Sunteți pe pagina 1din 2

ORDIN nr.

245 din 20 martie 2003 privind aprobarea categoriilor de personal i a locurilor de munc pentru care durata ilnic a timpului de munc este mai mic de ! ore
Avnd n vedere: - art. 112 din Legea nr. 53"2003 - #odul muncii; - Referatul Direciei management, salarizare 2#$1%2##$, i structuri unit!i sanitare nr. D"

n temeiul &'t!rrii (uvernului nr. 22"200$ )rivind 'rganizarea i funci'narea *inisterului +!n!t!ii i ,amiliei, cu m'dific!rile i c'm)let!rile ulteri'are, ministrul snt%ii i &amiliei emite urm!t'rul 'rdin: 'rt. $ +e a)r'-! categ'riile de )ers'nal i l'curile de munc! )entru care durata zilnic! a tim)ului de munc! este mai mic! de . 're, )rev!zute n ane/a care face )arte integrant! din )rezentul 'rdin. 'rt. 2 0revederile )rezentului 'rdin intr! n vig'are nce)nd cu data de 1 martie 2##$. 'rt. 3 La data intr!rii n vig'are a )rezentului 'rdin se a-r'g! Adresa 1tele/2 a *inisterului +!n!t!ii nr. 344%1552 )rivind n'minalizarea categ'riil'r de )ers'nal i a l'curil'r de munc! )entru care durata tim)ului de munc! este su- . 're )e zi. 'rt. 4 Direciile de s)ecialitate din structura *inisterului +!n!t!ii i ,amiliei, direciile de s!n!tate )u-lic!, unit!ile sanitare cu )ers'nalitate 6uridic! din su-'rdinea direciil'r de s!n!tate )u-lic!, )recum i unit!ile sanitare cu )ers'nalitate 6uridic! din su-'rdinea *inisterului +!n!t!ii i ,amiliei v'r duce la nde)linire dis)'ziiile )rezentului 'rdin. 'rt. 5 0rezentul 'rdin va fi )u-licat n *'nit'rul 7ficial al R'mniei, 0artea 8. -9999*inistrul s!n!t!ii i familiei, Daniela (arto

ANEX:
:r. crt. 1. :um!r 're%zi < 're%zi

;ateg'riile de )ers'nal, activit!ile i l'curile de munc! 0ers'nalul care lucreaz! n )r'secturi, s!li de disecie, m'rgi i

anat'mie )at'l'gic! 2. 0ers'nalul care lucreaz! n activit!ile: radi'l'gie i r'entgentera)ie, medicin! nuclear!, igiena radiaiil'r nucleare, tera)ie cu energii nalte, )recum i )ers'nalul care asigur! ntreinerea i re)ararea a)araturii din aceste activit!i *edicii din unit!ile sanitare 0ers'nalul su)eri'r din unit!ile i c'm)artimentele de cercetare tiinific! medic'-farmaceutic! 0ers'nalul sanitar cu )reg!tire su)eri'ar! din unit!ile sanitare, )recum i )ers'nalul sanitar mediu din la-'rat'are sau c'm)artimente de analize medicale 0ers'nalul sanitar care lucreaz! n activitatea de >idr'tera)ie 0ers'nalul sanitar care lucreaz! n staiile de sterilizare i n staiile de )re)arare a s'luiil'r sterile < 're%zi

$. 3.

= 're%zi = 're%zi

4.

= 're%zi

<. =.

= 're%zi = 're%zi

0u-licat n *'nit'rul 7ficial cu num!rul 21= din data de 2 a)rilie 2##$