Sunteți pe pagina 1din 4

TEST - ISTORIE UNIVERSALA CLASA A VII A

1) Congresul de la Viena a fost dominat de ersonalitatea lui! a) "imar#$ %) &etterni#' #) Talle(rand )) Curentului li%eral i-a #ores uns forma de gu*ernamant ! a) des otismul luminat %) re u%li#a #) monar'ia #onstitutionala +) Statul #are in urma Congresului de la Viena si-a marit im eriul #olonial a fost! a) ,ranta %)Italia #) Anglia d) Austria -) Un rin#i iu e. rimat la Viena in 1/10 a fost! a) e#'ili%rul Euro ean %)li%ertatea o oarelor #) egalitatea #etatenilor d) desfiintarea s#la*iei negrilor 0)1in Sfanta Alianta nu fa#ea arte ! a) Rusia %) Italia #) 2rusia d) Austria 3) Regatul Tarilor de 4os era format din ! a) "elgia si Austria %) Olanda si Italia #) "elgia si Olanda d) Austria si Italia 5) Statul in #are o natiune este ma6oritara se numeste ! a) national %) a%solutist #) multinational d) demo#rati# /) Numele luat de Na oleon "ona arte du a lo*itura de stat rin #are a de*enit im arat era! a) Carol 7 %) Na oleon III #) Ni#olae I 8)Congresul de la Viena a ado tat 9A#tul final 9la ! a) / iunie 1/10 %) 8 iunie 1/10 #) 18 iunie 1/10 1:) Cel mai im ortant fa#tor in #onstiturea ntiunilor a fost! a) iata uni#a %) a#eeasi religie #) l% #omuna 11) 1u a 1/51 ;ermania de*ine ! a) re u%li#a %) regat #) im eriu 1)) Carol 7 regale ,rantei #re a dorit sa instaure<e un regim a%solutist a domnit intre anii! a)1/)--1/+: %) 1/)0-1/+: #) 1/)+-1/)8 1+) Ni#olae I= tarul Rusiei a romo*at o oliti#a! a) li%erala %) a%solutista #) nationalista 1-) In ,ranta si S ania = du a 1/10 s-a insturat e tron dinastia! a)Valois %) >a%s%urg #) "our%on 10) Tratatul de a#e de la Andriano ol re#unoaste ;re#iei ! a) autonomia %) inde endenta #) su*eranitatea 13) Regulamentele Organi#e in Tarile Romane organi<au statul e rin#i iul ! a) legitimitatii %) se ararii uterilor in stat #) dre tul la autodeterminare 15) In martie 1/-/ institutia #are a oferit #oroana im aratului german era ! a) gu*ernul de la "erlin %) arlamentul de la ,ran$furt #) arlamentul de la Viena 1/) In martie 1/-/ in im eriul 'a%s%urgi# s-a instaurat regimul ! a) neoa%solutist %) a%solutist #) dualist 18) 2rogramul ado tat la Isla< in 1/-/ re*edea in ro%lema agrara! a) desfiintarea #la#ii fara im ro ietarirea taranilor %) desfiintarea #la#ii #u im ro ietarirea taranilor #) im ro ietarirea taranilor ):) Statul national italian s-a reali<at in 6urul! a)Lom%ardiei %) 2iemontului #) Regatului #elor doua Si#ilii )1) In 4a onia = rima #onstitutie a fost ela%orate in anul ! a)1/33 %) 1/// #) 1//8 ))) In 1/08 = &arile uteri au 'otarat entru tarile romane ! a) unirea de lina %) unirea formala #) se aratia )+) Romania si-a ro#lamat inde endenta de stat la ! a) 8 mai 1/55 %) 8 mai 1/55 #) 8 maai 1/5/

)-) 2resedintele #are a #ondamnat ra<%oiul de se##esiune in SUA a fost! a) A%ra'am Lin#on %) ; ?as'ington #) 4, @ened( )0) Codul Ci*il ela%orat de AL I Cu<a a intra in *igoare ! a) 1/3+ %) 1/3- #)1/30 )3) 1in Antanta fa#ea arte a) SUA %);ermania #)4a onia d) "ulgaria )5) L-a in#e utul rimului ra<%oi mondial Romania s- a alaturat ! a) Antantei %) 2uterilor Centrale #) a ramas neutral )/) Tratatul de a#e #u Austria a fost in#'eiat la ! a) Trianon %) Se*res #) Saint- ;ermain d) Versailles )8) "atalia de la Verdun de e frontal de Vest s-a urtat in anul ! a) 181- %) 1810 #) 1813 d)181/ +:) 2rimul ra<%oi mondial s-a in#'eiat #u *i#toria ! a) Italiei %) 2uterilor Centrale #) Antantei d) Sfintei aliante +1) Romania a aderat la 2uterile Centrale entru a e*ita o intelegere e seama ei intre ! a) "ulgaria -Rusia %) Rusia - Austo- Ungaria #) Rusia Ser%ia +)) 2rin tratatul de a#e din 181+ Romania o%tinea ! a) S- "asara%iei %) Cadrilaterul #) 1o%rogea ++) 1ifu<area in tim de ra<%oi a unor informatii e.agerate sau false se numeste a) defetism %)i<olare #) irredentism +-) 2rogramul 9 Cele 1- 2un#te 9formulat de ? ?ilson a fost ela%orate in! a) ian 1815 %) ian 1818 #) ian181/ +0) 2rin#i iile #are au stat la %a<a noi ordini au fost ! a) res e#tarea su*eranitatii %) mentinerea marilor im erii #) dre tului di*in +3) Care sunt regimurile nedemo#rati#e! a) #omunism %) demo#rati# #) li%eral d) re u%li#an +5) ,as#ismul l-a a*ut #ondu#ator e ! a) C Ca*our %) &oussolini #) Verdi +/) Re*olutia %olse*i#a a fost #ondusa de ! a) Lenin %) Ni#olae II #) Stalin +8) Cand a a arut URSS! a) 1815 %) 18)) #) 18)- d) 181/ -:) Stalin a de#lansat ! a) industriali<area %) marea teroare #) li%erali<area -1) Ideologia #omunista se %a<a e ! a) di#tatura %) desfiintarea ro ietatii ri*ate #) anti-Semitism -)) 2resedintele SUA= , 1 Roos*elt= im une lanul 9NeA 1ealB si a#est lan resu une ! a) #onsolidarea e#onomiei nationale %) inter*entia statului in e#onomie #) masuri de rote#tie so#iala -+) &i#a Intelegere era formata din! a) Romania =Ce'oslo*a#ia = "ulgaria %) Romania =Cugosla*ia = "ulgaria #) Romania= Ce'oslo*a#ia = Cugosla*ia --) Ni#olae Titules#u a fost resedinte al D a) Conferintei de a#e de la 2aris %) Adunarii ;enerale a So#ietatii Natiunilor #) A#ademiei romane -0) "urii sunt ! a) o ulatie din N Afri#ii %) #olonisti fran#e<i #) des#endenti ai #olonistilor euro eni

-3 )Reali<ati un eseu de 1-+ agini #u titlul ! ==Congresul de la Viena si Sfanta Alianta EE #u urmatoarele #erinte ! Congresul de la Viena si 'otararile sale Sfanta Alianta Lu ta im otri*a Sfintei Aliante si ese#ul oliti#ii sale F

-5)Reali<ati un eseu de 1-+ agini #u titlul ! ==Re*olutia de la 1/-/ din ,ranta si Tarile Romane EE #u urmatoarele #erinte ! Cau<e generale = forte arti#i ante = #'ara#ter Re*olutia din ,ranta Re*olutia din Tarile Romane

-/) Reali<ati un eseu de 1-+ agini #u titlul ! ==Natiunea si statul National EE #u urmatoarele #erinte ! Natiunea Unifi#area Italiei Unirea Tarilor Romane si &arile 2uteri

-8) Reali<ati un eseu de de 1-+ agini #u titlul ! == 2rimul Ra<%oi &ondial a*and urmatoarele #erinteEE Cau<e = rete.t = %lo#uri militareF Cam aniile militare 181- 1813 D 1815 181/ Congresul de a#e F 2re*ederi

0: ) Reali<ati un eseu de 1-+ agini #u tema == 1emo#ratie si totalitarism EE = a*and urmatoarele #erinte! Statele demo#rati#e Statele totalitare E*olutia relatiilor internationale 18+3 18+/ F

2rofesor gr I 2o es#u Liliana S#oala ;enerala == >F&F"ert'elotEE