Sunteți pe pagina 1din 4

24.10.

2013 Curs 4 Principiile fundamentale ale procesului penal

Princ fundamentale sunt consecrate in 2 modalitati: a. b. c. Explicita-> art 2-8 CpP Implicita-> justificata de identificarea a 3 valori juridice ale normelor care le reglementeaza: Aplicabilitate preferentiala/prioritara Aplicabilitate directa Aplicabilitate imediata

Princ garantarii libertatii persoanei in procesul penal: Art 5 CpP-> art care reprez o transpunere a uno norme fundamentale care dau continut protectiei deosebite, complexe de care se bucura valoarea sociala la nivel European si national. Acest art 5 transpune o protesctie fundamental a libertatii individuale regasita in C in art 23. Acst pp transpune o protective complexa reglementata la nivel European in art 5 din CEDO. In intelegerea mecanismului complex pe care il pesupune acest principiu-> bibliografie suplimentara: CEDO-comentariu pe articole, ed 2, C.H.Beck 2010-Barsan Arestarea si detentia provizorie, ed 2, Hamangiu- D. Bogdan Protectia europeana a do si procesul penal-Udroiu, CH Beck 2010 Artestarea preventiva, CH Beck, 2010-A. Zarafiu

Dimensiunea juridica-> modalitatea antitetica de reglementare; Siguranta persoanei=ansamblul garantiilor instituite pt protejarea acestui drept. Notiunea de privare de libertate: art 5 alin 2,4 CpP-> implicit. CEDO: privarea de libertate atunci cand exista 3 elemente: Spatiul: locul restrains in care o pers cunoaste limitari ale libertatii sale; Timpul/durata in care o persoana sufera afectari ale libertatii sale: Consimtamantul: exista privare de libertate atunci cand o pers nu consimte la privarea libertatii sale;

Privarea de libertate nu poate intervene decat in urma unei activitati procesuale. Garantiile care insotesc acest principiu fundamental au un continut mai elocvent prin raportare la reglementarea europeana-> aceste garantii sunt transpuse si la nivel national:

1. Dr pers private de libertate de a fi informata cu privire la motivele arestarii. Sensul tehnic al termenului arestare=aplicarea catuselor; 2. Art 5 paragraf 3 CEDO-> dreptul la un judecator: dreptul pers private de libertate de a fi evaluate de catre o instanta independent si impartiala care sa statueze cu privire la privarea de libertate si dr pers private de a fi judecata intr-un termen rezonabil sau de a fi pusa in libertate pana la solutionarea procesului. 3. Dreptul pers private de libertate la un recurs sau la o cale de atac impotriva deciziei privative de libertate(art 5 par 4) 4. Dreptul pers private de libertate la repararea prejudiciului produs atunci cand privarea a fost luata in mod nelegal sau pe nedrept(dr la despagubiri)-> recunoasterea unei procedure speciale de despagubire(art 504-507 CpP); Principiul respectarii deminitatii umane-art 5 ind 1 CpP: Interzice: tortura, tratamentele inhumane si tratamentele degradante; Tortura= art 267 CP-> este o infract contra infaptuirii justitiei; Tratamentele degradante= CEDO-> tratament degradant=tratament care umileste persoana nu numai in raport de ceilalti, ci si in raport de ea insasi sau o determina sa actioneze impotriva vointei sale Tratament inuman: Consecinta directa a principiului: o garantie a acestui principiu este data de reglementarea in sist procesual a principiului loialitatii probelor-art 68 CpP-> este interzis ca in activitatea de stranger a probelor folosirea violentei, amenintarilor, promisiunilor, indemnurilor=> nu este permisa tranzactia judiciara. O alta garantie: suspendarea urmaririi penale/judecatii pe motive medicale Art 453-455 CpP-> amanarea/intreruperea executarii pedepsei. Principiul garantarii dr de aparare-> art 6 CpP: Continut complex: Dr de aparare pp dreptul persoanei de a se apara singura, consacrat la nivel procesual prin instituirea unor dr procesuale adecvate(dr inculpatului de a fi ascultat; art 235 CpP, art 250-254 CpP, art 341 CpP); Obligatia organelor judiciare de a avea in vedere din oficiu si aspectele favorabile invinuitului/inculpatului; aceasta oblig deriva din art 63 CpP-> instituie in sarcina organelor judiciare oblig de a trange probe in vederea staabilirii complete si corecte a cauzei, sub toate aspectele; art 202 CpP-> oblig org de urmarile de a strange probe atat in favoarea, cat si in defavoarea inculpatului. Dreptul invinuitului/inculpatului/partilor de a avea un aparator-> drept la aparare;

Art 6 CpP-> dr de aparare nu este recunoscut tuturor participantilor la procesul penal, ci doar invinuitului, inculpatului, partilor; Dr la aparare din C-> recunoscut oricarei persoane; Principiul limbii: art 7,8 CpP Art 7-> procedura judiciara se desfasoara in limba romana; este regl dr pers de alta etnie decat cea romana sa isi foloseasca lb materna in tp procedurilor judiciare, dar actele de procedura se intocmesc in lb romana; Art 8-> asigurarea servicicilor uni interpret pers cre nu vorbesc lb romana; Interpret: traducator+expert in defectologie? Principiul dr la un proces echitabil: Reglementare constitutionala: art 21(3); Art 6 CEDO-> reguli privind dr la un process echitabil aplicabil oricaror ramuri si reglement suplimentara pt a stabili echitatea in materie penala(par 2-3 art6); 1. 2. 3. Dr la un process echitabil se aplica oricarei activitati in materie penala; Termenul rezonabil al procedurii Pp anumite garantii ale activitatii procesuale propriu-zise: Accesul liber la un tribunal independent si impartial; Dezbaterea in mod public si contradictorie a acuzatiilor; Egalitatea de arme;

Participantii in procesul penal

Participant=dr substantial-> participant la infractiune; Participant= dr procesual-> subiectii rap juridice procesual penale, titular de dr si oblig procesuale; Participanti penali=subiecti procesuali; Clasificare: 1. Sub oficiali-> purtatorii de autoritate: a. Organele judiciare b. Organele extrajudiciare care pot indeplini acte procesuale;

2. Sub particulari: a. Sub principali-> partile; art 23-24 CpP: inculpatul, partea vatamata, partea civila, partea responsabila civilmente; Invinuitul nu este parte in process penal; Aparatorul nu este parte in process penal; Procurorul nu este parte in procesul penal; b. Sub secundari: pers fizice/juridice a caror prezenta pasagera nu este definitorie pt activitatea judiciara(martori, experti, interpreti); In sens restrans, prin participanti in procesul penal-> organele judiciare, partile si aparatorul. Organele judiciare: Instantele judecatoresti Procurori Organele de cercetare penala

Exercitiul dr si oblig procesuale sunt exercitate de: Succesori: pers fizice/juridice care exercita dr procesuale ca urmare a ocuparii prin succesiune a locului lasat liber prin decesul/desfiintarea autorului lor; institutia prin care se realizeaza transferul de dr si oblig procesuale a laturii civile in proceul penal-> succesiunea, care poate fi atat activa, cat si pasiva; in cazul pers juridice-> succesiunea opereaza in favoarea fie a lichidatorilor, fie in favoarea succesorilor in drepturi; succesorii devin parti in procesul penal pt ca dr autorilor lor se transfera in patrimoniul lor; Reprezentanti-> pers fizice/juridice care participa in procesul penal in numele si in interesul altei persoane; reprezentarea poate fi legala/conventionala(obisnuita-prin contractul de mandate, specializata-calitatea de reprezentant o primeste aparatorul, doar aparatorul are dr de a pune concluzii); Substituiti procesuali:pers fizice care participa in procesul penal in nume propriu, dar in interesul altuia; au legitimare procesuala, nu au legitimare cauzala; ctele substtituitilor procesuali tr insusite de pers in fav careia au fost interpretate (art 362(2)); notiunea de substituit procesual este o categorie flexibila.