Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.1 1.atributiile presedintelui 2.initiative legislative 3.taxele si tarifele administratiei locale 4.rolul si atrib prefectului 5.autonomia locala 6.

consiliul u.e (rol si atributii) 7.functiile publice 8.strategia de procedare 9.criteriile de convergenta la EURO 10.structura tratatului de la mastricht

Nr. 2 1.atributiile guvernului 2. organizarea interna a parlamentului 3.transferuri financiare 4. principiul descentralizarii si deconcentrarii 5. dizolvarea consiliului local 6. numirea si atributiile secretarului 7. selectia functionarilor publici 8. obiectivele u.e stabilite la Mastricht

9. negocierile de aderare la u.e 10. continutul acquuis-lui comunitar 11.Rolul comisiei europene

Nr.3 1.alte atributii si organe ale administratiei centrale de specialitate 2.principiul autonomiei financiare si ale fiscalitatii locale 3.suspendarea si incetarea mandatului primarului 4.atributiile consiliului local 5.probleme ale resurselor umane din adm publica in Rom. 6.rolul si functionarea parlamentului european 7.obiectivele u.e definite prin tratatul de la Amsterdam 8.criterii de aderare la u.e 9.ce sunt avizele si documetele agenda 2000 10.principiul legalitatii 11.Delegarea legislativa