Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT BRASOV

Managementul Sistemelo In!o mati"e

STUDENT HORHOCIA GH# RARES$MIHAI

%# INTRODUCERE Desfsurarea oricrei activitati economice nu se poate imagina fr utilizarea unui puternic suport informational care s asigure avantajul concurential n raport cu ceilalti competitori de pe piat. Managementul nu se mai poate exercita doar prin cadrul intuitiv, el putand fi asigurat la parametrii optimi doar in cazul n care rezolutiile sunt justificate fundamental pe informaii furnizate prompt, integral si consistent. Niciun ansamblu economic nu este posibil fr o echivalenta in ansamblul tranferului de informaii, atat in structura interioara, ntre componentele acestuia, c t !i ntre ansamblul respectiv !i sistemele exterioare. "entru un sistem, comunicarea constituie ansamblul de baza a crui existena permite functionarea sa. &# PRE'ENTARE GENERALA #ctualul studiu are o factura de aplicativitate tehnica n mediul unei societi comerciale, care desfasoara, in trei puncte de lucru ,o activitate de tip fast food. Dorim sa obtinem urmatoarele$ eficientizarea procesului de servire a bunurilor, prin eliminarea timpilor mori din procesul de preparare, eliminarea stocurilor excedente din ziua anterioara, reducerea orelor suplimentare ale personalului care lucreaza la contabilitate primara, prin eficientizare procesului de eliberare bonurilor de consum, notelor de intrare receptie s.a. S#C# ALPHA S#R#L# a fost infiintata in baza legii %&'%()* privind societatilecomerciale si este o firma cu capital privat, constituita ca societate comerciala curaspundere limitata. +curt istoric &,,, - anul infiintarii, capital integral romanesc. &,,. - deschiderea unui alt punct de lucru in /rasov &,,0 - extinderea retelei in afara municipului /rasov prin deschiderea uni punct de lucru in municipiul +acele. &,,) - societatea comerciala detine un numar de ., de angajati

S#C# ALPHA S#R#L# este segmentata in urmatoarele domenii strans legate intre ele$ 1activitatea de aprovizionare 1activitatea de productie 1activitatea de comerciala 1actvitatea de personal 1activitatea financiar1contabila 1activitatea juridica

Con(u"e ea so"ietatii 1este realizata de catre manager acesta fiind administratorul ei,avand in subordine sefii punctelor de lucru ale societatii. De)a tamentul ma *eting 1este subordonat direct administratiei si are in subordinea ctivitatile de aprovizionare, desfacere De)a tamentul +u i(i" 1vizeaza modalitatea cum sunt aplicate dispozitiile legale referitoare la conducerea societatii emite acte normative in societate. De)a tamentul !inan"ia $"onta,il 1asigura functionarea si organizarea patrimoniului societatii. De)a tamentul esu se umane 1se ocupa de recrutarea, angajarea personalului,concedierea, pensionarea. De)a tamentul (e ) o(u"tie 1se ocupa de producerea propriu1zisa a produselor.

+copul central al politicii in cadrul S#C# ALPHA S#R#L# in sectorul sigurantei alimentului, este prepararea de produse de inalta calitate, pentru a satisface exigentele clientilor, in conformitate cu regulile de bune practici de igiena, reguli de bune practici de productie, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu cerintele standardului 2+3 &&,,,$&,,0. Se u ma es" o,ie"ti-ele. 1 livrarea produselor comandate in timpi foarte scurti4 1 prevenirea neconformitatilor in toate stadiile de preparare ale produselor4 1 extinderea nivelului de satisfactie a clientilor4 1 extinderea cotei de piata si a ciferi de afaceri 1 dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor si constientizarea permanenta cu privire la rolul si importanta acestora in asigurarea calitatii si sigurantei alimentare a produselor finite4 2n cadrul mecanismului economico1financiar, un rol de seama ii revine sistemului informational, promovarii metodelor moderne. +istemul informational fiind un ansamblu bine structurat si corelat de proceduri si echipamente electronice de calcul, ce permit culegerea, transmiterea si prelucrarea datelor precum si obtinerea de informatii confera conducerii operativitate si flexibilitate. "rin aplicarea procedeelor si tehnicilor recente se asigura nu numai reducerea activitatii decizionale, dar si concretizarea obiectivului primar, si anume extinderea eficientei intregii activitati. "ornind de la functia sa, sistemul informational are are o functie speciala de interdependenta intre cele doua subsisteme$ sistemul decizional si sistemul operational. "articularitatile celorlalte sisteme, mecanismele de functionare influenteaza structura, obiectivele si functionalitatea sistemului informational.

/# TEHNOLOGII INFORMATIONALE 2n sistemul de conducere a societatii, indiferente de caracteristicile sale, sistemul de management cuprinde mai multe componentece se deosebesc in functie de natura si de caracteristici. +istemul de management este impartit in urmatoarele subsisteme$ 5 subsistemul organizatoric 5 subsistemul informational 5 subsistemul decizional4 5 subsistemul metode si tehnici de management. +ubsistemul informational este cel mai frapant element al sistemului managerial prin dinamism si flexibilitate pronuntata, rezultat al aplicarii progreselor remarcabile din informatica. Com)onentele (e ,a0a ale unui su,sistem in!o mational sunt. Data - constituie o descriere literica si sau cifrica a unui fenomen din cadrul si din afara unitatii economice. In!o matia - este acea data care aduce un plus de cunoastere Flu1ul in!o mational 1 componenta dinamica a sistemului informational Ci "uitul in!o mational - este reprezentat de traiectoria pe care informatiile sunt vehiculate P o"e(u ile in!o mationale - reflecta pregnant necesitatile decizionale si de informare ale managerilor Mi+loa"e (e t ata e a in!o matiilo - constituie componenta tehnico1materiala a sistemului informational 2nformaia se constituie intr1o reprezentare a realitii, dar i a refleciei i proieciei prin intermediul unui set bine precizat i structurat de simboluri. . 2nformatia nu este nici coninut, nici agent, nici proprietate, nici instructiune, nici proces i nici metoda, ci informaia se constituie ntr1o categorie de sine stttoare, av nd o existen abstract si subtil 1 adic nematerial. 2nformatia pentru a putea fii eficienta trebuie sa se supuna urmatoarelor conditii$ 2nformatia este practic nelimitat, av nd limite aparente impuse doar de timp si de capabilitatea cognitiv uman. #ceast caracteristic provine din faptul c informatia, ca resurs economic difuzeaz natural, rata de reproducere a informatiei este mai mare dec t rata de consum si, informatia nu sufer schimbri n cadrul tranzactiilor. 6n acelasi timp, informatia este compresibil, at t sintactic c t si semantic. 7alitatea ei de a se substitui altor resurse economice, transportabilitatea cu o vitez foarte mare, si abilitatea ei de a da un avantaj celui ce o detine, stau la baza remodelrii unor industrii sociale. "entru atingerea obiectivelor folosind sistemele informationale s1a ales combinarea dintre sistemele pentru prelucrarea tranzaciilor, sistemele informatice destinate conducerii si sisteme suport pentru decizii.

Sisteme )ent u ) elu" a ea t an0a"2iilo 3T ansa"tion P o"essing S4stems $ TPS5 sunt specializate n preluarea, stocarea !i prelucrarea tranzaciilor zilnice, de rutin. +e caracterizeaz prin gradul lor mare de repetabilitate !i prin volumul mare de date procesat !i servesc nivelul operaional. 6n aceast categorie cuprindem spre exemplu$ 8 +istemul informatic privind gestiunea produciei4 8 +istemul informatic privind evidena v nzrilor4 8 +istemul informatic al contabilitii financiare4 8 +istemul informatic privind gestiunea stocurilor. +istem informatic pentru prelucrarea tranzaciilor

Sistem informatic pentru gestiunea productiei

Sistem informatic al contabilitatii financiare

Sisetm informatic privind evidenta vanzarilor

Sistem informatic privind evidenta stocurilor

+ubsistemele unui sistem de prelucrarea tranzaciilor au fost definite la nivel de descriere a componentelor cu specificarea activitilor, a principalelor surse de date !i a circuitului informaional pe care1l putem stabili ntr1o organizaie, indiferent de forma de organizare pe care fondatorii o consider avantajoas sau legiuitorul ne permite s alegem.

Sisteme in!o mati"e (estinate "on(u"e ii 3Management In!o mation S4stems 6 MIS5 ofera informatii ce sunt necesare pentru a gestiona efectiv si eficient societatea. +istemul implica trei resurse primare$ oameni, tehnologie si informatia. +copul !i rolul unui M2+ este de a oferi conducerii superioare 9!i medii: acces facil !i rapid la informaiile despre factorii cheie, decisivi n atingerea obiectivelor generale ale ntreprinderii, n exercitarea controlului managerial eficient !i eficace. Con(i2iile sistemului sunt. 8 s fie c t mai u!or de utilizat, iar timpul de rspuns s fie imediat. + foloseasc intensiv afi!area n mod grafic !i s asigure accesul n timp real la bazele de date interne !i externe4 8 s ofere informaii despre starea curent de fapte !i tendinele estimate pentru factorii cheie4 forma de prezentare a informaiilor s fie conform cu preferinele managerului ce utilizeaz sistemul. Sisteme su)o t (e (e"i0ie 3De"ision Su))o t S4stems $ DSS5 ofer managerilor modele complexe !i aprofundate de analiz n vederea fundamentrii deciziilor. +isteme suport pentru decizii formeaza o clasa distincta de sisteme informatice. #cestea integreaza instrumente informatice specifice de asistare a deciziilor impreuna cu cele de uz general pentru a forma o parte constitutiva a sstemului global al societatii. 3 informatie tipica pe care D++ ar putea prezenta este urmatoarea$ - 2nformatii privind stocurile de active - 7ifre de vanzari comparative pe anumite perioade - "roiectii de venituri, bazate pe cifrele de vanzari +istemul suport de decizie valorific informaii interne oferite de ;"+ !i M2+, alturi de informaii provenite din mediul economic exterior 9curs valutar, preul produselor fabricate de firmele concurente, preul de pia al materiilor prime etc.:. "roiectarea de ansamblu a sistemului informational la S#C# ALPHA S#R#L# va trebui sa tina cont de urmatoarele aspecte$ 1definirea obiectivelor4 1structura sistemelor informatice4 1definirea iesirilor4 1 1definirea intrarilor4 1definirea colectiilor de date4 1alegerea solutiilor tehnice de realizare4 1listarea necesarului de resurse4 1estimarea eficientei economice4 1planificarea realizarii sistemului4 1elaborarea documentatiei.

7aracteristicile sistemului informatic implementat la S#C# ALPHA S#R#L# - +istemul contine ca elemen central o baza de date, in care sunt stocate date intercorelate intre ele provenind de la surse interne si externe - 2nformatiile furnizate de sistem sunt autentice, exacte, iar suportul de prezentare variaza de la un nivel de conducere la altul4 - +istemul inglobeaza o varietate de modele matematice, tehnico1economice, modele de optimizare, modele de simulare, modele de eficienta - +istemul trebuie prezinta un grad cat mai ridicat de integrare sub urmatoarele doua aspecte$ integrare interna si integrare externa +istemul informational aplicat societatii ALPHA S#R#L# urmareste urmatoarele obiective$ %#Plani!i"a ea te7ni"o$e"onomi"a -activitati1$ 1elaborarea planului anual 1 defalcarea planului pe trimestre luni si unitati componente4 1urmarirea modului de realiz al planului4 &#P egati ea te7ni"a a ) o(u"tiei 1 activitati1$ 1elaborarea planului4 1calculul stocurilor optime4 1calculul consumurilor specifice de materii prime, materiale4 /#A) o-i0iona ea te7ni"o$mate iala si (e!a"e ea aprovizionarea4 1desf produselor4 1controlul stocurilor. ) o(uelo !init 1 activitati1

8.Fo ta (e mun"a. 1 activitati1 elaborarea planului fortei de munca si al fondurilor de salarizare si scolarizare4 1evidenta personalului4 1analiza si raportari statistice. 9.Finan"ia $"onta,il. 1 activitati1 elaborarea bugetului pe venituri si cheltuieli4 1contabilitatea mijloacelor fixe4 1contabilitatea valorilor materiale4 1contabilitatea salariilor4 1contabilitatea cheltuielilor de productie4 1contabilitate generala.

Managementul societatii a realizat ca sistemul informational ii poate ajuta sa creasca cota de piata, sa ridice standardele de productie, sa dezvolte produse noi, si sa creasca productivitatea angajatilor. 2n urma integrarii informatizarii societatii s1au obtinut urmatoarele beneficii$ - Diminuarea consierabila a efortului fizic si prelucrarii manuale a informatiilor - "osibilitatea comunicarii si informarii economice aproape instantanee intre punctele de lucru - +caderea pe termen lung, a costului proceselor de analiza si decizie - <educerea, prin automatizarea proceselor de productie, a timpului de prelucrare a produselor

S#C# ALPHA S#R#L. a introdus sisteme informationale diferentiate pentru fiecare functie a societatii. "rincipalele functii ale firmei sunt$ 1activitatea de aprovizionare 1activitatea de productie 1activitatea comerciala 1activitatea de personal 1activitatea financiar1contabila 1activitatea juridica Integ a ea sistemului in!o mational in a"ti-itatea (e a) o-i0iona e# 7u ajutorul sistemului informational s1a putut realiza o baza de date cu indicatori ce evidentiaza urmatoarele$ %. indicatori care reflecta necesitatile de consum de materii prime, materiale, combustibili s.a., destinate realizarii activitatii de ansamblu a unitatii economice, in primul rand a celei de baza 9prepararea produselor alimentare:, in vederea indeplinirii obiectivelor strategice finale$ 1 necesarul pentru realizarea planului si programelor de productie, desfasurarea activitatii de ansamblu a unitatii economice1Npl 1 stocul de resurse materiale la sfarsitul perioadei de gestiune1+sf 1 necesar total de resurse materiale pentru realizarea planului de productie, a activitatii gen1 erale a unitatii economice1Ntpl &. indicatori care evidentiaza sursele si potentialul de acoperire cantitativa si structurala cu resurse materiale a necesitatilor de consum$ 1 stocul preliminat de resurse materiale pentru inceputul perioadei de gestiune1+pi 1 alte resurse interne1#ri 1 necesar de aprovizionat cu resurse materiale de pe piata interna

"entru ca activitatea generala a unitatilor economice sa se desfasoare in bune conditii este necesara asigurarea unui echilibru perfect si stabil intre necesitati si resurse pe intreaga pe1 rioada de gestiune. #cest echilibru se exprima prin relatia$ Npl=+sf>+pi=#ri=Na +1a elaborat si program de aprovizionare ce presupune fundamentarea fiecarui indicator in parte. #cest algoritm a fost creat in ?xcel si contine urmatoarele$ 1metoda calcului direct1 este folosita pentru prepararea mai multor tipuri de produse sau sorti1 mente unde se foloseste aceeasi materie prima$ Npl>+@piANci, in care volumul estimat al productiei @ si norma de consum specific se refera la produsul varianta constructiva BiB. Metoda calcului direct, se bazeaza pe cunoasterea productiei fizice programate si pe normele de consum specific de aprovizionare cu motivare tehnico1economica, si conduce la determinarea unei marimi reale pentru acest indicator.

1metoda de calcul pe baza de analogie1este folosita atunci cand nu se cunosc normele de consum specific de aprovizionare la materialele si produsele respective, din acest motiv uti1 lizandu1se normele de consum specific la alte produse asemanatoare , analoage$ Npl>@ANcaAC @1volumul de productie programat dintr1un anumit tip de produs4 Nca1norma de consum specific de aprovizionare pentru materialul respectiv la produsul ana1 log4 C1coeficientul de corecti ce reflecta deosebirile existente intre cele doua tipuri de produse4 1metoda de calcul pe baza sortimentului tip1 se utilizeaza pentru cazurile in care in programul de productie sunt prevazute un numar mare de sortimente din acelasi produs. 2n acest scop se determina mai intai sortimentul tip, respectiv acel sortiment a carui norma de consum este cea mai apropiata de norma de consum medie ponderata, calculata pentru inreaga gama de sortimente. Npl>+DiANcst @i 1volumul de productie din sortimentul de productie de tipul BiB4 Ncst1norma de consum la sortimentul tip. Deasemenea, conectarea la mediul on1line, a permis celor de la aprovizionare sa observe in timp real, sistuatia preturilor si a stocurilor societatilor de aprovizionare.

Integ a ea sistemului in!o mational in a"ti-itatea (e ) o(u"tie si -an0a e# 2ntegrarea sistemului informational in aceste doua activitati a adus un plus in asigurarea gestiunii productiei. "rogramarea liniara a fost folosita in optimizarea alocarii resurselor 1 tine cont de doua elemente$ obiective si restrictii4 1 programarea liniara a fost folosita in gestiunea productiei pentru rezolvarea unor probleme$ 1 de repartizare a productiei pe diferite masini in conditiile maximizarii profitului4 1 punctele de lucru4 1 de determinare a cantitatilor din diverse bunuri ce trebuie fabricate. "entru activitatea de vanzare au fost introduse terminale electronice de contabilizare a produselor, precum si terminale ce emit bonuri fiscale cum s1a inregistrat comanda. +1au introdus echipamente pentru a inregistra volumul zilnic al vanzarilor si un sistem pentru a urmarii volumul vanzarilor lunar in functie de diferite segmente de piata unde produsele firmei sunt vandute. #ceste echipamente sunt specializate in preluarea, stocarea si prelucrarea datelor corespunzatoare tranzactiilor zilnice, de rutina, asigurand actualizarea curenta a bazei de date. Integ a ea sistemului in!o mational in a"ti-itatea (e )e sonal 6 esu se umane +istemul informational de gestiune a resurselor umane , reprezinta un ansamblu de elemente independente, logic asociate. ?ste un sistem prin care datele obtinute se prelucreaza si se transforma in informatie sub forma schematica si ordonata. S#C# ALPHA S#R#L# a decis programul pentru gestiunea resurselor umane sa fie "eople+oft. #cesta ofera urmatoarele structuri$ %# A)li"a2ia :E-i(en2; )e sonal< #ceast aplicaie permite introducerea informaiilor specifice personalului, baz ndu1se pe politicafirmei n relaia cu ace!tia. 6nregistrarea informaiilor n sistem se face cu ajutorul fiselor personale,care detin date referitoare la angajare, date personale, date despre contractele de munc, etc. #ceasta aplicatie preia automat la sfarsitul unei luni, datele introduse in lunile anterioare, de exemplu penalizarile pe mai multe luni, sporuruile salariale, etc.

&# A)li"a2ia :Re" uta e= sele"2ie >i >"ola i0a e )e sonal< +unt gestionate date personale 9adresa, varsta, abilitati : de familie !i de formare profesional,nivelul salariilor !i funcia, precum !i nregistrarea datelor din curriculum - vitae. +istemul deinformaii al resurselor umane permite integrarea acestor patru segmente dincolo de managementul resurselor umane, cre nd legturi funcionale ntre aceste activiti n cadrul softEare1ului. /# A)li"a2ia :Pe sonal 6 sala i0a e< Modulul de salarizare automatizeaza gestionarea salarizarii prin colectare a datelor puse la dispozitia lucrtorului, cu privire la prestaiile !i natura lor, colecteaz contribuiile la asigurrilesociale gener nd periodic un cont individual !i un ordin propus pentru plata unor despgubiri. +e potgenera, de asemenea datele !i statisticile pentru tot personalul cu privire la aceste date. Datele deperforman pot fi generate automat 9dispozitive: sau printr1o codificare. 2nformaiile pot fi trimisede asemenea printr1un modul financiar. "rin aceast aplicaie se pot calcula mai u!or drepturilebne!ti ale angajailor, fie ei colaboratori sau pe o perioada limitat, de asemenea se realizeazautomat calculul diverselor componente salariale 9impozitul pe venit global, concedii de odihn sau medicale, penalizri, ajutoare sociale, etc.:, se poate face o nregistrare exact a orelor suplimentaresau de noapte, de formare, precum !i o generare automat a pontajelor personalului, n funcie de calendarul de lucru al lunii !i de prestaia fiecrei persoane. Integ a ea sistemului in!o mational in a"ti-itatea !inan"ia $"onta,ila

Sisteme Informatice de Gestiune Integrate (SIGI)

Sisteme Informatice de Gestiune (SIG)

Sisteme Informatice (SI)

Sisteme informaionale

3peraiile contabile care se realizeaz prin intermediul sistemelor informatice de contabilitate si ajuta la rezolvarea unor probleme specifice ca evidenta contabil a operatiilor pe conturi !i calcularea balantelor contabile. #ceasta se face prin preluarea datelor din documentele de intrare !i stocarea lor, prelucrarea datelor !i obinerea rezultatelor. "reluarea datelor se face automat cu ajutorul perifericelor de intrare conectate la sistemul informatic. +tocarea datelor se obtine cu ajutorul unui sistem de gestiune a fi!ierelor si cu a unui sistem de gestiune a bazelor de date.

3peratiile contabile cu documentele de intrare justificative nseamn contarea documentelor de la subsistemul $ "roducie$ bonuri de consum, rapoarte de producie #provizionare$ facturi de intrare, N2< 9note de intrare1recepie: F nzri$ facturi emise4 7asa, /anca$ chitane, foi de vrsm nt, ordine de plat4 foaie de depunere4 etc.4 Com)onentele sistemului in!o mati" (e "onta,ilitate este !o mat (in. a. hardEare4 b. softEare4 c. comunicaie4 d. baza stiintific !i metodologic 9metodele, procedeele !i mijloacele de prelucrare a datelor:4 e. baza informational, fluxurile informaionale !i suporturile de informatii4 f. utilizatorii4 g. cadrul organizatoric. A. Com)onenta 7a (?a e se constituie din totalitatea mijloacelor tehnice de culegere, stocare, transmitere !i prelucrare automat a datelor. #cestea includ calculatoare, scannere, case de marcat, dispozitivele de comunicare, dispozitivele de interconectare. B. Com)onenta so!t?a e se constituie din totalitatea programelor !i aplicaiilor care realizeaz funcionarea sistemului informatic. Din aceast categorie fac parte sistemele de operare utilizate, aplicaiile softEare de comunicaie n retea, programele de prelucrare n scopul obinerii unor informaii contabile, programele de editare de texte !i de creare a rapoartelor, etc.

C. Com)onenta (e "omuni"atie se constituie din toate echipamentele !i tehnologiile utilizate pentru comunicatia datelor ntre partile componente ale sistemului informatic. . Ba0a stiinti!i"a si meto(ologi"; se compune din modelele matematice ale proceselor de contabilitate, din metodologiile, metodele !i tehnicile de realizare a sistemelor informatice. !. Ba0a in!o mationala se constituie din totalitatea fluxurilor informationale si ale datelor de prelucrat ". Utili0ato ii sunt componenta format din totalitatea persoanelor angajate n functionarea sistemului informatic. +e disting dou categorii mari de utilizatori$ operatorii 9cei de la casele de marcat: !i informaticienii 9inginerii de sistem:. G. Ca( ul o gani0ato i" este dat de regulamentul de ordine interioar !i de actele legislative n vigoare

Integ a ea sistemului in!o mational in a"ti-itatea +u i(i"a +istemul informational juridic constituie elementul esential in buna desfasurare a activitatii juridice.Gtilizarea tehnologiei componentelor poate duce la implementarea unui sistem informatic fiabil, care sa raspunda solicitarilor unor activitati complexe, interdependente, asa cum sunt activitatile juridice. 6n perioada actuala, n conditiile n care schimbarile legislative sunt at t de frecvente, viteza de propagare si de prelucrare a informatiei constituie factori semnificativi n redactarea actelor normative. 2ntegrarea sistemului informational in activitatea juridica a societatii a adus urmatoarele efecte$ - favorizeaza o mai buna cunoastere a arsenalului legislativ prin contributii semnificative la inventarul analitic al textelor, la codificarea, distribuirea si publicarea lor4 - ajuta la mai buna cuprindere a regulilor prin analiza sistematica a arhivei legislative si a evolutiei acesteia4 - permite accesul juristului la informatiile de interes public privind actul justitiei asigura un acces rapid si usor la legislatie, juristprudenta si informatii privind cazurile aflate pe rol

;oate tipurile de sisteme descrise anterior sunt valoroase, pentru ca spijina organizatia sa1si rezolve o multitudine de probleme foarte importante.#ceste sisteme sunt instrumente puternice, care permit organizatiei sa ramana in competitie. +istemele informationale adoptate de societate nu trebuie sa fie dependent de dotarea tehnica actuala a beneficiarului. +ocietatea are in vedere ventualele noi achizitii de tehnica de calcul, o eventuala schimbarea a sistemului informatic. "entru posibilitatea de dezvoltare ulterioara trebuie avut in vedere posibilitatea ca sistemul sa

poata fi inbunatatit in raport cu cerintele viitoare ale societatii. "entru realizarea unui sistem informational sunt implicate multe persoane, amteriale, timp, etc si implica costuri ridicate. +ocietatea ALPHA S#R#L. are in vizor cateva metodologii standard de proiectare pentru viitoarele sisteme informationale. - #naliza sistemului existent - "roiectarea de ansamblu - "roiectarea de detaliu - ?laborarea programelor - 2mplementarea sistemului - ?xploatarea si intretinerea sistemului

8# ANALI'A IMPLEMENTARII DE NOI SISTEME INFORMATIONALE "rin introducerea sistemelor informationale in cadrul societatii ALPHA S#R#L# s1au urmarit eficientizarea procesului de servire a bunurilor 9livrarea produselor comandate :, prin eliminarea timpilor mori din procesul de preparare, prevenirea neconformitatilor in toate stadiile de preparare ale produselor, eliminarea stocurilor excedente din ziua anterioara, reducerea orelor suplimentare ale personalului care lucreaza la contabilitate primara, prin eficientizare procesului de eliberare bonurilor de consum, notelor de intrare receptie, extinderea nivelului de satisfactie a clientilor si extinderea cotei de piata. "rin introducerea terminalelor electronice, timpul dintre comanda la casa si bucatarie e fost redus la minimum, prin abilitatea terminalelor de a transmite informatia instantaneu. "rogramul de actualizare a stocurilor, a eficientizat procesul de comanda a produselor de la distribuitori si prin acest fapt se reduce si cantitatea de stoc . +istemul informational de personal si de contabilitate a eliminat orele suplimentare ale inspectorilor de resurse umane si ale contabililor. +istemele de comunicatii ale societatii au evoluat de la un simplu telefon, la retele interne de comunicatii on1line, fax1uri si telefoane mobile."rin sporirea sistemelor de telecomunicatii s1a ajuns la o eficienta sporita in transimiterea informatiilor. Holosirea sistemelor informationale noi are un impact mare si asupre organizarii procesului de productie, care este strans legat de partea comerciala si are o influenta pozitiva si in relatiiledin cadrul organizatiei si in relatiile cu clientii. #vantajul cel mai important al folosirii sistemului informatic consta in gestionarea in mod unic a tuturor categoriilor de date si a informatiilor specifice beneficiarului. 2n conditiile actuale ale economiei de piata concurentiale, mentinerea si intarirea pozitiei economice a unei organizatii, indiferent de marimea acesteia, este imposibila fara informatizarea activitatii

BIBLIOGRAFIE
%. 7ezar /raicu - Management general, ?d. Hundatiei <omaniei de Maine, /ucuresti, &,,I &. Nicolesu 3.,Ferboncu 2. 1 Management, ?d ?conomica, /ucuresti, %((I .. Jherasim, K. 1 "rogramare si baze de date, ?d Fundatiei Romania de Maine,/ucuresti, &,,0 L. Mihai 2strate - /azele informaticii, ?d. <enaissance, /ucuresti, &,%, 0. Jabriela Mesnita, Dumitru 3prea - +istem informationale pentru manageri, ?d. "olirom, 2asi, &,,& I. 7laudia 7arstea - #sistarea deciziei in managementul proiectelor informatice, ?d. ?co1 nomica, /ucuresti, &,,I