Sunteți pe pagina 1din 10

Categoria VIII - Analiza diagnostic a ntreprinderii An II. 2013 Sem. II Lector: Tan o !

arasc"i#a
1. a( )( c( d( e( 2. a) b) c) d) e) $. 1. 2. $. '. ). *. a) b) c( d) e) Care dintre elementele $rm%toare &ac parte din ci&ra de a&aceri a $nei ntreprinderi' Veniturile din producia vndut, producia stocat i producia imobilizat; Veniturile din vnzarea unor active imobilizate i veniturile din dividende; Venit$rile din #*nzarea prod$selor+ e,ec$tarea l$cr%rilor -i prestarea ser#iciilor c%tre ter.i Veniturile din dobnzi; Veniturile din vnzarea de bunuri i din diferene favorabile de curs valutar; Ci&ra de a&aceri marginal% reprezint%: Venitul mediu pe unitatea de produs; Vnzrile firmei care permit atin erea pra ului rentabilitii; Vnzrile !ntreprinderii la nivelul capacitii ma"ime de producie; #lusul de vnzri fa de consumurile de la teri; Varia/ia #enit$rilor generat% de modi&icarea c$ o $nitate a #ol$m$l$i &izic al #*nz%rilor. Care dintre $rm%toarele elemente se incl$d n #aloarea ad%$gat%' %&eltuieli cu personalul; %&eltuieli cu dobnzile; Veniturile din dobnzi; %&eltuielile cu amortizarea i alte a(ustri aferente e"ploatrii; Veniturile de dividende; #rofitul din vnzarea activelor imobilizate +spunsul este corect 1,$,'; 1,',*; 1+2+01 1,',); 2,',*;

'. Calc$la/i -i interpreta/i sit$a/ia net% a $nei ntreprinderi care prezint% $rm%toarea sit$a/ie &inanciar% : ,ndicator $1.12.n ,mobilizri 1)-.tocuri '-%rean/e 2)0isponibilit/i $0atorii mai mari de un an 2)-0atorii mai mici de un an $)0in care datorii bancare pe termen foarte scurt )

SN = (1500 + 400 + 250 +30) ( 2500 + 350 ) = - 670 Valoarea negativ a situaiei nete evideniaz o situaie prefalimentar . Aceasta este consecin a ncheierii cu pierderi a exerciiilor anterioare. Suma acestor pierderi a consumat integral capitalurile proprii, iar partea neacoperit rmne n sarcina creditorilor, ca rezultat al asum rii riscului de insolvabilitate al intreprinderii. n aceast situaie, datoriile totale contractate de ntreprindere au dep it valoarea activului real.

). S% se analizeze pozi/ia &inanciar% a $nei ntreprinderi din sector$l comercial c$ $rm%toarea sit$a/ie )ilan/ier%: ,ndicator $1.12.n ,mobilizri $---.tocuri '--%rean/e )--0isponibilit/i 1--%apitaluri proprii 2---0atorii mai mari de un an )--0atorii de e"ploatare 1$--0atorii bancare pe termen foarte scurt 2--Calc$la.i: 1 2ic&iditatea enerala 1 2ic&iditatea curent 1 2ic&iditatea imediat
Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-le in clase corespunzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite structurile situatiilor financiare. Structurile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare sunt activele, datoriile si capitalul propriu. I BILAN !A "I#$NIAL A% I& Active imobilizate ' ().))) Active curente ' stocuri * creante * disponibilitati ' +))) * ,))) * -))) ' -).))) $ AL A% I&. ' -().))) !ASI& %apital si rezerve ' /).))) 0atorii pe ternem lung ' ,))) 0atorii pe ternem scurt ' datorii de e1ploatare * datorii bancare pe termen f. Scurt ' -(.))) * /.))) ' -,.))) $ AL %A!I AL !"$!"I2 SI 0A $"II ' +).))) II BILAN 2L 32N% I$NAL "eprezinta un alt instrument util pentru analiza financiara, el fiind un bilant contabil retratat, posturile fiind ordonate intr-o logica si o oprica diferita de cea dupa functiunea conturilor.

!ractic, pentru a ordona din punct de vedere functional posturile bilantului contabil, este suficient sa stabilim apartanenta acestora la unul dintre ciclurile de functionare, si anume4 - ciclul de investitii - ciclul de e1ploatare - ciclul de finantare 0in punct de vedere structural, bilantul se prezinta astfel4 A% I& !ASI& I active stabile5aciclice6 AS I surse stabile 5aciclice6 SS II active ciclice aferente e1ploatarii A%. II surse ciclice de e1ploatare S%. III active ciclice din afara e1ploatarii A%A. III susrse ciclice din afara e1ploatarii S%A. I& trezorerie de activ A I& trezorie de pasiv ! III ANALI7A S "2% 2"II !A "I#$NIAL. A IN ".!"IN0."II A . ANALI7A S "2% 2"II A% I&2L2I a6 "A A A% I&.L$" I#$BILI7A . ' A% I&. I#$BILI7A . 8 -)) 9 $ AL A% I& ' ().))) 8-)) 9 -() ))) ' /( A% I&. I#$BILI7A . ' I#$B N.%$"!$"AL. * I#$B %$"!$"AL. * I#$B I#$B. 3IN $ AL A% I&. ' A% I&. I#$BILI7A . * A% I&. %I"%2LAN . 5 S $%2"I*%".AN .*IN&.S I II !. ."#.N S%2" * 0IS!$NIBILI A I6 "A A I#$BILI7A"IL$" N.%$"!$"AL. ' I#$B N.%$"!$"AL. 8 -)) 9 $ AL A% I& "A A I#$BILI7A"IL$" %$"!$"AL. ' I#$B %$"!$"AL. 8 -)) 9 $ AL A% I& "A A I#$BILI7A"IL$" 3INAN%IA". ' I#$BILI7A"I 3INAN%IA". 8 -)) 9 $ AL A% I& b6 "A A A% I&.L$" %I"%2LAN . ' A% I&. %I"%2LAN . 8 -)) 9 v ' -/.))) 8-)) 9 -() )))' -) A% I&. %I"%2LAN . ' S $%2"I*%".AN .*IN&.S I II !. ."#.N S%2" * 0IS!$NIBILI A I "A A S $%2"IL$" ' S $%2"I 8 -)) 9 $ AL A% I& ' +))) 8-)) 9 -() ))) ' ("A A %".AN .L$" %$#."%IAL. ' %LI.N I SI %$N 2"I ASI#ILA . 8-)) 9 $ AL A% I& ' ',))) 8-)) 9 -() ))) ' + "A A 0IS!$NIBILI A IL$" ' 0IS!$NIBILI A I SI A% I&. ASI#ILA .8-)) 9 $ AL A% I& '-))) 8-)) 9 -() ))) ' B 6 ANALI7A S "2% 2 II S2"S.L$" 0. 3INAN A".

a6 "A A S ABILI A II 3INAN%IA". ' %A!I AL2L !."#AN.N 8 -)) 9 $ AL !ASI& ' /).))) 8 -)) 9 -() ))) ' -: %apital propriu ' capital * prime de capital * rezerve de reevaluare * rezerve * sau - rezultatul reportat * sau - rezultatul e1erci;iului %apital permanent ' capital propriu * provizioane pentru riscuri <i c=eltuieli * datorii pe termen lung b6 "A A A2 $N$#I.I >L$B. ' %A!I AL !"$!"I2 8 -)) 9 $ AL !ASI& ' /)))) 8-)) 9 -() ))) ' -:

c6 "A A 0A $"IIL$" !. ."#.N S%2" ' 0A $"II !. ."#.N S%2" 8 -)) 9 $ AL !ASI&' ' /))) 8-)) 9 -() ))) ' / d6 "A A 0A $"IIL$" $ AL. ' 0A $"II $ AL. 8-)) 9 I& ANALI7A A% I&2L2I N. A% I&2L N. ".!".7IN A IN .".S2L ".7I02AL AL !"$!"I. A".L$" IN A% I&.L. IN ".!"IN0."II 02!A 0.02%.".A 2 2"$" 0A $"IIL$" SAL., 3IIN0 SI#ILA" A&2 I.I A%.S $"A %A 2"#A". A AL$%A"II SI I#!LI%A"II %A!I AL2"IL$" IN A% I&I A .A SA. &AL$A".A !A "I#$NIALA A IN ".!"IN0."II %$IN%I0. %2 A% I&2L N. %$N ABIL. a6 #. $0A SIN . I%A Ant ' At-0 ' -().)))-().)))' -)).))) Ant ' activ net At'active totale 0'datorii totale b6 #. $0A A0I I&A Ant ' ?s*"z*"r*"e-"rep ?s ' capital social "z' rezerve "r' rezltatul reportat "e'rezultatul e1ercitiului "rep'repartizarile efectuate de reultatul e1 in cursul e1ercitiului respectiv $ AL !ASI& ' /).))) 8-)) 9 -() ))) '-:

&I !"IN%I!ALII IN0I%A $"I .%$N$#I%$-3INAN%IA"I

-. Indicatori de lic=iditate4 a6 Indicatorul lic=iditatii curente ' A% I&. %2".N .90A $"II %2".N . 5pe termen scurt6 Active curente 5Indicatorul capitalului circulant6 ' -).)))9/))) ' , 8 activ curente ' stocuri * creante * disponibilitati ' +)))*,)))*-)))'-).))) 8 datorii curente ' datorii pe temen scurt*datorii din e1ploatare 5furnizori6 '/))) &aloarea recomandata acceptabila - in @urul valorii de /A $fera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Aprecierea generala este ca un nivel de -,, B / ,) reprezinta un nivel asigurator al acestei rate, iar un nivel mai mic de -,) poate fi un semnal de alarma privind capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile scadente pe termen scurt. b6 Indicatorul lic=iditatii imediate ' 5A% I&. %2".N . B S $%2"I 6 9 0A $"II %2".N . ' 5-).))) 6 9 /))) ' , 2n nivel de ).C --.) al acestui indicator este apreciat drept corespunzator, in vreme ce un nivel mai mic de )., poate evidentia probleme de onorare a platilor scadente

*. S% se analizeze ec"ili)r$l &inanciar asociat acestei companii 2 datele din e,erci/i$l precedent( -i s% se &$rnizeze m%s$ri pentr$ ec"ili)rarea sit$a/iei ei &inanciare . Calc$la.i: 1 3ondul rulment 1 4ecesarul fond rulment 1 5rezoreria neta Indicatori de risc:
a6 Indicatorul gradului de indatorare '%A!I AL I#!"2#2 A 9 %A!I AL !"$!"I2 8 -)) Sau %A!I AL I#!"2#2 A 9 %A!I AL AN>ADA 8 -)) %apital imprumutat EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE F -)) ',))) F -)) ' /,G %apital propriu /).))) %apital imprumutat ,).)) F -)) ' /)G %apital anga@at ,)))*/)))) unde4 capital imprumutat ' credite peste un anA capital anga@at ' capital imprumutat * capital propriu.

b6 Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate ac=ita c=eltuielile cu dobanda. H%u cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.H formula de calcul ' !rofit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 9 %=eltuieli cu dobanda Indicatori de activitate 5indicatori de gestiune6 - furnizeaza informatii cu privire la4 &iteza de intrare sau de iesire a flu1urilor de trezorerie ale entitatiiA %apacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatiiA 8 &iteza de rotatie a stocurilor 5rula@ul stocurilor6 - apro1imeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul e1ercitiului financiar %ostul vanzarilor ' N" 0. $"I Stoc mediu sau Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate ' Stoc mediu F (:, %ostul vanzarilor &iteza de rotatie a debitelor-clienti calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor saleA 8 e1prima numarul de zile pana la data la care debitorii isi ac=ita datoriile catre entitate . ' Sold mediu clienti F (:, %ifra de afaceri $ valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat 5clienti rau platnici6. H &iteza de rotatie a creditelor-furnizor - apro1imeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali. ' Sold mediu clienti F (:, Ac=izitii de bunuri 5fara servicii6 unde pentru apro1imarea ac=izitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri. &iteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin e1aminarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate ' %ifra de afaceri Active imobilizate &iteza de rotatie a activelor totale ' %ifra de afaceri otal active Indicatori de profitabilitate - e1prima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile4 a6 "entabilitatea capitalului anga@at - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere4 ' !rofit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit %apital anga@at unde capitalul anga@at se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b6 #ar@a bruta din vanzari ' !rofitul brut din vanzari F -)) %ifra de afaceri

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim
& ANALI7A %$".LA I.I 0IN ". 3$N02L 0. "2L#.N , N.&$IA 0. 3$N0 0. "2L#.N SI ".7$"."IA N. A 3$N02L 0. "2L#.N IN A%%.! I2N. !A "I#$NIALA este indicatorul care e1prima in marime absoluta lic=iditatea unei intreprinderi 5 pe termen scurt6 3" ' %A!I AL2I !."#AN.N . B A% I&. I#$BILI7A . sau 3" ' 5%A!I AL2"I !"$!"II * 0A $"II !. ."#.N L2N> 6 B A% I&. I#$BILI7A . 3" ' 5/).)))*,)))6 B -)).))) ' -I,.))) 3ondul de rulment patrimonial poate fi privit prin prisma surselor de finantare ca4 - fond de rulment propriu "3p ' capital propriu B active imobilizate - fond de rulment imprumutat 3ri ' datorii pe termen lung N.&$IA 0. 3$N0 0. "2L#.N reprezinta un element avand natura de activ si reprezinta acea parte a activelor circulante care trebuie finantare pe seama fondului de rulment N3" ' 5active circulante B disponibilitati B investitii financiare6 B obligatii pe termen scurt Sau N3" ' 5stocuri * creante6 B5datorii pe termen scurt B credite pe termen scurt6 rezoreria neta reprezinta indicatorul care pune in corelatie fondul de rulment cu necesarul de fond de rulment si e1prima4-daca este pozitiva, e1cedentul de numerar la sfarsitul unui e1ercitiu financiar daca este negativa, nevoia de numerar la finalul unui e1ercitiu financiar, acoperita pe seama creditelor de trezorerie 5pe termen scurt6

B6 3$N02L 0. "2L#.N IN A%%.! I2N. 32N% I$NALA 3ondul de rulment functional este denumit si fondul de rulment net global 53"N>6 si reprezinta un
element de pasiv, practic, resursa de finantare stabila destinata sa acopere

activele stabile5imobilizarile6 FRNG = resurse stabile (aciclice) active stabile (aciclice) 3. !e )aza indicatorilor: 4r. crt.

Indicatori

An$l precedent

An$l c$rent

1. 2. $. '. ). *

6ctive imobilizate 6ctive circulante %apital propriu 0atorii pe termen scurt 0atorii pe termen mediu si lun 0atorii totale

*-8-8)$)2-))-

7)1 2)1 $-')2)7--

6ctivul net a !nre istrat o cretere e al cu: a) 9 2)- mii lei; b) : '-- mii lei; c( 5 360 mii lei1 d) 1 $-- mii lei; e) : 2;- mii lei; 7. Indicele acti#elor totale 8 1129 Indicele datoriilor totale 8 1039 Indicele datoriilor pe termen sc$rt 8 1029 6ceast situaie semnific: a) %rete ponderea datoriilor pe termen mediu i lun i se reduce rata datoriilor totale; b) .e reduce rata datoriilor totale i ponderea datoriilor pe termen mediu si lun ; c( Cre-te pondera datoriilor pe termen medi$ -i l$ng -i rata datoriilor totale 1 d) .e reduce ponderea datoriilor pe termen mediu si lun i crete rata datoriilor totale; e) %rete rata datoriilor totale i se accelereaz viteza de rotaie; :. Se c$nosc $rm%toarele date din sit$a.ia )ilan.ier% a $nei ntreprinderi: Din punct de vedere funcional: ,mobilizri corporale ,mobilizri necorporale Active pe termen lung .tocuri 1- --- " 8-< %reane ; --- " 8)< Active din activ. de exploatare .tocuri 1- --- " 1-< %reane ; --- " )< Active in afara activ. de exploatare 0isponibilit/i Activ total Calc$la.i: 1 1 1 1 Rezolvare
3"N> ' "esurse term. lung B Active term. lung ' +)))) B +,))) ' - ,)))

'- --) --45 000 8 --7 *-16 600 1 --'-1 400 2 ---

%apitaluri proprii 0atorii mai mari de 1 an Resurse pe termen lung 3urnizorii 0atorii salariale 0atorii fiscale i sociale Pasive din activ. de exploatare 3urnizori 0atorii salariale Resurse !n afara activ. exploatare 0atorii bancare pe termen foarte scurt ;6 000 Pasiv total

2) --1) --40 000 11 --7 '-' --400 1 --*-1 600 1 --65 000

3ondul de rulment = 3+4>) 4ecesarul de fond de rulment =43+) e"ploatare 4ecesarul de fond de rulment =43+) !n afara e"ploatrii 5rezoreria net =54)

N3"e1ploatare ' Activ e1pl B !asiv e1pl ' -::)) B //+)) ' - ,C)) N3" in afara e1ploatarii ' Activ in afara e1pl B !asiv in afara e1pl ' -+)) B -:)) ' - /))

TN = isponibilitati !redite de trezorerie = "### $### = $### 10. Analiza.i pe )aza )ilan.$l$i conta)il de la e,erci.i$l nr. : : a( )( c( d(
Rezolvare Analiza pe baza bilanului contabil a) fondul de rulment net 3"N ' Active circulante B 0atorii pe termen scurt ' 5Stocuri * %reante * disponibilitati6 - 50atorii din e1ploatare * 0atorii bancare pe termen foarte scurt6 ' 5-)))) * C))) * /)))6 - 5-/))) * C))) * +))) * -)))6 ' /)))) - /,))) ' -,))) Intreprinderea se afla intr-un dezec=ilibru financiar b) Activul net contabil Active imobilizate'Imobilizari corporale * Imobilizari necorporale ' +)))) * ,))) ' +,))) Active curente ' Stocuri * %reante * disponibilitati ' -)))) * C))) * /))) ' /)))) otal Active ' +,))) * /)))) ' :,))) %apitaluri proprii 5Activul net6 ' otal active - 0atorii 0atorii pe termen scurt' 0atorii din e1ploatare * 0atorii bancare pe termen foarte scurt ' -/))) * C))) * +))) * -))) ' /,))) 0atorii pe termen lung ' -,))) %apitaluri proprii ' :,))) - 5-,))) * /,)))6 ' :,))) - +)))) ' /,))) otal capitaluri proprii si datorii ' :,))) c) nevoia de fond de rulment N3" ' Stocuri * %reante * %=eltuieli in avans B 50atorii curente - %redite de trezorerie6 - &enituri in avans ' -)))) * C))) * ) - 5/,))) - )6 - ) ' -I))) d)Trezoreria neta

3ondul de rulment net; 6ctivul net contabil; 4evoia de fond de rulment; 5rezoreria net;

N ' 3"N-N3" ' -,))) - 5-I)))6 ' /))), sau N' 0isponibilitati - %redite de trezorerie ' /))) - ) ' /)))