Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae Europass

Informaii personale
Nume / Prenume
Adres(e) !elefon(oane) $a%(uri) &'mail(uri) Naionalitate('ti) (ata na terii )e%

Inserai fotografia. (rubric facultativ, vezi instruciunile)

Nume, Prenume (rubric facultativ, vezi instruciunile)


Numr imobil, nume strad, cod po tal, localitate, ar (rubric facultativ, vezi instruciunile) (rubric facultativ, vezi instruciunile) (rubric facultativ, vezi instruciunile) (rubric facultativ, vezi instruciunile) (rubric facultativ, vezi instruciunile) (rubric facultativ, vezi instruciunile) (rubric facultativ, vezi instruciunile) "obil# (rubric facultativ, vezi instruciunile)

Locul de munc vizat / (rubric facultativ, vezi instruciunile Domeniul ocupaional E!periena profesional
Perioada $uncia sau postul ocupat Activiti i responsabiliti principale Numele i adresa anga,atorului !ipul activitii sau sectorul de activitate "enionai separat fiecare e%perien profesional relevant, *ncep+nd cu cea mai recent dintre acestea. (rubric facultativ, vezi instruciunile)

Educaie "i formare


Perioada -alificarea / diploma obinut (isciplinele principale studiate / competene profesionale dob+ndite Numele i tipul instituiei de *nvm+nt / furnizorului de formare Nivelul *n clasificarea naional sau internaional (rubric facultativ, vezi instruciunile) "enionai separat fiecare forma de *nvm+nt i program de formare profesional absolvite, *ncep+nd cu cel mai recent. (vezi instruciunile)

#ptitudini "i competene personale


.imba(i) matern(e) .imba(i) strin(e) cunoscut(e) Autoevaluare
Nivel european (*)
Ascultare

Precizai limba(ile matern(e (dac este cazul specificai a doua limb matern, vezi instruciunile)

$nele%ere
-itire Participare la conversaie

&orbire
(iscurs oral

'criere
&%primare scris

Limba Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine
Pagina / ' -urriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaii despre &uropass accesai pagina# /ttp#//europass.cedefop.europa.eu 0 1niunea &uropean, 2332'2343 25362343

-ompetene i abiliti sociale -ompetene i aptitudini organizatorice -ompetene i aptitudini te/nice -ompetene i aptitudini de utilizare a calculatorului -ompetene i aptitudini artistice Alte competene i aptitudini Permis(e) de conducere

(escriei aceste competene i indicai conte%tul *n care au fost dob+ndite. (7ubric facultativ, vezi instruciunile) (escriei aceste competene i indicai conte%tul *n care au fost dob+ndite. (7ubric facultativ, vezi instruciunile) (escriei aceste competene i indicai conte%tul *n care au fost dob+ndite. (7ubric facultativ, vezi instruciunile) (escriei aceste competene i indicai conte%tul *n care au fost dob+ndite. (7ubric facultativ, vezi instruciunile) (escriei aceste competene i indicai conte%tul *n care au fost dob+ndite. (7ubric facultativ, vezi instruciunile) (escriei aceste competene i indicai conte%tul *n care au fost dob+ndite. (7ubric facultativ, vezi instruciunile) "enionai dac deinei un permis de conducere i categoria. (7ubric facultativ, vezi instruciunile) contact, referine etc. (7ubric facultativ, vezi instruciunile)

Informaii suplimentare Includei aici orice alte informaii utile, care nu au fost menionate anterior, de e%emplu# persoane de #ne!e &numerai documentele ane%ate -8'ului. (7ubric facultativ, vezi instruciunile)

Pagina / ' -urriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaii despre &uropass accesai pagina# /ttp#//europass.cedefop.europa.eu 0 1niunea &uropean, 2332'2343 25362343