Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Stratulat Mihaela
Adresă(e) Repubeca Moldova, orasul Chisinau ,s.Ustia, str. Florilornr.102
Telefon(oane) Fix:55-456 Mobil:069224927
Fax(uri)
E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi) moldoveanca

Data naşterii 02.07.1990

Sex feminin

Educaţie şi formare

Perioada 2006-2009
Calificarea / diploma Diploma de Bacalaureat
obţinută
Disciplinele principale *L.romană
studiate / competenţe *L.franceza
profesionale dobândite *Istoria
*Geografia

Numele şi tipul instituţiei de Liceul Teoretic””M. Eminescu””


învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Nationala
naţională sau internaţională

Aptitudini şi
competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Limba romana

Limba(i) străină(e) Limba franceza


cunoscută(e) Limba engleza-incepator
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
conversaţie scrisă
Limba franceza 1
Utilizator Utilizator Utilizator Ulilizator Ulilizator
elementar elementar elementar elementar elementar

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Limba engleza Ulilizator Ulilizator
Ulilizator
Ulilizator Ulilizator
2
incepator incepator
experiment incepator incepator
at
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Informaţii suplimentare Hobby: colectionez monede

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628