Sunteți pe pagina 1din 2

Regi o

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.6. Declaraia privind eligibilitatea TVA

Declaraia privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate n cadrul proiectului propus spre finanare

A. Datele de identificare a persoanei juridice Codul de identificare: .... Denumirea: .... Domiciliul fiscal: Judeul ..., Localitatea ..., Strada ..., Ap. ..., Codul potal ..., Sectorul ..., Telefon ..., a! ..., "#mail ... . Datele de identificare a proiectului Titlul proiectului: ... !umele programului operaional: "rogramul #peraional Regional $%%&'$%() A*a prioritar+: , ' -prijinirea de.volt+rii mediului de afaceri regional /i local Domeniul major de intervenie: ,.). ' -prijinirea de.volt+rii microntreprinderilor Data depunerii proiectului: ... C. ... (denumirea i statutul juridic ale beneficiarului) 0 solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus0 la ... (denumirea rganismului intermediar !"#)0 n conformitate cu prevederile 1egii nr. 2&(3$%%) privind Codul fiscal0 cu modific+rile 4i complet+rile ulterioare 5Codul fiscal60 declar c+ m+ ncadre. n urm+toarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil: a6 7 8 persoan+ nenregistrat+ n scopuri de TVA0 conform art. (2) din Codul fiscal b6 7 8 persoan+ nregistrat+ n scopuri de TVA0 conform art. (2) din Codul fiscal $. ... (denumirea i statutul juridic ale beneficiarului) 0 solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus0 la ... (denumirea rganismului intermediar !"#)0 n conformitate cu prevederile Codului fiscal0 declar c+0 pentru achi.iiile din cadrul proiectului0 cuprinse n tabelul de mai jos0 TVA este nedeductibil+. !r. crt. 1. ... Achi.iia -copul achi.iiei 3 Activitatea prev+.ut+ n cadrul proiectuluii

!umele 4i prenumeleii: ... 9uncia: ...

-emn+tura 4i 4tampila

i ii

Atenie% Se va completa cu aceleai informaii core&punztoare din cererea de finanare. Se va completa de ctre reprezentantul le'al al &olicitantului &au o per&oan a(ilitat & reprezinte &olicitantul.