Sunteți pe pagina 1din 1

LEGE nr. 598 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 107 2003 pen!

ru modi"icarea #i comple!area Legii nr. 3$% 2002 privind a&igurarea pen!ru acciden!e de munc #i boli pro"e&ionale
'arlamen!ul (om)niei adopt prezenta lege.
*r!icol unic

Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 107 din 2$ oc!ombrie 2003 pentru modificarea i completarea Legii nr. 3$% 2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, publicat n Monitorul Oficial al om!niei, "artea #, nr. $%$ din &' octombrie &((), cu urmtoarele modificri* 1.La articolul # punctul +,, articolul )% va avea urmtorul cuprins* -.rt. )% /+0 1uantumul indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc reprezint ,( 2 din media veniturilor salariale brute realizate n ultimele ' luni anterioare manifestrii riscului. /&0 3n cazul asigurailor prevzui la art. ', cuantumul indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc reprezint ,( 2 din media venitului lunar asigurat din ultimele ' luni anterioare manifestrii riscului.2.La articolul # punctul &), alineatul /&0 al articolului %4 va avea urmtorul cuprins* -/&0 1uantumul compensaiei pentru atingerea integritii se stabilete n funcie de gravitatea leziunii, n limita unui plafon ma5im de +& salarii medii brute, comunicate de #nstitutul 6aional de Statistic.3.La articolul # punctul &%, alineatul /&0 al articolului %' va avea urmtorul cuprins* -/&0 1uantumul despgubirii n caz de deces este de % salarii medii brute, comunicate de #nstitutul 6aional de Statistic.788887 .ceast lege a fost adoptat de 1amera 9eputailor n edina din +, noiembrie &((), cu respectarea prevederilor art. $' alin. /+0 din 1onstituia om!niei, republicat.
" :;:9#6<:L: 1.M: :# 9:"=<.>#LO +*LE( ,O(-E*-.

.ceast lege a fost adoptat de Senat n edina din +$ decembrie &((), cu respectarea prevederilor art. $' alin. /+0 din 1onstituia om!niei, republicat.
p. " :;:9#6<:L: S:6.<=L=#, ,O(. /O*- 01(12/L1

"ublicat n Monitorul Oficial cu numrul ?)' din data de &% decembrie &(()