Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN nr. 626 din 14 martie 2003 pentru aprobarea Normativului referitor la autorizarea i gradul de alifi are a per!

onalului te"ni de de!ervire i a oordonatorului de !e uritate pentru di!tra #ia e$trem%& N'1(2002
n temeiul art. 11 alin. (7) din Hotrrea Guvernului nr. 1.102)2002 privind regimul de introducere pe pia i de exploatare a echipamentelor pentru agrement, n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 1*)2001 privind organi!area i "uncionarea #ini$terului %ndu$triei i &e$ur$elor, cu modi"icrile ulterioare, i al Hotrrii Guvernului nr. 22)2001 privind organi!area i "uncionarea #ini$terului 'ntii i (amiliei, cu modi"icrile i completrile ulterioare, mini!trul indu!triei i re!ur!elor i mini!trul !%n%t%#ii i familiei emit urmtorul ordin) +rt. 1 'e apro* +ormativul re"eritor la autori!area i gradul de cali"icare a per$onalului tehnic de de$ervire i a coordonatorului de $ecuritate pentru di$tracia extrem, +,1-.//., ediia 1, cuprin$ n anexa care "ace parte integrant din pre!entul ordin. +rt. 2 0re!entul ordin va "i pu*licat n #onitorul 1"icial al &omniei, 0artea %. -2222#ini$trul indu$triei i re$ur$elor, Dan Ioan ,ope! u #ini$trul $ntii i "amiliei, Daniela -arto

ANEX:
NOR.+'I/ referitor la autorizarea i gradul de alifi are a per!onalului te"ni de!ervire i a oordonatorului de !e uritate pentru di!tra #ia e$trem%& N'1(2002 0u*licat n #onitorul 1"icial cu numrul 344 din data de .5 iunie .//6 de