Sunteți pe pagina 1din 12

CURS '+CANICA cat.

C, -

SC.TONI AUTO SRL Cladirea SORA et 2 Cluj-Napoca Tel/fax : 2!"-#$%&"% 'o(il : )"#-$$ )"$

CA*ITOLUL &

'+CANIS'UL 'OTOR
Amestecul carburant la motoarele DIESEL ( motor cu aprindere prin compresie - MAC ) se formeaza in cilindrii motorului. Amestecul carburant la motoarele pe BE !I A ( motor cu aprindere prin scanteie - MAS ) se formeaza in colectorul de admisie (carburator) "azele principale ale func#ion$rii motorului cu ardere intern$ sunt% &n ordine% urm$toarele' admisia% compresia% arderea% destinderea (i e)acuarea. Ciclul de functionare a motorului cu ardere interna &n patru timpi se realizeaza &n doua rotatii complete ale arborelui motor* +aportul de compresie este raportul dintre )olumul al cilindrului si )olumul camerei de ardere. Motorul Diesel func#ioneaz, optim la o temperatur, de' -.-/. 0rade C* A)anta1ele func#ion$rii motorului cu 0az petrolier lic2efiat (34L) sunt' - arderea amestecului carburant este mai complet$% reduc5ndu-se astfel poluarea* - lubrifiantul de pe cilindri nu se spal$% prelun0indu-se astfel durata de folosire a uleiului* Circuitul de &nalta presiune al instalatiei de alimentare a motoarelor Diesel are &n componenta pompa de in1ectie% in1ectoarele si conductele de le0atura* Amestecul carburant foarte s$rac pro)oac$ rateuri &n 0aleria de admisie* E6ploziile cadentate in carburator sunt cauzate de supapele de admisie defecte. E6ploziile caden#ate &n e(apament indic$ pierderea etan(eit$#ii unei supape de e)acuare* Amestecul carburant foarte bo0at pro)oaca rateuri &n 0aleria de e)acuare sau &n toba de esapament* +ateuri in 0aleriile de admisie si e)acuare se produc datorita 1ocului prea mic intre culbutori si supape. Motorul se opreste brusc deoarece a patruns aer in sistemul de alimentare. Sl$birea sau ruperea arcurilor supapelor determin$ cre(terea consumului de carburant (i sc$derea puterii motorului* 3riparea (&n#epenirea) pistoanelor &n cilindri se poate datora supra&nc$lzirii motorului% din cauza lipsei lic2idului din instala#ia de r$cire* La motorul &n patru timpi% tura#ia arborelui cu came% fa#$ de tura#ia arborelui cotit% este de dou$ ori mai mic$* "unctionarea motoarelor cu fum alb e6cesi) este determinate de arderea 0arniturii de c2iulasa* Mecanismele si instalatiile au6iliare ale motorului sunt ' mecanismul de distributie% precum si instalatiile de aprindere% de racire% de un0ere si de alimentare cu combustibil* 4e timp de iarna% elementul de pornire intra in functiune cand pozitia c2eii de contact este in puctul de preincalzire. Mersul nere0ulat al motorului la ralanti% cu rateuri &n esapament si pornire dificila% &n special iarna% este indicat de prezenta calaminei pe supapa de e)acuare* Consumul de carburant al unui motor crestein urmatoarele situatii ' - atunci c5nd motorul nu atin0e temperatura de functionare* - atunci c5nd fumul de esapament este de culoare nea0ra* - atunci c5nd motorul functioneaza cu &ntreruperi. In1ectia de benzina monopunct se realizeaza &n colectorul de admisie* Arborele cu came este ac#ionat de arborele cotit* Supapele de e)acuare din mecanismului de distribu#ie se uzeaz$ mai repede decat supapele de admisie.

SC.TONI AUTO SRL Cladirea SORA et 2 Cluj-Napoca Tel/fax : 2!"-#$%&"% 'o(il : )"#-$$ )"$ Catalizatorul &nfundat al unui auto)e2icul poate duce la scaderea puterii motorului* Combustibilul insuficient filtrat duce la defectarea in1ectoarelor ( se infunda) * Decalaminarea in1ectoarelor se face prin inmuierea intr-o baie de motorina si apoi curatarea cu o bucata de lemn * La )erificarea starii te2nice a in1ectoarelor se controleaza etanseitatea si calitatea pul)erizarii. +olul supapei de refulare este de a impiedica picurarea motorinei din in1ector la sfarsitul in1ectiei% combustibilul scapat este intors prin conducta de retur in rezer)or. Supraincalzirea motorului se datoreaza - termostat blocat in pozitia inc2is* - curea de )entilator rupta* - ni)elul uleiului in carter scazut. Apari#ia unui z0omot ascu#it &n momentul ap$s$rii pedalei de ambreia1 semnific$ defectarea rulmentului de presiune 7urometrul )$ indic$ num$rul de rota#ii8minut ale arborelui motor* Deteriorarea 0arniturilor de etan(are a c$m$(ilor cilindrilor determin$ amestecarea uleiului cu ap$. Consumul de carburant se m$re(te dac$' folosi#i orice aparat electric alimentat de 0eneratorul auto)e2iculului. 9n cazul motoarelor cu aprindere prin compresie% emisia fumului de culoare nea0r$ este o urmare a' re0l$rii incorecte a pompei de in1ec#ie* 4entru a )$ da seama dac$ pompa de benzin$ func#ioneaz$% trebuie s$' desface#i conducta de alimentare a carburatorului% ac#iona#i manual pompa (i% dac$ apare un 1et de benzin$% &nseamn$ c$ aceast$ pies$ este func#ional$* 7ura#ia la ralanti prea mare conduce la un consum e6a0erat de combustibil. 4$trunderea &n e6ces a impurit$#ilor &n filtrul de aer duce la un consum m$rit de combustibil. 4rin in1ec#ia de benzin$ se realizeaza dozarea optim$ a amestecului carburant% &n func#ie de sarcin$% de tura#ie% de temperatura lic2idului de r$cire% de a)ansul la aprindere (i de con#inutul 0azelor de e(apare* :zura in1ectoarelor motorului cu aprindere prin comprimare se manifest$ prin faptul c$ motorul mer0e nere0ulat% ;bate< (i scoate mult fum. Motorul nu are putere suficienta datorita defectiunilor instalatiei de aprindere. :tilizarea pe autostrada a limitatorului de )iteza pentru auto)e2icule duce la reducerea consumului de combustibil% datorita )itezei constante. Arborele cu came antreneaza ' -pompa de ulei -ruptorul distribuitor

SC.TONI AUTO SRL Cladirea SORA et 2 Cluj-Napoca Tel/fax : 2!"-#$%&"% 'o(il : )"#-$$ )"$ CA*ITOLUL 2

'+CANIS'UL -+ -ISTRI.UTI+
Mecanismul de distribu#ie asi0ur$ p$trunderea amestecului carburant &n cilindri (i e)acuarea 0azelor arse. Mecanismul de distribu#ie asi0ur$ desc2iderea (i &nc2iderea supapelor% la momente bine precizate% pentru e)acuarea 0azelor arse (i umplerea cilindrilor cu amestec carburant* Sl$birea curelei de antrenare a )entilatorului (i a pompei de ap$ determin$ deteriorarea curelei prin patinare si supra&nc$lzirea motorului. Arborele cu came antreneaz$ pompa de ulei si ruptorul-distribuitor* Arborele cu came este ac#ionat de arborele cotit* Arborele cu came face parte din mecanismul de distributie. (arborele cotit nu intra in componenta mecanismului de distributie ) Mecanismul de distribu#ie asi0ur$ p$trunderea amestecului carburant &n cilindri (i e)acuarea 0azelor arse. Arborele cu came antreneaza ' -pompa de ulei -ruptorul distribuitor CA*ITOLUL /

INSTALATIA -+ ALI'+NTAR+ CU CO'.USTI.IL


4rin in1ec#ia de benzin$ se realizeaz$ dozarea optim$ a amestecului carburant% &n func#ie de sarcin$% de tura#ie% de temperatura lic2idului de r$cire% de a)ansul la aprindere (i de con#inutul 0azelor de e(apare* Cifra octanic$ reprezint$ capacitatea combustibilului de a rezista la autoaprindere% atunci c5nd este supus la temperaturi (i presiuni ridicate* 4$trunderea &n e6ces a impurit$#ilor &n filtrul de aer duce la un consum m$rit de combustibil. +uperea arcului de re0lare a presiunii de in1ectare a instala#iei de alimentare a motorului cu aprindere prin comprimare se manifest$ prin faptul c$ motorul mer0e nere0ulat% ;bate< (i scoate mult fum. :zura in1ectoarelor este o defec#iune ale instala#iei de alimentare a motorului cu aprindere prin comprimare care se manifest$ prin faptul c$ motorul mer0e nere0ulat% ;bate< (i scoate mult fum. Amestecul carburant la motoarele cu aprindere prin compresie se formeaz$ &n cilindrii motorului* 7ura#ia la relanti prea mare poate conduce la un consum e6a0erat de combustibil. In1ec#ia de benzin$ monopunct se realizeaz$ &n colectorul de admisie* Sl$birea sau ruperea arcurilor supapelor determin$ cre(terea consumului de carburant (i sc$derea puterii motorului* Criteriul de ale0ere a benzinei pentru motoarele cu aprindere prin scanteie &l constituie cifra octanica (C=). Criteriul de ale0ere a motorinei pentru motoarele Diesel (MAC) &l constituie cifra cetanic$ (CC). +olul principal al supapei de refulare a elementului pompei de in1ectie este sa &mpiedice picurarea motorinei din in1ector% la sf5rsitul in1ectiei* 3riparea pistonului unui element al pompei de in1ectie poate conduce la supraturarea motorului* 4entru a )a da seama daca pompa de benzina functioneaza% trebuie sa desfaceti conducta de alimentare a carburatorului% actionati manual pompa si% daca apare un 1et de benzina% &nseamna ca aceasta piesa este functionala*

SC.TONI AUTO SRL Cladirea SORA et 2 Cluj-Napoca Tel/fax : 2!"-#$%&"% 'o(il : )"#-$$ )"$ Surplusul de motorin$ de la in1ectoare este refulat &n rezer)or* 4ompa de inalta presiune din componenta sistemului de directie cu ser)omecanism 2idraulic este actionata de arborele cotit al compresorului de aer.

CA*ITOLUL "

INSTALATIA -+ UN0+R+
+olul instala#iei de un0ere este de a asi0ura un0erea pieselor mobile ale mecanismului motor% pentru a reduce frecarea (i pentru a pre)eni uzura* :leiurile pentru motoarele cu aprindere prin sc5nteie sunt simbolizate cu litera > S > :leiurile pentru motoarele cu aprindere prin compresie sunt simbolizate cu litera > C > Apari#ia unor bule de 0az &n )asul de e6pansiune% la accelerarea motorului% indic$ arderea 0arniturii de c2iulas$* Baia de ulei se afl$ &n partea inferioar$ a motorului (i reprezint$ depozitul de ulei al acestuia* Imb5csirea sorbului pompei de ulei determina scaderea presiunii uleiului. 4$trunderea lic2idului de r$cire &n baia de ulei a motorului este indicat$ de apari#ia unei spume de culoare 0$lbuie pe 1o1a de ni)el a uleiului* Indicatorii de apreciere a st$rii sistemului de un0ere sunt' consumul de ulei* presiunea uleiului. CA*ITOLUL #

INSTALATIA -+ RACIR+
7ermostatul are rolul de a' - re0la si mentine temperatura lic2idului de racire intre limitele necesare * - inc2ide si desc2ide circuitul prin radiator la o anumita temperatura. Blocarea termostatului in pozitia ' desc2is duce la uzura prematura a motorului * inc2is duce la ? supraincalzirea motorului * - arderea 0arniturii de c2iuloasa. Deteriorarea 0arniturilor de etan(are a c$m$(ilor cilindrilor determin$ amestecarea uleiului cu apa. Sc$derea ni)elului lic2idului de r$cire din )asul de e6pansiune se poate datora arderii 0arniturii de c2iulas$* Blocarea termostatului &n pozitia ;desc2is< duce la deteriorarea prematura a motorului. 7emperatura de intrare &n functiune a termostatului este de @A--. 0rade C* +$cirea e6a0erat$ a motorului &n timpul func#ion$rii se poate datora bloc$rii termostatului &n pozi#ia ;desc2isB* Sl$birea curelei de antrenare a )entilatorului (i a pompei de ap$ determin$' deteriorarea curelei prin patinare si supra&nc$lzirea motorului.

SC.TONI AUTO SRL Cladirea SORA et 2 Cluj-Napoca Tel/fax : 2!"-#$%&"% 'o(il : )"#-$$ )"$ CA*ITOLUL !

INSTALATIA -+ A*RIN-+R+
Circuitul de &nalt$ tensiune din cadrul instala#iei de aprindere prin sc5nteie cuprinde' &nf$(urarea secundar$ a bobinei de induc#ie% ruptorul-distribuitor% rotorul% fi(ele (i bu1iile* 9nc$lzirea puternic$ a bobinei de induc#ie se poate datora defec#iunilor &nf$(ur$rii secundare* Cele mai frec)ente pene ale motoarelor pe benzin$ sunt cauzate de instala#ia de aprindere* Instala#ia de aprindere este format$ din' sursa de curent% bobina de induc#ie% ruptorul-distribuitor% fi(ele (i bu1iile* Instala#ia de alimentare cu ener0ie electric$ este alc$tuit$ din' bateria de acumulatori% 0eneratorul de curent% conductori (i relee cu diferite roluri* 4rin ;)aloarea termica< a bu1iei se intele0e timpul &n secunde% p5na c5nd bu1ia a1un0e la temperatura de autocuratare a electrozilor* +ula1ul la care se recomanda controlul bu1iilor si re0larea distantei dintre electrozi este de C... Dm. Cele mai importante caracteristici ale bu1iilor sunt dimensiunea filetului si )aloarea termica* +ula1ul la care se recomand$ sc2imbarea bu1iilor% pentru a e)ita riscul unor c$deri func#ionale (i de consum ale motorului este dup$ EC...-E-... Dm. A C+ASA+EA B:FIIL=+ - amestecul carburant prea bo0at * - patrunderi de ulei in camera de ardere. AC:L I DICA7=+ de ni)el defect ' - intrerupere in infasurarea reostatului * - 0riparea a6ului acului indicator. Instala#ia de pornire a motorului este alc$tuit$ din' demarorul% contactul de pornire cu c2eie% conductoarele de le0$tur$ (i bateria de acumulatori* B=BI A DE I D:C7IE are rolul de a transforma curentul de 1oasa tensiune in curent de inalta tensiune. De 1oasa tensiune ' - bateria de acumulare% contactul% infasurarea primara a bobinei de inductie si ruptorul. De inalta tensiune ' - infasurarea secundara a bobinei de inductie% fisa centrala% capacul ruptor-distribuitorului% fisele si bu1iile. Lumina farurilor )ariaza din cauza ' - releul re0ulator nu mai re0leaza tensiunea la bornele alternatorului* - bateria de acumulatori este descarcata sau sulfatata.

SC.TONI AUTO SRL Cladirea SORA et 2 Cluj-Napoca Tel/fax : 2!"-#$%&"% 'o(il : )"#-$$ )"$ CA*ITOLUL )

TRANS'ISIA
Sistemul de transmisie are rolul de a transmite% modifica (i distribui momentul for#ei de la motor la ro#ile motoare* =r0anele principale care compun sistemul de transmisie sunt 'ambreia1ul% cutia de )iteze% arborii intermediari% diferen#ialul (i planetarele* Cursa libera la pedala de ambreia1 trebuie sa fie de G.-H. mm. "urca de debreiere actioneaza pe rulmentul de presiune. Cuplarea cu socuri ' - uzarea canelurilor butucului discului de frictiune * - deformarea placii de presiune. Decuplarea spontana' - uzura pinioanelor din cutia de )iteza* - dispoziti)ul de za)orare este uzat sau rupt. 4atineaza ' - uzura mare a ferodourilor discului * - in priza directa nu dez)olta o )iteza corespunzatoare la o accelerare brusca * - se opreste sau nu dez)olta )iteze normale de deplasare * - lipsa cursei libere la pedala * - se supraincalzeste- are miros specific * - patrunderea unui lubrifiant la 0arniturile de frictiune * - ruperea arcurilor de presiune. u decupleaza ' -cursa libera la pedala prea mare* - deformarea discului de frictiune * - ruperea par02iilor de debreiere * - z0omote puternice de pinioane la sc2imbarea )itezei. Apari#ia unor b$t$i sau z0omote la )ira1e sau la sc2imbarea brusc$ a )itezei de rulare se datoreaz$ &n#epenirii sateli#ilor diferen#ialului pe a6e* Apari#ia unui z0omot ascu#it &n momentul ap$s$rii pedalei de ambreia1 semnific$ rulmentul de presiune este defect. 9ncetinitorul (retarderul) de pe e(apament permite utilizarea motorului ca pe un compresor% &ntrerup5nd in1ec#ia de carburant% obtur5nd (i ie(irea 0azelor de e(apament. 9ncetinitorul electroma0netic este mai eficient dec5t cel de pe e(apament% mai ales la )iteze ridicate* Dezec2ilibrarea arborilor cardanici. produce )ibratii puternice &n timpul deplasarii automobilului. 4iesa cea mai solicitata &n timpul functionarii transmisiei este ambreia1ul. Auto)e2iculul porneste de pe loc cu socuri% din cauza deformarii placii de presiune sau uzurii neuniforme a discului de frictiune* 4atinarea ambreia1ului se manifest$ prin'miros specific de 0arnitur$ ars$ (i m$rirea lent$ a )itezei la accelerare* 4artea componenta a transmisiei care da posibilitatea rotilor motoare ale aceleasi punti sa parcur0a in )ira1e drumuri de lun0imi diferite % este diferentialul. = eficacitate sporita la franare % incetinitorul electroma0netic trebuie utilizat in acelasi timp cu incetinitorul de pe esapament. Cutia de )iteza se poate incalzi e6cesi) in timpul functionarii atunci cand contine o cantitate insuficienta de ulei sau clitatea acestuia este necorespunzatoare. !0omotul metalic ascutit uniform la accelerarea brusca a motorului % se poate datora ruperii boltului pistonului.

SC.TONI AUTO SRL Cladirea SORA et 2 Cluj-Napoca Tel/fax : 2!"-#$%&"% 'o(il : )"#-$$ )"$ CA*ITOLUL %

-IR+CTIA
4ompa de &nalt$ presiune din componen#a sistemului de direc#ie cu ser)omecanism 2idraulic este antrenat$ de arborele cotit al motorului* +o#ile directoare ale auto)e2iculelor cu trac#iune pe spate sunt% de re0ul$ %con)er0ente sau paralele* :n02iul de fu0a face ca% dupa )irare% rotile directoare sa re)ina &n pozitia initiala. Cand intentionati sa remorcati un autoturism cu ser)odirectie ramas &n pana de motor trebuie sa a)eti &n )edere ca mane)rarea )olanului autoturismului tractat solicita un efort fizic mai mare% de aceea )eti efectua tractarea cu atentie* Defectarea pompei de &nalta presiune pro)oaca mane)rarea ane)oioasa a )olanului% &n cazul unui sistem de directie cu ser)omecanism 2idraulic. Arborele cotit al compresorului de aer actioneaza pompa de &nalta presiune din componenta sistemului de directie cu ser)omecanism 2idraulic. Focul prea mare &ntre or0anele casetei de directie pro)oaca oscilatia rotilor directoare la )iteza redusa. Foc mare la )olan ' - uzura pronuntata a an0rena1elor din caseta de directie * - uzura pronuntata a capetelor de bara * - 1ocul mare al fuzetei pe pi)ot * - re0la1ul necorespunzator al an0rena1ului din caseta de directie. Marirea 1ocului la )olan ' - uzura articulatiilor sferice ale mecanismului de directie - slabirea fi6arii casetei de directie. Miscarea laterala a )olanului este determinata de slabirea fi6arii )olanului in consola. Stabilitatea rotilor directoare este determinata de un02iurile de monta1 ale rotilor directoare. +e)enirea 0reoaie pe directia de mers inainte este pro)ocata de articulatiile directiei neunse (ne0resate ). +e0larea con)er0entei rotilor directoare se face prin modificarea lun0imii barei de cone6iune. :zuri ' - neuniforma - neec2ilibrarea rotii respecti)e - pe creasta - pneuri umflate peste presiunea pre)azuta de uzina constructoare. - pe mar0ini ? presiune scazuta in pneu Mane)rarea 0reoaie ' - defectarea pompei de inalta presiune * - pompa nu debiteaza ulei suficient * - ruperea curelelor de antrenare ale compresorului * - 0riparea arborelui cotit al compresorului. Deteriorarea% 0riparea sau ru0inirea pi)o#ilor fuzetelor duce la mane)rarea 0reoaie a direc#iei. Desfacerea firelor de cord este o consecinta a rularii cu presiune scazuta in pneul respecti). Auto)e2iculul tra0e spre dreapta - presiunea in pneul din dreapta fata este mai mica. Lo)ituri puternice la )olan - patrunderea aerului in instalatia 2idraulica. 4ompa de inalta presiune din componenta sistemului de directie este antrenata de arborele cotit al compresorului % functionand cu z0omot atunci cand este ulei putin in instalatie. Batai in suspensie ' - arcuri slabe sau rupte * - amortizoare uzate sau ineficace. 7repidatia arborilor cardanici este cauzata de ' - uzura furcilor arborilor cardanici * - uzura canelurilor arborilor cardanici. Iibratii in timpul mersului ' dezec2ilibrarea arborilor cardanici. :na din cauzele care determin$ mane)rarea 0reoaie a )olanului este 0riparea pi)o#ilor fuzetelor. 7oate auto)e2iculele sau ansamblurile de )e2icule trebuie s$ aib$ posibilitatea de a &ntoarce &ntr-un cerc cu raza' e6terioar$ de EG%C. m (i interioar$ de C%H. m*

SC.TONI AUTO SRL Cladirea SORA et 2 Cluj-Napoca Tel/fax : 2!"-#$%&"% 'o(il : )"#-$$ )"$ La un sistem de direc#ie cu ser)omecanism 2idraulic %daca pompa nu debiteaz$ ulei &n cantitate suficient$ se pro)oaca manipularea 0reoaie a )olanului &n situa#ia &n care acesta este ac#ionat rapid. +e0larea 0re(it$ a un02iului de con)er0en#$ duce la uzura prematur$ a an)elopelor ro#ilor din fa#$ An)elopele ro#ilor directoare se uzeaz$ e6cesi) pe partea interioar$ a benzii de rulare% dac$' di)er0en#a acestora este m$rit$* 4atrunderea aerului in instalatia 2idraulica la un sistem de directie cu ser)omecanism 2idraulic pro)oaca socuri la )olan. Focul prea mare &ntre componentele casetei de direc#ie pro)oac$ oscila#ia ro#ilor directoare la )itez$ redus$

CA*ITOLUL $

SIST+'UL -+ 1RANAR+
"+A A de esapament ' - e)ita suprasolicitarea franei de ser)iciu care poate de)eni ineficienta * - se obtine prin obturarea 0aleriei de e)acuare * - este actionata cu aer comprimat. "r5na de e(apament &ndepline(te urm$toarele func#ii' men#ine motorul cald la ralanti (i realizeaz$ fr5na de motor* Sc2imband la timp &ntr-o treapta inferioara puteti folosi &n conditii optime capacitatea de fr5nare a motorului% atunci c5nd cobor5ti o panta lun0a si &nclinata . S4A7I:L de franare este influentat de ' - )iteza * - aderenta pneurilor la sol * - timpul de reactie al soferului. IM4=SIBILI7A7EA "+A A+II ' - ruperea curelei de antrenare a compresorului. : A dintre roti ramane BL=CA7A dupa franare din cauza ' - pistonaselor 0ripate in cilindru receptor * - ruperea arcurilor de readucere a sabotilor. I CAL!I+EA 7AMB:+IL=+ de frana din cauza ca arcul de readucere al sabotilor este slab sau rupt. S:4A4A releu cu desc2idere rapida a franei de a1utor asi0ura' - distribirea rapida a aerului catre cilindrii dublii de frana * - e)acuarea rapida a aerului din cilindrii dublii de frana ( la franare ). S:4A4A releu a franei de a1utor are rolul de a trimite aerul comprimat ' - la cilindrii dublii de frana a puntii spate * - la instalatia de franare a remorcii. +E3:LA7=+:L DE SA+CI A al remorcii modifica presiunea in circuitul de franare al remorcii in functie de incarcatura. 4=M4A contra in02etului ' - contine lic2id numai in timpul iernii * - are rol de a introduce anti0el in instalatie in scopul reducerii punctului de in02et al apei rezultate in urma condensului. ELIMI A+EA apei din instalatia de aer se face prin supapa de 0olire ( pur1are ).

SC.TONI AUTO SRL Cladirea SORA et 2 Cluj-Napoca Tel/fax : 2!"-#$%&"% 'o(il : )"#-$$ )"$ EIAC:A+EA uleiului de la re0ulatorul de presiune cu filtrare fina din componenta sistemului de franare se face automat. 4rin ap$sarea pedalei de fr5n$% aerul sub presiune este trimis spre cilindrii de fr5n$ (i8sau etriere. Imposibilitatea realizarii efectului ma6im al fr5narii poate a)ea ori0inea &n prezenta aerului &n instalatia de fr5nare* 9ncetinitorul electroma0netic 0enereaza% &n timpul folosirii sale% un c5mp electroma0netic care fr5neaza arborele de transmisie (cardanic). +uperea curelei de antrenare a compresorului face imposibila% la un moment dat% fr5narea auto)e2iculului ruperea curelei de antrenare a compresorului* E6isten#a aerului &n instala#ia de fr5nare 2idraulic$ se manifest$% la ap$sarea pedalei de fr5n$% prin rezisten#a asem$n$toare ap$s$rii pe un arc% pe care o &nt5mpin$ pedala* La actionarea fr5nei% efectul de fr5nare se obtine abia la capatul cursei pedalei din cauza distanta dintre saboti si tamburi este prea mare 4entru a obtine o eficacitate sporita% &ncetinitorul electroma0netic trebuie utilizat &n acelasi timp cu &ncetinitorul de pe esapament (retarderul )* 4rin apasarea pedalei de fr5na% aerul sub presiune este trimis spre cilindrii de fr5na si8sau etriere. Intrarea &n ac#iune a fr5nelor cu &nt5rziere se poate datora' uzurii 0rupului sabo#i-tamburi-discuri. La fr5nare daca autocamionul derapeaz$ nu ac#iona#i fr5na (i roti#i )olanul &n sens in)ers derap$rii* 9ncetinitorul (retarderul) de pe e(apament permite utilizarea motorului ca pe un compresor% &ntrerup5nd' in1ec#ia de carburant% obtur5nd (i ie(irea 0azelor de e(apament. 3reutatea auto)e2iculului% uzura pneurilor (i timpul de reac#ie al conduc$torului auto% )iteza de deplasare% aderen#a pneurilor la sol (i timpul de reac#ie al conduc$torului sunt factori care influen#eaz$ spa#iul de fr5nare a autocamionului Daca pedala de fr5nare ac#ioneaz$ eficient doar dup$ mai multe ap$s$ri succesi)e% trebuie s$ repara#i instala#ia de fr5nare &ntr-un atelier specializat. CA*ITOLUL &&

*N+URIL+
E6ploatarea rationala ? )iteza - modul de conducere - presiunea de re0im. 4relun0irea duratei de functionare ' - ec2ilibrarea * - permutarea an)elopelor. An)elopa ' - se monteaza pe 0eata din partea opusa )al)ei * - se demonteaza de lan0a )al)a. Incalzirea an)elopei ' - circularii in conditii de suprasarcina * - circularii cu presiune mai mica decat cea indicata de fabrica constructoare. Crapaturi ' - rularii in conditii de suprasarcina * - presiuni mult inferioare fata de cele stabilite de constructor.

:zura ' - neuniforma ' - neec2ilibrarii rotii respecti)e * - o)alizarii tamburuli de franare a rotii respecti)e. - locala ' - neec2ilibrarea rotii respecti)e *

SC.TONI AUTO SRL Cladirea SORA et 2 Cluj-Napoca Tel/fax : 2!"-#$%&"% 'o(il : )"#-$$ )"$ - o)alizarii tamburului de franare a rotii respecti)e. - pe creasta ' - presiune peste cea pre)azuta de fabrica constructoare. +ularea cu pneuri a)5nd o presiune mai mic$ dec5t cea indicat$ produce uzur$ pe flancurile benzii de rulare* - una dintre mar0ini' - dere0larea 0eometriei directiei. - partii e6terioare ' - pozitiei con)er0ente a rotilor directoare * - un02iului de cadere prea mare. - partii interioare ' - pozitia e6cesi) di)er0enta a rotilor. Aparitia unui z0omot strident ( fluierat ) al pneurilor la franari si in )ira1e se datoreaza un02iului de cadere incorect si con)er0entei incorecte a rotilor . Cauza pentru care in timpul mersului% remarca#i c$ auto)e2iculul d)s. tra0e spre st5n0a este presiune prea 1oas$ &n roata st5n0$ din fa#$* A)anta1ul pneurilor cu carcas$ radial$ este durata de e6ploatare este mai mare cu H.--.J dec5t &n cazul celor cu carcas$ dia0onal$* Cifra EK din inscrip#ionarea E-C8@.+ EK% e6istent$ pe o an)elop$% reprezint$ diametrul 1antei% e6primat &n inci% adic$ ec2i)alentul a HAC mm* "isurile &n lun0ul an)elopei se datoreaz$ supra&nc$rc$rii )e2iculului* Desfacerea firelor de cord% ca urmare a fle6ionarilor mari ale carcasei an)elopei% este o consecinta a rularii cu presiune scazuta &n pneul respecti)* 9n timpul mersului% auto)e2iculul tinde sa de)ieze spre dreapta. din cauza ca presiunea &n pneul din dreapta fata este prea mica* Iiteza de deplasare% modul de conducere% presiunea corect$ condi#ioneaz$ e6ploatarea ra#ional$ a pneurilor. +ularea cu pneuri a)5nd o presiune mai mic$ dec5t cea indicat$ produce uzur$ pe' flancurile benzii de rulare* 9n cazul rul$rii cu un pneu umflat sub presiunea indicat$ de constructor% uzura neuniform$ a benzii de rulare se produce' pe mar0ini* CA*ITOLUL &2

+C2I*A'+NTUL +L+CTRIC
BA7E+IA DE AC:M:LA7=+I - alimenteaza consumatorii cu ener0ie electrica in raport de necesitati * - electrolitul trrebuie sa fie cu E.-EC mm deasupra ni)elului placilor * - sulfatarea este cauzata de ' - ni)elul scazut al electrolitului * - scurcircuitarea acumulatorului in interiorul elementelor - descarcarea este cauzata de ' - defectarea releului re0ulator de incarcare * - folosirea e6cesi)a a demaratorului. 3E E+A7=+:L DE C:+E 7 asi0ura incarcarea bateriei de acumulare si alimenteaza cu ener0ie electrica consumatorii. Circuitul de 1oasa tensiune este compus din ' - bateria de acumulare% contactul% infasurarea primara a bobinei de inductie si ruptorul. Lumina farurilor )ariaza din cauza ' - releul re0ulator nu mai re0leaza tensiunea la bornele alternatorului* - bateria de acumulatori este descarcata sau sulfatata.

SC.TONI AUTO SRL Cladirea SORA et 2 Cluj-Napoca Tel/fax : 2!"-#$%&"% 'o(il : )"#-$$ )"$ Instala#ia de pornire a motorului este alc$tuit$ din' demarorul% contactul de pornire cu c2eie% conductoarele de le0$tur$ (i bateria de acumulatori* Circuitul de &nalt$ tensiune din cadrul instala#iei de aprindere prin sc5nteie cuprinde' &nf$(urarea secundar$ a bobinei de induc#ie% distribuitorul% rotorul% fi(ele (i bu1iile. Cele mai frec)ente pene ale motoarelor pe benzin$ sunt cauzate de instala#ia de aprindere* Instala#ia de aprindere este format$ din' sursa de curent% bobina de induc#ie% ruptorul-distribuitor% fi(ele (i bu1iile* 9ncalzirea puternica a bobinei de inductie se poate datora defectiunilor &nfasurarii secundare* Instala#ia de alimentare cu ener0ie electric$ este alc$tuit$ din' bateria de acumulatori% 0eneratorul de curent% conductori (i relee cu diferite roluri* 4rin ;)aloarea termica< a bu1iei se intele0e timpul &n secunde% p5na c5nd bu1ia a1un0e la temperatura de autocuratare a electrozilor* +ula1ul la care se recomanda controlul bu1iilor si re0larea distantei dintre electrozi este de C... Dm. A C+ASA+EA B:FIIL=+ - amestecul carburant prea bo0at * - patrunderi de ulei in camera de ardere. B=BI A DE I D:C7IE are rolul de a transforma curentul de 1oasa tensiune in curent de inalta tensiune. Cele mai importante caracteristici ale bu1iilor sunt dimensiunea filetului si )aloarea termica* Daca folosi#i orice aparat electric alimentat de 0eneratorul auto)e2iculului consumul de carburant se m$re(te . Mersul &napoi se semnalizeaz$ cu luminile speciale destinate acestei mane)re. i)elul sc$zut al electrolitului &n baterie pro)oac$ sulfatarea bateriei de acumulatori Scurtcircuitarea acumulatorului &n interiorul elementelor determin$ sulfatarea pl$cilor bateriei de acumulatori.

SC.TONI AUTO SRL Cladirea SORA et 2 Cluj-Napoca Tel/fax : 2!"-#$%&"% 'o(il : )"#-$$ )"$ CA*ITOLUL &/

CON-UITA *R+3+NTI3A SI +COLO0ICA


4entru a reduce poluarea trebuie sa conduceti in urmatorul fel ' porni#i motorul f$r$ s$ ac#iona#i pedala de accelera#ie (i demara#i f$r$ s$ sta#iona#i a(tept5nd &nc$lzirea motorului* Daca% circul5nd printr-o curba% fr5nati dintr-odata puternic autobuzul derapeaza* 4entru a conduce ecolo0ic un auto)e2icul% se recomanda mentinerea unei )iteze constante% de preferinta medie* Daca la fr5nare% autobuzul derapeaza% nu actionati fr5na si rotiti )olanul &n sens in)ers deraparii* :tilizarea sistemului de climatizare are ca efect cre(terea consumului de combustibil* Limitarea deplas$rilor m$rfurilor care pot determina instabilitatea autocamionului se poate realiza prin folosirea' c2in0ilor% lan#urilor% calelor (i a cablurilor* Cele mai sensibile la fenomenele de balans (i de r$sturnare sunt )e2iculele destinate transportului' lic2idelor* Daca pneurile nu sunt uzate% iar )iteza este redus$ poate fi e)itat$ ac)aplanarea. 4entru a conduce ecolo0ic un auto)e2icul% se recomand$' men#inerea unei )iteze constante% de preferin#$ medie* Carosabilul cu piatr$ cubic$ este tipul de carosabil cel mai periculos &n condi#ii de ploaie Cand )$ deplasa#i pe (osea &ntr-o coloan$ p$stra#i o distan#$ corespunz$toare fa#$ de cel care circul$ &n fa#$ (i sunte#i atent la ceilal#i participan#i la trafic* La dep$(irea bicicletelor trebuie s$ p$stra#i o distan#$ lateral$ mai mare 9n timpul deplas$rii% conduc$torului de autocamion &i este interzis' s$ aib$ preocup$ri care i-ar putea distra0e% &ntr-o manier$ periculoas$% aten#ia* Re4uli 4e5erale Auto)e2iculul este orice )e2icul cu motor care circul$ pe un drum public% cu e6cep#ia celor care se deplaseaz$ &n permanen#$ pe calea ferat$% (i care ser)e(te normal la transportul de persoane sau de m$rfuri* Masa total$ ma6im$ admis$ a remorcii cu trei osii% pe un drum european% este' GG t. Conduc$torul auto poate petrece perioada zilnic$ de odi2n$ &n )e2icul% cu condi#ia ca )e2iculul s$ fie ec2ipat cu cabin$ de dormit (i s$ fie &n sta#ionare* Distribuirea m$rfurilor alimentare% transportate cu auto)e2icule a)5nd o mas$ ma6im$ autorizat$ mai mare de H%C t% la unit$#ile comerciale se face pe timpul nop#ii% conform unor pro0rame sau inter)ale orare stabilite de c$tre autorit$#ile competente. Conduc$torii auto an0a1a#i ai operatorilor de transport rutier% care efectueaz$ opera#iuni de transport% au obli0a#ia de a respecta re0ulile pri)ind pre)enirea accidentelor de munc$ &n circula#ia rutier$. Se consider$ contra)en#ie' - nerespectarea pre)ederilor pri)ind utilizarea unor dia0rame ta2o0rafice murdare sau deteriorate. - nerespectarea pre)ederilor in )o0oare% pri)ind utilizarea unei cartele ta2o0rafice defecte sau e6pirate* Luminile de pozi#ie se folosesc% pe timp de zi% doar daca )izibilitatea este redus$ atunci c5nd autocamionul este oprit &n afara localit$#ilor Limitarea deplas$rilor m$rfurilor care pot determina instabilitatea autocamionului se poate realiza prin folosirea c2in0ilor% lan#urilor% calelor (i a cablurilor* La ie(irea dintr-un (antier (i intrarea pe o arter$ rutier$ a)eti obli0atia s$ cur$#a#i an)elopele autocamionului Masa total$ ma6im$ admis$ a remorcii cu dou$ osii% pe un drum european% este' E@ t.