Sunteți pe pagina 1din 5

ORDIN nr. 95 din 6 februarie 2003 pentru aprobarea Hotrrii Consiliului tiin!ifi" al #$en!iei Na!ionale a %edi"a&entului nr.

' din (' ianuarie 2003 referitoare la &odifi"area )n"adrrii unor preparate far&a"euti"e )n "ate$oria *eparanda sau +enena, din -ar&a"opeea Ro&n, edi!ia a ./a Avnd n vedere prevederile alin. (9) al art. 10 din Ordonana Guvernului nr. (250(991 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei aionale a !edica"entului, apro#at$ cu "odific$ri i co"plet$ri prin %egea nr. 59202002, v$znd &eferatul de apro#are nr. '( 9)* din + fe#ruarie ,00- al 'ireciei generale far"aceutice, n te"eiul .ot$rrii Guvernului nr. 220200( privind organizarea i funcionarea !ini/terului 0$n$t$ii i 1a"iliei, cu "odific$rile i co"plet$rile ulterioare, &inistrul snt!ii 3i fa&iliei e"ite ur"$torul ordin2 #rt. ( 0e apro#$ .ot$rrea 3on/iliului 4tiinific al Ageniei aionale a !edica"entului nr. ' din (' ianuarie 2003 referitoare la "odificarea ncadr$rii unor preparate far"aceutice n categoria 0eparanda /au 5enena, din 1ar"acopeea &o"n$, ediia a 67a, prev$zut$ n ane8a care face parte integrant$ din prezentul ordin. #rt. 2 'ireciile din cadrul !ini/terului 0$n$t$ii i 1a"iliei, "ini/terele cu reea /anitar$ proprie, agenii econo"ici i toate unit$ile care de/f$oar$ activit$i n /cop "edical cu /u#/tanele i produ/ele prev$zute n ane8a la prezentul ordin vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin. #rt. 3 9rezentul ordin /e va pu#lica n !onitorul Oficial al &o"niei, 9artea :. 7;;;;7 !ini/trul /$n$t$ii i fa"iliei, Daniela 4arto3 ANEX: HO56R7R8# Nr. ' din (' ianuarie 2003 referitoare la &odifi"area )n"adrrii unor preparate far&a"euti"e )n "ate$oria *eparanda sau +enena, din -ar&a"opeea Ro&n, edi!ia a ./a 9u#licat n !onitorul Oficial cu nu"$rul 1*9 din data de < "artie ,00-

HO56R7R8# Nr. ' din (' ianuarie 2003 referitoare la &odifi"area )n"adrrii unor preparate far&a"euti"e )n "ate$oria *eparanda sau +enena, din -ar&a"opeea Ro&n, edi!ia a ./a 3on/iliul 4tiinific al Ageniei aionale a !edica"entului, con/tituit n #aza ordinelor "ini/trului /$n$t$ii i fa"iliei nr. 3002002 i nr. 99+=,00,, ntrunit la convocarea preedintelui Ageniei aionale a !edica"entului n edina ordinar$ din data de 1< ianuarie ,00-, n confor"itate cu art. 10 din Ordonana Guvernului nr. (250(991 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei aionale a !edica"entului, apro#at$ cu "odific$ri i co"plet$ri prin %egea nr. 59202002, adopt$ ur"$toarea >ot$rre2 #rt. ( 0e apro#$ eli"inarea ter"enilor 0eparanda i 5enena privind condiiile de con/ervare prev$zute n "onografiile preparatelor far"aceutice din 1ar"acopeea &o"n$, ediia a 67a, n/cri/e n ane8a nr. :;). #rt. 2 0e apro#$ "odificarea ta#elelor 0eparanda i 5enena din 1ar"acopeea &o"n$, ediia a 67a, confor" ane8elor nr. ::;) i :::;), n concordan$ cu prevederile art. 1. #rt. 3 9rezenta >ot$rre /e va apro#a prin ordin al "ini/trului /$n$t$ii i fa"iliei i va fi pu#licat$ n !onitorul Oficial al &o"niei, 9artea :. 7;;;;7 9reedintele 3on/iliului 4tiinific al Ageniei aionale a !edica"entului, acad. prof. dr. +i"tor +oi"u ????? ;) @a#elele 0eparanda i 5enena, "odificate prin prezenta >ot$rre, precu" i precizarea condiiilor de con/ervare la "onografiile din ane8a nr. : vor fi pu#licate n 0upli"entul ,00- al 1ar"acopeei &o"ne, ediia a 67a.

ANEXA Nr. I: 0e eli"in$ ter"enul 0eparanda de la condiiile de con/ervare din ur"$toarele "onografii de preparate far"aceutice din 1&62
3A90A%AB 3C3%O9.O01A!:': 3A90A%AB &B@: O%: A3B@A@:0 3O!9&B00: A3:':: :3O@: :3: 3O!9&B00: ':G:@A%:0 3O!9&B00: B@.: C%B0@&A':O%: 3O!9&B00: .C'&O6C9&OGB0@B&O : A3B@A0 3O!9&B00: :0O :A0:': 3O!9&B00: !B@A!:DO%: A@&:3: 3O!9&B00: !B@.C%@B0@O0@B&O : 3O!9&B00: 9.B C@O: : 3O!9&B00: @A!O6:1B : 3:@&A@:0 3O!9&B00: O('A3@: A!:@&:9@@C%: : .C'&O3.%O&:': 3O!9&B00: O('A3@: O&@&:9@C%: : .C'&O3.%O&:': : EB3@A(:%B A!:@&:9@@C%: : .C'&O3.%O&:': : EB3@A(:%B 3O11B: : B@ A@@&:: (B DOA@:0 : EB3@A(:%B G%C3B&C%: @&: :@&A@:0 : EB3@A(:%B .C'&O6C9&OGB0@B&O : 3A9&OA@:0 : EB3@A(:%B %:'O3A: : .C'&O3.%O&:': : EB3@A(:%B 9A9A5B&: : .C'&O3.%O&:': : EB3@A(:%B 9&O3A: : .C'&O3%O&:': : EB3@A(:%B 9&O3A: : .C'&O3%O&:': 0:&A9A0 (B%%A'O AB 0O%A@:O :O': 09:&:@AO0A 0O%A@:O 9.B C%.C'&A&GC&: (O&A@:0 0,, F

0e eli"in$ ter"enul 5enena de la condiiile de con/ervare din ur"$toarele "onografii de preparate far"aceutice din 1&62
3O!9&B00: ':GO6: : 3O!9&B00: 3O%3.:3: : 3O!9&B00: O('A3@: %A A@O0:': 3 : EB3@A(:%B 'B0%A O0:': : EB3@A(:%B ':GO6: : : EB3@A(:%B !B@.C%B&GO!B@&: : .C'&OGB O!A%BA@:0 0O%A@:O ':G:@O6: : 0,1 F 0O%A@:O ':GO6: : 0,0+ F 0O%A@:O B9: B9.&: : 0,1 F 0O%A@:O :O': 09:&:@AO0A 0O%A@:O !B@.C%B&GO!B@&: : .C'&OGB :: !A%BA@:0

ANEXA Nr. II: SEPARANDA 0u#/tane active Acetazola"idu" Acidu" aceticu" Acidu" >Gdroc>loricu" Acidu" iopanoicu" Acidu" lacticu" Acidu" nicotinicu" Acidu" p>o/p>oricu" Aconiti tu#er A"inoglutet>i"idu" A"inop>Gllinu" A"itriptGlini >Gdroc>loridu" A"o#ar#italu" natricu" Argenti nitra/ (ar#italu" (ar#italu" natricu" 0u#/tane active i preparatele far"aceutice care le conin 3Gclo#ar#italu" 3Gclo#ar#italu" calcicu" 'iazepa"u" Glutet>i"idu" :"ipra"ini >Gdroc>loridu" %evo"epro"azini >Gdrogeno"alea/ %it>ii car#ona/ !aprotilini >Gdroc>loridu" !epro#a"atu" itrazepa"u" 9>eno#ar#italu" 9>eno#ar#italu" natricu"

(elladonnae foliu" (enzocainu" (ro"i/ovalu" (utGl/copola""onii #ro"idu" 3>inidini /ulfa/ 3>inini >Gdroc>loridu" 3>inini /ulfa/ 3>lordiazepo8idu" 3>loropGra"ini >Gdroc>loridu" 3lo"ipra"ini >Gdroc>loridu" 3offeinu" 3offeinu" et acidu" citricu" 3offeinu" et natrii #enzoa/ 3olecalciferolu" 3orti/oni aceta/ 3Gclop>o/p>a"idu" 'eHualinii c>loridu" 'e/o8Gcortoni aceta/ 'e8a"et>a/onu" 'igitali/ purpureae foliu" 'igitali/ purpureae pulvi/ titratu/ 'i>Gdralazini /ulfa/ 'i/ulfira"u" Bp>edrini >Gdroc>loridu" *I7Bpido8oru#icini >Gdroc>loridu" Brgocalciferolu" Bt>acridini lacta/ Bt>inGle/tradiolu" Bt>iona"idu" B8tractu" (elladonnae /iccu" 1uro/e"idu" GlGcerGli trinitrati/ /olutio concentrata Guanet>idini /ulfa/ .GdrargGri o8Gdu" flavu" .Gdroc>lorot>iazidu" .Gdrocorti/oni aceta/ .Gdrocorti/oni >e"i/uccina/ .Gdrocorti/onu" .Gdro8Gproge/teroni aceta/ .Gdro8Gproge/teroni caproa/ :ndo"etacinu" :odu"

:pecacuan>ae radi8 :/oniazidu" :/oprenalini >Gdroc>loridu" %idocaini >Gdroc>loridu" !epacrini >Gdroc>loridu" !eta"izolu" natricu" !et>otre8atu" !et>Glte/to/teronu" ap>azolini >Gdroc>loridu" atrii fluoridu" atrii iodidu" atrii nitri/ ifedipinu" itrofurantoinu" ortriptGlini >Gdroc>loridu" o/capini >Gdroc>loridu" 9apaverini >Gdroc>loridu" 9araceta"olu" 9entaerit>ritGli tetranitra/ dilutu" 9>enGl>GdrargGri #ora/ 9>enGtoinu" 9odop>Glli re/ina 9redni/oloni aceta/ 9redni/olonu" 9redni/oni aceta/ 9redni/onu" 9ri"idonu" 9rocaini >Gdroc>loridu" 9roc>lorperazini >Gdrogeno"alea/ 9roge/teronu" 9ro"et>azini >Gdrogeno"alea/ 9ropranololi >Gdroc>loridu" 9Grazina"idu" &e/orcinolu" &etinoli acetati/ /olutio oleo/a 0olutio >Gdrogenii pero8Gdi concentrata 0parteini /ulfa/ @a"o8ifeni citra/ @e/to/teroni p>enGlpropiona/ @e/to/teroni propiona/ @>eo#ro"inu" @>eop>Gllinu" @inctura Aconiti

@inctura (elladonnae @ol#uta"idu" @ria"cinoloni acetonidu" @rifluoperazini di>Gdroc>loridu" @ri>e8Gp>enidGli >Gdroc>loridu" @ri"et>opri"u" 6antinoli nicotina/ Dinci c>loridu" Dinci /ulfa/ ANEXA Nr. III: VENENA 0u#/tane puternic active Acenocou"arolu" A"feta"ini /ulfa/ ;; Atropini /ulfa/ (ro"ocriptini "e/Gla/ 3lonidinu" 3olc>icinu" 'e/lano/idu" 'igito8inu" 'igo8inu" 'i>Gdroergota"ini "e/Gla/ Bpinep>rinu" Brgo"etrini >Gdrogeno"alea/ Brgota"ini tartra/ .i/ta"ini di>Gdroc>loridu" %anato/idu" 3 !et>Glergo"etrini >Gdrogeno"alea/ eo/tig"ini #ro"idu" orepinep>rini >Gdrogenotartra/ 9>G/o/tig"ini /alicGla/ 9ilocarpini >Gdroc>loridu" 9ilocarpini nitra/ &e/erpinu" 0copola"ini >Gdro#ro"idu" ;) 9reparatele far"aceutice care conin ace/te /u#/tane /e p$/treaz$ la 0eparanda, cu e8cepia celor care /e eli#ereaz$ f$r$ pre/cripie "edical$ (O@3) i a preparatelor "agi/trale, care /e p$/treaz$ n condiii nor"ale. ;;) 9reparatele far"aceutice care conin acea/t$ /u#/tan$ /e p$/treaz$ la 5enena. 9u#licat n !onitorul Oficial cu nu"$rul 1*9 din data de < "artie ,00J

0u#/tane /tupefiante i preparatele far"aceutice care le conin 3ocaini >Gdroc>loridu" 3odeini >Gdroc>loridu" ;) 3odeini p>o/p>a/ ;) 3odeinu" ;) Bt>Gl"orp>ini >Gdroc>loridu" ;) .Gdro"orp>oni >Gdroc>loridu" !et>adoni >Gdroc>loridu" !orp>ini >Gdroc>loridu" Opiu" Opiu" pulveratu" 9et>idini >Gdroc>loridu" 9ulvi/ Opii et :pecacuan>ae @inctura antic>olerina;) @inctura Opii