nu o )tii% E)ti n Cer" dar Cerul nu e$te de a eptat pentru tine" Cerul nu o*er $uport ego-ului tu( planurilor )i !i$urilor tale" Cerul nu te $u$ine n luptele tale pentru putere" <n le iile tale )i ni i m ar n pro e$ul tu de iertare" :u e ne!oie de iertare n Cer" 5e e nu@&( ai putea ntreba" 5eoare e n Cer nimeni nu e$te !ino!at% :i i unul dintre ei are $l)luie$ n momentul prezent nu a omi$ !reo rim )i nu a g.ndit !reun g.nd gre)it" Cerul nu o*er $pri-in melodramei tale de$pre rim )i pedeap$( de$pre p at )i m.ntuire" /n Cer" nimi nu trebuie ndreptat" Ea *el" <n a ea$t lip nu e8i$t nimi e are ne!oie de reparaie" 'minte)te-i a ea$ta )i e)ti n mprie" 7u rezi a-ungi n Cer( *iind bun&" 5ar nu e8i$t doi printre !oi are $ *ie de a ord a$upra a eea e n$eamn $ *ii bun&" 0 *ie( de i( de mirare harta drumurilor& $pre Cer e$te o p leal@ Anii dintre !oi au o atitudine mai luminat" Ei red e n regul da *a gre)eli( dar trebuie $ *ie m.ntuii de p atul lorL trebuie $ $e lepede de !e hile obi eiuri )i $ neleag eu am murit pentru p atele lor% '$tea-$ pur )i $implu pro$tii( dragi prieteni% = ntreb( de e a) muri eu pentru p atele !oa$tre@ :u eu le-am omi$% Pre$upun g.ndii eu $unt un tip mrinimo$( $unt at.t de bun&( n .t $ ! ab$orb a un burete p atele( *r a *i a*e tat de ele" Di atun i $untem u toii n regul( nu-i a)a@ 5a( dar $untem oare@ =oi redei a um m.ntuirea !oa$tr depinde

9B

de mine" Di e $e nt.mpl( da nu !-o o*er@ 1 !ei r$tigni din nou@ 0au ! !ei pune apt zilelor@ E$te a e$ta modul !o$tru de a demon$tra totul e$te n regul@ 5e *apt( eea e $pun eu e$te u totul alt e!a" 5a( totul e n regul( dar nu ntr-un !iitor ndeprtat $au printr-un a t de redin din partea !oa$tr" Fotul e n regul a um( tar a *i ne!oie a !oi $ ndreptai e!a $au a eu $ ndrept e!a" 5a !rei $ nelegi a$ta" e ne!oie $ pra ti i pro e$ul iertrii" #ri de .te ori g.nde)ti ine!a a gre)it $au e!a e gre)it( iart-te pe tine n$ui pentru g.nde)ti a e$t g.nd" #ri de .te ori g.nde)ti te a*li n gre)eal( iart-te pe tine n$ui pentru g.nde)ti a e$t g.nd" 0pune-iF ' e$t lu ru pare a *i gre)it( dar a)a $ *ie oare@ Probabil e8i$t e!a ai i la are trebuie $ m uit( e!a e nu !reau $ !d" 5e a$ta g.nde$ eu e$te gre)it( pentru nu !reau $ m uit la el"& Fii di$pu$ $ pri!e)ti lu rurile pe are i !ine $ le ondamni" ' ea$ta e$te alea ea mai rapid de a-i demonta !ina" #ri e $au ori ine i $e pare nu ar *i in regul nu *a e de .t $-i arate eea e i $e pare nu e n regul u tine n$ui" ' ea$ta e$te !ina ta" *rate al meu" 'i *a e bine $ te uii la ea" i" alt*el( ea !a ontinua $-i diri-eze !iaa" <n eteaz de a mai n er a $ *a i a iluziile $ *ie ade!rate" <n eteaz de a mai n er a $-i -u$ti*i i -ude ile" '$ta i !a ad.n i doar on!ingerea e)ti $eparat de alii" <ndrzne)te" '$um-i un ri$ ade!rat" 5-i $eama eea e te deran-eaz nu e alt e!a de .t propria ta !in" Contempl eea e te deran-eaz )i iart-te pentru ai luat totul prea n $erio$" :umai o per$oan !ino!at ar lua at.t de n $erio$ e!a din lumea !oa$tr nebun" 'i de iertat doar o $ingur per$oan n ltoria ta - )i a eea e)ti tu n$ui" 7u e)ti -ude torul( iu e)ti -uraii" Di tu e)ti prizonierul" # ne-$*.nt treime( de$igur% 5e$tinde-te( prietene" 7ot eea e i $e pare le-ai * ut altora nu e$te de .t o *orm de autopedep$ire" /u e)ti el e trebuie $ tria$ u !ina" nu ei" Cu .t te $imi mai !ino!at( u at.t te !ei hinui mai mult" Proie t.nd !ina a$upra altuia )i hinuindu-l( nu *a i de .t $ mai adaugi la po!ara !in i pe are o pori" 0ingura ale de ie)ire din a e$t labirint al *ri ii e$te pra ti a iertrii" /art tot e rezi e$te gre)it( iert.ndu-i ie n$ui *aptul -ude i" Contempl *ie are -ude at pe are o emii u ompa$iune pentru tine n$ui )i pentru per$oana pe are o -ude i" :u-i -u$ti*i a -ude ile )i" a$t*el( nu !ei *a e a iluziile tale $ *ie reale"

9E

/n lipa prezent( *ri a( -ude ata )i a)teptrile $unt date la o parte" 7re utul )i !iitorul $unt adu$e n lipa de a um" Di" a$t*el( e8i$t numai a e$t moment )i modul tu de a um de a-l pri!i" Di da l !ezi u *ri ( te uii dire t la *ri a ta" Di da l !ezi u -ude at( te uii dire t la -ude ata ta" Di( atun i .nd i ieri *ri a )i -udeata( ele di$par din alea ta" Di nu mai pri!e)ti printr-un geam nnegrit" Con!ieuie)ti le-er u eea e e$te" /ertarea e$te alea( pentru numai ea de$*a e rana n le)tat de timp% Ande nu e8i$t timp( nu e8i$t ran" :u e)ti !ino!at de ni i un p at( doar rezi e)ti" Di at.ta !reme .t rezi a$ta( !ei a!ea ne!oie de iertare" E$te $ingura ale de ie)ire din iluzia ta autoimpu$" Crezi( n mod eronat( poi rni pe altul )i a e$ta te poate rni pe tine" ' e$tea $unt g.ndurile are ondu lumea ta" Di( a$t*el( ai !enit ai i a $ !ezi toate e*e tele on!ingerilor )i redinelor taie )i $ re uno)ti( n $*.r)it( ele nu $unt ade!rate" 5a unul $ingur dintre !oi ar putea *i rnit( da ntregimea !oa$tr ar putea *i ompromi$ $au pre-udi iat de $u*erin $au moarte( atun i lumea !oa$tr ar *i ina e$ibil Cerului )i toate g.ndurile !oa$tre riminale ar goni *urioa$e prin ntreaga eternitate" 6umea !oa$tr ar *i o lume ntuneat )i de nem.ntuit" Dtiu" .teodat pare ade!rat" 5ar nu e ade!rat a um )i n-a *o$t ni i n timpurile ele mai ntune ate" 6umea !oa$tr( !iaa !oa$tr( g.ndurile !oa$tre nu au *o$t ni iodat din olo de atingerea Cerului( pentru Cerul e$te ai i )i Cerul e$te a um" 7u !ezi eea e alegi $ !ezi( i ntreaga per epie e$te o alegere" Di .nd n etezi $ impui nele$urile tale a$upra a eea e !ezi" o hii ti $pirituali $e !or de$ hide )i !ei !edea o lume liber de -ude at( $trlu ind n *rumu$eea ei ne$*.r)it" Ctu)ele pm.ntului !or dea )i !ei *i liber $ te nali la lo ul tu printre $telele ele mai $trlu itoare" ' olo( tu !ei pri!i n -o$ $pre pm.nt( a)a um *a eu a um" )i !ei $pune u ompa$iuneF "' olo am umblat )i eu .nd mi-era team )i am n!at $ p)e$ prin toate *ri ile mele" E$te un lo $*.nt( un lo unde *ie are du)man a de!enit prieten )i *ie are prieten un *rate )i un n!tor" # M';V 0FX:7V( unde !i$ul morii )i el al $eparrii au luat $*.r)it" 0imt ltoria pe are am * ut-o a pe un pri!ilegiu )i $unt *eri it am !enit( n $*.r)it( a a$"& 'tun i !ei )ti nu trebuia $ *a i ltoria( pentru a $ *ii m.ntuit" 'i ti putut rm.ne a a$( tar $-i *i ntinat ino ena" 5ar da nu ai *i * ut ltoria( nu i-ai *i uno$ ut ino ena( a)a um o uno$ eu" )i um o unoa)te 7atl no$truJ1ama noa$tr" <ngerii are nu au zut din graie nu pot *i ni iodat o- reatori u 5umnezeu( pentru ei nu $unt apabili de reaie on)tient"

9G

Ca $ reezi on)tient( trebuie $-i nelegi reaia" Di( a $-i nelegi reaia( trebuie $ te alturi lor )i $ trie)ti e8periena ltoriei lor" '$ta ai * ut tu( prietene" 5e i( bine ai !enit a a$% Cltoria ta prin p at )i moarte te-a * ut $ *ii ima ulat( e8uberant" 'leluia% 6u i*er a *o$t m.ntuit% Fiul ri$ipitor $-a ntor$ a a$% 7oi ngerii din Cer $e bu ur% 5ar )i ei are au * ut ei n)i)i ltoria !ar$ la rimi de bu urie"

9H

M#artea e+#'ului

n natura ego-ului $ di!izeze )i $ u erea$ " ' olo unde nu poate di!iza( el nu poate u eri" Fie are g.nd ori $epar( ori une)te" ,.ndurile e $epar o idee de alta $au o per$oan de alta i opa izeaz on)tienta ta de$pre unitate" ,.ndurile e one teaz o per$oan u alta $au o idee u alta re!eleaz unitatea" /deile pot a-unge antagoni e la *el de u)or a oamenii e le g.nde$ " Crezi poi ata a ideile altora *r a-i ata a pe ei( dar nu e8i$t muli oameni are $ nu $e $imt ata ai per$onal( atun i .nd le ata i ideile" #amenii $e identi*i u g.ndurile pe are le g.nde$ " 5a !rei $ omuni i u oamenii( g$e)te o ale de a le a epta )i prelua ideile" 'poi( .nd ii e8primi propriile idei( !a *i mai u)or pentru alii $ i le a epte" #amenii nu !or *i ni iodat apabili $ oe8i$te pa)ni ( de .t atun i .nd ideile lor pot oe8i$ta *r ompetiie" ' a epta ideea alt ui!a( hiar da nu e)ti de a ord u ea" <n$eamn a e8tinde a$upra a elei per$oane re$pe t )i n redere" Pentru a on!ieui n pa e e ne!oie $ !ezi e te une)te u alii( nu eea e ! $epar" 5a !ezi e ! une)te( !ei re$pe ta di*erenele dintre !oi" 5a !ezi eea e ! $epar( !ei n er a $ dep)e)ti a e$te di*erene( n er area de a dep)i di*erenele e)ueaz n mod in!ariabil" ' ea$ta( pentru di*erenele $unt $alutare" 't.ta !reme .t $unt re$pe tate( ele nu inter*ereaz u potenialul pentru apropiere )i relaii ordiale ntre oameni" ' ord-le ntotdeauna elorlali po$ibilitatea de a *i di*erii" 'poi( nu !ei e!ita apropierea de ei" 5a $imi trebuie $ a-ungi $ *ii a altul pentru a *i a eptat de el( $au el trebuie $ a-ung aidoma ie a $ *ie a eptat de tine( tu n er i $ dep)e)ti& di*erenele" 6a$ di*erenele $ *ie )i-at.t" E)ti a eptabil a)a um e)ti )i a)a e$te )i el( iar pa ea rm.ne )i n inima ta )i ntr-a lui" /otul e bine" <n epe $ !ezi .t de mult n er i $-i $ himbi pe alii a $ $e $uprapun imaginii tale de$pre um ar trebui ei $ *ie" Fii on)tient de modul n are alii n ear $ te $ himbe" ;e$imte $enzaia de a *i tra$ )i mpin$" ' ea$ta e$te lumea ego-ului" Ego-ul e$te lu rul el mai ne$igur din uni!er$" 5e a eea( el n ear ntotdeauna $ ia partea unuia $au altuia )i $-)i on$olideze poziia" :u are o n redere nn$ ut n el n$u)i )i( prin urmare( ni i generozitate a $piritului" El ur)te totul( deoare e $e ur)te pe el n$u)i" 7ot orgoliul $u nu e de .t teatru"

99

5emonteaz ego-ul )i !ei g$i o ran de$ hi$" Ego-ul e$te partea din tine are nu )tie e)ti iubit" Fi nu poate da iubire( pentru nu )tie are iubire de dat" Cu- !#t +"si iu%irea cel neiu%it 3i cel e neiu%it7 ' e$ta e$te $trigtul *ie rui $u*let e trie)te n e8il n lume" Ego-ui trebuie n!at are iubire" ' ea$ta e$te o propunere amenintoare( i( de ndat e ego-ul re unoa)te are iubire( e% <neteaz de a mai *i ego" Ego-ul trebuie $ moar a ego" pentru a rena)te a iubire" ' um )tii de e ma-oritatea oamenilor $e mpotri!e$ iluminrii" /deea de a $e trezi e$te n*ri o)toare pentru ori ine are n doarme" ,.nde)ti ade$eaF C.nd m treze$ ( $-ar putea $ nu mai e8i$t%& /at de e *ri a de moarte )i *ri a de a te trezi $unt a eea)i *ri " Dinele nelimitat( uni!er$al( nu $e na)te de .t atun i .nd moare )inele limitat( temporal" ')adar( moartea !a !eni( ntr-un *el $au n altul" Fie !ei muri( *ie te !ei trezi - eea e reprezint un mod di*erit de a muri" # dat e te-ai trezit( a muri nu mai e mare lu ru" :u mai ai de pierdut o mult preuit identitate" C rm.i n *orma *izi $au nu( nu mai e$te important" <n ambele azuri( trebuie $a *ii prezent" ' muri e$te una dintre modalitile ele mai bune de a n!a $ *ii prezent" 5a !rei $ te treze)ti rapid( n ear $ mori" C.nd mori( e)ti on)tient de lu ruri( ntr-un *el um n-ai mai *o$t " ni iodat nainte" #b$er!i *ie are re$piraie( *ie are nuan( *ie are *loare( *ie are u!.nt $au ge$t al iubirii" ' muri e$te a un ur$ rapid n a te trezi" '$ta n$ nu n$eamn ori ine moare $e treze)te" <n$eamn( doar( a * ut ur$ul" Cei are ab$ol! ur$ul $unt mulumii $ *ie oriunde $unt trimi)i" 5a a$ta n$eamn unde!a ntr-un trup( a)a $ *ie" 5a n$eamn a a$i$ta pe ine!a are e$te ntr-un trup( bine )i a)a" :u mai onteaz( de *apt( unde mergi( ntru .t nu ai nimi de do!edit" E)ti a olo( pur )i $implu( a $ *ii de a-utor" ' te dega-a de o identitate lip$it de $en$ e$te un a$pe t ine!itabil al ii e du e napoi a a$" Cu .t ai mai puin de prote-at( u at.t mai mult poi *i de a-utor" Di u .t dai mai mult a-utor( u at.t mai bine u!.ntat i de!ine e8periena" 5e)i n-a) merge at.t de departe n .t $ $pun a muri e amuzant&( a) $pune a muri nu e amuzant& numai pentru te mai agi n de un *iri el de autode*inire" <ntreaga ta e8periena de pe pm.nt e$te un pro e$ de a n!a $ ai

1CC

n redere n tine n$ui( n $emenul tu )i n 5umnezeu" <n lipa *inal a trezirii( .nd n rederea n*lore)te pe deplin( a e$te trei a$pe te ale 0inelui $e ontope$ ntr-unui $ingur" ' e$t moment nu poate *i de$ ri$ n u!inte( dar te a$igur l !ei tri" Di( p.n .nd nu-l !ei tri( nimi nu !a a!ea un nele$ deplin pentru tine"

1C1

Darul

ertarea e$te un 5ar e i-a *o$t dat pe tot par ur$ul timpului" :u e$te e!a are $-i par!in $au $-i poat *i luat" Ea e8i$t mereu a olo )i e $ingurul 5ar de are o $ ai !reodat ne!oie a $ tre i din olo de e8periena durerii )i a $u*erinei" /ertarea *un ioneaz n a ea$t lume( dar nu e$te din lume" Ea !ine din 0pirit )i nu-)i poate uita originea" /ndi*erent de .te ori e dat )i primit a e$t 5ar" el nu poate *i epuizat" Pentru *ie are p at $au per epere a p atului( iertarea a)teapt $ dea r$pun$ul" :u nelegi imen$itatea 5arului( deoare e nu l-ai a eptat n toate domeniile !ieii tale" :u l-ai a eptat n toate $ituaiile" 'tun i .nd o !ei *a e( !ei )ti nu e8i$t lo unde $ nu poat a-unge" :u e8i$t $ituaie n are 5arul $ nu poat *i dat )i primit" /ertarea e$te uni ul 5ar are nu ere nimi n $ himb" Di( a$t*el( ea e$te $ingurul 5ar e poate *i dat )i primit /ar !ino!ie" /ubirea atot uprinztoare e $t din olo de u)a pe are-o de$ hide iertarea i e$te a um de nenele$" 5e a eea nu e de ni i un a-utor $ di$ utm de$pre ea" Fii a)a um e)ti" 0tai la u) )i bate" YNii rbdtor )i de!otat" Fii di$pu$ $ pri!e)ti ori e g.nd durero$ )i ne*olo$itor )i $-l la)i $ ple e" '*l *ie are g.nd $au te elibereaz( $au te ntemnieaz - )i alege $ *ii eliberat" C.nd pa ea a-unge la inima ta" u)a $e !a de$ hide" =lul !a *i ridi at" 1oi$e !a intra n Mara *gduinei" P.n atun i( $truie a olo unde e)ti( n inima pra ti ii tale" 5umnezeu i-a dat un 5ar pentru ltorie - )i numai unul $ingur" El a $pu$F Fiul meu" aminte)te-i( te poi rzg.ndi ori .nd"& :u a $pu$F :u ple a" Fiule"& :u a $pu$F Fiule( !ei *i ne*eri it p.n .nd te !ei rentoar e la 1ine"& ' $pu$ doarF 'minte)te-i te poi rzg.ndi ori .nd"& 7e poi rzg.ndi n pri!ina ori rui g.nd durero$ )i neierttor pe are-l g.nde)ti" Poi onte$ta *ie are g.nd ne*eri it )i poi $ g.nde)ti alt g.nd e te elibereaz )i adu e bu urie n inima ta" 5umnezeu nu a $pu$F :u l !oi l$a pe Fiul 1eu $ gre)ea$ "& ' $pu$F 0unt n redinat te !ei rentoar e )i am $-i dau un 5ar are $ te ondu a a$"& <n *aa lui 5umnezeu( toate gre)elile tale nu n$eamn nimi " Pentru El e)ti doar un opil e-)i e8ploreaz lumea )i are( prin ner are )i eroare( n!a regulile e o gu!erneaz" :u 5umnezeu a t ut a ele reguli" 7u le-ai * ut( atun i .nd ai on$truit a e$t teren de -oa " 'i uitat doar un $ingur lu ru( iar 5umnezeu i l-a dat( o dat u bine u!.ntarea 0a" El a $pu$F #riunde te !a du e a ea$t ltorie(

1C2

Fiule( aminte)te-iF ori .nd te poi rzg.ndi"NU Cu un $ingur g.nd iubitor( El a * ut e!a temporar( din eea e tu ai !rut $ *a i e!a de*initi!" El a * ut e!a nereal( din eea e tu ai !rut $ *a i e!a real" 7u ai reat enu)a morii" El a reat aripile pa$rii Phoeni8" Fie rui g.nd ne*eri it pe are tu !rei $-l g.nde)ti( 5umnezeu i-a dat un $ingur r$pun$F 'minte)te-i( Fiule( ori .nd te poi rzg.ndi"& '$emenea lui Prometeu" ai n er at $ *uri *o ul zeilor" 5ar El nu te-a pedep$it pentru a$ta" :u te-a legat n lanuri de $t.n a pe are urma $ trie)ti n !e ii !e ilor( u !ulturi a $ingurii ti to!ar)i de -oa " El a $pu$F la *o ul $a ru" Fiule( dar *ii u bgare de $eam )i aminte)te-i ( ori .nd te poi rzg.ndi"& '$emenea lui 'dam )i E!ei( ai $tat n ,rdin )i ai de!enit urio$ n pri!ina binelui )i rului" C.nd a )tiut dorina ta pentru unoa)tere& nu !a tre e" El i-a trimi$ )arpele $a ru u un mr )i apoi te-a in!itat $ mn.n i" Contrar opiniei populare" El nu te-a atra$ n ur$ a $ p tuie)ti( pentru a dup a eea $ te izgonea$ din ,rdin" El doar $pu$F Fii u bgare de $eam" Fiul 1eu" C.nd !ei m.n a din a e$t mr( per epia ta de$pre lume $e !a $ himba" ' ea$t ,rdin ar putea $ par dintr-o dat un de)ert arid" unde nu re)te ab$olut nimi " 7rupul tu( ntreg n graia $a ino ent( ar putea prea * ut din bu i $eparate( dintre are pe unele le a epi )i de altele i e$te ru)ine" 1intea ta( are a um mi mprt)e)te *ie e g.nd" ar putea $ par a nutri g.nduri opu$e ,.ndurilor 1ele" 5ualitatea )i $entimentele de $eparare par a-li ptrunde n on)tient )i n e8perien" 7oate a e$tea( )i multe altele( $-ar putea $ $e i$te de la a ea$t minu$ ul mbu tur pe are !rei $-o mn.n i( dar aminte)te-i" FiuleF ori .nd te poi rzg.ndi"& :u numai 5umnezeu nu te ondamn pentru gre)elile tale" dar El nu e$te ni i m ar ngri-orat din auza lor" Copilul $e !a arde la *la ra de$ hi$ )i El )tie a$ta" El )tie )i mrul !a pro!o a indige$tie" 5ar El )tie( de a$emenea( a el opil !a n!a $ $e *erea$ de *la r )i $ o *olo$ea$ pentru a $e n lzi )i a-)i lumina alea" Di El )tie trupul $e !a a omoda u gu$tul a id )i !a *olo$i mrul pentru hran" El )tie de izia ta de a unoa)te& te !a adu e n $ituaii prime-dioa$e( $ituaii n are rezi *eri irea ta depinde de modul n are te trateaz alt ine!a( $ituaii n are uii tu nu e)ti un organi$m !ulnerabil" <ntr-un inut arid )i o$til" Q/ )tie i !ei uita originea )i !or *i !remuri .nd ,rdina !a prea doar o amintire ndeprtat( a rei n$)i e8i$ten de!ine di$ utabil" Q/ )tie !or *i !remuri .nd // !ei n!ino!i pe Q/ pentru toate ne azurile tal )i !ei uita tu erai el e a ale$ $ unoa$ N" 5ar toate a e$tea nu // ngri-oreaz( *iind " <nainte a tu $a ple i - hotr.t $ mergi n ltoria $eparrii( p.n n *undul iadului - El a $pu$F # lip" Qule" 0-ar putea $ trea mult timp p.n

1C?

.nd ne nt.lnim din nou" :-ai !rea $ a epi a e$t $implu 5ar de la 1ine" )i $-l p$trezi( oriunde te-ai du e( n amintirea 1ea@& Cei mai muli dintre !oi nu-)i adu aminte au r$pun$F 5a( 7at"& 5ar eu ! a$igur a)a au t ut" Di" a$t*el" =o ea lui 5umnezeu a ple at u !oi de ndat e ai luat alea e8ilului" Di ea n e$te u !oi )i a um" ')adar( .nd te $imi abandonat )i $ingur( .ne% uii tu ai ale$ a ea$t ltorie( aminte)te-i ori .nd te poi rzg.ndi"& 0unt ai i $ te a-ut $-i aminte)ti a e$t lu ru" ' e$ta nu e$te 5rui meu( i 5arul lui 5umnezeu pentru tine" 5at *iind am primit 5arul de la El" eu pot $ i-l dau ie" /ar da -l prime)ti de la mine( l poi da aproapelui tu" 5ar te pre!inF $ nu te preo upe identitatea elui e i-a dat 5arul" Eu nu $unt important( lin nu $unt 5arul" 0unt doar a ela are l e8tinde( a)a um e)ti )i tu" 0 ne amintim de originea 5arului( a $-l putem da )i primi n !oie" Chri$to$ e$te el e d )i prime)te 5arul iui 5umnezeu" /ar Chri$to$ $e na)te n tine" de *ie are dat .nd dai $au prime)ti 5arul" :u onteaz ine i o*er 5arul iertrii" Poate $ *ie opilul( printele( prietenul $au du)manul tu" 7ot e onteaz e$te $-l prime)ti de la el" Di( pe m$ur e l prime)ti( tu de!ii Chri$to$ul - )i tot a)a de!ine )i el" 7oi ei are dau $au prime$ 5arul lui 5umnezeu $unt gazdele prun ului Chri$to$" Fie are dintre !oi e$te /o$i* )i 1ria( nt.mpin.nd u bu urie !enirea opilului lui 5umnezeu n lume" Di *le are dintre !oi e$te a el opil e prime)te 5arul iubirii nemrginite de la 1am )i 7at" 7rebuie $ *ii ateni n e po!e)ti redei" 1ulte din ele de$pre are redei !in de la 5umnezeu $unt produ$ul propriilor !oa$tre *ri i )i temeri" <n azul n are utai ade!rul( e mai bine $ nu on$ultai !reo 9iblie( arte $*.nt $au $ riptur $ ri$ n tre ut" <n $ himb" <ndreptai-! atenia tre ade!rul e hiar a um $e $ rie n inima !oa$tr" 5umnezeu i-a dat 5arul iertrii" ' e$t 5ar te n$oe)te oriunde te du i" C.nd nu ai n redere n a e$t 5ar( El i trimite pe Fiul 0u a $-i amintea$ de 5ar" Di Fiul 0u i $pune trebuie $ dai 5arul - da !rei $-l p$trezi" 1ulte *iine de lumin au !enit a Chri$to$ n lume( adu .nd u ei a ea$t $impl adu ere aminte" :oi toi a!em a ela)i $ op" i Chri$to$ nu e$te o per$oan( i un p$trtor al *l rii( un dttor al 5arului )i un me$ager al /ubirii" 6umina !ine de la El( *iind )i-a amintit lumina n ntuneri ul lumii" /ubirea !ine de la El" *iind a primit 5arul )i a n!at $-l dea ne ondiionat tuturor a elora are !or $-l primea$ " Ceea e noi am t ut( !ei *a e )i tu( )i n mai mult de .t at.t1C Fiind n m.ntuirea ta $t m.ntuirea *ie rui Fiu al lui 5umnezeu" 7u
1C

ompar /oan P/=" 12 :oul 7e$tament 3:" Edit"4

1C4

are-6 !ezi pe Chri$to$ n $emenii ti( i !ei a-uta $ // !ad n tine" Di( a$t*el" 6umina ade!rului !a *i aprin$ n multe inimi )i $teaua !a r$ri iar( n erul de dea$upra 9etleemului" 1uli magi - brbai )i *emei u inima )i mintea de$ hi$ - $e !or ntruni a $ *ie martori la na)terea Fiului lui 5umnezeu pe pm.nt" Di muli alii / $e !or opune( neneleg.nd El e$te Ei" 5ar toate !i$ele de$pre ru i*i are( $a ri*i iu )i pierdere $e !or nolona n !an mpotri!a *orelor iubirii )i( n o dat" iubirea !a trium*a" Chri$to$ )i !a de$ hide braele( !a $tr.nge opilul rnit la pieptul 0u )i l !a m.ng.ia" Di a e$t opil !a n!ia n lumina iubirii 0ale )i !a da deoparte le$pedea morii" 7oi ei e8ilai $e !or rentoar e a a$ la /nima lui 5umnezeu( Mara Fgduinei" 5a ite)ti a ea$ta( $ )tii a ela)i lu ru i $e !a nt.mpla )i ie" Di prinde ura-( i eu $unt u tine" <mpreun( $ adu em mulumiri lui 5umnezeu pentru al 0u 5ar al iubirii )i iertrii( pentru n rederea 0a etern noi ne !om g$i alea napoi a a$" Tat( ne amintim c %ocea Ta este cu noi in fiecare &mpre.urare i ne &ncredem in $a c ne va cluzi "/ndurile i paii. Mul'umit 0ie( nu suntem sin"uri. Mul'umit 0ie( &i avem pe semenii notri. Tu nu ne-ai lsat lipsi'i de m/n"/iere( ci ne-ai dat &nso'itori puternici care s ne lumineze calea. 1n 2umele Tu( preaslvim cltoria noastr aici i ne ru"m ne&ncetat pentru sf/ritul vinei( sin"ura cauz a suferin'ei. 3i( &ntru acest sf/rit( noi &mbr'im Darul pe care ni l-ai dat( sin"urul Dar pe care &l putem primi sau da fr vin. 4'i mul'umim. Tat( pentru Darul iertrii. 44 vom folosi cu &n'elepciune. 1l vom folosi &n orice &mpre.urare. Cu el( vom aduce lumina Ta &n toate un"herele &ntunecate ale sufletelor noastre.

1CB

Binecuv2ntare
E 8i$t numai un Ani Fiu al lui 5umnezeu )i 7u e)ti ' ela" 5e la El prime)ti( 6ui i dai" C.nd te uii la tine n$ui( $-i adu i aminte" C.nd te uii la aproapele tu( $-i adu i( de a$emenea( aminte" C.nd( uprin$ de *ri ( pri!e)ti n alt parte( aminte)te-i doar F 0ubie tul )i #bie tul( Cel e iube)te )i Cel iubit nu $unt doi( i Anul )i ' ela)i" Ceea e dai )i eea e prime)ti <l re*le t pe unul n ellalt"

1CE

Mulu-i- !entru s!ri6in !rietenil#r$

Fran i$ 'ntal( 6iubia O 0a)a O Kohnny 9ota" 0tela 9otezatu( 0te!ie Caplinger( *am" 5rban( Eugen 5or e$ u( /oana 5rul( 'urora O :oemi 5umitre$ u( Qarry Zaldner-Erdely( 'lina Qaeg( 1ihaela /a obe$ u( 'le8 +aIuI$( 9arbara )i 5ana +uhn( EriIa +uhn( 0orin 6aiu( Florian 1o)u& 6ungu( 1argareta O Qarry 1organ( :ora :emeth( 9arbara 0pie$( 1i hael 0tenzel( 1ar el 7ol ea( ,abriela 7ri a( Fam" EWald =arga )i Zerner =arga( 1oni a =i)an( *ormaia 9aumann& )i Ele tri =er$ion&( pre um )i tuturor elorlali are ne-au a-utat"

1CG

Cu!rins
P'A6 FE;;/:/"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1 /A9/;E FV;V C#:5/M//"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1 ;e*le ii ale 1inii Chri$ti e"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1 Cu!inte de apre iere la adre$a rilor lui Paul FerriniF"""""""""""""""""""""2 Pre*aa autorului"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""? /ntrodu ere""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""G 1iezul problemei"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1C Pra ti a"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""14 'proapele tu """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1E /nterpretare"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""19 :e!oia de mira ole"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""21 ' *olo$i eea e ai la ndem.n"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2? 5e$ hiderea n$pre di!in""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2E ' n!a $ a$ uli"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?C /ubire *r ondiii"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?2 5e$ hiderea u)ii""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?E ;enunarea la e*ort""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""?9 7ran$paren"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""44 /nima e $e treze)te"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""4H Eliminarea mentalitii lip$ei"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""B4 ;e uno)tina"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""BG Eliberarea de ata)ament""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""B9 0la!a 5umnezeului luntri """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""E4 'lte dimen$iuni"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""EG 7irania on$en$ului"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""G2 Crim )i pedeap$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""GG Putere )i de$!.r)ire""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""H1 ' nu re*uza iubirea""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""HB 1editaieF 1 $imt iubit"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""HH /luzia realitii obie ti!e"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""H9 1ira olulF a a-unge la $*.r)itul *ptuirii"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""92 Calea iertrii""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9B 1oartea ego-ului""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""99

1CH

5arul"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1C2 9ine u!.ntare"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1CE 1ulumim pentru $pri-in prietenilorF"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1CG Cuprin$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1CH

1C9

S-ar putea să vă placă și