Sunteți pe pagina 1din 72

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

MEMORIU TEHNIC LUCRARI PODURI


CAP 1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului de investitie: MODERNIZARE DN 25 TECUCI SENDRENI, km 0+000 km 68+130 1.2. Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE 1.3. Elaborator: PROIECTANT: S.C. CONSITRANS S.R.L. 1.4. Ordonatorul principal de credite: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI 1.5. Persoana juridica achizitoare: COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA 1.6. Sursa de finante: BUGETUL DE STAT 1.7. Amplasament: Traseul de drum studiat incepe la km 0+000 in localitatea Tecuci si se termina la km 68+130 in localitatea Sendreni, lungimea acestuia fiind de 68.13 km. Podurile si pasajele de pe acest sector, dupa kilometrajul nou proiectat, sunt : 1) Pasaj km 5+600 peste C.F. Tecuci Galati la Draganesti 2) Pod km 6+639 peste raul Barlad la Draganesti 3) Pod km 10+524 peste paraul Corozel la Barcea 4) Pasaj peste CF dezafectata km 19+067 la Ivesti 5) Pasaj km 31+456 peste C.F. Tecuci Galati la Hanul Conachi 6) Pod km 34+517 peste raul Calmatui la Hanul Conachi 7) Pod km 42+740 peste raul Geru la Vames 8) Pasaj km 47+889 peste C.F. Tecuci Galati la Piscu 9) Pod km 48+970 peste raul Suhu la Piscu 10) Pod km 58+837 peste paraul Lozova la Branistea 11) Pasaj km 62+261 peste C.F. Tecuci Galati la Traian 12) Pod km 62+851 peste paraul Odobescu la Traian 13) Pod km 66+594 peste paraul Rusca la Sendreni

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

1.8. Tema de proiectare. Necesitatea si oportunitatea investitiei: Prin tema de proiectare data de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, s-a cerut repararea si consolidarea podurilor si pasajelor pentru aducerea la clasa E de incarcare si pentru marirea sigurantei si confortului in exploatare. Podurile se vor proiecta cu o latime a partii carosabile de 7.80m, plus eventualele sporuri de latime pentru drum cu 2 benzi iar trotuarele vor avea latimea utila de 1.0m in afara localitatilor si de minim 1.50m in localitati.

CAP 2. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI


2.1. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament a) Morfologia si Hidrologia Din punct de vedere morfologic podurile studiate sunt amplasate pe terasa Barladului care are altitudini cuprinse intre 100 200m. Aceasta zona face parte din Campia Tecuciului. b) Climatologia Clima este caracteristica zonei de campie, cu veri calduroase si uscate si ierni geroase cu viscole si zapezi abundente. Parametrii climatici mai importanti sunt : media temperaturilor maxime absolute anuale este de 32 39 C; media temperaturilor minime absolute anuale este de 18 C; cantitatea minima anuala a precipitatiilor este 400 750 mm.

Adancimea de inghet a terenului natural conform STAS 6054/83 este de 80 90cm. Potrivit hartii cu reprezentarea tipurilor climatice dupa indicele de umezeala Thornthwaite, drumul se incadreaza la tipul climatic I, cu indicele de umiditate Im < 20. c) Geologia Din punct de vedere geologic traseul pe care se desfasoara sectorul este alcatuit din pietrisuri, nisipuri, depozite loessoide, apartinand holocenului inferior. Sub acestea apar argile si marne nisipoase de varsta levantina ce reprezinta roca de baza a regiunii. d) Seismicitatea Conform S.R. 11.100/1 (martie 1993) traseul se inscrie in zona macroseismica 81 perioada de revenire de 50 ani (scara MSK). Conform normativului P100 92, privind protectia antiseimica a constructiilor de locuinte social culturale, agro zootehnice si industriale, sectorul se incadreaza in zona seismica B cu Ks=0.25 si Tc=1.5sec de la km 0+000 la km 34+530 inclusiv si in zona seismica C cu Ks=0.20 si Tc=1.5sec pentru restul traseului. 2.2. Studii care stau la baza documentatiei 2.2.1. Studii topografice Studiile topografice s-au executat utilizand echipamente moderne si programe adecvate lucrarilor de drumuri. Toate detaliile culese de pe teren au fost transpuse pe planuri de situatie sc. 1:2000, profiluri longitudinale sc. 1:2000 si 1:200 si profile transversale sc. 1:200.

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

2.2.2. Studii geotehnice In functie de natura lucrarilor de poduri s-au executat foraje pentru determinarea caracteristicilor terenului de fundare, perforari prin elevatii sau fundatii pentru a se determina starea betoanelor, precum si cota talpii de fundare si straturile portante. De asemenea, pe cale, s-au executat perforari pentru a determina grosimea sistemului rutier. 2.3. Caracteristicile principale ale constructiei Conform Normelor Privind Incadrarea in Categorii a Drumurilor Nationale (Ord. M.T. nr. 43/27.01.98) DN 25 se incadreaza in categoria de drum national principal. Drumul este de clasa tehnica III si conform temei de proiectare, solutia proiectata prevede o platforma de 9.00m avand 7.00m parte carosabila si 2x1.00m acostamente din care 2x0.50m benzi de incadrare. Podurile si pasajele vor avea partea carosabila de 7.80m incadrata cu borduri inalte din beton armat si doua trotuare de cate 1.00m fiecare, in afara localitatilor si 1.50m in localitati.

CAP 3. DESCRIEREA LUCRARILOR DE PODURI


3.1. PASAJ PESTE CF TECUCI-GALATI LA DRAGANESTI KM 5+600 SITUA IA EXISTENT Drumul Na ional DN 25 Tecuci - endreni traverseaz calea ferat Tecuci Gala i la intrarea n localitatea Dr g ne ti la km 5+600 cu un pasaj superior n lungime total de 190,30 m cu 6 deschideri de 30,00 m, cu o parte carosabil de 8,00 m i dou trotuare de 1,40 m l ime. Pasajul este n aliniament, traverseaz calea ferat cu oblicitate de 30o, a fost pentru clasa E de nc rcare i dat n folosin n anul 1995. Profilul longitudinal al drumului na ional are rampe de acces cu panta de 4 % i raz de racordare convex de 2200m, elemente ce corespund vitezei de proiectare d e60 km/or STAS 863/85. Suprastructura pasajului a fost proiectat n solu ia cadru cu 6deschideri. innd seama de gabaritul foarte mare impus la traversarea c ii ferate de 6,72 m de la nivelul inei, pentru reducerea volumului de terasamente la rampele de acces s-a adoptat pentru suprastructur , grinzi prefabricate de n l ime redus 1,03 m din beton armat precomprimat, cu tronsoane mari 9 grinzi n sec iune transversal , cu plac general de suprabetonare. Pe toate pilele suprastructura a fost continuizat , n conlucrare cu riglele, realiznd n final un cadru cu 6 deschideri egale. Infrastructurile pasajului s-au proiectat i executat cu eleva ii din beton armat, culee necate cu eleva ii din doi pere i cu banchete, ziduri de gard i ziduri ntoarse din beton armat i ziduri ntoarse din beton armat i pile cu eleva ii cu doi stlpi de sec iune p trat i rigle din beton armat. Pila din zona central la intersec ia cu calea ferat s-a realizat n form de cadru cu stlpi lamelari de 2,00 m l ime cu 1,00 m grosime i o rigl la partea superioar de 0,80 m n l ime i 2,00 m l ime, cu lumina ntre stlpi de 11,00 m. Adoptnd aceast solu ie a rezultat un pasaj drept cu traversareA liniei de cale ferat la oblicitatea de 30o. Toate infrastructurile pasajului sunt fundate pe piloti forati Benoto cu diametrul de 1,08 m i fi e n teren de cca. 18,00 m. La pila central s-a asigurat un gabarit de 2,85 m din axul c ilor ferate pn la cel mai apropiat punct al eleva iilor. casiuri. Racordarea cu terasamentele s-a executat cu sferturi de con pereate cu dale de beton, prefabricate, sc ri i

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

Pe pasaj i pe rampele de acces s-au montat parapete de protec ie. Pe culee s-au montat aparate de reazem mobile din neopren, f r dispozitive antiseismice. STAREA ACTUAL A PODULUI Au fost constatate urm toarele defecte i degrad ri principale: INFRASTRUCTURA: Betoane degradate din infiltra ii la eleva ia i bancheta cuzine ilor de la culei; Betoane cu segreg ri la eleva iile pilelor, g uri de cofraje nebetonate; Aparate de reazem mobile din neopren pe culee, total degradate, infiltra ii, pl ci metalice corodate; Sferturi de con cu protec ia din dale prefabricate din beton, degradat pe suprafe e mari, zon f r protec ie cu taluz de p mnt; Casiuri i sc ri la limita sferturi de con nu asigur captarea i scurgerea apelor de pe pod, dale lips , degradate; Racord rile cu terasamentele nu asigur accesul corespunz tor, cu denivel ri, nu asigur racordarea la casiurile pentru scurgerea apelor; Denivel ri la accesul pe pasaj de pe rampele de acces; Parapet metalic de siguran cu deforma ii i denivel ri. Rosturi nchise sub 5 cm la rezemarea suprastructurii pe culee; Betoane degradate n zona gurilor de scurgere neprelungite, cu disloc ri, arm turi aparente corodate, f r strat de acoperire; Betoane cu degrad ri la zonele monolite de la grinzile suprastructurii i la bordura parapetului pietonal, cu disloc ri locale, arm turi aparente corodate; Calea pe pasaj cu denivel ri, cr p turi, plombe executate necorespunz tor, reful ri, f ga e; Dispozitivele de racordare a c ii la rosturile de pe culei degradate i colmatate cu bitum; Trotuare cu degrad ri, mb c minte asfaltic a ternut necorespunz tor, cu rosturi nematate, borduri cu denivel ri; Parapet de siguran deformat, stlpi nclina i, buloane lips , mbin ri necorespunz toare, repara ii cu suduri locale, nu constiuie factor de siguran pentru desf urarea traficului rutier; Pe pasaj nu sunt montate panouri de protec ie n zona de traversare a c ilor ferate electrificate; La accesul pe pasaj nu sunt montate panouri de semnalizare pentru viteza maxim de 60 km/or , corespunz toare caracteristicilor profilului longitudinal.

SUPRASTRUCTURA:

LUCR RI NECESARE INFRASTRUCTURA: Repararea cu mortar de ciment cu adaosuri speciale pentru mbun t irea aderen ei i a impermeabilit ii betoanelor cu degrad ri de la eleva iile infrastructurilor, betonarea g urilor de la eleva iile pilei centrale; nlocuirea aparatelor de reazem mobile, din neopren, de pe culee degradate n totalitate, cu aparat de reazem care s corespund unor deplas ri rezultate din lungimea liber de 92,1 m a pasajului. Aparate de reazem metalice cu un rulou de tipul II B STAS 4031/2-75 varianta cu tache i speciali; Aparate de reazem cu teflon cu un grad de libertate;

Se pot lua n considerare urm toarele variante: -

Starea de degradare a aparatelor de reazem din neopren montate la execu ia pasajului impune adoptarea unor solu ii mai sigure i mai eficiente.
4

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

La noile tipuri de aparate de reazem propuse se vor putea folosi pl cile metalice existente la grinzi i pe bancheta cuzine ilor corelate cu noile tipuri de aparate de reazem. Pentru nlocuriea aparatelor de reazem existente se va ridica suprastructura i se va transfera provizoriu pe calaje de lemn. Se va cur a i amenaja banchetele culeelor, pentru a favoriza scurgerea i drenarea apelor. Se vor cur a rosturile dintre suprastructur suprastructurii. i zidurile de gard pentru a asigura deplasarea liber a

Protec ia la sferturile de con se va reface integral, urm rind asigurarea unor dimensiuni care asigur o racordare a rampelor de acces cu pasajul. Actuala protec ie cu dale de beton prefabricate, nu asigur stabilitatea i protec ia sferturilor de con. La refacerea protec iei se va folosi zid rie din piatr brut corelat ca grosime cu dimensiunile sferturilor de con; Se vor reface casiurile urm rind realizarea unei zone de racordare fa de zidurile ntoarse de cca. 1,50 m, care asigur o racordare corespunz toare cu pasajul, favoriznd scurgerea apelor; Se va reface sc rile de acces corelat cu pozi ia casiurilor i a dimensiunilor sferturilor de con; Degrad rile de la sistemul rutier, casiuri pe acostamente i parapete de siguran completa sau reface n m sura degrad rilor existente. se vor repara,

SUPRASTRUCTURA: Se vor repara cu mortare cu mortare de ciment cu adaosuri speciale, degrad rile existente la grinzi, mbin ri, guri de scurgere, bordur parapet pietonal urm rind realizarea unui l crimar de min. 5 cm; Se va repara hidroizola ia n zona gurilor de scurgere, degrad rile la placa din beton i se vor prelungi gurile de scurgere sub nivelul t lpilor. Se va asterne hidroizolatie si sistem rutier nou pe cale. Se vor reface integral trotuarele la dimensiunile prev zute n proiect. Se vor monta borduri inalte din beton armat.

Asfaltul de pe trotuare se va executa conform prevederilor din Normativul AND 546/1999 cap.8, urm rind matarea rosturilor longitudinale pentru a elimina p trunderea apelor. Canalele pentru cable se vor monta numai dac exist o cerere expres a unei institu ii care suport costul lucr rilor i r spunde de exploatarea canalelor pentru a evita infiltra iile; - Se vor inlocui dispozitivele de racordare ale rosturilor cu dispozitive etan e care asigur deforma iile suprastructurii n exploatare; - Se vor monta panouri de protec ie la traversarea liniilor ferate electrificate. - Se vor monta semnale cu limitarea vitezei la 60 km/or , corespunz tor caracteristicilor existente ale profilului longitudinal. Execu ia lucr rilor se va putea face n dou etape, pe cte o jum tate de cale, cu o semnalizare corespunz toare pentru protec ia muncii i pentru desf urarea circula iei rutiere.

3.2. POD PESTE RAUL BARLAD LA DRAGANESTI KM 6+639 SITUA IA EXISTENT Drumul Na ional DN 25 Tecuci - endreni traverseaz rul Brlad la km 6+639 n localitatea Dr g ne ti, pe un pod n lungime total de 65,00 m cu dou deschideri de 25,50 m i console de 7,00 m, cale de 7.80 m i dou trotuare de 1,00 m. Podul este drept i n aliniament, a fost proiectat i executat n anul 1963 pentru clasa I de nc rcare, cu parte carosabil de 7,00 m i trotuare de 1,00 m. Podul a fost reabilitat n anul 1998-1999 pentru clasa E de nc rcare i o parte carosabil de 7,80 m.
5

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

Suprastructura podului a fost proiectat n solu ia grind constant , cu dou deschideri de 25,50 m i console de 7,00 m.

continu , cu sec iune casetat

i n l ime

n sec iune transversal , caseta are la exterior 3,60 m la baz i 4,25 m n zona consolelor i la interior n l ime variabil ntre 1,40 m n l ime i 2,60 m l ime pe reazemul central i de 1,55 m n l ime i 2,85 m l ime n zonele centrale i pe console, cu o grosime variabil a pl cii inferioare de la 0,30 m la 0,15 m. Pere ii exteriori ai casetei sunt nclina i la cca. 15o i au o grosime variabil de la 0,50 m la partea inferioar la 0,80 m la partea superioar . La interior s-au prev zut diafragme cu goluri de acces, la intervale de 4,00 m n deschideri de 25,5 m i la 3,20 m pe console. La reabilitarea podului au fost demolate consolele trotuarelor i s-a executat o plac general din beton armat cu o grosime probabil de 12 cm, console de 3,05 m cu men inerea integral a sec iunii ini iale a suprastructurii. Infrastructura podului, pila central i pilele marginale au la coronament o l ime de 3,60 m i de 1,10 m grosime, cu fruct transversal n raportul de cca. 1/10. n l imea eleva iilor de la pile sunt de cca. 2,40 m la pilele de pe mal i de 4,80 m la pila central din albia minor , m surat la nivelul apei la data de 27.11.2007. Funda iile pilelor sunt probabil directe, la cercetarea podului rostul eleva ie-funda ie la pila central nu era accesibil. Ca solu ie alternativ n condi iile naturii terenului din albia minor a rului Brlad se poate aprecia realizarea unor funda ii pe pilo i din lemn sau beton. Nu se constat deforma ii sau deplas ri care s marcheze o tendin de instabilitate a podului. Albia rului este curat , ndiguit , f r tendin e de eroziune, curentul este practic normal pe pod. Racordarea cu terasamentele s-a realizat cu sferturi de con i taluze pereate sub pod, protejate cu zid rie din piatr brut , sc ri f r casiuri. Aparatele de reazem de pe pilele marginale sunt metalice, cu un rulou de 250 mm diametru. Pe pila central cu reazem fix, aparatele de reazem au n l ime redus , probabil din pl ci metalice a ezate n zona grinzilor. Podul ini ial dat n exploatare n anul 1963 a fost proiectat la clasa I de nc rcare, calculat dup metoda rezisten elor admisibile, cu OL 38 bare netede cu a = 1250 kg/cm2 i beton B200 b = 60 kg/cm2, valori uzuale n perioada de realizare a podului. STAREA ACTUAL A PODULUI S-au nregistrat urm toarele defecte i degrad ri principale: INFRASTRUCTURA: Racordarea cu terasamentele necorespunz toare, l imea platformei i dimensiunile sferturilor de con nu asigur o racordare cu terasamentele corespunz toare. Accesul pe trotuare de pe acostamente i accesul la sc ri este foarte dificil i periculos; Nu sunt executate casiuri, scurgerea apelor este neasigurat ; Acostamentele de pe rampele de acces nu sunt protejate, nu sunt casiuri pe taluze; Parapetul de siguran de pe rampele de acces are eleva ii lips - stlpi, uruburi; Degrad ri pe zone limitate la pereul de protec ie de la sferturile de con. Albia major nu are vegeta ie care s mpiedice scurgerea apelor mari. n anul 2007 nivelul apelor a dep it albia major pn la nivelul digurilor; Betoane degradate, arm turi aparente, corodate, decalcifieri locale, pete albicioase la consolele trotuarelor i ale platelajului; Betoane cu degrad ri la bordura parapetului pietonal; Betoane cu segreg ri la intradosul pl cii carosabile n zona casetelor de la suprastructur ;
6

SUPRASTRUCTURA: -

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

Fisuri verticale la interiorul casetei la pere ii verticali i fisuri transversale la placa superioar n zona pilei centrale; Betoane cu degrad ri n zona gurilor de scurgere, guri de scurgere neprelungite, console amonte, guri de scurgere necur ate i colmatate; Sorturi de beton armat la racordarea consolelor suprastructurii cu terasamentele la podul vechi continuate cu zid rie din piatr brut ; Calea pe pod are denivel ri n zona bordurilor i a gurilor de scurgere; Parapetul pietonal are degrad ri locale la protec ia anticoroziv .

LUCR RI NECESARE Pentru verificarea din punct de vedere hidraulic sunt necesare calcule hidraulice care sa confirme ca podul a fost dimensionat corect atat in ceea ce priveste lungimea cat si garda de siguranta. Calculele hidraulice au fost efectuate pentru un debit cu asigurarea de 2% de 380 mc/s, furnizat de de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor. Conform ridicarii topografice, au fost executate profile transversale prin firul albiei, atat in amonte cat si aval de podul existent. Cu aceste profile s-a obtinut nivelul apelor extraordinare (NAE) pentru debitul maxim de apa cu probabilitatea de depasire 2%, acesta fiind de 30 mdM, in profilul din dreptul podului. Cota la intradosul podului( partea inferioara a suprastructurii), este de 31.50, rezultand astfel o garda libera sub pod de 1.50 m, asigurandu-se astfel scurgerea in siguranta a apelor conform Normativ PD 95-2002. Coeficientul de afuiere generala este de 1.089, acesta fiind in domeniul specificat de PD 95-2002, ceea ce inseamna ca si lungimea podului a fost dimensionata corect. Din verificarea Ruhlmann a rezultat ca debitul scurs prin sectiunea podului este mai mare decat debitul cu asigurarea de 2%. Din calculele de rezistenta efectuate pentru suprastructura, la care s-a tinut seama de executia unei placi de suprabetonare cu grosimea de 12cm, a rezultat ca podul corespunde clasei E de incarcare, in masura in care caracteristicile betonului si ale armaturii sunt cele specificate la situatia existenta. Pentru men inerea podului la un nivel al st rii tehnice corespunz toare n vederea asigur rii condi iilor necesare de viabilitate i pentru desf urarea traficului rutier n deplin siguran , sunt necesare urm toarele: INFRASTRUCTURA: Se vor repara cu mortare de ciment cu adaosuri speciale degrad rile locale de la eleva iile pilelor; Se vor verifica i cur a aparatele de reazem existente i amenaja banchetele; Racordarea cu terasamentele n prezent necorespunz toare, se va reface pe o lungime de cca. 30 m, urm rind realizarea unei platforme de min. 11,00 m la racordarea cu podul, care poate asigura condi iile necesare accesului de pe acostamente pe trotuare, o racordare corespunz toare a scurgerii apelor la casiuri i la sc rile de acces; Repara ii locale la protec ia cu zid rie din piatr brut si suprainaltarea zidurilor de sprijin corespunzatoare scarilor de acces sub pod, ziduri care vor avea rol de aducere a terasamentului la nivelul acostamentului; Refacerea sc rilor de acces i executarea casiurilor pentru asigurarea scurgerii apelor de pe pod; Protejarea acostamentelor i executarea de casiuri pe rampele de acces; Revizuirea, completarea i montarea n pozi ie corespunz toare a parape ilor metalici de siguran .

SUPRASTRUCTURA: - Zonele cu betoane degradate, arm turi aparente i decalcifieri din infiltra ii existente la consolele trotuarelor i ale c ii se vor repara cu beton torcretat i plas de arm tur pe sectoarele cu degrad ri profunde i cu mortare de ciment cu adaosuri speciale pentru mbun t irea aderen ei i a impermeabilit ii pe restul zonelor degradate. Lucr rile de repara ii se vor executa numai dup cur irea suprafe elor de tencuielile neaderente, betoane degradate cu p r i mobile i zone cu decalcifieri.

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

n caseta suprastructurii se vor repara cu mortare speciale zonele cu segreg ri ale betoanelor constatat n principal la placa superioar carosabil . Se vor injecta fisurile constatate la pere ii verticali, mai deschise n zona central cu tendin de nchidere spre t lpi. Repararea hidroizola iei n zona gurilor de scurgere, matarea spa iilor dintre elementele gurilor de scurgere i beton, repararea cu mortare speciale a zonelor degradate, cur irea gurilor de scurgere nfundate, prelungirea gurilor de scurgere i asigurarea stabilit ii elementelor de prelungire; Matarea rosturilor din zona trotuarelor la racordarea cu bordura, parapetele i a bordurilor de la limita c ii; Amenajarea mbr c min ii asfaltice de pe cale n zona gurilor de scurgere pentru a favoriza colectarea i scurgerea apelor; Repararea cu mortare speciale a bordurilor de la parapetul pietonal, urm rind asigurarea unui l crimar de minimum 5 cm; Revizuirea parapetului pietonal, repararea sau nlocuirea elementelor degradate i executarea unei noi protec ii anticorozive; Lipsa infiltra iilor la caseta central , starea general a c ii au fundamentat propunerea de a nu se interveni n aceast etap la hidroizola ia actual a podului, executat n etapa de reabilitare.

Execu ia lucr rilor se va putea face n dou etape, pe cte o jum tate de cale, cu o semnalizare corespunz toare, pentru dirijarea circula iei i a protec iei muncii. 3.3. POD PESTE PARAUL COROZEL LA BARCEA KM 10+524 SITUA IA EXISTENT Drumul Na ional DN 25 Tecuci - endreni traverseaz prul Corozel n localitatea Barcea la km 10+524, pe un pod n lungime total de 22,70 m cu o deschidere de 15,40 m, parte carosabil de 7,15 m i dou trotuare de 1,45 m. 1961. Podul este drept i n aliniament, a fost proiectat pentru clasa I de nc rcare i dat n exploatare n anul

Suprastructura podului a fost proiectat i executat n solu ia cu grinzi monolite din beton armat, 4 grinzi n sec iune transversal cu n l ime constant de 1,50 m, a ezate la intervale de 2,10 m. Grinzile au inima de grosime constant , f r bulb, de 0,33 m n cmp i cu ngro ri locale pe reazeme pn la 0,5 m pe o lungime de 1,50 m. Leg tura ntre grinzi s-a realizat cu antretoaze pe reazeme i n zona central cu o plac carosabil general de 0,15 m grosime. Infrastructura podului are culee de greutate, cu eleva ii ziduri ntoarse i ziduri de gard din zid rie de piatr prelucrat cu rosturi opus incertum. Culeele sunt fundate direct. casiuri. Podul nu are racord ri cu terasamentele, sferturile de con sunt la taluz natural neprotejate, nu are sc ri i Suprastructura reazem pe culei pe dulapi de lemn, nu are aparate de reazem. Suprastructura podului a fost proiectat dup metoda rezisten elor admisibile, cu o el OB 37, a = 1250 kg/cm2 i beton B170 sau maxim B200. Parapetul din beton armat existent a fost executat odat cu suprastructura. Albia prului nu are obstacole, vegeta ie i are un curs nepermanent. STAREA ACTUAL A PODULUI INFRASTRUCTURA: Rosturi degradate din infiltra ii la zid ria de piatr ;
8

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

Zid rie de piatr brut cu rosturi degradate la zidurile ntoarse la racordarea cu terenul i la zidurile ntoarse din zona de rezemare a grinzilor; Nu are aparate de reazem i dispozitive antiseismice, rezemarea pe dulapi de lemn; Racordarea cu terasamentele necorespunz toare, sferturi de con nepereate, nu are sc ri i casiuri; Platforma drumului nu asigur racordarea podului, platforma are l ime redus . Acces dificil pe trotuare; Nu are parape i sau borduri de siguran pe rampele de acces la racordarea cu podul. Cale supranc rcat cu mbr c minte asfaltic , borduri cu n l ime redus ; Borduri degradate, denivelate cu n l ime redus ; Trotuare degradate cu denivel ri n zona zidurilor ntoarse, asfalt degradat; Guri de scurgere neprelungite, accesul apelor neamenajat, datorit straturilor suplimentare de cale; Rosturi de dilatare cu lir din tabl degradate favorizeaz infiltrarea apelor pe culee; Beton degradat cu arm tur aparent , n zona gurilor de scurgere la bordura parapetului i la consola trotuarului i la partea inferioar a grinzilor; Parapet pietonal din beton armat cu elemente degradate sau distruse.

SUPRASTRUCTURA:

LUCR RI NECESARE Pentru verificarea din punct de vedere hidraulic sunt necesare calcule hidraulice care sa confirme ca podul a fost dimensionat corect atat in ceea ce priveste lungimea cat si garda de siguranta. Calculele hidraulice au fost efectuate pentru un debit cu asigurarea de 2% de 115 mc/s, furnizat de de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor. Conform ridicarii topografice, au fost executate profile transversale prin firul albiei, atat in amonte cat si aval de podul existent. Cu aceste profile s-a obtinut nivelul apelor extraordinare (NAE) pentru debitul maxim de apa cu probabilitatea de depasire 2%, acesta fiind de 31.18 mdM, in profilul din dreptul podului. Cota la intradosul podului( partea inferioara a suprastructurii), este de 32.07, rezultand astfel o garda libera sub pod de 0.89 m, asigurandu-se astfel scurgerea in siguranta a apelor conform Normativ PD 95-2002, pentru cursuri de apa fara plutitori. Coeficientul de afuiere generala este de 1.5, acesta fiind in domeniul specificat de PD 95-2002, insa fiind la limita superioara acceptata se propune pereerea albiei sub pod pe 100m lungime amonte si aval de acesta, conducand la anularea procesului de afuiere. Din verificarea Ruhlmann a rezultat ca debitul scurs prin sectiunea podului este mai mare decat debitul cu asigurarea de 2%. Din calculele de rezistenta efectuate pentru suprastructura, la care s-a tinut seama de executia unei placi de suprabetonare cu grosimea minima de 12cm, a rezultat ca podul se verifica la clasa E de incarcare, in masura in care caracteristicile betonului si ale armaturii sunt cele specificate la situatia existenta. Pentru men inerea podului la un nivel corespunz tor clasei E de nc rcare, asigurarea viabilit ii podului pe o durat ct mai ndelungat i pentru asigurarea condi iilor necesare pentru desf urarea traficului rutier n deplin siguran , sunt necesare urm toarele lucr ri: INFRASTRUCTURA: Repararea zid riei cu degrad ri de la eleva iile culeelor, zidurile de gard i zidurile ntoarse. Rezem rile actuale pe dulapi din lemn se vor nlocui cu aparate de reazem din neopren, cu pl ci metalice la rezemarea pe bancheta actual din piatr ; Bancheta cuzine ilor se va cur i; Realizare dispozitive antiseismice; Se vor executa racord ri cu terasamentele, sferturi de con, sc ri i casiuri, lucr ri n prezent inexistente;

n condi iile actuale, cu infrastructurile existente realizate din zid rie de piatr se propune executarea racord rilor cu terasamentele cu zid rie din piatr pentru a ob ine un aspect general uniform.
9

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

Consolele trotuarelor de pe zidurile ntoarse se vor demola i reface la dimensiunile i cotele corespunz toare podului reabilitat pentru clasa E de nc rcare. De asemenea, se vor n l a zidurile de gard la cotele podului reabilitat i dispozitive de racordare a c ii tip Viajoint. Rampele de acces se vor l rgi variabil pe cca. 30 m de la platforma normal a drumului existent la l imea de la racordarea cu podul. Acostamentele se vor proteja cu casiuri din beton urm rind o racordare corespunz toare cu casiurile din racordarea cu podul. Pe zona de amenajare a rampelor de acces, se vor monta parape i metalici de siguran . SUPRASTRUCTURA: - Consolidarea i amenajarea suprastructurii pentru a corespunde nc rc rilor clasei E V 80 A30, cu o parte carosabil de 7,80 m i dou trotuare de 1,50 m, podul este amplasat n localitatea Barcea prin executarea unei pl ci generale de suprabetonare cu grosime minim de 12 cm. Dup desfacerea c ii actuale i a trotuarelor pn la nivelul structurii de rezisten se va demola consola trotuarelor pe cca. 1,50 m, cu p strarea i protejarea arm turilor care rezult din demolarea trotuarelor, montarea ancorelor necesare preluarii lunecarilor i cur area suprafe ei de toate elementele mobile. Betonarea pl cii se va face din axul podului c tre reazeme, recomandabil cu nchiderea circula iei pe o durat de minimum 3 zile. n cazul n care nu se va putea nchide circula ia se vor face restric ii de nc rcare la 7,5 t i 10 km/or , cu men inerea unei suprafe e de rulare pe pod f r denivel ri. siguran Se execut hidroizola ia, calea pe partea carosabil , trotuarele, parape i metalici pietonali, bordurile de i rosturi etan e de tip Viajoint la rosturile de pe culei.

Calea pe pod se va executa din asfalt turnat dur A.T.D. i pe trotuare din asfalt turnat A.T., conform Normativului AND 546/1999 cap.5, 6 i 7. Se va urm ri n mod special realizarea continuit ii n zona central dispozitivelor etan e de la rosturi. a hidroizola iei, a c ii i a

- Zonele cu betoane degradate, arm turi aparente, f r strat de acoperire se vor repara cu mortar de ciment cu adaosuri speciale pentru m rirea aderen ei i a impermeabilit ii. - Se vor monta guri de scurgere noi de tip T1 varianta G1 m rime 350 x 350, cu tuburi de prelungire cu cca. 10 cm sub nivelul intradosului grinzilor. Execu ia lucr rilor se va putea face n dou etape, pe cte o jum tate de cale, cu o semnalizare i supraveghere corespunz toare pe durata execu iei lucr rilor. 3.4. PASAJ PESTE CALE FERATA DEZAFECTATA LA IVESTI KM 19+067 SITUA IA EXISTENT Drumul Na ional DN 25 Tecuci - Barbo i, traverseaz n localitatea Ive ti o cale ferat dezafectat la km 19 + 067 cu un pasaj superior n lungime total de 19,10 m, cu o deschidere de 6,25 m, dal monolit din beton armat, cu o parte carosabil de 7,50 m cu dou trotuare de 1,00 m. Calea ferat secundar traverseaza drumul na ional oblic la 60o. Pasajul a fost proiectat pentru clasa I de nc rcare i dat n func iune n anul 1961. Calea ferat a fost dezafectat de cca. 25 ani. Suprastructura pasajului a fost realizat n solu ia dal monolit din beton armat, cu deschidere de 6,25 m prelungit cu console de cca. 1,50 m i n l ime constant de cca. 0,40 m. Trotuarele de 1,00 m l ime, neamenajate, sunt la acela i nivel cu partea carosabil , cu parape i metalici pietonali i f r parape i de siguran . Infrastructura pasajului, culei cu parament vertical i ziduri ntoarse din beton armat cu funda ii directe. Racordarea cu terasamentele este neamenajat , taluze de pamnt la panta 1/1, vegeta ie, depozite de p mnt i de euri, traseul c ii ferate este realizat n debleu la traversarea drumului na ional i a zonelor adiacente construite.
10

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

STAREA ACTUAL A PODULUI Au fost constatate urm toarele defecte i degrad ri principale: INFRASTRUCTURA: Betoane degradate prin carbonatare i infiltra ii, cu zone dislocate i arm turi aparente corodate; Fisuri i cr p turi verticale la eleva iile culeelor i la zidurile ntoarse; Betoane degradate, cu segreg ri i disloc ri, cr p turi orizontale la rezemarea dalei pe culei; Betoane cu segreg ri i degrad ri la baza eleva iilor culeelor i la zidurile ntoarse; Racordarea cu terasamentele necorespunz toare, l ime redus a platformei drumului, taluzele de la debleu neprotejate, cu panta 1/1, cu vegeta ie, depozite de p mnt i de euri; n zona pasajului sunt instalate conducte de gaze i ap . Trotuarele pietonale sunt la nivelul p r ii carosabile nu au borduri sau parape i de siguran ; Calea are cr p turi i denivel ri; Suprastructura pasajului are betoane cu segreg ri, arm turi aparente corodate, disloc ri i cr p turi; reparate necorespunz tor; L imea p r ii carosabile i a trotuarelor sunt 7,50 m i trotuare de 1,00 m pasajul este amplasat n localitate; Nu are rosturi de dilatare amenajate; necorespunz toare, cale de

SUPRASTRUCTURA:

LUCR RI NECESARE n condi iile n care, n prezent pasajul nu mai are obiect, calea ferat a fost dezafectat i traseul c ii ferate nu ndepline te nici func ia de scurgere a apelor pluviale din zon se propune dezafectarea pasajului i refacerea terasamentelor pe drumul na ional i pe zonele adiacente. Sunt necesare urm toarele lucr ri: Executarea unor umpluturi care s asigure continuitate platformei drumului, a taluzelor i a acostamentelor, la forma i la cotele actuale pe lungimea cuprins ntre gardurile propriet ilor adiacente. Umpluturile se vor executa cu materiale care pot fi aduse din rampa de acces a c ii ferate din partea dreapt a drumului na ional, exterioar localit ii Ive ti, cu respectarea prevederilor din normativele n vigoare pentru aceast categorie de lucr ri; Demolarea suprastructurii actuale, degradat i proiectat pentru clasa I de ncercare, a eleva iilor culeelor i a zidurilor ntoarse, pe o adncime corespunz toare noului sistem rutier, care trebuie s corespund clasei drumului; Refacerea sistemului rutier cu men inerea liniei ro ii actuale, care n prezent se ncadreaz func iunile construc iilor adiacente; cu

Informarea proprietarilor conductelor i a instala iilor existente n zona de traversare afectate de execu ia umpluturilor, pentru a prevedea i executa lucr rile ce le vor considera necesare; Execu ia lucr rilor se va putea face pe cte o jum tate de cale, cu o semnalizare corespunz toare, pentru desf urarea n siguran a traficului rutier i pietonal. Eventual, se va monta o pasarel pentru separarea circula iei pietonale i evitarea accidentelor.

3.5. PASAJ SUPERIOR PESTE CF TECUCI-GALATI LA HANU CONACHI KM 31+456 SITUA IA EXISTENT Drumul Na ional DN 25 Tecuci - endreni, traverseaz cu un pasaj superior, calea ferat Tecuci Gala i la km 31+456, n lungime total de 97,20 m, cu trei deschideri de 27,00 m lungime, grinzi tronsonate cu tronsoane
11

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

mici din beton armat precomprimat, parte carosabil cu 7,80 m i dou trotuare de 1,30 m cu borduri nalte din beton. Pasajul este drept i n aliniament, traverseaz calea ferat oblic la 37o, a fost proiectat pentru clasa E de nc rcare i dat n exploatare n anul 1979. Suprastructura pasajului a fost proiectat i executat n solu ia cu grinzi prefabricate precomprimate din tronsoane mici, cu rosturile matate cu mortar de ciment, trei deschideri de 27,00 m lungime. n sec iune transversal s-au prev zut patru grinzi de 1,60 m n l ime, a ezate la intervale de 2,70 m, solidarizate cu o plac monolit ntre grinzi de 1,40 m i 0,18 m grosime i antretoaze n axul deschiderilor i pe reazeme. Grinzile au fost armate cu cte 7 cable alc tuite din 44 5 SBP 1 la grinzile marginale, NK = 102 t i cu 40 5 SBP 1 la grinzile centrale, NK = 92,5 t. Antretoazele au fost armate pe reazem cu cte dou cable alc tuite din 24 5 SBP1, NK = 55 t i n cmp cu dou cable cu 36 5 SBP 1, NK = 83 t. La rezemarea pe infrastructuri s-au prev zut aparate de reazem metalice, reazeme metalice cu un rulou de 200 mm diametru pentru o nc rcare de 100 t. Eleva iile pilelor sunt realizate cu trei stlpi circulari din beton armat cu diametru de 1,10 m i rigl de 1,45 m i 11,10 m n l ime. Fundarea pilelor s-a facut pe coloane forate cu diametrul de 1,08 m, cu trei coloane n linie i o eventual leg tur la nivelul terenului. Culeele sunt realizate cu eleva ii masive, fruct vertical i ziduri ntoarse din beton armat de 8,00 m. Culeele au fost fundate pe coloane forate cu diametrul de 1,08 m cte 8 coloane la fiecare culee. Racordarea cu terasamentele s-a prev zut i realizat cu sferturi de con. n profilul n lung, s-au prev zut pante de 4 %, raz convex de 2500 m i raze concave de 3,00 m. Pentru a asigura condi ii favorabile de racordare a DN 25 Tecuci endreni cu DJ 204 Foc ani Hanu Conachi, la rampa de acces Tecuci s-a executat un pod provizoriu cu o bretea de leg tur pe sub pasaj ntre calea ferat i culee, eliminnd aproape n totalitate peretele de conflict. Suprastructura pasajului a fost realizat n 1999. STAREA ACTUAL A PODULUI Au fost constatate urm toarele defecte i degrad ri principale: INFRASTRUCTURA: Infiltra ii pe bancheta cuzine ilor la rosturile de pe infrastructuri, cu betoane degradate pe banchete i la zona de cap t a grinzilor; Betoane degradate, cu segreg ri, rosturi de turnare, arm turi aparente la eleva iile culeelor, zidurile ntoarse i rigla pilelor; Degrad ri locale la pereul sferturilor de con, sc ri i casiuri; Racord ri cu terasamentele, cu denivel ri, platform de l ime redus , sferturile de con nu asigur o racordare corespunz toare cu rampele de acces. Accesul pe trotuare greu i periculos; Acostamentele la rampele de acces neprotejate, denivelate nu asigur scurgerea apelor de pe pasaj i nu sunt racordate corespunz tor la casiuri. Denivel ri la rampele n zona de racordare cu pasajul. Infiltra ii cu decalcifieri, beton degradat, arm turi aparente n consolele trotuarelor; Betoane degradate cu infiltra ii n zona gurilor de scurgere, neprelungite i f r gr tare; Segreg ri cu arm turi aparente la betoanele monolite de la plac , antretoaze i bordurile parapetului; Denivel ri la cale pe partea carosabil , cr p turi transversale la rosturi, asfalt cu cr p turi pe trotuare, rosturi necolmatate, borduri nalte cu betonul degradat;
12

SUPRASTRUCTURA: -

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

Rosturi etan e de tip Freyssinet N 50 - cu cr p turi, depuneri, necur ate. Nu sunt etan e, permit infiltrarea apelor la rezemarea pe infrastructuri; Parapetul pietonal, cu protec ia degradat i zone cu p trunderi de degradare prin coroziune; Pasajul nu are dispozitive antiseismice i panouri de protec ie n zona de traversare a c ii ferate electrificate; Deschiderea central este protejat mpotriva ac iunii fumului de la trac iunea cu locomotive Diesel.

LUCR RI NECESARE Pentru aducerea pasajului la un nivel corespunz tor clasei E de nc rcare, asigurarea viabilit ii pe o durat ct mai ndelungat i pentru asigurarea desf ur rii traficului rutier n deplin siguran , sunt necesare urm toarele lucr ri: INFRASTRUCTUR : Repararea cu mortare de ciment cu adaosuri speciale pentru m rirea aderen ei i a impermeabilit ii, a zonelor cu betoane degradate prin decalcifiere: infiltra ii, segreg ri i arm turi aparente de la eleva iile infrastructurilor; Se vor repara cu mortare speciale degrad rile de la bancheta cuzine ilor pentru a asigura scurgerea apelor i se vor cur a i proteja aparatele de reazem; Pentru a asigura o racordare corespunz toare a rampelor de acces la pasaj, se va n l a cu o bordur din beton n trepte la limita sferturilor de con, reface sc rile i casiurile; Se vor repara pereurile de la sferturile de con pentru a elimina posibilitatea infiltr rii apelor pluviale sub zid ria de piatr brut ; Pe rampele de acces se vor amenaja acostamentele de la nivel corespunz tir nivelului i platformei drumului i se va asigura accesul apelor pluviale de pe suprastructura pasajului la casiurile adiacente sferturilor de con i la casiurile de pe taluzul rampelor; Se vor revizui, completa i proteja contra coroziunii, parapetul metalic direc ional de pe rampele de acces; Zonele cu denivel ri de la partea carosabil de la rampele de acces se vor corecta cu straturi de grosimi corespunz toare de covoare asfaltice. Zonele cu betoane degradate prin decalcifieri din infiltra ii, segreg ri i arm turile aparente se vor repara cu mortar de ciment cu adaosuri specuale pentru mbun t irea aderen ei i a impermeabilit ii de la grinzi, zona de rezemare, plac din beton turnat pe loc, antretoaze, console trotuar i bordur parapet pe toat suprastructura, urm rind i realizarea unui aspect general uniform; Se va reface hidroizola ia de pe trotuare pe toate zonele unde au ap rut infiltra ii, decalcifieri cu betoane degradate i n zonele gurilor de scurgere; Se vor cur a, repara betoanele i prelungi gurile de scurgere de pe pasaj; Se vor nlocui dispozitivele de racordare a c ii de la toate rosturile, deoarece s-au constatat infiltra ii cu degrad ri de betoane pe banchetele cuzine ilor; Bordurile degradate se vor nlocui cu borduri de acela i tip; Asfaltul pe trotuare se va reface integral i se vor colmata rosturile la racordarea cu bordurile trotuarelor i parape ilor pietonali; Calea de pe pasaj se va corecta sau reface pe zonele degradate, dup ndep rtarea prin frezare a degrad rilor; Parapetul pietonal se va revizui, nlocui elementele corodate i proteja pe toat lungimea pasajului; Se vor executa dispozitive antiseismice i se vor monta panouri de protec ie n zona travers rii c ii ferate electrificate.

SUPRASTRUCTURA: -

13

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

Execu ia lucr rilor se va putea face n dou corespunz toare.

etape, pe cte o jum tate de cale, cu o semnalizare

3.6. POD PESTE RAUL CALMATUI LA HANU CONACHI KM 34+517 SITUA IA EXISTENT Drumul Na ional DN 25 Tecuci endreni traverseaz rul C lm ui la km 34+517 n apropiere de localitatea Hanu Conachi, pe un pod n lungime total de 47,35 m cu trei deschideri de 14,00 m, parte carosabil de 7.80 m i trotuare de 1,10 m. Podul din apropierea localit ii Hanu Conachi a fost dat n exploatare n anul 1974, traverseaz rul C lm ui normal i n aliniament. A fost proiectat pentru clasa E de nc rcare. n zonele adiacente c ii ferate i a drumului na ional, rul C lm ui este ndiguit cu diguri de p mnt exterioare culeelor. Suprastructura podului a fost proiectat i executat n solu ia cu grinzi prefabricate, precomprimate de 14 m lungime, n solu ia grinzi cu goluri de 0,72 m n l ime, nou grinzi n sec iune transversal i trotuare din elemente prefabricate. Infrastructura podului s-a proiectat i executat n solu ia culei necate la eleva ii din beton armat i pile cu eleva ii din beton armat cu rigl i doi stlpi circulari, fundate direct. Funda iile sunt directe, executate cu chesoane deschise, la cercetarea podului la data de 04.12.2007 la pila Tecuci s-au observat la nivelul terenului, conturul p r ii superioare a chesonului. Racord rile cu terasamentele s-a realizat cu sferturi de con din dale de beton turnate pe loc, sc ri i casiuri de asemenea din elemente de beton turnate pe loc. Albia minor este curat , f r obstacole sau vegeta ie. Aparatele de reazem sunt din neopren, nu are dispozitive antiseismice, pe pod nu sunt montate borduri sau parapete de siguran . STAREA ACTUAL A PODULUI S-au nregistrat urm toarele defecte i degrad ri principale: INFRASTRUCTURA: Betoane degradate din infiltra ii, segreg ri, rosturi de turnare, decalcifieri la eleva iile culeelor i pilelor; Beton degradat cu arm turi aparente, decalcifieri, segreg ri, cr p turi la riglele pilelor i la consolele monolite de pe zidurile ntoarse; Sferturi de con, cu dimensiuni care asigur racordarea terasamentelor cu podul, dale cu cr p turi i deforma ii; Sc ri i casiuri degradate; Racordarea cu terasamentele, acces dificil pe trotuare, denivel ri, g uri ce favorizeaz infiltrarea apelor la sferturile de con; Parape i metalici de siguran cu deforma ii i buloane lips la mbin ri; Acostamente neprotejate, platforma drumului n zona de racordare are dimensiuni reduse. Cr p turi longitudinale la pere ii exteriori ai grinzilor cu goluri de la suprastructur cu infiltra ii, decalcifieri; Infiltra ii cu decalcifieri la rosturile dintre grinzile marginale; Arm tura aparent corodat la pl cile inferioare de la grinzile suprastructurii; Betoane degradate cu decalcifieri, cr p turi, arm turi aparente;
14

SUPRASTRUCTURA:

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

Rezemare excentric pe pile antretoaze de cap t cu betoane segregate, cr p turi i disloc ri; Prefabricate la trotuare cu rosturi nematate, cr p turi, beton degradat; Borduri cu betoane degradate, dislocate, denivelate; Bordura parapetului pietonal cu beton degradat, arm turi aparente, stlpi disloca i; mbr c mintea asfaltic de pe cale i trotuare cu cr p turi, g uri, denivel ri, depuneri n lungul podului la bordur ; Cr p turi multiple n zona dispozitivelor de racordare a c ii cu mbr c mintea degradat ; Dispozitivele de racordare a c ii degradate favorizeaz p trunderea apelor pe banchete, pe trotuare inexistente; Parapet metalic pietonal, degradat, corodat, deformat, cu stlpi disloca i, protec ia anticoroziv degradat ; Pe pod nu sunt montate borduri sau parapete metalice de siguran .

LUCR RI NECESARE Pentru verificarea din punct de vedere hidraulic sunt necesare calcule hidraulice care sa confirme ca podul a fost dimensionat corect atat in ceea ce priveste lungimea cat si garda de siguranta. Calculele hidraulice au fost efectuate pentru un debit cu asigurarea de 2% de 145 mc/s, furnizat de de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor. Conform ridicarii topografice, au fost executate profile transversale prin firul albiei, atat in amonte cat si aval de podul existent. Cu aceste profile s-a obtinut nivelul apelor extraordinare (NAE) pentru debitul maxim de apa cu probabilitatea de depasire 2%, acesta fiind de 16.92 mdM, in profilul din dreptul podului. Cota la intradosul podului( partea inferioara a suprastructurii), este de 17.94, rezultand astfel o garda libera sub pod de 1.02 m, asigurandu-se astfel scurgerea in siguranta a apelor conform Normativ PD 95-2002. Coeficientul de afuiere generala este de 1.312, acesta fiind in domeniul specificat de PD 95-2002. Pentru imbunatatirea scurgerii si reducerea rugozitatii albiei a fost insa nevoie ca albia sa fie profilata si pereata sub pod pe cate 50m amonte si 50m aval de pod. Din verificarea Ruhlmann a rezultat ca debitul scurs prin sectiunea podului este mai mare decat debitul cu asigurarea de 2%. Pentru aducerea podului la un nivel corespunz tor clasei E de nc rcare, asigurarea viabilit ii podului i pentru asigurarea condi iilor necesare desf ur rii traficului rutier n deplin siguran , sunt necesare urm toarele lucr ri: INFRASTRUCTUR : Repararea cu mortare speciale de ciment cu adaosuri pentru cre terea aderen ei i a impermeabilit ii a zonelor degradate de la eleva iile culeelor i pilelor. nainte de executarea repara iilor, suprafe ele se cur , se ndep rteaz betoanele degradate i p r ile mobile; Pentru zonele cu degrad ri de adncime, cu arm turi corodate, f r strat de acoperire de la riglele pilelor se vor executa repara iile cu beton torcretat cu plas de arm tur ; Injectarea fisurilor cu mortare pe baza de rasini; Refacerea consolelor de la trotuare de pe zidurile ntoarse i n l area zidurilor de gard la cotele rezultate din reabilitarea suprastructurii; Repararea zonelor degradate de la sferturile de con, cu p strarea solu iei actuale cu dale de beton, colmatarea zonelor prin care se pot produce infiltra ii la racordarea cu culeele podului; Executarea unor aripi din beton, n trepte, la limita sferturilor de con i a zidurilor ntoarse, care s asigure o l ime a platformei drumului corespunzatoare cu racordarea podului; Refacerea sc rilor i a casiurilor corespunz tor l imii platformei n zona de racordare cu podul; L rgirea platformei rampelor de acces, variabil, pe 30 m de la l imea normal a drumului la l imea necesar racordarii cu podul;

15

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

Executarea de casiuri pe acostamente i pe taluze, montarea de parape i metalici i corectarea liniei ro ii a platformei drumului cu straturi succesive de mbr c min i asfaltice, corelat cu cotele rezultate din reabilitarea suprastructurii podului; n condi iile n care nu s-au constatat denivel ri la rampele de acces n zona de racordare cu podul, nu se vor reface pl cile de racordare a c ii; Se vor cur a i verifica aparatele de reazem, nlocuirea lor se va face numai n situa ia n care degrad rile influen eaz exploatarea n condi ii de siguran ale podului; Realizare dispozitive antiseismice; Eventualele protec ii la conducta amonte ce traverseaz albia minor trebuie s fie suportate de beneficiarul conductei. Aceste lucr ri nu trebuie s influen eze sec iunea de scurgere a podului; Se vor repara eventualele degrad ri de la lucr rile de protec ie a rampei de acces Tecuci.

SUPRASTRUCTURA: - Executarea unei pl ci generale de suprabetonare pe toat l imea p r ii carosabile i a trotuarelor, parte carosabil de 7,80 m, trotuare de 1,00 m i borduri parapet de 0,25 m. Dup desfacerea c ii i a trotuarelor pn la nivelul structurii de rezisten , se vor face urm toarele lucr ri, nainte de executarea pl cii de suprabetonare: Cercetarea st rii mbin rilor de la mbinare longitudinal a grinzilor, placa superioar a grinzilor prefabricate i a antretoazelor de pe pile i culei, cu executarea lucr rilor necesare; nlocuirea grinzilor cu goluri degradate, cu grinzi prefabricate de acela i tip; Injectarea fisurilor cu mortare pe baza de rasini; Refacerea mbin rilor degradate de la partea superioar a grinzilor, n aceea i solu ie cu montarea unor ancore verticale; Repararea zonelor cu placa superioar a grinzilor degradat , prin betonare la grosimea ini ila ; Executarea de perfor ri cu ancore de o el PC 52 n lungul peretelui central de la toate grinzile prefabricate; Cur area suprafe ei i ndep rtarea p r ilor mobile de la betoane; Demolarea i rebetonarea antretoazelor cu betoane degradate de la reazemele de pe infrastructuri, cu plantarea de ancore de leg tur cu placa de suprabetonare.

nainte de betonarea pl cii se va efectua o recep ie general a lucr rilor men ionate. Pentru eliminarea rosturilor de pe pile, placa de suprabetonare va fi continua peste pile. Dispozitivele de racordare a c ii la rosturile de pe culei se vor putea executa de tipul Viajoint. La partea inferioar a grinzilor prefabricate se vot executa g uri carotate cu diametrul de 40 mm. Dup executarea pl cii de suprabetonare, se va executa integral hidroizola ia, calea pe partea carosabil pe trotuare i se vor monta parape i metalici pietonali i borduri inalte de siguranta. i

Pe trotuare nu se vor monta canale de cable dect n cazul unor cereri exprese a unor beneficiari, care suport costul lucr rilor i r spund de exploatarea canalelor. Suprafe ele cu degrad ri de la intradosul grinzilor prefabricate se vor repara cu mortare de ciment cu adaosuri speciale pentru cre terea aderen ei i a impermeabilit ii. Execu ia lucr rilor se va putea face n dou etape, pe cte o jum tate de cale, cu o semnalizare corespunz toare, pentru protec ia muncii i pentru desf urarea circula iei rutiere.

16

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

3.7. POD PESTE RAUL GERU LA VAMES KM 42+740 SITUA IA EXISTENT Drumul Na ional DN 25 Tecuci - endreni traverseaz rul Geru la km 42+740 n apropiere de localitatea Vame , pe un pod n lungime total de 66,25 m cu patru deschideri de 15,00 m, parte carosabil de 7.80 m i trotuare de 1,10 m. Podul peste rul Geru, din apropierea localit ii Vame a fost dat n exploatare n anul 1974. Podul este normal i n aliniament, a fost proiectat pentru clasa E de nc rcare. Suprastructura podului a fost proiectat cu 4 deschideri de 15,00 m simplu rezemate, cu grinzi prefabricate precomprimate cu corzi aderente, grinzi cu goluri de 0,72 m n l ime i trotuare cu elemente prefabricate din beton armat. Infrastructura podului a fost proiectat i executat cu infrastructuri din beton armat, culee necate i pile cu rigle i doi stlpi circulari. Se apreciaz c funda iile podului sunt directe, n incinte de palplan e sau cu chesoane deschise. Racord rile podului cu terasamentele s-au realizat cu sferturi de con protejate cu dale monolite din beton, sc ri i casiuri tot din beton. Albia rului este curat , f r obstacole sau vegeta ie, rul este ndiguit pe amndou malurile cu diguri de p mnt neprotejate. Amonte sunt sifonate peste diguri dou conducte cu diametrul peste 1,00 m, care traverseaz subteran albia minor a rului. n zonele de traversare, digurile sunt protejate cu pereu din dale de beton. Aparatele de reazem sunt din neopren, nu au dispozitive antiseismice, pe pod nu sunt monta i parape i de siguran . STAREA ACTUAL A PODULUI S-au nregistrat urm toarele defecte i degrad ri principale: INFRASTRUCTURA: Betoane cu degrad ri din infiltra ii, segreg ri, rosturi de turnare la eleva iile infrastructurilor; Betoane degradate din infiltra ii, cu arm turi aparente corodate la riglele pilelor; Injectarea fisurilor cu mortare pe baza de rasini; Sferturi de con, cu dimensiuni care asigur racordarea podului cu terasamentele, pereuri degradate, cu pl ci denivelate, cr p turi i g uri care favorizeaz infiltrarea apelor n terasamente; Racord ri cu terasamentele, cu denivel ri, acces dificil pe trotuare, acostamente neprotejate, care nu asigur scurgerea apelor; Rampele de acces au mbr c mintea degradat suplimentare de mbr c minte asfaltic ; Parapet metalic de siguran insuficiente la mbin ri. i deforma ii la racordarea cu podul, straturi

Sc ri i casiuri degradate, care nu asigur accesul i scurgerea apelor de pe pod; pe rampele de acces, deformat, denivelat, cu elemente lips , buloane

SUPRASTRUCTURA: Infiltra ii cu decalcifieri, betoane degradate, arm turi aparente, infiltra ii n golurile grinzilor, cr p turi i fisuri longitudinale la grinzile cu goluri de la suprastructur , localizate n principal la rosturile dintre grinzile marginale; Betoane cu segreg ri i cr p turi la betoanele de la antretoazele de pe reazeme; Injectarea fisurilor cu mortare pe baza de rasini; Prefabricatele de la trotuare, degradate din infiltra ii cu rosturi nematate i betonul de la bordura parapetului principal degradat n totalitate;
17

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

Borduri degradate denivelate, cu n l ime redus la racordarea cu calea; Cale cu cr p turi i denivel ri la rosturile de pe infrastructuri; Trotuare cu mbr c mintea asfaltic degradat , cr p turi, denivel ri, rosturi nematate; Parapet pietonal degradat prin coroziune, cu elemente lips , deformat, cu protec ia anticoroziv total degradat , stlpi disloca i din bordur ; Conducte metalice ag ate la exteriorul parapetului pietonal; Conducte de iriga ii, amonte de pod sifonate n zona digurilor.

LUCR RI NECESARE Pentru verificarea din punct de vedere hidraulic sunt necesare calcule hidraulice care sa confirme ca podul a fost dimensionat corect atat in ceea ce priveste lungimea cat si garda de siguranta. Calculele hidraulice au fost efectuate pentru un debit cu asigurarea de 2% de 155 mc/s, furnizat de de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor. Conform ridicarii topografice, au fost executate profile transversale prin firul albiei, atat in amonte cat si aval de podul existent. Cu aceste profile s-a obtinut nivelul apelor extraordinare (NAE) pentru debitul maxim de apa cu probabilitatea de depasire 2%, acesta fiind de 13.00 mdM, in profilul din dreptul podului. Cota la intradosul podului( partea inferioara a suprastructurii), este de 15.59, rezultand astfel o garda libera sub pod de 2.59 m, asigurandu-se astfel scurgerea in siguranta a apelor conform Normativ PD 95-2002. Coeficientul de afuiere generala este de 1.267, acesta fiind in domeniul specificat de PD 95-2002. Din verificarea Ruhlmann a rezultat ca debitul scurs prin sectiunea podului este mai mare decat debitul cu asigurarea de 2%. Pentru aducerea podului la un nivel corespunz tor clasei E de nc rcare, asigurarea viabilit ii pe o durat ct mai ndelungat i pentru asigurarea desf ur rii traficului rutier n deplin siguran , sunt necesare urm toarele lucr ri: INFRASTRUCTUR : Repararea cu mortare speciale de ciment cu adaosuri pentru mbun t irea aderen ei i a impermeabilit ii a zonelor cu betoane degradate din infiltra ii, segreg ri i rosturi de turnare. Rezemare se va executa numai dup cur irea degrad rilor pn la materialul corespunz tor, cur irea i ndep rtarea p r ilor mobile, urm rind ob inerea unui aspect unitar; Refacerea consolelor de la trotuare de pe zidurile ntoarse i n l area zidurilor de gard la cotele realizate dup reabilitarea suprastructurii; Repararea sau refacerea protec iei de la sferturile de con, n aceea i solu ie cu betoane monolite turnate pe loc, urm rind completarea eventualelor goluri de la umpluturi; Executarea unor aripi din beton n trepte la limita zidurilor ntoarse i a sferturilor de con la cotele i la dimensiunile necesare realiz rii la racordarea cu podul; Refacerea sc rilor i a casiurilor, corespunz tor l imii platformei n zona de racordare cu podul; L rgirea gradual a platformei drumului pe 30 m lungime de la l imea actual la l imea necesar racordarii cu podul; Executarea de casiuri pe acostamentele rampelor de acces i pe taluze, montarea unor parape i metalici de siguran noi i rectificarea liniei ro ii a drumului pentru a corespunde cu cotele de nivel ale podului reabilitat. Corectarea se va face cu straturi succesive din mbr c min i asfaltice, urm rind frezarea zonelor de racordare la partea carosabil a drumului existent; n condi iile n care s-au constatat denivel ri la racordarea rampelor de acces cu podul, completate periodic cu mbr c min i asfaltice, se va face o verificare a st rii pl cilor de racordare, urm rind a fi nlocuite dac sunt degradate, desprinse de pod, rupte sau rezemate necorespunz tor pe terasamente; Se vor verifica i nlocui aparatele de reazem, dac degrad rile constatate influen eaz exploatarea n siguran a podului; Executie dispozitive antiseismice; Nu sunt necesare lucr ri de ap rare, albia minor nu are obstacole i nu se constat tendin a de erodare a malurilor sau de coborre a talvegului;
18

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

SUPRASTRUCTURA: Starea tehnic actual a suprastructurii podului impune consolidarea suprastructurii prin executarea unei pl ci generale de suprabetonare din beton armat C 25/30 de minimum 12 cm grosime pe toat l imea podului cale de 7,80 m, trotuare de 1,00 m i borduri la parapetul pietonal de 0,25 m. Dup desfacerea c ii i a trotuarelor pn la nivelul structurii de rezisten , nainte de executarea consolid rii cu placa de suprabetonare, se vor executa urm toarele lucr ri: nlocuirea grinzilor cu goluri degradate, localizate n principal la grinzile marginale, cu grinzi de acela i tip cu cele existente; Verificarea st rii mbin rilor longitudinale dintre grinzi i refacerea zonelor degradate n aceea i solu ie, cu beton C 25/30; Verificarea st rii pl cilor superioare de la grinzile cu goluri i refacerea zonelor degradate la grosimile ini iale cu beton C 25/30; Executarea de perfor ri cu ancore din PC 52 n peretele central al grinzilor cu goluri; Executarea de g uri cu diametrul de 40 mm, prin carotare la pl cile inferioare ale grinzilor n zona golurilor, pentru drenarea eventual a apelor din infiltra ii; Demolarea zonelor degradate sau cu betoane necorespunz toare de la antretoazele de pe pile i culei i refacerea lor la acelea i dimensiuni, cu beton C 25/30; Cur irea general a suprafe ei, urm rind ndep rtarea p r ilor mobile sau de alt natur . Montare rosturi de dilatatie la culei.

Pentru eliminarea rosturilor de pe pile, placa de suprabetonare va fi continua peste pile. Elementele constructive ale bordurii parapetului pietonal vor asigura n mod obligatoriu l crimar de minimum 5 cm i ni e de 4 cm pentru racordarea hidroizola iei. Dup executarea pl cii de suprabetonare se va executa hidroizola ia, calea pe partea carosabil trotuare i vor fi montate parapete metalice pietonale i borduri inalte de siguran . i pe

n trotuare nu se vor prevede canale de cable dect n cazul unei cereri exprese ale beneficiarului sau a altor beneficiari, care suport costul lucr rilor i r spund de exploatarea instala iilor. Pe ntreaga suprastructur la intrados se va aplica o protec ie cu mortar de ciment cu adaosuri speciale, urm rind ob inerea unui aspect uniform. Execu ia lucr rilor se va putea face n dou etape, pe cte o jum tate de cale, cu o semnalizare corespunz toare, pentru protec ia muncii i pentru asigurarea circula iei cu restric ii. 3.8. PASAJ SUPERIOR PESTE CF TECUCI-GALATI LA PISCU KM 47+889 SITUA IA EXISTENT Drumul Na ional DN 25 Tecuci - endreni, traverseaz , calea ferat Tecuci Gala i, cu un pasaj superior la km 284+233,5 al c ii ferate i la km 47+889 al drumului na ional, n lungime total de 46,72 m, cu trei deschideri de 12,10 m lungime, grinzi cu goluri din beton armat precomprimat de 0,52 m n l ime i o parte carosabil de 7,80 m i dou trotuare de 1,60 m. Pasajul este n aliniament, oblic la 62o, a fost proiectat pentru clasa E de nc rcare i dat n exploatare n anul 1978. Este amplasat n zona de aliniament a traseului n lungime de 70,3 m ntre Te de la curba de intrare spre dreapta cu raza de 200 m i OE de la curba de ie ire spre stnga cu raz de 180 m, amenajat progresiv. n profil longitudinal pasajul este amplasat n zona de racordare n plan vertical cu raz de 2500 m, pant de acces la intrare de 3 % i 4,5 % la coborre. Varianta de traseu n lungime de 625 m a fost proiectat i executat pentru o vitez de 60 km/or . Pasajul are trei deschideri de 12.20+12.10+12.10 m, cu suprastructur din beton armat precomprimat, grinzi cu goluri de 0,80 m n l ime i infrastructurile de beton armat.
19

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

Pentru pile s-a adoptat varianta de fundare pe coloane forate cu dou coloane cu diametru de 1,08 m, fi e de 14,00 m, eleva ii din beton armat cu diametru de 1,1 m i rigl de 1,50 m l ime i 1,00 m n l ime. Culeele pasajului sunt prevazute cu elevatii din beton armat si fundare direct . loc. Racordarea cu terasamentele s-a prev zut cu sferturi de con i au fost executate cu dale din beton turnate pe STAREA ACTUAL A PODULUI Au fost constatate urm toarele defecte i degrad ri principale: INFRASTRUCTURA: Betoane degradate din infiltra ii, segreg ri, rosturi de turnare la eleva iile infrastructurilor; Cr p turi cu disloc ri i infiltra ii la culeea endreni; Betoane degradate din infiltra ii, cu decalcifieri, arm turi aparente corodate, segreg ri la riglele pilelor; Segreg ri la baza stlpilor de la pile; Sferturi de con degradate, cr p turi, cu dale lunecate sau dislocate, cu dimensiuni necorespunz toare, nu asigur racordarea pasajului cu terasamentele; i form

Racord ri cu terasamentele, necorespunz toare, l imea platformei insuficient , acostamente degradate i denivelate, cu racord ri necorespunz toare la sc ri i casiuri, acces dificil i periculos pe trotuarele pasajului; Rampele de acces cu denivel ri, acostamente neamenajate, degradate, cu denivel ri i f r casiuri de colectare i scurgere a apelor; Parapetul de siguran pe rampele de acces, deformat, denivelat, cu stlpi i buloane lips la mbin ri; Casiurile i sc rile degradate, acces dificil necorespunz toare; i captarea apelor pluviale de pe pod total

Pe infrastructuri nu s-au executat dispozitive antiseismice. Infiltra ii cu decalcifieri i betoane degradate, pete albicioase, zone umede, arm turi aparente corodate la rosturile dintre grinzi i la pl cile inferioare ale grinzilor prefabricate; Infiltra ii la consolele trotuarelor, cu decalcifieri i betoane degradate; mbr c mintea asfaltic de pe cale, cu denivel ri, cr p turi n cale i la rosturi; Borduri degradate, denivelate dislocate, cu n l ime redus , datorit unor straturi suplimentare pe partea carosabil ; mbr c mintea asfaltic pe trotuare, cu cr p turi, goluri, suprafa neuniform , rosturi nematate; Parapet metalic pietonal, cu protec ia anticoroziv degradat , stlpi disloca i, bordur parapet cu segreg ri; Dispozitivele de racordare a c ii neetan e, cr p turi n cale favorizeaz infrastructuri; Pe pasaj nu sunt montate borduri sau parapete metalice de siguran . infiltrarea apelor pe

SUPRASTRUCTURA:

LUCR RI NECESARE Pentru aducerea pasajului la un nivel corespunz tor clasei E de nc rcare, asigurarea viabilit ii pe o durat ct mai ndelungat i pentru asigurarea desf ur rii traficului rutier n deplin siguran , sunt necesare urm toarele lucr ri: INFRASTRUCTUR : Repararea cu mortare de ciment cu adaosuri speciale, pentru mbun t irea aderen ei i a impermeabilit ii, a zonelor degradate din infiltra ii, segreg ri i rosturi de turnare de la eleva iile infrastructurilor;
20

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

Repararea cu beton torcretat a zonelor cu degrad ri pronun ate care pot influen a capacitatea portant ; segreg ri la baza stlpilor de la pile i la zona de ncastrare n rigle, consolele riglelor, degrad ri de adncime la eleva ia culeelor i a zidurilor ntoarse; Injectarea fisurilor cu mortare pe baza de rasini; Refacerea integral a sferturilor de con la dimensiuni corespunz toare pentru a asigura l imea corespunz toare a rampelor de acces cu pasajul; Refacerea sc rilor i a casiurilor, corespunz tor noilor dimensiuni ale sferturilor de con; L rgirea rampelor de acces variabil pe cca. 30 m de la l imea necesar la racordarea cu pasajul la l imea normal clasei drumului na ional; Protejarea acostamentelor, executarea de casiuri pentru scurgerea apelor de pe pasaj i de pe partea carosabil a drumului; Montarea unor parape i metalici de siguran normele actuale; pe toat lungimea, corespunz tor cu prevederile din

Rectificarea mbr c min ii asfaltice, coresopunz tor profilului longitudinal i eliminarea denivel rilor la intrarea pe pod; Amenajarea an ului de colectare a apelor de la baza rampei de acces Tecuci dreapta, n prezent degradat ; Amenajarea drumului de acces din deschiderea 3 care asigur accesul propriet ilor din zonele adiacente drumului, pentru o parte carosabil de 5,00 m i un gabarit de 4,5-5,0 m fa de suprastructura pasajului. Drumul de acces se va amplasa lng culeea Gala i, urm rind colectarea corespunz toare a apelor spre calea ferat . Pe drum se poate executa o mbr c minte de tipul macadam. Revizuirea aparatelor de reazem i cur area banchetei cuzine ilor, o eventual schimbare a aparatelor de reazem se va face numai dac degrad rile influen eaz siguran a n exploatare a pasajului; Executarea unor dispozitive antiseismice. Refacerea integral a hidroizola iei i a c ii pe partea carosabil i pe trotuare. Infiltra iile constatate la rosturile i la grinzile marginale pot fi generate de inexisten a unei pl ci generale de suprabetonare pe toat l imea suprastructurii; Dup desfacerea elementelor c ii i ale trotuarelor pn la structura de rezisten , se va verifica dac peste grinzile prefabricate s-a executat o plac general de suprabetonare. n ipoteza lipsei unei pl ci generale de suprabetonare se va executa placa de suprabetonare corelat cu consolele trotuarelor existente. Dac a fost executat ini ial placa de suprabetonare se va executa o ap de protec ie general din beton de cca. 5-6 cm armat cu plase sudate.

SUPRASTRUCTURA:

n amndou variantele, aceste lucr ri se vor executa numai dup verificarea mbin rilor de la rosturi, starea pl cii suprapuse de la grinzile prefabricate i numai dup o cur ire general cu ndep rtarea p r ilor mobile sau elemente bitumate. Conectori n peretele central se vor executa numai n cazul n care nu exist plac de suprabetonare; Se va verifica starea antretoazelor de pe reazeme i a rosturilor de dilatare. Injectarea fisurilor cu mortare pe baza de rasini; Dup executarea pl cii de suprabetonare se vor executa restul lucr rilor pentru hidroizola ie, cale i trotuare, cu p strarea elementelor geometrice actuale ale c ii i a traficului longitudinal;

Trotuarul se va proteja cu borduri inalte de siguran ; Deschideile fiind de 12,00 m se poate adopta la toate rosturile varianta de rosturi etan e tip Viajoint; Pe trotuare nu se vor executa canale de cable dect n cazul n cazul unor cereri exprese a unui beneficiar, care suport cheltuielile i se oblig s exploateze canalele, cu asigurarea evit rii oric ror degrad ri asupra pasajului;
21

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

Se va nlocui parapetul metalic pietonal i se vor monta panouri de protec ie n zona c ilor ferate.

Solu ia constructiv existent la suprastructura pasajului, nu permite montarea unor guri de scurgere normale, pentru scurgerea apelor de pe pasaj, pasajul fiind situat n zona de racordare n plan vertical, se va urm ri n mod special captarea apelor de pe pasaj la casiurile din zona de racordare cu terasamentele i de pe rampele de acces. Executarea lucr rilor se va putea face n dou etape, pe cte o jum tate de cale, cu o semnalizare corespunz toare a circula iei rutiere.

3.9. POD PESTE RAUL SUHU LA PISCU KM 48+970 SITUA IA EXISTENT Drumul national nr.25 TECUCI-SENDRENI traverseaza la km 48+970 valea Suhurlui pe un pod executat in anul 1974. Podul are 4 deschideri de cate 15.00m fiecare, o lungime de suprastructura de 60.25m si o lungime totala de parapet 66.25m . Platforma podului are o latime totala de 10.30m din care o parte carosabila de 7.80m si doua trotuare pietonale de cate 1.00m latime fiecare. Suprastructura este alcatuita din grinzi fasii cu goluri din beton prefabricat precomprimat, monolitizate prin articulatiile dintre ele si antretoazele monolite de pe reazeme. In sectiune transversala sunt dispuse 9 fasii. Elementele principale ale unei fasii cu goluri sunt: latime 1.02m, inaltime 0.72m. Infrastructura este alcatuita din doua culei si trei pile. Culeele sunt de tip inecat, cu elevatii in cadru format din pereti verticali si rigla transversala (de latime totala 9.56m) cu rol de bancheta, zid de garda si ziduri intoarse. Pilele au elevatii de tip cadru din beton armat cu doi stalpi verticali cu sectiune circulara 1.10m si rigla de rezemare a suprastructurii la partea superioara cu sectiune dreptunghiulara, inaltime 1.05m, latime 1.50m si lungime de 9.54m. Tinand seama de perioada in care s-a executat podul si de natura terenului in zona, probabil ca fundatiile sunt de tip indirect pe piloti forati. Imbracamintea pe pod este de tip asfaltic atat pe partea carosabila cat si pe trotuare. Rosturile sunt de tip lira dar in prezent sunt blocate. Parapetul pietonal este metalic, cu elemente de rezistenta din teava circulara 63.5x3.5mm. Racordarea cu terasamentele se face cu placi de racordare din beton armat si sferturi de con pereate cu dale din beton. La capetele zidurilor intoarse, pe rampe s-au amenajat casiuri pentru colectarea si evacuarea apelor de pe pod iar pentru accesul la lucrare s-au executat scarile de acces. Podul a fost proiectat la clasa E de incarcare (A30 si V80). In trotuare sunt montate tevi din plastic dar in prezent nu sunt montate instalatii electrice sau telecomunicatii. Pe ambele maluri sunt realizate diguri longitudinale. STAREA ACTUAL A PODULUI Au fost constatate urm toarele defecte i degrad ri principale: INFRASTRUCTURA: Betoane degradate din infiltra ii, segreg ri, rosturi de turnare la eleva iile infrastructurilor; Betoane degradate din infiltra ii, cu decalcifieri, arm turi aparente corodate, segreg ri la riglele pilelor; La pila trei, stalpul din stanga prezinta o crapatura orizontala la 60cm sub rigla;
22

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

Injectarea fisurilor cu mortare pe baza de rasini; Sferturi de con, pereuri degradate, cu pl ci denivelate, cr p turi i g uri care favorizeaz infiltrarea apelor n terasamente; Racord ri cu terasamentele, cu denivel ri, acces dificil pe trotuare, acostamente neprotejate, care nu asigur scurgerea apelor; Rampele de acces au mbr c mintea degradat suplimentare de mbr c minte asfaltic ; Parapet metalic de siguran insuficiente la mbin ri. i deforma ii la racordarea cu podul, straturi

Sc ri i casiuri degradate, care nu asigur accesul i scurgerea apelor de pe pod; pe rampele de acces, deformat, denivelat, cu elemente lips , buloane

SUPRASTRUCTURA: Infiltra ii cu decalcifieri i betoane degradate, pete albicioase, zone umede, arm turi aparente corodate la rosturile dintre grinzi i la pl cile inferioare ale grinzilor prefabricate; Infiltra ii la consolele trotuarelor, cu decalcifieri i betoane degradate; Injectarea fisurilor cu mortare pe baza de rasini; mbr c mintea asfaltic de pe cale, cu denivel ri, cr p turi n cale i la rosturi; Borduri degradate, denivelate dislocate; mbr c mintea asfaltic pe trotuare, cu cr p turi, goluri, suprafa neuniform , rosturi nematate; Parapet metalic pietonal, cu protec ia anticoroziv degradat , stlpi disloca i, bordur parapet cu segreg ri; Dispozitivele de racordare a c ii neetan e, cr p turi n cale favorizeaz infrastructuri; Pe pasaj nu sunt montate borduri sau parapete metalice de siguran . Rosturi de dilatatie blocate; Comporarea necorespunzatoare a hidroizolatiei a condus la infiltratii puternice in fasiile cu goluri, in rostul dintre fasii (unde s-au produs turturi) si la consolele de trotuar; Intradosul fasiilor are zone cu beton exfoliat, armaturi aparente si ruginite. Degradarile cele mai pronuntate sunt la fasiile marginale; infiltrarea apelor pe

LUCR RI NECESARE Pentru verificarea din punct de vedere hidraulic sunt necesare calcule hidraulice care sa confirme ca podul a fost dimensionat corect atat in ceea ce priveste lungimea cat si garda de siguranta. Calculele hidraulice au fost efectuate pentru un debit cu asigurarea de 2% de 180 mc/s, furnizat de de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor. Conform ridicarii topografice, au fost executate profile transversale prin firul albiei, atat in amonte cat si aval de podul existent. Cu aceste profile s-a obtinut nivelul apelor extraordinare (NAE) pentru debitul maxim de apa cu probabilitatea de depasire 2%, acesta fiind de 11.11 mdM, in profilul din dreptul podului. Cota la intradosul podului( partea inferioara a suprastructurii), este de 15.69, rezultand astfel o garda libera sub pod de 4.58 m, asigurandu-se astfel scurgerea in siguranta a apelor conform Normativ PD 95-2002. Coeficientul de afuiere generala este de 1.286, acesta fiind in domeniul specificat de PD 95-2002. Din verificarea Ruhlmann a rezultat ca debitul scurs prin sectiunea podului este mai mare decat debitul cu asigurarea de 2%. Pentru aducerea podului la un nivel corespunz tor clasei E de nc rcare, asigurarea viabilit ii pe o durat ct mai ndelungat i pentru asigurarea desf ur rii traficului rutier n deplin siguran , sunt necesare urm toarele lucr ri: INFRASTRUCTUR : Repararea cu mortare speciale de ciment cu adaosuri pentru mbun t irea aderen ei i a impermeabilit ii a zonelor cu betoane degradate din infiltra ii, segreg ri i rosturi de turnare.
23

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

Rezemare se va executa numai dup cur irea degrad rilor pn la materialul corespunz tor, cur irea i ndep rtarea p r ilor mobile, urm rind ob inerea unui aspect unitar; Camasuirea cu beton armat a stalpilor pilei 3 Sendreni pe o grosime de 15cm; Aplicare de protectie anticoroziva pe toate suprafetele de beton aparente pentru uniformizarea generala a aspectului; Refacerea consolelor de la trotuare de pe zidurile ntoarse i n l area zidurilor de gard la cotele realizate dup reabilitarea suprastructurii; Repararea sau refacerea protec iei de la sferturile de con, n aceea i solu ie cu betoane monolite turnate pe loc, urm rind completarea eventualelor goluri de la umpluturi; Executarea unor aripi din beton n trepte la limita zidurilor ntoarse i a sferturilor de con la cotele i la dimensiunile necesare realiz rii la racordarea cu podul; Refacerea sc rilor i a casiurilor, corespunz tor l imii platformei n zona de racordare cu podul; L rgirea gradual a platformei drumului pe 30 m lungime de la l imea actual la l imea necesar racordarii cu podul; Executarea de casiuri pe acostamentele rampelor de acces i pe taluze, montarea unor parape i metalici de siguran noi i rectificarea liniei ro ii a drumului pentru a corespunde cu cotele de nivel ale podului reabilitat. Corectarea se va face cu straturi succesive din mbr c min i asfaltice, urm rind frezarea zonelor de racordare la partea carosabil a drumului existent; n condi iile n care s-au constatat denivel ri la racordarea rampelor de acces cu podul, completate periodic cu mbr c min i asfaltice, se va face o verificare a st rii pl cilor de racordare, urm rind a fi nlocuite dac sunt degradate, desprinse de pod, rupte sau rezemate necorespunz tor pe terasamente; Se vor verifica i nlocui aparatele de reazem, dac degrad rile constatate influen eaz exploatarea n siguran a podului; Executie dispozitive antiseismice; Nu sunt necesare lucr ri de ap rare, albia minor nu are obstacole i nu se constat tendin a de erodare a malurilor sau de coborre a talvegului;

SUPRASTRUCTURA: Starea tehnic actual a suprastructurii podului impune consolidarea suprastructurii prin executarea unei pl ci generale de suprabetonare din beton armat C 25/30 de minimum 12 cm grosime pe toat l imea podului cale de 7,80 m, trotuare de 1,00 m i borduri la parapetul pietonal de 0,25 m. Dup desfacerea c ii i a trotuarelor pn la nivelul structurii de rezisten , nainte de executarea consolid rii cu placa de suprabetonare, se vor executa urm toarele lucr ri: nlocuirea grinzilor cu goluri degradate, localizate n principal la grinzile marginale, cu grinzi de acela i tip cu cele existente; Verificarea st rii mbin rilor longitudinale dintre grinzi i refacerea zonelor degradate n aceea i solu ie, cu beton C 25/30; Verificarea st rii pl cilor superioare de la grinzile cu goluri i refacerea zonelor degradate la grosimile ini iale cu beton C 25/30; Executarea de perfor ri cu ancore din PC 52 n peretele central al grinzilor cu goluri; Executarea de g uri cu diametrul de 40 mm, prin carotare la pl cile inferioare ale grinzilor n zona golurilor, pentru drenarea eventual a apelor din infiltra ii; Demolarea zonelor degradate sau cu betoane necorespunz toare de la antretoazele de pe pile i culei i refacerea lor la acelea i dimensiuni, cu beton C 25/30; Cur irea general a suprafe ei, urm rind ndep rtarea p r ilor mobile sau de alt natur . Montare rosturi de dilatatie la culei.

Pentru eliminarea rosturilor de pe pile, placa de suprabetonare va fi continua peste pile.


24

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

Elementele constructive ale bordurii parapetului pietonal vor asigura n mod obligatoriu l crimar de minimum 5 cm i ni e de 4 cm pentru racordarea hidroizola iei. Dup executarea pl cii de suprabetonare se va executa hidroizola ia, calea pe partea carosabil trotuare i vor fi montate parapete metalice pietonale i borduri inalte de siguran . i pe

n trotuare nu se vor prevede canale de cable dect n cazul unei cereri exprese ale beneficiarului sau a altor beneficiari, care suport costul lucr rilor i r spund de exploatarea instala iilor. Pe ntreaga suprastructur la intrados se va aplica o protec ie cu mortar de ciment cu adaosuri speciale, urm rind ob inerea unui aspect uniform. Execu ia lucr rilor se va putea face n dou etape, pe cte o jum tate de cale, cu o semnalizare corespunz toare, pentru protec ia muncii i pentru asigurarea circula iei cu restric ii. 3.10. POD PESTE PARAUL LAZOVA LA BRANISTEA SITUA IA EXISTENT In prezent exista in amplasament un podet din beton armat, ca structura statica fiind dala simplu rezemata, avand 4,00m lumina si infrastructura din beton : culei pe fundatii directe. Podetul a fost construit in 1960 la clasa I de incarcare, convoi de calcul A13, S60. In aval la cca 6,00m exista un stavilar din beton in care sunt montate 3 stavile cu latimea de 1,00m fiecare, astefel ca in amonte sa se poata realiza un lac de acumulare, numit lacul Lazova. Pentru realizarea stavilei, de la elevatia culeelor sunt executati pereti paraleli din beton armat de 40cm grosime, racordandu-se la ampriza drumului. In prezent elementele de batardou lipsesc, nivelul lacului fiind la nivelul pereului podului. In amonte, racordarea cu terasamentul este realizata cu aripi din beton simplu. In amonte de DN25 la cca. 150m distanta masurata pe cursul apei se afla traseul de CF dubla, in curs de electrificare, ce traverseaza acest curs de apa pe un pod relativ nou din beton armat, avand suprastructura din grinzi prefabricate precomprimate cu deschiderea L=12,00m, situat la o cota superioara celei a podului rutier cu cca 4-5m. Acest lucru a condus la presupunerea ca podul rutier nu are debuseu suficient si nici garda corespunzatoare fata de N.A.E. chiar daca podul CF se dimensioneaza pentru Q1% iar cel rutier pentru Q2%, lucru confirmat de altfel prin calculele hidraulice efectuate. De altfel in zona au fost semnalate frecvent inundatii. STAREA ACTUAL A PODULUI Au fost constatate urm toarele defecte i degrad ri principale: INFRASTRUCTURA: Betoane degradate din infiltra ii, segreg ri, desprinderi; Racord ri cu terasamentele, cu denivel ri, lipsa trotuare, acostamente neprotejate, care nu asigur scurgerea apelor; Lipsa sc ri i casiuri; Beton degradat la peretii din beton si la aripi;

SUPRASTRUCTURA: Infiltra ii, betoane degradate, pete albicioase, zone umede; Asternere asfalt pe podet in exces, peste nivelul lisei de parapet; Parapet metalic de siguran amplasat neadecvat, insuficient.

LUCR RI NECESARE In urma efectuarii de calcule hidraulice efectuate pentru un debit cu asigurarea de 2% de 125 mc/s, furnizat de de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, debit furnizat in regim natural de scurgere, a rezultat necesar executia unui pod cu lumina de 14.90m in conditiile in care albia este pereeata iar coeficientul de afuiere generala rezulta de 1,45. Conform ridicarii topografice, au fost executate profile transversale prin firul
25

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

albiei, atat in amonte cat si aval de podul existent. Cu aceste profile s-a obtinut nivelul apelor extraordinare (NAE) pentru debitul maxim de apa cu probabilitatea de depasire 2%, acesta fiind de 7.89 mdM, in profilul din dreptul podului. Cota la intradosul podului( partea inferioara a suprastructurii), este de 8.94, rezultand astfel o garda libera sub pod de 1.05 m, asigurandu-se astfel scurgerea in siguranta a apelor conform Normativ PD 95-2002. Coeficientul de afuiere generala este de 1.45, acesta fiind in domeniul specificat de PD 95-2002. Din verificarea Ruhlmann a rezultat ca debitul scurs prin sectiunea podului este mai mare decat debitul cu asigurarea de 2%. Se adopta solutia demolarii podului existent precum si a stavilarului din aval si proiectarea unui pod nou cu suprastructura din grinzi cu corzi aderente. Infrastructura proiectata tine seama de investigatiile geotehnice efectuate si care recomanda fundarea pe elemente fisate. Se adopta solutia cu fundatii indirecte : 4 piloti forati de diametru mare culee, radier de solidizare a pilotilor si elevatie masiva din beton armat. Zidurile intoarse ale culeelor au lungimea de 3.00m. Suprastructura este realizata din 9 grinzi prefabricate precomprimate cu corzi aderente cu lungimea de 16,00m si inaltimea de 0,72m peste care se toarna o placa de suprabetonare cu grosimea minima de 12cm. Latimea partii carosabile proiectate este de 7,80m. Partea carosabila este incadrata cu borduri inalte tip L. Cele doua trotuare au latimea de 1,0m. S-a prevazut parapet pietonal metalic cu stalpi sudati pe placi inglobate in beton. Imbracamintea pe cale este alcatuita din asfalt turnat dur 2x3,5cm grosime. Dispozitivile de acoperire a rosturilor de dilatatie pot fi te tip Viajoint care asigura o deplasare de 20mm. Peste placa de suprabetonare se asterne hidroizolatia prevazuta cu protectie si care trebuie sa fie garantata minim 10 ani. La mijlocul suprastructurii se prevad guri de scurgere pozitionate astfel incat tubul prelungitor sa treaca printre grinzile marginale. Racordarile cu terasamentele se realizeaza cu sferturi de con pereeate. Pe taluze se executa scari de acces sub pod si casiuri pentru evacuarea apelor de pe pod in albie. Albia se va pereea atat sub pod cat si in amonte si aval pe aprozimativ 50m de fiecare parte. Pentru executia podului se propune realizarea unui pod provizoriu in aval, devierea circulatiei pe timpul executiei cu semnalizari corespunzatoare si restrictiile de circulatie care se impun. 3.11. PASAJ PESTE CF TECUCI-GALATI LA TRAIAN KM 62+261 SITUA IA EXISTENT Drumul Na ional DN 25 Tecuci - endreni, traverseaz cu un pasaj superior, calea ferat Tecuci Gala i la km 62+261, n lungime total de 82,87 m, cu trei deschideri de 21,70+33,30+21,88 m lungime, grinzi tronsonate cu tronsoane mici din beton armat precomprimat, parte carosabil cu 7,80 m i dou trotuare de 1,00 m. Pasajul este drept i n aliniament, traverseaz calea ferat oblic la 35o, a fost proiectat pentru clasa E de nc rcare i dat n exploatare n anul 1977. Gabaritul minim pe verticala fata de NSS este de 6.04m. Traseul drumului atat la intrare cat si la iesirea de pe pod este in curba, ceea ce face ca panta transversala pe pasaj sa varieze de la panta unica la profil acoperis. Suprastructura pasajului a fost proiectat i executat n solu ia cu grinzi prefabricate precomprimate din tronsoane mici, cu rosturile matate cu mortar de ciment, trei deschideri de 21+33+21 m lungime. n sec iune transversal s-au prev zut patru grinzi de 1,80 m n l ime, a ezate la intervale de 2,70 m, solidarizate cu o plac monolit ntre grinzi de 1,40 m i 0,18 m grosime i antretoaze n axul deschiderilor i pe reazeme. La rezemarea pe infrastructuri s-au prev zut aparate de reazem metalice, reazeme metalice cu rulou si placute metalice. Eleva iile pilelor sunt realizate cu trei stlpi circulari din beton armat cu diametru de 1,20 m i rigl de 1,20 m inaltime i 9,50 m lungime.
26

1,08m si L = 16,00m la fiecare

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

Fundarea pilelor s-a facut pe piloti forati de diametru mare. Culeele sunt de tip innecat cu 3 pereti, bancheta de rezemare de 1,20m inaltime si ziduri ntoarse din beton armat de 2,90 m. Racordarea cu terasamentele s-a prev zut i realizat cu sferturi de con pereeate cu dale din beton, la baza acestora din dreptul caii ferate fiind executate ziduri de sprijin pentru asigurarea gabaritului pe orizontala a caii ferate. La capetele pasajului pe zonele de racordare, s-au executat lucrari provizorii de sustinere a terasamentului ce are tendinte de prabusire. Exista scari si casiuri, amenajarea si amplasarea lor fiind insa neadecvata cerintelor pasajului. STAREA ACTUAL A PODULUI Au fost constatate urm toarele defecte i degrad ri principale: INFRASTRUCTURA: Infiltra ii pe bancheta cuzine ilor la rosturile de pe infrastructuri, cu betoane degradate pe banchete i la zona de cap t a grinzilor; Betoane degradate, cu segreg ri, fisuri cu deschideri mai mici de 0,2mm, rosturi de turnare, arm turi aparente la eleva iile culeelor, zidurile ntoarse i rigla pilelor; Degrad ri puternice la pereul sferturilor de con, sc ri i casiuri; Racord ri cu terasamentele, cu denivel ri, platform de l ime redus , sferturile de con nu asigur o racordare corespunz toare cu rampele de acces. Accesul pe trotuare greu i periculos; Acostamentele la rampele de acces neprotejate, denivelate nu asigur scurgerea apelor de pe pasaj i nu sunt racordate corespunz tor la casiuri. Denivel ri la rampele n zona de racordare cu pasajul. Tendinta de prabusire a taluzului a condus la executarea unor sprijiniri provizorii instabile; Parapet metalic de siguran insuficiente la mbin ri. pe rampele de acces, deformat, denivelat, cu elemente lips , buloane

Rigola de acostament de pe rampe din beton monolit, crapat, degradat, segregat.

SUPRASTRUCTURA: Infiltra ii cu decalcifieri, segregari, beton degradat, arm turi aparente n consolele trotuarelor, placa dintre grinzi; Betoane degradate cu infiltratii, decalcefieri, desprinderi la grinzile prefabricate in special la capete. Rosturile de monolitizare au fost tratate necorespunzator, observandu-se infiltratii; Ancorajele de la antretoazele pretenzionate nu au acoperire cu beton fiind vizibila armatura; Betoane degradate cu infiltra ii n zona gurilor de scurgere, neprelungite i f r gr tare; Segreg ri cu arm turi aparente la betoanele monolite de la plac , antretoaze i bordurile parapetului; Denivel ri la cale pe partea carosabil , cr p turi transversale la rosturi, asfalt cu cr p turi pe trotuare, rosturi necolmatate, borduri degradaet; Rosturile sunt acoperite cu asfalt, nu sunt etan e, permit infiltrarea apelor la rezemarea pe infrastructuri; Parapetul pietonal degradat, cu elemente lipsa i zone cu p trunderi de degradare prin coroziune; Pasajul nu are dispozitive antiseismice iar panourile de protec ie n zona de traversare a c ii ferate electrificate sunt insuficiente;

LUCR RI NECESARE Pentru aducerea pasajului la un nivel corespunz tor clasei E de nc rcare, asigurarea viabilit ii pe o durat ct mai ndelungat i pentru asigurarea desf ur rii traficului rutier n deplin siguran , sunt necesare urm toarele lucr ri:
27

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

INFRASTRUCTUR : Repararea cu mortare de ciment cu adaosuri speciale pentru m rirea aderen ei i a impermeabilit ii, a zonelor cu betoane degradate prin decalcifiere: infiltra ii, segreg ri i arm turi aparente de la eleva iile infrastructurilor; Se vor repara cu mortare speciale degrad rile de la bancheta cuzine ilor pentru a asigura scurgerea apelor i se vor cur a i proteja aparatele de reazem; In cazul degradarilor care se dovedesc a fi profunde, reparatiile se pot executa cu beton torcret armat cu plasa de sarma; Injectarea fisurilor cu mortare pe baza de rasini; Se vor reface integral sferturile de con aducandu-se pereul acestuia la nivelul acostamentului, eliminandu-se astfel sprijinirile improvizate in momentul de fata; Pentru protectia caii ferate, zidul de sprijin de la baza, se va suprainalta cu cca. 50cm; Pe rampele de acces se vor amenaja acostamentele de la nivel corespunz tor nivelului i platformei drumului i se va asigura accesul apelor pluviale de pe suprastructura pasajului la casiurile adiacente sferturilor de con i la casiurile de pe taluzul rampelor; Se vor revizui, completa i proteja contra coroziunii, parapetul metalic direc ional de pe rampele de acces; Zonele cu denivel ri de la partea carosabil de la rampele de acces se vor corecta cu straturi de grosimi corespunz toare de covoare asfaltice. Refacerea sc rilor i a casiurilor, corespunz tor noilor dimensiuni ale sferturilor de con; L rgirea rampelor de acces variabil pe cca. 30 m de la l imea necesar la racordarea cu pasajul la l imea normal clasei drumului na ional; Protejarea acostamentelor, executarea de casiuri pentru scurgerea apelor de pe pasaj i de pe partea carosabil a drumului; Rectificarea mbr c min ii asfaltice, coresopunz tor profilului longitudinal i eliminarea denivel rilor la intrarea pe pod; Amenajarea an urilor de colectare a apelor de la rampele de acces, n prezent degradate; Curatarea si vopsirea aparatelor de reazem i cur area banchetei cuzine ilor; Executarea unor dispozitive antiseismice.

SUPRASTRUCTURA: Zonele cu betoane degradate prin decalcifieri din infiltra ii, segreg ri i arm turile aparente se vor repara cu mortar de ciment cu adaosuri speciale pentru mbun t irea aderen ei i a impermeabilit ii de la grinzi, zona de rezemare, plac din beton turnat pe loc, antretoaze, pe toat suprastructura, urm rind i realizarea unui aspect general uniform; Se va acorda atentie deosebita betonarii capetelor ancorajelor de pretensionare de la antretoaze; Consolele de trotuar se vor demola si reface integral, cu pastrarea si conservarea armaturilor ce ies din grinzi; Se va urmarii executarea unui lacrimar de minim 5cm i ni e de 4 cm pentru racordarea hidroizola iei; Sistemul rutier se va desface inclusiv cu betonul de panta, pana la partea superioara a grinzilor, verificandu-se starea extradosului grinzilor si a placilor monolite si efectuand toate reparatiile necesare; Se va reface betonul de panta si de pozare a hidroizolatiei si se va asterne hidroizola ia noua; Se vor amplasa guri de scurgere noi prevazute cu tuburi prelungitoare pe deschiderile adiacente caii ferate, acolo unde panta transversala o impune; Se vor nlocui dispozitivele de racordare a c ii de la toate rosturile, deoarece s-au constatat infiltra ii cu degrad ri de betoane pe banchetele cuzine ilor; Se va executa calea din asfalrt turnat cu o latime de 7.80m, trotuarele denivelate cu latimea utila de 1.00m si montarea de parapeti pietonali si borduri inalte de siguranta;
28

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

Se vor executa dispozitive antiseismice i se vor monta panouri de protec ie n zona travers rii c ii ferate electrificate. etape, pe cte o jum tate de cale, cu o semnalizare

Execu ia lucr rilor se va putea face n dou corespunz toare.

3.12. POD PESTE VALEA ODOBESCU LA TRAIAN KM 62+851 SITUA IA EXISTENT Drumul Na ional DN 25 Tecuci - endreni traverseaz prul Valea Odobescu langa localitatea Traian la km 62+851, pe un pod n lungime total de 18,00 m cu o deschidere de 8,48 m, parte carosabil de 8,73 m, fara trotuare i lise de sustinere a parapetului de 0,65 m. 1961. Podul este drept i n aliniament, a fost proiectat pentru clasa I de nc rcare i dat n exploatare n anul i executat n solu ia dala simplu rezemata din beton armat cu

Suprastructura podului a fost proiectat lungimea de 9,60m si n l imea de 0,85 m .

Infrastructura podului are culee de greutate, cu eleva ii de aproximativ 3.00m inaltime, ziduri ntoarse de 4,20m lungime i ziduri de gard beton armat. Culeele sunt probabil fundate direct. casiuri. Podul nu are racord ri cu terasamentele, sferturile de con sunt la taluz natural neprotejate, nu are sc ri i Parapetul din beton armat existent a fost executat odat cu suprastructura. Albia prului nu are obstacole, vegeta ie i are un curs nepermanent. In amonte la cca 50m este un pod CF cu deschidere similara. STAREA ACTUAL A PODULUI INFRASTRUCTURA: Beton degradat cu aspect friabil, infiltratii, fisuri, crapaturi, desprinderi; Racordarea cu terasamentele necorespunz toare, sferturi de con nepereate, nu are sc ri i casiuri; Dala din beton armat prizinta fisuri orizontale, infiltratii, aspect friabil, desprinderi de beton pe fetele laterale; Cale supranc rcat cu mbr c minte asfaltic , cu valuriri, faiantari; Nu exista trotuare si elemente de siguranta; Nu exista parape i de siguranta pe rampele de acces la racordarea cu podul. Rosturile de dilatare acoperite cu asfalt favorizeaz infiltrarea apelor pe culee;

SUPRASTRUCTURA:

LUCR RI NECESARE Pentru verificarea din punct de vedere hidraulic sunt necesare calcule hidraulice care sa confirme ca podul a fost dimensionat corect atat in ceea ce priveste lungimea cat si garda de siguranta. Calculele hidraulice au fost efectuate pentru un debit cu asigurarea de 2% de 40 mc/s, furnizat de de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor. Conform ridicarii topografice, au fost executate profile transversale prin firul albiei, atat in amonte cat si aval de podul existent. Cu aceste profile s-a obtinut nivelul apelor extraordinare (NAE) pentru debitul maxim de apa cu probabilitatea de depasire 2%, acesta fiind de 9,76 mdM, in profilul din dreptul podului. Cota la intradosul podului( partea inferioara a suprastructurii), este de 10.96, rezultand astfel o garda libera sub pod de 1,20 m, asigurandu-se astfel scurgerea in siguranta a apelor conform Normativ PD 95-2002, pentru cursuri de apa fara plutitori. Coeficientul de afuiere generala este de 1.3, acesta fiind in domeniul specificat de PD 95-2002. Pentru a
29

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

se verifica insa lumina si garda de siguranta se impune insa pereerea albiei, imbunatatindu-se coeficientul de rugozitate. Din verificarea Ruhlmann a rezultat ca debitul scurs prin sectiunea podului este mai mare decat debitul cu asigurarea de 2%. Din calculele de rezistenta efectuate pentru suprastructura, la care s-a tinut seama de executia unei placi de suprabetonare cu grosimea minima de 12cm, a rezultat ca podul se verifica la clasa E de incarcare, in masura in care caracteristicile betonului si ale armaturii sunt cele cunoscute pentru anul la care s-a executat podul cu metoda rezistentelor admisibile. Pentru men inerea podului la un nivel corespunz tor clasei E de nc rcare, asigurarea viabilit ii podului pe o durat ct mai ndelungat i pentru asigurarea condi iilor necesare pentru desf urarea traficului rutier n deplin siguran , sunt necesare urm toarele lucr ri: INFRASTRUCTURA: Zonele cu betoane degradate se vor repara cu mortar de ciment cu adaosuri speciale pentru mbun t irea aderen ei i a impermeabilit ii, urm rind i realizarea unui aspect general uniform prin aplicarea de protectie anticoroziva; Se vor executa racord ri cu terasamentele, sferturi de con, sc ri i casiuri, lucr ri n prezent inexistente; Consolele trotuarelor de pe zidurile ntoarse se vor demola i reface la dimensiunile i cotele corespunz toare podului reabilitat pentru clasa E de nc rcare. De asemenea, se vor n l a zidurile de gard la cotele podului reabilitat. Rampele de acces se vor l rgi variabil pe cca. 30 m de la platforma normal a drumului existent la l imea de la racordarea cu podul. Pe zona de amenajare a rampelor de acces, se vor monta parape i metalici de siguran . Albia se va amenaja si pereea pe 50m amonte si aval. SUPRASTRUCTURA: Consolidarea i amenajarea suprastructurii pentru a corespunde nc rc rilor clasei E V 80; A30, cu o parte carosabil de 7,80 m i dou trotuare de 1,00 m, podul este amplasat n afara localitatii Traian prin executarea unei pl ci generale de suprabetonare cu grosime minim de 12 cm. Dup desfacerea c ii actuale pn la nivelul structurii de rezisten se va demola consola de parapet, cu p strarea i protejarea arm turilor care rezult din demolarea acesteia, montarea ancorelor necesare preluarii lunecarilor i cur area suprafe ei de toate elementele mobile. Betonarea pl cii se va face din axul podului c tre reazeme, recomandabil cu nchiderea circula iei pe o durat de minimum 3 zile. n cazul n care nu se va putea nchide circula ia se vor face restric ii de nc rcare la 7,5 t i 10 km/or , cu men inerea unei suprafe e de rulare pe pod f r denivel ri. Deoarece betonul de la fetele laterale ale dalei prezinta degradari, se va demola pana la nivelul betonului sanatos, pastrand armatura intacta. Se va reface apoi sectiunea de beton cu refacerea eventualelor armaturi si completarea daca este cazul in functie de numarul si aspectul armaturilor aparente dupa demolare; siguran Se execut hidroizola ia, calea pe partea carosabil , trotuarele, parape i metalici pietonali, bordurile de i rosturi etan e de tip Viajoint la rosturile de pe culei.

Calea pe pod se va executa din asfalt turnat dur A.T.D. i pe trotuare din asfalt turnat A.T., conform Normativului AND 546/1999 cap.5, 6 i 7. Se va urm ri n mod special realizarea continuit ii n zona central dispozitivelor etan e de la rosturi. a hidroizola iei, a c ii i a

Zonele cu betoane degradate se vor repara cu mortar de ciment cu adaosuri speciale pentru m rirea aderen ei i a impermeabilit ii urm rind i realizarea unui aspect general uniform prin aplicarea de protectie anticoroziva; Execu ia lucr rilor se va putea face n dou etape, pe cte o jum tate de cale, cu o semnalizare i supraveghere corespunz toare pe durata execu iei lucr rilor.
30

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

3.13. POD PESTE PARAUL RUSCA LA SENDRENI KM 66+594 SITUA IA EXISTENT Drumul Na ional DN 25 Tecuci - endreni traverseaz prul Rusca in localitatea Sendreni la km 66+594, pe un pod n lungime total de 11,80 m cu o deschidere de 5,60 m, parte carosabil de 7,60 m si trotuare la nivel de 1,00m. 1961. Podul este drept i n aliniament, a fost proiectat pentru clasa I de nc rcare i dat n exploatare n anul i executat n solu ia dala simplu rezemata din beton armat cu

Suprastructura podului a fost proiectat lungimea de 6,40m si n l imea de 0,70 m .

Infrastructura podului are culee de greutate, cu eleva ii de aproximativ 1,50 m inaltime, ziduri ntoarse de 2,70m lungime i ziduri de gard beton armat. Culeele sunt probabil fundate direct. casiuri. Podul nu are racord ri cu terasamentele, sferturile de con sunt la taluz natural neprotejate, nu are sc ri i Parapetul din beton armat existent a fost executat odat cu suprastructura. Albia prului este neamenajata, are vegeta ie iar apa balteste sub pod. In amonte la cca 20m este amplasata o pasarela metalica pietonala. STAREA ACTUAL A PODULUI INFRASTRUCTURA: Beton degradat cu aspect friabil, infiltratii, fisuri, crapaturi, desprinderi; Racordarea cu terasamentele necorespunz toare, sferturi de con nepereate, nu are sc ri i casiuri; Albia prului este neamenajata, are vegeta ie iar apa balteste sub pod. Dala din beton armat prizinta fisuri , crapaturi, infiltratii, aspect friabil, desprinderi de beton pe fetele laterale, armatura aparenta corodata; Cale supranc rcat cu mbr c minte asfaltic , cu valuriri, faiantari, crapaturi in zona rosturilor de dilatatie; Nu exista trotuare denivelate si elemente de siguranta; Nu exista parape i de siguranta pe rampele de acces la racordarea cu podul iara parapetul din beton de pe pod este crapat, deteriorat. Rosturile de dilatare acoperite cu asfalt favorizeaz infiltrarea apelor pe culee;

SUPRASTRUCTURA:

LUCR RI NECESARE Pentru verificarea din punct de vedere hidraulic sunt necesare calcule hidraulice care sa confirme ca podul a fost dimensionat corect atat in ceea ce priveste lungimea cat si garda de siguranta. Calculele hidraulice au fost efectuate pentru un debit cu asigurarea de 2% de 31 mc/s, furnizat de de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor. Din verificarile efectuate a rezultat ca lungimea podului este insuficienta, lumina necesara pentru tranzitarea debitului fiind de 11,00m. Conform ridicarii topografice, au fost executate profile transversale prin firul albiei, atat in amonte cat si aval de podul existent. Cu aceste profile, pentru noul pod propus cu lumina de 11,00m s-a obtinut nivelul apelor extraordinare (NAE) pentru debitul maxim de apa cu probabilitatea de depasire 2%, acesta fiind de 10,07 mdM, in profilul din dreptul podului. Cota la intradosul podului( partea inferioara a suprastructurii), s-a stabilit la 10,82, rezultand astfel o garda libera sub pod de 0,75 m, asigurandu-se astfel scurgerea in siguranta a apelor conform Normativ PD 95-2002, pentru cursuri de apa fara plutitori. Coeficientul de afuiere generala este de 1.3, acesta fiind in domeniul specificat de PD 95-2002. Pentru a se verifica insa lumina si garda de siguranta se impune insa pereerea albiei, imbunatatindu-se coeficientul de rugozitate.
31

DN 25 Tecuci-Sendreni ; Lucrari de poduri

Studiu de fezabilitate

Din verificarea Ruhlmann a rezultat ca debitul scurs prin sectiunea podului este mai mare decat debitul cu asigurarea de 2%. Se adopta solutia demolarii podului existent si proiectarea unui pod nou cu suprastructura din grinzi cu corzi aderente. Infrastructura proiectata tine seama de investigatiile geotehnice efectuate si care recomanda fundarea pe elemente fisate. Se adopta solutia cu fundatii indirecte : 4 piloti forati de diametru mare culee, radier de solidizare a pilotilor si elevatie masiva din beton armat. Zidurile intoarse ale culeelor au lungimea de 2.00m. Suprastructura este realizata din 18 grinzi prefabricate precomprimate cu corzi aderente cu lungimea de 12,00m si inaltimea de 0,52m peste care se toarna o placa de suprabetonare cu grosimea minima de 12cm. Latimea partii carosabile proiectate este de 7,80m. Partea carosabila este incadrata cu borduri inalte tip L. Cele doua trotuare au latimea de 1,50m podul fiind in localitate. S-a prevazut parapet pietonal metalic cu stalpi sudati pe placi inglobate in beton. Imbracamintea pe cale este alcatuita din asfalt turnat dur 2x3,5cm grosime. Dispozitivile de acoperire a rosturilor de dilatatie pot fi te tip Viajoint care asigura o deplasare de 20mm. Peste placa de suprabetonare se asterne hidroizolatia prevazuta cu protectie si care trebuie sa fie garantata minim 10 ani. Racordarile cu terasamentele se realizeaza cu sferturi de con pereeate. Pe taluze se executa scari de acces sub pod si casiuri pentru evacuarea apelor de pe pod in albie. Albia se va pereea atat sub pod cat si in amonte si aval pe aprozimativ 50m de fiecare parte. Pentru executia podului se propune realizarea unui pod provizoriu in aval, devierea circulatiei pe timpul executiei cu semnalizari corespunzatoare si restrictiile de circulatie care se impun. 1,08m si L = 17,00m la fiecare

Intocmit, ing. Preda-Raiciu Ionut

Verificat, ing. Frincu Adrian

32

Studiu de Fezabilitate

Lucrari de poduri

BORDEROU LUCRARI DE PODURI


A. PIESE SCRISE
Lista de semnaturi Borderou Memoriu tehnic

B. PIESE DESENATE
1. PASAJ KM 5+600 PESTE CF
01. Releveu 02. Dispozitie generala 03. Sectiune transversala P_001 P_002 P_003

2. POD KM 6+639 PESTE RAUL BARLAD


04. Releveu 05. Dispozitie generala 06. Sectiune transversala P_004 P_005 P_006

3. POD KM 10+524 PESTE PARAUL COROZEL


07. Releveu 08. Dispozitie generala 09. Sectiune transversala P_007 P_008 P_009

4. PASAJ KM 19+067 PESTE CF DEZAFECTATA


10. Releveu P_010

Modernizare DN 25 Tecuci-Sendreni

Studiu de Fezabilitate

Lucrari de poduri

5. PASAJ KM 31+456 PESTE CF


11. Releveu 12. Dispozitie generala 13. Sectiune transversala P_011 P_012 P_013

6. POD KM 34+517 PESTE RAUL CALMATUI


14. Releveu 15. Dispozitie generala 16. Sectiune transversala P_014 P_015 P_016

7. POD KM 42+740 PESTE RAUL GERU


17. Releveu 18. Dispozitie generala 19. Sectiune transversala P_017 P_018 P_019

8. PASAJ KM 47+889 PESTE CF


20. Releveu 21. Dispozitie generala 22. Sectiune transversala P_020 P_021 P_022

9. POD KM 48+970 PESTE RAUL SUHU


23. Releveu 24. Dispozitie generala 25. Sectiune transversala P_023 P_024 P_025

10. POD KM 58+837 PESTE PARAUL LOZOVA


26. Releveu 27. Dispozitie generala 28. Sectiune transversala P_026 P_027 P_028

Modernizare DN 25 Tecuci-Sendreni

Studiu de Fezabilitate

Lucrari de poduri

11. PASAJ KM 62+261 PESTE CF


29. Releveu 30. Dispozitie generala 31. Sectiune transversala P_029 P_030 P_031

12. POD KM 62+851 PESTE VALEA ODOBESCU


32. Releveu 33. Dispozitie generala 34. Sectiune transversala P_032 P_033 P_034

13. POD KM 66+594 PESTE PARAUL RUSCA


35. Releveu 36. Dispozitie generala 37. Sectiune transversala P_035 P_036 P_037

Intocmit, Ing. Preda-Raiciu Ionut

Modernizare DN 25 Tecuci-Sendreni