Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN nr.

532 din 11 octombrie 2004 privind caracterul voluntar al standardelor menionate n Normele generale de protecie a muncii EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLI !RIT"#II SOCI!LE $I %!MILIEI Nr& '() din ** octom+rie ),,MINISTERUL S"N"T"#II Nr& *&(-. din )* octom+rie ),,PUBLI !T "N: MONITORUL O%ICI!L nr& ../ din ). octom+rie ),,!v0nd n vedere art& 1 alin& 2*3 din Ordonanta 4uvernului nr& (.5*..6, apro+at7 cu modi8ic7ri 9i complet7ri prin Legea nr& (''5),,), 9i art& ' alin& 2*3 din Legea proteciei muncii nr& .,5*..1, repu+licat7, n temeiul art& */ din :ot7r0rea 4uvernului nr& /(/5),,( privind organi;area 9i 8uncionarea Ministerului Muncii, Solidarit7ii Sociale 9i %amiliei, cu modi8ic7rile 9i complet7rile ulterioare, precum 9i al :ot7r0rii 4uvernului nr& /-(5),,( privind organi;area 9i 8uncionarea Ministerului S7n7t7ii, cu modi8ic7rile 9i complet7rile ulterioare, ministrul muncii, solidarit7ii sociale 9i 8amiliei 9i ministrul s7n7t7ii emit urm7torul ordin< !RT& * 2*3 Standardele vala+ile, apro+ate de !sociaia de Standardi;are din Rom0nia, denumita n continuare !SRO, menionate n Normele generale de protecie a muncii, apro+ate prin Ordinul ministrului muncii 9i solidarit7ii sociale 9i al ministrului s7n7t7ii 9i 8amiliei nr& ',65.((5),,), pu+licat n Monitorul O8icial al Rom0niei, =artea I, nr& 66, din 1 decem+rie ),,), sunt voluntare& 2)3 >n aplicarea Normelor generale de protecie a muncii, prevederile standardelor menionate n acestea repre;int7 cerine minime& !RT& ) Se considera vala+ile, pentru actul normativ prev7;ut la art& *, urm7toarele< a3 standardele menionate n cuprinsul Normelor generale de protecie a muncii dac7 acestea sunt n vigoare la data aplic7rii acestuia? +3 standardele care au nlocuit ulterior standardele menionate n cuprinsul respectivei reglement7ri, n condiiile legii, con8orm datelor pu+licate de !SRO& !RT& ( >n ca;ul acestui act normativ, se considera a+rogate meniunile privind standardele anulate, n condiiile legii, con8orm datelor pu+licate de !SRO& !RT& =re;entul ordin se pu+lica n Monitorul O8icial al Rom0niei, =artea I& Ministrul muncii, solidarit7ii sociale 9i 8amiliei, an Mircea =opescu Ministrul s7n7t7ii, Ovidiu @rin;an AAAAAAAAAA