Sunteți pe pagina 1din 5

Console pentru LEA MT

Cerinte Constructive Consolele sunt executate in conformitate cu proiectele S.C. Electrica S.A. * orice modificare se va face cu acordul S.C. Electrica S.A. * consolele au fost astfel concepute incat sa permita o asamblare rapida prin suruburi la locul de montaj cu repere cat mai putine. * consolele acopera intreaga gama de stalpi de medie tensiune: SE !" SE #TM" SE !TM" SE $TM" SE %TM" SC & ''#(%)" SC & ''#(&)'" SC & ''!" SC & '&*" SC & '& " SC &)())''" SC &)(+&'' * consolele se pot ec,ipa cu i-olatoare din ceramica" sticla" cauciuc siliconic" e.t.c.. .n conditiile respectarii sarcinilor mecanice si a distantelor electrice impuse. Simboli-are: Simboli-area conolelor se reali-ea-a printr(un grup de litere si cifre urmate de simbolul stalpului pentru care sunt dimensionate bratarile /pentru variantele cu bratari0. Exemplu: CS1 &&'' ( SC & ''#(&)' CS1 ( Consola de sustinere ori-ontala &&'' ( 2istanta intre fa-e SC & ''# (&)' ( Tipul stalpului 3rotectia impotriva coro-iunii: 3rotectia anticoro-iva se reali-ea-a in conformitate cu S4 E5 ( #&)$* ( L.5.. ELECT4.CE AE4.E5E ( 3rescriptii si incercari pentru accesorii. 6rosimea stratului de -inc: *' ( $'7m 8 re-istenta la ceata salina ( $ ' ore. Conditii de montaj: * locul de montaj ( exterior * altitudinea maxima ( ).''' metri * clemele si armaturile LEA sunt supuse direct actiunii factorilor meteorologici a caror intensitate este data in normativul 3E &'* * temperatura minima: (+' grade C * temperatura maxima: 9*' grade C * umiditatea relativa a aerului: &'':

3rodus Consol; ori-ontal; de <ntindere simplu circuit Categorie Console LEA MT 2escriere * 2istan=a <ntre fa-e este de &*'' mm" este utili-at la st>lpii speciali de <ntindere ?i terminali. * Coronamentul este destinat pentru st>lpii : SE #TM" SE !TM" SE $TM" SE %TM" SE &'T" SE &&T" SC & '&*" SC & '&*(&' " SC & '& ?i TC &&$!(&" se pot utili-a i-olatoare tip cap; @ tij; ?i tij;. * 3rotectia anticoro-iva se reali-ea-a in conformitate cu S4 E5 ( #&)$* ( L.5.. ELECT4.CE AE4.E5E ( 3rescriptii si incercari pentru accesorii. 6rosimea stratului de -inc: *' ( $'7m 8 re-istenta la ceata salina ( $ ' ore. Mod comanda C.T &*' A SC & '&* Cod produs C.T &*'

3rodus Coronament cu i-olatie elastica in triung,i Categorie Console LEA MT 2escriere * Coronamentul este constituit dintr(un ansamblu de console ?i traverse <n vederea treceri de la consola triung,i cu i-olatoare suport" la o dispunere elastic; cu i-olatoare suspendate. Consola superioar; deformabil;. * Coronamentul este destinat pentru st>lpii : SC & ''#(&)' ?i SC & ''!. * 3rotectia anticoro-iva se reali-ea-a in conformitate cu S4 E5 ( #&)$* ( L.5.. ELECT4.CE AE4.E5E ( 3rescriptii si incercari pentru accesorii. 6rosimea stratului de -inc: *' ( $'7m 8 re-istenta la ceata salina ( $ ' ore. Mod comanda C.ET SC & ''! Cod produs C.ET

3rodus Consola ori-ontala de sustinere simplu circuit Categorie Console LEA MT 2escriere * 2istanta intre fa-e este de &+$ mm8 este utili-ata in special in -ona meteo A" unde distanta intre stalpi este dictata de desc,iderea maxima limitata de distanta intre fa-e. * Coronamentul este destinat pentru stalpii: SE T" SC & ''#(%)" SC& ''#(&)' S. SC & ''! * Se ec,ipea-a cu i-olatie suport * 3rotectia anticoro-iva se reali-ea-a in conformitate cu S4 E5 ( #&)$* ( L.5.. ELECT4.CE AE4.E5E ( 3rescriptii si incercari pentru accesorii. 6rosimea stratului de -inc: *' ( $'7m 8 re-istenta la ceata salina ( $ ' ore. Mod comanda CS1 &+$ ( SC & ''! cu bratari Cod produs CS1 &+$

3rodus Consol; de-axat; de sus=inere simplu circuit Categorie Console LEA MT 2escriere * 2istan=a <ntre fa-e este de &''' mm. * Se utili-ea-; <n situa=i de culoare <nguste. * Se ec,ipea-; cu i-olatoare suport. * Coronamentul este destinat pentru st>lpii : SE T" SC & ''#(&)' ?i SC & ''!. * 3rotectia anticoro-iva se reali-ea-a in conformitate cu S4 E5 ( #&)$* ( L.5.. ELECT4.CE AE4.E5E ( 3rescriptii si incercari pentru accesorii. 6rosimea stratului de -inc: *' ( $'7m 8 re-istenta la ceata salina ( $ ' ore. Mod comanda C2S SC & ''! Cod produs C2S

3rodus Consol; de-axat; de <ntindere simplu circuit Categorie Console LEA MT 2escriere * 2istan=a <ntre fa-e este de &''' mm. * Se utili-ea-; <n ca-ul liniilor ce necesit; culoare <nguste ?i este destinat s; ec,ipe-e urm;torii st>lpi : SE #TM" SE $TM" SE %TM" SC & '&*" SC & '& ?i TC &&$!(&. * Coronamentul este bulonat sau cu bratari" asigurind o asamblare u?oar; la locul de montaj. * 3rotectia anticoro-iva se reali-ea-a in conformitate cu S4 E5 ( #&)$* ( L.5.. ELECT4.CE AE4.E5E ( 3rescriptii si incercari pentru accesorii. 6rosimea stratului de -inc: *' ( $'7m 8 re-istenta la ceata salina ( $ ' ore. Mod comanda C2. SC & '&* Cod produs C2.

3rodus Coronament ori-ontal de <ntindere dublu circuit Categorie Console LEA MT 2escriere * 2istan=a <ntre fa-e este de &*!' mm. * Coronamentul se compune din dou; console: consola de intindere superioar; C.S ?i consola de intindere inferioar; C... Coronamentul este reali-at cu bratari" asamblare u?oar; la locul de montaj. * Se utili-ea-; <n ca-ul liniilor dublu circuit cu i-ola=ie suport la sus=inere ?i este destinat s; ec,ipe-e urm;torii st>lpi : SC &)())''" SC &)(+&'' ?i SC &$( &+''. * 3rotectia anticoro-iva se reali-ea-a in conformitate cu S4 E5 ( #&)$* ( L.5.. ELECT4.CE AE4.E5E ( 3rescriptii si incercari pentru accesorii. 6rosimea stratului de -inc: *' ( $'7m 8 re-istenta la ceata salina ( $ ' ore. Mod comanda C. A SC &)())'' Cod produs C.

3rodus Consol; de sus=inere simplu circuit i-ola=ie elastic; Categorie Console LEA MT 2escriere * 2istan=a <ntre fa-e este de & '' mm. Se utili-ea-; <n situa=i de siguran=; m;rit;" axe cu sec=iuni ale conductoarelor mai mari de ' mm). * Conceput ca element Bfu-ibilC pentru st>lpi" traversele ?i montan=ii se aleg <n func=ie de st>lpul aferent. * Se ec,ipea-; cu i-olatoare de suspensie din sticl;" por=elan sau din materiale compo-ite. * Coronamentul este destinat pentru st>lpii : SE T" SC & ''#( %)" SC & ''#(&)' ?i SC & ''!. * 3rotectia anticoro-iva se reali-ea-a in conformitate cu S4 E5 ( #&)$* ( L.5.. ELECT4.CE AE4.E5E ( 3rescriptii si incercari pentru accesorii. 6rosimea stratului de -inc: *' ( $'7m 8 re-istenta la ceata salina ( $ ' ore. Mod comanda C.E A SC & ''! cu br;=;ri /cu buloane0 Cod produs C.E

3rodus Consol; de deriva=ie simplu circuit Categorie Console LEA MT 2escriere * 2istan=a <ntre fa-e este de &&'' sau ' mm. * Se utili-ea-; <n ca-ul liniilor ce necesit; culoare <nguste ?i este destinat s; ec,ipe-e urm;torii st>lpi : SE #TM" SE $TM" SE %TM" SC & '&*" SC & '& ?i TC &&$!(&. * Coronamentul este bulonat" asamblare u?oar; la locul de montaj. * 3rotectia anticoro-iva se reali-ea-a in conformitate cu S4 E5 ( #&)$* ( L.5.. ELECT4.CE AE4.E5E ( 3rescriptii si incercari pentru accesorii. 6rosimea stratului de -inc: *' ( $'7m 8 re-istenta la ceata salina ( $ ' ore. Mod comanda C2D '/&&''0 A SC & '&* Cod produs C2D(&&'' / '0