Sunteți pe pagina 1din 3

ORDIN nr.

240 din 3 martie 2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii i a baremului minimal de dotare a acestora
Vznd Referatul de aprobare al Direciei generale sntate public i inspecia sanitar de stat OB. 2.253 2!!"# a$nd %n $edere pre$ederile& ' (egii nr. 100/1 ! pri$ind asistena de sntate public# cu )odificrile i co)pletrile ulterioare* ' (egii proteciei )uncii nr. 0/1 "# republicat# cu )odificrile ulterioare* ' (egii nr. 34"/2002 pri$ind asigurarea pentru accidente de )unc i boli profesionale# cu )odificrile i co)pletrile ulterioare* ' (egii nr. "##/2001 pentru protecia persoanelor cu pri$ire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date# %n te)eiul +otrrii ,u$ernului nr. #43/2003 pri$ind organizarea i funcionarea -inisterului .ntii# cu )odificrile i co)pletrile ulterioare# ministrul s$n$t$%ii e)ite ur)torul ordin&

&rt. 1
.e aprob .tandardele )ini)ale pentru acreditarea cabinetelor )edicale de )edicina )uncii# pre$zute %n ane/a nr. 0.

&rt. 2
.e aprob Bare)ul )ini)al de dotare a cabinetului )edical de )edicina )uncii# pre$zut %n ane/a nr. 2.

&rt. 3
1ne/ele nr. 0 i 2 fac parte integrant din prezentul ordin.

&rt. 4
Direciile de specialitate din cadrul -inisterului .ntii# direciile de sntate public 2udeene i a )unicipiului Bucureti# co)isiile 2udeene de acreditare a cabinetelor )edicale# precu) i celelalte structuri )enionate $or duce la %ndeplinire prezentul ordin.

&rt. '
(a data intrrii %n $igoare a prezentului ordin se )odific corespunztor Ordinul )inistrului sntii i fa)iliei nr. 1'3/2003 pentru aprobarea 3or)elor )etodologice pri$ind %nfiinarea# organizarea i funcionarea cabinetelor )edicale# publicat %n -onitorul Oficial al Ro)niei# 4artea 5# nr. 353 din 23 )ai 2!!3.

&rt. "
4rezentul ordin $a intra %n $igoare la 6! de zile de la data publicrii %n -onitorul Oficial al Ro)niei# 4artea 5. '7777' -inistrul sntii# Ovidiu (r)n*an

&N+,& Nr. 1- S.&ND&RD+ /INI/&0+ pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii
I..tandarde referitoare la organizare 1.8abinetul )edical de )edicina )uncii este organizat %n specialitatea )edicina )uncii confor) regle)entrilor legale %n $igoare. 2.8abinetul )edical de )edicina )uncii are certificat de %nregistrare %n registrul unic al cabinetelor )edicale# eliberat de direcia de sntate public# confor) pre$ederilor legale %n $igoare. 3.8abinetul )edical de )edicina )uncii are autorizaie sanitar de funcionare %n $igoare# confor) legii. 4.8abinetul de )edicina )uncii autorizat poate desc9ide puncte de lucru %n %ntreprinderi. '.:nitatea )obil )edical destinat controlului )edical periodic se definete ca un centru de e/a)inare screening# dotat cu aparatur autorizat de -inisterul .ntii# care se deplaseaz la sediul unitilor pe ai cror anga2ai %i supra$eg9eaz. ".8abinetul )edical de )edicina )uncii are un regula)ent de organizare i funcionare de care %ntregul personal a luat cunotin %n scris.

II..tandarde referitoare la resursele fizice #.8abinetul )edical de )edicina )uncii are un sediu aflat %ntr'un spaiu de care dispune %n )od legal. !.-aterialele sanitare i aparatele )edicale utilizate %n cadrul acti$itii )edicale sunt %nregistrate %n in$entarul unitii i depozitate %n )od adec$at. .Dotarea )ini)al a cabinetului )edical de )edicina )uncii este confor) bare)ului pre$zut %n ane/a nr. 2 la ordin. 10.(a sediul cabinetului )edical de )edicina )uncii e/ist cel puin un aparat telefonic funcional# care are alocat un nu)r de apel. III..tandarde referitoare la resursele u)ane 11.-edicii specialiti de )edicina )uncii# alt personal cu studii superioare i asistenii )edicali care lucreaz %n cabinetul )edical de )edicina )uncii au autorizaie de liber practic $alabil# confor) pre$ederilor legale. 12.4ersonalul anga2at care lucreaz %n cabinetul )edical de )edicina )uncii are contract de )unc legal. 13.-edicii de )edicina )uncii care lucreaz %n cabinetul )edical de )edicina )uncii sunt )e)bri ai 8olegiului -edicilor din Ro)nia. 14.1sistenii )edicali care lucreaz %n cabinetul )edical de )edicina )uncii sunt )e)bri ai Ordinului 1sistenilor -edicali din Ro)nia. 1'.;oate persoanele care lucreaz %n cabinetul )edical de )edicina )uncii au fie de post %n care sunt definite atribuiile acestora# se)nate de persoana %n cauz i aprobate de reprezentantul legal al cabinetului )edical. 1".(a ni$elul cabinetului )edical de )edicina )uncii trebuie s e/iste un docu)ent intern prin care patronul cabinetului )edical se anga2eaz s respecte independena profesional a )edicilor de )edicina )uncii i dreptul de decizie al acestora. 1#.-edicii i asistentele )edicale care lucreaz %n cabinetul )edical de )edicina )uncii au un progra) de lucru organizat# la care se face referire e/pres %n progra)ul afiat. 1!.4e %ntreaga perioad de lucru %n cabinetul )edical de )edicina )uncii lucreaz un )edic de )edicina )uncii titular# precu) i alte persoane anga2ate legal. 1 .4ersonalul poart %n per)anen un ecuson pe care sunt scrise nu)ele i calificarea respecti$ei persoane. I1..tandarde funcionale generale 20.8abinetele )edicale de )edicina )uncii au un progra) de lucru afiat $izibil. 4rogra)ul de lucru poate fi fle/ibil# adaptndu'se solicitrilor beneficiarilor. 21.1tt la intrarea# ct i %n interiorul cabinetului )edical de )edicina )uncii nu trebuie s e/iste pericol de accidentare sau de $t)are corporal nici pentru pacieni# nici pentru personal. 22.8abinetul )edical de )edicina )uncii respect pre$ederile legale %n $igoare# referitoare la e/a)enele )edicale la anga2are# controalele )edicale de adaptare# periodice# la reluarea acti$itii sau pentru consultaiile spontane. 23.8abinetul )edical de )edicina )uncii acord ser$icii %n )od nediscri)inatoriu %n li)itele contractului de prestri de ser$icii %nc9eiat cu anga2atorul. 24.8abinetul )edical de )edicina )uncii folosete pentru )ane$re care i)plic soluii de continuitate )ateriale sanitare sterile de unic folosin# iar %n cazul instru)entelor refolosibile# le sterilizeaz %n )od adec$at. 1..tandarde funcionale specifice 2'.8abinetul )edical de )edicina )uncii asigur %n principal ser$icii pri$ind& ' e$aluarea riscurilor pri$ind %)boln$irile profesionale* ' )onitorizarea strii de sntate a anga2ailor prin& e/a)ene )edicale la anga2are %n )unc# e/a)en )edical de adaptare# e/a)en )edical la reluarea acti$itii# control )edical periodic* ' co)unicarea e/istenei riscului de %)boln$ire profesional ctre toi factorii i)plicai %n procesul )uncii* ' %ndru)area acti$itii de reabilitare profesional# recon$ersie profesional# reorientare profesional %n caz de accident de )unc# boal legat de profesie sau dup afeciuni cronice* ' consilierea anga2atorului pri$ind adaptarea )uncii i a locului de )unc la caracteristicile psi9ofiziologice ale anga2ailor* ' consilierea anga2atorului pentru funda)entarea strategiei de securitate i sntate la locul de )unc* ' trans)iterea la siste)ul infor)aional naional a datelor pri$ind accidentele de )unc i bolile profesionale. 2".4entru e/a)inri i e$aluri specifice to/icologice# cabinetele de )edicina )uncii $or fi abilitate de -inisterul .ntii. 2#.8abinetul )edical de )edicina )uncii asigur %ndeplinirea responsabilitilor specifice pri$ind declararea bolilor profesionale. 1I..tandarde referitoare la )anage)entul infor)aiei

2!.8abinetul )edical de )edicina )uncii realizeaz e$idena e/a)enelor )edicale de anga2are# controalelor )edicale de adaptare i periodice# e/a)enelor )edicale la reluarea acti$itii i a consultaiilor spontane# a anga2atorilor anga2ailor care au solicitat aceste ser$icii )edicale# persoanelor care au furnizat ser$iciile# precu) i )o)entele cnd s'au furnizat. 2 .Dosarele )edicale de )edicina )uncii# fiele de e/punere la riscuri profesionale i datele de )orbiditate profesional $or fi pstrate la ni$elul cabinetelor de )edicina )uncii pe perioada pre$zut de legislaia %n $igoare. 30.8abinetul )edical de )edicina )uncii are un docu)ent intern aprobat de reprezentantul legal# %n care se )enioneaz c %ntregul personal este obligat s pstreze confidenialitatea fa de teri <confor) regle)entrilor %n $igoare= pri$ind rezultatele in$estigaiilor efectuate %n cadrul e/a)enelor )edicale de )edicina )uncii. 31.1nga2aii crora li s'au oferit ser$icii )edicale de )edicina )uncii au acces la toate infor)aiile referitoare la starea lor de sntate i coninute %n dosarul )edical. 32.1nga2atorilor i anga2ailor li se $or trans)ite fiele de aptitudine. 33.8abinetul )edical de )edicina )uncii trebuie s ia )suri pentru protecia infor)aiei i a suportului acesteia %)potri$a pierderii# degradrii i folosirii acesteia de ctre persoane neautorizate. 34.>n cazul sc9i)brii furnizorului de ser$icii de )edicina )uncii# %nregistrrile )edicale se $or preda noului cabinet de )edicina )uncii agreat de anga2ator. 3'.(a transferul %n alt unitate anga2atului i se $or %n)na copii ale dosarului )edical i ale fiei de e/punere la riscuri profesionale# pentru a fi predate la cabinetul de )edicina )uncii al unitii respecti$e. 3".1nga2atorii %n procedur de fali)ent $or infor)a cabinetul de )edicina )uncii i $or preda %nregistrrile )edicale structurilor de )edicina )uncii din direciile de sntate public 2udeene sau a )unicipiului Bucureti. 3#.(a %ntreruperea te)porar sau definiti$ a acti$itii anga2atului# cabinetul de )edicina )uncii $a preda o copie a dosarului )edical al acestuia )edicului de fa)ilie. 3!.Dosarul )edical este prote2at de pre$ederile legislaiei %n $igoare pri$ind secretul )edical i este neco)unicabil anga2atorului. 1II.8ontrolul profesional al acti$itii 3 .8ontrolul profesional al acti$itii anga2atului se face de ctre direcia de sntate public pe raza creia funcioneaz structura de )edicina )uncii.

&N+,& Nr. 2- (&R+/ /INI/&0 de dotare a cabinetului medical de medicina muncii


Dotare )ini)al& ' canapea pentru consultaii* ' dulap pentru instru)ente i )edica)ente* ' stetoscop* ' tensio)etru* ' ciocan de refle/e* ' cntar pentru aduli* ' talio)etru* ' optotip pentru distan i aproape. Opional <%n afara bare)ului )ini)al=& ' electrocardiograf* ' audio)etru* ' otoscop* ' set de diapazoane* ' spiro)etru* ' negatoscop* ' aparatur specific e$alurii factorilor de )unc <sono)etru# detectoare portabile de gaze# lu/)etru# ane)o)etru# 9?gro)etru# psi9ro)etru# globter)o)etru# catater)o)etru etc.=. 4ublicat %n -onitorul Oficial cu nu)rul 203 din data de 00 )artie 2!!"