Sunteți pe pagina 1din 9

ORDIN nr.

241 din 26 mai 2004 privind aprobarea Listei standardelor romne care adopt standardele europene armoni ate re!eritoare la ec"ipamente individuale de protec#ie
Avnd n vedere art. 5 alin. (1) din Legea proteciei muncii nr. $0%1$$6, republicat, i art. 10 din otrrea !uvernului nr. 11&%2004 privind "tabilirea cerinelor e"eniale de "ecuritate ale ec#ipamentelor individuale de protecie i a condiiilor pentru introducerea lor pe pia, n temeiul art. 1$ din otrrea !uvernului nr. '('%200( privind organi%area i &uncionarea 'ini"terului 'uncii, (olidaritii (ociale i )amiliei, cu modi&icrile i completrile ulterioare, ministrul muncii) solidarit#ii sociale *i !amiliei emite urmtorul ordin*
+rt. 1

(e aprob Li"ta "tandardelor romne care adopt "tandardele europene armoni%ate re&eritoare la ec#ipamente individuale de protecie, publicate n +urnalul ,&icial al -omunitii .uropene -/010 din 21 &ebruarie 200/, prev%ut n ane3.
+rt. 2

,1-Ane3a &ace parte integrant din pre%entul ordin.


+rt. (

4re%entul ordin va &i publicat n 'onitorul ,&icial al 5omniei, 4artea 6. 788887


'ini"trul muncii, "olidaritii "ociale i &amiliei, .lena Dumitru

+N./01 LI23+ standardelor romne care adopt standardele europene armoni ate re!eritoare la ec"ipamente individuale de protec#ie
9r. crt. 1. 2. ;. /. 5. 0. $. =. 9umr de re&erin "tandard romn (5.9 1;2*200; (5.9 1;;*200; (5.9 1;/*200; (5.9 1;5*200; (5.9 1;0*2002 (5.9 1;$?A-*2001 (5.9 1;=*200; (5.9 1;<*2002 9umr de re&erin "tandard european armoni%at .9 1;2*1<<= .9 1;;*2001 .9 1;/*1<<= .9 1;5*1<<= .9 1;0*1<<= .9 1;$*1<<; .9 1;=*1<</ .9 1;<*1<</ :itlu Aparate de protecie re"piratorie. >e&iniii de termeni i pictograme Aparate de protecie re"piratorie. -la"i&icare Aparate de protecie re"piratorie. 9omenclatorul componentelor Aparate de protecie re"piratorie. Li"ta termenilor ec#ivaleni Aparate de protecie re"piratorie. 'a"c complet. -erine, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie. Aparate de protecie re"piratorie autonome cu circuit de"c#i", cu aer comprimat. -erine, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie. Aparate de protecie re"piratorie cu aer liber cu ma"c complet, "emi7ma"c "au an"amblu mutiuc. -erine, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie. Aparate de protecie re"piratorie cu aducie de aer comprimat cu ma"c complet, "emi7ma"c "au an"amblu mutiuc. -erine, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie. Aparate de protecie re"piratorie cu aducie de aer comprimat cu ma"c completa, "emi7ma"c "au an"amblu mutiuc. -erine, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie. (emi7mti i "&erturi de mti. -erine, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie. )iltre mpotriva ga%elor i &iltre combinate. -erine, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie. An"ambluri tip mutiuc. -ondiii, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie. )iltre de particule. -erine, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie. 5obinete pentru butelii de ga%. 4artea 1* 5acorduri cu cap &iletat

<.

(5.9 1;<*20021A1*2002 .9 1;<1A1*1<<<

10. 11. 12. 1;. 1/.

(5.9 1/0*200; (5.9 1/1*2002 (5.9 1/2*200; (5.9 1/;*2002 (5.9 1//71*200;

.9 1/0*1<<= .9 1/1*2000 .9 1/2*2002 .9 1/;*2000 .9 1//71*2000

15. 10. 1$. 1=.

(5.9 1//7 1*200;1A1*200; (5.9 1//72*200; (5.9 1//7;*200; (5.9 1/5*1<<<

.9 1//711A1*200; .9 1//72*1<<= .9 1//7;*200; .9 1/5*1<<$

Aparate de protecie re"piratorie. 5obinete pentru butelii de ga%. 4artea 1* 5acorduri cu cap &iletat Aparate de protecie re"piratorie. 5obinete pentru butelii de ga%. 4artea 2* 5acorduri de ieire Aparate de protecie re"piratorie. 5obinete pentru butelii de ga%. 4artea ;* 5acorduri de ieire pentru ga%e de plon@are nitro3 i o3igen Aparate de protecie re"piratorie. Aparate de protecie re"piratorie i%olante, autonome cu circuit nc#i", tipul cu o3igen comprimat "au cu o3igen7a%ot comprimat. -erine, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie. Aparate de protecie re"piratorie i%olante, autonome, cu circuit nc#i", tipul cu o3igen comprimat "au cu o3igen7a%ot comprimat. -erine, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie. )ilete pentru pie"e &aciale. 5acord cu &ilet "tandardi%at Aparate de protecie re"piratorie. )ilete pentru pie"e &aciale. 4artea 2* 5acorduri cu &ilet central Aparate de protecie re"piratorie. )ilete pentru pie"e &aciale. 4artea ;* 5acorduri cu &ilet ' /53; Aparate de protecie re"piratorie. (emi7mti &iltrante mpotriva particulelor. -erine, ncercri, marcare 4rotecia individual a oc#ilor. Aocabular 4rotecie individual a oc#ilor. (peci&icaii 4rotecie individual a oc#ilor. 'etode de ncercare optice 4rotecie individual a oc#ilor. 'etode de ncercare, altele dect cele optice 4rotecie individual a oc#ilor. )iltre pentru "udur i te#nici cone3e. -erine re&eritoare la &actor de tran"mi"ie i utili%are recomandat 4rotecie individual a oc#ilor. )iltre pentru ultraviolet. -erine re&eritoare la &actorul de tran"mi"ie i utili%area recomandat 4rotecie individual a oc#ilor. )iltre pentru in&rarou. -erine re&eritoare la &actorul de tran"mi"ie i utili%are recomandat 4rotecie individual a oc#ilor. )iltre de protecie mpotriva radiaiilor "olare, pentru utili%are indu"trial 4rotecie individual a oc#ilor. )iltre de protecie mpotriva radiaiilor "olare, pentru utili%are indu"trial 4rotecie individual. .c#ipament de protecie a oc#ilor i a &eei pentru "udare i te#nici cone3e 4rotecie individual a oc#ilor. )iltre i protectori ai oc#ilor mpotriva radiaiilor la"er (protectori ai oc#ilor pentru la"er) 4rotecie individual a oc#ilor. )iltre i protectori ai oc#ilor mpotriva radiaiilor la"er (protectori ai oc#ilor pentru la"er) 4rotecie individual a oc#ilor. 4rotectori ai oc#ilor pentru lucrri de reglare pe la"ere i "i"teme la"er (protecie a oc#ilor pentru reglare la"er) 4rotecie individual a oc#ilor. 4rotectori ai oc#ilor pentru lucrri de reglare pe la"ere i "i"teme la"er (protecie a oc#ilor pentru reglare la"er) Aparate re"piratorii. Aparate de "cu&undare cu aer comprimat i circuit de"c#i". -erine, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie. Aparate de protecie re"piratorie cu aducie de aer proa"pt cu a"i"ten motori%at, cu cagul. -erine, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie. Aparate de protecie re"piratorie cu aducie de aer comprimat, cu cagul. -erine, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie. Aparate de protecie re"piratorie cu aducie de aer comprimat, cu cagul. -erine, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie. Aparate de protecie re"piratorie i%olante, cu aduciune de aer comprimat "au cu aer liber, cu ventilaie a"i"tat, cu cagul, utili%ate pentru operaiile de proiectare a abra%ivilor. -erine, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie. Aparate de protecie re"piratorie i%olante, cu aducie de aer comprimat "au cu aer liber, cu ventilaie a"i"tat, cu cagul, utili%ate pentru operaiile de proiectare a abra%ivilor. -erine, ncercri, marcare Bmbrcminte de protecie. -erine generale .c#ipament individual de protecie mpotriva cderilor de la nlime. -obortoare .c#ipament individual de protecie mpotriva cderilor de la nlime. >i"po%itive de

1<.

(5.9 1/5*1<<<1A1*200; .9 1/51A17.2000

20. 21. 22. 2;. 2/. 25. 20. 2$. 2=. 2<. ;0. ;1. ;2. ;;. ;/. ;5. ;0. ;$. ;=. ;<. /0. /1. /2.

(5.9 1/=71*2000 (5.9 1/=72*200; (5.9 1/=7;*200; (5.9 1/<*200; (5.9 105*1<<< (5.9 100*200; (5.9 10$*200; (5.9 10=*200; (5.9 10<*200; (5.9 1$0*200; (5.9 1$1*200; (5.9 1$2*200;

.9 1/=71*1<<< .9 1/=72*1<<< .9 1/=7;*1<<< .9 1/<*2001 .9 105*1<<5 .9 100*2001 .9 10$*2001 .9 10=*2001 .9 10<*2002 .9 1$0*2002 .9 1$1*2002 .9 1$2*1<</

(5.9 1$2*200;1A2*200; .9 1$21A2*2001 (5.9 1$5*2002 (5.9 20$*200; .9 1$5*1<<$ .9 20$*1<<=

(5.9 20$*200;1A1*200; .9 20$1A172002 (5.9 20=*200; .9 20=*1<<=

(5.9 20=*200;1A1*200; .9 20=1A1*2002 (5.9 250*200; (5.9 20<*200; (5.9 2$0*200; .9 250*2000 .9 20<*1<</ .9 2$0*1<</

(5.9 2$0*200;1A1*200; .9 2$01A1*2000 (5.9 2$1*1<<= .9 2$1*1<<5

/;.

(5.9 2$1*1<<=1A1*200; .9 2$11A1*2000

//. /5. /0.

(5.9 ;/0*1<<= (5.9 ;/1?A-*1<<< (5.9 ;/1?A-7

.9 ;/0*1<<; .9 ;/1*1<<2 .9 ;/11A1*1<<0

1<<<1A1*200; /$. /=. /<. 50. 51. 52. 5;. 5/. 55. 50. 5$. 5=. 5<. 00. 01. 02. 0;. 0/. 05. 00. 0$. 0=. (5.9 ;//*1<<5 .9 ;//*1<<2

coborre -erine i metode de ncercare pentru nclmintea de "ecuritate, nclmintea de protecie i nclmintea utili%at n timpul muncii pentru u% pro&e"ional -erine i metode de ncercare pentru nclmintea de "ecuritate, nclmintea de protecie i nclmintea utili%at n timpul muncii pentru u% pro&e"ional Bnclminte de "ecuritate, nclminte de protecie i nclminte de lucru pentru u% pro&e"ional. 4artea 2* -erine "uplimentare i metode de ncercare (peci&icaii pentru nclminte de "ecuritate de u% pro&e"ional (peci&icaii pentru nclmintea de "ecuritate de u% pro&e"ional Bnclminte de "ecuritate de u% pro&e"ional. 4artea 2* (peci&icaii "uplimentare (peci&icaii pentru nclmintea de protecie de u% pro&e"ional (peci&icaii pentru nclmintea de protecie de u% pro&e"ional Bnclminte de protecie de u% pro&e"ional. 4artea 2* (peci&icaii "uplimentare (peci&icaii pentru nclmintea de lucru de u% pro&e"ional (peci&icaii pentru nclmintea de lucru de u% pro&e"ional Bnclminte de lucru de u% pro&e"ional. 4artea 2* (peci&icaii "uplimentare Bmbrcminte de protecie. 'etode de ncercare. >eterminarea comportrii materialelor la contactul cu "tropi mici de metal topit 4rotectori individuali mpotriva %gomotului. -erine generale. 4artea 2* Anti&oane e3terne 4rotectori individuali mpotriva %gomotului. -erine generale. 4artea 2* Anti&oane interne 4rotectori individuali mpotriva %gomotului. -ondiii de "ecuritate i de ncercare. 4artea ;* Anti&oane e3terne montate pe o ca"c de protecie utili%at n indu"trie 4rotectori individuali mpotriva %gomotului. -erine de "ecuritate i de ncercare. 4artea /* Anti&oane e3terne cu atenuare dependenta de nivel .c#ipament individual de protecie mpotriva cderilor de la nlime. 4artea 1* ,pritoare de cdere cu alunecare pe "uport de ancorare rigid .c#ipament individual de protecie mpotriva cderilor de la nlime. 4artea 2* ,pritoare de cdere cu alunecare pe "uport de ancorare &le3ibil .c#ipament individual de protecie mpotriva cderilor de la nlime. 'i@loace de legtur .c#ipament individual de protecie mpotriva cderilor de la nlime. Ab"orbitoare de energie .c#ipament individual de protecie pentru po%iionare n timpul lucrului i prevenirea cderilor de la nlime. -enturi de po%iionare n timpul lucrului i limitare a depla"rii i mi@loace de legtur pentru po%iionare n timpul lucrului .c#ipament individual de protecie mpotriva cderilor de la nlime. ,pritoare de cdere retractabile .c#ipament individual de protecie mpotriva cderilor de la nlime. -enturi comple3e .c#ipament individual de protecie mpotriva cderilor de la nlime. 4ie"e de legtur .c#ipament individual de protecie mpotriva cderilor de la nlime. (i"teme de oprire a cderii .c#ipament individual de protecie mpotriva cderilor de la nlime. 'etode de ncercare .c#ipament individual de protecie mpotriva cderilor de la nlime. -ondiii generale pentru in"truciuni de utili%are i pentru marcare Bmbrcminte de protecie. 4rotecia mpotriva cldurii i &lcrilor. 'etod de ncercare. >eterminarea tran"mi"iei cldurii la e3punerea la &lacr Bmbrcminte de protecie. 4rotecia mpotriva produ"elor c#imice lic#ide. 'etod de ncercare* 5e%i"tena materialelor la penetrarea lic#idelor Bmbrcminte de protecie. 4rotecia mpotriva produ"elor c#imice lic#ide. 'etod de ncercare. 5e%i"tena materialelor la permeaia lic#idelor Aparate de protecie re"piratorie. )iltre antiga% AC i &iltre combinate mpotriva compuilor cu punct "c%ut de &ierbere. -erine, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie. )iltre antiga% (C i &iltre combinate mpotriva anumitor compui cu punct "c%ut de &ierbere. -erine, ncercri, marcare Bmbrcminte de protecie. .valuarea re%i"tenei materialelor la mprocarea cu metal

(5.9 ;//*1<<51A1*2002 .9 ;//1A1*1<<$ (5.9 ;//72*1<<< (5.9 ;/5*1<<0 .9 ;//72*1<<0 .9 ;/5*1<<2

(5.9 ;/5*1<<01A1*2002 .9 ;/51A1*1<<$ (5.9 ;/572*2002 (5.9 ;/0*1<<0 .9 ;/572*1<<0 .9 ;/0*1<<2

(5.9 ;/0*1<<01A1*2002 .9 ;/01A1*1<<$ (5.9 ;/072*2002 (5.9 ;/$*1<<0 .9 ;/072*1<<0 .9 ;/$*1<<2

(5.9 ;/$*1<<01A1*2002 .9 ;/$1A1*1<<$ (5.9 ;/$72*2002 (5.9 ;/=*1<<$ (5.9 ;5271*200; (5.9 ;5272*200; (5.9 ;527;*200; (5.9 ;527/*200; (5.9 ;5;71*200; (5.9 ;5;72*200; (5.9 ;5/*200; (5.9 ;55*200; (5.9 ;5=*200; .9 ;/$72*1<<0 .9 ;/=*1<<2 .9 ;5271*2002 .9 ;5272*2002 .9 ;527;*2002 .9 ;527/*2001 .9 ;5;71*2002 .9 ;5;72*2002 .9 ;5/*2002 .9 ;55*2002 .9 ;5=*1<<<

0<. $0. $1. $2. $;. $/. $5. $0. $$. $=. $<. =0.

(5.9 ;00*200; (5.9 ;01*200; (5.9 ;02*1<<0 (5.9 ;0;*200; (5.9 ;0/?A-*1<<0 (5.9 ;05*1<<0 (5.9 ;0$?A-*1<<< (5.9 ;0=*1<<$ (5.9 ;0<*1<<$ (5.9 ;$1*200; (5.9 ;$2*200; (5.9 ;$;*200;

.9 ;00*2002 .9 ;01*2002 .9 ;02*1<<2 .9 ;0;*2002 .9 ;0/*1<<2 .9 ;05*1<<2 .9 ;0$*1<<2 .9 ;0=*1<<2 .9 ;0<*1<<; .9 ;$1*1<<2 .9 ;$2*1<<2 .9 ;$;*1<<;

topit =1. =2. =;. =/. =5. =0. =$. ==. =<. <0. <1. <2. <;. </. <5. <0. <$. <=. <<. 100. 101. 102. 10;. 10/. 105. 100. 10$. 10=. 10<. 110. 111. 112. 11;. 11/. 115. (5.9 ;$/71*1<<$ (5.9 ;$/72*1<<$ (5.9 ;$/7;*1<<= (5.9 ;$<*200; .9 ;$/71*1<</ .9 ;$/72*1<</ .9 ;$/7;*1<</ .9 ;$<*1<</ 'nui de protecie mpotriva produ"elor c#imice i a microorgani"melor. 4artea 1* :erminologie i per&ormane impu"e 'nui de protecie mpotriva produ"elor c#imice i a microorgani"melor. 4artea 2* >eterminarea re%i"tenei la penetrare 'nui de protecie mpotriva produ"elor c#imice i a microorgani"melor. 4artea ;* >eterminarea re%i"tenei la permeaia produ"elor c#imice (peci&icaii re&eritoare la &iltre de "udur cu &actor de tran"mi"ie n vi%ibil comutabil i &iltre de "udur cu doi &actori de tran"mi"ie n vi%ibil (peci&icaii re&eritoare la &iltre de "udur cu &actor de tran"mi"ie n vi%ibil comutabil i &iltre de "udur cu doi &actori de tran"mi"ie n vi%ibil Bmbrcminte de protecie pentru utili%atorii &er"trului cu lan inut cu mn. 4artea 1* Danc de ncercare pentru ncercrile la tiere de ctre un &er"tru cu lan Bmbrcminte de protecie pentru utili%atorii &er"trului cu lan inut cu mna. 4artea 2* 'etode de ncercare pentru protectori ai piciorului Bmbrcminte de protecie pentru utili%atorii &er"trului cu lan inut cu mna 4artea ;* 'etode de ncercare pentru nclminte Bmbrcminte de protecie pentru utili%atorii &er"trului cu lan inut cu mna. 4artea /* 'etode de ncercare pentru mnuile de protecie mpotriva &er"trului cu lan Bmbrcminte de protecie pentru utili%atorii &er"trului cu lan inut cu mna. 4artea 5* -erine pentru protectori ai piciorului Bmbrcminte de protecie pentru utili%atorii &er"trului cu lan inut cu mna. 4artea $* -erine pentru mnuile de protecie mpotriva &er"trului cu lan Bmbrcminte de protecie pentru utili%atorii &er"trului cu lan inut cu mna. 4artea =* 'etode de ncercare a g#etelor de protecie la utili%area &er"trului cu lan Bmbrcminte de protecie pentru utili%atorii &er"trului cu lan inut cu mna. 4artea <* -erine pentru g#etrele de protecie pentru utili%area &er"trului cu lan Bmbrcminte de protecie pentru utili%atorii de &er"traie cu lan. 4artea 10* 'etode de ncercare pentru #aine de protecie Bmbrcminte de protecie pentru utili%atorii &er"trului cu lan inut cu mna. 4artea 11* -erine pentru #aine de protecie 'nui de protecie mpotriva ri"curilor mecanice Ae"te de "alvare i ec#ipament individual a@uttor de plutire. .c#ipament a@uttor de plutire 7 509 Ae"te de "alvare i ec#ipament individual a@uttor de plutire. .c#ipament a@uttor de plutire 7 509 Ae"te de "alvare i ec#ipament individual de plutire. Acce"orii Ae"te de "alvare i ec#ipament individual a@uttor de plutire. Ae"te de "alvare 7 100 9 Ae"te de "alvare i ec#ipament individual a@uttor de plutire. Ae"te de "alvare 7 100 9 Ae"te de "alvare i ec#ipament individual de plutire. Ae"te de "alvare 7 150 9 Ae"te de "alvare i ec#ipament individual de plutire. Ae"te de "alvare 7 150 9 -ti de protecie pentru u% indu"trial -ti de protecie pentru u% indu"trial Ae"te de "alvare i ec#ipament individual a@uttor de plutire. Ae"te de "alvare 7 2$5 9 Ae"te de "alvare i ec#ipament individual a@uttor de plutire. Ae"te de "alvare 7 2$5 9 Aparate de protecie re"piratorie. (emi7mti &iltrante cu "upape mpotriva ga%elor "au mpotriva ga%elor i particulelor. -erine, ncercri, marcare 'nui de protecie mpotriva ri"curilor termice (cldur i1"au &oc) -erine generale pentru mnui de protecie 'nui de protecie mpotriva radiaiilor ioni%ante i a contaminrii radioactive -ti pentru pompieri 4rotectori individuali mpotriva %gomotului. 5ecomandri pentru "elecionare, utili%are, ngri@ire i ntreinere. !#id Bmbrcminte de protecie mpotriva produ"elor c#imice lic#ide. 'etod de ncercare. >eterminarea re%i"tenei la penetrare cu @et de lic#id (ncercare la @et) Bmbrcminte de protecie mpotriva produ"elor lic#ide i ga%oa"e inclu"iv aero"olilor lic#i%i i particulelor "olide. 'etod de ncercare* >eterminarea etaneitii combine%oanelor etane la ga% (ncercare la pre"iune intern)

(5.9 ;$<*200;1A1*200; .9 ;$<1A1*1<<= (5.9 ;=171*200; (5.9 ;=172*200; (5.9 ;=17;*200; (5.9 ;=17/*200; (5.9 ;=175*200; (5.9 ;=17$*200; (5.9 ;=17=*200; (5.9 ;=17<*200; (5.9 ;=1710*200; (5.9 ;=1711*200; (5.9 ;==*1<<0 (5.9 ;<;*2002 .9 ;=171*1<<; .9 ;=172*1<<5 .9 ;=17;*1<<0 .9 ;=17/*1<<< .9 ;=175*1<<5 .9 ;=17$*1<<< .9 ;=17=*1<<$ .9 ;=17<*1<<$ .9 ;=1710*2002 .9 ;=1711*2002 .9 ;==*1<</ .9 ;<;*1<<;

(5.9 ;<;*20021A1*2002 .9 ;<;1A1*1<<= (5.9 ;</*2002 (5.9 ;<5*2001 .9 ;</*1<<; .9 ;<5*1<<;

(5.9 ;<5*20011A1*200; .9 ;<51A1*1<<= (5.9 ;<0*2002 .9 ;<0*1<<;

(5.9 ;<0*20021A1*2002 .9 ;<01A1*1<<= (5.9 ;<$*200; .9 ;<$*1<<5

(5.9 ;<$*200;1A1*200; .9 ;<$1A1*2000 (5.9 ;<<*2002 .9 ;<<*1<<;

(5.9 ;<<*20021A1*2002 .9 ;<<1A1*1<<= (5.9 /05*200; (5.9 /0$*1<<0 (5.9 /20*1<<0 (5.9 /21*2000 (5.9 //;*200; (5.9 /5=*1<<= (5.9 /0;*2002 (5.9 /0/*1<<= .9 /05*2001 .9 /0$*1<</ .9 /20*1<</ .9 /21*1<</ .9 //;*1<<$ .9 /5=*1<<; .9 /0;*1<</ .9 /0/*1<</

110.

(5.9 /05*2002

.9 /05*1<<5

Bmbrcminte de protecie. 4rotecie mpotriva produ"elor c#imice lic#ide. -erine de per&orman pentru mbrcmintea de protecie c#imic cu mbinri etane la cea ntre di&eritele pri ale "ale (.c#ipament de tip /) Bmbrcminte de protecie. 4rotecie mpotriva produ"elor c#imice lic#ide. -erine de per&orman pentru mbrcmintea de protecie c#imic cu mbinri etane la cea ntre di&eritele pri ale "ale (.c#ipament de tip /) Bmbrcminte de protecie. 4rotecie mpotriva produ"elor c#imice lic#ide. -erine de per&orman pentru mbrcmintea de protecie c#imic cu mbinri etane la lic#ide ntre di&erite pri ale mbrcmintei (ec#ipament de tip ;) Bmbrcminte de protecie. 4rotecie mpotriva produ"elor c#imice lic#ide. -erine de per&orman pentru mbrcmintea de protecie c#imic cu mbinri etane la lic#ide ntre di&erite pri ale mbrcmintei (ec#ipament de tip ;) Bmbrcminte de protecie. 4rotecia mpotriva produ"elor c#imice lic#ide. -erine de per&orman pentru articolele de mbrcminte care con&er protecie c#imic unor pri ale corpului Bmbrcminte de protecie mpotriva produ"elor c#imice lic#ide. 'etod de ncercare. >eterminarea re%i"tenei la penetrarea ceei (ncercare la cea) Bmbrcminte de protecie pentru pompieri. -erine i metode de ncercare pentru mbrcmintea de protecie pentru lupta mpotriva incendiilor Bmbrcminte de protecie utili%at la activiti de "udur i te#nici cone3e. 4artea 1* -erine generale Bmbrcminte de protecie utili%at la activiti de "udur i te#nici cone3e. 4artea 1* -erine generale Bmbrcminte averti%oare de mare vi%ibilitate -erine pentru mbrcmintea de protecie &olo"it acolo unde e3i"t ri"cul de agare de pri mobile 'nui de protecie mpotriva &rigului 5e%i"tena la abra%iune a materialului din care e"te reali%at mbrcmintea de protecie. 'etod de ncercare Bmbrcminte de protecie pentru lucrtorii din indu"trie e3pui la cldur (cu e3cepia mbrcmintei pentru pompieri i "udori) Bmbrcminte de protecie pentru lucrtori e3pui la cldur Bmbrcminte de protecie. 4rotecie mpotriva cldurii i &lcrilor. 'ateriale i an"ambluri de materiale cu propagare limitat a &lcrii .c#ipament pentru alpini"m i e"caladare. -ordelin. -erine de "ecuritate i metode de ncercare .c#ipament pentru alpini"m i e"caladare. -#inga. -erine de "ecuritate i metode de ncercare .c#ipament pentru alpini"m i e"caladare. Ducle de ancorare. -erine de "ecuritate i metode de ncercare .c#ipament pentru alpini"m i e"caladare. >i"po%itive de blocare. -erine de "ecuritate i metode de ncercare .c#ipament pentru alpini"m i e"caladare. >i"po%itive de ancorare n g#ea. -erine de "ecuritate i metode de ncercare .c#ipament pentru alpini"m i e"caladare. 4itoane. -erine de "ecuritate i metode de ncercare 'nui de protecie pentru pompieri Bmbrcminte de protecie. 4rotecie mpotriva cldurii i a &ocului. 'etod de ncercare. >eterminarea tran"mi"iei termice de contact prin mbrcmintea de protecie "au materialele "ale 4rotecie mpotriva cderilor de la nlime. >i"po%itive de ancorare. -erine i ncercri 4rotecie mpotriva cderilor de la nlime. >i"po%itive de ancorare. -erine i ncercri -ti de protecie, de tip uor, pentru indu"trie -ti de protecie de tip uor pentru indu"trie .c#ipament individual de protecie pentru prevenirea cderilor de la nlime. -entura "caun Bmbrcminte de protecie. 4roprieti mecanice. 'etod de ncercare* 5e%i"ten la per&oraie .c#ipament de alpini"m i e"caladare. -or%i dinamice pentru alpini"m i e"caladare. -erine de "ecuritate i metode de ncercare

11$.

(5.9 /05*20021A1*2002 .9 /051A1*1<<=

11=.

(5.9 /00*200;

.9 /00*1<<5

11<.

(5.9 /00*200;1A1*200; .9 /001A1*1<<=

120.

(5.9 /0$?A1*2000

.9 /0$*1<<5? .9 /0$1A1*1<<= .9 /0=*1<</ .9 /0<*1<<5 .9 /$071*1<<5 .9 /$0711A1*1<<= .9 /$1*1<</ .9 510*1<<; .9 511*1<</ .9 5;0*1<</ .9 5;1*1<<5

121. 122. 12;. 12/. 125. 120. 12$. 12=. 12<. 1;0. 1;1. 1;2. 1;;. 1;/. 1;5. 1;0. 1;$. 1;=. 1;<.

(5.9 /0=*2002 (5.9 /0<*1<<< (5.9 /$071*1<<< (5.9 /$07 1*1<<<1A1*2002 (5.9 /$1*1<<0 (5.9 510*2002 (5.9 511*1<<< (5.9 5;0*1<<$ (5.9 5;1*1<<$

(5.9 5;1*1<<$1A1*2002 .9 5;11A1*1<<= (5.9 5;;*200; (5.9 50/*200; (5.9 505*200; (5.9 500*200; (5.9 50$*200; (5.9 50=*200; (5.9 50<*200; (5.9 05<*200; (5.9 $02*200; .9 5;;*1<<$ .9 50/*1<<$ .9 505*1<<$ .9 500*1<<$ .9 50$*1<<$ .9 50=*1<<$ .9 50<*1<<$ .9 05<*200; .9 $02*1<</

1/0. 1/1. 1/2. 1/;. 1//. 1/5. 1/0.

(5.9 $<5*200;

.9 $<5*1<<0

(5.9 $<5*200;1A1*200; .9 $<51A1*2000 (5.9 =12*200; .9 =12*1<<$

(5.9 =12*200;1A1*200; .9 =121A1*2001 (5.9 =1;*200; (5.9 =0;*200; (5.9 =<2*200; .9 =1;*1<<$ .9 =0;*1<<5 .9 =<2*1<<0

1/$. 1/=.

(5.9 =<;*200; (5.9 </;71*200;

.9 =<;*1<<< .9 </;71*2002

.c#ipament pentru alpini"m i e"caladare. -rampoane. -erine de "ecuritate i metode de ncercare Bmbrcminte de protecie mpotriva produ"elor c#imice "olide i ga%oa"e, inclu"iv aero"oli lic#i%i i particule "olide. 4artea 1* -erine de per&orman pentru combine%oanele de protecie c#imic ventilate i neventilate, etane la ga%e (:ip 1) i neetane la ga%e (:ip 2) Bmbrcminte de protecie mpotriva produ"elor c#imice "olide i ga%oa"e, inclu"iv aero"oli lic#i%i i particule "olide. 4artea 2* -erine de per&orman pentru combine%oanele de protecie c#imic etane la ga%e (:ip 1) de"tinate ec#ipelor de "alvare (.:) .c#ipament pentru alpini"m i e"caladare. Ab"orbitoare de energie utili%ate n Aia )errata. -erine de "ecuritate i metode de ncercare 'ula@e de capete utili%ate la ncercrile ctilor de protecie 'ula@e de capete utili%ate la ncercrile ctilor de protecie Bmbrcminte de protecie mpotriva contaminrii radioactive. 4artea 1* -erine i metode de ncercare pentru mbrcmintea de protecie ventilat, mpotriva contaminrii cu particule radioactive Bmbrcminte de protecie mpotriva contaminrii radioactive. 4artea 2* -erine i metode de ncercare pentru mbrcmintea de protecie neventilat mpotriva contaminrii radioactive "ub &orm de particule Bmbrcminte de protecie. 'nui i protectori pentru brae mpotriva tierilor i loviturilor cuitelor de mn. 4artea 2* 'nui i protectori pentru brae din materiale altele dect %ale Bmbrcminte de protecie. 'nui i protectori pentru brae mpotriva tierilor i loviturilor cuitelor de mn. 4artea ;* ncercare la tiere prin impact pentru e"turi, piele i alte materiale Aparate de protecie re"piratorie pentru evacuare. Aparate de protecie re"piratorie i%olante autonome cu circuit cu aer comprimat cu cagul (aparate de evacuare cu aer comprimat cu cagul). -erine, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie pentru evacuare. Aparate de protecie re"piratorie i%olante autonome cu circuit cu aer comprimat cu cagul (aparate de evacuare cu aer comprimat cu cagul). -erine, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie pentru evacuare. Aparate de protecie re"piratorie i%olante autonome cu circuit cu aer comprimat cu cagul (aparate de evacuare cu aer comprimat cu cagul). -erine, ncercri, marcare Aparate de protecie re"piratorie. Aparat de protecie re"piratorie i%olant autonom cu circuit de"c#i", cu aer comprimat, cu cagul (aparat de evacuare cu aer comprimat, cu cagul). -erine, ncercri, marcare Bmbrcminte de protecie. 4roprieti electro"tatice. 4artea 1* 5e%i"tivitate de "upra&a (metode de ncercare i cerine) Bmbrcminte de protecie. 4roprieti electro"tatice. 4artea 2* 'etod de ncercare pentru m"urarea re%i"tenei electrice la traver"area materialelor (re%i"ten vertical) Bmbrcminte de protecie, mbrcminte averti%oare pentru utili%ri nepro&e"ionale. 'etode de ncercare i cerine -ti de protecie pentru "porturi #ipice -ti de protecie pentru "porturi #ipice -ti de protecie utili%ate la caiac7canoe i pentru "porturi practicate pe cur"uri de ap repe%i Bmbrcminte de protecie pentru pompieri. 'etode de ncercare i cerine pentru mbrcmintea re&lectori%ant pentru operaiile "peciale de lupt mpotriva incendiului 4rotectori ai oc#ilor i &eei, tip "it, de u% indu"trial i neindu"trial, mpotriva ri"curilor mecanice i1"au mpotriva cldurii 4rotectori ai oc#ilor i &eei, tip "it, de u% indu"trial i neindu"trial, mpotriva ri"curilor mecanice i1"au mpotriva cldurii Aparate de protecie re"piratorie. (emi7mti &r "upape de in"piraie i cu &iltre demontabile, mpotriva ga%elor, mpotriva ga%elor i particulelor "au numai mpotriva particulelor. -erine, ncercri, marcare 4rotecie individual a oc#ilor. ,c#elari de "oare i &iltre de protecie mpotriva radiaiilor "olare pentru utili%are general 4rotecie individual a oc#ilor. ,c#elari de "oare i &iltre de protecie mpotriva radiaiilor "olare, pentru utili%are general .c#ipament individual de protecie mpotriva cderilor de la nlime. Li"ta termenilor ec#ivaleni

1/<.

(5.9 </;72*200;

.9 </;72*2002

150. 151. 152. 15;.

(5.9 <5=*200; (5.9 <00*1<<0

.9 <5=*1<<0 .9 <00*1<</

(5.9 <00*1<<01A1*200; .9 <001A1*1<<= (5.9 10$;71*2000 .9 10$;71*1<<=

15/.

(5.9 10$;72*200;

.9 10$;72*2002

155.

(5.9 10=272*200;

.9 10=272*2000

150.

(5.9 10=27;*200;

.9 10=27;*2000

15$.

(5.9 11/0*200;

.9 11/0*1<<$

15=.

(5.9 11/0*200;1A1*200; .9 11/01A1*1<<=

15<.

(5.9 11/0*200;1A2*200; .9 11/01A2*1<<<

100.

(5.9 11/0*200;1A;*200; .9 11/01A;*2001

101. 102. 10;. 10/. 105. 100. 10$. 10=. 10<. 1$0.

(5.9 11/<71*2002 (5.9 11/<72*200; (5.9 1150*200; (5.9 1;=/*2002

.9 11/<71*1<<5 .9 11/<72*1<<$ .9 1150*1<<< .9 1;=/*1<<0

(5.9 1;=/*20021A1*200; .9 1;=/1A1*2001 (5.9 1;=5*2002 (5.9 1/=0*2001 (5.9 1$;1*200; .9 1;=5*1<<$ .9 1/=0*1<<0 .9 1$;1*1<<$

(5.9 1$;1*200;1A1*200; .9 1$;11A1*1<<$ (5.9 1=2$*200; .9 1=2$*1<<<

1$1. 1$2. 1$;.

(5.9 1=;0*200;

.9 1=;0*1<<$

(5.9 1=;0*200;1A1*200; .9 1=;01A1*2001 (5.9 1=0=*200; .9 1=0=*1<<$

1$/. 1$5.

(5.9 1=<1*200; (5.9 6(, /=0<72*1<<$

.9 1=<1*1<<=

.c#ipament individual de protecie pentru prevenirea cderilor de la nlime. -or%i cu mie% cu coe&icient redu" de alungire

.9 6(, /=0<72*1<<5 Acu"tic. 4rotectori individuali mpotriva %gomotului. 4artea 2* ."timarea nivelurilor de pre"iune acu"tic ponderate A n ca%ul utili%rii protectorilor individuali mpotriva %gomotului .9 6(, 0</2*2002 Bmbrcminte de protecie. 4rotecie mpotriva cldurii i a &ocului. 'etod de ncercare* .valuarea materialelor i a an"amblurilor de materiale e3pu"e la o "ur" de cldur radiant

1$0.

(5.9 6(, 0</2*200;

1$$. 1$=.

(5.9 6(, 10=1<*2002 (5.9 120=;*200;

.9 6(, 10=1<*1<<0 Aibraii i ocuri mecanice. Aibraii mn7bra. 'etod de m"urare i evaluare a &actorului de tran"mitere a vibraiilor de la mnu la palm .9 120=;*1<<= Aparate de protecie re"piratorie. )iltre cu &urtunuri re"piratorii ()iltre nemontate pe ma"c). )iltre mpotriva particulelor, &iltre mpotriva ga%elor i &iltre combinate. -erine, ncercri, marcare .c#ipament pentru alpini"m i e"caladare. 4iolei. -erine de "ecuritate i metode de ncercare .c#ipament de alpini"m i e"caladare. 4ie"e de legtur. -erine de "ecuritate i metode de ncercare .c#ipament de alpini"m i e"calad. Ancore mecanice. -erine de "ecuritate i metode de ncercare .c#ipament de alpini"m i e"caladare. -entur comple3 .c#ipament de alpini"m i e"caladare. (cripei. -erine de "ecuritate i metode de ncercare Aparate de protecie re"piratorie. Aparate de protecie re"piratorie i%olante de con"trucie uoar cu aducie de aer comprimat, cu ma"c complet, "emi7ma"c "au "&ert de ma"c. -erine, ncercri, marcare 'nui de protecie pentru "udori .c#ipament de alpini"m i e"caladare. -ti pentru alpiniti. -erine de "ecuritate i metode de ncercare .c#ipament de alpini"m i e"caladare. -ti pentru alpiniti. -erine de "ecuritate i metode de ncercare 4rotectori ai piciorului i gambei. -erine i metode de ncercare pentru bombeuri i in"erii metalice antiper&oraie Acce"orii de plon@are. .c#ipamente combinate a@uttoare pentru plutire i "alvare. -erine &uncionale i de "ecuritate, metode de ncercare Bmbrcminte de protecie. 4rotectori de tibie pentru @uctorii de &otbal. -erine i metode de ncercare -ti de protecie. 'etode de ncercare. 4artea 1* -ondiii i condiionare

1$<. 1=0. 1=1. 1=2. 1=;. 1=/.

(5.9 122$0*200; (5.9 122$5*200; (5.9 122$0*200; (5.9 122$$*200; (5.9 122$=*200; (5.9 12/1<*200;

.9 122$0*1<<= .9 122$5*1<<= .9 122$0*1<<= .9 122$$*1<<= .9 122$=*1<<= .9 12/1<*1<<<

1=5. 1=0. 1=$. 1==. 1=<. 1<0. 1<1. 1<2. 1<;. 1</. 1<5. 1<0. 1<$. 1<=. 1<<. 200. 201. 202. 20;. 20/. 205. 200.

(5.9 12/$$*200; (5.9 12/<2*200; (5.9 12/<2*200;1A1*200; (5.9 1250=*200; (5.9 1202=*200; (5.9 1;001*200; (5.9 1;0=$71*200; (5.9 1;0=$7 1*200;1A1*200; (5.9 1;0=$72*200; (5.9 1;0=$7 2*200;1A1*200; (5.9 1;0=$7;*200; (5.9 1;0=$7 ;*200;1A1*200; (5.9 1;0=$7/*200; (5.9 1;0=$75*200; (5.9 1;0=$70*200; (5.9 1;0=$7 0*200;1A1*200; (5.9 1;0=$7$*200; (5.9 1;0=$7 $*200;1A1*200; (5.9 1;0=$7=*200; (5.9 1;0=$710*200; (5.9 1;1$=*200; (5.9 1;2$/71*200;

.9 12/$$*2001 .9 12/<2*2000 .9 12/<21A1*2002 .9 1250=*1<<= .9 1202=*1<<< .9 1;001*2001 .9 1;0=$71*2000

.9 1;0=$711A1*2001 -ti de protecie. 'etode de ncercare. 4artea 1* -ondiii i condiionare .9 1;0=$72*2000 -ti de protecie. 'etode de ncercare. 4artea 2* Ab"orbia ocurilor

.9 1;0=$721A1*2001 -ti de protecie. 'etode de ncercare. 4artea 2* Ab"orbia ocurilor .9 1;0=$7;*2000 -ti de protecie. 'etode de ncercare. 4artea ;* 5e%i"tena la penetraie

.9 1;0=$7;1A1*2001 -ti de protecie. 'etode de ncercare. 4artea ;* 5e%i"ten la penetraie .9 1;0=$7/*2000 .9 1;0=$75*2000 .9 1;0=$70*2000 -ti de protecie. 'etode de ncercare. 4artea /* .&iciena "i"temului de retenie -ti de protecie. 'etode de ncercare. 4artea 5* 5e%i"tena "i"temului de retenie -ti de protecie. 'etode de ncercare. 4artea 0* -mp vi%ual

.9 1;0=$701A1*2001 -ti de protecie. 'etode de ncercare. 4artea 0* -mp vi%ual .9 1;0=$7$*2000 -ti de protecie. 'etod de ncercare. 4artea $* 5e%i"tena la &lacr

.9 1;0=$7$1A1*2001 -ti de protecie. 'etode de ncercare. 4artea $* 5e%i"tena la &lacr .9 1;0=$7=*2000 .9 1;0=$710*2000 .9 1;1$=*2000 .9 1;2$/71*2001 -ti de protecie. 'etode de ncercare. 4artea =* 4roprieti electrice -ti de protecie. 'etode de ncercare. 4artea 10* 5e%i"tenta la cldur radiant 4rotecie individual a oc#ilor. 4rotectori ai oc#ilor de"tinai utili%atorilor de "noEmobile Aparate de protecie re"piratorie. 'etode de ncercare. 4artea 1* >eterminarea &ugii "pre interior i a &ugii totale "pre interior

20$. 20=. 20<. 210. 211. 212. 21;. 21/. 215. 210. 21$. 21=.

(5.9 1;2$/72*200; (5.9 1;2$/7;*200; (5.9 1;2$/7/*200; (5.9 1;2$/75*200; (5.9 1;2$/70*200; (5.9 1;2$/7$*200; (5.9 1;2$/7=*200; (5.9 1;2$$7/*200; (5.9 1;2$$75*200; (5.9 1;;50*200; (5.9 1;/=/*200; (5.9 1;5/0*200;

.9 1;2$/72*2001 .9 1;2$/7;*2001 .9 1;2$/7/*2001 .9 1;2$/75*2001 .9 1;2$/70*2001 .9 1;2$/7$*2002 .9 1;2$/7=*2002 .9 1;2$$7/*2001 .9 1;2$$75*2002 .9 1;;50*2001 .9 1;/=/*2001 .9 1;5/0*2002

Aparate de protecie re"piratorie. 'etode de ncercare. 4artea 2* ncercri practice de per&orman Aparate de protecie re"piratorie. 'etode de ncercare. 4artea ;* >eterminarea re%i"tenei re"piratorii Aparate de protecie re"piratorie. 'etode de ncercare. 4artea /* ncercri la &lacr Aparate de protecie re"piratorie. 'etode de ncercare. 4artea 5* -ondiii climatice Aparate de protecie re"piratorie. 'etode de ncercare. 4artea 0* >eterminarea coninutului de dio3id de carbon n aerul in#alat Aparate de protecie re"piratorie. 'etode de ncercare. 4artea $* >eterminarea penetraiei &iltrelor de particule Aparate de protecie re"piratorie. 'etode de ncercare. 4artea =* >eterminarea colmatrii cu pulbere de dolomit .c#ipament de protecie pentru artele mariale. 4artea /* -erine "uplimentare i metode de ncercare privind protectori ai capului .c#ipament de protecie pentru artele mariale. 4artea 5* -erine "uplimentare i metode de ncercare pentru protectorii genitali i protectorii abdominali Acce"orii de vi%uali%are pentru u% nepro&e"ional. 'etode de ncercare i cerine -ti pentru utili%atorii de "niue Bmbrcminte de protecie. 4rotectori ai minii, braului, pieptului, abdomenului, gambei, piciorului i organelor genitale pentru portarii de #oc#ei pe iarb i protectori ai tibiei pentru @uctorii de #oc#ei pe iarb. -erine i metode de ncercare Bmbrcminte de protecie. 4rotectori ai minii, braului, pieptului, abdomenului, gambei, organelor genitale "i &eei pentru "crimeri. -erine i metode de ncercare 'nui de protecie pentru motocicliti pro&e"ioniti. -erine i metode de ncercare Bmbrcminte de protecie pentru motocicliti pro&e"ioniti. aine, pantaloni i combine%oane "au combinaii din dou pie"e. 4artea 1* -erine generale Bmbrcminte de protecie pentru motocicliti pro&e"ioniti. aine, pantaloni i combine%oane "au combinaii din dou pie"e. 4artea 2* 'etod de ncercare pentru determinarea re%i"tenei la abra%iune prin impact Bmbrcminte de protecie pentru motocicliti pro&e"ioniti. aine, pantaloni i combine%oane "au combinaii din dou pie"e. 4artea ;* 'etode de ncercare pentru determinarea re%i"tenei la ple%nire Bmbrcminte de protecie pentru motocicliti pro&e"ioniti. aine, pantaloni i combine%oane "au combinaii din dou pie"e. 4artea /* 'etod de ncercare pentru determinarea re%i"tenei la tiere prin impact -ti de protecie pentru conductorii i pa"agerii "noEmobilelor i boburilor Aparate de protecie re"piratorie. Aparate de protecie re"piratorie i%olante, autonome, cu circuit nc#i" pentru evacuare. -erine, ncercri, marcare .c#ipament re"piratoriu. Aparate de "cu&undare autonome cu circuit de"c#i" pentru utili%are cu 9itro3 i o3igen comprimat. -erine, ncercare, marcare

21<. 220. 221. 222.

(5.9 1;50$*200; (5.9 1;5</*200; (5.9 1;5<571*200; (5.9 1;5<572*200;

.9 1;50$*2002 .9 1;5</*2002 .9 1;5<571*2002 .9 1;5<572*2002

22;.

(5.9 1;5<57;*200;

.9 1;5<57;*2002

22/.

(5.9 1;5<57/*200;

.9 1;5<57/*2002

225. 220. 22$. 22=. 22<. 2;0. 2;1. 2;2. 2;;. 2;/. 2;5. 2;0. 2;$. 2;=.

(5.9 1;$=1*200; (5.9 1;$</*200; (5.9 1;</<*200; (5.9 6(, 1;<<$*200; (5.9 6(, 1;<<=*200; (5.9 1/120*200; (5.9 6(, 1//00*200; (5.9 6(, 1//00*200;1A1*200; (5.9 6(, 1/=$$*200; (5.9 6(, 15025*200;

.9 1;$=1*2001 .9 1;$</*2002 .9 1;</<*200;

.9 6(, 1;<<$*1<<< Bmbrcminte de protecie. 4roprieti mecanice. >eterminarea re%i"tenei materialelor la tiere cu obiecte tioa"e .9 6(, 1;<<=*200; Bmbrcminte de protecie. Foruri, pantaloni i #aine de protecie mpotriva tierilor i loviturilor cuitului de mn .9 1/120*200; Bmbrcminte de protecie. 4rotectori pentru nc#eietura minii, palm, genunc#i i cot pentru utili%atorii de ec#ipament de "port cu role. -erine i metode de ncercare

.9 6(, 1//00*1<<< 4rotecie mpotriva cldurii i &ocului. Bmbrcminte de protecie pentru piloii de automobile. -erine de per&orman i metode de ncercare .9 6(, 1//001A1*2002 4rotecie mpotriva cldurii i &ocului. Bmbrcminte de protecie pentru piloii de automobile. -erine de per&orman i metode de ncercare

.9 6(, 1/=$$*2002 Bmbrcminte de protecie pentru operaii de proiectare, a abra%ivilor granulari .9 6(, 15025*2002 Bmbrcminte de protecie. 4rotecie mpotriva cldurii i &lcrilor. 'etod de ncercare pentru propagarea limit a &lcrii -o"tume de protecie termic n ca% de imer"ie. 4artea 1* -o"tume purtate permanent, cerine care includ "ecuritatea -o"tume de protecie termic n ca% de imer"ie. 4artea 2* -o"tume purtate n ca% de urgen, cerine care includ "ecuritatea -o"tume de protecie termic n ca% de imer"ie. 4artea ;* 'etode de ncercare Acu"tic. 4rotectori individuali mpotriva %gomotului. 'etod "ubiectiv de m"urare a

(5.9 6(, 1502$71*200; .9 6(, 1502$7 1*2002 (5.9 6(, 1502$72*200; .9 6(, 1502$7 2*2002 (5.9 6(, 1502$7;*200; .9 6(, 1502$7 ;*2002 (5.9 2/=0<71*1<<= .9 2/=0<71*1<<2

atenurii acu"tice 2;<. (5.9 2/=0<7;*1<<$ .9 2/=0<7;*1<<; Acu"tic. 4rotectori individuali mpotriva %gomotului. 4artea ;* 'etod "impli&icat pentru m"urarea atenurii acu"tice a protectorilor de tip anti&on e3tern n "copul controlului de calitate 'nui cu protecie mecanic pentru lucrri electrice Bmbrcminte electroi%olant de protecie pentru in"talaii de @oa" ten"iune nclminte electroi%olant pentru lucrri n in"talaii de @oa" ten"iune -ti electroi%olante pentru utili%are n in"talaii de @oa" ten"iune Lucrri "ub ten"iune. :erminologie pentru "cule, ec#ipamente i di"po%itive Bmbrcminte conductoare pentru lucrri "ub ten"iune, la ten"iuni nominale pn la =00 GA n curent alternativ (peci&icaii pentru mnui de materiale electroi%olante pentru lucrri n in"talaii electrice

2/0. 2/1. 2/2. 2/;. 2//. 2/5. 2/0. 2/$. 2/=. 2/<. 250.

(5.9 502;$*200; (5.9 502=0*200; (5.9 50;21*200; (5.9 50;05*200; (5.9 00$/;*200; (5.9 00=<5*200; (5.9 00<0;*1<<$ (5.9 00<0;*1<<$1A11* 200; (5.9 00<=/*200; (5.9 00<=/*200;1A1*200; (5.9 00<=/*20021A11* 200;

.9 502;$*1<<$ .9 502=0*1<<< .9 50;21*1<<< .9 50;05*2002 .9 00$/;* 2001 .9 00=<5*1<<0 .9 00<0;*1<<2

.9 00<0;1A11*1<<$ (peci&icaii pentru mnui de materiale electroi%olante pentru lucrri n in"talaii electrice .9 00<=/*1<<2 4rotectori electroi%olani pentru brae pentru lucrri "ub ten"iune

.9 00<=/1A 1*2002 4rotectoare electroi%olante pentru brae pentru lucrri "ub ten"iune .9 00<=/1A11*1<<$ 4rotectoare electroi%olante pentru brae pentru lucrri "ub ten"iune

4ublicat n 'onitorul ,&icial cu numrul 0;5bi" din data de 1; iulie 200/