Sunteți pe pagina 1din 4

MEMORIU TEHNIC ___ REZISTENTA

1_____CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE AMPLASAMENTULUI

CONDITII DE FUNDARE :

- amplasamentul are stabilitatea generala asigurata si nu este inundabil;


- fundatiile vor depasi stratul vegetal si adincimea de inghet (-1,10 CTN);

NIVELUL HIDROSTATIC:

- nivelul hidrostatic va influenta atat adancimea cat si solutia de fundare;

PANTA TERENULUI:

- printr-o sistematizare pe verticala (umpluturi , trotuare cu panta 2% , platforme ,


rigole) poate fi asigurata scurgerea apelor pluviale spre un emisar.

ZONA SEISMICA

- conform normativului P100-1/2006 (ag = 0,16g , Tc = 0,7sec).

ZONA EOLIANA
- presunea de referinta a vantului qref=0.7 KPa conf. NP 082-04.

INZAPEZIREA

- incarcarea caracteristica din zapada la sol S0,k=2.5 KPa conf CR 1-1-3-2005.

2____CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR


PROPUSE SPRE AUTORIZARE

TIPUL CONSTRUCTIEI

- constructi noi si extindere constructie existenta.

REGIMUL DE INALTIME

- parter, parter + mansarda;

SUPRAFATA CONSTRUITA

- suprafata construita _____ mp;


- suprafata desfasurata _____ mp.

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI, ZONA SEISMICA

- clasa de importanta a III-a, factorul de importanta γi=1.2, clasa de ductilitate M


(medie), factorul de comportare q=4.725 (αu/α1=1.35), conf. P100-1/2006, pct 5.2.2.2
(5)a;
- categoria de importanta “C”;
- zona seismica (ago = 0,16g, agv=0,7ago=0,112g , Tc = 0,7sec, Tb=0.07sec,
Td=3.0sec).

3____ STRUCTURA CONSTRUCTIEI


INFRASTRUCTURA SI FUNDATIILE

- sapaturile pentru fundatii se vor executa mecanizat pentru indepartarea straturilor


de pamant vegetal si manual pentru fundatii continui sub ziduri si izolate sub stalpi;
- fundarea se va face la cote care depasesc adancimea de inghet, in straturile bune
de fundare cu incastrare minim 20 cm in acestea ;
- evacuarea eventualelor ape din sapatura se va face prin epuisment direct dintr-
basa prevazuta in acest sens ;
- fundatiile vor fi de tip izolate sub stalpi pentru copertina metalica, izolate sub stalpi si
legate cu centuri armate pentru extindere si continui sub ziduri pentru celelalte
obiecte ;
- cuplarea fundatiilor vechi cu cele noi la extinderea cconstructiei existente se va face
cu rost de tasare ;
- sistemul fundatii ales va asigura incastrarea la cota +/-0.00.

SUPRASTRUCTURA
Extinderea constructiei existente
- structura este rezolvata intr-un sistem structural tip cadre din beton armat turnat
monolit are o forma cvasiregulata in plan si neregulata in elevatie, calculul structurii
propunandu-se un calcul elastic liniar modal si un calcul pe baza spectrelor de
proiectare pentru amplasamentul dat si pentru caracteristicile modale ale structurii,
facut pe modelul spatial al structurii conf. Tab. 4.1 din P100-1/2006, utilizand
programul de calcul structural AxisVM 8, datorita valorii coeficientilor de echivalenta
modali pentru modurile de translatie peste 0,7, urmarindu-se aceasta parformanta;
- incarcarile ce vor fi luate in considerare vor fi cele statice si dinamice prevazute in
STAS 10101, CR 1-1-3-2005, NP 082-04, precum si combinatii ale acestora
conform cu CR0-2005 ;
- suprastructura este de tipul cadre din beton armat la parter, iar la mansarda stalpii
cadrelor vor conlucra cu yidaria portanta;
- stalpii vor avea sectiune constanta pe inaltime, pentru a evita variatia (slabirea)
accentuata a rigiditatii si rezistentei etajelor, ale carei efect defavorabil a fost pus in
evidenta prin calcule dinamice si prin degradarile suferite de cladiri astfel alcatuite la
cutremure ;
- planseul peste parter va fi realizat din beton armat turnat monolit cu grinzi
transversale si longitudinale;
- accesul pe verticala se face cu ajutorul unei scari cu rampa din beton armat ;
- acoperis de tip sarpanta din lemn pe scaune, in doua ape;
- protectia termica precum si evitarea puntilor termice si a punctului de roua pe fetele
interioare ale elementelor de constructii se va face prin protectii termice din
polistiren expandat in grosime minima 8 cm sau saltele de vata minerala in grosime
de 10 cm ;

Copertina metalica
- copertina metalica va fi realizata intr-un sistem stalpi metalici cu grinzi cu zabrele pe
capatul superior, pane si contravantuiri in planul acoperisului, cu doua deschideri de
8.80 si trei travei;
- imbinarile vor fi proiectate a fi cu buloane la ancorarea stalpilor in fundatii, cu
suruburi la pozitionarea fermelor pe capetele stalpilor, iar nodurilr fermelor vor fi
proiectate cu sudura ;
- elementele structurii metalice vor fi verificate la starea limita de rezistenta si a
exploatarii normale, precum si la stabilitate locala si genarala ;

Punct de verificare vehicule


- va fi rezolvat cu o structura metalica de tip stalpi si grinzi de sectiune I, profile
europene, va avea o deschidere de 6 m si trei travei de 4 m, cu pane si
conravantuiri in planul acoperisului precum si cu rigle de inchidere perimetrale si
contravantuiri ale peretilor ;
- imbinarile se vor face cu buloane in fundatii si cu suruburi gr. 8.8 intre grinzi si
stalpi ;
-
Magazia de lemne
- structura de tip zidarie portanta cu planseu din beton armat, sarpanta de lemn intr-o
singura apa;

- in proiectare se vor urmari aprecierea corecta a incarcarilor permanente si


cvasipermanente, a celor utile precum si a celor exceptionale si combinatii
nefavorabile ale acestora conform cu CR0-2005 ;
- se vor face verificari de rezistenta pentru toate elementele de constructii, inclusiv a
terenul de fundare in baza inegalitatii Ed≤Rd, unde Ed este valoarea de proiectare a
efecului actiunii in combinatia de incarcari cea mai defavorabila, tinand seama si de
efectele de ordinul 2, atunci cand acestea sunt semnificative, iar Rd fiind valoarea
corespunzatoare efortului capabil, calculata pe baza regulilor specifice diferitelor
materiale (in functie de valorile caracteristice ale rezistentelor si factorilor partiali de
siguranta) si a modelelor mecanice specifice tipului de element structural ;
- se vor face verificari privind efectele de ordinul II, prin calculul valorii coeficientului
de sensibilitate al deplasarii relative de nivel Θ dupa directia x si y ;
- incadrarea structurii in clasa de ductilitate medie (M) va fi facuta odata cu
inzestrarea structurii cu o capacitate de ductilitate mai mica dar cu un spor de
rezistenta ;
- calculul deformatiilor va fi facut pantru cele doua stari limita, ultima (care are drept
scop principal prevenirea prabusirii inchiderilor si compartimentarilor, precum si
limitarea degradarilor structurale si a efectelor de ordinul II, cutrmurul asociat
acestei stari limita fiind cutremurul considerat fiind cutremurul considerat pentru
calculul rezistentei la forte laterale a structurii – cutremurul de cod (interval mediu de
recurenta 100ani)), respectiv de serviciu (stare limita ce ia in considerare
functionarea structurii sau a elementelor structurale in conditii normale de
exploatare, cutremurul asociat acestei stari limita este un cutremur moderat ca
intensitate, avand o probabilitate de aparitie mai mare decat cel asociat starii limita
ultime (perioada medie de revenire 30 ani)) ; pentru cele doua stari limita se vor
aprecia rigiditatile EI in baza Anexi E din P100/1-2006 ;
- apele pluviale de pe suprafetele aferente constructiei vor fi indepartate prin
intermediul sifoanelor de terasa incalzite, a tubulaturii de colectare a apelor
pluviale, a trotuarelor si al rigolelor catre un emisar, cu scopul de a proteja
toate elementele de constructie de actiunea nefavorabila a acestora ;

- terenul de fundare : acest aspect va fi urmarit pe perioada de executie de


responsabilul tehnic cu executia al firmei constructoare, iar pe perioada de
exploatare de un responsabil cu urmarirea comportarii in timp a constructiilor ;

ASPECTE PRIVIND ASIGURAREA DURABILITATII SI A PERIOADEI DE VIATA (DE


SERVICIU) A CONSTRUCTIEI
In proiectare
- se vor lua masuri privind incadrarea elementelor de constructii in clase de mediu
sau combinatii de clase de mediu conform cu NE012-1 :2007 ;
- se va asigura acoperirea corespunzatoare a armaturilor din beton pentru a preveni
corodarea armaturilor ;
- se vor lua masuri privind impiedicarea stagnarii apei pe elementele de constructii ;
- se vor lua masuri de protectie a elementelor de constructii fata de actiunea agresiva
a bioxidului de carbon care poate duce la carbonatarea betonului ;
- se vor lua masuri privind deteriorarea betonului si a elementelor de constructii sub
actiunea inghet-dezghetului repetat ;
- se vor alege agregatele betonului astfel incat sa fie impiedecata reactia alcalii-
agregate;
- se vor proteja prin grunduire si vopsire in cel putin doua straturi a elementelor de
constructie metalice ;
- se va elabora planul de urmarire a comportarii in timp a constructiei ;
- se va intocmi programul de control al calitatii executiei lucrarilor cu prevederea
fazelor care sunt determinante pentru continuarea lucrarilor ;
- se va asigura verificarea proiectului prin verificatori atestati la cerintele esentiale
impuse de lege.
In executie
- se vor lua masuri privind compactarea betonului si asigurarea lucrabilitatii date in
proiect;
- se vor lua masuri privind evitarea contractiei plastice si a tasarii plastice ;
- se va asigura nivelul calitativ al betoanelor si a materialelor puse in opera ;
- se va asigura controlul calitativ prin elaborarea si urmarirea planului propriu de
asigurare a calitatii pe lucrare
- se va asigura controlul cu personal calificat al executiei si cu responsabili tehnici cu
executia atestati;
- se va asigura receptia calitativa a constructiei.
In postutilizarea constructiei
- se va desemna de catre beneficiar un responsabil cu urmarirea comportarii in timp a
constructiilor conf P130/1997 ;

4____ DISPOZITII FINALE

In vederea realizarii constructiei, prin grija investitorului, prezentul proiect va fi


supus spre verificare la cerinta A1 si A2. Orice modificare adusa structurii se va
face numai cu acordul proiectantului de specialitate si a verificatorilor de proiect, in
caz contrar acestia vor fi absolviti de orice responsabilitate.
In conditiile mentionate mai sus si conform cu CR0-2005 – Cod de proiectare.
Bazele proiectarii structurilor in constructii, Tab. 1.1 apreciem durata de viata
proiectata la 50 ani
La dimensionarea si alcatuirea structurii constructiei vor fi respectate prevederile
urmatoarei legislatii tehnice:
- Normativ NP 112/2004 pentru fundatii directe
- Normativ CR 6-06 pentru zidarie;
- STAS 10107/0-90 pentru beton si beton armat;
- STAS 10108/0-78 pentru otel ;
- Ghid pentru calculul la stari limita a elementelor structurale din lemn NP 019-97;
- Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn NP 005-2003;
- Cod de proiectare seismica pentru cladiri P100-1/2006;
- Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor CR 1-1-3-2005;
- Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii CR 0-2005;
- Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea
vantului NP 082-04;
- STAS 10101/0A-1977 Actiuni in constructii;
- STAS 10101/1-79 Evaluarea intensitatii incarcarilor permanente;
- STAS 10101/2A1-87 Evaluarea intensitatii incarcarilor utile la constructii civile ;
- CR2-1-1.1 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali din beton armat ;
- STAS 10107/1-90 Plansee din beton armat si beton precomprimat ;
- P130/1997 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor;
- NE012-1999 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton , beton armat
si beton precomprimat ;
- NE012-1 :2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton , beton
armat si beton precomprimat. Partea 1 : Producerea betonului ;

Intocmit
Ing. Closca M.