Sunteți pe pagina 1din 3

Ofier de politie. Cerere de primire in avocatura cu scutire de examen. Refuz justificat. Legea nr. 51/1995 art. 1! alin.

"1#

Cuprins pe materii$ %rept administrativ &ndice alfa'etic$ (vocatur) Consilier juridic. (cte specifice profesiei Ofier de poliie *rimire +n profesie cu scutire de examen ,tagiu +n funcii militare. (similare funciilor civile

Perioada in care o persoana si-a desfurat activitatea n calitate de ofier de poliie nu intr n calculul vechimii de 10 ani necesar, potrivit dispoziiilor art. 16 alin. (1 din !e"ea nr. #1$1%%#, privind or"anizarea i e&ercitarea profesiei de avocat, repu'licat, primirii in profesia de avocat cu scutire de e&amen. (aracterul limitativ al enumerrii cate"oriilor de specializri ale muncii )uridice, prevzut n acest articol, face s fie imposi'il e&tinderea 'eneficiului le"al al recunoaterii dreptului de a fi primit in profesia de avocat cu scutire de e&amen, asupra persoanelor care au ndeplinit doar funcii echivalente celei de consilier )uridic. *nvocarea de ctre reclamant a dispoziiilor +.,. nr -%.$/00- de apro'are a 0ormelor 1etodolo"ice privind echivalarea sta"iului efectuat in funcii militare si funcii specifice politiei in cadrul 2tructurilor 1inisterului 3dministraiei si *nternelor cu sta"iul in funciile civile, nu are relevan asupra cauzei, av4nd n vedere faptul ca din interpretarea acestui act normativ rezult ca pentru a fi asimilai consilierilor )uridici, cei care si-au efectuat sta"iul in funcii militare tre'uiau sa ndeplineasc, n mod efectiv, activiti specifice acestei profesii. 5aptul ca reclamantul a ndeplinit acte de urmrire penal ca parte a activitii sale de ofier de poliie nu reprezint ns o activitate specific muncii de consilier )uridic. &.C.C.-. ,ecia de Contencios administrativ .i fiscal %ecizia nr. 1/!/ din /! martie /001

Prin sentina civil nr.2145/2007 pronunat la data de 17 septembrie 2007, Curtea de Apel ucure!ti " #ecia a $%%%"a de contencios administrativ !i &iscal, a respins ca ne'ntemeiat aciunea &ormulat de reclamantul (C 'n contradictoriu cu p)r)ii *niunea +aional a arourilor din ,om)nia !i aroul ra!ov. #"a respins cererea p)r)tei *niunea +aional a arourilor din ,om)nia de obli-are a reclamantului la plata c.eltuielilor de /udecat. 0biectul cererii de c.emare 'n /udecat l"a constituit solicitarea reclamantului de a se constata dreptul !i vec.imea sa prev1ut de art.12 alin. 324 lit.b4 din 5e-ea nr.51/1665 !i respectiv 5e-ea nr.420 din 20 octombrie 2007 privind aprobarea 0.8. nr.29/2002 privind

ec.ivalarea studiilor 'n instituiile militare de 'nvm)nt ale :inisterului de %nterne cu studiile din instituiile civile !i respectiv ;.8. nr.469 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea +ormelor :etodolo-ice privind ec.ivalarea sta-iului !i &unciilor speci&ice poliiei cu sta-iul 'n &uncii civile< anularea deci1iei nr.190 din 24 &ebruarie 2007 a *niunii +aionale a arourilor din ,om)nia !i a deci1iei nr.125 din 17 decembrie 2002 a Consiliului aroului ra!ov, ambele av)nd caracter administrativ< recunoa!terea dreptului pretins !i primirea 'n pro&esia de avocat &r e=amen, cu plata c.eltuielilor de /udecat. Pentru a pronuna aceast sentin, prima instan a reinut c reclamantul nu 'ndepline!te, condiiile le-ale pentru a &i primit 'n pro&esia de avocat cu scutire de e=amen, con&orm art.12 alin. 324 lit.b4 din 5e-ea nr.51/1665, modi&icat prin 5e-ea nr.255/2004, put)nd &i primit 'n pro&esia de avocat cu scutire de e=amen, cel care p)n la data primirii 'n pro&esia de avocat a 'ndeplinit &uncia de /udector, procuror, notar public, consilier /uridic sau /urisconsult timp de 10 ani !i dac nu i"a 'ncetat activitatea din motive disciplinare care 'l &ac nedemn pentru pro&esia de avocat, or vec.imea reclamantului 'ntr"una din aceste pro&esii, respectiv cea de consilier /uridic este de 7 ani !i 7 1ile, neput)nd &i reinut nici susinerea sa 'n sensul c perioada 'n care a &uncionat ca o&ier de poliie constituie vec.ime 'n pro&esie de consilier /uridic. A mai reinut instana de &ond !i &aptul c dispo1iiile invocate de reclamant re&eritoare la aplicabilitatea ;.8.nr.469/2004 pentru aprobarea +ormelor :etodolo-ice privind ec.ivalarea sta-iului e&ectuat 'n &uncii militare !i &uncii speci&ice poliiei, 'n cadrul #tructurilor :inisterului Administraiei !i %nternelor, cu sta-iul 'n &uncii civile, e=ced speei de &a, temeiul de drept la care &ace re&erire reclamantul pentru a &i promovat 'n pro&esie de avocat &r e=amen, raport)ndu"se la anumite &uncii /uridice nu !i la cele asimilate acestora. >mpotriva acestei sentine reclamantul a declarat recurs, susin)nd c instana de &ond a pronunat o sentin nele-al deoarece nu a dat e&icien dispo1iiilor ;.8.nr.469/2004 pentru aprobarea +ormelor :etodolo-ice privind ec.ivalarea sta-iului militar e&ectuat 'n &uncii 'n cadrul :inisterului Administraiei !i %nternelor, cu sta-iul 'n &uncii civile, potrivit ane=ei nr.6 pct.2 din aceste +orme :etodolo-ice, o&ierul specialist principal, cu studii superioare &iind asimilat !i ec.ivalat pe perioada des&!urrii activitii cu consilierul /uridic. ,ecursul este ne&undat. A!a cum corect a reinut !i instana de &ond, art.12 alin. 324 lit.b4 din 5e-ea nr.51/1665, modi&icat prin 5e-ea nr.255/2004, enumer limitativ !i nu e=empli&icativ cate-oriile de /uri!ti crora li se recunoa!te dreptul de a &i primii 'n pro&esia de avocat cu scutire de e=amen !i anume? /udector, procuror, notar public, consilier /uridic sau /urisconsult timp de cel puin 10 ani. (e=tul de le-e trebuie ast&el interpretat 'n mod restrictiv, acesta nere&erindu"se nici un moment la &unciile ec.ivalente celei de consilier /uridic. C)t prive!te, aplicabilitatea prevederilor ;.8. nr.469 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea +ormelor :etodolo-ice privind ec.ivalarea sta-iului e&ectuat 'n &uncii militare !i &uncii speci&ice poliiei, 'n cadrul #tructurilor :inisterului Administraiei !i %nternelor, cu sta-iu 'n &uncii civile, trebuie observat ca 'n art.2 alin. 324 din aceste +orme :etodolo-ice se prevede c @din dosarul personal al titularului trebuie s re1ulte c este liceniat al unei &aculti de drept !i a 'ndeplinit, con&orm &i!ei postului, atribuiile prev1ute de 5e-ea nr.514/2007 privind or-ani1area !i e=ercitarea pro&esiei de consilier /uridicA. ,e1ult a!adar c sunt asimilai consilierilor /uridici !i li se ec.ivalea1 sta-iul e&ectuat acestei pro&esii numai &unciilor militare !i celor speci&ice poliiei, celor care 'n mod e&ectiv au

'ndeplinit !i 'ndeplinesc pro&esia de consilier /uridic 'n :.A.%, e&ectu)nd activiti speci&ice acestei pro&esii. A!adar activitatea des&!urat de recurentul B reclamant 'n calitate de o&ier de poliie la Cirecia de Poliie a /udeului ra!ov, e&ectu)nd practic acte de cercetare 'n cadrul urmririi penale, nu poate &i asimilat cu a consilierului /uridic. +umai perioada cuprins 'ntre 01 octombrie 2002 B 01 decembrie 2002 este consacrat activitii de consilier /uridic, a!a 'nc)t 'n mod corect s"a reinut prin cele dou deci1ii atacate !i prin sentina instanei de &ond c recurentul"reclamant nu 'ndepline!te condiiile prev1ute de le-e pentru a &i primit 'n pro&esia de avocat cu scutire de e=amen. ,ecursul a &ost respins ca ne&ondat