Sunteți pe pagina 1din 31

ORDIN nr. 1687 din 22 decembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

346 2002 pri!ind a"igurarea pentru accidente de munc# $i boli pro%e"ionale& cu modi%ic#rile $i complet#rile ulterioare
Avnd n vedere prevederile art. 141 din Legea nr. 346 2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare, n temeiul art. 17 i al art. 4 lit. K pct. 4 din otrrea !uvernului nr. 737 2003 privind organi"area i func#ionarea $inisterului $uncii, %olidarit#ii %ociale i &amiliei, cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 4 alin. '7( din otrrea !uvernului nr. 743 2003 privind organi"area i func#ionarea $inisterului %nt#ii, cu modificrile i completrile ulterioare, v"nd )eferatul comun de aprobare nr. *.4*1 din 11 noiembrie +,,4 al -asei .a#ionale de /ensii i Alte 0repturi de Asigurri %ociale i nr. ce 1.4*2 din +1 noiembrie +,,4 al -asei .a#ionale de Asigurri de %ntate, mini"trul muncii& "olidarit#'ii "ociale $i %amiliei $i mini"trul "#n#t#'ii emit urmtorul ordin3
(rt. 1

%e aprob .ormele metodologice de aplicare a Legii nr. 346 2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare, prev"ute n ane4a care face parte integrant din pre"entul ordin.
(rt. 2

.ormele metodologice prev"ute la art. 1 intr n vigoare de la data publicrii pre"entului ordin n $onitorul 5ficial al )omniei, /artea 6. 788887
$inistrul muncii, solidarit#ii sociale i familiei, Dan )ircea *ope"cu $inistrul snt#ii, O!idiu +r,n-an

(N./01
NOR). ).2ODOLO3I4. de aplicare a Legii nr. 346 2002 pri!ind a"igurarea pentru accidente de munc# $i boli pro%e"ionale& cu modi%ic#rile $i complet#rile ulterioare /ublicat n $onitorul 5ficial cu numrul ++ din data de 7 ianuarie +,,9

ORDIN nr. 848 din 22 decembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346 2002 pri!ind a"igurarea pentru accidente de munc# $i boli pro%e"ionale& cu modi%ic#rile $i complet#rile ulterioare
Avnd n vedere prevederile art. 141 din Legea nr. 346 2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare, n temeiul art. 17 i al art. 4 lit. K pct. 4 din otrrea !uvernului nr. 737 2003 privind organi"area i func#ionarea $inisterului $uncii, %olidarit#ii %ociale i &amiliei, cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 4 alin. '7( din otrrea !uvernului nr. 743 2003 privind organi"area i func#ionarea $inisterului %nt#ii, cu modificrile i completrile ulterioare,

v"nd )eferatul comun de aprobare nr. *.4*1 din 11 noiembrie +,,4 al -asei .a#ionale de /ensii i Alte 0repturi de Asigurri %ociale i nr. ce 1.4*2 din +1 noiembrie +,,4 al -asei .a#ionale de Asigurri de %ntate, mini"trul muncii& "olidarit#'ii "ociale $i %amiliei $i mini"trul "#n#t#'ii emit urmtorul ordin3
(rt. 1

%e aprob .ormele metodologice de aplicare a Legii nr. 346 2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare, prev"ute n ane4a care face parte integrant din pre"entul ordin.
(rt. 2

.ormele metodologice prev"ute la art. 1 intr n vigoare de la data publicrii pre"entului ordin n $onitorul 5ficial al )omniei, /artea 6. 788887
$inistrul muncii, solidarit#ii sociale i familiei, Dan )ircea *ope"cu $inistrul snt#ii, O!idiu +r,n-an

(N./01
NOR). ).2ODOLO3I4. de aplicare a Legii nr. 346 2002 pri!ind a"igurarea pentru accidente de munc# $i boli pro%e"ionale& cu modi%ic#rile $i complet#rile ulterioare /ublicat n $onitorul 5ficial cu numrul ++ din data de 7 ianuarie +,,9

NOR). ).2ODOLO3I4. din 22 decembrie 2004 de aplicare a Legii nr. 346 2002 pri!ind a"igurarea pentru accidente de munc# $i boli pro%e"ionale& cu modi%ic#rile $i complet#rile ulterioare
4(*I2OL5L I1 Di"po-i'ii generale
(rt. 1

/re"entele norme metodologice stabilesc modalit#ile de reglementare a unor proceduri, metode i mi:loace de aplicare unitar a prevederilor Legii nr. 346 2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare.
(rt. 2

;n sensul pre"entelor norme metodologice, urmtorii termeni se definesc astfel3 a6medic curant 7 orice medic cu autori"a#ie de liber practic valabil, care i desfoar activitatea n unit#i prestatoare de servicii medicale, aflate n rela#ie contractual cu casele de asigurri de sntate< b6referat medical 7 formular care atest diagnosticul clinic, istoricul bolii, starea pre"ent de sntate, tratamentele urmate i planul de recuperare< c6consilier de prevenire 7 persoana cu atribu#ii de prevenire din cadrul compartimentului de accidente de munc i boli profesionale al casei teritoriale de pensii< d6program individual de recuperare 7 include, pe lng tratamentul balnear, tratament de fi"ioterapie, precum i prote"area n ambulatoriu, dup ca"< e6program de reabilitare medical 7 totalitatea serviciilor medicale prescrise de medicul curant al unit#ii prestatoare de servicii medicale<

%6reabilitare medical 7 totalitatea serviciilor medicale definite n conformitate cu art. +* din Legea nr. 346 2002, cu modificrile i completrile ulterioare, i care se regsesc n pac=etul de servicii medicale de b" prev"ut n -ontractul7cadru privind condi#iile acordrii asisten#ei medicale n cadrul sistemului de asigurri de sntate, destinate n e4clusivitate recuperrii capacit#ii de munc i nlturrii deficien#elor cau"ate de accidente de munc i boli profesionale. 4(*I2OL5L II1 Raporturile de a"igurare $i ri"curi a"igurate 7.48I5N.( 11 Declara'ia pe propria r#"pundere
(rt. 3

;n vederea asigurrii pentru accidente de munc i boli profesionale, anga:atorul are obliga#ia de a comunica asigurtorului domeniul de activitate, conform -lasificrii activit#ilor din economia na#ional 7 -A>., numrul de anga:a#i, fondul de salarii, precum i orice alte informa#ii solicitate n acest scop.
(rt. 4

916-omunicarea datelor prev"ute la art. * se face pe ba"a declara#iei pe propria rspundere a anga:atorului, prev"ut n ane4a nr. 1 la pre"entele norme metodologice. 9260eclara#ia pe propria rspundere se depune la sediul casei teritoriale de pensii pe ra"a creia anga:atorul i desfoar activitatea. 9360eclara#ia pe propria rspundere se depune n termen de *, de "ile de la data intrrii n vigoare a pre"entelor norme metodologice. 946Anga:atorii care dobndesc personalitate :uridic ulterior datei men#ionate la alin. '*( vor depune declara#ia pe propria rspundere n termen de *, de "ile de la data nceperii raporturilor de munc ori de serviciu.
(rt. :

Anga:atorii au obliga#ia s anun#e asigurtorul despre orice modificri aprute n legtur cu datele din declara#ia pe propria rspundere, n termen de cel mult 19 "ile de cnd acestea au survenit.
(rt. 6

9160eclara#ia pe propria rspundere se depune pe suport electronic, nso#it de suportul pe =rtie. 9260eclara#ia pe propria rspundere va purta semnturile persoanelor autori"ate, precum i tampila anga:atorului.
(rt. 7

.edepunerea la termen a declara#iei pe propria rspundere, precum i nerespectarea obliga#iei de comunicare a modificrilor survenite n legtur cu datele prev"ute de aceasta constituie contraven#ii i se pedepsesc n conformitate cu prevederile art. 1+4 alin. '1( din Legea nr. 346 2002, cu modificrile i completrile ulterioare. 7.48I5N.( 21 4ontractul indi!idual de a"igurare
(rt. 8

916/ersoanele prev"ute la art. 1 alin. '1( din Legea nr. 346 2002, cu modificrile i completrile ulterioare, se pot asigura pentru accidente de munc i boli profesionale pe ba" de contract individual de asigurare. 926$odelul contractului individual de asigurare este prev"ut n ane4a nr. + la pre"entele norme metodologice.
(rt. ;

5rice modificare a datelor prev"ute n contractul individual de asigurare se va comunica n termen de 19 "ile de la data cnd a survenit.

(rt. 10

.erespectarea obliga#iei de comunicare a modificrilor contractului individual de asigurare este asimilat situa#iilor prev"ute la art. 7 i se sanc#ionea" n conformitate cu prevederile legale.
(rt. 11

;n termen de 1, "ile de la modificarea cadrului legal privind contractul individual de asigurare, casele teritoriale de pensii au obliga#ia s comunice n scris asigura#ilor natura i data de la care survin modificrile.
(rt. 12

916-ontractul individual de asigurare se poate re"ilia oricnd pe durata derulrii acestuia, la ini#iativa asiguratului. 926-ontribu#ia pentru accidente de munc i boli profesionale neac=itat, precum i dobn"ile i penalit#ile aferente se urmresc conform legisla#iei privind crean#ele bugetare. 4(*I2OL5L III1 *re"ta'ii $i "er!icii de a"igurare pentru accidente de munc# $i boli pro%e"ionale
(rt. 13

;n conformitate cu prevederile art. 1? din Legea nr. 346 2002, cu modificrile i completrile ulterioare, asigura#ii au dreptul la urmtoarele presta#ii i servicii3 a6reabilitare medical i recuperarea capacit#ii de munc< b6reabilitare i reconversie profesional< c6indemni"a#ie pentru incapacitate temporar de munc< d6indemni"a#ie pentru trecerea temporar n alt loc de munc i indemni"a#ie pentru reducerea timpului de munc< e6compensa#ii pentru atingerea integrit#ii< %6despgubiri n ca" de deces< g6rambursri de c=eltuieli. 7.48I5N.( 11 Reabilitarea medical# $i recuperarea capacit#'ii de munc#
(rt. 14

916Asiguratul are dreptul la tratament medical corespun"tor le"iunilor i afec#iunilor cau"ate prin accidente de munc sau boli profesionale, servicii i produse pentru reabilitare medical i recuperare a capacit#ii de munc, denumite n continuare presta#ii medicale. 926/resta#iile medicale prev"ute la alin. '1( se efectuea" de ctre furni"orii de servicii medicale i de medicamente care sunt n rela#ii contractuale cu casele de asigurri de sntate, denumi#i n continuare unit#i prestatoare de servicii medicale. 9360ispo"itivele medicale destinate corectrii i recuperrii deficien#elor organice, func#ionale sau fi"ice vor fi asigurate de 6nstitutul .a#ional de >4perti" $edical i )ecuperare a -apacit#ii de $unc prin personal propriu sau prin ter#i. 9460ispo"itivele medicale prev"ute la alin. '*( sunt cele stabilite n lista dispo"itivelor medicale prev"ut n -ontractul7cadru privind condi#iile acordrii asisten#ei medicale n cadrul sistemului de asigurri de sntate. 9:6/resta#iile medicale furni"ate asigura#ilor cuprind serviciile medicale, serviciile de ngri:ire a snt#ii, medicamentele, materialele sanitare, dispo"itivele medicale i alte servicii i produse din pac=etul de servicii de ba", stabilite n condi#iile -ontractului7cadru privind condi#iile acordrii asisten#ei medicale n cadrul sistemului de asigurri de sntate i care sunt destinate asigurrii reabilitrii medicale i recuperrii capacit#ii de munc n conformitate cu prevederile Legii nr. 346 2002, cu modificrile i completrile ulterioare.

966-ondi#iile acordrii acestor presta#ii medicale i tarifele aferente acestora sunt n conformitate cu -ontractul7cadru privind condi#iile acordrii asisten#ei medicale n cadrul sistemului de asigurri de sntate.
(rt. 1:

916)eabilitarea medical prev"ut pentru asigurarea la accidente de munc i boli profesionale are drept scop acordarea unor presta#ii i servicii medicale prev"ute n pac=etul de servicii medicale de ba" acordat n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate, condi#iile acordrii acestor servicii medicale i tarifele aferente acestora fiind reglementate de -ontractul7cadru privind condi#iile acordrii asisten#ei medicale n cadrul sistemului de asigurri de sntate. 926@nit#ile prestatoare de servicii medicale vor nainta, conform legii, caselor de asigurri de sntate documentele :ustificative ale presta#iilor medicale pentru fiecare persoan asigurat, n vederea decontrii. 936/resta#iile medicale pentru tratamentul medical ambulatoriu prescris de medicul curant, precum i anali"ele medicale i medicamentele se vor tarifa n conformitate cu prevederile legale n vigoare din sistemul asigurrilor sociale de sntate. 946Aarifele medicale aferente presta#iilor medicale pentru reabilitarea medical sunt cele stabilite n conformitate cu prevederile legisla#iei asigurrilor de sntate aflate n vigoare. 9:60econtarea pentru presta#iile medicale acordate asigura#ilor se va face numai pentru acele presta#ii generate de caracterul de munc al accidentului sau al bolii profesionale. 966;n vederea acordrii presta#iei medicale asiguratul are obliga#ia de a respecta programul de reabilitare medical stabilit de medicul curant al unit#ii prestatoare de servicii medicale. 976.erespectarea acestui program atrage suspendarea drepturilor la presta#ii medicale.
(rt. 16

916@nit#ile prestatoare de servicii medicale au obliga#ia ca n termen de 42 de ore de la acordarea serviciilor medicale s transmit caselor teritoriale de pensii, printr7un referat medical, starea de sntate a bolnavului i indica#iile de tratament ulterioare pentru alte unit#i medicale, dup ca". 926$edicul curant este obligat s complete"e referatul medical prev"ut la alin. '1( i este rspun"tor de veridicitatea i e4actitatea informa#iilor cuprinse n acesta. 936$odelul referatului medical este prev"ut n ane4a nr. * la pre"entele norme metodologice.
(rt. 17

916-asa .a#ional de /ensii i Alte 0repturi de Asigurri %ociale, denumit n continuare -./A%, va efectua decontarea serviciilor prev"ute la art. 14 ctre -asa .a#ional de Asigurri de %ntate, denumit n continuare -.A%, pentru fiecare persoan asigurat, n func#ie de3 a6confirmarea caracterului de munc al accidentelor i bolilor profesionale prin proces7 verbal de cercetare, formularul pentru nregistrarea accidentului de munc 7 &6A$ sau fia de declarare a ca"ului de boal profesional 7 B/+, elaborate conform prevederilor pre"entelor norme metodologice i .ormelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, nregistrarea, raportarea, eviden#a accidentelor de munc i declararea, confirmarea, nregistrarea, raportarea, eviden#a bolilor profesionale, precum i a celorlal#i indicatori care definesc morbiditatea profesional, aprobate prin 5rdinul ministrului muncii i protec#iei sociale nr. *22C1??1 privind aprobarea normelor metodologice n aplicarea prevederilor Legii protec#iei muncii nr. ;0 1;;6, publicat n $onitorul 5ficial al )omniei, /artea 6, nr. +4? din 19 octombrie 1??1, cu modificrile ulterioare< b6documentele :ustificative, respectiv factura i desfurtorul activit#ilor reali"ate de ctre furni"orii de servicii i produse medicale pentru asigura#ii care au beneficiat de tratament medical pentru accidente de munc i boli profesionale.

926-./A% sau casa teritorial de pensii are dreptul de verificare a documentelor :ustificative, de monitori"are pe timpul tratamentului i de refu" de plat n condi#iile n care presta#iile medicale contravin prevederilor legale n vigoare. 9360econtarea c=eltuielilor pentru presta#iile medicale se va face ntre -./A% i -.A% prin intermediul caselor teritoriale. 946;n vederea decontrii c=eltuielilor pentru serviciile medicale, -.A%, prin casele de asigurri de sntate, va depune facturile i desfurtoarele aferente serviciilor reali"ate de ctre unit#ile prestatoare de servicii medicale, stabilite la alin. '1( lit. b(, la casa teritorial de pensii pe ra"a creia a fost nregistrat accidentul de munc sau declarat boala profesional respectiv. 9:6Aermenul de depunere a documentelor de plat este data de +9 a lunii urmtoare celei n care s7a primit de casa de asigurri de sntate confirmarea caracterului accidentului de munc sau bolii profesionale. 9660econtarea documentelor prev"ute la alin. '9( se va face n termen de *, de "ile lucrtoare de la data depunerii acestora la casa teritorial de pensii, n condi#iile ndeplinirii criteriilor prev"ute la alin. '1(. 976La sfritul fiecrei luni casele teritoriale de pensii comunic caselor de asigurri de sntate codurile numerice personale i numele ca"urilor care au primit confirmare de accident de munc sau boal profesional.
(rt. 18

916Aratamentele de recuperare prev"ute la art. +* lit. c(, d( i e( din Legea nr. 346 2002, cu modificrile i completrile ulterioare, necesare ulterior e4ternrii asigura#ilor, trebuie anali"ate i avi"ate de ctre medicul e4pert al asigurrilor sociale din serviciul de e4perti" medical din cadrul caselor teritoriale de pensii. 926Biletele pentru tratament balnear prev"ute la art. +9 alin. '*( din Legea nr. 346 2002, cu modificrile i completrile ulterioare, se vor acorda n conformitate cu criteriile n ba"a crora se acord bilete pentru tratamentul balnear, stabilite prin deci"ie a preedintelui -./A%.
(rt. 1;

-=irurgia reparatorie este destinat numai ca"urilor care presupun refacerea capacit#ii de munc a crei pierdere a re"ultat ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale confirmate.
(rt. 20

916Asiguratul beneficia", la cerere, de acordarea a:utoarelor pentru procurarea produselor, potrivit prevederilor art. +4 din Legea nr. 346 2002, cu modificrile i completrile ulterioare. 926-ererea se adresea" casei teritoriale de pensii pe ra"a creia asiguratul i are domiciliul i va fi nso#it de recomandarea medicului curant. 936$odelul cererii este prev"ut n ane4a nr. 4 la pre"entele norme metodologice. 9460up primirea cererii i a recomandrii medicului curant, fiecrui asigurat i se va ntocmi un dosar care va cuprinde pe lng documentele men#ionate i copii de pe procesul7verbal de cercetare, &6A$ sau fia B/+. 9:6;n ca"ul n care unui asigurat i ncetea" contractul de munc, respectiv contractul de asigurare, dreptul la presta#iile medicale i se acord doar dac face dovada cu documente medicale, conform legii, c este victima unei boli profesionale cau"ate de factori de risc specifici locului de munc n care a fost anga:at.
(rt. 21

916.ivelul de decontare a produselor prev"ute la art. +4 din Legea nr. 346 2002, cu modificrile i completrile ulterioare, este de 1,, D din nivelul pre#urilor de referin# stabilite prin reglementrile legale n vigoare. 926)epararea i sc=imbarea produselor prev"ute la art. +4 din Legea nr. 346 2002, cu modificrile i completrile ulterioare, acordate n condi#iile legii, se vor suporta din &ondul de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale.
(rt. 22

916-ererile se anali"ea" i se solu#ionea" de ctre casa teritorial de pensii. 926;n ca"ul n care contravaloarea presta#iilor medicale solicitate depete pre#urile de referin# stabilite prin reglementrile legale n vigoare, dar nu mai mult de *, D din valoarea stabilit, -./A% va anali"a i va solu#iona cererea. 936/rin deci"ie motivat cererea se poate admite, total sau par#ial, ori se poate respinge. 946Aermenul de solu#ionare a cererilor este de *, de "ile de la data nregistrrii la nivelul competent.
(rt. 23

-asa teritorial de pensii va comunica asiguratului modalitatea prin care poate intra n posesia acestor presta#ii conform ane4ei nr. 9 la pre"entele norme metodologice.
(rt. 24

916/restatorul de servicii medicale are obliga#ia de a informa de ndat casa teritorial de pensii n ca"ul n care asiguratul nu respect programul individual de recuperare stabilit. 926/ersonalul cu atribu#ii din cadrul casei teritoriale de pensii verific i constat respectarea de ctre asigurat a programului individual de recuperare. 936;n situa#ia n care asiguratul nu respect programul de recuperare stabilit, personalul cu atribu#ii al casei teritoriale de pensii propune suspendarea presta#iilor i serviciilor pentru reabilitarea medical i recuperarea capacit#ii de munc a asiguratului, n conformitate cu prevederile art. +1 din Legea nr. 346 2002, cu modificrile i completrile ulterioare. 946;n ca"ul n care asiguratul nu urmea" sau nu respect programul individual de recuperare din motive ce i sunt imputabile, casa teritorial de pensii este e4onerat de orice rspundere n ceea ce privete deteriorarea strii de sntate a acestuia. 9:6)eluarea programului individual de recuperare medical care a fost suspendat din cau"e imputabile asiguratului se poate e4ecuta la solicitarea scris a acestuia, dar cu condi#ia suportrii de ctre acesta a tuturor costurilor suplimentare generate de ntreruperea programului. 966)eluarea programului individual de recuperare medical va fi aprobat de casa teritorial de pensii la solicitarea motivat a asiguratului. 7.48I5N.( 21 Reabilitare $i recon!er"ie pro%e"ional#
(rt. 2:

Eictima unui accident de munc sau a unei boli profesionale, care, dei nu i7a pierdut complet capacitatea de munc, nu mai poate desfura activitatea pentru care s7a calificat, beneficia", la cerere, de cursuri de calificare sau de reconversie profesional.
(rt. 26

916/entru crearea condi#iilor necesare efecturii cursurilor prev"ute la art. +? din Legea nr. 346 2002, cu modificrile i completrile ulterioare, casele teritoriale de pensii au obliga#ia ca, n termen de *, de "ile de la publicarea n $onitorul 5ficial al )omniei, /artea 6, a pre"entelor norme metodologice, s nc=eie contracte cu furni"orii de formare profesional autori"a#i, precum i cu furni"orii de servicii speciali"ate pentru stimularea ocuprii for#ei de munc autori"a#i conform reglementrilor n vigoare. 926-ontractele dintre casele teritoriale de pensii i furni"orii de formare profesional autori"a#i, precum i cu cei de servicii speciali"ate pentru stimularea ocuprii for#ei de munc autori"a#i se vor efectua cu respectarea prevederilor legale n vigoare. 936$odelul contractelor prev"ute la alin. '1( va fi stabilit prin deci"ie a preedintelui -./A%.
(rt. 27

916;n vederea aprobrii participrii la cursurile de reconversie profesional asiguratul trebuie s depun o cerere la sediul casei teritoriale de pensii pe ra"a creia i are domiciliul. 926$odelul cererii este prev"ut n ane4a nr. 1 la pre"entele norme metodologice.
(rt. 28

0up primirea cererii, asiguratului i se va ntocmi un dosar care va cuprinde pe lng cerere i copii de pe procesul7verbal de cercetare, &6A$ sau fia B/+.
(rt. 2;

916;n termen de 19 "ile de la primirea cererii, asiguratului i se va comunica institu#ia i data la care va avea loc evaluarea strii fi"ice, mentale i aptitudinale. 926-omunicarea locului i datei evalurii strii fi"ice, mentale i aptitudinale se va face prin invita#ie scris conform ane4ei nr. 7 la pre"entele norme metodologice.
(rt. 30

9160up efectuarea aprecierii strii fi"ice, mentale i aptitudinale a asiguratului, furni"orii de servicii speciali"ate pentru stimularea ocuprii for#ei de munc autori"a#i au obliga#ia s transmit casei teritoriale de pensii conclu"iile e4aminrii, mpreun cu propunerile legate de activit#ile pe care asiguratul le mai poate efectua. 926-omunicarea conclu"iilor se va face n termen de 9 "ile de la data efecturii e4perti"ei, sub forma unui referat.
(rt. 31

916;n termen de 19 "ile de la primirea conclu"iilor, pe ba"a dosarului, precum i a conclu"iilor aprecierii strii fi"ice, mentale i aptitudinale a asiguratului, directorul e4ecutiv al casei teritoriale de pensii admite sau respinge cererea prin deci"ie motivat. 9260eci"ia va cuprinde propuneri privind unul sau mai multe cursuri de reconversie profesional, furni"orul acestora, programul de instruire, precum i modalitatea de absolvire.
(rt. 32

9160eci"ia se comunic asiguratului n termen de 9 "ile de la emiterea acesteia. 926Asiguratul poate accepta sau refu"a propunerea casei teritoriale de pensii, n termen de 19 "ile de la primirea acesteia.
(rt. 33

;n ca"ul n care asiguratul accept propunerile casei teritoriale de pensii, acestuia i se vor comunica furni"orul de formare profesional, locul i data nceperii cursului, n termen de 9 "ile de la stabilirea acestora, prin invita#ie scris conform ane4ei nr. 2 la pre"entele norme metodologice.
(rt. 34

0ac asiguratul refu" cursurile propuse de ctre casa teritorial de pensii, acesta i pierde dreptul la presta#ii privind reabilitarea i reconversia profesional.
(rt. 3:

916Asiguratul are obliga#ia de a respecta programul de instruire stabilit de organi"atorul acestuia. 926.erespectarea programului de instruire de ctre asigurat atrage ntreruperea efecturii acestuia, precum i suspendarea dreptului la indemni"a#ie.
(rt. 36

Asiguratul are dreptul la o singur e4aminare final gratuit.


(rt. 37

&urni"orii de formare profesional au obliga#ia de a anun#a orice nclcare de ctre asigurat a programului de instruire profesional.
(rt. 38

/e durata cursurilor asigura#ilor li se acord o indemni"a#ie n conformitate cu prevederile sec#iunii a *7a din pre"entul capitol. 7.48I5N.( 31 Indemni-a'iile pre!#-ute de Legea nr. 346 2002& cu modi%ic#rile $i complet#rile ulterioare
(rt. 3;

;n sistemul de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale se acord urmtoarele tipuri de indemni"a#ii3

a6indemni"a#ie pentru incapacitate temporar de munc< b6indemni"a#ie pentru trecerea temporar n alt loc de munc< c6indemni"a#ie pentru reducerea timpului de munc< d6indemni"a#ie pe durata cursurilor de calificare i de reconversie profesional.
(rt. 40

9166ndemni"a#iile se calculea" i se pltesc de ctre anga:atori i se deduc din contribu#ia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale. 926-asele teritoriale de pensii preiau n plat numai persoanele care beneficia" de una dintre indemni"a#iile prev"ute la art. *? i al cror anga:ator i7a ncetat activitatea, n condi#iile legii, prin faliment, reorgani"are :udiciar sau administrativ i persoanele asigurate prin contract individual, precum i persoanele care beneficia" de indemni"a#ie de oma:.
(rt. 41

9166ndemni"a#iile de asigurri pentru accidente de munc i boli profesionale i despgubirea de deces se pltesc pe ba"a cererii7tip privind solicitarea drepturilor de asigurri pentru accidente de munc i boli profesionale, prev"ut n ane4a nr. ? la pre"entele norme metodologice, i a celorlalte acte prev"ute de reglementrile legale n vigoare, e4clusiv indemni"a#ia pentru incapacitate temporar de munc, pentru a crei acordare nu este necesar completarea cererii7tip. 926;n afara cererii7tip prev"ute la alin. '1(, pentru ob#inerea indemni"a#iilor mai sunt necesare urmtoarele documente3 a6certificat medical< b6procesul7verbal de cercetare a accidentului de munc< c6&6A$ sau, dup ca", fia B/+.
(rt. 42

-ererea7tip privind solicitarea drepturilor de asigurri pentru accidente de munc i boli profesionale se depune la casele teritoriale de pensii3 a6de ctre anga:atori i institu#ia care administrea" bugetul &ondului pentru plata a:utorului de oma:, o dat cu F0eclara#ia privind eviden#a nominal a asigura#ilor i a obliga#iilor de plat ctre bugetul asigurrilor sociale de statF< b6de ctre celelalte categorii de asigura#i, la data solicitrii presta#iei medicale.
(rt. 43

-ererea se aprob sau se respinge prin deci"ia motivat a directorului e4ecutiv al casei teritoriale de pensii, n termen de cel mult *, de "ile de la nregistrarea acesteia. 0eci"ia se comunic att asiguratului, ct i anga:atorului.
(rt. 44

916%umele repre"entnd indemni"a#ii care se pltesc de ctre anga:ator asigura#ilor potrivit prevederilor pre"entelor norme metodologice se re#in de acesta din contribu#ia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale datorat pentru luna respectiv. 9266ndemni"a#iile se pltesc pentru numrul de "ile lucrtoare din duratele e4primate n "ile calendaristice ale concediilor medicale sau pentru numrul de "ile lucrtoare din perioada n care persoana asigurat urmea" cursuri de reconversie profesional, beneficia" de reducerea timpului normal de munc sau de trecerea temporar n alt loc de munc. 936%umele repre"entnd indemni"a#ii pltite de anga:ator asigura#ilor potrivit prevederilor pre"entelor norme metodologice, care depesc cuantumul contribu#iei datorate de acesta n luna respectiv, se recuperea" din contul asigurrilor pentru accidente de munc i boli profesionale de la casa teritorial de pensii pe ra"a creia se afla sediul sau domiciliul acestuia.

9466ndemni"a#iile pe care anga:atorii le ac=it fr ndeplinirea condi#iilor legale i pe care acetia le decontea" cu sistemul asigurrilor pentru accidente de munc i boli profesionale repre"int sume ncasate necuvenit, care constituie debite ce urmea" s fie recuperate potrivit reglementrilor legale n vigoare.
(rt. 4:

;n ca"ul asigura#ilor care se regsesc n dou sau mai multe dintre situa#iile prev"ute la art. 9, 1 i 7 din Legea nr. 346 2002, cu modificrile i completrile ulterioare, i care desfoar activitate la mai mul#i anga:atori, indemni"a#iile prev"ute la art. *? din pre"entele norme metodologice se pltesc o singur dat de ctre anga:atorul la care a avut loc accidentul de munc sau la care s7a declarat boala profesional. 7.48I5N.( 41 Indemni-a'ia pentru incapacitate temporar# de munc#
(rt. 46

Asigura#ii beneficia" de o indemni"a#ie pe perioada n care se afl n incapacitate temporar de munc datorit unui accident de munc sau datorit unei boli profesionale.
(rt. 47

916-uantumul indemni"a#iei pentru incapacitate temporar de munc repre"int 2, D din ba"a de calcul. 926Ba"a de calcul a indemni"a#iilor pentru incapacitate temporar de munc este3 a6media veniturilor salariale brute reali"ate de ctre persoanele anga:ate n ultimele 1 luni anterioare manifestrii riscului< n ca"ul n care stagiul de coti"are este mai mic de 1 luni, ba"a de calcul a indemni"a#iilor o constituie media veniturilor salariale lunare brute la care s7a ac=itat contribu#ia< b6veniturile stipulate de ctre asigura#ii individuali n contractele pe ba"a crora s7a stabilit contribu#ia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale. c6drepturile acordate n perioada respectiv pentru omerii care urmea" cursuri de recalificare sau de reconversie profesional, e4clusiv sumele acordate cu titlu de pl#i compensatorii.
(rt. 48

6ndemni"a#iile pentru incapacitate temporar de munc se acord pe o durat de cel mult 12, de "ile n interval de un an, socotite de la prima "i de mbolnvire. ;ncepnd cu a ?17a "i concediul medical se poate prelungi pn la 12, de "ile, cu avi"ul medicului e4pert al asigurrilor sociale.
(rt. 4;

916$edicul curant poate propune, n situa#ii temeinic :ustificate, prelungirea concediului pentru incapacitate temporar de munc peste 12, de "ile, n scopul evitrii pensionrii de invaliditate i men#inerii asiguratului n activitate. 926$edicul e4pert al asigurrilor sociale decide, dup ca", prelungirea concediului medical pentru continuarea programului de recuperare, trecerea temporar n alt loc de munc, reducerea timpului de munc, reluarea activit#ii n aceeai profesie sau ntr7o alt profesie ori pensionarea de invaliditate. 936/relungirea concediului medical peste 12, de "ile se face pentru cel mult ?, de "ile, conform procedurilor stabilite de -./A%, n raport cu evolu#ia ca"ului i cu re"ultatele ac#iunilor de recuperare. 7.48I5N.( :1 Indemni-a'ia pentru trecerea temporar# ,n alt loc de munc# $i indemni-a'ia pentru reducerea timpului de munc#

(rt. :0

Asiguratul care datorit unei boli profesionale sau datorit unui accident de munc nu i mai poate desfura activitatea la locul de munc anterior manifestrii riscului asigurat sau care nu mai poate reali"a durata normal de munc poate beneficia, la cerere, de trecerea temporar n alt loc de munc sau de reducerea cu o ptrime a timpului normal de lucru.
(rt. :1

916Asiguratul i poate relua activitatea la vec=iul loc de munc sau poate reali"a programul normal de lucru nainte de e4pirarea perioadei ma4ime de reducere a programului de lucru, prev"ut de legisla#ia n vigoare, cu avi"ul medicului e4pert al asigurrilor sociale. 926Anga:atorul va ntiin#a casa teritorial de pensii, n termen de cel mult 9 "ile, despre modificarea intervenit n situa#ia asiguratului.
(rt. :2

-uantumul indemni"a#iilor pentru trecerea temporar n alt loc de munc i pentru reducerea timpului de munc este egal cu diferen#a dintre media veniturilor salariale din ultimele 1 luni i venitul salarial brut reali"at de asigurat la noul loc de munc sau prin reducerea timpului normal de munc, fr a se depi +9 D din ba"a de calcul.
(rt. :3

6ndemni"a#iile pentru trecerea temporar n alt loc de munc, precum i cele pentru reducerea timpului de munc se acord, pentru o perioad de cel mult ?, de "ile ntr7un an calendaristic, n una sau n mai multe etape. 7.48I5N.( 61 Indemni-a'ia pe durata cur"urilor de cali%icare $i de recon!er"ie pro%e"ional#
(rt. :4

916Eictima unui accident de munc sau a unei boli profesionale beneficia" la cerere, n condi#iile legii, de o indemni"a#ie pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie profesional. 9266ndemni"a#ia se acord numai dac asiguratul respect integral programul de instruire pe toat durata cursurilor. 936;n situa#ia n care asiguratul nu respect programul de instruire din motive ce i sunt imputabile, organi"atorul cursurilor de calificare sau de reconversie profesional ntiin#ea" de ndat casa teritorial de pensii despre aceasta, care sistea" plata indemni"a#iei. 946/revederile alin. '*( nu se aplic n ca"urile de for# ma:or. &or#a ma:or se dovedete cu acte. 9:6-onstatarea ca"urilor de for# ma:or prev"ute la alin. '4( se efectuea" de ctre personalul mputernicit al casei teritoriale de pensii.
(rt. ::

6ndemni"a#ia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie profesional se acord lunar i repre"int 7, D din salariul de ba" brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de munc sau a bolii profesionale.
(rt. :6

6ndemni"a#ia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie profesional se acord doar dac persoana asigurat nu beneficia" n paralel de indemni"a#ie pentru incapacitate temporar de munc sau de pensie de invaliditate gradul 666, acordat potrivit reglementrilor n vigoare.

7.48I5N.( 71 4ompen"a'iile pentru atingerea integrit#'ii


(rt. :7

Au dreptul la o compensa#ie pentru atingerea integrit#ii asigura#ii care n urma accidentelor de munc sau a bolilor profesionale rmn cu le"iuni permanente care produc deficien#e i reduc capacitatea de munc ntre +,79, D.
(rt. :8

-ompensa#iile pentru atingerea integrit#ii se acord doar dac accidentul de munc a antrenat o incapacitate temporar de munc mai mare de * "ile, conform defini#iei accidentului de munc.
(rt. :;

-ompensa#ia pentru atingerea integrit#ii se acord doar dup nc=eierea perioadei de incapacitate temporar de munc.
(rt. 60

;n vederea ob#inerii compensa#iei pentru atingerea integrit#ii persoana asigurat depune o cerere7tip privind solicitarea drepturilor de asigurri pentru accidente de munc i boli profesionale, conform ane4ei nr. ?.
(rt. 61

916;n termen de 19 "ile de la depunerea cererii, medicul e4pert al asigurtorului decide asupra acordrii compensa#iei pentru atingerea integrit#ii, precum i asupra cuantumului acesteia. 926;n ca"ul n care medicul e4pert al asigurrilor sociale consider c sunt necesare e4aminri ulterioare, acesta poate dispune efectuarea acestora.
(rt. 62

!rilele, intervalele i cuantumul pe ba"a crora se acord compensa#iile pentru atingerea integrit#ii se stabilesc prin deci"ie a preedintelui -./A%. 7.48I5N.( 81 De"p#gubirile ,n ca- de dece"
(rt. 63

;n ca"ul decesului asiguratului ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale, despgubirea n ca" de deces se acord, la cerere, unei singure persoane, care poate fi una dintre persoanele men#ionate la art. 41 alin. '1( din Legea nr. 346 2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
(rt. 64

0espgubirile n ca" de deces se acord pe ba"a urmtoarelor acte3 cerere7tip privind solicitarea drepturilor de asigurri pentru accidente de munc i boli profesionale, prev"ut n ane4a nr. ?, certificat de deces 7 original i copie, actul de identitate al solicitantului, acte de stare civil ale solicitantului care s ateste calitatea acestuia sau acte din care s re"ulte c au fost suportate c=eltuielile oca"ionate de deces, dup ca".
(rt. 6:

9160irectorul e4ecutiv al casei teritoriale de pensii admite sau respinge cererea prin deci"ie motivat. 926Aermenul de solu#ionare a cererii este de 19 "ile de la data depunerii acesteia la casa teritorial de pensii.

936/lata despgubirii se efectuea" prin casieria casei teritoriale de pensii. 9460eci"ia se comunic petentului n termen de 9 "ile de la emiterea acesteia. 9:6-uantumul despgubirii n ca" de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de 6nstitutul .a#ional de %tatistic.
(rt. 66

0up efectuarea pl#ii despgubirilor n ca" de deces, asigurtorul are obliga#ia de a nscrie pe versoul certificatului de deces original men#iunea FA- 6AAAF, data, semntura i tampila. 7.48I5N.( ;1 Rambur"#ri de c<eltuieli
(rt. 67

;n vederea rambursrii c=eltuielilor oca"ionate de transportul de urgen# sau de confec#ionarea unor dispo"itive destinate s asigure recuperarea func#ionalit#ii organismului victimei accidentului de munc, persoana :uridic sau persoana fi"ic care a suportat c=eltuielile se adresea" casei teritoriale de pensii n ra"a creia s7a produs accidentul de munc.
(rt. 68

916-ererea de rambursare a c=eltuielilor trebuie s cuprind urmtoarele elemente3 datele de identificare a solicitantului, cum sunt numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau denumirea, mputernicirea repre"entantului persoanei :uridice, codul unic de nregistrare, sediul, contul bancar, dup ca", precum i datele de identificare a accidentatuluiCaccidenta#ilor3 numele, prenumele, vrsta, codul numeric personal, cet#enia, domiciliul, locul de munc la care esteCsunt ncadratCncadra#i. 926$odelul cererii de rambursare a c=eltuielilor este prev"ut n ane4a nr. 1, la pre"entele norme metodologice. 936-ererea se depune la sediul casei teritoriale de pensii, nso#it de documente :ustificative, dup ca".
(rt. 6;

916;n ca"ul n care persoana ndrept#it solicit rambursarea c=eltuielilor oca"ionate de transportul de urgen# utili"nd alte mi:loace dect cele u"uale, aceasta trebuie s pre"inte3 a6facturi sau alte documente din care s re"ulte tipul c=eltuielilor efectuate, precum i cuantumul acestora< b6declara#ia pe propria rspundere a anga:atorului sau a persoanei care a solicitat transportul, dup ca", din care trebuie s reias caracterul de urgen# al transportului, mi:locul de transport utili"at, precum i descrierea mpre:urrilor care au impus utili"area altor mi:loace dect a celor u"uale pentru salvarea victimei accidentului de munc< c6dovada, emis de organele competente, din care s re"ulte faptul c solicitantul nu nregistrea" obliga#ii restante la &ondul de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale. 926/entru serviciile de transport cu autove=icule, suma solicitat a fi rambursat se determin prin nmul#irea numrului de Gilometri ec=ivalen#i 'dus7ntors( pentru mediul urban, respectiv a numrului de Gilometri efectiv reali"a#i pentru mediul rural, cu consumul normat de combustibil pe Gilometru parcurs i cu pre#ul mediu al combustibilului utili"at. 936/entru serviciile de transport aerian i pe ap, suma solicitat a fi rambursat se calculea" pe ba"a numrului de ore de "bor, respectiv a numrului de mile marine estimat, nmul#it cu costul mediu al unei ore de "bor, respectiv costul mediu pe mil marin.

946Aipurile de transport de urgen# ce pot fi decontate de -./A% sunt altele dect cele ale unit#ilor speciali"ate n efectuarea unor servicii de transport sanitar i care ndeplinesc criteriile de autori"are prev"ute de reglementrile $inisterului %nt#ii, precum i cele de acreditare.
(rt. 70

$edicul e4pert al asigurrilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii confirm sau infirm, prin referat motivat, faptul c salvarea victimei impunea transportul de urgen# cu alte mi:loace dect cele u"uale.
(rt. 71

916;n ca"ul n care persoana ndrept#it solicit rambursarea c=eltuielilor oca"ionate de confec#ionarea oc=elarilor, aceasta trebuie s pre"inte urmtoarele3 dovada, emis de organele competente, din care s re"ulte faptul c solicitantul nu nregistrea" obliga#ii restante la &ondul de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, prescrip#ia medicului, documente din care s reias c oc=elarii au fost deteriora#i n timpul accidentului de munc, de e4emplu3 declara#ia pe propria rspundere a victimei accidentului, declara#iile martorilor, copie de pe procesul7verbal de cercetare a accidentului de munc. 926-=eltuielile oca"ionate de confec#ionarea oc=elarilor vor fi decontate integral, fr a se depi pre#ul de referin# stabilit prin deci"ie a preedintelui -./A%.
(rt. 72

916;n ca"ul n care persoana ndrept#it solicit rambursarea c=eltuielilor oca"ionate de confec#ionarea aparatelor acustice, aceasta trebuie s pre"inte urmtoarele3 dovada, emis de organele competente, din care s re"ulte faptul c solicitantul nu nregistrea" obliga#ii restante la &ondul de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, prescrip#ia medicului care trebuie s fie nso#it de audiograma tonal liminar i audiograma vocal, eliberate de o clinic de specialitate sau de un serviciu speciali"at, documente din care s reias c aparatul acustic a fost deteriorat n timpul accidentului de munc, cum ar fi3 declara#ia pe propria rspundere a victimei accidentului, declara#iile martorilor, copie de pe procesul7verbal de cercetare a accidentului de munc. 926;n sensul pre"entelor norme metodologice, prin sintagma aparat acustic se n#elege prote" auditiv.
(rt. 73

;n ca"ul n care persoana ndrept#it solicit rambursarea c=eltuielilor oca"ionate de confec#ionarea prote"elor oculare, aceasta trebuie s pre"inte urmtoarele3 dovada, emis de organele competente, din care s re"ulte faptul c solicitantul nu nregistrea" obliga#ii restante la &ondul de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, prescrip#ia medicului, documente din care s reias c prote"a ocular a fost deteriorat n timpul accidentului de munc, cum ar fi declara#ia pe propria rspundere a victimei accidentului, declara#iile martorilor, copie de pe procesul7verbal de cercetare a accidentului de munc.
(rt. 74

916-ererea, nso#it de documentele :ustificative sus7men#ionate, se depune la casa teritorial de pensii n ra"a creia s7a produs accidentul de munc. 9260irectorul e4ecutiv al casei teritoriale de pensii poate solicita orice alte documente necesare n vederea emiterii deci"iei de admitereCrespingere a cererii de rambursare a c=eltuielilor. 936-ererea de rambursare a c=eltuielilor poate fi admis n totalitate, admis par#ial sau respins.

946;mpotriva deci"iei de rambursare a c=eltuielilor se poate face plngere la instan#a :udectoreasc n a crei ra" teritorial se afl domiciliul sau sediul reclamantului.
(rt. 7:

;n situa#ia n care cererea de rambursare a c=eltuielilor este de competen#a -./A%, casa teritorial de pensii va transmite 0irec#iei generale accidente de munc i boli profesionale urmtoarele documente3 a6cererea motivat a solicitantului< b6referatul compartimentului de specialitate din cadrul casei teritoriale de pensii< c6propunerea directorului e4ecutiv privind solu#ionarea cererii.
(rt. 76

.ivelul ma4im cu privire la pre#urile de referin# la care se acord rambursrile de c=eltuieli prev"ute la art. 9, din Legea nr. 346 2002, cu modificrile i completrile ulterioare, se stabilete prin deci"ie a preedintelui -./A% i se actuali"ea" anual cu coeficientul de infla#ie. 4(*I2OL5L I=1 4omunicarea $i con"tatarea accidentelor de munc#
(rt. 77

0ispo"i#iile pre"entului capitol modific i completea" prevederile .ormelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, nregistrarea, raportarea, eviden#a accidentelor de munc i declararea, confirmarea, nregistrarea, raportarea, eviden#a bolilor profesionale, precum i a celorlal#i indicatori care definesc morbiditatea profesional, aprobate prin 5rdinul ministrului muncii i protec#iei sociale nr. *22C1??1, cu modificrile ulterioare.
(rt. 78

916-omunicarea accidentelor de munc prev"ute n cap. E din Legea protec#iei muncii nr. ;0 1;;6, republicat, se va face i ctre casa teritorial de pensii n ra"a creia s7au produs i va cuprinde urmtoarele informa#ii3 a6denumireaCnumele anga:atorului la care s7a produs accidentul i, dac este ca"ul, denumireaCnumele anga:atorului la care esteCa fost anga:at accidentatul< b6sediulCadresa i numrul de telefon ale anga:atorului< c6locul unde s7a produs accidentul< d6data i ora la care s7a produs accidentulCdata i ora la care a decedat accidentatul< e6datele personale ale victimei3 numele i prenumele, ocupa#ia, vrsta, starea civil, vec=imea n ocupa#ie i la locul de munc< %6mpre:urrile care se cunosc i cau"ele pre"umtive< g6consecin#ele accidentului< <6unitatea medical la care a fost internat accidentatul< i6numele i func#ia persoanei care comunic accidentul< >6data comunicrii. 926-omunicarea prev"ut la alin. '1( se va face, dup ca", de anga:ator, organele de poli#ie sau de orice persoan care are cunotin# de producerea accidentului. 936-omunicarea incidentelor periculoase va fi transmis i la casa teritorial de pensii i va cuprinde informa#iile solicitate, prev"ute la alin. '1(, mai pu#in datele personale ale victimei.
(rt. 7;

916;n ca"ul accidentelor care au antrenat incapacitate temporar de munc, cercetarea se va efectua, imediat dup comunicare, de ctre anga:atorul la care s7a produs evenimentul sau, dup ca", de ctre casa teritorial de pensii.

926;n ca"ul evenimentelor produse n activit#ile nucleare, soldate cu victime, un e4emplar al procesului7verbal de cercetare va fi naintat, n termen de cel mult 9 "ile de la data la care accidentul a fost comunicat -omisiei .a#ionale pentru -ontrolul Activit#ilor .ucleare, i la casa teritorial de pensii.
(rt. 80

-ercetarea accidentului urmat de incapacitate temporar de munc se va nc=eia n cel mult 9 "ile de la data producerii, cu e4cep#ia ca"urilor cnd sunt necesare e4perti"e, situa#ii n care termenul se poate prelungi cu cel mult 9 "ile, cu acordul casei teritoriale de pensii.
(rt. 81

916;n vederea cercetrii evenimentelor se ntocmete un dosar, care va cuprinde3 a6opisul actelor aflate n dosar< b6procesul7verbal de cercetare< c6sc=i#e i fotografii referitoare la eveniment< d6declara#ia accidentatuluiCaccidenta#ilor, n ca"ul accidentului urmat de incapacitate temporar de munc sau de invaliditate< e6declara#iile martorilor i ale oricror persoane care pot contribui la elucidarea mpre:urrilor i a cau"elor reale ale producerii evenimentului< %6declara#iile persoanelor rspun"toare de nerespectarea reglementrilor legale< g6copii de pe actele i documentele necesare pentru elucidarea mpre:urrilor i a cau"elor reale ale evenimentului< <6orice alte documente i declara#ii necesare pentru a determina caracterul accidentului< i6formularul pentru nregistrarea accidentului de munc 7 &6A$< >6copie a fiei medicale de e4aminare la anga:are sau a ultimului e4amen medical periodic. 926;n func#ie de eveniment, dosarul de cercetare va mai cuprinde, dup ca"3 a6copie de pe autori"a#ie, n ca"ul n care victima, n momentul accidentului, desfura o activitate care necesita autori"are< b6acte de e4perti" te=nic, ntocmite cu oca"ia cercetrii evenimentului< c6actul medical emis de unitatea sanitar care a acordat asisten#a medical, din care s re"ulte diagnosticul provi"oriu< d6copie de pe certificatulCcertificatele de concediu medical, n ca"ul accidentului urmat de incapacitate temporar de munc, care se va ataa la dosar dup eliberarea de ctre unitatea sanitar< e6actul emis de unitatea sanitar care a acordat asisten#a medical, din care s re"ulte data i ora cnd accidentatul s7a pre"entat pentru consulta#ie, precum i diagnosticul, n ca"ul accidentelor de traseu< %6orice acte doveditoare emise de organele autori"ate i pre"entate de accidentat, din care s se poat stabili locul, data i ora producerii accidentului sau s se poat :ustifica pre"en#a victimei la locul, ora i data accidentrii< g6copie de pe procesul7verbal de cercetare la fa#a locului, nc=eiat de serviciile poli#iei rutiere, n ca"ul accidentelor de circula#ie pe drumurile publice< <6documente din care s re"ulte c accidentatul ndeplinea ndatoriri de serviciu.
(rt. 82

916;n vederea cercetrii accidentului urmat de incapacitate temporar de munc, anga:atorul are obliga#ia s numeasc prin deci"ie scris comisia de cercetare din care va face parte i o persoan din compartimentul de protec#ie a munciiCcu atribu#ii speciale de protec#ia muncii. 926-omisia de cercetare a accidentului se recomand a avea n componen# cel pu#in * persoane.

9360osarul de cercetare a accidentului urmat de incapacitate temporar de munc, ntocmit de comisia de cercetare a anga:atorului la care s7a produs evenimentul, va fi naintat, pentru verificare i avi"are, la casa teritorial de pensii din :ude#ul respectiv, n termen de 9 "ile de la finali"area cercetrii. 946-asa teritorial de pensii va avi"a i va restitui dosarul n cel mult 7 "ile de la data primirii. 9:6;n ca"ul n care cercetarea nu a fost efectuat corespun"tor, casa teritorial de pensii poate dispune completarea dosarului sau, dup ca", poate efectua o anc=et proprie.
(rt. 83

916/rocesul7verbal de cercetare a evenimentelor va con#ine urmtoarele informa#ii3 a6data nc=eierii procesului7verbal< b6numele persoanelor care efectuea" cercetarea accidentului i calitatea acestora, cu indicarea documentului potrivit cruia sunt ndrept#ite s efectue"e cercetarea, precum i institu#ia unde lucrea"< c6perioada i locul n care s7a efectuat cercetarea< d6obiectul cercetrii< e6data i ora producerii evenimentului< n ca"ul n care s7a produs un accident i ulterior a survenit decesul victimeiCvictimelor implicate n acest accident, se va preci"a i data decesului< %6locul producerii evenimentului< g6datele de identificare a anga:atorului la care s7a produs evenimentul, activitatea principal desfurat de acesta i, dac este ca"ul, datele de identificare a anga:atorului la care esteCa fost ncadrat accidentatul< <6datele de identificare a accidentatuluiCaccidenta#ilor 7 numele, prenumele, cet#enia, vrsta, starea civil, numrul de copii minori, domiciliul, locul de munc la care esteCsunt ncadratCncadra#i, profesia de ba", ocupa#ia n momentul accidentrii, vec=imea n munc, n func#ie sau n meserie i la locul de munc, iar pentru persoanele care, n momentul accidentrii, desfurau o activitate pentru care este necesar autori"are, se va face referire i la aceasta< i6descrierea detaliat a locului, ec=ipamentului te=nic, a mpre:urrilor i modului n care s7a produs evenimentul, reconstituite, n special, n ba"a constatrilor fcute la locul accidentului, declara#iei conductorului locului de munc, declara#iei accidentatuluiCaccidenta#ilor, declara#iilor martorilor i verificrii altor acte i documente necesare stabilirii mpre:urrilor< >6urmrile evenimentului iCsau urmrile suferite de accidentatCaccidenta#i< ?6cau"ele reale ale evenimentului, cu trimitere la reglementrile legale n vigoare nclcate, preci"nd actele normative nerespectate, cu redarea integral a te4tului acestora, dup ca"< l6alte constatri fcute cu oca"ia cercetrii evenimentului< m6persoanele rspun"toare de nclcarea reglementrilor legale, cu trimitere la actele normative i la articolele nclcate, n condi#iile preci"ate la lit. G(< n6sanc#iunile contraven#ionale aplicate, cu preci"area prevederilor legale nclcate, i, dup ca", propuneri pentru cercetare penal iCsau propuneri pentru sanc#iuni administrative iCsau disciplinare< o6anga:atorul care va nregistra i va declara accidentul de munc< p6msurile stabilite pentru prevenirea altor evenimente similare, precum i termenul de raportare la organele competente s efectue"e cercetarea, dup ca", privind solu#ionarea deficien#elor< r6numrul de e4emplare n care s7a nc=eiat procesul7verbal de cercetare i reparti"area acestora<

"6semntura persoaneiCpersoanelor care aCau efectuat cercetarea< t6vi"a autorit#ii competente s decid caracterul accidentului. 926@n e4emplar al procesului7verbal de cercetare men#ionat la alin. '1( va fi naintat i casei teritoriale de pensii.
(rt. 84

916;n ba"a procesului7verbal de cercetare ntocmit de organele competente, anga:atorul la care se nregistrea" accidentul va completa &6A$, care va fi tipi"at, conform modelului prev"ut n ane4a nr. 11 la pre"entele norme metodologice. 926&6A$ se completea" pentru fiecare persoan accidentat i constituie documentul de declarare oficial a accidentului de munc. 936&6A$ va purta semntura i tampila repre"entantului legal al anga:atorului, precum i semntura i tampila conductorului autorit#ii competente s decid caracterul accidentului, dup ca". 946&6A$ se completea" imediat dup nc=eierea cercetrii accidentului, conform instruc#iunilor de completare a &6A$ aflate n vigoare. 9:6@n e4emplar al &6A$ va fi transmis casei teritoriale de pensii din :ude#ul respectiv, n termen de 9 "ile de la finali"area cercetrii 'o dat cu dosarul pentru avi"are(.
(rt. 8:

916;n ba"a formularelor de nregistrare a accidentelor de munc i a proceselor7verbale de cercetare a incidentelor periculoase, casa teritorial de pensii i inspectoratul teritorial de munc vor nregistra i vor #ine eviden#a tuturor accidentelor de munc i a incidentelor periculoase nregistrate de anga:atorii care au sediul pe teritoriul :ude#ului respectiv. 926>viden#a se #ine, de asemenea, n )egistrul de eviden# a accidenta#ilor n munc i, respectiv, n )egistrul de eviden# a incidentelor periculoase, care se afl la anga:ator.
(rt. 86

;n urma cercetrii bolilor profesionale de ctre autoritatea competent s efectue"e cercetarea, un e4emplar al fiei B/+ ntocmite conform reglementrilor n vigoare se va transmite casei teritoriale de pensii. 4(*I2OL5L =1 *re!enirea accidentelor de munc# $i a bolilor pro%e"ionale
(rt. 87

/revenirea accidentelor de munc i a bolilor profesionale repre"int activitatea principal a asigurtorului, destinat mbunt#irii condi#iilor de munc.
(rt. 88

916;n scopul desfurrii activit#ii de prevenire -./A% dispune de consilieri de prevenire, cu speciali"are te=nic sau medical. 926;n situa#ii temeinic :ustificate, la propunerea directorilor e4ecutivi ai caselor teritoriale de pensii, -./A% aprob anga:area n func#ia de consilier de prevenire i personal cu pregtire :uridic.
(rt. 8;

;n cadrul activit#ii de prevenire desfurate de consilierii de prevenire se identific urmtoarele ac#iuni care au drept scop eliminarea sau reducerea riscurilor de accidente de munc i boli profesionale3 a6stabilirea de programe de prevenire prioritare la nivel na#ional, prin identificarea situa#iilor cu riscuri mari de accidente de munc i boli profesionale< b6stabilirea de programe de prevenire n ba"a situa#iilor concrete identificate n timpul vi"itelor la locurile de munc<

c6consiliere cu privire la cele mai potrivite metode de evaluare a riscurilor, adaptate specificului locului de munc< d6efectuarea de recomandri cu caracter te=nic pentru remedierea situa#iilor cu pericol poten#ial< e6propunerea efecturii i finan#rii de studii i anali"e institutelor de cercetare de specialitate, n vederea fundamentrii msurilor de prevenire prioritare la nivel na#ional< %6consilierea anga:atorilor la ntocmirea instruc#iunilor proprii< g6recomandarea de msuri de prevenire i urmrirea aplicrii lor< <6elaborarea i propunerea de forme i mi:loace de educare pentru prevenirea accidentelor de munc i a bolilor profesionale< i6consilierea anga:atorilor cu privire la implementarea managementului securit#ii i snt#ii n munc< >6cercetarea accidentelor cu incapacitate temporar de munc i stabilirea caracterului de munc al acestora se vor face n conformitate cu prevederile Legii nr. 346 2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
(rt. ;0

916-./A% abilitea" persoane :uridice n calitate de servicii de prevenire e4terne. 926-riteriile privind abilitarea serviciilor de prevenire e4terne se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidarit#ii sociale i familiei, publicat n $onitorul 5ficial al )omniei, /artea 6. 4(*I2OL5L =I1 Organi-area "i"temului de a"igurare pentru accidente de munc# $i boli pro%e"ionale 7.48I5N.( 11 4riterii de autori-are a a"ocia'iilor pro%e"ionale
(rt. ;1

;n vederea ndeplinirii dispo"i#iilor art. 24 alin. '4( din Legea nr. 346 2002, cu modificrile i completrile ulterioare, -./A% stabilete criteriile de autori"are a acestor asocia#ii profesionale.
(rt. ;2

916-riteriile utili"ate n vederea autori"rii asocia#iilor profesionale sunt structurate dup cum urmea"3 a6statutul :uridic< b6organi"are i func#ionare< c6mi:loace i resurse disponibile necesare desfurrii activit#ii specifice< d6criterii deontologice pentru personalul implicat n activitatea asocia#iilor profesionale. 926;n func#ie de situa#ia concret a furni"orilor de servicii de prevenire pot fi adoptate i criterii suplimentare.
75+7.48I5N.( 11 7tatutul >uridic (rt. ;3

Asocia#iile profesionale care solicit autori"area trebuie s fie asocia#ii profesionale romne, constituite n condi#iile 5rdonan#ei !uvernului nr. 26 2000 cu privire la asocia#ii i funda#ii, cu modificrile i completrile ulterioare.
75+7.48I5N.( 21 Organi-are $i %unc'ionare (rt. ;4

Asocia#iile profesionale care solicit abilitarea trebuie s dispun de o conducere i o structur administrativ7organi"atoric, care s confere independen#a de deci"ie n afara oricror interese i impar#ialitate n :udecarea i instrumentarea solicitrilor.
(rt. ;:

;n ca"ul n care asocia#iile profesionale solicit abilitarea pentru mai multe domenii de specialitate, corespun"toare profilului unor grupe speciali"ate de activit#i de prevenire diferite, implicnd i un volum mare de activitate de prevenire, n structura lor organi"atoric trebuie s e4iste un compartiment sau un coordonator de activitate de prevenire, pentru a asigura armoni"area i coordonarea procedural, precum i lucrrile de secretariat i eviden# aferente acestei activit#i.
(rt. ;6

;ndeplinirea acestor criterii i condi#ii se demonstrea" prin documentele care stabilesc func#iile de conducere i compartimentele implicate n activitatea de prevenire, atribu#iile i responsabilit#ile aferente, precum i rela#iile dintre acestea3 organigrama, regulamentul de organi"are i func#ionare ')5&(, alte regulamente i proceduri.
(rt. ;7

Astfel, pentru activit#i de prevenire asocia#iile profesionale trebuie s demonstre"e c pentru fiecare dintre activit#ile solicitate e4ist unul sau mai mul#i specialiti care sunt forma#i pentru aceste domenii.
75+7.48I5N.( 31 )i>loace $i re"ur"e di"ponibile nece"are de"%#$ur#rii acti!it#'ii (rt. ;8

916Asocia#iile profesionale au obliga#ia de a face dovada e4isten#ei mi:loacelor te=nice i logistice, precum i a resurselor necesare pentru desfurarea adecvat a activit#ii de elaborare a programelor de prevenire n domeniile de specialitate aferente, astfel nct s se poat fundamenta con#inutul programului de prevenire i aprecierea aferent, n vederea garantrii aptitudinii la utili"are n societ#i a procedeelor care fac obiectul programului. 926/re"entarea acestor mi:loace te=nice i logistice trebuie s cuprind3 a6numrul total de personal, din care personal cu studii superioare 'din care personal atestat( defalcat pe domeniile de specialitate aferente activit#ii de prevenire< b6lista dotrilor te=nice 'ec=ipamente( i logistice 'te=nic de calcul, softHare( e4istente, absolut necesare pentru desfurarea activit#ii n domeniile de specialitate respective.
(rt. ;;

%itua#ia financiar, menit s asigure stabilitate i suport financiar adecvat pentru desfurarea activit#ilor specifice fr presiuni e4terioare de orice natur, se demonstrea" prin indicatorii i mi:loacele financiare re"ultate din ultimul bilan# anual i din bugetul pe anul n curs 'sau din alte documente n ceea ce privete3 cifra de afaceri, profit sau pierderi, finan#area activit#ii etc.(.
(rt. 100

Asocia#iile profesionale trebuie s dispun de un sistem propriu de management al calit#ii certificat. 7.48I5N.( 21 4riterii deontologice pentru per"onalul implicat ,n acti!itatea a"ocia'iilor pro%e"ionale

(rt. 101

/rin criteriile deontologice pentru personalul asocia#iilor profesionale se urmrete ndeplinirea urmtoarelor cerin#e3 a6asigurarea obiectivittii i impar#ialit#ii n e4ecutarea activit#ii specifice< b6pstrarea secretului profesional< c6asigurarea independen#ei personalului n instrumentarea activit#ilor i luarea deci"iilor aferente.
(rt. 102

>valuarea acestor criterii se face pe ba"a prevederilor din documentele interne ale asocia#iilor profesionale.
(rt. 103

916;n acelai timp, prin ndeplinirea criteriilor deontologice se are n vedere nivelul de confiden#ialitate i securitate al activit#ii i documentelor specifice. 926.ivelul de confiden#ialitate i securitate se evaluea" pe ba"a urmtoarelor subcriterii3 a6asigurarea confiden#ialit#ii informa#iilor ve=iculate n cadrul desfurrii activit#ii de prevenire i a celor cuprinse n documentele elaborate i ar=ivate< b6limitarea accesului la documentele din ar=iv prin dispo"i#ii scrise ale conducerii furni"orilor de servicii de prevenire< c6luarea de msuri pentru ca personalul implicat n activitatea de prevenire s nu aib acces la elementele de secret profesional care nu l privesc< d6limitarea prin msuri specifice a difu"rii elementelor confiden#iale ctre ntreaga mas a personalului din cadrul furni"orului de servicii de prevenire< e6luarea de msuri pentru pstrarea n siguran# a documentelor privind activitatea de prevenire. 936>valuarea acestor criterii se face n ba"a prevederilor din documentele interne ale furni"orilor de servicii de prevenire. 4(*I2OL5L =II1 4ontribu'iile de a"igurare pentru accidente de munc# $i boli pro%e"ionale
(rt. 104

;n conformitate cu prevederile art. ?? alin. '1( din Legea nr. 346 2002, cu modificrile i completrile ulterioare, tarifele i clasele de risc se stabilesc potrivit normelor metodologice de calcul al contribu#iei de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, elaborate de -./A% i aprobate prin =otrre a !uvernului. 4(*I2OL5L =III1 Di"po-i'ii %inale
(rt. 10:

/revederile pre"entelor norme metodologice se aplic pentru accidentele de munc i bolile profesionale produse i confirmate ncepnd cu data de 1 ianuarie +,,9.
(rt. 106

-./A% i -.A% pot nc=eia un protocol de colaborare pentru buna desfurare a activit#ii de reabilitare medical i recuperare a capacit#ii de munc.
(rt. 107

/entru anumite servicii medicale -./A% poate nc=eia contracte directe cu furni"orii de servicii medicale.

(N./( Nr. 11 D.4L(R(8I. *. *RO*RI( R07*5ND.R. a"igurarea pentru accidente de munc# $i boli pro%e"ionale
.r. ............. din "iua ....... luna .............. anul ............. 1.0AA> 0> 60>.A6&6-A)>3

pri!ind

.-.3 .................................... ocalitatea3 .......................... trada3 ............................. .r. .......... ector3 ....... Iude#3 ............... -od /otal3 .............. elefon3 ...................... &a43 ...................... 7mail3 ................................ umele i prenumele 'administratoruluiCdirectorului general( .............................. r. nreg. )eg. .-omer#ului3 .........C.............C................ -od fiscal3 ................... ont bancar3 ..................................... anca3 ..............................................

2.A-A6E6AJK6 0>%&JL@)AA> ;. -A0)@L %5-6>AJK663


%e vor nominali"a toate activit#ile cu personal anga:at n ordinea nr. de persoane din societate -od -A>. .r. persoane '/( D din total

.....,..... D

.....,..... D

.....,..... D 1,, D

.....,..... D

5AAL

3.0ate statistice privind accidentele de munc i boli profesionale 'se completea" pentru fiecare activitate enumerat la pct. +(
0AA> %AAA6%A6->CA-A6E6AAA> A.@L8( +,,M +,,M +,,M

1 accidente de traseu3'6A$C6.ECdecese( accidente soldate cu invaliditateCdeces 'fr traseu(

umr total accidente de munc, din care3

umr total ca"uri noi de mbolnviri profesionale

umr salaria#i ncadra#i n condi#ii deosebite

umr salaria#i ncadra#i n condi#ii speciale

0AA> %AAA6%A6->CA-A6E6AAA>

A.@L8( +,,M +,,M +,,M

+ accidente de traseu3'6A$C6.ECdecese( accidente soldate cu invaliditateCdeces 'fr traseu(

umr total accidente de munc, din care3

umr total ca"uri noi de mbolnviri profesionale

umr salaria#i ncadra#i n condi#ii deosebite

umr salaria#i ncadra#i n condi#ii speciale

0AA> %AAA6%A6->CA-A6E6AAA>

A.@L8( +,,M +,,M +,,M

* accidente de traseu3'6A$C6.ECdecese( accidente soldate cu invaliditateCdeces 'fr traseu(

umr total accidente de munc, din care3

umr total ca"uri noi de mbolnviri profesionale

umr salaria#i ncadra#i n condi#ii deosebite

umr salaria#i ncadra#i n condi#ii speciale

0AA> %AAA6%A6->CA-A6E6AAA>

A.@L8( +,,M +,,M +,,M

4 accidente de traseu3'6A$C6.ECdecese( accidente soldate cu invaliditateCdeces 'fr traseu(

umr total accidente de munc, din care3

umr total ca"uri noi de mbolnviri profesionale

umr salaria#i ncadra#i n condi#ii deosebite

umr salaria#i ncadra#i n condi#ii speciale

%ub sanc#iunile aplicate falsului n acte publice, declar c am e4aminat aceast declara#ie i n conformitate cu informa#iile furni"ate, o declar corect i complet.
/renumele &unc#ia88( %emntura i tampila

umele ata

8( se vor completa datele aferente ultimilor * ani 88( 0irector !eneral sau alt persoan autori"at

(N./( Nr. 21 4ON2R(42 INDI=ID5(L D. (7I35R(R.


-A%A .AK65.ALJ 0> />.%66 L6 ALA> 0)>/A@)6 0> A%6!@)J)6 %5-6AL> -A%A I@0>K>A.J 0> />.%66 .................... .). ;.)>!6%A)A)> ......C.............. 1./r#ile contractante3 -ontractul se nc=eie ntre3 -asa de pensii a :ude#ului ......................... ,denumit n continuare -asa, cu sediul n localitatea ................ , str. ............... , nr. ........ , n calitate de asigurtor, repre"entat de 0naC0l ................... , n calitate de 0irector e4ecutiv i ................... , fiulCfiica lui ............... i al lui ............... , nscut n ............... , pe data de ............. , posesor al B6C-6 seria ..... numrul ........ , eliberat de ............ , la data de ............. , -./ ................ , cu domiciliul n localitatea .................. , str. .............. , nr. ..... , bloc .... , scara, ..... ,apartament .... :ude#Csector .............. n calitate de asigurat. 2.5biectul contractului 2.1.Asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale prin acordarea de presta#ii pentru reabilitarea victimelor accidentelor de munc i bolilor profesionale, precum i consiliere pentru prevenirea riscurilor profesionale la care sunt e4pui asigura#ii n timpul e4ercitrii profesiei lor, reglementate prin Legea nr. 346 2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare.

2.2./re"entul contract intr n vigoare la data nregistrrii la -as. 3.-ondi#iile de asigurare 3.1.-ota de contribu#ie este de 1 D din venitul asigurat. 3.2.Eenitul asigurat este de3 ........................... . 3.3.-uantumul contribu#iei este de3 ................ . 3.4.-ontul n care se pltete contribu#ia, desc=is la Are"oreria :ude#eanCsector pe seama -asei este .............. . 3.:./lata se poate face i n numerar, la casieria -asei sau prin alte mi:loace de plat prev"ute de lege. 3.6./lata contribu#iei se efectuea" pn n ultima "i lucrtoare a lunii pentru care se datorea" contribu#ia. 4.5bliga#iile asigurtorului3 4.1.Asigurtorul se oblig la urmtoarele servicii i presta#ii, dup ca"3 4.1.1.)eabilitare medical3 a6asisten# medical de urgen# la locul accidentului, n mi:loace de transport speciali"ate i n unit#i spitaliceti< b6tratament medical ambulatoriu, anali"e medicale i medicamente, prescrise de medic< c6servicii medicale, n spitale sau clinici speciali"ate pentru boli profesionale< d6tratament de recuperare a capacit#ii de munc n unit#i de specialitate< e6servicii de c=irurgie reparatorie< %6cure balneoclimaterice. 4.1.2.)ecuperarea capacit#ii de munc3 a6n vederea diminurii sau compensrii deficien#elor de sntate suferite prin accidente de munc i de boli profesionale, asigura#ii au dreptul la dispo"itive medicale stabilite prin normele metodologice de aplicare ale legii. b6/entru recuperarea capacit#ii de munc asigura#ii beneficia" de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asigurtorului< 4.1.3.Asisten#a te=nic pentru promovarea i stimularea activit#ilor de prevenire a accidentelor de munc i a bolilor profesionale, n condi#iile prev"ute de lege. 4.2.Asigurtorul preia n sarcina sa c=eltuielile pentru urmtoarele presta#ii i servicii3 a6plata indemni"a#iei pentru incapacitate temporar de munc, indemni"a#iei pentru trecerea temporar n alt loc de munc, indemni"a#iei pentru reducerea timpului de munc i indemni"a#iei pentru reconversie profesional< b6contravaloarea serviciilor medicale, men#ionate mai sus< c6compensa#ii pentru atingerea integrit#ii re"ultat n urma unui accident de munc sau a bolilor profesionale< d6despgubiri n ca" de deces. :.5bliga#iile asiguratului :.1.Asiguratul are urmtoarele obliga#ii3 :.1.1.% pre"inte, n termenul prev"ut de lege, declara#ia de venituri< :.1.2.% notifice asigurtorului orice modificare privind datele din declara#ia de venituri< :.1.3.% plteasc contribu#ia de asigurare stabilit n termenul prev"ut de pre"entul contract. .eplata contribu#iei de asigurri pentru accidente de munc i boli profesionale la termenul prev"ut n contract generea" dobn"i pentru fiecare "i calendaristic, potrivit legii.

:.1.4.% promove"e prevenirea riscurilor profesionale conform msurilor stabilite cu asigurtorul n ba"a activit#ii de consiliere depuse< :.1.:.% pre"inte n termenele stabilite de lege toate documentele :ustificative. 6.Alte clau"e 6.1..eplata contribu#iei de ctre asigurat atrage dup sine neacordarea dreptului la presta#ii, pn la ac=itarea contribu#iei datorate i a ma:orrilor de ntr"iere aferente. 6.2./entru modificrile notificate asigurtorului de ctre asigurat, se vor nc=eia acte adi#ionale la contractul de ba". 6.3..eplata contribu#iei de asigurare pe o perioada de * luni consecutive constituie pentru asigurtor motiv de re"iliere a contractului individual de asigurare 6.4.-alitatea de asigurat se redobndete dup nc=eierea unui nou contract individual de asigurare. 6.:.-ontribu#ia de asigurri pentru accidente de munc i boli profesionale nu este impo"abil. 6.6.Asiguratul are obliga#ia de a se pre"enta la sediul -asei atunci cnd este solicitat, respectiv la termenul prev"ut n invita#ie. 6.7.;n ca"ul re"ilierii contractului, contribu#ia de asigurri pentru accidente de munc i boli profesionale ac=itat nu se restituie. 6.8.;n ca" de for# ma:or, pr#ile contractante sunt e4onerate de rspundere pentru nee4ecutarea sau e4ecutarea necorespun"toare ori cu ntr"iere a obliga#iilor asumate prin pre"entul contract. -a"ul de for# ma:or se dovedete de partea care o invoc. 6.;.Litigiile n legtur cu e4ecutarea pre"entului contract nesolu#ionate ntre pr#i pe cale amiabil, se solu#ionea" de instan#ele competente potrivit legii.
Asigurtor, Asigurat,

(N./( Nr. 31 R.@.R(2 ).DI4(LA


@nitatea %anitar ............................... Localitatea ........................................ Iude#ulC%ectorul ................................. .r. contract cu -asa de Asigurri de %ntate .................... %ubsemnatul dr. ................. medic primarCspecialist cu cod paraf ............. propun e4perti"a medical a capacit#ii de munc a d7luiCd7nei ............... -./ NMNMNMNMNMN cu domiciliul n ....................... str. .................... nr. ......... :ude#Csector ................... de profesie ............... anga:at la .................. . >ste n eviden# de la data de ................... . 0iagnosticul clinic la data lurii n eviden#3 ........................................... 0iagnosticul clinic actual3 ...................................................................... >4amen obiectiv .................................................................................. A fost internatC n spital88 ................................................................... 6nvestiga#ii clinice, paraclinice88 ........................................................... Aratamente urmate3 .............................................................................. /lan de recuperare3 ............................................................................. /rognostic recuperator3 ....................................................................... %e afl n incapacitate temporar de munc de la data de .............. i a totali"at un numr de .......... "ile concediu medical la data de .............. . /ropunem3 a(/relungirea concediului medical, considernd c bolnavul este recuperabil, cu ........... "ile de la ........... pn la .............. .

b(Bolnavul nu este recuperabil n limitele duratei concediului medical prev"ut de lege i propunem pensionarea de invaliditate temporar. $>06- /)6$A)C%/>-6AL6%A 'parafa O tampila unit#ii sanitare( .r. .......... 0ata ................. MMMMM 8 .ecompletarea tuturor rubricilor determin invalidarea referatului. 88 %e vor ane4a re"ultatele, biletele de ieire din spital.

(N./( Nr. 41
->)>)> />.A)@ A-5)0A)>A ........................... .r. ......... din ................ -tre -A%A I@0>K>A.J 0> />.%66 ........................ %ubsemnatul'a( .................... cu codul numeric personal ........... domiciliat'( n localitatea ............... str. ................. nr. ...... bl. ..... sc. .... et. ..... ap. ...... :ude#ulCsect. ............ posesor act identitate seria ....... nr. .......... eliberat de ............. la data de .............. nscut la data de ........... n ............. localitateaC:ude#ul ............ fiul'fiica( ................. lui .......... i al ........... , anga:atCfost anga:at .................. , solicit aprobarea ac=i"i#ionrii unei .............. n conformitate cu art. +4 din Legea nr. 346 2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale cu modificrile i completrile ulterioare. ;n acest scop depun urmtoarele acte3 7 recomandare medical nr. ........ din data de ................ . 0eclar pe proprie rspundere sub sanc#iunile prev"ute de -odul /enal pentru declara#ii neadevrate c3 7 suntCnu sunt asigurat'a( 7 primescCnu primesc din alt surs unCo ............. . $ oblig a anun#a, n termen de 19 "ile, -asa :ude#ean de pensii orice sc=imbare ce va surveni n cele declarate mai sus. ;n ca"ul n care nu7mi voi respecta declara#ia asumat prin pre"enta, m oblig s restitui integral sumele c=eltuite nelegal, suportnd rigorile legii. Am completat i am citit cu aten#ie con#inutul declara#iei de mai sus, dup care am semnat.
%>$.JA@)A,

AAA ........................

(N./( Nr. :1 IN=I2(8I.


-asa .a#ional de /ensii i Alte 0repturi de Asigurri %ociale -asa Iude#ean de /ensii3 .......................... E facem cunoscut c sunte#i invitat s v pre"enta#i n "iua de ........ luna .......... anul ........ ora ....... la ...................... , ce func#ionea" n localitatea ............... Iude#ulC%ectorul .................. %pitalulC/oliclinica din str. ............... nr. ...... camera ......... pentru nceperea procedurilor de prote"are. Ee#i aduce urmtoarele3 1........................................................ +........................................................ *........................................................ 4........................................................ ;n ca" de nepre"entare programarea i pierde valabilitatea urmnd s vi se aloce un nou termen n func#ie de celelalte programri.
$>06- >P/>)A AL A%6!@)J)6L5) %5-6AL>, ............................

)>%/5.%AB6L -5$/A)A6$>.A A--60>.A> 0> $@.-J L6 B5L6 /)5&> ..........................

'semntura(

'%>$.JA@)A(

(N./( Nr. 61 4erere de participare la cur"uri de recali%icare "au recon!er"ie pro%e"ional#


.r. ........... din .................. -tre -A%A I@0>K>A.J 0> />.%66 .......................... %ubsemnatul'a( .................... cu codul numeric personal ............ domiciliat'a( n localitatea ................ str. ............. nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ..... ap. ...... :ude#ul .............. posesor act identitate seria ....... nr. ............ eliberat de .........7......... la data de ........... nscut la data de ......... n localitateaC:ude#ul ........ fiul'fiica( lui ............ i al .............., anga:atCfost anga:at la ............... solicit aprobarea efecturii unor cursuri de recalificare sau reconversie profesional, n conformitate cu art. +? din Legea nr. 346 2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare. 0eclar pe proprie rspundere sub sanc#iunile prev"ute de -odul /enal pentru declara#ii neadevrate c3 7 suntCnu sunt asigurat'a( $ oblig a anun#a, n termen de 19 "ile, -asa :ude#ean de pensii orice sc=imbare ce va surveni n cele declarate mai sus. ;n ca"ul n care nu7mi voi respecta declara#ia asumat prin pre"enta, m oblig s restitui integral sumele c=eltuite nelegal, suportnd rigorile legii. Am completat i am citit cu aten#ie con#inutul declara#iei de mai sus, dup care am semnat.
%>$.JA@)A,

AAA ........................

(N./( Nr. 71 IN=I2(8I.


-asa .a#ional de /ensii i Alte 0repturi de Asigurri %ociale -asa Iude#ean de /ensii3 ......................... E facem cunoscut c sunte#i invitat s v pre"enta#i n "iua de ....... luna .......... anul ........ ora ........ la ................. , ce func#ionea" n localitatea ............ Iude#ulC%ectorul ................. din str. ............. nr. ...... camera ................ pentru nceperea efectuarea aprecierii strii fi"ice, mentale i aptitudinale. Ee#i aduce urmtoarele3 1........................................................ +........................................................ *........................................................ 4........................................................ ;n ca" de nepre"entare programarea i pierde valoarea urmnd s vi se aloce un nou termen n func#ie de celelalte programri.
$>06- >P/>)A AL A%6!@)J)6L5) %5-6AL>, ............................ 'semntura(

)>%/5.%AB6L -5$/A)A6$>.A A--60>.A> 0> $@.-J L6 B5L6 /)5&> .......................... '%>$.JA@)A(

(N./( Nr. 81 IN=I2(8I.


-asa .a#ional de /ensii i Alte 0repturi de Asigurri %ociale -asa Iude#ean de /ensii3 .................... E facem cunoscut c sunte#i invitat s v pre"enta#i n "iua de ....... luna ........ anul ......... ora ...... la ................. , ce func#ionea" n localitatea ............. Iude#ulC%ectorul .................... din str. ................. nr. ........ pentru nceperea cursurilor de recalificare sau reconversie profesional. Ee#i aduce urmtoarele3

1........................................................ +........................................................ *........................................................ 4........................................................ )>%/5.%AB6L -5$/A)A6$>.A A--60>.A> 0> $@.-J L6 B5L6 /)5&>%65.AL> .......................... '%>$.JA@)A(

(N./( Nr. ;1 4erereBtip pri!ind "olicitarea drepturilor de a"igur#ri pentru accidente de munc# $i boli pro%e"ionale
-od :ude#3 NMNMN

A%A I@0>K>A.J 0> />.%66 NMNMNMNMNMNMNMN

1.0ate privind solicitantul i natura presta#iei solicitate 'se completea" de ctre solicitant( a..umele i prenumele3 NMNMNMNMNMNMNMNMN -odul numeric personal3 NMNMNMNMNMNMNMNMN Ealabil pn la data de3 NMNMNMNMNMNMNMNMN 0ocument de identitate3 %eria NMNMNMNMNMNMNMNMN .r. NMNMNMNMNMNMNMNMN "i NMNMN luna NMNMNMNMNMNMNMN MN an NMNMNMNMN 0omiciliat n localitatea3 NMNMNMNMNMNMNMNMN %trada3 NMNMNMNMNMNMNMNMN .r. NMNMNMN Bloc NMNMN %cara NMNMN >ta: NMNMN Apart. NMNMN %ector3 NMNMN b.-alitatea solicitantului3
NMN func#ionar public< NMN ucenic, elev sau student< NMN alte persoane

N anga:at< N persoana asigurat cu contract individual de asigurare< N omer N membru de familie<

2.0ate privind anga:atorul3 0enumire anga:ator3 NMNMNMNMNMNMNMNMN -od fiscal3 NMNMNMNMNMNMNMNMN .r. nreg. )eg. -omer#ului3 NMNMNMNMNMNMNMNMN -./ anga:ator3 NMNMN MNMNMNMNMNMN 0urata contractului individual de munc3 nedeterminat NMNCdeterminat NMN 3./lata solicitat3 4.Acte necesare3 4.1.-ertificat medical3 -oncediu medical pentru3 %eria NMNMN .r. NMNMN 0ata NMNMNCNMNMNCNMNMNMNMN 1.a. NMN accident de munc< 1.b. NMN boala profesional< 4.2.-ertificat de deces3 A:utorul de deces3 %eria NMNMN .r. NMNMN 0ata NMNMNCNMNMNCNMNMNMNMN 'original i copie( 7 acte doveditoare privind efectuarea c=eltuielilor oca"ionate de deces< 7 acte privind gradul de rudenie sau dup ca" calitatea de motenitor, tutore, curator<

7 declara#ie pe propria rspundere din care s re"ulte ca a:utorul de deces nu a fost solicitat pentru asigurat :.6ndemni"a#ii pentru3 9.a. NMN trecerea temporar n alt loc de munc 9.b. NMN reducerea timpului de munc cu 1C4 din durata normal 9.c. NMN cursuri de calificare i reconversie profesional 6.NMN -ompensa#ie pentru atingerea integrit#ii
0ata .................... %emntura solicitantului ...........................

7.)spunderea privind corectitudinea datelor referitoare la stagiul de coti"are i venitul asigurat luat n considerare la stabilirea ba"ei de calcul al dreptului solicitat revine anga:atorului sau institu#iei care administrea" bugetul &ondului pentru plata a:utorului de oma:. ;nscrierea eronat a datelor se sanc#ionea" potrivit legii.
0ata .................... %emntura i tampila Anga:atorului ........................... 6nstitu#ia care administrea" bugetul &ondului pentru plata a:utorului de oma:

(N./( Nr. 101 4.R.R. D. R()+5R7(R. ( 4C.L25I.LILOR


%ubsemnatul ........... 'nume, prenume( ......... , n calitate de repre"entant al .................. 1 , cu domiciliulCsediul n ................. str. ............. nr. ........ bl. ........ scara ......... eta: ........ ap. ........ :ude#ul ...................-./C-@6 .................. cont bancar ................ desc=is la banca ................ solicit rambursarea c=eltuielilor oca"ionate de3 NMN transportul de urgen# NMN confec#ionarea de3 NMN oc=elari NMN aparat acustic NMN prote" ocular pentru3 1.................. 'nume, prenumele victimeiCvictimelor( .............. cet#enie ............ vrsta ...... -./ .............. domiciliul n ................ str. ................ nr. ........ bl. ....... scara ....... eta: ...... ap. ....... :ude# ................. locul de munc la care este ncadrat ................. sediulCdomiciliul anga:atorului n .............. str. ........ nr. ........ bl. ...... scara ....... eta: ........ ap. ........ :ude# ................ . +.................. 'nume, prenumele victimeiCvictimelor( .............. cet#enie ............ vrsta ...... -./ .............. domiciliul n ................ str. ................ nr. ........ bl. ....... scara ....... eta: ...... ap. ....... :ude# ................. locul de munc la care este ncadrat ................. sediulCdomiciliul anga:atorului n .............. str. ........ nr. ........ bl. ...... scara ....... eta: ........ ap. ........ :ude# ................ . *.................. 'nume, prenumele victimeiCvictimelor( .............. cet#enie ............ vrsta ...... -./ .............. domiciliul n ................ str. ................ nr. ........ bl. ....... scara ....... eta: ...... ap. ....... :ude# ................. locul de munc la care este ncadrat ................. sediulCdomiciliul anga:atorului n .............. str. ........ nr. ........ bl. ...... scara ....... eta: ........ ap. ........ :ude# ................ . /re"entarea pe scurt a mpre:urrilor care au determinat transportul de urgen# + .............................................................. -uantumul c=eltuielilor este de ...................... lei. Ane4e" la pre"enta urmtoarele documente *3 0ata

%emntura MMMMM 1 se completea" numai n ca"ul n care solicitantul este persoan :uridic. + se completea" doar pentru cererile ce se refer la transportul de urgen#. * se ane4ea", dup ca", c=itan#e, facturi, declara#ia pe propria rspundere n ca"ul n care solicitantul a fost victima accidentului etc.

(N./( Nr. 111 @OR)5L(R *.N2R5 DNR.3I72R(R.( (44ID.N25L5I D. )5N40 B @I() Nr. ................
1.;nregistrat la 6nspectoratul Aeritorial de $uncC-asa Aeritorial de /ensii ............... n data de ............. . 2..r. accident la unitate ......C......C.............. nregistrat la unitate n data de ............... . 0AA> 0> 60>.A6&6-A)> A @.6AJK66 3.0enumirea unit#ii3 4.Iude#3 :.Localitate3 6.&orma de proprietate3 7.$rimea unit#ii3 8.Activitatea economic3 'se refer la activitatea principal a unit#ii( 0AA> 0> 60>.A6&6-A)> A A--60>.AAA@L@6 ;..umele i prenumele3 10.Activitatea n care s7a accidentat victima3 11.5cupa#ie3 12.%tatut profesional3 13.%e43 14.Ersta3 1:.$unc3 16.5cupa#ie3 17.Loc de munc Eec=ime 0AA> 0>%/)> $5$>.A@L /)50@->)66 A--60>.A@L@6 18.Qi3 1;.Luna3 20.An3 21.Qi sptmn3 22.5ra "i3 23./erioada de la nceputul sc=imbului3 0AA> 0>%/)> -5.%>-6.K>L> /)50@->)66 A--60>.A@L@6 24.Aip3 2:.>fect3 26.Loc. le"iunii3 27.)eluat activitatea la Qi3 Luna3 An3 0AA> 0>%/)> -A)A-A>)6%A6-6L> A--60>.A@L@6 28.&elul accidentului3

2;.&elul activit#ii3 30.;mpre:urare3 31.$i:loc de produc#ie3 32.-omponenta3 -au"e dependente de 33.e4ecutant3 34.mi:loc prod.3 3:.sarcin3 36.mediu3 %curta descriere a modului n care s7a produs accidentul3 ................................................................. .umele persoanei din unitate care poate de rela#ii cu privire la completarea formularului3 ...................... , telefon3 ................. .
%emntura conductorului unit#ii Ltampila %emntura persoanei competente care verific formularul

/ublicat n $onitorul 5ficial cu numrul ++ din data de 7 ianuarie +,,9