Sunteți pe pagina 1din 10

Aplicatie cu panouri solare pentru Regia de Termoficare Oltenita

| Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

Aplicatie cu panouri solare pentru Regia de Termoficare Oltenita

Echipamentele solare Bosch

gama de panouri solare Bosch: panouri solare plane (modelele Basic !omfort si "op# si panourile cu tuburi vidate (modelul $%&'(# echipamentele solare se pot utili)a la prepararea apei calde mena*ere aport la incal)irea locuintei incal)irea unei piscine etc. se pot utili)a pentru diverse obiective: u) casnic camine spitale scoli hoteluri sedii de firma chiar si obiective industriale se pot utili)a atat in instalatii individuale cat si +n completarea instala,iilor clasice e-istente se pot economisi resursele traditionale limitate cum ar fi de e-. ga)ul G./0ul carbunele. .rin utili)area sistemelor regenerabile mi-te se poate obtine chiar independenta fata de aceste resurse traditionale. contribuie la protectia mediului incon*urator deoarece in ca)ul utili)arii panourilor solare gradul de poluare este )ero.

| Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

Aplicatie cu panouri solare pentru Regia de Termoficare Oltenita


Bosch Program complet de economisire a energiei

| Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

Aplicatie cu panouri solare pentru Regia de Termoficare Oltenita


Dezvoltarea compatibilitatii solar condensare

Automatizare de sistem:

Automatizare Fx

Modul solar !M

Optimizarea utilizarii energiei solare prin:

Functie patentata de Bosch, utilizata pentru un nivel sporit de captare al energiei solare.
| Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

Aplicatie cu panouri solare pentru Regia de Termoficare Oltenita


Dezvoltarea compatibilitatii solar - biomasa

!istemul mixt de energii regena*ile pentru de incalzire si preparare acm deal: independent fata de gaz

"as se acumulare #$%%&'$%&(%%% ) poate fi conectat atat la cazanul pe lemne cat si la solar

| Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

Aplicatie cu panouri solare pentru Regia de Termoficare Oltenita


Instrumente pentru ofertare/ simulare/ dimensionare solara Bosch

Pentru o recuperare eficienta a investitiei in aceste sisteme este foarte importanta o consiliere corespunzatoare oferita de firmele specializate in domeniu$

Formular date instalaie Documentatia de proiectare Formular de intocmire oferta oft de simulare/dimensionare !et olar oft de simulare/dimensionare " ol E#pert

| Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

Aplicatie cu panouri solare pentru Regia de Termoficare Oltenita O*iectiv / #roiectul solar al Regiei de Termoficare Oltenita

+ocatie: 1ltenita O*iectiv: !"' 2 reteaua termica centrali)ata ,chipament existent: ca)ane 1sbi .arca 3uedia Beneficiar: 3.!. "ermourban 3.R./.

+ucrare: preparare acm ,xecutant: 3.!. Romanor 3.R./. partener local Bosch ,chipament Bosch: 45( $% &'( .rad insorire zonala: cca. &7'( 8Wh9m 4a -ata finalizarii proiectului: 6prilie 4(('
| Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

Aplicatie cu panouri solare pentru Regia de Termoficare Oltenita O*iectiv / #roiectul solar al Regiei de Termoficare Oltenita

'0% de apartamente care utilizeaza eficient energia solara1

: !uprafata de captare a energiei solare:


20% mp

: Rata medie anuala de acoperire a


necesarului: 3$4

: Acumularea acm: 2 x $%%% + : Automatizare !iemens


| Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

Aplicatie cu panouri solare pentru Regia de Termoficare Oltenita O*iectiv / #roiectul solar al Regiei de Termoficare Oltenita

,nergia termica solara captata in 0 ani de functionare: $(3 .cal 53%% M6h7

| Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

: #erioada recuperare a investitiei: (0,8 ani

Aplicatie cu panouri solare pentru Regia de Termoficare Oltenita

10

10

| Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.