Sunteți pe pagina 1din 64

ORDIN nr. 803 din 12 noiembrie 2001 privind aprobarea unor indicatori de expunere i/sau de efect bio o!

ic re evan"i pentru stabi irea r#spunsu ui specific a or!anismu ui a factori de risc de $mbo n#vire profesiona # Ministrul sntii i familiei, avnd n vedere prevederile art. 1 lit. a) i ale art. 15 lit. d) i k) din Legea nr. 100/1%%8 privind asistena de sntate public, ale art. 1 lit. k) i e) din Legea nr. %0/1%%& privind pr!tecia muncii, cu m!dificrile i c!mpletrile ulteri!are, ale art. " din #!trrea $uvernului nr. 2&1/2001 privind criteriile i met!d!l!gia de ncadrare a l!curil!r de munc n c!ndiii de!sebite, cu m!dificrile i c!mpletrile ulteri!are, ale %rdinului ministrului sntii i familiei nr. &1'/2001 privind !rgani&area serviciil!r de medicina muncii i ale #!trrii $uvernului nr. 22/2001 privind !rgani&area i funci!narea Ministerului 'ntii i (amiliei, cu m!dificrile i c!mpletrile ulteri!are, avnd n vedere )eferatul de apr!bare al *ireciei generale de sntate public nr. *+ 1,.-5. din 1" n!iembrie ",,1, emite urmt!rul !rdin/ (rt. 1 'e apr!b lista cuprin&nd unii indicat!ri de e0punere i1sau indicat!ri de efect bi!l!gic relevani pentru stabilirea rspunsului specific al !rganismului la fact!ri de risc de mb!lnvire pr!fesi!nal, stabilii n ane0a care face parte integrant din pre&entul !rdin. (rt. 2 2n sensul pre&entului !rdin termenii urmt!ri sunt definii astfel/ a) indicat!r de e0punere e0tern 3 pre&ena n!0el!r pr!fesi!nale bi!l!gice i a cel!r cu indicativ (p i pre&ena msurabil i cuantificabil a n!0el!r pr!fesi!nale fi&ice i c4imice n aria l!cului de munc5 b) indicat!r de e0punere intern 3 pre&ena msurabil i cuantificabil a unui agent e0tern sau metab!lit al acestuia n mediile bi!l!gice, fr alterarea structurii i1sau funciei !rganel!r, aparatel!r sau !rganismului n ansamblul lui5 c) indicat!r de efect bi!l!gic 3 pre&ena msurabil i cuantificabil a m!dificrii structurii, funciei unui !rgan, aparat sau a !rganismului n ansamblul lui, d!vedit prin devierea de la n!rmal a un!r c!nstante bi!c4imice, funci!nale, imun!l!gice, genetice sau sistemice, c!nsecin a e0punerii la un agent din mediul de munc5 d) rspuns al !rganismului 3 !rice m!dificare reversibil sau ireversibil a structurii !ri funciei unui !rgan, aparat sau a !rganismului n ansamblul lui, !biectivi&at prin simpt!m, sindr!m, entitate pat!l!gic pentru care e0ist d!ve&i tiinifice de as!ciere p!&itiv semnificativ cu e0punerea la un agent din mediul de munc5 e) rspuns specific al !rganismului 3 c!mple0ul de m!dificri clinice i paraclinice care, n c!ndiii de e0punere la fact!ri de risc din mediul de munc, caracteri&ea& 6b!ala pr!fesi!nal6 i1sau 6supras!licitarea6. (rt. 3 Met!dele i te4nicile de determinare a indicat!ril!r de e0punere i a indicat!ril!r de efect bi!l!gic, precum i limitele bi!l!gice t!lerabile sunt stabilite prin reglementri ale Ministerului 'ntii i (amiliei i se m!dific anual n ca&uri argumentate medical, tiinific i statistic, respectndu3se pr!gresul te4nic!3tiinific. (rt. ) 7ndicat!rii de e0punere i1sau de efect bi!l!gic relevani pentru stabilirea rspunsului !rganismului la fact!ri de risc de mb!lnvire pr!fesi!nal sunt determinai n lab!rat!are de bi!t!0ic!l!gie i sunt utili&ai n m!nit!ri&area strii de sntate de ctre serviciile de medicina muncii. (rt. ' 7ndicat!rii de e0punere i1sau de efect bi!l!gic relevani pentru stabilirea rspunsului specific al !rganismului la fact!ri de risc de mb!lnvire pr!fesi!nal se nregistrea& astfel/ 3 n d!sarul medical individual, de ctre serviciul de medicina muncii5 3 n sinte&a anali&el!r medicale pentru aprecierea c!ndiiil!r de munc, la nivelul anga8at!rului5 3 n c!municarea privind riscul pr!fesi!nal, la nivelul anga8atului5 3 direcia de sntate public terit!rial va pstra datele privind indicat!rii relevani pentru supraveg4erea sntii p!pulaiei active n vederea meninerii i pr!m!vrii sntii c!munitare. (rt. & *ireciile de sntate public 8udeene i a municipiului +ucureti, ministerele cu reea sanitar pr!prie, serviciile de medicina muncii i anga8at!rii din !rice d!meniu de activitate, att din sect!rul public, ct i din sect!rul privat, v!r aduce la ndeplinire prevederile pre&entului !rdin. (rt. * 9re&entul !rdin va intra n vig!are la data publicrii n M!nit!rul %ficial al )!mniei, 9artea 7. Ministrul sntii i familiei, Danie a +arto ANEX 1. Indicatori bio o!ici de expunere intern# 'ubstana ;cet!n 7ndicat!rul de e0punere intern ;cet!n Materialul bi!l!gic <rin M!mentul rec!ltrii 'fritul sc4imbului L+: pr!puse , mg1l

;lc!!l i&!pr!pilic ;lc!!l metilic ;luminium ;ldrin ;nilin

;cet!n Metan!l ;luminium ;ldrin p3;min!fen!l Met4em!gl!bin

<rin <rin <rin 'nge <rin1 'nge <rin <rin 9r

'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sptmnii 'fritul sptmnii 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'c4imb 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 2n timpul lucrului 'fritul sptmnii 'fritul

5, mg1l = mg1l ",, micr!grame1l 1, micr!grame1l 1, micr!grame1l 5> #b t!tal 1 mg1l 5, micr!grame1gA ,,5 mg11,, g "5 micr!grame1gA 5, mg1l B ,, , " micr!grame1l "11,, ml 5 micr!grame1gA 5 micr!grame1l " mg1l 15, mg1gA "5 mg1gA 5> #b.t 1 mg1l @, mg1l

;ntim!niu ?stibiu) ;rsen i ;s#@

;ntim!niu ;rsen

+en&en

;cid fenilmercapturic (en!l t!tal 'ulfat inde0

<rin <rin <rin <rin <rin 'nge <rin 'nge <rin

+en&idin +eriliu +r!mur de metil Aadmiu i c!mpui an!rganici

+en&idin +eriliu +r!m Aadmiu 9r!teine

Al!rben&en

-3Al!r!catec4!l t!tal p3Al!rfen!l t!tal

<rin <rin 'nge 'nge <rin

Al!rur de metilen

A%#b Al!rur de metilen

A!mpui cianici ?acid cian4idric, cianuri i cian!gen) Ar!m ?C7)

:i!cianai

Ar!m

<rin <rin

1, micr!grame1gA @ micr!grame1gA 15 micr!grame1l

A!balt

A!balt

<rin

sptmnii 'nge **: *ieldrin 1,-3*icl!rben&en D,D3*imetil3acetamid D,D3*imetil3f!rmamid Etilben&en (en!l (lu!r3c!mpui #al!tan ?"3br!m!3" c4l!r!31,1,1 triflu!r!et4ane) #e0acl!rben&en D3#e0an #idra&in Lindan Mangan Mercur3metal i c!mpui an!rganici **: *ieldrin ",5 *icl!rfen!l t!tal D3metil3acetamida Metil3f!rmamid ;cid madelic (en!l t!tal (lu!r ;cid triflu!racetic 'nge 'nge <rin <rin <rin <rin <rin <rin 'nge 'fritul sptmnii 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sptmnii 'fritul sc4imbului 'fritul sptmnii 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 2naintea sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sptmnii 'fritul sptmnii 'fritul sptmnii 'fritul sc4imbului 'fritul 1 micr!grame1l ", micr!grame11,, ml 1, micr!grame11,, ml 15, micr!grame1gA @, micr!grame1gA 15 mg1l 1 mg1l 5, 5 mg1gA ",5 mg1l

#e0acl!rben&en ",53#e0anedi!ne #idra&in #e0acl!r cicl!4e0an Mangan Mercur

'er <rin <rin 'nge <rin 'nge <rin

15, micr!grame1l 5 mg1gA ",, micr!grame1gA ", micr!grame1l 1, micr!grame1l 1, micr!grame1l @5 micr!grame1gA 1,, micr!grame1l " mg1l @, mg1l 1 mg1l 55, micr!grame1l 1, mg1l 15 micr!grame1l 5>

Mercur i c!mpui !rganici Metiletilcet!n Metilcl!r!f!rm

Mercur MEA :ricl!retan!l t!tal

'nge <rin <rin 'nge

Metilcl!r!f!rm ;cid tricl!racetic Dic4el Dic4el carb!nil Dic4el A%#b

'nge <rin <rin 'nge

sc4imbului Dic4el Ditr!ben&en p3Ditri!fen!l t!tal Met4em!gl!bin %0id de carb!n 9arati!n A%#b p3Ditr!fen!l t!tal ;ctivitate c!linestera&ic 9entacl!rfen!l 9esticide !rgan!f!sf!rice 9lumb ;ctivitate c!linestera&ic 9lumb <rin <rin 'nge 'nge <rin 'nge 'nge 'nge <rin 'nge 9r ;L;3u A93u 9EL 'tiren ;cid mandelic <rin <rin 'nge <rin <rin ;cid fenilgli!0alic <rin <rin 'tiren 'nge 'nge 'ulfur de carb!n ;cid "3ti!3tia&!lidin-3carb!0ilic :estul i!da&ida :elur :etracl!retilen :ricl!retilen :elur ;cid tricl!racetic :ricl!retan!l <rin <rin <rin <rin 'nge 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 2naintea sc4imbului 'fritul sc4imbului 2naintea sc4imbului 'fritul sc4imbului 2naintea sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sptmnii 'fritul 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 2naintea sc4imbului 'fritul sc4imbului 15 micr!grame1l 5 mg1gA 1,5> #b 5> #b 5,, micr!grame1l scdere B @,> " mg1gA scdere F @,> 15, micr!grame1l -, micr!grame11,, ml @ micr!grame1cm 1, mg1l @,, micr!grame1l 1,, micr!grame11,, ml eritr!cite ,, mg1gA @,, mg1gA 1,, mg1gA 1,, mg1gA ,,55 mg1l ,,," mg1l - mg1l EG=,5 ", micr!grame1l 5, mg1gA @,, mg1gA

sptmnii :etraetil de plumb 9lumb dietil 9lumb t!tal :!luen :!luen ;cid 4ipuric !3Ares!l <raniu Canadiu Hilen <raniu Canadiu ;cid metil4ipuric <rin <rin 'nge <rin <rin <rin <rin <rin 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului 'fritul sc4imbului "5 micr!grame1l 5, micr!grame1l - mg1l " mg1l @ mg1l 1, micr!grame1l ", micr!grame1l @ g1l

2. Indicatori de raspuns specific a or!anismu ui Dr. crt. 1 D!0a ;cetalde4ida 7ndicat!r de raspuns specific al !rganismului 6b!ala pr!fesi!nala6 I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar acut cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice,ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li rerpirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I ;stm br!nsic n!nalergic I A!n8unctivita I *ermatita alergica de c!ntact " ;cetat de amil si i&!amil I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice,ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li rerpirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivita @ ;cetat de ben&il I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice,ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li rerpirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite ;cetat debutilsii&abutil I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice,ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li rerpirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite 5 ;cetat de cel!s!lv I 7nt!0icatie cr!nica si c!nsecintele acesteia

I ;fectiuni tubulare si tubul!interstitiale pr!duse de medicamente si metale grele 3nefr!patia t!0ica neclasificata la alte capit!le = ;cetat de etil I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice,ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li rerpirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite J. ;cetat de 4e0il secundar I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice,ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li rerpirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite . ;cetat de metil I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I Encefal!patie t!0ica I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice,ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li rerpirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite 11 ;cetat de vinil I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice,ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite 1" ;cetil acetat de etil I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice,ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite 1@ 1;cetil3amin!3 flu!ren ;cet!na I De!lasm al ve&icii urinare I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice,ga&e, fumuri si vap!ri

. 1,

;cetat de metil cel!s!lv ;cetat depr!pil

3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite 15 1= 1J ;cet!n cian4idrina ;cet!nitril ;cid acetic I 7nt!0icatie acuta, subacuta I 7nt!0icatie acuta, subacuta I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice,ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite 1 ;cid acrilic si acrilati I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice,ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite 1. ;cid a&!tic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta I 7nt!0icatie subacuta I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I ;stm br!nsic n!nalergic

",

;cid br!m4idric

"1

;cid butiric

"" "@

;cid cian4idric ;cid cl!r4idric

"-

;cid1lu!r4idtic

I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I ;'tm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact

"5

;cid f!rmic

"=

;cid f!sf!ric

"J

;cid 4idra&!ic

"

;cid metacrilic

".

;cid !0alic

@,

;cid sulfuric.

I A!n8unctivite I ;stm br!nsic n!nalergic @1 ;cid sulfur!s I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie cr!nica si c!nsecintele acesteia I 9!lineur!patia cau&ata de alti agenti t!0ici I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I ;stm br!nsic n!nalergic I +!li infecti!ase para&itare I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri

@"

;ci&i !rganici si derivati ?an4idride, lact!ne, 4al!genuri acide, amide)

@@

;crilat de etil

@@5

;crilamina ;crilat de metil

@=

;cril!nitril

@J

;cr!leina

@ @.

;genti bi!l!gici ;lc4il si aril cl!r3 silan

3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I ;stm br!nsic n!nalergic -, ;ldrin sau i&!aldrin I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?inflamatia cail!r respirat!rii superi!are) I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si

-1

;lc!l alilic

-"

;lc!!l amilic

-@

;lc!!l butilic

--

;lc!!l butilic tertiar

-5

;lc!!l decilic

-=

;lc!!l etilic

vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite -J ;lc!!l furfurilic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*')

;lc!!l 4eptilic

-.

;lc!!l 4e0ilic

5,

;lc!!l metil3amilic

51

;lc!!l metilic

5"

;lc!!l n!nilic

5@

;lc!!l !ctilic

I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite 5;lc!!l pr!pilic ?i&!pr!pilic) I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I ;stm br!nsic n!nalergic I ;rsuri c!rneene I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I ;stm br!nsic n!nalergic I ;stm br!nsic n!nalergic I 9neum!c!ni!&e cau&ate de alte pulberi an!ragnice

55

;lde4ida butirica

5=

;lc!!l

5J

;lde4ida cl!r3 acetica

;lde4ida cr!t!nica

5.

;lde4ida

=,

;luminiu si !0id de aluminiu

3 alumin!&a pulm!nara =1 ;mine alifatice si aliciclice I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I De!plasm al ve&icii urinare I De!plasm al ve&icii urinare I De!plasm al ve&icii urinare I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I +!li 4epatice t!0ice I ;lte anemii I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica

=" =@ ==5

;mine ar!matice carcin!gene ;min!difenil ;min!a&!t!luen ;m!niac

==

;n4idrida acetica

=J

;n4idrida b!rica

;n4idrida butirica

=.

;n4idrida f!sf!rica

J,

;n4idrida ftalica

I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I ;stm br!nsic n!nalergic I alte b!li specifice ale nasului si sinusuril!r na&ale 3 ulcer na&al si perf!ratia septului na&al J1 ;n4idrida maleica I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I ;nemie 4em!litica d!bandita I Met4em!gl!binemie I ;stm br!nsic n!nalergic I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I ;nemie 4em!litica d!bandita I Met4em!gl!binemie I ;stm br!nsic n!nalergic I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 br!nsita si pneum!nia cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I ;lte b!li specifice ale nasului si sinusuril!r na&ale 3 ulcer na&al si perf!ratia septului na&al I 9neum!c!ni!&a cau&ata de alte pulberi an!rganice I antim!ni!&a I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I *ermatita iritativa de c!ntact I De!plasm br!nsic si pulm!nar I De!plasm cutanat I 9neum!c!ni!&a cau&ata de alte pulberi an!rganice I 9neum!c!ni!&a prin mica

J"

;n4idrida sulfurica

J@

;nilina

J-

;nisidina

J5

;ntim!niu

J=

;ntracen

JJ

;patita

I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri J ;ril cl!r3silani I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I ;lte b!li specifice ale nasului si sinusuril!r na&ale 3 ulcer na&al si perf!ratia septului na&al I De!plasm br!nsic si pulm!nar I ;lte ne!plasme ale pielii ?n!ta/ 6alte6 se refera la n!nmelan!ame) I 9!line!rupatia cau&ata de alti agenti t!0ici I De!plasm al ve&icii urinare I 9neum!c!ni!&a cau&ata de a&best si alte fibre minerale I ;&best!&a I )evarsate pleurale neclasificate I 9laci pleurale 3 placi pleurale ce c!ntin a&best I ;lte b!li pleurale 3 alte b!li pleurale specificate I De!plasm laringian I De!plasm br!nsic si pulm!nar I Me&!teli!m 3 me&!teli!m pleural 3 me&!teli!m perit!neal 3 me&!teli!m cu alte l!cali&ari 3 me&!teli!m fare preci&are I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 b!li respirat!rii cr!nice cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?emfi&em, br!nsi!lita, fibr!&a) 3 alte b!li respirat!rii cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I 9neum!c!ni!&a cau&ata de alte pulberi an!rganice I barit!&a I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri

J.

;rsen si c!mpusi an!rganici

, 1

;uramina ;&best

"

+ariu ?c!mpusi s!lu4ili)

+en&antracen

3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I ;lte ne!plasme ale pielii ?n!ta/ 6alte6 se refera la n!nmelan!ame) I De!plasm br!nsic si pulm!nar +en&en I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I ;nemii aplastice pr!duse de agenti e0temi I ;granul!cit!&a I Leucemii 3 leucemia miel!ida I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I ;nemii aplastice pr!duse de agenti e0temi I ;granul!cit!&a I Lcucemii 3 leucemia miel!ida I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I De!plasm al ve&icii urinare I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I ;lte ne!plasme ale pielii ?n!ta/ 6alte6 se refera la n!nmelan!ame) I A!n8unctivite I De!plasm br!nsic si pulm!nar I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri

+en&ina ?ar!matice peste =>)

+en&ine ?carburanti)

+en&idina +en&!at de etil

+en&piren

.,

+eriliu si c!mpusi

3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I De!plasm br!nsic si pulm!nar I 9neum!c!ni!&a cau&ata de alte pulberi an!rganice I beril!&a .1 +i!0id de cl!r I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I ;stm br!nsic n!nalergic I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I ;stm br!nsic n!nalergic I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 9neum!c!ni!&a cau&ata de alte pulberi cu c!ntinut de siliciu I silic!&a I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I De!plasm br!nsic si pulm!nar I ;lte ne!plasme ale pielii ?n!ta/ 6alte6 se refera la n!nmelan!ame) I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si

."

+i!0id de sulf

.@ .-

+i!0id de siliciu +iscl!rmetileter

.5

+r!m

.=

+r!m

.J

+r!mura de etil

vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact . +r!mura de metil I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I +isin!&a I ;stm br!nsic alergic I ;lte rinite alergice I A!n8unctivite I alte b!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de pulberi !rganice I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie cr!nica I +!li 4epatice t!0ice I ;fectiuni tubulare si tubul!interstitiale pr!duse de medicamente si metale grele 3 nefr!patia t!0ica neclasificata la alte capit!le I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*')

..

+umbac

1,,

+utadiena

1,1

+utilamina

1,"

+util cel!s!lv

1,@

+util3glicid3eter

1,-

+util mercaptan

1,5

+util3t!luen3tertiar

I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact 1,= Aadmiu I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 br!nsita si pneum!nia cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 b!li respirat!rii cr!nice cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?emfi&em, br!nsi!lita, fibr!&a) I 9neum!c!ni!&a cau&ata de alte pulberi an!rganice I ca!lin!&a I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 b!li respirat!rii cr!nice cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?emfi&em, br!nsi!lita, fibr!&a) I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I ;stm br!nsic n!nalergic I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta I 7nt!0icatie acuta I De!plasm al cavitatii na&ale si al urec4ii medii I De!plasm faringean I De!plasm br!nsic si pulm!nar I 9neum!c!ni!&a minerului la carbune I 7nt!0icatie cr!nica I )inita alergica I A!n8unctivite I ;stm br!nsic alergic I +!li ale cail!r aeriene cau&ate de pulberi !rganice I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica

1,J

Aa!lina

1,

Aarbamati

1,. 11,

Aarbaril Aarb!nil metalic

111 11" 11@

Aarbune ?pulberi) Ael!s!lv Aereale ?pulberi)

11-

Aet!na

115

Aet!ne

11=

A4in!na

I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact 11J Aianamida calcica I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita acuta I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si

11 11.

Aianuri si cian!geni Aicl!4e0an

1",

Aicl!4e0an!l

1"1

Aicl!4e0an!na

1""

Aicl!4e0an!n3 i&!0ina

1"@

Aicl!4e0an

1"-

Aicl!4e0ilamina

vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact 1"5 Aicl!pentadiena I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si

1"=

Aicl!pr!pan

1"J

Aiment

1"

Al!r si c!mpusi

1".

Al!racet!fen!na

1@,

Al!ranilina

1@1

Al!rben&en ?m!n!)

vap!ri ?);*') I A!n8unctivita 1@" Al!rbr!mmetan I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact

1@@

Al!rdan

1@-

Al!rdifenil

1@5

Al!rnaftaline

1@=

Al!r nitr!ben&en

1@J

Al!r nitr!pr!pan

1@

Al!r!f!rm

I +!li 4epatice t!0ice 1@. Al!r!picrina I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*')

1-,

Al!r!pren

1-1

Al!r3stilen

1-"

Al!r t!luen

1-@

Al!rura de acetil

1--

Al!rura de alil

1-5

Al!rura de ben&il

I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic 1-= Al!rura de ben!il I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si

1-J

Al!rura de cl!r acetil

1-

Al!rura de etil

1-.

Al!rura de metil

15,

Al!rura de metilen

151

Al!rura de sulf

15"

Al!rura de sulfuril

vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic 15@ Al!rura de ti!nil I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta sau cr!nica I 'cler!d!mie I ;ngi!sarc!m 4epatic I +!li 4epatice cr!nice I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I <rticaria de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita acuta I 7nt!0icatie acuta, subacuta sau cr!nica I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar acut cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 alte b!li respirat!rii cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact

15-

Al!rura de ti!f!sf!ril

155

Al!rura de vinil

15=

A!balt

15J 15

A!mpusi cianici A!mpusi !rgan!mercuriali

15. 1=,

Are&!li Ar!m si c!mpusi

I De!plasm al acvitatii na&ale I De!plasm br!nsic si pulm!nar I De!plasm br!nsic si pulm!nar I ;lte b!li specifice ale nasului si sinusuril!r na&ale 3 ulcer na&al si perf!ratia septului na&al 1=1 Aurenti de inalta frecventa *ecab!ran ;cid ",dicl!rfen!0i acetic **: ?1,1 3 tricl!r 3 ",@ di?p cl!r 3 fenil) 3 etan) I 'indr!m cerebr!astenic I :ulburari de term!reglare I Aataracta I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I 7nt!0icatie acuta I 7nt!0icatie acuta I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta

1=" 1=@ 1=-

1=5

**9C ?,,, dimetil 3 "," dicl!rdivnilin f!sfat) *ecalina

1==

I 7nt!0icatie acuta I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si

1=J

*iacet!n3alc!!l ?-3 4idr!0i3- metil 3" pentan!na)

1=

*ia&!metan

1=.

*ib!ran

1J,

*ibr!3metan

vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact 1J1 *icl!r3etan I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I ;nemie 4em!litica d!bandita I ;granul!cit!&a I Leucemii 3 leucemia limf!ida 3 leucemia miel!ida I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 alte b!li respirat!rii cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?granul!mat!&a pulm!nara) I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar superi!are cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si

1J"

*icl!r3etilen

1J@

*icl!r4idrina

1J-

*icl!r4e0il3amina

1J5

*icl!r3ben&en ?para, !rt!)

1J=

*icl!r nitr!3etan

1JJ

*icl!r3pr!pan

vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact 1J 1J. *iledrin *ietilamina I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic alergic I 7nt!0icatie acuta I 7nt!0icatie cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I +!li 4epatice t!0ice I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie cr!nica I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita acuta I *ermatita iritativa de c!ntact I De!plasm al ve&icii urinare

1 , 1 1

*ietilen glic!l *ietilen !0id

1 "

*ifenileter

1 @

*iflu!r3dibr!m metan

1 1 5

*imetil nitr!samina *ii&!butil3cet!na

1 =

*ii&!pr!pil amina

1 J

*imetilamin! a&!ben&en

*imetil anilina

I 7nt!0icatie cr!nica I ;nemie 4em!litica d!bandita I *ermatita iritativa de c!ntact I +!li 4epatice t!0ice I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I De!plasm br!nsic si pulm!nar I ;lte ne!plasme ale pielii ?n!ta/ 6alte6 se referera la n!nmelan!ame) I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*')

1 .

*imetil acetamida

1.,

*imetil3amina

1.1

*imetilben&il3 aminia

1."

*imetil cl!reter

1.@

*imetil di!0an

1.-

*i!0an

1.5

*imetil3f!ramida

I *ermatita iritativa de c!ntact 1.= *imetil34idra&ina I 7nt!0icatie cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita acuta I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie cr!nica I 7nt!0icatie cr!nica I ;nemie 4em!litica d!bandita I +!li 4epatice t!0ice I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri edem pulm!nar superi!are cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I ;lte cataracte specifice I +!li 4epatice t!0ice I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I ;lte cataracte specifice I +!li 4epatice t!0ice I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I ;nemie 4em!litica d!bandita I +!li 4epatice t!0ice I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie cr!nica I ;nemie 4em!litica d!bandita I 7nt!0icatie cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri

1.J 1.

*initrat de etilen glic!l *initr!ben&en

1..

*initr!fen!l si derivati

",,

*initr!3!rt!3cre&!l

",1

*initr!t!luen

","

*i!0an

",@

*!Kan!l *+ ?eter m!n!butilic dietilen3glic!l) Endrin

",-

",5

Epicl!r4idrina

3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact ",= E9D ?ester3ti!n! ben&en f!sf!ric de etil si para3nitr!3 fenil) Esteri !rgan! f!sf!rici Etan!l amina I 7nt!0icatie acuta

",J ",

I 7nt!0icatie acuta I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic alergic I 7nt!0icatie acuta I 7nt!0icatie acuta I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 alte b!li respirat!rii cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie cr!nica

",. "1,

Eter butilic Eter dicl!r3dietilic

"11

Eter dicl!r etilic

"1"

Eter etilic

"1@

Eter metilic al dipr!pilen glic!lului Eter pr!pilic

"1-

I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri

"15

Eteri

3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite "1= Etil amina I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*' I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I +!li 4epatice t!0ice I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita

"1J

Etil ben&en

"1

Etil3butil3cet!na

"1.

Etil mercaptan

"",

Etil t!luen

""1

Etilen cl!r4idrina

"""

Etilen diamina

I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic alergic ""@ Etilen imina I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I +!li 4epatice t!0ice I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic alergic I ;lte cataracte specifice I 9!lineur!patia cau&ata de alti agaenti t!0ici 3 alte p!lineur!patii specifice I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I ;lte rinite alergice I ;lve!lita alergica e0trinseca I ;stm br!nsic alergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I De!plasm br!nsic si pulm!nar I ;lte ne!plasme ale pielii ?n!ta/ 6alte6 se referera la n!nmelan!ame) I 7nt!0icatie acuta I 7nt!0icatie acuta I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si

""-

Etilen !0id

""5

Etil3mercaptan

""=

Et!0i3etil3metacrilat

""J

(aina

""

(enantren

"". "@, "@1

(encl!rf!s (enil glicidil3eter ?9$E) (enil 4idra&ina

vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact "@" (enil3metil3cet!na I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie cr!nica I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 br!nsita si pneum!nia subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica

"@@ "@-

(enilen diamina (en!l

"@5

(er!3vanadiu

"@=

(lu!r si c!mpusi

"@J "@

(lu!r acetat de s!diu (lu!rura de sulfuril

"@.

(lu!ruri

"-,

(!rmalde4ida

I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic "-1 (!rmiat de etil I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I +!li 4epatice t!0ice I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivita I +!li 4epatice t!0ice I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica

"-"

(!rmiat de metil

"-@ "--

(!sdrin (!sf!r galben

"-5

(!sgen

"-=

(urfur!l

"-J

$a&e lic4efiate ?c!ntinut principal A@3A-)

"-

$licid!l

I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic "-. $lic!li si derivati I 7nt!0icatie cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I *ermatita iritativa de c!ntact I ;cnee I ;lte ne!plasme ale pielii ?n!ta/ 6alte6 se refera la n!nmelan!ame) I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*' I *ermatita iritativa de c!ntact I ;lte ne!plasme ale pielii ?n!ta/ 6alte6 se refera la n!nmelan!ame) I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative I +!li 4epatice t!0ice I ;fectiuni tubulare si tubul!interstitiale pr!duse de medicamente si metale grele 3 nefr!patia t!0ica neclasificata la alte capit!le I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative I +!li 4epatice t!0ice I ;fectiuni tubulare si tubul!interstitiale pr!duse de medicamente si metale grele 3 nefr!patia t!0ica neclasificata la alte capit!le

"5,

$li!0al

"51

$udr!ane

"5"

$udr!ane ?pr!dusi de distilare)

"5@

#idr!carburi cl!rate

"5-

#eptacl!r

"55

#eptan

I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative I +!li 4epatice t!0ice I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative I +!li 4epatice t!0ice I ;fectiuni tubulare si tubul!interstitiale pr!duse de medicamente si metale grele 3 nefr!patia t!0ica neclasificata la alte capit!le I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative I +!li 4epatice t!0ice I ;fectiuni tubulare si tubul!interstitiale pr!duse de medicamente si metale grele 3 nefr!patia t!0ica neclasificata la alte capit!le I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar superi!are cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic alergic I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri

"5=

#e0acl!r cili!4e0an

"5J

#e0acl!r etan

"5

#e0aflu!rura de telur

"5.

#e0ametilen diamina

"=,

#e0ametilen3 dii&!cianat

"=1

#e0an

3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I +!li 4epatice t!0ice "=" #idra&ina I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I +!li 4epatice t!0ice I Encefal!patie t!0ica I *ermatita iritativa de c!ntact I ;cnee I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I +!li 4epatice t!0ice I *ermatita iritativa de c!ntact I ;fectiuni tubulare si tubul!interstitiale pr!duse de medicamente si metale grele 3 nefr!patia t!0ica neclasificata la alte capit!le I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I +!li 4epatice t!0ice I Encefal!patie t!0ica I *ermatita iritativa de c!ntact I ;cnee I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I +!li 4epatice t!0ice I Encefal!patie t!0ica I *ermatita iritativa de c!ntact I ;cnee I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri

"=@

#idr!carburi alifatice ?K4ite spirt s!lvent, nafta, ligr!ina, petr!l lampant, m!t!rina)

"=-

#idr!carburi alifatice 4al!genate

"=5

#idr!carburi ar!maice

"==

#idr!carburi din petr!l alifatice si aliciclice

"=J

#idr!carburi p!liciclice

ar!matice

3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I De!plasm br!nsic si pulm!nar I ;lte ne!plasme ale pielii ?n!ta/ 6alte6 se referera la n!nmelan!ame) I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I ;nemie 4em!litica d!bandita I 9!lineur!patia cau&ata de alti agenti t!0ici I ;fectiuni tubulare si tubul!interstitiale pr!duse de medicamente si metale grele 3 nefr!patia indusa de metale grele I +!li 4epatice t!0ice I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I +!li 4epatice t!0ice I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I +!li 4epatice t!0ice I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I ;nemie 4em!litica d!bandita I 9!lineur!patia cau&ata de alti agenti t!0ici I ;fectiuni tubulare si tubul!interstitiale pr!duse de medicamente si metale grele 3 nefr!patia indusa de metale grele I +!li 4epatice t!0ice I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I +!li 4epatice t!0ice I A!n8unctivite

"=

#idr!c4in!ne

"=.

#idr!gen arseniat

"J,

#idr!gen f!sf!rat

"J1

#idr!gen seleniat

"J"

#idr!gen stibiat

"J@

#idr!gen sulfurat

"J-

#idr!gen telurat

"J5

#idr!gen de s!diu, 4idr!0id de p!tasiu

I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I A!n8unctivita acuta sau cr!nica I *ermatita iritativa de c!ntact I ;lte b!li ale nasului si sinusuril!r na&ale 3 ulcer na&al si perf!ratia septului na&al I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 alte b!li respirat!rii cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I +!li 4epatice t!0ice I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie cr!nica I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I A!n8unctivita I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I A!n8unctivite I +!li 4epatice t!0ice I Encefal!patie t!0ica I ;cnee I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I A!n8unctivite I +!li 4epatice t!0ice I Encefal!patie t!0ica I ;cnee I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica

"J=

#ip!cl!riti

"JJ

7nsecticide cl!rate

"J

7!d

"J. " ,

7!dura de metil 7&!fr!na

" 1

7&!!cten

" "

7&!pren

" @

7&!pr!pil ben&en

?cumen)

I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivita I )inite laergice I A!n8unctivite I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I A!n8unctivite I +!li 4epatice t!0ice I 7nt!0icatie acuta I 7nt!0icatie cr!nica I 9neum!c!nia&e cau&ate de alte pulberi an!rganice 3 silic!mangani!&a I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 br!nsita si pneum!nia cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?pneum!nia manganica) I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I I 9!lineur!patia cau&ata de alti agenti t!0ici 3 alte p!lineur!patii spercifice I Enecefal!patia t!0ica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri

" -

7&!pr!pil amina

" 5

7&!pr!pil glicidil3 eter ?7$E)

" =

7&!ciaanti

" J

Lemn e0!tic ?pulberi)

" " .

Ligr!ina Malat4i!n

".,

Mangan

".1

Mercaptani

"."

Mercur metalic si c!mpusi an!rganici t!0ici, c!mpusi

!rgan! mercuriali

3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite I ;lte b!li pulm!nare interstitiale 3 alte b!li pulm!nare interstitiale cu fibr!&a I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I ;nemie 4em!litica d!bandita I ;granul!cit!&a I Leucemii 3 leucemia limf!ida 3 leucemia miel!ida I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*')

".@

Metacrilat de metil

".-

Metacrilat de D3 butil

".5

Metale dure

".=

Metan

".J

Metil3acetilena

".

Metil3anina

"..

Metil3anilina

3 alte b!li respirat!rii cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?granul!mat!&a pulm!nara) I *ermatite iritative de c!ntact @,, Metil3butil3cet!na I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica

@,1

D3metil3carb!nat naftil ?carbaril, sevin) Metil3cel!s!lv Metil3cicl!4e0an

@," @,@

I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si

@,-

Metil3cid!4e0an!l

@,5

Metil cicl!4e0an!na

@,=

Metil3cl!r3acrilat

@,J

Metil3cl!r!f!rm ?tricl!retan)

@,

Metil3c!lantren

vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I De!plasm br!nsic si pulm!nar @,. Metil3etil3cet!na I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta I 7nt!0icatie acuta I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta I 7nt!0icatie acuta I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si

@1, @11

Metil3etil3parat4i!n Metil34e0il3cet!na

@1"

Metil3i&!amil3 cet!na

@1@

Metil3i&!butil3 cet!na

@1-

Mel3i&!butinil cet!na

@15

Metil3mercaptan

@1= @1J

Metil3parat4i!n Metil3pr!pil3cet!na

vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact @1 @1. Metil3sist!0 Metil3stiren I 7nt!0icatie acuta I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I 9neum!c!nia&e cau&ate de alte pulberi an!rganice I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I +!li 4epatice t!0ice I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I *ermatite iritative de c!ntact I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si

@",

Metilal

@"1

Metilen bis fenil3 i&!cianat

@"" @"@ @"-

Met!0icl!r Mica M!n!cl!r34idrina

@"5 @"=

M!n!3etilen3glic!l M!n!3metil3 4idra&ina

@"J

M!t!rina

@"

Daftalina

vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I ;nemie 4em!litica d!bandita 3 alte anemii 4em!litice n!naut!imune I Aataracta @". Daftaline cl!rate si difenil3cl!rate I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I *ermatite iritative de c!ntact I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I De!plasm al ve&icii urinare I 9neum!c!nia&e cau&ate de alte pulberi an!rganice 3 apatit!&a I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I )inita alergica I ;stm br!nsic mi0t I *ermatita iritativa de c!ntact I ;cnee I *ermatita iritativa de c!ntact I ;lte ne!plasme ale pielii ?n!ta/ 6alte6 se refera la n!nmelan!ame) I ;stm br!nsic mi0t I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar acut cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I *ermatita iritativa de c!ntact I De!plasm br!nsic si pulm!nar I De!plasm al cavitatii na&ale si al urec4ii medii 3 cavitatea na&ala I ;stm br!nsic mi0t I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 edem pulm!nar acut cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 br!nsita si pneum!nia cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I ;lte b!li pulm!nare interstitiale 3 alte b!li pulm!nare interstitiale cu fibr!&a ?pneum!c!nia&a nec!lagena) I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I ;nemie 4em!litica d!bandita I ;granul!cit!&a I Leucemii 3 leucemia limf!ida 3 leucemia miel!ida I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 alte b!li respirat!rii cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?granul!mat!&a pulm!nara) I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I *ermatite iritative de c!ntact I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si

@@, @@1

Daftil3amine ?alfa si beta) Defelina

@@"

Degru de fum

@@@

Dic4el

@@-

Dic4el3carb!nil

@@5

Ditr!derivati ai 4idr!carburil!r ar!matice

@@= @@J

Dic!tina Ditr!anilina

vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') @@ Ditr!3anis!l I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I *ermatite iritative de c!ntact I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I *ermatite iritative de c!ntact I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I *ermatite iritative de c!ntact I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I *ermatite iritative de c!ntact I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I *ermatite iritative de c!ntact I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I *ermatite iritative de c!ntact I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I *ermatite iritative de c!ntact I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I *ermatite iritative de c!ntact

@@.

Ditr!3ben&en

@-,

Ditr!3butan

@-1

Ditr!3etan

@-"

Ditr!etil3ben&en

@-@

Ditr!glic!l

@--

Ditr!glicerina

@-5

Ditr!3metan

I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite @-= Ditr!3naflalina I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I *ermatite iritative de c!ntact I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I *ermatite iritative de c!ntact I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I *ermatite iritative de c!ntact I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I ;stm br!nsic mi0t I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I ;stm br!nsic mi0t I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I 9neum!c!nia&e cau&ate de alte pulberi an!rganice 3 !livin!&a I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si

@-J

Ditr!3pr!pan

@-

Ditr!3t!luen

@-.

Ditr!&!3dimetil3 amina

@5,

Ditr!&!3metil3uree

@51

Ditr!&!3metil3 uretan

@5" @5@ @5-

%ctan %livina %smiu tetra!0id

vap!ri ?);*') I A!n8unctivite @55 %0icl!rura de f!sf!r I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 edem pulm!nar subacute cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 edem pulm!nar subacute cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I De!plasm br!nsic si pulm!nar I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 edem pulm!nar subacute cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I ;lte b!li ale nasului si sinusuril!r na&ale 3 ulcer na&al si perf!ratia septului na&al I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I 7nt!0icatie cr!nica I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I A!n8unctivite I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 b!li respirat!rii cr!nice cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?emfi&em, br!nsi!lita, fibr!&a) 3 edem pulm!nar subacute cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I 7nt!0icatie cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si

@5=

%0i&i de a&!t

@5J

%0id de cadmiu

@5

%0id decalciu

@5. @=, @=1 @="

%0id de carb!n %0id de difenilcl!rat %0id de etilena %&!n

@=@ @=@=5

9arati!n 9entab!ran 9entacl!retan

@==

9entacl!fen!l

vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite @=J 9entacl!rura de f!sf!r I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 edem pulm!nar subacute cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I Encefal!patie t!0ica I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 edem pulm!nar subacute cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si

@=

9entacl!rura de sulf

@=.

9entan

@J,

9entasulfura de f!sf!r

@J1

9ercl!retilen ?tetracl!retilen)

@J"

9ercl!r3metil3 mercaptan

@J@

9etr!l lampant

vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 edem pulm!nar subacute cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I ;lte ne!plasme ale pielii ?n!ta/ 6alte6 se refera la n!nmelan!ame) @J9ic!linele I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I )inita vas!m!t!rie I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I ;stm br!nsic mi0t I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie cr!nica I ;lte anemii 3 anemia sider!plastica secundara cau&ata de medicamente si t!0ine I Encefal!patie t!0ica I 9!lineur!patia cau&ata de alti agenti t!0ici 3 alte p!lineur!patii specifice I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I 7mb!lnaviri dat!rita c!mpresiunil!r si dec!mpresiunil!r

@J5

9iperidina

@J=

9iridina

@JJ

9latina

@J

9lumb metalic, !0i&i de plumb si alti c!mpusi an!rganici t!0ici

@J. @ ,

9l!mb tetraetil si tenametil 9resiunea at3 m!sferica sca&uta sau crescuta 9r!pan

@ 1

I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite

I *ermatite iritative de c!ntact I ;lte ne!plasme ale pielii ?n!ta/ 6alte6 se refera la n!nmelan!ame) @ " 9r!pilenimina I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I *ermatite iritative de c!ntact I 9neum!c!nia&e cau&ate de alte pulberi an!rganice 3 alumin!&a pulm!nara I 9neum!c!nia&a minerului la carbune 3 antrac!&a I 9neum!c!nia&e cau&ate de alte pulberi an!rganice 3 ca!lin!&a I 9neum!c!nia&e cau&ate de alte pulberi an!rganice 3 talc!&a I 9neum!c!nia&e cau&ate de alte pulberi an!rganice 3 pneum!c!nia&a prin mica I 9neum!c!nia&e cau&ate de alte pulberi an!rganice 3 !livin!&a I 9neum!c!nia&e cau&ate de alte pulberi an!rganice 3 pneum!c!nia&a prin nefelina1apatita I 9neum!c!nia&e cau&ate de alte pulberi an!rganice 3 sider!&a I 9neum!c!nia&e cau&ate de alte pulberi an!rganice 3 stani!&a I 9neum!c!nia&e cau&ate de alte pulberi an!rganice 3 antim!ni!&a I 9neum!c!nia&e cau&ate de alte pulberi an!rganice 3 barit!&a I 9neum!c!nia&e cau&ate de alte pulberi an!rganice

@)@ @ @ 5 @ = @ J @ @ . @., @.1 @." @.@ @.@.5 @.=

9r!pil3glicidil3eter 9r!pi!lact!na 9ulberi de aluminiu 9ulberi de carbune 9ulberi de ca!lin 9ulberi de talc 9ulberi de mica 9ulberi de !livina 9ulberi de nefelina apatita 9ulberi de !0id de fier 9ulberi de !0id de staniu 9ulberi de antim!niu 9ulberi de baritina 9ulberi minerale pneum!c!ni!gene?i n afara de 'i%" si a&best) 9ulberi vegetale si te0tile

@.J

I ;stm br!nsic alergic I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I )inita alergica I +isin!&a I +!ala prelucrat!ril!r de in I +!li ale cail!r aeriene cau&ate de alte pulberi !rganice I 9neum!patia alergica la pulberi !rganice 3 pneum!patia fermierului 3 bagas!&a 3 pneum!patia muncit!rului la prepararea maltului 3 pneum!patia crescat!ril!r de ciuperci 3 pneum!patia c!8it!ril!r de artar 3 pneum!patii alergice cau&ate de alte pulberi !rganice

@.

9ulberi !rganice alergi&ante

I ;stm br!nsic alergic I )inita alergica I +!li ale cail!r aeriene cau&ate de alte pulberi !rganice I 3 bisin!&a I 3 b!ala prelucrat!ril!r de in I 3 b!li ale cail!r aeriene cau&ate de alte pulberi !rganice I 9neum!patia alergica la pulberi !rganice 3 pneum!patia fermierului 3 bagas!&a 3 pneum!patia muncit!rului la prepararea maltului 3 pneum!patia crescat!ril!r de ciuperci 3 pneum!patia c!8it!ril!r de artar 3 suber!&a 3 pneum!patia cau&ata de sisteme de aer c!nditi!nat si de umidificarea aerului 3 pneum!patii alergice cau&ate de alte pulberi !rganice I +!ala de iradiere ?s!ndr!m acut de iradiere) I )adi!dermite acute si cr!nice I Aataracta I #em!patii maligne ?leucemii/ leucemia limf!ida, leucemia miel!ida, alte leucemii cu celule specifice) I De!plasm br!nsic si pulm!nar I De!plasm al cail!r aeriene superi!are I De!plasm al pielii ?n!n3melan!m) I De!plasm !s!s I Aataracta I Leratite I Leratite I A!n8unctivite I ;lte ne!plasme ale pielii ?n!ta/ 6alte6 se refera la n!nmelan!ame) I ;stm br!nsic alergic I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I ;fectiuni neur!psi4ice

@..

)adiatii i!n!&ante

-,, -,1

)adiatii infrar!sii )adiatii ultravi!lete

-,"

)asini ep!0idice

-,@

)etele electrice de inalta tensiune,sub tensiune ?munca la) )icin

-,-

I ;stm br!nsic alergic I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta I 7nt!0icatie acuta I *ermatite iritative de c!ntact I ;lte ne!plasme ale pielii ?n!ta/ 6alte6 se refera la n!nmelan!ame) I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si

-,5

'eleniu

-,= -,J -, -,.

'evin 'ist!0 'm!ala '!lvent nafta

vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I A!n8unctivite -1, -11 'taniu ?c!mpusi !rganici) 'tibiu I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I Encefal!patie t!0ica I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I 9!lineur!patia cau&ata de alti agenti t!0ici I ;sten!pie ac!m!dativa I ;gravarea mi!piei pree0istente I M!n!neur!patia membrel!r superi!are 3 sindr!m de tunel carpian 3 le&iuni ale nervului ulnar 3 le&iuni ale nervului radial 3 alte m!n!neur!patii membrel!r superi!are I 'in!vite si ten!sin!vite 3 ten!sin!vita stil!idei radiale I afectiuni ale tesuturil!r m!i prin s!licitare, supras!licitare si presiune 3 ten!sin!vita crepitanta cr!nica a mainii si articulatiei pumnului 3 bursita !lecraniana 3 bursita prepaletara I ;lte entes!patii 3 epic!ndilita mediala 3 epic!ndilita laterala I 9neum!c!nia&e cau&ate de alte pulberi an!rganice 3 talc!&a I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*')

-1"

'tiren m!n!mer

-1@

'ulfat de dimetil

-1-15

'ulfura de carb!n 'upas!licitarea anali&at!rului vi&ual 'upras!licitarea aparatului l!c!m!t!r

-1=

-1J -1 -1.

:alc :aliu :antal

3 br!nsita si pneum!nia subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact -", ", -, 5 :1acid ?tricl!r3",-,53 fen!0i) acetic1 :E*9 ?tetraetil3 diti!n!3 pir!f!sfat) :elur :emperatura ridicata :emperatura sca&uta :E99 ?tetra etil3 pir!f!sfat) :erebentina I 7nt!0icatie acuta

-"1 -""

I 7nt!0icatie cr!nica I '!c cal!ric I A!laps cal!ric I Arampe cal!rice I #ip!termia I ;lte efecte ale temperaturii sca&ute I 7nt!0icatie acuta I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I +!li 4epatice t!0ice I ;fectiuni tubulare si tubul!interstitiale pr!duse de medicamente si metale grele 3 nefr!patia t!0ica neclasata la alte capit!le I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si subacuta

-"@ -"-"5

-"=

:etrabr!mura de acetilena

-"J

:etracl!r3etilena

-"

:etracl!rura de carb!n

-".

:etracl!rura de titan

-@,

:etraelil de plumb

-@1

:etra4idr!furan ?dietilen!0id)

I 7nt!0icatie cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 edem pulm!nar acut cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I A!n8unctivite I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*' I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica

-@"

:etralina

-@@

:etranitr!metan

-@-

:etril ?-, -, = trinitr! fenil3metil nitramina) :etra!0id de !smiu :4iram ?disulfura de tetrametil tiuram)

-@5 -@=

I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 edem pulm!nar acut cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 b!li respirat!rii cr!nice cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?enfi&em, br!nsi!lita, fibr!&a) I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I Encefal!patia t!0ica I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta I 7nt!0icatie acuta

-@J

:itan si !0id de titan

-@

:!luen

-@. --,

:!luidina :!luilendiamina

--1

:!luilen3dii&!cianat

I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I ;stm br!nsic mi0t I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I M!n!neur!patia membrel!r superi!are 3 sindr!m de tunel carpian 3 le&iuni ale nervului ulnar 3 le&iuni ale nervului radial 3 alte m!n!neur!patii membrel!r superi!are I 9!lineur!patia cau&ata de alti agenti t!0ici 3 alte p!lineur!patii specifice I 'indr!mul )aMnaud I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I Encefal!patia t!0ica I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I ;fectiuni tubulare si tubul!interstitiale pr!duse de medicamente si metale grele 3 nefr!patia t!0ica neclasata la alte capit!le I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatite iritative de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatite iritative de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic

--"

:!0afen

--@

:repidatii

---

:ricl!etan ?metil cl!r!f!rm)

--5

:ricl!retilen

--=

:ricl!r3pr!pan

--J

:ricl!rura de ben&il ?fenil cl!r!f!rm)

--

:ricl!rura de f!sf!r

I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I ;stm br!nsic n!nalergic I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I ;stm br!nsic n!nalergic I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I ;stm br!nsic n!nalergic I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie cr!nica I *ermatita iritativa de c!ntact I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie cr!nica I ;stm br!nsic n!nalergic I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact

--.

:rietilamina

-5, -51

:ricre&il3f!sfat :rietilen3glic!l

-5" -5@

:riflu!rura de a&!t :riflu!rura de b!r

-5-

:riflu!rura de cl!r

-55 -5= -5J

:rimetilen3 trinitramina :rinitr!fen!l :ri!0id de sulf

-5

:rinitr!t!luen

I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I *ermatita iritativa de c!ntact I Aataracte I ;nemie 4em!litica d!bandita 3 alte anemii n!naut!imune I ;lte b!li pulm!nare interstitiale I ;lte b!li interstitiale cu fibr!Ma I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 edem pulm!nar acut cau&at de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 b!li respirat!rii cr!nice cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?enfi&em, br!nsi!lita, fibr!&a) I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I )inita alergica I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I ;stm br!nsic n!nalergic I *ermatita iritativa de c!ntact I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 b!li respirat!rii cr!nice cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?enfi&em, br!nsi!lita, fibr!&a) I De!plasm br!nsic si pulm!nar I ;lte ne!plasme ale pielii ?n!ta/ 6alte6 se referera la n!nmelan!ame) I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I ;stm br!nsic n!nalergic I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 br!nsita si pneum!nia subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri I A!n8unctivite I M!n!neur!patia membrel!r superi!are 3 sindr!m de tunel carpian 3 le&iuni ale nervului ulnar 3 le&iuni ale nervului radial 3 alte m!n!neur!patii membrel!r superi!are I 9!lineur!patia cau&ata de alti agenti t!0ici 3 alte p!lineur!patii specifice I 'indr!mul )aMnaud I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I *ermatita iritativa de c!ntact I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I 7nt!0icatie acuta, subacuta, cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I Encefal!patie t!0ica

-5.

:ungsten

-=,

:utun pulberi

-=1

<lei mineral

-="

Canadiu

-=@

Cibratii

-=-=5 -== -=J

Cinil3carba&!l Cinil3t!luen Narfarina N4ite spirit

-=

Hilen

I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I Encefal!patie t!0ica I 7nt!0icatie acuta si cr!nica I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') I *ermatita iritativa de c!ntact I 9neum!c!nia&e cau&ate de alte pulberi an!rganice 3 &irc!ni!&a I +!li respirat!rii cau&ate de in4alarea de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 inflamatia cail!r respirat!rii superi!are cau&ata de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri 3 alte b!li respirat!rii acute sau subacute cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?);*') 3 b!li respirat!rii cr!nice cau&ate de substante c4imice, ga&e, fumuri si vap!ri ?enfi&em, br!nsi!lita, fibr!&a) I A!n8unctivite I *ermatita iritativa de c!ntact I #ip!acu&ie si surditate de perceptie

-=. -J,

Hilidina Oinc

-J1

Oirc!niu

-J"

Og!m!t

3. Indicatori de raspuns Pnu sunt specifici Pp!t fi utili&ati pentru fundamentare strategie de sanatate si securitate la l!cul de munca Pnu repre&inta criterii pentru aplicare met!d!l!gie de incadrare a un!r l!curi de munca in c!nditii de munca de!sebite NO,( -RO./0ION(1( 45O6O3 n.a.e.c.s. cu val!ri mai mari de =, d+?;) pentru s!licitarea neur!psi4ica de!sebita si BJ5 d+?;) pentru s!licitarea neur!psi4ica crescuta P*eplasarea temp!rara a praguril!r auditive pe frecventele inalte ?-,,,3 ,,, #&) semnificativ statistic sau cu =31, d+ la mai mult de @5> din subiecti la sfarsitul activitatii versus inceput. P'caderea capacitatii de c!ncentrare si a atentiei/ evaluare prin scaderea semnificativ statistica sau la mai mult de @5> din subiecti a indicat!ril!r de la testele specifice la starsitul activitatii versus inceput. Pscaderea timpil!r de reactie la stimuli auditivi si1sau vi&uali semnificativ statistic sau la mai mult de @5> din subiecti la sfarsitul activitatii versus inceput. P;cu&e auditive la mai mult de @5> din subiecti la sfarsitul activitatii versus inceput. PAresterea frecventei cardiace si a tensiunii arteriale cu mai mult de 1, mm#g cu val!rile de referinta, subdenivelarea segmentului ':3: cu mai mult de 1 mm, tulburari de ritm cardiac sau de c!nducere in timpul activitatii. PM!dificari semnificative statistic sau la mai mult de @5> din subiecti la sfarsitul activitatii versus inceput ale urmat!ril!r indicat!ri/ acuitatea vi&uala, functia de ac!m!dare si c!nvergenta !culara, functia de adaptare la intuneric ebluisarea, campul vi&ual, simtul cr!matic, vite&a perceptiei vi&uale, miscarile !cul!palpebrale ?numar clipiri1ninut), timpul de reactie la stimuli vi&uali, auditivi si1sau c!mbinatii ale acest!ra frecventa critica de fu&iune a imaginil!r lumin!ase. P;cu&e vi&uale si !culare la mai mult de @5 > din subiecti. /./23/

7ND/ /1/23RO6(5N/3I2/ 1. *in d!meniu vi&ibil ?7luminat)/ Divele de iluminare f!arte mari sau f!arte mici in rap!rt cu nivelele preva&ute de ;ne0a 1. din D!rmele $enerale de 9r!tectia Muncii sau cu val!area de "5,3@,, 70 rec!mandata pentru activitatea la vide!terminale de ') ED "."-1?numai in ca&ul in care nivelele de iluminare nu

p!t fi c!rectate dat!rita specificului activitatii/ studi!uri si plat!uri radi! 3 :C, studi!uri si lab!rat!are f!t!, sali de diri8are trafic aerian, c!nducat!ri mi8l!ace de transp!rt, etc.) ". *in d!meniu infrar!su ?radiatie cal!rica)/ pentru unele l!curi de munca unde sursa de cadura este repre&entata de radiatia s!lara 3 in an!timpul cald temperatura uscata a aerului depaseste val!area de @,3@" grade A si nu se p!t aplica prevederile !rd!nantei nr. ..1",,,. 3 in an!timpul rece temperatura uscata a aerului mai mica de 1"31, grade A ?pentru l!curila de munca din e0teri!r sau din mi8l!acele de transp!rt unde nu se p!t aplica masuri te4nice). @. din d!meniu micr!unde si radi!frecventa P'caderea capacitatii de c!ncentrare si a atentiei semnificativ statistic sau la mai mult de @5> din subiecti la sfarsitul activitatii versus inceput. P*isc!nf!rt termic evaluat pe ba&a standardului ') ED "JJ@,. PA!!rd!narea psi4!m!t!rie/ m!dificari ale indicat!ril!r de randament si c!rectitudine la pr!be, semnificative statistic sau la mai mult de @5> din subiecti la sfarsitul activitatii versus inceput. PLimita inferi!ara a sup!rtabilitatii !rganismului uman. PA!!rd!narea psi4!m!t!rie/ m!dificari ale indicat!ril!r de randament si c!rectitudine la pr!be, semnificative statistic sau la mai mult de @5> din subiecti la sfarsitul activiatii versus inceput. P'caderea temperaturii cutanate la nivel periferic.

M!dificat!ri ale utmat!ril!r indicat!ri c!mparativ cu vat!rile de referinta/ 3 4emat!l!gici si imun!l!giciacaderea numarului de eritr!cite,cresterea numarului de neutr!file,macr!fage,scaderea numantui de limf!cite : si DL 3 cardi!vasculari/ m!dificari ae frecventei cardiace, ale tensiunii arteriale, denive)ari ale segtnentului '::,tulburari de ritm cardiac si de c!nducere. 3 End!crini/ scaderea nivelului plasmatic al ':#, cresterea ('# si L#, scaderea :-, melat!ninei, cresterea c!rti&!nului si c!rtic!ster!nului. 3 E0amen speicfic pentru determinarea tulburaril!r de dinamica se0uala. 3 E0amen !fta4n!l!gic pentru depistarea cataractei 3 9recventa acu&el!r rap!rtate ?cefalee, ameteli, astenie, palpitatii, transpiratii pr!fu&e, an0ietate, scadere p!ndeerala,4ip!t!nie muscutara). P'caderea capacitatii de c!ncentrare si a atentiei semnificativ statistic sau la mai mult de @5> din subiecti la sfarsitul activitatii versus inceput. PA!!rd!narea psi4!m!t!rie ale indicat!ril!r de randament si c!rectitudine la pr!be, semnificative statistic sau la mai mult de @5> din subiecti la sfarsitul activitatii versus inceput. P(recveta acu&el!r rap!rtate sau a indicat!ril!r de m!rbiditate crescuti pentru le&iuni ale aparatului l!c!m!t!r ? in special c!l!ana vertebrala l!mbara),aparatului cardi!vascular ?#:; si cardi!patie isc4emica si afectiuni neur!psi4ice. PM!dificari semnificafive static sau la mai mult de @5> din subiecti la testul de pr!v!care la rece sau testul pres!r la rece c!mparativ de referinta. P(recventa acu&el!r rap!rate sau a indicat!ril!r de m!rbiditate pentru afectiuni ale aparatului l!c!m!t!r ?in special la nivelul membrel!r superi!are), ale aparatului digestiv si sistemului nerv!s ?pareste&ii, tulburari tr!fice, le&iuni electr!mi!grafice).

-. Cibratii -a. 9entru vibratii discutate in ane0ele nr. @"3@@3@- din D!rmele $enerale de 9r!tectia Muncii

-b. 9entru vibratii discutate in ane0a nr. @53@= din D!rmele $enera)e de 9r!tectia Muncii

INDI2(3ORI 8-(R(6/3RI9 1.a. (recventa cardiaca

:(1ORI N/0-/2I.I2/

O+0/R:(3II

1. INDI2(3ORI .I4IO1O5I2I Aresterea frecventei cardiace instantanee sau medie1minut cu mai mult de ", batai c!mparativ cu val!rile de referinta Aresterea frecventei cardiace instantanee sau medie1minut cu mai mult de -, de batai c!mparativ cu val!rile de referinta )eactie de stres determinata de s!licitarea c!gnitiva ?mentala) si1sau cumul de fact!ri n!civi ?stres si supras!licitare neur!psi4ica, &g!m!t, micr!climat nefav!rabil )eactie de stres determinata de s!licitarea c!gniti!va ?mental3em!ti!nal)3 in pr!cesele de munca cu c!nstringere temp!rala, cu fact!ri nec!ntr!labili,

activitate cu publicul 'caderea semnificativ statistica sau ta mai mult 7 de @5 > din subiecti a frecventei cardiace medii1ciclu de activitate c!mparativ cu val!rile de referinta sau din celelalte cicluri de activitate 1.b. 9arametrii variabilitatii frecventei cardiace ?densitatea de putere in banda a L(, #(, rap!rtul L(1#(, etc) 1.c. :ulburari de ritm cardiac si c!nducere, denivelari ale segmentului ':3: ?m!dificari tran&it!rii) 1.d. M!dificari ale tensiunii arteriale M!dificari ?cresteri sau scaderi) in rap!rt eu val!rile de referinta sau in rap!rt cu val!rile medii1ciclu de activitate la mai mult de @5 > din subiecti sau m!dificari semnificative statistic pe esanti!n repre&entativ de pers!nal 9re&enta tulburaril!r de ritm cardiac si c!nducere in timpul activitatii 'ub si supra denivelari ale segmentului ':3: mai mari de 1 mm in timpul activitatii Aresterea tensiunii arteriale sist!lice si1sau diast!lice cu mai mult de 1, mm#g pe parcursul activitatii c!mparativ cu val!rile medii1peri!ada m!nit!ri&ata sau cu val!rile de referinta Aresterea tensiunii arteriale sist!lice si1sau diast!lice cu mai mult de -, mm#g pe parcursul activitatii c!mparativ cu val!rile medii1peri!ada m!nit!ri&ata sau cu val!rile de referinta 2. INDI2(3ORI /NDO2RINI ".a. m!dificari ale c!ncentratiei urinare sau serice a catec!laminel!r si1sau a acidului vanilmandelic ".=. M!dificari ale c!ncentratiei 4!rm!nil!r c!rtic!ster!i&i ?c!rti&!l seric sau salivar, ;A:#, etc) ".c. M!dificari ale c!ncentratiei de pr!lactina @. 7ndicat!ri bi!c4imici/ trigliceride serice, c!lester!l t!tal, #*L c!lester!l, fibrin!gen, timp de c!agulare -.a. ;nali&at!rul vi&ual/ acuitatea Aresteri sau scaderi semnificative statistic la sfirsitul activitatii versus inceput sau Aresteri sau scaderi la mai mult de @5> din subiecti la sfirsitul activitatii versus inceput E0emplu/ cresterea c!ncentratiei de c!rti&!l salivar cu mai mult de un ng1ml la d!ua detetminari succesive pe parcursul activitatii sau cresterea c!ncentratiei de c!rti&!l salivar cu mai mult de 15 > fata de val!rile asteptate pentru un anume m!ment al &ilei Aresterea c!ncentratiei de pr!lactina semnificativ statistic sau la mai mult de @5> din subiecti c!m arativ cu val!rile de referinta Aresterea trigliceridel!r serice, c!lester!lului t!tal, scaderea #*L c!lester!lului, cresterea 3 fibrin!genului, scaderea timpului de c!agulare c!mparativ cu val!rile n!rmale )eactie de stres in activitati cu s!licitare neur!psi4ica de!sebita %b!seala neur!psi4ica in activitati m!n!t!n repetitive ?c!nducere mi8l!ace de transp!rt, supraveg4ere pan!uri de c!manda, etc)

Markeri pentru s!licitarea c!gnitiva ?mentala si mental3em!ti!nala)

Manifestari determinate de e0punere la cumul de fact!ri n!civi ?stres si supras!licitare neur!psi4ica, &g!m!t, micr!climat nefav!rabil, cimpuri electr!magnetice )eactie de stres determinata de s!licitarea c!gnitiva ?mentala) si1sau cumul de fact!ri n!civi ?stres si supras!licitare neur!psi4ica, &g!m!t, micr!climat nefav!rabil )eactie de stres determinata de s!licitarea c!gnitiva ?mental3em!ti!nala r in pr!cesele de munca cu c!nstringere temp!rala, cu fact!ri nec!ntr!labili, activitate cu publicul

)eactie de stres in activitati cu s!licitare neur!psi4ica de!sebita

)eactie de stres in activitati cu s!licitare neur!psi4ica de!sebita

)eactie de stres in activitati cu s!licitare neur!psi4ica de!sebita

). INDI2(3ORI -0I;O.I4IO1O5I2I M!dificari semnificative statistic sau la mai mult de @5> din subiecti ta sfirsitul %b!seala psi4!fi&i!l!gica

vi&uala, functia de ac!m!dare si c!nvergenta !culara, functia de adaptare la intuneric, ebluisarea, cimpul vi&ual, simtul cr!matic, vite&a perceptiei vi&uale, miscarile !cul!palpebrale numar clipiri1minut -.b. ;nali&at!rul auditiv/ pragurile auditive

activitatii versus inceput

*eplasarea temp!rara semnificativa statistic sau la mai mult de @5> din subiecti la sfirsitul activitatii versus inceput ?in special deplasarea praguril!r auditive cu 531, d+ pe frecventele inalte) Aresteri ale latentel!r psi4!m!t!rii Q semnificative statistic sau la mai mult de @5> din subiecti la sfirsitul activitatii versus inceput 'caderei semnificative statistic sau la mai mult de @5 > din subiecti ta sfirsitul activitatii versus inceput M!dificari ale indicat!rit!r de randament si c!rectitudine la pr!be semnificative statistic sau la mai mult de @5 > din subiecti la sfirsitul activitatii versus inceput Aresteri ale re&istentei electrice a pielii semnificafive statistic sau la mai mult de @5 > din subiecti la sfirsitul activitatii versus inceput M!dificari semnificative statistic sau ta mai mult de @5 > din subiecti la sfirsitul activitatii versus inceput 'caderi ale v!lumului, duratei de pastrare si capacitatii de repr!ducere semnificative statistic sau la mai mult de @5 > din subiecti la sfirsitul activitatii versus inceput M!dificari semnificative statistic sau la mai mult de @5 > din subiecti la sfirsitul activitatii versus inceput

%b!seala psi4!fi&i!l!gica

'. INDI2(3ORI -0I;O1O5I2I 5.a. :impul de reactie la stimuli vi&uali, auditivi si1sau c!mbinatii ale acest!ra 5.b. frecventa critica de fu&iune a imaginil!r lumin!ase 5.c. c!!rd!narea psi4!m!t!rie %b!seala psi4!fi&i!l!gica

%b!seala psi4!fi&i!l!gica

%b!seala sau 4iperactivare psi4!fi&i!l!gica

5.d. refle0ul electr!dermal.

%b!seala sau 4iperactivare psi4!fi&i!l!gica

5.e. v!lumul, distributia si c!ncentrarea atentiei 5.f mem!ria de durata scurta si medie

%b!seala sau 4iperactivare psi4!fi&i!l!gica

%b!seala sau 4iperactivare psi4!fi&i!l!gica

5.g. randamentul pr!cesel!r nerv!ase superi!are ?anali&a3 sinte&a, rati!nament, gindire l!gica, repre&entare spatiala) =.a. frecventa acu&el!r rap!rtate ?psi4!afective, neur!vegetative, sen&itiv3sen&!riale, tulburari de s!mn si insertie s!ciala)

%b!seala sau 4iperactivare psi4!fi&i!l!gica

&. INDI2(3ORI -0I;O2O6-OR3(6/N3(1I )ap!rtate de mai mult de @5> din subiecti la limitele de atenti!nare ale scalel!r respective %b!seala sau 4iperactivare psi4!fi&i!l!gica

=.b. Deur!ticism, an0ietate, !b!seala, 4iperactivare3 4ip!activare, sindr!amele stres3 dependente de bum3 !ut, tense si m!bing =.c. M!dificari ale dinamicii si structurii pers!nalitatii

9re&ente la mai mult de @5> din subiecti la limitele de atenti!nare ale pr!bel!r respective

%b!seala sau 4iperactivare psi4!fi&i!l!gica

9re&ente la mai mult de @5> din subiecti la limitele de atenti!nare ale pr!bel!r respective

%b!seala sau 4iperactivare psi4!fi&i!l!gica

9ublicat n M!nit!rul %ficial cu numrul 11 din data de 1 decembrie ",,1