Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1.

2.

3.

y

3

7

i .

z = −

x = 5 şi

x = −1.

Ecuaţia

f

(

x

)

= y 4 yx

2

−+=x

y







1

1

 11





4

,

4

,

44

Im

f

=

.

0 are soluţii reale dacă şi numai dacă

4.

5. MA + MC = MB + MD MA MB =−MC + MD BA = CD,

6. sin 2a sin 2b = 2sin (ab

Sunt

3 = 4 funcţii strict crescătoare şi tot 4 strict descrescătoare. În total sunt 8 funcţii strict monotone.

C

4

evident.

)(cos ab+=)

sin (ab

), de unde cerinţa.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT1, programa M1