Sunteți pe pagina 1din 65

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Ce trul !e "#rm$re C# t% u& '% ( )&*&m+ t l$ D%st$ *& "$,ult$te$ !

e t%% *e E,# #m%,e '% -est%u e$ A.$,er%l#r


S/e,%$l%0$re$1 "% $ te B$ ,% D%s,%/l% $1 CONTABILITATEA INSTITU2IILOR PUBLICE

SUPORT DE CURS

ANUL III Semestrul 2

CLUJ-NAPOCA 2008

CUPRINS

I.

INFORMAII GENERALE

1. Date de identificare a cursului 2. Condiion ri !i cuno!tine "rerec#i$ite %. Descrierea cursului &. For'atul !i ti"ul acti(it ilor i'"licate de curs ). Materiale *i*lio+rafice o*li+atorii ,. Materiale !i instru'ente necesare "entru curs -. Calendar al cursului .. /olitica de e(aluare !i notare 0. Ele'ente de deontolo+ie acade'ic 11. 2tudeni cu di$a*ilit i 11. 2trate+ii de studiu reco'andate II. 23/OR4 DE C3R2

Modulul 15 Or+ani$area si conducerea conta*ilit tii institutiilor "u*lice Modulul 25 Conta*ilitatea ele'entelor "atri'oniale Modulul %5 Conta*ilitatea (eniturilor6 finant rilor si c#eltuielilor III. ANE7E

1. 8i*lio+rafia co'"let a cursului 2. Glosar de ter'eni s"ecifici %. 2curt *io+rafie a titularului de curs

I3

IN"OR4A2II -ENERALE

53 D$te !e %!e t%.%,$re $ ,ursulu% D$te !e ,# t$,t $le t%tul$r%l#r !e ,urs1 Nu'e coordonator curs 5 NI24OR CRI24INA 2IL9IA 8irou 5 str. 4. Mi#ali6 nr.).:,16 ca'.222 4elefon 5 ;&12,& &1.,)% Fa< 5 ;&12,& &12)-1 E:'ail5cristina.nistor=econ.u**clu>.ro Consulaii 5 se (or afi!a la afi!ierul catedrei D$te !e %!e t%.%,$re ,urs '% ,# t$,t tut#r%1 Denu'ire curs5 Conta*ilitatea instituiilor "u*lice Codul cursului5 E8C111% Anul6 se'estrul5 anul %6 se'.1 4i"ul cursului5 o*li+atoriu /a+ina ?e* a cursului5 Adresa e:'ail tutori5

Nu'e titular curs 5 NI24OR CRI24INA Adresa e:'ail tutori5 2IL9IA 8irou 5 str. 4. Mi#ali6 nr.).:,16 ca'.222 4elefon 5 ;&12,& &1.,)% Fa< 5 ;&12,& &12)-1 E:'ail5cristina.nistor =econ.u**clu>.ro Consulaii 5 se (or afi!a la afi!ierul catedrei

23 C# !%*%# &r% '% ,u #'t% *e /rere,6%0%te Cursul CON4A8ILI4A4EA IN24I43IILOR /38LICE @!i "ro"une ca de$(oltare a*lit i !i cuno!tinelor @n do'eniul conta*ili$ rii curente a o"eraiunilor tran$aciilor !i e(eni'entelor econo'ice @n confor'itate cu re+le'ent rile conta*ile6 @n (i+oare @n Ro'Ania6 res"ecti(6 Ordinul Ministerului Finanelor /u*lice nr. 101-B211). 4itularul de curs reco'and acest su"ort de curs studenilor @nscri!i la @n( 'Antul econo'ic su"erior:@n( 'Ant la distan CIDD6 indiferent de s"eciali$are. /entru facilitarea @nele+erii cursului de CON4A8ILI4A4E A IN24I43IILOR /38LICE se reco'and "ro'o(area anterioar a celorlalte cursuri de Conta*ilitate sau "arcur+erea unei *i*lio+rafii 'ini'ale aferente acestei disci"line de studiu. 73 Des,r%ere$ ,ursulu% Disci"linaBcursul CON4A8ILI4A4EA IN24I43IILOR /38LICE se adresea$ studenilor ni(el licen @n( 'Ant econo'ic su"erior la distan CIDD @nce"And cu anul uni(ersitar 211.B2110. O8%e,t%)ele /r% ,%/$le $le ,ursulu% 9!%s,%/l% e% )%0e$0&1 A"rofundarea cuno!tinelor +enerale ale studenilor @nsu!ite la disci"linele de Conta*ilitate A"rofundarea *a$ei !tiinifice a studenilor "entru de$(oltarea unui raiona'ent "rofesional autenticE

De$(oltarea ca"acit ii studenilor de a @nele+e !i reda F(iaa real F a unei instituii "u*lic "rin inter'ediul unor refereniale conta*ile "erfor'anteE Crearea condiiilor care s "er'it studenilor a"rofundarea cuno!tinelor des"re diferite refereniale conta*ile "erfor'anteE Incitarea studenilor "entru i'"licarea lor @n acti(itatea de cercetare !tiinific conta*il E C# *% utul !%s,%/l% e%1 Coninutul disci"linei se a<ea$ "e ur' toarele seciuni definitorii ale conta*ilit ii instituiilor "u*lice6 re+le'entate @n Ro'Ania dar !i cu tri'iteri la referenialul conta*il internaional6 !i anu'e5 conta*ilitatea acti(elor i'o*ili$ate Cnecor"orale6 cor"orale6 financiareDE conta*ilitatea stocurilorE conta*ilitatea relaiilor de decontare cu teriiE conta*ilitatea tre$orerieiE conta*ilitatea ca"italurilor "ro"rii6 fondurilor6 i'"ru'uturilor i "ro(i$ioanelor "entru riscuriE conta*ilitatea c#eltuielilor !i (eniturilor i finan rilor Cdin e<"loatare6 financiare6 e<traordinareDE coninutul structura !i @ntoc'irea situaiilor de ra"ortare financiar anual . C#m/ete *e !#8+ !%te /r% $8s#l)%re$ !%s,%/l% e%1 Du" a*sol(irea disci"linei de GConta*ilitate a instituiilor "u*liceF6 studenii (or do*Andii ur' toarele co'"etene5 2t "Anirea raiona'entului "rofesional "ri(ind recunoa!terea6 e(aluarea !i "re$entarea infor'aiilor conta*ile @n situaiile financiare ale instituiilor "u*liceE 2t "Anirea filierelor de @nre+istr ri conta*ile @n conta*ilitatea curent a instituiilor "u*liceE A*ilitatea de a a"lica raiona'entul "rofesional @n conte<tul diferitelor refereniale conta*ile CI/2A26 Re+le'ent ri Conta*ile Ro'Ane!tiDE Ca"acitatea de a @ntoc'i6 "re$enta6 !i anali$a6 situaiile financiare anuale ale instituiilor "u*liceE

:3 "#rm$tul '% t%/ul $,t%)%t&*%l#r %m/l%,$te ; ,urs Cursul de Conta*ilitate a instituiilor "u*lice @'*in @n 'od ar'onios6 dou 'odalit i de @n( are "entru a asi+ura o cAt 'ai *un "re+ tire a studenilor. Hn "ri'ul rAnd studenii au "osi*ilitatea s frec(ente$e !i s audie$e "rele+eri "e te'atica s"ecific cursului6 ur'ate de discusii cu titularul de curs6 'enite s e<e'"lifice !i s clarifice noiunile !i conce"tele teoretice tratate @n literatura de s"ecialitate. Hn al doilea rAnd6 studenii (or fi sti'ulai s ia "arte la un "roces de @n( are acti( 6 "rin re$ol(area unor te'e "ractice6 !iBsau reali$area de 'ono+rafii conta*ile !i referate de cercetare !tiinific a<ate "e "ro*le'atica conta*ilit ii instituiilor "u*lice din instituiile "u*lice care acionea$ @n 'ediul econo'ic ro'Anesc6 @n care studenii @!i desf !oar acti(itatea. <3 4$ter%$le 8%8l%#=r$.%,e #8l%=$t#r%% 1. 4iron 4.A6. Nistor C: Conta*ilitatea instituiilor "u*lice6 a"lica*il din anul 211,6 su"ort de curs6 Clu>:Na"oca6 211-E

&

2. Nor'ele 'etodolo+ice "ri(ind or+ani$area si conducerea conta*ilitatii institutiilor "u*lice6 a"ro*ate "rin OMF/ nr.1-10B211). Aceste lucr ri re"re$intati(e "entru cursul CON4A8ILI4A4EA IN24I43IILOR /38LICE6 sunt de a"ariie relati( recent !i "ot fi "rocurate de la edituri !i din reiaua co'ercial de carte de s"ecialitate econo'ic . Ele "ot fi consultate !i la *i*lioteca Facult ii de Itiine Econo'ice !i Gestiunea Afacerilor din Clu>:Na"oca sau la *i*liotecile altor instituii de "rofil. >3 4$ter%$le '% % strume te e,es$re /e tru ,urs Reali$area @n condiii o"ti'e a cursului CON4A8ILI4A4EA IN24I43IILOR /38LICE se reali$ea$ "rin folosirea ur' toarelor instru'ente !i 'ateriale5 Retro"roiector Casi+urat de facultateDE La"to" Casi+urat de facultateDE 9ideo"roiector Casi+urat de facultateDE 2eturi de situaii financiare Cnu sunt asi+urate de facultateDE 2u"ort de curs !i se'inar Cfor'at electronic !iBsau ti" rit6 asi+urat de catedr D.

C$le !$r $l ,ursulu% Acti(it i HntAlnire I5 Acti(it i didactice 4e'atica a*ordat Cadrul le+islati( al conta*ilit ii instituiilor "u*lice @n Ro'Ania6 Ele'entele situatiilor financiare6 Conta*ilitatea i'o*ili$ rilor6 stocurilor6 ca"italurilor "ro"rii6 fondurilor6 i'"ru'uturilor si "ro(i$ioanelor "entru riscuri Conta*ilitatea decontarilor cu tertii6 tre$oreriei6 (eniturilor6 finan rilor !i c#eltuielilor. Res"onsa*ilit ile studenilor /arcur+erea *i*lio+rafiei. Re$ol(area de te'e "ractice6 reali$area de 'ono+rafii !i referate !tiinifice Locul de desf !urare 9a fi co'unicat ulterior

HntAlnire II5 Acti(it i didactice

E<a'en final

/arcur+erea *i*lio+rafiei. Re$ol(area de te'e "ractice6 reali$area de 'ono+rafii !i referate !tiinifice /arcur+erea *i*lio+rafiei "reci$ate @n (ederea susinerii e<a'enului

9a fi co'unicat ulterior

9a fi co'unicat ulterior

Calendarul acti(it ilor este unul orientati(6 fiind susce"ti*il unor 'odific ri ulterioare6 acestea ur'And s fie co'unicate studenilor. ?3 P#l%t%,% !e e)$lu$re$ '% #t$re Modalitatea de notare studenilor "entru disci"lina CON4A8ILI4A4EA IN24I43IILOR /38LICE (a a(ea @n (edere ur' toarele as"ecte5 2usinerea unui e<a'en scris a c rui "ondere este de )1J @n nota final . E<a'enul (a fi structurat "e dou " ri5 "ri'a (a fi alc tuit din @ntre* ri +ril 6 iar cea de a doua din @ntre* ri desc#ise care (or aco"eri @ntrea+a 'aterie "redat studenilor. Re$ol(area de te'e6 "ractici !i ela*orarea de 'ono+rafii sau referate de cercetare asu"ra unei te'e sta*ilite de titularul de disci"lin 6 "onderea "roiectului de cercetarea (a fi de )1J din nota final . 4e'atica !i ri+orile de redactare a acestor lucr ri (or fi aduse la cuno!tina studenilor @n cadrul "ri'ei @ntAlniri sta*ilite s ai* loc cu ace!tia. 2tudenii tre*uie s !tie c sila*usul de fa re"re$int un su"ort 'ini'al6 a c rui si'"l "arcur+ere nu este suficient "entru "ro'o(area e<a'enului la disci"lina de CON4A8ILI4A4EA IN24I43IILOR /38LICE.

Hn (ederea "ro'o( rii e<a'enului cu o not satisf c toare6 studenii (or tre*ui s "arcur+ *i*lio+rafia indicat @n cadrul acestui sila*us. 83 Eleme te !e !e# t#l#=%e $,$!em%,& /la+iatul este o "ro*le' serioas !i este "ede"sit cu as"ri'e. Orice student care este "rins c "la+ia$ se "oate a!te"ta s @i fie anulat 'unca !i s se @ntre"rind ' suri disci"linare din "artea conducerii facult ii. E<e'"le de "la+iat5 reali$area "roiectului de cercetare de c tre o alt "ersoan . co"ierea "arial sau total a unui "roiect de cercetare. co"ierea unui "roiect de cercetare de "e internet !i r s"Andirea acestuia !i @n rAndul altor studeni. scanarea unor surse *i*lio+rafice sau co"ierea unor cons"ecte f cute de ali autori. 2tudenii "ot s cite$e surse *i*lio+rafice alc tuite din re(iste sau c ri cu condiia ca res"ecti(ele surse s fie identificate !i "re$entate @n cadrul "roiectului de cercetare. 3n "roiect care se constituie @n 'are "arte din co'"ilarea unor idei ale unor autori6 nea(And o contri*uie "ro"rie din "artea studentului (a fi notat cu un calificati( inferior. @3 Stu!e *% ,u !%0$8%l%t&*% Hn (ederea oferirii de !anse e+ale studenilor afectai de di$a*ilit i 'otorii sau intelectuale6 titularul de curs @!i 'anifest dis"oni*ilitatea de a co'unica cu studenii "rin inter'ediul "o!tei electronice. Astfel6 studenii cu di$a*ilit i (or "utea adresa @ntre* rile lor le+ate de te'atica cursului "e adresa de e'ail a titularului de curs6 'enionat la @nce"utul acestui sila*us6 "utAnd "ri'i l 'uririle necesare @n 'a<i' &. de ore de la "ri'irea 'esa>ului. 503 Str$te=%% !e stu!%u re,#m$ !$te /entru a o*ine "erfor'ana 'a<i' 6 studenii tre*uie s in cont de ur' toarele reco'and ri @n ceea ce "ri(e!te studiul indi(idual6 "recu' !i acti(it ile colecti(e reali$ate @n cadrul cursului5 1D Este reco'andat ca studiul acestor "ro*le'e s se fac @n ordinea nu'erot rii 'odulelor !i unit ilor de curs. 2D Este reco'andat ca studiul s se *a$e$e "e o *i*lio+rafie 'ini'al 6 indicat @n sila*us !i "e alte surse *i*lio+rafice indicate de tutori. %D 2e reco'and "artici"area la discuii !i anali$e @'"reun cu tutorii6 "e 'ar+inea te'elor indicate s"re studiu.

II3

SUPORT DE CURS

4#!ulul 51 Or+ani$area si conducerea conta*ilitatii institutiilor "u*lice U %t$te$ !e ,urs 51 Cadrul le+islati( al conta*ilit ii instituiilor "u*lice @n Ro'Ania U %t$te$ !e ,urs 21 Ele'entele situatiilor financiare 4#!ulul 21 Conta*ilitatea ele'entelor "atri'oniale U %t$te$ !e ,urs 71 Conta*ilitatea ca"italurilor6 fondurilor6 i'"ru'uturilor si "ro(i$ioanelor "entru riscuri U %t$te$ !e ,urs :1 Conta*ilitatea i'o*ili$ rilor cor"orale6 necor"orale6 financiare !i a a>ust rilor "entru a"recierea sau "ierderea de (aloare a acti(elor U %t$te$ !e ,urs <1 Conta*ilitatea stocurilor U %t$te$ !e ,urs >1 Conta*ilitatea decontarilor cu tertii U %t$te$ !e ,urs ?1 Conta*ilitatea tre$oreriei 4#!ulul 71 Conta*ilitatea (eniturilor6 finantarilor si c#eltuielilor U %t$te$ !e ,urs 81 Conta*ilitatea (eniturilor si finantarilor U %t$te$ !e ,urs @1 Conta*ilitatea c#eltuielilor

4ODULUL 5 OR-ANIAAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII INSTITUTIILOR PUBLICE Hn sinte$ acest 'odul (i$ea$ ur' toarele5 CONCEPTE DE BAAA OBIECTIVE Entitati "u*lice6 for'e de inre+istrare conta*ila6 docu'ente >ustificati(e Caracterul nor'ati( al conta*ilit ii financiareE Re+le'ent rii conta*ile ro'Ane!tiE Modalit i de or+ani$are !i conducere a conta*ilit ii instituiior "u*lice Cunoasterea sferei de actiune a conta*ilitatii Cunoasterea le+islaiei de *a$ "ri(ind funcionarea instituiilor "u*lice Reco'anda' studentilor studiu indi(idual6 intrucat aceste as"ecte "ot fi in(atate cu usurinta "arcur+and te<tul su"ortului de curs si sursele *i*lio+rafice indicate. 2e reco'anda6 de ase'enea6 retinerea conce"telor de *a$a si insusirea (oca*ularului de s"ecialitate s"ecific do'eniului. Modulul ur'areste fa'iliari$are studentului cu conce"tele de conta*ilitate "u*lica6 "rinci"iile si re+ulile conta*ile. 4otodata se ur'areste ca studentul sa a"rofunde$e cunostintele le+ate de re+istrele conta*ile6 docu'entele >ustificati(e6 e(aluarea "atri'oniului entitatilor6 cunostinte cu care este fa'iliari$at de>a de la disci"linele cone<e. Hnele+erea necesit ilor de infor'are care au dus la a"ariia situaiilor financiareE Asi'ilarea conce"telor funda'entale care stau la *a$a @ntoc'irii situaiilor financiare6 inter"retarea (alorii acetora.

RECO4ANDARI PRIVIND STUDIUL

REAULTATE ASTEPTATE

UNITATEA DE CURS NR35 CADRUL LE-ISLATIV AL CONTABILITB2II INSTITU2IILOR PUBLICE (N RO4CNIA OBIECTIVE Caracterul nor'ati( al conta*ilit ii financiareE Re+le'ent rii conta*ile ro'Ane!ti E Modalit i de or+ani$are !i conducere a conta*ilit ii instituiior "u*lice Cunoasterea sferei de actiune a conta*ilitatii Le+islaia de *a$ "ri(ind funcionarea instituiilor "u*lice Entitati "u*lice6 for'e de inre+istrare conta*ila6 docu'ente >ustificati(e

NOTIUNI CDEIE

5353 O8%e,tul ,# t$8%l%t$t%% /u8l%,e Contabilitatea, ca acti(itate s"eciali$ata in 'asurarea6 e(aluarea6 cunoasterea6 +estiunea si controlul acti(elor6 datoriilor si ca"italurilor "ro"rii6 "recu' si a re$ultatelor o*tinute din acti(itatea institutiilor "u*lice6 tre*uie sa asi+ure inre+istrarea cronolo+ica si siste'atica6 "relucrarea6 "u*licarea si "astrarea infor'atiilor cu "ri(ire la "o$itia financiara6 "erfor'anta financiara si flu<urile de tre$orerie6 atat "entru cerintele interne ale acestora6 cat si "entru utili$atori e<terni5 Gu(ernul6 /arla'entul6 creditorii6 clientii6 dar si alti utili$atori Cor+anis'ele financiare internationaleD . Contabilitatea institutiilor publice asi+ura infor'atii ordonatorilor de credite cu "ri(ire la e<ecutia *u+etelor de (enituri si c#eltuieli6 "atri'oniul aflat in ad'inistrare6 "recu' si "entru intoc'irea contului +eneral anual de e<ecutie a *u+etului de stat6 a contului anual de e<ecutie a *u+etului asi+urarilor sociale de stat6 fondurilor s"eciale6 "recu' si a conturilor anuale de e<ecutie ale *u+etelor locale. In sensul "re(ederilor Le+ii finantelor "u*lice nr. )11B21126 institutii "u*lice re"re$inta denu'irea +enerica ce include /arla'entul6 Ad'inistratia /re$identiala6 'inisterele6 celelalte or+ane de s"ecialitate ale ad'inistratiei "u*lice6 alte autoritati "u*lice6 institutiile "u*lice autono'e6 "recu' si institutiile din su*ordinea acestora6 indiferent de 'odul de finantare a acestora. /otri(it "re(ederilor art.-& din Le+ea finantelor "u*lice nr.)11B2112 conta*ilitatea "u*lica cu"rinde5 aD conta*ilitatea (eniturilor si c#eltuielilor *u+etare6 care sa reflecte incasarea (eniturilor si "lata c#eltuielilor aferente e<ercitiului *u+etarE *D conta*ilitatea tre$oreriei statuluiE cD conta*ilitatea +enerala *a$ata "e "rinci"iul constatarii dre"turilor si o*li+atiilor6 care sa reflecte e(olutia situatiei financiare si "atri'oniale6 "recu' si e<cedentul sau deficitul "atri'onialE dD conta*ilitatea destinata anali$arii costurilor "ro+ra'elor a"ro*ate.

5323 4#!$l%t&*% !e *% ere $ ,# t$8%l%t&*%% % st%tut%%l#r /u8l%,e Ras"underea "entru or+ani$area si conducerea conta*ilitatii la institutiile "u*lice re(ine ordonatorului de credite sau altei "ersoane care are o*li+atia +estionarii unitatii res"ecti(e. Institutiile "u*lice or+ani$ea$a si conduc conta*ilitatea de re+ula6 in co'"arti'ente distincte6 conduse de catre directorul econo'ic6 conta*ilul sef sau alta "ersoana i'"uternicita sa inde"lineasca aceasta functie. Aceste "ersoane tre*uie sa ai*a studii econo'ice su"erioare si ras"und i'"reuna cu "ersonalul din su*ordine de or+ani$area si conducerea conta*ilitatii. In sensul "re(ederilor Le+ii finantelor "u*lice nr. )11B21126 co'"arti'entul financiar:conta*il re"re$inta o structura or+ani$atorica in cadrul institutiei "u*lice6 in care este or+ani$ata e<ecutia *u+etara Cser(iciu6 *irou6 co'"arti'entD. 2eful co'"arti'entului financiar:conta*il este "ersoana care ocu"a functia de conducere a co'"arti'entului financiar:conta*il si care ras"unde de acti(itatea de incasare a (eniturilor si de "lata a c#eltuielilor sau6 du"a ca$6 una dintre "ersoanele care inde"lineste aceste atri*utii in cadrul unei institutii "u*lice care nu are in structura sa un co'"arti'ent financiar:conta*il sau "ersoana care inde"lineste aceste atri*utii "e *a$a de contract. 11

Nu'irea directorului econo'ic6 a conta*ilului sef sau a altei "ersoane i'"uternicita sa inde"lineasca aceasta functie6 din cadrul 'inisterelor6 celorlalte or+ane de s"ecialitate ale ad'inistratiei "u*lice centrale si alte autoritati "u*lice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori "rinci"ali de credite6 se face cu a(i$ul Ministerului Finantelor /u*lice. Directorii econo'ici6 conta*ilii sefi sau alte "ersoane i'"uternicite sa inde"lineasca aceasta functie din cadrul institutiilor su*ordonate 'inisterelor si celorlalte or+ane de s"ecialitate ale ad'inistratiei "u*lice centrale se nu'esc cu a(i$ul conducatorului co'"arti'entului financiar:conta*il din cadrul 'inisterului sau or+anului central res"ecti(6 "e *a$a "ro"unerii ordonatorului de credite al institutiei res"ecti(e. Conducatorii co'"arti'entelor financiar:conta*ile din cadrul consiliilor locale 'unici"ale6 ale sectoarelor 'unici"iului 8ucuresti6 orasenesti si co'unale6 se nu'esc cu a(i$ul directiilor +enerale ale finantelor "u*lice >udetene si a 'unici"iului 8ucuresti. Conducatorii co'"arti'entelor financiar:conta*ile din cadrul institutiilor "u*lice finantate din *u+etele locale se nu'esc cu a(i$ul conducatorului financiar: conta*il al consiliului local res"ecti(. Conta*ilitatea "oate fi or+ani$ata si condusa "e *a$a de contracte de "restari de ser(icii in do'eniul conta*ilitatii6 inc#eiate cu "ersoane fi$ice sau >uridice autori$ate6 care ras"und "otri(it le+ii. Institutiile "u*lice la care conta*ilitatea nu este or+ani$ata in co'"arti'ente distincte sau care nu au "ersonal incadrat cu contract indi(idual de 'unca6 "otri(it le+ii6 "ot inc#eia contracte de "restari de ser(icii6 "entru conducerea conta*ilitatii si intoc'irea situatiilor financiare tri'estriale si anuale6 cu societati co'erciale de e<"erti$a conta*ila sau cu "ersoane fi$ice autori$ate6 confor' le+ii. Inc#eierea contractelor se face cu res"ectarea re+le'entarilor "ri(ind ac#i$itiile "u*lice de *unuri si ser(icii. /lata ser(iciilor res"ecti(e se face din fonduri "u*lice cu aceasta destinatie. In acest sco"6 "ersoanele care ras"und de or+ani$area si conducerea conta*ilitatii tre*uie sa asi+ure6 "otri(it le+ii6 conditiile necesare "entru intoc'irea docu'entelor >ustificati(e "ri(ind o"eratiunile econo'ice6 or+ani$area si conducerea corecta si la $i a conta*ilitatii6 or+ani$area si efectuarea in(entarierii ele'entelor de acti( si de "asi(6 "recu' si (alorificarea re$ultatelor acesteia6 res"ectarea re+ulilor de intoc'ire a situatiilor financiare6 de"unerea la ter'en a acestora la or+anele in dre"t6 "astrarea docu'entelor >ustificati(e6 a re+istrelor si situatiilor financiare6 or+ani$area conta*ilitatii de +estiune ada"tate la s"ecificul "ersoanei >uridice. 5373 "#rme !e ; re=%str$re ,# t$8%l& For'ele de inre+istrare in conta*ilitate re"re$inta siste'ul de re+istre6 for'ulare si docu'ente conta*ile corelate intre ele6 care ser(esc la inre+istrarea cronolo+ica si siste'atica in conta*ilitate a o"eratiunilor econo'ico:financiare efectuate "e "arcursul e<ercitiului *u+etar. La institutiile "u*lice6 for'a de inre+istrare in conta*ilitate a o"eratiunilor econo'ico:financiare este K'aestru:sa#L. In cadrul for'ei de inre+istrare K'aestru:sa#L6 "rinci"alele re+istre si for'ulare care se utili$ea$a sunt5 Re+istrul:>urnal6 Re+istrul:in(entar6 Cartea 'are si 8alanta de (erificare.

11

La institutiile "u*lice se "oate folosi for'a de inre+istrare in conta*ilitate K'aestru:sa# si'"lificatL. In acest ca$6 conta*ilitatea sintetica se tine "e KFise de cont "entru o"eratii di(erseL6 desc#ise "entru fiecare cont sintetic in Cartea 'are Csa#D6 iar conta*ilitatea analitica se tine "e fisele 'entionate la for'a de inre+istrare K'aestru: sa#L. E(identa analitica a creditelor *u+etare6 "latilor de casa si a c#eltuielilor efecti(e se tine cu a>utorul KFisei "entru o"eratii *u+etareL. 53:3 D#,ume tele Eust%.%,$t%)e Hntre "rocedeele 'etodei conta*ilit ii se nu' r !i docu'entarea6 adic s"ri>inirea @nre+istr rii @n conta*ilitate a e(eni'etelor !i tran$aciilor "e docu'ente >ustificati(e. De altfel6 Le+ea conta*ilit ii sta*ile!te c Korice o"eraiune econo'ic efectuat se conse'nea$ @ntr:un docu'ent care st la *a$a @nre+istr rilor @n conta*ilitate6 do*Andind astfel calitatea de docu'ent >ustificati(L.1 Documentul justificativ "oate fi definit ca fiind actul scris @ntoc'it "entru conse'narea la ori+ine a o"eraiunilor conta*ili$a*ile ser(ind ca do(ad a @nf "tuirii acestora. Hntr:un docu'ent >ustificati(6 "e *a$a c ruia ur'ea$ s se fac @nre+istr rile @n conta*ilitate tre*uie s se re+ seasc ur' toarele ele'ente5 o denu'irea docu'entuluiE o denu'irea !i sediul unit ii "atri'oniale care @ntoc'e!te docu'entulE o nu' rul docu'entului !i data @ntoc'irii acestuiaE o 'enionarea " rilor care "artici" la efectuarea o"eraiei econo'ice !i financiare CcAnd este ca$ulDE o coninutul o"eraiei econo'ice !i financiare6 iar cAnd este necesar !i te'eiul le+al al efectu rii eiE o datele cantitati(e !i (alorice aferente o"eraiei econo'ice !i financiare efectuateE o nu'ele !i "renu'ele6 "recu' !i se'n turile "ersoanelor care r s"und de efectuarea o"eraiei econo'ice !i financiare6 a "ersoanelor cu atri*uii de control financiar "re(enti( !i ale "ersoanelor @n dre"t s a"ro*e o"eraiile res"ecti(e6 du" ca$E o alte ele'ente 'enite s asi+ure conse'narea co'"let a o"eraiilor @n docu'entele >ustificati(e. Formularele folosite ca docu'ente conta*ile "ot fi ti"i$ate !i neti"i$ate. For'ularele ti"i$ate sunt su"orturi de infor'aii @n care coninutul6 for'a !i for'atul sunt "resta*ilite !i i'"ri'ate. For'ularele neti"i$ate sunt su"orturi de infor'aii @n care coninutul6 for'a !i for'atul nu sunt "resta*ilite !i i'"ri'ate6 iar folosirea lor este la latitudinea unit ii "atri'oniale. Docu'entele care ser(esc la cunoa!terea o"eraiilor conta*ili$ate cunosc o 'are (arietate. A(And rolul de a 'i>loci introducerea datelor @n flu<ul de "relucrare !i infor'are conta*il 6 docu'entele >ustificati(e sunt su"use unor verificri su* diferite as"ecte !i la di(erse 'o'ente. Du" 'o'entul @n care se efectuea$ 6 (erificarea docu'entelor "oate fi5
1

Ordonana Guvernului Romniei nr. 61/30.08.2001 pentru modificarea i completarea Le ii conta!ilit"ii nr. 82/1##16 art. ,6 alin. 1.

12

o "re(enti( 6 res"ecti( @nainte ca o"eraia econo'ico:financiar s ai* locE o o"erati( 6 adic @n ti'"ul efectu rii o"eraiilor econo'ico:financiareE o "osto"erati( 6 !i anu'e du" efectuarea o"eraiilor conta*ili$ate. Du" as"ectele care sunt su"use controlului distin+e'5 (erificarea for'ei6 (erificarea calculelor6 si (erificarea fondului. 9erificarea for'ei const @n ur' rirea utili$ rii for'ularelor cores"un$ toare naturii o"eraiei res"ecti(e C@n ca$ul docu'entelor ti"i$ateD sau (erificarea ele'entelor coninute de ele'entele neti"i$ate. Hn docu'entele care conin date se (erific e<actitatea acestora. 9erificarea de fond a docu'entelor se refer la le+alitatea6 realitatea6 o"ortunitatea6 necesitatea !i econo'icitatea o"eraiei conse'nate. Hn docu'entele >ustificati(e !i @n cele conta*ile nu sunt ad'ise !ters turi sau alte ase'enea "rocedee de corectare a erorilor. Erorile6 constatate cu oca$ia @ntoc'irii !i (erific rii docu'entelor "ri'are6 se corectea$ "rin t ierea cu o linie a te<tului sau a cifrei +re!ite "entru ca acestea s "oat fi citite6 iar deasu"ra lor se scrie te<tul sau cifra corect . Corectarea se face "e fiecare din e<e'"larele docu'entului >ustificati( +re!it !i se confir' "rin se'n tura "ersoanei sau "ersoanelor care au @ntoc'it docu'entul res"ecti(6 'enionAndu:se !i data cAnd a a(ut loc aceasta. La corectarea docu'entelor care conse'nea$ o"eraii de "redare:"ri'ire de (alori 'ateriale !i a i'o*ili$ rilor cor"orale este necesar confir'area6 "rin se'n tur 6 atAt a "red torului6 cAt !i a "ri'itorului. Hn docu'entele "e *a$a c rora se "ri'e!te6 se eli*erea$ sau se >ustific nu'erarul6 "recu' !i @n docu'entele "entru care indicaiile de co'"letare "re( d ase'enea restricii6 corecturile nu sunt ad'ise su* nici o for' 6 docu'entul +re!it anulAndu:se. Hn ca$ul co'"let rii docu'entelor @n siste' infor'atic6 corecturile sunt ad'ise nu'ai @nainte de "relucrarea acestora6 'enionAndu:se data rectific rii !i se'n tura celui care a f cut 'odificarea. Docu'entele @nscrise @n listele de erori6 anul ri sau co'"let ri6 "e *a$a c rora se fac 'odific ri @n fi!iere sau @n *a$a de date6 tre*uie s fie se'nate de "ersoanele @'"uternicite de unitatea *eneficiar . Dru'ul "e care @l "arcur+ docu'entele din 'o'entul e'iterii sau intr rii lor @n unitatea "atri'onial !i "An la clasarea lor @n ar#i( re"re$int circulaia documentelor. 53<3 Re=%stre !e ,# t$8%l%t$te Re+istrele de conta*ilitate o*li+atorii sunt5 Re+istrul:>urnal6 Re+istrul:in(entar si Cartea 'are. Intoc'irea6 editarea si "astrarea re+istrelor de conta*ilitate se efectuea$a confor' nor'elor ela*orate de Ministerul Finantelor /u*lice. Acestea se utili$ea$a in stricta concordanta cu destinatia acestora si se "re$inta in 'od ordonat si astfel co'"letate incat sa "er'ita6 in orice 'o'ent6 identificarea si controlul o"eratiunilor conta*ile efectuate. Registrul-jurnal este un docu'ent conta*il o*li+atoriu in care se inre+istrea$a in 'od cronolo+ic6 o"eratiunile "atri'oniale "rin res"ectarea succesiunii docu'entelor du"a data de intoc'ire sau intrare a acestora in unitate. Re+istrul:>urnal se intoc'este de fiecare institutie si de fiecare su*unitate a acesteia6 cu conta*ilitate "ro"rie6 $ilnic sau lunar6 du"a ca$6 "rin inre+istrarea cronolo+ica6 fara stersaturi si s"atii li*ere6 a docu'entelor in care se reflecta 'iscarea ele'entelor de acti( si de "asi(. 1%

Re+istrul :>urnal este "re$entat su* for'a unui re+istru:>urnal +eneral si a unor re+istre : >urnal au<iliare. In ca$ul in care se folosesc re+istre: >urnal au<iliare6 totalul lunar al fiecaruia se trece in re+istrul:>urnal +eneral. In conditiile conducerii conta*ilitatii cu a>utorul te#nicii de calcul fiecare o"eratiune se (a inre+istra in 'od cronolo+ic6 du"a data de intoc'ire sau de intrare a docu'entelor. In aceasta situatie Re+istrul:>urnal se editea$a lunar6 iar "a+inile (or fi nu'erotate "e 'asura editarii lor. Re+istrul:>urnal "arafat si inre+istrat la or+anul fiscal teritorial se co'"letea$a lunar "rin "reluarea totalului din re+istrul:>urnal o*tinut cu a>utorul te#nicii de calcul. O"eratiile de aceeasi natura6 "ri(ind acelasi loc de acti(itate6 "ot fi reca"itulate intr:un docu'ent centrali$ator6 care sta la *a$a inre+istrarii in re+istrul:>urnal. /rinci"alele re+istre:>urnal au<iliare care "ot fi utili$ate sunt cele "ri(ind a"ro(i$ionarile6 (an$arile6 tre$oreria6 o"eratiile di(erse6 in functie de necesitatile institutiei . /eriodic6 de re+ula lunar6 totalurile >urnalelor au<iliare se centrali$ea$a in re+istrul:>urnal +eneral. Registrul-inventar este un docu'ent o*li+atoriu in care se inre+istrea$a toate ele'entele "atri'oniale de acti( si de "asi(6 +ru"ate in functie de natura lor6 confor' "osturilor din *ilantul conta*il6 in(entariate "otri(it nor'elor le+ale. Ele'entele "atri'oniale inscrise in re+istrul:in(entar au la *a$a listele de in(entariere sau alte docu'ente care >ustifica continutul fiecarui "ost din *ilantul conta*il. Re+istrul:in(entar se intoc'este la infiintarea institutiei6 anual la inc#iderea e<ercitiului6 cu oca$ia incetarii acti(itatii6 fara stersaturi si s"atii li*ere6 "e *a$a datelor cu"rinse in listele de in(entariere si in "rocesele:(er*ale de in(entariere6 "rin +ru"area ele'entelor de acti( si de "asi(.Re+istrul:in(entar se co'"letea$a "e *a$a in(entarierii fa"tice. Re+istrul:in(entar ser(este ca docu'ent conta*il o*li+atoriu de inre+istrare a re$ultatelor in(entarierii si ca "ro*a in liti+ii. Acest re+istru se nu'erotea$a si se co'"letea$a fara stersaturi si fara a se lasa s"atii li*ere. In ca$ul in care in(entarierea are loc "e "arcursul anului6 in Re+istrul:in(entar se inre+istrea$a soldurile e<istente la data in(entarierii6 la care se adau+a intrarile si se scad iesirile de la data in(entarierii "ana la data inc#eierii e<ercitiului . Registrul Cartea mare$ este un docu'ent conta*il o*li+atoriu in care se inscriu lunar6 direct sau "rin re+ru"are "e conturi cores"ondente6 inre+istrarile efectuate in re+istrul:>urnal6 sta*ilindu:se situatia fiecarui cont6 res"ecti( soldul initial6 rula>ele de*itoare6 rula>ele creditoare si soldurile finale . Cartea 'are sta la *a$a intoc'irii *alantei de (erificare si se intoc'este de fiecare institutie6 "recu' si de fiecare su*unitate a acesteia6 cu conta*ilitate "ro"rie. Re+istrele de conta*ilitate "ot fi "re$entate su* for'a de re+istru sau foi (olante si listari infor'atice le+ate su* for'a de re+istru6 du"a ca$. Re+istrele de conta*ilitate se nu'erotea$a inainte sau "e 'asura intoc'irii lor6 iar la inc#iderea conturilor6 acestea se *area$a6 nefiind ad'isa inre+istrarea unor o"eratii ulterioare. Re+istrul:>urnal si re+istrul:in(entar se nu'erotea$a si se snuruiesc inainte de de"unere la or+anele fiscale teritoriale "entru "arafare si inre+istrare. Nu'erotarea filelor re+istrelor se face in ordine crescatoare6 iar (olu'ele se (or nu'erota in ordinea co'"letarii lor .9olu'ele ur'atoare de re+istre conta*ile se (or inre+istra la or+anele fiscale teritoriale "e 'asura co'"letarii celor inre+istrate si "arafate anterior6 efectuandu: se totodata co'"letarea acestora6 fara stersaturi6 s"atii li*ere sau file li"sa .

1&

Re+istrele de conta*ilitate nu'erotate6 snuruite6 "arafate6 inre+istrate la or+anele fiscale teritoriale si conduse re+ulat "ot fi ad'ise ca "ro*a in ca$ul liti+iilor6 "recu' si in orice alte situatii . /entru (erificarea inre+istrarii corecte in conta*ilitate a o"eratiilor "atri'oniale se intoc'este *alanta de (erificare. 53>3 B$l$ t$ !e )er%.%,$re 8alanta de (erificare este docu'entul conta*il utili$at "entru (erificarea e<actitatii inre+istrarilor conta*ile si controlul concordantei dintre conta*ilitatea sintetica si cea analitica6 "recu' si "rinci"alul instru'ent "e *a$a caruia se intoc'esc situatiile financiare. 8alanta de (erificare se intoc'este "e *a$a datelor "reluate din Cartea 'are Csa#D 6 res"ecti( din fisele desc#ise distinct "entru fiecare cont sintetic. /entru (erificarea inre+istrarilor in conta*ilitatea analitica se intoc'esc *alante de (erificare analitice. La institutiile "u*lice6 *alantele de (erificare sintetice se intoc'esc lunar iar *alantele de (erificare analitice6 cel 'ai tar$iu la sfarsitul "erioadei "entru care se intoc'esc situatiile financiare. 8alanta de (erificare cu"rinde "entru toate conturile institutiei ur'atoarele ele'ente5 si'*olul si denu'irea conturilor6 in ordinea inscrisa in "lanul de conturi6 soldurile initiale sau totalul su'elor de*itoare si creditoare ale lunii "recedente du"a ca$6 rula>ele curente de*itoare si creditoare6 totalul su'elor de*itoare si creditoare6 soldurile finale de*itoare si creditoare. In *alanta de (erificare "entru luna ianuarie ru*rica Ksolduri initialeL se co'"letea$a cu soldurile finale de*itoare si creditoare ale lunii dece'*rie ale anului "recedent. UNITATEA DE CURS NR32 ELE4ENTELE SITUATIILOR "INANCIARE OBIECTIVE /re(ederi +enerale6 8ilantul6 Contul de re$ultate6 2ituatia flu<urilor de nu'erar6 2ituatia 'odificarilor in structura acti(elor Cca"italurilorD6 Ane<e la situatiile financiare6 Contul de e<ecutie *u+etara Co'unicarea infor'atiilor "rin inter'ediul situatiilor financiare /re$entarea continutului *ilantului conta*il6 contului de re$ultate6 situatiei flu<urilor de nu'erar6 situatiei 'odificarii ca"italurilor "ro"rii6 contului de e<ecutie *u+etara

NOTIUNI CDEIE

2353 Pre)e!er% =e er$le /r%)% ! s%tu$t%%le .% $ ,%$re /entru institutiile "u*lice6 docu'entul oficial de "re$entare a situatiei "atri'oniului aflat in ad'inistrarea statului si a unitatilor ad'inistrati(:teritoriale si a e<ecutiei *u+etului de (enituri si c#eltuieli6 il re"re$inta situatiile financiare. Acestea se intoc'esc confor' nor'elor ela*orate de Ministerul Finantelor /u*lice6 a"ro*ate "rin ordin al 'inistrului finantelor "u*lice.

1)

2ituatiile financiare se intoc'esc in 'oneda nationala6 res"ecti( in lei6 fara su*di(i$iunile leului. /entru necesitatile "ro"rii de infor'are si la solicitarea unor or+anis'e internationale6 se "ot intoc'i situatii financiare si intr:o alta 'oneda. Intoc'irea situatiilor financiare anuale tre*uie sa fie "recedata o*li+atoriu de in(entarierea +enerala a ele'entelor de acti( si de "asi( si a celorlalte *unuri si (alori aflate in +estiune6 "otri(it nor'elor e'ise in acest sco" de Ministerul Finantelor /u*lice. 2ituatiile financiare tre*uie sa ofere o i'a+ine fidela a acti(elor6 datoriilor6 "o$itiei financiare Cacti(e neteB"atri'oniu netBca"ital "ro"riuD6 "recu' si a "erfor'antei financiare si a re$ultatului "atri'onial. 2ituatiile financiare se se'nea$a de conducatorul institutiei si de conducatorul co'"arti'entului financiar:conta*il sau de alta "ersoana i'"uternicita sa inde"lineasca aceasta functie. Institutiile "u*lice au o*li+atia sa "re$inte la unitatile de tre$orerie a statului la care au desc#ise conturile6 situatia flu<urilor de tre$orerie "entru o*tinerea (i$ei "ri(ind e<actitatea "latilor de casa6 a soldurilor conturilor de dis"oni*ilitati6 du"a ca$6 "entru asi+urarea concordantei datelor din conta*ilitatea institutiei "u*lice cu cele din conta*ilitatea unitatilor de tre$orerie a statului. 2ituatiile flu<urilor de tre$orerie care nu cores"und cu datele din e(identa tre$oreriilor statului se (or restitui institutiilor "u*lice res"ecti(e "entru a introduce corecturile cores"un$atoare. Este inter$is institutiilor "u*lice sa centrali$e$e situatiile financiare ale institutiilor din su*ordine care nu au "ri'it (i$a tre$oreriei statului. Institutiile "u*lice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite secundari sau tertiari6 de"un un e<e'"lar din situatiile financiare tri'estriale si anuale la or+anul ierar#ic su"erior6 la ter'enele sta*ilite de acesta. Ministerele6 celelalte or+ane de s"ecialitate ale ad'inistratiei "u*lice centrale6 alte autoritati "u*lice6 institutii autono'e si unitatile ad'inistrati(teritoriale6 ai caror conducatori au calitatea de ordonator "rinci"al de credite6 de"un la Ministerul Finantelor /u*lice sau directiile +enerale ale finantelor "u*lice >udetene si a 'unici"iului 8ucuresti6 du"a ca$6 un e<e'"lar din situatiile financiare tri'estriale si anuale6 "otri(it nor'elor si la ter'enele sta*ilite de acesta. 3nitatile fara "ersonalitate >uridica6 su*ordonate institutiei "u*lice6 or+ani$ea$a si conduc conta*ilitatea o"eratiunilor econo'ico:financiare "ana la ni(el de *alanta de (erificare6 fara a intoc'i situatii financiare. Acti(itatea desfasurata in strainatate de unitatile fara "ersonalitate >uridica6 su*ordonate institutiilor "u*lice din Ro'ania6 se include in situatiile financiare ale "ersoanei >uridice ro'ane si se ra"ortea$a "e teritoriul Ro'aniei. 2323 C#m/# e t$ S%tu$t%%l#r "% $ ,%$re S%tu$t%%le .% $ ,%$re tr%mestr%$le s% $ u$le ,u/r% !1 aD *ilantulE *D contul de re$ultat "atri'onialE cD situatia flu<urilor de tre$orerieE dD situatia 'odificarilor in structura acti(elorBca"italurilorE eD ane<e la situatiile financiare6 care includ5 "olitici conta*ile si note e<"licati(eE fD contul de e<ecutie *u+etara.

1,

2.2. . !ilantul 8ilantul este docu'entul conta*il de sinte$a "rin care se "re$inta ele'entele de acti( si de "asi( la inc#eierea e<ercitiului financiar "recu' si in celelalte situatii "re(a$ute de le+e. 8ilantul cu"rinde ele'entele de acti( si de "asi( +ru"ate du"a natura si lic#iditate6 res"ecti( natura si e<i+i*ilitate. 2tructura *ilantului nu "oate fi 'odificata de la un e<ercitiu financiar la altul. /entru fiecare "ost6 res"ecti( ele'ent6 "re$entat in *ilant (aloarea cores"un$atoare "entru e<ercitiul financiar "recedent se "re$inta intr:o coloana se"arata. Este o*li+atorie res"ectarea nu'arului de rand inscris in for'atul a"ro*at de MF/. %tructura !ilantului &. &ctive Acti(e fi<e necor"orale6 cor"orale 6 financiare Creante "este un an 2tocuri Creante su* un an In(estitii financiare "e ter'en scurt6 casa si conturi la *anci C#eltuieli in a(ans '. (apitaluri )i datorii Ca"italuri5re$ultatul "atri'onial Cal e<ercitiuluiD6 re$ultatul re"ortat6 re$er(e6 fonduri6 alte ca"italuri ale statului /ro(i$ioane Datorii "este 1 an6 su* 1 an 9enituri in a(ans 2.2.2 Contul de re"ultat patrimonial Contul de re$ultat "atri'onial "re$inta situatia (eniturilor6 finantarilor si c#eltuielilor din cursul e<ercitiului curent. 9eniturile si finantarile sunt "re$entate "e feluri de (enituri du"a natura sau sursa lor6 indiferent daca au fost incasate sau nu. C#eltuielile sunt "re$entate "e feluri de c#eltuieli6 du"a natura sau destinatia lor6 indiferent daca au fost "latite sau nu. For'atul Contului de re$ultat "atri'onial nu "oate fi 'odificat de la un e<ercitiu financiar la altul. %ituatia veniturilor )i c*eltuielilor +enituri operationale : i'"o$ite si ta<e6 contri*utii si alte (enituri : (enituri din acti(itati econo'ice : finantari6 su*(entii6 transferuri6 alocatii *u+etare cu destinatie s"eciala : alte (enituri o"erationale ,otal venituri operationale (*eltuieli operationale : c#eltuieli cu "ersonalul : su*(entii6 transferuri : c#eltuieli "ri(ind stocurile : c#eltuieli de ca"ital6 a'orti$ari si "ro(i$ioane : alte c#eltuieli o"erationale

1-

,otal c*eltuieli operationale -.cedent /deficit0 din activitatea operationala +enituri financiare (*eltuieli financiare -.cedent /deficit0 din activitatea financiara -.cedent /deficit0 din activitatea curenta /e.cedent/deficit din activitatea operationala 1/2 e.cedent/deficit din activitatea financiara 0 #enituri e$traordinare C%eltuieli e$traordinare -.cedent/deficit din activitatea e.traordinara Re3ultatul patrimonial /economic0 al e.ercitiului /e.cedent/deficit din activitatea curenta 1/2 e.cedent/deficit din activitatea e.traordinara0 2.2.&. 'ituatia flu$urilor de tre"orerie 2ituatia Flu<urilor de tre$orerie "re$inta e<istenta si 'iscarile de nu'erar di(i$ate in5 "luFur% !e tre0#rer%e !% $,t%)%t$te$ #/er$t%# $l$, care "re$inta 'iscarile de nu'erar re$ultate din acti(itatea curenta5 : Incasari : /lati "luFur% !e tre0#rer%e !% $,t%)%t$te$ !e % )est%t%%, care "re$inta 'iscarile de nu'erar re$ultate din ac#i$itiile ori (an$arile de acti(e fi<e5 : Incasari : /lati "luFur% !e tre0#rer%e !% $,t%)%t$te$ !e .% $ t$re, care "re$inta 'iscarile de nu'erar re$ultate din i'"ru'uturi "ri'ite si ra'*ursate6 ori alte surse financiare5 : Incasari : /lati 2.2.(. 'ituatia modificarilor in structura activelor)capitalurilor 2ituatia 'odificarilor in structura acti(elorBca"italurilor tre*uie sa ofere infor'atii referitoare la structura ca"italurilor "ro"rii6 influentele re$ultate din sc#i'*area "oliticilor conta*ile6 influentele re$ultate in ur'a ree(aluarii acti(elor6 calculului si inre+istrarii a'orti$arii sau din corectarea erorilor conta*ile. 2ituatia "re$inta in detaliu cresterile si di'inuarile din ti'"ul anului al fiecarui ele'ent al conturilor de ca"ital. 2.2.*. +ne$ele la situatiile financiare Ane<ele sunt "arte inte+ranta a situatiilor financiare. Ele contin5 "olitici conta*ile si note e<"licati(e. Notele e<"licati(e furni$ea$a infor'atii su"li'entare care nu sunt incor"orate in situatiile financiare. 237 Pr% ,%/%% ,# t$8%le Ele'entele "re$entate in situatiile financiare se e(aluea$a in confor'itate cu "rinci"iile conta*ile +enerale6 confor' conta*ilitatii de an+a>a'ente.

1.

2 Pr% ,%/%ul ,# t% u%t$t%% $,t%)%t$t%% : /resu"une ca institutia "u*lica isi continua in 'od nor'al functionarea6 fara a intra in stare de desfiintare sau reducere se'nificati(a a acti(itatii. Daca ordonatorii de credite au luat cunostinta de unele ele'ente de nesi+uranta le+ate de anu'ite e(eni'ente care "ot duce la inca"acitatea acesteia de a:si continua acti(itatea6 aceste ele'ente tre*uie "re$entate in notele e<"licati(e. : Pr% ,%/%ul /erm$ e te% met#!el#r M Metodele de e(aluare tre*uie a"licate in 'od consec(ent de la un e<ercitiu financiar la altul. 2 Pr% ,%/%ul /ru!e te% M E(aluarea tre*uie facuta "e o *a$a "rudenta si in s"ecial5 : tre*uie sa se tina cont de toate an+a>a'entele a"arute in cursul e<ercitiului financiar curent sau al unui e<ercitiu "recedent6 c#iar daca acestea de(in e(idente nu'ai intre data *ilantului si data de"unerii acestuiaE : tre*uie sa se tina cont de toate de"recierile. 2 Pr% ,%/%ul ,# t$8%l%t$t%% /e 8$0$ !e $ =$E$me te M Efectele tran$actiilor si ale altor e(eni'ente sunt recunoscute atunci cand tran$actiile si e(eni'entele se "roduc si nu "e 'asura ce nu'erarul sau ec#i(alentul sau este incasat sau "latit si sunt inre+istrate in e(identele conta*ile si ra"ortate in situatiile financiare ale "erioadelor de ra"ortare. 2ituatiile financiare intoc'ite in *a$a acestui "rinci"iu ofera infor'atii nu nu'ai des"re tran$actiile si e(eni'entele trecute care au deter'inat incasari si "lati dar si des"re resursele (iitoare6 res"ecti( o*li+atiile de "lata (iitoare. Acest "rinci"iu se *a$ea$a "e inde"endenta e<ercitiului "otri(it caruia toate (eniturile si toate c#eltuielile se ra"ortea$a la e<ercitiul la care se refera6 fara a se tine sea'a de data incasarii (eniturilor6 res"ecti( data "latii c#eltuielilor. 2 Pr% ,%/%ul e)$lu$r%% se/$r$te $ eleme tel#r !e $,t%) s% !e !$t#r%% G Co'"onentele ele'entelor de acti( sau de datorii tre*uie e(aluate se"arat. 2 Pr% ,%/%ul % t$ =%8%l%t$t%% : 8ilantul de desc#idere "entru fiecare e<ercitiu financiar tre*uie sa cores"unda cu *ilantul de inc#idere al e<ercitiului financiar "recedent. 2 Pr% ,%/%ul e,#m/e s$r%% M Orice co'"ensare intre ele'entele de acti( si de datorii sau intre ele'entele de (enituri si c#eltuieli este inter$isa6 cu e<ce"tia co'"ensarilor intre acti(e si datorii "er'ise de re+le'entarile le+ale6 nu'ai du"a inre+istrarea in conta*ilitate a (eniturilor si c#eltuielilor la (aloarea inte+rala. : Pr% ,%/%ul ,#m/$r$8%l%t$t%% % .#rm$t%%l#r M Ele'entele "re$entate tre*uie sa dea "osi*ilitatea co'"ararii in ti'" a infor'atiilor3 - Pr% ,%/%ul m$ter%$l%t$t%% H/r$=ulu% !e sem %.%,$t%eI M Orice ele'ent care are o (aloare se'nificati(a tre*uie "re$entat distinct in cadrul situatiilor financiare iar ele'entele cu (alori nese'nificati(e dar care au aceeasi natura sau au functii si'ilare tre*uie insu'ate si "re$entate intr:o "o$itie +lo*ala. 3n ele'ent "atri'onial este considerat se'nificati( daca o'iterea sa ar influenta in 'od (adit deci$ia utili$atorilor situatiilor financiare. - Pr% ,%/%ul /re)$le te% e,# #m%,ulu% $su/r$ Eur%!%,ulu% Hre$l%t$t%% $su/r$ $/$re te%I M Infor'atiile conta*ile "re$entate in situatiile financiare tre*uie sa fie credi*ile6 sa res"ecte realitatea econo'ica a e(eni'entelor sau tran$actiilor6 nu nu'ai for'a lor >uridica. A*aterile de la "rinci"iile +enerale "re$entate 'ai sus "ot fi efectuate in ca$uri e<ce"tionale. Astfel de a*ateri tre*uie "re$entate in notele e<"licati(e6 "recu' si 'oti(ele care le:au deter'inat6 i'"reuna cu o e(aluare a efectului acestora asu"ra (alorii acti(elor6 datoriilor6 "o$itiei financiare si a re$ultatului "atri'onial.

10

23:3 P#l%t%,%le ,# t$8%le Re+le'entarile ro'anesti "resu"un sta*ilirea unui set de "roceduri de catre conducerea fiecarei institutii "u*lice "entru toate o"eratiunile derulate6 "ornind de la intoc'irea docu'entelor >ustificati(e "ana la intoc'irea situatiilor financiare tri'estriale si anuale. Aceste "roceduri tre*uie ela*orate de catre s"ecialisti in do'eniul econo'ic si te#nic6 cunoscatori ai s"ecificului acti(itatii desfasurate si ai strate+iei ado"tate de institutie. La ela*orarea "oliticilor conta*ile tre*uie res"ectate "rinci"iile de *a$a ale conta*ilitatii de an+a>a'ente. /oliticile conta*ile tre*uie ela*orate astfel incat sa se asi+ure furni$area6 "rin situatiile financiare6 a unor infor'atii care tre*uie sa fie5 aD rele(ante "entru ne(oile utili$atorilor in luarea deci$iilor econo'iceE si *D credi*ile in sensul ca5 :re"re$inta fidel re$ultatul "atri'onial si "o$itia financiara a institutiei "u*liceE :sunt neutreE :sunt "rudenteE :sunt co'"lete su* toate as"ectele se'nificati(e. Modificarile "oliticii conta*ile sunt "er'ise doar daca sunt cerute de le+e sau au ca re$ultat infor'atii 'ai rele(ante sau 'ai credi*ile referitoare la o"eratiunile institutiei "u*lice. Acest lucru tre*uie 'entionat in notele e<"licati(e.

SU4ARUL 4ODULULUI 5 Conta*ilitatea6 ca acti(itate s"eciali$ata in 'asurarea6 e(aluarea6 cunoasterea6 +estiunea si controlul acti(elor6 datoriilor si ca"italurilor "ro"rii6 "recu' si a re$ultatelor o*tinute din acti(itatea institutiilor "u*lice6 tre*uie sa asi+ure inre+istrarea cronolo+ica si siste'atica6 "relucrarea6 "u*licarea si "astrarea infor'atiilor cu "ri(ire la "o$itia financiara6 "erfor'anta financiara si flu<urile de tre$orerie6 atat "entru cerintele interne ale acestora6 cat si "entru utili$atori e<terni5 Gu(ernul6 /arla'entul6 creditorii6 clientii6 dar si alti utili$atori Furni$area infor'aiilor "u*lice constituie e<"resia trans"arenei acti(it ii econo'ice6 @n s"ecial "entru utili$atorii e<terni. Infor'aiile "u*lice sunt sinteti$ate @n situaiile financiare6 res"ecti(5 *ilanE contul de re$ultat "atri'onialE situaia 'odific rii ca"italurilorE situaia flu<urilor de tre$orerie6 ane<e la situatiile financiare si contul de e<ecutie *u+etara.

21

SARCINI I TE4E CE VOR "I NOTATE Din acest 'odul (or fi e(aluate5 Cuno!tinele @nsu!ite de cursani6 din *i*lio+rafia reco'andat 6 testate "e "arcursul acti(it ilor !i Bsau e<a'enul final "rin su*iecte clasice !iB sau +ril . BIBLIO-RA"IA 4ODULULUI 5 a.D 8i*lio+rafie o*li+atorie 1. NNN Nor'ele 'etodolo+ice "ri(ind or+ani$area si conducerea conta*ilitatii institutiilor "u*lice6 a"ro*ate "rin OMF/ nr.101-B211). "a+. 11:%16 )0,:,1& *.D 8i*lio+rafie facultati( %. &. ). ,. NNN Le+ea finanelor "u*lice )116 2112 NNN Le+ea finanelor "u*lice locale 2-%6 211, NNN Le+ea "ro"riet ii "u*lice !i re+i'ul >uridic al acesteia 21%6 100. IFAC : 2tandarde Internationale de Conta*ilitate "entru 2ectorul /u*lic Ed. CECCAR6 211) 8ucuresti6 "a+. -1:0.

21

4ODULUL 2 CONTABILITATEA ELE4ENTELOR PATRI4ONIALE Hn sinte$ acest 'odul (i$ea$ ur' toarele5 CONCEPTE DE BAAA Fondurile *unurilor ce a"artin do'eniului "u*lic6 fondurile *unurilor ce a"artin do'eniului "ri(at6 re$er(e din ree(aluareE re$ultatul financiar curent !i ra"ortatE I'"ru'uturi o*li+atare6 "ro(i$ioane !i 'ecanis'ul acestoraE @'"ru'uturi *ancare "e ter'en lun+6 acti(e fi<e6 stocuri6 tre$orerie6 terti 1. Deli'itarea do'eniului "u*lic de do'eniul "ri(at 2. Definirea si caracteri$area ele'entelor "atri'oniale 4iron 4udor A6 Nistor CG Contabilitatea instituiilor publice, a"lica*il din anul 211,6 su"ort de curs6 Clu> Na"oca6 211-. "a+..1:1&1 Nor'ele 'etodolo+ice "ri(ind or+ani$area si conducerea conta*ilitatii institutiilor "u*lice6 "lanul de conturi "entru institutii "u*lice si instructiunile de a"licare a acestuia6 a"ro*ate "rin OMF/ nr.1-10B211)6 "a+.,%:-16 "a+.11-:12-6 "a+.%.,:%.IFAC : 'tandarde ,nternationale de Contabilitate pentru 'ectorul -ublic Ed. CECCAR6 211) 8ucuresti6 "a+. &.-:)%2 Modulul ur'areste fa'iliari$are studentului cu ele'entele "atri'oniale si inter"retarea (alorii acestora.

OBIECTIVE RECO4ANDARI PRIVIND STUDIUL

REAULTATELE ASTEPTATE

22

UNITATEA DE CURS NR37 CONTABILITATEA CAPITALURILOR PROPRII, "ONDURILOR, I4PRU4UTURILOR SI PROVIAIOANELOR PENTRU RISCURI OBIECTIVE NOTIUNI CDEIE 735 De.% %re ,$/%t$lur% Ca"italurile unei institutii "u*lice cu"rind5 fonduri6 re$ultatul "atri'onial Cecono'icD6 re$ultatul re"ortat din anii "recedenti6 re$er(ele din ree(aluare. &. . . Fondurile Fondurile unei institutii "u*lice includ5 fondul *unurilor care alcatuiesc do'eniul "u*lic al statului6 fondul *unurilor care alcatuiesc do'eniul "ri(at al statului6 fondul *unurilor care alcatuiesc do'eniul "u*lic al unitatilor ad'inistrati(: teritoriale6 fondul *unurilor care alcatuiesc do'eniul "ri(at al unitatilor ad'inistrati(: teritoriale6 fondul acti(elor fi<e necor"orale. 2tatul sau unitatile ad'inistrati(:teritoriale e<ercita "osesia6 folosinta si dis"o$itia asu"ra *unurilor care alcatuiesc do'eniul "u*lic. Domeniul public este alcatuit din *unurile "re(a$ute la art.%) alin. C&D din Constitutie6 "re(a$ute cu caracter e<e'"lificati( in ane<a la Le+ea nr.21%B100. "ri(ind "ro"rietatea "u*lica si re+i'ul >uridic al acesteia si din orice alte *unuri care sunt de u$ sau de interes "u*lic si sunt do*andite de stat sau de unitatile ad'inistrati(:teritoriale "rin 'odurile "re(a$ute de le+e. Domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale este alcatuit din *unuri aflate in "ro"rietatea lor si care nu fac "arte din do'eniul "u*lic. Asu"ra acestor *unuri statul sau unitatile ad'inistrati(:teritoriale au dre"t de "ro"rietate "ri(ata. In(entarul *unurilor din do'eniul "u*lic al statului se @ntoc'este6 du"a ca$6 de 'inistere6 de celelalte or+ane de s"ecialitate ale ad'inistratiei "u*lice centrale6 "recu' si de autoritatile "u*lice centrale care au @n ad'inistrare ase'enea *unuri. Centrali$area in(entarului 'entionat se reali$ea$a de catre Ministerul Finantelor /u*lice si se su"une s"re a"ro*are Gu(ernului. In(entarul *unurilor care alcatuiesc do'eniul "u*lic al unitatilor ad'inistrati(:teritoriale se @ntoc'este6 du"a ca$6 de co'isii s"ecial constituite6 conduse de "resedintii consiliilor >udetene6 res"ecti( de "ri'arul +eneral al 'unici"iului 8ucuresti sau de "ri'ari. In(entarele astfel @ntoc'ite se @nsusesc6 du"a ca$6 de consiliile >udetene6 de Consiliul General al Munici"iului 8ucuresti sau de consiliile locale si se a"ro*a "rin #otarare de +u(ern. &. .2. Re"ultatul patrimonial .economic/ si re"ultatul reportat Re"ultatul patrimonial se sta*ileste la sfarsitul "erioadei6 "rin inc#iderea conturilor de c#eltuieli si a conturilor de (enituri si finantari. /rin "erioada se intele+e sfarsitul e<ercitiului financiar Can *u+etarD. La ince"utul anului *u+etar6 1. Deli'itarea do'eniului "u*lic de do'eniul "ri(at Definirea si caracteri$area ele'entelor de ca"italuri Fonduri6 ca"italuri6 do'eniul "u*lic6 do'eniul "ri(at

2%

soldul re$ultatului anului *u+etar "recedent se transfera asu"ra re$ultatului re"ortat. Re"ultatul reportat e<"ri'a re$ultatul "atri'onial al e<ercitiilor financiare anterioare. &. .&. Re"erve din reevaluare Acti(ele fi<e "ot fi su"use ree(aluarii care se efectuea$a "otri(it re+le'entarilor le+ale6 ca$ in care sunt "re$entate in *ilant la (aloarea ree(aluata si nu la costul lor istoric. Ree(aluarea acestora se face6 cu e<ce"tiile "re(a$ute de re+le'entarile le+ale6 la (aloarea >usta. 9aloarea >usta se deter'ina "e *a$a unor e(aluari efectuate de e(aluatori autori$ati. In ca$ul in care6 ulterior recunoasterii initiale ca acti(6 (aloarea unui acti( fi< este deter'inata "e *a$a ree(aluarii acti(ului res"ecti(6 (aloarea re$ultata din ree(aluare (a fi atri*uita acti(ului6 in locul costului de ac#i$itieBcostului de "roductie. In astfel de ca$uri6 re+ulile "ri(ind a'orti$area se a"lica acti(ului a(and in (edere (aloarea acestuia6 deter'inata in ur'a ree(aluarii. Ree(aluarile tre*uie facute cu suficienta re+ularitate6 astfel incat (aloarea conta*ila sa nu difere su*stantial de cea care ar fi deter'inata folosind (aloarea >usta la data *ilantului. Daca re$ultatul ree(aluarii este o crestere fata de (aloarea conta*ila neta6 atunci aceasta se tratea$a ca o crestere a re$er(ei din ree(aluare din cadrul ca"italurilor "ro"rii6 daca nu a e<istat o descrestere anterioara recunoscuta ca o c#eltuiala aferenta acelui acti( sau ca un (enit care sa co'"ense$e c#eltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel acti(. Daca re$ultatul ree(aluarii este o descrestere a (alorii conta*ile nete6 atunci aceasta se tratea$a ca o c#eltuiala cu intrea+a (aloare a de"recierii6 daca in re$er(a din ree(aluare nu este inre+istrata o su'a referitoare la acel acti( Csur"lus din ree(aluareD sau ca o scadere a re$er(ei din ree(aluare din cadrul ca"italurilor "ro"rii6 cu 'ini'ul dintre (aloarea acelei re$er(e si (aloarea descresterii 6 iar e(entuala diferenta ra'asa neaco"erita se inre+istrea$a ca o c#eltuiala &. .(. Fonduri cu destinatie speciala 4ondul de rulment2 )e constituie din e<cedentul anual al *u+etului local. Dis"oni*ilitatile acestui fond "ot fi utili$ate te'"orar6 "entru aco"erirea +olurilor de casa "ro(enite din decala>e intre (eniturile si c#eltuielile anului curent6 "recu' si "entru aco"erirea definiti(a a e(entualului deficit *u+etar re$ultat la finele e<ercitiului *u+etar. Fondul de rul'ent se "oate fi utili$at si "entru finantarea unor in(estitii din co'"etenta autoritatilor ad'inistratiei "u*lice locale sau "entru de$(oltarea ser(iciilor "u*lice locale in interesul co'unitatii %ume repre3entand amorti3area activelor fi.e detinute de )erviciile pu!lice de intere) local: ser(iciile "u*lice de interes local care desfasoara acti(itati de natura econo'ica au o*li+atia calcularii6 inre+istrarii si recu"erarii u$urii fi$ice si 'orale a acti(elor fi<e aferente acestor acti(itati6 "rin tarif sau "ret "otri(it le+ii. Aceste su'e se utili$ea$a "entru reali$area de in(estitii in do'eniul res"ecti( si se e(identia$a distinct in "ro+ra'ul de in(estitii6 ca surse de finantare %ume aferente depo3itelor )peciale con)tituite pentru con)tructii de locuinte2 "otri(it le+ii6 se "astrea$a intr:un cont distinct6 desc#is "e sea'a unitatilor ad'inistrati(:teritoriale6 la unitatile tre$oreriei statului 4ondul de ri)c2 se constituie distinct "entru +arantii locale la i'"ru'uturi interne si6 res"ecti(e6 "entru +arantii la i'"ru'uturi e<terne6 "entru aco"erirea

2&

riscurilor financiare care decur+ din +arantarea de catre autoritatile ad'inistratiei "u*lice locale a i'"ru'uturilor contractate de a+entii econo'ici si ser(iciile "u*lice de su*ordonare locala. Fondul de risc se constituie din5 su'ele incasate su* for'a de co'isioane de la *eneficiarii i'"ru'uturilor +arantate6 do*an$ile acordate de unitatile tre$oreriei statului la dis"oni*ilitatile fondului6 do*an$i si "enalitati de intar$iere "entru ne"lata in ter'en de catre *eneficiarii i'"ru'uturilor si in co'"letare de la *u+etul local 4ondul de re3erva al !u etului a)i urarilor )ociale de )tat2se constituie anual dintr:o cota de "ana la %J din (eniturile *u+etului asi+urarilor sociale de stat. Fondul de re$er(a se utili$ea$a "entru aco"erirea "restatiilor de asi+urari sociale in situatii te'einic 'oti(ate sau a altor c#eltuieli ale siste'ului "u*lic6 a"ro*ate "rin le+ea *u+etului asi+urarilor sociale de stat. Fondul de re$er(a se re"ortea$a in anul ur'ator si se co'"letea$a "otri(it le+ii.E(entualul deficit curent al *u+etului asi+urarilor sociale de stat se aco"era din dis"oni*ilitatile *u+etului asi+urarilor sociale de stat din anii "recedenti si6 in continuare6 din fondul de re$er(a. 4ondul de re3erva pentru )anatate2 se constituie in *a$a "re(ederilor le+ale in cota de 1J din su'ele constituite la ni(elul Casei Nationale de Asi+urari de 2anatate. 8u+etul fondului se a"ro*a ca ane<a la le+ea *u+etului de stat. 3tili$area fondului se sta*ileste "rin le+i *u+etare anuale. Fondul de re$er(a ra'as neutili$at la finele anului se re"ortea$a in anul ur'ator cu aceeasi destinatie. 7323 D$t#r%% &.2. .,mprumuturi si datorii asimilate .peste un an/ I'"ru'uturile si datoriile din aceasta clasa re"re$inta su'e ce tre*uie "latite intr:o "erioada 'ai 'are de un an6 confor' acordului de i'"ru'ut. Confor' Le+ii datoriei "u*lice nr.%1%B211& ter'en scurt insea'na ca durata de ra'*ursare nu de"aseste 1 an. 4er'en 'ediu insea'na ca durata de ra'*ursare este 'ai 'are de 1 an6 dar nu de"aseste ) ani. 4er'en lun+ insea'na ca durata de ra'*ursare de"aseste ) ani. Conta*ilitatea i'"ru'uturilor si datoriilor asi'ilate acestora se tine "e ur'atoarele cate+orii5 i'"ru'uturi e<terne contractate sau +arantate de stat6 i'"ru'uturi din e'isiunea de o*li+atiuni6 i'"ru'uturi contractate sau +arantate de autoritatile ad'inistratiei "u*lice locale6 alte i'"ru'uturi si datorii asi'ilate6 "recu' si do*an$ile aferente acestora. Confor' Le+ii datoriei "u*lice nr. %1%B211&6 datoria "u*lica re"re$inta datoria "u*lica +u(erna'entala la care se adau+a datoria "u*lica locala. 5atoria pu!lica uvernamentala cu"rinde totalitatea o*li+atiilor financiare interne si e<terne ale statului6 la un 'o'ent dat6 "ro(enind din i'"ru'uturile contractate direct sau +arantate de Gu(ern6 "rin Ministerul Finantelor /u*lice6 in nu'ele Ro'aniei6 de "e "ietele financiare. Instru'entele datoriei "u*lice +u(erna'entale includ6 fara a se li'ita la acestea5 titluri de stat e'ise "e "iata interna sau e<terna6 i'"ru'uturi de stat de la *anci6 de la alte institutii de credit6 "ersoane >uridice ro'ane sau straine6 i'"ru'uturi de stat de la +u(erne si a+entii +u(erna'entale straine6 institutii financiare internationale6 sau de la alte or+ani$atii internationale6 i'"ru'uturi te'"orare din dis"oni*ilitatile contului curent +eneral al 4re$oreriei 2tatului6 +arantii de stat. 5atoria pu!lica locala re"re$inta totalitatea o*li+atiilor financiare interne si e<terne ale autoritatilor ad'inistratiei "u*lice locale6 la un 'o'ent dat6 "ro(enind din i'"ru'uturi contractate direct sau +arantate de acestea de "e "ietele financiare.

2)

Instru'entele datoriei "u*lice locale sunt5 titluri de (aloare6 i'"ru'uturi de la societatile co'erciale *ancare sau de la alte institutii de credit. &.2.2. -rovi"ioane -rovi"ionul re"re$inta un "asi( cu e<i+i*ilitate sau (aloare incerta. /ro(i$ioanele se constituie "entru ele'ente cu' sunt5 liti+iile6 a'en$ile si "enalitatile6 des"a+u*irile6 daunele6 alte datorii incerteE c#eltuielile le+ate de acti(itatea de ser(ice in "erioada de +arantie si alte c#eltuieli "ri(ind +arantia acordata clientilorE alte "ro(i$ioane3 3n "ro(i$ion (a fi inre+istrat in conta*ilitate daca sunt inde"linite cu'ulati( ur'atoarele conditii5 e<ista o o*li+atie curenta +enerata de un e(eni'ent anteriorE este "ro*a*ila efectuarea unor "lati "entru onorarea o*li+atiei res"ecti(eE su'a "oate fi esti'ata. Conta*ilitatea "ro(i$ioanelor se tine "e feluri6 in functie de natura si sco"ul sau o*iectul "entru care au fost constituite. /ro(i$ioanele nu "ot a(ea dre"t sco" corectarea (alorii acti(elor. 9aloarea recunoscuta ca "ro(i$ion tre*uie sa constituie cea 'ai *una esti'are la data *ilantului a costurilor necesare stin+erii o*li+atiei curente. /ro(i$ioanele (or fi re(i$uite la data fiecarui *ilant si a>ustate "entru a reflecta cea 'ai *una esti'are curenta. In ca$ul in care "entru stin+erea unei o*li+atii nu 'ai este "ro*a*ila o iesire de resurse6 "ro(i$ionul tre*uie anulat. &.&. -rincipalele operatii
Nr Crt

A3 B3

C3

D3

E3 53

C# t C# t Des,r%ere #/er$t%e !e8%t#r ,re!%t#r CAPITAL, REAERVE, "ONDURI H,# tur%le 500-50<I E<e'"le o"eratiunilor cu conturile de la 111 la 11) la cl. 2 MActi(e fi<e REAULTATUL PATRI4ONIAL H,# t 525I Inc#iderea conturilor de c#eltuieli la sfarsitul 121 ,<< "erioadei Inc#iderea conturilor de (enituri la sfarsitul "erioadei -<< 121 REAULTATUL REPORTAT H,# t 55?I La ince"ut an6 "reluare e<cedent "atri'onial aferent 121 11e<ercitiului "recedent La ince"ut an6 "reluare deficit "atri'onial aferent 11121 e<ercitiului "recedent PROVIAIOANE H,# t 5<5I Constituirea sau 'a>orarea "ro(i$ioanelor "entru ,.1 1)1 riscuri si c#eltuieli Di'inuarea sau anularea "ro(i$ioane "entru riscuri si 1)1 -.1 c#eltuieli constituite I4PRU4UTURI SI DATORII ASI4ILATE Im/rumutur% eFter e ,# tr$,t$te s$u =$r$ t$te !e st$t H,# t 5>0I 4ra+erile din i'"ru'uturi e<terne intrate in contul de )1% 1,1 dis"oni*il in (aluta Acordarea de a(ansuri "entru reali$area o*iecti(elor 2%262%&6 )1% "re(a$ute in contract: din contul de dis"oni*il &10

2,

Acordarea de a(ansuri "entru reali$area o*iecti(elor "re(a$ute in contract: din contul de i'"ru'ut /lata furni$orilor din contul de dis"oni*il 'ai "utin a(ansurile acordate si e(identierea diferentelor de curs (alutar nefa(ora*ile /lata furni$orilor din contul de i'"ru'ut 'ai "utin a(ansurile acordate si e(identierea diferentelor de curs (alutar nefa(ora*ile /lata furni$orilor din contul de dis"oni*il 'ai "utin a(ansurile acordate si e(identierea diferentelor de curs (alutar fa(ora*ile /lata furni$orilor din contul de i'"ru'ut 'ai "utin a(ansurile acordate si e(identierea diferentelor de curs (alutar fa(ora*ile Re+ulari$area a(ansurilor acordate6 la "ri'irea *unurilor6 lucrarilor6 ser(iciilor La finele lunii6 ree(aluarea i'"ru'uturilor e<terne la cursul (alutar din ulti'a $i a lunii si e(identierea diferentelor de curs (alutar nefa(ora*ile La finele lunii6 ree(aluarea i'"ru'uturilor e<terne la cursul (alutar din ulti'a $i a lunii si e(identierea diferentelor de curs (alutar fa(ora*ile La finele lunii6 ree(aluarea soldului contului de dis"oni*il si e(identierea diferentelor de curs (alutar nefa(ora*ile La finele lunii6 ree(aluarea soldului contului de dis"oni*il si e(identierea diferentelor de curs (alutar fa(ora*ile Ra'*ursarea la scadenta a i'"ru'uturilor e<terne

2%262%&6 &10 &116&1& ,,) &116&1&6 ,,) &116&1& &116&1& &116&1& ,,) 1,1 ,,) )1% 1,1

1,1 )1% 1,1 )1%6-,) 1,16 -,) 2%26 2%& &10 1,1 -,) )1% -,)

23 73 :3 $35

),16),16 --1 E(identierea do*an$ilor datorate ,,, 1,. /lata do*an$ilor si co'isioanelor aferente 1,.6 ,2% ),16),16 i'"ru'uturilor e<terne --1 Im/rumutur% eFter e ,# tr$,t$te s$u =$r$ t$te !e $ut#r%t$t%le $!m% %str$t%e% /u8l%,e l#,$le H,# t 5>2I CE<e'"lificarea o"eratiunilor este data la 'ono+rafia *u+etului localD Im/rumutur% !% em%s%u e$ !e #8l%=$t%u % H,# t 5>5I G e<e'"lificarea o"eratiunilor este data la 'ono+rafia *u+etului local Alte %m/rumutur% s% !$t#r%% $s%m%l$te s% !#8$ 0%le $.ere te $,est#r$ H,# t 5>? s% 5>8I Le$s% = .% $ ,%$r- % s%tu$t%$ % ,$re $,t%)ele .%Fe $,6%0%t%# $te u se su/u $m#rt%0$r%% : acti(e fi<e cor"orale "ri'ite confor' contractului 212621% %1,6%1-6 inc#eiat6 la (aloarea de intrare 21& %1.6 %10 : e(identierea datoriei6 inclusi( a do*an$ilor aferente ,.26 ,,, 1,Cin li'ita "re(ederilor *u+etului a"ro*atD : inre+istrarea o*li+atiei de "lata a ratelor lunare "e 1,-6 &1& *a$a facturii e'ise de "ro"rietarul *unurilor &&2, : inre+istrarea "latii ratelor de leasin+ &1& ),16),16 --1 2-

$32

),16),16 --1 835 Le$s% = #/er$t%# $l - % s%tu$t%$ % ,$re $,t%)ele .%Fe $,6%0%t%# $te u se su/u $m#rt%0$r%% : inre+istrarea o*li+atiei de "lata a ratelor lunare "e ,126,). &11 *a$a facturii e'ise de "ro"rietarul *unurilor &&2, : inre+istrarea "latii ratelor de leasin+ &11 ),16),16 --1 : inre+istrarea intrarii acti(ului fi< la (aloarea 212621%6 %1,6%1-6 re$iduala "lus cota:"arte din (aloarea de intrare 21& %1.6%10 cu"rinsa in ratele de leasin+ 832 Le$s% = #/er$t%# $l - % s%tu$t%$ % ,$re $,t%)ele .%Fe $,6%0%t%# $te se su/u $m#rt%0$r%% : inre+istrarea o*li+atiei de "lata a ratelor lunare "e ,126,). &11 *a$a facturii e'ise de "ro"rietarul *unurilor &&2, : inre+istrarea "latii ratelor de leasin+ &11 ),16),16 --1 : inre+istrarea intrarii acti(ului fi< la (aloarea 212621%6 -10 re$iduala "lus cota:"arte din (aloarea de intrare 21& cu"rinsa in ratele de leasin+

Le$s% = .% $ ,%$r- % s%tu$t%$ % ,$re $,t%)ele .%Fe $,6%0%t%# $te $m#rt%0$r%% : acti(e fi<e cor"orale "ri'ite confor' contractului 212621%6 inc#eiat6 la (aloarea de intrare 21& : e(identierea do*an$ilor aferente Cin li'ita *u+etului ,,, a"ro*atD : inre+istrarea facturii "entru rata scadenta si do*anda 1,-61,. aferenta &&2, : inre+istrarea "latii ratelor de leasin+ &1&

se su/u 1,1,. &1&

UNITATEA DE CURS NR3 : CONTABILITATEA I4OBILIABRILOR OBIECTIVE Definirea si caracteri$area ele'entelor de i'o*ili$ari Cunoasterea criteriilor de recunoa!tere a i'o*ili$ rilor necor"orale !i cor"orale6 'odalit ilor de intrare:ie!ire din "atri'oniu Criteriile de recunoa!tere a i'o*ili$ rilor necor"orale !i cor"oraleE structura lorE 'odalit i de intrare:ie!ire din "atri'oniuE a'orti$area lor6 natura !i structura i'o*ili$ rilor financiareE 'ecanis'ul a>ust rilor "entru de"recierea i'o*ili$ rilor necor"orale !i cor"orale !i "entru "ierderea de (aloare a i'o*ili$ rilor financiare

NOTIUNI CDEIE

2.

:353 De.% %re $,t%)e .%Fe A,t%)ele .%Fe M sunt acti(e detinute de catre institutiile "u*lice in sco"ul utili$arii lor "e ter'en lun+. Acti(ele fi<e includ acti(ele fi<e cor"orale6 acti(ele fi<e necor"orale si acti(ele fi<e financiare. :35353 A,t%)ele .%Fe e,#r/#r$le Acti(ele fi<e necor"orale sunt acti(e fara su*stanta fi$ica6 care se utili$ea$a "e o "erioada 'ai 'are de un an. /otri(it "re(ederilor OG. nr..1B211% "ri(ind ree(aluarea si a'orti$area acti(elor fi<e aflate in "atri'oniul institutiilor "u*lice6 a"ro*ata "rin Le+ea nr.&0%B211%6 acti(ele fi<e necor"orale cu"rind5 c#eltuieli de de$(oltare6 *re(etele6 certificatele de inre+istrare6 'arcile6 alte titluri de "rotectie a dre"turilor de "ro"rietate intelectuala6 licentele si alte (alori si'ilare6 alte acti(e fi<e necor"orale6 inre+istrari ale re"re$entatiilor teatrale6 "ro+ra'e de radio sau tele(i$iune6 lucrari 'u$icale6 e(eni'ente s"orti(e6 lucrari literare6 artistice ori recreati(e efectuate "e "elicule6 *en$i 'a+netice sau alte su"orturi6 acti(e fi<e necor"orale in curs. 0valuarea initiala a activelor fi$e necorporaleActi(ele fi<e tre*uie sa fie e(aluate la5 : costul de ac#i$itie6 "entru cele "rocurate cu titlu onerosE : costul de "roductie6 "entru cele construite sau "roduse de institutieE : (aloarea >usta "entru cele intrate "e alte cai decat "rin ac#i$itie sau "roductie Ce<.donatii6 s"onsori$ariD. 9aloarea >usta se deter'ina "e *a$a ra"ortului intoc'it de s"ecialisti si cu a"ro*area ordonatorului de credite6 sau "e *a$a unor e(aluari efectuate de re+ula de e(aluatori autori$ati. 3n ele'ent necor"oral ra"ortat dre"t c#eltuiala nu "oate fi recunoscut ulterior ca "arte din costul unui acti( necor"oral. C%eltuielile ulterioare Cde re"aratiiD efectuate cu un acti( fi< necor"oral du"a cu'"ararea sau finali$area sa6 se @nre+istrea$a @n conturile de c#eltuieli atunci cAnd sunt efectuate. Acestea au ca sco" resta*ilirea starii te#nice initiale "rin inlocuirea co'"onentelor u$ate. C#eltuielile ulterioare Cde 'oderni$areD (or 'a>ora costul acti(ului fi< necor"oral atunci cand au ca efect i'*unatatirea "erfor'antelor fata de "ara'etrii functionali sta*iliti initial. 3n acti( fi< necor"oral tre*uie "re$entat @n *ilant la costul acestuia Cde ac#i$itie sau "roductieD6 'ai "utin a'orti$area si "ro(i$ioanele cu'ulate din de"reciere. +morti"area 9aloarea a'orti$a*ila re"re$inta (aloarea conta*ila a acti(ului fi< necor"oral ce tre*uie inre+istrata in 'od siste'atic "e "arcursul duratei de (iata utile. Institutiile "u*lice a'orti$ea$a acti(ele fi<e necor"orale utili$and 'etoda a'orti$arii liniare. A'orti$area anuala se calculea$a "rin a"licarea cotei de a'orti$are CCAD la (aloarea de intrare a acti(elor fi<e necor"orale. : C#eltuielile de de$(oltare se a'orti$ea$a intr:o "erioada de cel 'ult ) ani6 cu a"ro*area ordonatorului de crediteE : 8re(etele6 certificatele de inre+istrare6 'arcile6 alte titluri de "rotectie a dre"turilor de "ro"rietate intelectuala6 licentele si alte (alori si'ilare ac#i$itionate sau do*andite "e alte cai se a'orti$ea$a "e durata "re(a$uta "entru utili$area lor de catre institutiile "u*lice care le detinE

20

: /ro+ra'ele infor'atice create de institutiile "u*lice6 ac#i$itionate sau do*andite "e alte cai se a'orti$ea$a in functie de durata "ro*a*ila de utili$are6 care nu "oate de"asi o "erioada de ) ani6 cu a"ro*area ordonatorului de credite : Inre+istrarile de re"re$entatii teatrale6 "ro+ra'e de radio sau tele(i$iune6 lucrari 'u$icale6 e(eni'ente s"orti(e6 lucrari literare6 artistice ori recreati(e efectuate "e "elicule6 *en$i 'a+netice sau alte su"orturi nu se a'orti$ea$a. +justari pentru depreciere. /entru de"recierea re(ersi*ila Crelati(a6 nedefiniti(aD a acti(elor fi<e necor"orale tre*uie constituita o a>ustare "entru de"reciere. Reevaluarea se efectuea$a "e *a$a nor'elor 'etodolo+ice ela*orate de Ministerul Finantelor /u*lice sau de catre e(aluatori autori$ati. Re$ultatele ree(aluarii se inre+istrea$a in conta*ilitate. :35323 A,t%)e .%Fe ,#r/#r$le Acti(e fi<e cor"orale sunt acti(e fi<e care inde"linesc cu'ulati( doua conditii5 au (aloare de intrare 'ai 'are decat li'ita sta*ilita "rin #otarare a Gu(ernului si durata nor'ala de utili$are 'ai 'are de un an. Conta*ilitatea sintetica a acti(elor fi<e cor"orale se tine "e cate+orii6 iar conta*ilitatea analitica se tine "e fiecare o*iect de e(identa6 "rin care se @ntele+e o*iectul sin+ular sau co'"le<ul de o*iecte cu toate dis"o$iti(ele si accesoriile acestuia6 destinat sa @nde"lineasca @n 'od inde"endent6 @n totalitate6 o functie distincta. In cate+oria acti(elor fi<e cor"orale se cu"rind5 : terenuri si a'ena>ari la terenuriE : constructiiE : instalatii te#nice6 'i>loace de trans"ort6 ani'ale si "lantatiiE : 'o*ilier6 a"aratura *irotica6 siste'e de "rotectie a (alorilor u'ane si 'ateriale si alte acti(e cor"oraleE : acti(e fi<e cor"orale in curs. 0valuarea activelor fi$e corporale se reali$ea$a la5 : costul de ac#i$itie6 "entru cele "rocurate cu titlu onerosE : costul de "roductie6 "entru cele construite sau "roduse de institutieE : (aloarea >usta "entru cele intrate "e alte cai decat "rin ac#i$itie sau "roductie Ce<.donatii6 s"onsori$ariD. 9aloarea >usta se deter'ina "e *a$a ra"ortului intoc'it de s"ecialisti si cu a"ro*area ordonatorului de credite6 sau "e *a$a unor e(aluari efectuate de re+ula de e(aluatori autori$ati. C%eltuielile ulterioare aferente unui acti( fi< cor"oral tre*uie recunoscute6 de re+ula6 dre"t c#eltuieli @n "erioada @n care au fost efectuate. Costul re"aratiilor efectuate la acti(ele fi<e cor"orale6 @n sco"ul asi+urarii utili$arii continue a acestora6 tre*uie recunoscut ca o c#eltuiala @n "erioada @n care este efectuata. Hn situatia unei 'oderni$ari care conduce la @'*unatatirea "ara'etrilor te#nici initiali "entru a creste "erfor'antele sau durata de functionare a acti(ului6 aceasta se recunoaste ca o co'"onenta a acti(ului. /entru cladiri si constructii6 lucrarile de 'oderni$are tre*uie sa ai*a ca efect s"orirea +radului de confort si a'*ient. La e<"irarea contractului de concesiune6 @nc#iriere sau locatie de +estiune6 (aloarea in(estitiilor efectuate la acti(ele fi<e luate cu acest titlu6 se scad din conta*ilitatea institutiei "u*lice care le:a efectuat si se @nre+istrea$a @n conta*ilitatea institutiei care le are @n "ro"rietate "entru a 'a>ora cores"un$ator (aloarea de intrare a acti(elor fi<e res"ecti(e6 "otri(it contractelor @nc#eiate.

%1

3n acti( cor"oral tre*uie "re$entat in *ilant la costul acestuia Cde ac#i$itie sau "roductieD6 'ai "utin a'orti$area si "ro(i$ioanele cu'ulate din de"reciere. +morti"area 9aloarea a'orti$a*ila re"re$inta (aloarea conta*ila a acti(ului fi< cor"oral ce tre*uie inre+istrata in 'od siste'atic "e "arcursul duratei de (iata utile. Institutiile "u*lice a'orti$ea$a acti(ele fi<e cor"orale utili$and 'etoda a'orti$arii liniare. A'orti$area anuala se calculea$a "rin a"licarea cotei de a'orti$are CCAD la (aloarea de intrare a acti(elor fi<e cor"orale si necor"orale. A'orti$area acti(elor fi<e cor"orale date cu c#irie6 in concesiune sau in folosinta +ratuita6 se calculea$a de catre institutiile "u*lice care le au in "atri'oniu. A'orti$area in(estitiilor efectuate la acti(ele fi<e cor"orale inc#iriate de institutiile "u*lice se inre+istrea$a de institutiile "u*lice care au efectuat in(estitiile6 "e "erioada contractului sau "e durata nor'ala de utili$are ra'asa6 du"a ca$. La incetarea contractului6 (aloarea in(estitiilor nedi'inuata cu a'orti$area calculata se cedea$a institutiei "u*lice care le are in "atri'oniu sau a+entului econo'ic6 du"a ca$6 "entru a 'a>ora cores"un$ator (aloarea de intrare a acti(elor fi<e cor"orale. In "rocesul:(er*al de "redare:"reluare a in(estitiei se (a 'entiona si (aloarea a'orti$arii in(estitiei6 "entru ca institutia "u*lica care le are in "atri'oniu sau a+entul econo'ic sa "oata inre+istra a'orti$area cores"un$atoare noii (alori de intrare. Acti(ele fi<e cor"orale aflate in "atri'oniul institutiilor "u*lice se a'orti$ea$a in cadrul unei "la>e de ani cu"rinsa intre o (aloare 'ini'a si una 'a<i'a6 e<istand "osi*ilitatea ale+erii nu'arului de ani de a'orti$are cu"rins intre aceste li'ite. Astfel sta*ilita6 durata nor'ala de functionare a acti(ului fi< ra'ane nesc#i'*ata "ana la recu"erarea inte+rala a (alorii de intrare a acestora. In ca$ul nerecu"erarii inte+rale6 "e calea a'orti$arii6 a (alorii conta*ile a cti(elor fi<e cor"orale si necor"orale scoase din functiune6 (aloarea ra'asa nea'orti$ata se include in c#eltuielile institutiilor "u*lice6 inte+ral6 la 'o'entul scoaterii din functiune. +justari pentru depreciere /entru de"recierea re(ersi*ila Crelati(a6 nedefiniti(aD a acti(elor fi<e cor"orale tre*uie constituit o a>ustare "entru de"reciere. Reevaluarea Ree(aluarea se efectuea$a "e *a$a nor'elor 'etodolo+ice ela*orate de Ministerul Finantelor /u*lice sau de catre e(aluatori autori$ati. Re$ultatele ree(aluarii se inre+istrea$a in conta*ilitate. /otri(it "re(ederilor le+ale in (i+oare6 "ot fi trans'ise fara "lata6 orice fel de *unuri aflate @n stare de functionare6 indiferent de durata de folosinta6 daca acestea nu 'ai sunt necesare institutiei "u*lice care le are @n ad'inistrare6 dar care "ot fi folosite @n continuare de alta institutie "u*lica sau daca6 "otri(it re+le'entarilor @n (i+oare6 institutia nu 'ai are dre"tul sa utili$e$e *unul res"ecti(. Institutia "u*lica care dis"oni*ili$ea$a *unuri (a infor'a @n scris alte institutii "u*lice "e care le considera ca ar a(ea ne(oie de *unurile dis"oni*ili$ate. 4rans'iterea6 fara "lata6 de la o institutie "u*lica la o alta institutie "u*lica6 se (a face "e *a$a de "roces:(er*al de "redare:"reluare6 a"ro*at de ordonatorul "rinci"al de credite al institutiei "u*lice care a solicitat sa @i fie trans'is *unul res"ecti(6 "recu' si de ordonatorul de credite care @l are @n ad'inistrare.

%1

Institutiile "u*lice "ot (alorifica *unurile6 fara or+ani$are de licitatii6 "rin sc#i'*area acestora cu alte *unuri noi de acelasi fel6 a(And cel "utin aceiasi "ara'etri. Hn ca$ul @n care la sc#i'*area *unurilor se solicita diferente de "ret6 "lata se a"ro*a @n "reala*il de catre ordonatorul "rinci"al de credite *u+etare6 cu a(i$ul M/F. 2coaterea din functiune a acti(elor fi<e cor"orale6 necor"orale si in curs se face cu a"ro*area ordonatorului "rinci"al sau secundar de credite6 du"a ca$. La institutiile "u*lice la care conducatorii inde"linesc atri*utiile ordonatorilor tertiari de credite6 scoaterea din functiune a acti(elor fi<e cor"orale6 necor"orale si in curs se (a face cu a"ro*area ordonatorului "rinci"al sau secundar de credite6 du"a ca$6 in functie de su*ordonare. Institutiile "u*lice au o*li+atia sa e(identie$e @n conta*ilitate diferentele din ree(aluare6 a'orti$area acti(elor fi<e cor"orale si necor"orale6 "recu' si su'ele re$ultate din (alorificarea acti(elor fi<e cor"orale scoase din functiune. Acti(ele fi<e cor"orale si necor"orale "ri'ite ca donatii6 s"onsori$ari6 cu titlu +ratuit se @nre+istrea$a @n conta*ilitate la (aloarea >usta. 9aloarea >usta se deter'ina "e *a$a ra"ortului intoc'it de s"ecialisti si cu a"ro*area ordonatorului de credite6 sau "e *a$a unor e(aluari efectuate6 de re+ula6 de e(aluatori autori$ati. :35373 A,t%)e .%Fe .% $ ,%$re In cadrul acti(elor fi<e financiare se cu"rind5 titlurile de "artici"are6 alte titluri i'o*ili$ate6 creante i'o*ili$ate. a.1itlurile de participare re"re$inta dre"turile su* for'a de actiuni detinute de institutiile "u*lice @n ca"italul unor unitati "atri'oniale sau or+anis'e internationale6 a caror detinere "e o "erioada indelun+ata aduce (enituri su* for'a de di(idende . b.+lte titluri imobili"ate sunt re"re$entate de o*li+atiunile detinute de institutiile "u*lice6 a caror detinere "e o "erioada indelun+ata aduce (enituri su* for'a de do*an$i. Conta*ilitatea creantelor imobili"ate se tine "e ur'atoarele cate+orii5 @'"ru'uturi acordate "e ter'en lun+ si alte creante i'o*ili$ate. Hn conturile de @'"ru'uturi "e ter'en lun+ se @nre+istrea$a su'ele acordate tertilor @n *a$a unor contracte "entru care unitatea "erce"e do*An$i6 "otri(it le+ii La alte creante i'o*ili$ate se cu"rind +arantiile6 de"o$itele si cautiunile de"use de institutia "u*lica la terti Acti(ele fi<e financiare recunoscute ca acti(e se e(aluea$a la costul de ac#i$itie sau (aloarea deter'inata "rin contractul de ac#i$itie al acestora. C#eltuielile accesorii "ri(ind ac#i$itionarea acti(elor fi<e financiare se @nre+istrea$a direct @n c#eltuielile e<ercitiului. Acti(ele fi<e financiare tre*uie "re$entate @n *ilant la (aloarea curenta: de "iata: data de costul de ac#i$itie 'ai "utin a>ustarile cu'ulate din de"reciere. /entru de"recierea re(ersi*ila Crelati(a6 nedefiniti(aD a acti(elor fi<e financiare tre*uie constituita o a>ustare "entru de"reciere. Reevaluarea se efectuea$a "e *a$a nor'elor 'etodolo+ice ela*orate de Ministerul Finantelor /u*lice sau de catre e(aluatori autori$ati.

%2

:323 Pr% ,%/$lele #/er$t%%


Nr Crt C# t !e8%t#r Des,r%ere #/er$t%e C# t ,re!%t#r

A ACTIVE "IJE NECORPORALE 5 I tr$re$ % /$tr%m# %u $ $,t%)el#r .%Fe e,#r/#r$le ,$re se su/u $m#rt%0$r%% ac#i$itionate de la terti 21%621)621. &1& "ri'ite "rin donatie6 transfer cu titlu +ratuit intre 21%621)621. -1062.1 institutii6 redistri*uiri intre unitati reali$ate din "roductie "ro"rie 21%621)621. -21 rece"tionate la finali$area in(estitiei 21%621)621. 2%%6 -21 constatate "lus la in(entar 21%621)621. -10 diferente din ree(aluare 21%621)621. 11) 2 I tr$re$ % /$tr%m# %u $ $,t%)el#r .%Fe e,#r/#r$le ,$re u se su/u $m#rt%0$r%% intrarea in "atri'oniu a inre+istrarilor re"re$entatiilor 21, 111 teatrale6 "ro+ra'elor de radio sau tele(i$iune6 lucrarilor 'u$icale6 e(eni'entelor s"orti(e6 lucrarilor literare6 artistice ori recreati(e efectuate "e "elicule6 *en$i 'a+netice sau alte su"orturi "rin ac#i$itionare de la terti6 "ri'ite "rin donatie6 transfer cu titlu +ratuit6 intre institutii sau redistri*uiri intre unitati6 reali$ate din "roductie "ro"rie6 constatate "lus la in(entar6 ac#i$itionate in re+i' de leasin+ financiar c#eltuieli cu acti(e fi<e necor"orale nea'orti$a*ile ,.2 &1& c#eltuieli cu a. fi<e necor". nea'orti$a*ile ac#i$. in ,.2 1,re+i' de leasin+ financiar Diferente din ree(aluare 21, 11) Ies%re$ !% /$tr%m# %u $ $,t%)el#r .%Fe e,#r/#r$le ,$re se su/u $m#rt%0$r%% 9an$area &,1 -10 : scaderea din e(identa5 J 21%621)621. : cu (aloarea nea'orti$ata ,). : cu (aloarea a'orti$ata 2.1 Ies%re$ !% /$tr%m# %u $ $,t%)el#r .%Fe e,#r/#r$le ,$re u se su/u $m#rt%0$r%% iesirea din "atri'oniu a inre+istrarilor re"re$entatiilor 111 21, teatrale6 "ro+ra'elor de radio sau tele(i$iune6 lucrarilor 'u$icale6 lucrarilor literare6 artistice ori recreati(e efectuate "e "elicule6 *en$i 'a+netice I re=%str$re$ $m#rt%0$r%% - c#eltuieli cu a'orti$area acti(elor fi<e necor"orale ,.1 2.1 I re=%str$re$ $Eust$r%l#r /e tru !e/re,%ere$ $,t%)el#r .%Fe e,#r/#r$le constituirea sau 'a>orarea a>ustarilor "entru ,.1 201 de"recierea acti(elor fi<e necor"orale reducerea sau anularea a>ustarilor constituite "entru 201 -.1 de"recierea acti(elor fi<e necor"orale

< >

? A)$ sur% $,#r!$te .ur %0#r%l#r !e $,t%)e .%Fe e,#r/#r$le

%%

a(ansuri acordate decontarea a(ansurilor acordate 8

2%& &1&

)126)&16)&2 ))16))16),1 ),16--1 2%&

B 5

Active fixe necorporale in curs reali$ate din "roductie "ro"rie C"e cont "ro"riuD 2%% -21 facturate de furni$ori 2%% &1& la rece"tia finala a in(estitiei: "entru acti(e fi<e 21%621)6 2%% recor"orale a'orti$a*ile 21. la rece"tia finala a in(estitiei: "entru acti(e fi<e ,.2 2%% necor"orale nea'orti$a*ile cedate sau scoase din acti(e ,). 2%% "ierderi din cala'itati ,01 2%% constituirea sau 'a>orarea a>ustarilor "entru ,.1 20% de"recierea acti(elor fi<e necor"orale in curs reducerea sau anularea a>ustarilor constituite "entru 20% -.1 de"recierea acti(elor fi<e necor"orale in curs ACTIVE "IJE CORPORALE I tr$re$ % /$tr%m# %u $ $,t%)el#r .%Fe ,#r/#r$le ,$re se su/u $m#rt%0$r%% ac#i$itionate de la terti 21162126 &1& 21%621& "ri'ite "rin donatie6 transfer cu titlu +ratuit intre 21162126 -1062.1 institutii sau redistri*uiri intre unitati 21%621& reali$ate din "roductie "ro"rie C"e cont "ro"riuD 21162126 -22 21%621& constatate "lus la in(entar 21162126 -10 21%6 21& ac#i$itionate in re+i' de leasin+ financiar 212621%621& 1,diferente din ree(aluare 21162126 11) 21%6 21& I tr$re$ % /$tr%m# %u $ $,t%)el#r .%Fe ,#r/#r$le ,$re u se su/u $m#rt%0$r%% ac#i$itionare de la terti6 "ri'ite "rin donatie6 transfer 2116212621% 11161126 cu titlu +ratuit intre institutii sau redistri*uiri intre 21& 11%611& unitati6 reali$ate din "roductie "ro"rie6 constatate "lus la in(entar6 ac#i$itionate in re+i' de leasin+ financiar c#eltuieli cu acti(e fi<e cor"orale nea'orti$a*ile ,.2 &1& c#eltuieli cu acti(e fi<e cor"orale nea'orti$a*ile ,.2 1,ac#i$itionate in re+i' de leasin+ financiar diferente din ree(aluare 21162126 11) 21%6 21& alte acti(e ale statului C$aca'inte6 resurse *iolo+ice 21) 111 neculti(ate6 re$er(e de a"aD Ies%re$ !% /$tr%m# %u $ $,t%)el#r .%Fe ,#r/#r$le ,$re se su/u $m#rt%0$r%% 9an$are &,1 -10 scaderea din e(identa J 21162126 cu (aloarea nea'orti$ata ,). 21%6 21& cu (aloarea a'orti$ata 2.1 %&

: Ies%re$ !% /$tr%m# %u $ $,t%)el#r .%Fe ,#r/#r$le ,$re u se su/u $m#rt%0$r%% scaderea din e(identa 11161126 2116212 11%6 11& 21%6 21& alte acti(e ale statului C$aca'inte6 resurse *iolo+ice 111 21) neculti(ate6 re$er(e de a"aD < I re=%str$re$ $m#rt%0$r%% c#eltuieli cu a'orti$area acti(elor fi<e cor"orale ,.1 2.1 > I re=%str$re$ $Eust$r%l#r /e tru !e/re,%ere$ $,t%)el#r .%Fe ,#r/#r$le constituirea sau 'a>orarea a>ustarilor "entru ,.1 201 de"recierea acti(elor fi<e cor"orale reducerea sau anularea a>ustarilor constituite "entru 201 -.1 de"recierea acti(elor fi<e cor"orale ? A)$ sur% $,#r!$te .ur %0#r%l#r !e $,t%)e .%Fe ,#r/#r$le a(ansuri acordate 2%2 )126)&16 )&26))16 ))16),16 ),16--1 : decontarea a(ansurilor acordate &1& 2%2 8 A,t%)e .%Fe ,#r/#r$le % ,urs : reali$ate din "roductie "ro"rie C"e cont "ro"riuD 2%1 -22 - facturate de furni$ori 2%1 &1& rece"tia finala a acti(elor fi<e cor"orale a'orti$a*ile 21162126 2%1 21%6 21& rece"tia finala a acti(e fi<e cor"orale nea'orti$a*ile ,.2 2%1 ,). 2%1 - cedate sau scoase din activ ,01 2%1 - pierderi din calamitati - constituirea sau 'a>orarea a>ustarilor "entru ,.1 20% de"recierea acti(elor fi<e cor"orale in curs - reducerea sau anularea a>ustarilor const. "t 20% -.1 de"recierea acti(elor fi<e cor"orale in curs C ACTIVE "IJE "INANCIARE 5 I re=%str$re$ t%tlur%l#r !e /$rt%,%/$re s% $ $lt#r t%tlur% %m#8%l%0$te alte titluri de "artici"are detinute de 2tat "rin MF/ 2,1 2,0 alte titluri i'o*ili$ate detinute de 2tat "rin MF/ 2,) 2,0 /lata su*scri"iei acti(elor deinute de stat de la 82 2,0 --1 Alte titluri i'o*ili$ate Co*li+aiuni "e ter'en 'adiu !i 2,) &,% lun+D re$ultate din con(ersia creanelor 82 Diferente fa(ora*ile dintre (alorea conta*ila a altor )21 2,)6 -)1 titluri de "artici"are (andute si "retul de cesiune Diferente nefa(ora*ile dintre (alorea conta*ila a altor )216 ,,& 2,) titluri de "artici"are (andute si "retul de cesiune Con(ersia altor titluri i'o*ili$ate @n aciuni 2,1 2,) Diferente nefa(ora*ile dintre (alorea conta*ila a )216 ,,& 2,1 titlurilor de "artici"are "e ter'en 'ediu si lun+ (andute si "retul de cesiune Diferente fa(ora*ile dintre (alorea conta*ila a titlurilor )21 2,16 -)1 de "artici"are (andute si "retul de cesiune %)

Creante re"re$entand di(idende aferente actiunilor6 &,% do*andite ca ur'are a con(ersiei creantelor *u+etare Incasarea di(idendelor de la societati co'erciale ))16 ).16 )21 2 Cre$ te %m#8%l%0$te H,# t 2>?I acordarea de credite i"otecare din *u+et "entru 2,-% construirea6 cu'"ararea6 rea*ilitarea6 consolidarea si e<tinderea de locuinte C"rin ANLD ra'*ursarea ratelor de credit de catre clienti ))16),1 do*an$i de incasat aferente creditelor acordate incasarea do*an$ilor 2,-& ))16),1

-)1 &,%. ))1 ).1 ))16),1 2,-% -,, 2,-& )126)1%6 ))16),16 ),16--1 2,-

+arantii de"use si alte creante i'o*ili$ate la dis"o$itia 2,tertilor restituirea +arantiilor de"use si a altor creante )126)1%6))1 i'o*ili$ate ),16),16--1 UNITATEA DE CURS NR3 < CONTABILITATEA STOCURILOR OBIECTIVE

NOTIUNI CDEIE

Definirea si caracteri$area ele'entelor de stocuri Natura !i structura stocurilor de 'aterii "ri'e6 o*iecte de in(entar6 "roduciei6 stocurilor aflate la teri6 ' rfuri6 efecti(e de ani'ale6 a'*ala>e6 e(aluarea lor6 'etode de conta*ili$are 'aterii "ri'e6 o*iecte de in(entar6 "roduciei6 stocurilor aflate la teri6 ' rfuri6 efecti(e de ani'ale6 a'*ala>e.

<35 De.% %re A,t%)ele ,%r,ul$ te 3n acti( se clasifica ca acti( circulant atunci cand5 este ac#i$itionat sau "rodus "entru consu' "ro"riu sau in sco"ul co'erciali$ariiE este re"re$entat de creante aferente ciclului de e<"loatareE este re"re$entat de nu'erar sau ec#i(alente de nu'erar a caror utili$are nu este restrictionata. Ciclul de e<"loatare al unei "ersoane >uridice re"re$inta "erioada de ti'" dintre ac#i$itionarea 'ateriilor "ri'e care intra intr:un "roces de transfor'are si finali$area acestora in nu'erar sau su* for'a unui ec#i(alent de nu'erar. /rin ec#i(alente de nu'erar se intele+e in(estitiile financiare "e ter'en scurt6 usor con(erti*ile in nu'erar si al caror risc de sc#i'*are a (alorii este nese'nificati(.

%,

In cate+oria acti(elor circulante intra5 stocuri6 inclusi(e (aloarea ser(iciilor "restate "entru care nu a fost intoc'ita facturaE tertiE in(estitii financiare "e ter'en scurt6 casa si conturi la *anci. <35353 St#,ur%le 2tocurile sunt acti(e circulante5 aD detinute "entru a fi (andute "e "arcursul desfasurarii nor'ale a acti(itatiiE *D in curs de "roductie in (ederea (an$ariiE cD su* for'a de 'aterii "ri'e6 'ateriale si alte consu'a*ile ce ur'ea$a a fi folosite in "rocesul de "roductie sau "entru "restarea de ser(iciiE In cadrul stocurilor se cu"rind5 'aterii "ri'e6 'ateriale consu'a*ile6 'ateriale de natura o*iectelor de in(entar6 "roduse6 ani'ale si "asari6 'arfuri6 a'*ala>e6 "roductia in curs de e<ecutie "recu' si *unurile aflate in custodie6 "entru "relucrare sau in consi+natie la terti. 2unt incluse de ase'enea6 stocurile de 'aterii "ri'e strate+ice si de alte *unuri cu o i'"ortanta deose*ita "entru econo'ia nationala. E)$lu$re$ st#,ur%l#r 2tocurile se inre+istrea$a in conta*ilitate la costul de ac#i$itie sau costul de "roductie6 du"a ca$. 5I Costul stocurilor tre*uie sa cu"rinda toate ,#stur%le $.ere te $,6%0%t%e% s% /relu,r$r%%, "recu' si $lte ,#stur% su"ortate "entru a aduce stocurile in for'a si in locul in care se +asesc. In functie de s"ecificul acti(itatii6 "entru deter'inarea costului "ot fi folosite6 de ase'enea6 'etoda costului standard6 in acti(itatea de "roductie sau 'etoda "retului cu a'anuntul6 in co'ertul cu a'anuntul. 2I C#stul st$ !$r! ia in considerare ni(elurile nor'ale ale 'aterialelor si consu'a*ilelor6 'ano"erei6 eficientei si ca"acitatii de "roductie. Aceste ni(eluri tre*uie re(i$uite "eriodic si a>ustate6 daca este necesar6 in functie de conditiile e<istente la un 'o'ent dat. Diferentele de "ret fata de costul de ac#i$itie sau de "roductie tre*uie e(identiate distinct in conta*ilitate6 fiind recunoscute in costul acti(ului. Re"arti$area diferentelor de "ret asu"ra (alorii *unurilor iesite si asu"ra stocurilor se efectuea$a cu a>utorul unui coeficient care se calculea$a astfel 5 2oldul initial al ; Diferentele de "ret aferente diferentelor de "ret intrarilor in cursul "erioadei cu'ulat de la ince"utul anului Coeficient O :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::< 111 de re"arti$are 2oldul initial al ; 9aloarea intrarilor in cursul stocurilor la "ret de "erioadei la "ret de inre+istrare6 inre+istrare cu'ulat de la ince"utul anului Acest coeficient se i'ulteste cu (aloarea *unurilor iesite din +estiune la "ret de inre+istrare6 iar su'a re$ultata se inre+istrea$a in conturile cores"un$atoare in care au fost inre+istrate *unurile iesite.

%-

Coeficientii de re"arti$are a diferentelor de "ret "ot fi calculati la ni(elul conturilor sintetice de +radul I si II "re(a$ute in "lanul de conturi6 "e +ru"e sau cate+orii de stocuri. La sfarsitul "erioadei6 soldurile conturilor de diferente se cu'ulea$a cu soldurile conturilor de stocuri6 la "ret de inre+istrare6 astfel incat aceste conturi sa reflecte (aloarea stocurilor la costul de ac#i$itie6 res"ecti( de "roductie6 du"a ca$. Diferentele de "ret astfel sta*ilite6 la rece"tia *unurilor res"ecti(e se inre+istrea$a "ro"ortional atat asu"ra (alorii *unurilor iesite6 cat si asu"ra stocurilor. 7I 4et#!$ /retulu% ,u $m$ u tul este folosita in co'ertul cu a'anuntul "entru a deter'ina costul stocurilor de articole nu'eroase si cu 'iscare ra"ida6 care au 'ar>e si'ilare si "entru care nu este "ractic sa se foloseasca alta 'etoda. Costul *unurilor (andute este calculat "rin deducerea (alorii 'ar>ei *rute din "retul de (an$are al stocurilor. Orice 'odificare a "retului de (an$are "resu"une recalcularea 'ar>ei *rute. L$ %es%re$ !% =est%u e $ st#,ur%l#r6 acestea se e(aluea$a si se inre+istrea$a in conta*ilitate "rin a"licarea uneia din 'etodele5 aD 'etoda "ri'ului intrat:"ri'ului iesit:FIFOE *D 'etoda costului 'ediu "onderat:CM/E cD 'etoda ulti'ul intrat:"ri'ul:iesit: LIFOE Metoda aleasa tre*uie a"licata cu consec(enta "entru ele'ente si'ilare de natura stocurilor6 de la un e<ercitiu la altul. Daca6 in situatii e<ce"tionale6 ordonatorii de credite decid sa sc#i'*e 'etoda "entru un anu'it ele'ent de stocuri6 in notele e<"licati(e tre*uie sa se "re$inte ur'atoarele infor'atii5 : 'oti(ul sc#i'*arii 'etodeiE si : efectele sale asu"ra re$ultatului. O "ersoana >uridica tre*uie sa utili$e$e aceleasi 'etode de deter'inare a costului "entru toate stocurile care au natura si utili$are si'ilare. /entru stocurile cu natura sau utili$are diferita6 folosirea unor 'etode diferite de calcul a costului "oate fi >ustificata. E)$lu$re$ l$ !$t$ 8%l$ tulu% Acti(ele de natura stocurilor nu tre*uie reflectate in *ilant la o (aloare 'ai 'are decat (aloarea ce se "oate o*tine "rin utili$area sau (an$area lor. In acest sco"6 (aloarea stocurilor se di'inuea$a "ana la (aloarea reali$a*ila neta6 "rin constituirea unui "ro(i$ion "entru de"reciere. V$l#$re$ re$l%0$8%l$ et$ este "retul de (an$are esti'at ce ar "utea fi o*tinut "e "arcursul desfasurarii nor'ale a acti(itatii6 'ai "utin costurile esti'ate "entru finali$area *unului si costurile necesare (an$arii. AEust$r% /e tru !e/re,%ere Institutiile "u*lice "ot inre+istra a>ustari "entru de"recierea stocurilor la sfarsitul e<ercitiului financiar6 "e sea'a c#eltuielilor Cconturile %016 %026 %0%6 %0&6 %0)6 %0,6 %0-6 %0.D. In situatia in care a>ustarea de(ine total sau "artial fara o*iect6 intrucat 'oti(ele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa 'ai e<iste intr:o oarecare

%.

'asura6 atunci acea a>ustare tre*uie di'inuata sau anulata "rintr:o reluare cores"un$atoare la (enituri. In situatia in care se constata o de"reciere su"li'entara fata de cea care a fost reflectata6 a>ustarea tre*uie 'a>orata. 4et#!e !e e)%!e t$ $ st#,ur%l#r Conta*ilitatea stocurilor se tine cantitati( si (aloric sau nu'ai (aloric "rin folosirea in(entarului "er'anent sau a in(entarului inter'itent. In conditiile folosirii in(entarului "er'anent6 in conta*ilitate se inre+istrea$a toate o"eratiunile de intrare si iesire6 ceea ce "er'ite sta*ilirea si cunoasterea in orice 'o'ent a stocurilor6 atat cantitati( cat si (aloric. In(entarul inter'itent consta in sta*ilirea iesirilor si inre+istrarea lor in conta*ilitate "e *a$a in(entarierii stocurilor la sfarsitul "erioadei. In acest ca$6 iesirile se deter'ina ca diferenta intre (aloarea stocului initial "lus (aloarea intrarilor si (aloarea stocului final6 deter'inat "e *a$a in(entarierii. S,$!ere$ !% =est%u e $ st#,ur%l#r /otri(it "re(ederilor re+le'entarilor le+ale in (i+oare6 scaderea din conta*ilitate a unor "a+u*e care nu se datorea$a cul"ei unei "ersoane "recu'6 se face in *a$a a"ro*arii ordonatorului de credite res"ecti(6 cu a(i$ul ordonatorului de credite ierar#ic su"erior. In acest sco"6 'inisterele6 celelalte or+ane de s"ecialitate ale ad'inistratiei "u*lice centrale6 iar "entru consiliile locale si >udetene : Ministerul Ad'inistratiei /u*lice si Internelor : (or ela*ora nor'e "ro"rii6 care (or fi su"use s"re a(i$are Ministerului Finantelor /u*lice. De ase'enea6 "entru institutiile "u*lice li'itele 'a<i'e de "erisa*ilitate ad'ise6 se a"ro*a de ordonatorul "rinci"al de credite. In acest sco"6 'inisterele (or sta*ili li'ite "ro"rii6 care (or fi su"use s"re a(i$are Ministerului Finantelor /u*lice Declasarea si casarea unor *unuri 'ateriale6 se a"ro*a de catre ordonatorul su"erior de credite6 res"ecti( "rinci"al sau secundar6 du"a ca$. 4#me tul % re=%str$r%% 8unurile si ser(iciile sunt considerate ca fiind ac#i$itionate de catre institutii din 'o'entul in care acestea de(in "ro"rietare ale *unurilor sau atunci cand furni$area acestor *unuri si ser(icii este ter'inata. E<ce"tii5 aD rece"tionarea tuturor *unurilor 'ateriale intrate in unitate si inre+istrarea lor la locurile de de"o$itare. 8unurile 'ateriale "ri'ite "entru "relucrare6 in custodie sau in consi+natie se rece"tionea$a si inre+istrea$a distinct ca intrari in +estiune. In conta*ilitate6 (aloarea acestor *unuri se inre+istrea$a in conturi in afara *ilantuluiE *D in situatia unor decala>e intre a"ro(i$ionarea si rece"tia *unurilor care se do(edesc a fi in 'od cert in "ro"rietatea unitatii6 se "rocedea$a astfel5 :*unurile sosite fara factura se inre+istrea$a ca intrari in +estiune atat la locul de de"o$itare cat si in conta*ilitate6 "e *a$a rece"tiei si a docu'entelor insotitoareE :*unurile sosite si nerece"tionate se inre+istrea$a distinct in conta*ilitate ca intrare in +estiuneE cD in ca$ul unor decala>e intre (an$area si li(rarea *unurilor6 acestea se inre+istrea$a ca iesiri din unitate6 ne'aifiind considerate "ro"rietatea acesteia6 astfel5

%0

:*unurile (andute si neli(rate se inre+istrea$a distinct in +estiune6 iar in conta*ilitate in conturi in afara *ilantuluiE :*unurile li(rate6 dar nefacturate6 se inre+istrea$a ca iesiri din +estiune atat la locurile de de"o$itare cat si in conta*ilitate6 "e *a$a docu'entelor care confir'a iesirea din +estiune "otri(it le+iiE dD *unurile a"ro(i$ionate sau (andute cu clau$e "ri(ind dre"tul de "ro"rietate se inre+istrea$a la intrari si6 res"ecti( la iesiri6 atat in +estiune cat si in conta*ilitate6 "otri(it contractelor inc#eiate. <323 Pr% ,%/$lele #/er$t%% ,u st#,ur% Conturile &&2,6&&2. a"ar "entru acti(itatile "latitoare de 49A
Nr Crt C# t !e8%t#r Des,r%ere #/er$t%e C# t ,re!%t#r

A3 53 a.

4et#!$ % )e t$rulu% /erm$ e t A,6%0%t%# $re$ st#,ur%l#r :in ca$ul in care s:au intoc'it facturi 5

*.

%116%126%1%6%1&6 %1)6%10%)16%)&6 %),6%)-6%).6%,16 %-16%-.6%.16&&2, :in ca$ul in care nu s:au intoc'it %116%126%1%6%1&6 facturi5 %1)6%10%)16%)&6 %),6%)-6%).6%,16 %-16%-.6%.16&&2. 2tocuri "ri'ite cu titlu +ratuit Cdonatii6s"onsori$ari6co'asari D St#,ur% re0ult$te !% !e0mem8r$re$ %m#8%l%0$r%l#r Pr#!u,t%$, lu,r$r%le, ser)%,%%le % ,urs !e eFe,ut%e s% /r#!usele #8t% ute !% /r#!u,t%$ /r#/r%e, l$ .% ele /er%#$!e% Relu$re$ /r#!u,t%e%, lu,r$r%l#r s% ser)%,%%l#r % ,urs !e eFe,ut%e, l$ % ,e/utul /er%#$!e% Ret% ere$ !% /r#!u,t%e /r#/r%e $ /r#!usel#r .% %te ,$ m$ter%% /r%me, m$ter%$le, m$r.ur% s$u $m8$l$Ee 4$ter%% /r%me, m$ter%$le, /r#!use, $ %m$le, m$r.ur%, $m8$l$Ee, 8u ur% !$te s/re /relu,r$re s$u ,ust#!%e l$ tert%, m$r.ur% !e/use % ,# s%= $t%e Pr%m%re$ 8u ur%l#r !e l$ tert% , % ,lus%) )$l#$re$ ser)%,%%l#r /rest$te C# sumur% !e st#,ur% Materii "ri'e Materiale consu'a*ile Materiale de natura o*.de in(entar Ani'ale si "asari A'*ala>e %116%126%1%6%106 %,16 %-1 %.1 %116%126%1% %%16%%26%&16%&)6 %&,6%&.6 %,16%.1 -10 %116%126%1%6%-16 %.1 %)1

&11

&1.

23 73 :3 < > ?

-10 -10 -10 %%16%%2 %&) %116%126%1%6 %&)6%,16%-16 %.1 %)16&11 %11 %12 %1% %,1 %.1

8 @

%116%126%1%6%&)6 %,16%-16%.1 ,11 ,12 ,1% ,1, ,1.

&1

50 55

Munitie si furnituri "entru a"arare ,10 nationala6 ordine "u*lica Materiale si a'*ala>e "entru re$er(a de ,.0 stat si de 'o*ili$are V$ 0$re$ ,$tre tert% $ st#,ur%l#r &11 S,$!ere$ !% e)%!e t$ $ st#,ur%l#r )$ !ute1 2e'ifa*ricate6 "roduse finite6 "roduse -10 re$iduale Diferente de "ret intre cost "roductie si "ret standard sau "resta*ilit 5 :nefa(ora*ile %&. :fa(ora*ile -10 Marfuri ,1-6%-.6&&2. A'*ala>e ,1. Plusur% !e $tur$ st#,ur%l#r ,# st$t$te l$ % )e t$r%ere Materii "ri'e %11 Materiale consu'a*ile %12 Materiale de natura o*. de in(entar %1% Munitie si furnituri "entru a"arare %10 nationala6 ordine "u*lica /roduse: ani'ale si "asari %,1 : 'arfuri %-16%-. : a'*ala>e ac#i$itionate %.1 : a'*ala>e din "roductie "ro"rie %.1 L%/sur% ,# st$t$te ,u #,$0%$ % )e t$r%er%% Materii "ri'e ,11 Materiale consu'a*ile ,12 Materiale de natura o*. de in(entar ,1% Ani'ale si "asari5: ac#i$itionate ,1, : din "roductie "ro"rie -10 A'*ala>e5 ac#i$itionate ,1. din "roductie "ro"rie -10 Munitie si furnituri "entru a"arare ,10 nationala6 ordine "u*lica Materiale si a'*ala>e "entru re$er(a de ,.& stat si de 'o*ili$are I'"utarea li"surilor "ersoanelor (ino(ate5 :su'ele se cu(in *u+etului &2.6&,1 :su'ele ra'an la dis"o$itia institutiei &2.6&,1 4et#!$ % )e t$rulu% % term%te t A,6%0%t%# $re$ st#,ur%l#r : s:au intoc'it facturi5 ,116,126,1%6&&2, :nu s:au intoc'it facturi5 ,116,126,1%6&&2. L$ s.$rs%tul lu %%, st$8%l%re$ %116%126%1% st#,ur%l#r, /e 8$0$ 4II L$ % ,e/utul lu %% urm$t#$re, ,116,126,1% tre,ere$ /e ,6eltu%el% $ st#,ur%l#r ,# st$t$te l$ s.$rs%tul lu %% $ ter%#$re &1

%10 %1&6%1) -116-126-1%6 -1&6-1)6-1,6 -1%&16%&)6%&,

-10 %&. %-1 %.1 ,11 ,12 ,1% ,10 -10 -10 ,1. -10 %11 %12 %1% %,1 %,1 %.1 %.1 %10 %1&6%1) &&. -10 &11 &1. ,116,126,1% %116%126%1%

52

57

B3 53 $3 83 23 73

53 23

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR Constituirea6 'a>orarea a>ustarilor ,.1 %016%026%0%6 "entru de"recierea stocurilor %0&6%0)6%0,6 %0-6%0. Anularea6 di'inuarea a>ustarilor %016%026%0%6 -.1 "entru de"reciere constituite %0&6%0)6%0,6 %0-6%0.

UNITATEA DE CURS NR3 >

CONTABILITATEA DECONTARILOR CU TERTII


OBIECTIVE Conta*ilitatea decont rilor co'erciale Cfurni$or: clieniD Conta*ilitatea decont rilor salariale6 sociale !i fiscaleE Conta*ilitatea altor relaii de decontare cu terii. Conta*ilitatea a>ust rilor "entru de"recierea creanelor furni$ori:clieniE credite co'erciale acordateB"ri'iteE li(r ri co'erciale ne@nsoite de facturi fiscaleE te#nica acord ri:"ri'irii a(ansurilor co'erciale Decont rilor salariale6 reineri din salarii66contri*uiile de asi+ur ri !i "rotecie social E siste'ul i'"o$itelor directe !i indirecte al decont rilor cu *u+etul statului !i fondurilor s"ecialeE Natura !i structura relaiilor de decontare cu de*itorii !i creditorii di(er!i6unit i !i su*unit i6 o"eraiunilor de re+ulari$are !i a>ust rilor "entru de"recierea creanelor

NOTIUNI CDEIE

>353 Tert% Conta*ilitatea tertilor asi+ura e(identa datoriilor si creantelor institutiei "u*lice @n relatiile acesteia cu furni$orii6 clientii6 "ersonalul6 *u+etul statului6 *u+etele locale6 *u+etul asi+urarilor sociale de stat6 decontarile referitoare la fondurile nera'*ursa*ile "ri'ite de la Co'unitatea Euro"eana C/PARE6 I2/A6 2A/ARDD6 cu de*itorii si creditorii di(ersi6 creante *u+etare si creditori *u+etari6 decontarile intre institutii "u*lice6 "recu' si e(identa o"eratiilor ce necesita clarificari ulterioare si alte decontari. "ur %0#r% s% ,# tur% $s%m%l$te In aceasta cate+orie se cu"rind cu'"ararile de 'arfuri si "roduse6 lucrarile e<ecutate si ser(iciile "restate6 "recu' si cu'"ararile de acti(e fi<e "e *a$a de nu'erar6 (ira'ent sau efecte co'erciale de "latit. A(ansurile acordate furni$orilor se @nre+istrea$a distinct. O"eratiunile "ri(ind ac#i$itiile de *unuri6 lucrari e<ecutate si ser(icii "restate6 "recu' si ac#i$itiile de acti(e fi<e "e *a$a efectelor co'erciale6 se @nre+istrea$a @n conturile cores"un$atoare de efecte de "latit.

&2

Efectele co'erciale scontate nea>unse la scadenta se @nre+istrea$a @ntr:un cont @n afara *ilantului si se 'entionea$a @n notele e<"licati(e. Efectele co'erciale tre*uie sa @nde"lineasca conditiile de for'a si fond "re(a$ute de re+le'entarile @n (i+oare6 fara de care (aliditatea lor "oate fi contestata sau anulata. 8unurile cu'"arate6 lucrarile e<ecutate si ser(iciile "restate "entru care nu s: au "ri'it facturi6 se e(identia$a distinct in conta*ilitate. Datoriile in (aluta se inre+istrea$a in conta*ilitate atat in lei6 la cursul de sc#i'* de la data efectuarii o"eratiunilor6 co'unicat de 8anca Nationala a Ro'aniei6 cat si in (aluta. O"eratiunile in (aluta tre*uie inre+istrate in 'o'entul recunoasterii initiale in 'oneda de ra"ortare CleuD6 a"licandu:se su'ei in (aluta cursul de sc#i'* dintre 'oneda de ra"ortare si 'oneda straina6 la data efectuarii tran$actiei. Conta*ilitatea furni$orilor se tine "e fiecare "ersoana fi$ica sau >uridica. In conta*ilitatea analitica furni$orii se +ru"ea$a astfel5 interni si e<terni6 iar in cadrul acestora "e ter'ene de "lata. Cl%e t% s% ,# tur% $s%m%l$te Hn aceasta cate+orie se cu"rind (an$arile de 'arfuri si "roduse6 lucrarile e<ecutate si ser(iciile "restate6 "entru care s:au intoc'it facturi6 sau inca nu s:au intoc'it facturi6 cu incasare in nu'erar6 "rin (ira'ent sau efecte co'erciale. A(ansurile incasate de la clienti se @nre+istrea$a distinct. Creantele incerte se inre+istrea$a distinct. Creantele in (aluta se inre+istrea$a in conta*ilitate atat in lei6 la cursul de sc#i'* de la data efectuarii o"eratiunilor6 co'unicat de 8anca Nationala a Ro'aniei6 cat si in (aluta. O"eratiunile in (aluta tre*uie inre+istrate in 'o'entul recunoasterii initiale in 'oneda de ra"ortare CleuD6 a"licandu:se su'ei in (aluta cursul de sc#i'* dintre 'oneda de ra"ortare si 'oneda straina6 la data efectuarii tran$actiei. Conta*ilitatea clientilor se tine "e cate+orii6 "recu' si "e fiecare "ersoana fi$ica sau >uridica. In conta*ilitatea analitica clientii se +ru"ea$a astfel5 clienti interni si e<terni6 iar in cadrul acestora "e ter'ene de incasare. Pers# $l s% ,# tur% $s%m%l$te a. Decontarile cu personalul e(identia$a dre"turile salariale6 s"orurile6 adaosurile6 "re'iile din fondul de salarii6 inde'ni$atiile "entru concediile de odi#na6 "recu' si cele "entru inca"acitate te'"orara de 'unca6 "latite din fondul de salarii si alte dre"turi @n *ani siBsau @n natura datorate de institutia "u*lica "ersonalului "entru 'unca "restata si care se su"orta6 "otri(it re+le'entarilor @n (i+oare6 din fondul de salarii. b. Decontarile cu pensionarii e(identia$a dre"turile de "ensie si alte dre"turi "re(a$ute de le+e6 cu(enite "ensionarilor confor' le+ii. De,# t$r%le ,u s#mer%% M e(identia$a inde'ni$atiile de so'a> datorate so'erilor. 2e @nre+istrea$a distinct $lte !re/tur% s% $)$ t$Ee care6 "otri(it re+le'entarilor @n (i+oare6 nu se su"orta din fondul de salarii C'asa calda6 ali'ente antidot etc.D6 "recu' si $)$ sur%le acordate "otri(it le+ii. c. Drepturile de personal neridicate @n ter'enul le+al se @nre+istrea$a distinct6 "e "ersoane.

&%

d. Retinerile din salariile personalului "entru cu'"arari cu "lata @n rate6 c#irii sau "entru alte o*li+atii ale salariatilor6 datorate tertilor C"o"riri6 "ensii ali'entare si alteleD6 se efectuea$a nu'ai @n *a$a unor titluri e<ecutorii sau ca ur'are a unor relatii contractuale. e. 'umele datorate si neac%itate personalului Cconcediile de odi#na si alte dre"turi de "ersonalD6 res"ecti( e(entualele su'e ce ur'ea$a a fi @ncasate de la acesta6 aferente e<ercitiului @n curs6 se @nre+istrea$a ca alte datorii si creante @n le+atura cu "ersonalul. f. Debitele provenite din avansuri de tre"orerie nedecontate 6 din distri*uiri de unifor'e si ec#i"a'ente de lucru6 "recu' si de*itele "ro(enite din "a+u*e 'ateriale6 a'en$ile si "enalitatile sta*ilite @n *a$a unor #otarAri ale instantelor >udecatoresti6 si alte creante fata de "ersonalul unitatii se @nre+istrea$a ca alte creante @n le+atura cu "ersonalul. As%=ur$r% s#,%$le, /r#te,t%$ s#,%$l$ s% ,# tur% $s%m%l$te Decontarile privind asigurarile sociale e(identia$a contri*utiile an+a>atorilor :institutii "u*lice: "entru asi+urari sociale de stat6 asi+urari sociale de sanatate6 accidente de 'unca si *oli "rofesionale6 asi+urari "entru so'a> "recu' si contri*utiile asi+uratilor "entru asi+urari sociale6 asi+urari sociale de sanatate si ai+urari "entru so'a>. E(entualele su'e datorate sau care ur'ea$a a se @ncasa @n "erioadele ur'atoare6 aferente e<ercitiului @n curs6 se @nre+istrea$a ca alte datorii si creante sociale. Bu=etul st$tulu%, 8u=etul l#,$l, 8u=etul $s%=ur$r%l#r s#,%$le !e st$t s% ,# tur% $s%m%l$te Hn cadrul decontarilor cu bugetul statului6 *u+etele locale si fondurile s"eciale se cu"rind5 ta<a "e (aloarea adau+ata6 i'"o$itul "e (enituri de natura salariala6 i'"o$itul "e cladiri6 ta<a asu"ra 'i>loacelor de trans"ort si alte i'"o$ite6 ta<e si (arsa'inte asi'ilate. a. 1a$a pe valoarea adaugata datorata *u+etului de stat se sta*ileste lunar6 "e *a$a de decont6 ca diferenta @ntre (aloarea ta<ei e<i+i*ile aferente *unurilor li(rate sau ser(iciilor "restate Cta<a "e (aloarea adau+ata colectataD si a ta<ei deducti*ile "entru cu'"ararile de *unuri si ser(icii Cta<a "e (aloarea adau+ata deducti*ila. Hn situatia @n care e<ista decala>e @ntre fa"tul +enerator de ta<a "e (aloarea adau+ata si e<i+i*ilitatea acesteia6 totalul ta<ei "e (aloarea adau+ata se @nre+istrea$a @ntr:un cont distinct6 denu'it ta<a "e (aloarea adau+ata nee<i+i*ila care6 "e 'asura ce de(ine e<i+i*ila6 se trece la ta<a "e (aloarea adau+ata colectata6 res"ecti( la ta<a "e (aloarea adau+ata deducti*ila.De ase'enea6 @n contul de ta<a "e (aloarea adau+ata nee<i+i*ila se @nre+istrea$a si ta<a "e (aloarea adau+ata deducti*ila sau colectata6 "entru li(rari de *unuri si "restari de ser(icii "entru care nu au sosit sau nu s:au @ntoc'it facturile. Diferenta de ta<a6 @n "lus sau @n 'inus6 @ntre ta<a "e (aloarea adau+ata colectata si ta<a "e (aloarea adau+ata deducti*ila se @nre+istrea$a @n conturi distincte Cta<a "e (aloarea adau+ata de "lata6 res"ecti( ta<a "e (aloarea adau+ata de recu"erat si se re+ulari$ea$a @n conditiile le+ii. b. ,mpo"itul pe venituri de natura salariilor 6 ce se @nre+istrea$a @n conta*ilitate6 cu"rinde totalul i'"o$itelor indi(iduale6 calculate asu"ra (eniturilor i'"o$a*ile lunare ale "ersonalului an+a>at "er'anent al institutiei "u*lice6 i'"o$itul

&&

retinut din dre"turile *anesti acordate salariatilor te'"orari si cola*oratorilor de orice fel6 i'"o$itul retinut din "ensii "otri(it le+ii c. 2a alte impo"ite, ta$e si varsaminte datorate *u+etelor locale se cu"rind5 i'"o$itul "e cladiri sau alte i'"o$ite si ta<e6 "otri(it le+ii. Acestea se defalca @n conta*ilitatea analitica "e feluri de i'"o$ite6 ta<e si (arsa'inte datorate *u+etelor locale. d. +lte datorii si creante cu bugetul statului cu"rind5 dre"turile de "ersonal neridicate6 "rescrise6 datorate *u+etului statului "otri(it le+ii6 su'ele datorate creditorilor6 cu(enite *u+etului statului du"a "rescrierea lor 6 "lusul de nu'erar din casierie6 a'en$i si "enalitati6 (arsa'inte efectuate @n "lus la *u+et si altele. De,# t$r%-.# !ur% !e l$ C#mu %t$te$ Eur#/e$ $ HPDARE, ISPA, SAPARDI 'umele primite din contributia financiara nerambursabila a Comunitatii 0uropene .-3+R0, ,'-+, '+-+RD0 se inre+istrea$a la institutiile "u*lice i'"licate in derularea acestor fonduri CFondul National si A+entiile de I'"le'entareD ca si creante : su'e de "ri'it: si datorii :su'e de "lata.Aceste su'e sunt recunoscute ca (enituri nu'ai la *eneficiarii finali6 "ersoane fi$ice si >uridice. De ase'enea6 c#eltuielile din aceste fonduri sunt recunoscute nu'ai la *eneficiarii finali ai fondurilor. De8%t#r% s% ,re!%t#r% !%)ers%, !e8%t#r% s% ,re!%t#r% $% 8u=etel#r Creantele fata de alte "ersoane fi$ice sau >uridice se @nre+istrea$a @n conturile de debitori diversi3 2u'ele datorate de institutia "u*lica unor terte "ersoane >uridice sau fi$ice6 altele decAt "ersonalul "ro"riu6 furni$orii si clientii:creditori6 se @nre+istrea$a @n contul de creditori diversi. E(identa creantelor bugetare ale *u+etului de stat6 *u+etelor locale6 *u+etului asi+urarilor sociale de stat6 *u+etului asi+urarilor "entru so'a> si al Fondului national unic de asi+urari sociale de sanatate6 se reali$ea$a "e *a$a declaratiilor fiscale de"use de catre "ersoanele fi$ice si >uridice. E(identa analitica se tine "e ti"uri de i'"o$ite si "e "latitori6 "e structura clasificatiei *u+etare. Creditorii *u+etari: re"re$entand su'ele de restituit contri*ua*ililor sau de co'"ensat cu alte creante ale aceluiasi *u+et sau cu alte creante ale altor *u+ete6 la cererea acestora6 se e(identia$a "e ti"uri de i'"o$ite si "e "latitori . C# tur% !e re=ul$r%0$re s% $s%m%l$te Conturi de re+ulari$are si asi'ilate cu"rind5 C#eltuieli in a(ans6 (enituri @nre+istrate @n a(ans si decontari din o"eratii @n curs de clarificare. C#eltuielile antici"ate sau efectuate in a(ans6 ur'ea$a sa fie recunoscute ca si c#eltuieli efecti(e in "erioadele ur'atoare. In aceasta cate+orie se includ5 c#eltuielile cu a*ona'entele6 asi+urarile6 etc.6 efectuate in luna dece'*rie "entru anul ur'ator. 9eniturile reali$ate @n "erioada curenta6 dar care "ri(esc "erioadele sau e<ercitiile ur'atoare6 se @nre+istrea$a distinct @n conta*ilitate6 la (enituri @n a(ans. Hn aceste conturi se @nre+istrea$a6 @n "rinci"al6 ur'atoarele (enituri5 (eniturile din c#irii6 a*ona'ente si alte (enituri aferente "erioadelor sau e<ercitiilor ur'atoare. O"eratiunile care nu "ot fi @nre+istrate direct @n conturile cores"un$atoare6 "entru care sunt necesare clarificari ulterioare6 se @nre+istrea$a6 "ro(i$oriu6 @ntr:un

&)

cont distinct. 2u'ele @nre+istrate @n acest cont tre*uie clarificate de catre "ersoana >uridica @ntr:un ter'en cat 'ai scurt. De,# t$r% Conta*ilitatea decontarilor @ntre institutii cu"rinde o"eratiunile de decontare inter(enite in cursul e<ecutiei intre institutii re"re$entand (aloarea 'aterialelor trans'ise si "ri'ite in (ederea e<ecutarii unor actiuni in cadrul institutiei "recu' si cu su'ele trans'ise de institutia su"erioara catre institutiile din su*ordine "entru efectuarea c#eltuielilor din alocatii *u+etare6 din fonduri s"eciale6 fonduri cu destinatie s"eciala6 i'"ru'uturi e<terne ra'*ursa*ile si nera'*ursa*ile. Conta*ilitatea decontarilor @ntre institutiile "u*lice6 cu"rinde o"eratiile care se @nre+istrea$a reci"roc si @n aceeasi "erioada de +estiune6 atAt @n conta*ilitatea unitatii de*itoare6 cAt si a celei creditoare a"artinAnd aceluiasi ordonator "rinci"al de credite. <323 E)$lu$re$ ,re$ tel#r s% !$t#r%%l#r Creantele si datoriile institutiei "u*lice se @nre+istrea$a @n conta*ilitate la )$l#$re$ #m% $l$3 Creantele si datoriile @n de(i$e se @nre+istrea$a @n conta*ilitate atAt @n lei6 la cursul de sc#i'* @n (i+oare la data efectuarii o"eratiunilor6 cAt si @n de(i$e. O"eratiunile @n (aluta tre*uie @nre+istrate @n 'o'entul recunoasterii initiale @n 'oneda de ra"ortare6 a"licAndu:se su'ei @n (aluta ,ursul !e s,6%m8 dintre 'oneda de ra"ortare si 'oneda straina6 l$ !$t$ e.e,tu$r%% tr$ 0$,t%e%3 a. 0valuarea la momentul .decontarii/ lic%idarii creantelor si datoriilor Diferentele de curs (alutar ce a"ar cu oca$ia decontarii creantelor si datoriilor @n (aluta la cursuri diferite fata de cele la care au fost @nre+istrate initial "e "arcursul "erioadei sau fata de cele la care au fost ra"ortate @n situatiile financiare anuale anterioare tre*uie recunoscute ca )e %tur% s$u ,6eltu%el% ; /er%#$!$ ; ,$re $/$r3 O diferenta de curs (alutar a"are cAnd e<ista o 'odificare a cursului de sc#i'* @ntre data efectuarii tran$actiei si data decontarii oricaror ele'ente 'onetare ce re$ulta dintr:o tran$actie @n (aluta. Atunci cAnd tran$actia este decontata @n decursul aceluiasi e<ercitiu financiar @n care a sur(enit6 @ntrea+a diferenta de curs (alutar este recunoscuta @n acel e<ercitiu. Atunci cAnd tran$actia este decontata @ntr:un e<ercitiu financiar ulterior6 diferenta de curs (alutar recunoscuta @n fiecare e<ercitiu financiar6 ce inter(ine "Ana @n e<ercitiul decontarii6 este deter'inata tinAnd sea'a de 'odificarea cursurilor de sc#i'* sur(enita @n cursul fiecarui ase'enea e<ercitiu financiar. b. 0valuarea la data bilantului La data intoc'irii situatiilor financiare6 creantele si datoriile in (aluta se e(aluea$a la cursul "u*licat de 8anca Nationala a Ro'aniei6 (ala*il "entru ulti'a $i a "erioadei de ra"ortare. Creantele si datoriile aferente fondurilor nera'*ursa*ile "ri'ite de la Co'unitatea Euro"eana se e(aluea$a la data *ilantului la cursul "u*licat de 8anca Centrala Euro"eana6 (ala*il "entru ulti'a $i a "erioadei de ra"ortare. /erioadele de ra"ortare "entru institutiile "u*lice sunt tri'estrul si anul *u+etar.

&,

<373 AEust$r% /e tru !e/re,%ere Institutiile "u*lice /#t inre+istra a>ustari "entru de"recierea creantelor la sfarsitul e<ercitiului financiar6 "e sea'a c#eltuielilor Cconturile &016&0,6&0-D. In situatia in care a>ustarea de(ine total sau "artial fara o*iect6 intrucat 'oti(ele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa 'ai e<iste intr:o oarecare 'asura6 atunci acea a>ustare tre*uie di'inuata sau anulata "rintr:o reluare cores"un$atoare la (enituri. In situatia in care se constata o de"reciere su"li'entara fata de cea care a fost reflectata6 a>ustarea tre*uie 'a>orata. <3:3 Pr% ,%/$lele #/er$t%% /r%)% ! tert%% A3 O/er$t%u % /r%)% ! !e,# t$r%le ,u .ur %0#r%% 1. Acordarea a(ansurilor catre furni$ori 2. Decontarea a(ansurilor acordate furni$orilor %. Acordarea a(ansurilor catre furni$orii de acti(e fi<e &. Decontarea a(ansurilor acordate furni$orilor de acti(e fi<e ). Decontarea "e *a$a de efecte co'erciale a datoriilor fata de furni$ori ,. Decontarea "e *a$a de efecte co'erciale a datoriilor fata de furni$orii de acti(e fi<e -. Ac#itarea furni$orilor J .. Diferente fa(ora*ile de curs (alutar re$ultate ur'a lic#idarii datoriilor in (aluta B3 O/er$t%u % /r%)% ! !e,# t$r%le ,u ,l%e t%% 1.9an$ari catre clienti: in ca$ul in care s:au intoc'it facturi 2. 9an$ari catre clienti: in ca$ul in care nu s:au intoc'it facturi &10 &11 2%2 2%& &1& &11 &1& &116&1& &116&1& &11 )126)1%6)1)6)1,6 ))16))16),16),16 --1 &10 )126)1%6)1)6)1,6 ),1),16--1 2%262%& &1% &1) )126)1%6)1)6)1,6 )&16)&26))16))16 ),16),16 -,) -116-126-1%6-1&6 -1)6-1,6-1-6-1.6 &&2-116-126-1%6-1&6 -1)6-1,6-1-6-1.6 &&2. &1. &&2&11 &116-,) &10 &11 &11

&11

%. E'iterea facturilor "entru o"eratiunile &11 e(identiate anterior in contul &1.6 &&2. Conco'itent6 se inre+istrea$a 49A colectata &. Diferente nefa(ora*ile de curs (alutar )12&6 ,,) re$ultate in ur'a lic#idarii creantelor in (aluta ). Diferente fa(ora*ile de curs (alutar )12& re$ultate in ur'a lic#idarii creantelor in (aluta ,. /ri'irea a(ansurilor de la clienti ),16),16)12& -. Decontarea a(ansurilor "ri'ite &10 .. Incasarea su'elor datorate de clienti : "rin casa )%1 &-

: "rin *anca 0. Acce"tarea efectelor co'erciale de incasat 11. Incasarea efectelor co'erciale

)12&6)2.6))&1% )12&6)2.6),16 ),1 11. 2coaterea din e(identa a clientilor incerti ,)& 12. Reacti(area clientilor scosi din e(identa &11 C3 De,# t$r% ,u /ers# $lul s% $s%=ur$r%le s#,%$le 1. Inre+istrarea salariilor lunare *rute confor' ,&1 statului de salarii 2. Inre+istrarea contri*utiilor an+a>atorilor ,&)1 "entru asi+urari sociale %. Inre+istrarea contri*utiilor an+a>atorilor ,&)% "entru asi+urari sociale de sanatate Inre+istrarea contri*utiilor an+a>atorilor "entru ,&)2 asi+urari de so'a> &. Inre+istrarea contri*utiilor an+a>atorilor ,&)& "entru accidente de 'unca si *oli "rofesionale ). Inre+istrarea6 confor' statelor de "lata6 a &21 retinerilor din salarii : CA2 : CA22 : so'a> : i'"o$itul "e (enit de natura salariala : a(ansuri acordate "ersonalului : retineri din salarii datorate tertilor : i'"utatii : alte datorii sociale ,. 9irarea retinerilor catre terti J : i'"o$itul "e (enit de natura salariala : CA2 unitate : CA2 an+a>at :CA22 unitate :CA22 an+a>at :so'a> unitate : so'a> an+a>at : retineri din salarii datorate tertilor : i'"utatii -. /lata a(ansurilor cu(enite .. Ac#itarea salariilor nete datorate "ersonalului 0. E(identierea salariilor si a altor dre"turi de "ersonal neridicate 11. Ac#itarea dre"turilor de "ersonal neridicate 11. Dre"turi de "ersonal neridicate "rescrise datorate *u+etului 12. Inre+istrarea unei "a+u*e din (ina &&& &%11 &%12 &%1% &%1& &%-1 &%-2 &2&2.2 &2) &21

&11 &11 &1% &11 -1& &21 &%11 &%1% &%-1 &%1) J &%12 &%1& &%-2 &&& &2) &2&2.2 &%. ))16))16),16 ),16 --1

&216&226&2% &2&6&2) &2, )126)1%6))16))1 ))26 ),16),16 --1 &2, &&.

)126 )1%6 ))16 ),16 ),16 --1 )126 )1%6 ))16 ))16 ),16 ),1 &2,

&.

unui salariat : cu (aloarea conta*ila a *unului i'"utat : cu diferenta dintre (aloarea de inlocuire si (aloarea conta*ila6 care se (irea$a la *u+et 1%. Inre+istrarea unei "a+u*e din (ina tertilor6 care se face (enit la *u+etul statului : cu (aloarea conta*ila a *unului i'"utat : cu diferenta dintre (aloarea de inlocuire si (aloarea conta*ila de inre+istrare6 care ur'ea$a a se (ira la *u+et D3 T$F$ /e )$l#$re$ $!$u=$t$ 1. Inre+istrarea ta<ei "e (aloarea adau+ata ac#itata or+anelor (a'ale "t *unurile si ser(iciile din i'"ort 2. Inre+istrarea 49A deducti*ila cu"rinsa in facturisau alte docu'ente le+ale "entru *unuri ac#i$itionate6 lucrari e<ecutate sau ser(icii "restate %. Inre+istrarea 49A aferenta *unurilor cu'"arate6lucrarilor e<ecutate si ser(iciilor "restate cu "lata in rate &. Inre+istrarea 49A aferenta *unurilor cu'"arate6lucrarilor e<ecutate si ser(iciilor "restate cu "lata in rate: a>unse la scadenta ). Inre+istrarea su'elor incasate in nu'erar din (an$area "roduselor "rin 'a+a$ine "" ,. Inre+istrarea facturilor "t "rodusele li(rate 6 lucrari e<ecutate6 ser(icii "restate6 inclusi( 49A colectata -. Inre+istrarea (an$arilor de *unuri6 lucrarie<ecutate si ser(icii "restate cu "lata in rate .. Inre+istrarea incasarii in nu'erar sau "rin*anca a (alorii "roduselor li(rate6 lucrarilor si ser(iciilor "restate 0. Inre+istrarea 49A aferenta (an$arilor6 lucrarilore<ecutate sau ser(iciilor "restate de(enita e<i+i*ila 11. La finele lunii inre+istrarea 49A deducti*ila retinuta"otri(it le+ii din 49A colectata 11. La finele lunii6 deter'inarea 49A datorata *u+etului statului C49A colectata 'ai 'are decat 49A deducti*ilaD 12. La finele lunii deter'inarea 49A ra'asa de recu"erat sau de co'"ensat in lunile ur'atoareC49A deducti*ila 'ai 'are decat 49A colectatD

&2. -10 &&. &,1 -10 &&. J

&&2, &&2,

)126)1%6)1,6)%1 )&26))16),16),1 --1 )&26&116&1&

&&2. &&2, )%1 &11 &11

&116&1& &&2. -116 -126 -1%6 -1-6&&2-116-126-1%6-1& -1)6-1,6-1-1.6&&2-116-126-1%6-1& -1)6-1,6-1-6-1. &&2. &11 &&2&&2, &&2% &&2,

)%16 ),16),1 &&2. &&2&&2&&2&

&0

1%. /lata 49A datorata &&2% )%16 ),16),1 1&. Incasarea in contul de dis"oni*il a 49A ),16),1 &&2& recu"erat de la *u+et 1). Incasarea co'"ensarii cu *u+etul statului a &&2&&2& 49A de recu"erat E3 I re=%str$re$ !%.ere tel#r !e ,urs )$lut$r 1. Diferente de curs (alutar nefa(ora*ile ,,) &116&1%6&1&6 re$ultate din ree(aluarea datoriilor la &1)6&1.6 sfarsitul "erioadei &106&,26 2. Diferente de curs (alutar fa(ora*ile &116 &1%6&1&6 -,) re$ultate dinree(aluarea datoriilor la &1)6&1.6 &106 sfarsitul "erioadei6 sau la"lata datoriilor6 &,2 ur'are scaderii cursului (alutar %. Diferente de curs (alutar nefa(ora*il ,,) &106&116&1%6& re$ultate din ree(aluarea creantei la sfarsitul 1.6&,1 "erioadei6 sau laincasarea creantei6 ur'are scaderii cursului (al &. Diferente de curs (alutar fa(ora*il re$ultate &106 &116 -,) din ree(aluarea creantei la sfarsitul "erioadei &1%6 &1.6 &,1 "3 V$l#r%.%,$re$ m$ter%$lel#r re0ult$te !% !e0mem8r$re$ s% ,$s$re$ 8u ur%l#r s,#$se !% .u ,t%u e 1. C#eltuieli oca$ionate de casarea6 ,). &11 de$'e'*rarea6declasarea acti(elor fi<e6 'ateriale de natura o*. de in(entar 2. Materiale re$ultate din casare %126 %1% -10 %. 9alorificarea 'aterialelor re$ultate ,126 ,1% %126 %1% : cand (enitul se retine de institutia "u*lica6 &11 -10 : cand (enitul se (irea$a la *u+et6 "otri(it le+ii &11 &&. &. Incasarea facturii ),16),16--1 &11 ). 9irarea la *u+et a su'elor o*tinute &&. ),16),16--1 PROVIAIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR 1. Constituirea sau 'a>orarea "ro(i$ioanelor ,.1 &01 "entru de"recierea creantelor:clienti 2. Di'inuarea sau anularea "ro(i$ioanelor &01 -.1 "entru de"recierea creantelor:clienti %. Constituirea sau 'a>orarea "ro(i$ioanelor ,.1 &0, "entru de"recierea creantelor Mde*itori di(ersi &. Di'inuarea sau anularea "ro(i$ioanelor &0, -.1 "entru de"recierea creantelor:de*itori di(ersi

UNITATEA DE CURS NR3 ? CONTABILITATEA TREAORERIEI

)1

OBIECTIVE NOTIUNI CDEIE

Conta*ilitatea in(estitiilor "e ter'en scurt6 conta*ilitatea acrediti(elor6 conta*ilitatea a(ansurilor de tre$orerie Natura !i structura in(estiiilor financiare "e ter'en scurtE decont rilor "rin (ira'ente *ancare !i @n nu'erarE

?353 I )est%t%% .% $ ,%$re /e terme s,urt Conta*ilitatea tre$oreriei asi+ura e(identa e<istentei si 'iscarii titlurilor de "lasa'ent6 altor (alori de tre$orerie6 a dis"oni*ilitatilor e<istente @n conturi la tre$oreria statului6 8anca Nationala a Ro'Aniei6 *ancile co'erciale si @n casierie. Hn sco"ul @ntaririi rolului finantelor "u*lice si al asi+urarii unei disci"line *u+etare fer'e6 institutiile "u*lice C/arla'entul6 Ad'inistratia /re$identiala6 'inisterele6 celelalte or+ane de s"ecialitate ale ad'inistratiei "u*lice6 alte autoritati "u*lice6 institutiile "u*lice autono'e6 "recu' si institutiile din su*ordinea acestoraD indiferent de siste'ul de finantare si de su*ordonare6 inclusi( acti(itatile de "e lAn+a unele institutii "u*lice6 finantate inte+ral din (enituri "ro"rii6 efectuea$a o"eratiunile de @ncasari si "lati "rin unitatile teritoriale ale tre$oreriei statului @n ra$a carora @si au sediul si unde au desc#ise conturile de (enituri6 c#eltuieli si dis"oni*ilitati6 @n conditii de si+uranta si fara co'isioane. Este inter$is institutiilor "u*lice de a efectua o"eratiunile de 'ai sus "rin *ancile co'erciale6 cu e<ce"tia situatiilor "re(a$ute de le+e. Hn (ederea efectuarii c#eltuielilor6 institutiile "u*lice au o*li+atia de a "re$enta tre$oreriei statului la care au conturile desc#ise6 *u+etul de (enituri si c#eltuieli6 a"ro*at @n conditiile le+ii. Creditele *u+etare a"ro*ate "rin *u+etul de stat6 *u+etul asi+urarilor sociale de stat si *u+etele fondurilor s"eciale "ot fi folosite6 la cererea ordonatorilor de credite6 nu'ai du"a desc#iderea de credite si re"arti$area creditelor *u+etare. Conta*ilitatea institutiilor "u*lice asi+ura @nre+istrarea "latilor de casa si a c#eltuielilor efecti(e6 "e su*di(i$iunile clasificatiei *u+etare6 "otri(it *u+etului a"ro*at. Aceasta cate+orie include5 in(estitii financiare "e ter'en scurt6 conturi la tre$oreria statului si *anci6 dis"oni*il al *u+etelor6 casa si alte (alori6 acrediti(e6 dis"oni*il din fonduri cu destinatie s"eciala6 dis"oni*il al institutiei "u*lice finantate din (enituri "ro"rii6 dis"oni*il din (eniturile fondurilor s"eciale6 (ira'ente interne6 "ro(i$ioane "entru de"recierea in(estitiilor financiare "e ter'en scurt. I )est%t%%le .% $ ,%$re /e terme s,urt la institutiile "u*lice se "re$inta su* for'a o*li+atiunile e'ise si rascu'"arate. In sco"ul asi+urarii surselor de finantare6 "ri'ariile e'it o*li+atiuni cu do*anda sau cu discount "e care le rascu'"ara la ter'en.

?323 C# tur% l$ tre0#rer%$ st$tulu% s% 8$ ,%

)1

Aceasta +ru"a cu"rinde5 (alorile de @ncasat Csu* for'a cecurilor de incasat6 efectelor de incasat si efectelor re'ise s"re scontareD6 dis"oni*ilitatile @n lei si (aluta "ro(enind din i'"ru'uturi interne si e<terne6 fonduri e<terne nera'*ursa*ile i'"ru'uturi "e ter'en scurt "ri'ite de la *anci6 *u+etul de stat6 *u+etul local6 contul curent +eneral al tre$oreriei statului "recu' si do*An$ile de incasat aferente dis"oni*ilitatilor si res"ecti( a do*an$ilor de "latit6 aferente i'"ru'uturilor "e ter'en scurt "ri'ate.2u'ele (irate sau de"use la *anci ori "rin 'andat "ostal6 "e *a$a de docu'ente "re$entate "ersoanei >uridice si nea"arute @nca @n e<trasele de cont6 se @nre+istrea$a @ntr:un cont distinct. Disponibilul bugetelor este detaliat "e (enituri si c#eltuieli in tre$orerie. 2e 'ai include dis"oni*ilul din fondului de rul'ent al *u+etului local6 dis"oni*il din cote defalcate din i'"o$itul "e (enit "entru ec#ili*rarea *u+etelor locale6 dis"oni*il din (enituri incasate "entru *u+etul ca"italei6 dis"oni*il al *u+etului asi+urarilor sociale de stat "entru constituirea fondului de re$er(a6 dis"oni*ilul din fondul de re$er(a al asi+urarilor sociale de sanatate6 dis"oni*il din su'e incasate in cursul "rocedurii de e<ecutare silita6 dis"oni*il din su'e colectate "entru *u+ete . ?373 C$s$ s% $lte )$l#r% Conta*ilitatea dis"oni*ilitatilor aflate @n casieria institutiei "u*lice6 "recu' si a 'iscarii acestora ca ur'are a o"eratiunilor de @ncasari si "lati efectuate @n nu'erar6 se tine distinct @n lei si @n (aluta.. Hnre+istrarea @n conta*ilitate a o"eratiilor financiare @n lei sau @n (aluta se efectuea$a cu res"ectarea re+ula'entului o"eratiilor de casa6 a re+ula'entelor e'ise de 8anca Nationala a Ro'Aniei "otri(it le+ii si a altor re+le'entari. O"eratiunile "ri(ind @ncasarile si "latile @n (aluta se @nre+istrea$a @n conta*ilitate la cursul $ilei6 co'unicat de 8anca Nationala a Ro'Aniei. La finele "erioadei6 dis"oni*ilitatile @n (aluta si alte (alori de tre$orerie Ctitluri de stat @n (aluta6 acrediti(e6 de"o$ite "e ter'en scurt @n (aluta D se e(aluea$a la cursul de sc#i'* @n (i+oare la acea data6 iar diferentele de curs re$ultate se @nre+istrea$a @n conta*ilitate ca (enituri sau c#eltuieli din diferente de curs (alutar. Institutiile "u*lice "ot ridica din contul de finantare sau din conturile de dis"oni*il6 du"a ca$6 desc#ise la tre$oreria statului6 su'e "entru efectuarea de "lati @n nu'erar6 re"re$entAnd dre"turi de "ersonal6 "recu' si "entru alte c#eltuieli care nu se >ustifica a fi efectuate "rin decontari. De ase'enea6 au o*li+atia sa @si or+ani$e$e acti(itatea de casierie6 astfel @ncAt @ncasarile si "latile @n nu'erar sa fie efectuate @n conditii de si+uranta6 cu res"ectarea dis"o$itiilor le+ale @n (i+oare si @n li'ita "lafonului de casa sta*ilit de catre tre$oreria statului "entru fiecare institutie "u*lica. Hncasarile efectuate de catre institutiile "u*lice "rin casieria "ro"rie se (irea$a @n conturile *u+etare res"ecti(e desc#ise la tre$oreria statului si re"re$inta (enituri ale *u+etului de stat6 ale *u+etelor locale6 *u+etului asi+urarilor sociale de stat6 *u+etelor fondurilor s"eciale. Hn acelasi 'od se de"un si (eniturile care sunt lasate la dis"o$itia institutiilor ca (enituri "ro"rii. Institutiile "u*lice "ot ac#i$itiona ti'*re fiscale si "ostale6 *ilete de trata'ent si odi#na6 tic#ete si *ilete de calatorie6 *onuri (alorice "entru car*uranti auto6 *ilete cu (aloare no'inala6 tic#ete de 'asa6 alte (alori6 etc. "entru necesitatile "ro"rii. 3tili$area si decontarea acestora se (a face "otri(it re+le'entarilor le+ale @n (i+oare. ?3:3 A,re!%t%)e

)2

In (ederea ac#itarii unor o*li+atii fata de furni$ori6 "ersoanele >uridice "ot solicita institutiilor "u*lice desc#iderea de acrediti(e la *anci6 @n lei sau @n (aluta6 @n fa(oarea acestora. 2u'ele de"use de *anci6 "recu' si su'ele @n nu'erar6 "use la dis"o$itia "ersonalului sau a tertilor6 @n (ederea efectuarii unor "lati @n nu'ele institutiei6 se @nre+istrea$a @n conta*ilitate @n conturi distincte. ?3<3 D%s/# %8%lul !% .# !ur% ,u !est% $t%e s/e,%$l$ Se (or utili$a "otri(it destinatiilor a"ro*ate "rin le+islatia @n (i+oare "ri(ind constituirea si utili$area acestor fonduri. 2u'ele de 'andat si su'ele in de"o$it sunt su'ele "e care institutiile "u*lice le "ot "astra la finele anului intr:un cont distinct de dis"oni*il "entru a fi utili$ate in anul ur'ator. Aceste cate+orii de su'e sunt sta*ilite "rin "reci$ari e'ise de Ministerul Finantelor /u*lice.Aceasta +ru"a 'ai include si dis"oni*ilitatile unor fonduri +estionate in afara *u+etelor locale6 res"ecti(5 dis"oni*il din ta<e s"eciale6 dis"oni*il din a'orti$area acti(elor fi<e detinute de ser(iciile "u*lice de interes local6 dis"oni*il al fondului de risc6 dis"oni*il al de"o$itelor s"eciale constituite "entru construirea de locuinte. 4ot ca un dis"oni*il cu destinatie s"eciala este considerat si acela re$ultat din (alorificarea unor *unuri intrate in "ro"rietatea "ri(ata a statului. ?3>3 D%s/# %8%l $l % st%tut%e% /u8l%,e .% $ t$te !% )e %tur% /r#/r%% 9eniturile "ro"rii ale institutiilor "u*lice se incasea$a6 se ad'inistrea$a6 se utili$ea$a si se conta*ili$ea$a de catre acestea6 "otri(it dis"o$itiilor le+ale.E<cedentele re$ultate din e<ecutia *u+etelor institutiilor "u*lice finantate din (enituri "ro"rii si su*(entii acordate de la *u+et6 se re+ulari$ea$a la sfarsitul anului cu *u+etul din care sunt finantate6 in li'ita su'elor "ri'ite de la acesta. E<cedentele anuale re$ultate din e<ecutia *u+etelor institutiilor "u*lice6 finantate inte+ral din (enituri "ro"rii6 se re"ortea$a in anul ur'ator. ?3?3 D%s/# %8%l !% )e %tur%le .# !ur%l#r s/e,%$le Fondurile s"eciale sunt5 Fondul national unic de asi+urari sociale de sanatate si *u+etul asi+urarilor "entru so'a>. Conturile de dis"oni*il ale *u+etelor acestor fonduri cores"und conturilor de (enituri si c#eltuieli din tre$orerie. ?383 V%r$me te % ter e Hn contul de (ira'ente interne se @nre+istrea$a transferurile de dis"oni*ilitati *anesti @ntre conturile de la tre$orerie si *anci6 "recu' si @ntre conturile de la *anci si casieria institutiei "u*lice. ?3@3 AEust$r% /e tru /%er!ere$ !e )$l#$re /entru de"recierea in(estitiilor "e ter'en scurt6 la sfarsitul e<ercitiului financiar6 cu oca$ia in(entarierii6 institutiile "u*lice "ot reflecta a>ustari "entru "ierderea de (aloare. La sfarsitul fiecarui e<ercitiu financiar6 a>ustarile "entru "ierderea de (aloare a in(estitiilor "e ter'en scurt se di'inuea$a sau anulea$a6 du"a ca$6 "rin reluarea la (enituri.

)%

In situatia in care se constata o de"reciere su"li'entara fata de cea care a fost reflectata6 a>ustarea tre*uie 'a>orata. La iesirea din institutie a in(estitiilor "e ter'en scurt6 e(entualele a>ustari "entru "ierderea de (aloare se anulea$a. ?3503 "# !ur% eFter e er$m8urs$8%le Contri*utia financiara a Co'unitatii Euro"ene re"re$inta su'e care se transfera Gu(ernului Ro'Aniei de catre Co'isia Co'unitatilor Euro"ene6 cu titlu de asistenta financiara nera'*ursa*ila acordata Ro'Aniei de catre CE. Fondurile e<terne nera'*ursa*ile sunt acu'ulate in conturi distincte si se utili$ea$a nu'ai in li'ita dis"oni*ilitatilor e<istente in aceste conturi si in sco"ul in care au fost acordate. MF/ asi+ura +estionarea contri*utiei financiare a CE "rin conturi desc#ise la 8NR6 tre$oreria statului sau6 du"a ca$6 la *anci co'erciale6 confor' "re(ederilor 'e'orandu'urilor de @ntele+ere6 'e'orandu'urilor de finantare si ale Acordului 'ultianual de finantare 2A/ARD. Dis"oni*ilitatile din contri*utia financiara a CE si su'ele recu"erate si datorate CE6 aflate @n conturile desc#ise la 8NR6 tre$oreria statului sau6 du"a ca$6 la *anci co'erciale6 sunt "urtatoare de do*AndaE do*Anda se *onifica si se utili$ea$a confor' "re(ederilor 'e'orandu'urilor de @ntele+ere6 'e'orandu'urilor de finantare6 ale Acordului 'ultianual de finantare 2A/ARD si ale altor docu'ente @nc#eiate sau con(enite @ntre CE si Gu(ernul Ro'Aniei6 "recu' si6 du"a ca$6 confor' instructiunilor e'ise de donator. Contri*utia "u*lica nationala destinata cofinantarii @n *ani a contri*utiei financiare a CE se aloca6 se utili$ea$a si se derulea$a confor' cadrului te#nic6 >uridic si ad'inistrati( "re(a$ut "entru fondurile nera'*ursa*ile. 2u'ele necesare finantarii "roiectelorB"ro+ra'elor @n ca$ul indis"oni*ilitatii te'"orare a contri*utiei financiare a CE se transfera structurilor de i'"le'entare6 ur'And sa se re+ulari$e$e cu fondurile "ri'ite de la CE6 @n li'ita su'elor eli+i*ile transferate. 2u'ele "latite necu(enit din contri*utia "u*lica nationala6 re"re$entAnd cofinantarea @n *ani a contri*utiei financiare a CE6 @n sco"ul ac#itarii de*itelor catre CE6 ca ur'are a e(entualelor nere+uli sau ne+li>ente sta*ilite @n *a$a "re(ederilor 'e'orandu'ului de finantare si a Acordului 'ultianual de finantare 2A/ARD6 se recu"erea$a confor' le+ii si se fac (enit la *u+etul din care au fost acordate. Orice @nscris "e *a$a caruia se aloca fonduri "ro(enind din contri*utia financiara a Co'unitatii Euro"ene si din contri*utia "u*lica nationala se in(esteste cu titlu e<ecutoriu. Dis"oni*ilitatile din contri*utia "u*lica nationala destinate cofinantarii @n *ani a contri*utiei financiare a Co'unitatii Euro"ene6 ra'ase la finele e<ercitiului *u+etar @n conturile structurilor de i'"le'entare6 se re"ortea$a @n anul ur'ator "entru a fi folosite cu aceiasi destinatie.

?3553 Pr% ,%/$lele #/er$t%% /r%)% ! tre0#rer%$ I )est%t%% .% $ ,%$re /e terme s,urt )&

O"eratiunile cu o*li+atiuni e'ise si rascu'"arate Ccont )1)D M sunt e<e'"lificate la 'ono+rafia "ri(ind 8L C# tur% l$ tre0#rer%$ st$tulu% s% 8$ ,% : Ridicari de nu'erar de la tre$orerie sau ).1 )126)1%6)1)6)1,6))16 *anca ))16))26),16),16--1 : conco'itent5 )%1 ).1 : De"uneri de nu'erar la *anca )126)1%6)1)6)1,6 ).1 ))16))16))26),16),1 6 --1 : conco'itent5 ).1 )%1 : E(identierea do*an$ilor de incasat )1.2 -,, aferente dis"oni*ilitatilor aflate in conturi la *anci : Incasarea do*an$ilor aferente )126)1%6)1)6)1,6 )1.2 dis"oni*ilitatilor in conturi la *anci ),16),1 C$s$ s% $lte )$l#r% : Cu'"ararea de ti'*re "ostale6 tic#ete si )%2 &11 *ilete de calatorie si alte (alori A,re!%t%)e s% $)$ sur% !e tre0#rer%e : Acordarea a(ansurilor de tre$orerie )&2 )%1 : Decontarea a(ansurilor de tre$orerie %11:%.16&116 &1&6 )&2 &2.6 )%16)%26 ,1&: ,1&E,22:,2.E ,,)6&&2, : Inre+istrarea diferentelor de curs (alutar )&2 -,) fa(ora*ile re$ultate in ur'a ree(aluarii a(ansurilor de tre$orerie la finele "erioadei

SU4ARUL 4ODULULUI 2 Ca"italurile unei institutii "u*lice cu"rind5 fondurile6 re$ultatul "atri'onial6 re$ultatul re"ortat6 re$er(ele din ree(aluare. Acti(ele fi<e M sunt acti(e detinute de catre institutiile "u*lice in sco"ul utili$arii lor "e ter'en lun+. Acti(ele fi<e includ acti(ele fi<e cor"orale6 acti(ele fi<e necor"orale si acti(ele fi<e financiare. In cadrul stocurilor se cu"rind5 'aterii "ri'e6 'ateriale consu'a*ile6 'ateriale de natura o*iectelor de in(entar6 "roduse6 ani'ale si "asari6 'arfuri6 a'*ala>e6 "roductia in curs de e<ecutie "recu' si *unurile aflate in custodie6 "entru "relucrare sau in consi+natie la terti. 2unt incluse de ase'enea6 stocurile de 'aterii "ri'e strate+ice si de alte *unuri cu o i'"ortanta deose*ita "entru econo'ia nationala. Conta*ilitatea tertilor asi+ura e(identa datoriilor si creantelor institutiei "u*lice @n relatiile acesteia cu furni$orii6 clientii6 "ersonalul6 *u+etul statului6 *u+etele locale6 *u+etul asi+urarilor sociale de stat6 decontarile referitoare la fondurile nera'*ursa*ile "ri'ite de la Co'unitatea Euro"eana C/PARE6 I2/A6 2A/ARDD6 cu de*itorii si creditorii di(ersi6 creante *u+etare si creditori *u+etari6 decontarile intre institutii "u*lice6 "recu' si e(identa o"eratiilor ce necesita clarificari ulterioare si alte decontari.

))

Conta*ilitatea tre$oreriei asi+ura e(identa e<istentei si 'iscarii titlurilor de "lasa'ent6 altor (alori de tre$orerie6 a dis"oni*ilitatilor e<istente @n conturi la tre$oreria statului6 8anca Nationala a Ro'Aniei6 *ancile co'erciale si @n casierie. SARCINI I TE4E CE VOR "I NOTATE Din acest 'odul (or fi e(aluate5 a.D Cuno!tinele @nsu!ite de cursani6 din *i*lio+rafia reco'andat 6 testate "e
"arcursul acti(it ilor !i Bsau e<a'enul final "rin su*iecte clasice !iB sau +ril 6 *.D Re$ol( rile de te'e "racticii !i ela*orarea de 'ono+rafii conta*ile !i Bsau referate de cercetare !tiinific "e "ro*le'atica conta*ilitatii ele'entelor "atri'oniale.

BIBLIO-RA"IA 4ODULULUI 5 a.D 8i*lio+rafie o*li+atorie 1. 4iron 4udor A6 Nistor CM Conta*ilitatea instituiilor "u*lice6 a"lica*il din anul 211,6 su"ort de curs6 Clu> Na"oca6 211-. "a+.1&1:%10 2. Nor'ele 'etodolo+ice "ri(ind or+ani$area si conducerea conta*ilitatii institutiilor "u*lice6 "lanul de conturi "entru institutii "u*lice si instructiunile de a"licare a acestuia6 a"ro*ate "rin OMF/ nr.1-10B211)6 "a+. %1:,%. "a+.12-:%116 "a+.%.-:&11 *.D8i*lio+rafie facultati( 1. IFAC :2tandarde Internationale de Conta*ilitate "entru 2ectorul /u*lic Ed. CECCAR6211) 8ucuresti6 "a+.1)1:1-)6 &2-:&)&6 201:%22 62--: 201

4ODULUI NR37 CONTABILITATEA ELE4ENTELOR CONTULUI DE REAULTATE

),

Hn sinte$ acest 'odul (i$ea$ ur' toarele5 CONCEPTE DE BAAB C#eltuieliB(enituri de e<"loatare6 financiare6 e<traordinare6 finantari OBIECTIVE aD Definirea conce"telor de (enituri !i c#eltuieli !i +ru"area acestora du" natura econo'ic a acestoraE *D Definirea conce"tului de finantari RECO4ANDBRI Este i'"ortant asi+urarea deli'itarii @ntre notiunile PRIVIND STUDIUL de finantari si (enituri. REAULTATE ATEPTATE aD Hnele+erea ele'entelor de c#eltuieli6 (enituri si finantari o"erante @n conta*ilitatea institutiilor "u*lice !i for'area de de"rinderi "ri(ind lucrul cu aceste conce"te6 foarte des utili$ate @n acti(itatea "ractic E *D Conta*ili$area corecta a acestor ele'ente. UNITATEA DE CURS NR38 CONTABILITATEA VENITURILOR SI "INANTARILOR O8IEC4I9E NO4I3NI CPEIE 1. Definirea si caracteri$area ele'entelor contului de re$ultate 9enituri6 c#eltuieli re$ultate6

8353 Ve %tur% s% .% $ t$r% /otri(it conta*ilitatii de an+a>a'ente6 (eniturile re"re$inta i'"o$ite6 ta<e6 contri*utii si alte su'e de incasat "otri(it le+ii6 "recu' si "retul *unurilor (andute si ser(iciilor "restate6 du"a ca$6 aferente unei "erioade de ti'". 835353 4#me tul re,u #$ster%% )e %tur%l#r Ve %tur%le se inre+istrea$a in conta*ilitatea institutiilor "u*lice6 "e *a$a docu'entelor care atesta crearea dre"tului de creanta Cdeclaratia fiscala sau deci$ia e'isa de or+anul fiscalD6 a(i$e de e<"editie6 facturi6 alte docu'ente le+al intoc'ite sau in 'o'entul incasarii efecti(e a acestora6 in situatia in care nu e<ista docu'ente anterioare incasarii "entru inre+istrarea creantei. Hn conta*ilitate6 )e %tur%le !% $,t%)%t$t% e,# #m%,e se @nre+istrea$a @n 'o'entul "redarii *unurilor catre cu'"aratori6 al li(rarii lor "e *a$a facturii sau @n alte conditii "re(a$ute @n contract6 al facturarii lucrarilor e<ecutate si ser(iciilor "restate6 'o'ent care atesta transferul de "ro"rietate catre clienti. 9eniturile "ro"rii ale institutiilor "u*lice "ro(in din c#irii6 or+ani$area de 'anifestari culturale si s"orti(e6 concursuri artistice6 "u*licatii6 "restatii editoriale6 studii6 "roiecte6 (alorificari de "roduse din acti(itati "ro"rii sau ane<e6 "restari de ser(icii si altele ase'enea. Ve %tur%le !% !%.ere te !e ,urs )$lut$r tre*uie recunoscute in "erioada in care a"ar cu oca$ia decontarii sau a ra"ortarii in situatiile financiare a ele'entelor 'onetare6 creantelor si datoriilor6 la cursuri diferite fata de cele la care au fost inre+istrate initial "e "arcursul "erioadei sau fata de cele care au fost ra"ortate in situatiile financiare anterioare.

)-

Ve %tur%le !% res"ecti(e.

!#8+ 0% se inre+istrea$a "e 'asura +enerarii (eniturilor

835323 C# t% utul =ru/el#r !e )e %tur% Conta*ilitatea (eniturilor se tine "e +ru"e de (enituri6 du"a natura si sursa lor. /rinci"alele +ru"e de (enituri sunt5 (enituri din acti(itati econo'ice6 alte (enituri o"erationale6 (enituri din "roductia de acti(e fi<e6 (enituri fiscale6 (enituri din contri*utii de asi+urari6 (enituri nefiscale6 (enituri financiare6 finantari6 su*(entii6 transferuri6 alocatii *u+etare cu destinatie s"eciala6 fonduri cu destinatie s"eciala6 (enituri din "ro(i$ioane6 (enituri e<traordinare. Ve %tur% !% $,t%)%t$t% e,# #m%,e 9eniturile din acti(itati econo'ice6 includ5 (enituri din (an$area "roduselor finiteE (enituri din (an$area se'ifa*ricatelorE (enituri din (an$area "roduselor re$idualeE (enituri din lucrari e<ecutate si ser(icii "restateE (enituri din studii si cercetariE (enituri din c#iriiE (enituri din (an$area 'arfurilorE (enituri din acti(itati di(erseE (ariatia stocurilor. Ve %tur% !% $lte $,t%)%t$t% #/er$t%# $le 9eniturile din alte acti(itati o"erationale includ5 (enituri din creante reacti(ate si de*itori di(ersiE alte (enituri o"erationale. Ve %tur% !% /r#!u,t%$ !e $,t%)e .%Fe 9eniturile din "roductia de acti(e fi<e includ5 (enituri din "roductia de acti(e fi<e necor"oraleE (enituri din "roductia de acti(e fi<e cor"orale. Ve %tur% .%s,$le Aceasta +ru"a include (eniturile fiscale ale *u+etului +eneral consolidat6 recunoscute la 'o'entul constatarii6 inre+istrate "e *a$a declaratiilor fiscale si a deci$iilor e'ise de or+anul fiscal. 2e de$(olta in analitic "e structura clasificatiei *u+etare. Gru"a G9enituri fiscaleL include5 i'"o$it "e (enit6 "rofit si casti+uri din ca"ital de la "ersoane >uridiceE i'"o$it "e (enit6 "rofit si casti+uri din ca"ital de la "ersoane fi$iceE alte i'"o$ite "e (enit6 "rofit si casti+uri din ca"italE i'"o$it "e salariiE I'"o$ite si ta<e "e "ro"rietateE i'"o$ite si ta<e "e *unuri si ser(iciiE i'"o$it "e co'ertul e<terior si tran$actiile internationaleE alte i'"o$ite si ta<e fiscale. Ve %tur% !% ,# tr%8ut%% !e $s%=ur$r% Aceasta +ru"a contine (eniturile *u+etului asi+urarilor sociale de stat6 (eniturile *u+etului asi+urarilor "entru so'a>6 (eniturile Fondului national unic de asi+urari sociale de sanatate recunoscute la 'o'entul constatarii6 inre+istrate "e *a$a declaratiilor fiscale si a deci$iilor e'ise de or+anul fiscal. 2e de$(olta in analitic "e structura clasificatiei *u+etare. Gru"a K9enituri din contri*utii de asi+urariL include5 (enituri din contri*utiile an+a>atorilor5 contri*utiile "entru asi+urari sociale6 contri*utiile "entru asi+urari de so'a>6 contri*utiile "entru asi+urari sociale de sanatate6 contri*utiile "entru accidente de 'unca si *oli "rofesionale si alte contri*utii "entru asi+urari socialeE (enituri din contri*utiile asi+uratilor5 contri*utiile "entru asi+urari sociale6 contri*utiile "entru asi+urari de so'a>6 contri*utiile "entru asi+urari sociale de sanatate si alte contri*utii ale altor "ersoane "entru asi+urari sociale.

).

Ve %tur% e.%s,$le Aceasta +ru"a include (enituri ale *u+etului +eneral consolidat6 altele decat cele 'entionate la +ru"ele5 K9enituri fiscaleL si K9enituri din contri*utii de asi+urariL. De re+ula6 aceste (enituri sunt recunoscute la 'o'entul incasarii6 nee<istand o*li+atia de a intoc'i declaratii confor' le+ii. 2e de$(olta in analitic "e structura clasificatiei *u+etare. Gru"a K9enituri nefiscaleL include5 (enituri din "ro"rietateE (enituri din (an$ari de *unuri si ser(iciiE Ve %tur% .% $ ,%$re Gru"a G9enituri financiareL include5 (enituri din creante i'o*ili$ateE (enituri din in(estitii financiare cedateE (enituri din diferente de curs (alutarE (enituri din do*an$iE su'e de "ri'it de la *u+etul de stat "entru aco"erirea "ierderii din sc#i'* (alutar M /PARE6 2A/ARD6 I2/AE alte (enituri financiareE su'e de "ri'it de la *u+etul de stat "entru aco"erirea altor "ierderi Cc#eltuieli neeli+i*ileD M /PARE6 2A/ARD6 I2/A. "% $ t$r%, su8)e t%%, tr$ s.erur%, $l#,$t%% 8u=et$re ,u !est% $t%e s/e,%$l$, .# !ur% ,u !est% $t%e s/e,%$l$ /otri(it "re(ederilor le+islatiei in (i+oare "ri(ind finantele "u*lice6 finantarea institutiilor "u*lice si ser(iciilor "u*lice se asi+ura astfel5 : inte+ral din *u+etul de stat6 *u+etele locale6 *u+etul asi+urarilor sociale de stat6 *u+etele fondurilor s"eciale6 du"a ca$E : din (enituri "ro"rii si su*(entii acordate de la *u+etul de stat6 *u+etele locale6 *u+etul asi+urarilor sociale de stat6 *u+etele fondurilor s"eciale6 du"a ca$E : inte+ral din (enituri "ro"rii. /otri(it "re(ederilor Le+ii conta*ilitatii6 conta*ilitatea institutiilor "u*lice asi+ura inre+istrarea "latilor de casa si a c#eltuielilor efecti(e6 "e su*di(i$iunile clasificatiei *u+etare6 "otri(it *u+etului a"ro*at. /latile efectuate din contul de finantare *u+etara de catre institutiile finantate inte+ral de la *u+et sau din contul de dis"oni*il "entru *unuri a"ro(i$ionate6 lucrari e<ecutate si ser(icii "restate6 re"re$inta "lati de casa. In aceasta cate+orie se includ si "latile efectuate "rin casierie6 in confor'itate cu re+le'entarile le+ale in (i+oare. Institutiile "u*lice "ot a(ea si alte surse de finantare6 res"ecti(5 fonduri e<terne nera'*ursa*ile6 su*(entii6 alocatii *u+etare cu destinatie s"eciala6 etc.6 du"a ca$. Aceasta +ru"a include5 finantarea de la *u+etE finantarea in *a$a unor acte nor'ati(e s"ecialeE (enituri din su*(entiiE (enituri din alocatii *u+etare cu destinatie s"ecialaE finantarea din fonduri e<terne nera'*ursa*ileE fonduri cu destinatie s"ecialaE (enituri din cofinantarea de la *u+et aferenta "ro+ra'elorB"roiectelor finantate din fonduri e<terne nera'*ursa*ileE 9enituri din *unuri si ser(icii "ri'ite cu titlu +ratuit. Ve %tur% !% /r#)%0%#$ e s% $Eust$r% /e tru !e/re,%eres$u /%er!ere !e )$l#$re Ve %tur%le !% relu$re$ /r#)%0%#$ el#r s% $Eust$r%l#r /e tru !e/re,%ere s$u /%er!ere !e )$l#$re se e(identia$a distinct in functie de natura acestora. Di'inuarea sau anularea "ro(i$ioanelor si a>ustarilor constituite se efectuea$a "rin @nre+istrarea la (enituri @n ca$ul @n care nu se 'ai >ustifica 'entinerea acestora. Gru"a K9enituri din "ro(i$ioane si a>ustari "entru de"reciere sau "ierdere de (aloareL include5 (enituri din "ro(i$ioane si a>ustari "entru de"reciere "ri(ind acti(itatea o"erationalaE (enituri financiare din a>ustari "entru "ierderea de (aloare.

)0

Ve %tur%le eFtr$#r!% $re Gru"a K9enituri e<traordinareL include5 (enituri din des"a+u*iri din asi+urariE (enituri din (alorificarea unor *unuri. UNITATEA DE CURS NR3@ CONTABILITATEA VENITURILOR SI "INANTARILOR O8IEC4I9E NO4I3NI CPEIE 1. Definirea si caracteri$area ele'entelor contului de re$ultate 9enituri6 c#eltuieli re$ultate6

@353 C6eltu%el% /otri(it conta*ilitatii de an+a>a'ente6 c#eltuielile reflecta costul *unurilor si ser(iciilor utili$ate in (ederea reali$arii ser(iciilor "u*lice sau (eniturilor6 du"a ca$6 "recu' si su*(entii6 transferuri6 asistenta sociala acordate6 aferente unei "erioade de ti'". @35353 4#me tul re,u #$ster%% ,6eltu%el%l#r C6eltu%el%le !e /ers# $l5 salarii in *ani si in natura6 "ri'e6 al 1%:lea salariu6 contri*utiile aferente acestora6 se recunosc in "erioada in care 'unca a fost "restata. Dre"turile cu(enite si neac#itate aferente e<ercitiului *u+etar6 sunt incluse de ase'enea in costurile de "ersonal ale e<ercitiului. C6eltu%el%le ,u st#,ur%le se recunosc atunci cand acestea au fost consu'ate6 cu e<ce"tia 'aterialelor de natura o*iectelor de in(entar care se inre+istrea$a la scoaterea din folosinta a acestora. Costurile cu *unurile includ consu'ul stocurilor ac#i$itionate si "latite in e<ercitiile *u+etare anterioare si consu'ate in e<ercitiul *u+etar curent. C# sumul /r#/r%u tre*uie sa fie inre+istrat in 'o'entul cand are loc "roductia destinata "entru acest sco". C6eltu%el%le ,u ser)%,%%le se recunosc in "erioada cand ser(iciile au fost "restate si lucrarile e<ecutate6 indiferent de 'o'entul cand a fost efectuata "lata acestora. C6eltu%el%le ,u !#8$ 0%le se recunosc dre"t costuri in "erioada cand sunt datorate confor' contractului de i'"ru'ut si nu atunci cand sunt "latite. C6eltu%el%le !e ,$/%t$l se recunosc lunar6 su* for'a a'orti$arii care se inre+istrea$a in 'od siste'atic6 "e "arcursul duratei de (iata utile a acti(ului fi<. 9aloarea ra'asa nea'orti$ata a acti(elor fi<e scoase din functiune inainte de e<"irarea duratei nor'ale de functionare a acestora6 se recunoaste dre"t cost al "erioadei cand acest e(eni'ent a a(ut loc. C#eltuielile efectuate cu acti(ele fi<e in curs nu re"re$inta un cost al "erioadei. Costul acestora (a fi recunoscut du"a finali$area si "unerea in functiune a acti(elor fi<e si calculul a'orti$arii. Tr$ s.erur%le % tre u %t$t% $le $!m% %str$t%e% /u8l%,e, ,ure te s% !e ,$/%t$l, se recunosc ca si costuri la *eneficiarii finali ai fondurilor. Alte tr$ s.erur%, % ter e s% % str$% $t$te6 se recunosc ca si costuri la institutia care transfera fondurile. @35323 C# t% utul =ru/el#r !e ,6eltu%el% Conta*ilitatea c#eltuielilor se tine "e +ru"e de c#eltuieli6 du"a $tur$ s% !est% $t%$ lor./rinci"alele +ru"e de c#eltuieli sunt5 c#eltuieli "ri(ind stocurile6 c#eltuieli cu ,1

lucrarile si ser(iciile e<ecutate de terti6 c#eltuieli cu alte ser(icii e<ecutate de terti6 c#eltuieli cu alte i'"o$ite6 ta<e si (arsa'inte asi'ilate6 c#eltuieli cu "ersonalul6 alte c#eltuieli o"erationale6 c#eltuieli financiare6 alte c#eltuieli finantate din *u+et6 c#eltuieli de ca"ital6 a'orti$ari si "ro(i$ioane6 c#eltuieli e<traordinare. C6eltu%el% /r%)% ! st#,ur%le C#eltuielile "ri(ind stocurile includ ur'atoarele5 'aterii "ri'e6 'ateriale consu'a*ile6 'ateriale de natura o*iectelor de in(entar6 'ateriale nestocate6 ani'ale si "asari6 'arfuri6 a'*ala>e6 alte stocuri. C6eltu%el% ,u lu,r$r%le s% ser)%,%%le eFe,ut$te !e tert% C#eltuielile cu lucrarile si ser(iciile e<ecutate de terti includ5 ener+ie si a"aE intretinere si re"aratiiE c#iriiE "ri'e de asi+urareE de"lasari6 detasari6 transferari. C6eltu%el% ,u $lte ser)%,%% eFe,ut$te !e tert% C#eltuielile cu alte ser(icii e<ecutate de terti includ5 co'isioane si onorariiE "rotocol6 recla'a si "u*licitateE trans"ortul de *unuri si "ersonalE ser(icii "ostale si ta<e de teleco'unicatiiE ser(icii *ancare si asi'ilateE alte ser(icii e<ecutate de tertiE alte c#eltuieli autori$ate "rin dis"o$itii le+ale. C6eltu%el% ,u $lte %m/#0%te, t$Fe s% )$rs$m% te $s%m%l$te Aceasta +ru"a include c#eltuielile cu alte i'"o$ite6 ta<e si (arsa'inte asi'ilate ce tre*uie "latite de catre institutiile "u*lice. C6eltu%el% ,u /ers# $lul C#eltuielile cu "ersonalul includ5 salariile "ersonaluluiE dre"turi salariale in naturaE asi+urari sociale5 contri*utiile an+a>atorilor "entru asi+urari sociale6 asi+urari de so'a>6 asi+urari sociale de sanatate6 accidente de 'unca si *oli "rofesionale6 alte c#eltuieli "ri(ind asi+urarile si "rotectia socialaE inde'ni$atii de dele+are6 detasare. Alte ,6eltu%el% #/er$t%# $le Alte c#eltuieli o"erationale includ5 "ierderi din creante si de*itori di(ersiE alte c#eltuieli o"erationale. C6eltu%el% .% $ ,%$re C#eltuielile financiare includ5 "ierderi din creante i'o*ili$ateE c#eltuieli "ri(ind in(estitiile financiare cedateE diferente de curs (alutarE do*an$iE su'e de transferat *u+etului de stat re"re$entand casti+uri din sc#i'* (alutar in cadrul "ro+ra'elor /PARE6 2A/ARD6 I2/AE do*an$i de transferat Co'unitatii Euro"ene sau de alocat in cadrul "ro+ra'elor5 /PARE6 2A/ARD6 I2/AE alte "ierderi:c#eltuieli neeli+i*ile5 /PARE6 2A/ARD6 I2/A. Alte ,6eltu%el% .% $ t$te !% 8u=et Alte c#eltuieli finantate din *u+et includ5 su*(entiiE transferuri curente intre unitati ale ad'inistratiei "u*liceE transferuri de ca"ital intre unitati ale ad'inistratiei "u*liceE transferuri interneE transferuri in strainatateE asi+urari socialeE a>utoare socialeE alte c#eltuieli. C6eltu%el% !e ,$/%t$l, $m#rt%0$r%, /r#)%0%#$ e s% $Eust$r%

,1

C#eltuielile de ca"ital includ5 c#eltuieli o"erationale "ri(ind a'orti$arile6 "ro(i$ioanele si a>ustarile "entru de"reciereE c#eltuieli cu acti(e fi<e nea'orti$a*ileE c#eltuieli financiare "ri(ind a'orti$arile6 "ro(i$ioanele si a>ustarile "entru "ierderea de (aloareE c#eltuieli "ri(ind re$er(a de stat si de 'o*ili$are. C6eltu%el% eFtr$#r!% $re C#eltuielile e<traordinare includ5 "ierderi din cala'itatiEc#eltuieli e<traordinare din "eratiuni cu acti(e fi<e. SU4ARUL 4ODULUI 7 /otri(it conta*ilitatii de an+a>a'ente6 (eniturile re"re$inta i'"o$ite6 ta<e6 contri*utii si alte su'e de incasat "otri(it le+ii6 "recu' si "retul *unurilor (andute si ser(iciilor "restate6 du"a ca$6 aferente unei "erioade de ti'". /otri(it conta*ilitatii de an+a>a'ente6 c#eltuielile reflecta costul *unurilor si ser(iciilor utili$ate in (ederea reali$arii ser(iciilor "u*lice sau (eniturilor6 du"a ca$6 "recu' si su*(entii6 transferuri6 asistenta sociala acordate6 aferente unei "erioade de ti'". SARCINI I TE4E CE VOR "I NOTATE Din acest 'odul (or fi e(aluate5 a.D Cuno!tinele @nsu!ite de cursani6 din *i*lio+rafia reco'andat 6 testate "e "arcursul acti(it ilor !i Bsau e<a'enul final "rin su*iecte clasice !iB sau +ril . *.D Re$ol( rile de te'e "racticie !i ela*orarea de 'ono+rafii conta*ile !i Bsau referate de cercetare !tiinific "e te'atica conta*ilitatii ele'entelor contului de re$ultat. BIBLIO-RA"IA 4ODULULUI 7 a.D 8i*lio+rafie o*li+atorie
1. 4iron 4udor A6 Nistor CM Conta*ilitatea instituiilor "u*lice6 a"lica*il din anul

211,6 su"ort de curs6 Clu> Na"oca6 211-. "a+. %10:%)1E


2. Nor'ele 'etodolo+ice "ri(ind or+ani$area si conducerea conta*ilitatii institutiilor

"u*lice6 "lanul de conturi "entru institutii "u*lice si instructiunile de a"licare a acestuia6 a"ro*ate "rin OMF/ nr.1-10B211)6 "a+.-):.16 %&,:%-,6 &)1:)11 *.D 8i*lio+rafie facultati( 1. IFAC :2tandarde Internationale de Conta*ilitate "entru 2ectorul /u*lic Ed. CECCAR6211) 8ucuresti6 "a+.21&:2%) 4#!ul !e $,,es$re1 8i*lioteca Central 3ni(ersitar L3NCIAN 8L AGA din Clu>:Na"oca 8i*lioteca Facult ii de Itiine Econo'ice !i Gestiunea Afacerilor din Clu>:Na"oca -LOSAR DE TER4ENII SPECI"ICIK

,2

ACTIVE, resurse controlate de o entitate ca ur'are a e(eni'etelor trecute si care se astea"ta


sa +enere$e "entru entitate *eneficii econo'ice (iitoare sau "otential de ser(icii.

A4ORTIAARE6 alocarea siste'atica a (alorii de"recia*ile a unui acti( "e intrea+a durata de utili$are a acestuia. AN BU-ETAR, anul financiar "entru care se a"ro*a *u+etulE anul *u+etar este anul calendaristic care ince"e la data de 1 ianuarie si se inc#eie la data de %1 dece'*rieE AN-AJA4ENT BU-ETAR, : orice act "rin care o autoritate co'"etenta6 "otri(it le+ii6 afectea$a fonduri "u*lice unei anu'ite destinatii6 in li'ita creditelor *u+etare a"ro*ateE AN-AJA4ENT LE-AL, fa$a in "rocesul e<ecutiei *u+etare re"re$entand orice act >uridic din care re$ulta sau ar "utea re$ulta o o*li+atie "e sea'a fondurilor "u*liceE BILAN2, calcul "eriodic de sinte$ al 'etodei conta*ilit ii6 o*inut "rin structurarea6
a+re+area si siste'ati$area @n e<"resie (aloric a "atri'oniului sau a(erii unei entit i la un 'o'ent dat.

BU-ET, docu'ent "rin care sunt "re(a$ute si a"ro*ate in fiecare an (eniturile si c#eltuielile sau6 du"a ca$6 nu'ai c#eltuielile6 in functie de siste'ul de finantare a institutiilor "u*liceE CLASI"ICATIE BU-ETARA, +ru"area (eniturilor si c#eltuielilor *u+etare intr:o ordine o*li+atorie si du"a criterii unitareE CLASI"ICATIE ECONO4ICA, +ru"area c#eltuielilor du"a natura si efectul lor econo'icE CLASI"ICATIE "UNCTIONALA, +ru"area c#eltuielilor du"a destinatia lor "entru a e(alua alocarea fondurilor "u*lice unor acti(itati sau o*iecti(e care definesc necesitatile "u*liceE CREAN2A, dre"tul unei "ersoane Cfi$ice sau >uridiceD nu'it creditor6 de a "retinde altei
"ersoane nu'it de*itor6 s dea6 s fac sau s nu fac ce(a. C6 constituie un acti( "entru creditor !i un "asi( "entru de*itor. Creana confer titularului dre"tul la +a> +eneral al creditorilor asu"ra "atri'oniului de*itorului @n concurs cu ceilali creditori c#iro+rafari.

CREDIT BU-ETAR, su'a a"ro*ata "rin *u+et6 re"re$entand li'ita 'a<i'a "ana la care se "ot ordonanta si efectua "lati in cursul anului *u+etar "entru an+a>a'entele contractate in cursul e<ercitiului *u+etar siBsau din e<ercitii anterioare "entru actiuni 'ultianuale6 res"ecti( se "ot an+a>a6 ordonanta si efectua "lati din *u+et "entru celelalte actiuniE CREDITOR, "ersoan fi$ic sau >uridic 6 titular al unui dre"t de crean 6 +enerat de
acordarea unui @'"ru'ut6 de (An$area unor *unuri 'ateriale sau "restarea de ser(icii "e credit altei "ersoane nu'it de*itor.

DATORIE, o*li+aia asu'at de o "ersoan Cde*itorD fa de o alt "ersoan CcreditorD


atestat @ntr:un ra"ort >uridic6 "ri(ind restituirea la un anu'it ter'en a unei su'e de *ani sau *unuri6 "restarea unor ser(icii sau e<ecutarea unor lucr ri.

,%

DEBITORI "ersoan fi$ic sau >uridic care a "ri'it ce(a6 un *un6 un ser(iciu sau o su'
de *ani de la o alt "ersoan fi$ic sau >uridic 6 nu'it creditor6 a(And o*li+aia de a le restitui la scaden .

DE"ICIT BU-ETAR, "arte a c#eltuielilor *u+etare ce de"aseste (eniturile *u+etare intr:un an *u+etarE DESCDIDERE DE CREDITE BU-ETARE, a"ro*are co'unicata ordonatorului "rinci"al de credite de catre Ministerul Finantelor /u*lice "rin tre$oreria statului6 in li'ita careia se "ot efectua re"arti$ari de credite *u+etare si "latiE ECDIVALENTE DE NU4ERAR, in(estiii financiare "e ter'en scurt6 e<tre' de
lic#ide6 care sunt u!or con(erti*ile @n su'e cuantifica*ile6 su"use unui risc nese'nificati( de sc#i'*are a (alorii.

EVALUARE CONTABILA, e<"ri'area @n etalon a unei (alori econo'ice deter'inate5


'i>loc6 resurs 6 "roces Cc#eltuial 6 (enitD sau re$ultat.

EJCEDENT BU-ETAR 6 "arte a (eniturilor *u+etare ce de"aseste c#eltuielile *u+etare intr:un an *u+etarE INSTITUTII PUBLICE, denu'ire +enerica ce include /arla'entul6 Ad'inistratia /re$identiala6 'inisterele6 celelalte or+ane de s"ecialitate ale ad'inistratiei "u*lice6 alte autoritati "u*lice6 institutiile "u*lice autono'e6 "recu' si institutiile din su*ordinea acestora6 indiferent de 'odul de finantare a acestoraE INVENTARIERE ansa'*lu o"eraiunilor "ri(ind constatarea6 descrierea !i e(aluarea la un
'o'ent dat a e<istentului fa"tic de su*stane "atri'oniale6C*unuri cor"orale6 necor"orale6 creane !i datoriiD.

LICDIDITATE, @nsu!ire a unui *un Cacti(D de a se transfor'a @n *ani. Ca"acitatea unei


societ i de a transfor'a i'ediat sau @ntr:un anu'it inter(al de ti'". 'i>loacele 'ateriale si creanele de care dis"une6 @n 'i>loace lic#ide de "ia 6 @n *ani de cont !i @n *ani nu'erar.

NU4ERAR, dis"oni*ilit ile * ne!ti !i de"o$itele la (edere. NOR4A CONTABILB, re+ul "recis "ri(ind e(aluarea6 @nre+istrarea6 clasificarea sau
"re$entarea infor'atici conta*ile6 ela*orata @n cadrul unui or+anis' de re+le'entare conta*il . N.c. constituie nucleul sau esena nor'ali$ ' conta*ile.

POLITICI CONTABILE, ansa'*lu de "rinci"ii6 con(enii6 re+uli si "ractici s"ecifice


ado"tate de o @ntre"rindere la @ntoc'irea !i "re$entarea situaiilor financiare.

RE-LE4ENTBRI CONTABILE, totalitatea nor'elor conta*ile i'"use @n 'od


i'"erati( Co*li+atoriuD "rin le+e sau alt nor' >uridic .

VALOARE CONTABILA, su'a ia care un acti( este recunoscut @ n *ilan6 du"


deducerea oric ror a'orti$ ri cu'ulate !i a oric ror "ierderi cu'ulate din de"reciere.

,&

VALOARE JUSTB re"re$int 6 "otri(it re+le'ent rilor I.A.2.6 su'a la care "oate fi
tran$acionat un acti( sau decontat o datorie6 de *un (oie6 @ntre " ri aflate @n cuno!tina de cau$ 6 @n cadruQ unei tran$acii @n care "reul este deter'inat @n 'od o*iecti(.

VALOARE DE PIA2A, "reul "e care un cu'" r tor real este dis"us sa:1 ofere efecti(
"entru a intra @n "osesia unui *un6 ser(iciu sau lucr ri.

VIRARA4ENT, efectuarea de @ncas ri !i "l i "rin (ira'ent6 @ntre a+eni econo'ici care
au desc#ise conturi de dis"oni*ilit i * ne!ti la * nci. 2u'ele trec din contul "l titorului @n cei a *eneficiarului6 fiind (or*a de *ani scri"tici Csau *ani de contD !i de *ani @n nu'erar Ccas#D.

S,urt$ 8%#=r$.%e $ t%tul$rulu% Lect uni( dr. Nistor Cristina 2il(ia a a*sol(it Facultatea de 2tiine Econo'ice6 3ni(ersitatea 8a*e!:8alRai @n anul 100.6 s"eciali$area Conta*ilitate si Infor'atica de +estiune6 o*tine titlul de doctor @n Econo'ie6 s"eciali$area Conta*ilitate @n cadrul Facult ii de 2tiine Econo'ice !i Gestiunea Afacerilor6 3ni(ersitatea 8a*e!:8olRai in anul 211) si este e<"ert conta*il. Do'enii de co'"eten 5 conta*ilitate financiara6 conta*ilitate "u*lica6 standard de conta*ilitate in sectorul "u*lic. Co'"etenele de cercetare !tiinific sunt de'onstrate "rin "u*licarea a 11 c ri6 a "este )1 de lucr ri !tiinifice @n "u*licaii recunoscute !i "artici"area la nu'eroase co'unic ri !tiinifice @n cadrul unor sesiuni din ar !i str in tate.

,)